Filtre mod gasser og dampe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Filtre mod gasser og dampe"

Transkript

1 Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer (dog ikke methanol)) Aminer K) Asfaltrøg Anilin Bekæmpelsesmidler Benzinpåfyldning L) Blåsyre (cyanbrinte) Brom Butanoler Butanon (MEK) Butylacetat Butylamin Butylmercaptan (butanthiol) Carbondioxid (kulsyre) Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971 HUSK ren trykluft! Carbonmonoxid (kulilte) Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971 HUSK ren trykluft! Cellosolve (ethylglycol) Cellosolveacetat (2-ethoxyethylacetat) Cellulosefortynder L) Chlor (chlorgas) 3M HgP3 kan også bruges Chlorbrinte (saltsyredampe) Chlordioxid Chlorsulfonsyre Cresol (hydroxytoluen) Cyanbrinte (hydrogencyanid) Cyclohexan Cyclohexanon Dieseludstødning Kun 3M 4277 (beskytter dog ikke mod carbonmonoxid) Diethanolamin Diethylamin Diethylaminoethanol Diethylenglycol (dihydroxydiethylether) Diethylether Diethylketon (3-pentanon) Diisobutylketon Dimethylamin Dimethylether Diphenylmethandiisocyanat (MDI) Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971 HUSK ren trykluft! Eddikesyre Ethylmercaptan (ethanthiol) Ethanol (sprit) Ethanolamin (2-aminoethanol) 2-ethoxyethanol (ethylglycol) 2-ethoxyethylacetat (ethylglycolacetat) Ethylacetat Ethylamin Ethylenglycol (1,2-ethandiol) Ethylenoxid Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971 HUSK ren trykluft! Flussyre (hydrogenfluorid) Formaldehyd (formalin) Formaldehydfilter 6075 (Farvekode: Brun/olivengrøn) Glutaraldehyd

2 Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Hexaner 2-hexanon (methylbutylketon) Hydrogenbromid Hydrogenfluorid (flussyre) Hydrogenchlorid (saltsyre) Hydrogencyanid (cyanbrinte) Hydrogensulfid (svovlbrinte) Insekticider (sprøjtegift) Isophorondiisocyanat (IPDI) Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971 HUSK ren trykluft! Isopropanol Kviksølv (metallisk) Specialfilter HgP3 (Farvekode: Hvid/rød). Beskytter også mod chlor. Maleinsyreanhydrid Maling (ikke sprøjtning). Husk MAL-kode regler Maling (sprøjtning). Husk MAL-kode regler Methanol 2-methoxyethanol (methylglycol) 2-methoxyethylacetat (methylglycolacetat) Methylacetat Methylamin Methylbromid Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971 HUSK ren trykluft! Methylbutylketon (2-hexanon) Methylcellosolve (methylglycol) Methylcellosolveacetat (methylglycolacetat) Methylethylketon (butanon, MEK) Methylglycol (2-methoxyethanol) Methylisobutylketon (MIBK) Methylmercaptan (methanthiol) Mineralsk terpentin Myresyre Nitrobenzen Nitrogenoxid 3M 4277 ved lav koncentration, ellers luftforsyn. åndedrætsværn S200/6971 Nitrogendioxid 3M 4277 ved lav koncentration, ellers luftforsyn. åndedrætsværn S200/6971 Oleum (rygende svovlsyre) Oliedampe Organiske opløsningsm., sprøjtetåge L) Ozon Perchlorethylen (tetrachlorethylen) Pesticider (sprøjtegift) Petroleum L) Phenol Phthalsyreanhydrid Propanol (propylalkohol) Propylenglycol Pyridin Quinon Reaktive opløsningsmidler Rygende svovlsyre (oleum) Salpetersyre (ikke rygende) Saltsyre (chlorbrinte) Styren

3 Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Svovlbrinte (hydrogensulfid) Svovldioxid Svovlsyre, rygende (oleum) Svovltrioxid Terpentin (mineralsk og vegetabilsk) Tetrahydrofuran Toluen Toluendiisocyanat (TDI) Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971 HUSK ren trykluft! 1,1,1-trichlorethan (methylchloroform) Trichlorethylen (trichlorethen) Triethylamin Trimethylamin Træimprægneringsmidler (ikke sprøjtning) Træimprægneringsmidler (sprøjtning) Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971 Undervognsbehandling Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971 Xylen Fodnoter: K) Organiske aminer med kogepunkt over 65 C kan optages i filtre både af A og K typen. Til organiske aminer med kogepunkt på eller lavere end 65 C bør kun anvendes K-filtret. L) Kan undertiden indeholde stoffer med kogepunkt mindre end eller lig 65 C. I så fald skal AX-filter bruges. Husk! Ingen filtre beskytter mod iltmangel (under 19,5% ilt, volumen) Bemærkninger: Vær bekendt med Arbejdstilsynets almene vejledning om åndedrætsværn, samt de særlige regler der gælder for arbejde med visse stoffer/materialer (MAL-koderne) og arbejde med epoxy- og isocyanatforbindelser. Den totale effektivitet af en filtermaske afhænger af korrekt valg af filter/filtre, af maskens tæthed til ansigtet, af udåndingsventilernes funktion - og af korrekt brug, herunder korrekt vedligeholdelse. LÆS DERFOR BRUGSANVISNINGERNE, DER FØLGER MED MASKER OG FILTRE. 3M tilbyder rådgivning om korrekt valg af 3M-filtre.

4 Hovedtyper af gas-dampfiltre Kodefarve Kode Anvendelse Filtre/masker A Mod organiske dampe stoffer med kogepunkt over 65 ºC, som anført af fabrikanten AX A + formaldehyd B E Mod dampe fra lavtkogende, organiske stoffer med kogepunkt på 65 ºC eller lavere, som anført af fabrikanten. Mod organiske dampe fra stoffer med kogepunkt over 65 ºC, som anført af fabrikanten, samt formaldehyd. Mod uorganiske gasser og dampe, som anført af fabrikanten. Mod sure gasser og dampe, som anført af fabrikanten K Mod ammoniak og aminer, som anført af fabrikanten HgP3 Mod kviksølvdampe og partikler - også mod chlor Andre vigtige råd! Husk at der findes ikke filtre til beskyttelse mod enhver type gas/damp. Såfremt et egnet filter ikke findes, skal luftforsynet åndedrætsværn bruges. Husk at læse brugsanvisningen! Husk at filtre beskytter aldrig mod iltmangel (under 19,5 % oxygen). Husk at opbevare filteret renligt og lufttæt, når det ikke er i brug (se brugsanvisningen). Husk at partikelfiltre beskytter ikke mod gasser og dampe - og at gas-/dampfiltre ikke beskytter mod partikler. Passer du på din maske passer din maske på dig! a/s Safety & Facility Services Fabriksparken 15, 2600 Glostrup Tlf.: Fax: BR65/

5 Følgende er vigtigt at vide, når du bruger Filterguiden! Denne filterguide er udarbejdet for 3M s gas-/dampfiltre. Den bør ikke bruges, ved valg af filtre af andre fabrikater, da der selv for samme filtertype, f.eks. B-filteret, på grund af forskelle i konstruktionen mellem forskellige fabrikater, kan være visse forskelle mellem, hvad en bestemt filtertype - fra forskellige fabrikanter - kan beskytte imod. Sådan bruger du filterguiden Filterguiden gælder kun for gasser og dampe. Du skal derfor vide, om det stof du skal beskytte dig imod, er en gas/damp eller er på partikelform (støv, røg, fibre, sprøjtetåge, tåge eller spray). Ved nogle arbejdsprocesser er forureningerne der dannes en blanding af partikler og gasser/ dampe. Er de det, skal der bruges både et partikelfilter og et gas-/ dampfilter. Denne guide er ordnet alfabetisk så du kan ud for hvert stof/materiale eller arbejdsproces se, hvilken type gasfilter, du kan bruge. Der kan være angivet yderligere oplysninger, f.eks. hvis det på forhånd kan siges, at både partikelfilter og gasfilter skal bruges, eller at kun et filter eller en maske med et bestemt produktnummer anbefales, fordi det vides at kun netop det filter eller den maske er egnet til at bruges ved netop det stof/materiale eller den arbejdsopgave. Typer og klasser af gas-/dampfiltre Gas-/dampfiltre findes i forskellige typer og klasser. Typerne er angivet ved kodebogstaver (f.eks. A eller K) og kodefarver. Visse af filtrene er multifiltre, der dækker flere typer, f.eks. ABE. Klasserne er angivet ved tal. Klasse 1 filtre er mindre end klasse 2 filtre. Den fuldstændige betegnelse for et gasfilter skal angive både type og klasse, f.eks. A2, K1 eller ABE1. Klasse 1 filtre kan bruges i koncentrationer op til ppm - klasse 2 filtre op til ppm. Begrænset lagerholdbarhed Lagerholdbarheden af gas-/dampfiltre er begrænset. Se brugsanvisningen! Sidste ibrugtagningsdato er angivet på filteret f.eks. som 11/06. Det betyder 11 måned - år Husk at filterets levetid under brug er noget andet end lagerholdbarheden. Gas-/dampfiltres levetid er begrænset Skift filteret! Et gas-/dampfilter har begrænset kapacitet. Levetiden under brug afhænger af hvilken gas/damp det skal beskytte imod, mængden af gas/damp i luften, brugerens luftforbrug og luftens fugtighed. Da disse forhold sjældent kendes sikkert og desuden kan variere under filterets brug kan man kun sjældent beregne et filters levetid på forhånd. I stedet skal man prøve at lave en plan for filterskift baseret på, at man indledningsvis bruger sin lugtesans som advarsel om, at filteret skal skiftes. Når man tager et nyt filter i brug, noterer man sig, hvor lang tid der i alt går, før man begynder at kunne lugte, at noget går igennem filteret. F.eks. bruger man måske filteret 1 time den ene dag, 3 timer den næste, 2 timer den tredje dag osv. Viser det sig, at filteret holder f.eks. 16 timer, bør man lave en plan for filterskift som siger, at filteret SKAL skiftes efter 12 timers brug. Så har man indlagt en passende sikkerhedsmargin på 25%. Kan man alligevel inden da begynde at lugte noget, skal filteret selvfølgelig straks skiftes! Husk, at personer med dårlig eller ingen lugtesans ikke bør bruge masker med filtre. Husk også, at der er stoffer, som har dårlige advarselsegenskaber i form af lugt eller smag

6 Filterguide Vælg det rigtige filter- og brug filteret rigtigt! Er du i tvivl om valg af rigtigt filter så blad om til de næste sider!

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Arbejdsmiljø ved svejsning

Arbejdsmiljø ved svejsning Arbejdsmiljø ved svejsning Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? Flere og flere rygere vælger at stoppe med ryge - heldigvis for dem. Men det er ikke let, og det kan kræve stor selvdisciplin og udholdenhed at

Læs mere

Jeg er bare den logerende

Jeg er bare den logerende Jeg er bare den logerende Arbejdsopgaver til grundskolen (8.-10.klasse) til kortfilm af Lone Scherfig Se filmen på aiu.dk/mediehandbogen/opgaver/pressens-rolle Det er en god ide at begynde arbejdet med

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere