TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)"

Transkript

1 TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol Hexahydro-1,3,5-triethyl-s-triazin Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne ingrediens i handsken og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt. REACH-forordning 1907/2006 Du kan få flere oplysninger ved at læse REACH-erklæring på Ansells websted Egenskaber Fremragende fysiske egenskaber Meget god smidighed EN-testdata Væsketæthed: Acceptabelt kvalitetsniveau 0.65 eller EN-ydeevne 3 Chemical permeation: Se Ansells websted, hvis du vil have flere oplysninger om kemisk gennemtrængning Slidstyrke: Ydeevne 4 Snitbestandighed: Ydeevne 1 Rivstyrke: Ydeevne 0 Punkteringsstyrke: Ydeevne 1 Overholdelse af europæiske standarder Handskerne overholder kravene i det europæiske direktiv 89/686/EØF og de europæiske standarder EN 420: A1:2009 og EN 388:2003,EN 374:2003 De er kategoriseret i "Kompliceret konstruktion" (= beskyttelse mod dødelige risici). EC-typeafprøvningsattest og EC-kvalitetskontrol for det færdige produkt fra Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde Handskerne overholder kravene i den europæiske forordning 1935/2004 "om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer" og den europæiske forordning 2023/2006 "om god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer". Der er flere oplysninger om produktoverensstemmelse i Ansells Erklæring om produktoverensstemmelse for fødevarer. Anvendelse brugsbegrænsninger Håndbeskyttelse Velegnet til alle former for kontakt med fødevarer Må ikke bruges ved flammer eller temperaturer på < -25 C eller > 100 C Dårlig til aromatiske kulbrinter, klorinerede opløsningsmidler og mange ketoner Opbevaring Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild. Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted. Belægning Formateriale Grebdesign Manchet- Farve AQL Upudret EN-str. Længde mm Tykkelse mm Pakning modeller (EN374) Nitril Velouriseret Riflet Kravehandsk e Grøn 0.65 Nej 6, 7, 8, 9, 10, par i en pose, 12 poser i en karton

2 1-Methoxy-2-propanol Centexbel 374-3: Methoxy-2-propylacetat Centexbel 374-3:2003 Acetone Centexbel 374-3:2003 Acetonitril Centexbel 374-3:2003 Acrylsyre Centexbel 374-3:2003 Allylallkohol Centexbel 374-3:2003 Ammoniakhydroxid, 25% Centexbel 374-3:2003 Benzen Centexbel 374-3:2003 Benzin Centexbel 374-3:2003 Benzin (FAM DIN 51635) > Centexbel 374-3:2006 Berol (oleylaminethoxylat) > Centexbel 374-3:2003 Bioten Ultra IV Force Technology 374-3:2003 Butylacetat Centexbel 374-3:2003 Carbondisulfid Centexbel 374-3:2003 Cyclohexan > Centexbel 374-3:2003 Cyclohexanol > Centexbel 374-3:2003 Cyclohexanon Centexbel 374-3:2003 Dieselolie > Centexbel 374-3:2003 Diethylamin Centexbel 374-3:2003 GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003

3 Dimethylacetamid Centexbel 374-3:2003 Dimethylformamid < Centexbel 374-3:2003 Dodecylbenzen sylfosyre > Centexbel 374-3:2003 Eddikesyre, Is Centexbel 374-3:2003 Ethylamin Centexbel 374-3:2003 Etylacetat Centexbel 374-3:2003 Flussyre, 48% Centexbel 374-3:2003 Fosforsyre, konc. > Centexbel 374-3:2003 Fuelolie > Centexbel 374-3:2003 Glutaraldehyd, 50% > Force Technology 374-3:2003 Heksan > Centexbel 374-3:2003 Heptan > Centexbel 374-3:2003 Hydrochloridsyre, 30% > Centexbel 374-3:2003 Hydrogenfluorid 3,0, vandfri Force Technology 374-3:2003 Hydrogenperoxid, 30% > Centexbel 374-3:2003 Isooctan > Centexbel 374-3:2003 Isopropylalkohol > Centexbel 374-3:2003 Kromsyre, 50% > Centexbel 374-3:2003 Methylalkohol Centexbel 374-3:2003 GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003

4 Methylethylketon Centexbel 374-3:2003 Methylisobutylketon Centexbel 374-3:2003 Methylmethacrylat Centexbel 374-3:2003 Mineralolie > Centexbel 374-3:2003 Myresyre, % Force Technology 374-3:2003 Naphta VMP Centexbel 374-3:2003 Natriumhydroxid, 40% > Centexbel 374-3:2003 Nitrobenzen Centexbel 374-3:2003 Perchloroethylen Centexbel 374-3:2003 Pereddikesyre, 39% Force Technology 374-3:2003 Phenol 90% Force Technology 374-3:2003 Piperazin > Centexbel 374-3:2003 Propylacetat Centexbel 374-3:2003 Propylglykol > Centexbel 374-3:2003 Pyridin Centexbel 374-3:2003 Råolie > Centexbel 374-3:2003 Salpetersyre, 70% Centexbel 374-3:2003 SkyKleen 1009 < 90 < 3 Force Technology 374-3:2003 Styren Centexbel 374-3:2003 GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003

5 Svovlsyre, 96% Centexbel 374-3:2003 Terpentin > Centexbel 374-3:2003 Tetrahydrofuran Centexbel 374-3:2003 Tetrahydrothiophen Centexbel 374-3:2003 Toluen Centexbel 374-3:2003 Triethylamin > Centexbel 374-3:2003 Xylen Centexbel 374-3:2003 n-undekan > Centexbel 374-3:2003 GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003

6 Side 1/2 Dato: Erklæring om god fremstillingsmæssig praksis for Ansells materialer og artikler, der er beregnet til kontakt med fødevarer Undertegnede erklærer herved, at alle Ansell-handsker, der er beregnet til kontakt med fødevareprodukter, fremstilles i overensstemmelse med følgende krav: Forordning 1935/2004: Handskerne er tilstrækkeligt modstandsdygtigtil at forhindre overførsel af stoffer til fødevarer i mængder, der er tilstrækkeligt store til at udgøre en sundhedsfare eller til at afstedkomme en uacceptabel ændring i sammensætningen af fødevaren eller forringelse af dens organoleptiske egenskaber. Handskerne fremstilles udelukkende med ingredienser, der er juridisk godkendt til fødevarekontakt, og overstiger ikke evt. juridiske migreringsniveauer baseret på den beregnede brug af produktet. De råmaterialer, der er anvendt i fremstillingen af handskerne, er angivet som sikre ved kontakt med fødevarer og er anskaffet hos en godkendt leverandør. Forordning 2003/2006: Handsker fremstilles ifølge "god fremstillingsmæssig praksis", hvilket vil sige, at de fremstilles og kontrolleres for at sikre overensstemmelse med relevante regler og relevante kvalitetsstandarder. Dette gælder for alle aktiviteter, lige fra anskaffelse til godkendte leverandører af materialer og alle aspekter af produktion, forarbejdning, håndtering, lager, transport og distribution af den færdige vare. Produktionsanlægget har et dokumenteret og effektivt kvalitetssikringssystem på plads med det formål at sikre, at materialer og varer er af den krævede kvalitet for at sikre overensstemmelse med de regler, der gælder for dem, og de kvalitetstandarder, der er nødvendige for deres beregnede brug. Ansell Healthcare Europe N.V. - Boulevard International 55 - B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (0) ISO 9002 Certificate Number FM 40130

7 Side 2/2 Kvalifikationer og uddannelse af personale i produktionen er dokumenteret. Produktionsanlæg og -udstyr er desuden designet, rengjort og vedligeholdt som nødvendigt for at sikre, at materialer under forarbejdning og færdige handskeprodukter overholder specifikationerne. Integreret i disse krav er personlig hygiene, skadedyrsbekæmpelse, kontamineringskontrol, forebyggelse af miljøbetingede materielskader, osv. En formel risikonalyse i overensstemmelse med en fastlagt procedure er blevet udført, og hver foreslået ændring og dens indvirkning på risikoen for brugeren af den færdige vare er dokumenteret. Produktionsanlægget har et effektivt kvalitetskontrolsystem og et dokumenteret system af test, inspektioner, dokumentgennemgange og formelle dispositioner med hensyn til råmaterialer, materialer under forarbejdning og færdige varer. Dette system omfatter klare kriterier for beslutningstagning om materialer og varer, der ikke opfylder specifikationer. Kvalitetskontrolsystemet i produktionen overvåger overensstemmelse med god fremstillingspraksis (GMP) og korrigerer evt. manglende overholdelse af GMP med det samme. Ansell skal sikre overholdelse af effektiv implementering af GMP via gennemgang af leverandørens interne efterprøvningssystem som beskrevet i ISO kvalitetsstyringssystemet. Produktionsstedet vedligeholder dokumentation af specifikationer, produktionsformler og bearbejdning, som er nødvendig for at opnå overensstemmelse med forordninger og produktsikkerhed, i elektronisk format eller papirformat. Færdigbearbejdede varer mærkes med et entydigt kontrolnummer, som er relateret til specifikke registreringer hos producenten. Alison Arnot-Bradshaw Senior Director EMEA/APAC Regulatory Affairs Ansell Ansell Healthcare Europe N.V. - Boulevard International 55 - B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (0) ISO 9002 Certificate Number FM 40130

Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015

Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015 Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens koncernhrfysiskarbejdsmiljoe.afdelingspost@stab.rm.dk www.fa.rm.dk 15 04

Læs mere

krav til brugsanvisning krav til mærkning

krav til brugsanvisning krav til mærkning beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder (EN 420) Kravene i sammenfatning Handskerne skal være fremstillet til at give den beskyttelse, de er beregnet til. Brugeren må ikke få skader på

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker Hænderne er dit fineste værktøj - pas godt på dem Beskyt dig mod dårlige handsker Håndsved er en mild form for syre, som kan opløse overskydende kemikalier fra produktionen af handsker. Disse kemikalierester

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke 4-1 4-2 KAPITEL 4.1 ANVENDELSE AF EMBALLAGER, HERUNDER IBC s OG STOREMBALLAGER 4.1.1 Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) Produktionsudstyr

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) Produktionsudstyr Fødevarekontaktmaterialer (FKM) Produktionsudstyr 24. april 2015 Charlotte Legind Fødevarestyrelsen Oversigt Hvad er FKM? Krav til FKM (producenter og importører) Kontrolpunkter (FKM og fødevareproduktion)

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere