Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder"

Transkript

1 Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes dagtilbud og pasningsordninger

2 København skal være en attraktiv by - også for børnefamilier Børne -og Ungdomsudvalget har vedtaget Plads til flere, der skal skabe flere dagtilbud. Første del af Plads til flere består af en række midlertidige løsninger. Det kan tage op til 2 år at bygge nye institutioner, og der skabes derfor midlertidige pladser i de københavnske dagtilbud. Imens bygges og udbygges de permanente pladser, der er behov for. Anden del af planen Plads til flere består af permanente løsninger. De etableres ved at bygge nye og udvide eksisterende institutioner. Læs mere på Se mere på

3 Kære småbørnsfamilie I denne pjece kan du læse om Københavns Kommunes brede vifte af forskellige dagtilbud til børn mellem 6 måneder og 6 år. Du kan samtidig læse om, hvordan du skriver dit barn op til en plads i et dagtilbud og finde opskrivningsskemaet til ansøgning om optagelse i daginstitution og dagpleje. Børnenes trivsel, sundhed og udvikling spiller en vigtig rolle i familiens hverdag og det er derfor vigtigt, at kvaliteten er helt i top og fortsat udvikles og evalueres. For at angive mål og rammer for det pædagogiske arbejde i dagtilbud i Københavns Kommune er der udarbejdet en Pædagogisk Perspektivplan. Planen er med til fortsat at sikre den høje kvalitet i pasningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder løbende med at præcisere værdier, visioner og mål for det pædagogiske arbejde i Københavns Kommunes dagtilbud. Vi håber, I med denne pjece kan finde netop den pasningsform, der passer til jeres barn og til jeres familie. Pladsanvisningen og Info-team 3

4 4

5 Side Indhold 7 Hvordan skriver jeg mit barn op til et dagtilbud? 7 Opskrivningsregler (6 mdr. - 2 år) 7 Forskellige pasningsordninger 8 Hvornår kan jeg få plads? (6 mdr. 2 år) 8 Behovsdato 8 Placering på ventelisten 8 Søskendehensyn, hvis dit barn skal i vuggestue 9 Når dit barn får tilbudt plads 9 Når du takker ja 9 Du kan takke nej 10 Pasningsgaranti 10 Opskrivning på garantilisten 12 Opskrivningsregler (3-6 år) 12 Forskellige børnehaveordninger 12 Søskendehensyn, hvis dit barn skal i børnehave 13 Når dit barn får tilbudt børnehaveplads 13 Når du takker ja 13 Du kan takke nej 13 Når dit barn skal meldes ud 13 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud og pasningsordninger 14 Åbningstider - Weekendåben 14 Dagtilbud 6 mdr. - 2 år 14 Kommunal dagpleje 14 Flerbørnsdagpleje 14 Vuggestue 15 Integreret institution 16 Småbørnspladser i børnehaver Side Indhold 16 Privat institution 16 Basis- og specialpladser 16 Familiepladser 16 Privat dagpleje 18 Privat børnepasning 18 Storordninger i privat børnepasning 20 Når dit barn bliver to år og ti mdr. 20 Åbningstider - weekendåben 20 Børnehave 20 Basis- og specialpladser 20 Rumlepotte 21 Skovbus 21 Udflytterbørnehave 22 Værd at vide 22 Frit valg over kommunegrænsen 22 Hvis du flytter 22 Hvis du flytter til Københavns Kommune 22 Hvis du flytter indenfor eller fra Københavns Kommune 23 Hvis du modtager kontanthjælp 23 Hvis du er på barsel 23 Digital post 23 Når dit barn skal meldes ud 24 Priser for dagtilbud (2015) 25 Få mere at vide 26 Spørgsmål og svar om børnepasning 28 Materiale om børnepasning 29 Opskrivningsskema 5

6 6

7 Hvordan skriver jeg mit barn op til et dagtilbud? Opskrivningsregler (6 mdr. - 2 år) Du kan skrive dit barn op til ét eller to dagtilbud: én eller to vuggestuer dagplejen i ét distrikt og én vuggestue dagplejen i ét eller to distrikter Det er opskrivningsdatoen, der afgør dit barns placering på ventelisten - dog kan barnet tidligst få anciennitet fra den dato barnet fylder 4 måneder. Derfor er det vigtigt, du skriver dit barn op, inden barnet er fyldt 4 måneder. Anciennitetsdatoen er dog den samme, uanset om Pladsanvisningen modtager ansøgningen, når barnet er 2 dage gammel eller den dag, hvor barnet fylder 4 mdr. Du kan skrive dit barn på venteliste til vuggestue/dagpleje/børnehave ved at benytte den elektroniske selvbetjening på internettet (kræver NemID): Eller du kan skrive dit barn op til dagtilbud ved at udfylde opskrivningsskemaet, som du finder på side 29 i denne pjece. Når du har udfyldt opskrivningsskemaet, skal du sende det til: Information om de forskellige pasningsordninger På Københavns Kommunes hjemmeside har du mulighed for at se en kortoversigt over alle daginstitutioner i kommunen. Du kan enten indtaste din egen adresse og herefter se hvilke daginstitutioner der ligger i dit nærområde. Eller du kan indtaste navn eller adresse på en daginstitution og se hvor mange børn, der står på venteliste. Du kan også finde information om institutionens profil, normering og åbningstid og hvis daginstitutionen har deres egen hjemmeside, vil du også finde et link til den. Du kan finde daginstitutionen for vuggestuer og børnehaver på Det kan være en god idé at besøge forskellige dagtilbud, inden du endeligt beslutter dig for, hvilke dagtilbud du ønsker at skrive dit barn op til. Vi anbefaler, du ringer til institutionerne og aftaler et besøg. Nogle daginstitutioner har faste dage om måneden, hvor der er rundvisning. Du er også velkommen til at ringe til dit lokale dagplejekontor (se s. 25) og aftale et besøg hos en kommunal dagplejer i dit område. Pladsanvisningen Frederiksborggade 15, 3. Postboks København K 7

8 Hvornår kan jeg få plads? (6 mdr. 2 år) Før du skriver dit barn op til et dagtilbud, bør du sammenholde dit behov for en plads med ventelisten og antallet af børn i dagtilbuddet. Det kan give dig et fingerpeg, om det er muligt at få en plads i dagtilbuddet, når du ønsker det. Hvis dit barn er over 2 1/2 år og barnet allerede er indmeldt i et af kommunens dagtilbud kan barnet ikke få anvist en vuggestueplads. Behovsdato På opskrivningsskemaet skal du oplyse, hvornår dit barn tidligst har behov for en plads. Dit barn vil så få tilbudt den første ledige plads efter den oplyste behovsdato - hvis dit barn står øverst på ventelisten. Du skal være opmærksom på, barnet ikke er garanteret en plads i dagtilbuddet på behovsdatoen. Hvis det viser sig ikke være muligt, kan du overveje at benytte en privat pasningsordning eller at skrive dit barn på garantilisten. De fleste pladser i dagtilbud bliver givet mellem april og august, hvor der sker oprykning til børnehave og fritidshjem. Du har mulighed for at få dit barn passet i privat dagpleje eller privat børnepasning, mens du venter på plads i den ønskede vuggestue eller kommunale dagpleje (se side 16-19). Alternativt kan du vælge garantilisten (se side 10). Placering på ventelisten Når dit barn er fyldt 4 måneder, og du har skrevet det op til et eller to dagtilbud, kan du følge dit barns placering på ventelisten til vuggestue og dagpleje på internetadressen hvis du har en NemID. Det er opskrivningstidspunktet, der afgør dit barns placering på ventelisten, derfor vil der ikke være børn, der kommer ind foran dit barn på ventelisten. Kun i ganske få og helt specielle tilfælde kan et barn få dispensation til at komme ind før det øverste barn på ventelisten. Dispensationer i Københavns Kommune gives ud fra et hensyn til barnets tarv og med fokus på pædagogiske og sociale hensyn. En ansøgning om dispensation sendes til visitationsudvalget i Pladsanvisningen. Hvis du vælger at ændre opskrivning til en anden venteliste eller tilføje et ønske, efter barnet er fyldt 4 måneder, er det den nye opskrivningsdato, der afgør dit barns placering på ventelisten. Søskendehensyn, hvis dit barn skal i vuggestue I Københavns Kommune har dit barn ikke fortrinsret til en vuggestue på grund af ældre søskende. Men er dit barn skrevet op til den institution, hvor barnets bror eller søster går, har dit barn mulighed for at beholde sin placering på ventelisten, selv om du takker ja til en plads i et andet dagtilbud. Dit barn vil herefter få tilbudt plads, når det står øverst på ventelisten til den institution, hvor barnets bror eller søster går. 8

9 Du skal huske at give Pladsanvisningen besked, når du takker ja til en plads, og vil beholde placeringen på ventelisten til den institution, hvor barnets bror eller søster går. Når dit barn får tilbudt plads Når dit barn får tilbudt en plads i et dagtilbud, skal du kontakte dagtilbuddet inden tre kalenderdage og Pladsanvisningen inden fem kalenderdage. Det er vigtigt at svare - da dit barn bliver slettet fra ventelisten efter andet ubesvaret tilbud. Efter fem kalenderdage bliver det næste barn på ventelisten tilbudt pladsen. Når du takker ja Når du takker ja tak til en plads i et dagtilbud, bliver dit barn slettet fra ventelisten. Hvis du har skrevet dit barn op til to dagtilbud, bliver det slettet fra begge ventelister. Hvis du ønsker, dit barn forsat skal stå på venteliste til et andet dagtilbud, skal du skrive dit barn op på ny. Barnet bliver placeret på ventelisten med den nye opskrivningsdato. Hvis du takker nej Hvis du takker nej til en plads i et dagtilbud, vil behovsdatoen blive rykket to måneder frem i forhold til det konkrete tilbud. Hvis dit barn allerede er indmeldt i et dagtilbud og takker nej til en overflytning, som I selv har ønsket, slettes barnet dog af ventelisten. Ændring af behovsdatoen efter et nej tak til et tilbud, berører kun den konkrete venteliste, som du har takket nej til. Hvis dit barn er skrevet op til en anden institution, bliver behovsdatoen på denne venteliste ikke ændret. 9

10 Pasningsgaranti Hvis dit barn ikke kan få tilbudt plads i ét af de ønskede dagtilbud, når du har behov for det, kan du vælge at skrive dit barn på garantilisten. Med garantilisten er du garanteret en plads til dit barn indenfor 2 måneder efter, du har skrevet barnet på garantilisten. Hvis der ønskes plads via garantilisten i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har Pladsanvisningen dog yderligere en frist på 4 uger til at tilbyde en plads. Du kan få tilbudt plads fra garantilisten til enten dagpleje eller vuggestue maks 4 kilometer fra din bopæl. Garantipladser opstår, når der ikke er nogen børn på venteliste til et specifikt dagtilbud, der har et aktuelt behov. I sådanne tilfælde vil børn fra garantilisten få tilbudt den ledige plads. Det vil sige, børn,der er skrevet op på de specifikke ventelister, altid har fortrinsret til pladserne, hvis de har et aktuelt behov. Opskrivning på garantilisten Dit barn kan stå på én specifik venteliste og garantilisten. Hvis du har skrevet dit barn op til to specifikke dagtilbud, skal du erstatte det ene dagtilbud med en opskrivning på garantilisten. Bliver dit barn passet i privat dagpleje eller privat børnepasning kan barnet samtidig være skrevet på garantilisten. Ønsker du at skrive dit barn på garantilisten, vil barnet få anciennitet fra den dato, du skriver det på garantilisten. Garantidatoen kan tidligst være 2 måneder fra opskrivningstidspunktet. Du vil modtage tilbud tidligst to måneder før garantidatoen og senest på selve garantidatoen. Når en ledig garantiplads skal besættes, vil den blive tilbudt det barn, der har stået længst tid på garantilisten. Ja til en garantiplads Hvis dit barn får tilbudt en plads fra garantilisten, og du takker ja til pladsen, bliver barnet slettet af den specifikke venteliste, det er skrevet på med mindre barnet er skrevet op til den samme institution, hvor barnets bror eller søster går. Du skal i så tilfælde huske at give Pladsanvisningen besked, om at du vil beholde placeringen på ventelisten til den institution, hvor barnets bror eller søster går, når du takker ja til en garantiplads. Nej til en garantiplads Hvis du takker nej til en plads fra garantilisten, slettes dit barn af garantilisten og har ikke mulighed for at blive skrevet op på denne igen. Barnet bevarer dog sin plads på den specifikke venteliste og kan derudover skrives op på en ny specifik venteliste, hvor barnet vil få anciennitetsdato fra det nye opskrivningstidspunkt. Når du skriver dit barn på garantilisten, skal du oplyse hvilken garantidato, du ønsker. 10

11 Hvem kan ikke skrives på garantiventelisten? Er dit barn allerede indmeldt i et dagtilbud kan barnet ikke blive skrevet på garantilisten. På - Garantiventeliste kan du læse mere om pasningsgarantien. Du kan også følge med i aktuelle og projekterede udbygningsplaner på dagtilbudsområdet i dit distrikt på Her vil det også fremgå, hvornår nye institutioner åbner og fra hvilken dato, det er muligt at skrive sig op på ventelisterne til de nye institutioner. Du bør altid søge uddybende vejledning hos Pladsanvisningen inden du skriver dit barn på garantilisten (se adresse og telefonnummer side 25). 11

12 Opskrivningsregler (2 år og 10 måneder - 6 år) Hvis dit barn går i vuggestue, dagpleje eller privat dagpleje er barnet automatisk skrevet op på den generelle venteliste til en børnehave i dit distrikt. Hvis dit barn bliver passet i privat børnepasning eller tilskud til pasning af eget barn, skal du selv huske, at skrive barnet op til børnehave. Opskrivning til børnehave er vejledende. Du har mulighed for at afgive op til tre ønsker til børnehave. Pladsanvisningen kan ikke garantere, dit barn får plads i én af de ønskede børnehaver, men de søger så vidt muligt at tilgodese dine ønsker. Vi anbefaler, du skriver dit barn op til børnehave, når dit barn fylder to år. Du kan enten skrive dit barn på venteliste til børnehave ved at udfylde opskrivningsskemaet, som du finder på side 29 eller digitalt hvis du har NemID. Information om de forskellige børnehaveordninger På Københavns Kommunes hjemmeside kan du se en kortoversigt over alle børnehaver i kommunen på Du kan enten indtaste din egen adresse og se hvilke børnehaver, der ligger i nærområdet eller indtaste navn eller adresse på en specifik børnehave. På kan du også læse mere om de forskellige børnehaveprofiler, der findes i Københavns Kommune. Det er ikke muligt at se ventelisten til børnehave på internettet, da ventelisten kun er vejledende. Derfor vil ventelisten ikke give et brugbart billede, da ældre børn kan springe ind foran de børn, der allerede står på ventelisten. Søskendehensyn, hvis dit barn skal i børnehave Når dit barn fylder 2 år og 10 måneder, kan det få fortrin til en ledig plads i samme børnehave, hvor barnets søskende allerede går. Hvis der er tale om en integreret institution, har institutionens vuggestuebørn dog fortrinsret (frem for søskende) til en plads i børnehaven. Hvis barnet har søskende i vuggestuedelen i en integreret institution, gælder fortrinsretten til den integrerede institutions børnehave også. Hvis du ønsker at gøre brug af søskendehensynet, skal du huske at skrive dit barn på ventelisten til den pågældende børnehave. Hvis der ikke er plads i den børnehave, hvor et søskendebarn går, får dit barn tilbudt en plads i en anden børnehave. Herefter har du mulighed for at skrive dit barn op til en overflytning. Når du har skrevet dit barn op til en overflytning, vil dit barn få den næste ledige plads, når barnet er det ældste på ventelisten. Der gælder dog specifikke overflytningsregler til integrerede institutioner, eftersom vuggestuebørnene har fortrinsret til en plads i institutionens børnehavedel. Derfor vil et vuggestuebarn fra institutionen få pladsen, hvis det pågældende barn har alderen til at rykke op i børnehaven. 12

13 Når dit barn får tilbudt børnehaveplads Når du takker ja Når du takker ja tak til en børnehaveplads, står dit barn ikke længere på venteliste til børnehave. Hvis du ønsker en plads i en anden børnehave, skal du skrive dit barn på venteliste til overflytning. På svarbrevet til Pladsanvisningen skal du gøre opmærksom på, at dit barn stadig skal stå på venteliste til overflytning. Det er dit barns alder, der afgør barnets placering på ventelisten, når du skriver det op til overflytning til en anden børnehave. Du kan takke nej Hvis du takker nej til en børnehaveplads, bliver dit barn meldt ud af sin vuggestue eller dagpleje med en måneds varsel. Når dit barn skal meldes ud Hvis du ønsker at melde dit barn ud af børnehaven, skal du melde det skriftligt til Pladsanvisningen eller institutionen med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i måneden. Du kan også udmelde dit barn via selvbetjening, hvis du har NemID. Hvis dit barn rykker op i fritidshjem eller KKFO bliver det automatisk meldt ud af børnehaven. Pædagogisk tilsyn med dagtilbud og pasningsordninger i Københavns Kommune Københavns Kommune fører tilsyn med alle dagtilbud og pasningsordninger. Ved tilsynsbesøgene vurderes både det pædagogiske indhold og sikkerheden. Tilsynsbesøgene er med til at sikre den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. Det pædagogiske tilsyn vejleder og rådgiver de personer, der passer dit barn. Fokus er på børnenes trivsel og udvikling. Desuden tager den pædagogiske konsulent en snak med de ansatte om, hvordan børnene kan stimuleres, så de får netop de sproglige og motoriske udfordringer, de har brug for. Du kan dog takke nej til en børnehaveplads uden, det får betydning for dit barns vuggestueeller dagplejeplads, hvis følgende forhold gør sig gældende: Hvis dit barn har fået tilbudt en børnehaveplads med start før den 1. i den måned, hvor dit barn fylder to år og ti måneder (gælder ikke integrerede institutioner). Hvis dit barn får tilbudt plads i en deltidsbørnehave, og dit behov for pasning ikke modsvarer institutionens åbningstider. 13

14 Dagtilbud (6 mdr. - 2 år) Når dit barn er under tre år, kan du vælge at få det passet i: Kommunal dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Småbørnspladser i børnehaver Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Basis- og specialpladser Åbningstider Københavns Kommunes daginstitutioner har meget forskellige åbningstider. Du har mulighed for at vælge mellem dagtilbud, der har heltids-, udvidet-, weekend- og natåbent. Kommunal dagpleje har en åbningstid på 48 timer om ugen og flerbørnsdagpleje har en åbningstid på 42 timer om ugen. Weekendåbne institutioner Der er særlige takster for institutioner, der har weekend- og natåbent (se side 24), og forældre, der kan dokumentere et behov for pasning i weekender og om natten, har fortrinsret til en plads i disse institutioner. Det er muligt for alle forældre (med dokumenteret behov) at benytte sig af de weekendåbne institutioner. Det gælder også, hvis jeres barn i hverdagene bliver passet i et dagtilbud, der ikke har weekendåbent. Kontakt Pladsanvisningen for yderligere oplysninger. Kommunal dagpleje Kommunal dagpleje er et dagtilbud, hvor dit barn kan passes, indtil det fylder 2 år og 10 måneder eller får tilbudt en børnehaveplads. I dagplejen passes dit barn sammen med to eller tre andre børn i dagplejerens hjem. Omgivelserne er hjemlige og trygge, og dit barn opnår en tæt voksenkontakt. I dagplejen får dit barn mange forskellige oplevelser blandt andet på legepladser, ture i naturen og på teaterbesøg. En hel dag om ugen er dit barn i legestue sammen med de andre dagplejebørn fra bydelen. Her får dit barn mulighed for at bruge kroppen til sang, dans og sjove lege. Dagplejeren sørger for sund og delvis økologisk kost. Flere dagplejere er uddannede til at passe for tidligt fødte børn (ca. 4-8 uger for tidligt) og giver derfor kvalificeret støtte og vilkår for trivsel og vækst. Læs mere om dagplejen på: Flerbørnsdagpleje I en flerbørnsdagpleje bliver dit barn passet sammen med syv til ni andre børn af et team på tre dagplejere. Flerbørnsdagpleje er en videreudvikling af den kommunale dagpleje, hvor det mindre miljø og den nære kontakt til de voksne er bevaret. Hvis du skriver dit barn op til den kommunale dagpleje, bliver det automatisk skrevet op til flerbørnsdagpleje, hvis tilbuddet findes i dit distrikt. Du har mulighed for at meddele Pladsanvisningen, hvis du på forhånd ved, du kun ønsker tilbud om plads i den kommunale dagpleje eller i flerbørnsdagplejen. Vuggestue Dit barn kan gå i vuggestue, indtil det fylder 2 år og 10 måneder eller får tilbudt en børnehaveplads. 14

15 Vuggestuerne har meget forskellige størrelser, pædagogikker og åbningstider. Fælles for dem alle er, at personalet er uddannet til og trænet i at lytte til dit barns behov. Nogle institutioner lægger vægt på eksempelvis natur, idræt eller musik. Andre har en minibus, hvor en lille gruppe børn på skift kan komme på tur. Integreret institution De integrerede institutioner har ligesom vuggestuer forskellige profiler. Får dit barn en vuggestueplads i en integreret institution, har barnet fortrinsret til en plads i institutionens børnehavedel. En integreret institution er et dagtilbud, hvor dit barn sandsynligvis kan gå indtil barnet skal i fritidshjem/kkfo eller børnehaveklasse. Fordelingen af børnehavepladser sker efter alder. Det betyder, det ældste barn vil få tilbudt en ledig børnehaveplads, enten i en integreret institution eller i en anden børnehave. Dog er der søskendehensyn til børnehavedelen i integrerede institutioner, så de børn, der har søskende i samme institution kan fortsætte i institutionen. Nogle integrerede institutioner har også fritidshjemspladser, så barnet har eventuelt mulighed for at gå i institutionen, indtil barnet er ti år. Du skal dog være opmærksom på, at hvis dit barn går i en integreret institution med fritidshjem, er dit barn ikke automatisk garanteret en plads i fritidshjemmet. 15

16 Småbørnspladser i børnehaver Københavns Kommune har et mindre antal børnehaver med småbørnspladser, der er forbeholdt børn fra de er 2 år. Hvis dit barn skal have plads i én af disse institutioner, skal du på opskrivningsskemaet notere, at du ønsker en småbørnsplads fra barnet er 2 år. Tilbud til småbørnspladser visiteres efter børnehavereglerne (se side 12). Privat institution En privat institution er en pasningsordning, hvor en privat organisation, person, virksomhed eller gruppe forældre etablerer pasning i deres egne godkendte lokaler. De private institutioner administrerer selv deres venteliste. Hvis du ønsker dit barn skal passes i en privat institution, skal du henvende dig direkte til den aktuelle institution og spørge, hvordan dit barn kan blive skrevet op. En plads i en privat institution er et dagtilbud på linie med vuggestue og dagpleje. Når du melder dit barn ind i en privat vuggestue, bliver barnet slettet af ventelisten til kommunale vuggestuer og dagpleje. Hvis du ønsker dit barn fortsat skal stå på venteliste til et kommunalt dagtilbud, skal du skrive dit barn op på ny. Barnet bliver placeret på ventelisten med den nye opskrivningsdato. Institutionerne indgår en driftsaftale med Københavns Kommune, hvor det fremgår, at institutionen selv ansætter personale, fastsætter børnegruppens størrelse og de pædagogiske mål. Københavns Kommune giver et økonomisk tilskud pr. barn. Institutionerne skal leve op til Københavns Kommunes Pædagogiske Perspektivplan, der præciserer de overordnede værdier og mål for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Basis- og specialpladser Hvis du har et barn med særlige behov, skal du henvende dig til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivnig) i dit lokale distrikt. Her vil en psykolog være behjælpelig med at lave en ansøgning til visitation af barnet til en basisgruppe, basisdagpleje eller specialinstitution. For yderligere vejledning kan du kontakte Pladsanvisningen (se side 25). Familiepladser I 10 udvalgte københavnske daginstitutioner tilbydes der familiepladser. En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution, der tilbydes børn, som befinder sig i socialt udsatte posititioner, og i kortere eller længere perioder har brug for støtte for at kunne trives og udvikle sig. Pladsanvisningen visiterer børn til familiepladserne efter at have modtaget en dispensationsansøgning, som du skal udarbejde i samarbejde med institution eller sundhedsplejerske. For yderligere råd og vejledning kan du kontakte Pladsanvisningen (se side 25). Privat dagpleje Privat dagpleje er en pasningsordning, hvor en forælder indgår en kontrakt med dagplejekontoret om at passe sit eget og en anden families barn. Det er også muligt at blive privat dagplejer for sine egne tvillinger, trillinger eller egne to børn under 3 år. To familier kan også dele pasningen imellem sig. For eksempel kan den ene mor og den anden far passe børnene på skift - dog skal pasningen minimum være to dage hvert sted. 16

17 Privat dagpleje kan tilbydes 48 timer om ugen og åbningstiden kan I aftale indbyrdes indenfor tidsrummet kl til kl Dit barn kan benytte privat dagpleje fra barnet er 6 måneder indtil det fylder 2 år og 10 måneder eller får tilbudt en børnehaveplads. Den private dagplejers sprogkundskaber skal være sådan at dagplejeren kan modtage råd og vejledning på dansk eller engelsk. I privat dagpleje passes dit barn kun sammen med ét andet barn, hvilket giver god mulighed for en tæt voksenkontakt. Pasningen foregår i hjemlige omgivelser og skaber trygge rammer for børnenes hverdag. Dit barn får mulighed for at lege og udvikle sine sociale og motoriske kompetencer i en større børnegruppe, når de en gang om ugen besøger legestuen og blandt andet laver rytmik, synger og leger. Den private dagplejer får en månedlig betaling på kr. 52 procent af bruttolønnen er fradragsberettiget, da pasningen foregår i den private dagplejers hjem, og da dagplejeren skal sørge for sund og delvis økologisk kost. Barnet beholder sin placering på ventelisten til de øvrige dagtilbud, mens det benytter privat dagpleje. Hvordan kan jeg etablere privat dagpleje? Privat dagpleje er ikke en pasningsordning, dit barn kan skrives på venteliste til. Via den elektroniske opslagstavle på er der mulighed for enten at finde en forælder, der ønsker at blive privat dagplejer, eller et barn, der har behov for at blive passet. Nye private dagplejeordninger kan starte d. 1 eller 15 i måneden, hvor den private dagplejer skal på introduktionskursus. 17

18 Privat børnepasning Privat børnepasning er en pasningsordning, hvor du kan få tilskud fra Københavns Kommune til at benytte en privat børnepasser. Du skal selv finde en børnepasser, det kan eksempelvis være en bedsteforælder, en nabo eller en god ven. På kan du annoncere efter en børnepasser, læse forskellige børnepasseres profiler eller finde sammen med andre forældre om at benytte en børnepasser. Dit barn kan benytte privat børnepasning, fra det er 24 uger, og indtil den 1. i den måned, hvor der kan tilbydes plads i en børnehaveklasse. Du kan vælge, at dit barn skal beholde sin placering på ventelisten til de øvrige dagtilbud, mens du benytter privat børnepasning. De fleste børn i privat børnepasning passes kun sammen med ét andet barn, og dit barn har derfor mulighed for en tæt voksenkontakt. Pasningen kan enten foregå i et af børnenes hjem eller i børnepasserens hjem. Dit barn får mulighed for at lege og udvikle sine sociale og motoriske færdigheder i en større børnegruppe, når børnepasseren en gang om ugen tager børnene med i legestue, hvor der blandt andet er rytmik. Krav til børnepasseren Børnepasseren skal være fyldt 18 år. Hvis børnepasseren kommer fra et andet land, skal han/hun have arbejds- og opholdstilladelse. Københavns Kommune indhenter straffeattest på alle børnepassere. Når du har fundet en børnepasser, skal I sammen udfylde en kontrakt, som indsendes til: Privat Børnepasning Frederiksborggade 15, 3. Postboks København K Det pædagogiske tilsyn vil efterfølgende vurdere, om pasningsstedet kan godkendes og tage stilling til børnepassers fysiske og psykiske ressourcer. Du skal regne med, det tager cirka tre uger at sagsbehandle en ansøgning om en privat børnepasningsordning. Storordninger i privat børnepasning Du kan også købe pasning i en af de større private børnepasningsordninger. Eksempler på disse ordninger finder du på under Storordninger. På kan du finde ansøgningsskema og vejledning til privat børnepasning. Du kan også kontakte INFO-team, der kan sende informationsmateriale og hjælpe med råd og vejledning (se side 25). Benyt den elektroniske opslagstavle til at finde private børnepassere og private dagplejere: 18

19 19

20 Når dit barn bliver 2 år og 10 måneder Når dit barn fylder tre år, kan du vælge at få det passet i: Børnehave, hvor dit barn kan passes, indtil det skal begynde i fritidshjem/kkfo. En integreret institution, hvor dit barn kan passes, indtil det skal begynde i fritidshjem/kkfo (i nogle integrerede institutioner kan børnene fortsætte i fritidshjemsdelen indtil de er ti år). Privat børnepasning, hvor dit barn kan passes indtil den 1. i den måned, hvor barnet kan tilbydes plads i børnehaveklasse. Læs mere side 18. Privat institution, hvor dit barn kan passes, indtil barnet begynder i skole (dog senest indtil det år barnet fylder 6 år.) Læs mere side 16. Åbningstider Københavns Kommunes institutioner har meget forskellige åbningstider. Du har mulighed for at vælge mellem institutioner, der har heltids-, deltids-, udvidet-, weekend- og natåbent. Der er særlige takster for institutioner, der har weekend- og natåbent (se side 24), og forældre, der kan dokumentere et behov for pasning i weekender og om natten, har fortrinsret til en plads i disse institutioner (se side 14). Børnehave Børnehaverne har forskellige profiler og lægger vægt på forskellige værdier og aktiviteter, eksempelvis idræt, økologi, sprogudvikling, kreativitet og musik. Nogle børnehaver har småbørnspladser, som er forbeholdt børn allerede fra de er to år (se side 16). Udover de traditionelle børnehaver og integrerede institutioner har Københavns Kommune også børnehaver, der har tilknyttet en busordning. Rumlepotter, skovbusser og udflytterbørnehaver giver en særlig mulighed for, at en gruppe børnehavebørn kan få nogle oplevelser i naturen. Basis- og specialpladser Se beskrivelse på side 16. Rumlepotte Rumlepotten er en bus, der er tilknyttet en børnehave. Rumlepotten er en specialbygget bus med plads til 20 børn og tre-fire voksne. Bussen er indrettet med køkken og toilet. Alle pladser er udstyret med sikkerhedsseler. Typisk er det forskellige grupper i børnehaven, der skiftes til at tage på tur med rumlepotten - så hver gruppe børn eksempelvis er en uge ude at køre og tre uger i institutionen. 20

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning?

Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Hvordan starter jeg som privat børnepasser eller en storordning? Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 FORORD...3 Hvad er privat børnepasning?...4 Hvem kan blive børnepasser?...4 Hvordan

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Dok 85261-14 Sag 14-3758 rikn/anbr Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Det foreliggende udmøntningsforslag indeholder beskrivelse af: Pædagogiske rammer

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (Når du udfylder skemaet kan du bruge TAB tasten til at springe til næste felt.) Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse 1: Personlige data Navn: Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger?

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010)

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Når du får brev fra 3B sidst i april om medlemsnummer og anciennitet, SKAL du reagere inden tre måneder, hvis du vil beholde din anciennitet 1. januar 2010 kom

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning.

Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning. Samtaleskema til forældre med børn i privat børnepasning. Samtaleskemaet drøftes mellem forældre og børnepasser med udgangspunkt i den private børnepassers virksomhedsplan. Skemaet underskrives af begge

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

! " "# $ %&' &*$&*&*'&(& &+&+,&+ $& -&-&-./ $&0 &&1.2&1''./"&3. &2&/'&4 "4" ($" &. 8"( 9%$. $ $&"$. (. ' $ $6 " " ' 8" 5! :&$# & &$ $.

!  # $ %&' &*$&*&*'&(& &+&+,&+ $& -&-&-./ $&0 &&1.2&1''./&3. &2&/'&4 4 ($ &. 8( 9%$. $ $&$. (. ' $ $6   ' 8 5! :&$# & &$ $. ! # %& () &*&*&*&(& &+&+,&+ & -&-&- / &0 &&1 2&1/&3 &2&/&4 4 &5! ( & &( ( &260 % 77 & ( 8( 9% & ( 6 8 5! :&# & & & - ) 77 * ; 1 ! < ) ( 4 * 0 & % ( 2=2>&2> ( 0 ( & & 1 ( 0 26 2 #? ) ( *+,, 4 &? % ( - 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Pædagogmedhjælper 1111 111111 liii AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Her udlejer vi ungdomsboliger 2013

Her udlejer vi ungdomsboliger 2013 Her udlejer vi ungdomsboliger 2013 Orientering om ungdomsboliger Optagelse på venteliste til ungdomsboliger er gratis. Ansøgningsskemaet bedes udfyldt omhyggeligt og med blokbogstaver. Skemaet indsendes

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere