De Syv Sogne. Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn. Starten på en ny forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Syv Sogne. Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn. Starten på en ny forening"

Transkript

1 De Syv Sogne Annisse Helsinge Mårum Ramløse Tibirke Valby Vejby Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn Februar 2015 Starten på en ny forening Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn På generalforsamlingen, som blev afholdt den 18. oktober 2014, blev der vedtaget nye vedtægter og nyt navn for foreningen Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn. Baggrunden, som var udførligt beskrevet i indkaldesen til geneforsamlingen, var at med nedlæggelse af HHKC (Holbo Herreds Kulhistoriske Centre) og oprettelsen af Museum Nordsjælland, var tæppet ligesom revet væk under os og vi måtte til at nytænke vores situation. Gribskov Stads- og Lokalarkiv i Græsted var nu blevet et arkiv for hele kommunen og en del af Museum Nordsjælland. Næsten samtidig var bymuseet Kongensgave i Helsinge blevet nedlagt. Her havde vi tidligere haft en hvis indflydelse, som også fremgik af foreningens tidligere navn Arkiv- og Museumsforeningen for Helsinge og Omegn. De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget, men ikke nok med det. Hele fire nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen og en ny som suppleant. Tre fra den tidligere bestyrelse fortsatte for at bevare kontinuiteten. En god start for vores nye forening Den nye bestyrelse Formand Peter Kalko, Mårum - Kasserer: Finn Klitgaard, Ramløse Sekretær: Stig Olkjær, Vejby - Ole Blåkilde, Annisse - Eigil Pagter Møller, Laugø - Niels Andersen, Huseby - Aase Bomholdt, Ramløse Suppleant Poul Erik Lehmann Thomsen, Helsinge.

2 Medlemsbladet De Syv Sogne bliver nyt bindeled til medlemmerne Det er bestyrelsens hensigt at udvide medlemsbladet De Syv Sogne i første omgang fra fire til seksten sider og lade bladet udkomme med fire numre om året. Du sidder faktisk med det første nummer i hånden Tanken er at give vore læsere mere lokalhistorisk stof fra vores områder de syv sogne eller det der svarer til den gamle Helsinge kommune. Den årbog - Holbo Historier - vi gennem mange år har sendt til vores medlemmer i december måned, udkommer ikke mere. Bestyrelsen har nedsat et bladudvalg bestående af Aase Bomholdt, Ole Blåkilde, Peter Kalko og Poul Erik Lehmann Thomsen, der har fået til opgave at skabe denne fornyelse af De Syv Sogne, men vi kunne godt tænke os at høre medlemmernes mening om hvilke emner vi skulle belyse nærmere i de kommende numre. Skriv til redaktionen. Adressen står på bagsiden af bladet PS Har du ikke modtaget årbogen for Holbo Historier kontakt foreningens formand adressen står på bagsiden. Hvem er på billedet? Arkivet får en del fotografier, hvor der ikke står et ord om hvem det er eller hvornår det er fotograferet. Derfor beder vi vores læsere om hjælp! Den eneste oplysning vi kan give om dette billede, er at de unge mennesker sidder på trappen til Teknisk Skole i Helsinge. Arkivet venter i spænding på at få navnene på de fem personer eller bare nogle af dem. Ring til arkivet på telefon , hvis du kender navne på én eller flere af personerne.

3 GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn lørdag den 28. marts 2015 kl 14 i Kulturhuset, Lille Sal Skolegade Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for 2015 til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent for år Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 hverdage før generalforsamlingen) 6. Valg: af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peter Kalko, Aase Bomholdt og Stig Olkjær. Alle er villige til genvalg. 2 suppleanter til bestyrelsen 1 revisor og 1 revisorsuppleant (?) 7. Eventuel Har du husket at betale kontingent for i år? Hvis ikke, så gå ind på din netbank og betal beløbet som bankoverførsel på Reg.nr Konto nummer eller indbetalingskort : Kontingentet er kr for enkeltpersoner eller par for året Kontingent bedes indbetalt inden generalforsamlingen den 28/3 2015

4 Det stod i avisen i 1937 Avisnotitserne er fra Gribskov Stads- og Lokalarkiv.

5 Før & Nu billeder Gamle fotografier fra Gribskov Stads- og Lokalarkivs billeddatabase til sammenligning med fotografi taget i Teknisk Skole i Helsinge på Nyvej nr 23. Fotografi fra omkring Her, som bygningen ser ud i 2014 nu brugt til beboelse. Ingen synlige udvendige bygningsændringer på den 85 år gamle bygning!

6 Da tyskerne havde befæstet Vejby Strand Erindringer fra sommeren 1945 som tiårig af Ole Blåkilde Ved Nazitysklands kapitulation i maj 1945 henlå der et befæstningsanlæg med kanoner ved Salgårdshøj på kystklinterne ved Vejby Strand. Tyskerne havde beslaglagt mellem 20 og 30 sommerhuse, de fleste ud til kystklinterne, og området var blevet omgivet af flerdobbelte pigtrådsspærringer. Alt det vidste jeg ingenting om, før jeg som tiårig pludselig boede en tid i det område blandt alle tyskernes efterladenskaber. Men jeg havde set, at tyskerne havde ladet grave en bred, dyb tankfælde gennem Kagerup fra Arresø til Gribskov. Den skulle hindre tanks i en allieret invasion på Sjællands nordkyst i at komme mod syd. Langs vejen fra Kagerup til Helsinge var med vist hundrede meters mellemrum gravet enkeltmands skyttehuller, hvorfra en soldat skulle kunne beskyde, hvem der kom nordfra. Den 5. maj 1945 ved tyskernes kapitulation var frihedskæmperne i Helsinge straks under militær kommando. Der var en hel del af byens unge mænd iblandt. Den første tid gik med at sikre egnen mod mulige danskere i tysk tjeneste og med at finde og arrestere alle, som var mistænkt for samarbejde med tyskerne. Så blev frihedskæmperne sat til de bevogtningsopgaver, som var nødvendige for at Isolere de mange tyske, civile flygtninge her på egnen. Der var ca i hele Danmark. De kunne ikke sendes tilbage til Tyskland, der var hverken føde eller boliger, og de østlige dele af landet blev indlemmet i Polen eller Rusland. Frihedskæmperne blev nu flyttet fra Helsinge til Salgårdshøj ved Vejby Strand. Før tyskernes beslaglagde Salgårdshøj, var det vist et feriehjem for cementfabrikkernes funktionærer, men nu centrum i det tyske fæstningsanlæg - et led i den såkaldte Atlanterhavsvold, som skulle hindre allieret invasion fra søsiden. Frihedskæmperne skulle have mad, og en af dem, som blev antaget til at medvirke i køkkenet, var min mors søster. Hun var enke og flyttede så ind på Salgårdshøj med sin datter Kirsten, min dengang 12-årige kusine. Og så fik jeg lov til at komme med. Kirsten og jeg havde nu hele det indhegnede og

7 befæstede område fra kysten og indad, herunder sommerhuse og en fire-fem kanoner som en slags legeplads. Sommerhusene blev først senere overdraget ejerne. Blik langs kystlinjen på klintens top. Man ser den yderste række af de beslaglagte sommerhuse. I forgrunden ses en af kanonstillingerne. Man skimter de nedgravede løbegange mellem kanonen og de bunkersrum, hvor mandskabet havde boet og kunne opbevare udstyr som bl.a. ammunition. Der er sløringsnet over noget af det for at kamuflere. Hvis der havde været trævækst på klintens top, har tyskerne tilsyneladende ryddet terrænet. På betonfundamenter stod der et antal kanoner på toppen af kystklinten. Man sad på sæder bag på dem og drejede dem manuelt op og ned og til siderne med håndsving, som vi kunne lege med. Optik og sigtemidler, samt ammunition var dog fjernet. Af de nu bortdragne tyske soldater var der gravet løbegrave og opholds- og beboelsesrum i jorden, som førte hen til kanonerne. Der var køjer med tangmadrasser, borde og stole nede i de bunkers, og også et lokum. Helt ude i klinten var støbt befæstningsanlæg i jernbeton med smalle åbninger mod vandet og stranden. Heri må have været opstillet maskingeværer til at beskyde en mulig invasionsstyrke på stranden, men alle skydevåben var nu fjernet. Det militære tyske personel var for længst væk, da vi kom derop. Og da Salgårdshøj var en militær befæstning, havde tyskerne ikke anbragt tyske,

8 civile flygtninge der. Men besættelsesmagten havde beslaglagt hoteller, kostskoler og andre større bygninger, f.eks. Tisvilde Badehotel, til indkvartering af de mange civile tyske flygtninge, som med jernbane og skibe myldrede ind i Danmark i krigens sidste måneder. Efter tyskernes kapitulation kom oprydningsarbejdet efter den tyske værnemagt. En dansk kvartermester fra marinen havde den danske militære kommando over Salgårdshøj, også over frihedskæmperne dér. Han havde tyskernes forskellige efterladte håndvåben i forvaring. Ellers flød det med militært udstyr, stålhjelme, gasmasker, patronbælter med tomme patronhylstre og patrontasker. Vi børn samlede os hver et lager af den slags. Der skulle ryddes gevaldigt op i området. Dertil brugte man tyske flygtninge Det var kvinder, nogle få gamle mænd og en enkelt yngre. Min moster havde uddannet sig i tysk korrespondance, så hun oversatte danske beskeder til dem. Tyskernes adfærd under besættelsen var i frisk erindring, så der var ingen større sympati med de tyske flygtninge, og ingen overflødig snak med dem. Jeg så, der lå tørre mugne rugbrødsskiver, de kunne spise af. Frihedskæmpere hentede de flokke af flygtninge, der skulle rydde op, fra hvor de var indkvarteret i sommerpensionater o.l. De gik så til fods til Salgårdshøj, bevogtet af bevæbnede frihedskæmpere på cykel, og når arbejdsdagen var slut, gik de tilsvarende tilbage Jeg ved ikke helt, hvor de tyske flygtninge, vi så, var indkvarteret, men døgnet rundt gik der frihedskæmpere vagt i turnus de steder. Den danske politik var, at de tyske flygtninge skulle totalt isoleres fra den danske befolkning og efterhånden samles i større og større lejre, indtil de kunne sendes tilbage til Tyskland. Det var frihedskæmperne strengt forbudt at fraternisere med de kontaktsøgende unge tyske kvinder, når de gik vagt om indkvarteringsstederne. Jeg husker, der var noget sladder om en, der havde gjort det, og som så blev hjemsendt, men som tiårig forstod jeg ikke meget af de voksnes snak herom. Det var næppe heller lige de vagtopgaver, som havde fået unge danske mænd til at gå ind i frihedskampen. De vidste jo heller ikke på forhånd, at de skulle få kedelig vagttjeneste med at holde tyske flygtninge inde i deres indkvarteringssteder.

9 Jeg tror frihedskæmperne kedede sig. I lejrens militære anlæg lå mange tang madrasser, som de fandt på at kure ned ad kystklinterne på. En anden fornøjelse var at skyde måger ude over vandet fra maskingeværbunkerne i klinternes top med kvartermesterens tilladelse. De fleste havde en tysk riffel, og han havde vist også efterladte tyske rifler og ammunition nok. Jeg husker også, de skød til måls på efterladte tyske stålhjelme, og at de med en bestemt vinkel kunne skyde huller i dem. Der blev også spillet en del kort især i vagtstuen, som sommerhuset ved indkørslen til det pigtrådshegnede område blev brugt til. Her er det en lidt større af kanonerne, som en frihedskæmper sidder på. Senere afløstes den rare kvartermester af en løjtnant Arnoldus som kommandant. Jeg tror, der var frihedskæmpere, som blankede ham af i kortspil. Engang blev vi to børn sendt ud af lejren og hen til købmand Nebelong Ibsen for at veksle penge. Ibsen sagde, vi skulle spørge løjtnanten, om han troede, han var en hel vekselbank, men vekslede dog. Jeg tror ikke, vi spurgte. Det må have været til Skt. Hansaften, at de tyske flygtninge havde samlet en masse træaffald sammen. De sløjfede skyttegrave og opholdsrum må have været afstivet med træ, og der var bl.a. masser af tangmadrasser. Det blev til et kæmpestort bål. Lejren blev åbnet for omegnens beboere til en slags befrielsesfest, og der kom mange mennesker.

10 En af frihedskæmperne kendt på armbindet poserer foran en af kanonerne. Man aner dens betonfundament. Bemærk dens beskyttende pansrede forside. Det forekommer mig, der blev sunget sange og holdt taler. Man kunne jo ikke købe fyrværkeri, men kvartermesteren havde et lager af tyske signalpistoler med tilhørende ammunition, som i stor mængde blev fyret af ud over vandet. Det var gevaldigt flot med alle de lyspatroner. Jeg tror, det var det største Sct. Hans bål jeg har set. Næste formiddag var der stadig ild i. I krigens sidste dage kom der en større gruppe Hitler Jugend marcherende gennem Helsinge. Noget af tiden sang de. De marcherede gennem Kirkegade, mener jeg at huske, den gang var det vejen mod Rågeleje. Det var teenagedrenge, måske år gamle, som vist havde en eller flere voksne ledere med. I krigens sidste dage kom der en større gruppe Hitler Jugend marcherende gennem Helsinge. Noget af tiden sang de. De marcherede gennem Kirkegade, mener jeg at huske, den gang var det vejen mod Rågeleje. Det var teenagedrenge, måske år gamle, som vist havde en eller flere voksne ledere med.

11 De drenge så jeg igen i lejren på Vejby Strand blandt det tyske oprydningsmandskab. Oppe fra klinten så vi engang, at de var blevet ført ned til stranden og fik lov til at bade. Trods afstanden var vi dengang lidt forargede over, at de var nøgne. Senere hørte vi, at i Tyskland var folk gået over til at strandbade nøgne, fordi de ikke mere havde badetøj mod krigens slutning. Nå, men Hitler Jugend drengene forsvandt hurtigt, hvorhen ved jeg ikke. Jeg tror de havde været indkvarteret i Rågeleje, det var i den retning de marcherede om aftenen, ledsaget af bevæbnede frihedskæmpere på cykel. Der var en yngre tysk flygtningekvinde, som gjorde rent hver dag i Salgårdshøjs bygninger. Min moster, som kunne tysk, kom derved til at tale noget med hende. Jeg stod engang ved siden af og hørte kvinden slutte med ordene Verfluchte Nazismus, som min moster senere oversatte for os som Forbandede Nazisme, et udtryk jeg mærkeligt nok har husket lige siden, og som var forståeligt i den situation, som nazismen havde bragt hende og de andre flygtninge ud i. Kirsten og jeg havde en pragtfuld tid. Vi kunne gå ned på stranden og bade, når vi havde lyst, og i øvrigt færdes alle vegne i de militære anlæg, på kanonerne og i de mange tomme sommerhuse - et par var der tårne på. Opstilling til fotografering på en af kanonerne, delvis iklædt tysk udrustning. I baggrunden er min kusine Kirsten kommet med. Kun et sommerhus gik vi aldrig ind i. Min kusine, som var kommet til lejren før mig, fortalte, at der var drevet otte lig i land nede på stranden, og at de var blevet lagt på gulvet i det sommerhus, indtil de blev kørt bort.

12 Om det var sandt eller noget, hun fandt på, ved jeg ikke. Men i krigens sidste dage sænkede allierede fly en del tyske marinefartøjer, har jeg senere hørt. De skulle være stukket til søs for at undgå at blive bombet især fra havnen i Kiel, men det blev de så alligevel til søs. De ilanddrevne kunne jo være mandskab fra sådan en båd. Vores tid i lejren på Salgårdshøj i sommeren 1945 fik en ende. Tilsyneladende var oprydningen og afmonteringen af de militære anlæg ved Vejby Strand så nogenlunde afsluttet. Regeringens politik med at samle de tyske flygtninge var kommet så vidt, at de her i Nordsjælland vist nu var samlet i nærheden af Gilleleje. Bevogtningsmandskabet frihedskæmperne kunne flyttes til Munkerup ved Gilleleje til vagtopgaver der omkring. Stedet for deres indkvartering hed vist Munkerupgård og skulle før tyskernes beslaglæggelse også have været et feriehjem for cementfabrikkernes funktionærer. Frihedskæmpermandskabet skulle stadig have mad, og min moster og så vi to børn flyttede med til Munkerup og var der resten af sommeren. Det kan der måske fortælles om en anden gang. Da Gestapo tog mine brødre i 1944 Fortalt af Villy Sørensen, nedskrevet af Ole Blåkilde Villy Sørensen er født i april i Han havde fire ældre brødre, Richard, Verner, Helmer og Svend. Den yngste, Svend, var ni år ældre end Villy. Svend var murer. Brødrene havde aftjent deres værnepligt før anden verdenskrig og var for længst voksne i 1944, hvor Villy blev 16 år. Deres far var vognmand Thorvald Sørensen. De boede i Helsinge i Elmely på Vestergade, som dengang hed Frederiksværksvej. I sin vognmandsforretning holdt Villys far fire heste, store belgiere, som især blev brugt til træk- og kørselsopgaver i skovene. Det var før, man havde maskiner. Der var fem tønder land til ejendommen Elmely, som blev drevet landbrugsmæssigt, så under den tyske besættelse kunne familien nogenlunde have levnedsmidler til eget forbrug. Richard, Svend og Villy boede hjemme i 1944 og Helmer på Zonen på Tårnvej. Verner var gift og boede ikke hjemme Svend havde muret sig et lille hus bag til på Elmelys grund, hvor han kunne opholde sig og sove.

13 Richard og Villy sov i et værelse i stuehuset. Planteskoleejer A. Nielsen i Helsinge var nazist. Under besættelsen kom tyske officerer, Gestapo og deres danske medhjælpere ofte på planteskolen. Vejen derop gik bag stationen. I 1944 foretog Gestapo en bølge arrestationer i Helsinge. De arresterede var vist oftest ikke med i noget illegalt arbejde. Gestapo kom tit kørende fra besøg på planteskolen på deres arrestationsrunder, som vist ofte kunne føres tilbage til, at planteskoleejer Nielsen eller hans to voksne børn, Rita og Torben, havde følt sig generet af dem, der så blev arresteret af Gestapo. Under den tyske besættelse medførte benzinmangel, at privat bilkørsel var totalt forbudt. Private biler skulle stå i garagerne på træklodser og uden hjul på. Derfor var der så lidt bilkørsel, at naboerne til vejen op til planteskolen kunne bemærke, når Gestapo kørte derop om aftenen. Ud på natten kørte de så nogle gange derfra rundt og arresterede folk. Villys forældre havde nogle kortspilvenner, som boede nær vejen op til planteskolen. Dem have Villys mor en aftale med. Når der kørte en bil op på planteskolen om aftenen, ringede konen til Villys mor, og spurgte, om hun havde fået gæster, og hun fortalte så Villys mor, at det havde hun. I 1937 blev idrætsanlægget i Helsinge anlagt for enden af Idrætsvej. Villys bror, Svend, var meget fodboldinteresseret og bistod med at passe anlægget. Han gik engang i 1944 og lugede jorden mellem træ- og buskbeplantningerne rundt om fodboldbanerne. Der på jorden faldt han så pludselig en skotøjsæske med bånd omkring. Der lå en lettere rusten pistol i den. Der var ikke noget bundstykke, så den kunne ikke bruges. Svend tog den med i det dengang lille klubhus og spurgte, om der var nogen af de unge mennesker dér, som kendte til den. Der gjorde ingen. Da det farligt at have våben, smed Svend kort tid efter pistolen i en mose. Til stede i klubhuset havde der været en ung mand fra København. Det viste sig siden, at han havde gået i København og pralet med, at han havde været vidne til en våbennedkastning i Helsinge idrætsanlæg. Et stykke tid efter det fund fik man på Elmely besøg af to mænd, som ventede på Svend, da han kom fra arbejde. De var i den tids hvide cottoncoats, men på bordet foran sig havde de lagt en pistol hver. De nærmest forhørte Svend om våbennedkastning og pistolen og havde svært ved at have tillid til hans beretning og til, at han havde smidt pistolen i mosen. Det var tydeligt, at de var fra den danske modstandsbevægelse og skulle have afklaret, om der var sket en

14 våbennedkastning, som de ikke kendte til. Svend advarede de to mænd om, at Gestapo jævnligt var i Helsinge. Som ikke-lokale var det risikabelt for dem at færdes i byen. Så forlod de Elmely til fods bag om. Det forlød siden, at de havde været inde i Kajs Cykelforretning og ringe efter en taxa, som vist kørte dem til Hillerød. Et stykke tid efter blev Villys forældre vækket ud på natten af banken og råb. Det er det tyske sikkerhedspoliti luk op! Villys far måtte så lukke op. Det var tre tyskere i uniform og med stålhjelme og tre danskere. Den velkendte nordsjællandske stikker og gestapomand Georg Holm var den ene. Hvor er dine drenge, sagde han til Villys mor. Så kom de ind i værelset, hvor Richard og Villy sov, og jog Richard op. Villy lå stiv af skræk under dynen og kunne ikke røre sig. Holm blev ved med at sige, at drengen skulle med, men det afviste den tyske leder af gruppen. Så kom de ned i baghaven i Svends hus og hentede ham. Husets lænkede Sct. Bernhards hund gøede som rasende. Få din hund til at tie stille, eller vi skyder den, sagde en af gestapomændene. De tog Svend og Richard med. Fra Elmely og kørte op på Zonen på Tårnvej, hvor broderen Helmer overnattede, og arresterede ham. Efterhånden som Gestapo arresterede folk i Helsinge, lukkede de dem inde i arresten på Helsinge Tinghus, indtil de kunne transportere dem videre. Dommeren tvang de til at udlevere nøglerne med trusler om legemlig magtanvendelse. Fra arresten blev de arresterede så senere på natten kørt videre i en større bil. Den bil, som Svends brødre og andre arresterede blev kørt videre i, punkterede i Esrom. Fangerne blev kommanderet ud, mens der blev skiftet hjul. Da man skulle køre videre, manglede Gestapo én, som det var lykkedes at snige sig væk. De kørte nu til nogle barakker i Ålsgårde og senere til et sted, som vist hed Lysglimt. Efter få dage blev de kørt til Shellhuset i København, som Gestapo havde beslaglagt til sit hovedkvarter. Gestapo var en tysk forkortelse af ordene Geheime Staats Polizei, det hemmelige statspoliti. I Shellhuset blev de alle tre forhørt, for Helmers vedkommende under en vis tortur. De kunne intet fortælle af den simple grund, at de intet havde gjort og ikke var med i noget illegalt. Svend blev gennembanket, så hans mor ikke kunne få lov til at se ham, da hun kom til et ellers tilladt besøg.

15 Svend blev idømt 16 års fængsel. Hvorfor vidste han ikke, for dommen, som de tvang ham til at underskrive, var kun affattet på tysk, som han ikke kunne læse. Han blev indsat til afsoning i Vestre Fængsel, hvor også Richard var. Helmer blev sendt med en togtransport mod Tyskland. Men banelegemerne fra Hamborg og nordpå i Tyskland var så ødelagte af de allieredes bombardementer, at toget måtte returnere til Padborg i Danmark. Her blev Helmer så indsat af tyskerne i Frøslevlejren. Lejren blev internt styret af danske indsatte, og der var ikke fødemangel. Pludselig en dag blev Helmer løsladt og måtte så selv finde hjem. Samme dag blev Richard løsladt fra Vestre Fængsel og kom med toget hjem til Helsinge. Lige da han var kommet indenfor, rinede telefonen. Lad mig tage den, jeg har ikke talt i telefon længe, sagde han. Og så var det Helmer, som nu efter sin løsladelse var nået til Fyn. De blev begge løsladt før befrielsen og vidste ikke, om der var en sammenhæng mellem, at det skete for dem begge to på samme dag. Svend, som havde begyndt afsoningen af sine 16 år i Vestre Fængsel, fik af den tyske fængselsledelse pålagt et job, som han kaldte kalefaktor. Han skulle fordele dagens tre måltider til fangerne og udføre forskellige andre praktiske opgaver. Så kom befrielsen den 5. maj 1945, og Svend skulle løslades som tyskernes andre fanger i Vestre Fængsel, men det blev han ikke. Hans kartotekskort i tyskernes fangekartotek havde nogen fjernet, så man var usikker på, om han med sit job i fængslet var tyskerhåndlanger. Imens blev Vestre Fængsel fyldt med de landssvigere, som frihedskæmperne arresterede. Det var vist ret kaotisk i begyndelsen. Svends mor tog nu ind til Vestre Fængsel for at finde ud af, hvorfor Svend ikke var løsladt. Hun fortalte hele historien, men da man ikke havde et kartotekskort på Svend, henviste man hende til Politigården. Der henvistes hun omsider til en mand, som kunne høre på hende. Imens kom en civil betjent gennem lokalet og hørte navnet Svend Henning Sørensen. Han kunne så fortælle, at ham havde han siddet i celle med på Vestre Fængsel. Han sørgede nu for, at de kørte ud på Vestre Fængsel og fik Svend ud.

16 Fortsat fra forrige side: Ved retsopgøret efter besættelsen var der så mange sager, at retten i Hillerød måtte flytte til den store sal på Hotel København. I sagen mod Georg Holms stikkervirksomhed og arbejde for Gestapo var Villy indkaldt som vidne til, at det var Holm og andre danske, der var trængt ind i forældrenes hjem og havde arresteret brødrene. Villy kendte dem udmærket, for da han var ansat hos købmand Bernhard Olsens efterfølger i Helsinge og flækkede brænde til generatorbrænde, kom de jævnligt og hentede en sæk generatorbrænde eller to til deres bil uden at betale for det. Villy fandt retssagen interessant og tog nu til Hillerød igen for at overvære den. Georg Holm vedkendte, at han havde handlet forkert og fortjente den strengeste straf, og han blev vist idømt 16 års fængsel. Han blev formodentlig løsladt ved de store amnestier fra KALENDER Slægtshistoriske studiekreds afholdes hver anden onsdag i ulige uger kl på Helsinge Bibliotek. Vi udveksler erfaringer og viden om slægtsforskning på nettet m.m. Alle kan deltage gratis adgang. Generalforsamling afholdes den 28. marts kl i Kulturhuset, Skolegade 43 i Helsinge (Lille Sal). Dagsorden inde i bladet. Kontingentbetaling for 2015 Kontingent kan betales via netbank som bankoverførsel Reg.nr Konto nummer eller som indbetalingskort Kontingentet er kr for enkeltpersoner eller par for året Redaktør: Peter Kalko, Tinghusevej 76, Mårum Tinghuse, 3230 Græsted Tlf

De Syv Sogne. Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn Annisse - Helsinge - Mårum - Ramløse - Tibirke - Valby - Vejby.

De Syv Sogne. Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn Annisse - Helsinge - Mårum - Ramløse - Tibirke - Valby - Vejby. De Syv Sogne Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn Annisse - Helsinge - Mårum - Ramløse - Tibirke - Valby - Vejby Juni 2017 Vi er på nettet - med egen hjemmeside! En dag måtte det

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016

Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016 Foreningens aktiviteter og arrangementer i 2016 Tid Arrangement Indhold 23/1-16 Elektricitetsforsyningen i Helsinge og gennem tiderne Strø- og Holbo Herreds Elektricitetsforsyning, Helsinge Elværk, el-installatørerne

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Denne ejendom skulle ligge på Adelers Alle og er fotograferet omkring 1930. Er der nogle forslag til dens nøjagtige placering?

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 10 nummererede opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere. Børnene kan se rækkefølgen i det

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2.

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2. Karla og Gert skal på ferie. To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. De skal møde en person på Hotel Royal. Her får de udleveret et kort over dele af det centrale Afrika. Kapitel 1. Mig og min

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Strandgården s Affalds-uge 2009

Strandgården s Affalds-uge 2009 Strandgården s Affalds-uge 2009 Sct. icolai Skoles SFO Strandgården Strandgården er en SFO under Sct. icolai Skole i Køge. Hos os er midtbyens børn efter skoletid, ca. 250 fra 5 til 13 år. Vi bor tæt ved

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE OM DE DANSKE JØDERS FLUGT TIL SVERIGE I OKTOBER 1943 TIL ELEVER Jøder under flugten fra Danmark til Sverige i oktober 1943. Dansk Jødisk Museum DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup

En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Arrangementer/aktiviteter 2014. En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen fortæller om byen, som den var engang, og som de husker den. Af Inger Merstrand

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt 3. maj - 14. juni 1944 Spærretid: Udgangsforbud i forbindelse med krig. Under den tyske besættelse af Danmark var der i perioder

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus.

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus. Dagbogsbladene De følgende sider printes på groft karduspapir, som efterfølgende krølles sammen og lægges i en balje med en blanding af vand, kaffegrums, soja, cola eller lignende. Når papiret har ligget

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere