De Syv Sogne. Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn. Starten på en ny forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Syv Sogne. Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn. Starten på en ny forening"

Transkript

1 De Syv Sogne Annisse Helsinge Mårum Ramløse Tibirke Valby Vejby Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn Februar 2015 Starten på en ny forening Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn På generalforsamlingen, som blev afholdt den 18. oktober 2014, blev der vedtaget nye vedtægter og nyt navn for foreningen Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn. Baggrunden, som var udførligt beskrevet i indkaldesen til geneforsamlingen, var at med nedlæggelse af HHKC (Holbo Herreds Kulhistoriske Centre) og oprettelsen af Museum Nordsjælland, var tæppet ligesom revet væk under os og vi måtte til at nytænke vores situation. Gribskov Stads- og Lokalarkiv i Græsted var nu blevet et arkiv for hele kommunen og en del af Museum Nordsjælland. Næsten samtidig var bymuseet Kongensgave i Helsinge blevet nedlagt. Her havde vi tidligere haft en hvis indflydelse, som også fremgik af foreningens tidligere navn Arkiv- og Museumsforeningen for Helsinge og Omegn. De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget, men ikke nok med det. Hele fire nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen og en ny som suppleant. Tre fra den tidligere bestyrelse fortsatte for at bevare kontinuiteten. En god start for vores nye forening Den nye bestyrelse Formand Peter Kalko, Mårum - Kasserer: Finn Klitgaard, Ramløse Sekretær: Stig Olkjær, Vejby - Ole Blåkilde, Annisse - Eigil Pagter Møller, Laugø - Niels Andersen, Huseby - Aase Bomholdt, Ramløse Suppleant Poul Erik Lehmann Thomsen, Helsinge.

2 Medlemsbladet De Syv Sogne bliver nyt bindeled til medlemmerne Det er bestyrelsens hensigt at udvide medlemsbladet De Syv Sogne i første omgang fra fire til seksten sider og lade bladet udkomme med fire numre om året. Du sidder faktisk med det første nummer i hånden Tanken er at give vore læsere mere lokalhistorisk stof fra vores områder de syv sogne eller det der svarer til den gamle Helsinge kommune. Den årbog - Holbo Historier - vi gennem mange år har sendt til vores medlemmer i december måned, udkommer ikke mere. Bestyrelsen har nedsat et bladudvalg bestående af Aase Bomholdt, Ole Blåkilde, Peter Kalko og Poul Erik Lehmann Thomsen, der har fået til opgave at skabe denne fornyelse af De Syv Sogne, men vi kunne godt tænke os at høre medlemmernes mening om hvilke emner vi skulle belyse nærmere i de kommende numre. Skriv til redaktionen. Adressen står på bagsiden af bladet PS Har du ikke modtaget årbogen for Holbo Historier kontakt foreningens formand adressen står på bagsiden. Hvem er på billedet? Arkivet får en del fotografier, hvor der ikke står et ord om hvem det er eller hvornår det er fotograferet. Derfor beder vi vores læsere om hjælp! Den eneste oplysning vi kan give om dette billede, er at de unge mennesker sidder på trappen til Teknisk Skole i Helsinge. Arkivet venter i spænding på at få navnene på de fem personer eller bare nogle af dem. Ring til arkivet på telefon , hvis du kender navne på én eller flere af personerne.

3 GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn lørdag den 28. marts 2015 kl 14 i Kulturhuset, Lille Sal Skolegade Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for 2015 til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent for år Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 hverdage før generalforsamlingen) 6. Valg: af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peter Kalko, Aase Bomholdt og Stig Olkjær. Alle er villige til genvalg. 2 suppleanter til bestyrelsen 1 revisor og 1 revisorsuppleant (?) 7. Eventuel Har du husket at betale kontingent for i år? Hvis ikke, så gå ind på din netbank og betal beløbet som bankoverførsel på Reg.nr Konto nummer eller indbetalingskort : Kontingentet er kr for enkeltpersoner eller par for året Kontingent bedes indbetalt inden generalforsamlingen den 28/3 2015

4 Det stod i avisen i 1937 Avisnotitserne er fra Gribskov Stads- og Lokalarkiv.

5 Før & Nu billeder Gamle fotografier fra Gribskov Stads- og Lokalarkivs billeddatabase til sammenligning med fotografi taget i Teknisk Skole i Helsinge på Nyvej nr 23. Fotografi fra omkring Her, som bygningen ser ud i 2014 nu brugt til beboelse. Ingen synlige udvendige bygningsændringer på den 85 år gamle bygning!

6 Da tyskerne havde befæstet Vejby Strand Erindringer fra sommeren 1945 som tiårig af Ole Blåkilde Ved Nazitysklands kapitulation i maj 1945 henlå der et befæstningsanlæg med kanoner ved Salgårdshøj på kystklinterne ved Vejby Strand. Tyskerne havde beslaglagt mellem 20 og 30 sommerhuse, de fleste ud til kystklinterne, og området var blevet omgivet af flerdobbelte pigtrådsspærringer. Alt det vidste jeg ingenting om, før jeg som tiårig pludselig boede en tid i det område blandt alle tyskernes efterladenskaber. Men jeg havde set, at tyskerne havde ladet grave en bred, dyb tankfælde gennem Kagerup fra Arresø til Gribskov. Den skulle hindre tanks i en allieret invasion på Sjællands nordkyst i at komme mod syd. Langs vejen fra Kagerup til Helsinge var med vist hundrede meters mellemrum gravet enkeltmands skyttehuller, hvorfra en soldat skulle kunne beskyde, hvem der kom nordfra. Den 5. maj 1945 ved tyskernes kapitulation var frihedskæmperne i Helsinge straks under militær kommando. Der var en hel del af byens unge mænd iblandt. Den første tid gik med at sikre egnen mod mulige danskere i tysk tjeneste og med at finde og arrestere alle, som var mistænkt for samarbejde med tyskerne. Så blev frihedskæmperne sat til de bevogtningsopgaver, som var nødvendige for at Isolere de mange tyske, civile flygtninge her på egnen. Der var ca i hele Danmark. De kunne ikke sendes tilbage til Tyskland, der var hverken føde eller boliger, og de østlige dele af landet blev indlemmet i Polen eller Rusland. Frihedskæmperne blev nu flyttet fra Helsinge til Salgårdshøj ved Vejby Strand. Før tyskernes beslaglagde Salgårdshøj, var det vist et feriehjem for cementfabrikkernes funktionærer, men nu centrum i det tyske fæstningsanlæg - et led i den såkaldte Atlanterhavsvold, som skulle hindre allieret invasion fra søsiden. Frihedskæmperne skulle have mad, og en af dem, som blev antaget til at medvirke i køkkenet, var min mors søster. Hun var enke og flyttede så ind på Salgårdshøj med sin datter Kirsten, min dengang 12-årige kusine. Og så fik jeg lov til at komme med. Kirsten og jeg havde nu hele det indhegnede og

7 befæstede område fra kysten og indad, herunder sommerhuse og en fire-fem kanoner som en slags legeplads. Sommerhusene blev først senere overdraget ejerne. Blik langs kystlinjen på klintens top. Man ser den yderste række af de beslaglagte sommerhuse. I forgrunden ses en af kanonstillingerne. Man skimter de nedgravede løbegange mellem kanonen og de bunkersrum, hvor mandskabet havde boet og kunne opbevare udstyr som bl.a. ammunition. Der er sløringsnet over noget af det for at kamuflere. Hvis der havde været trævækst på klintens top, har tyskerne tilsyneladende ryddet terrænet. På betonfundamenter stod der et antal kanoner på toppen af kystklinten. Man sad på sæder bag på dem og drejede dem manuelt op og ned og til siderne med håndsving, som vi kunne lege med. Optik og sigtemidler, samt ammunition var dog fjernet. Af de nu bortdragne tyske soldater var der gravet løbegrave og opholds- og beboelsesrum i jorden, som førte hen til kanonerne. Der var køjer med tangmadrasser, borde og stole nede i de bunkers, og også et lokum. Helt ude i klinten var støbt befæstningsanlæg i jernbeton med smalle åbninger mod vandet og stranden. Heri må have været opstillet maskingeværer til at beskyde en mulig invasionsstyrke på stranden, men alle skydevåben var nu fjernet. Det militære tyske personel var for længst væk, da vi kom derop. Og da Salgårdshøj var en militær befæstning, havde tyskerne ikke anbragt tyske,

8 civile flygtninge der. Men besættelsesmagten havde beslaglagt hoteller, kostskoler og andre større bygninger, f.eks. Tisvilde Badehotel, til indkvartering af de mange civile tyske flygtninge, som med jernbane og skibe myldrede ind i Danmark i krigens sidste måneder. Efter tyskernes kapitulation kom oprydningsarbejdet efter den tyske værnemagt. En dansk kvartermester fra marinen havde den danske militære kommando over Salgårdshøj, også over frihedskæmperne dér. Han havde tyskernes forskellige efterladte håndvåben i forvaring. Ellers flød det med militært udstyr, stålhjelme, gasmasker, patronbælter med tomme patronhylstre og patrontasker. Vi børn samlede os hver et lager af den slags. Der skulle ryddes gevaldigt op i området. Dertil brugte man tyske flygtninge Det var kvinder, nogle få gamle mænd og en enkelt yngre. Min moster havde uddannet sig i tysk korrespondance, så hun oversatte danske beskeder til dem. Tyskernes adfærd under besættelsen var i frisk erindring, så der var ingen større sympati med de tyske flygtninge, og ingen overflødig snak med dem. Jeg så, der lå tørre mugne rugbrødsskiver, de kunne spise af. Frihedskæmpere hentede de flokke af flygtninge, der skulle rydde op, fra hvor de var indkvarteret i sommerpensionater o.l. De gik så til fods til Salgårdshøj, bevogtet af bevæbnede frihedskæmpere på cykel, og når arbejdsdagen var slut, gik de tilsvarende tilbage Jeg ved ikke helt, hvor de tyske flygtninge, vi så, var indkvarteret, men døgnet rundt gik der frihedskæmpere vagt i turnus de steder. Den danske politik var, at de tyske flygtninge skulle totalt isoleres fra den danske befolkning og efterhånden samles i større og større lejre, indtil de kunne sendes tilbage til Tyskland. Det var frihedskæmperne strengt forbudt at fraternisere med de kontaktsøgende unge tyske kvinder, når de gik vagt om indkvarteringsstederne. Jeg husker, der var noget sladder om en, der havde gjort det, og som så blev hjemsendt, men som tiårig forstod jeg ikke meget af de voksnes snak herom. Det var næppe heller lige de vagtopgaver, som havde fået unge danske mænd til at gå ind i frihedskampen. De vidste jo heller ikke på forhånd, at de skulle få kedelig vagttjeneste med at holde tyske flygtninge inde i deres indkvarteringssteder.

9 Jeg tror frihedskæmperne kedede sig. I lejrens militære anlæg lå mange tang madrasser, som de fandt på at kure ned ad kystklinterne på. En anden fornøjelse var at skyde måger ude over vandet fra maskingeværbunkerne i klinternes top med kvartermesterens tilladelse. De fleste havde en tysk riffel, og han havde vist også efterladte tyske rifler og ammunition nok. Jeg husker også, de skød til måls på efterladte tyske stålhjelme, og at de med en bestemt vinkel kunne skyde huller i dem. Der blev også spillet en del kort især i vagtstuen, som sommerhuset ved indkørslen til det pigtrådshegnede område blev brugt til. Her er det en lidt større af kanonerne, som en frihedskæmper sidder på. Senere afløstes den rare kvartermester af en løjtnant Arnoldus som kommandant. Jeg tror, der var frihedskæmpere, som blankede ham af i kortspil. Engang blev vi to børn sendt ud af lejren og hen til købmand Nebelong Ibsen for at veksle penge. Ibsen sagde, vi skulle spørge løjtnanten, om han troede, han var en hel vekselbank, men vekslede dog. Jeg tror ikke, vi spurgte. Det må have været til Skt. Hansaften, at de tyske flygtninge havde samlet en masse træaffald sammen. De sløjfede skyttegrave og opholdsrum må have været afstivet med træ, og der var bl.a. masser af tangmadrasser. Det blev til et kæmpestort bål. Lejren blev åbnet for omegnens beboere til en slags befrielsesfest, og der kom mange mennesker.

10 En af frihedskæmperne kendt på armbindet poserer foran en af kanonerne. Man aner dens betonfundament. Bemærk dens beskyttende pansrede forside. Det forekommer mig, der blev sunget sange og holdt taler. Man kunne jo ikke købe fyrværkeri, men kvartermesteren havde et lager af tyske signalpistoler med tilhørende ammunition, som i stor mængde blev fyret af ud over vandet. Det var gevaldigt flot med alle de lyspatroner. Jeg tror, det var det største Sct. Hans bål jeg har set. Næste formiddag var der stadig ild i. I krigens sidste dage kom der en større gruppe Hitler Jugend marcherende gennem Helsinge. Noget af tiden sang de. De marcherede gennem Kirkegade, mener jeg at huske, den gang var det vejen mod Rågeleje. Det var teenagedrenge, måske år gamle, som vist havde en eller flere voksne ledere med. I krigens sidste dage kom der en større gruppe Hitler Jugend marcherende gennem Helsinge. Noget af tiden sang de. De marcherede gennem Kirkegade, mener jeg at huske, den gang var det vejen mod Rågeleje. Det var teenagedrenge, måske år gamle, som vist havde en eller flere voksne ledere med.

11 De drenge så jeg igen i lejren på Vejby Strand blandt det tyske oprydningsmandskab. Oppe fra klinten så vi engang, at de var blevet ført ned til stranden og fik lov til at bade. Trods afstanden var vi dengang lidt forargede over, at de var nøgne. Senere hørte vi, at i Tyskland var folk gået over til at strandbade nøgne, fordi de ikke mere havde badetøj mod krigens slutning. Nå, men Hitler Jugend drengene forsvandt hurtigt, hvorhen ved jeg ikke. Jeg tror de havde været indkvarteret i Rågeleje, det var i den retning de marcherede om aftenen, ledsaget af bevæbnede frihedskæmpere på cykel. Der var en yngre tysk flygtningekvinde, som gjorde rent hver dag i Salgårdshøjs bygninger. Min moster, som kunne tysk, kom derved til at tale noget med hende. Jeg stod engang ved siden af og hørte kvinden slutte med ordene Verfluchte Nazismus, som min moster senere oversatte for os som Forbandede Nazisme, et udtryk jeg mærkeligt nok har husket lige siden, og som var forståeligt i den situation, som nazismen havde bragt hende og de andre flygtninge ud i. Kirsten og jeg havde en pragtfuld tid. Vi kunne gå ned på stranden og bade, når vi havde lyst, og i øvrigt færdes alle vegne i de militære anlæg, på kanonerne og i de mange tomme sommerhuse - et par var der tårne på. Opstilling til fotografering på en af kanonerne, delvis iklædt tysk udrustning. I baggrunden er min kusine Kirsten kommet med. Kun et sommerhus gik vi aldrig ind i. Min kusine, som var kommet til lejren før mig, fortalte, at der var drevet otte lig i land nede på stranden, og at de var blevet lagt på gulvet i det sommerhus, indtil de blev kørt bort.

12 Om det var sandt eller noget, hun fandt på, ved jeg ikke. Men i krigens sidste dage sænkede allierede fly en del tyske marinefartøjer, har jeg senere hørt. De skulle være stukket til søs for at undgå at blive bombet især fra havnen i Kiel, men det blev de så alligevel til søs. De ilanddrevne kunne jo være mandskab fra sådan en båd. Vores tid i lejren på Salgårdshøj i sommeren 1945 fik en ende. Tilsyneladende var oprydningen og afmonteringen af de militære anlæg ved Vejby Strand så nogenlunde afsluttet. Regeringens politik med at samle de tyske flygtninge var kommet så vidt, at de her i Nordsjælland vist nu var samlet i nærheden af Gilleleje. Bevogtningsmandskabet frihedskæmperne kunne flyttes til Munkerup ved Gilleleje til vagtopgaver der omkring. Stedet for deres indkvartering hed vist Munkerupgård og skulle før tyskernes beslaglæggelse også have været et feriehjem for cementfabrikkernes funktionærer. Frihedskæmpermandskabet skulle stadig have mad, og min moster og så vi to børn flyttede med til Munkerup og var der resten af sommeren. Det kan der måske fortælles om en anden gang. Da Gestapo tog mine brødre i 1944 Fortalt af Villy Sørensen, nedskrevet af Ole Blåkilde Villy Sørensen er født i april i Han havde fire ældre brødre, Richard, Verner, Helmer og Svend. Den yngste, Svend, var ni år ældre end Villy. Svend var murer. Brødrene havde aftjent deres værnepligt før anden verdenskrig og var for længst voksne i 1944, hvor Villy blev 16 år. Deres far var vognmand Thorvald Sørensen. De boede i Helsinge i Elmely på Vestergade, som dengang hed Frederiksværksvej. I sin vognmandsforretning holdt Villys far fire heste, store belgiere, som især blev brugt til træk- og kørselsopgaver i skovene. Det var før, man havde maskiner. Der var fem tønder land til ejendommen Elmely, som blev drevet landbrugsmæssigt, så under den tyske besættelse kunne familien nogenlunde have levnedsmidler til eget forbrug. Richard, Svend og Villy boede hjemme i 1944 og Helmer på Zonen på Tårnvej. Verner var gift og boede ikke hjemme Svend havde muret sig et lille hus bag til på Elmelys grund, hvor han kunne opholde sig og sove.

13 Richard og Villy sov i et værelse i stuehuset. Planteskoleejer A. Nielsen i Helsinge var nazist. Under besættelsen kom tyske officerer, Gestapo og deres danske medhjælpere ofte på planteskolen. Vejen derop gik bag stationen. I 1944 foretog Gestapo en bølge arrestationer i Helsinge. De arresterede var vist oftest ikke med i noget illegalt arbejde. Gestapo kom tit kørende fra besøg på planteskolen på deres arrestationsrunder, som vist ofte kunne føres tilbage til, at planteskoleejer Nielsen eller hans to voksne børn, Rita og Torben, havde følt sig generet af dem, der så blev arresteret af Gestapo. Under den tyske besættelse medførte benzinmangel, at privat bilkørsel var totalt forbudt. Private biler skulle stå i garagerne på træklodser og uden hjul på. Derfor var der så lidt bilkørsel, at naboerne til vejen op til planteskolen kunne bemærke, når Gestapo kørte derop om aftenen. Ud på natten kørte de så nogle gange derfra rundt og arresterede folk. Villys forældre havde nogle kortspilvenner, som boede nær vejen op til planteskolen. Dem have Villys mor en aftale med. Når der kørte en bil op på planteskolen om aftenen, ringede konen til Villys mor, og spurgte, om hun havde fået gæster, og hun fortalte så Villys mor, at det havde hun. I 1937 blev idrætsanlægget i Helsinge anlagt for enden af Idrætsvej. Villys bror, Svend, var meget fodboldinteresseret og bistod med at passe anlægget. Han gik engang i 1944 og lugede jorden mellem træ- og buskbeplantningerne rundt om fodboldbanerne. Der på jorden faldt han så pludselig en skotøjsæske med bånd omkring. Der lå en lettere rusten pistol i den. Der var ikke noget bundstykke, så den kunne ikke bruges. Svend tog den med i det dengang lille klubhus og spurgte, om der var nogen af de unge mennesker dér, som kendte til den. Der gjorde ingen. Da det farligt at have våben, smed Svend kort tid efter pistolen i en mose. Til stede i klubhuset havde der været en ung mand fra København. Det viste sig siden, at han havde gået i København og pralet med, at han havde været vidne til en våbennedkastning i Helsinge idrætsanlæg. Et stykke tid efter det fund fik man på Elmely besøg af to mænd, som ventede på Svend, da han kom fra arbejde. De var i den tids hvide cottoncoats, men på bordet foran sig havde de lagt en pistol hver. De nærmest forhørte Svend om våbennedkastning og pistolen og havde svært ved at have tillid til hans beretning og til, at han havde smidt pistolen i mosen. Det var tydeligt, at de var fra den danske modstandsbevægelse og skulle have afklaret, om der var sket en

14 våbennedkastning, som de ikke kendte til. Svend advarede de to mænd om, at Gestapo jævnligt var i Helsinge. Som ikke-lokale var det risikabelt for dem at færdes i byen. Så forlod de Elmely til fods bag om. Det forlød siden, at de havde været inde i Kajs Cykelforretning og ringe efter en taxa, som vist kørte dem til Hillerød. Et stykke tid efter blev Villys forældre vækket ud på natten af banken og råb. Det er det tyske sikkerhedspoliti luk op! Villys far måtte så lukke op. Det var tre tyskere i uniform og med stålhjelme og tre danskere. Den velkendte nordsjællandske stikker og gestapomand Georg Holm var den ene. Hvor er dine drenge, sagde han til Villys mor. Så kom de ind i værelset, hvor Richard og Villy sov, og jog Richard op. Villy lå stiv af skræk under dynen og kunne ikke røre sig. Holm blev ved med at sige, at drengen skulle med, men det afviste den tyske leder af gruppen. Så kom de ned i baghaven i Svends hus og hentede ham. Husets lænkede Sct. Bernhards hund gøede som rasende. Få din hund til at tie stille, eller vi skyder den, sagde en af gestapomændene. De tog Svend og Richard med. Fra Elmely og kørte op på Zonen på Tårnvej, hvor broderen Helmer overnattede, og arresterede ham. Efterhånden som Gestapo arresterede folk i Helsinge, lukkede de dem inde i arresten på Helsinge Tinghus, indtil de kunne transportere dem videre. Dommeren tvang de til at udlevere nøglerne med trusler om legemlig magtanvendelse. Fra arresten blev de arresterede så senere på natten kørt videre i en større bil. Den bil, som Svends brødre og andre arresterede blev kørt videre i, punkterede i Esrom. Fangerne blev kommanderet ud, mens der blev skiftet hjul. Da man skulle køre videre, manglede Gestapo én, som det var lykkedes at snige sig væk. De kørte nu til nogle barakker i Ålsgårde og senere til et sted, som vist hed Lysglimt. Efter få dage blev de kørt til Shellhuset i København, som Gestapo havde beslaglagt til sit hovedkvarter. Gestapo var en tysk forkortelse af ordene Geheime Staats Polizei, det hemmelige statspoliti. I Shellhuset blev de alle tre forhørt, for Helmers vedkommende under en vis tortur. De kunne intet fortælle af den simple grund, at de intet havde gjort og ikke var med i noget illegalt. Svend blev gennembanket, så hans mor ikke kunne få lov til at se ham, da hun kom til et ellers tilladt besøg.

15 Svend blev idømt 16 års fængsel. Hvorfor vidste han ikke, for dommen, som de tvang ham til at underskrive, var kun affattet på tysk, som han ikke kunne læse. Han blev indsat til afsoning i Vestre Fængsel, hvor også Richard var. Helmer blev sendt med en togtransport mod Tyskland. Men banelegemerne fra Hamborg og nordpå i Tyskland var så ødelagte af de allieredes bombardementer, at toget måtte returnere til Padborg i Danmark. Her blev Helmer så indsat af tyskerne i Frøslevlejren. Lejren blev internt styret af danske indsatte, og der var ikke fødemangel. Pludselig en dag blev Helmer løsladt og måtte så selv finde hjem. Samme dag blev Richard løsladt fra Vestre Fængsel og kom med toget hjem til Helsinge. Lige da han var kommet indenfor, rinede telefonen. Lad mig tage den, jeg har ikke talt i telefon længe, sagde han. Og så var det Helmer, som nu efter sin løsladelse var nået til Fyn. De blev begge løsladt før befrielsen og vidste ikke, om der var en sammenhæng mellem, at det skete for dem begge to på samme dag. Svend, som havde begyndt afsoningen af sine 16 år i Vestre Fængsel, fik af den tyske fængselsledelse pålagt et job, som han kaldte kalefaktor. Han skulle fordele dagens tre måltider til fangerne og udføre forskellige andre praktiske opgaver. Så kom befrielsen den 5. maj 1945, og Svend skulle løslades som tyskernes andre fanger i Vestre Fængsel, men det blev han ikke. Hans kartotekskort i tyskernes fangekartotek havde nogen fjernet, så man var usikker på, om han med sit job i fængslet var tyskerhåndlanger. Imens blev Vestre Fængsel fyldt med de landssvigere, som frihedskæmperne arresterede. Det var vist ret kaotisk i begyndelsen. Svends mor tog nu ind til Vestre Fængsel for at finde ud af, hvorfor Svend ikke var løsladt. Hun fortalte hele historien, men da man ikke havde et kartotekskort på Svend, henviste man hende til Politigården. Der henvistes hun omsider til en mand, som kunne høre på hende. Imens kom en civil betjent gennem lokalet og hørte navnet Svend Henning Sørensen. Han kunne så fortælle, at ham havde han siddet i celle med på Vestre Fængsel. Han sørgede nu for, at de kørte ud på Vestre Fængsel og fik Svend ud.

16 Fortsat fra forrige side: Ved retsopgøret efter besættelsen var der så mange sager, at retten i Hillerød måtte flytte til den store sal på Hotel København. I sagen mod Georg Holms stikkervirksomhed og arbejde for Gestapo var Villy indkaldt som vidne til, at det var Holm og andre danske, der var trængt ind i forældrenes hjem og havde arresteret brødrene. Villy kendte dem udmærket, for da han var ansat hos købmand Bernhard Olsens efterfølger i Helsinge og flækkede brænde til generatorbrænde, kom de jævnligt og hentede en sæk generatorbrænde eller to til deres bil uden at betale for det. Villy fandt retssagen interessant og tog nu til Hillerød igen for at overvære den. Georg Holm vedkendte, at han havde handlet forkert og fortjente den strengeste straf, og han blev vist idømt 16 års fængsel. Han blev formodentlig løsladt ved de store amnestier fra KALENDER Slægtshistoriske studiekreds afholdes hver anden onsdag i ulige uger kl på Helsinge Bibliotek. Vi udveksler erfaringer og viden om slægtsforskning på nettet m.m. Alle kan deltage gratis adgang. Generalforsamling afholdes den 28. marts kl i Kulturhuset, Skolegade 43 i Helsinge (Lille Sal). Dagsorden inde i bladet. Kontingentbetaling for 2015 Kontingent kan betales via netbank som bankoverførsel Reg.nr Konto nummer eller som indbetalingskort Kontingentet er kr for enkeltpersoner eller par for året Redaktør: Peter Kalko, Tinghusevej 76, Mårum Tinghuse, 3230 Græsted Tlf

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945 Udgivet af Paarup Lokalhistoriske Arkiv og Paarup Foreningen Redaktion: Raimond Nielsen, Ernst Overby og Karin Ramskov Andersen Layout: Karin Ramskov Andersen Fotos: Stadsarkivet, Odense (SO) og Paarup

Læs mere

til maj 1945 -iløgstør og omegn

til maj 1945 -iløgstør og omegn Modstandsbevægelsens arbejde fra efteråret 1944 til maj 1945 -iløgstør og omegn Gunnar Busk Knudsen 170317, A. Nielsensvej 10, Løgstør. Uddannet kommis indtil 1942, ansat ved politiet 14/10 1942 i Løgstør

Læs mere

ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN

ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN ERINDRINGER OM MODSTANDSBEVÆGELSEN Nogle erindringer fra modstandsbevægelsens tid, i særdeleshed fra Søndbjerg-Odby Kommune, udarbejdet af H.C. Toft. Beretningen bygger ikke blot på erindringer, men også

Læs mere

Jørgen Jespersen. KK og KRIGEN

Jørgen Jespersen. KK og KRIGEN COPYRIGHT PER MORTENSEN MÅ KUN KOPIERES TIL PRIVAT BRUG FÅS SOM BOG MED ISBN 87-987729-8-8 DANMARK 2002 Jørgen Jespersen KK og KRIGEN Bogen er opdelt i følgende 6 kapitler: Kapitel 1: Forholdene i Danmark

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Mine 42 år i søværnet

Mine 42 år i søværnet Mine 42 år i søværnet af kommandør Jørgen Vilhelm Stilling. Som fortalt til Søren Nørby. Fra fregatten F352 PEDER SKRAMs præsentationssejlads for Kong Frederik 9. den 11. oktober 1966 i Kattegat. På broen

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

Indhold: Leder. 1. maj-tale fra Aarhus. Krisens bagmænd PET. Villys slagsang. En arbejderpiges fortælling. Hadets natur. Mindeord.

Indhold: Leder. 1. maj-tale fra Aarhus. Krisens bagmænd PET. Villys slagsang. En arbejderpiges fortælling. Hadets natur. Mindeord. Indhold: Leder 1. maj-tale fra Aarhus Krisens bagmænd PET Villys slagsang En arbejderpiges fortælling Hadets natur Mindeord Nordkorea Korsriddere anno 2012 Rusland Rød sommerlejr Søllerødgade plakat Bagside

Læs mere

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 1 2010

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 1 2010 Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 27. Årgang Nr. 1 2010 Grethe Andersen - fhv. Fagforeningsformand, byrådsmedlem m.m. kommer til fortælleaften i ASRA hvor hun vil fortælle om sit organisationsarbejde

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2011 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Arkiv og forfatterne Redaktion: Bent Thor Rita Nielsen Teddy Greibe Peter Mouritsen Lis Thavlov

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Korning under krigen 1940-45. Oplevet og fortalt af Knud Dyekjær Madsen

Korning under krigen 1940-45. Oplevet og fortalt af Knud Dyekjær Madsen Korning under krigen 1940-45 Oplevet og fortalt af Knud Dyekjær Madsen Forord I 1998 skrev Therkel Johansen, Korning bogen Korning Kirkes historie og Sognets menighedsliv gennem 200 år. Therkel Johansens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED under besættelsen Et spil med lokalhistorie på den sjove måde Velkommen på tur med August fra Kastrup og Anna fra Tårnby. I skal nu rundt i deres by og høre, hvordan

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1999

Vejby-Tibirke årbog 1999 Vejby-Tibirke årbog 1999 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1999 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

Shellhuset 21. marts 1945. afjan Møgelbjerg

Shellhuset 21. marts 1945. afjan Møgelbjerg Shellhuset 21. marts 1945 afjan Møgelbjerg Shellhuset, 21. marts 1945 - den dag krigen kom til Danmark Shellhuset, 21. marts 1945 - den dag krigen kom til Danmark Af Jan Møgelbjerg Forlaget SØRVIS 1985

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 2 2013 96. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 2 2013 96. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 2 2013 96. ÅRGANG 1 Fødselsdage JUNI 4. juni 4817 50 år. Lennart Thode Jensen Egegade 10, 1. tv., 2200 København N 8. juni 3686 60 år. Per Lykke Christensen

Læs mere

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17.

Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand. Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Arbejdererindring, J. nr. 03/007/01 Mand Interview med JL, Hvor er du født henne? Her i Horsens. Hvornår er du født? 27.11.17. Hvad lavede dine forældre? Min far var smede- og maskinarbejder, og min mor

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere