De Syv Sogne. Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn. Starten på en ny forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Syv Sogne. Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn. Starten på en ny forening"

Transkript

1 De Syv Sogne Annisse Helsinge Mårum Ramløse Tibirke Valby Vejby Medlemsblad for Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn Februar 2015 Starten på en ny forening Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn På generalforsamlingen, som blev afholdt den 18. oktober 2014, blev der vedtaget nye vedtægter og nyt navn for foreningen Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn. Baggrunden, som var udførligt beskrevet i indkaldesen til geneforsamlingen, var at med nedlæggelse af HHKC (Holbo Herreds Kulhistoriske Centre) og oprettelsen af Museum Nordsjælland, var tæppet ligesom revet væk under os og vi måtte til at nytænke vores situation. Gribskov Stads- og Lokalarkiv i Græsted var nu blevet et arkiv for hele kommunen og en del af Museum Nordsjælland. Næsten samtidig var bymuseet Kongensgave i Helsinge blevet nedlagt. Her havde vi tidligere haft en hvis indflydelse, som også fremgik af foreningens tidligere navn Arkiv- og Museumsforeningen for Helsinge og Omegn. De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget, men ikke nok med det. Hele fire nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen og en ny som suppleant. Tre fra den tidligere bestyrelse fortsatte for at bevare kontinuiteten. En god start for vores nye forening Den nye bestyrelse Formand Peter Kalko, Mårum - Kasserer: Finn Klitgaard, Ramløse Sekretær: Stig Olkjær, Vejby - Ole Blåkilde, Annisse - Eigil Pagter Møller, Laugø - Niels Andersen, Huseby - Aase Bomholdt, Ramløse Suppleant Poul Erik Lehmann Thomsen, Helsinge.

2 Medlemsbladet De Syv Sogne bliver nyt bindeled til medlemmerne Det er bestyrelsens hensigt at udvide medlemsbladet De Syv Sogne i første omgang fra fire til seksten sider og lade bladet udkomme med fire numre om året. Du sidder faktisk med det første nummer i hånden Tanken er at give vore læsere mere lokalhistorisk stof fra vores områder de syv sogne eller det der svarer til den gamle Helsinge kommune. Den årbog - Holbo Historier - vi gennem mange år har sendt til vores medlemmer i december måned, udkommer ikke mere. Bestyrelsen har nedsat et bladudvalg bestående af Aase Bomholdt, Ole Blåkilde, Peter Kalko og Poul Erik Lehmann Thomsen, der har fået til opgave at skabe denne fornyelse af De Syv Sogne, men vi kunne godt tænke os at høre medlemmernes mening om hvilke emner vi skulle belyse nærmere i de kommende numre. Skriv til redaktionen. Adressen står på bagsiden af bladet PS Har du ikke modtaget årbogen for Holbo Historier kontakt foreningens formand adressen står på bagsiden. Hvem er på billedet? Arkivet får en del fotografier, hvor der ikke står et ord om hvem det er eller hvornår det er fotograferet. Derfor beder vi vores læsere om hjælp! Den eneste oplysning vi kan give om dette billede, er at de unge mennesker sidder på trappen til Teknisk Skole i Helsinge. Arkivet venter i spænding på at få navnene på de fem personer eller bare nogle af dem. Ring til arkivet på telefon , hvis du kender navne på én eller flere af personerne.

3 GENERALFORSAMLING Hermed indkaldes til generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Helsinge og Omegn lørdag den 28. marts 2015 kl 14 i Kulturhuset, Lille Sal Skolegade Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for 2015 til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent for år Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 hverdage før generalforsamlingen) 6. Valg: af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peter Kalko, Aase Bomholdt og Stig Olkjær. Alle er villige til genvalg. 2 suppleanter til bestyrelsen 1 revisor og 1 revisorsuppleant (?) 7. Eventuel Har du husket at betale kontingent for i år? Hvis ikke, så gå ind på din netbank og betal beløbet som bankoverførsel på Reg.nr Konto nummer eller indbetalingskort : Kontingentet er kr for enkeltpersoner eller par for året Kontingent bedes indbetalt inden generalforsamlingen den 28/3 2015

4 Det stod i avisen i 1937 Avisnotitserne er fra Gribskov Stads- og Lokalarkiv.

5 Før & Nu billeder Gamle fotografier fra Gribskov Stads- og Lokalarkivs billeddatabase til sammenligning med fotografi taget i Teknisk Skole i Helsinge på Nyvej nr 23. Fotografi fra omkring Her, som bygningen ser ud i 2014 nu brugt til beboelse. Ingen synlige udvendige bygningsændringer på den 85 år gamle bygning!

6 Da tyskerne havde befæstet Vejby Strand Erindringer fra sommeren 1945 som tiårig af Ole Blåkilde Ved Nazitysklands kapitulation i maj 1945 henlå der et befæstningsanlæg med kanoner ved Salgårdshøj på kystklinterne ved Vejby Strand. Tyskerne havde beslaglagt mellem 20 og 30 sommerhuse, de fleste ud til kystklinterne, og området var blevet omgivet af flerdobbelte pigtrådsspærringer. Alt det vidste jeg ingenting om, før jeg som tiårig pludselig boede en tid i det område blandt alle tyskernes efterladenskaber. Men jeg havde set, at tyskerne havde ladet grave en bred, dyb tankfælde gennem Kagerup fra Arresø til Gribskov. Den skulle hindre tanks i en allieret invasion på Sjællands nordkyst i at komme mod syd. Langs vejen fra Kagerup til Helsinge var med vist hundrede meters mellemrum gravet enkeltmands skyttehuller, hvorfra en soldat skulle kunne beskyde, hvem der kom nordfra. Den 5. maj 1945 ved tyskernes kapitulation var frihedskæmperne i Helsinge straks under militær kommando. Der var en hel del af byens unge mænd iblandt. Den første tid gik med at sikre egnen mod mulige danskere i tysk tjeneste og med at finde og arrestere alle, som var mistænkt for samarbejde med tyskerne. Så blev frihedskæmperne sat til de bevogtningsopgaver, som var nødvendige for at Isolere de mange tyske, civile flygtninge her på egnen. Der var ca i hele Danmark. De kunne ikke sendes tilbage til Tyskland, der var hverken føde eller boliger, og de østlige dele af landet blev indlemmet i Polen eller Rusland. Frihedskæmperne blev nu flyttet fra Helsinge til Salgårdshøj ved Vejby Strand. Før tyskernes beslaglagde Salgårdshøj, var det vist et feriehjem for cementfabrikkernes funktionærer, men nu centrum i det tyske fæstningsanlæg - et led i den såkaldte Atlanterhavsvold, som skulle hindre allieret invasion fra søsiden. Frihedskæmperne skulle have mad, og en af dem, som blev antaget til at medvirke i køkkenet, var min mors søster. Hun var enke og flyttede så ind på Salgårdshøj med sin datter Kirsten, min dengang 12-årige kusine. Og så fik jeg lov til at komme med. Kirsten og jeg havde nu hele det indhegnede og

7 befæstede område fra kysten og indad, herunder sommerhuse og en fire-fem kanoner som en slags legeplads. Sommerhusene blev først senere overdraget ejerne. Blik langs kystlinjen på klintens top. Man ser den yderste række af de beslaglagte sommerhuse. I forgrunden ses en af kanonstillingerne. Man skimter de nedgravede løbegange mellem kanonen og de bunkersrum, hvor mandskabet havde boet og kunne opbevare udstyr som bl.a. ammunition. Der er sløringsnet over noget af det for at kamuflere. Hvis der havde været trævækst på klintens top, har tyskerne tilsyneladende ryddet terrænet. På betonfundamenter stod der et antal kanoner på toppen af kystklinten. Man sad på sæder bag på dem og drejede dem manuelt op og ned og til siderne med håndsving, som vi kunne lege med. Optik og sigtemidler, samt ammunition var dog fjernet. Af de nu bortdragne tyske soldater var der gravet løbegrave og opholds- og beboelsesrum i jorden, som førte hen til kanonerne. Der var køjer med tangmadrasser, borde og stole nede i de bunkers, og også et lokum. Helt ude i klinten var støbt befæstningsanlæg i jernbeton med smalle åbninger mod vandet og stranden. Heri må have været opstillet maskingeværer til at beskyde en mulig invasionsstyrke på stranden, men alle skydevåben var nu fjernet. Det militære tyske personel var for længst væk, da vi kom derop. Og da Salgårdshøj var en militær befæstning, havde tyskerne ikke anbragt tyske,

8 civile flygtninge der. Men besættelsesmagten havde beslaglagt hoteller, kostskoler og andre større bygninger, f.eks. Tisvilde Badehotel, til indkvartering af de mange civile tyske flygtninge, som med jernbane og skibe myldrede ind i Danmark i krigens sidste måneder. Efter tyskernes kapitulation kom oprydningsarbejdet efter den tyske værnemagt. En dansk kvartermester fra marinen havde den danske militære kommando over Salgårdshøj, også over frihedskæmperne dér. Han havde tyskernes forskellige efterladte håndvåben i forvaring. Ellers flød det med militært udstyr, stålhjelme, gasmasker, patronbælter med tomme patronhylstre og patrontasker. Vi børn samlede os hver et lager af den slags. Der skulle ryddes gevaldigt op i området. Dertil brugte man tyske flygtninge Det var kvinder, nogle få gamle mænd og en enkelt yngre. Min moster havde uddannet sig i tysk korrespondance, så hun oversatte danske beskeder til dem. Tyskernes adfærd under besættelsen var i frisk erindring, så der var ingen større sympati med de tyske flygtninge, og ingen overflødig snak med dem. Jeg så, der lå tørre mugne rugbrødsskiver, de kunne spise af. Frihedskæmpere hentede de flokke af flygtninge, der skulle rydde op, fra hvor de var indkvarteret i sommerpensionater o.l. De gik så til fods til Salgårdshøj, bevogtet af bevæbnede frihedskæmpere på cykel, og når arbejdsdagen var slut, gik de tilsvarende tilbage Jeg ved ikke helt, hvor de tyske flygtninge, vi så, var indkvarteret, men døgnet rundt gik der frihedskæmpere vagt i turnus de steder. Den danske politik var, at de tyske flygtninge skulle totalt isoleres fra den danske befolkning og efterhånden samles i større og større lejre, indtil de kunne sendes tilbage til Tyskland. Det var frihedskæmperne strengt forbudt at fraternisere med de kontaktsøgende unge tyske kvinder, når de gik vagt om indkvarteringsstederne. Jeg husker, der var noget sladder om en, der havde gjort det, og som så blev hjemsendt, men som tiårig forstod jeg ikke meget af de voksnes snak herom. Det var næppe heller lige de vagtopgaver, som havde fået unge danske mænd til at gå ind i frihedskampen. De vidste jo heller ikke på forhånd, at de skulle få kedelig vagttjeneste med at holde tyske flygtninge inde i deres indkvarteringssteder.

9 Jeg tror frihedskæmperne kedede sig. I lejrens militære anlæg lå mange tang madrasser, som de fandt på at kure ned ad kystklinterne på. En anden fornøjelse var at skyde måger ude over vandet fra maskingeværbunkerne i klinternes top med kvartermesterens tilladelse. De fleste havde en tysk riffel, og han havde vist også efterladte tyske rifler og ammunition nok. Jeg husker også, de skød til måls på efterladte tyske stålhjelme, og at de med en bestemt vinkel kunne skyde huller i dem. Der blev også spillet en del kort især i vagtstuen, som sommerhuset ved indkørslen til det pigtrådshegnede område blev brugt til. Her er det en lidt større af kanonerne, som en frihedskæmper sidder på. Senere afløstes den rare kvartermester af en løjtnant Arnoldus som kommandant. Jeg tror, der var frihedskæmpere, som blankede ham af i kortspil. Engang blev vi to børn sendt ud af lejren og hen til købmand Nebelong Ibsen for at veksle penge. Ibsen sagde, vi skulle spørge løjtnanten, om han troede, han var en hel vekselbank, men vekslede dog. Jeg tror ikke, vi spurgte. Det må have været til Skt. Hansaften, at de tyske flygtninge havde samlet en masse træaffald sammen. De sløjfede skyttegrave og opholdsrum må have været afstivet med træ, og der var bl.a. masser af tangmadrasser. Det blev til et kæmpestort bål. Lejren blev åbnet for omegnens beboere til en slags befrielsesfest, og der kom mange mennesker.

10 En af frihedskæmperne kendt på armbindet poserer foran en af kanonerne. Man aner dens betonfundament. Bemærk dens beskyttende pansrede forside. Det forekommer mig, der blev sunget sange og holdt taler. Man kunne jo ikke købe fyrværkeri, men kvartermesteren havde et lager af tyske signalpistoler med tilhørende ammunition, som i stor mængde blev fyret af ud over vandet. Det var gevaldigt flot med alle de lyspatroner. Jeg tror, det var det største Sct. Hans bål jeg har set. Næste formiddag var der stadig ild i. I krigens sidste dage kom der en større gruppe Hitler Jugend marcherende gennem Helsinge. Noget af tiden sang de. De marcherede gennem Kirkegade, mener jeg at huske, den gang var det vejen mod Rågeleje. Det var teenagedrenge, måske år gamle, som vist havde en eller flere voksne ledere med. I krigens sidste dage kom der en større gruppe Hitler Jugend marcherende gennem Helsinge. Noget af tiden sang de. De marcherede gennem Kirkegade, mener jeg at huske, den gang var det vejen mod Rågeleje. Det var teenagedrenge, måske år gamle, som vist havde en eller flere voksne ledere med.

11 De drenge så jeg igen i lejren på Vejby Strand blandt det tyske oprydningsmandskab. Oppe fra klinten så vi engang, at de var blevet ført ned til stranden og fik lov til at bade. Trods afstanden var vi dengang lidt forargede over, at de var nøgne. Senere hørte vi, at i Tyskland var folk gået over til at strandbade nøgne, fordi de ikke mere havde badetøj mod krigens slutning. Nå, men Hitler Jugend drengene forsvandt hurtigt, hvorhen ved jeg ikke. Jeg tror de havde været indkvarteret i Rågeleje, det var i den retning de marcherede om aftenen, ledsaget af bevæbnede frihedskæmpere på cykel. Der var en yngre tysk flygtningekvinde, som gjorde rent hver dag i Salgårdshøjs bygninger. Min moster, som kunne tysk, kom derved til at tale noget med hende. Jeg stod engang ved siden af og hørte kvinden slutte med ordene Verfluchte Nazismus, som min moster senere oversatte for os som Forbandede Nazisme, et udtryk jeg mærkeligt nok har husket lige siden, og som var forståeligt i den situation, som nazismen havde bragt hende og de andre flygtninge ud i. Kirsten og jeg havde en pragtfuld tid. Vi kunne gå ned på stranden og bade, når vi havde lyst, og i øvrigt færdes alle vegne i de militære anlæg, på kanonerne og i de mange tomme sommerhuse - et par var der tårne på. Opstilling til fotografering på en af kanonerne, delvis iklædt tysk udrustning. I baggrunden er min kusine Kirsten kommet med. Kun et sommerhus gik vi aldrig ind i. Min kusine, som var kommet til lejren før mig, fortalte, at der var drevet otte lig i land nede på stranden, og at de var blevet lagt på gulvet i det sommerhus, indtil de blev kørt bort.

12 Om det var sandt eller noget, hun fandt på, ved jeg ikke. Men i krigens sidste dage sænkede allierede fly en del tyske marinefartøjer, har jeg senere hørt. De skulle være stukket til søs for at undgå at blive bombet især fra havnen i Kiel, men det blev de så alligevel til søs. De ilanddrevne kunne jo være mandskab fra sådan en båd. Vores tid i lejren på Salgårdshøj i sommeren 1945 fik en ende. Tilsyneladende var oprydningen og afmonteringen af de militære anlæg ved Vejby Strand så nogenlunde afsluttet. Regeringens politik med at samle de tyske flygtninge var kommet så vidt, at de her i Nordsjælland vist nu var samlet i nærheden af Gilleleje. Bevogtningsmandskabet frihedskæmperne kunne flyttes til Munkerup ved Gilleleje til vagtopgaver der omkring. Stedet for deres indkvartering hed vist Munkerupgård og skulle før tyskernes beslaglæggelse også have været et feriehjem for cementfabrikkernes funktionærer. Frihedskæmpermandskabet skulle stadig have mad, og min moster og så vi to børn flyttede med til Munkerup og var der resten af sommeren. Det kan der måske fortælles om en anden gang. Da Gestapo tog mine brødre i 1944 Fortalt af Villy Sørensen, nedskrevet af Ole Blåkilde Villy Sørensen er født i april i Han havde fire ældre brødre, Richard, Verner, Helmer og Svend. Den yngste, Svend, var ni år ældre end Villy. Svend var murer. Brødrene havde aftjent deres værnepligt før anden verdenskrig og var for længst voksne i 1944, hvor Villy blev 16 år. Deres far var vognmand Thorvald Sørensen. De boede i Helsinge i Elmely på Vestergade, som dengang hed Frederiksværksvej. I sin vognmandsforretning holdt Villys far fire heste, store belgiere, som især blev brugt til træk- og kørselsopgaver i skovene. Det var før, man havde maskiner. Der var fem tønder land til ejendommen Elmely, som blev drevet landbrugsmæssigt, så under den tyske besættelse kunne familien nogenlunde have levnedsmidler til eget forbrug. Richard, Svend og Villy boede hjemme i 1944 og Helmer på Zonen på Tårnvej. Verner var gift og boede ikke hjemme Svend havde muret sig et lille hus bag til på Elmelys grund, hvor han kunne opholde sig og sove.

13 Richard og Villy sov i et værelse i stuehuset. Planteskoleejer A. Nielsen i Helsinge var nazist. Under besættelsen kom tyske officerer, Gestapo og deres danske medhjælpere ofte på planteskolen. Vejen derop gik bag stationen. I 1944 foretog Gestapo en bølge arrestationer i Helsinge. De arresterede var vist oftest ikke med i noget illegalt arbejde. Gestapo kom tit kørende fra besøg på planteskolen på deres arrestationsrunder, som vist ofte kunne føres tilbage til, at planteskoleejer Nielsen eller hans to voksne børn, Rita og Torben, havde følt sig generet af dem, der så blev arresteret af Gestapo. Under den tyske besættelse medførte benzinmangel, at privat bilkørsel var totalt forbudt. Private biler skulle stå i garagerne på træklodser og uden hjul på. Derfor var der så lidt bilkørsel, at naboerne til vejen op til planteskolen kunne bemærke, når Gestapo kørte derop om aftenen. Ud på natten kørte de så nogle gange derfra rundt og arresterede folk. Villys forældre havde nogle kortspilvenner, som boede nær vejen op til planteskolen. Dem have Villys mor en aftale med. Når der kørte en bil op på planteskolen om aftenen, ringede konen til Villys mor, og spurgte, om hun havde fået gæster, og hun fortalte så Villys mor, at det havde hun. I 1937 blev idrætsanlægget i Helsinge anlagt for enden af Idrætsvej. Villys bror, Svend, var meget fodboldinteresseret og bistod med at passe anlægget. Han gik engang i 1944 og lugede jorden mellem træ- og buskbeplantningerne rundt om fodboldbanerne. Der på jorden faldt han så pludselig en skotøjsæske med bånd omkring. Der lå en lettere rusten pistol i den. Der var ikke noget bundstykke, så den kunne ikke bruges. Svend tog den med i det dengang lille klubhus og spurgte, om der var nogen af de unge mennesker dér, som kendte til den. Der gjorde ingen. Da det farligt at have våben, smed Svend kort tid efter pistolen i en mose. Til stede i klubhuset havde der været en ung mand fra København. Det viste sig siden, at han havde gået i København og pralet med, at han havde været vidne til en våbennedkastning i Helsinge idrætsanlæg. Et stykke tid efter det fund fik man på Elmely besøg af to mænd, som ventede på Svend, da han kom fra arbejde. De var i den tids hvide cottoncoats, men på bordet foran sig havde de lagt en pistol hver. De nærmest forhørte Svend om våbennedkastning og pistolen og havde svært ved at have tillid til hans beretning og til, at han havde smidt pistolen i mosen. Det var tydeligt, at de var fra den danske modstandsbevægelse og skulle have afklaret, om der var sket en

14 våbennedkastning, som de ikke kendte til. Svend advarede de to mænd om, at Gestapo jævnligt var i Helsinge. Som ikke-lokale var det risikabelt for dem at færdes i byen. Så forlod de Elmely til fods bag om. Det forlød siden, at de havde været inde i Kajs Cykelforretning og ringe efter en taxa, som vist kørte dem til Hillerød. Et stykke tid efter blev Villys forældre vækket ud på natten af banken og råb. Det er det tyske sikkerhedspoliti luk op! Villys far måtte så lukke op. Det var tre tyskere i uniform og med stålhjelme og tre danskere. Den velkendte nordsjællandske stikker og gestapomand Georg Holm var den ene. Hvor er dine drenge, sagde han til Villys mor. Så kom de ind i værelset, hvor Richard og Villy sov, og jog Richard op. Villy lå stiv af skræk under dynen og kunne ikke røre sig. Holm blev ved med at sige, at drengen skulle med, men det afviste den tyske leder af gruppen. Så kom de ned i baghaven i Svends hus og hentede ham. Husets lænkede Sct. Bernhards hund gøede som rasende. Få din hund til at tie stille, eller vi skyder den, sagde en af gestapomændene. De tog Svend og Richard med. Fra Elmely og kørte op på Zonen på Tårnvej, hvor broderen Helmer overnattede, og arresterede ham. Efterhånden som Gestapo arresterede folk i Helsinge, lukkede de dem inde i arresten på Helsinge Tinghus, indtil de kunne transportere dem videre. Dommeren tvang de til at udlevere nøglerne med trusler om legemlig magtanvendelse. Fra arresten blev de arresterede så senere på natten kørt videre i en større bil. Den bil, som Svends brødre og andre arresterede blev kørt videre i, punkterede i Esrom. Fangerne blev kommanderet ud, mens der blev skiftet hjul. Da man skulle køre videre, manglede Gestapo én, som det var lykkedes at snige sig væk. De kørte nu til nogle barakker i Ålsgårde og senere til et sted, som vist hed Lysglimt. Efter få dage blev de kørt til Shellhuset i København, som Gestapo havde beslaglagt til sit hovedkvarter. Gestapo var en tysk forkortelse af ordene Geheime Staats Polizei, det hemmelige statspoliti. I Shellhuset blev de alle tre forhørt, for Helmers vedkommende under en vis tortur. De kunne intet fortælle af den simple grund, at de intet havde gjort og ikke var med i noget illegalt. Svend blev gennembanket, så hans mor ikke kunne få lov til at se ham, da hun kom til et ellers tilladt besøg.

15 Svend blev idømt 16 års fængsel. Hvorfor vidste han ikke, for dommen, som de tvang ham til at underskrive, var kun affattet på tysk, som han ikke kunne læse. Han blev indsat til afsoning i Vestre Fængsel, hvor også Richard var. Helmer blev sendt med en togtransport mod Tyskland. Men banelegemerne fra Hamborg og nordpå i Tyskland var så ødelagte af de allieredes bombardementer, at toget måtte returnere til Padborg i Danmark. Her blev Helmer så indsat af tyskerne i Frøslevlejren. Lejren blev internt styret af danske indsatte, og der var ikke fødemangel. Pludselig en dag blev Helmer løsladt og måtte så selv finde hjem. Samme dag blev Richard løsladt fra Vestre Fængsel og kom med toget hjem til Helsinge. Lige da han var kommet indenfor, rinede telefonen. Lad mig tage den, jeg har ikke talt i telefon længe, sagde han. Og så var det Helmer, som nu efter sin løsladelse var nået til Fyn. De blev begge løsladt før befrielsen og vidste ikke, om der var en sammenhæng mellem, at det skete for dem begge to på samme dag. Svend, som havde begyndt afsoningen af sine 16 år i Vestre Fængsel, fik af den tyske fængselsledelse pålagt et job, som han kaldte kalefaktor. Han skulle fordele dagens tre måltider til fangerne og udføre forskellige andre praktiske opgaver. Så kom befrielsen den 5. maj 1945, og Svend skulle løslades som tyskernes andre fanger i Vestre Fængsel, men det blev han ikke. Hans kartotekskort i tyskernes fangekartotek havde nogen fjernet, så man var usikker på, om han med sit job i fængslet var tyskerhåndlanger. Imens blev Vestre Fængsel fyldt med de landssvigere, som frihedskæmperne arresterede. Det var vist ret kaotisk i begyndelsen. Svends mor tog nu ind til Vestre Fængsel for at finde ud af, hvorfor Svend ikke var løsladt. Hun fortalte hele historien, men da man ikke havde et kartotekskort på Svend, henviste man hende til Politigården. Der henvistes hun omsider til en mand, som kunne høre på hende. Imens kom en civil betjent gennem lokalet og hørte navnet Svend Henning Sørensen. Han kunne så fortælle, at ham havde han siddet i celle med på Vestre Fængsel. Han sørgede nu for, at de kørte ud på Vestre Fængsel og fik Svend ud.

16 Fortsat fra forrige side: Ved retsopgøret efter besættelsen var der så mange sager, at retten i Hillerød måtte flytte til den store sal på Hotel København. I sagen mod Georg Holms stikkervirksomhed og arbejde for Gestapo var Villy indkaldt som vidne til, at det var Holm og andre danske, der var trængt ind i forældrenes hjem og havde arresteret brødrene. Villy kendte dem udmærket, for da han var ansat hos købmand Bernhard Olsens efterfølger i Helsinge og flækkede brænde til generatorbrænde, kom de jævnligt og hentede en sæk generatorbrænde eller to til deres bil uden at betale for det. Villy fandt retssagen interessant og tog nu til Hillerød igen for at overvære den. Georg Holm vedkendte, at han havde handlet forkert og fortjente den strengeste straf, og han blev vist idømt 16 års fængsel. Han blev formodentlig løsladt ved de store amnestier fra KALENDER Slægtshistoriske studiekreds afholdes hver anden onsdag i ulige uger kl på Helsinge Bibliotek. Vi udveksler erfaringer og viden om slægtsforskning på nettet m.m. Alle kan deltage gratis adgang. Generalforsamling afholdes den 28. marts kl i Kulturhuset, Skolegade 43 i Helsinge (Lille Sal). Dagsorden inde i bladet. Kontingentbetaling for 2015 Kontingent kan betales via netbank som bankoverførsel Reg.nr Konto nummer eller som indbetalingskort Kontingentet er kr for enkeltpersoner eller par for året Redaktør: Peter Kalko, Tinghusevej 76, Mårum Tinghuse, 3230 Græsted Tlf

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel.

Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel. Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel. 9. april 1940. En af mine tidligste erindringer er tyskernes besættelse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere