MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december MF-bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1

2 Er toregimentelæren færdig? Leder hjælpe os til at nytænke vores samfundsengagement, så det svarer til en ny tid. Af flere grunde: Morten Hørning Jensen, Lektor i Ny Testamente Andreas Østerlund Nielsen, Post doc. Toregimentelæren satte for nylig rammen for et åbent seminar med MFs lærere. Bag det støvede, gamle ord ligger der et svært spørgsmål: Hvordan skal vi som kristne forholde os til samfundets magthavere og øvrigheder? Luthers svar var at dele verden i to regimenter: I det verdslige bruger fyrsterne ydre magt for at fremme retfærdighed og beskytte de svage. I det åndelige, i kirken, skal tilgivelse og eftergivelse i stedet råde. Men kender Bibelen til en sådan opdeling? Og har det ikke med katastrofale følger afledt kirken fra at tage ansvar i verden? Med andre ord: Er denne lære forældet og færdig? Det blev ikke dagens budskab. Toregimentelæren er ikke færdig, men kan derimod i en opdateret udgave Luther rådgav fyrsterne i at bruge deres magt retfærdigt og næstekærligt. I vores demokrati har vi alle del i fyrstens magt fra stemmeseddel til dagligt arbejde. Toregimentelæren er derfor et kald til alle kristne om at tage ansvar i samfundet. Luther ville aldrig sige, at det åndelige regimente blot berører verden gennem præstens prædiken og forvaltning af sakramenterne. Nej! Kirken er et folk, der giver krop og ansigt til Kristi kærlighed for verden ved at gå korsets vej og tjene ydmygt med Kristus som forbillede. Her kan den lutherske teolog, Dietrich Bonhoeffer, være et forbillede for os. I sit opgør med Hitlerregimet stod han fast ved Luthers pointe, at verden først og fremmest skal kende kirken på, at den forkynder Kristus. Men dernæst på, at den aktivt siger fra over for åbenlys uretfærdighed og løbende indgår i en samtale om at løse tidens problemer. Derfor: Hvis vi troede, at toregimentelæren var en billet væk fra ansvar i verden, så er det os, der har brug for at blive opdaterede. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen December årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Thomas Nedergaard Christensen Forsidebillede: istockphoto.com 2

3 Ny bog af MF-lektor vil åbne Markusevangeliet Morten Hørning Jensens nye studiehæfte hjælper både nye og erfarne bibellæsere til at møde Jesus Nils Andersen Landssekretær Hvem af os har ikke oplevet, at personlig bibellæsning kan støve til og blive tør rutine uden at kaste det store udbytte af sig? Det kan være frustrerende og få os til at give op. Men nu er der mulighed for at begynde på en frisk. Et nyt studiehæfte hjælper både nye og mere erfarne bibellæsere til at få greb om evangeliet, som det er gengivet af Markus og dermed til et fornyet trosforhold til Jesus. Fællesudgivelse Det nye studiehæfte er udgivet den 31. oktober i et samarbejde mellem Bibellæserringen, Selskab for Bibelsk Arkæologi samt Bibelselskabet. Sidstnævnte har samme dag udgivet en ny udgave af Markusevangeliet i et layout, som matcher studiehæftet. Hele tre selskaber har således lagt sig i selen for at hjælpe danskere godt i gang med at læse beretningen om Jesus af Nazareth, der har sat tydeligere spor i sandet end noget andet menneske på denne jord. Velkvalificeret forfatter Menighedsfakultetet kommer ind i billedet ved, at det er en af vore lærere i Ny Testamente, som har skrevet studiehæftet. Og det er svært at få øje på en mere kompetent guide til at åbne Markusevangeliet for læserne end netop Morten Hørning Jensen. Morten har skrevet studiehæftet sideløbende med, at har undervist i Markusevangeliet på MF, og han har forsket indgående både i bibelsk arkæologi og i Jesu samtid, som han har skrevet ph.d. afhandling om og besidder mere viden om end de fleste andre danske teologer. Fremragende formidler Morten er den pædagogiske drivkraft på Menighedsfakultetet og har mange års alsidig undervisningserfaring. Her på Menighedsfakultetet er Morten værdsat for sine evner til at formidle et stof på en kreativ og fængende måde med blandt andet et sprudlende og forfriskende ordvalg. At Morten så selv er grebet af Markusevangeliets fantastiske og ligefremme budskab om Jesus understreger blot, at han er den rette til at hjælpe andre hen til ham, som er hovedperson i Markusevangeliet. Teologi for kirkens skyld Det er en stor glæde for Menighedsfakultetet, at vores forskning med denne udgivelse kommer mange til gode. Det ligger helt i tråd med vores selvforståelse, at vi er her for menighedens skyld, og at teologien skal have forbindelse til den virkelighed, som kirken og mennesker står i. Oplagt gaveidé Det nye studiehæfte egner sig både til personlig bibellæsning og til studier i bibelgrupper. Men sammen med Bibelselskabets nye udgave af Markusevangeliet er det også en glimrende gaveidé til en nabo eller arbejdskammerat, som måske ikke har den store erfaring med bibellæsning. Det nye studiehæfte nævner i vidnesbyrdets form mange eksempler på nutidsdanskere, der er blevet hjulpet i gang med et livsforvandlende bibelstudium. Møder med Jesus - forklaringer til Markusevangeliet af Morten Hørning Jensen 96 sider rigt illustreret koster 50 kr. første kapitel kan læses på markusevangeliet bestilles på Bibellæserringens hjemmeside: 3

4 Luthers toregimentelære sikrer en fornuftig balance mellem stat og religion Kurt Christensen Professor Forholdet mellem stat og religion er væsentligt og omdiskuteret. Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen gav som bekendt udtryk for, at religionen skal ud af det offentlige rum. Mange er enige og hævder, at religionen hører til i privatsfæren, da den skaber uro og konfrontationer, hvis den blander sig i det offentlige liv. Religionskrige er de bedste (eller værste) eksempler på dette. Modsat hævder mange, at religion indebærer en helhedsopfattelse af verden, og at det derfor er en urimelig indskrænkning at udelukke religionen fra den politiske og samfundsmæssige sfære. Og hvorfor skulle netop religiøse synspunkter udelukkes? Politiske ideologier har jo også forårsaget uro og konfrontationer. Dem vil man vel ikke udelukke? Desuden har religionen jo også bidraget til medmenneskelighed og omsorg. Når religionen bliver totalitær Der findes mange eksempler på, at det kan gå helt galt, hvis man ikke skelner mellem det åndelige og det verdslige, mellem det, der hører Gud til, og det, der hører kejseren til. Et meget illustrativt eksempel er ayatollah Khomeinis islamiske revolution i Iran i 1979, der resulterede i et totalitært religiøst diktatur. Men vi behøver slet ikke at gå til islam for at finde eksempler på den slags. I middelalderen forsøgte den katolske kirke på lignende vis at lægge hånd på hele samfundet. Og skildringen af, hvordan den tyske konge, den senere tyskromerske kejser, Henrik 4. i 1077 måtte gå til Canossa for bede paven om godt vejr for at kunne fortsætte som regent, hører til de mere farverige dele af kirkehistorien. Når staten bliver totalitær Men også statsmagten er fra tid til anden faldet for fristelsen til at tiltage sig magt over hele samfundet, både dets åndelige og dets verdslige side. I en vis forstand ligger det vel i statsmagtens væsen, at den ikke vil tolerere nogen magt ved siden af sig eller over sig - selvom dette træk i vor del af verden kan siges at være blødt op af magtens tredeling i den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt - samt den frie presse. 4

5 Når man i vores del af verden diskuterer spørgsmålet om stat og religion, bliver toregimentelæren med dens skelnen mellem det åndelige og verdslige regimente ofte bragt på bane. Toregimentelæren har nemlig i lande med en luthersk kristendomsform i høj grad været med til at strukturere tænkningen om stat og kirke eller bredere: stat og religion. Denne artikel peger jeg på toregimentelærens globale betydning. Stat og kirke mødes i Københavns Domkirke til Folketingets åbningsgudstjeneste i

6 MF-bladet Men vi kan både historisk og aktuelt se talrige eksempler på, at statsmagten i mange lande ikke blot ønsker at bestemme over det politiske liv, men også forsøger at kontrollere det religiøse. Det 20. århundrede giver især i Sovjetunionen og Kina eksempler på, at verdslige herskere havde en ambition om at udrydde enhver form for traditionel religion. I dette lys synes en principiel opdeling af tilværelsen i en åndelig og i en verdslig sektor at være et indlysende gode. Men ikke alle nutidige teologer er enige i det. Jesus nævner både Gud og kejseren Fortalere for toregimentelæren vil ofte pege på, at sondringen mellem det åndelige og verdslige har sit udspring i Jesu ord om at give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Endvidere i Jesu ord om, at hans rige er ikke af denne verden. Der findes da også op igennem kirkens historie tankegange, der kan minde om toregimentelæren. Luthers tankegang er kort sagt, at Gud her i verden har to styreformer. Ikke desto mindre er der stor enighed om, at det var Luther, som i skriftet Om lydighed mod statsmagten fra 1523 for alvor lancerede den tænkning, som vi kalder toregimentelæren. Luthers tankegang er kort sagt, at Gud her i verden har to styreformer. Gud ønsker at opretholde verden ved at hindre det onde og skabe medmenneskelig retfærdighed. Hertil bruger han det såkaldte verdslige regimente. Og Gud ønsker også (og endda primært) at forløse verden og skabe troende kristne. Hertil benytter han det åndelige regimente. Disse to styreformer må ikke blandes sammen. Men de er trods alt heller ikke helt adskilte, da det jo er Gud, der benytter sig af begge styreformer. Derfor kan en kristen under normale omstændigheder med frimodighed lade sig engagere i begge styreformer, begge regimenter. Indvendinger mod toregimentelæren Som nævnt er ikke alle enige i toregimentelærens fortræffelighed. Det findes der flere grunde til. Nogle vil mene, at toregimentelæren, når det kommer til stykket, fortegner det bibelske ideal for forholdet mellem stat og kirke. Andre vil argumentere for, at toregimentelæren åbner op for, at staten i praksis kommer til at regere efter sine egne normer og love. Det tydeligste eksempel på denne fare er nazistyret i Tyskland i 30 erne og 40 erne. Islam og toregimentelæren Islam fremhæves derimod ofte som et eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke har en form for sondring mellem det åndelige og det verdslige.. Og her tænker man nok primært på forholdene i Iran efter den islamiske revolution i Og det er da også sandt, at religion og politik ofte er koblet sammen på en helt anden måde i islam end i kristendommen. Dette går helt tilbage til Muhammeds tid i Medina, hvor Muhammed ikke blot var religiøs leder, men også en slags statsminister, højesteretspræsident og hærchef. For mange muslimer står Muhammed og forholdene i Medina som idealet for muslimske samfund til alle tider. På trods af denne principielle muslimske sammenkobling af religion og politik skal det også nævnes, at der i store dele af islams historie i praksis har været en vis arbejdsdeling mellem det åndelige og det verdslige. Det hænger sammen med, at kalifferne, dem der efter Muhammeds død i tur og orden blev valgt til ledere af det muslimske verdensrige, i praksis prioriterede den verdslige, politiske ledelse. Islam har altså historisk set i praksis haft en vis toregimentelære. Men med den islamiske revolution i Iran blev tingene på en måde ført tilbage til situationen i Medina på Muhammeds tid, nu blot med præsterne som de øverste åndelige og politiske ledere. Mig bekendt udgør det et nybrud i islams historie og afslører, hvor galt det kan gå, hvis man ikke i praksis skelner mellem det åndelige og det verdslige. For konsekvensen var, at både socialister, kommunister, rivaliserende muslimer, tilhængere af andre religioner og andre modstandere af det nye styre i stort tal blev undertrykt og i nogle tilfælde dræbt. I det lys forekommer den lutherske sondring mellem Guds to styremåder, de to regimenter mig i en eller anden form at udgøre en nødvendig tilrettelæggelse af forholdet mellem stat og kirke, stat og religion. 6

7 04 JANUARKURSUS 2014 DBI & MF Crispin Fletcher-Louis Arne Redse Henrik Jensen Asger Chr. Højlund Henrik Nymann Eriksen Jens Ole Christensen Kurt Christensen Johannes Baun MF-bladet Menighedsfakultetet opretter Center for Kristen Apologetik En nyskabelse i dansk kirkeliv ser dagens lys, når Menighedsfakultetet under ledelse af professor Kurt Christensen 1. februar 2014 åbner et center for kristen apologetik. Centeret får forkortelsen CKA og vil i mødet med samtiden begrunde og forsvare den kristne tro over for nyateismen, islam og andre livsopfattelser. CKA ønsker at bidrage til en gennemtænkning af kristendommens sandhed og relevans og at gennemføre kurser på forskelligt niveau samt at drage nytte af igangværende nationale og internationale apologetiske initiativer. CKA får til huse på Menighedsfakultetet, hvor Kurt Christensen får hjælp til det daglige arbejde af en gruppe tilknyttede studerende. Åbent hus på Menighedsfakultetet tirsdag den Teologi for kirkens skyld få syn for sagen! Menighedsfakultetet inviterer pårørende til bachelorholdet 2013 og alle andre interesserede til åbent hus tirsdag den kl Her kan I blandt andet overvære det nye holds gruppeeksamener i faget Teologisk Intro, der i efterårssemesteret har ført de studerende ind i vigtige teologiske problemstillinger. Dagen vil give et indblik i, hvad de studerende beskæftiger sig med, en rundvisning på MF og TORVET samt en opdateret orientering om Menighedsfakultetets arbejde. Se flere oplysninger på eller ring på MEDVIRKENDE JANUARKURSUS 2014 DBI & MF PRAKTISK INFORMATION Indkvartering Følgende muligheder kan nævnes: Sømandshjem: Bethel, Nyhavn 22, 1051 København K, tlf Hotel: Ibsens Hotel, Vendersgade 23, 1363 København K, tlf Forplejning Frokost samt kaffe og te kan købes på Dansk Bibel-Institut. Festmiddag torsdag aften. Tilmelding skal ske samtidig med kursustilmeldingen! Pris Deltagelse i kurset koster 800 kr. Dog er kurset gratis for studerende og pensionister. Bemærk: Præster kan søge tjenestefrihed til deltagelse i kurset, og de kan også ansøge om dækning af betaling for såvel kurset som rejseudgifter. Tilmelding Senest den 16. januar til DBI på eller tlf Hvis du kun deltager i enkelt-foredrag, er tilmelding ikke nødvendig. Husk samtidig med din tilmelding at skrive hvilken af de 3 workshops, du ønsker at deltage i. Kursussted Kurset afholdes, hvor andet sted ikke er nævnt i programmet, i LM s missions hus, Nansensgade minutters gang fra DBI og Nørreport Station. Teolkursus 2014 holdes på Dansk Bibel-Institut JANUAR, KBH. Guds billede om skabelse og gudsbilledlighed Hvert tredje år afvikles Menighedsfakultetets årlige Teolkursus som et fælleskursus i samarbejde med Dansk Bibel-Institut, og i 2014 afholdes dette fælleskursus i København den januar under navnet Januarkursus. Temaet i 2014 er Guds billede om skabelse og gudsbilledlighed. Blandt de medvirkende er to professorer fra Menighedsfakultetet: Kurt Christensen og Asger Chr. Højlund. Programmet kan ses i kalenderen på MFs hjemmeside: Modtag MFs nyhedsbrev Vidste du, at du kan modtage nyheder fra MF via vores elektroniske nyhedsbrev? Det kommer en gang om måneden og bringer opdateret nyt, herunder arrangementer. Du kan tilmelde dig på forsiden af vores hjemmeside: Tryk på knap nr. 4 under bjælken Følg os og indtast derefter din adresse. Stor forhåndsinteresse for 2015-holdet Studiekoordinator Per Kolstrup med to af studiepraktikanterne Selv om der er mere end halvandet år til, at vi optager næste bachelorhold, oplever vi allerede nu stor forhåndsinteresse. 13 har siden september henvendt sig til studiekoordinator Per Kolstrup for nærmere oplysninger, og 7 har i oktober været på en særlig to dages studiepraktik på MF. Forhåndsinteressen viser sig væsentlig tidligere end normalt og lover godt for fremtiden. Ny næstformand på MF Christian Backer Mogensen afløser pastor Steen Søvndal som næstformand i MFs bestyrelse. Christian Backer Mogensen er overlæge og lektor på Syddansk Universitet og har siddet i MFs bestyrelse siden 2011 MF på Facebook Vidste du, at du kan finde MF på Facebook? Her finder du et udtræk af relevante nyheder og af blogindlæg fra MFs hjemmeside, fotos med mere. Klik ind på: www. facebook.com, skriv Menighedsfakultetet i søgefeltet, se dig omkring og giv os gerne din like. 7

8 Konservativ teologi vejer tungere end SU Mødet med undervisningen på MF fik Erik til at skifte fra teologi på universitetet til MFs bacheloruddannelse Julie Kajgaard. Stud. theol. Da sommeren nærmede sig sin afslutning, tog Menighedsfakultetet imod 29 nye studerende på bacheloruddannelsen. Disse nye studerende har indtil nu arbejdet hårdt med både det græske sprog og med store teologiske spørgsmål. For Erik Hansen er situationen lidt anderledes, da han slipper for græsk i dette semester, idet han har bestået græsk eksamen, på teologi på Aarhus Universitet, før han i sommer skiftede til bacheloruddannelsen på MF. Fra omvendelse til teologistudium Erik Hansen kom til tro i gymnasiet, og i mødet med troen besluttede han sig for at læse teologi. Jeg har en personlig interesse i at læse teologi. Jeg vil gerne have mere viden om kristendommen og ønsker at kunne svare på nogle af de svære spørgsmål. Jeg vil gerne bruge teologi til noget konstruktivt og overvejer, om det skal være som præst, fortæller Erik. Hvad fik dig til at søge ind på Menighedsfakultetets BA-uddannelse, når du allerede har taget første år på universitetet og tilmed går glip af SU? Det kom sig af, at jeg startede med at læse på DBI (Dansk Bibel-Institut, red.), men jeg faldt ikke til i København. Så startede jeg på teologi på Aarhus Universitet, og jeg tænkte, at hvis det var godt nok, så ville jeg fortsætte der. Men efter at Erik havde deltaget i nogle såkaldte samtaletimer på MF, der er supplerende undervisning til enkelte fag på universitetet, så blev det tydeligt for Erik, at der var store teologiske forskelle i undervisningen. Underviserne til samtaletimerne på MF viste mig, at her er en teologi, som tager Bibelen for at være sand. Den helt store forskel for Erik ved at læse på MF i stedet for Aarhus Universitet er, at han oplever, at underviserne er mere kompetente, da de forholder sig til den nyeste Erik Hansen begyndte på MFs bacheloruddannelse 1. september >> 8

9 forskning. Samtidig oplever Erik også, at underviserne er let tilgængelige på MF, da man spiser frokost sammen og går til andagt sammen. Hvordan er det ikke at få SU? Da Erik besluttede sig for at skifte til MF, vidste han, at han ville miste sin SU. Jeg var klar over, at jeg ville gå ned på det, der svarer til halv SU, så jeg sparede op inden. Men på et tidspunkt skal jeg ud og finde et studiejob. Selvom Erik har sagt farvel til sin SU, så mener han, at det er værd at læse på MF. Erik fremhæver studiemiljøet på MF: Der kan mærkes en klar forskel på dem, der vælger MF, og dem der vælger Aarhus Universitet. For hvis man er klar på ikke at få SU, så oplever jeg, at folk har en større passion for studiet. Det er som om, at de studerende på MF har en større ildhu for studiet. Underviserne til samtaletimerne på MF viste mig, at her er en teologi, som tager Bibelen for at være sand. 9

10 Bygherrerådgivning i forbindelse med TORVET kontorfællesskab imellem Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen En god idé fortjener en god plan! d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, TORVET i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. Med Bibelen som rejseguide Eilat og Petra bibel- og badeferie februar 2014 Sol, strand og snorkling i Det røde Havs 20 varme vand. Besøg den underfulde klippeby Petra, bestig Sinajs Bjerg og tag med på jeep- og kamelsafari. Bibeltimer hver formiddag. Afrejse fra både Billund og Kastrup. Rejseledere: Mette & Børge Haahr Andersen, København Israel påskerejse april 2014 Det er en ganske særlig oplevelse at være i Israel i påsken. Mange kristne valfarter til Jerusalem på denne tid, hvor vi følger Jesu sidste uge på en helt unik og nærværende måde. Rejseledere: Birgitte & Lars Frølund Kristensen, Aarhus Reparation af alle bilmærker Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Psykoterapi & supervision af ledere Mob Se rejseoversigt på: 10

11 Økonomi Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Tænk strategisk, opret et testamente til MF Hvem skal arve dine penge og de ting, du har samlet sammen, når du en dag dør? Måske er det et spørgsmål, som du aldrig eller kun sjældent har forholdt dig til. Ikke desto mindre er det vigtigt at tage stilling til, mens du lever. Uden et testamente fordeles formuen mellem dine livsarvinger (børn, børnebørn etc.) jf. arveloven. Har du ingen livsarvinger, tilfalder formuen staten. Men ved at oprette et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af din formue. Et testamente er en hjælp til: at få overblik over, hvordan formuen (hus, bankbeholdning, indbo mv.) skal fordeles, den dag du ikke lever mere at tilgodese de aktiviteter, som du har hjerte for. at spare de efterladte for mange spekulationer og eventuelle konflikter Selvom du opretter et testamente, råder du fortsat fuldt ud over din formue, så længe du lever. Ved at testamentere din formue eller dele af den til Menighedsfakultetet (MF), bidrager du til, at der fortsat kan uddannes teologer til vigtige opgaver i kirke og mission. Det er en strategisk investering, som ved Guds velsignelse kan blive til gavn og livsforvandling for rigtigt mange. MF tilbyder gratis advokatbistand til udarbejdelse af testamenter. Kontakt mig på tlf eller for yderligere oplysninger. God start på regnskabsåret Tak for jeres mange og trofaste gavebidrag til MF. Vi er kommet godt fra start i regnskabsåret, flot hjulpet på vej af et ekstra bidrag fra det vellykkede sponsorløb i september. MF er afhængig af jeres støtte, og vi beder frimodigt om en god gave i december, så halvårsregnskabet kan ende i balance. Hver en krone bidrager positivt og modtages med tak. Giv en gave online: QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. Annonce MF.pdf 1 26/08/ Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr C M Y CM BEST WESTERN Vækst og fornyelse i liv og parforhold Værelser og mødelokaler enjoy Copenhagen lige i centrum Gunhild Aaen Madsen at it s best! Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF et godt og centralt sted at bo og mødes. MY CY Konsultation: Århus og Bramming CMY K Tlf: Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V tel.: Stay at Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN Tel.: Værelser og mødelokaler BEST WESTERN enjoy Copenhagen Værelser lige og i centrum mødelokaler BEST WESTERN Værelser og mødelokaler lige i centrum 11

12 Magasinpost SMP ID nr arrangementskalender Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage. Januar : Januarkursus på Dansk Bibel-Institut i København Februar 1. Vinterseminar om tro, identitet og åndelig dannelse 3. Reception i anledning af åbningen af Center for Kristen Apologetik 3. Semesterstartsforelæsning Vi udvikler løbende nye arrangementer, se opdateret kalender på Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle tlf Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den OPBYGGELIGE BØGER A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen. En kortfattet, men tankevækkende gennemgang

Læs mere

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 10 inspiration nærvær holdning 23. maj 2014 Årgang 114 Sex Sex er Guds gave til menneskene! Ægteparret bliver forenet fysisk og åndeligt og opnår at blive ét kød, så de sammen danner et mere komplet udtryk

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 2 Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Kirke med velsmurte hængsler»tror du, det er noget, I vil gå ind i, Erik?«Sådan

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere