MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december MF-bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1

2 Er toregimentelæren færdig? Leder hjælpe os til at nytænke vores samfundsengagement, så det svarer til en ny tid. Af flere grunde: Morten Hørning Jensen, Lektor i Ny Testamente Andreas Østerlund Nielsen, Post doc. Toregimentelæren satte for nylig rammen for et åbent seminar med MFs lærere. Bag det støvede, gamle ord ligger der et svært spørgsmål: Hvordan skal vi som kristne forholde os til samfundets magthavere og øvrigheder? Luthers svar var at dele verden i to regimenter: I det verdslige bruger fyrsterne ydre magt for at fremme retfærdighed og beskytte de svage. I det åndelige, i kirken, skal tilgivelse og eftergivelse i stedet råde. Men kender Bibelen til en sådan opdeling? Og har det ikke med katastrofale følger afledt kirken fra at tage ansvar i verden? Med andre ord: Er denne lære forældet og færdig? Det blev ikke dagens budskab. Toregimentelæren er ikke færdig, men kan derimod i en opdateret udgave Luther rådgav fyrsterne i at bruge deres magt retfærdigt og næstekærligt. I vores demokrati har vi alle del i fyrstens magt fra stemmeseddel til dagligt arbejde. Toregimentelæren er derfor et kald til alle kristne om at tage ansvar i samfundet. Luther ville aldrig sige, at det åndelige regimente blot berører verden gennem præstens prædiken og forvaltning af sakramenterne. Nej! Kirken er et folk, der giver krop og ansigt til Kristi kærlighed for verden ved at gå korsets vej og tjene ydmygt med Kristus som forbillede. Her kan den lutherske teolog, Dietrich Bonhoeffer, være et forbillede for os. I sit opgør med Hitlerregimet stod han fast ved Luthers pointe, at verden først og fremmest skal kende kirken på, at den forkynder Kristus. Men dernæst på, at den aktivt siger fra over for åbenlys uretfærdighed og løbende indgår i en samtale om at løse tidens problemer. Derfor: Hvis vi troede, at toregimentelæren var en billet væk fra ansvar i verden, så er det os, der har brug for at blive opdaterede. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen December årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Thomas Nedergaard Christensen Forsidebillede: istockphoto.com 2

3 Ny bog af MF-lektor vil åbne Markusevangeliet Morten Hørning Jensens nye studiehæfte hjælper både nye og erfarne bibellæsere til at møde Jesus Nils Andersen Landssekretær Hvem af os har ikke oplevet, at personlig bibellæsning kan støve til og blive tør rutine uden at kaste det store udbytte af sig? Det kan være frustrerende og få os til at give op. Men nu er der mulighed for at begynde på en frisk. Et nyt studiehæfte hjælper både nye og mere erfarne bibellæsere til at få greb om evangeliet, som det er gengivet af Markus og dermed til et fornyet trosforhold til Jesus. Fællesudgivelse Det nye studiehæfte er udgivet den 31. oktober i et samarbejde mellem Bibellæserringen, Selskab for Bibelsk Arkæologi samt Bibelselskabet. Sidstnævnte har samme dag udgivet en ny udgave af Markusevangeliet i et layout, som matcher studiehæftet. Hele tre selskaber har således lagt sig i selen for at hjælpe danskere godt i gang med at læse beretningen om Jesus af Nazareth, der har sat tydeligere spor i sandet end noget andet menneske på denne jord. Velkvalificeret forfatter Menighedsfakultetet kommer ind i billedet ved, at det er en af vore lærere i Ny Testamente, som har skrevet studiehæftet. Og det er svært at få øje på en mere kompetent guide til at åbne Markusevangeliet for læserne end netop Morten Hørning Jensen. Morten har skrevet studiehæftet sideløbende med, at har undervist i Markusevangeliet på MF, og han har forsket indgående både i bibelsk arkæologi og i Jesu samtid, som han har skrevet ph.d. afhandling om og besidder mere viden om end de fleste andre danske teologer. Fremragende formidler Morten er den pædagogiske drivkraft på Menighedsfakultetet og har mange års alsidig undervisningserfaring. Her på Menighedsfakultetet er Morten værdsat for sine evner til at formidle et stof på en kreativ og fængende måde med blandt andet et sprudlende og forfriskende ordvalg. At Morten så selv er grebet af Markusevangeliets fantastiske og ligefremme budskab om Jesus understreger blot, at han er den rette til at hjælpe andre hen til ham, som er hovedperson i Markusevangeliet. Teologi for kirkens skyld Det er en stor glæde for Menighedsfakultetet, at vores forskning med denne udgivelse kommer mange til gode. Det ligger helt i tråd med vores selvforståelse, at vi er her for menighedens skyld, og at teologien skal have forbindelse til den virkelighed, som kirken og mennesker står i. Oplagt gaveidé Det nye studiehæfte egner sig både til personlig bibellæsning og til studier i bibelgrupper. Men sammen med Bibelselskabets nye udgave af Markusevangeliet er det også en glimrende gaveidé til en nabo eller arbejdskammerat, som måske ikke har den store erfaring med bibellæsning. Det nye studiehæfte nævner i vidnesbyrdets form mange eksempler på nutidsdanskere, der er blevet hjulpet i gang med et livsforvandlende bibelstudium. Møder med Jesus - forklaringer til Markusevangeliet af Morten Hørning Jensen 96 sider rigt illustreret koster 50 kr. første kapitel kan læses på markusevangeliet bestilles på Bibellæserringens hjemmeside: 3

4 Luthers toregimentelære sikrer en fornuftig balance mellem stat og religion Kurt Christensen Professor Forholdet mellem stat og religion er væsentligt og omdiskuteret. Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen gav som bekendt udtryk for, at religionen skal ud af det offentlige rum. Mange er enige og hævder, at religionen hører til i privatsfæren, da den skaber uro og konfrontationer, hvis den blander sig i det offentlige liv. Religionskrige er de bedste (eller værste) eksempler på dette. Modsat hævder mange, at religion indebærer en helhedsopfattelse af verden, og at det derfor er en urimelig indskrænkning at udelukke religionen fra den politiske og samfundsmæssige sfære. Og hvorfor skulle netop religiøse synspunkter udelukkes? Politiske ideologier har jo også forårsaget uro og konfrontationer. Dem vil man vel ikke udelukke? Desuden har religionen jo også bidraget til medmenneskelighed og omsorg. Når religionen bliver totalitær Der findes mange eksempler på, at det kan gå helt galt, hvis man ikke skelner mellem det åndelige og det verdslige, mellem det, der hører Gud til, og det, der hører kejseren til. Et meget illustrativt eksempel er ayatollah Khomeinis islamiske revolution i Iran i 1979, der resulterede i et totalitært religiøst diktatur. Men vi behøver slet ikke at gå til islam for at finde eksempler på den slags. I middelalderen forsøgte den katolske kirke på lignende vis at lægge hånd på hele samfundet. Og skildringen af, hvordan den tyske konge, den senere tyskromerske kejser, Henrik 4. i 1077 måtte gå til Canossa for bede paven om godt vejr for at kunne fortsætte som regent, hører til de mere farverige dele af kirkehistorien. Når staten bliver totalitær Men også statsmagten er fra tid til anden faldet for fristelsen til at tiltage sig magt over hele samfundet, både dets åndelige og dets verdslige side. I en vis forstand ligger det vel i statsmagtens væsen, at den ikke vil tolerere nogen magt ved siden af sig eller over sig - selvom dette træk i vor del af verden kan siges at være blødt op af magtens tredeling i den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt - samt den frie presse. 4

5 Når man i vores del af verden diskuterer spørgsmålet om stat og religion, bliver toregimentelæren med dens skelnen mellem det åndelige og verdslige regimente ofte bragt på bane. Toregimentelæren har nemlig i lande med en luthersk kristendomsform i høj grad været med til at strukturere tænkningen om stat og kirke eller bredere: stat og religion. Denne artikel peger jeg på toregimentelærens globale betydning. Stat og kirke mødes i Københavns Domkirke til Folketingets åbningsgudstjeneste i

6 MF-bladet Men vi kan både historisk og aktuelt se talrige eksempler på, at statsmagten i mange lande ikke blot ønsker at bestemme over det politiske liv, men også forsøger at kontrollere det religiøse. Det 20. århundrede giver især i Sovjetunionen og Kina eksempler på, at verdslige herskere havde en ambition om at udrydde enhver form for traditionel religion. I dette lys synes en principiel opdeling af tilværelsen i en åndelig og i en verdslig sektor at være et indlysende gode. Men ikke alle nutidige teologer er enige i det. Jesus nævner både Gud og kejseren Fortalere for toregimentelæren vil ofte pege på, at sondringen mellem det åndelige og verdslige har sit udspring i Jesu ord om at give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Endvidere i Jesu ord om, at hans rige er ikke af denne verden. Der findes da også op igennem kirkens historie tankegange, der kan minde om toregimentelæren. Luthers tankegang er kort sagt, at Gud her i verden har to styreformer. Ikke desto mindre er der stor enighed om, at det var Luther, som i skriftet Om lydighed mod statsmagten fra 1523 for alvor lancerede den tænkning, som vi kalder toregimentelæren. Luthers tankegang er kort sagt, at Gud her i verden har to styreformer. Gud ønsker at opretholde verden ved at hindre det onde og skabe medmenneskelig retfærdighed. Hertil bruger han det såkaldte verdslige regimente. Og Gud ønsker også (og endda primært) at forløse verden og skabe troende kristne. Hertil benytter han det åndelige regimente. Disse to styreformer må ikke blandes sammen. Men de er trods alt heller ikke helt adskilte, da det jo er Gud, der benytter sig af begge styreformer. Derfor kan en kristen under normale omstændigheder med frimodighed lade sig engagere i begge styreformer, begge regimenter. Indvendinger mod toregimentelæren Som nævnt er ikke alle enige i toregimentelærens fortræffelighed. Det findes der flere grunde til. Nogle vil mene, at toregimentelæren, når det kommer til stykket, fortegner det bibelske ideal for forholdet mellem stat og kirke. Andre vil argumentere for, at toregimentelæren åbner op for, at staten i praksis kommer til at regere efter sine egne normer og love. Det tydeligste eksempel på denne fare er nazistyret i Tyskland i 30 erne og 40 erne. Islam og toregimentelæren Islam fremhæves derimod ofte som et eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke har en form for sondring mellem det åndelige og det verdslige.. Og her tænker man nok primært på forholdene i Iran efter den islamiske revolution i Og det er da også sandt, at religion og politik ofte er koblet sammen på en helt anden måde i islam end i kristendommen. Dette går helt tilbage til Muhammeds tid i Medina, hvor Muhammed ikke blot var religiøs leder, men også en slags statsminister, højesteretspræsident og hærchef. For mange muslimer står Muhammed og forholdene i Medina som idealet for muslimske samfund til alle tider. På trods af denne principielle muslimske sammenkobling af religion og politik skal det også nævnes, at der i store dele af islams historie i praksis har været en vis arbejdsdeling mellem det åndelige og det verdslige. Det hænger sammen med, at kalifferne, dem der efter Muhammeds død i tur og orden blev valgt til ledere af det muslimske verdensrige, i praksis prioriterede den verdslige, politiske ledelse. Islam har altså historisk set i praksis haft en vis toregimentelære. Men med den islamiske revolution i Iran blev tingene på en måde ført tilbage til situationen i Medina på Muhammeds tid, nu blot med præsterne som de øverste åndelige og politiske ledere. Mig bekendt udgør det et nybrud i islams historie og afslører, hvor galt det kan gå, hvis man ikke i praksis skelner mellem det åndelige og det verdslige. For konsekvensen var, at både socialister, kommunister, rivaliserende muslimer, tilhængere af andre religioner og andre modstandere af det nye styre i stort tal blev undertrykt og i nogle tilfælde dræbt. I det lys forekommer den lutherske sondring mellem Guds to styremåder, de to regimenter mig i en eller anden form at udgøre en nødvendig tilrettelæggelse af forholdet mellem stat og kirke, stat og religion. 6

7 04 JANUARKURSUS 2014 DBI & MF Crispin Fletcher-Louis Arne Redse Henrik Jensen Asger Chr. Højlund Henrik Nymann Eriksen Jens Ole Christensen Kurt Christensen Johannes Baun MF-bladet Menighedsfakultetet opretter Center for Kristen Apologetik En nyskabelse i dansk kirkeliv ser dagens lys, når Menighedsfakultetet under ledelse af professor Kurt Christensen 1. februar 2014 åbner et center for kristen apologetik. Centeret får forkortelsen CKA og vil i mødet med samtiden begrunde og forsvare den kristne tro over for nyateismen, islam og andre livsopfattelser. CKA ønsker at bidrage til en gennemtænkning af kristendommens sandhed og relevans og at gennemføre kurser på forskelligt niveau samt at drage nytte af igangværende nationale og internationale apologetiske initiativer. CKA får til huse på Menighedsfakultetet, hvor Kurt Christensen får hjælp til det daglige arbejde af en gruppe tilknyttede studerende. Åbent hus på Menighedsfakultetet tirsdag den Teologi for kirkens skyld få syn for sagen! Menighedsfakultetet inviterer pårørende til bachelorholdet 2013 og alle andre interesserede til åbent hus tirsdag den kl Her kan I blandt andet overvære det nye holds gruppeeksamener i faget Teologisk Intro, der i efterårssemesteret har ført de studerende ind i vigtige teologiske problemstillinger. Dagen vil give et indblik i, hvad de studerende beskæftiger sig med, en rundvisning på MF og TORVET samt en opdateret orientering om Menighedsfakultetets arbejde. Se flere oplysninger på eller ring på MEDVIRKENDE JANUARKURSUS 2014 DBI & MF PRAKTISK INFORMATION Indkvartering Følgende muligheder kan nævnes: Sømandshjem: Bethel, Nyhavn 22, 1051 København K, tlf Hotel: Ibsens Hotel, Vendersgade 23, 1363 København K, tlf Forplejning Frokost samt kaffe og te kan købes på Dansk Bibel-Institut. Festmiddag torsdag aften. Tilmelding skal ske samtidig med kursustilmeldingen! Pris Deltagelse i kurset koster 800 kr. Dog er kurset gratis for studerende og pensionister. Bemærk: Præster kan søge tjenestefrihed til deltagelse i kurset, og de kan også ansøge om dækning af betaling for såvel kurset som rejseudgifter. Tilmelding Senest den 16. januar til DBI på eller tlf Hvis du kun deltager i enkelt-foredrag, er tilmelding ikke nødvendig. Husk samtidig med din tilmelding at skrive hvilken af de 3 workshops, du ønsker at deltage i. Kursussted Kurset afholdes, hvor andet sted ikke er nævnt i programmet, i LM s missions hus, Nansensgade minutters gang fra DBI og Nørreport Station. Teolkursus 2014 holdes på Dansk Bibel-Institut JANUAR, KBH. Guds billede om skabelse og gudsbilledlighed Hvert tredje år afvikles Menighedsfakultetets årlige Teolkursus som et fælleskursus i samarbejde med Dansk Bibel-Institut, og i 2014 afholdes dette fælleskursus i København den januar under navnet Januarkursus. Temaet i 2014 er Guds billede om skabelse og gudsbilledlighed. Blandt de medvirkende er to professorer fra Menighedsfakultetet: Kurt Christensen og Asger Chr. Højlund. Programmet kan ses i kalenderen på MFs hjemmeside: Modtag MFs nyhedsbrev Vidste du, at du kan modtage nyheder fra MF via vores elektroniske nyhedsbrev? Det kommer en gang om måneden og bringer opdateret nyt, herunder arrangementer. Du kan tilmelde dig på forsiden af vores hjemmeside: Tryk på knap nr. 4 under bjælken Følg os og indtast derefter din adresse. Stor forhåndsinteresse for 2015-holdet Studiekoordinator Per Kolstrup med to af studiepraktikanterne Selv om der er mere end halvandet år til, at vi optager næste bachelorhold, oplever vi allerede nu stor forhåndsinteresse. 13 har siden september henvendt sig til studiekoordinator Per Kolstrup for nærmere oplysninger, og 7 har i oktober været på en særlig to dages studiepraktik på MF. Forhåndsinteressen viser sig væsentlig tidligere end normalt og lover godt for fremtiden. Ny næstformand på MF Christian Backer Mogensen afløser pastor Steen Søvndal som næstformand i MFs bestyrelse. Christian Backer Mogensen er overlæge og lektor på Syddansk Universitet og har siddet i MFs bestyrelse siden 2011 MF på Facebook Vidste du, at du kan finde MF på Facebook? Her finder du et udtræk af relevante nyheder og af blogindlæg fra MFs hjemmeside, fotos med mere. Klik ind på: www. facebook.com, skriv Menighedsfakultetet i søgefeltet, se dig omkring og giv os gerne din like. 7

8 Konservativ teologi vejer tungere end SU Mødet med undervisningen på MF fik Erik til at skifte fra teologi på universitetet til MFs bacheloruddannelse Julie Kajgaard. Stud. theol. Da sommeren nærmede sig sin afslutning, tog Menighedsfakultetet imod 29 nye studerende på bacheloruddannelsen. Disse nye studerende har indtil nu arbejdet hårdt med både det græske sprog og med store teologiske spørgsmål. For Erik Hansen er situationen lidt anderledes, da han slipper for græsk i dette semester, idet han har bestået græsk eksamen, på teologi på Aarhus Universitet, før han i sommer skiftede til bacheloruddannelsen på MF. Fra omvendelse til teologistudium Erik Hansen kom til tro i gymnasiet, og i mødet med troen besluttede han sig for at læse teologi. Jeg har en personlig interesse i at læse teologi. Jeg vil gerne have mere viden om kristendommen og ønsker at kunne svare på nogle af de svære spørgsmål. Jeg vil gerne bruge teologi til noget konstruktivt og overvejer, om det skal være som præst, fortæller Erik. Hvad fik dig til at søge ind på Menighedsfakultetets BA-uddannelse, når du allerede har taget første år på universitetet og tilmed går glip af SU? Det kom sig af, at jeg startede med at læse på DBI (Dansk Bibel-Institut, red.), men jeg faldt ikke til i København. Så startede jeg på teologi på Aarhus Universitet, og jeg tænkte, at hvis det var godt nok, så ville jeg fortsætte der. Men efter at Erik havde deltaget i nogle såkaldte samtaletimer på MF, der er supplerende undervisning til enkelte fag på universitetet, så blev det tydeligt for Erik, at der var store teologiske forskelle i undervisningen. Underviserne til samtaletimerne på MF viste mig, at her er en teologi, som tager Bibelen for at være sand. Den helt store forskel for Erik ved at læse på MF i stedet for Aarhus Universitet er, at han oplever, at underviserne er mere kompetente, da de forholder sig til den nyeste Erik Hansen begyndte på MFs bacheloruddannelse 1. september >> 8

9 forskning. Samtidig oplever Erik også, at underviserne er let tilgængelige på MF, da man spiser frokost sammen og går til andagt sammen. Hvordan er det ikke at få SU? Da Erik besluttede sig for at skifte til MF, vidste han, at han ville miste sin SU. Jeg var klar over, at jeg ville gå ned på det, der svarer til halv SU, så jeg sparede op inden. Men på et tidspunkt skal jeg ud og finde et studiejob. Selvom Erik har sagt farvel til sin SU, så mener han, at det er værd at læse på MF. Erik fremhæver studiemiljøet på MF: Der kan mærkes en klar forskel på dem, der vælger MF, og dem der vælger Aarhus Universitet. For hvis man er klar på ikke at få SU, så oplever jeg, at folk har en større passion for studiet. Det er som om, at de studerende på MF har en større ildhu for studiet. Underviserne til samtaletimerne på MF viste mig, at her er en teologi, som tager Bibelen for at være sand. 9

10 Bygherrerådgivning i forbindelse med TORVET kontorfællesskab imellem Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen En god idé fortjener en god plan! d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, TORVET i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. Med Bibelen som rejseguide Eilat og Petra bibel- og badeferie februar 2014 Sol, strand og snorkling i Det røde Havs 20 varme vand. Besøg den underfulde klippeby Petra, bestig Sinajs Bjerg og tag med på jeep- og kamelsafari. Bibeltimer hver formiddag. Afrejse fra både Billund og Kastrup. Rejseledere: Mette & Børge Haahr Andersen, København Israel påskerejse april 2014 Det er en ganske særlig oplevelse at være i Israel i påsken. Mange kristne valfarter til Jerusalem på denne tid, hvor vi følger Jesu sidste uge på en helt unik og nærværende måde. Rejseledere: Birgitte & Lars Frølund Kristensen, Aarhus Reparation af alle bilmærker Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Psykoterapi & supervision af ledere Mob Se rejseoversigt på: 10

11 Økonomi Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Tænk strategisk, opret et testamente til MF Hvem skal arve dine penge og de ting, du har samlet sammen, når du en dag dør? Måske er det et spørgsmål, som du aldrig eller kun sjældent har forholdt dig til. Ikke desto mindre er det vigtigt at tage stilling til, mens du lever. Uden et testamente fordeles formuen mellem dine livsarvinger (børn, børnebørn etc.) jf. arveloven. Har du ingen livsarvinger, tilfalder formuen staten. Men ved at oprette et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af din formue. Et testamente er en hjælp til: at få overblik over, hvordan formuen (hus, bankbeholdning, indbo mv.) skal fordeles, den dag du ikke lever mere at tilgodese de aktiviteter, som du har hjerte for. at spare de efterladte for mange spekulationer og eventuelle konflikter Selvom du opretter et testamente, råder du fortsat fuldt ud over din formue, så længe du lever. Ved at testamentere din formue eller dele af den til Menighedsfakultetet (MF), bidrager du til, at der fortsat kan uddannes teologer til vigtige opgaver i kirke og mission. Det er en strategisk investering, som ved Guds velsignelse kan blive til gavn og livsforvandling for rigtigt mange. MF tilbyder gratis advokatbistand til udarbejdelse af testamenter. Kontakt mig på tlf eller for yderligere oplysninger. God start på regnskabsåret Tak for jeres mange og trofaste gavebidrag til MF. Vi er kommet godt fra start i regnskabsåret, flot hjulpet på vej af et ekstra bidrag fra det vellykkede sponsorløb i september. MF er afhængig af jeres støtte, og vi beder frimodigt om en god gave i december, så halvårsregnskabet kan ende i balance. Hver en krone bidrager positivt og modtages med tak. Giv en gave online: QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. Annonce MF.pdf 1 26/08/ Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr C M Y CM BEST WESTERN Vækst og fornyelse i liv og parforhold Værelser og mødelokaler enjoy Copenhagen lige i centrum Gunhild Aaen Madsen at it s best! Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF et godt og centralt sted at bo og mødes. MY CY Konsultation: Århus og Bramming CMY K Tlf: Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V tel.: Stay at Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN Tel.: Værelser og mødelokaler BEST WESTERN enjoy Copenhagen Værelser lige og i centrum mødelokaler BEST WESTERN Værelser og mødelokaler lige i centrum 11

12 Magasinpost SMP ID nr arrangementskalender Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage. Januar : Januarkursus på Dansk Bibel-Institut i København Februar 1. Vinterseminar om tro, identitet og åndelig dannelse 3. Reception i anledning af åbningen af Center for Kristen Apologetik 3. Semesterstartsforelæsning Vi udvikler løbende nye arrangementer, se opdateret kalender på Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle tlf Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration 03 04 4 skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016

Forkynderkonference i Bramming den 28. 30. januar 2016 Gud talte. Og verden blev til. Ud af intet kom der et mylder af liv. Ved Guds ords kraft. Og Gud blev ved med at tale. Først gennem sine profeter, som formidlede Guds ord til sit folk. Dernæst gennem Jesus,

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet AUG 2005 5 bladet fra menighedsfakultetet informationsnummer 2005 2006 MF til eksamen side 3 38 år undervejs om Menighedsfakultetets spændende historie På vejen til SU side 8 De, der i sin tid tog initiativ

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke 12

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet

bladet fra menighedsfakultetet OKT 2005 7 bladet fra menighedsfakultetet Støt MF-studerende uden SU Se resultatopgørelse side 4 15 af de 19 bachelorstuderende, der begyndte 1. september Bo Giertz - få har betydet så meget for så mange

Læs mere