MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december MF-bladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1

2 Er toregimentelæren færdig? Leder hjælpe os til at nytænke vores samfundsengagement, så det svarer til en ny tid. Af flere grunde: Morten Hørning Jensen, Lektor i Ny Testamente Andreas Østerlund Nielsen, Post doc. Toregimentelæren satte for nylig rammen for et åbent seminar med MFs lærere. Bag det støvede, gamle ord ligger der et svært spørgsmål: Hvordan skal vi som kristne forholde os til samfundets magthavere og øvrigheder? Luthers svar var at dele verden i to regimenter: I det verdslige bruger fyrsterne ydre magt for at fremme retfærdighed og beskytte de svage. I det åndelige, i kirken, skal tilgivelse og eftergivelse i stedet råde. Men kender Bibelen til en sådan opdeling? Og har det ikke med katastrofale følger afledt kirken fra at tage ansvar i verden? Med andre ord: Er denne lære forældet og færdig? Det blev ikke dagens budskab. Toregimentelæren er ikke færdig, men kan derimod i en opdateret udgave Luther rådgav fyrsterne i at bruge deres magt retfærdigt og næstekærligt. I vores demokrati har vi alle del i fyrstens magt fra stemmeseddel til dagligt arbejde. Toregimentelæren er derfor et kald til alle kristne om at tage ansvar i samfundet. Luther ville aldrig sige, at det åndelige regimente blot berører verden gennem præstens prædiken og forvaltning af sakramenterne. Nej! Kirken er et folk, der giver krop og ansigt til Kristi kærlighed for verden ved at gå korsets vej og tjene ydmygt med Kristus som forbillede. Her kan den lutherske teolog, Dietrich Bonhoeffer, være et forbillede for os. I sit opgør med Hitlerregimet stod han fast ved Luthers pointe, at verden først og fremmest skal kende kirken på, at den forkynder Kristus. Men dernæst på, at den aktivt siger fra over for åbenlys uretfærdighed og løbende indgår i en samtale om at løse tidens problemer. Derfor: Hvis vi troede, at toregimentelæren var en billet væk fra ansvar i verden, så er det os, der har brug for at blive opdaterede. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen December årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Thomas Nedergaard Christensen Forsidebillede: istockphoto.com 2

3 Ny bog af MF-lektor vil åbne Markusevangeliet Morten Hørning Jensens nye studiehæfte hjælper både nye og erfarne bibellæsere til at møde Jesus Nils Andersen Landssekretær Hvem af os har ikke oplevet, at personlig bibellæsning kan støve til og blive tør rutine uden at kaste det store udbytte af sig? Det kan være frustrerende og få os til at give op. Men nu er der mulighed for at begynde på en frisk. Et nyt studiehæfte hjælper både nye og mere erfarne bibellæsere til at få greb om evangeliet, som det er gengivet af Markus og dermed til et fornyet trosforhold til Jesus. Fællesudgivelse Det nye studiehæfte er udgivet den 31. oktober i et samarbejde mellem Bibellæserringen, Selskab for Bibelsk Arkæologi samt Bibelselskabet. Sidstnævnte har samme dag udgivet en ny udgave af Markusevangeliet i et layout, som matcher studiehæftet. Hele tre selskaber har således lagt sig i selen for at hjælpe danskere godt i gang med at læse beretningen om Jesus af Nazareth, der har sat tydeligere spor i sandet end noget andet menneske på denne jord. Velkvalificeret forfatter Menighedsfakultetet kommer ind i billedet ved, at det er en af vore lærere i Ny Testamente, som har skrevet studiehæftet. Og det er svært at få øje på en mere kompetent guide til at åbne Markusevangeliet for læserne end netop Morten Hørning Jensen. Morten har skrevet studiehæftet sideløbende med, at har undervist i Markusevangeliet på MF, og han har forsket indgående både i bibelsk arkæologi og i Jesu samtid, som han har skrevet ph.d. afhandling om og besidder mere viden om end de fleste andre danske teologer. Fremragende formidler Morten er den pædagogiske drivkraft på Menighedsfakultetet og har mange års alsidig undervisningserfaring. Her på Menighedsfakultetet er Morten værdsat for sine evner til at formidle et stof på en kreativ og fængende måde med blandt andet et sprudlende og forfriskende ordvalg. At Morten så selv er grebet af Markusevangeliets fantastiske og ligefremme budskab om Jesus understreger blot, at han er den rette til at hjælpe andre hen til ham, som er hovedperson i Markusevangeliet. Teologi for kirkens skyld Det er en stor glæde for Menighedsfakultetet, at vores forskning med denne udgivelse kommer mange til gode. Det ligger helt i tråd med vores selvforståelse, at vi er her for menighedens skyld, og at teologien skal have forbindelse til den virkelighed, som kirken og mennesker står i. Oplagt gaveidé Det nye studiehæfte egner sig både til personlig bibellæsning og til studier i bibelgrupper. Men sammen med Bibelselskabets nye udgave af Markusevangeliet er det også en glimrende gaveidé til en nabo eller arbejdskammerat, som måske ikke har den store erfaring med bibellæsning. Det nye studiehæfte nævner i vidnesbyrdets form mange eksempler på nutidsdanskere, der er blevet hjulpet i gang med et livsforvandlende bibelstudium. Møder med Jesus - forklaringer til Markusevangeliet af Morten Hørning Jensen 96 sider rigt illustreret koster 50 kr. første kapitel kan læses på markusevangeliet bestilles på Bibellæserringens hjemmeside: 3

4 Luthers toregimentelære sikrer en fornuftig balance mellem stat og religion Kurt Christensen Professor Forholdet mellem stat og religion er væsentligt og omdiskuteret. Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen gav som bekendt udtryk for, at religionen skal ud af det offentlige rum. Mange er enige og hævder, at religionen hører til i privatsfæren, da den skaber uro og konfrontationer, hvis den blander sig i det offentlige liv. Religionskrige er de bedste (eller værste) eksempler på dette. Modsat hævder mange, at religion indebærer en helhedsopfattelse af verden, og at det derfor er en urimelig indskrænkning at udelukke religionen fra den politiske og samfundsmæssige sfære. Og hvorfor skulle netop religiøse synspunkter udelukkes? Politiske ideologier har jo også forårsaget uro og konfrontationer. Dem vil man vel ikke udelukke? Desuden har religionen jo også bidraget til medmenneskelighed og omsorg. Når religionen bliver totalitær Der findes mange eksempler på, at det kan gå helt galt, hvis man ikke skelner mellem det åndelige og det verdslige, mellem det, der hører Gud til, og det, der hører kejseren til. Et meget illustrativt eksempel er ayatollah Khomeinis islamiske revolution i Iran i 1979, der resulterede i et totalitært religiøst diktatur. Men vi behøver slet ikke at gå til islam for at finde eksempler på den slags. I middelalderen forsøgte den katolske kirke på lignende vis at lægge hånd på hele samfundet. Og skildringen af, hvordan den tyske konge, den senere tyskromerske kejser, Henrik 4. i 1077 måtte gå til Canossa for bede paven om godt vejr for at kunne fortsætte som regent, hører til de mere farverige dele af kirkehistorien. Når staten bliver totalitær Men også statsmagten er fra tid til anden faldet for fristelsen til at tiltage sig magt over hele samfundet, både dets åndelige og dets verdslige side. I en vis forstand ligger det vel i statsmagtens væsen, at den ikke vil tolerere nogen magt ved siden af sig eller over sig - selvom dette træk i vor del af verden kan siges at være blødt op af magtens tredeling i den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt - samt den frie presse. 4

5 Når man i vores del af verden diskuterer spørgsmålet om stat og religion, bliver toregimentelæren med dens skelnen mellem det åndelige og verdslige regimente ofte bragt på bane. Toregimentelæren har nemlig i lande med en luthersk kristendomsform i høj grad været med til at strukturere tænkningen om stat og kirke eller bredere: stat og religion. Denne artikel peger jeg på toregimentelærens globale betydning. Stat og kirke mødes i Københavns Domkirke til Folketingets åbningsgudstjeneste i

6 MF-bladet Men vi kan både historisk og aktuelt se talrige eksempler på, at statsmagten i mange lande ikke blot ønsker at bestemme over det politiske liv, men også forsøger at kontrollere det religiøse. Det 20. århundrede giver især i Sovjetunionen og Kina eksempler på, at verdslige herskere havde en ambition om at udrydde enhver form for traditionel religion. I dette lys synes en principiel opdeling af tilværelsen i en åndelig og i en verdslig sektor at være et indlysende gode. Men ikke alle nutidige teologer er enige i det. Jesus nævner både Gud og kejseren Fortalere for toregimentelæren vil ofte pege på, at sondringen mellem det åndelige og verdslige har sit udspring i Jesu ord om at give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Endvidere i Jesu ord om, at hans rige er ikke af denne verden. Der findes da også op igennem kirkens historie tankegange, der kan minde om toregimentelæren. Luthers tankegang er kort sagt, at Gud her i verden har to styreformer. Ikke desto mindre er der stor enighed om, at det var Luther, som i skriftet Om lydighed mod statsmagten fra 1523 for alvor lancerede den tænkning, som vi kalder toregimentelæren. Luthers tankegang er kort sagt, at Gud her i verden har to styreformer. Gud ønsker at opretholde verden ved at hindre det onde og skabe medmenneskelig retfærdighed. Hertil bruger han det såkaldte verdslige regimente. Og Gud ønsker også (og endda primært) at forløse verden og skabe troende kristne. Hertil benytter han det åndelige regimente. Disse to styreformer må ikke blandes sammen. Men de er trods alt heller ikke helt adskilte, da det jo er Gud, der benytter sig af begge styreformer. Derfor kan en kristen under normale omstændigheder med frimodighed lade sig engagere i begge styreformer, begge regimenter. Indvendinger mod toregimentelæren Som nævnt er ikke alle enige i toregimentelærens fortræffelighed. Det findes der flere grunde til. Nogle vil mene, at toregimentelæren, når det kommer til stykket, fortegner det bibelske ideal for forholdet mellem stat og kirke. Andre vil argumentere for, at toregimentelæren åbner op for, at staten i praksis kommer til at regere efter sine egne normer og love. Det tydeligste eksempel på denne fare er nazistyret i Tyskland i 30 erne og 40 erne. Islam og toregimentelæren Islam fremhæves derimod ofte som et eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke har en form for sondring mellem det åndelige og det verdslige.. Og her tænker man nok primært på forholdene i Iran efter den islamiske revolution i Og det er da også sandt, at religion og politik ofte er koblet sammen på en helt anden måde i islam end i kristendommen. Dette går helt tilbage til Muhammeds tid i Medina, hvor Muhammed ikke blot var religiøs leder, men også en slags statsminister, højesteretspræsident og hærchef. For mange muslimer står Muhammed og forholdene i Medina som idealet for muslimske samfund til alle tider. På trods af denne principielle muslimske sammenkobling af religion og politik skal det også nævnes, at der i store dele af islams historie i praksis har været en vis arbejdsdeling mellem det åndelige og det verdslige. Det hænger sammen med, at kalifferne, dem der efter Muhammeds død i tur og orden blev valgt til ledere af det muslimske verdensrige, i praksis prioriterede den verdslige, politiske ledelse. Islam har altså historisk set i praksis haft en vis toregimentelære. Men med den islamiske revolution i Iran blev tingene på en måde ført tilbage til situationen i Medina på Muhammeds tid, nu blot med præsterne som de øverste åndelige og politiske ledere. Mig bekendt udgør det et nybrud i islams historie og afslører, hvor galt det kan gå, hvis man ikke i praksis skelner mellem det åndelige og det verdslige. For konsekvensen var, at både socialister, kommunister, rivaliserende muslimer, tilhængere af andre religioner og andre modstandere af det nye styre i stort tal blev undertrykt og i nogle tilfælde dræbt. I det lys forekommer den lutherske sondring mellem Guds to styremåder, de to regimenter mig i en eller anden form at udgøre en nødvendig tilrettelæggelse af forholdet mellem stat og kirke, stat og religion. 6

7 04 JANUARKURSUS 2014 DBI & MF Crispin Fletcher-Louis Arne Redse Henrik Jensen Asger Chr. Højlund Henrik Nymann Eriksen Jens Ole Christensen Kurt Christensen Johannes Baun MF-bladet Menighedsfakultetet opretter Center for Kristen Apologetik En nyskabelse i dansk kirkeliv ser dagens lys, når Menighedsfakultetet under ledelse af professor Kurt Christensen 1. februar 2014 åbner et center for kristen apologetik. Centeret får forkortelsen CKA og vil i mødet med samtiden begrunde og forsvare den kristne tro over for nyateismen, islam og andre livsopfattelser. CKA ønsker at bidrage til en gennemtænkning af kristendommens sandhed og relevans og at gennemføre kurser på forskelligt niveau samt at drage nytte af igangværende nationale og internationale apologetiske initiativer. CKA får til huse på Menighedsfakultetet, hvor Kurt Christensen får hjælp til det daglige arbejde af en gruppe tilknyttede studerende. Åbent hus på Menighedsfakultetet tirsdag den Teologi for kirkens skyld få syn for sagen! Menighedsfakultetet inviterer pårørende til bachelorholdet 2013 og alle andre interesserede til åbent hus tirsdag den kl Her kan I blandt andet overvære det nye holds gruppeeksamener i faget Teologisk Intro, der i efterårssemesteret har ført de studerende ind i vigtige teologiske problemstillinger. Dagen vil give et indblik i, hvad de studerende beskæftiger sig med, en rundvisning på MF og TORVET samt en opdateret orientering om Menighedsfakultetets arbejde. Se flere oplysninger på eller ring på MEDVIRKENDE JANUARKURSUS 2014 DBI & MF PRAKTISK INFORMATION Indkvartering Følgende muligheder kan nævnes: Sømandshjem: Bethel, Nyhavn 22, 1051 København K, tlf Hotel: Ibsens Hotel, Vendersgade 23, 1363 København K, tlf Forplejning Frokost samt kaffe og te kan købes på Dansk Bibel-Institut. Festmiddag torsdag aften. Tilmelding skal ske samtidig med kursustilmeldingen! Pris Deltagelse i kurset koster 800 kr. Dog er kurset gratis for studerende og pensionister. Bemærk: Præster kan søge tjenestefrihed til deltagelse i kurset, og de kan også ansøge om dækning af betaling for såvel kurset som rejseudgifter. Tilmelding Senest den 16. januar til DBI på eller tlf Hvis du kun deltager i enkelt-foredrag, er tilmelding ikke nødvendig. Husk samtidig med din tilmelding at skrive hvilken af de 3 workshops, du ønsker at deltage i. Kursussted Kurset afholdes, hvor andet sted ikke er nævnt i programmet, i LM s missions hus, Nansensgade minutters gang fra DBI og Nørreport Station. Teolkursus 2014 holdes på Dansk Bibel-Institut JANUAR, KBH. Guds billede om skabelse og gudsbilledlighed Hvert tredje år afvikles Menighedsfakultetets årlige Teolkursus som et fælleskursus i samarbejde med Dansk Bibel-Institut, og i 2014 afholdes dette fælleskursus i København den januar under navnet Januarkursus. Temaet i 2014 er Guds billede om skabelse og gudsbilledlighed. Blandt de medvirkende er to professorer fra Menighedsfakultetet: Kurt Christensen og Asger Chr. Højlund. Programmet kan ses i kalenderen på MFs hjemmeside: Modtag MFs nyhedsbrev Vidste du, at du kan modtage nyheder fra MF via vores elektroniske nyhedsbrev? Det kommer en gang om måneden og bringer opdateret nyt, herunder arrangementer. Du kan tilmelde dig på forsiden af vores hjemmeside: Tryk på knap nr. 4 under bjælken Følg os og indtast derefter din adresse. Stor forhåndsinteresse for 2015-holdet Studiekoordinator Per Kolstrup med to af studiepraktikanterne Selv om der er mere end halvandet år til, at vi optager næste bachelorhold, oplever vi allerede nu stor forhåndsinteresse. 13 har siden september henvendt sig til studiekoordinator Per Kolstrup for nærmere oplysninger, og 7 har i oktober været på en særlig to dages studiepraktik på MF. Forhåndsinteressen viser sig væsentlig tidligere end normalt og lover godt for fremtiden. Ny næstformand på MF Christian Backer Mogensen afløser pastor Steen Søvndal som næstformand i MFs bestyrelse. Christian Backer Mogensen er overlæge og lektor på Syddansk Universitet og har siddet i MFs bestyrelse siden 2011 MF på Facebook Vidste du, at du kan finde MF på Facebook? Her finder du et udtræk af relevante nyheder og af blogindlæg fra MFs hjemmeside, fotos med mere. Klik ind på: www. facebook.com, skriv Menighedsfakultetet i søgefeltet, se dig omkring og giv os gerne din like. 7

8 Konservativ teologi vejer tungere end SU Mødet med undervisningen på MF fik Erik til at skifte fra teologi på universitetet til MFs bacheloruddannelse Julie Kajgaard. Stud. theol. Da sommeren nærmede sig sin afslutning, tog Menighedsfakultetet imod 29 nye studerende på bacheloruddannelsen. Disse nye studerende har indtil nu arbejdet hårdt med både det græske sprog og med store teologiske spørgsmål. For Erik Hansen er situationen lidt anderledes, da han slipper for græsk i dette semester, idet han har bestået græsk eksamen, på teologi på Aarhus Universitet, før han i sommer skiftede til bacheloruddannelsen på MF. Fra omvendelse til teologistudium Erik Hansen kom til tro i gymnasiet, og i mødet med troen besluttede han sig for at læse teologi. Jeg har en personlig interesse i at læse teologi. Jeg vil gerne have mere viden om kristendommen og ønsker at kunne svare på nogle af de svære spørgsmål. Jeg vil gerne bruge teologi til noget konstruktivt og overvejer, om det skal være som præst, fortæller Erik. Hvad fik dig til at søge ind på Menighedsfakultetets BA-uddannelse, når du allerede har taget første år på universitetet og tilmed går glip af SU? Det kom sig af, at jeg startede med at læse på DBI (Dansk Bibel-Institut, red.), men jeg faldt ikke til i København. Så startede jeg på teologi på Aarhus Universitet, og jeg tænkte, at hvis det var godt nok, så ville jeg fortsætte der. Men efter at Erik havde deltaget i nogle såkaldte samtaletimer på MF, der er supplerende undervisning til enkelte fag på universitetet, så blev det tydeligt for Erik, at der var store teologiske forskelle i undervisningen. Underviserne til samtaletimerne på MF viste mig, at her er en teologi, som tager Bibelen for at være sand. Den helt store forskel for Erik ved at læse på MF i stedet for Aarhus Universitet er, at han oplever, at underviserne er mere kompetente, da de forholder sig til den nyeste Erik Hansen begyndte på MFs bacheloruddannelse 1. september >> 8

9 forskning. Samtidig oplever Erik også, at underviserne er let tilgængelige på MF, da man spiser frokost sammen og går til andagt sammen. Hvordan er det ikke at få SU? Da Erik besluttede sig for at skifte til MF, vidste han, at han ville miste sin SU. Jeg var klar over, at jeg ville gå ned på det, der svarer til halv SU, så jeg sparede op inden. Men på et tidspunkt skal jeg ud og finde et studiejob. Selvom Erik har sagt farvel til sin SU, så mener han, at det er værd at læse på MF. Erik fremhæver studiemiljøet på MF: Der kan mærkes en klar forskel på dem, der vælger MF, og dem der vælger Aarhus Universitet. For hvis man er klar på ikke at få SU, så oplever jeg, at folk har en større passion for studiet. Det er som om, at de studerende på MF har en større ildhu for studiet. Underviserne til samtaletimerne på MF viste mig, at her er en teologi, som tager Bibelen for at være sand. 9

10 Bygherrerådgivning i forbindelse med TORVET kontorfællesskab imellem Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen En god idé fortjener en god plan! d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, TORVET i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. Med Bibelen som rejseguide Eilat og Petra bibel- og badeferie februar 2014 Sol, strand og snorkling i Det røde Havs 20 varme vand. Besøg den underfulde klippeby Petra, bestig Sinajs Bjerg og tag med på jeep- og kamelsafari. Bibeltimer hver formiddag. Afrejse fra både Billund og Kastrup. Rejseledere: Mette & Børge Haahr Andersen, København Israel påskerejse april 2014 Det er en ganske særlig oplevelse at være i Israel i påsken. Mange kristne valfarter til Jerusalem på denne tid, hvor vi følger Jesu sidste uge på en helt unik og nærværende måde. Rejseledere: Birgitte & Lars Frølund Kristensen, Aarhus Reparation af alle bilmærker Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Psykoterapi & supervision af ledere Mob Se rejseoversigt på: 10

11 Økonomi Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Tænk strategisk, opret et testamente til MF Hvem skal arve dine penge og de ting, du har samlet sammen, når du en dag dør? Måske er det et spørgsmål, som du aldrig eller kun sjældent har forholdt dig til. Ikke desto mindre er det vigtigt at tage stilling til, mens du lever. Uden et testamente fordeles formuen mellem dine livsarvinger (børn, børnebørn etc.) jf. arveloven. Har du ingen livsarvinger, tilfalder formuen staten. Men ved at oprette et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af din formue. Et testamente er en hjælp til: at få overblik over, hvordan formuen (hus, bankbeholdning, indbo mv.) skal fordeles, den dag du ikke lever mere at tilgodese de aktiviteter, som du har hjerte for. at spare de efterladte for mange spekulationer og eventuelle konflikter Selvom du opretter et testamente, råder du fortsat fuldt ud over din formue, så længe du lever. Ved at testamentere din formue eller dele af den til Menighedsfakultetet (MF), bidrager du til, at der fortsat kan uddannes teologer til vigtige opgaver i kirke og mission. Det er en strategisk investering, som ved Guds velsignelse kan blive til gavn og livsforvandling for rigtigt mange. MF tilbyder gratis advokatbistand til udarbejdelse af testamenter. Kontakt mig på tlf eller for yderligere oplysninger. God start på regnskabsåret Tak for jeres mange og trofaste gavebidrag til MF. Vi er kommet godt fra start i regnskabsåret, flot hjulpet på vej af et ekstra bidrag fra det vellykkede sponsorløb i september. MF er afhængig af jeres støtte, og vi beder frimodigt om en god gave i december, så halvårsregnskabet kan ende i balance. Hver en krone bidrager positivt og modtages med tak. Giv en gave online: QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. Annonce MF.pdf 1 26/08/ Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr C M Y CM BEST WESTERN Vækst og fornyelse i liv og parforhold Værelser og mødelokaler enjoy Copenhagen lige i centrum Gunhild Aaen Madsen at it s best! Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF et godt og centralt sted at bo og mødes. MY CY Konsultation: Århus og Bramming CMY K Tlf: Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V tel.: Stay at Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN Tel.: Værelser og mødelokaler BEST WESTERN enjoy Copenhagen Værelser lige og i centrum mødelokaler BEST WESTERN Værelser og mødelokaler lige i centrum 11

12 Magasinpost SMP ID nr arrangementskalender Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage. Januar : Januarkursus på Dansk Bibel-Institut i København Februar 1. Vinterseminar om tro, identitet og åndelig dannelse 3. Reception i anledning af åbningen af Center for Kristen Apologetik 3. Semesterstartsforelæsning Vi udvikler løbende nye arrangementer, se opdateret kalender på Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle tlf Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os!

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014 forsvar for troen Troen involverer forstanden 02 Trosforsvar er vigtigt 04 Hjælp os! 11 1 Leder Troen involverer forstanden Emil Børty Nielsen BA.theol. og medarbejder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende.

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2011 Menighedsfakultetet i vælten Brug arvesølvet 02 03 22 nye bachelorsuderende ikke lukningstruet 041 BRUG ARVESØLVET! I vælten i medierne - og i vælten for fuld

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Program for overbygningen - Forår 2016

Program for overbygningen - Forår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2016 Evangelierne læst som litteratur/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ De gnostiske evangelier/ Litteratur og teologi/ Johannesbrevene og

Læs mere

Fortolkning af Mark 2,13-17

Fortolkning af Mark 2,13-17 Fortolkning af Mark 2,13-17 Af Jonhard Jógvansson, stud. theol. 13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang 402 Den signede dag 448 Fyldt af glæde 69 Du fødtes på jord 376 Lyksaligt det folk Nadververs 248 v. 4 på Alt hvad som fuglevinger fik 722 Nu blomstertiden

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken.

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012 Ung forskning 04 Nyheden om kors-kongen 06 Menigheden og Bibelen 12 Åbent brev til folkekirken 1 Forspring via forskning Leder Forskning giver ligeledes en

Læs mere

Havde Luther en teologi om Guds rige?

Havde Luther en teologi om Guds rige? Havde Luther en teologi om Guds rige? Nej Guds rige er ikke et centralt begreb i luthersk teologi, (TRE 15,221) Paul Althaus Oswald Bayer C.F. Wisløff Fadervor i Luthers store katekismus, 2. bøn Men som

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32. Prædiken til seksagesima søndag 2016 31-01-2016 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2012. Tekst: Mark. 4,26-32. Det er da nemt at være bonde. Put nogle korn i jorden, så kommer det hele af sig selv.

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

teologiens berettigelse og nødvendighed

teologiens berettigelse og nødvendighed MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2011 teologiens berettigelse og nødvendighed 03 Teologi i livets tjeneste Hvad er teologi?! 04 Teologi på tre ben 061 Er vores vision også din? Nils Andersen Landssekretær

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 25. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække Salmer DDS 417: Herre Jesus, vi er her DDS 62: Jesus, det eneste DDS

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta Jürgen Spiess Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta CREDO Forord Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi vælge mellem den matematiske og den sproglige linje. Jeg valgte den sproglige. Det var der

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/5-2008 Slotskirken kl. 10 Ida Secher 725 313 449 364 363 318 1 Ida Secher I den treenige, den trefoldige, Gud, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vi

Læs mere

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Tekster: Salme 8 i Det Gamle Testamente Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere