Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 13/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 13/14"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 13/14 IBC Kolding Hhx Idræt B Teddy Barrett/Bo Rudgaard Ks3hhf13/14 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Introforløb Løb, konditionstræning og testning Opvarmning Fysiologi, Anatomi og træningslære Boldspil (Volleyball, Fodbold, Håndbold, Hockey, Cricket) Outdoor activities Svømning, I fridykningens univers Ketcher spil (Badminton) Kropsidealer (idræt og idrætshistorie) Doping Idræt for alle eller for sig selv. Sundhed paradoksernes tidsalder. Fra Ling gymnastik til Airtrack og Parkour - Idrætshistorie Repetition og drejebøger Titel 14 Side 1 af 14

2 Titel 1 Indhold Intro forløb Kernestof: Idræt C & B, Systime herefter (SC & SB) Teori: 1. Hvad er Idræt B 2. Idræt som teambuilding 3. Hvad er boldspil/holdspil 4. bevægelsesglæde Praksis: Rundbold, cricket, fodbold, håndbold Særlige fokuspunkter Fornemmelse/afklaring af faget Idræt B og hvad det kræver. Klasseundervisning. Lærer/elevstyret med fokus på teambuilding Side 2 af 14

3 Titel 2 Løb, Konditionstræning og testning Indhold (SC) Kapitel 9. side Teori: Opvarmning, Hurtigheds- og udholdenhedstræning, Intervaltræning, pulstræning, iltoptagelse og testning. Praktik: Introforløb med atletikinstruktør fra Kolding KFUM, Gruppearbejde med disciplinerne: Løb, Højdespringspydkast og Længdespring. Projektopgave i Løb. Særlige fokuspunkter Bryde grænser, bevægelsesglæde og konditionsforbedring. Eleverne skal demonstrere grundlæggende viden om konditionstræning, dens effekt samt redegøre for grundlæggende principper for aerob og anaerob træning, herunder forskellige former for kontinuerlig og intervalorganiseret træning. Klasseundervisning, gruppearbejde og empiri. Side 3 af 14

4 Titel 3 Indhold Opvarmning Teori: (SC) Kapitel 9 side Artikel fra Puls: Opvarmning, myte eller realitet Praktik: Afprøve forskellige dele af et opvarmningsprogram til forskellige musik. Tælle taktslag. Træne rytmisk forståelse. Forberedelse og forevisning af opvarmningsprogrammer i hold og på video. Særlige fokuspunkter Anvende videnskabelig artikel i diskussionsafsnit Rapportskrivning Klasseundervisning/projektarbejdsform Eksperimentelt arbejde: Opvarmningens indflydelse på præstationsevnen med efterfølgende rapportskrivning Forevisning af opvarmningsprogrammer med skriftlig forklaring Side 4 af 14

5 Titel 4 Fysiologi, anatomi og træningslære Indhold Teori: (SC) Kap. 4 side & (SB) side Praktik: Opgaveløsning: Hvilke muskler og led er aktive i forskellige bevægelser. Bevægelsesanalyse i volleyball. Særlige fokuspunkter Anvende teoretisk viden til løsning af muskel og bevægelsesanalyse Betragte kroppen fra et fysiologisk synspunkt - Opnå grundlæggende indsigt i menneskets fysiologi - Gøre rede for hjerte og kredsløb og dets funktion - Gøre rede for musklernes opbygning og funktion - Gøre rede for lungerne og deres funktion - Gøre rede for energiomsætning samt have forståelse for varme og temperaturregulering Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Video YouTube: Muskler, knogler, kredsløb og energiomsætning Side 5 af 14

6 Titel 5 Boldspil Indhold Teori: (SC) Kap. 8 side Praktik: Opgaveløsning: Hvilke muskler og led er aktive i forskellige bevægelser Bevægelses- og arbejdskravs analyse i fodbold. Volleyball fodbold- og håndbold forløb: Boldspil som holdspil Teknik Fysik Socialt Spilhjulet Angreb vs. Forsvar Kønsspecifik træning Særlige fokuspunkter Anvende teoretisk viden til løsning af muskel og bevægelsesanalyse. Sikkerhed i de trænede færdigheder Boldspil som et taktisk spil Boldspil som socialiserende sport og ikke kønsspecifik. Klasseundervisning/Parøvelser, holdsamarbejde og gruppefremlæggelser. Side 6 af 14

7 Titel 6 Outdoor activities Dansk idrætshistorie og ekstremsport som produkt til danskere Indhold Teori: (SC) Kap. 3. side (SB) side Film: Adrenalinjægere Praktik: 1. Mountainbike 2. Flodmarch 3. Bjergbestigning (3200 meter) 4. Klatring 5. Waterrafting 6. Rappelling 7. Grottevandring Særlige fokuspunkter 1 uge i Spanien Sevilla (Aracena) (1 år) 1 uge i Østrig - område med lokal guidning / Outdoor firma. (2 år) Kompetenceafklaringsforløb i kultur-, social og idrætsfaglige færdigheder. Teambuilding, kommunikation og social ansvarlighed. Klasseundervisning/Tværfaglig Projektopgave/Teoretisk og praktisk fremlæggelsesformer: Anvendelse af fagprogrammer /skriftligt og eksperimentelt arbejde. Side 7 af 14

8 Titel 7 Svømning I fridykningens univers Indhold (SC) Kapitel 5. side Teori: Fridykning, åndedrættet og mentalt overskud. Pulstræning, iltoptagelse og testning. Praktik: Introforløb med verdensmester i fridykning Jesper Stechmann. Projektopgave i brystsvømning, crawl, rygcrawl. Foredrag: Fridykning, åndedrættet og mentalt overskud et foredrag om fridykning, stresshåndtering, måldefinering og opnåelse mental tilgang til udfordringer. Ernæring: Snack frugt og vand. Ikke sukker, mælkeprodukter eller tung mad. Workshop: Yoga og åndedrætsøvelser i træningssal Fridykning: 1. Statisk vejrholdning meditation i vand. Med fokus på afslapning & fokusering selvom stresssignaler opleves. 2. Dynamisk Undervandssvømning Nyd roen under vandet og dyk så langt du kan. 3. Måling af puls og åndedrætsvolumen samt øvelser til at styrke disse. Særlige fokuspunkter Bryde grænser, bevægelsesglæde og mental træning. Eleverne skal demonstrere grundlæggende viden om konditionstræning, dens effekt samt redegøre for grundlæggende principper for anaerob træning, herunder forskellige former for kontinuerlig og intervalorganiseret træning. Klasseundervisning, gruppearbejde og empiri. Side 8 af 14

9 Titel 8 Ketcher spil Indhold (SC) Kapitel 8 side 75 Badminton - Øvelser til fysisk træning Særlige fokuspunkter Opvarmning: Badminton træning og præstation - Slagserier o Løse overhåndslag slag o Lang, lang, kort o Opadgående på den ene side af nettet, nedadgående på den anden side af nettet o Lang serv, clear, drop, lob, clear, drop, lob, osv. o Lang serv, clear, smash, lob, clear, smash, lob, osv. o Lang serv, clear, drop, netdrop, netdrop, lob, clear, drop, netdrop, netdrop, lob - Småspil: o Halvbane single, 3 vundne bolde i træk udløser straf o Kamp mod den anden side, 3 vundne bolde i træk udløser straf til alle på den anden side af nettet 3) Styrketræning - Muskeludholdenhed: o Høj intensitet, lav belastning, mange gentagelser, korte pauser o Cirkeltræning Øvelse 1, 3, 5, 7, 8 og 10 fra Badminton - Øvelser til fysisk træning - Maksimal styrke: o Høj belastning, få gentagelser, længere pauser - Eksplosiv styrke: o Maks. belastning, hurtig afvikling - Spændstighed: o Max intensitet, hurtig afvikling, max 8 sek. arbejde, min. 16 sek. pause, ca. 8 sæt o Hop over skamler o Nedspring fra bænk hop lige op o Skøjteløb mellem baglinjerne o Benarbejdsmønstre på hele banen kombineret med lodret hop Klasseundervisning/ eksperimentelt arbejde Side 9 af 14

10 Titel 9 Kropsidealer (idræt og idrætshistorie) Indhold (SC) Kapitel 2 side Kapitel 6 side (SB) Samfund, krop og identitet Empiri: Fitness, Sundhed Særlige fokuspunkter Naturvidenskabelig og humanistisk analyse metode Mundtlig formidling, internet søgning, søgning på bibliotek, power point præsentation. Opgaveformulering: Alle grupper udarbejder en præsentation med udgangspunk i opgaveformulering, billede fra volleyball med analyseparametrene naturvidenskab og humanisme. Herefter redegøres for kropsidealet knyttet til billedet i den senmoderne livsstil og perspektivering til nutidens kropsidealer. Empirisk undersøgelse (Spørgeskema & Interview metode) Praktisk fitness forløb med instuktør. Klasseundervisning/projektarbejdsform/ Skriftligt produkt: PP præsentation Analyse af empiri og konkluderende afslutningsprojekt Side 10 af 14

11 Titel 10 Indhold Doping Teori: (SC) Kapitel 2 side 30. (SB) side Doping, Antidoping Danmark 2004: s , s Artikel: BT 95 Hormonerne gjorde mig til et uhyre Artikler: Net doktor: Hvad er EPO? Information: Doping kan ikke udelukkes på Team Saxo Bank Anti Doping Danmark: Hvad er doping Video: Bjarne Riis (EPO) Særlige fokuspunkter Kritisk vurdering af doping i eliteidræt og motionslokalerne. Dopingmetoder og syn på sundhed. Spiseforstyrrelser Megarexi/Anorexi Klasseundervisning Side 11 af 14

12 Titel 11 Indhold Idræt For alle eller for sig selv. Sundhed paradoksernes tidsalder Teori: (SB) side Praktisk: Sundhedsundersøgelse (Spørgeskema) Særlige fokuspunkter Idrættens organisering (DIF/DGI/DFI) Idrætspolitik. Breddeidræt contra Eliteidræt. Frivillige ledere, lønnede trænere. Organiserede/Uorganiserede idrætter Klassediskussion og fremlæggelser Side 12 af 14

13 Titel 12 Indhold Fra Ling gymnastik til Airtrack og parkour Idrætshistorie Teori: (SC) Kap 3 side 32 side 38 (SB) side Praktisk: - Basal springgymnastik: ruller, håndstand, rullefald, for øvelser til kraftspring, - Tillidsøvelser - Basale parkour: Cat leap, brug af tove, ribber og bomme, jump to præcision. Redskabsbaner med forskellige forhindringer Særlige fokuspunkter Teoretisk undervisning: - Betragte kroppen fra et historisk og fysiologisk synspunkt - Analysere og reflektere over idrættens kulturelle værdi - Indsigt i den danske kropskulturs historie og udvikling - Redegøre for de lange linjer i danske idrætshistorie - Opnå grundlæggende indsigt i menneskets anatomi - Lave idrætslige bevægelsesanalyser - Aflevering af rapport Bevægelsesanalyse Idrættens organisering (DIF/DGI/DFI) Idrætspolitik. Breddeidræt contra Eliteidræt. Frivillige ledere, lønnede trænere. Organiserede/Uorganiserede idrætter Klassediskussion og fremlæggelser Side 13 af 14

14 Titel 13 Indhold Repetition og drejebøger Gennemgang af vigtige emner som. 1. Energi 2. Muskler 3. Ilttransport 4. Fysisk udvikling 5. Drejebogsgennemgang 6. Eksamen Særlige fokuspunkter Klarhed og overblik Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole stx idræt B PBB 3.b idræt Stamoplysninger til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni, 14/15 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Torben Christensen

Læs mere

Fysisk træning. Kapitlet gennemgår følgende:

Fysisk træning. Kapitlet gennemgår følgende: 2A Fysisk træning Dette kapitel giver aldersrelaterede anbefalinger til den fysiske træning i tennis. Første afsnit beskriver fem fysiske færdigheder, der er væsentlige for tennisspillere. Andet afsnit

Læs mere

Sabbatår med mening. Kom og få en rundvisning www.giv.dk 86 67 20 11

Sabbatår med mening. Kom og få en rundvisning www.giv.dk 86 67 20 11 Sabbatår med mening Kom og få en rundvisning www.giv.dk 86 67 20 11 Gymnastik & Idrætshøjskolen ved Viborg Brug dig selv på fuld tid På Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg (GIV) har vi nogle af Danmarks

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen

Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen Teori i idræt hvordan?.! Er målet for dig, at faget skal have en rød tråd og give såvel elever som lærere en oplevelse af progression og udvikling? Så får

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

10. klasse. Temafag/tilbudsfag/valgfag 2013/14. Ungdomscenter Skanderborg. www.skanderborg-ungdomsskole.dk. 8660 Skanderborg.

10. klasse. Temafag/tilbudsfag/valgfag 2013/14. Ungdomscenter Skanderborg. www.skanderborg-ungdomsskole.dk. 8660 Skanderborg. 10. klasse Temafag/tilbudsfag/valgfag 2013/14 Ungdomscenter Skanderborg Højvangen 6 8660 Skanderborg www.skanderborg-ungdomsskole.dk Temafag Adventure Adventure er noget for dig, hvis du kan smile, selvom

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Lene B. Terp Det Nationale Videncenter KOSMOS University College Syddanmark 2010

Lene B. Terp Det Nationale Videncenter KOSMOS University College Syddanmark 2010 IT I IDRÆT Lene B. Terp Det Nationale Videncenter KOSMOS University College Syddanmark 2010 IT I IDRÆT UDARBEJDET AF: Lene B. Terp University College Syddanmark MATERIALET KAN DOWNLOADES PÅ: www.skud.nu

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin 7.- 8. 9. kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl.

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013.

Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013. Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013. Emne Aktiviteter Delmål for idræt efter 2. klasse på Interskolen Lege (3 uger) (4 uger) Løb (2 uger) Gymnastik (6 uger) Gamle lege: Eleverne

Læs mere

Bliv udfordret på Vejle Idrætshøjskole 2012/2013. Sammensæt dit ophold på Vejle Idrætshøjskole

Bliv udfordret på Vejle Idrætshøjskole 2012/2013. Sammensæt dit ophold på Vejle Idrætshøjskole Bliv udfordret på Vejle Idrætshøjskole 202/20 Sammensæt dit ophold på Vejle Idrætshøjskole Politi Outdoor Fitness Boldspil Indhold Side... Velkommen til Vejle Idrætshøjskole Side 4... Idræt A Side 6...

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Danmarks første og største livstilshøjskole

Danmarks første og største livstilshøjskole Danmarks første og største livstilshøjskole Alle kan lære at leve sundt. Men det er vigtigt, at den sunde livsstil holder i længden og bliver en del af hverdagen. Derfor arbejder vi ikke med slankekure,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere