Søgningen på temaet Vold i nære relationer til brug for Vidensportalen er foretaget i August måned 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søgningen på temaet Vold i nære relationer til brug for Vidensportalen er foretaget i August måned 2012."

Transkript

1 1 Litteratursøgning : Vold i nære relationer Søgningen på temaet Vold i nære relationer til brug for Vidensportalen er foretaget i August måned Tidsafgrænsningen for søgningen er Den emnemæssige afgrænsning er vold i nære relationer med fokus på børn og unge 0-18 år, som enten oplever eller er vidne til vold i nære relationer/vold i hjemmet. Denne litteraturoversigt er ikke en fuldt dækkende litteraturoversigt over emnet vold i nære relationer, men indeholder kun litteratur med relevans for den ønskede afgrænsning. For at sikre en systematik i alle søgningerne til Vidensportalen så foretages de efter denne liste udstukket for Vidensportalens Styregruppe: Den danske, svenske og norske nationalbibliografi Institutionshjemmesider (norske, svenske, forskningsinstitutioner, SFI, AKF, CASA, konsulenthuse m.m.) Dansksprogede formidlende artikler fra SFI-Campbell og de bagvedliggende engelsksprogede systematiske Campbell forskningsoversigter. Dette sker via SFI-Campbells hjemmeside. SFI-Campbell internationale sites (A,B og C site). De respektive kilder på listerne udvælges afhængig af portalens tema. Vigtigt er det at have fokus på eventuelle clearingshouses, som fremkommer på listerne. Eksempelvis California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare. Søgekilderne afspejler naturligvis søgeresultatet, især henleder jeg opmærksomheden på ABC sitesene som primært har engelsk og amerikansk fokus. Som baggrund for udarbejdelse af denne litteraturoversigt er der foretaget søgninger i de ovennævnte kilder. Bagerst i dette dokument er et bilag med oversigt over hvilke danske, norske og svenske institutionshjemmesider samt ABC sites som er afsøgt. Af tidsmæssige årsager i forhold til deadline på søgningen, er kun de angivne nordiske institutionshjemmesider afsøgt. Hvis yderligere nordiske institutionshjemmesider ønskes afsøgt kan dette gøres efter aftale med mig, og med oplysning om, hvilke institutioner der ønskes søgt i. Resultaterne fra søgningen er efter ønske opdelt i enkelte undertemaer. Søgningerne er ikke foretaget i enkelte undertermer, men for overskuelighedens skyld har jeg, som ønsket, rubriceret søgeresultatet i diverse underemner. Indenfor de enkelte undertemaer, er der en yderligere opdeling af referencerne efter om de er fundet i Danske, Svenske, Norske, Internationale kilder eller via ABC-sites. Referencerne er forsøgt placeret i de enkelte undertemaer men for nogle af temaerne gælder det, at de emnemæssigt er så tæt relateret til hinanden, eller at hver publikation dækker flere emner, så de enkelte referencer kan være relevante for andre temaer end det, som de er placeret under. Her har jeg skønsmæssigt forsøgt at placere referencen under det emne som hovedvægten tilsyneladende er lagt på i den refererede publikation (bedømt ud fra titel, abstract og emneord) Hvis referencen eksisterer som elektronisk dokument, vil der nederst i referencen være link til denne. Socialstyrelsens egne publikationer er medtaget i litteraturoversigten, idet det tidligere har været et ønske ift Vidensportalsøgningerne.

2 2 Indhold: Forekomst/omfang/Hyppighed Danske kilder side 4 Norske kilder side 4 ABC sites side 4 Statistik (krisecenterstatistik) Danske kilder side 5 Opsporing og underretning Danske kilder side 6 Norske kilder side 6 Svenske kilder side 6 ABC sites side 6 Forebyggelse/Indsatser/Handling Danske kilder side 8 Norske kilder side 8 Svenske kilder side 9 Internationale kilder side 9 ABC sites side 10 Børn på krisecentre Norske kilder side 12 Svenske kilder side 12 ABC sites side 12 Behandling/hjælp/støtte/beskyttelse - af børn som har været udsat for eller vidne til vold i hjemmet Danske kilder side 13 Norske kilder side 13 Svenske kilder side 13 ABC sites side 15 Risikofaktorer Norske kilder side 18 ABC sites side 18 Konsekvenser for børn som udsættes for vold eller som har været vidne til vold i hjemmet (helbred, psyke, kognitive funktioner, psykosociale konsekvenser mv) Svenske kilder side 19 ABC sites side 19

3 3 Behandling/hjælp - (til voksne som udøver vold i nære relationer) Svenske kilder side 21 ABC sites side 21 Barnets perspektiv Danske kilder side 22 Norske kilder side 22 Svenske kilder side 22 ABC sites side 22 Børns vold mod forældre ABC sites side 24 Kærestevold blandt børn og unge Danske kilder side 25 ABC sites side 25 Vold mod handicappet barn eller forældre Danske kilder side 26 ABC sites side 26 Etniske aspekter Norske kilder side 27 Svenske kilder side 27 ABC sites side 27 Æresrelateret vold i nære relationer Danske kilder side 28 Norske kilder side 28 Svenske kilder side 28 Øvrige publikationer samt håndbøger og practice guides Svenske kilde side 30 ABC sites side 30 Bilag: Oversigt over afsøgte nordiske instutionshjemmesider og ABC sites: side 32

4 4 Forekomst/omfang/Hyppighed: Danske kilder: Christoffersen, Mogens Nygaard (2010): Børnemishandling i hjemmet Delrapport 1. SFI. Helweg-larsen, Karin et al. (2009): Unges trivsel år 2008 : en undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom. Statens Institut for Folkesundhed. Korzen, Sara et al. (2010): Vold mod unge i Danmark en spørgeskemaundersøgelse blandt 8.- klasses-elever. SFI. Oldrup, Helene et al. (2011): Vold mod børn og unge. SFI. Norske kilder: Mossige, Svein & Grete Dyb (2009): Voldsuttsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebyggning. NOVA. Mossige, Svein et al. (2007): Vold og overgrep mot barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2011): Seksuelle og fysiske overgreb mot barn og unge. Kunnskapsstatus revidert NKVTS. ABC sites: Asmussen, Kirsten (2010): Hey facts about child maltreatment. National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Euser, Eveline M et al. (2010): Prevalence of child maltreatment in the Netherlands. Child Maltreatment: Volume 15 ; Issue 1 ; pp

5 5 Gilbert, R et al. (2011): Child maltreatment: variation in trends and policies in six developed countries. UCL institute of Child Health. National Society for the Prevention of Cruelty to Children (2011): Child cruelty in the UK 2011: an NSPCC study into childhood abuse and neglect over the past 30 years. NSPCC. Neddon, Helga et al. (2009): Prevalence of childhood abuse in mothers taking part in a study of parenting their own children. Child Abuse Review: Volume 19 ; Issue 1 ; pp Radford, Lorraine et al. (2011): Child abuse and neglect in the UK today. National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Krisecenterstatistik: Danske kilder: Barlach, Lise & Kirstina Stenager (2010): LOKK årsstatistik 2010 Kvinder og børn på krisecenter. Servicestyrelsen. Barlach, Lise & Kirstina Stenager (2011): LOKK årsstatistik 2010 Kvinder og børn på krisecenter. Servicestyrelsen. Barlach, Lise & Kirstina Stenager (2012): LOKK årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter. Temaanalyse: kvinderne og børnenes sundhed og trivsel. Socialstyrelsen. Børjesson, Eva (2009): LOKK børnestatistik 2008: børn på krisecenter. Servicestyrelsen. Børjesson, Eva (2008): LOKK børnestatistik 2008: børn på krisecenter. Servicestyrelsen.

6 6 Opsporing og underretning: Danske kilder: Oldrup, Helene et al. (2011): Vold mod førskolebørn Praksis og barrierer for opsporing og underretning. SFI. Norske kilder: Heltne, Unni & Per Øystein Seinsvåg (2011): Barn som lever med vold i familien : Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Universitetsforlaget, Oslo. Gamst, Kari Trøften (2011): Profesjonelle barnesamtaler : å ta barn på alvor. Universitetsforlaget. Myhre, M. C. et al. (2010): Oppdager sykehusene barnemishandling? En kartlegging av utredningspraksis. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Langballe, Å. Et al. (2010) Den vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernabeid. Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse Metoden for barnesamtaler i barnevernet hjelper barn som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt til å fortelle sin historie. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Dahle, Rannveig & Nicole Marie Hennum (2008): Barneverntjenestens Håndtering av saker med vold og seksuelle overgreb. NOVA. Svenske kilder: Socialstyrelsen (2010): Barn som utsättes för fysiska övergrepp. Socialstyrelsen, Sverige. Rosell, Annika (2007): Akta barnen : om våld mot små barn. Räddan Barnen : Stiftelsen Allmänna barnhuset. ABC sites: Alvarez, Krisann M. et al (2010): Development and preliminary evaluation of a training method to assist professionals in reporting suspected child maltreatment. Child Maltreatment: Volume 15 ; Issue 3 ; pp

7 7 Davies, Carolyn & Harriet Ward (2011): Safeguarding children across services: messages from research on identifying and responding to child maltreatment. Department for Education, UK. Dubowitz, H. & S. Bennett (2007): Physical abuse and neglect of children. SourceDepartment of Pediatrics, University of Maryland School og Medicine. Gilbert, R. (2009): Recognising and responding to child maltreatment. SourceCentre for Evidencebased Child Health and MRC Centre of Epidemiology for Child Health. Louwers, E. C. et al. (2010): Sreening for child abuse at emergency department: A systematic review. Archives of Disease in Childhood. National Institute for Health and Clinical Excellence (2009): When to suspect child maltreatment: full guideline. NICE.

8 8 Forebyggelse/Indsatser/Handling: Danske kilder: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2011): At forebygge vold mod børn: ni anbefalinger. SFI. Gravesen, Susanne Dal (2011): Børn og kvinder i familier med vold - indsatser og efterværn Artikelsamling med erfaringer og resultater fra kommuner og krisecentre i projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold. Socialstyrelsen. Helweg-Larsen, Karin & marie Louise Frederiksen (2007): Mænds Vold mod Kvinder. Omfang karakter og indsats mod vold Statens Institut for Folkesundhed, SDU og minister for Ligestilling. Oldrup, Helene Hjorth & Kathrine Vitus (2011): Indsatser over for udsatte 0-3-årige og deres forældre. En systematisk forskningsoversigt. SFI. Rambøll Management (2008): Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien Rapport. Rambøll Management. Rambøll Management for Socialstyrelsen (2012): Danner en bedre social arv. Socialstyrelsen. Regeringen (2010): National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Regeringen. Servicestyrelsen (2009): Klar til barn: forberedende forældrekurser: afsluttende evalueringsrapport. Servicestyrelsen. SISO et al. (2010): Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold: Inspirationskatalog til udarbejdelse af et skriftligt kommunalt beredskab. Servicestyrelsen. Tryg Fonde & Mandag Morgen (2011): Ud af familiens vold. TrygFonden. Norske kilder: Emilsen, Kari (2011): Små børns rett til beskyttelse. NTNU Samfunnsforskning.

9 9 Glad, K. A. et al. (2010): Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Thorshaug, Kristin et al. (2011): Tilrettelagte samtaler ved familivold. NTNU Samfunnsforskning. Saur, R. (2011): Voldsforebyggende forskning og undervisning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Nasjonat kunnsapssenter om vold og traumatisk stress. Saur, R. et al. (2011): Voldsforebygning i Norge. Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Socialstyrelsen (2011): Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar. Socialstyrelsen, Sverige. Svenske kilder: Länsstyrelsen i Gotlands län (2012): Medel mot våld om statsbidrag för kvinnofrid på Gotland Rapport nr. 2012:9. Länsstyrelsen i Gotlands län. Socialstyrelsen (2012): Kunskap om våld mot barn behov av nationell samordning. Socialstyrelsen, Sverige. Socialstyrelsen (2009): Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och deras barn - Utveckling och prövning av standardiserade bedömningsinstrument. Socialstyrelsen, Sverige. Ungdomsstyrelsen (2010): Agera Förebygg våld mot unga kvinnor. Ungdomsstyrelsen, Sverige. Ungdomsstyrelsen (2009): Reagera och agera: förebygg våld mot flickor och unga kvinnor. Ungdomsstyrelsen, Sverige. Internationale kilder: Davis, Robert C. et al. (2008): Effects of Second Responder Programs on Repeat Incidents of Family Abuse. Campbell Systemativ Reviews.

10 10 Feder, Lynette et al. (2008): Court-Mandated Interventions for Individuals Convicted of Domestic Violence. Campbell Systemic Reviews. ABC sites: Barlow, Jane et al. (2007): Role of home visiting in improving parenting and health in families at risk of abuse and neglect: results of a multicentre randomised controlled trial and economic evaluation. SourceWarwick Medical School, University of Warwick, Coventry, UK: Volume 92 ; Issue 3 ; pp Blair-Merritt, M. H. (2010): Reducing maternal intimate partner violence after the birth of a child: a randomized controlled trial of the Hawaii Healthy Start Home Visitation Program. Pediatrics and Adolecent Medicine, Johns Hopkins University: Volume 164 ; Issue 1 ; pp Blueprints for Healthy Youth Development (2009): Blueprints for Violence Prevention Promising Programs: Triple P - Positive Parenting Program. Blueprints for Healthy Youth Development. Child Trends (2010): Healthy Start Program (HSP). Child Trends. Conley, Amy & Jill Duerr Berrick (2010): Community-based child abuse prevention: outcomes associated with a differential response program in California. Child Maltreatment: Volume 15 ; Issue 4 ; pp Humphreys, Cathy et al. (2011): Readiness to change: mother-child relationship and domestic violence intervention. British Journal of Social Work: Volume 41 ; Issue 1 ; pp MacMillan, H. L. et al. (2009): Interventions to prevent child maltreatment and associated impairment. Health Evidence. SAMHSA s National Registry og Evidence-based Programs and Practices (2008): Partners with Families and Children: Spokane. NREPP. SAMHSA s National Registry og Evidence-based Programs and Practices (2011): Combined Parent- Child Cognitive Behavioral Therapy (CPC-CBT): Empowering Families Who Are at Risk for Physical Abuse. NREPP.

11 11 Shapiro, Cheri J. (2012): Facilitators and barriers to implementation of an evidence-based parenting intervention to prevent child maltreatment: the triple p-positive parenting program. Child Maltreatment: Volume 17 ; Issue 1 ; pp Silovsky, Jane F. et al. (2011): Prevention of child maltreatment in high-risk rural families: a randomized clinical trial with child welfare outcomes. Children and Youth Services Review: Volume 33 ; Issue 8 ; pp The Californian Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare (2011): Domestic Violence Home Visit Intervention (DVHVI). CEBC. The Californian Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare (2013): Healthy Families America (Home Visiting for Child Well-Being) (HFA). CEBC. The Californian Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare (2012): Nurturing Parenting Programs. CEBC. The Californian Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare (2011): Parent Support Outreach Program (PSOP). CEBC. The Californian Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare (2012): The Emerge Program. CEBC. 4Children (2012): The enemy within: four million reasons to tackle family conflict and family violence. 4Children.

12 12 Børn på krisecentre: Norske kilder: Øverlien, Carolina et al. (2009): Barns erfaringer fra livet på krisesenter : en landsomfattende studie om flukten, oppholdet og forestillinger om fremtiden. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Svenske kilder: Erikson, Maria (2009): Barn, våld, familjerätt och kvinnojoursarbete. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Wilén, Emma (2010): Barn som upplevt våld : en handbok för kvinnojourer. Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige. ABC sites: Overlien, Carolina (2011): Abused women with children or children of abused women? A study of conflicting perspectives at women's refuges in Norway. Child and Family Social Work: Volume 16 ; Issue 1 ; pp Øverlien, Carolina (2011): Women s refuges as intervention arenas for children who experience domestic violence. Child Care in Practice: Volume 17 ; Issue 4 ; pp

13 13 Behandling/hjælp/støtte/beskyttelse (af børn som har været udsat for eller vidne til vold i hjemmet): Danske kilder: Danners Rådgivning og Krisecenter (2011): Sådan arbejder vi - metoder og praksis i Danners Krisecenter. Danners Rådgivning og Krisecenter. Gravesen, Susanne Dal (2011): Børn i familier med vold behandlingsmodeller. Servicestyrelsen. Perry, Bruce Dunan & Maia Szalavitz (2011): Drengen, der voksede op som hund : hvad vi kan lære af traumatiserede børn om tilknytning, tab og heling. Hans Reitzel. Rambøll Management og Socialstyrelsen (2012): Støtte og behandling til kvinder og børn i voldsramte familier. Socialstyrelsen. Servicestyrelsen (2011): Børn i familier med vold - teorierne bag behandlingsmodellerne. Servicestyrelsen. Servicestyrelsen (2009): Jeg ved bare ikk' hvordan jeg skal få det sagt: BørneLinket - et chatrum for børn og unge i voldsramte familier. Servicestyrelsen. SISO (2011): Kommunernes beredskaber om seksuelle overgreb mod børn. Servicestyrelsen. Norske kilder: Killén, Kari (2010): Sveket II. Ansvar og (be)handling. Kommuneforlaget. Svenske kilder: Almqvist, Kjerstin (2012): Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld : erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram : rapport från forskningsprojektet Bojen - utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor. [Delrapport 3]. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Arnell, Ami & Inger Ekbom (2010): -och han sparkade mamma- : trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld. Rädda barnen.

14 14 Broberg, Anders (2011): Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma : resultat från en nationell utvärdering. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Dahlkild-ôhman, Gunilla (2011): Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma: radikalt lärande i arbetet med vårdnad, boende och umgänge. Avhandling. Acta Universitatis Upsaliensis. Eriksson, Maria (2007): Barn som upplever våld - nordisk forskning och praktik. Gothia Förlag. Eriksson, Maria (2010): Stöd till barn som upplevt våld: Utvecklingen på fältet Uppsala universitet, Sociologiska institutionen. FoU Välfärd i Södra Småland (2009): Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd. FoU Välfärd i Södra Småland. Grip, Karin (2010): Våld och trauma : klientfokuserad utvärdering av behandling för våldsutsatta mammor och deras barn. Avhandling. Department og Psychology, University og Gothenburg. Lundgren, Jenny et al. (2009): Att lämna en destruktiv relation : mammor som utsatts för våld av sin före detta partner berättar om sin situation och hur de hanterat den : rapport från forskningsprojektet Bojen : utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor. [Delrapport 1]. Stiftelsen Allmänna barnhuset. Socialstyrelsen (2009): Att uppfylla samhällsansvaret - Förbättrat kunskapsstöd när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen, Sverige. Socialstyrelsen (2008): Barnahus försöksverksamhet med samverkan under gemensamt tak vid misstanke om brott mot barn slutrapport. Socialstyrelsen, Sverige. Socialstyrelsen (2011): Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete Socialstyrelsen, Sverige. Socialstyrelsen (2011): Utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen, Sverige. Socialstyrelsen (2011): Våld En handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld information. Socialstyrelsen, Sverige.

15 15 Socialstyrelsen (2009): Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Alla kommuners ansvar. Socialstyrelsen, Sverige. Yourstone, Jenny et al. (2011): Utvärdering av brottsoffersluss kopplat till IDAP och ROS : våld i nära relationer och sexualbrott Utvecklingsenheten, Kriminalvården. Zachrisson, Lena (2011): Att göra det osynliga synligt och det otalbara talbart. FoU-Södertörn. ABC sites: Barlow, Jane (2008): Individual and group-based parenting programmes for the treatment of physical child abuse and neglect. Cochrane Developmental, Psychosocial and Learning Problems Group: Issue 4. Cleaver, Hedy et al. (2007): Child protection, domestic violence and parental substance misuse: family experiences and effective practice. Jessica Kingsley. Graham-Bermann, Sandra A. et al. (2011): Is disclosure therapeutic for children following exposure to traumatic violence? Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 5 ; pp Graham-Bermann, Sandra A. et al. (2011): Mediators and moderators of change in adjustment following intervention for children exposed to intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 9 ; pp Miller, Laura E. et al. (2012): Enhancing safety-planning through evidence-based interventions with preschoolers exposed to intimate partner violence. Child Care in Practice: Volume 18 ; Issue 1 ; pp Rees Gwyther rt al. (2010): Safeguarding young people: responding to young people aged 11 to 17 who are maltreated.the Children s Society. Rizo, Cynthia F. et al. (2011): A review of family interventions for intimate partner violence with a child focus or child component. Agression and Violent Behavior: Volume 16 ; Issue 2 ; pp SAMHSA s National Registry of Evidence-based Programs and Practices (2013): Child-Parent Psychotherapy (CPP). NREPP.

16 16 SAMHSA s National Registry of Evidence-based Programs and Practices (2013): Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools (CBITS). NREPP. SAMHSA s National Registry of Evidence-based Programs and Practices (2013): Real Life Heroes. NREPP. SAMHSA s National Registry of Evidence-based Programs and Practices (2013): Traumatic Incident Reduction. NREPP. Sharp, Cathy & Jocelyn Jones (2011): We thought they didn't see: Cedar in Scotland: children and mothers experiencing domestic abuse: evaluation report. Scottish Women s Aid. Stanley, Nicky et al. (2011): Children s experiences of domestic violence: developing an integrated response from police and child protection services. Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 12 ; pp The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Advocacy for Women and Kids in Emergencies (AWAKE). CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Child Witness to Violence Project. CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2011): Domestic Violence Home Visit Intervention (DVHVI). CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Family Visitation Center. CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2013): Kids Club & Moms Empowerment. CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Multisystemic Therapy for Child Abuse and Neglect (MST-CAN). CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): The Community Advocacy Project (CAP). CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Project SUPPORT. CEBC.

17 17 The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): San Diego Family Justice Center (FJC). CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Solution-Based Casework. CEBC. dato ikke angivet. LINK VIRKER IKKE!

18 18 Risikofaktorer Norske kilder: Kvello, Øyvind (2010): Barn i risiko. Skadelige omsorgssituasjoner. Gyldendal. ABC sites Covell, Katherine & Brian Hower (2009): Children, families and violence: challenges for children's rights. Jessica Kingsley. Dubowitz, Howard et al. (2011): Identifying children at high risk for a child maltreatment report. Child Abuse and Neglect: Volume 35 ; Issue 2 ; pp Fenfang, Li et al. (2011): Protective factors among families with children at risk of maltreatment: follow up to early school years. Children and Youth Service Review: Volume 33 ; Issue 1 ; pp Harne, Lynn (2009): Domestic violence and safeguarding children: the use of systematic risk identification and assessment in private law proceedings by Family Court Advisors: a pilot study. University of Bristol. Kaufman, Joy S. (2011): Characteristics of young children exposed to violence: the safe start demonstration project. Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 10 ; pp Palusci, Vincent J. (2011): Risk factors and services for child maltreatment among infants and young children. Children and Youth Services Review: Volume 33 ; Issue 8 ; pp

19 19 Konsekvenser for og påvirkning af børn som udsættes for vold eller som har været vidne til vold i hjemmet (helbred, psyke, kognitive funktioner, psykosociale konsekvenser, uddannelsesniveau osv): Svenske kilder: Roberts, Arianne (2009): Barn som bevittnat våld i hemmet hälsa och prevention. Sahlgrenska akademin, Enheten för socialmedicin. ABC sites: Aggression and Violent Behavior: Volume 16 ; Issue 6 ; pp Coohey, Carol (2011): Academic achievement despite child maltreatment: a longitudinal study. Child Abuse and Neglect: Volume 35 ; Issue 9 ; pp Cragie, Emma (2011): Violence in families the experience and needs of the child. Social Work Now: Issue 47 ; pp Emery, Clifton R. (2011): Controlling for selection effects in the relationship between child behavior problems and exposure to intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 8 ; pp Gilbert, R et al. (2008): Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. The Lancet: Volume 373 ; Issue 9657 ; pp Hague, Gill et al. (2012): Understanding adult survivors of domestic violence in childhood: still forgotten, still hurting. Jessica Kingsley. Howell, Kathryn H. (2011): Resilience and psychopathology in children exposed to family violence. Hungerford, Anne et al. (2012): Exposure to intimate partner violence and children's psychological adjustment, cognitive functioning, and social competence: a review. Agression and Violent Behavior: Volume 17 ; Issue 4 ; pp Kulkarni, Madhur R. et al. (2011): Witnessing versus experiencing direct violence in childhood as correlates of adulthood PTSD. Journal Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 6 ; pp

20 20 Lamers-Winkelman, Francien (2012): Adverse childhood experiences of referred children exposed to intimate partner violence: consequences for their wellbeing. Child Abuse and Neglect: Volume 36 ; Issue 2 ; pp Lansford, Jennifer E. et al (2010): Does physical abuse in early childhood predict substance use in adolescence and early adulthood? Child Maltreatment: Volume 15 ; Issue 2 ; pp Lazenbatt, Anne (2010): The impact of abuse and neglect on the health and mental health of children and young people. Society for the Prevention of Cruelty to Children. Miller, Laura E. et al. (2012): Predictors of preschoolers appraisals of conflict in families experiencing intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence: Volume 27 ; Issue 3 ; pp Sousa, Cindy (2011): Longitudinal study on the effects of child abuse and children s exposure to domestic violence, parent-child attachments, and antisocial behavior in adolescence. Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 1 ; pp Tanako, Masako et al. (2011): The association between childhood abuse and labor force outcomes in young adults: results from the Ontario Child Health Study. Journal of Agression: Volume 20 ; Issue 8 ; pp

21 21 Behandling/hjælp til voksne som udøver vold i nære relationer Svenske kilder: Eriksson, Maria (2010): Pappa-projektet vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala: En utvärdering. Uppsala universitetet. Göran, Lindén et at. (2012): Pappor med våldsproblematik - forskning och arbetsmetoder inom socialtjänsten. Gothia. Åkerlund, Eva-Marie (2007): Pappor som utövar våld : en arbetsmodell för förändring i familjen. FoU-Södertörn: pp ABC sites: Family Rights Group (2011): Working with risky fathers: fathers matter volume 3: research findings on working with domestically abusive fathers and their involvement with children's social care services. Family Rights Group. Hatton, Kieron (2011): Working with fathers who are violent in the home. Community Care: pp dato ikke angivet. dato ikke angivet. dato ikke angivet.

22 22 Barnets perspektiv: Danske kilder: LG Insight (2009): Børns oplevelse af vold i hjemmet i Københavns Kommune. LG Insight. Norske kilder: Erikson, Maria et al. (2010): Barns stemmer om vold : å tolke og forstå. Gyldendal akademisk. Langballe, Åse et al. (2011): Barn i Norge-rapporten 2011 "Vold og traumer". Voksne for Barn. Svenske kilder: Barnombudsmannen (2012): Signaler : våld i nära relationer : barn och ungdomar berättar. Barnombudsmanne, Stockholm. Burcar, Veronika (2008): Mäns våld mot kvinnor i nära relationer och barn som upplever våld: En forsknings- och kunskapsöversikt. Solna Förlag: Polishögskolan. Eriksson, Maria et al. (2008): Barns röster om våld : att tolka och förstå. Gleerups. Eriksson, Maria et al. (2011): När barn som upplevt våld möter socialtjänsten - om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande. Gothia Förlag. Gergsson, Anna (2010): Barns upplevelser av sin situation och sitt mående när mamma varit utsatt för våld av sin partner. University of Gothenburg, Psykologiska institutionen. Socialstyrelsen (2007): Innerst inne var man rädd... Barns och föräldrars röster om att ha umgänge tillsammans med kontaktperson. Socialstyrelsen, Sverige. ABC sites: Eriksson, Maria (2012): Participation for children exposed to domestic violence? Social workers' approaches and children's strategies. European Journal of Social Work: Volume 15 ; Issue 2 ; pp

Søgningen på temaet Vold i nære relationer til brug for Vidensportalen er foretaget i august 2012.

Søgningen på temaet Vold i nære relationer til brug for Vidensportalen er foretaget i august 2012. 1 Litteratursøgning : Vold i nære relationer Søgningen på temaet Vold i nære relationer til brug for Vidensportalen er foretaget i august 2012. Tidsafgrænsningen for søgningen er 2007-2012. Den emnemæssige

Læs mere

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET 2 SFI RCT S PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET:

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Opsporing af børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb

Opsporing af børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb Litteraturliste Seksuelle overgreb - Temaopdatering 2015 Beskrivelse af søgningen Opsporing af børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb Søgningen på opsporing af børn og unge, der har været

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Litteraturliste til temaet Forebyggelse og tidlig indsats

Litteraturliste til temaet Forebyggelse og tidlig indsats Litteraturliste til temaet Forebyggelse og tidlig indsats Litteraturlisten er udarbejdet til Vidensportalens tema om forebyggelse og tidlig indsats i forbindelse med temaudarbejdelsen i 2011. Litteratur:

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger 5S systemet Nyttige links PULL the Evidence strategier Summaries Elektronisk lærebøger Clinical Evidence evidensbaseret lærebog om terapeutiske interventioner kræver abonnement, men gratis adgang via Statsbiblioteket

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

SCA støttet kommunikation støttet patientinddragelse

SCA støttet kommunikation støttet patientinddragelse SCA støttet kommunikation støttet patientinddragelse Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) v. Lise Randrup Jensen Lektor i Audiologopædi ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Traumatiserede flygtninge og beskæftigelse Beskæftigelsestræf 16 session 5. Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Traumatiserede flygtninge og beskæftigelse Beskæftigelsestræf 16 session 5. Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Traumatiserede flygtninge og beskæftigelse Beskæftigelsestræf 16 session 5. Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Kort om PTSD og eksil Mit oplæg i overskrifter Hvor mange

Læs mere

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper Ved psykolog og Videnscenterkoordinator Børne- og Ungeteamets Temadag 7. September 2015 1 Indhold Baggrund og tidligere forskning Design Kvantitative og kvalitative

Læs mere

Helst skal man have en god barndom

Helst skal man have en god barndom Helst skal man have en god barndom 2. Nordiske Konference Om Sårbare Børn København, Hotel Park inn, den 28. og 29.maj 2015 1. nordiske konference om sårbare børn og unge blev afholdt i Oslo i maj 2009.

Læs mere

Litteratur Anne Marie Villumsen

Litteratur Anne Marie Villumsen Litteratur International forskningslitteratur: McCallin, A. (2001): Interdisciplinary practice a matter of teamwork: an integrated literature review. Journal of Clinical Nursing 2001; p.421 Christie, D.

Læs mere

Anvendelse af data - hvad kan vi lære?

Anvendelse af data - hvad kan vi lære? Vi i Børn og Unge- ledelse og effekt 19. Marts 2015, Vingsted Centret Anvendelse af data - hvad kan vi lære? Carsten Obel Mindhood- Program for mental børnesundhed (www.mindhood.au.dk) Institut for folkesundhed,

Læs mere

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer Program for Konsensus konference om småbørnstraumer 16. januar 9.00-10.00: Indregistrering 10.00-10.05: Velkomst v. Professor Ask Elklit (Syddansk Universitet) 10.05-11.00: Dr. Miri Keren (Tel Aviv University):

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark Anika Liversage Tyrkiske skilsmisser i Danmark I indgår opløsning Anika Liversage Seniorforsker ved SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd E-mail: ani@sfi.dk 1 Analysetilgang Arnetts begreber om

Læs mere

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I forbindelse med fejringen af NKVTS 10-års jubilæum, har de valgt

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Worksshop PC Stolpegård, 26.10.12 Vibeke Hertz, Sasha Horn, Julia Rasmussen Dagsorden 1. Mindfulness-øvelse 2. Teori 3. Oplevelsesorienterede øvelser Teoretisk baggrund

Læs mere

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Pernille Due Workshop: Forskning i effekt af folkesundhedsindsatser Den Nordiske Folkesundhedskonference 2017 Centret

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Kultur & Sundhed Anita Jensen, Ph.d. studerende School of Health Sciences University of Nottingham

Kultur & Sundhed Anita Jensen, Ph.d. studerende School of Health Sciences University of Nottingham Sundheds- og Ældreudvalget, Kulturudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 444, KUU Alm.del Bilag 111 Offentligt Kultur & Sundhed Anita Jensen, Ph.d. studerende School of Health Sciences University of Nottingham,

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Patienternes perspektiv

Patienternes perspektiv Patienternes perspektiv Anbefalinger vedrørende patientsynspunkter Af Afdelingsleder Morten Freil, Enheden for Brugerundersøgelser Evalueringskonsulent Isabella Gothen, Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015 Autisme og skolevægring VISO konference 1. december 2015 Baggrund Stigning i henvendelser hos VISO Komplekse sager med både udviklings- og kontekstuelle problematikker Viden om målgruppen, problemstillingen

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Diabetes og sundhedskompetencer fra viden til handling

Diabetes og sundhedskompetencer fra viden til handling AARHUS UNIVERSITY DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH Diabetes og sundhedskompetencer fra viden til handling Diabetes Update 16 November 2o15 Helle Terkildsen Maindal, MPH, Ph.d. Sektion for Sundhedsfremme og

Læs mere

ULEDSAGEDE (AFGHANSKE)

ULEDSAGEDE (AFGHANSKE) ULEDSAGEDE (AFGHANSKE) FLYGTNINGEBØRN Psykologisk forskning og viden om en sårbar gruppe v/ Cand. Psych. Karen-Inge Karstoft, Videnscenter for Psykotraumatologi Uledsagede flygtningebørn Definition: Et

Læs mere

EVIDENSBASERET VIDEN DISPOSITION METTE DEDING, SFI CAMPBELL

EVIDENSBASERET VIDEN DISPOSITION METTE DEDING, SFI CAMPBELL EVIDENSBASERET VIDEN METTE DEDING, SFI CAMPBELL DISPOSITION Hvad forstår vi ved evidensbaseret viden i praksis Hvad er en Campbell forskningsoversigt Eksempler på international viden HVORFOR ER DET VIGTIGT

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen PhD Student, PhD Student National Center of Psychotraumatology Department of Psychology Email: nbeck@health.sdu.dk, nbeck@health.sdu.dk Phone: 65502766, 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse

Læs mere

Det nye fokus i forebyggelse af muskel og skeletbesvær. Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital og NFA

Det nye fokus i forebyggelse af muskel og skeletbesvær. Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital og NFA Det nye fokus i forebyggelse af muskel og skeletbesvær Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital og NFA Plan for oplægget Hvor står vi i dag? Kan vi forhindre opståen

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde 2011

Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde 2011 Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde 2011 Konkrete eksempler på organisering af miljømedicin i andre lande Martin Silberschmidt ms consult Andre lande: S NL - D AU CZ F CH - I Fælles træk Strukturer, medarbejdere,

Læs mere

Opvækst, forældre, kognitiv og sproglig udvikling. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. SFI Det nationale forskningscenter for velfærd

Opvækst, forældre, kognitiv og sproglig udvikling. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Opvækst, forældre, kognitiv og lig udvikling Anders Holm, Professor Sociologisk Institut, Københavns Universitet Og SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Ministeriet for Børn Ligestilling Integration

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU

AARHUS UNIVERSITET 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU 16 NOVEMBER 2011 PROPIG TINE ROUSING & JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU præsen TATION 1 ERA-NET CORE ORGANIC II PROPIG (2011-2014) 9 Partnere i 8 Lande (AT, CH, CZ, DE, DK, FR, IT, UK)

Læs mere

Work and Organisational Psychology - group members

Work and Organisational Psychology - group members Work and Organisational Psychology - group members Annie Høgh, Professor Ann-Louise Holten, Associate Professor Janne Skakon, Assistant Professor Paul M. Conway, Postdoc Slide 1 The group s main research

Læs mere

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl.

Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning. 8. oktober 2012 kl. Invitation til Konferencen: Community resiliens og samhørighed Projekt Paamiut Asasara i Grønland: Proces og Forskning 8. oktober 2012 kl. 13 16 Invitation til Konferencen Community resiliens og samhørighed

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Motivational Interviewing Children and their family

Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing (MI) børn og familier, hvad skal man overveje Motivational Interviewing Children and their family Evidens MI og børn og familier

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer

Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer Fyraftensmøde d. 22.10.15 DaNS Program: Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer SCA på apopleksiafsnittet, Svendborg sygehus Poster ( Årsmøde i dansk selskab for apopleksi ) Oplæg om SCA-metoden,

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

De danske kostråd FLIK den 8. oktober 2015. Else Molander Fødevarestyrelsen

De danske kostråd FLIK den 8. oktober 2015. Else Molander Fødevarestyrelsen De danske kostråd FLIK den 8. oktober 2015 Else Molander Fødevarestyrelsen 5th October 2015 De officielle kostråd 2 Nordiske Næringsstof Rekommandationer 2012 2015 kostrådsrapport fra USA analog til NNR

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen V. Nina Beck Hansen

Overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen V. Nina Beck Hansen Overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen V. Nina Beck Hansen 1 Disposition 1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen? 2. Ny viden/to studier 3. Hvad

Læs mere

Litteratur. Børn 0 6 år

Litteratur. Børn 0 6 år Børn 0 6 år opdelt på aldersgrupper fra børn til seniorer). At least five a week. Evidence on the impact of physical activity and its relationship to health. A report from the Chief Medical Officer. Department

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation Professionalisme hvad er det? Anne Lippert Overlæge Dansk Institut for Medicinsk Simulation annlip01@heh.regionh.dk Roskilde, august 2009 Professionalisme hvad er det? Introduktion til begrebet professionalisme

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden?

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hermann Burr, Arbejdsmiljøinstituttet Workshop 50, Arbejdsmiljøkonferencen, Nyborg Strand 2. marts 13.00-14.30 Dagens emner Påvirker arbejdsmarkedet arbejdsmiljøet?

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012 Guidelines Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus, Middelfart

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse

ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse ARBEJDSFASTHOLDELSE HVAD VED VI, OG HVOR SKAL VI HEN Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Hvad ved vi Omkring 200.000 danskere lever med iskæmisk hjertesygdom, og omkring

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Publikationer fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om volds- og trafikofre og behandling (februar, 2013)

Publikationer fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om volds- og trafikofre og behandling (februar, 2013) Retsudvalget 2012-13 L 165 Bilag 3 Offentligt Publikationer fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om volds- og trafikofre og behandling (februar, 2013) Danske publikationer Monografier, bøger, rapporter,

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Hovedpunkter De studerende i centrum på SDU Aktiv læring og aktiverende undervisning Andre projekter

Læs mere

Projekt ASFALT: Aktiviteter og gadeidræt der fremmer Sundhed, Fysisk Aktivitet, Livskvalitet og Trivsel

Projekt ASFALT: Aktiviteter og gadeidræt der fremmer Sundhed, Fysisk Aktivitet, Livskvalitet og Trivsel Projekt ASFALT: Aktiviteter og gadeidræt der fremmer Sundhed, Fysisk Aktivitet, Livskvalitet og Trivsel Agenda ASFALT et forsknings- og interventionsprojekt GAME gadeidræt for børn og unge - Frivillighed

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Præsentation af kandidatspeciale udarbejdet af intensivspecialsygeplejerske og cand. cur. Rikke Hessing Simonsen

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Kort om forebyggelse Indhold Hvorfor betaler det sig at satse på forebyggelse? Hvorfor er det vigtigt at prioritere forebyggelse? Danskerne lever usundt Livsstilssygdomme

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nordens Velfærdscenter

Nordens Velfærdscenter Nordens Velfærdscenter Nordic Centre for Welfare and Social Issues Elizabeth Dahler-Larsen Seniorrådgiver 22-06-2015 Nordens Velfærdscenter 1 Nordens Velfærdscenter Arbejder på vegne af de nordiske regeringer

Læs mere