Søgningen på temaet Vold i nære relationer til brug for Vidensportalen er foretaget i August måned 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søgningen på temaet Vold i nære relationer til brug for Vidensportalen er foretaget i August måned 2012."

Transkript

1 1 Litteratursøgning : Vold i nære relationer Søgningen på temaet Vold i nære relationer til brug for Vidensportalen er foretaget i August måned Tidsafgrænsningen for søgningen er Den emnemæssige afgrænsning er vold i nære relationer med fokus på børn og unge 0-18 år, som enten oplever eller er vidne til vold i nære relationer/vold i hjemmet. Denne litteraturoversigt er ikke en fuldt dækkende litteraturoversigt over emnet vold i nære relationer, men indeholder kun litteratur med relevans for den ønskede afgrænsning. For at sikre en systematik i alle søgningerne til Vidensportalen så foretages de efter denne liste udstukket for Vidensportalens Styregruppe: Den danske, svenske og norske nationalbibliografi Institutionshjemmesider (norske, svenske, forskningsinstitutioner, SFI, AKF, CASA, konsulenthuse m.m.) Dansksprogede formidlende artikler fra SFI-Campbell og de bagvedliggende engelsksprogede systematiske Campbell forskningsoversigter. Dette sker via SFI-Campbells hjemmeside. SFI-Campbell internationale sites (A,B og C site). De respektive kilder på listerne udvælges afhængig af portalens tema. Vigtigt er det at have fokus på eventuelle clearingshouses, som fremkommer på listerne. Eksempelvis California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare. Søgekilderne afspejler naturligvis søgeresultatet, især henleder jeg opmærksomheden på ABC sitesene som primært har engelsk og amerikansk fokus. Som baggrund for udarbejdelse af denne litteraturoversigt er der foretaget søgninger i de ovennævnte kilder. Bagerst i dette dokument er et bilag med oversigt over hvilke danske, norske og svenske institutionshjemmesider samt ABC sites som er afsøgt. Af tidsmæssige årsager i forhold til deadline på søgningen, er kun de angivne nordiske institutionshjemmesider afsøgt. Hvis yderligere nordiske institutionshjemmesider ønskes afsøgt kan dette gøres efter aftale med mig, og med oplysning om, hvilke institutioner der ønskes søgt i. Resultaterne fra søgningen er efter ønske opdelt i enkelte undertemaer. Søgningerne er ikke foretaget i enkelte undertermer, men for overskuelighedens skyld har jeg, som ønsket, rubriceret søgeresultatet i diverse underemner. Indenfor de enkelte undertemaer, er der en yderligere opdeling af referencerne efter om de er fundet i Danske, Svenske, Norske, Internationale kilder eller via ABC-sites. Referencerne er forsøgt placeret i de enkelte undertemaer men for nogle af temaerne gælder det, at de emnemæssigt er så tæt relateret til hinanden, eller at hver publikation dækker flere emner, så de enkelte referencer kan være relevante for andre temaer end det, som de er placeret under. Her har jeg skønsmæssigt forsøgt at placere referencen under det emne som hovedvægten tilsyneladende er lagt på i den refererede publikation (bedømt ud fra titel, abstract og emneord) Hvis referencen eksisterer som elektronisk dokument, vil der nederst i referencen være link til denne. Socialstyrelsens egne publikationer er medtaget i litteraturoversigten, idet det tidligere har været et ønske ift Vidensportalsøgningerne.

2 2 Indhold: Forekomst/omfang/Hyppighed Danske kilder side 4 Norske kilder side 4 ABC sites side 4 Statistik (krisecenterstatistik) Danske kilder side 5 Opsporing og underretning Danske kilder side 6 Norske kilder side 6 Svenske kilder side 6 ABC sites side 6 Forebyggelse/Indsatser/Handling Danske kilder side 8 Norske kilder side 8 Svenske kilder side 9 Internationale kilder side 9 ABC sites side 10 Børn på krisecentre Norske kilder side 12 Svenske kilder side 12 ABC sites side 12 Behandling/hjælp/støtte/beskyttelse - af børn som har været udsat for eller vidne til vold i hjemmet Danske kilder side 13 Norske kilder side 13 Svenske kilder side 13 ABC sites side 15 Risikofaktorer Norske kilder side 18 ABC sites side 18 Konsekvenser for børn som udsættes for vold eller som har været vidne til vold i hjemmet (helbred, psyke, kognitive funktioner, psykosociale konsekvenser mv) Svenske kilder side 19 ABC sites side 19

3 3 Behandling/hjælp - (til voksne som udøver vold i nære relationer) Svenske kilder side 21 ABC sites side 21 Barnets perspektiv Danske kilder side 22 Norske kilder side 22 Svenske kilder side 22 ABC sites side 22 Børns vold mod forældre ABC sites side 24 Kærestevold blandt børn og unge Danske kilder side 25 ABC sites side 25 Vold mod handicappet barn eller forældre Danske kilder side 26 ABC sites side 26 Etniske aspekter Norske kilder side 27 Svenske kilder side 27 ABC sites side 27 Æresrelateret vold i nære relationer Danske kilder side 28 Norske kilder side 28 Svenske kilder side 28 Øvrige publikationer samt håndbøger og practice guides Svenske kilde side 30 ABC sites side 30 Bilag: Oversigt over afsøgte nordiske instutionshjemmesider og ABC sites: side 32

4 4 Forekomst/omfang/Hyppighed: Danske kilder: Christoffersen, Mogens Nygaard (2010): Børnemishandling i hjemmet Delrapport 1. SFI. Helweg-larsen, Karin et al. (2009): Unges trivsel år 2008 : en undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom. Statens Institut for Folkesundhed. Korzen, Sara et al. (2010): Vold mod unge i Danmark en spørgeskemaundersøgelse blandt 8.- klasses-elever. SFI. Oldrup, Helene et al. (2011): Vold mod børn og unge. SFI. Norske kilder: Mossige, Svein & Grete Dyb (2009): Voldsuttsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebyggning. NOVA. Mossige, Svein et al. (2007): Vold og overgrep mot barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2011): Seksuelle og fysiske overgreb mot barn og unge. Kunnskapsstatus revidert NKVTS. ABC sites: Asmussen, Kirsten (2010): Hey facts about child maltreatment. National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Euser, Eveline M et al. (2010): Prevalence of child maltreatment in the Netherlands. Child Maltreatment: Volume 15 ; Issue 1 ; pp

5 5 Gilbert, R et al. (2011): Child maltreatment: variation in trends and policies in six developed countries. UCL institute of Child Health. National Society for the Prevention of Cruelty to Children (2011): Child cruelty in the UK 2011: an NSPCC study into childhood abuse and neglect over the past 30 years. NSPCC. Neddon, Helga et al. (2009): Prevalence of childhood abuse in mothers taking part in a study of parenting their own children. Child Abuse Review: Volume 19 ; Issue 1 ; pp Radford, Lorraine et al. (2011): Child abuse and neglect in the UK today. National Society for the Prevention of Cruelty to Children. Krisecenterstatistik: Danske kilder: Barlach, Lise & Kirstina Stenager (2010): LOKK årsstatistik 2010 Kvinder og børn på krisecenter. Servicestyrelsen. Barlach, Lise & Kirstina Stenager (2011): LOKK årsstatistik 2010 Kvinder og børn på krisecenter. Servicestyrelsen. Barlach, Lise & Kirstina Stenager (2012): LOKK årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter. Temaanalyse: kvinderne og børnenes sundhed og trivsel. Socialstyrelsen. Børjesson, Eva (2009): LOKK børnestatistik 2008: børn på krisecenter. Servicestyrelsen. Børjesson, Eva (2008): LOKK børnestatistik 2008: børn på krisecenter. Servicestyrelsen.

6 6 Opsporing og underretning: Danske kilder: Oldrup, Helene et al. (2011): Vold mod førskolebørn Praksis og barrierer for opsporing og underretning. SFI. Norske kilder: Heltne, Unni & Per Øystein Seinsvåg (2011): Barn som lever med vold i familien : Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Universitetsforlaget, Oslo. Gamst, Kari Trøften (2011): Profesjonelle barnesamtaler : å ta barn på alvor. Universitetsforlaget. Myhre, M. C. et al. (2010): Oppdager sykehusene barnemishandling? En kartlegging av utredningspraksis. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Langballe, Å. Et al. (2010) Den vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernabeid. Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse Metoden for barnesamtaler i barnevernet hjelper barn som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt til å fortelle sin historie. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Dahle, Rannveig & Nicole Marie Hennum (2008): Barneverntjenestens Håndtering av saker med vold og seksuelle overgreb. NOVA. Svenske kilder: Socialstyrelsen (2010): Barn som utsättes för fysiska övergrepp. Socialstyrelsen, Sverige. Rosell, Annika (2007): Akta barnen : om våld mot små barn. Räddan Barnen : Stiftelsen Allmänna barnhuset. ABC sites: Alvarez, Krisann M. et al (2010): Development and preliminary evaluation of a training method to assist professionals in reporting suspected child maltreatment. Child Maltreatment: Volume 15 ; Issue 3 ; pp

7 7 Davies, Carolyn & Harriet Ward (2011): Safeguarding children across services: messages from research on identifying and responding to child maltreatment. Department for Education, UK. Dubowitz, H. & S. Bennett (2007): Physical abuse and neglect of children. SourceDepartment of Pediatrics, University of Maryland School og Medicine. Gilbert, R. (2009): Recognising and responding to child maltreatment. SourceCentre for Evidencebased Child Health and MRC Centre of Epidemiology for Child Health. Louwers, E. C. et al. (2010): Sreening for child abuse at emergency department: A systematic review. Archives of Disease in Childhood. National Institute for Health and Clinical Excellence (2009): When to suspect child maltreatment: full guideline. NICE.

8 8 Forebyggelse/Indsatser/Handling: Danske kilder: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (2011): At forebygge vold mod børn: ni anbefalinger. SFI. Gravesen, Susanne Dal (2011): Børn og kvinder i familier med vold - indsatser og efterværn Artikelsamling med erfaringer og resultater fra kommuner og krisecentre i projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold. Socialstyrelsen. Helweg-Larsen, Karin & marie Louise Frederiksen (2007): Mænds Vold mod Kvinder. Omfang karakter og indsats mod vold Statens Institut for Folkesundhed, SDU og minister for Ligestilling. Oldrup, Helene Hjorth & Kathrine Vitus (2011): Indsatser over for udsatte 0-3-årige og deres forældre. En systematisk forskningsoversigt. SFI. Rambøll Management (2008): Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien Rapport. Rambøll Management. Rambøll Management for Socialstyrelsen (2012): Danner en bedre social arv. Socialstyrelsen. Regeringen (2010): National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Regeringen. Servicestyrelsen (2009): Klar til barn: forberedende forældrekurser: afsluttende evalueringsrapport. Servicestyrelsen. SISO et al. (2010): Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold: Inspirationskatalog til udarbejdelse af et skriftligt kommunalt beredskab. Servicestyrelsen. Tryg Fonde & Mandag Morgen (2011): Ud af familiens vold. TrygFonden. Norske kilder: Emilsen, Kari (2011): Små børns rett til beskyttelse. NTNU Samfunnsforskning.

9 9 Glad, K. A. et al. (2010): Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Thorshaug, Kristin et al. (2011): Tilrettelagte samtaler ved familivold. NTNU Samfunnsforskning. Saur, R. (2011): Voldsforebyggende forskning og undervisning ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Nasjonat kunnsapssenter om vold og traumatisk stress. Saur, R. et al. (2011): Voldsforebygning i Norge. Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Socialstyrelsen (2011): Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar. Socialstyrelsen, Sverige. Svenske kilder: Länsstyrelsen i Gotlands län (2012): Medel mot våld om statsbidrag för kvinnofrid på Gotland Rapport nr. 2012:9. Länsstyrelsen i Gotlands län. Socialstyrelsen (2012): Kunskap om våld mot barn behov av nationell samordning. Socialstyrelsen, Sverige. Socialstyrelsen (2009): Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och deras barn - Utveckling och prövning av standardiserade bedömningsinstrument. Socialstyrelsen, Sverige. Ungdomsstyrelsen (2010): Agera Förebygg våld mot unga kvinnor. Ungdomsstyrelsen, Sverige. Ungdomsstyrelsen (2009): Reagera och agera: förebygg våld mot flickor och unga kvinnor. Ungdomsstyrelsen, Sverige. Internationale kilder: Davis, Robert C. et al. (2008): Effects of Second Responder Programs on Repeat Incidents of Family Abuse. Campbell Systemativ Reviews.

10 10 Feder, Lynette et al. (2008): Court-Mandated Interventions for Individuals Convicted of Domestic Violence. Campbell Systemic Reviews. ABC sites: Barlow, Jane et al. (2007): Role of home visiting in improving parenting and health in families at risk of abuse and neglect: results of a multicentre randomised controlled trial and economic evaluation. SourceWarwick Medical School, University of Warwick, Coventry, UK: Volume 92 ; Issue 3 ; pp Blair-Merritt, M. H. (2010): Reducing maternal intimate partner violence after the birth of a child: a randomized controlled trial of the Hawaii Healthy Start Home Visitation Program. Pediatrics and Adolecent Medicine, Johns Hopkins University: Volume 164 ; Issue 1 ; pp Blueprints for Healthy Youth Development (2009): Blueprints for Violence Prevention Promising Programs: Triple P - Positive Parenting Program. Blueprints for Healthy Youth Development. Child Trends (2010): Healthy Start Program (HSP). Child Trends. Conley, Amy & Jill Duerr Berrick (2010): Community-based child abuse prevention: outcomes associated with a differential response program in California. Child Maltreatment: Volume 15 ; Issue 4 ; pp Humphreys, Cathy et al. (2011): Readiness to change: mother-child relationship and domestic violence intervention. British Journal of Social Work: Volume 41 ; Issue 1 ; pp MacMillan, H. L. et al. (2009): Interventions to prevent child maltreatment and associated impairment. Health Evidence. SAMHSA s National Registry og Evidence-based Programs and Practices (2008): Partners with Families and Children: Spokane. NREPP. SAMHSA s National Registry og Evidence-based Programs and Practices (2011): Combined Parent- Child Cognitive Behavioral Therapy (CPC-CBT): Empowering Families Who Are at Risk for Physical Abuse. NREPP.

11 11 Shapiro, Cheri J. (2012): Facilitators and barriers to implementation of an evidence-based parenting intervention to prevent child maltreatment: the triple p-positive parenting program. Child Maltreatment: Volume 17 ; Issue 1 ; pp Silovsky, Jane F. et al. (2011): Prevention of child maltreatment in high-risk rural families: a randomized clinical trial with child welfare outcomes. Children and Youth Services Review: Volume 33 ; Issue 8 ; pp The Californian Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare (2011): Domestic Violence Home Visit Intervention (DVHVI). CEBC. The Californian Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare (2013): Healthy Families America (Home Visiting for Child Well-Being) (HFA). CEBC. The Californian Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare (2012): Nurturing Parenting Programs. CEBC. The Californian Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare (2011): Parent Support Outreach Program (PSOP). CEBC. The Californian Evidence-based Clearinghouse for Child Welfare (2012): The Emerge Program. CEBC. 4Children (2012): The enemy within: four million reasons to tackle family conflict and family violence. 4Children.

12 12 Børn på krisecentre: Norske kilder: Øverlien, Carolina et al. (2009): Barns erfaringer fra livet på krisesenter : en landsomfattende studie om flukten, oppholdet og forestillinger om fremtiden. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Svenske kilder: Erikson, Maria (2009): Barn, våld, familjerätt och kvinnojoursarbete. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Wilén, Emma (2010): Barn som upplevt våld : en handbok för kvinnojourer. Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige. ABC sites: Overlien, Carolina (2011): Abused women with children or children of abused women? A study of conflicting perspectives at women's refuges in Norway. Child and Family Social Work: Volume 16 ; Issue 1 ; pp Øverlien, Carolina (2011): Women s refuges as intervention arenas for children who experience domestic violence. Child Care in Practice: Volume 17 ; Issue 4 ; pp

13 13 Behandling/hjælp/støtte/beskyttelse (af børn som har været udsat for eller vidne til vold i hjemmet): Danske kilder: Danners Rådgivning og Krisecenter (2011): Sådan arbejder vi - metoder og praksis i Danners Krisecenter. Danners Rådgivning og Krisecenter. Gravesen, Susanne Dal (2011): Børn i familier med vold behandlingsmodeller. Servicestyrelsen. Perry, Bruce Dunan & Maia Szalavitz (2011): Drengen, der voksede op som hund : hvad vi kan lære af traumatiserede børn om tilknytning, tab og heling. Hans Reitzel. Rambøll Management og Socialstyrelsen (2012): Støtte og behandling til kvinder og børn i voldsramte familier. Socialstyrelsen. Servicestyrelsen (2011): Børn i familier med vold - teorierne bag behandlingsmodellerne. Servicestyrelsen. Servicestyrelsen (2009): Jeg ved bare ikk' hvordan jeg skal få det sagt: BørneLinket - et chatrum for børn og unge i voldsramte familier. Servicestyrelsen. SISO (2011): Kommunernes beredskaber om seksuelle overgreb mod børn. Servicestyrelsen. Norske kilder: Killén, Kari (2010): Sveket II. Ansvar og (be)handling. Kommuneforlaget. Svenske kilder: Almqvist, Kjerstin (2012): Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld : erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram : rapport från forskningsprojektet Bojen - utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor. [Delrapport 3]. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Arnell, Ami & Inger Ekbom (2010): -och han sparkade mamma- : trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld. Rädda barnen.

14 14 Broberg, Anders (2011): Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma : resultat från en nationell utvärdering. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Dahlkild-ôhman, Gunilla (2011): Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma: radikalt lärande i arbetet med vårdnad, boende och umgänge. Avhandling. Acta Universitatis Upsaliensis. Eriksson, Maria (2007): Barn som upplever våld - nordisk forskning och praktik. Gothia Förlag. Eriksson, Maria (2010): Stöd till barn som upplevt våld: Utvecklingen på fältet Uppsala universitet, Sociologiska institutionen. FoU Välfärd i Södra Småland (2009): Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd. FoU Välfärd i Södra Småland. Grip, Karin (2010): Våld och trauma : klientfokuserad utvärdering av behandling för våldsutsatta mammor och deras barn. Avhandling. Department og Psychology, University og Gothenburg. Lundgren, Jenny et al. (2009): Att lämna en destruktiv relation : mammor som utsatts för våld av sin före detta partner berättar om sin situation och hur de hanterat den : rapport från forskningsprojektet Bojen : utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor. [Delrapport 1]. Stiftelsen Allmänna barnhuset. Socialstyrelsen (2009): Att uppfylla samhällsansvaret - Förbättrat kunskapsstöd när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen, Sverige. Socialstyrelsen (2008): Barnahus försöksverksamhet med samverkan under gemensamt tak vid misstanke om brott mot barn slutrapport. Socialstyrelsen, Sverige. Socialstyrelsen (2011): Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete Socialstyrelsen, Sverige. Socialstyrelsen (2011): Utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen, Sverige. Socialstyrelsen (2011): Våld En handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld information. Socialstyrelsen, Sverige.

15 15 Socialstyrelsen (2009): Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Alla kommuners ansvar. Socialstyrelsen, Sverige. Yourstone, Jenny et al. (2011): Utvärdering av brottsoffersluss kopplat till IDAP och ROS : våld i nära relationer och sexualbrott Utvecklingsenheten, Kriminalvården. Zachrisson, Lena (2011): Att göra det osynliga synligt och det otalbara talbart. FoU-Södertörn. ABC sites: Barlow, Jane (2008): Individual and group-based parenting programmes for the treatment of physical child abuse and neglect. Cochrane Developmental, Psychosocial and Learning Problems Group: Issue 4. Cleaver, Hedy et al. (2007): Child protection, domestic violence and parental substance misuse: family experiences and effective practice. Jessica Kingsley. Graham-Bermann, Sandra A. et al. (2011): Is disclosure therapeutic for children following exposure to traumatic violence? Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 5 ; pp Graham-Bermann, Sandra A. et al. (2011): Mediators and moderators of change in adjustment following intervention for children exposed to intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 9 ; pp Miller, Laura E. et al. (2012): Enhancing safety-planning through evidence-based interventions with preschoolers exposed to intimate partner violence. Child Care in Practice: Volume 18 ; Issue 1 ; pp Rees Gwyther rt al. (2010): Safeguarding young people: responding to young people aged 11 to 17 who are maltreated.the Children s Society. Rizo, Cynthia F. et al. (2011): A review of family interventions for intimate partner violence with a child focus or child component. Agression and Violent Behavior: Volume 16 ; Issue 2 ; pp SAMHSA s National Registry of Evidence-based Programs and Practices (2013): Child-Parent Psychotherapy (CPP). NREPP.

16 16 SAMHSA s National Registry of Evidence-based Programs and Practices (2013): Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools (CBITS). NREPP. SAMHSA s National Registry of Evidence-based Programs and Practices (2013): Real Life Heroes. NREPP. SAMHSA s National Registry of Evidence-based Programs and Practices (2013): Traumatic Incident Reduction. NREPP. Sharp, Cathy & Jocelyn Jones (2011): We thought they didn't see: Cedar in Scotland: children and mothers experiencing domestic abuse: evaluation report. Scottish Women s Aid. Stanley, Nicky et al. (2011): Children s experiences of domestic violence: developing an integrated response from police and child protection services. Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 12 ; pp The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Advocacy for Women and Kids in Emergencies (AWAKE). CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Child Witness to Violence Project. CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2011): Domestic Violence Home Visit Intervention (DVHVI). CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Family Visitation Center. CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2013): Kids Club & Moms Empowerment. CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Multisystemic Therapy for Child Abuse and Neglect (MST-CAN). CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): The Community Advocacy Project (CAP). CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Project SUPPORT. CEBC.

17 17 The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): San Diego Family Justice Center (FJC). CEBC. The Californian Evidence-based Clearingshouse (2012): Solution-Based Casework. CEBC. dato ikke angivet. LINK VIRKER IKKE!

18 18 Risikofaktorer Norske kilder: Kvello, Øyvind (2010): Barn i risiko. Skadelige omsorgssituasjoner. Gyldendal. ABC sites Covell, Katherine & Brian Hower (2009): Children, families and violence: challenges for children's rights. Jessica Kingsley. Dubowitz, Howard et al. (2011): Identifying children at high risk for a child maltreatment report. Child Abuse and Neglect: Volume 35 ; Issue 2 ; pp Fenfang, Li et al. (2011): Protective factors among families with children at risk of maltreatment: follow up to early school years. Children and Youth Service Review: Volume 33 ; Issue 1 ; pp Harne, Lynn (2009): Domestic violence and safeguarding children: the use of systematic risk identification and assessment in private law proceedings by Family Court Advisors: a pilot study. University of Bristol. Kaufman, Joy S. (2011): Characteristics of young children exposed to violence: the safe start demonstration project. Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 10 ; pp Palusci, Vincent J. (2011): Risk factors and services for child maltreatment among infants and young children. Children and Youth Services Review: Volume 33 ; Issue 8 ; pp

19 19 Konsekvenser for og påvirkning af børn som udsættes for vold eller som har været vidne til vold i hjemmet (helbred, psyke, kognitive funktioner, psykosociale konsekvenser, uddannelsesniveau osv): Svenske kilder: Roberts, Arianne (2009): Barn som bevittnat våld i hemmet hälsa och prevention. Sahlgrenska akademin, Enheten för socialmedicin. ABC sites: Aggression and Violent Behavior: Volume 16 ; Issue 6 ; pp Coohey, Carol (2011): Academic achievement despite child maltreatment: a longitudinal study. Child Abuse and Neglect: Volume 35 ; Issue 9 ; pp Cragie, Emma (2011): Violence in families the experience and needs of the child. Social Work Now: Issue 47 ; pp Emery, Clifton R. (2011): Controlling for selection effects in the relationship between child behavior problems and exposure to intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 8 ; pp Gilbert, R et al. (2008): Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. The Lancet: Volume 373 ; Issue 9657 ; pp Hague, Gill et al. (2012): Understanding adult survivors of domestic violence in childhood: still forgotten, still hurting. Jessica Kingsley. Howell, Kathryn H. (2011): Resilience and psychopathology in children exposed to family violence. Hungerford, Anne et al. (2012): Exposure to intimate partner violence and children's psychological adjustment, cognitive functioning, and social competence: a review. Agression and Violent Behavior: Volume 17 ; Issue 4 ; pp Kulkarni, Madhur R. et al. (2011): Witnessing versus experiencing direct violence in childhood as correlates of adulthood PTSD. Journal Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 6 ; pp

20 20 Lamers-Winkelman, Francien (2012): Adverse childhood experiences of referred children exposed to intimate partner violence: consequences for their wellbeing. Child Abuse and Neglect: Volume 36 ; Issue 2 ; pp Lansford, Jennifer E. et al (2010): Does physical abuse in early childhood predict substance use in adolescence and early adulthood? Child Maltreatment: Volume 15 ; Issue 2 ; pp Lazenbatt, Anne (2010): The impact of abuse and neglect on the health and mental health of children and young people. Society for the Prevention of Cruelty to Children. Miller, Laura E. et al. (2012): Predictors of preschoolers appraisals of conflict in families experiencing intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence: Volume 27 ; Issue 3 ; pp Sousa, Cindy (2011): Longitudinal study on the effects of child abuse and children s exposure to domestic violence, parent-child attachments, and antisocial behavior in adolescence. Journal of Interpersonal Violence: Volume 26 ; Issue 1 ; pp Tanako, Masako et al. (2011): The association between childhood abuse and labor force outcomes in young adults: results from the Ontario Child Health Study. Journal of Agression: Volume 20 ; Issue 8 ; pp

21 21 Behandling/hjælp til voksne som udøver vold i nære relationer Svenske kilder: Eriksson, Maria (2010): Pappa-projektet vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala: En utvärdering. Uppsala universitetet. Göran, Lindén et at. (2012): Pappor med våldsproblematik - forskning och arbetsmetoder inom socialtjänsten. Gothia. Åkerlund, Eva-Marie (2007): Pappor som utövar våld : en arbetsmodell för förändring i familjen. FoU-Södertörn: pp ABC sites: Family Rights Group (2011): Working with risky fathers: fathers matter volume 3: research findings on working with domestically abusive fathers and their involvement with children's social care services. Family Rights Group. Hatton, Kieron (2011): Working with fathers who are violent in the home. Community Care: pp dato ikke angivet. dato ikke angivet. dato ikke angivet.

22 22 Barnets perspektiv: Danske kilder: LG Insight (2009): Børns oplevelse af vold i hjemmet i Københavns Kommune. LG Insight. Norske kilder: Erikson, Maria et al. (2010): Barns stemmer om vold : å tolke og forstå. Gyldendal akademisk. Langballe, Åse et al. (2011): Barn i Norge-rapporten 2011 "Vold og traumer". Voksne for Barn. Svenske kilder: Barnombudsmannen (2012): Signaler : våld i nära relationer : barn och ungdomar berättar. Barnombudsmanne, Stockholm. Burcar, Veronika (2008): Mäns våld mot kvinnor i nära relationer och barn som upplever våld: En forsknings- och kunskapsöversikt. Solna Förlag: Polishögskolan. Eriksson, Maria et al. (2008): Barns röster om våld : att tolka och förstå. Gleerups. Eriksson, Maria et al. (2011): När barn som upplevt våld möter socialtjänsten - om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande. Gothia Förlag. Gergsson, Anna (2010): Barns upplevelser av sin situation och sitt mående när mamma varit utsatt för våld av sin partner. University of Gothenburg, Psykologiska institutionen. Socialstyrelsen (2007): Innerst inne var man rädd... Barns och föräldrars röster om att ha umgänge tillsammans med kontaktperson. Socialstyrelsen, Sverige. ABC sites: Eriksson, Maria (2012): Participation for children exposed to domestic violence? Social workers' approaches and children's strategies. European Journal of Social Work: Volume 15 ; Issue 2 ; pp

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Helst skal man have en god barndom

Helst skal man have en god barndom Helst skal man have en god barndom 2. Nordiske Konference Om Sårbare Børn København, Hotel Park inn, den 28. og 29.maj 2015 1. nordiske konference om sårbare børn og unge blev afholdt i Oslo i maj 2009.

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Opvækst, forældre, kognitiv og sproglig udvikling. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. SFI Det nationale forskningscenter for velfærd

Opvækst, forældre, kognitiv og sproglig udvikling. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Opvækst, forældre, kognitiv og lig udvikling Anders Holm, Professor Sociologisk Institut, Københavns Universitet Og SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Ministeriet for Børn Ligestilling Integration

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Familiepleje - Hvilke aktive ingredienser peger forskningen på?

Familiepleje - Hvilke aktive ingredienser peger forskningen på? Familiepleje - Hvilke aktive ingredienser peger forskningen på? Stine Tankred Luckow, ph.d. stud. Socialtilsynets årsmøde 2015 Ph.d. projekt Mellem forældreskab og professionalitet - Hvordan navigerer

Læs mere

Oplæg på: Alkoholforebyggelse, hvad virker? Wokshop 2: Den korte rådgivende samtale Oprids af evidensen

Oplæg på: Alkoholforebyggelse, hvad virker? Wokshop 2: Den korte rådgivende samtale Oprids af evidensen Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent, ph.d. Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol abgh@phmetropol.dk 7248 9794 Oplæg på: Alkoholforebyggelse,

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Børnehuse den danske model Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Indhold/disposition Center for Børn udsat for Overgreb, Skejby, CBO-børnecenter Overgreb, typer og hyppighed Udenlandsk

Læs mere

Publikationer. Quality of life threats in recreational and competitive sport Støckel, J. T. 31 aug. 2013

Publikationer. Quality of life threats in recreational and competitive sport Støckel, J. T. 31 aug. 2013 Jan Toftegaard Støckel Lektor Institut for Idræt og Biomekanik Active Living Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: jtoftegaard@health.sdu.dk,

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute

DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute Videns deling: Nyeste forskning om konsekvenserne for vores børn Dion Sommer Professor i udviklingspsykologi Psykologisk Institut - Aarhus Universitet Småbørns

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Et liv som deltager - psykosocial bæredygtighed gennem samarbejde, partnerskaber og samskabelse

Et liv som deltager - psykosocial bæredygtighed gennem samarbejde, partnerskaber og samskabelse Et liv som deltager - psykosocial bæredygtighed gennem samarbejde, partnerskaber og samskabelse Agnete Neidel, ph.d., faglig konsulent i Socialstyrelsen Hvorfor fokus på netværk og deltagelse? Recveryforskningen

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Verden er til at forandre. Peter Emmerich Hansen

Verden er til at forandre. Peter Emmerich Hansen Verden er til at forandre. Peter Emmerich Hansen Udfordringsbilledet Midt- og Vestjylland: Behov for somatiske sengepladser i 2020 Aktuel kapacitet i Hospitalsenhed Vest: 613 somatiske sengepladser Hospitalet

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Målgruppe: Funktionell familieterapi (FFT) FFT MST

Målgruppe: Funktionell familieterapi (FFT) FFT MST Funktionell familieterapi (FFT) -en evidensbaseret familieterapeutisk behandlingsmodel for ungdom og familier med alvorlige atfærdsproblemer Dagfinn Mørkrid Thøgersen, psykolog Målgruppe: Familier hvor

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 Kære medlemmer, Hermed en påmindelse om vores to næste medlemsmøder i DSPM. På næste mandag den 25. februar 2008 kl. 13-16 afholder vi som tidligere udmeldt et møde i samarbejde

Læs mere

Grundfag B: Pædagogisk Psykologi

Grundfag B: Pædagogisk Psykologi Grundfag B: Pædagogisk Psykologi Indholdsliste: Biesta, G. (2014). Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik. Indledningen: s. 1-11. Aarhus: Klim [10 sider] Farrell, P. T., Howes, A. J., Jimerson, S.

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Invitation to institutions to present research workplace learning

Invitation to institutions to present research workplace learning Invitation to institutions to present research workplace learning Introduction The Danish School of Education, established in 2007, is a Faculty of Education at Aarhus University, located in Copenhagen.

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 For at : Sætte fokus på den voksende befolkning af aktive, ældre medborgere

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Projekt Tidlig Psykisk Støtte til Børn og Unge på Hospitalet - Egmontfonden

Projekt Tidlig Psykisk Støtte til Børn og Unge på Hospitalet - Egmontfonden Projekt Tidlig Psykisk Støtte til Børn og Unge på Hospitalet - Egmontfonden Referencegruppemøde 21/2-2014 Ditte Bruun Eriksen, cand.psych.aut., projektleder Lasse Posborg Michelsen, cand.mag., projektmedarbejder

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Grundfag B: Pædagogisk Psykologi Psykologisk Institut, Forår 2013

Grundfag B: Pædagogisk Psykologi Psykologisk Institut, Forår 2013 Grundfag B: Pædagogisk Psykologi Psykologisk Institut, Forår 2013 Indhold (del 1) Astbury, B. & Leeuw, F.L. (2010). Unpacking Black Boxes: Mechanisms and Theory Building in Evaluation. American Journal

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

ANALYSE AF DE ØKONOMI- SKE KONSEKVENSER Parent Management Training Oregon (PMTO)

ANALYSE AF DE ØKONOMI- SKE KONSEKVENSER Parent Management Training Oregon (PMTO) Til Socialstyrelsen Dokumenttype Opdatering af rapport om Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge Dato Oktober 2013 ANALYSE AF DE ØKONOMI- SKE KONSEKVENSER Parent Management

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Click toedit Master title style MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Gitte Stald IT University Copenhagen E-mail: stald@itu.dk http://stald.wordpress.com/ Twitter: gstald NB tegninger og fotos med er fjernet fra

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere