Modet til at tænke nyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modet til at tænke nyt"

Transkript

1 Årsbrev 2013

2 Økologisk Landsforening 2013 Modet til at tænke nyt Det første år som formand er langt fra gået i skrivende stund, og alligevel har månederne siden formandsskiftet i marts været særdeles begivenhedsrige. Utallige dagligstue-møder ude hos medlemmer, lige så mange på Christiansborg og i diverse ministerier, rejser og skriverier er det blevet til. Jeg har fået et indblik i medlemmernes dagligdag og udfordringer samt set, følt og smagt, hvordan økologien breder sig ikke bare i landbruget, men også i samfundet og kosten på mange niveauer. Jeg har fra første række haft den glæde at oplevet det store arbejde for økologien, vi i kraft af vores medlemskab i forening har været fælles om at udrette i I dette årsbrev kan du se en bred vifte af foreningens mange bidrag til økologiens udvikling og udbredelse i Bliv klogere på foreningens rolle i det kraftigt voksende fokus på økologi i private og offentlige køkkener, diverse kampagner for økologisk mælk, kød og mel samt klimahandlingsplaner, økoomlægning, finanslov og meget andet. Efter mine mange møder med økologiske landmænd rundt i landets dagligstuer, er det tydeligt for mig, at økologien ikke bare er en formsag, men en hjertesag for de mange. Vi deler vores passion for med hver vores muligheder at skabe en produktion, som lever op til brede målsætninger om miljø, natur, klima, velfærd og kvalitet. Vi har et fælles og meningsfuldt bud på bæredygtighed. Og samtidig står vi også overfor, at vi ikke er i mål. Der skal konstant tænkes nyt. For at nå højere mål og for at møde den virkelighed, som konstant udfordrer den enkelte. Nytænkning, innovation og udvikling er nøgleordene, ikke mindst i en økonomisk virkelighed, hvor merværdi er vigtigere end nogensinde. Økologisk Landsforening arbejder stenhårdt for, at producenter har både økonomi, viden og mulighed for at være innovative og udvikle deres bedrifter. Det kræver nytænkning at omlægge tankegang og arbejdsrutiner i et stort hospitalskøkken til en økologisk, bæredygtig tilgang til madlavning. Det kræver nytænkning, at få ønsket om lokale varer til at spille sammen med offentlige udbudsregler. Det kræver nytænkning at tilføre økovarerne merværdi i form af fx klimatiltag. Det kræver nytænkning at putte økologiske tanker og spørgsmål ind i hovederne på næste generation af fødevareproducenter på landbrugsskoler og andre fødevareuddannelser. Og det kræver nytænkning at udvikle morgendagens økologiske landbrugsbedrift. Og er der noget, jeg har lært af mit første år som formand for Økologisk Landsforening, så er det, at der i vores store fællesskab ikke mangler mod til at tænke nyt. Dette årsbrev er et vidnesbyrd herom:) God læselyst og godt 2014! Per Kølster, formand Økologisk Landsforening Økologisk Landsforening Årsbrev 2013 er udgivet af Økologisk Landsforening, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj Tlf: Tryk: Skive Folkeblad/Rotation Oplag: Redaktion: Joachim Kjeldsen Line Skouboe Layout: Irene Brandt Indhold: Mark og stald 3-8 Afsætning og forbrugere - hjemme og ude 9-11 Økologi til folket Økomad i offentlige og private storkøkkener Politik Om Økologisk Landsforening 20 2

3 Mark & stald Økologisk Landsforening 2013 Økologien i klimabevægelse Enkelte økologiske mælkeproduktioner er i dag CO 2 -neutrale. Det kan lade sig gøre ved at lægge grøn energiproduktion i klima-vægtskålen. Men det er også lykkedes bedrifter at opnå over 20 procents CO 2 -reduktion alene vha. energibesparelser og fokus på kulstofbinding i sædskifte og arealanvendelse. Klimahandlingsplaner har gjort sit indtog på 105 gårde og dermed i dansk økologi Samtlige Thise-leverandører og yderligere 25 økologiske landmænd har siden 2010 lagt en klimahandlingsplan for bedriften. Klimahandlingsplaner blev sammen med andre værktøjer som fx kulstofskolen udviklet i kølvandet på Økologisk Landsforenings klimastrategi fra I dag er klimahandlingsplaner en del af foreningens rådgivningsportefølje. Kresten Degn, der er økologisk mælkeproducent ved Tarm i Vestjylland, er en af de Thise-leverandører, som er godt i gang med at føre sin klimaplan ud i livet. - Før vi fik lavet klimaplanen, var vi også almindeligt økologisk bevidste om ressourceforbrug, men klimaplanen har sat nogle aktuelle ting på dagsordenen og skærpet vores holdninger til klimaindsatsen på flere måder. Den har blandt andet gjort, at vi geninvesterer de penge, vi sparer ved klimatiltag, i ny klimateknik - gerne teknik, der laver energi, fortæller Kresten Degn i en video på youtube og okolog.dk. Klimatiltag sparer landmanden penge Der er allerede i dag økologiske gårde med malkekøer, Kresten Degn, økologisk mælkeproducent, er en af de landmænd, der har lagt en klimahandlingsplan for gården. Som billedet viser, har historien også ramt de sociale medier i som er helt CO 2 -neutrale. Det kan kun lade sig gøre ved at supplere landbruget med grøn energiproduktion. Men selv gårde uden vindmøller, solceller eller biogasanlæg har opnået CO 2 -reduktion på over 20 pct. ved at optimere bedriften på klimaområdet. - Det sjove er, at tiltag, der sparer klimaet for CO 2, ofte også betyder, at landmanden sparer penge. Energibesparelser, mere græs i sædskiftet, som binder kulstof i jorden, samt færre og længere-levende dyr er nogle af de effektive klimatiltag, mælkeproducenter kan gøre, fortæller Erik Kristensen, der er planteavls- og klimakonsulent i Økologisk Landsforening. Beregningerne bag klimahandlingsplanerne bygger på en model udarbejdet af det hollandske center for landbrug og miljø (CLM) med faglig støtte fra professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet. Natur- & klimatiltag giver økologien merværdi Interessen for klima- og naturindsatser på økologiske landbrug er ikke kun slået igennem ude hos landmændene. Også på Christiansborg er det lykkedes Økologisk Landsforening at åbne politikere og embedsmænds øjne og ører. - Vi har skabt en interesse for, at økologiordningen også skal være med til at løfte økologien på natur- og klimaområdet. Det vil både styrke økologiens image og skabe øget forbrugerinteresse for økologi, som bliver endnu mere værdifuld, siger Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening. Et konkret forslag fra Økologisk Landsforening om at indarbejde enkelte klima- og naturkrav mod kompensation i landdistriktsprogrammet fra 2015 er i skrivende stund under behandling. Æg- og fjerkræformand til ministersamråd En kampagne fra Dyrenes Beskyttelse mod burhøns førte ad omveje til et ministersamråd om ægproduktion i Danmark. Der var lagt an til overkritisk fokus på øko-æg, og så måtte æg- og fjerkræudvalget samt sekretariat i Økologisk Landsforening trække i arbejdstøjet - Det, der fik os op af stolene, var, at mange af de 18 spørgsmål til ministeren var meget kritiske over for den økologiske produktion og tilsyneladende designet til at flytte kritisk fokus fra burægproduktionen over på økologi. Fx hvad angår dødelighed, som unægtelig er højere i produktioner, hvor hønsene går frit og ude. Der var også deciderede fejl i præmissen og talmaterialet bag spørgsmål om miljø i hønsegårde, siger Flemming Haugaard, formand for æg- og fjerkræudvalget i Økologisk Landsforening. Han drog selv fra Bollerslev i Sønderjylland til Christiansborg og mødtes med først Venstres Erling Bonnesen, der havde kaldt ministeren i samråd, og deltog efterfølgende i selve samrådet. Og det kan godt betale sig at tage dialogen. - Under selve samrådet var der ingen kritiske spørgsmål til økologien fra Erling Bonnesen, og jeg synes, han var både faglig og saglig omkring økologien på Flemming Haugaard, økologisk ægproducent v. Bollerslev i Sønderjylland og formand for Æg- og fjerkræudvalget i Økologisk Landsforening. samrådet. Her hørte vi også en ny og velforberedt fødevareminister, der understregede, at hun selv køber økologiske æg, og at det ikke er regeringens mål at forbyde burhøns, men hilser det velkommen, at der er kæder, som har taget ansvar og udfaset buræg, fortalte Flemming Haugaard efter samrådet. 3

4 Økologisk Landsforening 2013 Omlægningstjek til landmænd Mark & stald Siden 2011 har konventionelle landmænd og lodsejere i 12 kommuner fået tilbudt et øko-omlægningstjek via projektet Økologisk rejsehold for lokal grøn vækst. 300 takkede ja, og Natur & Landbrugskommissionen kvitterede i foråret med en anbefaling til regeringen om landsdækkende udbredelse af pilotprojektet Projektleder Mads Vinther, Økologisk Landsforening, har stået i spidsen for grøn vækst rejseholdet og sammen med kollegerne i foreningens Fagligt Team taget sig af hovedparten af de 300 omlægningstjek, det er blevet til. - Der var rigtig mange landmænd, der havde forberedt sig grundigt og gik ind til besøget med en forventning om at lære noget og med gode kritiske spørgsmål omkring de muligheder og udfordringer, der kunne være ved en omlægning til økologisk drift. Faktisk har alle lodsejerne taget imod os positivt ved alle besøgene. De lokale konsulenter, der har deltaget, har spillet en positiv rolle, og vi håber at kunne udbygge dette samarbejde i fremtiden, siger Mads Vinther. 100 øko-omlægningstjek i Syddjurs I alt har 12 kommuner og en række lokale landboforeninger sammen med Økologisk Landsforening tilbudt landmænd et gratis omlægningstjek. Landmændene har oftest haft jord i områder med drikkevandsinteresser og/eller særlige naturinteresser. I Syddjurs Kommune var det over hundrede konventionelle landmænd og lodsejere, der ligesom Verner og Merete på Holmegaard sagde ja tak til et omlægningstjek af gården. Næsthøjeste antal omlægningstjek for en enkelt kommune var Randers med 46. Største Ø-mærkede areal nogensinde 20 nye kommuner går i gang Projektet fortsætter nu med et opfølgende projekt, der inkluderer de nuværende 12 kommuner, og inddrager yderligere 20 kommuner. - Når der ikke anvendes pesticider på marken, så er der heller ingen risiko for nedsivning af sådanne pesticidrester til grund- og drikkevand under dem eller spredning i naturen omkring dem. Den logik har været udgangspunktet for pilotprojektet, og det er også den logik, der ligger bag, at flere kommuner allerede har bestemt, at de vil være med i næste projektperiode, siger Mads Vinther. Gennem workshops og anden inddragelse for udvalgte nøglemedarbejdere og folkevalgte i kommunerne skal det nye projekt også sigte mod, at den viden og de værktøjer, der genereres, ikke forsvinder, når projektperioden stopper. Værdien af et omlægningstjek er kroner, men i projektet har det været gratis for landmanden. Økologisk Landsforening ledte projekt Rejsehold for lokal Grøn Vækst for Sammenslutningen Økosalg & Oplysning bestående af Arla, Thise, Naturmælk, Friland A/S og Urtekram og med støtte fra Fødevareministeriet og EU s Landdistriktsmidler. Udviklingen i det samlede økologiske produktionsareal og det fuldt omlagte økologisk areal i ha for perioden Kilde: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012 autorisation og produktion, NaturErhvervstyrelsen. Siden 2007 er det økologisk certificerede areal vokset med 22 pct. I 2012 nåede det Ø-mærkede areal op på ha, hvilket er det største nogensinde. Der er dog stadig et stykke til en fordobling af det økologiske areal i 2020 ifht niveau, som er regeringens målsætning. Arealet fordelte sig i 2012 på autoriserede bedrifter, hvilket er 79 flere end 2011 og det højeste antal siden

5 Mark & stald Økologisk Landsforening 2013 Omlægningstjek gav skubbet til omlægning Efter 22 års tilløb var det et gratis omlægningstjek fra Økologisk Landsforening, der fik Verner og Merete Nielsen til at træffe beslutningen om omlægning af Holmegaard på Djursland. De var nogle af de flere end 100 konventionelle landmænd og lodsejere i Syddjurs Kommune, der takkede ja til et omlægningstjek Med halvdelen af den vanskelige jord i Nationalpark Mols Bjerge, høje bakker, lave enge, skov og Kattegat i baggrunden, lægger Verner og Merete Nielsen nu den 200 år gamle Holmegaard ved Hyllested på Djursland om til økologisk drift. Strategien er at skabe et rentabelt, historisk landbrug, der harmonerer med sine omgivelser. Intensiv, konventionel planteavl må bl.a. vige pladsen for en gammel kvægrace. De har drevet gården med konventionel planteavl i 22 år. I sommer stod de sidste konventionelle marker med frøgræs og korn til fremavl og svajede i vinden på Holmegaards marker. - Vi har egentlig hele tiden gerne villet lægge om til økologi, men med to fuldtidsjob i Aarhus har det ikke været realistisk, for en ejendom som denne bør rettelig have dyrehold især som økologisk, siger Verner Nielsen, der nu er fuld tid hjemme på Holmegaard, hvor han er ved at opbygge en nicheproduktion, der bygger på naturlig og økonomisk bæredygtighed. Verner Nielsen på bakken over Holmegaard. Sammen med Merete har han haft gården siden 1991, og nu har de besluttet at tage springet fra konventionel planteavl til økologisk, multifunktionelt landbrug. Gammel kornsort overgår moderne i bagekvalitet I vækstsæsonen kørte Økologisk Landsforening og Aarhus Universitet et hvedeforsøg på Foulumgård, forskningscenter Foulum. Forsøget testede to forskellige vinterhvede-sorter i 48 parceller og 16 parametre herunder gødning/ingen gødning, jordløsning/ingen jordløsning og forskellig rækkeafstand. De to sorter var den gamle Gotlandsk Børst og den nye sort Skagen. - Gotlandsk børst havde signifikant højere protein- og glutenindhold end Skagen, og var faktisk den eneste med bagekvalitet. Til gengæld giver Skagen et væsentligt højere udbytte, fortæller Marie-Louise Simonsen, planteavlskonsulent og projektleder af Økologisk brødhvede online. Som projektnavnet antyder, havde indsatsen også en formidlingsdel. En timelaps-film der viser hveden gro dag for dag, opskrifter på øko-bagværk og løbende opdateringer fra hvedesorterne med humoristiske og personificerede kommentarer har fyldt hvedens facebookside. Konkurrencen mellem hvedesorterne Gotlandsk Børst og Skagen på forsøgsmarkerne på Foulumgård kunne via kameraer i marken følges på facebook. 5

6 Økologisk Landsforening 2013 Økologisk frontløber 2013 Mark & stald Faglige udviklingsprojekter 2013 Hvert år gennemfører Økologisk Landsforenings Fagligt Team i samarbejde med en lang række landmænd, forskere, kokke, virksomheder og andre en masse udviklingsprojekter. Målet er at skabe bedre resultater for landmænd, bedre dyrevelfærd og natur, bedre klima, interesse for økologi fra næste generation, mere økologi til forbrugerne og meget andet. Her er et uddrag af de faglige udviklingsprojekter, Økologisk Landsforenings Fagligt Team har stået i spidsen for i Alle økologer er frontløbere sagde Per Kølster ved kåring af årets frontløber. Foreningen ønskede igennem hele 2013 at sætte fokus på bare nogle af de mange økologer, der viser nye veje for mere og bedre økologi i Danmark. Gennem hele 2013 har Økologi & Erhverv portrætteret 20 økologisk frontløbere. 20 personer eller virksomheder, som har gjort noget særligt innovativt og banebrydende eller på anden vis bliver ved med at udvikle, tænke ud af boksen og afprøve nye ting. Fem af de 20 frontløbere var nomineret til finalen, som fandt sin afgørelse på Økologikongres 2013 i slutningen af november, hvor 900 deltagere havde mulighed for at stemme på deres favorit. Vinderen blev Sten Dissing, økologisk mælkeproducent, Brovst, der ved prisuddelingen fik disse ord med på vejen fra foreningens formand Per Kølster: - Som andengenerations økolog har Sten fokus på styrkelse af fagligheden i dagligdagen og på at optimere på de bløde værdier som en god arbejdsplads for landmanden, høj dyrevelfærd, stabil drift og indtjening på et mindre landbrug. Han viser, at familiebruget stadig har en plads i det økologiske landbrug. Han beviser, at småt kan være godt, og at man hellere skal ekspandere i viden end i kapacitet og stressniveau. Økologikongressen 2013 kårede Sten Dissing til årets økologiske frontløber ØKOLOGISKE frontløbere Der var i alt 20 kandidater til titlen Økologisk Frontløber Bedre kornudbytter Økologisk brødhvede online Økologisk mælk uden foderindkøb Flere unge økologiske landmænd Økologisk græsfrøavl Recirkulering af næringsstoffer fra by til land Landbrugskursus for deltidslandbrugere Mere natur og vildtpleje i agerlandet gennem erfa-grupper Fælles naturfremme i agerlandet Økologi i sporet Bæredygtige afgrøder til biogas Høsilage optimering af proteinkvalitet til drøvtyggere Bedre frø og udsæd i økologiske nicheafgrøder Effektive afgræsningsstrategier med skiftevis forskellige dyrearter Next generation Økologisk produktion af frugt og grønt Fårerådgivning Biogas erfa-grupper Kompetencecenter for økologisk biogas Håndtering af sygdom hos kvæg uden brug af antibiotika Økologisk rejsehold for lokal grøn vækst Rejsehold eksperimenterende økologi Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger Sortbroget Jysk Malkerace (SJM) bevaring gennem udvikling Lyngheden Sikre efterafgrøder Randzonekatalog Troværdig økologi i udvikling Økologikongres 2013 Øget konkurrenceevne via viden Forældredyrsproduktion fjerkræ Formidling om økologi er meget effektiv, når den kommer fra landmanden selv. 100 landmandsformidlere klar til at drage i marken I de første måneder af 2014 vil omkring 80 af Coop Danmarks i alt 600 lokale generalforsamlinger og årsmøder få besøg af en økologisk landmand, der fortæller om sin egen, økologiske produktion og om økologi generelt. Økologisk Landsforening vil styrke den direkte kontakt mellem økologer og forbrugere. 100 landmænd, som har meldt sig som formidlere, kan findes og kontaktes via et danmarkskort på foreningens hjemmeside I 2013 har en del af formidlerne været på et eller flere kurser og er således godt klædt på til at møde ikke bare Coops medlemmer og folkevalgte, men også børn og voksne i alle afskygninger på dyrskuer, messer, events m.m. 6

7 Mark & stald Økologisk Landsforening 2013 Per Bundgaard (th.), økologisk planteavler og deltager i projekterne Bedre økologiske udbytter og Økologi i sporet, diskuterer ukrudtsstrategi og kamerastyret radrensning i foråret på en mark ved Vester Halne. Ved tre møder i Rebild, Odense og Horsens satte tre lokale økologiske planteavlere og Økologisk Landsforening spot på bedre udbytter i økologisk planteavl. Udover faglige indlæg bød møderne også på debat med foreningens formand og næstformand. Bedre økologiske udbytter En række landbrugsfaglige udviklingsprojekter i Økologisk Landsforening har gennem 2013 været rettet mod at udvikle den økologiske planteavl. Bedre udbytter handler ikke kun om højere udbytter målt i kilo, men også bedre spisekvalitet og afregningspris. En af de lokale landmænd, der delte sine erfaringer, var Per Bundgaard fra Nørre Halne v. Aalborg, som driver ca hektar økologisk planteavl i Nordjylland. Størstedelen af markarbejdet foregår i faste kørespor og vha. gps og kamerateknologi. - Vi har haft meget fokus på ukrudt. Derfor sår vi kornet i rækker, så vi kan radrense. Dernæst arbejder vi med præcis placering af gødning og håber at se nogle effekter på mineralisering, fortalte Per Bundgaard bl.a. på mødet. Sælg dit kød direkte Efterspørgslen på økologisk kød er stor, og ofte er den letteste vej for forbrugerne at købe direkte hos landmanden. En stor indsats for lokal og direkte afsætning af kød og en række workshops, kurser og møder om økologisk kød og afsætningen af den kulminerede sidst på året med udgivelsen af to do -håndbogen Øko kød-salg. - Lokale varer er et af de store fokus- og vækstområder for økologien lige nu. Og det kan også komme de mange økologiske kødproducenter, som sælger direkte til forbrugerne, til gode, vurderede Cathrine Esmann, fødevarerådgiver i Økologisk Landsforening, på et temamøde på Økologikongres faste kunder Mælkeproducent Ole Sørensen er en af de økologiske landmænd, der har succes med direkte afsætning af kød. Han har de seneste to år afsat alt kødet selv, og når alle udgifterne er betalt, har han en merfortjeneste på ca. 25 procent. - Vi har ca. 250 faste kunder, som har vænnet sig til at aftage kilo kød af gangen. Vi sender en mail ud til alle, når vi har dyr, som skal slagtes. På den måde bliver stort set alt kødet solgt på forhånd. Ca. ti personer besøger vores hjemmeside hver dag, og vi får et par nye kunder om måneden, som ofte har fundet os på nettet, så salget vokser lige så stille, siger Ole Sørensen. Økologisk svinekød var i fokus både som her, hvor Mikkel Maarbjerg parterer økogris på Økologikongres, og da Økologisk Fødevarerådgivning og Fagligt Team holdt tre Slagteworkshop og den gode historie om øko-oksekød, -svinekød, -pølser på Gourmandiet i København i efteråret. Kurserne var rettet mod landmænd med direkte afsætning. Øko kødsalg er en to do -håndbog for økologiske husdyrproducenter med direkte afsætning af kød. 7

8 Økologisk Landsforening 2013 Mark & stald Landmænd samler sig i natur-erfagrupper Flere naturprojekter og tre erfagrupper med landmænd fra Sønderjylland og Midtjylland har banet vejen for større interesse i natur- og vildtpleje i agerlandet. To nye erfagrupper følger nu i deres kølvand i Esbjerg og Munke Bjergby ved Sorø. Ej, det, jeg ville sige med filmholdet, var, at en halv time efter, de var kørt, så så jeg den første fasankok på toppen af insektvolden. Det gjorde indtryk på mig. Jeg vidste, at jeg havde fat i den lange ende med denne indsats. Fasankokken vil gerne have overblik, og dér midt på min flade mark havde jeg etableret et udsigtspunkt. Og den følelse blev kun forstærket gennem vækstsæsonen, hvor jeg kunne se, hvilket liv der var i både naturstriber og på insektvolden. Da afgrøden ved siden af blev høstet, blev det for alvor tydeligt, hvor bar marken var kontra mine naturtiltag. Sådan udtalte landmand Jacob Kjærsgård, Herning, da der blev afholdt inspirationsaften for natur-erfargrupper tidligere på året som en del af projektet Natur og vildtpleje i agerlandet - erfagrupper. Økologisk Landsforening har som et led i Naturprojekter udgivet katalogerne Naturfremme i agerlandet - naturstribe, insektvolde og andre tiltag og Flere dyr i agerlandet - Landmændene i projektet har fået masser af viden og høstet gode erfaringer med naturtiltag. Det er tydeligt, at videndeling og sparring med kolleger og fagpersoner skubber tiltag i gang, som både er effektive for naturen og relativt lette at håndtere for landmanden, fortæller Marie-Louise, der er leder af projektet og til dagligt er planteavlskonsulent i Økologisk Landsforening. Nyt randzonekatalog - udnyt randzonerne til din fordel Randzonekataloget kan frit downloades fra randzonekatalog. Økologisk Landsforening har netop udgivet et Randzonekatalog som viser vej til anvendelse af randzoner. Randzonen rummer muligheder for økologisk produktion, naturpleje m.m., og det bør udnyttes. Randzonekataloget illustrerer 10 konkrete metoder til at udnytte randzonen bedst muligt. Ordet randzone har længe haft en negativ klang i manges ører, men randzonerne kan udnyttes konstruktivt og måske endda lette hverdagen for den økologiske landmand. Randzonekataloget er baseret på landmændenes egne idéer og erfaringer med udnyttelse af randzonearealerne. Kataloget indeholder ti konkrete løsninger på udnyttelse af randzoner til økologisk produktion, naturpleje eller andre tiltag, der kan være til gavn for natur, miljø og biodiversitet. Forventningen til kataloget er, at landmænd kan blive inspireret til at gøre brug af sine randzoner på en anderledes og konstruktiv måde for naturen i stedet for at se dem som noget, der besværliggør deres hverdag. Det skulle gerne give motivation til at vedligeholde og opretholde randzonerne. 8

9 Afsætning og forbrugere - hjemme og ude Økologisk Landsforening 2013 Eksportindsatser giver pote Vækstteam for Fødevarer fremhævede økologi Økologi blev fremhævet som en innovativ iværksætterbranche med et vækstpotentiale, der skal fremmes, da Erhvervs- og Vækstministerens Vækstteam for Fødevarer i april præsenterede sine anbefalinger for vækst i fødevarebranchen. -Vækstteamet peger rigtigt på, at økologi er en god vækstmotor. Økologer er gode til at starte virksomheder, de er vedholdende og opnår succes. Økologi er en løftestang for vækst, jobs og økonomisk aktivitet - ikke mindst i landområder. Det kan vi udnytte i langt højere grad end i dag, siger formand for Økologisk Landsforening, Per Kølster. Økologisk Landsforenings mangeårige arbejde med at fremme produktudvikling og markedsadgang for økologiske mikro- og småproducenter blev af vækstteamet fremhævet som særlig effektiv, og det resulterede i, at en støtte på 14,4 mio. kr. til foreningens Økologisk Fødevarerådgivning kom med i en aftale mellem regeringen og Enhedslisten om grøn omstilling. Midlerne muliggør mere opbakning til mindre producenter, samt landmænd der begynder at forarbejde deres varer. BioFach 2014 reddet Organisering af BioFach 2014 er i fuld sving, og Økologisk Landsforening ser frem til endnu en god messe, hvor export manager Helene Birk, forventer deltagende virksomheder. I flere måneder så det ellers sort ud for finansieringen af en dansk fællesstand, efter at EU underkendte den danske finansiering af 13 afsætningsfremmende aktiviteter, herunder eksportfremstød på BioFach. I slutningen af november lykkedes det dog for Økologisk Landsforening, at få de danske politikere til at garantere en national finansiering af eksportfremstødet samt de 12 andre projekter, som foreningens virksomhedsmedlemmer og andre organisationer havde fremsendt. Med en bevilling fra fødevareministeriet faldt det økonomiske fundament for BioFach 2014 på plads. BioFach afholdes fra den Foreningens forventninger til udviklingen i den økologiske eksport holdt stik. Økoeksporten voksede med 12,3 procent fra 2011 til 2012 og sætter dermed rekord for syvende år i træk, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Danske virksomheder eksporterede økologiske fødevarer for mio. kroner i Tyskland og Sverige, som har været i fokus i Økologisk Landsforenings eksportarbejde i 2013, er fortsat de største aftagerlande og udgør tilsammen 68 procent af eksporten. - En af vores vigtigste eksportindsatser er at komme tættere på kæderne på relevante eksportmarkeder. Den danske førerposition inden for økologi og den deraf store mangfoldighed i udbuddet af økologiske koncepter vækker opmærksomhed hos indkøbere fra flere internationale kæder, siger export manager, Helene Birk og fortsætter: - Det er lykkedes os at få hul igennem til de svenske kæder, som har vist interesse for flere danske øko-virksomheder, og foreløbig aftalt møder med syv af dem for at drøfte sortimentet. Kendetegnende for disse er, at de er vant til at arbejde professionelt med innovation og udviklingen af deres koncepter og allerede leverer deres produkter til én eller flere detailkæder på det danske marked. Vi er i samme proces med flere tyske kæder i øjeblikket, siger hun. Økologisk Landsforening vil i det nye år også rette en struktureret indsats mod udvalgte kæder i Benelux-landene, Norge m.fl. Dansk økologi i Die Welt BIO-LAND DÄNEMARK Dänemark is(s)t ökologisch Unsere Nachbarn sind Weltmeister im Verbrauch von ökologischen Produkten. Ob in Kindergärten, Schulen, Kantinen, Hot- Dog-Buden oder Sterne-Restaurants mit Michelin-Auszeichnung ökologisches Essen steht inzwischen auf der Tagesordnung vieler dänischer Institutionen. Wir haben Per Kølster, Präsident des führenden dänischen Bio-Verbandes Organic Denmark, auf einer Tour zu den an- Organic Export Academy løfter eksportkompetencer Eksporten af økologiske varer betyder stadig mere for mange økologiske virksomheder, og den seneste positive eksportudvikling viser, at det ikke vil blive mindre i fremtiden. Derfor startede Organic Denmark/Økologisk Landsforening i 2013 uddannelsesprojektet Organic Export Academy, der henvender sig til alle i de økologiske virksomheder, som har ansvar eller delansvar for eksport. Forløbet er tilrettelagt, så de deltagende virksomheder får løftet deres eksportkompetencer og får en mere strategisk forståelse for udviklingen af nye forretningsområder på eksportmarkederne. Projektet forsætter i 2014 med nye seminarer og workshops. Organic Denmark auf einen Blick Organic Denmark ist ein Zusammenschluss von Bio- Landwirten, Unternehmen und Bürgern in Dänemark (Økologisk Landsforening), der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Biolandbau in Dänemark zu fördern und weiterzuentwickeln. Der Verband hat rund 4000 Mitglieder und unterstützt sie unter anderem bei der Vermarktung ihrer Produkte. Kontakt: Helene Birk, Export Manager, > Der Präsident Per Kølster, 59, ist selbst ökologischer Landwirt in dem dänischen Unternehmen Aarstiderne ( Jahreszeiten ), das ökologisches Obst und I starten af september fik ca tyske Die Welt-læsere i Berlin og Hamborg-området sammen med avisen et tillæg om dansk økologi, der bl.a. indeholdt en reportage fra en rundtur til økologiske hot-spots i København med formand Per Kølster, samt artikler om tre danske øko-producenter. 9

10 Økologisk Landsforening 2013 Afsætning og forbrugere - hjemme og ude Hvor mange danske køer tror man bliver lukket ud på græs om sommeren? I hvor høj grad forbinder danskerne økologisk mælk med rent grundvand? I hvor høj grad forbinder danskerne økologisk mælk med en rigere natur med flere vilde dyr og planter? Over halvdelen I høj grad I høj grad Under halvdelen % Dec Sep Slet ikke % Apr Sep Slet ikke % Apr Sep Kilde: A&B Analyse Grafik: Økologi & Erhverv Danskerne ved mere om øko-mælk Dansende køer på forårsgræs på Økodag og budskaber som et glas levende landskab og et glas køer på græs i den efterfølgende kampagne, som Økologisk Landsforening og de økologiske mejerier stod for, har haft den ønskede effekt. Eksempelvis er 31,2 procent af danskerne blevet bevidste om, at økologisk mælk hænger sammen med flere vilde planter og dyr samt en rigere natur. Det vidste kun 18,6 procent før kampagnen. - Formålet med aktiviteterne i foråret var at øge økologisk mælkesalg ved at give danskerne mere viden om, hvad der kendetegner økologisk mælk i forhold til ikke-økologisk mælk. Det er nødvendigt, at forbrugerne kender merværdien ved øko-mælken, hvis de skal putte den økologiske mælk i indkøbskurven, siger Birgitte Nygaard, projektleder i Økologisk Landsforening. ØVRIGE KAMPAGNER: Svinekødskampagne med mærkbar effekt I ugerne slog Økologisk Landsforening et slag for det økologiske svinekød med en landsdækkende kampagne, Gris under åben himmel, som skulle gøre danskerne klogere på det økologiske griseliv. Og hos Friland kunne man aflæse en tydelig effekt på salget til dagligvarekæderne i kampagneperioden. Det steg med 40 procent sammenlignet med samme periode året før. Kampagnen var synlig på plakater rundt omkring i bybilledet, i annoncer i magasiner og dagblade samt i dagligvarehandlen, hvor forbrugerne kunne finde foldere med opskrifter og fakta om økologisk svinekød. Kampagnematerialet indeholdt blandt andet en QRkode, som man kunne scanne med en smartphone og derved se en film om det økologiske griseliv. Kød fra køer på græs Alle økologiske køer skal ud under åben himmel i sommerhalvåret, så når man vælger økologisk oksekød, får man kød fra køer, der har været på græs. Det var det centrale budskab i en landsdækkende oksekødskampagne fra Økologisk Landsforening, som fandt sted i ugerne og havde til formål at tydeliggøre værdien ved det økologiske oksekød over for danskerne. Kampagnen var synlig på plakater i bybilledet samt på oksekødspakkerne i dagligvarehandlen, hvor forbrugerne desuden kunne finde foldere med opskrifter og fakta om økologisk oksekød. - Hvis man som forbruger skal være villig til at betale mere for at få økologisk oksekød, er det klart en forudsætning, at man ved, hvilken forskel økologien gør for dyrevelfærden eksempelvis at de økologiske køer er sikre på at komme ud på græs, siger Birgitte Jørgensen, projektleder på kampagnen. Fokus på økologisk hjemmebag I forbindelse med efterårsferien udgav Økologisk Landsforening og en sammenslutning af ni økologiske melproducenter en bog og et hæfte med masser af inspiration til økologiske bageprojekter i de danske hjem. Foruden en række lækre opskrifter på alt fra ølandshvedebrød, minirugbrød med chokolade til bountybarer indeholdt bogen og hæftet også information om merværdien ved det økologiske mel, korn og kerner. Forbrugerne kunne bl.a. læse, at økologisk korn er dyrket på naturens præmisser uden brug af hverken kunstgødning, sprøjtegifte, stråforkortere eller gensplejsede organismer. Den økologiske bagebog udkom med Femina i uge 42, og bagehæftet kunne man i samme uge få fingre i i Føtex butikker. 10

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika - om økologi. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det med en almindelige mejetærsker. på jagt efter økologiske samarbejdspartnere

Læs mere

Fire søer skal dele en stor farehytte i projektet Mer Frigris. Forsøgshytten blev i sidste uge samlet på Torben Langers mark vest for Holstebro.

Fire søer skal dele en stor farehytte i projektet Mer Frigris. Forsøgshytten blev i sidste uge samlet på Torben Langers mark vest for Holstebro. Hvem skal nu betale? Søer flytter sammen Stor rift om støttekroner Økologisk Landsforening vil flytte penge fra generel fødevareforskning over til økologi det vil økologerne i Landbrug & Fødevarer ikke

Læs mere

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer.

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer. Forsvar for spisemærke 140.000 kr. mere til mælk Succes med torvehandel Spisemærket virker efter hensigten, og jeg vurderer ikke, det har den udvandende effekt for økologiens troværdighed. Prognosen for

Læs mere

AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang

AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang De kalder mig Øko-Dan Økologiske lucernefrø Nu rykker kyllingerne Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. DLF

Læs mere

Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai

Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai Mød seks kandidater til fem bestyrelsesposter i Økologisk Landsforening. De nye bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling

Læs mere

Coop booster økologien

Coop booster økologien 120 mio. kr. til mere økologi Tag de 500 kroner Bedste år for Hanegal Regeringen har sammen med Enhedslisten og SF indgået være tjent med at holde sig under 60 kg udnyttet N og indkassere ekstra 500 kr./ha

Læs mere

Øko-køernes velfærd i top

Øko-køernes velfærd i top Eleverne vælter ind Overlevelse i det fri Irma adopterer Livø Der var 40. I år kom der 99 nye elever på Kalø Landbrugsskole. Forstander Kim Qvist må nu leje pavillioner for at kunne huse de mange nye.

Læs mere

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser Høstmarked søger værter Tema: Kompakt fuldfoder Landets første rismølle De økologiske høstmarkeder er et rigtig godt udstillingsvindue for økologien. Derfor vil Økologisk Landsforening gerne have endnu

Læs mere

AKTUELT 14 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Stikprøver afslører mange fejl

AKTUELT 14 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Stikprøver afslører mange fejl Økologi skaber værdi Kørespor i græs er oplagt Global fremgang for økologien g anbrug uaer e å ege f ane g ueer gå frre rugaer en nenne anbrug. ere aber g anbrug re rer fr afune. ere g ere ananer ar ur

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer UD MED FREMMED FRUGT 4 KRYDSNINGER HOLDER HVAD DE LOVER 16 MEJERIERNE VIL SYDPÅ 5-6 ØKOLOGI&ERHVERV 24. SEPTEMBER 2010 NR. 463 30. ÅRGANG Græsset er grønnere, end du tror TEMA SIDE 11-13 Landmandsuddannelse

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED Gift på ministerens bord Bæredygtig økologisk biogas Irma bager på ny brødserie Før sommerferien opfordrede Økologisk Landsforening miljøminister Kirsten Brosbøl til at gribe ind over for brugen af giften

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

ØKOLOGI ERHVERV. Nyt slagsmål om gmo-forskning. Italien finder gift i øko-sojabønner

ØKOLOGI ERHVERV. Nyt slagsmål om gmo-forskning. Italien finder gift i øko-sojabønner Økologi på Folkemødet Økologer skipper majsen Fra Osted til Hansen Is De grønne organisationer fyldte godt på Folkemødet i Allinge, hvor Økologi & Erhverv fulgte i ØLformand Per Kølsters fodspor. Der er

Læs mere

Regeringen vil have meget mere økologi Fødevareministeren fortæller med

Regeringen vil have meget mere økologi Fødevareministeren fortæller med 8 BEDRE BUNDLINJE I ØKOLOGI 5 3 GED, GRIS OG GÅRDBUTIK 29. juni 2012 nr. 4 Regeringen vil have meget mere økologi Fødevareministeren fortæller med Handlingsplan 2020 hvad hun vil gøre for at øge det økologiske

Læs mere

ØKOLOGISK UDVIKLING. Samarbejde giver et løft Mælkeproducent og gulerodsavler har udviklet et lukrativt parløb, der giver gevinst til begge parter.

ØKOLOGISK UDVIKLING. Samarbejde giver et løft Mælkeproducent og gulerodsavler har udviklet et lukrativt parløb, der giver gevinst til begge parter. ØKOLOGISK UDVIKLING Økologiske bedrifter i udvikling september 2008 FOTO: GUSTAV BECH JENSEN Farmers market hitter i USA Farmers markets, abonnementsordninger og andre nye salgsformer vinder stærkt frem

Læs mere

messe økologi tema tema Slip sanserne løs på Foodexpo 2014 Danmark har det højeste øko-salg i verden. Portræt Ledelse i fokus i hverdagen

messe økologi tema tema Slip sanserne løs på Foodexpo 2014 Danmark har det højeste øko-salg i verden. Portræt Ledelse i fokus i hverdagen Fagbladet for kantine og køkken nr. 2 marts 2014 messe tema tema økologi Slip sanserne løs på Foodexpo 2014 Danmark har det højeste øko-salg i verden. Mineslund Fra spædekalv til spegepølse Portræt Ledelse

Læs mere

ØKOLOGI&ERHVERV. 160 virksomheder skal chekkes KONTROL: Fødevareregionener forbereder den hidtil største økologiske kontrolaktion

ØKOLOGI&ERHVERV. 160 virksomheder skal chekkes KONTROL: Fødevareregionener forbereder den hidtil største økologiske kontrolaktion ØKOLOGI&ERHVERV 4 27. AUGUST 2010 NR. 461 30. ÅRGANG Kvaliteten regner væk Vinterrugen her var moden og høstklar, da den langvarige regnperiode satte ind i begyndelsen af august. Siden har det stort set

Læs mere

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER EN KORTLÆGNING AF FORBRUGET AF ØKOLOGI I AALBORG, AARHUS, FURESØ, HVIDOVRE OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE I EFTERÅRET 2013. Projektmedarbejder, Lærke Mai Bonde

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

fødevaremagasinet Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter :: SE SIDE 5 ::

fødevaremagasinet Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter :: SE SIDE 5 :: #10 :: November 2012 :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset fødevaremagasinet nyt fra specialfødevarehandelen detail producenter leverandører Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ØKOLOGI FELIX SMITH: for alle. laver grøn mad GUIDE TIL DEN ØKOLOGISKE UGE ADAM PRICE - MIN MAD SKAL HA DET GODT

ØKOLOGI FELIX SMITH: for alle. laver grøn mad GUIDE TIL DEN ØKOLOGISKE UGE ADAM PRICE - MIN MAD SKAL HA DET GODT ØKOLOGI for alle MAGASINET FOR DEN ØKOLOGISKE UGE AUGUST 2013 GUIDE TIL DEN ØKOLOGISKE UGE ADAM PRICE laver grøn mad FELIX SMITH: - MIN MAD SKAL HA DET GODT ANNONCE Gris under åben himmel - det er økologi

Læs mere

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

7 biodynamikere fortæller

7 biodynamikere fortæller 7 biodynamikere fortæller om deres motivation, mål og metoder 1 Foreningen for biodynamisk jordbrug Indhold Hvad får en landmand til at dyrke biodynamisk?........ side 2 Hvad får forbrugere ud af at købe

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere