Modet til at tænke nyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modet til at tænke nyt"

Transkript

1 Årsbrev 2013

2 Økologisk Landsforening 2013 Modet til at tænke nyt Det første år som formand er langt fra gået i skrivende stund, og alligevel har månederne siden formandsskiftet i marts været særdeles begivenhedsrige. Utallige dagligstue-møder ude hos medlemmer, lige så mange på Christiansborg og i diverse ministerier, rejser og skriverier er det blevet til. Jeg har fået et indblik i medlemmernes dagligdag og udfordringer samt set, følt og smagt, hvordan økologien breder sig ikke bare i landbruget, men også i samfundet og kosten på mange niveauer. Jeg har fra første række haft den glæde at oplevet det store arbejde for økologien, vi i kraft af vores medlemskab i forening har været fælles om at udrette i I dette årsbrev kan du se en bred vifte af foreningens mange bidrag til økologiens udvikling og udbredelse i Bliv klogere på foreningens rolle i det kraftigt voksende fokus på økologi i private og offentlige køkkener, diverse kampagner for økologisk mælk, kød og mel samt klimahandlingsplaner, økoomlægning, finanslov og meget andet. Efter mine mange møder med økologiske landmænd rundt i landets dagligstuer, er det tydeligt for mig, at økologien ikke bare er en formsag, men en hjertesag for de mange. Vi deler vores passion for med hver vores muligheder at skabe en produktion, som lever op til brede målsætninger om miljø, natur, klima, velfærd og kvalitet. Vi har et fælles og meningsfuldt bud på bæredygtighed. Og samtidig står vi også overfor, at vi ikke er i mål. Der skal konstant tænkes nyt. For at nå højere mål og for at møde den virkelighed, som konstant udfordrer den enkelte. Nytænkning, innovation og udvikling er nøgleordene, ikke mindst i en økonomisk virkelighed, hvor merværdi er vigtigere end nogensinde. Økologisk Landsforening arbejder stenhårdt for, at producenter har både økonomi, viden og mulighed for at være innovative og udvikle deres bedrifter. Det kræver nytænkning at omlægge tankegang og arbejdsrutiner i et stort hospitalskøkken til en økologisk, bæredygtig tilgang til madlavning. Det kræver nytænkning, at få ønsket om lokale varer til at spille sammen med offentlige udbudsregler. Det kræver nytænkning at tilføre økovarerne merværdi i form af fx klimatiltag. Det kræver nytænkning at putte økologiske tanker og spørgsmål ind i hovederne på næste generation af fødevareproducenter på landbrugsskoler og andre fødevareuddannelser. Og det kræver nytænkning at udvikle morgendagens økologiske landbrugsbedrift. Og er der noget, jeg har lært af mit første år som formand for Økologisk Landsforening, så er det, at der i vores store fællesskab ikke mangler mod til at tænke nyt. Dette årsbrev er et vidnesbyrd herom:) God læselyst og godt 2014! Per Kølster, formand Økologisk Landsforening Økologisk Landsforening Årsbrev 2013 er udgivet af Økologisk Landsforening, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj Tlf: Tryk: Skive Folkeblad/Rotation Oplag: Redaktion: Joachim Kjeldsen Line Skouboe Layout: Irene Brandt Indhold: Mark og stald 3-8 Afsætning og forbrugere - hjemme og ude 9-11 Økologi til folket Økomad i offentlige og private storkøkkener Politik Om Økologisk Landsforening 20 2

3 Mark & stald Økologisk Landsforening 2013 Økologien i klimabevægelse Enkelte økologiske mælkeproduktioner er i dag CO 2 -neutrale. Det kan lade sig gøre ved at lægge grøn energiproduktion i klima-vægtskålen. Men det er også lykkedes bedrifter at opnå over 20 procents CO 2 -reduktion alene vha. energibesparelser og fokus på kulstofbinding i sædskifte og arealanvendelse. Klimahandlingsplaner har gjort sit indtog på 105 gårde og dermed i dansk økologi Samtlige Thise-leverandører og yderligere 25 økologiske landmænd har siden 2010 lagt en klimahandlingsplan for bedriften. Klimahandlingsplaner blev sammen med andre værktøjer som fx kulstofskolen udviklet i kølvandet på Økologisk Landsforenings klimastrategi fra I dag er klimahandlingsplaner en del af foreningens rådgivningsportefølje. Kresten Degn, der er økologisk mælkeproducent ved Tarm i Vestjylland, er en af de Thise-leverandører, som er godt i gang med at føre sin klimaplan ud i livet. - Før vi fik lavet klimaplanen, var vi også almindeligt økologisk bevidste om ressourceforbrug, men klimaplanen har sat nogle aktuelle ting på dagsordenen og skærpet vores holdninger til klimaindsatsen på flere måder. Den har blandt andet gjort, at vi geninvesterer de penge, vi sparer ved klimatiltag, i ny klimateknik - gerne teknik, der laver energi, fortæller Kresten Degn i en video på youtube og okolog.dk. Klimatiltag sparer landmanden penge Der er allerede i dag økologiske gårde med malkekøer, Kresten Degn, økologisk mælkeproducent, er en af de landmænd, der har lagt en klimahandlingsplan for gården. Som billedet viser, har historien også ramt de sociale medier i som er helt CO 2 -neutrale. Det kan kun lade sig gøre ved at supplere landbruget med grøn energiproduktion. Men selv gårde uden vindmøller, solceller eller biogasanlæg har opnået CO 2 -reduktion på over 20 pct. ved at optimere bedriften på klimaområdet. - Det sjove er, at tiltag, der sparer klimaet for CO 2, ofte også betyder, at landmanden sparer penge. Energibesparelser, mere græs i sædskiftet, som binder kulstof i jorden, samt færre og længere-levende dyr er nogle af de effektive klimatiltag, mælkeproducenter kan gøre, fortæller Erik Kristensen, der er planteavls- og klimakonsulent i Økologisk Landsforening. Beregningerne bag klimahandlingsplanerne bygger på en model udarbejdet af det hollandske center for landbrug og miljø (CLM) med faglig støtte fra professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet. Natur- & klimatiltag giver økologien merværdi Interessen for klima- og naturindsatser på økologiske landbrug er ikke kun slået igennem ude hos landmændene. Også på Christiansborg er det lykkedes Økologisk Landsforening at åbne politikere og embedsmænds øjne og ører. - Vi har skabt en interesse for, at økologiordningen også skal være med til at løfte økologien på natur- og klimaområdet. Det vil både styrke økologiens image og skabe øget forbrugerinteresse for økologi, som bliver endnu mere værdifuld, siger Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening. Et konkret forslag fra Økologisk Landsforening om at indarbejde enkelte klima- og naturkrav mod kompensation i landdistriktsprogrammet fra 2015 er i skrivende stund under behandling. Æg- og fjerkræformand til ministersamråd En kampagne fra Dyrenes Beskyttelse mod burhøns førte ad omveje til et ministersamråd om ægproduktion i Danmark. Der var lagt an til overkritisk fokus på øko-æg, og så måtte æg- og fjerkræudvalget samt sekretariat i Økologisk Landsforening trække i arbejdstøjet - Det, der fik os op af stolene, var, at mange af de 18 spørgsmål til ministeren var meget kritiske over for den økologiske produktion og tilsyneladende designet til at flytte kritisk fokus fra burægproduktionen over på økologi. Fx hvad angår dødelighed, som unægtelig er højere i produktioner, hvor hønsene går frit og ude. Der var også deciderede fejl i præmissen og talmaterialet bag spørgsmål om miljø i hønsegårde, siger Flemming Haugaard, formand for æg- og fjerkræudvalget i Økologisk Landsforening. Han drog selv fra Bollerslev i Sønderjylland til Christiansborg og mødtes med først Venstres Erling Bonnesen, der havde kaldt ministeren i samråd, og deltog efterfølgende i selve samrådet. Og det kan godt betale sig at tage dialogen. - Under selve samrådet var der ingen kritiske spørgsmål til økologien fra Erling Bonnesen, og jeg synes, han var både faglig og saglig omkring økologien på Flemming Haugaard, økologisk ægproducent v. Bollerslev i Sønderjylland og formand for Æg- og fjerkræudvalget i Økologisk Landsforening. samrådet. Her hørte vi også en ny og velforberedt fødevareminister, der understregede, at hun selv køber økologiske æg, og at det ikke er regeringens mål at forbyde burhøns, men hilser det velkommen, at der er kæder, som har taget ansvar og udfaset buræg, fortalte Flemming Haugaard efter samrådet. 3

4 Økologisk Landsforening 2013 Omlægningstjek til landmænd Mark & stald Siden 2011 har konventionelle landmænd og lodsejere i 12 kommuner fået tilbudt et øko-omlægningstjek via projektet Økologisk rejsehold for lokal grøn vækst. 300 takkede ja, og Natur & Landbrugskommissionen kvitterede i foråret med en anbefaling til regeringen om landsdækkende udbredelse af pilotprojektet Projektleder Mads Vinther, Økologisk Landsforening, har stået i spidsen for grøn vækst rejseholdet og sammen med kollegerne i foreningens Fagligt Team taget sig af hovedparten af de 300 omlægningstjek, det er blevet til. - Der var rigtig mange landmænd, der havde forberedt sig grundigt og gik ind til besøget med en forventning om at lære noget og med gode kritiske spørgsmål omkring de muligheder og udfordringer, der kunne være ved en omlægning til økologisk drift. Faktisk har alle lodsejerne taget imod os positivt ved alle besøgene. De lokale konsulenter, der har deltaget, har spillet en positiv rolle, og vi håber at kunne udbygge dette samarbejde i fremtiden, siger Mads Vinther. 100 øko-omlægningstjek i Syddjurs I alt har 12 kommuner og en række lokale landboforeninger sammen med Økologisk Landsforening tilbudt landmænd et gratis omlægningstjek. Landmændene har oftest haft jord i områder med drikkevandsinteresser og/eller særlige naturinteresser. I Syddjurs Kommune var det over hundrede konventionelle landmænd og lodsejere, der ligesom Verner og Merete på Holmegaard sagde ja tak til et omlægningstjek af gården. Næsthøjeste antal omlægningstjek for en enkelt kommune var Randers med 46. Største Ø-mærkede areal nogensinde 20 nye kommuner går i gang Projektet fortsætter nu med et opfølgende projekt, der inkluderer de nuværende 12 kommuner, og inddrager yderligere 20 kommuner. - Når der ikke anvendes pesticider på marken, så er der heller ingen risiko for nedsivning af sådanne pesticidrester til grund- og drikkevand under dem eller spredning i naturen omkring dem. Den logik har været udgangspunktet for pilotprojektet, og det er også den logik, der ligger bag, at flere kommuner allerede har bestemt, at de vil være med i næste projektperiode, siger Mads Vinther. Gennem workshops og anden inddragelse for udvalgte nøglemedarbejdere og folkevalgte i kommunerne skal det nye projekt også sigte mod, at den viden og de værktøjer, der genereres, ikke forsvinder, når projektperioden stopper. Værdien af et omlægningstjek er kroner, men i projektet har det været gratis for landmanden. Økologisk Landsforening ledte projekt Rejsehold for lokal Grøn Vækst for Sammenslutningen Økosalg & Oplysning bestående af Arla, Thise, Naturmælk, Friland A/S og Urtekram og med støtte fra Fødevareministeriet og EU s Landdistriktsmidler. Udviklingen i det samlede økologiske produktionsareal og det fuldt omlagte økologisk areal i ha for perioden Kilde: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012 autorisation og produktion, NaturErhvervstyrelsen. Siden 2007 er det økologisk certificerede areal vokset med 22 pct. I 2012 nåede det Ø-mærkede areal op på ha, hvilket er det største nogensinde. Der er dog stadig et stykke til en fordobling af det økologiske areal i 2020 ifht niveau, som er regeringens målsætning. Arealet fordelte sig i 2012 på autoriserede bedrifter, hvilket er 79 flere end 2011 og det højeste antal siden

5 Mark & stald Økologisk Landsforening 2013 Omlægningstjek gav skubbet til omlægning Efter 22 års tilløb var det et gratis omlægningstjek fra Økologisk Landsforening, der fik Verner og Merete Nielsen til at træffe beslutningen om omlægning af Holmegaard på Djursland. De var nogle af de flere end 100 konventionelle landmænd og lodsejere i Syddjurs Kommune, der takkede ja til et omlægningstjek Med halvdelen af den vanskelige jord i Nationalpark Mols Bjerge, høje bakker, lave enge, skov og Kattegat i baggrunden, lægger Verner og Merete Nielsen nu den 200 år gamle Holmegaard ved Hyllested på Djursland om til økologisk drift. Strategien er at skabe et rentabelt, historisk landbrug, der harmonerer med sine omgivelser. Intensiv, konventionel planteavl må bl.a. vige pladsen for en gammel kvægrace. De har drevet gården med konventionel planteavl i 22 år. I sommer stod de sidste konventionelle marker med frøgræs og korn til fremavl og svajede i vinden på Holmegaards marker. - Vi har egentlig hele tiden gerne villet lægge om til økologi, men med to fuldtidsjob i Aarhus har det ikke været realistisk, for en ejendom som denne bør rettelig have dyrehold især som økologisk, siger Verner Nielsen, der nu er fuld tid hjemme på Holmegaard, hvor han er ved at opbygge en nicheproduktion, der bygger på naturlig og økonomisk bæredygtighed. Verner Nielsen på bakken over Holmegaard. Sammen med Merete har han haft gården siden 1991, og nu har de besluttet at tage springet fra konventionel planteavl til økologisk, multifunktionelt landbrug. Gammel kornsort overgår moderne i bagekvalitet I vækstsæsonen kørte Økologisk Landsforening og Aarhus Universitet et hvedeforsøg på Foulumgård, forskningscenter Foulum. Forsøget testede to forskellige vinterhvede-sorter i 48 parceller og 16 parametre herunder gødning/ingen gødning, jordløsning/ingen jordløsning og forskellig rækkeafstand. De to sorter var den gamle Gotlandsk Børst og den nye sort Skagen. - Gotlandsk børst havde signifikant højere protein- og glutenindhold end Skagen, og var faktisk den eneste med bagekvalitet. Til gengæld giver Skagen et væsentligt højere udbytte, fortæller Marie-Louise Simonsen, planteavlskonsulent og projektleder af Økologisk brødhvede online. Som projektnavnet antyder, havde indsatsen også en formidlingsdel. En timelaps-film der viser hveden gro dag for dag, opskrifter på øko-bagværk og løbende opdateringer fra hvedesorterne med humoristiske og personificerede kommentarer har fyldt hvedens facebookside. Konkurrencen mellem hvedesorterne Gotlandsk Børst og Skagen på forsøgsmarkerne på Foulumgård kunne via kameraer i marken følges på facebook. 5

6 Økologisk Landsforening 2013 Økologisk frontløber 2013 Mark & stald Faglige udviklingsprojekter 2013 Hvert år gennemfører Økologisk Landsforenings Fagligt Team i samarbejde med en lang række landmænd, forskere, kokke, virksomheder og andre en masse udviklingsprojekter. Målet er at skabe bedre resultater for landmænd, bedre dyrevelfærd og natur, bedre klima, interesse for økologi fra næste generation, mere økologi til forbrugerne og meget andet. Her er et uddrag af de faglige udviklingsprojekter, Økologisk Landsforenings Fagligt Team har stået i spidsen for i Alle økologer er frontløbere sagde Per Kølster ved kåring af årets frontløber. Foreningen ønskede igennem hele 2013 at sætte fokus på bare nogle af de mange økologer, der viser nye veje for mere og bedre økologi i Danmark. Gennem hele 2013 har Økologi & Erhverv portrætteret 20 økologisk frontløbere. 20 personer eller virksomheder, som har gjort noget særligt innovativt og banebrydende eller på anden vis bliver ved med at udvikle, tænke ud af boksen og afprøve nye ting. Fem af de 20 frontløbere var nomineret til finalen, som fandt sin afgørelse på Økologikongres 2013 i slutningen af november, hvor 900 deltagere havde mulighed for at stemme på deres favorit. Vinderen blev Sten Dissing, økologisk mælkeproducent, Brovst, der ved prisuddelingen fik disse ord med på vejen fra foreningens formand Per Kølster: - Som andengenerations økolog har Sten fokus på styrkelse af fagligheden i dagligdagen og på at optimere på de bløde værdier som en god arbejdsplads for landmanden, høj dyrevelfærd, stabil drift og indtjening på et mindre landbrug. Han viser, at familiebruget stadig har en plads i det økologiske landbrug. Han beviser, at småt kan være godt, og at man hellere skal ekspandere i viden end i kapacitet og stressniveau. Økologikongressen 2013 kårede Sten Dissing til årets økologiske frontløber ØKOLOGISKE frontløbere Der var i alt 20 kandidater til titlen Økologisk Frontløber Bedre kornudbytter Økologisk brødhvede online Økologisk mælk uden foderindkøb Flere unge økologiske landmænd Økologisk græsfrøavl Recirkulering af næringsstoffer fra by til land Landbrugskursus for deltidslandbrugere Mere natur og vildtpleje i agerlandet gennem erfa-grupper Fælles naturfremme i agerlandet Økologi i sporet Bæredygtige afgrøder til biogas Høsilage optimering af proteinkvalitet til drøvtyggere Bedre frø og udsæd i økologiske nicheafgrøder Effektive afgræsningsstrategier med skiftevis forskellige dyrearter Next generation Økologisk produktion af frugt og grønt Fårerådgivning Biogas erfa-grupper Kompetencecenter for økologisk biogas Håndtering af sygdom hos kvæg uden brug af antibiotika Økologisk rejsehold for lokal grøn vækst Rejsehold eksperimenterende økologi Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger Sortbroget Jysk Malkerace (SJM) bevaring gennem udvikling Lyngheden Sikre efterafgrøder Randzonekatalog Troværdig økologi i udvikling Økologikongres 2013 Øget konkurrenceevne via viden Forældredyrsproduktion fjerkræ Formidling om økologi er meget effektiv, når den kommer fra landmanden selv. 100 landmandsformidlere klar til at drage i marken I de første måneder af 2014 vil omkring 80 af Coop Danmarks i alt 600 lokale generalforsamlinger og årsmøder få besøg af en økologisk landmand, der fortæller om sin egen, økologiske produktion og om økologi generelt. Økologisk Landsforening vil styrke den direkte kontakt mellem økologer og forbrugere. 100 landmænd, som har meldt sig som formidlere, kan findes og kontaktes via et danmarkskort på foreningens hjemmeside I 2013 har en del af formidlerne været på et eller flere kurser og er således godt klædt på til at møde ikke bare Coops medlemmer og folkevalgte, men også børn og voksne i alle afskygninger på dyrskuer, messer, events m.m. 6

7 Mark & stald Økologisk Landsforening 2013 Per Bundgaard (th.), økologisk planteavler og deltager i projekterne Bedre økologiske udbytter og Økologi i sporet, diskuterer ukrudtsstrategi og kamerastyret radrensning i foråret på en mark ved Vester Halne. Ved tre møder i Rebild, Odense og Horsens satte tre lokale økologiske planteavlere og Økologisk Landsforening spot på bedre udbytter i økologisk planteavl. Udover faglige indlæg bød møderne også på debat med foreningens formand og næstformand. Bedre økologiske udbytter En række landbrugsfaglige udviklingsprojekter i Økologisk Landsforening har gennem 2013 været rettet mod at udvikle den økologiske planteavl. Bedre udbytter handler ikke kun om højere udbytter målt i kilo, men også bedre spisekvalitet og afregningspris. En af de lokale landmænd, der delte sine erfaringer, var Per Bundgaard fra Nørre Halne v. Aalborg, som driver ca hektar økologisk planteavl i Nordjylland. Størstedelen af markarbejdet foregår i faste kørespor og vha. gps og kamerateknologi. - Vi har haft meget fokus på ukrudt. Derfor sår vi kornet i rækker, så vi kan radrense. Dernæst arbejder vi med præcis placering af gødning og håber at se nogle effekter på mineralisering, fortalte Per Bundgaard bl.a. på mødet. Sælg dit kød direkte Efterspørgslen på økologisk kød er stor, og ofte er den letteste vej for forbrugerne at købe direkte hos landmanden. En stor indsats for lokal og direkte afsætning af kød og en række workshops, kurser og møder om økologisk kød og afsætningen af den kulminerede sidst på året med udgivelsen af to do -håndbogen Øko kød-salg. - Lokale varer er et af de store fokus- og vækstområder for økologien lige nu. Og det kan også komme de mange økologiske kødproducenter, som sælger direkte til forbrugerne, til gode, vurderede Cathrine Esmann, fødevarerådgiver i Økologisk Landsforening, på et temamøde på Økologikongres faste kunder Mælkeproducent Ole Sørensen er en af de økologiske landmænd, der har succes med direkte afsætning af kød. Han har de seneste to år afsat alt kødet selv, og når alle udgifterne er betalt, har han en merfortjeneste på ca. 25 procent. - Vi har ca. 250 faste kunder, som har vænnet sig til at aftage kilo kød af gangen. Vi sender en mail ud til alle, når vi har dyr, som skal slagtes. På den måde bliver stort set alt kødet solgt på forhånd. Ca. ti personer besøger vores hjemmeside hver dag, og vi får et par nye kunder om måneden, som ofte har fundet os på nettet, så salget vokser lige så stille, siger Ole Sørensen. Økologisk svinekød var i fokus både som her, hvor Mikkel Maarbjerg parterer økogris på Økologikongres, og da Økologisk Fødevarerådgivning og Fagligt Team holdt tre Slagteworkshop og den gode historie om øko-oksekød, -svinekød, -pølser på Gourmandiet i København i efteråret. Kurserne var rettet mod landmænd med direkte afsætning. Øko kødsalg er en to do -håndbog for økologiske husdyrproducenter med direkte afsætning af kød. 7

8 Økologisk Landsforening 2013 Mark & stald Landmænd samler sig i natur-erfagrupper Flere naturprojekter og tre erfagrupper med landmænd fra Sønderjylland og Midtjylland har banet vejen for større interesse i natur- og vildtpleje i agerlandet. To nye erfagrupper følger nu i deres kølvand i Esbjerg og Munke Bjergby ved Sorø. Ej, det, jeg ville sige med filmholdet, var, at en halv time efter, de var kørt, så så jeg den første fasankok på toppen af insektvolden. Det gjorde indtryk på mig. Jeg vidste, at jeg havde fat i den lange ende med denne indsats. Fasankokken vil gerne have overblik, og dér midt på min flade mark havde jeg etableret et udsigtspunkt. Og den følelse blev kun forstærket gennem vækstsæsonen, hvor jeg kunne se, hvilket liv der var i både naturstriber og på insektvolden. Da afgrøden ved siden af blev høstet, blev det for alvor tydeligt, hvor bar marken var kontra mine naturtiltag. Sådan udtalte landmand Jacob Kjærsgård, Herning, da der blev afholdt inspirationsaften for natur-erfargrupper tidligere på året som en del af projektet Natur og vildtpleje i agerlandet - erfagrupper. Økologisk Landsforening har som et led i Naturprojekter udgivet katalogerne Naturfremme i agerlandet - naturstribe, insektvolde og andre tiltag og Flere dyr i agerlandet - Landmændene i projektet har fået masser af viden og høstet gode erfaringer med naturtiltag. Det er tydeligt, at videndeling og sparring med kolleger og fagpersoner skubber tiltag i gang, som både er effektive for naturen og relativt lette at håndtere for landmanden, fortæller Marie-Louise, der er leder af projektet og til dagligt er planteavlskonsulent i Økologisk Landsforening. Nyt randzonekatalog - udnyt randzonerne til din fordel Randzonekataloget kan frit downloades fra randzonekatalog. Økologisk Landsforening har netop udgivet et Randzonekatalog som viser vej til anvendelse af randzoner. Randzonen rummer muligheder for økologisk produktion, naturpleje m.m., og det bør udnyttes. Randzonekataloget illustrerer 10 konkrete metoder til at udnytte randzonen bedst muligt. Ordet randzone har længe haft en negativ klang i manges ører, men randzonerne kan udnyttes konstruktivt og måske endda lette hverdagen for den økologiske landmand. Randzonekataloget er baseret på landmændenes egne idéer og erfaringer med udnyttelse af randzonearealerne. Kataloget indeholder ti konkrete løsninger på udnyttelse af randzoner til økologisk produktion, naturpleje eller andre tiltag, der kan være til gavn for natur, miljø og biodiversitet. Forventningen til kataloget er, at landmænd kan blive inspireret til at gøre brug af sine randzoner på en anderledes og konstruktiv måde for naturen i stedet for at se dem som noget, der besværliggør deres hverdag. Det skulle gerne give motivation til at vedligeholde og opretholde randzonerne. 8

9 Afsætning og forbrugere - hjemme og ude Økologisk Landsforening 2013 Eksportindsatser giver pote Vækstteam for Fødevarer fremhævede økologi Økologi blev fremhævet som en innovativ iværksætterbranche med et vækstpotentiale, der skal fremmes, da Erhvervs- og Vækstministerens Vækstteam for Fødevarer i april præsenterede sine anbefalinger for vækst i fødevarebranchen. -Vækstteamet peger rigtigt på, at økologi er en god vækstmotor. Økologer er gode til at starte virksomheder, de er vedholdende og opnår succes. Økologi er en løftestang for vækst, jobs og økonomisk aktivitet - ikke mindst i landområder. Det kan vi udnytte i langt højere grad end i dag, siger formand for Økologisk Landsforening, Per Kølster. Økologisk Landsforenings mangeårige arbejde med at fremme produktudvikling og markedsadgang for økologiske mikro- og småproducenter blev af vækstteamet fremhævet som særlig effektiv, og det resulterede i, at en støtte på 14,4 mio. kr. til foreningens Økologisk Fødevarerådgivning kom med i en aftale mellem regeringen og Enhedslisten om grøn omstilling. Midlerne muliggør mere opbakning til mindre producenter, samt landmænd der begynder at forarbejde deres varer. BioFach 2014 reddet Organisering af BioFach 2014 er i fuld sving, og Økologisk Landsforening ser frem til endnu en god messe, hvor export manager Helene Birk, forventer deltagende virksomheder. I flere måneder så det ellers sort ud for finansieringen af en dansk fællesstand, efter at EU underkendte den danske finansiering af 13 afsætningsfremmende aktiviteter, herunder eksportfremstød på BioFach. I slutningen af november lykkedes det dog for Økologisk Landsforening, at få de danske politikere til at garantere en national finansiering af eksportfremstødet samt de 12 andre projekter, som foreningens virksomhedsmedlemmer og andre organisationer havde fremsendt. Med en bevilling fra fødevareministeriet faldt det økonomiske fundament for BioFach 2014 på plads. BioFach afholdes fra den Foreningens forventninger til udviklingen i den økologiske eksport holdt stik. Økoeksporten voksede med 12,3 procent fra 2011 til 2012 og sætter dermed rekord for syvende år i træk, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Danske virksomheder eksporterede økologiske fødevarer for mio. kroner i Tyskland og Sverige, som har været i fokus i Økologisk Landsforenings eksportarbejde i 2013, er fortsat de største aftagerlande og udgør tilsammen 68 procent af eksporten. - En af vores vigtigste eksportindsatser er at komme tættere på kæderne på relevante eksportmarkeder. Den danske førerposition inden for økologi og den deraf store mangfoldighed i udbuddet af økologiske koncepter vækker opmærksomhed hos indkøbere fra flere internationale kæder, siger export manager, Helene Birk og fortsætter: - Det er lykkedes os at få hul igennem til de svenske kæder, som har vist interesse for flere danske øko-virksomheder, og foreløbig aftalt møder med syv af dem for at drøfte sortimentet. Kendetegnende for disse er, at de er vant til at arbejde professionelt med innovation og udviklingen af deres koncepter og allerede leverer deres produkter til én eller flere detailkæder på det danske marked. Vi er i samme proces med flere tyske kæder i øjeblikket, siger hun. Økologisk Landsforening vil i det nye år også rette en struktureret indsats mod udvalgte kæder i Benelux-landene, Norge m.fl. Dansk økologi i Die Welt BIO-LAND DÄNEMARK Dänemark is(s)t ökologisch Unsere Nachbarn sind Weltmeister im Verbrauch von ökologischen Produkten. Ob in Kindergärten, Schulen, Kantinen, Hot- Dog-Buden oder Sterne-Restaurants mit Michelin-Auszeichnung ökologisches Essen steht inzwischen auf der Tagesordnung vieler dänischer Institutionen. Wir haben Per Kølster, Präsident des führenden dänischen Bio-Verbandes Organic Denmark, auf einer Tour zu den an- Organic Export Academy løfter eksportkompetencer Eksporten af økologiske varer betyder stadig mere for mange økologiske virksomheder, og den seneste positive eksportudvikling viser, at det ikke vil blive mindre i fremtiden. Derfor startede Organic Denmark/Økologisk Landsforening i 2013 uddannelsesprojektet Organic Export Academy, der henvender sig til alle i de økologiske virksomheder, som har ansvar eller delansvar for eksport. Forløbet er tilrettelagt, så de deltagende virksomheder får løftet deres eksportkompetencer og får en mere strategisk forståelse for udviklingen af nye forretningsområder på eksportmarkederne. Projektet forsætter i 2014 med nye seminarer og workshops. Organic Denmark auf einen Blick Organic Denmark ist ein Zusammenschluss von Bio- Landwirten, Unternehmen und Bürgern in Dänemark (Økologisk Landsforening), der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Biolandbau in Dänemark zu fördern und weiterzuentwickeln. Der Verband hat rund 4000 Mitglieder und unterstützt sie unter anderem bei der Vermarktung ihrer Produkte. Kontakt: Helene Birk, Export Manager, > Der Präsident Per Kølster, 59, ist selbst ökologischer Landwirt in dem dänischen Unternehmen Aarstiderne ( Jahreszeiten ), das ökologisches Obst und I starten af september fik ca tyske Die Welt-læsere i Berlin og Hamborg-området sammen med avisen et tillæg om dansk økologi, der bl.a. indeholdt en reportage fra en rundtur til økologiske hot-spots i København med formand Per Kølster, samt artikler om tre danske øko-producenter. 9

10 Økologisk Landsforening 2013 Afsætning og forbrugere - hjemme og ude Hvor mange danske køer tror man bliver lukket ud på græs om sommeren? I hvor høj grad forbinder danskerne økologisk mælk med rent grundvand? I hvor høj grad forbinder danskerne økologisk mælk med en rigere natur med flere vilde dyr og planter? Over halvdelen I høj grad I høj grad Under halvdelen % Dec Sep Slet ikke % Apr Sep Slet ikke % Apr Sep Kilde: A&B Analyse Grafik: Økologi & Erhverv Danskerne ved mere om øko-mælk Dansende køer på forårsgræs på Økodag og budskaber som et glas levende landskab og et glas køer på græs i den efterfølgende kampagne, som Økologisk Landsforening og de økologiske mejerier stod for, har haft den ønskede effekt. Eksempelvis er 31,2 procent af danskerne blevet bevidste om, at økologisk mælk hænger sammen med flere vilde planter og dyr samt en rigere natur. Det vidste kun 18,6 procent før kampagnen. - Formålet med aktiviteterne i foråret var at øge økologisk mælkesalg ved at give danskerne mere viden om, hvad der kendetegner økologisk mælk i forhold til ikke-økologisk mælk. Det er nødvendigt, at forbrugerne kender merværdien ved øko-mælken, hvis de skal putte den økologiske mælk i indkøbskurven, siger Birgitte Nygaard, projektleder i Økologisk Landsforening. ØVRIGE KAMPAGNER: Svinekødskampagne med mærkbar effekt I ugerne slog Økologisk Landsforening et slag for det økologiske svinekød med en landsdækkende kampagne, Gris under åben himmel, som skulle gøre danskerne klogere på det økologiske griseliv. Og hos Friland kunne man aflæse en tydelig effekt på salget til dagligvarekæderne i kampagneperioden. Det steg med 40 procent sammenlignet med samme periode året før. Kampagnen var synlig på plakater rundt omkring i bybilledet, i annoncer i magasiner og dagblade samt i dagligvarehandlen, hvor forbrugerne kunne finde foldere med opskrifter og fakta om økologisk svinekød. Kampagnematerialet indeholdt blandt andet en QRkode, som man kunne scanne med en smartphone og derved se en film om det økologiske griseliv. Kød fra køer på græs Alle økologiske køer skal ud under åben himmel i sommerhalvåret, så når man vælger økologisk oksekød, får man kød fra køer, der har været på græs. Det var det centrale budskab i en landsdækkende oksekødskampagne fra Økologisk Landsforening, som fandt sted i ugerne og havde til formål at tydeliggøre værdien ved det økologiske oksekød over for danskerne. Kampagnen var synlig på plakater i bybilledet samt på oksekødspakkerne i dagligvarehandlen, hvor forbrugerne desuden kunne finde foldere med opskrifter og fakta om økologisk oksekød. - Hvis man som forbruger skal være villig til at betale mere for at få økologisk oksekød, er det klart en forudsætning, at man ved, hvilken forskel økologien gør for dyrevelfærden eksempelvis at de økologiske køer er sikre på at komme ud på græs, siger Birgitte Jørgensen, projektleder på kampagnen. Fokus på økologisk hjemmebag I forbindelse med efterårsferien udgav Økologisk Landsforening og en sammenslutning af ni økologiske melproducenter en bog og et hæfte med masser af inspiration til økologiske bageprojekter i de danske hjem. Foruden en række lækre opskrifter på alt fra ølandshvedebrød, minirugbrød med chokolade til bountybarer indeholdt bogen og hæftet også information om merværdien ved det økologiske mel, korn og kerner. Forbrugerne kunne bl.a. læse, at økologisk korn er dyrket på naturens præmisser uden brug af hverken kunstgødning, sprøjtegifte, stråforkortere eller gensplejsede organismer. Den økologiske bagebog udkom med Femina i uge 42, og bagehæftet kunne man i samme uge få fingre i i Føtex butikker. 10

11 Afsætning og forbrugere - hjemme og ude Økologisk Landsforening 2013 Den økologiske omsætning i dagligvarehandlen ØKOLOGIEN er på vækstsporet Efter et par stille år i dagligvarehandlen er økologien igen på vækstsporet på alle fronter. Øko-salget i dagligvarehandlen steg med ca. fem procent i hele 2013, vurderer markedschef i Økologisk Landsforening, Henrik Hindborg. - Vi ser, at der kommer stadig flere økologiske varer på hylderne i dagligvarehandlen, og at danskerne køber bredere ind økologisk. Varegrupper som eksempelvis økologisk fjerkræ, økologiske krydderurter og økologiske drikkevarer har markant vækst, siger Henrik Hindborg og peger på, at halvdelen af alle danskere i dag køber økologiske varer hver uge. En analyse fra Coop viser desuden, at 40 pct. af forbrugerne forventer at bruge endnu flere penge på økologi næste år. Danskere finder løsninger lokalt Selv om dagligvarehandlen gør meget for at følge med danskernes stigende interesse for økologiske fødevarer, er der i dag også mange eksempler på, at danskere køber ind via alternative salgskanaler. - Hvis forbrugerne bliver trætte af det snævre udbud af økologisk kød i butikkerne eller ikke synes, at det lokale supermarked kan skaffe et tilstrækkeligt bredt udbud af lokale øko-grøntsager til en fornuftig pris, så tager de sagen i egen hånd, siger Henrik Hindborg. Fødevarefællesskaber popper op overalt, og mange vælger at købe kød direkte ved landmanden, få det via eksempelvis Aarstidernes kødkasser eller bestille det hjem via en netbutik. - Det er skønt at se, at så mange danskere aktivt engagerer sig og finder løsninger lokalt. Og det er en tendens, som også får dagligvarekæderne til at gå nye veje: Flere og flere butikker efterlyser nu lokale leverandører, forklarer Henrik Hindborg. Øko-producenter bliver en mangel Han vurderer, at 2014 formentlig bliver et år, hvor der kommer til at opstå mangel på økologiske landmænd inden for en række områder. Bl.a. fordi vi i de kommende år for alvor vil komme til at mærke effekten af, at en lang række kommuner over hele landet et gået i gang med omlægning til økologi. - Vi kan allerede nu se, at der mangler producenter af eksempelvis økologiske æg, kyllinger og ænder. Og meget tyder på, at evt. økologiske grøntsagsproducenter kan blive den næste mangel for at følge med efterspørgslen. Men det er jo et positivt problem, at der er så stor afsætning af de økologiske varer, at der bliver plads til nye økologiske producenter, siger han. Fokus på lokale varer Flere lokale øko-producenter fik lavet aftaler med butikschefer fra SuperBrugsen, da der blev holdt møde i Jægergårdsgade i Aarhus i maj. Foto: Jakob Brandt, Økologi & Erhverv Lokale varer var en af de centrale overskrifter i Økologisk Landsforenings arbejde i Målet er at skabe mere bæredygtig lokal fødevareforsyning, mere lønsomt salg for vores landmænd, samtidig med at forbrugerne får friskere varer og mere direkte kontakt med de økologiske producenter. Foreningen hjælper medlemmer til at etablere lokal afsætning og hjælper indkøbere fra fx grossister, detailkæder og fødevarefællesskaber til at finde årstidens lokale, økologiske produkter. Derfor oprettede foreningen i marts online-databasen Økobasen og inviterede alle landets økologer til at være med. Formålet med databasen er at identificere og synliggøre lokale økologiske landmænd over for indkøbere fra detailhandlen og foodservice-sektoren. Som producent kan man tilmelde sine afgrøder, råvarer eller produkter samt hvilke afsætningsbehov og -ønsker, man har. Økobasen har bl.a. været et brugbart redskab i foreningens samarbejde med SuperBrugsen om at finde 500 nye økologiske producenter, som kan levere lokale varer til deres butikker. - Vi har kunnet hjælpe flere butikker med lister over mulige leverandører i deres område. Databasen har været et godt værktøj, og det kan kun blive endnu bedre, jo flere, der registrerer sig, siger Gitte Hvoldal, projektleder i Økologisk Landsforening og tovholder på samarbejdet med Super Brugsen. I april holdt butikskæden og Økologisk Landsforening to møder i SuperBrugsen i henholdsvis Jægergårdsgade i Aarhus og Mattæusgade i København med det formål, at butikschefer og landmænd kunne møde hinanden. Helge Kjær Sørensen fra Holtgaard ved Odder var en af de landmænd, som var med på mødet i Jægergårdsgade. - Det gav allerede resultater den dag, og vi fik aftaler med seks butikker. To i Horsens og fire i Aarhus, som vi har leveret jordbær til i sommer. At levere de lokale jordbær til de seks butikker har udgjort en betragtelig del af forretningen i 2013, fortæller Helge Sørensen. Flere møder mellem landmænd og SuperBrugsenbutikker i andre dele af landet er i støbeskeen. I 2013 har 200 SuperBrugsen-butikker landet over introduceret lokale varer på hylderne. De 200 butikker svarer til godt 87 procent af de i alt 228 SuperBrugsen-butikker, og langt de fleste af dem har mere end to lokale varer i sortimentet. 11

12 Økologisk Landsforening 2013 Økologi til folket Food Festival og DM i Hø Økologien spillede en fremtrædende rolle til Food Festival på Tangkrogen i Aarhus. Der var økologiske producenter overalt på festivalpladsen, økologiske køer, får og grise, Ø-mærkede legeområder og workshops for børn. Ved lejligheden afholdt Økologisk Landsforening også DM i Hø. Her udvalgte et menneskedommer-panel først fire finalister ud af de i alt 40 prøver med hø indsendt fra landmænd i hele landet, og dernæst var det op til køer og får af gamle danske husdyrracer at kåre de endelige vindere med deres ædelyst. De firbenede overdommere valgte ladetørret hø fra Urtefarm ved Brørup og marktørret hø fra Mads Lystbæk ved Spjald. Det var dog ikke kun dyrene, der smagte på høet. Det gjorde også festivalgæsterne, som i hø-teltet hos Økologisk Landsforening kunne få hø-røget gris, is og kartofler kogt med hø, tilberedt af den århusianske øko-restaurant L estragon danskere til Økologisk Høstmarked danskere boltrede sig i øko-halm, smagte økologiske fødevarer og klappede økologiske grise, lam og kalve, da 80 økogårde i begyndelsen af september åbnede stalddørene for gæster, som fik mulighed for at opleve det økologiske landbrug helt tæt på. Det var tyvende år i træk, Økologisk Høstmarked fandt sted, og mere end én million gæster har i alt deltaget i arrangementet i løbet af årene. Økologi betyder, at maden ikke er kunstig eller lavet på en fabrik. OLIVER, 11 ÅR, DELTOG I HØSTMARKED PÅ TROLDGAARDEN VED AARHUS - Tusindvis af nysgerrige gæster fik et førstehåndsindtryk af, hvordan det økologiske landbrug fungerer. Når gæsterne møder øko-landmanden og med egne øjne kan se, hvordan dyr og marker trives, er det meget nemmere at forstå, at det er muligt både at producere mad af høj kvalitet og samtidig undgå giftstoffer og beskytte naturen, siger Økologisk Landsforening formand, Per Kølster. Økologien hyldet i en hel uge Det var en hyldest til Danmark som førende økonation, da Den Økologiske Uge rullede ind over landet i hele uge 35. Mere end 400 events og småaktiviteter samt likes på facebook var blandt resultaterne af kampagnen, som både fandt sted ude på landet og i byerne. I København blev Den Økologiske Uge skudt i gang med et stort økologisk fødevaremarked på Frederiksberg Runddel i weekenden op til uge 35. Hele Jægergårdsgade i Aarhus gik økologisk fra om mandagen, hvor Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard skød festlighederne i gang sammen med direktør i Økologisk Landsforening, Paul Holmbeck. Gaden var pyntet op til lejligheden med rullegræs, Ø-flag, life-size figurer af køer og grise, hvedegræs og byporte beklædt med blomster og frugt, og næsten alle de forretningsdrivende bød på øko-oplevelser og gode øko-tilbud ugen igennem. Og i den sidste weekend blev Øko-ugen rundet af ude på landet til høstmarked hos de økologiske landmænd. - Den Økologiske Uge viste os, at det kan lade sig gøre at samle en masse kræfter om at fejre økologien, og interessen fra danskerne var langt større end forventet, siger Gitte Hvoldal, projektleder i Økologisk Landsforening, der var tovholder på kampagnen. - Den Økologiske Uge ville aldrig være lykkedes uden den massive opbakning fra bl.a. virksomheder, interesseorganisationer, dagligvarehandlen, landmænd og danskerne generelt. Sammen skabte vi en masse synlighed omkring økologi, og forhåbentlig var det med til at vække interesse for økologiske fødevarer hos endnu flere danskere, siger Gitte Hvoldal, som håber, at der næste år er endnu flere aktører, der har lyst til at tage del i øko-ugen. Økologi-fordomme aflivet Rekordmange til Økodag danskere deltog i forårsfesten med de økologiske køer, da Økodag blev afholdt for niende gang. Handelsminister Pia Olsen Dyhr deltog i den officielle åbning på Stensbølgård på Sjælland sammen med Økologisk Landsforenings formand, Per Kølster. Her var ca danskere, fortrinsvis fra hovedstadsområdet, mødt op for at byde gårdens 120 økologiske malkekøer velkommen udenfor. - Alle os, der i dag har set de økologiske køer springe og danse af begejstring over at blive lukket ud i det fri, kan ikke være tvivl om, at det er godt for køerne at komme på græs. Som forbruger kan man være med til at sætte køerne fri ved at vælge økologisk mælk, når man handler, sagde handelsminister Pia Olsen Dyhr. Økodag er et samarbejde mellem Økologisk Landsforening og de økologiske mejerier Arla, Naturmælk, Thise, Osted, Them og Øllingegaard. Der er blevet aflivet en række fordomme om økologi hos de mere end 1500 landbrugsskoleelever, som i 2012 og 2013 har deltaget i undervisningsforløb og aktiviteter arrangeret af Økologisk Landsforening. Med det formål at få flere unge landmænd til at interessere sig for økologi, har foreningen samarbejdet med 13 landbrugsskoler om at hente økologiske landmænd ind på skolerne og bringe eleverne ud på de økologiske gårde, hvor de har oplevet økologien i praksis. - Vi har fået vist de unge, at økologi og stordrift ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger, og at økologisk landbrug kan være topmoderne med virkeligt dygtige og innovative håndværkere. Det giver respekt hos eleverne, og det er min oplevelse, at de er blevet mere åbne over for økologi, siger konsulent Peder Bligaard, som glæder sig over, at det i nu er blevet obligatorisk for landets landbrugsskoler at have økologi på skoleskemaet. 12

13 Økologi til folket Økologisk Landsforening 2013 Økologi på sommerens dyrskuer Økologisk Landsmænd, andre medlemmer og ansatte i Økologisk Landsforening brugte noget af sommeren ude på en lang række af landets dyrskuer og lignende arrangementer. På Roskilde Dyrskue var en so med pattegrise under autentiske, økologiske frilandsforhold det store tilløbsstykke. - Folk var utroligt positive og ville gerne vide mere om økologisk svineproduktion. De syntes, alle grise skulle have det sådan, men vi hører også, at mange savner tilgængelighed til økologisk svinekød, siger Randi Vinfeldt, der er økologisk svineproducent og var med på Roskilde Dyrskue. Og økologien vil fortsat have et ansigt på dyrskuerne. - Tilstedeværelsen på dyrskuer er en vigtig del af formidlingsindsatsen om økologi med en meget høj troværdighed, fordi det først og fremmest er landmænd, der står ansigt til ansigt med de besøgende, siger Bjarne Hansen, økologikonsulent og dyrskueansvarlig i Økologisk Landsforening. Det var ikke kun mor og far, der kiggede nærmere på økologien på sommerens dyrskuer. Her er det Malthe, som er på Landsskue i Herning på sin første sommerferiedag. Ny hjemmeside til forbrugerne Økologisk Landsforening lancerede i 2013 hjemmesiden som præsenterer øko-fakta og skal styrke den folkelige opbakning til økologi. Hjemmesiden er henvendt til forbrugere både dem, der gerne vil surfe rundt og læse om økologi i kortfattede tekster, og dem der i højere grad ønsker at fordybe sig i baggrundsinformation og nørdet viden om økologien. På hjemmesiden kan man eksempelvis nemt danne sig et overblik over de 10 gode grunde til at vælge økologi, og hvad der konkret er forskellen på økologisk og ikke-økologisk produktion. Eller man kan klikke sig længere ind på siden og læse om jordbehandling og sædskifte i det økologiske landbrug, GMO i et økologisk perspektiv mv. Hjemmesiden er også tilpasset mobilen. Læs mere: 13

14 Økologisk Landsforening 2013 Økologiuddannelse til grossister Økomad i offentlige og private storkøkkener Det første hold øko-agenter fra landets grossister er nu blevet uddannet på Økologiskolen, og yderligere to hold vil stå med et eksamensbevis i hånden i det nye år. I alt 80 salgsmedarbejdere er tilmeldt forløbet, som arrangeres af Foodservice-teamet i Økologisk Landsforening. - Økologien ruller ind over landet, og grossisterne oplever, at tiden er inde til at kunne tage en økologisk samtale på højt niveau med deres kunder. De er i frontlinjen for økologi i kantiner og andre storkøkkener, og det skal de klædes på til, siger Torben Blok, projektleder i Foodservice-teamet, som mener, at første runde af Økologiskolen har været en succes. - Der har været en fed stemning, masser af glimt i øjet og en stor begejstring og vilje til at indgå i dialog og diskussion omkring økologi, siger Torben Blok. Formålet med skolen er at bygge bro mellem storkøkkener og grossisterne ved at øge salgsmedarbejdernes kendskab til de økologiske fakta og værdier. - Jeg gik ind til forløbet med en del skepsis, men jeg blev fuldstændig taget med storm. Det har både gjort, at jeg selv er begyndt at købe meget mere økologi, og at jeg nu tør gå ind i debatter omkring økologi både privat og professionelt, siger Søren Riis, der er konsulent hos Hørkram og en af de 16 deltagere, der var med på første runde af Økologiskolen. - Det er jo ofte sådan, at hvis man selv tror på noget, så er man også bedre til at overtale andre. Og efter jeg har været på Økologiskolen, er mine samtaler med køkkenerne omkring økologiske fødevarer blevet meget mere professionelle. Mange af køkkenerne har paraderne oppe i forhold til økologi på grund af prisen, men nu kan jeg forklare dem, hvordan de kan få råd til mere økologi ved bl.a. at købe mindre halvfabrikata og lave maden fra bunden samtidig med, at jeg kan argumentere for, hvorfor de bør gøre det, siger han. Ernæringsassistentelever fik øko-opbakning Det var 60 procent økologiske råvarer, der kom i gryderne, da Danmarksmesterskabet for ernæringsassistentelever 2013 løb af stablen i Aarhus i januar. Her skulle ti finalister dyste om titlen som Danmarksmester ved at vise godt håndværk, passion, stolthed og glæde ved madlavning. Økologisk Landsforening støttede op omkring arrangementet ved at klæde eleverne på med øko-viden op til konkurrencen. - Det er regeringens målsætning, at maden i de offentlige køkkener skal være 60 procent økologisk i Så det var helt naturligt at få økologien indarbejdet i mesterskabet. Og det er nødvendigt, at de unge mennesker får en grundviden om økologi og arbejder med økologiske råvarer under deres uddannelse, siger Torben Blok, projektleder i Foodservice-teamet. - Det var en stor fornøjelse at høre, hvordan eleverne forklarede om og argumenterede for økologien, da de skulle præsentere deres retter for dommerne, siger han. Vinderen blev Mia Maage Eriksen fra Ringe Kost og Realskole. I løbet af Økologiskolens tre-dages kursusforløb besøger deltagerne bl.a. et økologisk landbrug, dyster på økologiske værdier og får en række forskellige oplæg om økologi fra interessante øko-personer. På tredjedagen skal deltagerne bevise, at de er i stand til at bruge deres nye viden om økologi, når de hver især skal holde øko-tale for resten af holdet og gå til eksamen hos tre censorer. Samtlige deltagere på det første hold af Økologiskolen i 2013 bestod eksamen og kan nu kalde sig økologispecialister. Omtanke i store gryder I samarbejde med kantinen hos Vestas Wind Systems lancerede foodservice-teamet i Økologisk Landsforening i 2013 Omtanke i Store Gryder, som er en kogebog til storkøkkener med inspiration til økologisk omlægning. Det er medarbejderne i Vestas kantine, der i ord, opskrifter og billeder fortæller, hvordan de har udviklet deres koncept i forhold til sundhed, faglig stolthed og bæredygtighed herunder økologi. Bogen er blevet taget godt imod af køkkener over hele landet, og ca eksemplarer af bogen er indtil videre blevet afsat. I 2014 lancerer foreningen endnu en kogebog om økologi rettet til hospitals- og plejehjemskøkkener. 14

15 Økomad i offentlige og private storkøkkener Økologisk Landsforening 2013 Offentlige køkkener sætter øko-sejl - Cirka 30 kommuner vil for alvor være i gang med omlægning til økologi i 2014, og det kommer til at flytte rigtig mange økologiske varer. Samtidig er det lykkedes at få hele branchen i sving på området - fra avlerne til forarbejdere og grossister. Det er en fornøjelse at se, at det offentlige på denne måde tager ansvar og går foran. Det er med til at skabe et enestående momentum på tværs af hele den økologiske branche. Sådan beskriver Henrik Hindborg, markedschefen i Økologisk Landsforening, den nuværende udvikling omkring omlægning til økologi i de offentlige køkkener. Køkkenerne er i fuld gang med at arbejde henimod regeringens mål om 60 procent økologi i offentlige gryder i Otte kommuner fik i 2013 bevilliget et samlet beløb på 31 millioner kroner fra Fødevareministeriets økologifremmeordning til økologiomlægning af de offentlige køkkener. Ideen om Task Force Fødevareudbud blev i 2013 udviklet i et samarbejde mellem Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Københavns Madhus og Madkulturen, som har erfaret, at der er behov for hjælp og rådgivning til de indkøbsansvarlige og til udbudsjuristerne i landets kommuner. - Der er stor usikkerhed hos blandt andet kommunale instanser om, hvordan man kan fremme kvalitet og lokale, økologiske indkøb i det offentlige uden at komme på kant med udbudsreglerne. Det er et komplekst område, siger Dorthe Kloppenborg. Hun mener, at task forcen vil bidrage til, at de offentlige køkkener får lettere ved at nå regeringens mål for i FOTO: SØREN GAMMELMARK PHOTOGRAPHY Pengene er ikke til drift, men bruges til at uddanne køkkenpersonale i de offentlige køkkener i bl.a. Aarhus Kommune, Bornholms Regionskommune, Hvidovre Kommune, Kolding Kommune, Haderslev Kommune, Varde Kommune, Egedal Kommune og Høje Taastrup Kommune. Første hospital med øko-spisemærke 2013 var året, hvor det første hospitalskøkken i Danmark fik et økologisk spisemærke. Patientkøkkenet på Randers Regionshospital har opnået spisemærket i bronze og styrer støt mod et sølvmærke. Hver dag laver køkkenet mad til ca. 700 patienter, hospitalsmedarbejdere og kantinegæster, og i arbejdet med at opgøre økologiandelen i de mange måltider, har projektleder Dorthe Kloppenborg fra foreningens Foodservice-team bistået med vejledning og motivation ved at synliggøre over for medarbejderne, hvilken forskel deres indsats reelt gør for natur og miljø. Det gjorde stort indtryk på personalet at se de beregninger. Det var med til at understrege, hvorfor vi gør det her. Og at det virkelig er noget, der rykker. Det har helt klart været med til at øge motivationen. CHEFØKONOMA, MONA CARØE JENSEN. Patientkøkkenet på Randers Regionshospital har både egen slagter og bager. Så meget som muligt bliver lavet fra bunden, for at få råd til økologi. Hun præstenterede bl.a. køkkenmedarbejderne for beregninger af, hvad deres ugentlige forbrug af økologiske fødevarer betyder for grundvandet. Eksempelvis bruger køkkenet ca æg om ugen, hvilket skåner ca. 12 mio. liter grundvand/år for et potentielt møde med sprøjtegiftrester. - Det gjorde stort indtryk på personalet at se de beregninger. Det var med til at understrege, hvorfor vi gør det her. Og at det virkelig er noget, der rykker. Det har helt klart været med til at øge motivationen, siger cheføkonoma Mona Carøe Jensen. Task Force skal fremme lokal økologi I det nye år vil patientkøkkenet på Randers Regionshospital imidlertid stå over for en ny udfordring, fordi der bliver ændret i de indkøbsaftaler, køkkenet skal følge. Mona Carøe frygter, at det vil kunne få konsekvenser for hendes muligheder for at købe økologiske varer fra lokale producenter. Også i mange offentlige køkkener i landets kommuner slås man med indkøbsaftaler. Derfor glæder det Dorthe Kloppenborg, at forslaget om Task Force Fødevareudbud bliver en realitet. Regeringen har, efter aftale med Enhedslisten, afsat 17 millioner over de næste tre år til en task force, der skal hjælpe de offentlige køkkener med at udnytte offentlige udbud til at købe lokalt og økologisk. I 2014 vil der være gang i den økologiske omlægning af offentlige køkkener i cirka 30 kommuner. 15

16 Økologisk Landsforening 2013 Øko-spisemærket breder sig hurtigt Økomad i offentlige og private storkøkkener Listen over spisesteder i Danmark med Det Økologiske Spisemærke, som dokumenterer køkkenets økologiandel, bliver længere og længere. Snart runder antallet af kantiner, restauranter, institutioner m.m., som har mærket i enten guld, sølv eller bronze, 600. I skrivende stund kan 594 spisesteder prale af spisemærket. - Danskerne er verdensmestre i at købe økologisk, og interessen for økologi gælder i stigende grad også, når vi går ud og spiser eller ved frokosten i kantiner rundt om på vores arbejdspladser. Det er Det Økologiske Spisemærkes hurtige udbredelse et synligt bevis på, siger Dorthe Kloppenborg, projektleder i Økologisk Landsforening, der blandt andet rådgiver køkkener i forbindelse med omlægning til økologi. Det er hendes erfaring, at flere og flere køkkener har opdaget, at øko-spisemærket kan være med til at signalere ansvarlighed over for omverdenen og give plus på bundlinjen. Listen over spisesteder med Det Økologiske Spisemærke er fortsat domineret af kantiner og institutioner som børnehaver og vuggestuer, men i 2013 blev den blandt andet udvidet med det første hospitalskøkken og den første michelin-restaurant samt en stribe offentlige køkkener. Bronze = procent økologi Sølv = procent økologi Guld = procent økologi I løbet af 2013 er antallet af spisemærker vokset fra 300 til næsten 600. Kilder: Ugebladet for Møn, og Effektivt Landbrug, Det hidtil største øko-fremstød Økologien var i centrum, da Bella Center i fire dage lagde rammer til Copenhagen Food Fair i februar. 42 økologiske virksomheder deltog i det største øko-fremstød hidtil på Den Økologiske Fællesstand, som var arrangeret af Foodservice-teamet i Økologisk Landsforening. En af messedagene var dedikeret til økologi, og messedeltagerne kunne møde de økologske producenter på ØKOspeed-dating, smage på de økologiske varer, opleve lancering af kogebogen til storkøkkener, Omtanke i Store Gryder, og overvære daværende fødevareminister Mette Gjerskov overrække Økologiske Spisemærker til en lang række spisesteder. Øko-salg til foodservice-sektoren boomer Indsatsen for mere økologi i landets kantiner, restauranter og andre private og offentlige storkøkkener giver pote. Den økologiske omsætning i foodservicesektoren er vokset markant med procent i hele 2013, vurderer Økologisk Landsforening. Og 2014 ser ud til at byde på endnu større vækst. Foreningens tal fra landets største grossister viser, at der i foodservice-branchen er købt økologiske varer for ca. 464 mio. kroner i første halvår af en stigning på otte procent i forhold til sidste halvår af Engagementet i køkkenerne er også stigende. Rikke Thorøe Grønning, foodservice-koordinator i Økologisk Landsforening, glæder sig over, at den bæredygtige kurs i flere og flere køkkener giver køkkenansatte overalt i landet ekstra mening og motivation i deres arbejde. - Ikke alene ved de, at deres daglige arbejde med økologi er med til at skåne vores grundvand for sprøjtegifte samt sikre en rig natur, rene fødevarer og høj dyrevelfærd. De oplever samtidig, at håndværket og fagligheden i højere grad kommer i fokus, siger hun. Omsætning fordelt efter storkøkkentype: 35 %: Institutioner 33 %: Kantiner 17 %: Restaurant, hotel, café 15 %: Andre (tankstationer mv.) Udviklingen i foodservice, økologiske varer. Kilde: Indberetninger fra grossister 16

17 Politik Økologisk Landsforening 2013 Økologi i Natur & Landbrugskommissionens anbefalinger Natur- & Landbrugskommissionen afleverede sine anbefalinger til regeringen i april måned. En del af dem handlede om økologi og har dannet grundlag for de efterfølgende politiske forhandlinger som såvel finanslov og nyt landdistriktsprogram. I midten af april afleverede Natur & Landbrugskommissionens sine anbefalinger til regeringen. En væsentlig del af dem gik på økologi. En direkte anbefaling fra kommissionen var at udbrede Økologisk Landsforenings samarbejde med 12 kommuner om at tilbyde omlægningstjek til konventionelle landmænd og lodsejere i natur- og vandindvindingsområder. En anden anbefaling var støtte til produktudvikling og investeringer hos mindre fødevarevirksomheder. Igen en anerkendelse af Økologisk Landsforening arbejde i regi af Økologisk Fødevarerådgivning. - Økologi er ægte grøn vækst, og jeg mener, at økologien er det mest præcise svar på de udfordringer, kommissionen blev sat i verden for at finde løsninger på. Økologi bidrager til økonomisk vækst og højværdiproduktion i fødevaresektoren og gør markedet til en allieret i natur- og miljøindsatsen. Det globale marked for økologi er på 360 milliarder kroner og har været i konstant vækst hele vejen gennem krisen. Kommissionens anbefalinger er en god platform, som vi kan arbejde ud fra i mange af de kommende års politiske forhandlinger, siger formand Per Kølster. Landbrugsreform og økologi Uddrag af politiske resultater for økologien i 2013 Flere anbefalinger om økologi i Natur & Landbrugskommissionens rapport til regeringen. Herunder en anbefaling af en landsdækkende udbredelse af omlægningsprojektet Økologisk rejsehold for lokal grøn vækst, som ØL har gennemført sammen med 12 kommuner og en række lokale landboforeninger. Projektet udvides i første omgang til yderligere 20 kommuner. ØL arbejder for 10 mio. kr. til indsatsen i finansloven. Anerkendelse af og flere anbefalinger om økologi i Erhvervs- og Vækstministeriets Vækstteam Fødevarers anbefalinger og regeringens Vækstplan Fødevarer. Herunder Den Økologiske Fødevarerådgivnings effekt og resultater. 14,4 mio. kr. til økologisk fødevarerådgivning på Finanslov mio. kr. over tre år til støtte af lokal afsætning af økologiske fødevarer. 5 mio. kr. årligt til eksperimenterende og udviklende økologi. 28 millioner årligt til øko-omlægning af offentlige køkkener. Nyt modelforslag fra ministeriet om støtte til natur og klimatiltag under økologistøtte, så økologi løftes på disse områder. Beskyttelse af Ø-mærket ved et nordisk nej til konkurrerende svanemærke på fødevarer. Etablering af task force, der hjælper kommuner med udbud, som fremmer økologi og lokale varer. Ministerielt fokus på ressourcespild og bøvl pga. for store medicinpakninger. I 2014 træder EU s reformerede fælles landbrugspolitik i kraft. Økologisk Landsforening fejrede i 2013, at økologi fik en god placering, med eget afsnit, i reformen, og at økologisk landbrug blev anerkendt som green by definition og derfor per automatik lever op til de nye greenings krav for modtagelse af de sidste 30 procent af landbrugsstøtten. Men arbejdet er kun begyndt. Foreningen kæmper for, at økologer ikke taber tilsvarende miljøstøtte, og at økologi fremmes, når Danmark implementer reformen herhjemme. Der er kamp om midlerne, eftersom de danske landdistriktsmidler bliver mere end én milliard kroner færre svarende til ca. 150 mio. årligt i programperioden Finanslov kvitterer for fødevarerådgivning Finansloven for 2014 har bevilliget 14,4 millioner kroner til økologisk fødevarerådgivning. Det er en kvittering for de resultater, som foreningens Økologiske Fødevarerådgivning har leveret i at hjælpe mindre og mellemstore producenter til udvikling af et hav af nye, økologiske produkter de senere år. En indsats, som også blev nævnt og anbefalet af Erhvervs- og Vækstministeriets Vækstteam for Fødevarer i foråret. Ikke alle detaljerne i Finanslov 2014 er i skrivende stund kendt. Men det kan nævnes, at der er støtte fra regeringen til flere af Økologisk Landsforenings indspil: 15 millioner årligt til afsætnings- og eksportfremme samt fem millioner kroner til eksperimenterende økologi, der kan pege på nye løsninger inden for fx klima, dyrevelfærd og/eller recirkulation af næringsstoffer. Økologisk Landsforening arbejder for fastholdelse af de 28 mio. kr. årligt, der går til omlægning til økologi i offentlige køkkener, samt støtte til investeringer, som udvikler de økologisk landbrug fx med nye dyrevelfærdsløsninger, nye næringsstofkilder, eller hvor landmanden starter minimejeri, mølle, mosteri eller anden form for forarbejdning og forædling på gården. Forhandlingerne er ikke endelig landet ved dette årsbrevs redaktionelle afslutning, men der er gode takter, og foreningen er optimistisk. - Vi tror, det vil lykkes at fastholde økologisk omlægningsstøtte og arealstøtte på et rimeligt niveau, at støtten hæves for planteavlere, der producerer med lavere gødskningsniveauer, og at støtten hæves for økologiske frugtavlere til et niveau på linje med andre lande, siger Sybille Kyed, fagpolitisk chefkonsulent i Økologisk Landsforening. Økologisk Landsforening har desuden stillet forslag om, at landdistriktsprogrammet fra 2015 indeholder kompensation til økologiske landmænd for klima-, og naturtiltag. Det vil gøre økologien endnu mere attraktiv. International interesse for dansk økologimodel Der har været bud efter Økologisk Landsforening i 2013, efter en EU-rapport og forskerudtalelser fremhævede dansk økologipolitik og foreningens rolle i samme. Dansk økologipolitik roses som den mest omfattende i Europa. Foreningens direktør og formand har haft flere udenlandsrejser for at fortælle om dansk økologipolitik for økologer og myndigheder fra i alt 12 EU-lande. Interessen er også stor på den anden side af Atlanten. Foreningens opbygning med såvel politisk sekretariat, markedsafdeling og faglig rådgivning samlet, har fået flere lande til at tage turen til Økologiens Hus i Aabyhøj. - Faktisk er de svenske økologer blevet så inspireret, at de allerede er i gang med at etablere en lignende organisation, fortæller Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening. 17

18 Økologisk Landsforening 2013 Økologi løfter afrikanske bønders levestandard Politik Økologisk Landsforening ulandsaktiviteter har været markant stigende de senere år og således også i Her har fokus ligget på to projekter i Uganda og på Zanzibar/Tanzania, som Økologisk Landsforening fik bevilliget af CISU (Civilsamfund i udvikling). - De to projekter i Uganda og på Zanzibar er kommet godt fra land. I november havde vi træning af 75 facilitatorer til 135 Farmer Family Learning Groups, som blev oprettet ved samme lejlighed, siger Per Rasmussen, international konsulent i Økologisk Landsforening. I alt ca mennesker opnår forbedrede levevilkår igennem projekterne. Farmer Family Learning Groups er det navn, staldskolemodellen har fået syd for Gibraltarstrædet. Modellen, som bygger på et princip om gensidig læring og videndeling, har i bl.a. Uganda vist sig effektiv til at øge landbrugernes viden om økologiske dyrkningsmetoder og organisering og giver dem højere udbytter og indtjening. Dansk grossist vil motivere til øko-omlægning af Zanzibar Øko-grossisten Grøn Fokus har med Danidas og Økologisk Landsforenings hjælp indledt arbejdet med at finde økologiske samarbejdspartnere i Tanzania og på Zanzibar. Målet er import af varer med friskhed og god sporbarhed, men i høj grad også at motivere til økologisk omlægning af landbrug i Østafrika. Grønne organisationer i fælles opråb til regeringen Økologisk Landsforening og seks andre grønne organisationer i Danmark gik i begyndelsen af oktober sammen om et opråb til regeringen med en annoncekampagne i landsdækkende dagblade. Kære regering, I jeres eget regeringsgrundlag fra 2011 lovede I os bedre naturbeskyttelse, giftfrit drikkevand, grønne jobs, mindre forurening, mere økologi, flere naturarealer og en ambitiøs naturpolitik. Løfterne er gode, men nu vil vi se handling. I kan nå det endnu. - Vi glæder os over Regeringens grønne målsætninger og visioner og det arbejde, der er iværksat med den økologiske handlingsplan, Natur og Landbrugskommissionen og vækstplanerne. Men med det massive fokus på at skabe vækst i Danmark, frygter vi, at det sker på bekostning af natur- og miljødagsordenen. En rig natur, rent drikkevand, et sundt miljø og klimahensyn er forudsætningen for vores liv, velfærd og økonomi, udtalte Per Kølster i forbindelse med annoncekampagnen. Laila Venø Bendsen og Simon Holm sammen med peberproducent på øen Pemba i september. I september rejste projektleder Laila Venø Bendsen fra Grøn Fokus sammen med indkøber Simon Holm Olsen og international konsulent Per Rasmussen fra Økologisk Landsforening til Tanzania for at mødes med grossister, producenter og økologiske aktører. I november var Jane Marwa og Josephine Katanzi fra Global Source Organic, Tanzania i Danmark for at lære det danske marked og Grøn Fokus at kende. I januar besøger Grøn Fokus igen Tanzania for lægge sidste hånd på forretningsplanen. Når Grøn Fokus har valgt økologiske partnere i netop Tanzania og på Zanzibar, hænger det ikke mindst sammen med, at lokale kræfter i landets landbrugsministerium har ytret ønske om at omlægge hele Zanzibar til økologi. - Det kunne være rigtig interessant, hvis vi kunne komme tættere på vores leverandører, og samtidig hjælpe dem med at omlægge landbruget, siger Laila Venø Bendsen. Kære regering, I kan nå det endnu I jeres eget regeringsgrundlag fra 2011 lovede I os bedre naturbeskyttelse, giftfrit drikkevand, grønne jobs, mindre forurening, Bag kampagnen stod ud over Økologisk Landsforening: Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenens Beskyttelse, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Sportsfiskerforbund. Kære regering, 18

19 Politik Økologisk Landsforening 2013 Pesticidregn I efteråret fik fire økologiske æbleavlere en slem overraskelse, da man fandt herbicidet prosulfocarb på deres æbler. Prosulfocarb er aktivstoffet i midlet Boxer, som anvendes til ukrudtsbekæmpelse i konventionelle marker. Det viste sig hurtigt at forureningen ikke var fra naboer. Der anvendes så store mængder prosulfocarb i efteråret, at myndighederne måler voldsomme stigninger i indhold af prosulfocarb i regnvandet. Økologisk Landsforening henvendte sig straks til Landbrug & Fødevarer, producenten Syngenta og myndighederne med forventning om, at det konventionelle landbrug og producenten tager ansvar for at finde løsninger som: Sikrer at stoffet ikke kan findes i økologiske fødevarer At handlinger opnår det mål allerede i Dvs. at nye regler omfatter de betragtelige mængder Boxer, landbruget har opkøbt for at undgå de nye pesticidafgifter. Der er Boxer til 2-3 års forbrug på lager hos landbruget. Holder økologiske landmænd og fødevareproducenter skadesløse for tab forårsaget af forurening med prosulfocarb. Handlingsplan præsenteres i januar Videncentret for Landbrug indkaldte efterfølgende Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer, forskere, repræsentanter fra frugtgrossister og Syngenta, der producerer sprøjtegiften Boxer. Mødet fandt sted den 9. december. Videnscentret vil i samarbejde med Syngenta udarbejde en handlingsplan, som skal ligge klar inden udgangen af januar. Økologisk Landsforening var tilfreds med, at parterne accepterede foreningens mål for handlingsplanen: At der ikke må findes rester af prosulfocarb i økologiske varer, og at økologisk frugt er boxer fri allerede i Poul Rytter Larsen, økologisk frugtavler og formand for foreningens Frugt-, bær og grøntudvalget var med til mødet med det øvrige landbrug og kemiindustrien. - Jeg koncentrerede mig om at udtrykke vores frustration og bekymring for alle økologiske frilandsafgrøder og forbrugernes reelle valg til at vælge pesticidrester fra. Hvordan landbruget vil løse problemet, blander jeg mig ikke i, men stiller med en klar forventning om, at udgangspunktet er 0 pesticidrester i øko-varer, siger Poul Rytter Larsen. Miljøminister parat til indgreb om nødvendigt Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Poul Rytter Larsen Landsforening, deltog også i drøftelserne. - Vi afventer handlingsplanen ud fra en tillid til, at producenten og det øvrige landbrug vil tage ansvar for løsning af problemet. Men hvis handlingsplanen vurderes at være utilstrækkelig, er foreningen parat til at kræve lovindgreb for at beskytte de økologiske producenter og forbrugernes tillid til økologien. Et svar til foreningen fra miljøminister Ida Auken indikerer, at ministeren er klar til at gribe ind, skulle det blive nødvendigt. - Det kræver markant handling på udstyr, teknik - og ikke kun informationskampagner - at nå målet. Vi håber, handlingsplanen rækker, men vi tvivler også, for Syngenta, Videncentret og Landbrug & Fødevarer har i flere år vidst, at prosulfocarb falder ned med regnen hvert efterår, og at der var fund i konventionelle æbler. De har drøftet virkemidlerne for tre år siden, uden at have handlet tilstrækkelig markant for at løse problemet, lød det fra Paul Holmbeck. På mødet bragte Poul Rytter Larsen og Paul Holmbeck også spørgsmålet om erstatning til de ramte økologer i den konkrete sag på banen, men hverken landbruget eller Syngenta havde umiddelbart et svar på det krav. Det sidste punktum er ikke sat i den sag. Intet Svanemærke på fødevarer Ø-mærket reddet Da det Nordiske Miljømærkenævn i 2010 præsenterede idéen om at svanemærke fødevarer og butikker, mødte forslaget straks undren og kritik fra Økologisk Landsforening. 23. oktober kom forslaget så til afstemning og faldt. - Miljøet, forbrugerne og de økologiske producenter kan være tilfredse med, at der ikke kom en lysegrøn konkurrent til Økologimærkning. I Danmark kendes Ø-mærket af 98 procent af forbrugerne, og 84 procent har tillid til mærket. Økologimærket har langt strengere krav til miljøforhold, og et Svanemærke på varer med kun 15 procent økologiske råvarer ville have undergravet både økologien og den ellers stærke tillid til Svanemærket, lød reaktionen fra Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening. Tre års dialog med nordiske kollegaer i grønne forbruger- og fødevareorganisationer mobiliserede mange kritiske høringssvar i de andre Nordiske lande, da forslaget kom i høring i år. Økologisk Landsforening havde især et godt samarbejde og opbakning fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Industri, Coop og Forbrugerrådet. Uden det samarbejde var det nok ikke gået, som det gik. Videreudvikling af økologien Forrige år afviste det Europæiske Miljømærkenævn et forslag om EU-blomsten på fødevarer. Det blev anbefalet at bygge videre på de stærke økologikrav og -kontrol, fremfor at starte et sideløbende og konkurrerende certificeringsprogram op. Det støtter Økologisk Landsforening, og Danmark har også foreslået kommissionen, at de fælles EU-økologikrav videreudvikles på såvel forarbejdning som emballering af økologiske varer. Kort efter tiltrædelsen som fødevareminister sikrede Dan Jørgensen 17. december Ø-mærkets fremtid på sit første besøg i Bruxelles som minister. I foråret fremlagde EU-Kommissionen tre scenarier for, hvordan EU s økologiforordningen kan se ud i fremtiden, og et element heri var forslaget om at forbyde nationale økologimærker. Økologisk Landsforening var dog fortrøstningsfuld på økologiens og det røde Ø-mærkes vegne, og den politiske opbakning var heller ikke til at tage fejl af og det stod hurtigt klart, at der var massiv politisk opbakning bag Ø-mærket. Da Dan Jørgensen (S) tiltrådte som fødevareminister, fortsatte han linjen: - Jeg tager det her op på mit første ministerrådsmøde i Bruxelles. Det er ikke noget, vi vil acceptere i Danmark. Der er i hvert fald fem-syv andre lande, der også har nationale økologilogoer, og dem vil jeg selvfølgelig prøve at lave en alliance med, så vi kan få skudt det her ned, inden det overhovedet bliver til et officielt forslag, udtalte Dan Jørgensen til DR Sjælland 16. december. Som sagt så gjort, og om aftenen den 17. december kunne ministeren fejre et hurtigt resultat. - Både økologerne, forbrugerne og jeg selv er meget glade for det danske Ø-mærke. Jeg har gjort det klart for Kommissionen, at Danmark ikke kan acceptere et forbud mod Ø-mærket. Efter et møde med landbrugskommissær Dacian Ciolos har jeg netop fået håndslag på, at EU ikke vil afskaffe det danske Ø- mærke, sagde Dan Jørgensen i en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet. Det blev naturligvis modtaget med glæde i Økologisk Landsforening. - Ø-mærket har været meget vigtigt i opbygning af et tårnhøjt kendskab og tillid til de økologiske fødevarer i Danmark. Et forbud ville have haft negative konsekvenser for de økologiske producenter, økologisk salg og dermed også for naturen, dyrevelfærd og miljøet, siger Per Kølster. - Vi takker Dan Jørgensen for et ekstremt hurtigt arbejde for at sikre det danske Ø-mærke. Når det er EU, plejer alt at tage pænt lang tid. Ministeren fik sat turbo på sagen, og det er en lettelse af have den af vejen, siger Per Kølster. 19

20 Økologisk Landsforening 2013 Politik Bornholms stemme I sommeren 2013 deltog Økologisk Landsforening v. formand Per Kølster + følge for første gang i Folkemødet på Bornholm. Foreningens eget arrangement for landmænd, producenter og andre øko-interesserede under egen i Kyllingemoderen var en succes. Dertil bød turen på gode debatter med fødevareministeren og repræsentanter fra andre organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri. I 2014 går foreningen sammen med Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet og Kræftens Bekæmpelse om et debattelt på Folkemødet. Her bliver den grønne dagsorden sat til debat med forskellige vinkler hver dag under Folkemødet i juni. Om Økologisk Landsforening God medlemsfremgang i Økologisk Landsforening Medlemsfremgang Økologisk Landsforening bestod pr. 10. december 2013 af medlemmer og 54 ansatte. Medlemmerne fordeler sig således: 867 økologiske landmænd 38 flere medlemmer i økologiske virksomheder 13 flere medlemmer i personlige medlemmer 102 flere medlemmer i Interessemedlemmer + tilknyttet erhverv 5 flere medlemmer i Økovenner 180 flere medlemmer i 2013 Medlemsfremgang, Økologisk Landsforening, 1. januar 10. december 2013: 341 (11%) Foreningens aktiviteter Økologisk Landsforenings omsætning 2013 (godt 54 mio. kr.) fordelt på aktiviteter. Foreningens gennemslagskraft i pressen Økologisk Landsforening blev nævnt Presseomtalerne fordelte sig således: i pressen gange i 2013 (primo Web-nyhedssites: 527 januar medio december). Altså presseomtaler Fagblade/-magasiner: 184 afledt direkte af Økologisk Regionale dagblade: 180 Landsforening PR-arbejde. Lokale ugeaviser: 154 Landsdækkende dagblade: 140 Radio: 28 Nyhedsbureauer: 28 TV: 7 GRAFIK: INFOMEDIA Dertil skal lægges en væsentlig andel af de øvrige omtaler af økologi i avisartikler, webnyheder, radio- og tv-indslag mm., som stammer indirekte fra Økologisk Landsforenings PR-arbejde. 20

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016 Thomas Roland Coop CSR Oslo, 29. september 2016 Hvad vil jeg sige? Lidt om Coop Danmark Vores økologihistorie De økologiske forbrugere Kan I bruge vores erfaringer? Omsætning 45,2 mia. EBIT 632 mia. (Ex.

Læs mere

Coop og økologien Madmanifestet og ny økovision

Coop og økologien Madmanifestet og ny økovision Klik for at redigere i masteren Coop og økologien Madmanifestet og ny økovision Thomas Roland Afdelingschef, Coop Ansvarlighed Danskerne Klik for at bruger redigere få penge i masteren på mad Modsætninger

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

økologisk din vej til... faglig udvikling, butikshylderne, forbrugeropbakning og politikerne

økologisk din vej til... faglig udvikling, butikshylderne, forbrugeropbakning og politikerne økologisk LANDSFORENING din vej til... faglig udvikling, butikshylderne, forbrugeropbakning og politikerne Økologisk Landsforening - din vej til faglig udvikling og fagpolitisk indflydelse Tæt på forbrugerne

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Markedsanalyse 24. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Dyrevelfærd er blevet

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Lokal grøn vækst som lokomotiv for omlægning i Danmark

Lokal grøn vækst som lokomotiv for omlægning i Danmark Lokal grøn vækst som lokomotiv for omlægning i Danmark Et projekt med information og et tilbud om et uforpligtende økologisk omlægningstjek Tilsagnsperiode 1. Oktober 2013 1. august 2015 Projektet Overordnede

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Landmænds erfaringer med omlægningstjek

Landmænds erfaringer med omlægningstjek Landmænds erfaringer med omlægningstjek I 2011 valgte 20 konventionelle landmænd at få deres bedrift undersøgt for muligheden for omlægning til økologisk drift. Efter omlægningstjekket fik hver landmand

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 236 Offentligt Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Jeg blev i januar bedt om at kommentere en artikel i

Læs mere

Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole

Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole Titel: Omstilling til økologi Dato: 26-10-2016 Tid: 09.00 16.00 Sted: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing, Denmark Deltagere: 17

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE

PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE COPENHAGEN FOOD FAIR 2015 SØNDAG D. 22/2 2015 10.30 Tea2You, Q Kaffe og Kakao: Kom til morgenkaffe- og teceremoni med stort Ø for Økologi. 11.30 Them Andelsmejeri,

Læs mere

STRATEGI Sektor for Økologi

STRATEGI Sektor for Økologi STRATEGI Sektor for Økologi 2018-2020 Landbrug & Fødevarer Strategi Landbrug & Fødevarer VISION NYE VEJE TIL VÆKST I BALANCE Landbrug & Fødevarer vil styrke fødevareklyngens indtjening og forøge værdien

Læs mere

Økologisk Landsforening FÆLLES OM MERE & BEDRE ØKOLOGI

Økologisk Landsforening FÆLLES OM MERE & BEDRE ØKOLOGI Økologisk Landsforening FÆLLES OM MERE & BEDRE ØKOLOGI DIN FAGLIGHED - DIN AFSÆTNING - DIT FÆLLSSKAB En verden af faglighed Økologisk Landsforening er en verden af faglig viden. Vores landbrugsafdeling

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Se din virksomhed Fra en ny vinkel Tekst: Traeger A/S, Foto: Tomas Nørfelt, Design: Traeger A/S og Metaphor Reklamebureau A/S, Layout: www.ph7.dk,

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener 28 millioner kr. til mere økologi Fødevareministeriet har afsat 28 millioner kr. i 2013 til at støtte omlægning til økologi i offentlige køkkener. De penge

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Fakta, udfordringer og potentialer i Danmark og i Nordjylland

Fakta, udfordringer og potentialer i Danmark og i Nordjylland Fakta, udfordringer og potentialer i Danmark og i Nordjylland Konference: Øget økologi i det offentlige Torsdag den 18. september DGI Nordkraft Bent Egberg Mikkelsen, Professor Aalborg Universitet Abstrakt:

Læs mere

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER Til gavn for både samfundet og landbruget FOTO: SØREN ULRIK VESTERGAARD INTRODUKTION TIL PROJEKTET 9 meter randzone Randzoner, som vi kender i dag, skaber nogle steder

Læs mere

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI 59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI Efterår/vinter 2015/16 Økologi 59 SPÆNDENDE OPLÆG OM ØKOLOGI SEGES Økologi tilbyder i efteråret/vinteren 2015/16 aktuelle oplæg om de økologiske emner, hvor der er ny og

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Landmandens stemme -

Landmandens stemme - Landmandens stemme - drømmen om lokal mad fra jord 2l bord Hvordan byen trækker og oplandet leverer Gensidig a5ængighed drivkra7 for bæredyg9ghed Per Kølster Landmand, brygger mv, Kølster Malt og Øl, Aars9derne

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

Århus, den 19. maj 2015

Århus, den 19. maj 2015 Århus, den 19. maj 2015 Styrk dine kompetencer - også som forretningsmand Stadig flere landmænd må erkende, at man også skal være forretningsmand, hvis man vil have en sund landbrugsvirksomhed. 34-årige

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT DEN ØKOLOGISKE TANKEGANG Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Smal talk om det at være lokal

Smal talk om det at være lokal Appendix 7 Topic: Interview with an external food provider (Paradisbakkeskolen) Interview respondent: Mikkel Skot Hansen Place: Nexø Hallen, 3730 Nexø Time and date: 30-04-2014 11 am Interviewer: Christiane

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Niels Halberg Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af

Læs mere

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen?

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? v/ Jens Nannerup, Gasa Odense Frugt Grønt Kort introduktion Direktør i GASA Odense siden foråret 2013 Hvad er GASA Odense i dag? En af landets 6 salgsforeninger

Læs mere

Inspirerende mad. i samtalekøkkener og storkøkkener. Af Per Leth Jakobsen

Inspirerende mad. i samtalekøkkener og storkøkkener. Af Per Leth Jakobsen Inspirerende mad i samtalekøkkener og storkøkkener Af Per Leth Jakobsen Inspirerende mad i samtalekøkkener og storkøkkener Af Per Leth Jakobsen INSPIRERENDE MAD i samtalekøkkener og storkøkkener Copyright

Læs mere

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Økologisk Landsforening v/ Birgitte Jørgensen, Markedsafdelingen Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE April 2014 Fars køkkenskole i DR ULTRA NYT Fars køkkenskole sprang ind i det nye år med et sjovt besøg af journalisterne Rikke og Christian fra DR ULTRA NYT. Energiske og

Læs mere

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Fazer Food & Co er stolte over at drive kantinen for Socialog sundhedsskolen Esbjerg. Herunder kan du møde vores køkkenteam på skolen. På de

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Vand, miljø, klima, natur

Vand, miljø, klima, natur Kampen om EU-støtten rækker pengene i Landdistriktsprogrammet? Christiansborg, den 15. december 216 Vand, miljø, klima, natur hvad er det fremtidige behov for støtte? Landbrugsfaglig medarbejder Mio. kr.

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Uddybende stillingsopslag. Adm. direktør

Uddybende stillingsopslag. Adm. direktør Uddybende stillingsopslag Adm. direktør 1. Baggrund Økologisk Landsforening er i færd med at gennemføre en større omorganisering. Den nye organisering skal ruste foreningen til at fortsætte økologiens

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening Økologisk Landsforening Medlemmerne: Landbrug Virksomheder Køkkener Andre - Borgere/forbrugere Opgaverne: Rådgivning og landbrugsudvikling - Salgsfremme og markedsudvikling Information, events og forbrugerkampagner

Læs mere

Skal økologi absolut være så dyrt?

Skal økologi absolut være så dyrt? Skal økologi absolut være så dyrt? Regeringen vil fordoble det økologisk dyrkede areal inden 2020. Men det går for langsomt. Derfor har Fødevareministeriet lavet et såkaldt servicetjek, hvor man blandt

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

Det store regnestykke

Det store regnestykke Det store regnestykke Ideer til andre veje for landbruget Thyge Nygaard Landbrugspolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening Svaret er: JA! Det kan godt lade sig gøre at omstille landbruget

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Mangler du en idé? IDÉER OG INSPIRATION

Mangler du en idé? IDÉER OG INSPIRATION IDÉER OG INSPIRATION Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK

Madens historier. Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK Madens historier Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK Økologi Ruth og Rasmus er i byen med deres pædagog, der hedder Hanne. De skal købe mad til frokosten i børnehaven. I dag skal børnene nemlig smøre deres egne

Læs mere

København og Bornholm hvad kan vi sammen?

København og Bornholm hvad kan vi sammen? København og Bornholm hvad kan vi sammen? Mission Københavns Madhus vil skabe en bæredygtig, sund og livsglad spisekultur i det offentlige rum Stop! Affodrings-paradigmet i offentlige institutioner! Udfordringen

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere