Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerpanelet om lokale fødevarer"

Transkript

1 Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret af små producenter indenfor en radius af 30 km fra respondentens bopæl. Indkøb af lokale fødevarer afhænger af landsdel Samlet set har næsten seks ud af 10 respondenter (58 %) indenfor det sidste år købt lokale fødevarer produceret af små producenter. Under halvdelen (43%) af de respondenter med bopæl i Hovedstaden har købt lokale fødevarer produceret af små producenter. Til sammenligning svarer syv ud af 10 nordjyder, at de har tilvalgt lokale fødevarer. Seks ud af 10 sjællændere svarer, at de har valgt at købe lokale fødevarer. For Syddanmark er det godt syv ud af 10 indbyggere, der vælger at købe lokale fødevarer og i Midtjylland er det knapt seks ud af 10. Danskerne vil gerne støtte de lokale producenter og ville købe mere lokalt hvis muligt. De respondenter der køber lokale fødevarer angiver forskellige grunde. To ud af tre (67 %) angiver, at de vælger at købe lokale fødevarer, fordi de gerne vil støtte lokale producenter. Næsten seks ud af 10 (59 %) gør det pga. kvaliteten, mens 57 % køber lokale fødevarer pga. friskheden. Seks ud af 10 svarer at det giver dem øget glæde at købe lokale fødevarer, mens næsten hver tredje svarer, at de giver dem tryghed. Næsten otte ud af 10 angiver, at hvis tilgængeligheden blev bedre, ville de i nogen eller høj grad købe flere lokale fødevarer. Danskerne forventer at lokale fødevarer er dyre men vil gerne betale ekstra. 6 % af respondenterne forventer at prisniveauet er meget dyrt for lokale fødevarer, mens nøjagtig halvdelen svarer, at de forventer at lokale fødevarer er lidt dyre. Hver tredje (33%) svarer hverken dyrt eller billigt, mens 4 % svarer, at prisniveauet vil være lidt billigt. Næsten halvdelen (48 %) angiver, at de i nogen grad eller i høj grad vil være villig til at betale ekstra for at få lokale fødevarer, mens næsten hver tredje (34 %) angiver, at de i mindre grad vil være villig til at betale ekstra. Dog svarer 15 % svarer, at de ikke er villig til at betale ekstra. Forbrugerrådet Tænk har i maj 2014 gennemført en undersøgelse blandt repræsentativt udvalgte respondenter i Danmark. I alt har 962 respondenter deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er vægtet i forhold til køn og alder, og stikprøven er dermed repræsentativ for populationen. 1

2 Figur 1 Alle Hvor ofte står du for husstandens indkøb af fødevarer? N: 962 Fire ud af 10 (40 %) står for husstandens indkøb af fødevarer hver dag eller næsten hver dag. Lidt over tre ud af 10 (32 %) står for husstandens indkøb af fødevarer 1-2 gange om ugen, mens kun 1 % angiver, at de aldrig indkøber fødevarer. Figur 2 - Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år Hvor ofte køber du fødevarer, som er produceret af små producenter fra dit lokalområde? N: 950 Samlet set har næsten seks ud af 10 respondenter (58 %) været bevidste om at de indenfor det sidste år har købt lokale fødevarer, som er produceret af små producenter. En ud af fire (25 %) angiver ved ikke til 2

3 spørgsmålet om hvor ofte de køber lokale fødevarer, som er produceret af små producenter. Lidt under hver femte (17 %) indkøber aldrig denne type fødevarer. Tabel 1 Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år Hvor ofte køber du fødevarer, som er produceret af små producenter fra dit lokalområde? Krydset med Landsdel Hoveds Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Bornholm I alt taden Hver 1,6 % 1,4 % 3,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 14 dag/næste n hver dag Ca. hver 0,3 % 0,7 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 3 anden dag Ca ,4 % 11,8 % 13,7 % 7,4 % 10,1 % 28,6 % 89 gange om ugen Ca ,9 % 23,6 % 28,4 % 19,9 % 24,7 % 57,1 % 192 gange om måneden Ca. hver 8,0 % 5,6 % 14,8 % 13,0 % 13,5 % 14,3 % 101 anden måned Ca ,0 % 17,4 % 7,1 % 12,0 % 16,9 % 0,0 % 107 gange hver halve år Ca. en 6,1 % 5,6 % 4,4 % 5,1 % 4,5 % 0,0 % 50 gang om året Jeg 27,3 % 11,1 % 8,7 % 15,7 % 10,1 % 0,0 % 160 indkøber aldrig fødevarer, som er produceret af små producent er fra mit lokalområ de Ved ikke 29,3 % 22,9 % 19,7 % 25,9 % 20,2 % 0,0 % 234 I alt N: 950 Som det fremgår af Tabel 2 har under halvdelen (43 %) af de respondenter med bopæl i Hovedstaden købt lokale fødevarer, som er produceret af små producenter, mens det er syv ud af 10 nordjyder der svarer dette. 3

4 Godt seks ud af 10 sjællændere svarer, at de har valgt at købe lokale fødevarer, der er produceret af små producenter. For Syddanmark er det godt syv ud af 10 indbyggere, mens det i Midtjylland er knap 6 ud af 10. Figur 3 - Respondenterne som inden for det seneste år ikke har købt fødevarer produceret af små producenter i deres lokalområde Hvad afholder dig fra at købe fødevarer som er produceret af små producenter fra dit lokalområde? N: 146 Af de respondenter som afholder sig fra at købe lokale fødevarer produceret af små producenter, svarer lidt over halvdelen (52 %), at det ikke skyldes nogen særlige grunde. Kun 3 % angiver, at prisen er for høj, mens lidt under halvdelen (45 %) angiver andre grunde. Flere nævner tilgængelighed og at de ikke ved hvor de skal finde de lokale fødevarer. Alle åbne svar er vist i bilag 1. 4

5 Figur 4 - Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år Hvor ofte køber du fødevarer, som er produceret af små producenter fra dit lokalområde? Krydset med landsdel. N: 950 For at bedre få indsigt i respondenterne som aldrig køber lokale fødevarer, produceret af små producenter, krydser vi med hvilken landsdel respondenterne har bopæl. Lidt over halvdelen (53 %) af respondenterne som aldrig køber lokalt producerede fødevarer har bopæl i Hovedstaden, mens næsten hver femte (21 %) af respondenterne har bopæl i Midtjylland. Tallene afspejler ovenstående åbne svar, hvor respondenterne angiver tilgængelighed som svar til afholdelse fra at købe lokale fødevarer, som er produceret af små producenter. 5

6 Figur 4 - Respondenter som indenfor det seneste år har købt fødevarer produceret af små producenter fra lokalområdet Hvor indkøber du fødevarer produceret af små producenter fra dit lokalområde? Marker gerne flere N: 556 Bemærkning: Tallene summer ikke 100 %, da respondenterne har kunnet markere flere svarmuligheder. Fire ud af 10 benytter sig af et supermarked mens næsten halvdelen (49 %) svarer i gårdbutik. 5 % svarer andet, hvilket blandt andet inkluderer svar som marked og egenproduktion. Se alle åbne svar i bilag 2. Figur 5 Respondenter som indenfor det seneste år har købt fødevarer produceret af små producenter fra lokalområdet. Hvad ligger der til grund for, at du vælger at købe fødevarer produceret af små producenter fra dit lokalområde? Marker gerne flere N: 556 Bemærkning: Tallene summer ikke 100 %, da respondenterne har kunnet markere flere svarmuligheder. To ud af tre (67 %) angiver, at de vælger at købe lokale fødevarer produceret af små producenter, fordi de gerne vil støtte de lokale producenter. Næsten seks ud af 10 (59 %) gør det pga. kvaliteten, mens 57 % køber pga. friskheden. 6 % svarer, at de ikke gør det af særlige grunde, mens 4 % svarer andet. Dem der valgte at svare åbent, nævnte blandt andet miljøet, bæredygtighed og selve oplevelsesdelen. Se alle åbne svar i bilag 3. 6

7 Figur 6 Respondenter som indenfor det seneste år har købt fødevarer produceret af små producenter fra lokalområdet Hvilken kategori af lokalt producerede produkter køber du typisk? Marker gerne flere N: 556 Bemærkning: Tallene summer ikke 100 %, da respondenterne har kunnet markere flere svarmuligheder. Som det fremgår af Figur 6, angiver knap tre ud af fire, at de typisk køber grøntsager og frugt, mens lidt under halvdelen (45 %), at de køber mejeriprodukter. Hver tredje køber fisk samt kød og fjerkræ. 3 % svarer andet. Disse svar inkluderer blandt andet honning og øl. Alle de åbne svar kan ses i bilag 4. Figur 7 Respondenter som indenfor det seneste år har købt fødevarer produceret af små producenter fra lokalområdet Hvad betyder det for dig at indkøbe fødevarer på denne måde? Marker gerne flere N: 556 Bemærkning: Tallene summer ikke 100 %, da respondenterne har kunnet markere flere svarmuligheder. Seks ud af 10 svarer, at det giver dem øget glæde at købe fødevarer på denne måde, mens næsten hver tredje svarer, at det giver dem tryghed. Lidt over hver ottende (13 %) svarer, at det ikke betyder noget, mens 4 % svarer andet. Blandt andet svarer flere at de gerne vil støtte de lokale producenter. Se alle svar i bilag 5. 7

8 Figur 8 Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år Ville du købe flere fødevarer produceret af små producenter fra dit lokalområde, hvis tilgængeligheden blev bedre? N: 950 Næsten fire ud af 10 angiver, at hvis tilgængeligheden blev bedre ville de i høj grad købe flere lokale fødevarer produceret af små producenter, mens 39 % (Næsten fire ud af 10), at de vil i nogen grad købe flere lokalt produceret fødevarer. Knap en ud af 10 svarer, a de i mindre grad ville købe flere lokale fødevarer, mens godt hver tiende (11 %) svarer ved ikke. Tabel 2 - Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år Ville du købe flere fødevarer produceret af små producenter fra dit lokalområde, hvis tilgængeligheden blev bedre? Krydset med landsdel Hovedstad Sjælland Syddanmar Midtjylland Nordjylla Bornhol I alt en k nd m Ja, i høj grad 35,7 % 45,1 % 38,3 % 30,1 % 37,1 % 42,9 % 36,5 % Ja, i nogen 37,6 % 34,7 % 43,7 % 40,7 % 41,6 % 0,0 % 39,2 % grad Ja, i mindre 8,7 % 5,6 % 7,7 % 12,0 % 10,1 % 42,9 % 9,2 % grad Nej 4,8 % 4,2 % 2,7 % 5,1 % 5,6 % 0,0 % 4,4 % Ved ikke 13,2 % 10,4 % 7,7 % 12,0 % 5,6 % 14,3 % 10,7 % I alt 32,7 % 15,2 % 19,3 % 22,7 % 9,4 % 0,7 % 100,0 % N: 950 Som det fremgår af tabel 2 svarer lidt over hver tredje fra hovedstaden, at de i høj grad vil købe flere lokale fødevarer, hvis tilgængeligheden blev bedre. Næsten fire ud af 10 (37,6 %) fra hovedstaden svarer at de i nogen grad ville købe flere lokale fødevarer produceret af små producenter, hvis tilgængeligheden blev bedre. Samme tendens ses for respondenter, der har bopæl i de øvrige landsdele. 8

9 Figur 9 Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år Hvad er din generelle forventning til prisniveauet på lokalt producerede fødevarer fra små producenter? N: 950 Til spørgsmålet om hvad respondenternes generelle forventning til prisniveauet på lokale fødevarer fra små producenter er, svarer nøjagtig halvdelen, at prisniveauet er dyrt. 6 % svarer meget dyrt, mens hver tredje svarer hverken dyrt eller billigt. 4 % forventer at prisniveauet er lidt billigt. Figur 10 Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år Vil du være villig til at betale ekstra for at få fødevarer produceret af små producenter fra dit lokalområde? N: 950 Næsten halvdelen (48 %) angiver, at de i nogen eller høj grad vil være villige til at betale ekstra for at få lokale fødevarer produceret af små producenter, mens næsten hver tredje (34 %) angiver, at de i mindre grad vil være villig til at betale ekstra. 15 % svarer, at de ikke er villig til at betale ekstra. 9

10 Figur 11 Respondenter som har stået for husstandens indkøb af fødevarer inden for det sidste år Hvis vi antager, at en ikke lokalt produceret mælk koster 7 kr., hvor meget vil du være villig til at betale ekstra for en liter mælk, hvis du vidste, at den var produceret i dit lokalområde? N: 950 Som det fremgår af figur 11, svarer hver tredje (34 %), at de ville være villige til at betale 1 kr. ekstra for en liter mælk, hvis respondenten vidste, at den var produceret i lokalområdet. Igen hver tredje (33 %) svarer, at de vil betale 3 kr. ekstra, mens 5 % svarer, at de vil betale 5 kr. ekstra for 1 liter mælk, hvis de vidste, at den var produceret i deres lokalområde. Andelen af respondenter som svarer, at de ikke vil betale ekstra er 16 %. Andelen af respondenter som svarer andet end givne svarmuligheder er 4 %. Flere svarer at de ikke drikker mælk, mens nogle gerne vil give endnu flere penge for en liter mælk end det angivne og andre lægger vægt på om den er økologisk eller ej. Se alle svar i bilag 6. 10

11 Bilag Bilag 1 Fra figur 3 Hvad afholder dig fra at købe fødevarer som er produceret af små producenter fra dit lokalområde? Andet, angiv venligst Jeg køber det som er i dagligevare butikken. Kender ingen lokalproducenter af fødevarer. Der ligger ikke nogle i vores område. Der er ingen jeg bor midt i byen Har ingen bil og er vegetar. Kender ingen grøntsagssalg i nærheden. Bor midt på vesterbro, ikke mange bondegårde her. Møder ikke varer fra lokalområdet hvor jeg handler. ved ikke hvor producenterne er skal køre langt for at handle med lokale småproducenter af fødevarer (ca km) tilgængelighed ved ikke vor de er Ved ikke hvor jeg kan købe lokal producerede varer Ved ikke, om der er nogen i nærheden af København K Har ikke nem adgang til det der er ingen producenter i mit lokalområde ikke tilgængellig der hvor jeg handler Transporten jeg kender ikke mærker fra lokalområdet ved viborg kørestolgørdetumuligt kender ingen bor i københavn kender ikke til nogen lokale fødevarer Jeg er ikke opmærksom på, at sådanne produkter er tilgængelige, hvor jeg handler ved ikke hvor de sælges Jeg bor midt i kbh., så det er begrænset hvor mange små producenter, der er i lokalområdet ingen tilbud Jeg tror ikke der er nogen Har ikke kendskab til nogen De findes sjældent eller aldrig i mine lokale butikker/supermarkeder Der er vist ingen "små producenter af fødevarer her i Charlottenlund/Gentofte/Ordrup-området Der er ingen i nærheden og jeg har ikke bil. Kender ikke nogle lettere at købe det hele i Netto Bor i City derfor har jeg ikke tænkt vare fra nærområde Forhandles ikke i nærheden. Ingen fra lokalområdet sælger på Frb 11

12 Der er næsten ingen, kun jordbær i sæsonen og de står ved en hovedvej, hvor jeg ikke bryder mig om at holde ind pga. trafikken. Jeg ved ikke hvor jeg kan købe dem Jeg ved ikke hvor de forhandles produkterne er ikke mærket at de er lokale, jeg ved ikke om de er tilgængelige i mit område tilgængelighed Jeg ser dem ikke i butikkerne jeg bor i en by uden fødevareproduktion Har ikke fået taget mig sammen til at melde mig til ex. fødevarefællesskabet Jeg kan ikke se hvor varerne kommer fra når jeg handler. Køberaltid økologisk eller dansk. Der er ingen små producenter omkring 30 km fra København Ved ikke hvor de er/hvor jeg kan købe det Vi har ingen Ved ikke, hvor at købe det Min kone køber ind Der er formentlig ingen producenter i 2720 Vanløse Jeg tror ikke, der er nogen små producenter i mit lokalområde (Kbh) Jeg ved ikke, hvor producenterne er, og jeg har ingen bil til at komme rundt i 30 kms radius. Ikke til rådighed Jeg kender ikke til nogen producenter i en radius af 30km pris, kvalitet, fødevaresikkerhed og tilgængelighed Jeg har ikke set sådanne produkter i Ballerup. Jeg bor i en storby der er ingen Tilgængelighed ved ikke hvad det skulle være Der er ikke nogle tilgængelige Jeg har ikke adgang til det, her midt inde i Århus, hvor jeg er studerende uden bil Ved ikke hvor jeg skal købe det. (Bor i en by) ikke muligt Jeg ved ikke, hvor det er Der er ingen små producenter i mit nærområde,så vidt jeg ved. Ingen produktion i hovedstaden De annonceres ikke som lokale varer i de supermarkeder, hvor jeg handler - ellers ville jeg faktisk gerne købe dem. der er ikke nogen :( Har ikke lyst til at køre efter det. Det er ikke noget jeg har tænkt over. kender ikke nogen der er ingen synlige udbydere Jeg har ikke brugt tid på, at undersøge hvilke muligheder der er, men prisen ville også afgøre om det blev et tilvalg. ingen i mit område xhandler i supermarkeder 12

13 Bilag 2 Fra figur 4 Hvor indkøber du fødevarer produceret af små producenter fra dit lokalområde? Andet, angiv venligst fra medlemsskb i græsningslaug produktererserlv en del kasser fra årstiderne når der er åben hus eller marked i byen torvedag på torvet Økologisk butik frugtavler Lokal marked marked Vejbod Får leveret en kasse en gang om ugen fra nærliggende gård Fra båd Buresødal Vejbod igennem bekendte lokal købmand igennem en bekendt torvet grønsagsbod familie Marked Lokal markedsdag Marked mejeri daglig brugsen vi dyrker selv mange grøntsager samt frugt mejeri 13

14 Bilag 3 Fra figur 5 Hvad ligger der til grund for, at du vælger at købe fødevarer produceret af små producenter fra dit lokalområde? Andet, angiv venligst: andre varer storytelling Bæredygtighed håber på en kortere tid til transport og dermed reducering af forurening mm Befinder mig tilfældigvis i området miljøet kortere transporttid Økologisk Det er sjovt selv at plukke frugter og bær Ofte øko varer da vi gerne vil have økologi på bordet Kort transport der er ingen i mit område Økologisk/frilands produceret i danmark Lidt spændende at smage lokale produkter Frugt fra en lokal frugtplantage mindre miljøbelastning fra transport Dyrevelfærd (æg) prøve nye ting, f.eks gedekød Marked på torvet. Miljøet Miljømæssig gevinst mulighed for at købe økologisk økologi Bilag 4 Fra figur 6 Hvilken kategori af lokalt producerede produkter køber du typisk? Andet, angiv venligst Honning øl, vin har selv en del i haven ks. Årstiderne blandet, øl Honning Pålæg Øl Dressing 14

15 honning Øl honning Juice chokolade honning Lynghonning økologiske varer øl Bilag 5 Fra figur 7 Hvad betyder det for dig at indkøbe fødevarer på denne måde? Andet, angiv venligst lokal beskæftigelse at bidrage til et godt miljø Giver god smag som jeg sætter pris på Jeg får friskere varer Det betyder noget for mig at støtte de lokale, hvorved de gerne skulle forblive i mit nærområde. støtter lokalt, min transport miljøhensyn + friske vare øko Føler ikke det gør noget specielt God kontakt med lokale Støtte til lokalområdet Det er en tradition på visse årstider Kan godt lide at plukke minegen frugt i sæson Det er ofte lettere, og en del varer kan man ikke få i supermarkeder Jeg føler mig ofte snydt i forbindelse med køb af fersk kød i supermarkeder - 'neutralmarineret' gav det sidste skub til at holdehelt op med at købe kød i Supermarkeder støtter de lokale og skåner miljøet Kan også være tilfældigt, fx ved vejbod Det giver en oplevelse mindre transport og dermed friske og bedre miljø det giver mig glæde at støtte min venindes familie og andre små producenter dyrker ikke nok selv Støtte de lokale Udvalg og pris mulighed for økologi Jeg er glad for at kunne støtter de små butikker og specialforretninger. 15

16 Bilag 6 Fra figur 11 Hvis vi antager, at en ikke lokalt produceret mælk koster 7 kr., hvor meget vil du være villig til at betale ekstra for en liter mælk, hvis du vidste, at den var produceret i dit lokalområde? Andet, angiv venligst Jeg køber aldrig mælk Ingen malkekøer i området 2kr det kommer an på om det er landmanden eller mellemledene der får pengene Jeg drikker aldrig mælk. Bruger piskefløde sjældent. 2 kr hvis transporten var kortere end alternativet drikker ikke mælk 2 drikker ikke mælk Ikke for mælk - er laktose-intolerant ;-) 2 2kr 8 Drikker ike mælk! 8 kr Jeg køber næsten aldrig mælk og drikker det aldrig. Min køber den mælk, der bruges hos os 9 To kroner det afhænger af hvilket produkt det drejer sig om kr. 0, ,50 2 kr Der er ingen køer i Vanløse det kommer an på om den er økologisk. Hvis den er økologisk, så ville jeg gerne betale 3kr mere Jeg har dog gentagne gange købt en special mælk, der koster 15,- kr inden for den seneste måned. 0,5 8 Vil hellere købe økologisk mælk fra nordjylland end ikke-økologisk fra eget område afhænger af kvaliteten Helst ikke noget, da vi bruger 5-6L om dagen! Drikker aldrig mælk kun hvis den er økologisk kun hvis den er økologisk 16

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner.

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Kort og godt Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Madindeks 2016 Hvor kommer danskernes mad fra? For tredje

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER

MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER MARKEDSANALYSE NATIONALPARK- FØDEVARER HOVEDRAPPORT DANMARKS NATIONALPARKER SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OG METODE SAMMENFATNING POTENTIALET FOR NATIONALPARKFØDEVARER BRANDING AF NATIONALPARKFØDEVARER

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017 Markedsanalyse 17. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke Det statslige

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016 Thomas Roland Coop CSR Oslo, 29. september 2016 Hvad vil jeg sige? Lidt om Coop Danmark Vores økologihistorie De økologiske forbrugere Kan I bruge vores erfaringer? Omsætning 45,2 mia. EBIT 632 mia. (Ex.

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Introduktion. Page 1. Spørgeskemaet er anonymt. På forhånd tak for din tid, det er en stor hjælp.

Introduktion. Page 1. Spørgeskemaet er anonymt. På forhånd tak for din tid, det er en stor hjælp. Introduktion I forbindelse med mit bachelorprojekt i ernæring og sundhed vil det glæde mig, hvis du vil besvare følgende spørgeskema. Spørgeskemaet handler om, hvilke informationer du er interesseret i,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Økonomisk analyse. Julemiddagen er fyldt med traditioner

Økonomisk analyse. Julemiddagen er fyldt med traditioner Økonomisk analyse 13. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen er fyldt med traditioner Til de omkring en million julemiddage,

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Markedsanalyse. 5. december 2017

Markedsanalyse. 5. december 2017 Markedsanalyse 5. december 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen 2017 Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P (Aug) TABEL KØN ALDER REGION CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW Mand Kvinde år år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

VIL FORBRUGERNE BETALE FOR AT SØERNE ER LØSE?

VIL FORBRUGERNE BETALE FOR AT SØERNE ER LØSE? VIL FORBRUGERNE BETALE FOR AT SØERNE ER LØSE? WORKSHOP Markedsbaseret dyrevelfærd kan forbrugernes efterspørgsel sikre løse søer? 24. Februar 2014 Lektor Tove Christensen Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi

Læs mere

Økonomisk analyse. Ingen jul uden fugl og flæsk

Økonomisk analyse. Ingen jul uden fugl og flæsk Økonomisk analyse 26. november 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ingen jul uden fugl og flæsk Danskerne holder fast i traditioner, når det kommer

Læs mere

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen?

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? v/ Jens Nannerup, Gasa Odense Frugt Grønt Kort introduktion Direktør i GASA Odense siden foråret 2013 Hvad er GASA Odense i dag? En af landets 6 salgsforeninger

Læs mere

Landmandens stemme -

Landmandens stemme - Landmandens stemme - drømmen om lokal mad fra jord 2l bord Hvordan byen trækker og oplandet leverer Gensidig a5ængighed drivkra7 for bæredyg9ghed Per Kølster Landmand, brygger mv, Kølster Malt og Øl, Aars9derne

Læs mere

Lokale produkter og fødevarer

Lokale produkter og fødevarer Lokale produkter og fødevarer Møn Biosfæreområdets værktøjskasse MØN BIOSFÆREOMRÅDE VÆRKTØJ MADE ON MØN 1 Introduktion Denne artikel hjælper dig med at få mest muligt ud af de mangfoldige lokale produkter

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Markedsanalyse 24. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Dyrevelfærd er blevet

Læs mere

DEN BEVIDSTE FORBRUGER. Præsentation af den danske lohasian v/sine Åkerman, Analysebureauet Wilke

DEN BEVIDSTE FORBRUGER. Præsentation af den danske lohasian v/sine Åkerman, Analysebureauet Wilke DEN BEVIDSTE FORBRUGER Præsentation af den danske lohasian v/sine Åkerman, Analysebureauet Wilke 2 Hvorfor LOHAS? METODE Interview med aktører i fødevaremarkedet: - Meyer Consulting - Arla Foods - Tulip

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg?

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg? Økonomisk analyse 6. januar 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg E info@lf.dk W www.lf.dk En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

Smal talk om det at være lokal

Smal talk om det at være lokal Appendix 7 Topic: Interview with an external food provider (Paradisbakkeskolen) Interview respondent: Mikkel Skot Hansen Place: Nexø Hallen, 3730 Nexø Time and date: 30-04-2014 11 am Interviewer: Christiane

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1 Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_02052017.indd 1 05-05-2017 14:11:35 FRISKE og BÆREDYGTIGE råvarer til detail og foodservice Solhjulet er DIN leverandør af økologiske og biodynamiske råvarer. Vi håndplukker

Læs mere

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi Økonomisk analyse 4. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Endnu flere køber økologi I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Markedsanalyse 14. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Dansk forbindes med bedre kontrol,

Læs mere

Inspirationskilder til. Fremtidens fællesskabsvirksomheder

Inspirationskilder til. Fremtidens fællesskabsvirksomheder Inspirationskilder til Fremtidens fællesskabsvirksomheder Jordbrugsfonden Samsøkologisk Jordbrugsfonden Samsøkologisk Aktieselskabet opkøber jorden, som lejes ud til økologiske landmænd på Samsø. Producerer

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer. Highlights Markedsanalyse 27. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes adfærd og holdning til udvalgte sæsonfødevarer Highlights De fleste

Læs mere

MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD LØSE SØER

MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD LØSE SØER MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD LØSE SØER WP2 FORBRUGERUNDERSØGELSER STYREGRUPPEMØDE 20. AUGUST 2013 Tove Christensen og Sara Vincentzen Kondrup Institut for fødevare- og ressourceøkonomi Københavns Universitet

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Æg og økologi. Trends, forventninger og en forsigtig prognose. Thomas Roland, CSR-chef, Coop. Kolding, 11. december

Æg og økologi. Trends, forventninger og en forsigtig prognose. Thomas Roland, CSR-chef, Coop. Kolding, 11. december Æg og økologi Trends, forventninger og en forsigtig prognose Kolding, 11. december 2017 Thomas Roland, CSR-chef, Coop Thomas.roland@coop.dk Hvad vil jeg fokusere på? 1. Lidt om det økologiske marked lige

Læs mere

Selvforsyning med energi

Selvforsyning med energi Selvforsyning med energi Marts 2010 Tabel 1 [D_Accommodation_2] _ Bor du i... abs % Ejerbolig 548 62 Andelsbolig 79 9 Lejebolig 255 29 Resp. 882 100 [Q1] Har du planer om at energieffektivisere din bolig

Læs mere

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 Gallup om Feltperiode: Den 25. 30. maj 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Markedsanalyse. Færre madpakker - men fortsat populært. 2. august 2017

Markedsanalyse. Færre madpakker - men fortsat populært. 2. august 2017 Markedsanalyse 2. august 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Færre madpakker - men fortsat populært Madpakker har i mange år været det, som

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer En analyse af en masse analyser Kvalitative Egne analyser GfK ConsumerScan 3000 panelister

Læs mere

NOTAT 8. Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov. Scenarie 2 By og land - Fokus 1

NOTAT 8. Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov. Scenarie 2 By og land - Fokus 1 NOTAT 8 Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov Scenarie 2 By og land - Fokus 1 04. september 2014 1 Hvad er bynære behov En erkendelse af de negative konsekvenser ved det industrialiserede landbrug

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt Notat Danskernes oplevelser med kopivarer Piratkopiering er et stigende problem på verdensplan. I 2011 snuppede EU's toldmyndigheder varer for 10 mia. kr. 1 Dertil kommer selvsagt det formentlig langt

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Stop Spild Af Mad. Epinion

Stop Spild Af Mad. Epinion t Stop Spild Af Mad Epinion 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 12 5. Kryds med alder... 17 6. Kryds med region... 22 2 1. KORT OM EPINION

Læs mere

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark FL - Attitudes towards food waste DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. November 2016 Gustaf Bock Chefkonsulent DET ØKOLOGISKE MARKED

10. November 2016 Gustaf Bock Chefkonsulent DET ØKOLOGISKE MARKED 10. November 2016 Gustaf Bock Chefkonsulent DET ØKOLOGISKE MARKED MEGATRENDS MED BETYDNING FOR PRIMÆRLANDBRUGET Megatrends Megatrends er overordnede trends med en generel betydning for hele verden. Megatrends

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Fredag den 1. august Dagen var kommet hvor seks elever fra MFR skolen rejste fra Marokko til Nyvangsgården,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger AUGUST 4 5% 5% 5% 4% 8% 5% 8% 9% 4% 8% 8% 7% -9 årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-69 årige 7-74 årige Andel af respondenter i

Læs mere

Demografiske forhold Respondent Alder Køn Indkøb i familien By Uddannelse Jobtitel Børn Alder på Børn

Demografiske forhold Respondent Alder Køn Indkøb i familien By Uddannelse Jobtitel Børn Alder på Børn Appendix C Demografiske forhold Respondent Alder Køn Indkøb i familien By Uddannelse Jobtitel Børn Alder på Børn 1 54 M Ægtefælle Sjørring 10. klasse Chauffør Ja 26,23, 19 2 51 M Ægtefælle Hillerslev Kort

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

FORBRUGERPANELET MARTS 2011. Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil

FORBRUGERPANELET MARTS 2011. Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil Forbrugerpanelet om kødforbrug og valg i relation hertil Ni ud af ti respondenter (91%) spiser kød mindst hver anden dag. Folk bosat i Jylland spiser hyppigere kød til aftensmad end respondenter bosat

Læs mere

Økofarmen. Keywords: Personligt, kvalitet, økologi, helse, nemt, sundt, luksus, brugervenligt, idyllisk.

Økofarmen. Keywords: Personligt, kvalitet, økologi, helse, nemt, sundt, luksus, brugervenligt, idyllisk. Økofarmen Virksomhedsprofil En onlineshop der sælger økologiske og specialvarer. En økologisk gård hvor der bliver dyrket frugt og grønt. Til gården hører et lager, hvor de langtidsholdbare varer opbevares.

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Klap en ged, og pluk en pose æbler. Besøg dine lokale gårdbutikker, og få sund, frisk mad direkte fra kilden

Klap en ged, og pluk en pose æbler. Besøg dine lokale gårdbutikker, og få sund, frisk mad direkte fra kilden Klap en ged, og pluk en pose æbler Besøg dine lokale gårdbutikker, og få sund, frisk mad direkte fra kilden Agenda 21 Land Kvalitet og bæredygtighed Når du bor i Næstved og omegn, er du så heldig at bo

Læs mere