Forord Emne 2: Samerne og det forhistorisk-historiske dilemma. (Hovedvejleder: KR) Emne 3: Neolitiseringen. (Hovedvejleder: POR)...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 2. Emne 2: Samerne og det forhistorisk-historiske dilemma. (Hovedvejleder: KR)... 6. Emne 3: Neolitiseringen. (Hovedvejleder: POR)..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Emne 1: Jæger-samler-fisker og agerbruger - synet på de to erhvervsretninger og diskussionen af vores egen rolle i forskningen. (Hovedvejleder: HL) Emne 2: Samerne og det forhistorisk-historiske dilemma. (Hovedvejleder: KR) Emne 3: Neolitiseringen. (Hovedvejleder: POR)... 8 Emne 4: Stædige jægere og progressive bønder omkring Mellemneolitikum? (Hovedvejleder: POR) Emne 5: Bronzealderens to slags helleristninger? (Hovedvejleder: KR) Emne 6: Fiskeri og indsamling i Jernalderen. (Hovedvejleder: HL, POR) Emne 7: Jagten i Jernalderen den tidligste overklassejagt? (Hovedvejleder: EBP, HL).16 Emne 8: Handelen og forbindelsen til jagt, fiskeri og indsamling i Vikingetiden. (Hovedvejleder: ULH) Emne 9: Jagt i Middelalderen. Overklassejagt og dagligdagsjagt i Middelalderen. (Hovedvejleder: EBP) Emne 10: Fiskeri i Middelalderen i stor og lille skala. (Hovedvejleder: ULH) Fangstfri fortid? Et essay om årsager til manglende forskning i jagt, fiskeri og indsamling efter neolitiseringen Det dualistiske dilemma. Et essay om kulturdualisme og etnicitet Til lyst eller nød? Et essay om fiskeriet fra jernalder til middelalder Jagten på den usynlige bondeklasse. Et essay om brugen af jagt blandt rig og fattig fra jernalder til middelalder

2 Forord. Det overordnede emne i dette arkæologisk år er den rolle erhvervene jagt, fiskeri og indsamling har haft i forhistorien efter neolitiseringen. Årsagen til valget af emne er, at der generelt er meget lidt fokus på disse erhverv og deres betydning efter indførslen af agerbruget. Af interesse er, at der sandsynligvis er mange årsager til, hvorfor man ikke beskæftiger sig så meget med emnet, men derudover er det interessant at se hvordan samme erhverv har indgået nærmest hele forhistorien igennem på forskellig vis. Jeg har udvalgt nogle forskellige vinkler på emnet i de forskellige perioder, som vil være udgangspunkt for en generel diskussion af jagt, fiskeri og indsamling i forhistorien. Fokus vil være på Norden, hvorved man får et varieret landskabsmæssigt, etnisk og kulturelt billede af brugen af erhvervene. Valget af Norden som geografisk afgrænsning er også fordi vores nordlige naboer ofte bliver forbigået til fordel for sydligere europæiske områder, i perspektivering af dansk forskning. Jeg mener det er en skam, da der både er mange ligheder og forskelle mellem det nuværende Danmark og resten af Norden, som kunne være givtige som perspektiv på opfattelsen af danske kulturelle problemstillinger. Mine emner er fordelt således: I emne 1 ser jeg på forskningens billeder af jæger-samler-fiskere vs. agerbrugere samt vores egen rolle i forskningen. Emne 2 handler om samerne og problematikken omkring definitionen af etnicitet og kulturdualisme. Emne 3 handler om hvordan man kan opfatte neolitiseringen og er i sig selv et eksempel på den måde, man ser på hhv. jæger-samler-fiskere og agerbrugere i forskningen. Emne 4 handler om grubekeramisk kultur, om definitionen af en selvstændig kulturel enhed eller ej. Emnet hænger sammen med etnicitetsog kulturdualisme-spørgsmålet, men også med behandlingen af fangsterhverv i fht. agerbrugserhverv. Emne 5 ser på bronzealderens to helleristningskredse og tolkningen af dem og hænger som emne 4 ligeledes sammen med f.eks. etnicitetsspørgsmål. Emne 6 handler om hvad fiskeri i jernalderen er, og hvordan det har indgået i samfundet. Emne 7 ser på jernalderens tegn på overklassejagt, men stiller også spørgsmålet, om jagt kun har været et overklassefænomen. Både emne 6 og 7 bliver også berørt af etnicitetsspørgsmål både i fht. samer vs germanere, men også i dansk område ud fra spørgsmålet om integreret eller specialiseret brug af jagt, fiskeri og indsamling. Emne 8 handler om vikingetidens handel og tilstedeværelsen af jagt, fangst og indsamlede produkter på pladserne. Hvem har drevet fangsterhvervene, hvem var aftagerne og hvordan er fangstprodukterne blevet brugt er nogle af de spørgsmål, som både berører etniske spørgsmål og vores billede af opdelingen af fangst- og agerbrugserhvervene. Emne 9 om middelalderens fiskeri ser på nogle af de samme spørgsmål omkring et samfunds eller sociale lagdeling, og hvordan vi behandler de forskellige grupper og 2

3 deres aktiviteter. Emne 10 om middelalderens jagt handler, i stil med emne 6 om overklassejagten, men også om mulig almindelig befolknings brug af ressourcen. Der er altså flere overordnede spørgsmål: - Hvordan har eller har jagt, fiskeri og indsamling indgået i samfund efter neolitiseringen? - Hvilke billeder danner forskningen af fangsterhverv vs agerbrugserhverv, og hvorfor? - Etnicitet og kulturdualisme hvordan definerer man forskellige aktiviteter, erhverv mv. og hvor går grænsen mellem variabilitet og etnicitet? Mine essays vil være tværgående for de forskellige emner og perioder, og jeg håber derved at kunne belyse nogle af de overliggende problemstillinger, der er inden for denne ramme. Alle henvisninger til litteratur i essays ne kan findes i litteraturlisterne. Da det ikke er hensigten, at det er nødvendigt at slå noget efter, men at det alligevel var vigtigt at henvise til konkrete arbejder, har jeg blot nævnt forfatteren, og eventuelt året eller titlen på værket i essayet, så der ikke er nogen tvivl om ophavsret til forskellige forskningsresultater. Første essay handler om, hvorfor der ikke forskes (særlig meget) i jagt, fiskeri og indsamling. Det er indgangsvinklen til hele det arkæologiske år, og så er emnerne undtagelserne. Andet essay handler om problematikken omkring etnicitet og kulturdualisme i nordisk forhistorie med eksempler omkring jernalderens fjeldgrave i Norge. Tredje essay handler om fiskeriet fra jernalder til middelalder, om hvilke billeder der er blevet givet af fiskere og hvordan det stemmer med fundmaterialet og nyere forskning. Fjerde essay behandler jagten fra jernalder til middelalder med fokus på de få spor af hverdagsjagt i fht. statusjagt, og mulige årsager til det. Essays: -Fangstfri fortid? Et essay om årsager til manglende forskning i jagt, fiskeri og indsamling efter neolitiseringen. -Det dualistiske dilemma. Et essay om kulturdualisme og etnicitet. -Til lyst eller nød? Et essay om fiskeri i forskning og i samfundet fra jernalder til middelalder. -Jagten på den usynlige bondeklasse. Et essay om brugen af jagt blandt rig og fattig fra jernalder til middelalder. Temaopgaver: Tema 1: Senpalæolitikum eller tidlig Mesolitikum i Sydvestnorge og Vestsverige? Tema 2: Formidlingens (s)tilstand. Sideantal i alt til de 10 emner:

4 Emne 1: Jæger-samler-fisker og agerbruger - synet på de to erhvervsretninger og diskussionen af vores egen rolle i forskningen. (Hovedvejleder: HL). Hvordan har man set på jæger-samler-fiskere og agerbrugere-husdyrholdere i forskningen gennem tiden? Er forskningens syn på de erhverv det samme som synet på den mentalitet der hører med til dem - og generelt i synet på fangsterhvervet? Hvor er vi selv i forhold til vores forskning og hvordan afspejles vores tids identitet og samfund i tolkningerne af forhistorien? Hvorfor bliver der ikke forsket i eller arbejdet særlig meget med de gamle mesolitiske erhverv i forhistoriske perioder efter man er gået over til agerbrug og husdyrhold? Er der mere prestige og mening i noget frem for andet? Litteraturen til dette emne behandler vinklen om vores brug af forhistorien og vores rolle i valg af forskningsområder, vores identitet og forhistorisk identitet, de billeder vi skaber af det forhistoriske menneske ud fra vores forskellige tilgangsvinkler til eksempelvis neolitiseringen. Litteratur: 585 sider Bau, F. (1987) Historiemaleri, anskuelsesbillede og bogillustrering. I A. Dam & J. Torndal (eds.) Danskeren og den ædle vilde. Vore forestillinger om os selv og andre folk i fortid og nutid (pp ). Moesgård: Hovedland. 16 Christensen, A. E. (1973) Bonde-jeger-fisker, en økologisk indledning. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde- Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp. 1-5). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 5 Eriksen, T. H. (1996) Kampen om fortiden. Et essay om myter, identitet og politikk. Kapitel I og III. Oslo: Aschehoug , Gamble, C. (1996) General editor s preface. I P. Graves-Brown, S. Jones & C. Gamble (eds.) Cultural Identity and Archaeology. The construction of European communities (pp. xv-xvii). London and New York: Routhledge. 3 Graves-Brown, P. & Jones, P. (1996) Preface. I P. Graves-Brown, S. Jones & C. Gamble (eds.) Cultural Identity and Archaeology. The construction of European communities (pp. xix-xx). London and New York: Routhledge. 2 Gustafsson, A. (1999)...wiser than he himself at the time knew. The Histories of Archaeology and the Whig Problem. Current Swedish Archaeology vol Højring, K. (1987) Det har vi li godt aldrig gjort... I A. Dam & J. Torndal (eds.) Danskeren og den ædle vilde. Vore forestillinger om os selv og andre folk i fortid og nutid (pp. 7-14). Moesgård: Hovedland. 8 Janik, L. & Zawadzka, H. (1996) One Europe one past? I P. Graves-Brown, S. Jones & C. Gamble (eds.) Cultural Identity and Archaeology. The construction of European communities (pp ). London and New York: Routhledge. 9 Jensby, A. B. (1987) Mand og mand imellem eller myten om den hvide mand. I A. Dam & J. Torndal (eds.) Danskeren og den ædle vilde. Vore forestillinger om os selv og andre folk i fortid og nutid (pp ). Moesgård: Hovedland. 8 Jensen, K. (1973) De vestnorske hulefund og problemet omkring jæger-fisker-bonde. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 8 Jones, S. & Graves-Brown, P. (1996) Introduction. Archaeology and cultural identity in Europe. I P. Graves-Brown, S. Jones & C. Gamble (eds.) Cultural Identity and Archaeology. The construction of European communities (pp. 1-24). London and New York: Routhledge. 24 Kent, S. (1989) Cross-cultural perceptions of farmers as hunters and the value of meat. I S. Kent (ed.) Farmers as hunters. The implications of sedentism (pp. 1-17). New directions in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press. 18 Kristiansen, K. (1993) The strength of the past and its great might ; an essay on the use of the past. Journal of European Archaeology vol. 1,

5 Kristiansen, K. (1996) European origins civilisation and barbarism. I P. Graves-Brown, S. Jones & C. Gamble (eds.) Cultural Identity and Archaeology. The construction of European communities (pp ). London and New York: Routhledge. 7 Myhre, L. N. (1994) Arkeologi og politikk. En arkeo-politisk analyse av faghistoria i tida Varia 26. Oslo: Universitetets Oldsaksamling Olsen, B. (1986) Norwegian archaeology and the people without (pre-)history: or how to create a myth of a uniform past. Archaeological Review from Cambridge 5, nr Renfrew, C. (1995) The identity of Europe in prehistoric archaeology. Journal of European Archaeology 1994, vol Rudebeck, E. (2000) Tilling Nature Harvesting Culture. Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8o, No. 32. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1-22, Shore, C. (1996) Imagining the New Europe: identity and heritage in European Community discource. I P. Graves- Brown, S. Jones & C. Gamble (eds.) Cultural Identity and Archaeology. The construction of European communities (pp ). London and New York: Routhledge. 20 Welinder, S. (1987) Arkæologiske bilder. Varia 14. Oslo: Universitetets Oldsaksamling. 5-43, Zachrisson, I. (1995) Archaeology and politics: Saami prehistory and history in central Scandinavia. Journal of European Archaeology 1994, vol Zvelebil, M. (1996) Farmers our ancestors and the identity of Europe. I P. Graves-Brown, S. Jones & C. Gamble (eds.) Cultural Identity and Archaeology. The construction of European communities (pp ). London and New York: Routhledge. 22 5

6 Emne 2: Samerne og det forhistorisk-historiske dilemma. (Hovedvejleder: KR). Eksistensen af samer i Norge, Sverige og Finland har ført store politiske problemer med sig. Også arkæologien er mærket deraf, både i form af at arkæologien er politisk og bliver brugt politisk, men også med hensyn til hvem der har afsat hvilke spor i fortiden. Det er for eksempel problematisk at skulle se på jagt, fiskeri og indsamling i forhistorien i de ovennævnte lande, da der sandsynligvis både har eksisteret samer og svenskere/nordmænd samtidig. Så hvem er det, der har jaget, fisket og samlet samerne eller nordboerne? Kan man sætte etniske grænser, og hvordan skal man i så fald definere dem? Litteratur 745 sider Bäärnhielm, G. & Zachrisson, I. (1994) De Finnis, Om Samerna, ur Historia Norvegiæ ca 1190 e. Kr. Fornvännen 89, Bakka, E. (1973) Omkring problemet om kulturdualisme i Sør-Noreg. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde- Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 20 Baudou, E. (1987) Samer och germaner i det förhistoriska Norrland. En kritisk översikt över tio års forskning. Bebyggelseshistorisk tidsskrift Bolin, H. (1999) Kulturlandskapets korsvägar: Mellarsta Norrland under de två sista årtusendena f.kr. Stockholm studies in archaeology 19. Stockholm: Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet Carpelan, C. (1973) Bofast icke bofast under förhistorisk tid i Finland. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde- Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 14 Christiansson, H. (1973) Kust och inland i norra Sverige. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofastikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 7 Hansen, L.I. & Olsen, B. (2004) Samenes historie fram til Oslo: Cappelen Akademisk forlag Jansen, K. (1973) De vestnorske hulefunn og problemet omkring jeger-fisker-bonde. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 8 Martens, I. (1973) De yngste steinbrukende kulturer i Sør-Norges fjellstrøk. Noen aktuelle problemer omkring kronologi og kulturforhold. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 16 Jones, S. (1997) The Archaeology of Ethnicity. Constructing identities in the past and present. London & New York: Routhledge Odner, K. (1985) Saamis (Lapps), Finns and Scandinacians in history and prehistory. Ethnic origins and ethnic processes in Fenno-Scandinavia. Norwegian Archaeological Review 18 no Olsen, B. (2000) Beliggerent Chieftains and Oppressed Hunters? Changing Conseptions of Inter-Ethnic Relationships in Northern Norway during the Iron Age and early Medieval Period. I M. Appelt, J. Berglund & H. C. Gulløv (eds.) Identities and Cultural Contacts in the Arctic (pp ). Proceedings from a Conference at the Danish National Museum, Copenhagen. Danish Polar Center Publication No. 8. København: Dansk Polar Center. 15 Price, N. (2003) The Viking Way. Religion and War in Late Iron Age Scandinavia. AUN 31. Uppsala: Uppsala Universitet , , Ramqvist, P. H. (1983) Gene. On the origin, function and development of sedentary Iron Age settlement in Northern Sweden. Archaeology and Environment 1. Umeå: University of Umeå , , Simonsen, P. (1973) Jæger og nomade i Finnmark. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø M useums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 9 6

7 Stenvik, L. F. (1980) Samer og nordmenn. Sett i lys av et uvanlig gravfunn fra Saltenområdet. Viking XLIII (1979) Zachrisson, I., Alexandersen, V., Gollwitzer, M., Iregren, E., Königsson, L.-K., Siven, C.-H., Strade, N. & Sundström, J. (1997) Möten i gränsland. Samer och germaner i Mellanskandinavien. Stockholm Monographs 4. Stockholm: Statens Historiska Museum. 9-80, , Werbart, B. (2002) De osynliga identiteterna. Kulturell identitet och arkeologi. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 16. Umeå: Umeå Universitet , 39-53, ,

8 Emne 3: Neolitiseringen. (Hovedvejleder: POR). Hvordan bliver forholdet mellem jæger-samler-fiskere og agerbrugere opfattet omkring neolitiseringen? Hvad er jæger-samler-fiskernes rolle i neolitiseringen? Er de medvirkende til den ubevidst eller bevidst eller bliver de udryddet af en overlegen agerbrugsbefolkning? Det er spørgsmål, som er væsentlige for at bruge neolitiseringen som et eksempel på, hvordan man har set på de to forskellige erhvervsgrupper op igennem tid. Udover denne vinkel, som knytter sig til emne 1, lægger litteraturen op til dels en diskussion af hvordan overgangen fra jæger-samler-fisker til agerbruger kan tolkes, og hvordan de tidligste agerbrugsprodukter kan opfattes. Jeg har valgt at bryde det nordiske fokus i dette emne, og dermed lagt vægt på at have et mere bredt fundament til opfattelsen af neolitiseringen. Neolitiseringsbilleder fra andre dele af verden kan nuancere den almene eurocentriske opfattelse af neolitiseringen med (Vest-) Europa som et særligt udviklingscentrum. Derfor er der medtaget et værk med mange bidrag fra Østeuropa (Zvelebil et al. (eds.) 1998) samt et værk med forskellige bidrag fra hele verden som perspektiv (Price & Gebauer (eds.) 1995). Litteratur 808 sider Andersen, S. H. (1973) Overgangen fra ældre til yngre stenalder i Sydskandinavien set fra en mesolitisk synsvinkel. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 18 Becker, C. J. (1973) Problemer omkring overgangen fra fangstkulturer til bondekulturer i Syd-Skandinavien. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp. 6-20). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 14 Becker, C. J. (2002) The Early Neolithic Settlement at Store Valby, West Zealand. I A. Fischer & K. Kristiansen (eds.) The Neolithisation of Denmark years of debate (pp ). (Bay-Petersen, O. oversættelse). Sheffield: J. R. Collis Publications. (originalt værk trykt i 1955). 21 Czerniak, L. (1998) The Neolithic What s That? I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp ). Sheffield: Sheffield Academic Press. 2 Fisher, A. (2002) The Introduction of Cereals and Cattle into Southern Scandinavia: a population-pressure model. I A. Fischer & K. Kristiansen (eds.) The Neolithisation of Denmark years of debate (pp ). (Bay- Petersen, O. oversættelse). Sheffield: J. R. Collis Publications. (Originalt værk trykt i 1974). 9 Fisher, A. (2002) Food for Feasting? An evaluation of explanations of the neolithisation of Denmark and southern Sweden. I A. Fischer & K. Kristiansen (eds.) The Neolithisation of Denmark years of debate (pp ). Sheffield: J. R. Collis Publications. 53 Grøn, O. (1998) Neolithization in Southern Scandinavia A Mesolithic Perspective. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp ). Sheffield: Sheffield Academic Press. 11 Hart, S., Heinrich, D. & Lübke, H. (2002) Coastal Farmers the neolithisation of northernmost Germany. I A. Fischer & K. Kristiansen (eds.) The Neolithisation of Denmark years of debate (pp ). Sheffield: J. R. Collis Publications. 20 Hodder, I. (1990) The Domestification of Europe. Structure and Contigency in Neolithic Societies. Oxford: Basil Blackwell. 1-43, Iversen, J. (2002) The Influence of Prehistoric Man on Vegetation. I A. Fischer & K. Kristiansen (eds.) The Neolithisation of Denmark years of debate (pp ). Sheffield: J. R. Collis Publications. (Originalt værk trykt i 1949). 13 Janik, L. (1998) The Appearance of Food Procuring Societies in the Southeastern Baltic Sea Region. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp ). Sheffield: Sheffield Academic Press. 7 Jennbert, K. (1998) From the Inside : A Contribution to the Debate about the Introduction of Agriculture in Southern Scandinavia. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The 8

9 Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp ). Sheffield: Sheffield Academic Press. 5 Kristiansen, K. (2002) The Birth of Ecological Archaeology in Denmark. I A. Fischer & K. Kristiansen (eds.) The Neolithisation of Denmark years of debate (pp. 9-32). Sheffield: J. R. Collis Publications. 23 Klassen, L. (2002) The Ertebølle Culture and Neolithic continental Europe: traces of contact and interaction. I A. Fischer & K. Kristiansen (eds.) The Neolithisation of Denmark years of debate (pp ). Sheffield: J. R. Collis Publications. 14 Meiklejohn, C., Petersen, E. B. & Alexandersen, V. (1998) The Later Mesolithic Population of Sjælland, Denmark, and the Neolithic Transition. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp ). Sheffield: Sheffield Academic Press. 10 Merkyte, I. (2003) The Mesolithic Syndrome in Southeastern Europe. Acta Archaeologica vol Parker-Pearson, M. (2003) Part two: Neolithic and Early Bronze Age in Britain the culinary basis. I M. Parker-Pearson (ed.) Food, Culture and Identity in the Neolithic and Early Bronze Age (pp ). BAR International Series Oxford: Archaeopress. 19 Petersson, H. (1999) Where did all the farmers come from? Journal of Danish Archaeology 13, Price, T. D. & Gebauer, A. B. (eds.) (1995) Last hunters first farmers. New perspectives on the prehistoric transition to agriculture. Sante Fe (New Mexico): School of American Press. 354 Richards, M. P. & Koch, E. (2001) Neolitisk kost. Analyser af kvælstof-isotopen 15N i menneskeskeletter fra yngre stenalder. Årbøger for nordisk oldkyndighed og historie Richards, M. P. (2003) Explaining the dietary isotope evidence for the rapid adoption of the Neolithic in Britain. I M. Parker-Pearson (ed.) Food, Culture and Identity in the Neolithic and Early Bronze Age (pp ). BAR International Series Oxford: Archaeopress. 5 Rimantiené, R. (1998) The First Narva Culture Farmers in Lithuania. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp ). Sheffield: Sheffield Academic Press. 6 Rowley-Conwy, P. (1985) The Origin of Agriculture in Denmark: A Review of some Theories. Journal of Danish Archaeology vol. 4, Salomonsen, B. (1973) Nya fynd från det äldsta neolitikum i Skåne. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde- Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 5 Stürup, B. (1973) Overgangen mellem mesolitisk og neolitisk kultur i Danmark. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 10 Sulgostowska, Z. (1998) Continuity, Change and Transition: The Case of North-Eastern Poland during the Stone Age. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp ). Sheffield: Sheffield Academic Press. 8 Voytek, B. (1998) Transitioning the Mesolithic. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp ). Sheffield: Sheffield Academic Press. 5 Welinder, S. (1998) Pre-Neolithic Farming in the Scandinavian Peninsula. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp ). Sheffield: Sheffield Academic Press. 10 Werbart, B. (1998) Subneolithic: What is it? Subneolithic Societies and the Conservative Economies of the Circum- Baltic Region. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp ). Sheffield: Sheffield Academic Press. 8 Zaliznyak, L. (1998) The Ethnographic Record, and Structural Changes in the Prehistoric Hunter-Gatherer Economy of Boreal Europe. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp ). Sheffield: Sheffield Academic Press. 7 Zvelebil, M., Domańska, L. & Dennell, R. (1998) Introduction. The Baltic and the Transition to Farming. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp. 1-7). Sheffield: Sheffield Academic Press. 7 Zvelebil, M. (1998) Agricultural Frontiers, Neolithic Origins, and the Transition to Farming in the Baltic Basin. I M. Zvelebil, L. Domańska & R. Dennell (eds.) Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region (pp. 8-27). Sheffield: Sheffield Academic Press. 19 9

10 Emne 4: Stædige jægere og progressive bønder omkring Mellemneolitikum? (Hovedvejleder: POR). Hvordan indgår jagt og fiskeri i de neolitiske samfund, og hvad er baggrunden for enten at påstå, at der eksisterer eller ikke eksisterer en Grubekeramisk kultur? Der er endnu ikke opnået enighed i arkæologiske kredse om, hvordan man skal opfatte de fundelementer, der er blevet betegnet som Grubekeramisk kultur. Der er kommet forskellige forslag frem om aspekter, der kan være årsag til ændringen tilbage til en mere mesolitisk økonomi. Men er det befolkningspres, miljøændringer, ideologiske og religiøse ændringer eller simpelthen stædige jægere, overlevende i området fra mesolitikum alt sammen er afhængig af, hvordan man mener at kunne påvise kulturelt fællesskab. Litteratur: 846 sider Andersen, A. H. (1986) Enkeltgravstid på de danske øer. I C. Adamsen & K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 20 Andersen, S. H. (1983) Kalvø A Coastal Site of the Single-Grave Culture. Journal of Danish Archaeology vol. 2, Bakka, E. (1973) Gropkeramisk kultur og gropkeramiska kulturelement i Sør-Noreg. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 10 Becker, C. J. (1980) Om grubekeramisk kultur i Danmark. Korte bidrag til en lang diskussion ( ). Årbøger for nordisk oldkyndighed og historie Björk, N. (1999) Den neolitiska säljakten blomstring och kris. I G. Burenhult (ed.) Arkeologi i Norden 1 (pp ). Stockholm: Natur & Kultur. 2 Burenhult, G. (2003) Den jordbruksekonomiska ekspansionen f Kr den yngre bondestenåldern. I G. Burenhult (ed.) Arkeologi i Norden 1 (pp , , 364) Stockholm: Natur & Kultur. (Første udgave trykt i 1999). 28 Carlie, A. (1986) Om gropkeramisk kultur i Skåne, specielt Jonstorp. I C. Adamsen & K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 9 Edenmo, R., Larsson, M., Nordqvist, B. & Olsson, E. (1997) Gropkeramikerna fanns de? Materiell kultur och ideologisk förändring. I M. Larsson & E. Olsson (eds.) Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- och Melleansverige (pp ). Arkeologiska undersökningar, Skrifter nr. 23. Riksantikvarieämbetet. 78 Engberg, U. (1986) Sen trattbäger- och tidig stridsyxe-keramik. En jämförelse av godstyperna. I C. Adamsen & K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet.. 10 Eriksson, G. (2004) Part-time farmers or hard-core sealers? Västerbjers studied by means of stable isotope analysis. Journal of Antropological Archaeology 23, Number Jensen, J. (2001) Danmarks Oldtid. Stenalder f.kr. København: Nordisk Forlag A/S , Kaelas, L. (1973) Den gropkeramiska kulturen vid den svenska västkusten -bofast eller ej. I P. Simonsen og G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 12 Larsson, L. (1986) Skåne under sen Trattbägerkultur. I C. Adamsen & K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 10 Larsson, M. (2004) Living in cultural diversity: The Pitted Ware Culture and its relatives. Jonas, journal of nordic archaeological science Lidén, K. (1995) Prehistoric Diet Transitions. An Archaeological Perspective. Stockholm: Archaeological Research Laboratory, Stockholm University. 41 Löfstrand, L. (1974) Yngre stenålders kustboplatser: Undersökningarna vid Äs och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi. Archaeological Studies 1. Uppsala: Uppsala University, Institute of North European Archaeology

11 Malmer, M. P. (1973) Om den gropkeramiska kulturs väsen. I P. Simonsen og G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 3 Malmer, M. P. (1986) Vad kan vetas om stridsyxekulturens kronologiska och sociala förhållanden? Teoretiska betraktelser. I C. Adamsen & K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp. 7-21). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 14 Malmer, M. P. (1999a) Alvastra pålbyggnad. I G. Burenhult (ed.) Arkeologi i Norden 1 (pp ). Stockholm: Natur & Kultur. 4 Malmer, M. P. (1999b) Stridsyxekulturen. I G. Burenhult (ed.) Arkeologi i Norden 1 (pp ). Stockholm: Natur & Kultur. 4 Nielsen, F. O. og P. O. Nielsen (1986) En boplads med hustomter fra mellem- og senneolitikum ved Limensgård, Bornholm. I C. Adamsen & K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 18 Nielsen, P. O. (2002) Neolitikum, Grubekeramisk kultur. Arkæologiske udgravninger i Danmark side. Nielsen, S. (1986) Om stridsøksekulturens erhvervsformer med særligt henblik på jagt og fiskeri. I C. Adamsen & K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 17 Odgaard, B. (1986) Enkeltgravskulturens miljø i Vestjylland belyst gennem pollendiagrammer. I Adamsen, C. og K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 2 Rasmussen, L. W. (1986a) Forholdet mellem grubekeramisk kultur og enkeltgravskulturen i Danmark. I C. Adamsen & K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 4 Rasmussen, L. W. (1986b) Nye C14 dateringer for grubekeramisk kultur i Danmark. I C. Adamsen & K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 2 Rasmussen, L. W. & Richter, J. (1991) Kainsbakke -en kystplads fra yngre stenalder. Aspects of the paleoecology of neolithic man. Grenaa: Forlaget Djurslands Museum / Dansk Fiskerimuseum. 125 Rasmussen, L. W. (1993) Grubekeramiske bopladser. I S. Hvass & B. Storgaard (eds.) Da klinger i Muld års arkæologi i Danmark (pp ). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 2 Rasmussen, L. W. (2000) Kirial Bro mellem fangere og bønder. I S. Hvass (ed.) Vor skjulte kulturarv. Arkæologien under overfladen. Til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. april 2000 (pp ). København: Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab. 2 Rasmussen, L. W. (2004) Stabilitet og kontinuitet i yngre stenalders kystbosættelse? Kontaktstencil nr Rostholm, H. (1986) Kornaftryk fra enkeltgravskulturen. I C. Adamsen & Ebbesen, K. (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 7 Skaarup, J. (1973) Hesselø - Sølager. Jagdstationen der südskandinavischen Trichterbecherkultur. Arkæologiske Studier volume 1. København: Akademisk forlag , , Sørensen, H. H. (1997) Cultural complexity at the time of emergence of the Single Grave Culture a regional perspective. I P. Siemen (ed.) Early Corded Ware Culture The A-Horizon - fiction or fact? International Symposium in Jutland 2nd - 7th May 1994 (pp ). Arkæologiske Rapporter nr. 2. Esbjerg: Esbjerg Museum. 10 Tauber, H. (1986) C14 dateringer af enkeltgravskultur og grubekeramisk kultur i Danmark. I C. Adamsen & K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 9 Welinder, S., Pedersen, E. A. & Widgren, M. (1998) Jordbrukets första femtusen år f.kr e.kr. Det svenska jordbrukets historia bd. 1. Borås: Natur och Kultur/LTs förlag , , Welinder, S. (1973) Den gropkeramiska kulturen. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 5 Werbart, B. (1999) De mänskliga kontakterna i Östersjöområdet. I G. Burenhult (ed.) Arkeologi i Norden 1 (pp ). Stockholm: Natur & Kultur. 4 Wyszomirska, B. (1986) C14 dateringar för kulturerna i Sverige. I C. Adamsen & K. Ebbesen (eds.) Stridsøksetid i sydskandinavien (pp ). Arkæologiske skrifter 1. København: Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. 5 Österholm, I. (1999a) Stenålder på Gotland. I G. Burenhult (ed.) Arkeologi i Norden 1 (pp ). Stockholm: Natur & Kultur. 2 Österholm, I. (1999b) Säljägerna på Ajvide. I G. Burenhult (ed.) Arkeologi i Norden 1 (pp ). Stockholm: Natur & Kultur. 4 11

12 Emne 5: Bronzealderens to slags helleristninger? (Hovedvejleder: KR). Nordens helleristninger bliver tit tilskrevet som tilhørende to forskellige kulturkredse: jagtafbildningerne fra jæger-samler-kulturerne i nord, og agerbrugshelleristningerne de sydskandinaviske fra agerbrugskulturerne længere mod syd. Men hvordan skal man opfatte de to helleristningskredse, og hvordan hænger de sammen i tid og rum? Der er flere forskere, der mener der har været et tidsmæssigt overlap mellem de to helleristningskredse, men er deres forskelle, især omkring den periode, et resultat af økonomiske strategier, af den geografiske/landskabsmæssige placering, af forskellige religiøse retninger, eller af etniske forskelle? Litteratur 757 sider Baudou, E. (1993) Hällristningarna vid Nämforsen. Datering och kulturmiljö. I L. Forsberg & T. B. Larsson (eds.) Ekonomi och näringsformer i nordisk bronsålder. Rapport från det 6e Nordiska Bronsålderssymposiet, Nämforsen Studie Archaeologica Universitatis Umensis 3. Umeå: Umeå Universitet Bertilsson, U. (1989) Hällristningar och bygden. I S. Jansson, E. B. Lundberg & U. Bertilsson (eds.) Hällristningar och hällmålningar i Sverige (pp ). Stockholm: Forum. 14 Bertilsson, U. (1995) Rock art, recent research and religion. I K. Helskog & B. Olsen (eds.) Percieving Rock Art: Social and Political Perspectives. ACRA: The Alta Conference on Rock Art (pp ). Oslo: Novus forlag. 8 Bolin, H. (1999) Kulturlandskapets korsvägar: Mellarsta Norrland under de två sista årtusendena f.kr. Stockholm studies in archaeology 19. Stockholm: Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet Bradley, R., Jones, A., Myhre, L. N. & Sackett, H. (2002) Sailing through Stone: Carved Ships and the Rock Face at Revheim, Southwest Norway. Norwegian Archaeological Review 35 (2) Goldhahn, J. (2002) Roaring Rocks: An Audio-Visual Perspective on Hunter-Gatherer Engravings in Northern Sweden and Scandinavia. Norwegian Archaeological Review vol. 32 (1) Hagen, A. (1973) De to slags helleristninger. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 15 Hesjedal, A. (1994) The Hunters Rock Art in Northern Norway. Problems of Chronology and Interpretation. (Inklusiv Comments og Reply to Comments). Norwegian Archaeological Review vol. 27 (1) Hultkrantz, Å. (1989) Hällristningsreligion. I S. Jansson, E. B. Lundberg & U. Bertilsson (eds.) Hällristningar och hällmålningar i Sverige (pp ). Stockholm: Forum. 16 Hyenstrand, Å. (1987) Stone Age frontiers an example from middle Sweden. I G. Burenhult, Å. Hyenstrand, A. Carlsson & T. Sjøvold (eds.) Theoretical approaches to artefacts, settlement, and society. Studies in honour of Mats P. Malmer, vol. I. BAR international series 366. Oxford: B.A.R Hætta, O. M. (1995) Rock carvings in a Saami perspective: some comments on politics and ethnicity in archaeology. I K. Helskog & B. Olsen (eds.) Percieving Rock Art: Social and Political Perspectives. ACRA: The Alta Conference on Rock Art (pp ). Oslo: Novus forlag. 9 Lindqvist, C. (1994) Fångstfolkets bilder. En studie av de nordfennoskandiska kustanknutna jägerhällristningerna. Theses and Papers in Archaeology N.S. A 5. Stockholm: Akademitryck AB. 156 Malmer, M. P. (1989) Bergkonstens mening och innehåll. I I S. Jansson, E. B. Lundberg & U. Bertilsson (eds.) Hällristningar och hällmålningar i Sverige (pp. 9-28). Stockholm: Forum. 20 Mandt, G. (1995) Alternative analogies in rock art interpretation: the West Norwegian case. I K. Helskog & B. Olsen (eds.) Percieving Rock Art: Social and Political Perspectives. ACRA: The Alta Conference on Rock Art (pp ). Oslo: Novus forlag. 30 Nordbladh, J. (1987) Bird, fish or somewhere in between? The case of the rock paintings of the Swedish west coast. I G. Burenhult, Å. Hyenstrand, A. Carlsson & T. Sjøvold (eds.) Theoretical approaches to artefacts, settlement, and society. Studies in honour of Mats P. Malmer, vol. II. BAR international series 366. Oxford: B.A.R Sarvas, P. (1973) Om hällkonsten i Finland. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 8 Simonsen, P. (1973) Sydskandinaviske helleristninger i Nordnorge. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde- Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske 12

13 arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 7 Sognnes, K. (1993) The Role of Rock Art in the Bronze Age and Early Iron Age in Trøndelag, Norway. Acta Archaeologica vol. 63, Sognnes, K. (1995) The social context of rock art in Trøndelag, Norway: rock art at a frontier. I K. Helskog & B. Olsen (eds.) Percieving Rock Art: Social and Political Perspectives. ACRA: The Alta Conference on Rock Art (pp ). Oslo: Novus forlag. 16 Sognnes, K. (1998) Symbols in a changing world: rock-art and the transition from hunting to farming in mid Norway. I C. Chippindale & P. S. C. Taçon (eds.) The Archaeology of Rock-Art (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. 17 Sognnes, K. (2003) On Shoreline Dating of Rock Art. Acta Archaeologica vol. 74, Tilley, C. (1992) Material Culture and Text. The Art of Ambiguity. 3-57, 78-80, Wahlgren, K. H. (2000) The Lonesome Sailing Ship. Reflections on the Rock-Carvings of Sweden and Their Interpreters. Current Swedish Archaeology Vol Walderhaug, E. M. (1998) Changing art in a changing society: the hunters rock-art of western Norway. I C. Chippindale & P. S. C. Taçon (eds.) The Archaeology of Rock-Art (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. 16 Østmo, E. (1990) Helleristninger av sørskandinaviske former på det indre Østlandet Fylkene Buskerud, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter Ny rekke, Nr. 12. Oslo: Universitetets Oldsaksamling. 9-14, 89-90, 94,

14 Emne 6: Fiskeri og indsamling i Jernalderen. (Hovedvejleder: HL, POR). Fundene af køkkenmøddinger fra jernalderen i Danmark, og fund af fiskebuer, heller med køkkenmøddinger samt fiskepladser i Norge og Sverige sætter billedet af jernalderen som den etablerede agerbrugskultur i et lidt andet lys. Hvordan skal disse fund opfattes? Har fiskeri indgået som en almindelig del af jernalderens samfund, eller har det været en særlig fiskerbefolkning, eller som supplement i nødsituationer, sådan som fund af fiskeri og jagt i de agerbrugsorienterede perioder af forhistorien oftest bliver tolket? Litteratur 818 sider Adamsen, C. (1995) Stavns Fjord i jernalder og vikingetid. I H. H. Hansen & B. Aaby (eds.) Stavns fjord et natur og kulturhistorisk forskningsområde på Samsø (pp ). København: Nationalmuseet. 28 Andersen, S. H. (1998) Erhvervsspecialisering og ressourceudnyttelse i Limfjordsområdet i forhistorisk tid. Limfjordsprojektet. Rapport nr Bekker-Nielsen, T. (2002) Nets, boats and fishing in the Roman world. Classica et mediaevalia. Revue daniose de philoligie et d histoire. Vol Broadbent (1988) Järnålderns och medeltiden säljägere i övre Norrlands kustland. Arkeologi i Norr Christoffersen, J. & Porsmose, E. (1996a) Den fynske kystzones bebyggelsesmønstre. I O. Crumlin-Pedersen, E. Porsmose & H. Thrane (eds.) Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder (pp ). Odense: Odense Universitetsforlag. 7 Christoffersen, J. & Porsmose, E. (1996b) Fiskeri og havjagt. I O. Crumlin-Pedersen, E. Porsmose & H. Thrane (eds.) Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder (pp ). Odense: Odense Universitetsforlag. 9 Enghoff, I. B. (1992) Fortidigt fiskeri i Limfjorden. Limfjordsprojektet. Rapport nr. 4: Limfjordsfiskeri i fortid og nutid. Rapport fra et seminar afholdt november 1990 på Krabbesholm ved Skive Enghoff, I. B. (1999) Fishing in the Baltic Region from the 5th century BC to the 16th Century AD: Evidence from Fish Bones. Archaeofauna Enghoff, I. B. (2000) Fishing in the Southern North Sea Region from the 1st to the 16th Century AD: Evidence from Fish Bones. Archaeofauna Hatt, G. (1957) Nørre Fjand. An early Iron-age Village Site in West Jutland. Arkæologisk-kunsthistoriske skrifter. København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 4-86, , Ilkjær, J. (1993) Illerup Ådal 3. Die Gürtel. Bestandteile und Zubehör. Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab Johannesen, L. (1998) Fiskevær og fiskebuer i vestnorsk jernalder. En analyse av strandtufter i Hordaland. Bergen: Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen Landin, M. & Rönnby, J. (2003) Tomtningar i utskärgården från yngre järnåldern. Arkeologiske undersökningar på Landsort, Torö sn, Södermanland. Research Reports 6/2002. Huddinge: Södertörns högskola. 44 Magnus, B. (1974) Fisker eller bonde. Viking XXXVIII Nielsen J. N. & Ramussen, M. (1986) Sejlflod - en jernalderlandsby ved Limfjorden. Ålborg Historiske Museum. 50 Poulsen, K. L. (1979) Eisenzeitliche Muschelhaufen in Dänemark. Offa 35, Prescott, C. (1999) Long-term patterns of non-agrarian exploitation in southern Norweigian highlands. I C. Fabech & J. Ringtved (eds.) Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, May (pp ). Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab. 12 Rasmussen, H. (1957) Fishing at Nørre Fjand. I G. Hatt. Nørre Fjand. An early Iron-age Village Site in West Jutland (pp ). Arkæologisk-kunsthistoriske skrifter. København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 42 Rindel, P.-O. (2002) Hvor kragerne vender? Fiskerbønder ved Rolfsø aspekter af samfundsforholdene i Vestjylland i tiden omkring Kristi fødsel. I J. Pind, A. N. Jørgensen, L. Jørgensen, B. Storgård, P. O. Rindel & J. Ilkjær (eds.) Drik og du vil leve skønt. Festskrift til Ulla Lund Hansen på 60-årsdagen 18. august 2002 (pp ). København: Nationalmuseet. 12 Ringtved, Jytte (1992) Fiskeri i jernalderen (500 f.kr e.kr.) et overset erhvervsaspekt? Limfjordsprojektet. Rapport nr. 4: Limfjordsfiskeri i fortid og nutid. Rapport fra et seminar afholdt november 1990 på Krabbesholm ved Skive. Århus: Limfjordsprojektet Simonsen, P. (1995) Toften II - En nordnorsk sesongfiskeplass fra folkevandringstid. Viking LVIII Thomsen, P. O. (1993) Handelspladsen ved Lundeborg. I P. O. Thomsen, B. Blæsild, N. Hardt & K. K. Michaelsen. Lundeborg en handelsplads fra jernalderen (pp ). Skrifter fra Svendborg og Omegns Museum, bind 32. Ringe: Svendborg og Omegns Museum

15 Ulriksen, J. (1998) Anløbspladser. Besejling og bebyggelse i Danmark mellem 200 og 1100 e.kr. En studie af søfartens pladser på baggrund af undersøgelser i Roskilde Fjord. Roskilde: Vikingeskibshallen i Roskilde

16 Emne 7: Jagten i Jernalderen den tidligste overklassejagt? (Hovedvejleder: EBP, HL). Hvordan har man brugt jagt i jernalderen, og hvem har brugt den? Nogle af de nyere fund af rige pladser som f.eks. Tissø samt højstatus grave, som de kendes fra Vendel og Valsgärde kunne indikere, at der er de første spor af overklassejagt i jernalderen. Men hvordan har jagten ellers været brugt i jernalderen er det begrænset til overklassen, eller skal jagten i jernalderen forstås som en generel økonomisk sidestrategi? Ligeledes kan man overveje, om jagten har været en grundlæggende almen del af jernalderens samfund eller økonomiske krisers nødløsning? Litteratur 936 sider Ambrosiani, B. (1983) Regalia and symbols in the boat-graves of the Mäleren valley. I J. P. Lamm & H.-Å. Nordström (eds.) Vendel Period Studies (pp ). Stockholm: Statens Historiska Museum. 8 Arbman, H. (1980) Båtgravarna i Vendel. I A. Sandwall (ed.) Vendeltid (pp ). Borås: Statens Historiska Museum. 12 Arwidsson, G. (1980) Båtgravarna i Valsgärde. I A. Sandwall (ed.) Vendeltid (pp ). Borås: Statens Historiska Museum. 20 Bang-Andersen, S. (2004) Reinsdyrgraver i Setesdal Vesthei - Analyse av gravenes beliggenhet, byggemåte og brukshistorie. AmS-Varia 40. Stavanger: Arkeologisk Museum i Stavanger. 9-10, Baudou, E. (1973) Icke bofast och bofast i Norrlands förhistoria. I Simonsen, P. og G. S. Munch (eds.) Bonde- Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø Tromsø Museums Skrifter vol. XIV (1975) Bender-Jørgensen, L. (2002) Rural economy: Ecology, hunting, pastoralism, agricultural and nutritional aspects. I Jesch, J. (ed.) The Scandinavians. From the Vendel Period to the tenth Century. An Ethnographic Perspective (pp ). Studies in Historical Archaeoethnology, Volume 5. Woodbridge: The Boydell Press. 24 Bergstøl, J. (1997) Fangstfolk og bønder i Østerdalen. Rapport fra Rødsmoprosjektets delprosjekt marginal bosetning. Varia 42. Oslo: Universitetets Oldsaksamling Christensen, T. (1991) Lejre syn og sagn. Roskilde: Roskilde Museums Forlag , Damell, D. (1989) Fornsigtuna. I S. Tesch (ed.) Avstamp för en ny Sigtunaforskning. 18 forskare om Sigtuna. Heldagsseminarium kring Sigtunaforskning den 26 november 1987 Gröna Ladan, Sigtuna (pp ). Sigtuna: Sigtuna Museer. 11 Edgren, T. (1973) Jakt og fiske i Finands brons- och järnålder. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 6 Edgren, T. & Törnblom, L. (1998) Finlands historia 1. Esbo: Schildts , , Hardt, N. (2003) Jernalderens og Vikingetidens landbrug. I P. Ethelberg, N. Hardt, B. Poulsen & A. B. Sørensen. Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Jernalder, vikingetid og middelalder (pp ). Haderslev: Haderslev Museum og Historisk Samfund for Sønderjylland. 64 Herschend, F. & Mikkelsen, D. K. (2003) Chapter 6A. The main building at Borg (I:1). I G. S. Munch, O. S. Johansen & E. Roesdahl (eds.) Borg i Lofoten. A chieftain s farm in North Norway (pp ). Trondheim: Tapir Academic Press. 36 Johansen, O. S. (2003) Chapter 4. Borg. The Local Setting. I G. S. Munch, O. S. Johansen & E. Roesdahl (eds.) Borg i Lofoten. A chieftain s farm in North Norway (pp ). Trondheim: Tapir Academic Press. 8 Johansen, O. S. & Munch, G. S. (2003a) Chapter 1. Introduction and summary. I G. S. Munch, O. S. Johansen & E. Roesdahl (eds.) Borg i Lofoten. A chieftain s farm in North Norway (pp ). Trondheim: Tapir Academic Press. 8 Johansen, O. S. & Munch, G. S. (2003b) Chapter C-dates. I G. S. Munch, O. S. Johansen & E. Roesdahl (eds.) Borg i Lofoten. A chieftain s farm in North Norway (pp ). Trondheim: Tapir Academic Press. 8 Jørgensen, L., Bican, J. F., Thomsen, L. G. & Jensen, X. P. (2004) Stormænd, købmænd og håndværkere ved Tissø i det årh. Fra Holbæk Amt Lundholm, K. (1973) Järnålder i Arjeplog. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 11 Lundström, A. (1980a) Gråvgavarna Vendel. I A. Sandwall (ed.) Vendeltid (pp ). Borås: Statens Historiska Museum. 15 Lundström, A. (1980b) Gravgåvarna Valsgärde. I A. Sandwall (ed.) Vendeltid (pp ). Borås: Statens Historiska Museum

17 Martens, I. (1973) Kommentar til K. G. Selinge: Järnåldersbygd och fångstmark, samt diskussion. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 8 Munch, G. S. (2003a) Chapter 3. The Borg project. I G. S. Munch, O. S. Johansen & E. Roesdahl (eds.) Borg i Lofoten. A chieftain s farm in North Norway (pp ). Trondheim: Tapir Academic Press. 4 Munch, G. S. (2003b) Chapter 10. Borg as a pagan centre. I G. S. Munch, O. S. Johansen & E. Roesdahl (eds.) Borg i Lofoten. A chieftain s farm in North Norway (pp ). Trondheim: Tapir Academic Press. 12 Møhl, U. (1978) Bjørnekløer og brandgrave. Dyreknogler fra germansk jernalder i Stilling. Kuml Nielsen, B. H. (1998) Thylandsk byhøj. Skalk nr. 1, Näsman, U. & Roesdahl, E. (2003) Chapter 13. Scandinavian and European perspectives Borg I:1. I G. S. Munch, O. S. Johansen & E. Roesdahl (eds.) Borg i Lofoten. A chieftain s farm in North Norway (pp ). Trondheim: Tapir Academic Press. 18 Odner, K. (1973) Økonomiske strukturer på Vestlandet i eldre jernalder (Ullshelleren i Valldalen II). Bergen: Historisk Museum Universitetet i Bergen Pauli-Jensen, X. (2002) Pilespidser i romersk jernalder - et typologisk-kronologisk studie. Cand.phil.-speciale Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet. 63ff. 4 Prummel, W. (1993) Starigard/Oldenburg. Hauptburg der Slawen in Wagrien. IV. Die Tierknochenfunde unter besonderer Berücksichtigung der Beizjagd. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 9-17, Räf, E. (2001) Vad spelar djuren för roll? Om djur i öländska gravar från äldre järnålder. Report series No. 79. Lund: University of Lund, Institute of Archaeology. 58 Schön, M. D. (1999) Feddersen Wierde, Fallward, Flögeln. Archäologie im Museum Burg Bederkesa, Landkreis Cuxhaven. Bad Bederkesa: Museum Burg Bederkesa Selinge, K.-G. (1973) Järnåldersbygd och fangstmark. Til frågan om arkeologisk lokalisering och ekologi i mellersta Norrland. I P. Simonsen & G. S. Munch (eds.) Bonde-Veidemann, bofast-ikke bofast i nordisk forhistorie. Foredrag og diskussioner fra XIII nordiske arkeologimøte i Tromsø 1970 (pp ). Tromsø Museums Skrifter vol. XIV. Tromsø: Universitetsforlaget. 16 Sjösvärd, L., Vretemark, M. & Gustavson, H. (1983) A Vendel warrior from Vallentuna. I J. P. Lamm & H.-Å. Nordström (eds.) Vendel Period Studies (pp ). Stockholm: Statens Historiska Museum. 18 Skjølsvold, A. (1969) En fangstmanns grav i Trysil-fjellene. Viking XXXIII Skjølsvold, A. (1980) Refleksjoner omkring jernaldersgravene i sydnorske fjellstrøk. Viking XLIII (1979) Solbjerg, B. (2000) Jernalderen i Norge. Oslo: J. W. Cappelens Forlag , , , , Sten, S. & Vretemark, M. (1988) Storgravsprojektet osteologiske analyser av yngre järnålderns benrika brandgravar. Fornvännen Årgang 83, Tornbjerg, S. Å. (1998) Toftegård en fundrig gård fra sen jernalder og vikingetid. I L. Larsson & B. Hårdh (red.) Centrala platser. Centrala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern. En Vänbokk til Berta Stjernquist (pp ). Uppåkrastudier 1. Acta archaeologica Lundensia, Ser. in Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 17 Vretemark, M. (1984) Prehistoric Falconry in Sweden. I U. E. Hagberg, L. Jacobzon & C. Ask (eds.) Sachsen Symposium Skara Symposium der Arbeitsgemeinschaft für Sachsenforschung in Skara 29. Augusti 3. September 1983 (pp ). Skara: Skaraborgs Länsmuseum. 7 17

18 Emne 8: Handelen og forbindelsen til jagt, fiskeri og indsamling i Vikingetiden. (Hovedvejleder: ULH). Vikingetidens omfattende handel og handelspladser har været omdrejningspunkt for megen forskning. De mange fund og tit også gode bevaringsforhold giver gode forudsætninger for at se på handelsaspekter af jagt, fiskeri og indsamling. Hvordan og i hvilken grad indgår jagt, fiskeri og indsamling på handelspladserne og i handlen? På hvilken måde bliver fangstprodukterne brugt, og hvilken værdi har de udgjort? Hvordan har man skaffet sig dem, og ikke mindst; hvem har skaffet fangstprodukterne? Litteratur 832 sider Ambrosiani, B. (ed.) (2001) Excavations in the Black Earth Eastern Connections Part One: The Falcon Motif. Birka Studies volume 5. Stockholm: Riksantikvarämbetet. 92 Ambrosiani, K. (1981) Viking Age Combs, Combmaking and Combmakers in the light of the finds from Birka and Ribe. Stockholm Studies in Archaeology 2. Stockholm: Stokholms Universitet, Institut för arkeologi Andersen, S. W. (1995) Vikingeborgen Trelleborg. Slagelse: Museet ved Trelleborg Anderson, A. (1981) Economic Change and the Prehistoric Fur Trade in Northern Sweden: The Relevance of a Canadian Model (Inklusiv Comments og Reply to Comments). Norwegian Archaeological Review 14, Carlsson, D. (1991) Harbours and trading places on Gotland AD I: O. Crumlin-Pedersen (ed.) Aspects of maritime Scandinavia AD Proceedings of the Nordic Seminar on Maritime Aspects of Archaeology, Roskilde, 13 th -15 th March, 1989 (pp ). Roskilde: Vikingeskibsmuseet. 14 Christensen, A. E. (1986) Reinjeger og kammaker, en forhistorisk yrkeskombinasjon? Viking XLIX 1985/ Christensen, T. (1991) Lejre s possible maritime connection. I: O. Crumlin-Pedersen (ed.) Aspects of maritime Scandinavia AD Proceedings of the Nordic Seminar on Maritime Aspects of Archaeology, Roskilde, 13 th -15 th March, 1989 (pp ). Roskilde: Vikingeskibsmuseet. 10 Crumlin-Pedersen, O. (1991) Søfart og samfund i Danmarks vikingetid. I P. Mortensen & B. M. Rasmussen (eds.) Fra Stamme til Stat i Danmark, 2. Høvdingesamfund og Kongemagt (pp ). Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII: 2. Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter. 28 Crumlin-Pedersen, O. (1999) Ships as indicators of trade in Northern Europe I J. Bill & B. L. Clausen (eds.) Maritime Topography and the Medieval Town (pp ). København: Nationalmuseet. 10 Degerbøl, M. (1948) Dyreknogler fra vikingeborgen Trelleborg. I P. Nørlund Trelleborg (pp ). Nordiske Fortidsminder IV. Bind. 1. Hefte. København: Nordisk Forlag. 24 Edgren, T. & Törnblom, L. (1998) Finlands historia 1. Esbo: Schildts , Elsner, H. (1992) Wikinger Museum Haithabu: Et portræt af en tidlig by. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag , 45-48, Ericson, P. G. P., Wigh, B., Svensson, K. & Bäckström, Y. (1995) Retrieval of Faunal Remains at the Excavations at Birka Principles, Preliminary Results and an Outline of Future Osteological Analysis. I B. Ambrosiani & H. Clarke (eds.) Excavations in the Black Earth 1990 (pp ). Birka Studies volume 2. Stockholm: Riksantikvarieämbetet & Statens Historiska Museer. 8 Filipowiak, W. (1988) Handel und Handelsplätze an der Ostseeküste Westpommerns. Bericht der Römisch- Germanischen Kommission, Band 69, Geijer, A. (1938) Birka III. Die Textilfunde aus den Gräbern. Uppsala: Almqvist & Wiksels boktryckeri-aktiebolag side. Groenman-van Waateringe, W. (1984) Die Lederfunde von Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu Bericht Hahn, K.-D. (1973) Ein Gefäss mit Tierfries aus Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu Bericht Hatting, T. (1991) The Archeozoology. I M. Bencard, L. B. Jørgensen & H. B. Madsen (eds.) Ribe excavations volume 3 (pp ). Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag. 15 Jensen, H. A. (1991) Seeds and Other Macrofossils in the 8th Century Deposits. I M. Bencard, L. B. Jørgensen & H. B. Madsen (eds.) Ribe excavations volume 3 (pp ). Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag. 20 Jensen, S. (1990) Handel med dagligvarer i vikingetiden. Hikuin Johnsson, L. (1989) Massfångst av sjöfågel och pälsdjursjakt. I S. Tesch (ed.) Avstamp för en ny Sigtunaforskning. 18 forskare om Sigtuna. Heldagsseminarium kring Sigtunaforskning den 26 november 1987 Gröna Ladan, Sigtuna (pp ). Sigtuna: Sigtuna Museer. 4 18

19 Lund, N. (1983a) Ottar og Wulfstan. I J. S. Madsen (ed.) Ottar og Wulfstan (pp. 7-17). (Oversat af N. Lund). Roskilde: Vikingeskibshallen i Roskilde. 11 Lund, N. (1983b) Af den oldengelske Orosius. I J. S. Madsen (ed.) Ottar og Wulfstan (pp ). (Oversat af N. Lund). Roskilde: Vikingeskibshallen i Roskilde. 14 Martin, J. (1986) Treasure of the land of darkness. The fur trade and its significance for medieval Russia. Cambridge: Cambridge University Press. 5-14, Meyer, J. (2002) Fisch an der slawischen Küste. I A. E. Jensen (ed.) Venner og Fjender. Dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder (39-50). Næstved: Næstved Museum. 12 Myhre, B. (2000) The early Viking Age in Norway. Acta Archaeologica Myrvoll, S. (1986) Skien og Telemark naturressurser, produkter og kontakter i sen vikingetid og tidlig middelalder. Viking XLIX 1985/ Nielsen, J.N. (2002) Sebbersund. Handel, håndværk og kristendom ved Limfjorden. Aalborg: Aalborg Historiske Museum. 21 Nielsen, L.C. (1990) Trelleborg. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Rechstein, H. (1974) Ergebnisse und Probleme von Untersuchungen an Wildtieren aus Haithabu (Ausgrabung ). Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu Bericht Rechstein, H. (1991) Die wildlebenden Säugetiere von Haithabu (Ausgrabungen und ). Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu Bericht , Sawyer, P. (1983) Ottar og vikingetidens handel. I J. S. Madsen (ed.) Ottar og Wulfstan (pp ). (Oversat af N. Lund). Roskilde: Vikingeskibshallen i Roskilde. 13 Sindbæk, S. (in press) En port til tajgaen: Staraja Ladoga. I??? 11 Skre, D. & Stylegar, F.-A. (2004) Kaupang vikingebyen. Kaupangutstilling ved UKM Oslo: Universitetet i Oslo Ulbricht, I. (1978) Die Geweihverarbeitung in Haithabu. Die Ausgrabungen in Haithabu, Siebenter band. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag Weber, B. (1986) Vesle Hjerkinn en fjellgård (?) med mange ben å stå på. Viking XLIX 1985/ Ågren, T. (1995) Fur in Birka: an examination of hair residue on penannular brooches. Laborativ Arkeologi

20 Emne 9: Jagt i Middelalderen. Overklassejagt og dagligdagsjagt i Middelalderen. (Hovedvejleder: EBP). Hvordan opfattes og bruges jagten i middelalderen? I middelalderen er der klare tegn på en ændret brug af jagten. Fra sandsynligvis at have været hverdagsaktivitet skifter jagten status i middelalderen og bliver et overklassefænomen. Jeg ser på landskabslovene som skriftlige kilder, diverse billedmaterialer og arkæologiske kilder til overklasse- eller kongejagten i middelalderen. Ud fra det samme materiale vil jeg gerne problematisere, om ikke også jagt har været brugt af bønderne, og hvorfor det kan være så svært at se i kilderne. Litteratur 906 sider Andrén, A. (1997) Paradise Lost. Looking for Deer Parks in Medieval Denmark and Sweden. I H. Andersson, P. Carelli & L. Ersgård (eds.) Visions of the Past. Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeology (pp ). Lund Studies in Medieval Archaeology 19. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter nr. 24. Stockholm: Riksantikvarieämbetet & Institute of Archaeology, Lund University. 22 Arneborg, J., Heinemeier, J., Lynnerup, N., Nielsen, H. L., Rud, N. & Sveinbjörnsdóttir, Á. E. (1999) Change of diet of the Greenland vikings determined from stable carbon isotope analysis and C14 dating of their bones. Radiocarbon Buhl, B. (2004) Falkejagtens historie i Danmark før I Odder Museum og Dansk Falkejagt Klub (eds.) Falkonéren og hans jagtfugl. Kongelige falke i Danmarkshistorien (pp. 5-26). Odder: Odder Museum. 22 Bökönyi, S. (1995) The development of Stockbreeding and herding in Medieval Europe. I D. Sweeney (ed.) Agriculture in the Middle Ages. Technology, practice and representation (pp ). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 20 Engberg, N. (1992) Næsholms datering dendrokronologisk eller numismatisk? Brugerens dilemma. Hikuin Enghoff, I. B. (2002) De fredløses måltider. I P. Asingh & N. Engberg (eds.) Marsk Stig og de fredløse på Hjelm (pp ). Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter 40. Århus: Jysk Arkæologisk Selskab. 23 Enghoff, I. B. (2003) Hunting, fishing and animal husbandry at The Farm Beneath The Sand, Western Greenland. An archaeozoological analysis of a Norse farm in the Western Settlement. Meddelelser om Grønland, Man & society vol. 28. København: Dansk Polar Center. 97 Fritzbøger, B. (2004) "A windfall for the magnates". The development of woodland ownership in Denmark c Odense: University Press of Southern Denmark , Garner, H. (1962) Om tamt og vildt ved Øm. Århus stifts årbøger Hatting, T. (1998) Dyreknogler. I J. Hjermind, M. Iversen & H. K. Kristensen (eds.) Viborg Søndersø Byarkæologiske undersøgelser 1981 og (pp ). Viborg Stiftmuseums skriftrække 2. Jysk arkæologisk selskabs skrifter 34. Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter. 8 Hatting, T. (1999) 5. Husdyrene. I E. Roesdahl Dagligliv i Danmarks middelalder en arkæologisk kulturhistorie (pp ). København: Nordisk Forlag. 13 Hoff, Annette (1997) Lov og landskab. Landskabslovenes bidrag til forståelsen af landbrugs- og landskabsudviklingen i Danmark ca Århus: Aarhus Universitetsforlag , Hoff, Arne (1947) Jagtrettigheder og Jagtvaaben i historisk Tid. I H. Schell (ed.) Den danske Jagt i Fortid og Nutid (pp ). København: H. Hirschsprungs Forlag. 19 Ingvordsen, J. (1991) De gode nonners konvent i Ring. Ring klosters middelalderlige bygningshistorie belyst primært ud fra de arkæologiske levn. Skanderborg: Afd. for Middelalderarkæologi, Skanderborg Museum og Middelalder-arkæologisk Nyhedsbrev Kristensen, H. K. (1997) Bed og arbejd. Livet i de østjyske klostre. Højbjerg: Moesgård Museum Lorenzen, P. (1930) Jagt og Vildt i dansk Folketro. København: Woels forlag Mackeprang, M. (2003) Danmarks middelalderlige døbefonte. (1. udgave udgivet i 1941). Højbjerg: Forlaget Hikuin , 94 (Rørby-fonten), (Ørbæk-fonten), (Lime-fonten), Mathiassen, T. (1947) Jagtvaaben og Jagtmetoder i forhistorisk Tid. I H. Schell (ed.) Den danske Jagt i Fortid og Nutid (pp ). København: H. Hirschsprungs Forlag. 7 Mikkelsen, E. (1994) Fangstprodukter i vikingetidens og middelalderens økonomi. Organiseringen av massefangst av villrein i Dovre. Universitetes Olsaksamlings Skrifter, Ny rekke nr. 18. Oslo: Universitetets Oldsaksamling. 191 Møhl, U. (1961) Oversigt over dyreknogler fra Næsholm. I La Cour, V. Næsholm. København: Nationalmuseet

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Program til arbejdsmøde om

Program til arbejdsmøde om Program til arbejdsmøde om 14 C -Datering af det treskibede langhus - oprindelse og udvikling Sted: Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev Tidspunkt: Mandag d. 23. marts 2009,

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog af Bo Berggren, arkæolog Skurvognsuniversitet Centrale databaser og lokale løsninger Der er langt fra Kulturstyrelsens fine ambitioner om langsigtet planlægning, landsdækkende databaser og mere effektive

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Eksperimental arkæologi

Eksperimental arkæologi Arkæologisk Forum nr.17, november 2007 Tema: eksperimental arkæologi Eksperimental arkæologi Her og der og alle vegne af Marianne Rasmussen, Forskningsleder & Souschef, Lejre forsøgscenter Danmark har

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member Public research budget 2002-2011 Billion DKK National Research Foundation Municipal and regional grants International

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Vindenergi og regional udvikling i forandring

Vindenergi og regional udvikling i forandring Energi på havet Andreas P. Cornett & Nils Karl Sørensen Vindenergi og regional udvikling i forandring Reference: Andreas P. Cornett & Nils Karl Sørensen: Vindenergi og regional udvikling i forandring pp.10-14

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

På jagt efter det kalydonske vildsvin

På jagt efter det kalydonske vildsvin På jagt efter det kalydonske vildsvin Af Krishna Maria Olsen Som en del af min praktik tilbragte jeg i sommeren 2011 fem uger på udgravning i Kalydon. Her skulle vi udgrave et teater, som ikke havde været

Læs mere

Nordlige Verdener Årsrapport 2013

Nordlige Verdener Årsrapport 2013 Nordlige Verdener Årsrapport 2013 Rapport for Nationalmuseets tværgående forskningssatsning Nordlige verdener, første og andet halvår 2013 Med indeværende årsrapport for 2013 står Nationalmuseets tværgående

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008

DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 DSPM nyhedsbrev/ februar 2008 Kære medlemmer, Hermed en påmindelse om vores to næste medlemsmøder i DSPM. På næste mandag den 25. februar 2008 kl. 13-16 afholder vi som tidligere udmeldt et møde i samarbejde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan (Aug. 2011) 2012 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM www.engagingexperience.dk/gymnasiedage.pdf VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM, MA. Ph.D. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion Århus Universitet Danmark under pres uddannelse & IT er

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

http://hdl.handle.net/10197/3502

http://hdl.handle.net/10197/3502 Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title To skibe fra Larvik, Norge Author(s) Daly,

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet

FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet AR TI KE L M Ma ÅN rts ED 20 EN 15 S FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør Det er først, når arkæologerne

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Kvalitet i den ubrudte kølekæde

Kvalitet i den ubrudte kølekæde Kvalitet i den ubrudte kølekæde Torger Børresen, Ph.D. Forskningschef Afdeling for Fiskeindustriel Forskning 1/18 DFU i DTU DFU er selvstændigt institut med struktur som tidligere Myndighedsopgaver og

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Sprog og Børn (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for et godt liv oplevelser af egen kompetence (jeg kan som

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Øystein Ekroll: Ei anna historie norsk mellomalder i arkeologisk lys. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2006. 256 s. ISBN 82-519-2095-7.

Øystein Ekroll: Ei anna historie norsk mellomalder i arkeologisk lys. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2006. 256 s. ISBN 82-519-2095-7. Øystein Ekroll: Ei anna historie norsk mellomalder i arkeologisk lys. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2006. 256 s. ISBN 82-519-2095-7. Bokomtale ved Jes Wienberg Middelalderen i arkæologisk belysning

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere