Fremtidig anvendelse af Haderslev sygehus - Borgernes idéer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidig anvendelse af Haderslev sygehus - Borgernes idéer"

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Afdeling: Fondssekretariat, Kultur og Trafik Journal nr.: 09/9316 Dato: 21. februar 2011 Udarbejdet af: Sylvia Ros Astthorsdottir Telefon: Notat Fremtidig anvendelse af sygehus - Borgernes idéer Sundhedscenter 1 Lad os bygge en "bro" Jeg foreslår, at Sygehus successivt omdannes til et tryghedshotel/akut plejecenter for patienterne fra de syd og sønderjyske kommuner. Centrene eksisterer allerede rundt omkring i landet men ikke i denne landsdel. Broer forbinder og binder sammen og mange patienter og pårørende kunne ud fra en helhedsbetragtning have stor gavn af et ophold på et sådant center efter et sygehusforløb og inden hjemsendelse til eget hjem. Idon Mygind 2 Sundheds center i dagtimerne Alle de konsultationer og behandlinger, der foregår i dagtimerne, evt. med udvidet åbningstid, på skift. Der eksisterer gode P- pladser. Kan etableres i fællesskaber eller som selvstændige enheder. Mulighed for overlapning ved sygdom, ferie, videreuddannelse etc. Praktiserende læger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, dermatologer, gynækologer, øjenlæger, psykologer, psykiatere, div. ambulatorier og genoptræningscenter efter div. kirurgiske indgreb. Man får samlet en masse eksperter og kompetencer, som på stedet kan hjælpe hinanden til glæde for patienter og borgere i og omegn. 3 Sundhedscenter Jeg mener at det er en god ide med et sundhedscenter med praktiserende læger, tandlæger, speciallæger, optræningscenter, motionscenter m.m. 4 DK største og mest specialiseret træningscenter Et sundhedscenter med stor aktivitet i specialist opgaver som et livsstilcenter til behandling af "KRAM" Patienter som i Brædstrup.www.Livsstilcentret Brædstrup og Neurocenter til træning af Hans Ole Mygind Else Baewert Vibeke Surland

2 hjerneskadet. Eller genoptræning af soldater vendt hjem fra krig. Herforuden kunne en del af huset godt rumme praktiserende læger, speciallæger og specialsygeplejersker i Dm+demens+inkontinens +sår. Desuden kunne vi godt bruge en af afdelingerne til alternativ behandler under samme tage og evt. en forsknings gruppe af alle faggrupper på tværs for at skabe evidens for fagligheden i huset. 5 Lys i vinduerne Der kunne være på nogle eller på en etage, aflastning/genoptræning /ferie sted. Stedet er ideelt, således der både kunne være nydelse for den syge og den raske. 6 Rehabiliteringsce nter Jeg synes det kunne være en god ide at kombinere et sundhedscenter og rehabiliteringspladser. Der er gode forhold til optræning af borger der hurtigt bliver udskrevet fra sygehusene, men har behov for mere træning inden de kan klare sig slev i eget hjem. Det kan både være dagstilbud og døgn rehabilitering. I samarbejde med et sundhedscenter med læger, terapeuter, psykologer, geriatrisk team ville man kunne give et godt tilbud til borger i og omkring Annette Outzen Janni Riis Jensen Marstrup Hotel 1 Hotel, foreningshus og sundhedscenter Psykiatrien synes jeg skal anvendes til et hotel. Beliggenheden er perfekt, og jeg tror heller ikke at det vil være dyrt at ændre til formålet. Jeg kunne også godt tænke mig, at den ene etage kunne lejes ud til foreninger der har behov for klublokaler og undervisningslokaler. Alle s læger kunne man samle i et lægehus. Ideen der er kommet frem med at anvende stedet til et sundhedscenter, vil jeg også gerne støtte. De vil nedlægge aktivitetshuset på Månen, flere af disse aktiviteter kan flyttes der ud. Flemming Hansen 2 Turisme Brug evt. 2 etager med små lejligheder til flerdagesturister. Et smukt sted og en spændende omegn for gå og cykelture. Også en god base for udflugter i landsdelen. Et køkken er der også - så hvorfor ikke? Arne Tybjerg Side 2 af 8

3 3 Kongreshotel ligger centralt tæt på motorvejen og sygehuset ligger naturskønt. Hvis bygningerne egner sig til formålet ville et kongreshotel med mødefaciliteter, restauranter og hotelværelser kunne give kommunen et voldsomt løft i bestræbelserne på at tiltrække flere erhvervsturister, landsstævner og kongresser. H.C. Bach Madsen Sygehus/Psykiatri 1 Lad det blive som hospital Synes det skal bygges op igen som sygehus så folk i haderslev og omegn ikke skal til freaking Åbenrå og Kolding for at behandle et snitsår eller en blodnæse, så ville man hurtigere kunne få hjælp hvis man skulle få brug for det Frederik Andresen 2 Sygehus Riv det gamle sygehus ned og byg det nye super-sygehus i haderslev i stedet for Aabenraa området ved søen og den flotte udsigt findes ikke andre steder og især ikke ved Aabenraa. 3 Psykiatri Når psykiatrien lukker i 2013 kunne man lave et bo fællesskab for psykisksyge i bygningerne da der er behov for det. 4 Bevar Sygehus Jeg er i en årrække kommet på Sygehus til kontrol for en blodsygdom. Det har jeg følt mig utrolig tryg ved. Jeg føler, at jeg kender huset, personalet osv. Jeg er meget imod, det der sker, inden for sundhedsområdet. Vi har været det samme igennem i Tønder, Hvor man bl.a. for få år siden moderniserede fødeafdelingen, og midt i ombygningen vedtog at lukke sygehuset. Den har fået den bedste karakter i hygiejne og mad og hjerteafdelingen. 5 Bevar sygehuset 6 Helst sygehus Som overskriften siger så ser jeg helst at det fortsætter som sygehus. Men vores kloge og bedre vidende politikere mener jo at stort er bedre, så derfor skal en af de bedste sygehuse i Region Syddanmark nedlægges. Nuvel, hvad skal man så bruge bygningerne til? Tja Regionsrådet kunne få ny hjemme adresse der. Synes man bør finde ud af som andre her at etablere et sundheds center med skadeklinik. Desuden måske noget samarbejde med DGI måske en form for kursus center - hotel erhvervs center som tidligere opus 1 - Jim Rogawski Bjarne Jensen Helge Holdersen Johan Larsen Henrik Tønder Vojens 7 Den billigste og Som udgangspunkt ville det være bedst at Peter Side 3 af 8

4 bedste løsning 8 Videncenter inden for psykisk sygdome. 9 Forsat sygehusaktivitet 10 Behandlingsbyg ningen fortsætter bevare sygehuset. Med alle de øvrige planer som er kommet på bordet i Sydjylland EFTER beslutningen om lunkningen blev vedtaget, må det efterhånden også være den absolut billigste løsning samt den løsning der tjener borgerne bedst. Jeg er udmærket klar over at vores regionsråd ikke ønsker at indrømme at De har udvist dårlig dømmekraft i beslutningen, udbygningen af Kolding og Åbenrå koster jo også en slags penge ikke? sygehus ligger ideelt ud til en dejlig og fredelig natur. Hvorfor laver man det ikke om psykiatrisk hospital for region Syddanmark og en videncenter, for hele Danmark. Hvor læger osv. kan samle og udveksle erfaringer. Hvor man kan ha en samlet uddannelse sted for hele Danmark. Så bevarer man også, på en måde sygehuset i. Som formand for Foreningen til Bevarelse af Sygehus vil jeg foreslå, at dele af sygehuset fortsat anvendes til sygehus og sundhedsaktiviteter. En række sygehusfunktioner er ikke afhængige af tilknytning til et akutsygehus, men kan fortsat foregå i anden bygning. Konkret foreslår vi flg.aktiviteter på sygehuset: a. Skadeklinik b. Dagkirurgiske funktioner c. Visse dagmedicinske funktioner for ældre mennesker. d. Efterbehandling af kræftsygdomme e. Udnyttelse af varmtvandsbassinet f. Andre mulige funktioner f.eks. røntgen, dialyse m.v. g. Genoptræning, fysio- og ergoterapi. Behandlingsbygningen rummer en fuldt bestykket røntgenafd., en dagkirurgisk afd. m. 3 OP stuer, opvågning og ambulatorium, en stor OP med uddannelsescenter, en genoptræningsafd. m. varmtvandsbassin samt et moderne laboratorium. Det vil være mest hensigtsmæssigt at bevare disse funktioner enten i en offentlig eller i en privat drift eller evt. både og. Det er store investeringer, der ligger bag, og det kan fint udnyttes uden at have selve sygehuset bag. Sengebygningen kan så bruges til kontorer uddanelse eller lignende. Heuckendo rff Renné C. Nissen Bent Iversen Claus Toftgaard Side 4 af 8

5 11 Neurorehabiliter ingscenter/hosp ital Udnyttelsen bør ske i samarbejde med kommunen, som driver køkkenet. Vi mangler et neurorehabiliteringscenter her i Sydjylland til alle dem der har pådraget sig en hjerneskade. Det er ikke alle der bliver lige hårdt ramt, men der er altså langt fra grænsen og til Hammel. Else Jensen Vojens Uddannelsesinstitution 1 Internationalt uddannelsesce nter Ideen er frembragt af advokatfirmaet Buch & Baruah: At omdanne sygehuset til et uddannelsescenter for de mange kinesere der i fremtiden skal uddannes i og til at forstå Europæisk og vestlig kultur. I dag er der ikke nogen uddannelsessteder der har det sigte alene og vi tror det ville være attraktivt for Kineserne at komme til Danmark og lære om europæisk kultur. Peter Engel- Andreasen 2 Uddannelsesce nter for RSD 3 Uddannelsesce nter 4 Syddansk Universitet Vi mangler et uddannelsescenter for medarbejderne Region Syddanmark. I dag må regionen leje sig ind på dyre konferencecentre når personalet skal samles enten til temadage eller til efter/videreuddannelse. ligger vældig centralt for alle medarbejdere ansat i regionen og derfor det ideelle sted for placeringen af et sådant uddannelsescenter, der er gode køkkenfaciliteter og når psykiatrien flytter til Åbenrå vil lokalerne kunne bruges til overnatning for internatdeltagere. Der mangler uddannelsesmuligheder for unge i /Sydjylland. Hvis man vil hindre at de fleste unge forlader regionen efter deres gymnasium/ungdomsuddannelse for at flytte til byer med flere uddannelsesinstitutioner, kræver det flere videreuddannelsestilbud i området. Sygehus kunne bruges til helt almindelige uddannelser f.eks. sygeplejeskole, kortere tekniske uddannelser, akademiuddannelser m.m. Odense Universitet og Syddansk universitet er koloreret i Odense. Jeg forslår at man splitter OU og SU og flytter SU til sygehus. Der er masser af ekstra kvm. At bygge på ude i området og skulle det knibe med pladsen. Kunne en afvikling af kasernen i 2014 evt. være Dorte Ruge Solvejg Lavrsen Kenneth Jensen Side 5 af 8

6 startskuddet til at rykke universitets uddannelserne til. Hvilke uddannelser der er behov for vil jeg gætte på embedsmænd vil kunne svare på, Men faciliteterne begge steder rummer potentiale og taget i betrækning af forsvarsforliget kunne det godt tyde på at kaserne lukker inden udgangen af dette forlig 5 Uddannelse Det ville værre godt med et sted for udvikling af vores unge efter gymnasiet. Sygehuset ligger centralt for tilkørsel med bil til dag kurser og der skulle værre mulighed for overnatning længere tids ophold på stedet Peter kommune 1 Rådhus Ja hvorfor ikke. Med den nuværende placering, er det for borgere i byen noget af en opgave, at komme til f.eks. at parkere, idet alle rådhusets ansatte har optaget P pladserne. Placeres rådhuset her har man alle muligheder for at indrette et funktionelt rådhus, hvor alle ved kommunen kan placeres. Alle kan nå rådhuset, idet der er 30 min. drift med bus til stedet, dog skal bussen køre på sydsiden af huset for af/på stigning, så AL parkering på denne strækning er forbudt. Der er mulighed for udvidelse af p pladser på nordsiden. Borgere fra Vojens/Gram har også forbindelse direkte til rådhuset. Per Enevoldsen Vojens 2 én samlet kommune. 3 Kommunal højborg Jeg synes, at man skal samle hele det kommunale system på Sygehuset. Lige nu er de kommunale kontorer spredt ud over flere byer i Kommune. Også på nogle af de dyreste adresser i kommunen. Saml det hele under ét tag, så det er nemt og tilgængeligt for borgerne. Nogle ærinder hos kommunen kan medføre, at man d.d. skal henvende sig på flere forskellige adresser hvilket ikke er optimalt. Det offentlige behøver ikke være dyrt og trendy! Det skal være praktisk! Og vi HAR lokalerne så sælg de dyre adresser i stedet for, så der kan komme nogle kroner i kassen til andre nødvendigheder. kommune står overfor store økonomiske udfordringer. Sygehuset kan Britt Nielsen Anonym Side 6 af 8

7 4 kommunale center derfor danne rammen om en kommunal højborg, som samler hovedparten af kommunens funktioner ét sted. Dermed kan kommunen sælge ud af alle de attraktive adresser i midtbyerne, som kan bruges til mange andre formål. I Vojens mangler Rådhuscenteret plads til at udvide med flere butikker. Hvorfor ikke bruge det gamle rådhus til det formål. Ved at samle de fleste af kommunens serviceområder i det gamle sygehus styrkes fællesfunktioner og synergien kan opnås. Et perfekt sted til at samle hele s kommunale og statslige funktioner (skat og politi må gerne komme med). Her er gode adgangsveje, tæt ved vest og motorvejen. God udenomsplads, gode parkeringsforhold(som frigøres i bymidte). Et fælles gode for kommunens indbyggere, brugere af systemet og ansatte. Enkel busforbindelse til alle kommunens afdelinger. Ingen nye omkostningstunge funktioner og samtidig et godt PR.nummer for. Hans Seeberg Diverse 1 DGI-By og Hostel Tag kontakt til DGI og få DGI til at anvende en del af sygehuset til et aktivt DGI-Center med indendørs aktiviterer/massage/træning/kursus etc. men også anvende det store udendørs areal til sport med adgang til Dam. Klatrevæg op ad gavlen er også en mulighed, som DGI sagtens kunne klare! Desuden har DGI jo i København bevist at de kan indrette et Hostel i i højhus hvorfor ikke også i? 2 Kulturhus Et kulturhus hvor alle kulturaktiviteter kan samles under et tag, musik, galleri, biograf, teater scener osv. 3 Udviklingscen ter Se inspiration i andre vækstmiljøer, hvor man på enkelte om attraktive måder har omdannet en bygnings tidligere funktion til et attraktivt sted for mindre virksomheder drevet af innovative iværksætter. Samtidigt vil man også kunne etablere motionscenter for de lokale foreninger og lækre faciliteter for de lokale klubber f.eks. kampsportscenter osv. Poul- Georg Jertrum Marianne Mäenche n Madsen Side 7 af 8

8 4 Hjemmeside Jeg synes det vil være en rigtig god ide at starte med at strukturere denne hjemmeside! Den virker utrolig rodet og derfor mister JEG utrolig hurtigt overblikket, det kan godt være at man har ønsket at skabe en smart hjemmeside. De der har lavet den synes nok at den sikkert rigtig god, men jeg tror at en del af os derude som i ønsker at kommunikere med hurtigt vil opgive! Kort sagt det er noget slemt roderi! 5 Lejligheder Lav det helle om til dejlige store lejligheder. Nogen på værelser. Til familier med problemer. Med personale der, til en hver tid kan træde til og være en hjælp. 6 Iværksætterh us 7 Forsvarets Materiel Tjeneste til Regionen beholder bygningerne og laver efterhånden som bygningerne tømmes, disse om til et stort fælles IVÆRKSÆTTERHUS FOR REGION SYD. Altså et inovativt fælles iværksættermilliø for hele Regionen incl. en specifik uddannelsesafdeling direkte rettet mod fremtidens iværksættere. Huslejen sættes så lavt at huset hurtigst fyldes op - om nødvendigt til nul kroner de første (mange) år. Regionen har pligt til at skabe mange nye fremtidsstillinger som erstatning for alle de arbejdspladser Regionen har fået lukket. Altså under ingen omstændigheder til beboelse Forsvatets Materiel Tjeneste bør flyttes fra Ballerup til. Der vil skabe hundredevis af nye arbejdspladser i sygehusbygningen. Dette ville være et skridt i den rigtige retning i forhold til at udflytte arbejdspladser fra det Storkøbenhavnske område. En effektivisering for hovedparten af forsvarets operative enheder, der, som bekendt, er placeret i Jylland. Endvidere en besparelse i forhold forflyttelser af officerer fra det Jyske område til Sjælland ifm. med karriererplaner. For det sønderjyske område ville det blive et kæmpe plus med tilgang af kompetancekrævende civile jobs. 8 Ældre Vi mangler plejecentre til ældre. Det kan kun gå for langsomt at få gang i det. Kommunen har store problemer med at huse de ældre. Peter Kloster Joan Warming Arne Ohlsen Palle G. Madsen Conni Friis Side 8 af 8

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune. November 2013 VALG. Så er det nu!

NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune. November 2013 VALG. Så er det nu! -Nyt POLITISK NYHEDSBREV TIL KONSERVATIVE I KOLDING kommune. November 2013 VALG Så er det nu! Det vigtige valg Af Frank Enemark Hvorfor er jeg konservativ? Af Knud Erik Langhoff Det er et af de vigtigste

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Fremtidens Sygehuse. Fremtidens Sygehuse. - Kort fortalt om sygehusvæsenet

Fremtidens Sygehuse. Fremtidens Sygehuse. - Kort fortalt om sygehusvæsenet Fremtidens Sygehuse Fremtidens Sygehuse - Kort fortalt om sygehusvæsenet . Fremtidens Sygehuse Indhold 3 Hvad er vigtigt for dig? 4 Hvad laver regionen? 6 Hvad bruger regionen pengene til på sygehusene?

Læs mere

helhedsplanen LÆS BLANDT ANDET: Kommunale arbejdspladser Nye vejnet åbner Gellerup 1000 studerende i Gellerup Tryghedsgarantien

helhedsplanen LÆS BLANDT ANDET: Kommunale arbejdspladser Nye vejnet åbner Gellerup 1000 studerende i Gellerup Tryghedsgarantien LÆS BLANDT ANDET: Kommunale arbejdspladser Nye vejnet åbner Gellerup 1000 studerende i Gellerup Tryghedsgarantien Nyt vejnet åbner Gellerup for byen Indstik om Helhedsplanen til Gellerupparken og Toveshøj

Læs mere

INDHOLD. Forord Den levende by i det grønne Byliv Boligbyggeri Nye muligheder i tomme bygninger Strategien bliver til virkelighed

INDHOLD. Forord Den levende by i det grønne Byliv Boligbyggeri Nye muligheder i tomme bygninger Strategien bliver til virkelighed INDHOLD 3 4 6 11 14 19 Forord Den levende by i det grønne Byliv Boligbyggeri Nye muligheder i tomme bygninger Strategien bliver til virkelighed Grundlaget for Bystrategi Haslev er udarbejdet af Center

Læs mere

Bilag 4. Oversigt over høringssvar fra nuværende og tidligere forældre

Bilag 4. Oversigt over høringssvar fra nuværende og tidligere forældre Bilag 4. Oversigt over høringssvar fra nuværende og tidligere forældre Forælder Lars Wildt Som forældre til 2 børn som er aktive brugere af Ådalsparkens Fritidscenter, er det bekymrende, at der er truffet

Læs mere

Notat med kommentarer, forslag og ønsker fra borgere, virksomheder og organisationer vedr. lokalisering af nyt hospital i Nordsjælland.

Notat med kommentarer, forslag og ønsker fra borgere, virksomheder og organisationer vedr. lokalisering af nyt hospital i Nordsjælland. Region Hovedstaden December 2010 Notat med kommentarer, forslag og ønsker fra borgere, virksomheder og organisationer vedr. lokalisering af nyt hospital i Nordsjælland. 1. Indledning I oktober måned 2010

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Samlet opsamling fra tre workshops Bank- Mikkelsens Vej januar 2014

Samlet opsamling fra tre workshops Bank- Mikkelsens Vej januar 2014 Samlet opsamling fra tre workshops Bank- Mikkelsens Vej januar 2014 Her er alle opsamlingerne fra de tre workshops, der har været afholdt i januar 2014. Sammenlagt deltog der ca. 150 pårørende, personale

Læs mere

Drøftelser ved bordene sorteret ud fra temaer

Drøftelser ved bordene sorteret ud fra temaer Opsamling på borgermødet d. 28. februar 2015 Drøftelser ved bordene sorteret ud fra temaer KOMMUNIKATION Tema 1 - Overblik over hvad der sker Har du som patient et godt nok overblik over, hvad der skal

Læs mere

1-201. Diagnostisk Center - Høringssvar fra Diagnost

1-201. Diagnostisk Center - Høringssvar fra Diagnost 1-201. Diagnostisk Center - Høringssvar fra Diagnost Udvikling af innovationskraften og sparepotentialet ved bevarelse af fuldt Diagnostisk Center på Regionshospital Silkeborg i forbindelse med spareplanen

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

INHOLDSFORTEGNELSE. Området mellem jernbanen og Ndr. Stationsvej 13 Kompaktterminal 13 Området nord for Ndr. Stationsvej 14

INHOLDSFORTEGNELSE. Området mellem jernbanen og Ndr. Stationsvej 13 Kompaktterminal 13 Området nord for Ndr. Stationsvej 14 INHOLDSFORTEGNELSE CAMPUS SLAGELSE EN UNIK MULIGHED FOR BYEN OG KOMMUNEN 03 VISION FOR CAMPUS SLAGELSE 04 Slagelses fordele som uddannelsesby 04 CAMPUS SLAGELSE - ET SAMLET MILJØ FOR UDVIKLING, UDDANNELSE

Læs mere

Evalueringsrapport. Længst Muligt I Eget Liv på plejecentrene. i Fredericia Kommune

Evalueringsrapport. Længst Muligt I Eget Liv på plejecentrene. i Fredericia Kommune Evalueringsrapport Længst Muligt I Eget Liv på plejecentrene i Fredericia Kommune 8.10.2012 For Fredericia Kommune - udarbejdet af Udvikling og Dokumentation Indholdsfortegnelse 1. Evalueringsrapportens

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

nyt liv i haslev seminarium

nyt liv i haslev seminarium nyt liv i haslev seminarium strateginotat december 2012 2 Strateginotatet er udarbejdet for Faxe Kommune, Realdania og University College Sjælland i forbindelse med analyse- og udviklingsprojektet Nyt

Læs mere

14-05-2015 21:22 Vedrørende: Vedr. Lægeambulance / lægebil og akutklinik i Grenaa

14-05-2015 21:22 Vedrørende: Vedr. Lægeambulance / lægebil og akutklinik i Grenaa 1-367. Lars Sand Kirk, Vedr. Lægeambulance lægebil Hører til journalnummer: 1-21-78-4-14 Fra: Lars Sand Kirk [sand-kirk@mail.tele.dk] Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse)

Læs mere

Sdr. Felding. Mennesker, mangler og muligheder

Sdr. Felding. Mennesker, mangler og muligheder Sdr. Felding Mennesker, mangler og muligheder 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mennesker... 4 Mangler... 7 Muligheder... 8 De unge... 8 Kompetencer... 8 Fælles profil for erhvervslivet og institutioner...

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt på EN psykiatrisk afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. HUSK lige DIt KoRt! NAVN Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) DER ER

Læs mere

Bilag. Stadier og elementer i etableringsprocessen. Grafisk tidslinje over etableringsprocessen i CKPS. Interview med behandler Helle Juul

Bilag. Stadier og elementer i etableringsprocessen. Grafisk tidslinje over etableringsprocessen i CKPS. Interview med behandler Helle Juul Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Stadier og elementer i etableringsprocessen Grafisk tidslinje over etableringsprocessen i CKPS Interview med behandler Helle Juul Interview med

Læs mere

Johan Damgaard Jensen: Hvad siger kommunernes hjemmesider om borgenes rettigheder vedrørende alkoholbehandling?

Johan Damgaard Jensen: Hvad siger kommunernes hjemmesider om borgenes rettigheder vedrørende alkoholbehandling? 1. Rituel åbning af Landsmødet Som det er traditionen åbnedes Landsmødet med et rituelt møde. Mødet danner en smuk ramme om mindemødet for de medlemmer, der er gået bort siden sidste landsmøde. Som indledning

Læs mere

Kommuneplan 2013. Forslag til

Kommuneplan 2013. Forslag til Forslag til Kommuneplan 2013 Læs hele forslaget til Kommuneplan 2013 på slagelse.dk/kommuneplan2013 forslag til Kommuneplan 2013 Slagelse: Ny uddannelsesbydel på tegnebrættet Korsør: Hele kommunens havn

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014

Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014 Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014 Udarbejdet af Henriette Zimmermann, august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fokusgruppen som metode... 3 Spørgeguide...

Læs mere

Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne

Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne PENSIONIST 2011 Ændret struktur giver mere kvalitet til borgerne Ny organisering af ældreområdet medfører mere synlig ledelse og mere kvalitet Nytårsaften er det mange steder en tradition at tælle ned

Læs mere

Bilag 1: Interview af Søren Nørgaard Madsen

Bilag 1: Interview af Søren Nørgaard Madsen Bilag 1: Interview af Søren Nørgaard Madsen Interviewer: ja, øhm, ja vi kommer fra ruc og vi skriver det her projekt om kødbyen, og kreativitet ude i kødbyen, og vi ville ja gerne stille dig nogle spørgsmål

Læs mere

SLAGELSE NU TEMA: DET GODE LIV. Højt til loftet ude på landet! Derfor bor vi her! Vi har spurgt borgerne. Psykiatrisygehuset - attraktiv nytænkning

SLAGELSE NU TEMA: DET GODE LIV. Højt til loftet ude på landet! Derfor bor vi her! Vi har spurgt borgerne. Psykiatrisygehuset - attraktiv nytænkning SLAGELSE NU ONLINE-MAGASIN OM DET GODE LIV I SLAGELSE KOMMUNE Højt til loftet ude på landet! Psykiatrisygehuset - attraktiv nytænkning Derfor bor vi her! Vi har spurgt borgerne Hvor går vi hen? Idéer til

Læs mere