Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark."

Transkript

1 Lemvig kommune Aalborg d Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2 Projektudvikler forslaget...3 Nye forslag...6 1_stræk række, 1 mølle på OS jord _stræk og drej række, 2 mølle på OS jord _7 møller, 1 mølle på OS jord...7 4_7 møller med mindre navhøjde, 2 mølle på OS jord....8 Energi og område udnyttelse ved de 4 forslag:...9 Anvendelse af større mølle, V Miljøbeskyttelser...10 Opsummering Der er detailberegnet 4 mulige layout forslag, som vil kunne placeres i Volder Mark området. Alle giver en bedre udnyttelse af området, end det forslag, der foreligger lokalplanforslag til. De 4 forslag baseret på Vestas V mølle: 1. Rækken strækkes så der bliver større afstande og dermed mere energiproduktion, ca. 600 MWh/år, hvad der svarer til ca. 150 hustandes årlige elforbrug. 2. Rækken strækkes og drejes, så man undgår at overskride støjbelastning ved 2 nordligste naboer, og kan derved spare opkøb med en omkostningsreduktion for projektet til følge. Merproduktion som ved Her udvides til 7 møller. Det giver mindre afstand mellem møller, men det vurderes dog acceptabelt. Med 7 møller øges årlig energiproduktion fra området med MWh/år, svarende til omkring 1

2 3000 husstandes årlige elforbrug eller en procentuel forøgelse på 16%. Der mistes kun 1,4% pr. mølle i gennemsnit trods én mølle mere og den mindre afstand. 4. Her udvides ligeledes til 7 møller, men nu med samme indbyrdes afstande som i projektudvikler layout, ved at reducere navhøjde fra 94 til 84m og dermed få adgang til at strække rækken yderligere. Det koster ca. 4% pr mølle i produktion at reducere navhøjden, men giver samlet set 12% højere energiproduktion fra området i forhold til projektudvikler forslag. Selv hvis det bliver påkrævet at støjreducere østligste, mistes kun én procent af samlet produktion. For de to 7 mølle forslag, kan der komme lidt yderligere støjreduktion, samt last styrings reduktion på tale. Dette kan først beregnes helt præcist når alle detaljer omkring nabomølleprojekt kendes. Det vurderes dog ikke at ville reducere mere end højest 1-2% af den samlede produktion, og de to 7 mølle forslag vil derfor fortsat give klart over 10% forbedret energiproduktion fra området. Det er derfor yders relevant at genoverveje layout. Vi har tidligere foreslået dette, men er blevet mødt af tilbagevisninger omkring at vore forslag ikke overholdt støj og eller miljøkrav. Derfor har vi nu udarbejdet væsentligt mere grundige og velunderbyggede forslag med tilhørende beregninger, som viser der er muligheder for en væsentlig bedre område udnyttelse. Tabel 1 viser beregningsresultater vedr. energiproduktion for de forskelige layout. Elpris: 450 kr/mwh Forslag Antal Mølle NH RD afstand i RD MWh/år/ mølle Relativ MWh/år Relativ Extra MWh/år Extra kr/år Ekstra kr 25år Parkeff. Udvikler 6 V 3,3 MW , ,5 OS-1 6 V 3,3 MW , ,7% ,7% ,1 OS-2 6 V 3,3 MW , ,8% ,8% ,2 OS-3 7 V 3,3 MW , ,6% ,1% ,1 OS-4 7 V 3,3 MW , ,9% ,9% ,9 OS-4-red 7 V 3,3 MW , ,0% ,9% Baggrund Tidligere fremsendte beregninger har været baseret på grovere antagelser. Vi vil i det følgende søge at opstille forslag og analysere muligheder, hvor hele pakken tages med, dvs. detail vurdering af hvilke nabo møller og naboer til disse, der skal inddrages i støjberegninger, samt detaljerede opmålte nabo positioner. Først har vi opmålt naboer detaljeret, og placeret et punkt ved ejendom nærmest mølleområdet til afstandscheck samt lavfrekvent støjberegning. Desuden et 15 m i retning af mølleprojekt for normal støj beregning. Opmålinger er baseret på Google kort og vurderes at være meget præcise. 2

3 Projektudvikler forslaget Her støjberegning for V for 6 m/s (som rækker længere ud /s) med de seneste Generel specification værdier fra Vestas, dvs. dem Vestas garanterer. Det ses at 4 ejendomme i nord overskrides. Så vidt vi er orienteret er planlagt opkøb af de to sydligste. De to nordlige kan håndteres ved enten at støjreducere eller ved at anvende målte støjdata, dvs. tage den risiko, at man senere må støjdæmpe, hvis de opstillede møller ikke holder i forhold til den foreliggende måling. NB: Der kan være små koordinat afvigelser i det projektudvikler forslag vi har gennemregnet og det reelle, da vi ikke har set koordinat liste, men blot aflæst på kort. Det er dog ikke afvigelser er på nogen måde vil kunnen ændre konklusioner. 3

4 Her med målte støjdata, da overskrides ikke ved de to nordligste. Igen er værste, dvs. 6 m/s anvendt. Vi arbejder videre med de målte data, da vi vurderer at man er villige til at løbe ricikoen og man kan jo altid løse problem efterfølgende med støjreduktion. Her ses med gule linjer hhv. 27 og 29 dba omkring projektet, dvs. 15 dba under krav. Eksisterende møller udenfor disse skal ikke medregnes, da de falder for 15 db reglen. De 3 Siemens 3,6 MW møller vest for, er derimod indenfor linjer. Derfor tager vi disse med i beregning. 4

5 Støjberegning for de 3 SWT møller samt nuværende Volder mark møller. Der ses overskridelse ved Skadhedehus, og meget tæt på ved Vintershvile. Her er anvendt type specifikke støjdata. Sammenlignes projekt udvikler forslag med nuværende situation, vil det nye projekt flytte støjlinjer hhv. 19 m og 14 m i uheldig retning ved de to ejendomme, der kan være tvivl om. 5

6 Det er oplyst af Brian Lens Hansen , at der er målt støj for de 3 Siemens møller, og at disse målinger gør at støjkrav netop holder. Dvs. der er ikke plads til mere støj ved naboer til disse 3 møller. (Dog måske marginal udvidelse). Vi har fået oplyst støjtal, men ikke de oktav opdelte, og kan derfor ikke regne præcist på de 3 SWT møller vore beregninger er derfor relative til projektudvikler forslag. Dvs. vi vurderer på hvor meget vore forslag flytter støjlinjer i forhold til projektudvikler forslag, for at give et billede af omfangets eventuelle størrelse. Nye forslag Vi kan derfor nu se på nye forslagsvarianter, baseret på at vi har grundlaget til at vurdere om det er holdbart. 1_stræk række, 1 mølle på OS jord. Første variant, der regnes på er en meget minimal revision af projektudvikler forslag. Rækken strækkes mod sydvest, så man får større afstande. Én mølle flyttes til Ove Sørensens jord. Støjmæssigt bliver det en smule bedre, da man udvider i den retning hvor der ikke er problemer, og dermed reducer lidt i retninger med problemer. Det er dog marginalt. 6

7 2_stræk og drej række, 2 mølle på OS jord. Fordelen her er at afstands- og støjkrav overholdes ved ALLE naboer, opkøb af ejendomme undgås herved. 3_7 møller, 1 mølle på OS jord. Kan der være 7 møller? I oven viste er dels beregning med 7 møller, dels projektudvikler forslag støjlinjer vist. Bemærk at støjlinjer ved naboer til de 3 møller øst for praktisk taget ligger oven i hinanden. Støjen ved disse synes derfor ikke at kunne begrunde der ikke skulle kunne være 7. Naboer til det nye projekt er stort set uændret belastet, dvs. de to mod nord er de eneste der overskrides. 7

8 Detail visning af støjlinjer ved naboer til eksisterende Siemens møller viser at med 7 mølle forslag, vil støjlinjen flyttes 6 m i forhold til projektudvikler forslag dette burde være håndterbart, fx ved at den østligste af de 7 møller støjreduceres marginalt, dvs. uden nævneværdigt tab i produktion. Eller ved at de 6 m er tilladelig margin ud fra nuværende situation (regnet med målte støjtal). Men mølleafstand kommer ned på 300m, dvs. 2.7 RD. Det kan være kritisk, men kan løses med sector management, dvs nedlukning i kritiske situationer, hvilket dog normalt kun reducerer produktion meget lidt (under 1%). 4_7 møller med mindre navhøjde, 2 mølle på OS jord. En måde at øge afstand er at gå ned i navhøjde, fra 94 til 84, da får man lidt ekstra plads. Nedenfor vises layout, hvor afstande svarer til projektudvikler forslag. 8

9 Denne løsning giver overskridelse ved Lille Grønkær, og forøger en del ved de 3 Siemens møllers naboer. Problem kan dog løses ved at støjreducere den østligste mølle: Energi og område udnyttelse ved de 4 forslag: Forslag Antal Mølle Udvikler 6 V 3,3 MW OS-1 6 V 3,3 MW OS-2 6 V 3,3 MW OS-3 7 V 3,3 MW OS-4 7 V 3,3 MW OS-4-red 7 V 3,3 MW NH RD afstand i RD 2,98 3,21 3,21 2,68 2,98 2,98 Elpris: 450 MWh/år/ Extra mølle Relativ MWh/år Relativ MWh/år Extra kr/år ,7% ,7% ,8% ,8% ,6% ,1% ,9% ,9% ,0% ,9% kr/mwh Ekstra kr 25år Parkeff. 93, , , , , For OS-1 er der yderst marginale ændringer, hvor det at én mølle flyttes til OS jord er den mest markante. Men det er måske en løsning som denne der vil være mest acceptabel for projektudviklergruppe? OS-2 giver ca. samme mergevinst i energi, men rummer den yderligere fordel at ingen nabo ejendomme skal opkøbes grundet støjoverskridelse. Altså en væsentlig ekstra gevinst. OS-3 er den løsning der energimæssigt rigtigt batter. 15% større energiproduktion fra området, svarende til omkring 135 mio. kr mere indtjening i kommunen over 25 år. Der er to elementer der skal klares her: 1. Støj ved Fåre møller 42 DBA støjlinjen (mest kritiske), ved mest udsatte nabo til disse flyttes 6 meter! Det er næsten ingenting, og hvis dette ikke kan rummes i nuværende situation, kan det let løses ved en beskeden støjreduktion af én af de nye møller (den østligste). 2. Lille afstand, 2,7 RD giver forøgede laster, men kan løses ved nedlukning i kritiske vindretninger og hastigheder. Det koster typisk under 1% i produktion. 9

10 OS-4 er regnet i en udgave med støjreduktion af østligste mølle (OS-4red). Reduktion grundet lavere navhøjde men større afstande er ca. 3%. Støjreduceres den ene er reduktionen yderligere 1%. Dette layout skal primært ses som et muligt alternativ, hvis den reducerede afstand i OS-3 layout er uacceptabel. Anvendelse af større mølle, V117 Det har været på tale at anvende V117 mølle. For denne vil de beskrevne forbedringer ved Os-1 og Os-2 blot blive endnu mere markante, da den større rotor vil få større gavn af øget afstand. Til gengæld vil 7 mølle layout blive mindre attraktivt, da afstande her nok bliver kritisk lave. Miljøbeskyttelser Vi har kontrolleret op mod beskyttelsesområder på SagsGis.dk Ingen mølle positioner i de 4 layoutforslag konflikter med de beskyttelses områder, der er vist på kortet fra lokalplanforslaget. Hvis man er for tæt på ved nogle af forslag, er der muligheder for tilpasninger. Mvh. På vegne af Ove Sørensen, Per Nielsen, konsulent for Danmarks Vindmølleforening 10

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Fakta om forringelse af møllernes produktion i tid og inddragelse af Merra og EMD_ConWx model vinddata til kalibrering af vindindeks niveauet.

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter).

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen 05-07-2006 Page 1 of 12 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Af Per Nielsen, EMD International A/S. Baseret på de nyligt indgåede kontrakter for Horns Rev II samt

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Tabel 5.1 Forhold for naboboliger Afstand til nærmeste bolig, meter 601 Nærmeste nabobolig, nr. 2 Antal enkeltboliger inden for en kilometer 1 25 Kapitel 5 indeholder

Læs mere

August 2013. Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær

August 2013. Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær August 2013 Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Opsamling på indsigelser og ændringsforslag til lokalplan. Hvidbog med sammenfattende redegørelse for planerne om vindmøller ved Turebylille 1

Opsamling på indsigelser og ændringsforslag til lokalplan. Hvidbog med sammenfattende redegørelse for planerne om vindmøller ved Turebylille 1 Opsamling på indsigelser og ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med sammenfattende redegørelse for planerne om vindmøller ved Turebylille - Forslag til Lokalplan 1200-36 - Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger med bygninger og bevoksning. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger med bygninger og bevoksning. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen.

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. På vegne af grundejerforening Nymark, samt nyudstykningen Enkegårdslunden. Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. Indledning: Medsendte forslag ønskes inddraget i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Rapport. Lavfrekvent støj fra vindmøller. Udført for Klima- og Forurensningsdirektoratet, Norge. TC-100227 Sagsnr.: T203659 Side 1 af 100

Rapport. Lavfrekvent støj fra vindmøller. Udført for Klima- og Forurensningsdirektoratet, Norge. TC-100227 Sagsnr.: T203659 Side 1 af 100 Rapport Lavfrekvent støj fra vindmøller Udført for Klima- og Forurensningsdirektoratet, Norge TC-1227 Sagsnr.: T23659 Side 1 af 1 2. november 212 DELTA Venlighedsvej 4 297 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne.

Desværre er det kun overholdt på papiret, hvilket er til gavn for industrien og til ulykke for naboerne. LÆGEFAGLIG UNDREN Lad mig understrege fra starten, at jeg godt kan lide vindmøller. Jeg har ofte nydt synet af dem, mens jeg kørte rundt i det danske landskab og har aldrig (tidligere) kunnet forstå folks

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering. Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune. December 2010 Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Forsøgsvindmøller ved Try Brønderslev Kommune December 2010 Forsøgsvindmøller ved Try - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering December 2010 Udgiver: Brønderslev

Læs mere

Vindmøller ved Batum. Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Oktober 2013

Vindmøller ved Batum. Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Oktober 2013 Vindmøller ved Batum Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering Oktober 2013 Udgiver: Udarbejdet af: Redaktion: Layout: Forside, visualisering: Kort: Fotos: Grundkort: Ortofotos: Copyright: Oplag:

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4

Baggrund... 4 Anvendelse af kortlægningen... 4 Kortlægning og ikke planlægning... 4 Kortlægning af vindenergipotialet på Fyn Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund.... 4 Anvendelse af kortlægningen.... 4 Kortlægning og ikke planlægning.... 4 2. Status for vindenergi Status for vindenergien

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere