Brugervejledning NPD DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NPD5194-02 DA"

Transkript

1 NPD DA

2 Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller på nogen måde uden forud skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet ansvar for patenter vedrørende brug af information indeholdt heri. Der påtages heller ikke noget ansvar for skader, som følge af brugen af disse oplysninger. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug med dette produkt fra Epson. Epson er ikke ansvarlig for nogen brug af disse oplysninger, ved anvendelse på andre produkter. Hverken køberen af dette produkt eller tredjepart kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjepart har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje. Seiko Epson Corporation og Seiko Epson Corporations associerede selskaber er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epsonprodukter) eller Epson Approved Products (produkter, der er godkendt af Epson). Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som Seiko Epson Corporation har angivet som Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson) Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Indholdet i denne vejledning og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel. 2

3 Varemærker Varemærker EPSON er et registreret varemærke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching og PRINT Image Matching-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. libtiff Copyright Sam Leffler Copyright Silicon Graphics, Inc. Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. Microsoft, Windows, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, ipad, iphone, ipod touch, and itunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc. Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions. Intel is a registered trademark of Intel Corporation. Generel bemærkning: Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Copyright Varemærker Om denne vejledning Introduktion til vejledningerne...7 Mærker og symboler...7 Beskrivelser, der anvendes i denne vejledning Henvisninger til operativsystemer...8 Vigtige instruktioner Sikkerhedsvejledning...9 Rådgivning og advarsler for printeren...9 Råd og advarsler i forbindelse med konfiguration og brug af printeren...9 Rådgivning og advarsler for brug af printeren med en trådløs forbindelse...11 Beskyttelse af dine personlige oplysninger...11 Printerens basisfunktioner Delenes navne og funktioner Betjeningspanel...14 Knapper Ilægning af papir Forholdsregler til papirhåndtering Tilgængeligt papir og kapaciteter...18 Liste over papirtyper Ilægning af papir i Bageste papirindføring...19 Placering af originaler på Scannerglaspladen Udskrivning Udskrivning fra en computer...24 Grundlæggende udskrivning Windows...24 Grundlæggende udskrivning Mac OS X Udskrivning på to sider (kun til Windows) Udskrivning af flere sider på ét ark...28 Udskrivning, som passer til papirstørrelsen Udskrivning af flere filer samlet (kun for Windows)...30 Forstørret udskrivning og plakater (kun for Windows)...31 Udskrivning vha. de avancerede funktioner Udskrivning af fotos med Epson Easy Photo Print...39 Udskrivning fra smartenheder...39 Brug af Epson iprint...39 Annullering af udskrivningen...41 Annullering af udskrivningen printerknap Annullering af udskrivningen Windows Annullering af udskrivningen Mac OS X Kopiering Grundlæggende kopiering...42 Sådan laver du flere kopier...42 Scanning Scanning fra betjeningspanelet...43 Scanning fra en computer...43 Grundlæggende scanning...43 Scanning med avancerede funktioner...46 Scanning fra smart-enheder...49 Påfyldning af blæk Kontrol af blækniveauerne - tank...51 Blækflaskekoder...51 Forholdsregler ved håndtering af blækflasker Fyldning af blæktankene Forbedring af udskrivnings- og scanningskvaliteten Kontrol og rengøring af skrivehovedet...56 Kontrol og rensning af skrivehovedet - printerknapper Kontrol og rengøring af skrivehovedet Windows...57 Kontrol og rengøring af skrivehovedet Mac OS X...57 Udskiftning af blæk inde i blækrørene...58 Udskiftning af blæk inde i blækrørene - Windows...58 Udskiftning af blæk inde i blækrørene - Mac OS X...58 Justering af skrivehovedet

5 Indholdsfortegnelse Justering af skrivehovedet Windows...59 Justering af skrivehovedet Mac OS X Rengøring af papirbanen Rengøring af Scannerglaspladen...60 Oplysninger om programmer og netværkstjenester Tjenesten Epson Connect...61 Web Config...61 Brug af Web Config på en webbrowser Kører Web Config i Windows...62 Kører Web Config i Mac OS X Nødvendige programmer...62 Windows-printerdriver...62 Mac OS X-printerdriver...66 EPSON Scan (scannerdriver)...69 Epson Event Manager...69 Epson Easy Photo Print...70 E-Web Print (kun Windows)...70 EPSON Software Updater...70 Afinstallation af programmer...71 Afinstallation af programmer Windows Afinstallation af programmer Mac OS X Installation af programmer...72 Opdatering af programmer og firmware Løsning af problemer Kontrol af printerstatus Kontrol af fejlindikatorerne på printeren...74 Kontrol af printerstatus - Windows...75 Kontrol af printerens status Mac OS X...75 Fjernelse af fastklemt papir...76 Sådan fjernes fastklemt papir fra Bageste papirindføring...76 Fjernelse af det fastklemte papir fra printerens indre...76 Papiret indføres ikke korrekt...78 Problem med strømmen og betjeningspanelet Der tændes ikke for strømmen...78 Der slukkes ikke for strømmen...79 Printeren udskriver ikke...79 Problemer med udskrifterne Udskriftskvaliteten er dårlig...80 Kopieringskvaliteten er dårlig...81 Der er et billede af originalens bagside på kopien...81 Positionen eller størrelsen af eller margenen for udskriften er forkert...81 Papiret er udtværet eller sløret De udskrevne tegn er forkerte eller forvanskede..82 Det udskrevne billede er vendt om...82 Udskrivningsproblemet kunne ikke løses Andre udskrivningsproblemer Udskrivningen går for langsomt...83 Udskrivningshastigheden falder kraftigt under kontinuerlig udskrivning Kan ikke starte scanning...83 Der kan ikke startes en scanning, når betjeningspanelet bruges Problemer med det scannede billede...84 Scanningskvaliteten er dårlig Tegn er slørede...85 Et billede af originalens bagside vises i det scannede billede...85 Moiré-mønstre (krydsskravering) vises i det scannede billede...85 Scanningsområde eller -retning er ikke korrekt.. 85 Problemet med det scannede billede kunne ikke løses...86 Andre scanningsproblemer...86 Kan ikke scanne i Fuldautomatisk tilstand i EPSON Scan...86 Eksempelvisningen i miniature fungerer ikke ordentligt Scanningen går for langsomt...86 Scanningen stopper ved scanning til PDF/ Multi-TIFF Andre problemer...87 Lille elektrisk stød, når der røres ved printeren...87 Driftslydene er høje...87 Programmet blokeres af en firewall (kun Windows)...87 Tillæg Tekniske specifikationer...88 Printerspecifikationer...88 Scannerspecifikationer...88 Interfacespecifikationer...89 Wi-Fi-specifikationer...89 Sikkerhedsprotokol Mål...90 Elektriske specifikationer...90 Miljømæssige specifikationer...90 Systemkrav...91 Lovmæssige oplysninger...91 Standarder og godkendelser

6 Indholdsfortegnelse Kopieringsbegrænsninger...92 Kontrol af det samlede antal sider, der er kørt gennem printeren Kontrol af det samlede antal sider, der er kørt gennem printeren - betjeningspanel Kontrol af det samlede antal sider, der er kørt gennem printeren - Windows...93 Kontrol af det samlede antal sider, der er kørt gennem printeren - Mac OS X Strømbesparelse...93 Strømbesparelse - Windows...93 Strømbesparelse - Mac OS X...93 Transport af printeren Sådan får du hjælp...96 Websted for teknisk support...96 Kontakt til Epsons supportafdeling

7 Om denne vejledning Om denne vejledning Introduktion til vejledningerne De nyeste versioner af følgende vejledninger kan hentes på Epsons supportwebsted. (Europa) (uden for Europa) Start her (trykt vejledning) Giver dig oplysninger om opsætning af printeren, installation af softwaren, brug af printeren, løsning af problemer etc. Brugervejledning (PDF-vejledning) Denne vejledning. Indeholder generelle oplysninger og vejledning vedrørende brug af printeren og løsning af problemer. Netværksvejledning (digital vejledning) Indeholder oplysninger om netværksindstillinger og løsning af problemer, når printeren bruges på et netværk. På sammen måde som ovenstående vejledninger kan du se hjælpen i de forskellige Epson-softwareprogrammer. Mærker og symboler! Forsigtig: Vejledninger, som skal følges omhyggeligt for at undgå personskader. c Vigtigt: Vejledninger, som skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret. Giver yderligere oplysninger samt referencer. & Link til relaterede afsnit. Beskrivelser, der anvendes i denne vejledning Skærmbillederne af printerdriveren og EPSON Scan (scannerdriveren) er fra Windows 8.1 eller Mac OS X v10.9.x. Det viste skærmindhold varierer afhængigt af modellen og situationen. Illustrationer af den printer, der bruges i denne vejledning, er kun eksempler. Selv om der kan være en lille forskel afhængigt af model, er betjeningsmåden den samme. 7

8 Om denne vejledning Henvisninger til operativsystemer Windows I denne vejledning henviser termer som "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", og "Windows XP" til følgende operativsystemer. Termen Windows bruges desuden til at henvise til alle versioner. Operativsystemet Microsoft Windows 8.1 Operativsystemet Microsoft Windows 8 Operativsystemet Microsoft Windows 7 Operativsystemet Microsoft Windows Vista Operativsystemet Microsoft Windows XP Operativsystemet Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Mac OS X I denne vejledning henviser "Mac OS X v10.9.x" til "OS X Mavericks", og "Mac OS X v10.8.x" henviser til "OS X Mountain Lion". Desuden bruges "Mac OS X" til at henvise til "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" og "Mac OS X v10.6.8". 8

9 Vigtige instruktioner Vigtige instruktioner Sikkerhedsvejledning Læs og følg disse anvisninger for at sikre, at printeren bruges på en sikker måde. Sørg for at gemme denne vejledning til fremtidig brug. Sørg også for at følge alle advarsler og instruktioner, som er angivet på printeren. Brug kun det strømkabel, der fulgte med printeren, og brug ikke kablet til andet udstyr. Brug af andre kabler med denne printer eller brug af det medfølgende kabel med andet udstyr kan resultere i brand eller elektrisk stød. Sørg for, at netledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder. Du må aldrig selv skille strømkablet, stikket, printerenheden, scannerenheden eller ekstraudstyret ad eller ændre eller forsøge at reparere disse ting, medmindre det specifikt forklares i vejledningerne til printeren. Tag printerens stik ud, og sørg for, at produktet efterses af kvalificerede serviceteknikere, hvis følgende gør sig gældende: Netledningen eller stikket er beskadiget, der er kommet væske ind i printeren, printeren er blevet tabt, eller dækslet er beskadiget, printeren fungerer ikke normalt eller udviser en markant ændring af ydeevnen. Juster ikke reguleringsenheder, der ikke nævnt i betjeningsvejledningen. Anbring printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud af stikkontakten. Opstil ikke printeren udendørs, i nærheden af meget snavs eller støv, i nærheden af varmekilder eller på steder, der er udsat for stød, vibrationer, høje temperaturer eller fugtighed. Pas på ikke at spilde væske på printeren, og håndter ikke printeren med våde hænder. Sørg for, at printeren er mindst 22 cm fra hjertepacemakere. Radiobølger fra denne printer kan påvirke hjertepacemakere negativt. Pas på ikke at røre ved blæk, når du håndterer blæktanke, blæktankshætter og åbne blækflasker eller blækflaskehætter. Hvis du får blæk på huden, skal du vaske området omhyggeligt med vand og sæbe. Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Hvis du stadig oplever ubehag eller problemer med synet, efter at du har skyllet øjnene grundigt, bør du straks søge læge. Hvis du får blæk i munden, skal du omgående søge læge. Vip og ryst ikke blækflasker, når forseglingen er fjernet; det kan forårsage lækage. Hold blækflasker og blæktanksenheden uden for børns rækkevidde. Lad ikke børn drikke af eller håndtere blækflasker og blækflaskehætter. Rådgivning og advarsler for printeren Læs og følg disse instruktioner for at undgå beskadigelse af printeren eller din ejendom. Sørg for at gemme denne vejledning til fremtidig reference. Råd og advarsler i forbindelse med konfiguration og brug af printeren Undgå at blokere eller tildække ventilationshullerne og åbningerne i printeren. 9

10 Vigtige instruktioner Brug kun den type strømkilde, der er angivet på printerens mærkat. Undgå at bruge stikkontakter på samme strømkreds som fotokopimaskiner eller luftreguleringssystemer, der jævnligt tændes og slukkes. Brug ikke strømudtag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere. Hold hele computersystemet på afstand af potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, f.eks. højttalere eller basestationer til trådløse telefoner. Strømforsyningsledningerne skal placeres, så der undgås slitage og skarpe genstande, og de må ikke blive krøllede eller snoede. Undlad at placere objekter oven på strømforsyningsledningerne, og placer ikke strømforsyningsledninger, så der kan trædes på dem eller køres hen over dem. Vær især omhyggelig med at holde strømforsyningsledningerne lige i enderne og på de punkter, hvor de går ind i eller ud af transformatoren. Hvis du bruger en forlængerledning sammen med printeren, skal du sørge for, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontrollér desuden, at den samlede amperedimensionering for alle de enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering. Hvis du planlægger at bruge printeren i Tyskland, skal byggeinstallationen beskyttes ved hjælp af et 10- eller 16- amperes relæ, så printeren beskyttes tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj strømspænding. Ved tilslutning af printeren til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at kabelstikkene vender korrekt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet. Anbring printeren på en jævn, stabil overflade, der er større end printerens bundareal, så der er plads hele vejen rundt om printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den står skævt. Ved opbevaring eller transport af printeren skal du undgå at vippe den, stille den lodret eller vende den på hovedet, da der i så fald kan løbe blæk ud. Gør plads oven over printeren, så dokumentlågen kan åbnes helt. Sørg for plads nok foran printeren, så papiret kan skubbes helt ud. Undgå steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Udsæt heller ikke printeren for direkte sollys, stærkt lys eller varmekilder. Undgå at indføre genstande gennem hullerne i printeren. Før ikke hånden ind i printeren under udskrivning. Rør ikke ved det hvide, flade kabel inde i printeren. Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder letantændelige gasser, i eller i nærheden af printeren. Dette kan føre til brand. Flyt ikke blækpatronholderen med hånden, da printeren derved kan tage skade. Pas på, at du ikke klemmer fingrene, når du lukker scanneren. Tryk ikke for hårdt på scannerglaspladen, når du placerer originaler på det. Hvis nogle af blæktankene ikke er fyldt op til den nederste streg, skal du snarest påfylde blæk. Fortsat brug af printeren, når blækniveauet ligger under den nederste streg på tankene, kan beskadige printeren. Sluk altid printeren på knappen P. Tag ikke stikket til printeren ud, og sluk ikke for strømmen, før indikatoren P holder op med at blinke. Kontrollér, at skrivehovedet er i udgangspositionen (længst til højre), inden printeren transporteres. Hvis printeren ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten. 10

11 Vigtige instruktioner Rådgivning og advarsler for brug af printeren med en trådløs forbindelse Radiobølger fra denne printer kan påvirke brugen af medicinsk, elektronisk udstyr negativt og forårsage fejlfunktion. Når denne printer bruges på hospitaler eller lignende eller i nærheden af medicinsk udstyr, skal anvisningerne fra autoriseret personale på hospitalet eller lignende følges, og alle advarsler og anvisninger på det medicinske udstyr overholdes. Radiobølger fra denne printer kan påvirke brugen af automatisk styrede enheder som f.eks. automatiske døre eller brandalarmer negativt, hvilket kan forårsage uheld pga. fejlfunktion. Følg alle advarsler og anvisninger på disse enheder, når denne printer bruges i nærheden af automatisk styrede enheder. Beskyttelse af dine personlige oplysninger Når du giver printeren væk eller kasserer den, skal du slette de netværksoplysninger, der er gemt i printerens hukommelse ved at tænde printeren, mens du holder knappen nede på betjeningspanelet. 11

12 Printerens basisfunktioner Printerens basisfunktioner Delenes navne og funktioner A Kantstyr Fører papiret direkte ind i printeren. Skub kantstyrene ud til papirets kanter. B Bageste papirindføring Indfører papir. C Papirstøtte Understøtter det ilagte papir. D Afskærmning til dokumentføder Forhindrer, at fremmedlegemer kommer ind i printeren. Hold normalt denne afskærmning lukket. E Udskriftsbakke Rummer det udskubbede papir. Hæv stopperen før udskrivning, så det udskubbede papir ikke falder af bakken. F Betjeningspanel Bruges til at betjene printeren. 12

13 Printerens basisfunktioner A Scanner Scanner anbragte originaler. Åbnes, når der skal fjernes papir, der sidder fast inde i printeren. B Blækrør Forsyner skrivehovedet med blæk. C Blæktanksenhed Indeholder blæktankene. D Blækbeholdertanke (blæktanke) Forsyner blækrørene med blæk. E Skrivehoved Afgiver blæk. A Dokumentlåge Blokerer det eksterne lys under scanningen. B Scannerglaspladen Anbring originalerne. 13

14 Printerens basisfunktioner A AC-indgang Bruges til tilslutning af strømkablet. B USB-port Bruges til tilslutning af et USB-kabel. Betjeningspanel Du kan ændre betjeningspanelets vinkel. Klem på håndtaget bag på panelet som vist herunder for at sænke betjeningspanelet. Knapper 14

15 Printerens basisfunktioner A B C D E F G Venstre og højre indikator angiver netværksstatus. Grøn indikator - venstre: Tændes, når printeren prøver at oprette forbindelse til et trådløst (Wi-Fi) netværk eller blinker under kommunikation. Orange indikator - højre: Blinker, når der er et problem med printerens trådløse (WI-FI) netværksforbindelse. Indikatorerne blinker skiftevis eller samtidig under initialisering eller oprettelse af netværksindstillinger. Tænder eller slukker printeren. Sluk ikke, mens strømindikatoren blinker (mens printeren arbejder eller behandler data). Tag strømkablet ud, når strømindikatoren er slukket. Når der opstår en netværksfejl, annulleres den ved at trykke på denne knap. Hold denne knap nede i mere end tre sekunder for at opsætte Wi-Fi automatisk vha. WPS-trykknappen. Der er yderligere oplysninger i Netværksvejledning. Udskriver netværksstatusarket, hvor du kan kontrollere netværksindstillinger og forbindelsesstatus. PIN-koden til PIN-kodeopsætning (WPS) udskrives også. Starter sort-hvid kopiering på almindeligt A4-papir. Starter farvekopiering på almindeligt A4-papir. Stopper den nuværende funktion. Hold denne knap nede i tre sekunder, til knappen P blinker for at køre en skrivehovedrensning. H Lyser eller blinker, når der ikke er mere papir, eller der er opstået et papirstop. I Angiver status for den indledende blækpåfyldning. Yderligere funktioner er tilgængelige med forskellige knapkombinationer. + Tryk på knapperne og samtidigt for at starte sort-hvid kopiering i kladdetilstand. + Tryk på knapperne og samtidigt for at starte farvekopiering i kladdetilstand. + Tryk på knapperne og samtidigt for at køre software på en USB-tilsluttet computer og scanne som en PDF-fil. + Tryk på knapperne og samtidigt for at starte PIN-kodeopsætning (WPS). Der er yderligere oplysninger i Netværksvejledning. + Tænd printeren, mens du holder knappen nede for at gendanne standardnetværksindstillingerne. + Tænd printeren, mens du holder knappen y nede for at udskrive dysetjekmønsteret. 15

16 Printerens basisfunktioner & Kontrol af fejlindikatorerne på printeren på side 74 16

17 Ilægning af papir Ilægning af papir Forholdsregler til papirhåndtering Læs instruktionsarkerne, der leveres sammen med papiret. Luft papiret, og ret dets kanter ind, før det lægges i. Man må ikke lufte eller krølle fotopapir. Det kan beskadige udskriftssiden. Hvis papiret er krøllet, skal du rette det ud eller bøje det en smule i den modsatte retning, inden du lægger det i. Hvis du udskriver på krøllet papir, kan det medføre papirstop og udtværing på udskriften. Brug ikke papir, der er bølget, revet, skåret, foldet, fugtet, for tykt, for tyndt, eller papir, der har klistermærker på. Brug af disse papirtyper medfører papirstop og udtværing på udskriften. Luft konvolutterne, og ret kanterne ind, før de lægges i. Når du lufter konvolutstakken, skal du trykke ned på den for at glatte konvolutterne ud før ilægning. Brug ikke konvolutter, der er krøllede eller bøjede. Brug af disse konvolutter medfører papirstop og udtværing på udskriften. Brug ikke konvolutter med selvklæbende overflader på flapperne eller rudekonvolutter. Brug ikke for tynde konvolutter, da de kan krølle under udskrivningen. & Printerspecifikationer på side 88 17

18 Ilægning af papir Tilgængeligt papir og kapaciteter Epson anbefaler brug af ægte Epson-papir for at sikre udskrifter i høj kvalitet. Ægte Epson-papir Papirnavn Størrelse Ilægningskapacitet (ark) Manuel 2-sidet udskrivning Epson Bright White Ink Jet Paper A4 80 *1 Epson Premium Glossy Photo Paper *2 A4, cm (5 7 tommer), 16:9 størrelse ( mm), cm (4 6 tommer) 20 - Epson Matte Paper-Heavyweight *2 A Epson Photo Quality Ink Jet Paper *3 A *1 Ved manuel 2-sidet udskrivning kan du ilægge op til 30 ark papir, hvor der allerede er udskrevet på en side. *2 Kun udskrivning fra computer eller smartenhed er tilgængelig. *3 Kun udskrivning fra computer er tilgængelig. Det tilgængelige papir afhænger af området. Hvis du ønsker oplysninger om, hvilket papir der kan fås i dit område, skal du kontakte Epsons support. Kommercielt tilgængeligt papir Papirnavn Størrelse Ilægningskapacitet (ark) Almindeligt papir Letter *1, A4, B5 *1, A5 *1, A6 *1 Op til linjen angivet med trekantsymbolet på kantstyret. *2 Manuel 2-sidet udskrivning Legal *1, brugerdefineret *1 1 Konvolut *1 Konvolut #10, konvolut DL, konvolut C *1 Kun udskrivning fra computer eller smartenhed er tilgængelig. *2 Ved manuel 2-sidet udskrivning kan du ilægge op til 30 ark papir, hvor der allerede er udskrevet på en side. & Websted for teknisk support på side 96 Liste over papirtyper Hvis du vil opnå den bedst mulige udskriftskvalitet, skal du vælge den papirtype, som passer til papiret. 18

19 Ilægning af papir Papirnavn Medietype *1 Epson Bright White Ink Jet Paper *2 Epson Premium Glossy Photo Paper *2 Epson Matte Paper-Heavyweight *2 Epson Photo Quality Ink Jet Paper *2 Almindeligt papir *2 Konvolut almindelige papirer Epson Premium Glossy Epson Matte Epson Matte almindelige papirer Konvolut *1 For smartenheder kan disse medietyper vælges ved udskrivning med Epson iprint. *2 Disse papirtyper er kompatible med Exif Print og PRINT Image Matching ved udskrivning med printerdriveren. Se dokumentationen, der følger med det Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatible digitalkamera. Ilægning af papir i Bageste papirindføring 1. Åbn indføringsafskærmningen, træk papirstøtten ud, og vip den bagover. 2. Skub kantstyret til venstre. 19

20 Ilægning af papir 3. Ilæg papir lodret langs højre side af bageste papirindføring med udskriftssiden opad. c Vigtigt: Læg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret. Læg ikke almindelige papirer i over linjen angivet af trekantsymbolet på kantstyret. Konvolutter Forhullet papir Læg et enkelt ark papir i uden indbindingshuller i toppen eller bunden. Juster filens udskrivningsposition, så du undgår udskrivning over hullerne. 20

21 Ilægning af papir 4. Skub kantstyret til kanten af papiret, og luk indføringsafskærmningen. 5. Skub udskriftsbakken ud. Læg det resterende papir tilbage i pakken. Hvis du lader det ligge i printeren, kan det krølle, eller udskriftskvaliteten kan blive reduceret. & Forholdsregler til papirhåndtering på side 17 & Tilgængeligt papir og kapaciteter på side 18 21

22 Placering af originaler på Scannerglaspladen Placering af originaler på Scannerglaspladen c Vigtigt: Når du placerer tykke originaler som f.eks. bøger, skal du forhindre, at lys udefra skinner direkte på scannerglaspladen. 1. Åbn dokumentlågen. 2. Fjern evt. støv eller snavs på scannerglaspladen. 3. Placer originalen, så den vender nedad, og skub den hen til mærket i hjørnet. Området 1,5 mm fra kanten af scannerglaspladen scannes ikke. 22

23 Placering af originaler på Scannerglaspladen Hvis du scanner med Fuldautomatisk tilstand eller en eksempelvisning i miniature i EPSON Scan, skal du flytte originalen 4,5 mm væk fra den vandrette og lodrette kant af scannerglaspladen. Placer flere fotos med en indbyrdes afstand på mindst 20 mm. Fotoene skal være større end 15 x 15 mm. 4. Luk forsigtigt lågen. Fjern originalerne, når de er scannet eller kopieret. Hvis du lader originalerne ligge for længe på scannerglaspladen, kan de komme til at hænge fast på glasoverfladen. 23

24 Udskrivning Udskrivning Udskrivning fra en computer Grundlæggende udskrivning Windows Der er forklaringer af indstillingspunkterne i den online hjælp. Højreklik på et punkt, og klik så på Hjælp. Betjeningen varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet. 1. Læg papir i printeren. 2. Åbn den fil, du vil udskrive. 3. Vælg Udskriv eller Udskriftsopsætning i menuen Filer. 4. Vælg din printer. 5. Vælg Indstillinger eller Egenskaber for at åbne vinduet for printerdriveren. 6. Foretag følgende indstillinger. Papirstørrelse: Vælg den papirstørrelse, du har lagt i printeren. 24

25 Udskrivning Retning: Vælg den papirretning, du indstillede i programmet. Papirtype: Vælg den papirtype, du lagde i. Farve: Vælg Gråtoneskala når du vil udskrive i sort eller gråtoner. Ved udskrivning på konvolutter skal du vælge Liggende som indstilling for Retning. 7. Klik på OK for at lukke printerdrivervinduet. 8. Klik på Udskriv. & Tilgængeligt papir og kapaciteter på side 18 & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 & Guide til Windows printerdriver på side 63 & Liste over papirtyper på side 18 Grundlæggende udskrivning Mac OS X Brugen varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet. 1. Læg papir i printeren. 2. Åbn den fil, du vil udskrive. 3. Vælg Udskriv i menuen Filer eller en anden kommando for at vise udskriftsdialogboksen. Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på Vis info eller d for at udvide udskrivningsvinduet. 25

26 Udskrivning 4. Foretag følgende indstillinger. Printer: Vælg din printer. Forudindstillet: Dette vælges, når du ønsker at bruge de registrerede indstillinger. Papirstørrelse: Vælg den papirstørrelse, du har lagt i printeren. Retning: Vælg den papirretning, du indstillede i programmet. Vælg liggende retning, når du udskriver på konvolutter 5. Vælg Udskriftsindstillinger i pop op-menuen. Epson-printerdriveren er ikke blevet installeret korrekt, hvis der på Mac OS X v10.8.x eller senere ikke vises menuen Udskriftsindstillinger. Vælg Systemindstillinger i menuen > Printere & Scannere (eller Udskriv & scan, Udskriv & Fax), fjern printere, og tilføj printeren så igen. Hvis du vil tilføje en printer, skal du se følgende. 6. Foretag følgende indstillinger. Medietype: Vælg den papirtype, du lagde i. Gråtoneskala: Vælg denne indstilling, når du vil udskrive i sort-hvid eller gråtoner. 7. Klik på Udskriv. & Tilgængeligt papir og kapaciteter på side 18 & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 & Guide til Mac OS X printerdriver på side 67 & Liste over papirtyper på side 18 26

27 Udskrivning Udskrivning på to sider (kun til Windows) Printerdriveren udskrives automatisk ved at adskille lige sider fra ulige sider. Når printeren er færdig med at udskrive de ulige sider, skal du vende papiret om, som det bliver anvist, for at udskrive de lige sider. Du kan også udskrive et hæfte, som skabes ved at folde udskriften. Hvis du ikke bruger papir, der er egnet til 2-sidet udskrivning, kan udskriftskvaliteten forringes og papirstop opstå. Alt afhængigt af papiret og dataene kan det ske, at blækket trænger igennem til den anden side af papiret. Hvis EPSON Status Monitor 3 er deaktiveret, skal du få adgang til printerdriveren ved at klikke på Udvidede indstillinger på fanen Vedligeholdelse og så vælge Aktiver EPSON Status Monitor 3. 2-sidet udskrivning er muligvis ikke tilgængelig ved udskrivning med printeren via et netværk, eller når printeren bruges som delt printer. 1. Læg papir i printeren. 2. Åbn den fil, du vil udskrive. 3. Åbn vinduet for printerdriveren. 4. Vælg Manuel (indbinding langs den lange kant) eller Manuel (indbinding langs den korte kant) under 2- sidet udskrivning på fanen Hovedmenu. 5. Klik på Indstillinger, foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på OK. Vælg Hæfte, hvis du vil udskrive som et hæfte. 6. Indstil de andre punkter på fanerne Hovedmenu og Flere indstillinger som nødvendigt, og klik så på OK. 7. Klik på Udskriv. Når den første side er blevet udskrevet, vises der et pop op-vindue på computeren. Følg instruktionerne på skærmen. & Tilgængeligt papir og kapaciteter på side 18 & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 & Grundlæggende udskrivning Windows på side 24 27

28 Udskrivning Udskrivning af flere sider på ét ark Du kan udskrive to eller fire sider af data på et enkelt ark papir. Udskrivning af flere sider på ét ark Windows 1. Læg papir i printeren. 2. Åbn den fil, du vil udskrive. 3. Åbn vinduet for printerdriveren. 4. Vælg 2-op eller 4-op som indstilling for Flere sider på fanen Hovedmenu. 5. Klik på Siderækkefølge, foretag de nødvendige indstilinger, og klik så på OK for at lukke vinduet. 6. Indstil de andre punkter på fanerne Hovedmenu og Flere indstillinger som nødvendigt, og klik så på OK. 7. Klik på Udskriv. & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 & Grundlæggende udskrivning Windows på side 24 Udskrivning af flere sider på ét ark Mac OS X 1. Læg papir i printeren. 2. Åbn den fil, du vil udskrive. 3. Vis udskriftsdialogboksen. 4. Vælg Layout i pop op-menuen. 5. Angiv antallet af sider under Sider pr. ark, Retning (siderækkefølgen) og Kant. 28

29 Udskrivning 6. Indstil de andre punkter som nødvendigt. 7. Klik på Udskriv. & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 & Grundlæggende udskrivning Mac OS X på side 25 Udskrivning, som passer til papirstørrelsen Du kan foretage en udskrivning, som passer til den papirstørrelse, du har lagt i printeren. Udskrivning, som passer til papirstørrelsen Windows 1. Læg papir i printeren. 2. Åbn den fil, du vil udskrive. 3. Åbn vinduet for printerdriveren. 4. Foretag følgende indstillinger på fanen Flere indstillinger. Papirstørrelse: Vælg den papirstørrelse, du indstillede i programmet. Outputpapir: Vælg den papirstørrelse, du har lagt i printeren. Tilpas til side vælges automatisk. Hvis du vil udskrive et formindsket billede midt på siden, skal du vælge Centrer. 5. Indstil de andre punkter på fanerne Hovedmenu og Flere indstillinger som nødvendigt, og klik så på OK. 6. Klik på Udskriv. & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 & Grundlæggende udskrivning Windows på side 24 29

30 Udskrivning Udskrivning, som passer til papirstørrelsen Mac OS X 1. Læg papir i printeren. 2. Åbn den fil, du vil udskrive. 3. Vis udskriftsdialogboksen. 4. Vælg størrelsen på det papir, du indstillede i programmet, som Papirstørrelse. 5. Vælg Papirhåndtering i pop op-menuen. 6. Vælg Skaler til papirstørrelse. 7. Vælg den papirstørrelse, du lagde i printeren, som indstilling for Modtagerpapirstr.. 8. Indstil de andre punkter som nødvendigt. 9. Klik på Udskriv. & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 & Grundlæggende udskrivning Mac OS X på side 25 Udskrivning af flere filer samlet (kun for Windows) Med Jobarrangør Lite kan du kombinere flere filer, som er oprettet i forskellige programmer, og udskrive dem som et enkelt udskriftsjob. Du kan angive udskriftsindstillingerne for kombinerede filer, f.eks. layout, udskrivningsrækkefølge og retning. Hvis du vil åbne et Udskrivningsprojekt, som er gemt i Jobarrangør Lite, skal du klikke på Jobarrangør Lite på fanen Vedligeholdelse i printerdriveren. Herefter skal du vælge Åbn i menuen Filer for at vælge filen. Filtypenavnet for de gemte filer er "ecl". 1. Læg papir i printeren. 2. Åbn den fil, du vil udskrive. 3. Åbn vinduet for printerdriveren. 4. Vælg Jobarrangør Lite på fanen Hovedmenu. 30

31 Udskrivning 5. Klik på OK for at lukke vinduet for printerdriveren. 6. Klik på Udskriv. Vinduet for Jobarrangør Lite vises, og udskriftsjobbet føjes til Udskrivningsprojekt. 7. Lad vinduet for Jobarrangør Lite være åbent, åbn den fil, du vil kombinere med den nuværende fil, og gentag så trin 3 til 6. Hvis du lukker vinduet Jobarrangør Lite, bliver det ugemte Udskrivningsprojekt slettet. Vælg Gem i menuen Filer for at udskrive på et senere tidspunkt. 8. Vælg menuerne Layout og Rediger i Jobarrangør Lite for at redigere Udskrivningsprojekt efter behov. 9. Vælg Udskriv i menuen Filer. & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 & Grundlæggende udskrivning Windows på side 24 Forstørret udskrivning og plakater (kun for Windows) Du kan udskrive et billede på flere ark papir for at skabe en større plakat. Du kan udskrive justeringsmærker som en hjælp til at samle arkene. 1. Læg papir i printeren. 2. Åbn den fil, du vil udskrive. 3. Åbn vinduet for printerdriveren. 4. Vælg 2x1 plakat, 2x2 plakat, 3x3 plakat eller 4x4 plakat under Flere sider på fanen Hovedmenu. 5. Klik på Indstillinger, foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på OK. 6. Indstil de andre punkter på fanerne Hovedmenu og Flere indstillinger som nødvendigt, og klik så på OK. 7. Klik på Udskriv. & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 31

32 Udskrivning & Grundlæggende udskrivning Windows på side 24 Fremstilling af plakater vha. Overlappende justeringsmærker Her er et eksempel på, hvordan man laver en plakat, når 2x2 plakat er valgt, og Overlappende justeringsmærker er valgt under Udskriv beskæringslinjer. 32

33 Udskrivning 1. Forbered Sheet 1 og Sheet 2. Klip margenen af Sheet 1 langs den lodrette blå linje, som løber gennem midten af krydsmærket øverst og nederst på siden. 2. Placer kanten af Sheet 1 oven på Sheet 2, så krydsmærkerne passer sammen, og tape så de to ark sammen midlertidigt på bagsiden. 33

34 Udskrivning 3. Klip de sammentapede ark i to langs den lodrette røde linje, som løber gennem justeringsmærkerne (denne gang er det linjen til venstre for krydsmærkerne). 4. Tape arkene sammen bagfra. 5. Gentag trin 1 til 4 for at tape Sheet 3 og Sheet 4 sammen. 34

35 Udskrivning 6. Klip margenen af Sheet 1 og Sheet 2 langs den vandrette blå linje, som løber gennem midten af krydsmærket i venstre og højre side. 7. Anbring kanten af Sheet 1 og Sheet 2 oven på Sheet 3 og Sheet 4, så krydsmærkerne passer sammen, og tape så arkene sammen midlertidigt på bagsiden. 35

36 Udskrivning 8. Klip de sammentapede ark i to langs den vandrette røde linje, som løber gennem justeringsmærkerne (denne gang er det linjen oven for krydsmærkerne). 9. Tape arkene sammen bagfra. 36

37 Udskrivning 10. Klip de resterende margener af langs yderste linje. Udskrivning vha. de avancerede funktioner I dette afsnit præsenteres en række ekstra layout- og udskrivningsfunktioner, som findes i printerdriveren. & Windows-printerdriver på side 62 & Mac OS X-printerdriver på side 66 Tilføjelse af en fast udskriftsindstilling til let udskrivning Hvis du opretter din egen faste indstilling med de udskrivningsindstillinger, du bruger ofte, i printerdriveren, kan du nemt udskrive ved at vælge denne faste udskrivningsindstilling fra listen. 37

38 Udskrivning Windows Du kan tilføje din egen faste indstilling ved at angive indstillinger for f.eks. Papirstørrelse og Papirtype på fanen Hovedmenu eller Flere indstillinger og så klikke på Tilføj/fjern faste indstillinger under Faste udsk. indstillinger. Hvis du vil slette en tilføjet, fast indstilling, skal du klikke på Tilføj/fjern faste indstillinger, vælg navnet på den faste indstilling, du vil slette fra listen og derefter slette den. Mac OS X Åbn udskrivningsdialogboksen. Du kan tilføje din egen faste indstilling ved at angive indstillinger for f.eks. Papirstørrelse og Medietype og så gemme de aktuelle indstillinger som en fast indstilling under Forindst.. Hvis du vil slette en tilføjet fast indstilling, skal du klikke på Faste indstillinger > Vis faste indstillinger, vælge navnet på den faste indstilling, du vil slette fra listen og derefter slette den. Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument Du kan formindske eller forstørre et dokuments størrelse med en bestemt procent. Windows Indstil Papirstørrelse på fanen Flere indstillinger. Vælg Formindsk/forstør dokument, Zoom til, og angiv så en procent. Mac OS X Vælg Sidelayout i menuen Filer. Vælg indstillingerne for Format for og Papirstørrelse, og angiv en procentsats i Skaler. Luk vinduet, og udskriv ved at følge de grundlæggende udskrivningsvejledningen. Justering af udskriftsfarven Du kan justere de farver, som bruges til et udskriftsjob. Med PhotoEnhance produceres der skarpere billeder og mere levende farver, idet kontrasten, mætningen og lysstyrken for de originale billeddata automatisk justeres. Disse justeringer påvirker ikke de originale data. Med PhotoEnhance justeres farven ved at analysere motivets placering. Hvis du har ændret motivets placering ved at formindske, forstørre, beskære eller rotere billedet, kan farven derfor ændres uventet. Hvis billedet er uskarpt, kan farvetonen blive unaturlig. Hvis farven ændres eller ser unaturlig ud, skal du udskrive med en anden funktion end PhotoEnhance. Windows Vælg metoden til farvekorrektion fra Farvekorrektion på fanen Flere indstillinger. Hvis du vælger Automatisk, justeres farverne automatisk til papirtypen og indstillingerne for udskrivningskvalitet. Hvis du vælger Tilpasset og klikker på Avanceret, kan du foretage dine egne indstillinger. 38

39 Udskrivning Mac OS X Vis udskriftsdialogboksen. Vælg Farvetilpasning fra popup-menuen, og vælg derefter EPSON Farveindstillinger. Vælg Farveindstillinger fra popup-menuen, og vælg derefter en af de tilgængelige indstillinger. Klik på pilen ved siden af Avancerede indstillinger, og foretag de nødvendige indstillinger. Udskrivning af et vandmærke (kun for Windows) Du kan udskrive et vandmærke som f.eks. "Fortroligt" på dine udskrifter. Du kan også tilføje dit eget vandmærke. Klik på Vandmærkefunktioner på fanen Flere indstillinger, og vælg så et vandmærke. Klik på Indstillinger for at ændre indstillinger som f.eks. vandmærkets farve og placering. Udskrivning af sidehoved og sidefod (kun Windows) Du kan udskrive oplysninger som f.eks et brugernavn og en udskrivningsdato som sidehoved eller sidefod. Klik på Vandmærkefunktioner på fanen Flere indstillinger, og vælg så Sidehoved/sidefod. Klik på Indstillinger, og vælg så de nødvendige punkter i rullelisten. Udskrivning af fotos med Epson Easy Photo Print Med Epson Easy Photo Print kan du let arrangere og udskrive fotos på forskellige typer papir. Når du udskriver på Epson-fotopapir, maksimeres blækkvaliteten, og udskrifterne bliver levende og tydelige. & Tilgængeligt papir og kapaciteter på side 18 & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 & Epson Easy Photo Print på side 70 Udskrivning fra smartenheder Brug af Epson iprint Epson iprint er et program, hvormed du kan udskrive fotos, dokumenter og websider fra en smartenhed, som f.eks. en smartphone eller tablet. Du kan bruge enten lokal udskrivning, som er udskrivning fra en smartenhed, der er forbundet til det samme trådløse netværk som printeren, eller udskrivning via fjernadgang, hvor du udskriver eksternt via internettet. Registrer printeren i Epson Connect-tjenesten for at bruge fjernudskrivning. Du kan installere Epson iprint på din smartenhed fra følgende URL eller QR-kode. 39

40 Udskrivning Brug af Epson iprint Start Epson iprint på smartenheden, og vælg på startskærmen det element, du gerne vil bruge. Følgende skærmbilleder er udsat for ændringer uden varsel. A B C D E F G Det startskærmbillede, der vises, når programmet starter. Viser oplysninger om, hvordan printeren skal konfigureres, og FAQ. Viser det skærmbillede, hvor du kan vælge printeren og foretage printerindstillinger. Når du har valgt printeren, skal du ikke vælge den igen næste gang. Vælg det, du gerne vil udskrive, som f.eks. fotos, dokumenter og websider. Viser det skærmbillede, hvor der foretages udskriftsindstillinger, som f.eks. papirstørrelse og papirtype. Viser fotos og dokumenter, som du har valgt. Startere udskrivningen. Hvis du vil udskrive fra dokumentmenuen ved brug af iphone, ipad, og ipod touch, der kører ios, skal du starte Epson iprint, efter at du har overført det dokument, du vil udskrive, ved hjælp af funktionen for fildeling i itunes. & Tjenesten Epson Connect på side 61 40

41 Udskrivning Annullering af udskrivningen I Windows kan du ikke annullere et udskriftsjob fra computeren, når det er blevet sendt til printeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel. Når du udskriver flere sider fra Mac OS X, kan du ikke annullere alle udskriftsjobbene fra betjeningspanelet. I et sådant tilfælde skal du annullere udskriftsjobbet på computeren. Hvis du har sendt et udskriftsjob fra Mac OS X v via netværket, kan du muligvis ikke annullere udskrivningen på computeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel. Du skal ændre indstillingerne i Web Config for at kunne annullere udskrivningen på computeren. Se Netværksvejledning for yderligere oplysninger. Annullering af udskrivningen printerknap Tryk på knappen y for at annullere det igangværende udskriftsjob. Annullering af udskrivningen Windows 1. Åbn vinduet for printerdriveren. 2. Vælg fanen Vedligeholdelse. 3. Klik på Udskriftskø. 4. Højreklik på det job, du vil annullere, og vælg derefter Annuller. & Windows-printerdriver på side 62 Annullering af udskrivningen Mac OS X 1. Klik på printerikonet i Dock. 2. Vælg det job, du vil annullere. 3. Annuller jobbet. Mac OS X v10.8.x til Mac OS X v10.9.x Klik på ud for statusindikatoren. Mac OS X v til v10.7.x Klik på Slet. 41

42 Kopiering Kopiering Grundlæggende kopiering Du kan kopiere på A4-papir ved samme forstørrelse. Der vil forekomme margener med en bredde på 3 mm langs papirets kanter, uanset om originalen har margener langs papirets kanter. Ved kopiering af originaler, der er mindre end størrelse A4, bliver margenerne bredere end 3 mm afhængig af den position, du placerer originalen i. 1. Læg A4-papir i printeren. 2. Anbring originalerne. 3. Tryk på knappen eller. Hold knappen eller nede, mens du trykker på knappen y for at kopiere i kladdetilstand, hvor der bruges mindre blæk og udskrives med en lavere tæthed. & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 & Placering af originaler på Scannerglaspladen på side 22 Sådan laver du flere kopier Du kan lave flere kopier ad gangen. Du kan angive op til 20 kopier. Der vil forekomme margener med en bredde på 3 mm langs papirets kanter. 1. Læg samme antal A4-ark i som det antal kopier, du vil lave. 2. Anbring originalerne. 3. Tryk på knappen eller det samme antal gange som det antal kopier, du vil lave. Hvis du f.eks. vil lave 10 kopier, skal du trykke knappen 10 gange. Tryk på knappen inden for et sekund for at ændre antallet af kopier. Hvis du trykker på knappen efter et sekund, er antallet af kopier indstillet, og kopieringen starter. & Ilægning af papir i Bageste papirindføring på side 19 & Placering af originaler på Scannerglaspladen på side 22 42

43 Scanning Scanning Scanning fra betjeningspanelet Du kan gemme det scannede billede i PDF-format på en computer, der er sluttet til printeren med et USB-kabel. c Vigtigt: Kontroller, at EPSON Scan og Epson Event Manager er installeret på din computer, før du bruger denne funktion. 1. Anbring originalerne. 2. Tryk på knappen og knappen samtidigt. Du kan skifte til ofte anvendte scanningsindstillinger såsom dokumenttype, lagringsmappe eller lagringsformat vha. Epson Event Manager. & Placering af originaler på Scannerglaspladen på side 22 & Epson Event Manager på side 69 Scanning fra en computer Scan ved hjælp af scannerens driver "EPSON Scan". Der er en forklaring for hvert indstillingspunkt i hjælpen til EPSON Scan. Grundlæggende scanning Dette afsnit anvender EPSON Scans Home-tilstand til at forklare grundlæggende scanning. Arbejdsgangen er den samme i andre scanningstilstande. 1. Anbring originalerne. 2. Start EPSON Scan. 43

44 Scanning 3. Vælg Home-tilstand i listen Tilstand. 4. Foretag følgende indstillinger. Dokumenttype: Vælg den type original, du vil scanne. Billedtype: Vælg farvetypen for det billede, du vil scanne. Du kan ændre indstillingen, selvom den vælges automatisk af indstillingen Dokumenttype. Destination: Vælg opløsningen for det billede, du vil scanne. Hvis du vælger Andet, kan du angive Opløsning. Miniature: Kun tilgængeligt, hvis du vælger Foto som indstilling for Dokumenttype. Hvis du vælger dette element og klikker på Eksempel, kan du scanne med automatisk registrering af dokumentets scanningsområde, retning eller skævhed, eller du kan placere flere fotos på scannerglaspladen. 44

45 Scanning 5. Klik på Eksempel. Scanningsresultaterne bliver muligvis ikke som tilsigtet afhængigt af fotoene og scanningsbetingelserne. Fjern markeringen af Miniature, og placer kun ét foto. Når du placerer flere fotos, skal de have en indbyrdes afstand på mindst 20 mm (0,8 tomme). Heller ikke kantområdet af scannerglaspladen scannes. 6. Juster kvaliteten eller billedets lysstyrke efter behov. Scanningsresultaterne bliver muligvis ikke som tilsigtet afhængigt af originalerne. 7. Klik på Scan. 8. Foretag de ønskede indstillinger i vinduet Indstillinger for arkivering, og klik så på OK. Når markeringen af Vis denne dialogboks før næste scanning fjernes, vises skærmbilledet Indstillinger for arkivering ikke, og scanningen starter med det samme. Hvis du vil have vist skærmbilledet Indstillinger for arkivering, skal du klikke på ikonet (Indstillinger for arkivering) til højre for Scan, før du begynder at scanne. & Placering af originaler på Scannerglaspladen på side 22 & EPSON Scan (scannerdriver) på side 69 45

46 Scanning Scanning med avancerede funktioner Scanning med automatisk registrering af originalen (Fuldautomatisk tilstand) Du kan starte scanningen ved blot at placere originalen og klikke på Scan. Vælg Fuldautomatisk tilstand i listen Tilstand i EPSON Scan. 46

47 Scanning Scanning af angivne størrelser (Office-tilstand) Du kan scanne originaler ved den angivne størrelse uden at se et eksempel på billedet. Vælg Office-tilstand i listen Tilstand i EPSON Scan. 47

Brugervejledning NPD5089-02 DA

Brugervejledning NPD5089-02 DA NPD5089-02 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD5198-00 DA

Brugervejledning NPD5198-00 DA NPD5198-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD5210-00 DA

Brugervejledning NPD5210-00 DA NPD5210-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD5248-00 DA

Brugervejledning NPD5248-00 DA NPD5248-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD5242-00 DA

Brugervejledning NPD5242-00 DA NPD5242-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD5017-00 DA

Brugervejledning NPD5017-00 DA NPD5017-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD5241-00 DA

Brugervejledning NPD5241-00 DA NPD5241-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD5127-00 DA

Brugervejledning NPD5127-00 DA NPD5127-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD5240-00 DA

Brugervejledning NPD5240-00 DA NPD5240-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA NPD 5286-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD5094-01 DA

Brugervejledning NPD5094-01 DA NPD5094-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugervejledning NPD DA

Brugervejledning NPD DA NPD5233-01 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD5087-02 DA

Brugervejledning NPD5087-02 DA NPD5087-02 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Brugervejledning NPD5056-01 DA

Brugervejledning NPD5056-01 DA NPD5056-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugervejledning NPD5255-00 DA

Brugervejledning NPD5255-00 DA NPD5255-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Brugervejledning NPD5093-01 DA

Brugervejledning NPD5093-01 DA NPD5093-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Brugervejledning NPD DA

Brugervejledning NPD DA NPD5362-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning NPD5092-02 DA

Brugervejledning NPD5092-02 DA NPD5092-02 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD5055-01 DA

Brugervejledning NPD5055-01 DA NPD5055-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning NPD5068-00 DA

Brugervejledning NPD5068-00 DA NPD5068-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD DA

Brugervejledning NPD DA NPD5235-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning NPD4134-01 DA

Brugervejledning NPD4134-01 DA NPD4134-01 DA Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Operativsystemversioner Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 11 Fysisk installation af printeren... 11 Vælge en placering

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Brugervejledning NPD DA

Brugervejledning NPD DA NPD5447-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD5220-00 DA

Brugervejledning NPD5220-00 DA NPD5220-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Oplysninger om copyright... 4 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 5 Betjeningspanelets

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Brugervejledning NPD4680-00 DA

Brugervejledning NPD4680-00 DA NPD4680-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD4671-00 DA

Brugervejledning NPD4671-00 DA NPD4671-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugervejledning NPD4894-03 DA

Brugervejledning NPD4894-03 DA NPD4894-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning NPD5257-02 DA

Brugervejledning NPD5257-02 DA NPD5257-02 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Brugervejledning NPD5119-03 DA

Brugervejledning NPD5119-03 DA NPD5119-03 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5287-00 DA

Netværksvejledning NPD 5287-00 DA NPD 5287-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Brugervejledning NPD4746-00 DA

Brugervejledning NPD4746-00 DA NPD4746-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Brugervejledning NPD5258-02 DA

Brugervejledning NPD5258-02 DA NPD5258-02 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Brugervejledning NPD4919-00 DA

Brugervejledning NPD4919-00 DA NPD4919-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD DA

Brugervejledning NPD DA NPD5237-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brugervejledning NPD4450-00 DA

Brugervejledning NPD4450-00 DA NPD4450-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere