Dyr i bevægelse. Forsøg med respirometer måling af opløst ilt (i vand) Lærervejledning - den tekniske baggrund. Naturhistorisk Museus Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyr i bevægelse. Forsøg med respirometer måling af opløst ilt (i vand) Lærervejledning - den tekniske baggrund. Naturhistorisk Museus Århus"

Transkript

1 Forsøg med respirometer måling af opløst ilt (i vand) Respirometeret er et lukket vandkammer fremstillet af akryl med et volumen på ca. 500 ml, hvor det fx er muligt at måle vandets iltindhold i mg/l eller i procent. Mængden af ilt i vandet måles mellem to vandskift (flush), hvor respirometerkammeret er et isoleret kammer. Tidsintervallet for målingen kan reguleres til mellem 2 og 30 minutter, men det anbefales ca. hvert 5 minut. Vandet tages fra det akvarium, respirometeret ligger nedsænket i. Iltindholdet kan også måles uden vandudskiftning. Guldfisk i størrelsen 7-11 cm (30-60 g) egner sig fint til respirometerkammeret. Materialer Akvarium (30-50 liter) Respirometer (rengjort) Timer (tænd-sluk-ur) Guldfisk (7-11 cm/30-60 g) Kalibreret iltelektrode til måling af opløst ilt Passport Water Quality Sensor (PassportWQS) Datalogger Xplorer eller Xplorer GLX Diverse ledninger PC med DataStudio installeret Passport USB-Link Det er også muligt at anvende muslinger, krabber eller andre organismer, der ånder ved ilt fra vand, og sammenligne deres iltforbrug eller fx undersøge vanddyrs respiration ved forskellige temperaturer. Før forsøget 1. Rengør respirometeret inden forsøget. På overfladerne dannes der nemt en biofilm (mikroorganismer), der kan medføre øget iltforbrug og forårsage fejlmålinger. Rengør derfor respirometer og slanger på alle overflader inden forsøget påbegyndes og efter forsøget afsluttes. Rengøringen bør foregå med vand fra den kolde hane, og systemet bliver skyllet igennem nogle gange. Brug evt. en flaskerenser. NB! Skyl godt efter ved brug af sæbe. 2. Akvariet fyldes ¾ op med koldt postevand mindst 24 timer før forsøgets start. Respirometeret placeres først i akvariet ved forsøgsstart. 1

2 Forsøgsopstilling 1. Kalibrer Iltelektroden (jf. vejledningen Kalibrering af iltelektrode ). 2. Placer respirometer med slanger i akvariet. Sæt en klemme på plastslangen, der skyller vand ud. 3. Cirkulations- og flushpumpe tilsluttes strøm og startes. 4. Frigør endestykket af respirometeret ved at skrue møtrikkerne med vinger af og placer forsigtigt fisken i kammeret og luk. Fisken kan sprælle, så pas på vandstænk i forbindelse med elektronik. 5. Sørg for at alle luftbobler kommer ud, når respirometeret med fisk er nedsænket i vandet. Det er vigtigt, så tag god tid til dette, da luftbobler ødelægger forsøget. 2

3 6. Flushpumpens ledning tages ud af stikkontakten og forbindes i stedet for med timer-instrumentet. Timeren styrer nu intervallet for flushpumpens aktivitet. Tidsperioden for flush kan indstilles under låget på timer-instrumentet. Timer-instrumentet tilsluttes samme strømkilde som cirkulationspumpen, men først når forsøget sættes i gang. Som alternativ til timer-instrumentet kan et stopur anvendes. Det anbefales, at man sætter pumperne i hver sin kontakt med afbryder. Et gruppemedlem kan så tænde og slukke efter hver tidsperiode. 7. Sæt iltelektroden med gummiprop godt fast i hullet i respirometerets loft, så der er lufttæt. Sørg for at metalbåndet på iltmåleren er helt dækket af vand. 8. Tjek en sidst gang for luftbobler. Forsøget kan evt. afbrydes, hvis man opdager store luftbobler undervejs. Forsøget 1. Forsøgsstart Vælg START i menubjælken i DataStudio eller c på GLX en. Det er vigtigt, at strømkilden til flushpumpen tændes præcis på samme tid, som målingerne begyndes. Fjern klemmen fra slangen, der skyller vand ud. Vandets iltindhold i respirometret måles kontinuerligt. Forsøget kan køre så længe som ønsket. 2. Forsøgets afsluttes Vælg STOP i menubjælken i DataStudio eller c på GLX en. 3

4 3. Data gemmes på computeren Hvis GLX en forbindes med en computer ved USB-ledning og dermed blot fungerer som interface, anvendes menubjælken i DataStudio. Vælg Gem aktivitet som i Filer i menubjælken og angiv placering og filnavn. På GLX en Vælg c for at komme til menuen Vælg Filer på displayet og tryk c Vælg F2 Vælg F4 og vælg 4 (omdøb fil). Skriv det ønskede navn ved at bruge tastaturet som på en mobil Tryk c, når du er færdig med at skrive På USB-nøgle via GLX en Vælg c for at komme til menuen Indsæt USB-nøgle i GLX en indgangen sidder på siden Vælg Filer på displayet og tryk c Vælg F4 og vælg 3 (kopier fil) Tryk c to gange Tryk c 4. Bearbejdning af data Resultathåndtering og efterbehandling (arbejdsbog og udleverede spørgsmål) Resultatpræsentation Diskussion 4

5 Måling af iltforbrug hos dyr, der ånder ved gæller Teknisk baggrund for måling af vandopløst ilt Sådan fungerer iltelektroden Iltektroden består af en platin-katode og en sølv-anode. Elektroden er omgivet af elektrolytvæske, kaliumklorid (KCl (Aq)). Den købes præfabrikeret og skal blot tilsættes (jf. afsnittet: Kalibrering ved brug af DataStudio ). En tynd silikonemembran for enden af elektroden adskiller elektrolytvæsken og vandprøven. Når iltelektroden nedsænkes i vandprøven, diffunderer iltmolekylerne (O 2 ) fra vandet over membranen og reagerer med vandmolekyler samt elektroner fra katoden. Derved dannes hydroxidioner (OH ). Hydroxidionerne reagerer med sølvatomerne ved anoden, og der dannes sølvoxid (Ag 2 O), H 2 O og frie elektroner. Iltelektroden måler mængden af Ag 2 O. Jo mere ilt, der er i vandet, des flere hydroxidioner og mere Ag 2 O dannes der. Det er derfor vigtigt, at iltelektroden konstant er i forbindelse med vand i bevægelse, for ellers forbruges blot ilten lige omkring iltelektroden. Dette giver forkerte, lave målinger. Påfyldning af elektrolytvæske 1. Fjern opbevaringsflasken/beskyttelseshætten. 2. Skru enden af iltelektroden (iltmåleren) af. 3. Med plastsprøjten påfyldes elektrolytvæske (købes færdigblandet) forsigtigt i låget. Undgå at lave luftbobler og, at sprøjten stikker hul i membranen. 4. Skru låget på igen meget forsigtigt. Der vil nu dryppe noget væske over kanten. Det er vigtigt, at væsken flyder over stille og roligt, så membranen ikke springer. 5

6 5. Med en serviet duppes overskydende elektrolytvæske af sider og membran. Elektrolytvæske kan godt blive en smule fedtet, når det tørrer. Undgå direkte (hud)kontakt med væsken. Vask med sæbe, hvis det sker. Et-punktskalibrering af iltelektrode ved brug af computer med DataStudio Kalibrering af iltelektrode på computer med DataStudio 1. Tænd computeren. 2. Fyld ca. 5 ml deioniseret vand i en ren opbevaringsflaske. 3. Låget fra opbevaringsflasken føres over mundingen på iltmåleren og o-ringen efterfølgende. 4. Placer iltmåleren i opbevaringsflasken og skru låget fast spidsen skal være ca. 2 cm over vandstanden. 5. Ryst måler med opbevaringsflaske voldsomt i 10 sekunder. 6. Hold måler med opbevaringsflaske lodret og ryst vanddråber af membranen. Iltmåleren er nu i den vandmættede luft over selve vandstanden, ikke neddyppet i. 7. Indsæt iltmåler i sensoren ved indgangsporten Dissolved Oxygen. 8. Sæt sensoren sammen med dataloggeren og forbind den via ledning med USB-stik til computeren. DataStudio åbner automatisk. 9. Vælg (figur x) i menubjælken, så dette vindue kommer frem på skærmen (se næste side): Udstyr og materialer Datalogger(Xplorer eller Xplorer GLX) PC med DataStudio installeret Passport USB-Link Passport Water Quality Sensor (PassportWQS) Iltmåler til opløst ilt (tjek om elektrolytvæsken skal skiftes) Ren opbevaringsflaske/beskyttelseshætte 6

7 10. Vælg Opløst ilt. De øvrige målemuligheder vælges fra. Vælg måleenhed % eller mg/l. Her anbefales mg/l. Målehastigheden sættes til 2 målinger pr. sekund. Vælg (figur x) i menubjælken og dette billede kommer frem: 11. Vælg hvilken type måler der ønskes kalibreret. Vælg Water Quality og Opløst O 2 mg/l (markeret med blåt). 12. Indfør den standardværdi, der angives i Appendiks D for den pågældende temperatur (markeret med rødt). Lad den aktuelle måleværdi stabilisere sig. 13. Vælg afslutningsvis Aflæs sensor (markeret med grønt) og igur x). 14. Iltelektroden er kalibreret. Hvis dele af systemet til elektroden afbrydes eller DataStudio lukkes, slettes denne kalibrering. Et-punkts-kalibrering af iltmåler til opløst ilt ved brug af XplorerGLX Kalibrering 1. Fyld ca. 5 ml deioniseret vand i en ren opbevaringsflaske. 2. Låget fra opbevaringsflasken føres over mundingen på iltmåleren og o-ringen efterfølgende. 3. Placer iltmåleren i opbevaringsflasken og skru låget fast spidsen skal være ca. 2 cm over vandstanden. Udstyr og materialer Xplorer GLX USB-kabel Iltsensor (PassportWQS) Iltmåler til opløst ilt (tjek om elektrolytvæsken skal skiftes) Ren opbevaringsflaske 7

8 4. Ryst måler med opbevaringsflaske voldsomt i 10 sekunder. 5. Hold måler med opbevaringsflaske lodret og ryst vanddråber af membranen. Iltmåleren er nu i den vandmættede luft over selve vandstanden, ikke neddyppet i. 6. Indsæt Iltmåler i sensoren ved indgangsporten Dissolved Oxygen. 7. Iltmåleren forbindes med sensoren. Der står Dissolved Oxygen ved indgangen, der er placeret på siden af sensoren. 8. Iltsensor sættes i GLX en. 9. GLX en tændes: Vælg x for at komme til menuen. Vælg F4 Tryk x ved Målehyppighed: sekunder. Vælg x og tryk til det ønskede antal målinger pr. sek., fx 2. Vælg x til Opløst ilt og benyt x, til der står synlig Vælg i F4 og vælg x til (3) Kalibrer og tryk x. Vælg x til valg af måling, vælg x og benyt x til Opløst ilt mg/l. Vælg x til Kalibrer kun valgte måling Vælg x til Kalibreringstype, 1-punkts hældning. I bunden i venstre del af skærmbilledet angives den aktuelle GLX- måling. Vælg F4, Aflæs Pt2, når tallet er faldet til ro. Vælg F1 OK. 10. Iltelektroden er kalibreret. Hvis dele af systemet til elektroden afbrydes eller GLX en slukkes, slettes denne kalibrering. 8

9 Måling af iltforbrug hos dyr, der ånder ved lunger Teknisk baggrund for måling af atmosfærisk ilt Måling af atmosfærisk ilt Xplorer-GLX Kalibrering Tænd GLX en. Forbind iltmåleren (den sorte gummiprop) med iltsensoren ved hjælp af ledningen. Iltsensoren sættes i GLX en. Gå udenfor med GLX en og kalibrer.til 20,9% ilt (atmosfærisk ilt). Måling og dataopsamling på computer Bring den kalibrerede sensor og datalogger tilbage til laboratoriet og pres forsigtigt iltmåleren (den sorte gummiprop) i hullet i låget på terrariet med dyret. Kontroller at låget sidder tæt. Forbind GLX en til computeren med en USB-ledning. Åben DataStudio og vælg Opret forsøg. Vælg START til at begynde datalogningen og STOP til afslutning af datalogningen. Graf eller anden ønsket dataform trækkes blot ind fra ikonrækken i venstre side af skærmbilledet. Arbejdsbog kan ligeledes trækkes ind og anvendes som rapport/journal. Gem data Vælg Gem aktivitet som i Filer i menubjælken. Vælg placering af filen på computeren eller på USB-nøgle og angiv et filnavn. 9

10 Måling og dataopsamling på GLX en Bring den kalibrerede sensor og datalogger tilbage til laboratoriet og pres forsigtigt iltmåleren (den sorte gummiprop) i hullet i låget på terrariet med dyret. Kontroller at låget sidder tæt. Vælg x på GLX en. Vælg visning på graf, cifre eller tabel som den ønskede dataform på displayet. Vælg x. Datalogningen startes ved at trykke på x. Datalogningen stoppes ved at trykke på x. Følg forsøget Vælg x. Vælg ønskede præsentationsform af data: cifre, graf eller andet. Fjern klemmen fra slangen. Start fluks (på kontakten) samtidig med at forsøget sættes i gang ved at trykke på x, og dataopsamlingen begynder. Tryk x og dataopsamlingen afsluttes. Gem og overfør data til USB-stik eller direkte til computeren. Data viderebearbejdes i DataStudio. Gem data på GLX en Vælg x for at komme til menuen. Vælg Filer på displayet og tryk x. Vælg F2. Vælg F4 og vælg 4 (omdøb fil). Skriv det ønskede navn ved at bruge tastaturet som på en mobil. Tryk x, når du er færdig med at skrive. 10

11 Gem data på USB-nøgle Vælg x for at komme til menuen. Indsæt USB-nøgle i GLX en indgangen sidder på siden. Vælg Filer på displayet og tryk x. Vælg F4 og vælg 3 (kopier fil). Tryk x to gange. Tryk x. Måling af ilt i atmosfærisk luft Xplorer Kalibrering Tænd Xploreren. Forbind den sorte måler med den blå sensor ved hjælp af ledningen. Sæt den blå sensor i Xploreren. Gå udenfor med Xploreren og vent 2-5 minutter. Hold kalibreringsknappen nede i 3 sekunder (kalibreringsknappen holder op med at blinke). Xploreren er nu kalibreret til 20,9% ilt (atmosfærisk ilt). Måling og dataopsamling med Xplorer Bring den kalibrerede sensor og datalogger tilbage til laboratoriet og pres forsigtigt iltmåleren (den sorte gummiprop) i hullet i låget på terrariet med dyret. Kontroller at låget sidder tæt. Forbind Xploreren med computeren, hvor DataStudio åbent. Forsøget kan nu følges som cifre, graf eller tabel på computeren afhængigt af, hvilken præsentationsform der trækkes frem. Vælg den ønskede måleenhed ppm eller % i x i menu bjælken. Ppm anbefales. 11

12 Datalogningen startes ved at vælge START i menubjælken i DataStudio på computeren eller x på Xploreren. Forsøget afsluttes ved at vælge STOP i menubjælken i Data- Studio på computeren eller x på Xploreren. Gemme data fra Xplorer Vælg Gem aktivitet som i Filer i menubjælken. Vælg placering af filen på computeren eller på USB-nøgle og angiv et filnavn. 12

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

Dataopsamling i BIOLOGI med

Dataopsamling i BIOLOGI med Dataopsamling i BIOLOGI med Indhold Introduktion................................ 1 Overblik over Pasco systemet.................... 2 Lærernoter................................ 5 Øvelse 1 Skru ned!.........................

Læs mere

INDLEDNING...3 BETJENINGSVEJLEDNINGEN...3 KAPITEL 1 KOM HURTIGT I GANG MED AKTUELLE MÅLINGER...4

INDLEDNING...3 BETJENINGSVEJLEDNINGEN...3 KAPITEL 1 KOM HURTIGT I GANG MED AKTUELLE MÅLINGER...4 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...3 BETJENINGSVEJLEDNINGEN...3 KAPITEL 1 KOM HURTIGT I GANG MED AKTUELLE MÅLINGER...4 Installation...4 Program check...4 Henter indstillinger...4 Øjebliksværdier...4 KAPITEL

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Lærervejledninger til undervisningskasser

Lærervejledninger til undervisningskasser Lærervejledninger til undervisningskasser Det er en forudsætning for et vellykket besøg af det mobile laboratorium, at eleverne har arbejdet med temaet Krop og energi og datalogning, inden laboratoriet

Læs mere

Måling på udåndingensluften (lærervejledning)

Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Sammendrag Jo mere musklerne skal arbejde, jo mere energi skal der frigøres i forbindelse med muskelcellernes respiration - og jo mere ilt forbruges der og

Læs mere

Mobil Lab 1. Lærervejledning

Mobil Lab 1. Lærervejledning Mobil Lab 1 Lærervejledning I traileren finder du i alt fire forskellige øvelser: 1. Isoleret kasse temperatur, luftfugtighed og effekt: Eleverne skal beregne deres basale energiomsætning i en isoleret

Læs mere

klima ekspeditionen UNFO v/ Thomas Kjerstein støtter klimaforskningen www.unfo.dk info@unfo.dk

klima ekspeditionen UNFO v/ Thomas Kjerstein støtter klimaforskningen www.unfo.dk info@unfo.dk klima ekspeditionen UNFO v/ Thomas Kjerstein www.unfo.dk info@unfo.dk støtter klimaforskningen Isen smelter i Grønland Indlandsisen i Grønland er stærkt påvirket af klimaets højere temperaturer. Gennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Lærervejledninger til øvelser i Mobil Lab 1

Lærervejledninger til øvelser i Mobil Lab 1 Lærervejledninger til øvelser i Mobil Lab 1 Traileren vil stå på skolen i enten 1 eller flere uger, afhængig af hvad skolen har booket. I traileren befinder der sig i alt 4 forskellige øvelser. 1. Isoleret

Læs mere

OXYGEN TRACE ANALYSER

OXYGEN TRACE ANALYSER OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE...

Læs mere

Introduktion til arbejdet med dataopsamling...3

Introduktion til arbejdet med dataopsamling...3 Indhold Introduktion til arbejdet med dataopsamling.......3 Kommentarer til øvelserne..................4 Øvelserne 11. Alfapartikler.......................6 12. Baggrundsstrålingens variation............7

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

CDP4609/4609X CSF 458 E

CDP4609/4609X CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG

KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en besked om dette i god tid. 3. Kalibrere

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Af sidsel sangild. Dette viste sig sjovt nok at give problemer Tværfaglige muligheder: Det er oplagt

Af sidsel sangild. Dette viste sig sjovt nok at give problemer Tværfaglige muligheder: Det er oplagt Flydende blade undervisning Fotosynteseforsøget med de flydende bladstykker er et klassisk forsøg, som tager udgangspunkt i en almindelig brugt forskningsprocedure. Forsøget giver mulighed for at lave

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Mano-/barometer type 1550

Mano-/barometer type 1550 Vejledning til Mano-/barometer type 1550 8/8-03 0194 Svovlhatten 3 DK-5220 Odense SØ Tel. +45 6315 4050 Fax +45 6315 4058 E-mail: mail@impo.dk www.impo.dk Indholdsfortegnelse: 1 Formål og instrumentegenskaber.

Læs mere