VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL"

Transkript

1 VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

2 SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING VESTERGADE SKATER OG PARKOUR OMRÅDE OVERDÆKKET SKATERAREAL Side 2

3 VISION VESTERGADE At samle et gartneri, rideskole, kursuscenter, gårdbutik, hundetræning, BMX m.m. i ét arkitektonisk greb er en unik tanke! Som enkeltstående funktioner er de etablerede og velkendte. Vision Vestergade repræsenterer derimod den nytænkende idé, der giver muligheden for at ophøje den enkelte funktion til noget enestående i sin nye helhed. Visionen lægger op til et særligt projekt. Et projekt som kan tiltrække national opmærksomhed med koblingen mellem nytte, læring og rekreation. En samlende arkitektur vil give de mange grupperinger en følelse af fællesskab. - Inspirere til uformelle møder, spontane organiseringer og venskab. Arkitekturens opgave er som bygninger og landskab at være det kit; det ekstra element, der binder det hele sammen på netop dette sted. PORTEN TIL IKAST Ikast har gennem mange år markeret sig stærkt inden for sport og idræt. Det er som om den gavmilde natur har fremelsket en lyst til at være aktiv og bruge sig selv. Ikast-Brande er samtidig kommunen med det bedste kommunale erhvervsklima i Danmark. I Vision Vestergade forenes styrkerne. Fritidsaktiviteter fusioneres med foreningsliv og erhverv. Vision Vestergade er også en vision om mødet med Ikast. Med sin udstrækning på begge sider af Vestergade omslutter projektet ankomsten til byen fra vest. En port mellem land og by, bestående af en for øjet uendelig række af fritidsaktiviteter, sport og spirende erhverv. TANKER OM STEDET Stedets stærke bånd til hedens tusindårige historie, hedens opdyrkning og Herningholms Ådal, der skærer og kroger sig gennem terrænet både nord og syd for Vestergade, bestyrker tanken om at Vision Vestergade må dannes på grundlag et enkelt arkitektonisk og landskabsmæssigt greb, med stort hensyn til stedets karakter. GÅRDBUTIK GARLAND UNDERVISNINGS- BYGNING FÆLLES SERVICEFACILITETER BUTIK VI SES MASKINHAL LÆHEGN LÆHEGN GARTNERI GARLAND AGILITYHAL LÆHEGN DYREHOLD HUNDESKOV Side 3

4 SITUATIONSPLAN 1:8000 Side 4

5 SITUATION OG STEMNINGER En panoramisk åbning til et intensivt udnyttet landskab. Ikast by med forstæder til den ene side og landbrugsland til den anden definerer stedet, og hermed Vision Vestergades situation. Et godt valg, der giver mulighed for at sikre et åndehul for natur, mennesker og dyr. Ved at nytænke stemninger i landbrugets bygningstypologier, konstruktioner med store længder og spænd, ønskes et slægtskab til stedets bygningskultur. Visionen får herved foræret en klar signalværdi og et arkitektonisk redskab til at danne rammerne for de mange forskellige funktioner. Gartneriet Garlands, placering syd for det centrale knudepunkt, understøtter sammentænkningen i Fællesbygningen og den skærmede Garland-enhed med nærhed til væksthuset. De forskellige udendørs aktiviteter i terræn som ridebaner, folde, BMX bane, pumptrack, skateareal, parkour område, og træningsområde for hunde, placeres i landskabet vest og syd for bebyggelsesområderne på fladen. Parkour og skateareal disponeres i relation til hjertet og i sammenhæng med tunellen under Vesterallé. HERNING VESTERGADE IKAST HELHEDSPLAN OG DISPONERING Et overordnet byggefelt disponerer kernebrugerne, Ikast ride klub, som en relativ selvstændig enhed, nord for Vestergade. I områdets centrale del, umiddelbart syd for Vestergade, disponeres Focus og det Centrale knudepunkt, med fælles service faciliteter. Som sydlig nabo hertil, placeres Garlands væksthus. En underføring under Vestergade forbinder Rideskolen til Hjertet, Garland og alle øvrige facilitet fra nord til syd. FLADEN Fladen er pladen man bygger på. Fladen er formet til Ådalens nord-sydgående topografi og bevægelse. Den er bredest på midten ved hjertet, og smaller til i perferien. Ud til fladens kant, ud under åben himmel og det åbne land, dannes med mellemrum byggefelter som fysiske rammer for en robust og dynamisk helhedsplan. Hvor gavlene af de sammenkoblede langhuse danner den sammenhæng der binder Vision Vestergade sammen. Adgangsvejene er fastsatte for de to områder nord og syd for Vestergade. Kørende trafik inden for områderne foregår på de mange forskellige bløde trafikanters betingelser; idrætsudøvere og øvrige brugere, Rytter, skatere, cyklister, fodgænger, løbere der samles omkring den gennemgående flade. Hovedgreb: Den Grønne Ryg udvides og sammenflettes med en flerfunktionel Flade, hvilket skaber klare retninger og fremhæver stedets grønne fortælling. Side 5

6 Opvisningshallen til Ikast Rideklub er inspireret af måden man bygger på i det åbne landskab Side 6

7 ARKITEKTUR Vision Vestergade åbner sig mod omgivelserne. Ankomsten fra Ikastruten fra nord eller syd er lige så naturlig som ankomsten i bil eller med cykel fra Vestergade. Således har projektet heller ikke nogen bagside. Husene markerer sig åbne i gavlene og henvender sig ligeværdigt til bilernes ankomst og til stien. Funktioner organiseres i husenes længderetning for at knytte dem både til vejen og stien. Landbrugets brugsbygninger bondegården med tilhørende lader og stalde i varierende skala er som øer i det dyrkede landskabet. Og et naturligt billede på landet mellem byerne. Arkitekturen i Vision Vestergade vil nytolke sammenhængen med det åbne landskab og danne nye fysiske rammer for det mangeartede i de forskellige aktiviteter. Arkitekturen er inspireret af måden man bygger på i det åbne landskab. Hvorimod gavlene giver projektet en bymæssig variation. Inden for husenes fælles arkitektursprog varierer gavlene. Husene får på denne måde sin særegne karakter og identitet. Gavlene er levende og kan variere i udtryk med store skodder, overdækninger og butiksvinduer, der kan åbne op mod stien. Vigtigt for oplevelsen af arkitekturen er gavlenes varierede udhæng og indbyrdes rumligheder. Her står man i tørvejr i en slags overdækket arkade, med vid udsigt mod området og horisonten. Vision Vestergade bliver rammerne om et fællesskab i et ny landligt byliv. Øvrige bygningsforhold, der prioriteres højt: Fra byggeprogram. Anvendelse af fleksible og robuste byggesystemer, der nemt kan ændres og udvides ved fremtidige behov. Grundrum hvor konstruktion, lys og stoflighed tilsammen skaber grundlæggende arkitektoniske og rumlige kvaliteter, der fremstår enkle, robuste og fri for unødvendige detaljer. Konstruktioner, der med store spænd giver mulighed for fleksibel og over tid foranderlig rumopdeling. Samling af installationstunge funktioner i kerner. TRANSPARENS Bygningerne er en rå og enkel ramme om funktionerne. En ramme som indtages og adapteres af brugerens behov og stil. Det er en ramme som er så neutral at den nemt kan tilpasses og udvides til nye behov. Det mangeartede er styrken i Visionen. Arkitekturen vil understøtte job, uddannelse, læring, bevægelse og social interaktion. Der ønskes en markant og nutidig arkitektur, der i sin formgivning og sit materialevalg skaber sammenhæng mellem delfunktioner. Husene skal f.eks. rumme mange forskellige ulige funktioner og aktiviteter. TRANSPARENS Det mangeartede understøttes af et enkelt arkitektonisk hovedprincip med vægt på gavlvende længehuse, plandisponeret med tværdelte funktioner under et sammenhængende tag. Mangfoldigheden af funktioner, kommer til udtryk i gavllængernes transparens, bredde, volumen, og materialekarakter. Husenes åbenhed og transparente gavle Focus åbenhed og transparente gavle, med kik ind til de flexible mødesteder Side 7

8 Gavlene ved det centrale knudepunkt giver husene en bymæssig variation, med indbyrdes rumligheder. Her står man i tørvejr i en slags overdækket arkade. Side 8

9 FÆLLES SERVICECENTER DET CENTRALE KNUDEPUNKT OG FOCUS KØRENDE TRAFIK Focus og det centrale knudepunkt, med caféen som omdrejningspunkt, bliver det nye uformelle mødested for fællesskabet. Det samlede Center dannes ved 4 sammenbyggede længer. Med indgang dels fra nord-øst, synlig fra Vester alle og ud til parkeringen. Og dels fra syd-vest, ud til fladens sti-side. Disponeringen af centret følger principdiagrammet med caféen som hjertet og omdrejningspunkt. Funktionerne sammenbindes af en tværforbindelse formet som et indre strøg, hvor alle funktioner og aktiviteter orienterer sig mod. Det er for den besøgende nemt at orientere sig og finde frem til den ønskede aktivitet. Strøget danner et lille Torv ved caféen, hvor begge indgange samles omkring foyeren. Produktionskøkkenet har servering ud til torvet og caféen. Via foldevægge kan multisalen og Garlands undervisningsrum sammenlægges med caféen. Disponeringen sikrer centret en stor rummelig kapacitet ved større arrangementer. Ud til strøget, med nærhed til væksthuset, disponeres den skærmede Garland-enhed, med kontor, møderum, samlingsrum og grov værksted. Fra strøget er der visuelt kontakt til Blindes Arbejde produktionslokale med kontor og tekøkken. Butikkerne, VI-SES og Garland, er disponeret som et butiksfællesskab med hver sit butiksvindue ud til strøget. Garderobe, fælles omklædning og badefaciliteter, har adgang fra strøget og udvendig adgang fra overdækningen ved cykelgården. Focus er disponeret i den nordvestlige længe, med fællesarealet ( fleksible mødesteder ) i en direkte åben forbindelse til torvet og det fælles caféområde. Uddannelseshuset består overordnet af en undervisningsdel, med 6 undervisningsrum, og en fælles administrations del, med 10 faste arbejdspladser. Undervisningsrum er disponeres mod nordvest parvis omkring et grovdepot og køkken. To undervisningsrum kan som ønsket lægges sammen via foldevæg. Smartboard, tavle og skabe er integreret i inventarunit. I fællesarealet danner store rummøbler administration, møderum, samtalerum og i mellemrum fleksible mødesteder. Rummøblernes overside tænkes indrettet som studiebalkoner, med lave sofa arrangementer i åben forbindelse til fællesarealet. Kontorhotel for bla. Frivilligcenter er tænkt ind som en naturlig funktionel forlængelse af uddannelseshusets planstruktur. Kontorer med 4 arbejdspladser er dannet som dels lukkede og mere åbne kontormiljøer i forbindelse med mødelokaler. UDVIDELSES MULIGHED UDE OPHOLD ERHVERVS HUSET UDDANNELSES HUSET RYGRAD VARE INDGANG PRODUKTIONS KØKKEN VINDFANG TORVET, HJERTET CAFÉEN UDE OPHOLD VINDFANG INDGANG MULTISAL PARKERING VARELEVERING UDVIDELSES MULIGHED OMKL. MØBEL D. GARD. BLINDES ARBEJDE OMKL. HOTEL DEPOT STRØGET UDE OPHOLD BUTIK VI SES GAR- LAND GÅRD BUTIK SEKUNDÆR ADGANG GARLAND Nærhedskrav og funktionssammenhænge for rideklubbens haller og fælles faciliteter. Side 9

10 OVERDÆKKET AREAL KONTORHOTEL UDVIDELSE KONTORHOTEL KONTORHOTEL MØDERUM 6-8 PERS MØDERUM 12 PERS MØDERUM 6-8 PERS MØDERUM 12 PERS OVERDÆKKET AREAL CYKELPARKERING UNDERVISNINGSRUM GROVVÆRKSTED MULTISAL OMKLÆDNING GANG RENG. GANG RENG. OMKLÆDNING KØKKEN KONTORER BRUS BRUS LEDERKONTOR UNDERVISNINGSRUM SAMTALE RUM VARM KOLD KONTOR KØL INDGANG OMKLÆDNING HC. TOIL. MØBELDEPOT HC. TOIL. OMKLÆDNING KONTOR MØDERUM UNDERVISNINGSRUM GRØNT FRYS OPVASK VINDFANG HC. TOIL. GARDEROBE/TOIL. SAMLINGSRUM TEKØKKEN GROVDEPOT FLEKSIBLE MØDESTEDER SERVERING TORVET STRØGET BUTIKSVINDUE BUTIKSVINDUE UNDERVISNINGSRUM BUTIK VI SES GÅRDBUTIK GARLAND FOYER UNDERVISNINGSRUM UNDERVISNING GARLAND CAFE VINDFANG TEKØKKEN KONTOR UNDERVISNINGSRUM SAMTALE RUM INDGANG PRODUKTION UDVIDELSE BUTIK VI SES UDVIDELSE BUTIKSVINDUE GARLAND UDVIDELSE BUTIKSVINDUE FLEKSIBLE MØDESTEDER OVERDÆKKET STRØG OVERDÆKKET STRØG FÆLLES SERVICECENTER, PLAN 1:400 Side 10

11 OVENLYS PANDEPLADER OVENLYS OVENLYS STUDIEBALKON TEKNIK TEKNIK BALKON PAUSERUM UNDERVISNINGSRUM UNDERVISNINGSRUM CAFE TERRASSE/OVERDÆKKET MULTISAL MØBELDEPOT DEPOTHOTEL SAMLINGSRUM FOR GARLAND FÆLLES SERVICECENTER, SNIT 1:250 OVENLYS PANDEPLADER OVENLYS OVENLYS PANDEPLADER UNDERVISNINGSRUM INTEGRERET TERRASSE/OVERDÆKKET CAFE PRODUKTION BUTIK VI SES GÅRDBUTIK BÆNK BLINDES ARBEJDE GARTNERI GARLAND FÆLLES SERVICECENTER, FACADE 1:250 Side 11

12 DOBBELT SKYDEPORT DOBBELT SKYDEPORT AGURKER AGURKER AGURKER GARTNERIET GARLAND AGURKER AGURKER AGURKER Gartneriet Garland er et fascinerende professionelt økologisk gartneri under socialpsykiatrien i Ikast-Brande. Gartneriet producerer økologiske varer som blomster og grønsager af høj kvalitet til Solhjulet og GASA. Som en af kernebrugerne i Vision Vestergade er Garland, placeret mod syd og tæt på det centrale knudepunkt. GANGSTI GANGSTI Væksthuset på ca m 2 med forøgelse op til 5000 m 2 er, som ønsket, tænkt som et præfabrikeret byggesystem. F.eks. hollænderblok / VD blokke i stål glas og aluminium. Byggesystemet er baseret på velafprøvede principper for væksthuse til gartnerier. LEDHEJSE- PORT PAKKERUM PLANTEBORDE PLANTEBORDE PLANTEBORDE Væksthuset er opdelt i et område for dyrkning af agurker og et område indrettet med borde til dyrkning af potter. Væksthuset underdeles afsnittene imellem med glasadskillelser og skydeporte. KONTOR 3 PERS. KØL Arbejdsrum som er integreret i væksthuset indrettes i et stort rummøbel disponeret med kontorer, toilet, kølerum, teknikrum og jordrum. Rummøblet er i direkte forbindelse til pakkerummet. Maskinhuset tilhørende Garland placeres nordøst for væksthuset. PORT MASKINHAL GARTNERI GARLAND KONTOR 1 PERS. TOIL. TEKNIK RUM FORRUM VIGEPLADS VIGEPLADS Funktioner som lederkontor, kontor/møde, samlingsrum, køkken, toilet, undervisningsrum og grov værksted er som ønsket placeret i Vision Vestergades fællesbygning ved strøget i forbindelse med gårdbutik for Garland. Faciliteternes organisering her i tilknytning med funktioner for Blindes Arbejde. FORMERINGSRUM MASKINHAL 1:400 GARTNERI, PLAN 1:400 Side 12

13 SKYDE PORTE INDRETNING TIL AGURKE DYRKNING INDRETNING TIL AGURKE DYRKNING UDVIDELSE VÆKSTHUS PORT Arbejdsrum i gartneriet er integreret som et stort rummøbel PAKKERUM NÆRKONTOR HAR NABOSKAB TIL GARLAND-FUNKTIONER PLACERET I FÆLLESBYGNING BORDE TIL DYRKNING I POTTER UDVIDELSE VÆKSTHUS NÆRKONTOR, TOILET, KØLERUM, TEKNIK OG JORDRUM ER SAMLET I EN KERNE I PAKKERUM FORMERING Nærhedskrav og funktionssammenhænge for Garlands væksthus Gavlene varierer i udtryk med store skodder, overdækninger og butiksvinduer, der kan åbne op mod solen. Side 13

14 DEPOT OPHOLD LOUNGE ELEVHAL OPVARMNINGSHAL KLUBLOKALE DOMMER KØKKEN MØDE SATELIT CAFE OPVISNINGSHAL GARDEROBE TOIL. TILSKUER FACILITETER Nærhedskrav og funktionssammenhænge for rideklubbens haller og fælles faciliteter. Flowdiagram, og visuel forbindelse mellem rideklubbens faciliteter. Side 14

15 IKAST RIDEKLUB Ikast Rideklub er vokset ud af deres nuværende rammer. Ændrede lovkrav for hestehold aktualiserer derfor rideklubbens behov for nye faciliteter. Med en ny lokalisering i Vision Vestergade, vil der skabes en markant større synlighed omkring klubben. I disponeringen af Ikast Rideskole er der lagt stor vægt på funktionalitet og en funktionel og logisk organisering, på stedet Nord for Vestergade. Derfor har skitseringen nøje fulgt principdiagrammet for flow mellem rideklubbens nye faciliteter, samt de nye lovkrav for hestehold. mv. De nye staldbygninger disponeres som 4 længebygninger, med bokse til 40 heste på hver side af et centralt tværgående serviceareal. Indeholdende groomingområder, opvarmede saddelrum, heste solarier, vaske og tørrerum for dækkener. Service området er udbygget med nærdepoter til foder og halm. - Herved optimeres den daglige arbejdsfunktion med pleje og renholdelse. Staldene er disponeret med bokse på hver side af en 4. meter bred midtergang med ovenlys med ventilation. Her kan to heste fint passere hinanden. Staldbygningerne er placeret med en indbyrdes afstand så hver enkel hesteboks får dagslys og en åben skodde, så den enkelte hest kan stikke hoved ud til det fri. Boksen foreslås af hensyn til maskinel udmugning med fleksibel åben front. Alle bokse er dimensionerede efter heste med stang mål 1.7 meter. Staldbygningerne har i hver ende af midtergangene adgang for heste og maskiner. Hertil har hvert serviceområderne adgang fra slippet mellem staldene og fra enderne. Herved optimeres flowdiagrammet, adgange mellem staldene og håndtering af husdyrgødning. Overdækket gødnings beholder placeres nord for staldene. Opvisningshallen og Opvarmningshallen er sammenbyggede. Hovedindgang til hallerne er fra parkeringspladsen ved Stien, hvor bygningerne danner et overdækket ankomstareal der fører til vindfanget med garderobe og toiletter. Mellem opvisningshal og opvarmningshal disponeres tilskuerfaciliteter med trinopbygning og umøblerede hylder. De opvarmede rum som klublokale og satellitcafé, dannes på hver side af serveringskøkken, kontor og mødelokale. Fra klublokale og café er der et godt udkik til både opvisningshallen og opvarmningshallen. I niveau med gulvet i hallerne, er der adgang til depoter for ride materiel. mv. Der er en naturlig tværgående forbindelse sluse mellem hallerne. Ankomst for hest, rytter og maskiner sker via porte i gavlene. Herved sikres nem adgang fra stalde og hestetrailer. Elevhallen er placeret med et mellemrum til opvarmningshallen og vil kunne tilbygges med yderlig en hal. Sluser og tværforbindelser hallerne imellem er udformet med en adskilt forbindelse både for gående og en for hest og rytter. Hallerne har partielle ovenlys i rygningen af tagene og vinduespartier ud til stien så den forbipasserende kan få et kik ind til aktivisterne i hallerne. Denne visuelle åbenhed sikrer at ridehallerne ikke vil opfattes som lukkede monolitter. Servicefaciliteter som oplagring af halm, foderrum til pallefoder, garage og værksted er samlet i én bygning øst for staldene og har portadgang i gavlene. Det sikrer nem adgang til stalde med foder og maskiner. OVENLYS OVENLYS MASKINHAL OVENLYS SLUSE HVID STÅLSPÆR HESTESTALDE TRÆBEKLÆDNING ELEVHAL OPVARMNINGSHAL HOVEDINDGANG- SATELITCAFE OPVISNINGSHAL RIDESKOLE, FACADE 1:400 Side 15

16 PORT PORT PORT SLUSE PASSAGE GÅENDE PASSAGE GÅENDE DEPOT RIDEMATERIEL TILSKUER DEPOT RIDEMATERIEL TILSKUER RENG. OPHOLD LOUNGE CAFE TILSKUER KONTOR DEPOT MØDE ELEVHAL OPVARMNINGSHAL KØKKEN OPVISNINGSHAL TILSKUER SERVICE CYKELPARKERING CAFE GARD. TOIL. TILSKUER VINDFANG OVERDÆKKET AREAL IKAST RIDECENTER, PLAN 1:400 Side 16

17 Opvarmningshallen Der er en naturlig tværgående sluse mellem hallerne. Foran opvisningshallen, hvor bygningerne danner et overdækket ankomstareal. Mellem opvisningshal og opvarmningshal disponeres tilskuerfaciliteter med trinopbygning og umøblerede hylder. Side 17

18 Side 18 HESTESTALDE, PLAN 1:400

19 PORT MASKINHAL IKAST RIDEKLUB HALMOPBEVARING Staldene er disponeret med bokse på hver side af en 4 meter bred midtergang med ovenlys med ventilation. Her kan to heste fint passere hinanden. HALMOPBEVARING HALMOPBEVARING KØREGANG FODERRUM TIL PALLEFODER GARAGE TRAKTOR BULDOZER PALLELØFTER VÆRKSTED PORT MASKINHAL RIDEKLUB, PLAN 1:400 Side 19

20 OVERDÆKKET SKATEAREAL PORT Ikast Skate- og Musikklub lokaliseres i sammenhæng med den landskabelige udformning og kotering af underføringen ved Vestergade. Herved optimeres sammentænkningen med de udendørs faciliteter. Hallen er forberedt for at de eksisterende ramper og jumps, kan flyttes til den nye beliggenhed. Hallen er tegnet som en åben konstruktion evt. med skydeport. En del af taget kan føres til terræn som aktiveret Skate og parkour-flade. FÆLLES HUNDETRÆNINGSCENTER AGILITYHAL Centret der huser både DCH Ikast, Dansk Retriever Klub og FOF Hundetræninghold danner Helhedsplanens sydlige begyndelse, ved området for den planlagte skovrejsning. Beliggenheden er ideel til udendørsfaciliteterne hundeskov, baner og sø mv. Agilityhal er en uopvarmet hal, men med en velisoleret bund, med træningsbaner til brug i vinterhalvåret. I hallen er der i forbindelse med træningsbanen disponeret et lille ankomstområde, hvorfra man kan vente og forberede træning. Vinduer i gavlen af Agility hallen ud til stien giver den forbipasserende et kik ind til træningsaktiviteterne. Hallen er tegnet som en åben konstruktion. En del af taget kan føres til terræn som kombineret skate- og parkourbane. AGILTYHAL, PLAN 1:400 Side 20

21 De græsbeklædte bakker og frugtlundene vil være hyggelige og uformelle opholdssteder for områdets brugere. Side 21

22 HELHEDSPLAN 1:2500 Side 22

23 DEN LANDSKABELIGE HOVEDIDE Vision Vestergade placerer sig i det åbne land på bygrænsen af Ikast og skaber derved en åbnende gestus til byen. Med tankerne bag projektet skabes der en helt særlig mulighed for, både kulturelt og landskabeligt, at sammenknytte naturen og oplandet med byen, og skabe et helt nyt vartegn for mødet med Ikast. Projektet er af national interesse, fordi det stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vores byer skal udvikle sig. Hvor andre byers udkanter sædvanligvis udtyndes mod de omkringliggende landskaber i stadigt mere opløste og fragmenterede strukturer, er der her skabt mulighed for at forme en port til Ikast på tværs af Vestergade, som fortæller om hvordan vi her tør tænke nye tanker for et moderne byliv, hvor aktivitet, dyrkning, rekreation, socialt ansvar og samvær, går hånd i hånd med mulighedernes landskab. Den landskabelige hovedide for Vision Vestergade tager afsæt i en indlevelse i de eksisterende landskabskvaliteter for området. Ved at tage udgangspunkt i de kulturhistoriske og naturprægede landskabsbånd som kan identificeres fra både nutidige og historiske kort fra oplandet omkring Ikast, kan vi gennem dette projekt opnå en større grad af sammenhæng med landskabets muligheder og nye rekreative værdiskabelser, samtidig med at vi gennem indtænkning af lokal afledning af regnvand kan skabe nye former for udveksling med den noget marginaliserede og udpinte natur og komme nærmere en genoprettelse af biodiversiteten i området. Projektområdet indskriver sig i Ikastruten, som udbygges og knyttes endnu tættere til landskabet, og Vision Vestergade bliver derved et punkt på og en del af et større forløb, som også vil kunne komme til at omfatte det nye plejecenter på Bøgildvej. Kvaliteterne og aktivitetsmulighederne i landskabet danner således, helt overordnet set, rammerne for at borgerne i kommunen på tværs af interessefællesskaber. Gennem en sådan sammentænkning vokser det lokale tilhørsforhold til både projektet og den landskabelige rute omkring Ikast. Det landskabelige hovedgreb er formet over 2 enkle tematikker: DEN GRØNNE RYG og FLADEN Historisk kort over Ikast: Områdets kulturhistoriske landskabsbånd sammenbinder på tværs af infrastruktur. Historisk kort over Ikast: Områdets kulturhistoriske landskabsbånd sammenbinder på tværs af infrastruktur. Side 23

24 TUNELLEN SKAL IKKE OPLEVES SOM BLOT EN KLARING AF KRYDSNINGEN AF EN BEFÆRDET VEJ, MEN SKAL VÆRE EN OPLEVELSE I SIG SELV, SOM BIDRAGER TIL DEN SÆRLIGE ATMOSFÆRE OMKRING VISION VESTERGADE Side 24

25 DEN GRØNNE RYG Det landskabelige hovedgreb bygger på en videreudvikling af den eksisterende beplantning som støder op til konkurrencefeltet og er med til at definere dens størrelse og udstrækning. Denne beplantning samles som én landskabelig ide, hvor de eksisterende beplantningsstrukurer mod vest, udvides med flere grupper af blandet beplantning, som spænder mellem vildæbler, mirabeller og kirsebær, til tjørn og vintereg. I de vådere områder suppleres beplantningen med rød-el og pil. Beplantningen skaber sted og lægger sig beskyttende om området, samtidig med at det inddeler området i mindre og alligevel sammenhængende rumligheder, som strukturerer udlægget af bebyggelsen. Mod vest er beplantningen udformet som mindre lunde eller enkeltstående træer nogle endda i foldene, hvilket naturligvis kræver en særlig beskyttelse under etableringen, men vil fremstå som smuk mellemgrund mellem hestene, og skabe naturlig overgang til de skrånende områder langs bækken. Servicering og vareindlevering til bygningerne foregår således mod øst, hvor der er givet plads til de fornødne manøvrearealer. Parkering af biler med og uden trailer, lastbiler, servicevogne og cykler, er placeret i øst-vest vendte bånd der underordner sig anlæggets overordnede strultur. Den offentlige sti løber langs hele den vestlige afgrænsning ud mod det åbne landskab, og de mange aktiviteter der er placeret som en del af de naturprægede og åbne arealer mod vest. De grønne og rekreativt programmerede kiler fungerer som naturlig adskillelse mellem de forskellige trafikformer. Her er beplantningen fortrinsvis frugttræer, som plantes på små og større bakker af overskydende jord fra byggeriet. De græsklædte bakker og frugtlundene vil være hyggelige og uformelle opholdssteder for områdets brugere til afholdelse af picnic og grill-arrangementer eller bare som steder at hænge ud og snakke. Områdets forskellige aktiviteter er udlagt i tæt overensstemmelse med de programmatiske fordringer: SYD FOR VESTERGADE: Mod syd er der fra fladen adgang til Agility-banen som er tilpasset den omkringliggende natur, hvor bækken får lov til at slynge sig på tværs af banerne som forbindes af småbroer over vandet. BMX banen er placeret nord herfor, hvor et naturligt kuperet terræn tilpasses omgivelserne. Langs stiens kant er formet tilskuerpladser som siddetrin udfoldet fra stiens kant mod landskabet. FLADEN Tanken bag Fladen er at hele komplekset på sigt kan samles på en form for sammenhængende tæppe, og som en inviterende gestus, samles og forbindes med en nord-sydgående stirute, som igen griber fat i Ikasts samlede bybillede. Projektområdet orienteres således i lige høj grad mod alle 4 verdenshjørner. Fladen tænkes som en fast belægning med store udsparinger af græs og beplantning. De mange logistiske krav til adkomstveje, parkering, arbejdsarealer og manøvreplads, som kan sammenlignes med hvad der foregår på landbrugets traditionelle gårdspladser, er samlet i én figur. HERNING IKAST Adkomstvejene er beliggende langs Fladens østlige kantafgrænsning. Mod nord, hvor færdslen i højere grad er præget af logistik og tungere trafik, og samtidig er spredt over et større areal, lægges ankomstvejene ud i asfalt, imens de øvrige arealer er belagt med grus. plejecenter bøgildvej Ikasts nye blå - grønne korridor indskives i og udbygger den rekreative rute. Ikastruten Side 25

26 Pump Track banen ligger i naturlig forlængelse heraf. Ved Pump Track banen findes stationer hvor både idrætsudøvere og forbipasserende motionister kan pumpe, rengøre og eventuelt reparere deres cykler. TUNNELPLADSEN: Tunellen er formet som et hængsel under Vestergade, som forbinder de to sider til en helhed. Tunnelen skal ikke opleves som blot en klaring af krydsningen af en befærdet vej, men skal være en oplevelse i sig selv, som bidrager til den særlige atmosfære omkring Vision Vestergade. Terrænbearbejdningen er en naturlig del af rummets arkitektur, som mod nord formes som opholdspladser og mulighed for at skaterne skal kunne slide på kanterne. En del af terrænet optages i en mur, hvorpå der kan sættes greb til klatring i en højde som også kan imødekomme de lidt yngres behov. Mod syd integreres tunnelpladsen i et skater- og parcour anlæg, hvori terrænbearbejdningen spiller en central rolle for de mange udfoldelsesmuligheder som findes her. Dele af anlægget er overdækket af en konstruktion, og samlet set er komplekset formet som en særlig skulpturel og levende markering ud mod vejen, og er dog skabt i et slægtskab med områdets øvrige bygninger. NORD FOR VESTERGADE: Fladen udfoldes primært under ridehallerne, således at forbindelsen mellem stien mod spring- og dressurbane prioriteres, og af hensyn til tilskuernes mulighed for at betragte øvelserne. vandrefold dressur hestevask i genbrugsvand spring præmiering klatring på terrænmur basket skate parkour siddelunde cykelvask og rep. BMX hundetrimning camping fællesdyrkning Fra Fladen er der udlagt en stiforbindelse af slået græs, som lægges ind mellem banerne og fortsætter ud mellem foldene. præmieuddeling Både nord og syd for Vestergade er der udlagt decentrale parkeringsarealer for både biler og cykler i de ønskede antal. hundesvømning i LAR- sø hundetræning hundeluftning i bakkeskov Aktiviteter Side 26

27 BELYSNING: Fladens vestlige side belyses via en relativt lav stibelysning, imens parkerings- og arbejds-arealer belyses fra væg-hængte armaturer hvoraf de fleste aktiveres via sensorer. Indkørslerne til området på begge sider oplyses fra to enkelte master. Tunnel og skaterområdet er altid oplyst via indbyggede armaturer og her kan også tænkes en særlig bearbejdning af belysningen i samarbejde med en lys- eller videokunstner. LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND: Det er af stor betydning for projektet at der arbejdes med lokal afledning af regnvand. Dette for at fremtidssikre det samlede anlæg i forhold til stigende nedbørsmængder, men også for at kunne skabe grobund for forskellige og varierede biotoper i området. Regnvandet vil også med fordel kunne opsamles i tanke og anvendes i både gartneri og hestestalde, som begge naturligt er storforbrugere af vand. Som det fremgår af princip-diagrammet ledes regnvandet ud mod de grønne områder, hvor det nedsiver eller opsamles i mindre regn- eller forsinkelsesbassiner. Den endelige udformning vil skulle fastlægges i samarbejde med bygherre og myndigheder. LAR: Vandopsamling fra tage og terræn samles i åbne bassiner og grønne kiler, der tilsammen skaber blå / grønne motiver og bæredygtige muligheder. CYKEL PARKING BILER PARKING LASTBILS PARKING Orientering, logistik og parkeringsforhold Side 27

28 DEPOTER OG GREJBANKE Flere af aktiviteterne som fridtidsbrugerne benytter har brug for grejbanke som depoter eller opbevaringplads. Hertil kommer BMX klubbens behov for en ryttergård og Rideklubbens behov for dommerfaciliteter ifm. udendørs baner. Grejbankene foreslår vi som præfabrikeret byggesystem, hvor en type er en slags fællesnævner, der ved enkel bearbejdning, kan opfylde de funktionelle krav. Grejbankenes formsprog udvikles til det arkitektoniske hovedgreb, funktionerne placeres frit langs stiforløbet, som små landmarks for de enkelte klubber og foreninger GREJBANK BMX GREJBANK AGILITY GREJBANK TIDTAGERHUS BMX GREJBANK OVERDÆK- KET RYTTERGÅRD GREJBANK SKATER GREJBANK DOMMER GREJBANK CYKELRYTTERE VÆRKSTED GREJBANK LEJE AF UDSTYR Skala DEPOTER 1:200 OG GREJBANKE 1:200 Side 28

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder. i Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Modellen

Socialøkonomiske virksomheder. i Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Modellen Socialøkonomiske virksomheder i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Modellen 1 Symbolet på Ikast-Brande Kommune og vores tænkning omkring socialøkonomi 2 Vision Vestergade Garderobe, fælles omklædning og

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Lergaarden plejecenter - august 2013

Lergaarden plejecenter - august 2013 Lergaarden plejecenter - august 2013 udvidelse af plejecentret lergaarden projektforslag april 2013 indhold: - Plan af eksisterende plejecenter - Oversigt - Situationsplan - Klub Lergaarden - Centerdelen

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE 06101 DEN GRØNNE AMBASSADE KONCEPT Den Grønne Ambassade ( SPIREKASSEN ) Projektet tager sit afsæt i samlingssted/ sammenslutning / samskabelse. Det formaliserede og det uformelle møde mellem mennesker.

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2

VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 CASA Arkitekter A/S - FLETVÆRK 2 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. VURDERING AF KONKURRENCEFORSLAG TIL FLISVÆRK PÅ NÆSTVED HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan.

ORTFOLIO. skitsering. energiberegning VISITKORT. bæredygtig arkitektur. visualisering. lav-energiklasse. ventilationstrategi. Cam-Li Phan. [ lim ] bæredygtig arkitektur skitsering energiberegning visualisering lav-energiklasse ventilationstrategi ORTFOLIO VISITKORT KLIP - FOLD - GEM - HUSK Konceptudvikling Bæredygtig arkitektur Skitseringsstærk

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Side 1 af 1 Rev.: Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Sag: Renovering 2014 Ark. sagnr. Tegn. nr. F.00 tegninger : ARKINORD A S Havnepladsen 5b, : NIRAS A/S Silovej 8, 4. sal Emne: Tegningsoversigt

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus.

VINTERSKOLE 2012. VORES VISION Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café liv i Århus. HAVNEBAKKERNE Brian Vium Andersen, Arne Gundersen, Lena Dänzer-Vanotti, Mark Kelly, Johanna Eckerdal VINTERSKOLE 2012 OPGAVEN At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom TIL LEJE Industriparken 27 2750 Ballerup Flot og indbydende indgangsparti Fleksibel indretning, fremstillet i flotte materialer Gode parkeringsforhold ved

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere