VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL"

Transkript

1 VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

2 SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING VESTERGADE SKATER OG PARKOUR OMRÅDE OVERDÆKKET SKATERAREAL Side 2

3 VISION VESTERGADE At samle et gartneri, rideskole, kursuscenter, gårdbutik, hundetræning, BMX m.m. i ét arkitektonisk greb er en unik tanke! Som enkeltstående funktioner er de etablerede og velkendte. Vision Vestergade repræsenterer derimod den nytænkende idé, der giver muligheden for at ophøje den enkelte funktion til noget enestående i sin nye helhed. Visionen lægger op til et særligt projekt. Et projekt som kan tiltrække national opmærksomhed med koblingen mellem nytte, læring og rekreation. En samlende arkitektur vil give de mange grupperinger en følelse af fællesskab. - Inspirere til uformelle møder, spontane organiseringer og venskab. Arkitekturens opgave er som bygninger og landskab at være det kit; det ekstra element, der binder det hele sammen på netop dette sted. PORTEN TIL IKAST Ikast har gennem mange år markeret sig stærkt inden for sport og idræt. Det er som om den gavmilde natur har fremelsket en lyst til at være aktiv og bruge sig selv. Ikast-Brande er samtidig kommunen med det bedste kommunale erhvervsklima i Danmark. I Vision Vestergade forenes styrkerne. Fritidsaktiviteter fusioneres med foreningsliv og erhverv. Vision Vestergade er også en vision om mødet med Ikast. Med sin udstrækning på begge sider af Vestergade omslutter projektet ankomsten til byen fra vest. En port mellem land og by, bestående af en for øjet uendelig række af fritidsaktiviteter, sport og spirende erhverv. TANKER OM STEDET Stedets stærke bånd til hedens tusindårige historie, hedens opdyrkning og Herningholms Ådal, der skærer og kroger sig gennem terrænet både nord og syd for Vestergade, bestyrker tanken om at Vision Vestergade må dannes på grundlag et enkelt arkitektonisk og landskabsmæssigt greb, med stort hensyn til stedets karakter. GÅRDBUTIK GARLAND UNDERVISNINGS- BYGNING FÆLLES SERVICEFACILITETER BUTIK VI SES MASKINHAL LÆHEGN LÆHEGN GARTNERI GARLAND AGILITYHAL LÆHEGN DYREHOLD HUNDESKOV Side 3

4 SITUATIONSPLAN 1:8000 Side 4

5 SITUATION OG STEMNINGER En panoramisk åbning til et intensivt udnyttet landskab. Ikast by med forstæder til den ene side og landbrugsland til den anden definerer stedet, og hermed Vision Vestergades situation. Et godt valg, der giver mulighed for at sikre et åndehul for natur, mennesker og dyr. Ved at nytænke stemninger i landbrugets bygningstypologier, konstruktioner med store længder og spænd, ønskes et slægtskab til stedets bygningskultur. Visionen får herved foræret en klar signalværdi og et arkitektonisk redskab til at danne rammerne for de mange forskellige funktioner. Gartneriet Garlands, placering syd for det centrale knudepunkt, understøtter sammentænkningen i Fællesbygningen og den skærmede Garland-enhed med nærhed til væksthuset. De forskellige udendørs aktiviteter i terræn som ridebaner, folde, BMX bane, pumptrack, skateareal, parkour område, og træningsområde for hunde, placeres i landskabet vest og syd for bebyggelsesområderne på fladen. Parkour og skateareal disponeres i relation til hjertet og i sammenhæng med tunellen under Vesterallé. HERNING VESTERGADE IKAST HELHEDSPLAN OG DISPONERING Et overordnet byggefelt disponerer kernebrugerne, Ikast ride klub, som en relativ selvstændig enhed, nord for Vestergade. I områdets centrale del, umiddelbart syd for Vestergade, disponeres Focus og det Centrale knudepunkt, med fælles service faciliteter. Som sydlig nabo hertil, placeres Garlands væksthus. En underføring under Vestergade forbinder Rideskolen til Hjertet, Garland og alle øvrige facilitet fra nord til syd. FLADEN Fladen er pladen man bygger på. Fladen er formet til Ådalens nord-sydgående topografi og bevægelse. Den er bredest på midten ved hjertet, og smaller til i perferien. Ud til fladens kant, ud under åben himmel og det åbne land, dannes med mellemrum byggefelter som fysiske rammer for en robust og dynamisk helhedsplan. Hvor gavlene af de sammenkoblede langhuse danner den sammenhæng der binder Vision Vestergade sammen. Adgangsvejene er fastsatte for de to områder nord og syd for Vestergade. Kørende trafik inden for områderne foregår på de mange forskellige bløde trafikanters betingelser; idrætsudøvere og øvrige brugere, Rytter, skatere, cyklister, fodgænger, løbere der samles omkring den gennemgående flade. Hovedgreb: Den Grønne Ryg udvides og sammenflettes med en flerfunktionel Flade, hvilket skaber klare retninger og fremhæver stedets grønne fortælling. Side 5

6 Opvisningshallen til Ikast Rideklub er inspireret af måden man bygger på i det åbne landskab Side 6

7 ARKITEKTUR Vision Vestergade åbner sig mod omgivelserne. Ankomsten fra Ikastruten fra nord eller syd er lige så naturlig som ankomsten i bil eller med cykel fra Vestergade. Således har projektet heller ikke nogen bagside. Husene markerer sig åbne i gavlene og henvender sig ligeværdigt til bilernes ankomst og til stien. Funktioner organiseres i husenes længderetning for at knytte dem både til vejen og stien. Landbrugets brugsbygninger bondegården med tilhørende lader og stalde i varierende skala er som øer i det dyrkede landskabet. Og et naturligt billede på landet mellem byerne. Arkitekturen i Vision Vestergade vil nytolke sammenhængen med det åbne landskab og danne nye fysiske rammer for det mangeartede i de forskellige aktiviteter. Arkitekturen er inspireret af måden man bygger på i det åbne landskab. Hvorimod gavlene giver projektet en bymæssig variation. Inden for husenes fælles arkitektursprog varierer gavlene. Husene får på denne måde sin særegne karakter og identitet. Gavlene er levende og kan variere i udtryk med store skodder, overdækninger og butiksvinduer, der kan åbne op mod stien. Vigtigt for oplevelsen af arkitekturen er gavlenes varierede udhæng og indbyrdes rumligheder. Her står man i tørvejr i en slags overdækket arkade, med vid udsigt mod området og horisonten. Vision Vestergade bliver rammerne om et fællesskab i et ny landligt byliv. Øvrige bygningsforhold, der prioriteres højt: Fra byggeprogram. Anvendelse af fleksible og robuste byggesystemer, der nemt kan ændres og udvides ved fremtidige behov. Grundrum hvor konstruktion, lys og stoflighed tilsammen skaber grundlæggende arkitektoniske og rumlige kvaliteter, der fremstår enkle, robuste og fri for unødvendige detaljer. Konstruktioner, der med store spænd giver mulighed for fleksibel og over tid foranderlig rumopdeling. Samling af installationstunge funktioner i kerner. TRANSPARENS Bygningerne er en rå og enkel ramme om funktionerne. En ramme som indtages og adapteres af brugerens behov og stil. Det er en ramme som er så neutral at den nemt kan tilpasses og udvides til nye behov. Det mangeartede er styrken i Visionen. Arkitekturen vil understøtte job, uddannelse, læring, bevægelse og social interaktion. Der ønskes en markant og nutidig arkitektur, der i sin formgivning og sit materialevalg skaber sammenhæng mellem delfunktioner. Husene skal f.eks. rumme mange forskellige ulige funktioner og aktiviteter. TRANSPARENS Det mangeartede understøttes af et enkelt arkitektonisk hovedprincip med vægt på gavlvende længehuse, plandisponeret med tværdelte funktioner under et sammenhængende tag. Mangfoldigheden af funktioner, kommer til udtryk i gavllængernes transparens, bredde, volumen, og materialekarakter. Husenes åbenhed og transparente gavle Focus åbenhed og transparente gavle, med kik ind til de flexible mødesteder Side 7

8 Gavlene ved det centrale knudepunkt giver husene en bymæssig variation, med indbyrdes rumligheder. Her står man i tørvejr i en slags overdækket arkade. Side 8

9 FÆLLES SERVICECENTER DET CENTRALE KNUDEPUNKT OG FOCUS KØRENDE TRAFIK Focus og det centrale knudepunkt, med caféen som omdrejningspunkt, bliver det nye uformelle mødested for fællesskabet. Det samlede Center dannes ved 4 sammenbyggede længer. Med indgang dels fra nord-øst, synlig fra Vester alle og ud til parkeringen. Og dels fra syd-vest, ud til fladens sti-side. Disponeringen af centret følger principdiagrammet med caféen som hjertet og omdrejningspunkt. Funktionerne sammenbindes af en tværforbindelse formet som et indre strøg, hvor alle funktioner og aktiviteter orienterer sig mod. Det er for den besøgende nemt at orientere sig og finde frem til den ønskede aktivitet. Strøget danner et lille Torv ved caféen, hvor begge indgange samles omkring foyeren. Produktionskøkkenet har servering ud til torvet og caféen. Via foldevægge kan multisalen og Garlands undervisningsrum sammenlægges med caféen. Disponeringen sikrer centret en stor rummelig kapacitet ved større arrangementer. Ud til strøget, med nærhed til væksthuset, disponeres den skærmede Garland-enhed, med kontor, møderum, samlingsrum og grov værksted. Fra strøget er der visuelt kontakt til Blindes Arbejde produktionslokale med kontor og tekøkken. Butikkerne, VI-SES og Garland, er disponeret som et butiksfællesskab med hver sit butiksvindue ud til strøget. Garderobe, fælles omklædning og badefaciliteter, har adgang fra strøget og udvendig adgang fra overdækningen ved cykelgården. Focus er disponeret i den nordvestlige længe, med fællesarealet ( fleksible mødesteder ) i en direkte åben forbindelse til torvet og det fælles caféområde. Uddannelseshuset består overordnet af en undervisningsdel, med 6 undervisningsrum, og en fælles administrations del, med 10 faste arbejdspladser. Undervisningsrum er disponeres mod nordvest parvis omkring et grovdepot og køkken. To undervisningsrum kan som ønsket lægges sammen via foldevæg. Smartboard, tavle og skabe er integreret i inventarunit. I fællesarealet danner store rummøbler administration, møderum, samtalerum og i mellemrum fleksible mødesteder. Rummøblernes overside tænkes indrettet som studiebalkoner, med lave sofa arrangementer i åben forbindelse til fællesarealet. Kontorhotel for bla. Frivilligcenter er tænkt ind som en naturlig funktionel forlængelse af uddannelseshusets planstruktur. Kontorer med 4 arbejdspladser er dannet som dels lukkede og mere åbne kontormiljøer i forbindelse med mødelokaler. UDVIDELSES MULIGHED UDE OPHOLD ERHVERVS HUSET UDDANNELSES HUSET RYGRAD VARE INDGANG PRODUKTIONS KØKKEN VINDFANG TORVET, HJERTET CAFÉEN UDE OPHOLD VINDFANG INDGANG MULTISAL PARKERING VARELEVERING UDVIDELSES MULIGHED OMKL. MØBEL D. GARD. BLINDES ARBEJDE OMKL. HOTEL DEPOT STRØGET UDE OPHOLD BUTIK VI SES GAR- LAND GÅRD BUTIK SEKUNDÆR ADGANG GARLAND Nærhedskrav og funktionssammenhænge for rideklubbens haller og fælles faciliteter. Side 9

10 OVERDÆKKET AREAL KONTORHOTEL UDVIDELSE KONTORHOTEL KONTORHOTEL MØDERUM 6-8 PERS MØDERUM 12 PERS MØDERUM 6-8 PERS MØDERUM 12 PERS OVERDÆKKET AREAL CYKELPARKERING UNDERVISNINGSRUM GROVVÆRKSTED MULTISAL OMKLÆDNING GANG RENG. GANG RENG. OMKLÆDNING KØKKEN KONTORER BRUS BRUS LEDERKONTOR UNDERVISNINGSRUM SAMTALE RUM VARM KOLD KONTOR KØL INDGANG OMKLÆDNING HC. TOIL. MØBELDEPOT HC. TOIL. OMKLÆDNING KONTOR MØDERUM UNDERVISNINGSRUM GRØNT FRYS OPVASK VINDFANG HC. TOIL. GARDEROBE/TOIL. SAMLINGSRUM TEKØKKEN GROVDEPOT FLEKSIBLE MØDESTEDER SERVERING TORVET STRØGET BUTIKSVINDUE BUTIKSVINDUE UNDERVISNINGSRUM BUTIK VI SES GÅRDBUTIK GARLAND FOYER UNDERVISNINGSRUM UNDERVISNING GARLAND CAFE VINDFANG TEKØKKEN KONTOR UNDERVISNINGSRUM SAMTALE RUM INDGANG PRODUKTION UDVIDELSE BUTIK VI SES UDVIDELSE BUTIKSVINDUE GARLAND UDVIDELSE BUTIKSVINDUE FLEKSIBLE MØDESTEDER OVERDÆKKET STRØG OVERDÆKKET STRØG FÆLLES SERVICECENTER, PLAN 1:400 Side 10

11 OVENLYS PANDEPLADER OVENLYS OVENLYS STUDIEBALKON TEKNIK TEKNIK BALKON PAUSERUM UNDERVISNINGSRUM UNDERVISNINGSRUM CAFE TERRASSE/OVERDÆKKET MULTISAL MØBELDEPOT DEPOTHOTEL SAMLINGSRUM FOR GARLAND FÆLLES SERVICECENTER, SNIT 1:250 OVENLYS PANDEPLADER OVENLYS OVENLYS PANDEPLADER UNDERVISNINGSRUM INTEGRERET TERRASSE/OVERDÆKKET CAFE PRODUKTION BUTIK VI SES GÅRDBUTIK BÆNK BLINDES ARBEJDE GARTNERI GARLAND FÆLLES SERVICECENTER, FACADE 1:250 Side 11

12 DOBBELT SKYDEPORT DOBBELT SKYDEPORT AGURKER AGURKER AGURKER GARTNERIET GARLAND AGURKER AGURKER AGURKER Gartneriet Garland er et fascinerende professionelt økologisk gartneri under socialpsykiatrien i Ikast-Brande. Gartneriet producerer økologiske varer som blomster og grønsager af høj kvalitet til Solhjulet og GASA. Som en af kernebrugerne i Vision Vestergade er Garland, placeret mod syd og tæt på det centrale knudepunkt. GANGSTI GANGSTI Væksthuset på ca m 2 med forøgelse op til 5000 m 2 er, som ønsket, tænkt som et præfabrikeret byggesystem. F.eks. hollænderblok / VD blokke i stål glas og aluminium. Byggesystemet er baseret på velafprøvede principper for væksthuse til gartnerier. LEDHEJSE- PORT PAKKERUM PLANTEBORDE PLANTEBORDE PLANTEBORDE Væksthuset er opdelt i et område for dyrkning af agurker og et område indrettet med borde til dyrkning af potter. Væksthuset underdeles afsnittene imellem med glasadskillelser og skydeporte. KONTOR 3 PERS. KØL Arbejdsrum som er integreret i væksthuset indrettes i et stort rummøbel disponeret med kontorer, toilet, kølerum, teknikrum og jordrum. Rummøblet er i direkte forbindelse til pakkerummet. Maskinhuset tilhørende Garland placeres nordøst for væksthuset. PORT MASKINHAL GARTNERI GARLAND KONTOR 1 PERS. TOIL. TEKNIK RUM FORRUM VIGEPLADS VIGEPLADS Funktioner som lederkontor, kontor/møde, samlingsrum, køkken, toilet, undervisningsrum og grov værksted er som ønsket placeret i Vision Vestergades fællesbygning ved strøget i forbindelse med gårdbutik for Garland. Faciliteternes organisering her i tilknytning med funktioner for Blindes Arbejde. FORMERINGSRUM MASKINHAL 1:400 GARTNERI, PLAN 1:400 Side 12

13 SKYDE PORTE INDRETNING TIL AGURKE DYRKNING INDRETNING TIL AGURKE DYRKNING UDVIDELSE VÆKSTHUS PORT Arbejdsrum i gartneriet er integreret som et stort rummøbel PAKKERUM NÆRKONTOR HAR NABOSKAB TIL GARLAND-FUNKTIONER PLACERET I FÆLLESBYGNING BORDE TIL DYRKNING I POTTER UDVIDELSE VÆKSTHUS NÆRKONTOR, TOILET, KØLERUM, TEKNIK OG JORDRUM ER SAMLET I EN KERNE I PAKKERUM FORMERING Nærhedskrav og funktionssammenhænge for Garlands væksthus Gavlene varierer i udtryk med store skodder, overdækninger og butiksvinduer, der kan åbne op mod solen. Side 13

14 DEPOT OPHOLD LOUNGE ELEVHAL OPVARMNINGSHAL KLUBLOKALE DOMMER KØKKEN MØDE SATELIT CAFE OPVISNINGSHAL GARDEROBE TOIL. TILSKUER FACILITETER Nærhedskrav og funktionssammenhænge for rideklubbens haller og fælles faciliteter. Flowdiagram, og visuel forbindelse mellem rideklubbens faciliteter. Side 14

15 IKAST RIDEKLUB Ikast Rideklub er vokset ud af deres nuværende rammer. Ændrede lovkrav for hestehold aktualiserer derfor rideklubbens behov for nye faciliteter. Med en ny lokalisering i Vision Vestergade, vil der skabes en markant større synlighed omkring klubben. I disponeringen af Ikast Rideskole er der lagt stor vægt på funktionalitet og en funktionel og logisk organisering, på stedet Nord for Vestergade. Derfor har skitseringen nøje fulgt principdiagrammet for flow mellem rideklubbens nye faciliteter, samt de nye lovkrav for hestehold. mv. De nye staldbygninger disponeres som 4 længebygninger, med bokse til 40 heste på hver side af et centralt tværgående serviceareal. Indeholdende groomingområder, opvarmede saddelrum, heste solarier, vaske og tørrerum for dækkener. Service området er udbygget med nærdepoter til foder og halm. - Herved optimeres den daglige arbejdsfunktion med pleje og renholdelse. Staldene er disponeret med bokse på hver side af en 4. meter bred midtergang med ovenlys med ventilation. Her kan to heste fint passere hinanden. Staldbygningerne er placeret med en indbyrdes afstand så hver enkel hesteboks får dagslys og en åben skodde, så den enkelte hest kan stikke hoved ud til det fri. Boksen foreslås af hensyn til maskinel udmugning med fleksibel åben front. Alle bokse er dimensionerede efter heste med stang mål 1.7 meter. Staldbygningerne har i hver ende af midtergangene adgang for heste og maskiner. Hertil har hvert serviceområderne adgang fra slippet mellem staldene og fra enderne. Herved optimeres flowdiagrammet, adgange mellem staldene og håndtering af husdyrgødning. Overdækket gødnings beholder placeres nord for staldene. Opvisningshallen og Opvarmningshallen er sammenbyggede. Hovedindgang til hallerne er fra parkeringspladsen ved Stien, hvor bygningerne danner et overdækket ankomstareal der fører til vindfanget med garderobe og toiletter. Mellem opvisningshal og opvarmningshal disponeres tilskuerfaciliteter med trinopbygning og umøblerede hylder. De opvarmede rum som klublokale og satellitcafé, dannes på hver side af serveringskøkken, kontor og mødelokale. Fra klublokale og café er der et godt udkik til både opvisningshallen og opvarmningshallen. I niveau med gulvet i hallerne, er der adgang til depoter for ride materiel. mv. Der er en naturlig tværgående forbindelse sluse mellem hallerne. Ankomst for hest, rytter og maskiner sker via porte i gavlene. Herved sikres nem adgang fra stalde og hestetrailer. Elevhallen er placeret med et mellemrum til opvarmningshallen og vil kunne tilbygges med yderlig en hal. Sluser og tværforbindelser hallerne imellem er udformet med en adskilt forbindelse både for gående og en for hest og rytter. Hallerne har partielle ovenlys i rygningen af tagene og vinduespartier ud til stien så den forbipasserende kan få et kik ind til aktivisterne i hallerne. Denne visuelle åbenhed sikrer at ridehallerne ikke vil opfattes som lukkede monolitter. Servicefaciliteter som oplagring af halm, foderrum til pallefoder, garage og værksted er samlet i én bygning øst for staldene og har portadgang i gavlene. Det sikrer nem adgang til stalde med foder og maskiner. OVENLYS OVENLYS MASKINHAL OVENLYS SLUSE HVID STÅLSPÆR HESTESTALDE TRÆBEKLÆDNING ELEVHAL OPVARMNINGSHAL HOVEDINDGANG- SATELITCAFE OPVISNINGSHAL RIDESKOLE, FACADE 1:400 Side 15

16 PORT PORT PORT SLUSE PASSAGE GÅENDE PASSAGE GÅENDE DEPOT RIDEMATERIEL TILSKUER DEPOT RIDEMATERIEL TILSKUER RENG. OPHOLD LOUNGE CAFE TILSKUER KONTOR DEPOT MØDE ELEVHAL OPVARMNINGSHAL KØKKEN OPVISNINGSHAL TILSKUER SERVICE CYKELPARKERING CAFE GARD. TOIL. TILSKUER VINDFANG OVERDÆKKET AREAL IKAST RIDECENTER, PLAN 1:400 Side 16

17 Opvarmningshallen Der er en naturlig tværgående sluse mellem hallerne. Foran opvisningshallen, hvor bygningerne danner et overdækket ankomstareal. Mellem opvisningshal og opvarmningshal disponeres tilskuerfaciliteter med trinopbygning og umøblerede hylder. Side 17

18 Side 18 HESTESTALDE, PLAN 1:400

19 PORT MASKINHAL IKAST RIDEKLUB HALMOPBEVARING Staldene er disponeret med bokse på hver side af en 4 meter bred midtergang med ovenlys med ventilation. Her kan to heste fint passere hinanden. HALMOPBEVARING HALMOPBEVARING KØREGANG FODERRUM TIL PALLEFODER GARAGE TRAKTOR BULDOZER PALLELØFTER VÆRKSTED PORT MASKINHAL RIDEKLUB, PLAN 1:400 Side 19

20 OVERDÆKKET SKATEAREAL PORT Ikast Skate- og Musikklub lokaliseres i sammenhæng med den landskabelige udformning og kotering af underføringen ved Vestergade. Herved optimeres sammentænkningen med de udendørs faciliteter. Hallen er forberedt for at de eksisterende ramper og jumps, kan flyttes til den nye beliggenhed. Hallen er tegnet som en åben konstruktion evt. med skydeport. En del af taget kan føres til terræn som aktiveret Skate og parkour-flade. FÆLLES HUNDETRÆNINGSCENTER AGILITYHAL Centret der huser både DCH Ikast, Dansk Retriever Klub og FOF Hundetræninghold danner Helhedsplanens sydlige begyndelse, ved området for den planlagte skovrejsning. Beliggenheden er ideel til udendørsfaciliteterne hundeskov, baner og sø mv. Agilityhal er en uopvarmet hal, men med en velisoleret bund, med træningsbaner til brug i vinterhalvåret. I hallen er der i forbindelse med træningsbanen disponeret et lille ankomstområde, hvorfra man kan vente og forberede træning. Vinduer i gavlen af Agility hallen ud til stien giver den forbipasserende et kik ind til træningsaktiviteterne. Hallen er tegnet som en åben konstruktion. En del af taget kan føres til terræn som kombineret skate- og parkourbane. AGILTYHAL, PLAN 1:400 Side 20

21 De græsbeklædte bakker og frugtlundene vil være hyggelige og uformelle opholdssteder for områdets brugere. Side 21

22 HELHEDSPLAN 1:2500 Side 22

23 DEN LANDSKABELIGE HOVEDIDE Vision Vestergade placerer sig i det åbne land på bygrænsen af Ikast og skaber derved en åbnende gestus til byen. Med tankerne bag projektet skabes der en helt særlig mulighed for, både kulturelt og landskabeligt, at sammenknytte naturen og oplandet med byen, og skabe et helt nyt vartegn for mødet med Ikast. Projektet er af national interesse, fordi det stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vores byer skal udvikle sig. Hvor andre byers udkanter sædvanligvis udtyndes mod de omkringliggende landskaber i stadigt mere opløste og fragmenterede strukturer, er der her skabt mulighed for at forme en port til Ikast på tværs af Vestergade, som fortæller om hvordan vi her tør tænke nye tanker for et moderne byliv, hvor aktivitet, dyrkning, rekreation, socialt ansvar og samvær, går hånd i hånd med mulighedernes landskab. Den landskabelige hovedide for Vision Vestergade tager afsæt i en indlevelse i de eksisterende landskabskvaliteter for området. Ved at tage udgangspunkt i de kulturhistoriske og naturprægede landskabsbånd som kan identificeres fra både nutidige og historiske kort fra oplandet omkring Ikast, kan vi gennem dette projekt opnå en større grad af sammenhæng med landskabets muligheder og nye rekreative værdiskabelser, samtidig med at vi gennem indtænkning af lokal afledning af regnvand kan skabe nye former for udveksling med den noget marginaliserede og udpinte natur og komme nærmere en genoprettelse af biodiversiteten i området. Projektområdet indskriver sig i Ikastruten, som udbygges og knyttes endnu tættere til landskabet, og Vision Vestergade bliver derved et punkt på og en del af et større forløb, som også vil kunne komme til at omfatte det nye plejecenter på Bøgildvej. Kvaliteterne og aktivitetsmulighederne i landskabet danner således, helt overordnet set, rammerne for at borgerne i kommunen på tværs af interessefællesskaber. Gennem en sådan sammentænkning vokser det lokale tilhørsforhold til både projektet og den landskabelige rute omkring Ikast. Det landskabelige hovedgreb er formet over 2 enkle tematikker: DEN GRØNNE RYG og FLADEN Historisk kort over Ikast: Områdets kulturhistoriske landskabsbånd sammenbinder på tværs af infrastruktur. Historisk kort over Ikast: Områdets kulturhistoriske landskabsbånd sammenbinder på tværs af infrastruktur. Side 23

24 TUNELLEN SKAL IKKE OPLEVES SOM BLOT EN KLARING AF KRYDSNINGEN AF EN BEFÆRDET VEJ, MEN SKAL VÆRE EN OPLEVELSE I SIG SELV, SOM BIDRAGER TIL DEN SÆRLIGE ATMOSFÆRE OMKRING VISION VESTERGADE Side 24

25 DEN GRØNNE RYG Det landskabelige hovedgreb bygger på en videreudvikling af den eksisterende beplantning som støder op til konkurrencefeltet og er med til at definere dens størrelse og udstrækning. Denne beplantning samles som én landskabelig ide, hvor de eksisterende beplantningsstrukurer mod vest, udvides med flere grupper af blandet beplantning, som spænder mellem vildæbler, mirabeller og kirsebær, til tjørn og vintereg. I de vådere områder suppleres beplantningen med rød-el og pil. Beplantningen skaber sted og lægger sig beskyttende om området, samtidig med at det inddeler området i mindre og alligevel sammenhængende rumligheder, som strukturerer udlægget af bebyggelsen. Mod vest er beplantningen udformet som mindre lunde eller enkeltstående træer nogle endda i foldene, hvilket naturligvis kræver en særlig beskyttelse under etableringen, men vil fremstå som smuk mellemgrund mellem hestene, og skabe naturlig overgang til de skrånende områder langs bækken. Servicering og vareindlevering til bygningerne foregår således mod øst, hvor der er givet plads til de fornødne manøvrearealer. Parkering af biler med og uden trailer, lastbiler, servicevogne og cykler, er placeret i øst-vest vendte bånd der underordner sig anlæggets overordnede strultur. Den offentlige sti løber langs hele den vestlige afgrænsning ud mod det åbne landskab, og de mange aktiviteter der er placeret som en del af de naturprægede og åbne arealer mod vest. De grønne og rekreativt programmerede kiler fungerer som naturlig adskillelse mellem de forskellige trafikformer. Her er beplantningen fortrinsvis frugttræer, som plantes på små og større bakker af overskydende jord fra byggeriet. De græsklædte bakker og frugtlundene vil være hyggelige og uformelle opholdssteder for områdets brugere til afholdelse af picnic og grill-arrangementer eller bare som steder at hænge ud og snakke. Områdets forskellige aktiviteter er udlagt i tæt overensstemmelse med de programmatiske fordringer: SYD FOR VESTERGADE: Mod syd er der fra fladen adgang til Agility-banen som er tilpasset den omkringliggende natur, hvor bækken får lov til at slynge sig på tværs af banerne som forbindes af småbroer over vandet. BMX banen er placeret nord herfor, hvor et naturligt kuperet terræn tilpasses omgivelserne. Langs stiens kant er formet tilskuerpladser som siddetrin udfoldet fra stiens kant mod landskabet. FLADEN Tanken bag Fladen er at hele komplekset på sigt kan samles på en form for sammenhængende tæppe, og som en inviterende gestus, samles og forbindes med en nord-sydgående stirute, som igen griber fat i Ikasts samlede bybillede. Projektområdet orienteres således i lige høj grad mod alle 4 verdenshjørner. Fladen tænkes som en fast belægning med store udsparinger af græs og beplantning. De mange logistiske krav til adkomstveje, parkering, arbejdsarealer og manøvreplads, som kan sammenlignes med hvad der foregår på landbrugets traditionelle gårdspladser, er samlet i én figur. HERNING IKAST Adkomstvejene er beliggende langs Fladens østlige kantafgrænsning. Mod nord, hvor færdslen i højere grad er præget af logistik og tungere trafik, og samtidig er spredt over et større areal, lægges ankomstvejene ud i asfalt, imens de øvrige arealer er belagt med grus. plejecenter bøgildvej Ikasts nye blå - grønne korridor indskives i og udbygger den rekreative rute. Ikastruten Side 25

26 Pump Track banen ligger i naturlig forlængelse heraf. Ved Pump Track banen findes stationer hvor både idrætsudøvere og forbipasserende motionister kan pumpe, rengøre og eventuelt reparere deres cykler. TUNNELPLADSEN: Tunellen er formet som et hængsel under Vestergade, som forbinder de to sider til en helhed. Tunnelen skal ikke opleves som blot en klaring af krydsningen af en befærdet vej, men skal være en oplevelse i sig selv, som bidrager til den særlige atmosfære omkring Vision Vestergade. Terrænbearbejdningen er en naturlig del af rummets arkitektur, som mod nord formes som opholdspladser og mulighed for at skaterne skal kunne slide på kanterne. En del af terrænet optages i en mur, hvorpå der kan sættes greb til klatring i en højde som også kan imødekomme de lidt yngres behov. Mod syd integreres tunnelpladsen i et skater- og parcour anlæg, hvori terrænbearbejdningen spiller en central rolle for de mange udfoldelsesmuligheder som findes her. Dele af anlægget er overdækket af en konstruktion, og samlet set er komplekset formet som en særlig skulpturel og levende markering ud mod vejen, og er dog skabt i et slægtskab med områdets øvrige bygninger. NORD FOR VESTERGADE: Fladen udfoldes primært under ridehallerne, således at forbindelsen mellem stien mod spring- og dressurbane prioriteres, og af hensyn til tilskuernes mulighed for at betragte øvelserne. vandrefold dressur hestevask i genbrugsvand spring præmiering klatring på terrænmur basket skate parkour siddelunde cykelvask og rep. BMX hundetrimning camping fællesdyrkning Fra Fladen er der udlagt en stiforbindelse af slået græs, som lægges ind mellem banerne og fortsætter ud mellem foldene. præmieuddeling Både nord og syd for Vestergade er der udlagt decentrale parkeringsarealer for både biler og cykler i de ønskede antal. hundesvømning i LAR- sø hundetræning hundeluftning i bakkeskov Aktiviteter Side 26

27 BELYSNING: Fladens vestlige side belyses via en relativt lav stibelysning, imens parkerings- og arbejds-arealer belyses fra væg-hængte armaturer hvoraf de fleste aktiveres via sensorer. Indkørslerne til området på begge sider oplyses fra to enkelte master. Tunnel og skaterområdet er altid oplyst via indbyggede armaturer og her kan også tænkes en særlig bearbejdning af belysningen i samarbejde med en lys- eller videokunstner. LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND: Det er af stor betydning for projektet at der arbejdes med lokal afledning af regnvand. Dette for at fremtidssikre det samlede anlæg i forhold til stigende nedbørsmængder, men også for at kunne skabe grobund for forskellige og varierede biotoper i området. Regnvandet vil også med fordel kunne opsamles i tanke og anvendes i både gartneri og hestestalde, som begge naturligt er storforbrugere af vand. Som det fremgår af princip-diagrammet ledes regnvandet ud mod de grønne områder, hvor det nedsiver eller opsamles i mindre regn- eller forsinkelsesbassiner. Den endelige udformning vil skulle fastlægges i samarbejde med bygherre og myndigheder. LAR: Vandopsamling fra tage og terræn samles i åbne bassiner og grønne kiler, der tilsammen skaber blå / grønne motiver og bæredygtige muligheder. CYKEL PARKING BILER PARKING LASTBILS PARKING Orientering, logistik og parkeringsforhold Side 27

28 DEPOTER OG GREJBANKE Flere af aktiviteterne som fridtidsbrugerne benytter har brug for grejbanke som depoter eller opbevaringplads. Hertil kommer BMX klubbens behov for en ryttergård og Rideklubbens behov for dommerfaciliteter ifm. udendørs baner. Grejbankene foreslår vi som præfabrikeret byggesystem, hvor en type er en slags fællesnævner, der ved enkel bearbejdning, kan opfylde de funktionelle krav. Grejbankenes formsprog udvikles til det arkitektoniske hovedgreb, funktionerne placeres frit langs stiforløbet, som små landmarks for de enkelte klubber og foreninger GREJBANK BMX GREJBANK AGILITY GREJBANK TIDTAGERHUS BMX GREJBANK OVERDÆK- KET RYTTERGÅRD GREJBANK SKATER GREJBANK DOMMER GREJBANK CYKELRYTTERE VÆRKSTED GREJBANK LEJE AF UDSTYR Skala DEPOTER 1:200 OG GREJBANKE 1:200 Side 28

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

eco 2 logyswim Valgfrit projekt 11969 Kenneth Gustavsen s061142 Anders Biehl s062481 Søren Andersen s062458

eco 2 logyswim Valgfrit projekt 11969 Kenneth Gustavsen s061142 Anders Biehl s062481 Søren Andersen s062458 eco 2 logyswim Valgfrit projekt 11969 Kenneth Gustavsen s061142 Anders Biehl s062481 Søren Andersen s062458 Forord I forbindelse med 6. semester på bygningsdesignlinjen på DTU udføres et valgfrit projekt,

Læs mere

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

ET TEATER I UDVIKLING

ET TEATER I UDVIKLING ET TEATER I UDVIKLING 1 VISIONER UDDANNELSE Limfjordsteatret er livsnerven i Morsø Gymnasiums teater- og musiklinie. Det er samarbejdet med det professionelle teater, der sætter kød og blod på teorierne

Læs mere

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188 projektbeskrivelse for og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 088 November 20 PROJEKTBESKRIVELSE for og Skt. Kjelds Plads Indhold 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 Opgaven Projektets fysiske afgrænsning Vision for opgaven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere