VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL"

Transkript

1 VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

2 SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING VESTERGADE SKATER OG PARKOUR OMRÅDE OVERDÆKKET SKATERAREAL Side 2

3 VISION VESTERGADE At samle et gartneri, rideskole, kursuscenter, gårdbutik, hundetræning, BMX m.m. i ét arkitektonisk greb er en unik tanke! Som enkeltstående funktioner er de etablerede og velkendte. Vision Vestergade repræsenterer derimod den nytænkende idé, der giver muligheden for at ophøje den enkelte funktion til noget enestående i sin nye helhed. Visionen lægger op til et særligt projekt. Et projekt som kan tiltrække national opmærksomhed med koblingen mellem nytte, læring og rekreation. En samlende arkitektur vil give de mange grupperinger en følelse af fællesskab. - Inspirere til uformelle møder, spontane organiseringer og venskab. Arkitekturens opgave er som bygninger og landskab at være det kit; det ekstra element, der binder det hele sammen på netop dette sted. PORTEN TIL IKAST Ikast har gennem mange år markeret sig stærkt inden for sport og idræt. Det er som om den gavmilde natur har fremelsket en lyst til at være aktiv og bruge sig selv. Ikast-Brande er samtidig kommunen med det bedste kommunale erhvervsklima i Danmark. I Vision Vestergade forenes styrkerne. Fritidsaktiviteter fusioneres med foreningsliv og erhverv. Vision Vestergade er også en vision om mødet med Ikast. Med sin udstrækning på begge sider af Vestergade omslutter projektet ankomsten til byen fra vest. En port mellem land og by, bestående af en for øjet uendelig række af fritidsaktiviteter, sport og spirende erhverv. TANKER OM STEDET Stedets stærke bånd til hedens tusindårige historie, hedens opdyrkning og Herningholms Ådal, der skærer og kroger sig gennem terrænet både nord og syd for Vestergade, bestyrker tanken om at Vision Vestergade må dannes på grundlag et enkelt arkitektonisk og landskabsmæssigt greb, med stort hensyn til stedets karakter. GÅRDBUTIK GARLAND UNDERVISNINGS- BYGNING FÆLLES SERVICEFACILITETER BUTIK VI SES MASKINHAL LÆHEGN LÆHEGN GARTNERI GARLAND AGILITYHAL LÆHEGN DYREHOLD HUNDESKOV Side 3

4 SITUATIONSPLAN 1:8000 Side 4

5 SITUATION OG STEMNINGER En panoramisk åbning til et intensivt udnyttet landskab. Ikast by med forstæder til den ene side og landbrugsland til den anden definerer stedet, og hermed Vision Vestergades situation. Et godt valg, der giver mulighed for at sikre et åndehul for natur, mennesker og dyr. Ved at nytænke stemninger i landbrugets bygningstypologier, konstruktioner med store længder og spænd, ønskes et slægtskab til stedets bygningskultur. Visionen får herved foræret en klar signalværdi og et arkitektonisk redskab til at danne rammerne for de mange forskellige funktioner. Gartneriet Garlands, placering syd for det centrale knudepunkt, understøtter sammentænkningen i Fællesbygningen og den skærmede Garland-enhed med nærhed til væksthuset. De forskellige udendørs aktiviteter i terræn som ridebaner, folde, BMX bane, pumptrack, skateareal, parkour område, og træningsområde for hunde, placeres i landskabet vest og syd for bebyggelsesområderne på fladen. Parkour og skateareal disponeres i relation til hjertet og i sammenhæng med tunellen under Vesterallé. HERNING VESTERGADE IKAST HELHEDSPLAN OG DISPONERING Et overordnet byggefelt disponerer kernebrugerne, Ikast ride klub, som en relativ selvstændig enhed, nord for Vestergade. I områdets centrale del, umiddelbart syd for Vestergade, disponeres Focus og det Centrale knudepunkt, med fælles service faciliteter. Som sydlig nabo hertil, placeres Garlands væksthus. En underføring under Vestergade forbinder Rideskolen til Hjertet, Garland og alle øvrige facilitet fra nord til syd. FLADEN Fladen er pladen man bygger på. Fladen er formet til Ådalens nord-sydgående topografi og bevægelse. Den er bredest på midten ved hjertet, og smaller til i perferien. Ud til fladens kant, ud under åben himmel og det åbne land, dannes med mellemrum byggefelter som fysiske rammer for en robust og dynamisk helhedsplan. Hvor gavlene af de sammenkoblede langhuse danner den sammenhæng der binder Vision Vestergade sammen. Adgangsvejene er fastsatte for de to områder nord og syd for Vestergade. Kørende trafik inden for områderne foregår på de mange forskellige bløde trafikanters betingelser; idrætsudøvere og øvrige brugere, Rytter, skatere, cyklister, fodgænger, løbere der samles omkring den gennemgående flade. Hovedgreb: Den Grønne Ryg udvides og sammenflettes med en flerfunktionel Flade, hvilket skaber klare retninger og fremhæver stedets grønne fortælling. Side 5

6 Opvisningshallen til Ikast Rideklub er inspireret af måden man bygger på i det åbne landskab Side 6

7 ARKITEKTUR Vision Vestergade åbner sig mod omgivelserne. Ankomsten fra Ikastruten fra nord eller syd er lige så naturlig som ankomsten i bil eller med cykel fra Vestergade. Således har projektet heller ikke nogen bagside. Husene markerer sig åbne i gavlene og henvender sig ligeværdigt til bilernes ankomst og til stien. Funktioner organiseres i husenes længderetning for at knytte dem både til vejen og stien. Landbrugets brugsbygninger bondegården med tilhørende lader og stalde i varierende skala er som øer i det dyrkede landskabet. Og et naturligt billede på landet mellem byerne. Arkitekturen i Vision Vestergade vil nytolke sammenhængen med det åbne landskab og danne nye fysiske rammer for det mangeartede i de forskellige aktiviteter. Arkitekturen er inspireret af måden man bygger på i det åbne landskab. Hvorimod gavlene giver projektet en bymæssig variation. Inden for husenes fælles arkitektursprog varierer gavlene. Husene får på denne måde sin særegne karakter og identitet. Gavlene er levende og kan variere i udtryk med store skodder, overdækninger og butiksvinduer, der kan åbne op mod stien. Vigtigt for oplevelsen af arkitekturen er gavlenes varierede udhæng og indbyrdes rumligheder. Her står man i tørvejr i en slags overdækket arkade, med vid udsigt mod området og horisonten. Vision Vestergade bliver rammerne om et fællesskab i et ny landligt byliv. Øvrige bygningsforhold, der prioriteres højt: Fra byggeprogram. Anvendelse af fleksible og robuste byggesystemer, der nemt kan ændres og udvides ved fremtidige behov. Grundrum hvor konstruktion, lys og stoflighed tilsammen skaber grundlæggende arkitektoniske og rumlige kvaliteter, der fremstår enkle, robuste og fri for unødvendige detaljer. Konstruktioner, der med store spænd giver mulighed for fleksibel og over tid foranderlig rumopdeling. Samling af installationstunge funktioner i kerner. TRANSPARENS Bygningerne er en rå og enkel ramme om funktionerne. En ramme som indtages og adapteres af brugerens behov og stil. Det er en ramme som er så neutral at den nemt kan tilpasses og udvides til nye behov. Det mangeartede er styrken i Visionen. Arkitekturen vil understøtte job, uddannelse, læring, bevægelse og social interaktion. Der ønskes en markant og nutidig arkitektur, der i sin formgivning og sit materialevalg skaber sammenhæng mellem delfunktioner. Husene skal f.eks. rumme mange forskellige ulige funktioner og aktiviteter. TRANSPARENS Det mangeartede understøttes af et enkelt arkitektonisk hovedprincip med vægt på gavlvende længehuse, plandisponeret med tværdelte funktioner under et sammenhængende tag. Mangfoldigheden af funktioner, kommer til udtryk i gavllængernes transparens, bredde, volumen, og materialekarakter. Husenes åbenhed og transparente gavle Focus åbenhed og transparente gavle, med kik ind til de flexible mødesteder Side 7

8 Gavlene ved det centrale knudepunkt giver husene en bymæssig variation, med indbyrdes rumligheder. Her står man i tørvejr i en slags overdækket arkade. Side 8

9 FÆLLES SERVICECENTER DET CENTRALE KNUDEPUNKT OG FOCUS KØRENDE TRAFIK Focus og det centrale knudepunkt, med caféen som omdrejningspunkt, bliver det nye uformelle mødested for fællesskabet. Det samlede Center dannes ved 4 sammenbyggede længer. Med indgang dels fra nord-øst, synlig fra Vester alle og ud til parkeringen. Og dels fra syd-vest, ud til fladens sti-side. Disponeringen af centret følger principdiagrammet med caféen som hjertet og omdrejningspunkt. Funktionerne sammenbindes af en tværforbindelse formet som et indre strøg, hvor alle funktioner og aktiviteter orienterer sig mod. Det er for den besøgende nemt at orientere sig og finde frem til den ønskede aktivitet. Strøget danner et lille Torv ved caféen, hvor begge indgange samles omkring foyeren. Produktionskøkkenet har servering ud til torvet og caféen. Via foldevægge kan multisalen og Garlands undervisningsrum sammenlægges med caféen. Disponeringen sikrer centret en stor rummelig kapacitet ved større arrangementer. Ud til strøget, med nærhed til væksthuset, disponeres den skærmede Garland-enhed, med kontor, møderum, samlingsrum og grov værksted. Fra strøget er der visuelt kontakt til Blindes Arbejde produktionslokale med kontor og tekøkken. Butikkerne, VI-SES og Garland, er disponeret som et butiksfællesskab med hver sit butiksvindue ud til strøget. Garderobe, fælles omklædning og badefaciliteter, har adgang fra strøget og udvendig adgang fra overdækningen ved cykelgården. Focus er disponeret i den nordvestlige længe, med fællesarealet ( fleksible mødesteder ) i en direkte åben forbindelse til torvet og det fælles caféområde. Uddannelseshuset består overordnet af en undervisningsdel, med 6 undervisningsrum, og en fælles administrations del, med 10 faste arbejdspladser. Undervisningsrum er disponeres mod nordvest parvis omkring et grovdepot og køkken. To undervisningsrum kan som ønsket lægges sammen via foldevæg. Smartboard, tavle og skabe er integreret i inventarunit. I fællesarealet danner store rummøbler administration, møderum, samtalerum og i mellemrum fleksible mødesteder. Rummøblernes overside tænkes indrettet som studiebalkoner, med lave sofa arrangementer i åben forbindelse til fællesarealet. Kontorhotel for bla. Frivilligcenter er tænkt ind som en naturlig funktionel forlængelse af uddannelseshusets planstruktur. Kontorer med 4 arbejdspladser er dannet som dels lukkede og mere åbne kontormiljøer i forbindelse med mødelokaler. UDVIDELSES MULIGHED UDE OPHOLD ERHVERVS HUSET UDDANNELSES HUSET RYGRAD VARE INDGANG PRODUKTIONS KØKKEN VINDFANG TORVET, HJERTET CAFÉEN UDE OPHOLD VINDFANG INDGANG MULTISAL PARKERING VARELEVERING UDVIDELSES MULIGHED OMKL. MØBEL D. GARD. BLINDES ARBEJDE OMKL. HOTEL DEPOT STRØGET UDE OPHOLD BUTIK VI SES GAR- LAND GÅRD BUTIK SEKUNDÆR ADGANG GARLAND Nærhedskrav og funktionssammenhænge for rideklubbens haller og fælles faciliteter. Side 9

10 OVERDÆKKET AREAL KONTORHOTEL UDVIDELSE KONTORHOTEL KONTORHOTEL MØDERUM 6-8 PERS MØDERUM 12 PERS MØDERUM 6-8 PERS MØDERUM 12 PERS OVERDÆKKET AREAL CYKELPARKERING UNDERVISNINGSRUM GROVVÆRKSTED MULTISAL OMKLÆDNING GANG RENG. GANG RENG. OMKLÆDNING KØKKEN KONTORER BRUS BRUS LEDERKONTOR UNDERVISNINGSRUM SAMTALE RUM VARM KOLD KONTOR KØL INDGANG OMKLÆDNING HC. TOIL. MØBELDEPOT HC. TOIL. OMKLÆDNING KONTOR MØDERUM UNDERVISNINGSRUM GRØNT FRYS OPVASK VINDFANG HC. TOIL. GARDEROBE/TOIL. SAMLINGSRUM TEKØKKEN GROVDEPOT FLEKSIBLE MØDESTEDER SERVERING TORVET STRØGET BUTIKSVINDUE BUTIKSVINDUE UNDERVISNINGSRUM BUTIK VI SES GÅRDBUTIK GARLAND FOYER UNDERVISNINGSRUM UNDERVISNING GARLAND CAFE VINDFANG TEKØKKEN KONTOR UNDERVISNINGSRUM SAMTALE RUM INDGANG PRODUKTION UDVIDELSE BUTIK VI SES UDVIDELSE BUTIKSVINDUE GARLAND UDVIDELSE BUTIKSVINDUE FLEKSIBLE MØDESTEDER OVERDÆKKET STRØG OVERDÆKKET STRØG FÆLLES SERVICECENTER, PLAN 1:400 Side 10

11 OVENLYS PANDEPLADER OVENLYS OVENLYS STUDIEBALKON TEKNIK TEKNIK BALKON PAUSERUM UNDERVISNINGSRUM UNDERVISNINGSRUM CAFE TERRASSE/OVERDÆKKET MULTISAL MØBELDEPOT DEPOTHOTEL SAMLINGSRUM FOR GARLAND FÆLLES SERVICECENTER, SNIT 1:250 OVENLYS PANDEPLADER OVENLYS OVENLYS PANDEPLADER UNDERVISNINGSRUM INTEGRERET TERRASSE/OVERDÆKKET CAFE PRODUKTION BUTIK VI SES GÅRDBUTIK BÆNK BLINDES ARBEJDE GARTNERI GARLAND FÆLLES SERVICECENTER, FACADE 1:250 Side 11

12 DOBBELT SKYDEPORT DOBBELT SKYDEPORT AGURKER AGURKER AGURKER GARTNERIET GARLAND AGURKER AGURKER AGURKER Gartneriet Garland er et fascinerende professionelt økologisk gartneri under socialpsykiatrien i Ikast-Brande. Gartneriet producerer økologiske varer som blomster og grønsager af høj kvalitet til Solhjulet og GASA. Som en af kernebrugerne i Vision Vestergade er Garland, placeret mod syd og tæt på det centrale knudepunkt. GANGSTI GANGSTI Væksthuset på ca m 2 med forøgelse op til 5000 m 2 er, som ønsket, tænkt som et præfabrikeret byggesystem. F.eks. hollænderblok / VD blokke i stål glas og aluminium. Byggesystemet er baseret på velafprøvede principper for væksthuse til gartnerier. LEDHEJSE- PORT PAKKERUM PLANTEBORDE PLANTEBORDE PLANTEBORDE Væksthuset er opdelt i et område for dyrkning af agurker og et område indrettet med borde til dyrkning af potter. Væksthuset underdeles afsnittene imellem med glasadskillelser og skydeporte. KONTOR 3 PERS. KØL Arbejdsrum som er integreret i væksthuset indrettes i et stort rummøbel disponeret med kontorer, toilet, kølerum, teknikrum og jordrum. Rummøblet er i direkte forbindelse til pakkerummet. Maskinhuset tilhørende Garland placeres nordøst for væksthuset. PORT MASKINHAL GARTNERI GARLAND KONTOR 1 PERS. TOIL. TEKNIK RUM FORRUM VIGEPLADS VIGEPLADS Funktioner som lederkontor, kontor/møde, samlingsrum, køkken, toilet, undervisningsrum og grov værksted er som ønsket placeret i Vision Vestergades fællesbygning ved strøget i forbindelse med gårdbutik for Garland. Faciliteternes organisering her i tilknytning med funktioner for Blindes Arbejde. FORMERINGSRUM MASKINHAL 1:400 GARTNERI, PLAN 1:400 Side 12

13 SKYDE PORTE INDRETNING TIL AGURKE DYRKNING INDRETNING TIL AGURKE DYRKNING UDVIDELSE VÆKSTHUS PORT Arbejdsrum i gartneriet er integreret som et stort rummøbel PAKKERUM NÆRKONTOR HAR NABOSKAB TIL GARLAND-FUNKTIONER PLACERET I FÆLLESBYGNING BORDE TIL DYRKNING I POTTER UDVIDELSE VÆKSTHUS NÆRKONTOR, TOILET, KØLERUM, TEKNIK OG JORDRUM ER SAMLET I EN KERNE I PAKKERUM FORMERING Nærhedskrav og funktionssammenhænge for Garlands væksthus Gavlene varierer i udtryk med store skodder, overdækninger og butiksvinduer, der kan åbne op mod solen. Side 13

14 DEPOT OPHOLD LOUNGE ELEVHAL OPVARMNINGSHAL KLUBLOKALE DOMMER KØKKEN MØDE SATELIT CAFE OPVISNINGSHAL GARDEROBE TOIL. TILSKUER FACILITETER Nærhedskrav og funktionssammenhænge for rideklubbens haller og fælles faciliteter. Flowdiagram, og visuel forbindelse mellem rideklubbens faciliteter. Side 14

15 IKAST RIDEKLUB Ikast Rideklub er vokset ud af deres nuværende rammer. Ændrede lovkrav for hestehold aktualiserer derfor rideklubbens behov for nye faciliteter. Med en ny lokalisering i Vision Vestergade, vil der skabes en markant større synlighed omkring klubben. I disponeringen af Ikast Rideskole er der lagt stor vægt på funktionalitet og en funktionel og logisk organisering, på stedet Nord for Vestergade. Derfor har skitseringen nøje fulgt principdiagrammet for flow mellem rideklubbens nye faciliteter, samt de nye lovkrav for hestehold. mv. De nye staldbygninger disponeres som 4 længebygninger, med bokse til 40 heste på hver side af et centralt tværgående serviceareal. Indeholdende groomingområder, opvarmede saddelrum, heste solarier, vaske og tørrerum for dækkener. Service området er udbygget med nærdepoter til foder og halm. - Herved optimeres den daglige arbejdsfunktion med pleje og renholdelse. Staldene er disponeret med bokse på hver side af en 4. meter bred midtergang med ovenlys med ventilation. Her kan to heste fint passere hinanden. Staldbygningerne er placeret med en indbyrdes afstand så hver enkel hesteboks får dagslys og en åben skodde, så den enkelte hest kan stikke hoved ud til det fri. Boksen foreslås af hensyn til maskinel udmugning med fleksibel åben front. Alle bokse er dimensionerede efter heste med stang mål 1.7 meter. Staldbygningerne har i hver ende af midtergangene adgang for heste og maskiner. Hertil har hvert serviceområderne adgang fra slippet mellem staldene og fra enderne. Herved optimeres flowdiagrammet, adgange mellem staldene og håndtering af husdyrgødning. Overdækket gødnings beholder placeres nord for staldene. Opvisningshallen og Opvarmningshallen er sammenbyggede. Hovedindgang til hallerne er fra parkeringspladsen ved Stien, hvor bygningerne danner et overdækket ankomstareal der fører til vindfanget med garderobe og toiletter. Mellem opvisningshal og opvarmningshal disponeres tilskuerfaciliteter med trinopbygning og umøblerede hylder. De opvarmede rum som klublokale og satellitcafé, dannes på hver side af serveringskøkken, kontor og mødelokale. Fra klublokale og café er der et godt udkik til både opvisningshallen og opvarmningshallen. I niveau med gulvet i hallerne, er der adgang til depoter for ride materiel. mv. Der er en naturlig tværgående forbindelse sluse mellem hallerne. Ankomst for hest, rytter og maskiner sker via porte i gavlene. Herved sikres nem adgang fra stalde og hestetrailer. Elevhallen er placeret med et mellemrum til opvarmningshallen og vil kunne tilbygges med yderlig en hal. Sluser og tværforbindelser hallerne imellem er udformet med en adskilt forbindelse både for gående og en for hest og rytter. Hallerne har partielle ovenlys i rygningen af tagene og vinduespartier ud til stien så den forbipasserende kan få et kik ind til aktivisterne i hallerne. Denne visuelle åbenhed sikrer at ridehallerne ikke vil opfattes som lukkede monolitter. Servicefaciliteter som oplagring af halm, foderrum til pallefoder, garage og værksted er samlet i én bygning øst for staldene og har portadgang i gavlene. Det sikrer nem adgang til stalde med foder og maskiner. OVENLYS OVENLYS MASKINHAL OVENLYS SLUSE HVID STÅLSPÆR HESTESTALDE TRÆBEKLÆDNING ELEVHAL OPVARMNINGSHAL HOVEDINDGANG- SATELITCAFE OPVISNINGSHAL RIDESKOLE, FACADE 1:400 Side 15

16 PORT PORT PORT SLUSE PASSAGE GÅENDE PASSAGE GÅENDE DEPOT RIDEMATERIEL TILSKUER DEPOT RIDEMATERIEL TILSKUER RENG. OPHOLD LOUNGE CAFE TILSKUER KONTOR DEPOT MØDE ELEVHAL OPVARMNINGSHAL KØKKEN OPVISNINGSHAL TILSKUER SERVICE CYKELPARKERING CAFE GARD. TOIL. TILSKUER VINDFANG OVERDÆKKET AREAL IKAST RIDECENTER, PLAN 1:400 Side 16

17 Opvarmningshallen Der er en naturlig tværgående sluse mellem hallerne. Foran opvisningshallen, hvor bygningerne danner et overdækket ankomstareal. Mellem opvisningshal og opvarmningshal disponeres tilskuerfaciliteter med trinopbygning og umøblerede hylder. Side 17

18 Side 18 HESTESTALDE, PLAN 1:400

19 PORT MASKINHAL IKAST RIDEKLUB HALMOPBEVARING Staldene er disponeret med bokse på hver side af en 4 meter bred midtergang med ovenlys med ventilation. Her kan to heste fint passere hinanden. HALMOPBEVARING HALMOPBEVARING KØREGANG FODERRUM TIL PALLEFODER GARAGE TRAKTOR BULDOZER PALLELØFTER VÆRKSTED PORT MASKINHAL RIDEKLUB, PLAN 1:400 Side 19

20 OVERDÆKKET SKATEAREAL PORT Ikast Skate- og Musikklub lokaliseres i sammenhæng med den landskabelige udformning og kotering af underføringen ved Vestergade. Herved optimeres sammentænkningen med de udendørs faciliteter. Hallen er forberedt for at de eksisterende ramper og jumps, kan flyttes til den nye beliggenhed. Hallen er tegnet som en åben konstruktion evt. med skydeport. En del af taget kan føres til terræn som aktiveret Skate og parkour-flade. FÆLLES HUNDETRÆNINGSCENTER AGILITYHAL Centret der huser både DCH Ikast, Dansk Retriever Klub og FOF Hundetræninghold danner Helhedsplanens sydlige begyndelse, ved området for den planlagte skovrejsning. Beliggenheden er ideel til udendørsfaciliteterne hundeskov, baner og sø mv. Agilityhal er en uopvarmet hal, men med en velisoleret bund, med træningsbaner til brug i vinterhalvåret. I hallen er der i forbindelse med træningsbanen disponeret et lille ankomstområde, hvorfra man kan vente og forberede træning. Vinduer i gavlen af Agility hallen ud til stien giver den forbipasserende et kik ind til træningsaktiviteterne. Hallen er tegnet som en åben konstruktion. En del af taget kan føres til terræn som kombineret skate- og parkourbane. AGILTYHAL, PLAN 1:400 Side 20

21 De græsbeklædte bakker og frugtlundene vil være hyggelige og uformelle opholdssteder for områdets brugere. Side 21

22 HELHEDSPLAN 1:2500 Side 22

23 DEN LANDSKABELIGE HOVEDIDE Vision Vestergade placerer sig i det åbne land på bygrænsen af Ikast og skaber derved en åbnende gestus til byen. Med tankerne bag projektet skabes der en helt særlig mulighed for, både kulturelt og landskabeligt, at sammenknytte naturen og oplandet med byen, og skabe et helt nyt vartegn for mødet med Ikast. Projektet er af national interesse, fordi det stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vores byer skal udvikle sig. Hvor andre byers udkanter sædvanligvis udtyndes mod de omkringliggende landskaber i stadigt mere opløste og fragmenterede strukturer, er der her skabt mulighed for at forme en port til Ikast på tværs af Vestergade, som fortæller om hvordan vi her tør tænke nye tanker for et moderne byliv, hvor aktivitet, dyrkning, rekreation, socialt ansvar og samvær, går hånd i hånd med mulighedernes landskab. Den landskabelige hovedide for Vision Vestergade tager afsæt i en indlevelse i de eksisterende landskabskvaliteter for området. Ved at tage udgangspunkt i de kulturhistoriske og naturprægede landskabsbånd som kan identificeres fra både nutidige og historiske kort fra oplandet omkring Ikast, kan vi gennem dette projekt opnå en større grad af sammenhæng med landskabets muligheder og nye rekreative værdiskabelser, samtidig med at vi gennem indtænkning af lokal afledning af regnvand kan skabe nye former for udveksling med den noget marginaliserede og udpinte natur og komme nærmere en genoprettelse af biodiversiteten i området. Projektområdet indskriver sig i Ikastruten, som udbygges og knyttes endnu tættere til landskabet, og Vision Vestergade bliver derved et punkt på og en del af et større forløb, som også vil kunne komme til at omfatte det nye plejecenter på Bøgildvej. Kvaliteterne og aktivitetsmulighederne i landskabet danner således, helt overordnet set, rammerne for at borgerne i kommunen på tværs af interessefællesskaber. Gennem en sådan sammentænkning vokser det lokale tilhørsforhold til både projektet og den landskabelige rute omkring Ikast. Det landskabelige hovedgreb er formet over 2 enkle tematikker: DEN GRØNNE RYG og FLADEN Historisk kort over Ikast: Områdets kulturhistoriske landskabsbånd sammenbinder på tværs af infrastruktur. Historisk kort over Ikast: Områdets kulturhistoriske landskabsbånd sammenbinder på tværs af infrastruktur. Side 23

24 TUNELLEN SKAL IKKE OPLEVES SOM BLOT EN KLARING AF KRYDSNINGEN AF EN BEFÆRDET VEJ, MEN SKAL VÆRE EN OPLEVELSE I SIG SELV, SOM BIDRAGER TIL DEN SÆRLIGE ATMOSFÆRE OMKRING VISION VESTERGADE Side 24

25 DEN GRØNNE RYG Det landskabelige hovedgreb bygger på en videreudvikling af den eksisterende beplantning som støder op til konkurrencefeltet og er med til at definere dens størrelse og udstrækning. Denne beplantning samles som én landskabelig ide, hvor de eksisterende beplantningsstrukurer mod vest, udvides med flere grupper af blandet beplantning, som spænder mellem vildæbler, mirabeller og kirsebær, til tjørn og vintereg. I de vådere områder suppleres beplantningen med rød-el og pil. Beplantningen skaber sted og lægger sig beskyttende om området, samtidig med at det inddeler området i mindre og alligevel sammenhængende rumligheder, som strukturerer udlægget af bebyggelsen. Mod vest er beplantningen udformet som mindre lunde eller enkeltstående træer nogle endda i foldene, hvilket naturligvis kræver en særlig beskyttelse under etableringen, men vil fremstå som smuk mellemgrund mellem hestene, og skabe naturlig overgang til de skrånende områder langs bækken. Servicering og vareindlevering til bygningerne foregår således mod øst, hvor der er givet plads til de fornødne manøvrearealer. Parkering af biler med og uden trailer, lastbiler, servicevogne og cykler, er placeret i øst-vest vendte bånd der underordner sig anlæggets overordnede strultur. Den offentlige sti løber langs hele den vestlige afgrænsning ud mod det åbne landskab, og de mange aktiviteter der er placeret som en del af de naturprægede og åbne arealer mod vest. De grønne og rekreativt programmerede kiler fungerer som naturlig adskillelse mellem de forskellige trafikformer. Her er beplantningen fortrinsvis frugttræer, som plantes på små og større bakker af overskydende jord fra byggeriet. De græsklædte bakker og frugtlundene vil være hyggelige og uformelle opholdssteder for områdets brugere til afholdelse af picnic og grill-arrangementer eller bare som steder at hænge ud og snakke. Områdets forskellige aktiviteter er udlagt i tæt overensstemmelse med de programmatiske fordringer: SYD FOR VESTERGADE: Mod syd er der fra fladen adgang til Agility-banen som er tilpasset den omkringliggende natur, hvor bækken får lov til at slynge sig på tværs af banerne som forbindes af småbroer over vandet. BMX banen er placeret nord herfor, hvor et naturligt kuperet terræn tilpasses omgivelserne. Langs stiens kant er formet tilskuerpladser som siddetrin udfoldet fra stiens kant mod landskabet. FLADEN Tanken bag Fladen er at hele komplekset på sigt kan samles på en form for sammenhængende tæppe, og som en inviterende gestus, samles og forbindes med en nord-sydgående stirute, som igen griber fat i Ikasts samlede bybillede. Projektområdet orienteres således i lige høj grad mod alle 4 verdenshjørner. Fladen tænkes som en fast belægning med store udsparinger af græs og beplantning. De mange logistiske krav til adkomstveje, parkering, arbejdsarealer og manøvreplads, som kan sammenlignes med hvad der foregår på landbrugets traditionelle gårdspladser, er samlet i én figur. HERNING IKAST Adkomstvejene er beliggende langs Fladens østlige kantafgrænsning. Mod nord, hvor færdslen i højere grad er præget af logistik og tungere trafik, og samtidig er spredt over et større areal, lægges ankomstvejene ud i asfalt, imens de øvrige arealer er belagt med grus. plejecenter bøgildvej Ikasts nye blå - grønne korridor indskives i og udbygger den rekreative rute. Ikastruten Side 25

26 Pump Track banen ligger i naturlig forlængelse heraf. Ved Pump Track banen findes stationer hvor både idrætsudøvere og forbipasserende motionister kan pumpe, rengøre og eventuelt reparere deres cykler. TUNNELPLADSEN: Tunellen er formet som et hængsel under Vestergade, som forbinder de to sider til en helhed. Tunnelen skal ikke opleves som blot en klaring af krydsningen af en befærdet vej, men skal være en oplevelse i sig selv, som bidrager til den særlige atmosfære omkring Vision Vestergade. Terrænbearbejdningen er en naturlig del af rummets arkitektur, som mod nord formes som opholdspladser og mulighed for at skaterne skal kunne slide på kanterne. En del af terrænet optages i en mur, hvorpå der kan sættes greb til klatring i en højde som også kan imødekomme de lidt yngres behov. Mod syd integreres tunnelpladsen i et skater- og parcour anlæg, hvori terrænbearbejdningen spiller en central rolle for de mange udfoldelsesmuligheder som findes her. Dele af anlægget er overdækket af en konstruktion, og samlet set er komplekset formet som en særlig skulpturel og levende markering ud mod vejen, og er dog skabt i et slægtskab med områdets øvrige bygninger. NORD FOR VESTERGADE: Fladen udfoldes primært under ridehallerne, således at forbindelsen mellem stien mod spring- og dressurbane prioriteres, og af hensyn til tilskuernes mulighed for at betragte øvelserne. vandrefold dressur hestevask i genbrugsvand spring præmiering klatring på terrænmur basket skate parkour siddelunde cykelvask og rep. BMX hundetrimning camping fællesdyrkning Fra Fladen er der udlagt en stiforbindelse af slået græs, som lægges ind mellem banerne og fortsætter ud mellem foldene. præmieuddeling Både nord og syd for Vestergade er der udlagt decentrale parkeringsarealer for både biler og cykler i de ønskede antal. hundesvømning i LAR- sø hundetræning hundeluftning i bakkeskov Aktiviteter Side 26

27 BELYSNING: Fladens vestlige side belyses via en relativt lav stibelysning, imens parkerings- og arbejds-arealer belyses fra væg-hængte armaturer hvoraf de fleste aktiveres via sensorer. Indkørslerne til området på begge sider oplyses fra to enkelte master. Tunnel og skaterområdet er altid oplyst via indbyggede armaturer og her kan også tænkes en særlig bearbejdning af belysningen i samarbejde med en lys- eller videokunstner. LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND: Det er af stor betydning for projektet at der arbejdes med lokal afledning af regnvand. Dette for at fremtidssikre det samlede anlæg i forhold til stigende nedbørsmængder, men også for at kunne skabe grobund for forskellige og varierede biotoper i området. Regnvandet vil også med fordel kunne opsamles i tanke og anvendes i både gartneri og hestestalde, som begge naturligt er storforbrugere af vand. Som det fremgår af princip-diagrammet ledes regnvandet ud mod de grønne områder, hvor det nedsiver eller opsamles i mindre regn- eller forsinkelsesbassiner. Den endelige udformning vil skulle fastlægges i samarbejde med bygherre og myndigheder. LAR: Vandopsamling fra tage og terræn samles i åbne bassiner og grønne kiler, der tilsammen skaber blå / grønne motiver og bæredygtige muligheder. CYKEL PARKING BILER PARKING LASTBILS PARKING Orientering, logistik og parkeringsforhold Side 27

28 DEPOTER OG GREJBANKE Flere af aktiviteterne som fridtidsbrugerne benytter har brug for grejbanke som depoter eller opbevaringplads. Hertil kommer BMX klubbens behov for en ryttergård og Rideklubbens behov for dommerfaciliteter ifm. udendørs baner. Grejbankene foreslår vi som præfabrikeret byggesystem, hvor en type er en slags fællesnævner, der ved enkel bearbejdning, kan opfylde de funktionelle krav. Grejbankenes formsprog udvikles til det arkitektoniske hovedgreb, funktionerne placeres frit langs stiforløbet, som små landmarks for de enkelte klubber og foreninger GREJBANK BMX GREJBANK AGILITY GREJBANK TIDTAGERHUS BMX GREJBANK OVERDÆK- KET RYTTERGÅRD GREJBANK SKATER GREJBANK DOMMER GREJBANK CYKELRYTTERE VÆRKSTED GREJBANK LEJE AF UDSTYR Skala DEPOTER 1:200 OG GREJBANKE 1:200 Side 28

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS ASKOV PRÆSTESKOVEN VEJEN BYMIDTE BAGGRUND Civilforsvarsstyrelsen opførte i 1987-88

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder. i Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Modellen

Socialøkonomiske virksomheder. i Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Modellen Socialøkonomiske virksomheder i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Modellen 1 Symbolet på Ikast-Brande Kommune og vores tænkning omkring socialøkonomi 2 Vision Vestergade Garderobe, fælles omklædning og

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Sigtet og målsætning Sigtet med vores projekt er at skabe gode rammer for Gentofte Rideskoles brugere, medarbejdere og heste. Placeringen midt i et villakvarter

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv Eksteriørperspektiv Mål: ikke målfast Eksteriørperspektiv Mål: Ikke målfast Eksteriørperspektiver- ankomsten - dag og aften Mål: Ikke målfast Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke NORD Denne mappe indeholder

Læs mere

Bilag 4. Af Jesper KongshAug

Bilag 4. Af Jesper KongshAug Bilag 4 Kalvebod Brygge udvides i 2013 til et moderne byrum, der etablerer en havnepromenade mellem Langebro og Bryghusbroen. Derfor etablerer Københavns Kommune nu et byrum under broen, der skal skabe

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag

Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag Ny Materielgård & Beredskabscenter i Haverslev 1. April 2016 Dispositionsforslag 1 Flytning af materielgård og oprettelse af beredskabscenter Rebild Kommune har i Juni 2015 købt Industriparken 16-18 i

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

F A R U P F Æ L L E D

F A R U P F Æ L L E D F A R U P F Æ L L E D LEGEPLADS - EKSIST. EKSIST SKOLE NEDRIVES EVT. HÅNDBOLDBANE - GRÆS BEVARE EN DEL AF ASFALTEN EKSIST BOLDBANE MULTIBANE (PÅ EKSIST ASFALT MED «HJEMMEGJORTE BANDER» VINTERSPORT MED

Læs mere

BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN

BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD UDFORDRINGER OG POTENTIALER Området mellem Kongskærskolen, Danchells Anlæg, Nordlandshallen, Domen og Kampeløkke Havn bliver i dagligt tale

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

PLAN + OPSTALTER 1:100

PLAN + OPSTALTER 1:100 INTRO: Pavillonen er den første i en serie på tre pavilloner, med hver deres unikke tema, som skal opføres i Gl. Holtegaards bakokhave de næste tre år. Temaet for denne pavillon er Orangeri. Beskæftigelsen

Læs mere

ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg Opslagstavle med vision for Posthusgruden

ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg Opslagstavle med vision for Posthusgruden ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg 2016 - Opslagstavle med vision for Posthusgruden Indhold Vision Beskrivelse Referencebilleder Illustrationsplan

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

PLAYSPOTS SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse

PLAYSPOTS SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse GRÅSTEN SKOLE SCT. JACOBI SKOLE idekatalog udarbejdet af: peter holst arkitektur & landskab, december 2010 ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE PLAYSPOTS...udendørs klasseværelser til bevægelse englystskolen

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Placeringen afstemmes med funktionskrav til infrastrukturen. Diagrammet illustrere principiel forskydningen af jordmængder.

Placeringen afstemmes med funktionskrav til infrastrukturen. Diagrammet illustrere principiel forskydningen af jordmængder. HOVEDGREB Arkitektur og landskab 11 Da terrænets naturlige plateau er mindre end anlæggets areal er der behov for en tilpasning til terrænet. Placeringen afstemmes med funktionskrav til infrastrukturen.

Læs mere

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE 06101 DEN GRØNNE AMBASSADE KONCEPT Den Grønne Ambassade ( SPIREKASSEN ) Projektet tager sit afsæt i samlingssted/ sammenslutning / samskabelse. Det formaliserede og det uformelle møde mellem mennesker.

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

Det Nære og Det Fjerne

Det Nære og Det Fjerne M a r i t i m t V i t e n s e n t e r i Tu n g e v å g e n Stedlig tilpasning Stedets ånd peger på en stilfærdig modulering af et bygningskompleks, og mod en harmonisk indpasning i det svagt kurvede klippelandskab.

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere