SYGDOMMEN ALKOHOLISME Symptomer og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGDOMMEN ALKOHOLISME Symptomer og udvikling"

Transkript

1 SYGDOMMEN ALKOHOLISME Symptomer og udvikling

2 INDHOLD 1. stadium...side 4 2. stadium...side 7 3. stadium...side 13 Alkoholisme og afhængighed...side 16 Pillemisbrug...side 17 Blandingsmisbrug...side 18 Crossaddiction...side 18 Oversigt punkt for punkt...side 20 Ordforklaring...side 21 2

3 SYGDOMMEN ALKOHOLISME - SYMPTOMER OG UDVIKLING Symptomerne, der er opført på de 3 oversigtsskemaer, er hentet fra de foredrag, som professor Jellinek holdt på Yale Summer School of Alcoholic Studies i 1950 erne. Over 2000 journaler lå til grund for de konklusioner, som dr. Jellinek nåede frem til. Gennem FN er viden om sygdommen alkoholisme nået ud til alle verdens lande. De mest betydningsfulde træk ved sygdommen er følgende: 1. Alkoholisme er en sygdom i sig selv 2. Alkoholisme er en fremadskridende sygdom 3. Det er en kronisk sygdom 4. Sygdommen resulterer i en permanent mental svækkelse 5. Resulterer i en alt for tidlig død, hvis den ikke standses. Symptomerne, der er opført på de tre oversigtsskemaer, vil blive nærmere omtalt på de følgende sider. Symptomerne er inddelt i 1., 2. og 3. stadium, men der er ingen skarp afgrænsning mellem de enkelte stadier. De nærmest overlapper hinanden, så det kan være vanskeligt at afgøre, om en person er i det ene eller det andet stadium. De 3 stadier kaldes også for den tidlige fase, den midterste fase og den sene fase. Sygdommens fremadskriden forløber sædvanligvis over en længere årrække. Der går ofte 5 til 10 år, før det andet stadium er nået, men der behøver ingenlunde at gå så lang tid. Sygdommen går ikke i stå, når først den er kommet. Den udvikler sig hele tiden. Gradvis gennem årene sker der forskellige ændringer, der meget nøje kan beskrives. Sygdommens vigtigste kendetegn er kontroltabet, hvilket vil sige, at den pågældende ikke selv kan bestemme, hvornår der skal drikkes, og hvor meget der skal drikkes. Evnen til at holde op med at drikke er med andre ord gået tabt. Abstinenssymptomerne, der omtales efter gennemgangen af de 3 stadier, er ligeledes sikre kendetegn på, at sygdommen er til stede. 3

4 1. STADIUM DEN TIDLIGE FASE 1. Øget tolerance, tåler mere alkohol 2. Første blackout 3. Drikker i det skjulte 4. Tankerne rettet mod alkohol 5. Sluger eller nedsvælger drinks 6. Bliver ilde berørt, når der tales om alkohol 7. Blackouts forekommer hyppigt 4

5 Øget tolerance Udtrykket øget tolerance betyder, at alkoholikeren lidt efter lidt har fået udviklet evnen til at kunne tåle langt mere alkohol end andre. Der er sket dette, at organismen har krævet mere og mere af stoffet alkohol, for at den ønskede virkning kunne opnås. Det er denne udvikling, der kaldes for øget tolerance. Første blackout Sygdommen behøver ikke at begynde med et blackout, som det står nævnt i oversigtsskemaet. Adskillige år kan forløbe, efter at sygdommen er brudt ud, uden at blackouts behøver at forekomme. Drikker i det skjulte Alkoholikerens måde at drikke på er forskellig fra den måde, andre drikker på. Alkoholikeren drikker næsten altid mere, end han har til hensigt at drikke. Meget ofte vil alkoholikeren starte med et par drinks, inden en fest begynder, og når festen er forbi, vil han fortsætte med at drikke, måske til langt ud på natten. En husmor, der går hjemme, og som er alkoholiker, vil kunne tage en drink flere gange i dagens løb, uden at nogen opdager det. Hun drikker i det skjulte. Kommer der gæster i hjemmet, må alkoholikeren af og til ud i køkkenet eller ind i et tilstødende lokale - gæsterne skulle jo nødigt se, hvor meget hun drikker. Tankerne rettet mod alkohol Hos alkoholikerne er der hele tiden et altafgørende problem, der melder sig i bevidstheden:»hvornår kan jeg få den næste drink«? Dette spørgsmål lægger beslag på megen opmærksomhed dagen igennem. Det kan bevirke, at koncentrationsevnen ikke hele tiden er på højde med det ønskelige. Det er den kemiske afhængighed, der skaber denne tankevirksomhed. Alkohol optager tankerne mere end noget andet. Sluger eller nedsvælger drinks Ved et selskab ses det undertiden, at nogle af gæsterne drikker flere glas vin hurtigt efter hinanden. De sluger eller nedsvælger alkohol. De behøver naturligvis ikke at være alkoholikere af den grund, men alkoholikere vil ofte drikke på denne måde. 5

6 Bliver ilde berørt, når der tales om drikkeriet Når først sygdommen er en realitet, har alkoholikeren intet andet valg end at fortsætte med at drikke. Det ejendommelige ved sygdommen er, at alkoholikeren ikke selv forstår den situation, han er kommet i. Der er intet, der fortæller alkoholikeren, at han er blevet ramt af en sygdom. Han tror, at han kan holde op med at drikke, når som helst det skal være. Dette vil han blive ved med at hævde mange år fremover. Når andre taler om det store forbrug, hænder det dog, at alkoholikeren bliver ilde berørt. Han vil lynhurtigt sige til sig selv, at der ikke er noget galt. Sådan vil det gå, hver gang en sådan situation opstår. Blackouts forekommer hyppigt Blackout er en form for hukommelsestab, der skyldes iltmangel i blodet. Dets indtræden afhænger ikke af, hvor meget alkohol der indtages. Den pågældende er ved normal bevidsthed, og en helt normal samtale kan føres, mens dette står på. Et blackout varer fra nogle få minutter til flere timer eller dage. Ofte varer det en hel aften. Ingen mærker, at der er noget galt eller noget som helst unormalt ved situationen. Først næste dag går det op for alkoholikeren, at der vist har været et blackout, for intet kan huskes fra den foregående aften. Absolut intet. Det er en chokerende oplevelse. Når en alkoholiker vågner om morgenen, stiller han sig undertiden følgende spørgsmål: Mon bilen står dernede? Hvorledes kom jeg hjem i aftes? Hvem var jeg sammen med? Hvordan mon jeg opførte mig? Alkoholikeren husker ofte intet. 6

7 2. STADIUM DEN AFGØRENDE FASE 1. Kontroltab 2. Undskyldninger og bortforklaringer 3. Irettesættelser fra familiens side Grandios og rundhåndet adfærd 5. Angrebs- og kamplysten 6. Vedvarende samvittighedsnag 7. På vandvognen 8. Ændrer drikkemønstret 9. Mister vennerne 10. Mister sit arbejde 11. Ændringer i familiemedlemmernes virke 12. Indlægges første gang på hospital 13. Vredesudbrud 14. Den geografiske flugt 15. Skaffer sig et forråd af flasker 16. Tager en drink hver morgen 7

8 1: Kontroltab Sygdommens vigtigste kendetegn er kontroltabet. Kontroltab vil sige, at den pågældende mister evnen til selv at kunne bestemme, hvor meget der skal drikkes. Efter en periode uden alkohol vil det være sådan, at et enkelt glas eller to vil sætte en kædereaktion i gang, og den pågældende må drikke i lang tid fremover, som regel indtil organismen er så udmattet, at den ikke kan omsætte mere alkohol. 2: Undskyldninger og bortforklaringer Der er et andet symptom, der altid vil vise sig, når sygdommen er brudt ud, og det er benægtelse. Alkoholikeren vil benægte, at der er noget galt. Denne benægtelse er en del af sygdommen, og den er med til gradvist at forvandle alkoholikeren til et helt andet menneske. Selv om alkoholikeren er blevet en slave af stoffet alkohol, mener han altid, at han er herre over situationen og over, hvor meget der skal drikkes. Sagen er, at han ikke kan leve uden alkohol. Det er blevet en nødvendighed for ham at drikke. Organismen vil vedvarende kræve, at han skal drikke, skønt han ikke har lyst til det. Denne kendsgerning opleves af alkoholikeren som noget særdeles ubehageligt, og ethvert menneske, der rammes af en ubehagelig oplevelse, søger i en sådan situation ved forstandens eller fornuftens hjælp at rede trådene ud. Det er en helt naturlig reaktion. En ikkealkoholiker kommer hurtigt over en sådan oplevelse; men det gør alkoholikeren ikke, for han er tvunget til at drikke, selv om han ikke ønsker det, han kan ikke komme fri af denne afhængighed. Derfor må han vedvarende gribe til fornuften og undskylde eller bortforklare og finde på gode grunde til at drikke. Efterhånden udvikler disse undskyldninger og bortforklaringer sig til et helt forsvarssystem, der bliver til en mere og mere fast indgroet bestanddel af personligheden. Ubevidst opbygges der en mur af benægtelser eller bortforklaringer, der efterhånden som årene går vil resultere i sjælelige forstyrrelseraf ret betydelig karakter. 3: Irettesættelser fra familiens side Familien mærker efter nogle års forløb, at drikkeriet ikke er helt normalt. De anmoder derfor alkoholikeren om at være mere påpasselig med hensyn til drikkeriet, og denne lover, at han nok skal holde igen, at han nok skal nedsætte forbruget, at han virkelig vil sætte ind, så der aldrig kommer situationer, der er præget af umådeholdent drikkeri. 8

9 Men snart er alt ved det gamle. Der bliver så afgivet nye løfter som f.eks.: eg holder op med at drikke om en uge. Jeg drikker ikke de næste 3 måneder. Alt ser lyst ud. Familien ånder lettet op. Det går godt et par dage, måske en uge eller to. Men der kommer altid en lejlighed, hvor alkoholikeren vil give sig til at drikke igen, og så er sygdommen i gang igen. 4: Grandios og rundhåndet adfærd Der må dagligt kæmpes mod den nådeløse og ubønhørlige kemiske afhængighed, der kræver fortsat drikkeri, skønt man ikke ønsker det. Det kan give sig udtryk i en form for kompensation, hvor den pågældende optræder som udpræget gavmild og storsindet. 5: Angrebs- og kamplysten Den kemiske afhængighed vil hos mange alkoholikere give sig udslag i en aggressiv holdning. Den pågældende bliver meget let angrebslysten; der skal næsten ingenting til, før en strid er i gang. Familiemedlemmerne reagerer så på denne holdning, og snart er hele familien i strid indbyrdes. Dette kan vare i årevis. At det er sygdommen alkoholisme, der er årsag til miseren, tænker ingen på. 6: Vedvarende samvittighedsnag Alkoholikeren kommer ud for mange smertefulde oplevelser på grund af afhængigheden. Det kan resultere i et angreb på vedkommendes værdinormer. Han ville gerne være god og venlig og forstående over for andre mennesker, og så er det den absolut modsatte holdning, der er fremherskende. Dette bevirker, at selvtilliden og selvrespekten ofte får et knæk. Der er ofte tale om vedvarende samvittighedsnag, således at negative følelser over for en selv hele tiden er til stede. 9

10 7: På vandvognen En dag går det måske op for alkoholikeren, hvor alvorlig situationen er, og denne beslutter sig derfor for at ville gå på vandvognen et stykke tid. Familien ånder lettet op. Nu går det den rigtige vej. Men der går kun kort tid, og drikkeriet er i gang igen. Alkoholikeren ville virkelig gerne holde op, men sygdommen består jo i, at han ikke kan. l hundredvis af gange vil han beslutte sig for at ville holde op, og hver gang vil det mislykkes. 8: Ændrer drikkemønstret Det bliver nu nødvendigt at finde nye veje for at få hold på drikkeriet. Alle de tidligere forsøg slog fejl, så nu forsøger alkoholikeren at anvende en ny metode. Der sættes regler for, hvornår der må drikkes dagen igennem. For eksempel: Aldrig mere drikke alene Kun drikke alkohol ved måltiderne. Snart bliver disse regler afløst af nye regler: Aldrig drikke alkohol før kl. 10 Først drikke alkohol efter kl. 17 Snart brydes også disse regler. 9: Mister vennerne En alkoholiker husker sjældent helt nøjagtigt, hvad der hændte ved et festligt samvær. Nervesystemet og de almindelige sanser svækkes meget ofte i en sådan grad, at enkeltheder ikke observeres. De registreres simpelthen ikke i hjernen. De mange pinlige situationer, der kan opstå, når alkoholikeren er ude blandt andre mennesker, huskes slet ikke. Han forstår ikke, at en udvikling er på vej, der langsomt fører til en afsondring fra andre mennesker og fra virkeligheden. Han forstår ikke, hvorfor andre mennesker begynder at tage afstand fra ham. Han optrådte jo helt normalt og havde det bare lidt sjovt. 10

11 10: Mister sit arbejde Den kemiske afhængighed vil også virke ind på arbejdsudførelsen. Alkoholikeren kan ikke selv se, at detaljer overses, at aftaler glemmes, og at andre mangler forekommer. Som regel dækker kollegerne over alkoholikeren; de tænker, at han en dag vil komme til fornuft og igen blive den venlige og stabile medarbejder, han engang var. Alkoholikeren får ikke selv indsigt i situationen, som den virkelig er. Jo værre det bliver, jo mere stædigt vil han fastholde, at der ikke er noget galt. En skønne dag falder hammeren, og alkoholikeren mister sit arbejde. 11: Ændringer i familiemedlemmernes virke Ægtefællerne vil meget sjældent gå med til, at der kan være tale om alkoholisme i familien. De er tilbøjelige til at ville benægte eksistensen af denne sygdom. Måske kan alkoholisme forekomme i andre familier, men bestemt ikke i deres. Både ægtefæller og børn får ofte den opfattelse, at det er dem, der er noget i vejen med, at det er dem, der er skyld i alkoholikerens drikkeri. Ofte mister de helt troen på sig selv; mange børn tør ikke tage kammerater med hjem af frygt for pinlige situationer, og familien kommer sjældent sammen med andre familier. Sygdommen virker ind på hele familielivet, på alle, der lever i fællesskab med alkoholikeren. Dennes fortvivlelse over den kemiske afhængighed, som han ikke forstår og ikke kan komme fri af, er så stor, at det går ud over de andre familiemedlemmer. Ofte foretrækker børnene at tilbringe størstedelen af deres fritid uden for hjemmet. 12: Indlægges første gang på hospital Sygdommen alkoholisme vil næsten altid resultere i adskillige legemlige sygdomme i årenes løb. Det er ikke blot leveren, der bliver ramt af det vedvarende store alkoholforbrug, også andre organer kan tage skade. 10 til 15 hospitalsophold i løbet af et par årtier er ikke usædvanligt for alkoholikere. Det har endvidere vist sig, at alkoholikere oftere end andre mennesker kommer ud for ulykker. De falder oftere på gaden, de vælter lettere på cyklen, og de kommer oftere galt af sted i køkkenet. 11

12 13: Vredesudbrud Ikke alle alkoholikere viser vrede, men de fleste gør det. De er ikke blot vrede engang imellem, de er altid vrede. De er blevet vrede af væsen. Denne holdning er blevet en fast bestanddel af deres personlighed; vreden kommer til udtryk, så at sige hver gang de udtrykker sig. 14: Den geografiske flugt Familien tænker af og til på at flytte. Den lykke, fred og forventning, som de oplevede de første år af ægteskabet, må kunne findes igen. De har på mangfoldige måder forsøgt at løse det problem, der er i familien, men forgæves. En ny mulighed dukker op; de kan flytte. Når de flytter til en ny egn, vil de få mange gode venner og komme ud af isolationen, tror de. En del familier, der har et alkoholproblem at slås med, har forsøgt denne mulighed. Men sygdommen alkoholisme gik ikke i ro af sig selv. Den fulgte med, og snart var familien igen i nøjagtig den situation, den befandt sig i, inden den flyttede. 15: Skaffer sig et forråd af flasker En alkoholiker vil meget nødigt komme i den situation, at han løber tør for alkohol. Sker dette efter en periode med vedvarende indtagelse af et ret betydeligt kvantum alkohol, vil der opstå særdeles ubehagelige symptomer, de såkaldte abstinenssymptomer, der f.eks. kan være stærke rystelser, hallucinationer og angst. En sådan tilstand er der ingen der ønsker sig. Alkoholikeren vil derfor sørge for, at der altid er et lager af flasker til stede i huset eller på kontoret. Flaskerne gemmes de mærkeligste steder: i haven, i en bøtte med vasketøj, bag bøgerne i reolen og mange, mange andre steder. 16: Tager en drink hver morgen Alkoholikeren må drikke for overhovedet at kunne eksistere. Alkohol er blevet en livsnødvendighed. Det er umuligt at komme i gang om morgenen uden alkohol. Det er ligeledes umuligt at udføre noget som helst arbejde om formiddagen, før et par drinks er blevet indtaget. Hænder det, at alkoholikeren ikke har alkohol i huset om morgenen, mærkes straks det ovennævnte overordentlig store ubehag, og de karakteristiske rystelser vil vise sig, især på hænderne. 12

13 3. STADIUM DEN SENE FASE 1. Drikketure flere dage i træk 2. Ødelæggelse af de etiske værdier 3. Svækkelse af tænkeevnen 4. Nedsat tolerance, tåler ikke alkohol så godt mere 5. Ubestemmelig følelse af frygt 6. Rystelser 7. Psykomotoriske hæmninger 8. En vag religiøs følelse opstår 9. Drikker for at holde symptomerne nede, drikkeriet er kommet ind i en ond cirkel 10. Hele forsvarssystemet af undskyldninger og bortforklaringer bryder sammen 13

14 1: Drikketure flere dage i træk Drikketure over flere dage er almindeligt forekommende. Alkoholikeren viser sig slet ikke i hjemmet i flere døgn. Ofte er han ikke meget for at vende hjem efter sådanne ture, thi ægtefællen ser jo sjældent med blide øjne på denne udebliven fra hjemmet. 2: Ødelæggelse af de etiske værdier Hos nogle alkoholikere viser der sig karaktertræk af vidt forskellig art, afhængig af om alkoholikeren har drukket, eller om han er ædru. Disse træk kan tage meget forskellig form fra individ til individ. Som hovedregel gælder det, at alkoholikeren som ædru er det elskeligste menneske på denne jord og let at omgås, mens han som påvirket kan fremvise de stik modsatte karaktertræk. Det er, som om alkoholikeren rummer to forskellige personer i sig. l den ikkeædru tilstand kan det være sådan, at de etiske værdier synes helt at være gået til grunde. 3: Svækkelse af tænkeevnen Det er umuligt for alkoholikeren at fungere uden alkohol. Han kan intet foretage sig uden først at have indtaget alkohol. Blackouts indtræffer og forsvinder igen på alle tidspunkter. Hvad der sker dagen igennem huskes kun brudstykkevis. Møder glemmes, aftaler huskes ikke, og dømmekraften svigter ofte. Der er tale om en udpræget mental svækkelse som følge af den kemiske afhængighed. 4: Nedsat tolerance, tåler ikke alkohol så godt mere Organismen er nu så svækket, at den ikke tåler alkohol så godt mere. Organismen behøver langt mindre end tidligere. Alkoholikeren kan nøjes med at drikke halvdelen, måske mindre endda, af det kvantum, som han tidligere måtte have for overhovedet at kunne fungere. 5: Ubestemmelig følelse af frygt Alkoholikeren sover nu sjældent særlig godt. Når han vågner midt om natten, vil han ofte være plaget af mareridt. Alkohol mildner og styrker for en stund. Disse mareridt kan forekomme både under søvnen og i vågen tilstand. Alkoholikeren ser og hører ting, som ikke er. Men for alkoholikeren er de virkelige nok, disse gruopvækkende oplevelser. 14

15 6: Rystelser Rystelser forekom også i 2. stadium, men i 3. stadium viser de sig, så snart organismen er uden alkohol. Alkoholikeren kan slet ikke fungere uden alkohol. Hovedpine og mange andre former for ubehag opstår næsten altid, når alkoholikeren forsøger at rejse sig om morgenen. Rystelserne bevirker, at mange daglige gøremål vanskeliggøres. 7: Psykomotoriske hæmninger Alkoholikeren har svært ved at udføre selv ganske enkle handlinger. Det er umuligt at børste tænder, at trække uret op eller at snøre sko uden alkohol. Det psykomotoriske nerveapparat er så svækket, at det ikke adlyder de befalinger, der udstedes af hjernen. Ofte kniber det for alkoholikeren at holde sig oprejst, og gangen er næsten vaklende. 8: Vag religiøs følelse opstår l denne stærkt svækkede tilstand, som der nu er tale om, er det ikke ualmindeligt med grænseoverskridende/religiøse oplevelser. Men det er langt fra alle alkoholikere, der har disse oplevelser. 9: Drikker for at holde symptomerne nede Det er indlysende for enhver, at sygdommen alkoholisme nu er langt fremskreden. Det er stadig sådan, at symptomerne holdes nede ved hjælp af alk hol. Drikkeriet får karakter af besættelse; en ond cirkel er drikkeriet kommet ind i. 10: Forsvarssystemet af undskyldninger og bortforklaringer bryder sammen l de første mange år var et af de allervigtigste symptomer benægtelse, undskyldninger og bortforklaringer. Dette er der slet ikke kræfter til mere. Alkoholikeren er fysisk og psykisk helt nedbrudt. 15

16 ALKOHOLISME OG AFHÆNGIGHED Tolerance Stoftolerance eller stoftilvænning vil sige, at organismen kræver en større og større dosis af et stof, for at den ønskede virkning kan opnås. Denne tilvænning eksisterer også for alkoholikere. Alkoholikerens organisme vænnes til at kunne tåle et langt større kvantum alkohol, end tilfældet er for andre mennesker. Fysisk afhængighed Ved fysisk afhængighed forstås, at legemets celler og væv - gennem lang tids vedvarende misbrug af et stof - i den grad har vænnet sig til dette stof, at der er opstået en kemisk afhængighed, således at der kommer abstinenssymptomer, når stoffet pludselig unddrages. Abstinenssymptomerne Kan f.eks. være svedeture, indre spændinger, angst og uro, stærke rystelser, især på hænderne, og eventuelt kramper eller krampeanfald. l sjældne tilfælde forekommer delirium tremens med stærke rystelser, desorientering og hallucinationer. De mest almindelige abstinenssymptomer er rystelser. Når alkoholikeren vågner om morgenen, savner organismen sit stof, og rystelserne begynder. Derfor må alkoholikeren straks ty til en morgendrink, der så får symptomerne til prompte at forsvinde. Psykisk afhængighed Psykisk afhængighed vil sige, at tankerne hele tiden kredser om det eftertragtede stof, så snart dette er ude af organismen. En stærk trang til at få stoffet melder sig; en trang, der er så stærk, at alkoholikeren vil sætte alt ind på at skaffe sig noget at drikke. Ikke sjældent resulterer afhængigheden og den stærke trang i depressioner og håbløshed. For alkoholikerens vedkommende er der tale om både fysisk og psykisk afhængighed. 16

17 PILLEMISBRUG Alle former for medicin kan misbruges. Det er især sove- og nervemedicin, der misbruges. Nogle mennesker anmoder lægen om noget beroligende i perioder, hvor der er stor belastning, og hvor de måske har for meget at bestille. Tabletterne kan anvendes dels som et beroligende middel om dagen, og dels som et søvnfremkaldende middel om natten. En pillemisbruger er et menneske, som tager tabletterne i meget store mængder i den hensigt at opnå en rustilstand eller for at glemme livets besværligheder. Tilvænning Tilvænning eller tolerance over for disse medikamenter forekommer ret ofte, således at dosis må sættes op, for at den ønskede virkning kan opnås. Pillemisbrugeren Med de meget store doser kan stofferne ikke nå at udskilles, før nye stoffer indtages. Den vedvarende ophobning kan resultere i en kronisk forgiftning, der bliver værre og værre. Et menneske, der er blevet kemisk afhængig af piller, er blevet nøjagtigt ligeså afhængig som en narkoman eller en alkoholiker, der for enhver pris må have sit stof. Følgende træk kendetegner pillemisbrugeren: arbejdsevnen er forringet, talen er udflydende, og misbrugeren bliver let træt og ofte deprimeret. PILLEMISBRUG OG AFHÆNGIGHED Et betydeligt pillemisbrug kan give både fysisk og psykologisk afhængighed. Fysisk afhængighed viser sig, når stoffet pludselig efter længere tids brug ikke længere indtages. Der kommer abstinenssymptomer i form af søvnløshed, nedsat appetit, uro i arme og ben, svedeture og undertiden kramper. Psykologisk afhængighed er en tilstand, hvor brugeren af et stof bliver i den grad vænnet til dette stof, at han eller hun hele tiden tænker på stoffet. Det er blevet svært for vedkommende at undvære stoffet. Den psykologiske afhængighed har bevirket, at en meget stærk trang til stoffet er blevet udviklet. 17

18 BLANDINGSMISBRUG De allerfleste narkomaner tager ikke blot hårde stoffer som f.eks. heroin og kokain. De tager også piller i store doser og drikker alkohol i store mængder. Pillemisbrugere holder sig sjældent til piller alene. De fleste af dem misbruger også alkohol. Mange alkoholikere drikker kun alkohol. Men adskillige alkoholikere tager ind imellem store doser piller. Er der ikke mere alkohol for hånden, kan pillerne eller tørspritten, som de også kaldes, tage de værste abstinenser. CROSSADDICTION Cross-addiction betyder afhængighed ikke blot af ét stof, men af flere forskellige stoffer. Eksempler: En ung mand indtog heroin og andre hårde stoffer gennem flere år. Det lykkedes ham at komme helt fri af de hårde stoffer. Alkohol mente han nok han kunne tåle, så han begyndte at drikke alkohol hver dag. Der gik kun ganske kort tid, og han var ude af stand til at kunne kontrollere sit alkoholforbrug. En kvinde var i flere år pillemisbruger. Det var især sovemedicin og beroligende tabletter, hun misbrugte. Meget store doser var hun oppe på. Flere gange måtte hun indlægges på grund af forgiftningssymptomer, så hun droppede pillerne og begyndte at drikke alkohol. Efter kun et par ugers forløb måtte hun konstatere, at hun ikke kunne styre sit alkoholforbrug. Den kemiske afhængighed af ét stof vil uundgåeligt medføre kemisk afhængighed også af andre rusfremkaldende stoffer. 18

19 SYMPTOMER OG UDVIKLING PUNKT FOR PUNKT Øget tolerance, tåler mere alkohol Første blackout Drikker i det skjulte Tankerne hele tiden rettet mod alkohol Sluger eller nedsvælger drinks Ilde berørt, når talen er om alkohol Blackouts forekommer hyppigt Kontroltab Undskyldninger Bortforklaringer Familien irettesætter Grandios og rundhåndet Angrebs- og kamplysten Vedvarende samvittighedsnag På vandvognen Ændrer drikkemønstret Mister vennerne Mister arbejdet Ændringer i familielivet Indlægges første gang Vredesudbrud Den geografiske flugt Et forråd af flasker En drink hver morgen Drikketure flere dage i træk Ødelæggelse af de etiske værdier Svækkelse af tænkeevnen Nedsat tolerance, tåler ikke alkohol så godt Ubestemmelig følelse af frygt Rystelser Psykomotoriske hæmninger Vag religiøs følelse opstår Drikker for at holde symptomerne nede Drikkeriet er kommet ind i en ond cirkel Hele forsvarssystemet bryder sammen Ikke kræfter til bortforklaringer 19

20 REHABILITERING OG HELBREDELSE AF SOMATISKE SKADER Alkoholikeren søger hjælp Lærer at alkoholisme er en sygdom Ophører med at indtage alkohol Får klar besked af lægen Begynder igen at spise Deltager i terapigruppe Møder andre afhængige Opdager nye sider hos sig selv Lærer igen at tænke sundt Får selvrespekten tilbage Begynder at sætte sig nye mål Møder familien, der er på familiekursus Familien forstår, at alkoholisme er en sygdom Familien får talt ud om problemerne Nyt håb for hele familien Nye interesser dukker op Får øje på nye værdier Positive holdninger til andre Større tilfredshed for hver dag Livsglæde og arbejdsglæde Ser lyst på fremtiden 20

21 ORDFORKLARING Alkoholisme: Alkoholisme er en sammensat, fremadskridende sygdom, hvor indtagelsen af alkohol har en skadelig indvirkning på helbredet, på tankevirsomheden og på arbejdsevnen. Sygdommen er også en familiesygdom, idet hele familien rammes. Abstinenssymptomer: Når en alkoholiker efter lang tids stort forbrug af alkohol pludselig unddrages dette stof, opstår der de såkaldte abstinenssymptomer. De fremherskende symptomer er svedeture, angst og indre uro samt rystelser, især på hænderne. l værste fald kommer der kramper, hallucinationer og desorientering. Blackouts: Blackout er en form for hukommelsestab, der skyldes iltmangel i blodet som følge af alkoholindtagelse. Et blackout kan vare fra nogle minutter til flere timer eller dage. Den pågældende er ved normal bevidsthed og behøver ikke at virke beruset. Intet huskes fra en aften i blackout, absolut intet. Crossaddiction: Crossaddiction forekommer, når et menneske, der er afhængig af ét stof, også bliver afhængig af et andet stof. Så snart kemisk afhængighed er en realitet hos et menneske, vil et hvilket som helst andet stof ligeledes hurtigt kunne udvikle sig til kemisk afhængighed. Crosstolerance: Når et menneske har stoftolerance eller stoftilvænning over for ét stof, vil denne tilvænning automatisk blive overført til et andet stof. Se tolerance eller tilvænning. Delirium tremens: Delirium tremens er en af de alvorligste former for abstinenssymptomer, der kan forekomme. Som navnet antyder, er der tale om delirium, hvilket vil sige en forvirringstilstand med voldsom uro, angst og hallucinationer. Patienten oplever sig omgivet af alskens dyr og kryb som f.eks. firben, slanger, mus og rotter; han føler sig undertiden også forfulgt. Tremens betyder rystende eller skælvende. Rystelserne kan være så voldsomme, at næsten hele kroppen ryster. Delirium tremens kan vare fra 1 døgn til ca. en uge. l de fleste tilfælde forsvinder symptomerne efter 2-3 dages forløb. Dry drunk : Dry drunk er en sindstilstand, der kan ramme en alkoholiker, der er holdt op med at drikke. Det er, som om sind og tanker er præget af den vrede og det mønster, der var fremherskende, mens drikkeriet stod på. 21

22 Euforiserende stoffer: Ordet eufori er græsk og betyder velbefindende. Euforiserende stoffer er rusgifte, der alle har den egenskab, at de kan fremkalde eufori. Rusgiftene har alle en hæmmende og bedøvende virkning på flere af hjernens funktioner. Kemisk afhængighed: Kemisk afhængighed er en sygdom, hvor indtagelsen af ét eller flere stoffer har skabt en kemisk ændring i væv og celler, således at organismen ikke kan undvære dette stof. Der kan være tale om fysisk afhængighed og om psykisk afhængighed. Kontroltab: Kontroltab vil sige, at brugeren har mistet evnen til selv at bestemme, hvornår der skal drikkes, og hvor meget der skal drikkes. Den pågældende kan ikke holde op med at drikke, når andre stopper. Kronisk sygdom: Alkoholisme er en kronisk sygdom, og det vil sige en vedvarende sygdom, der ikke går i ro af sig selv. Sygdommen er ikke håbløs. Den kan standses effektivt ved hjælp af en mangesidet behandlingsform, selv i det 3. stadium. Periodisk alkoholisme: Kvartalsdrankeren er også ramt af den kemiske afhængighed, skønt drikkeriet kun står på i perioder. Der kan være 3 måneder, 2 måneder eller 1 måned imellem perioderne, ja, nogle ved end ikke i forvejen, hvornår drikkeriet sætter ind. Alkoholisme er en progressiv sygdom, og efterhånden som sygdommen skrider fremad, vil drikkeperioderne blive mere og mere omfattende, indtil der en skønne dag drikkes så at sige dagligt, som beskrevet i 2. stadium. Tolerance eller tilvænning: Tilvænning til et stof er udviklet hos et menneske, når der skal en større dosis til for at fremkalde den virkning, som en mindre dosis tidligere kunne skabe. Flere stoffer har den virkning, at de udvikler stærk tilvænning. 22

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej 22 6500 Vojens

Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej 22 6500 Vojens Afhængighed er en sygdom Afhængig af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning Tørningvej 22 6500 Vojens Hvad er afhængighed? Afhængighed indrømmes ikke af alkoholikeren eller medicinmisbrugeren,

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

VIRUM ROTARY KLUB. 45_ugebrev 2008-09 11 06 08.docx

VIRUM ROTARY KLUB. 45_ugebrev 2008-09 11 06 08.docx Alkohol politik Jes Christiansen fra Alconsult fortalte om alkoholisme hvordan det på virker familie og virksomheder samt hvordan en medarbejder kan skjule alkoholforbruget. Endvidere fortalte Jes også

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Danske unges drikkekultur

Danske unges drikkekultur UNGES FORBRUG Danske unges drikkekultur Danske unges drikkekultur er præget af, at man drikker for at blive beruset. Når man drikker på denne måde, vil en del også opleve skader som følge af en høj promille.

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? 1 Alkohols betydning for dit helbred 2 Find dine alkoholgrænser 4 Alkohol og medicin

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6.

03-03-2013. PROGRAM Gentofte den 6. og 7. marts 2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 6. marts 2013 I rusens konsekvens-skygge hvordan træde ud? Det er kun den, der drikker/tager rusmidler, der har ansvar for at

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk

FORSKNINGSNYT AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP. Stof 22 www.stofbladet.dk FORSKNINGSNYT Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash? AF MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP For ikke så mange år siden betragtede mange hash og pot som stoffer, man ikke kunne blive afhængig

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

DEMENS, DEPRESSION OG

DEMENS, DEPRESSION OG DEMENS, DEPRESSION OG DELIR SYGEPLEJESKOLEN FEBRUAR 2011 Lone Vasegaard Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen, som skaber sanseindtrykkene.

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi Odsherred Brandvæsen September 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Privatpraktiserende psykolog i

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere