PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende"

Transkript

1 PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

2 Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2

3 Introduktion: At være tæt på et menneske der lider af sygdommen afhængighed, kan medføre mange usunde mønstre, som man samlet har valgt at kalde medafhængighed. Medafhængighed er et definerbart syndrom, som er kronisk og har et forudsigeligt forløb. Når personer har forpligtende relationer til en misbruger (afhængig), prøver at kontrollere drikkeriet, brugen af stoffer eller misbrugsadfærden generelt, mister de kontrollen over egen adfærd og deres liv bliver uhåndterligt. Medafhængighed er når et menneske, tillader et andet menneske at påvirke sig og har et overdrevent behov for at kontrollere, dette andet menneskes adfærd. Det andet menneske kan være et barn, en voksen, kæreste, ægtefælle, bror, søster, en af bedsteforældrene, en af forældrene, en klient eller en nær ven. Han eller hun kan være alkoholiker, narkoman, ludoman, sexafhængig eller afhængig af et hvilket som helst stof. Det kan være at vedkommende er mentalt eller fysisk syg, eller være et normalt fungerende menneske, der indimellem føler sig trist til mode. Det centrale i definitionen af medafhængighed og helbredelsen heraf ligger ikke hos det andet menneske, det ligger hos den medafhængige. Det ligger i den måde, man lader andre menneskers adfærd påvirke sig på, og i de måder hvorpå man forsøger at påvirke dem: tvangstankerne, styringen, det tvangsmæssige behov for at hjælpe, omsorgsbehovet, det lave selvværd, det grænser til selvhad, selvundertrykkelse, en overflod af vrede og skyldfølelse, en særpræget afhængighed af særprægede mennesker, tiltrækning til og overbærenhed over for det bizarre, optagethed af noget andet end sig selv, hvilket betyder at man mister sig selv, man får kommunikationsproblemer og problemer med nærhed. Medafhængighed udvikler sig på samme måde, som enhver anden afhængighed. I takt med at folk omkring os bliver mere syge, kan medafhængigheden begynde at reagere mere intenst. Noget der begynder som et lille problem, kan måske i sidste stadie fremkalde isolation, depression, emotionel eller fysisk sygdom eller selvmordsfantasier. Den ene ting fører den anden med sig og det hele forværres. Dette kan bidrage til, at man fastholder den afhængige i deres afhængighed. Det er alles ret at søge at løse egne problemer, som det jo i lige så høj grad er pårørendes ansvar, at kun løse egne problemer. Baggrund: Sandsynligheden for at udvikle afhængighed og dermed også medafhængighed er ret stor, hvis en eller begge forældre lider af en eller anden form for afhængighed. Nogle familiemedlemmer bliver måske afhængige, mens andre familiemedlemmer vil udvikle usunde måder at forholde sig til den afhængige på, altså udvikle medafhængighed. Dette 3

4 mønster har det med at gentage sig, altså at en medafhængig som regel gifter sig med en afhængig. De vælger mennesker det taler samme sprog, hvilket naturligvis sker på det ubevidste plan. Børn i afhængige familier lærer, som i de fleste familier, ikke at forråde familien og røbe familiehemmeligheder. I afhængige familier lærer familiemedlemmerne at lyve, det er en del af afhængigheden. For at overleve i et afhængighedssystem lærer børn at fornægte deres sunde reaktioner, som fortæller dem, at de er i fare. De er tvunget til, at udvikle disse uærlige overlevelsesmekanismer, fordi vanviddet og sygdommen forsætter med at skride fremad inden i dem. Fundamentet for udviklingen af afhængighed findes hos alle mennesker og det er derfor nærliggende at argumentere for at medafhængighed delvist er medfødt. Det findes i den normale længsel efter at klare sig igennem livet, med mindst mulig smerte. Der er nogen mennesker, der er mere sårbare over for afhængighed end andre. Disse mennesker kender ikke til at have sunde forhold og har ikke lært at have tillid. Måske er de blevet dårligt behandlet af andre under opvæksten og har derfor aldrig lært gode færdigheder i forhold til sig selv og andre. Hvis man er vokset op i en familie hvor nærhed ikke var en realitet, bliver man mere modtagelig for en eller anden form for afhængighed af to årsager; for det første har man lært at distancere sig efter mennesker, ikke at være forbundne med dem. For det andet efterlod det at vokse op i sådan en familie, en med en dyb ensom tomhed, som man gerne ville have udfyldt. Endelig har det miljø, vi færdes i og påvirkes af, ligeså stor betydning for om vi udvikler medafhængighed. Udvikling: Et menneske der lider af medafhængighed, udvikler fysiske, psykiske og sociale symptomer under forsøget på at tilpasse sig og kompensere for de svækkende følger af det stress, der er forbundet med at leve med afhængighed. Den medafhængige forsøger at beskytte familien, dvs. prøve at lindre smerten, lette krisen og hjælpe den afhængige. Det er ofte en bjørnetjeneste, da denne adfærd forhindrer den afhængige i selv at gøre de smertefulde erfaringer, som gør den afhængige opmærksom på, at der er et problem. Som tiden går gør den medafhængige sig mere og mere umage, de gør de samme ting, blot hyppigere, mere intenst, mere desperat, prøver at støtte mere, være mere hjælpsom og mere beskyttende. De påtager sig ansvaret for den afhængige uden at gøre sig klart, at det forårsager, at den afhængige blot bliver mere uansvarlig. Det hele bliver værre i stedet for bedre, og følelsen af fiasko intensiverer reaktionerne. Familiemedlemmerne oplever frustrationer, angst og skyld. Der er en voksende selvbebrejdelse, formindsket selvagtelse, selvdestruktiv adfærd. De bliver isolerede, og fokuserer på misbrugsbetinget adfærd og deres forsøg på at kontrollere den. De har kun lidt tid til at koncentrere sig om andre ting, og som følge heraf, mister de forbindelsen med den normale verden udenfor familien. Efterhånden som medafhængigheden skrider frem, bliver de stressrelaterede symptomer en vane. Symptomerne bliver også selvforstærkende, det vil sige, at tilstedeværelsen af et symptom på medafhængighed automatisk udløser andre symptomer på medafhængighed. Medafhængigheden bliver 4

5 efterhånden uafhængig af den afhængighed, som oprindeligt forårsagede den. Symptomerne på medafhængighed vil derfor fortsætte selvom den afhængige stopper misbruget eller forholdet slutter. Det kan være meget smertefuldt at være pårørende til et menneske, der er afhængig af enten alkohol, medicin eller et hvilket som helst andet stof. Mange pårørende er i tvivl om de ser spøgelser eller er for nærtagend og om det overhovedet er rimeligt at stille krav til misbrugeren om behandling. Det sene stadium af forløbet ender med familiens sammenbrud. De selvdestruktive adfærdsmønstre går i ring og vil være uafhængige og selvforstærkende. Den medafhængiges tanke og adfærd er ude af kontrol og disse tanker og adfærdsmønstre vil forsætte uafhængigt af den afhængige. Når man er medafhængig kan det være, at du overtager opgaver for andre, som de ligeså godt selv kan gøre. Du finder på undskyldninger og dækker over den afhængige, for at undgå konflikter. Du vil gøre alt for at bevare facaden udadtil, i det hele taget prøver du at skjule problemerne for andre. Du kan opleve lavt selvværd og dømmer dig selv meget hårdt. Du tilsidesætter dine egne behov og kan have svært ved at tage beslutninger. Du kan også have udviklet et føjelighedsmønster, du går på kompromis med egne værdier for at undgå afvisning. Behovet for at kontrollere er også meget kendetegnende, når du er medafhængig. Hvor mange? I Danmark er der ifølge Sundhedsstyrelsen ca personer som er afhængige af alkohol, ca er afhængige af stoffer og omkring er medicinmisbrugere. Herudover er der en række andre afhængigheder, som afhængighed af spil (ludomani), afhængighed af arbejde og shopping. Mange af disse afhængige lever sammen med andre i nære forhold og dermed har flere hundrede tusinder mennesker i Danmark en afhængig person tæt inde på livet. Heraf vil mange opleve symptomer på medafhængighed enten i mild grad eller i så høj grad, at det er invaliderende i forhold til at kunne leve sit eget liv. Konsekvenser for pårørende: Medafhængighed kan være resultatet, når du som pårørende til en afhængig bliver fanget i mønstre og reaktioner, som hverken gavner den afhængige eller dig selv. Det er naturligt og rigtigt at ville hjælpe et menneske, som du holder af, men det kan vise sig at være umuligt. Den hjælp du som pårørende ønsker at give den afhængige, kan ende i kontrol, vrede og skuffede følelser. 5

6 Medafhængighed kan ende i stor smerte og håbløshed - og det kan ende med at være en lidelse, som du skal have hjælp til at lære at kunne tackle. Du kan ende med at bruge alle dine kræfter på at "hjælpe" den afhængige ud af sit misbrug, som regel uden succes. Du kan ende med at have så stor optagethed af den afhængiges problemer, at du glemmer eller skubber dine egne problemer til side. Du kan have svært ved at tage beslutninger. Du går på kompromis med egne værdier, for at undgå afvisning. Du kan miste din evne, til at tage vare på dig selv. Du kan ende med at give dig selv skyld for alt, hvad der går galt. Du bliver invaderet af angst for at begå fejl. Du udvikler en grundfølelse af utilstrækkelighed, angst og vrede, du ender til sidst med ikke at kunne stole på dig selv og dine egne følelser. Du ender med en stor følelse af skam. Som pårørende til en afhængig kan man få fornemmelsen af, at alting i familien falder fra hinanden - og at alt kommer til at dreje sig om den afhængiges behov. Alt for mange pårørende til afhængige, har en misforstået loyalitet og synes ikke det er fair at diskutere det med familie og nære venner. Mange pårørende til alkoholikere tror fejlagtigt, at alkoholikeren skal gøre det for sin egen skyld, for at behandlingen skal have effekt. Men ønsket om at bevare familie eller arbejde er absolut tilstrækkelig motivation, for at få et godt resultat for af behandlingen. Når den afhængige kommer i behandling, er det vigtigt, at de pårørende ikke står magtesløse tilbage. Livet med en afhængig har ofte gjort hverdagen uoverskuelig og problemfyldt. Som medafhængig har du derfor - ofte i lige så høj grad som den afhængige selv - brug for hjælp til at bryde mønstret. Behandling: Afhængighed af alkohol, medicin eller et hvilken som helst andet stof rammer hele familien. Det skal forstås på den måde, at familien også er ramt og har brug for tilbud om hjælp til at forstå afhængigheden og til selv at komme ovenpå igen. Du har mulighed for at komme i familiebehandling, når en af dine nære behandles for afhængighed. Det vil sige, at man som oftest går igennem et familieprogram på 3-5 dage og herefter går i efterbehandling én gang om ugen i op til 6 måneder. Der er også mulighed for selvstændig behandling på nogle behandlingssteder. Her lærer du at forholde dig til din egen rolle i det syge mønster og du får redskaber, som kan bryde mønsteret. Du vil få redskaber til at kunne håndtere og kontrollere symptomer på medafhængighed og fokusere på personlige behov og personlig vækst. Du vil lære at sætte pris på dig selv og vælge den rette adfærd, for dermed at tage styringen over dit eget liv. 6

7 Du kan også få hjælp, ved at gå i en selvhjælpsgruppe. Der findes selvhjælpsgrupper, overalt i landet. anon.dk/ pårørende til alkoholikere pårørende teenagere til alkoholikere https://sites.google.com/site/naranondk/ pårørende til narkomaner danmark.dk/ voksne børn af alkoholikere eller anden dysfunktionel familie. Du er også velkommen til at ringe og få gratis rådgivning på telefon besøge os på eller skrive til os på Kilder: Graig Nakken, Den addiktive personlighed. Melody Beattie: Gør dig fri af andres misbrug. Terence T. Gorski og Merlene Miller: Hvordan man forbliver ædru. 7

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille Sponsoreret af: Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille 1 INDHOLD 3 3 4 5 7 7 8 10 11 Når et barn får kræft

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery:

Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery: Stemmer og Syner 2 En guide til mestring og recovery: til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge, der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser. Om denne pjece Denne pjece er lavet

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Kvinder. der elsker for meget

Kvinder. der elsker for meget Kvinder der elsker for meget Kvinder, der elsker for meget, elsker i virkeligheden sig selv for lidt. de kæmper en fortvivlet kamp for at få en mands opmærksomhed, kærlighed og anerkendelse. essay Af Vitha

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere