PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow"

Transkript

1 I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende personlige love og livsmønstre til nogen, der er positive og livsfremmende. Siden 1984 har vi arbejdet med et program for kræftpatienter og andre alvorligt syge. Oprindelig blev vi inspirerede af Art Reade, som vi arbejdede sammen med i begyndelsen af firserne. Han havde i USA lavet et program, han kaldte Cancerprogrammet. I begyndelsen lavede vi det nøjagtig, som han gjorde men hurtigt begyndte vi at ændre det ud fra vore erfaringer og temperament. Grundideen er stadig den samme, men indholdet er i dag på mange måder anderledes. Programmet, som vi kalder Skab Din Sundhed, bygger på en teoretisk model, og bekæmper i praksis sygdommen gennem at støtte patientens psyke og dermed immunforsvaret. Det foregår over to intensive dage, i patientens hjem, sammen med en gruppe af pårørende, som vil støtte patienten. Der er mulighed for at følge programmet op i individuel terapi og på kurset Skab Dit Liv - et kursus, der ikke henvender sig specifikt til syge, men til alle, der vil lave positive forandringer i sit liv. Vi har lavet programmet i Danmark, Sverige og Norge, med patienter i alle stadier af sygdommen. Ikke alle patienter, der har gået gennem programmet, er blevet raske, men mange er. Selv patienter, der var opgivet af lægerne, er blevet væsentlig bedre. I nogle tilfælde er de blevet kræftfrie på kort tid. I andre tilfælde har det været en lang kamp med fremgang og tilbagefald. Mange har fået forlænget livet langt ud over, hvad lægerne havde stillet i udsigt. Både i Sverige og i Danmark har vi trænet andre terapeuter i at udføre programmet. Kategorier af patienter Patienterne, som kontakter os, er af tre kategorier: De, der ikke vil behandles i det etablerede system, fordi de er bange for den lægelige behandling, eller ikke har tillid til den de, der vil supplere den lægelige behandling med selv at tage aktiv del i helbredelsen - og de, der har været gennem lægelig behandling, men er opgivet af lægerne, da de ikke reagerer på behandlingen. Programmet forenes godt med den lægelige behandling. De negative bivirkninger af behandlingen formindskes ofte og forsvinder underti-

2 Side 2 af 7 den helt. Det ser ud som om, at kemoterapien får større effekt, og at patienterne kan tåle større doser. En positiv effekt af programmet er, at det bringer patienten og de pårørende nærmere hinanden. I løbet af de to dage har de muligheden for, på en tryg måde, at få talt ud om meget af det, de måske aldrig før har talt om. Sammenhængen mellem psyke og sundhed. Programmet behandler nogle af sygdommens årsager gennem at påvirke patientens psyke og dermed immunforsvaret og hormonbalancen. Det giver deltagerne redskaber til at skabe et bedre liv og bevare sundheden fremover. Netop fordi det styrker immunforsvaret og hjælper med at genoprette hormonbalancen, er programmet effektivt overfor andre sygdomme, som er forårsaget af et svækket immunforsvar og/eller en hormonel ubalance. Grundlaget for terapien er, at der er en tæt sammenhæng mellem, hvordan vi har det psykisk, og hvordan vores immunforsvar fungerer. Simontons beskriver sammenhængen i bogen "Getting Well Again" (på dansk: At Blive Rask Igen): Vore følelser påvirker gennem det limbiske system, som er den tidligst udviklede del af hjernen, hypothalamus (Fig. 1). Hypothalamus er et lille område af hjernen, som styrer immunforsvaret og hypofysen. Hypofysen styrer, gennem det endokrine system, produktionen af hormoner. En ubalance i hormonerne kan påvirke modtageligheden overfor kræftfremkaldende stoffer, og dermed produktionen af anormale celler, der kan udvikle sig til kræftceller. Stress og modgang kan, hvis vi er dårlige til at bearbejde stress, lede til følelser af f.eks. magtesløshed, opgivenhed, fortvivlelse, uforløst vrede og bitterhed.

3 Side 3 af 7 Psykologisk stress Depression og fortvivlelse Det limbiske system Hypothalamus aktivitet Hypofyse aktivitet Immunsystemet (rummer antikræft mekanismer) Det endokrine system (skaber hormonal ubalance) Undertrykkelse af immunaktivitet Forøgelse af anormale celler Kræftvækst Fig. 1. Simontons sammenhæng mellem psyke og sygdom. Når hypothalamus funktionen svækkes på grund af disse negative følelser, nedsættes vores immunaktivitet, og hypofysefunktionen svækkes. Når hypofysefunktionen svækkes, kan det lede til en forskydning i hormonbalancen og dermed en øget produktion af anormale celler. Immunforsvaret opfatter anormale celler og kræftceller, ligesom bakterier og virus, som noget, der er fremmed for kroppen, og destruerer og fjerner dem. Hvis immunforsvaret imidlertid er svækket, og antallet af anormale celler er øget, formår det ikke at fjerne cellerne, som så kan udvikle sig til kræft.

4 Side 4 af 7 Love for vores liv. Vore følelser afhænger af vore behov og af vores måde at opfatte og tolke os selv og verden omkring os på. Hvad er det for love, vi lever vores liv efter? Er de livsfremmende eller begrænser de os i vores liv? Når vi lever efter disse love, har vi så en oplevelse af at kunne påvirke vores liv positivt eller opfatter vi os selv som ofre for omgivelserne, livet eller tilværelsen? Med vore omgivelser etablerer vi nogle "hemmelige aftaler" om at, du er på din måde, og jeg er på min måde. Det er aftaler, som baserer sig på lovene for vores liv - som vi ikke åbent har forhandlet os frem til, og som vi måske aldrig har talt om. De er ubevidste, og begge parter forventer ubevidst, at de bliver overholdt. Vi opdager ofte først de "hemmelige aftaler", når en af parterne bryder dem. Aftalerne kan være med til at fastholde os i destruktive mønstre, men alligevel føles de trygge for begge parter - netop fordi de er velkendte. Hvis vi bryder dem, og ændrer vore mønstre, vil omgivelserne ofte, bevidst eller ubevidst, forsøge at få os tilbage i de gamle trygge mønstre. Ofte forekommende psykiske mønstre hos kræftpatienter. Fra vores arbejde med kræftpatienter genkender vi nogle karakteristiske psykiske "love" og mønstre hos patienterne. Jeg vil ikke påstå, at alle kræftpatienter har disse love og mønstre, men hos langt de fleste patienter vi har mødt, har vi kunnet genkende dem. Når jeg i foredrag har beskrevet mønstrene, kommer der ofte en kvinde op til mig i pausen og fortæller, at hun har, eller har haft, kræft, og at det er som om, at jeg præcis beskriver hende. Favoritpositionen på dramatrekanten er Redderen. De fleste af de ca. halvfems patienter, vi på nuværende tidspunkt (2004) har lavet programmet med, har været kvinder, men vi har også lavet det med mænd. For kvinderne er det typisk, at de er Reddere socialt i familien. De er til stadighed opmærksomme på alle familiemedlemmernes behov og tilsidesætter deres egne behov for at tage sig af de andres samtidig med at de eventuelt har et arbejde, de skal passe og føler sig forpligtede over for. For mændene synes det typisk, at de har et hårdt indre pres på sig om, at de skal forsørge og yde på arbejdet for at have eksistensberettigelse. At de skal holde ud og klare sig selv. De deler ikke deres følelser med andre og mangler sproget til at udtrykke følelser og behov.

5 Side 5 af 7 Vigtige love er: "De andre er vigtigere, end jeg er". - "Jeg skal tilsidesætte mine egne behov, for at tage mig af andres behov". - "Det er forbudt at vise vrede". - "Jeg må ikke vise svaghed, jeg skal yde og holde ud". Redderen er den position på Dramatrekanten, som omgivelserne ofte ser - men under Redderen ligger Offeret. Som jeg ser det, har vi alle et Indre Barn, som vil have alt godt her i livet. Jeg har i mig Lille Claus, som har en klar forventning om, at jeg, Store Claus, skal give ham alt godt men hvis jeg, hver gang Lille Claus gør opmærksom på sine følelser og behov, skubber ham til side, fordi jeg skal tage mig af alle andre, føler han sig som Offer med følelser af for eksempel magtesløshed, fortvivlelse opgivenhed og håbløshed. Det er det, jeg ofte ser hos kræftpatienterne, jeg har arbejdet med men de må sjældent vise, at de føler sig som ofre. De må ikke vise svaghed - så det er ikke det, omgivelserne umiddelbart ser. Når patienten har været Offer tilstrækkeligt længe bliver hun vred - men da vreden er en meget forbudt følelse, sluges den, og der samles på følelsesmæssige "rabatmærker". Kombinationen af uforløst vrede, fortvivlelse og magtesløshed kan føre til følelsen af bitterhed. Det er netop sådanne følelser, der påvirker hypothalamus, svækker immunforsvaret og fremmer produktionen af anormale celler. Stressfyldte hændelser. I de fleste tilfælde har patienten oplevet en eller flere usædvanlig stressfyldte hændelser inden for en periode, på fra ca. tre år til et halvt år, før kræften blev opdaget. Det kan være pensionering, en nærtståendes død, fyring, ægteskabelig krise, skilsmisse, børnene flytter hjemmefra, bedraget af kompagnon, konkurs eller lignende, som fører til ændringer i livsstil. Patienten savner redskaber til at bearbejde stresssituationer, og giver på et eller andet plan op over for dem, og føler sig magtesløs. Disse, og lignende, følelsestilstande svækker immunforsvaret og påvirker produktionen af anormale celler, som kan udvikle sig til kræft. Sygdommen kan være en "legal" måde at blive set og få omsorgen. Støtte af immunforsvar. Programmet støtter immunforsvaret ved, at patienten på et dybt følelsesmæssigt plan ændrer negative og begrænsende livsmønstre til nogen, der er positive og livsfremmende, tager ansvar for sit liv, sætter sig nye mål og lægger strategier for deres virkeliggørelse. Derigennem skabes håb og forventning til fremtiden (Fig. 2).

6 Side 6 af 7 Disse og lignende følelser påvirker gennem det limbiske system hypothalamus, som dels påvirker og styrker immunforsvaret dels påvirker hypofysen. Hypofysen påvirker det endokrine system og genopretter hormonbalancen, som påvirker og sænker produktionen af anormale celler. Det styrkede immunforsvar kan nu bekæmpe kræften. Psykologisk indgriben (ved at skabe nye opfattelser af os selv og vores problemer) Håb og forventning Det limbiske system Hypothalamus aktivitet Hypofyse aktivitet Immunsystemet (rummer antikræft mekanismer) Det endokrine system (genopretter hormonbalancen) Forøget immunaktivitet Nedsat produktion af anormale celler Kræftregression Fig. 2 Simontons sammenhæng mellem psyke og sundhed. Visualisering af immunforsvaret. Vi kan, på længere sigt, påvirke antallet af hvide blodlegemer gennem at bringe os selv i en meditativ tilstand af dyb afslappelse, hvor vi er i alpha-bevidsthed. Denne bevidsthedstilstand er karakteriseret

7 Side 7 af 7 ved, at hjernebølgerne viser et meget roligt og harmonisk mønster, og at der er en høj grad af koordination mellem højre og venstre hjernehalvdel. Gennem, i denne bevidsthedstilstand, at danne indre forestillingsbilleder af et aktivt immunforsvar, kan vi umiddelbart påvirke de hvide blodlegemers aktivitet. Patienten lærer at bringe sig selv i dyb afslappelse, og i denne tilstand påvirke immunforsvaret. Det sker ved at visualisere immunforsvaret som perfekt fungerende, og i færd med aktivt at bekæmpe kræften. Pårørende inddrages. En af de store styrker ved programmet er, at det foregår i patientens hjem, og inddrager de pårørende, som deltager. Det gør det muligt, på en tryg måde, at bearbejde de "hemmelige aftaler", og at tage hul på meget af det, der ligger uudtalt mellem deltagerne. De lærer at kommunikere på en åben, empatisk og kærlig måde, med fokus på deres følelser og behov. Det kan være udfordrende for patienten at ændre gamle indgroede mønstre, der kan synes trygge - de "hemmelige aftaler", som omgivelserne, ofte ubevidst, forsøger at fastholde dem i. Når de pårørende er med i terapien, får de også nye indsigter, og kan støtte patienten i fremover at holde fast i de nye mere livsfremmende tanke- og adfærdsmønstre. Copyright 1986 Hanne Røschke & Claus Bülow

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Kvinder. der elsker for meget

Kvinder. der elsker for meget Kvinder der elsker for meget Kvinder, der elsker for meget, elsker i virkeligheden sig selv for lidt. de kæmper en fortvivlet kamp for at få en mands opmærksomhed, kærlighed og anerkendelse. essay Af Vitha

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere