Guide for Undervisere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide for Undervisere"

Transkript

1 Guide for Undervisere

2

3 1 guide for trainers Index Indledning 01 Hvilke udfordringer giver EDysGate/står EDysgate overfor? 02 Hvorfor bruge læringsspil? 03 Hvem har glæde af læringsspillene? 04 Oversigt over områderne 04 Appendix 1 08 Oversigt over læringsspillene Appendix 2 16 Sådan bruges hjemmesiden Indeledning Elever Undervisere

4 2 guide for trainers Indledning EDysGate projektet har udviklet en række internet-baserede uddannelsesmoduler læringsspil, som er skræddersyet til unge ordblinde voksne. Denne vejledning er for undervisere, ledere og administratorer. EDysGate er blevet udviklet med støtte fra Europa-Kommissionen. Projektets partnere er: E-Learning concepts Rietsch KEG - Østrig CREA - Confederacion de Empresarios de Aragon - Spanien Ibis Creative Consultants Ltd - England Havredal gl. Skole - Danmark Verein Spunk - Østrig CEC - Continuous Education Centre Technical University Varna, Bulgarien SUELL Team ApS Danmark Hvilke udfordringer giver EDysGate/står EDysgate overfor? Mange mennesker ser dysleksi som læse- og skrive vanskeligheder. Men problemerne, som er årsag til disse vanskeligheder har betydning for mange andre livsfærdigheder. Internet baserede øvelser kan hjælpe i forsøget på at træne dyslektiske personers specifikke færdigheder. Sådanne øvelser er tilgængelige, men størstedelen af dem har fokus på børn og er ikke rettet mod de specifikke underliggende problemer, som unge voksne har. Unge dyslektiske voksne bryder sig ikke om opgaverne, fordi de synes for barnlige og irrelevante. Udfordringen var at lave indhold, som var stimulerende og engagerende for disse brugere.

5 3 guide for trainers Hvad er et læringsspil? EDysGate har givet/ udviklet et stærkt motiverende og stimulerende læringsmiljø med en omhyggeligt udvalgt vifte af færdigheder, som er vigtige for unge ordblinde voksne. Det har resulteret i syv områder af særlig betydning for udviklingen af de faglige færdigheder. Områderne er målrettet gennem direkte og indirekte stimulering. Det drejer sig om følgende områder: (1) Visuel skelnen (2) Visuel hukommelse (3) Visuel sekvens (4) Auditiv skelnen (5) Auditiv hukommelse (6) Auditiv sekvens (7) Rumlig placering (f.eks. top, bund, bag, foran, venstre, højre). Principperne bag øvelserne er designet til at være nonspecifikke for et givet sprog - de kan bruges overalt i Europa. De er udviklet i samarbejde med brugergrupper såvel som undervisere. EDysGate har testet spillene i England, Spanien, Bulgarien, Danmark og Østrig. Hvorfor bruge læringsspil? Det vigtigste formål med at bruge Læringsspil er at udvikle de faglige kompetencer hos unge, ordblinde og endda forbedre deres læsefærdigheder. Som underviser du får en ny form for undervisningsmateriale til brug i din undervisning. EDysGate spillene er ikke som "normale" spil for unge på internettet - og ikke bør indføres som sådanne. Det er nødvendigt at understrege fokus i/på læringsspillene - at de studerende kan udvikle færdigheder ved at spille spillene. Læringsspillene er til brug i undervisning, men du vil måske opdage, at dine studerende spiller dem i deres fritid også.

6 4 guide for trainers Hvem har glæde af læringsspillene? Unge ordblinde voksne, f.eks. efter skolen, i gang med en erhvervsuddannelse, på universitetet, i begyndelsen af deres karriere osv. Undervisere, der underviser ordblinde unge voksne. Beskrivelse af områderne Områderne er udvalgt på baggrund af forskning, der tyder på, at de vil stimulere dele af hjernen, der er aktive i mange aktiviteter, herunder læsning. Det betyder overraskende nok, at udviklingen af disse færdigheder, vil kunne forbedre læsefærdighederne. Hvordan kan det være muligt? Fordi læse- og skrivefærdigheder ikke er særskilte evner, der er holdt i deres egne dele af hjernen. Læsning bruger en række af hjernens processer, og hvis vi stimulerer de vigtigste områder, så vil de neurologiske forbindelser udvikle sig og blive mere modtagelige for læring, herunder at lære at læse. For eksempel har mange ordblinde problemer med at genkende ord, og bliver forvirrende over visuelt lignende ord. Ved uddannelse i visuel skelnen, vil disse vanskeligheder reduceres. Nedenstående giver en grundlæggende oversigt over de kvalifikationer, som dette projekt håber at ramme. (1) Auditiv skelnen Auditiv skelnen handler om at sondre mellem to eller flere lyde som tonehøjde og tone. Der er flere typer af "lyde", herunder sprogafhængige, musikafhængige og generelle "liv" lyde, og de er indbyrdes forbundne, men anderledes. Auditiv skelnen udvikler sig normalt i en tidlig alder. Men mange ordblinde har vist sig at have lidt af øre-infektioner på et afgørende tidspunkt i udviklingen af deres evne til at skelne mellem lyde. Som en konsekvens heraf, kan den langsigtede auditive skelnen være blevet påvirket, da de var ude af stand til at skelne de små forskelle, dengang de neurale stier skulle

7 5 guide for trainers udvikle sig. Ofte synes ordblinde ikke at have problemer i et roligt miljø. Men de kan have problemer med at adskille lyde, hvor der er mange kilder til lyde, for eksempel, når en leder taler i en støjende fabrik. Dette er normalt skjult, da de stadig kan gætte betydningen af resten af sætningen. Nogle har problemer med at høre forskel på vokalernes lyde, eller har undladt at høre den endelige lyd tydeligt. Disse vanskeligheder er sjældent synlige i den daglige tale, men kan tydeligt ses i det skriftlige sprog. (2) Auditiv hukommelse Den auditive hukommelses spændvidde anses for at være antallet af poster, hukommelsen kan lagre, og det ses normalt som en sekventiel lagrings- og genfindings funktion. Selvom vi kan være begrænset i, hvor meget vi kan øge det (på samme måde, du kan ikke udvikle en person i at blive en olympisk maratonløber - de skal have det indbygget i evnen), er det muligt at undervise i implicitte og eksplicitte strategier. Derfor vil du ikke kunne huske meget mere, men du kan gruppere tingene på bedre måder og af den vej tilsyneladende huske mere. Disse strategier kan anvendes i områder så forskellige som nedskrivning af telefonnumre, til notat skrivning i klasseværelset. Strategierne er også vigtige i opgaver, hvor sammenligninger er påkrævet, - f.eks. analogier, hvor man sammenligner dele af ord. Bl.a. rimfærdigheder har vist sig at være vigtige i læsefærdighedsudvikling. Men hvis du ikke kan holde ord i din auditive hukommelse længe nok til at finde et rimende ord (som du måske søger for at gennemskue, hvordan det staves) vil dine færdigheder blive svækket. (3) Auditive sekvenser I mange tilfælde er vi nødt til ikke kun at huske begivenheder, men også rækkefølgen af dem. Hvis rækkefølgen af hvem, der sagde hvad til hvem ændres, kunne du hurtigt blive forvirret! Men det er den slags problem nogle ordblinde lider under. Opgaverne, der præsenteres her simulerer de auditive

8 6 guide for trainers processer og giver den lærende mulighed for at udvikle færdigheder til ikke kun at huske, men at huske sekvenser. Den bedste måde vores olympiske maratonløber kan træne er simpelthen ved at løbe maraton. På samme vis er den bedste måde, som en ordblind kan forbedre sine auditive sekventeringsfærdigheder at træne det igen og igen. (4) Visuel skelnen Visuel skelnen handler om at sondre mellem to eller flere billeder, der enten er præsenteret på samme tid eller den ene efter den anden. Som nævnt ovenfor, er de vigtige for læseudviklingen idet vi nødt til at skelne mellem forskellige former for at genkende de enkelte ord. Som barnet vokser og begynder at opbygge relationer mellem lyde og ord eller bogstaver, forfiner det efterhånden processen, og kan skelne mellem mindre og mindre forskelle. Men de bemærker kun forskellene mellem disse ordformer i det omfang, som de kan danne disse foreninger og vide, at de er forskellige. Fordi de ordblinde har problemer med læsning, bliver de ikke gentagne gange udsat for de former af ordene og derfor har de ikke en klar mental oversigt over de små forskelle mellem ordene. De kan derfor heller ikke skelne mellem disse gentagne mønstre og de tilhørende lyde. De bliver altså forvirrede over ord der ser ens ud (kat og hat). Aktiviteterne her vil forsøge at opbygge evnerne på visuelle område. (5) Visuel hukommelse Der findes mange forskellige typer af visuel hukommelse, men vi skal fokusere på den, som er forbundet med læsefærdigheder. På dette felt handler det om at genkende en form og ikke bare holde den i en vis form for kortsigtet hukommelse, og men at overføre den til den langsigtede hukommelse. Vi er også nødt til at overveje, hentning af dette billede. Der er to måder at udvikle hukommelsen: a) ved at blive udsat for særlige opgaver, kan man stimulere udviklingen af neurale stier og b) at udvikle visuelle strategier, kan man opnå større lagerkapacitet. På det mest

9 7 guide for trainers grundlæggende niveau vil det forbedre kopiering fra tavlen. Men det bør også forbedre evnen til at genkende, huske og genkalde de ord, der ikke har regelmæssig stavemåde. (6) Visuelle sekvenser Visuelle sekvenser, som titlen antyder, handler om præsentation af visuel information på en tidslinje. Normalt når vi ser på en scene, kan vi opfatte hele sceneriet på een gang, i modsætning til en samtale, hvor ordene kommer et efter et - dvs de er på et tids linie. Visual sekventering handler om opbevaring og genkaldelse af visuelle billeder i samme rækkefølge, som de blev opfattet. Disse færdigheder rækker ud over læsefærdighederne, som det fremgår af opgaverne for dette område. De kunne bl.a. handle om at genkende tingene i den rækkefølge, de blev vist, såvel som de kunne udvikle evnerne til at udvikle en skriftlig historie, hvor handlingen er "set" i hjernen. (7) Rumlig placering (fx top, bund, bagved, foran, venstre, højre) Mange ordblinde har problemer med rumlige bevidsthed, og især udtrykke sig vedrørende "flytbare" forhold. For eksempel er "op" en tydeligvis fast stilling. Men hvis to personer står over for hinanden, så er det, der er til venstre for en person ikke til venstre for den anden. Ved at øve disse områder, kan disse forhold blive mere tydelige. Da de er placeret i rummet, er nogle af spillene forsøgt anvendt fysisk (snarere end blot virtuelt). Bevægelse er en valgmulighed, så som f.eks. at flytte fødderne på et dansegulv.

10 8 guide for trainers Appendix 1 Oversigt over læringsspillene Læringsspil Til noter Auditiv skelnen Lydøvelser: lyttemæssig skelnen Betoning Rim Samme bogstav 2 ens Navne Bynavne Musiklyde Rytmer Støj Lydmæssige billeder Butik Lufthavn Gade Restaurant Biograf

11 9 guide for trainers Lydmæssige hukommelsesøvelser Samme lyd Ringetoner Trafikstøj Slagtøjsrytme Navne Bynavne Ringetoner Trafikstøj Slagtøjsrytme Navne Bynavne Rimeord Ord-lyds-par Grib akustisk billede Butik Lufthavn Gade Restaurant Biograf Auditiv hukommelse

12 10 guide for trainers Spørgsmål til en historie Pakke taske Sammenligne billeder og lyde Supermarked Komme hjem 1 Komme hjem 2 Gadekryds 1 Gadekryds 2 Spil en sekvens Lyde 1 Lyde 2 Lyde 3 Musikbilleder 1 Musikbilleder 2 Taler du Klingon? Klingon 1 Klingon 2 Klingon 3 Klingon 4 Klingon 5 Auditive sekvenser

13 11 guide for trainers Samme billede Sko 1 Sko 2 T-shirt 1 T-shirt 2 Bil logoer Sammenlignelige billeder Biler T-shirt Bogstaver 1 Bogstaver 2 Sko Kinesiske tegn Billede-begyndelses bogstaver Find objektet Ballon 1 Ballon 2 Sejle 1 Sejle 2 Sejle 3 Visuel hukommelse

14 12 guide for trainers Flytte bogstaver Marked Bücher Libros Ønsker Totschki Visuel skelnen Find forskellene Tatovering på fod Tekst collage 1 Tekst collage 2 Tatovering på arm Tatovering på fod 2 Billede i billedet Maleri Grafitti Tekst collage Kunst Fodsål Pixelation Landskab 1 Ansigter 1

15 13 guide for trainers Ansigter 2 Bogstaver Symboler Billed quiltning Cykeldele Farvede mønstre BW mønstre 1 BW mønstre 2 Kroppen Saml prikkerne Prik 1 Prik 2 Prik 3 Prik 4 Prik 5 Visuelle sekvenser Kørsel Træer 1 Træer 2 Træer 3 Reklamer dag Reklamer nat Pak en taske

16 14 guide for trainers Ændring af ansigter Gammel romer Gammel egypter Rokoko Romantikken Middelalderen Døv piano Keyboard 1 Keyboard 2 Keyboard 3 Keyboard 4 Keyboard 5 Fortsæt linien Bøger på hylde 1 Bøger på hylde 2 Bøger på hylde 3 Sko på hylde 1 Sko på hylde 2 Rumlig placering Puslespil Muren Aftenstemning Grafitti Manden

17 15 guide for trainers Rørsystem Puslespil roteret Luftballon Tegning Vandfald Kvinde Slange Labyrint Dans Tangram Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5

18 16 guide for trainers Appendix 2 Sådan bruges hjemmesiden Indledning Indgangen til hjemmesiden er denne adresse: Her får de besøgende en generel information om EDysGate projektet. Forsiden er oversat til følgende sprog: Engelsk, tysk, spansk, dansk og bulgarsk. Registrerede brugere har muligheden for at logge sig ind og fortsætte til de lukkede sider af hjemmesiden. Hjemmesiden har to forskellige funktionsmåder: Én til elever

19 17 guide for trainers og én til administration. Generelt er der to forskellige områder på hjemmesiden: et spilleområde og en administrationsdel. Elever har kun adgang til spilleområdet. Administrationsområdets funktioner afhænger af hvilke rettigheder brugeren har. Følgende roller er defineret inden for områderne: elever og ledelse. Administrationsområdet deler undervisere og administratorer. Hvis en bruger er logget ind som elev vil han/hun komme direkte til spilleområdet. Ellers er hovedskærmen til administration. Elev Som elev giver hjemmesiden kun adgang til spil og point. Hver bruger har en tildelt rolle på hjemmesiden som bestemmer hvad man kan og ikke kan på hjemmesiden. Elever har kun lov til at spille. De får direkte adgang til spillesiden. De kan vælge at spille et spil og se pointregnskabet for det valgte spil.

20 18 guide for trainers Spil-skærmen Spilskærmen indeholder tre hovedområder: værktøjslinje, menuområde og spilleområde. Værktøjslinjen Værktøjslinjen indeholder følgende knapper: Exit knappen Ved at trykke på denne knap forlader brugeren det begrænsede område. Menu knappen skjuler eller viser menuområdet Elev spørgeskema - Denne knap viser et spørgeskema, der indeholder spørgsmål om det generelle indtryk af hjemmesiden. Underviser spørgeskema - Underviserens spørgeskema indeholder spørgsmål om kvaliteten af hjemmesiden fra undervisnings synspunkt.

21 19 guide for trainers Menuområdet Menuområdet er opdelt i tre faner: Spil, Indstillinger og Point. Spil Dette faneblad giver brugeren en oversigt over spilstrukturen. Brugeren kan vælge et spil fra træ-strukturen ved at vælge det med venstre musetast. Indstillinger Dette faneblad gør brugeren i stand til at ændre password. Point Her kan man finde point-scoren for det aktuelt valgte spil. OBS: Der bliver først genereret point når spillet er spillet færdigt ellers bliver der ikke lagret oplysninger om spilleaktiviteten.

22 20 guide for trainers Spilleområdet Spilleområdet er det største område på skærmen. Det viser oplysninger om det valgte spil. Disse oplysninger skifter alt efter det valgte: Hvis en gruppe er valgt kommer der en visuel præsentation af spillene i den valgte gruppe. Hvis det er et spil, der er valgt, kommer der en tekst, der fortæller, hvordan man spiller spillet. Nogle nationer har valgt, at der skal være en indtalt tekst her også heriblandt Danmark. Når selve spillet er igang bliver det vist i dette område. Når et spil er valgt fra træstrukturen i menuområdet bliver der vist to knapper: Genstart - knappen - Denne knap genstarter spillet Elev spørgeskema - knappen Denne knap præsenterer brugeren for et spørgeskema, der indeholder spørgsmål om det aktuelle spil. Undervisere Hvis brugeren hører til én af følgende grupper: underviser, leder eller administrator er det administrationsskærmen, der bliver vist, når man logger sig ind på siden. Denne side er opdelt i faneblade. Hver brugergruppe har forskellige faneblade. Funktionaliteten på de forskellige faneblade kan derfor variere alt efter hvilken administrationsgruppe man tilhører. Uanset hvilken gruppe man tilhører er der et direkte link til spilleområdet Spil spillene denne side vil blive åbnet i et nyt vindue.

23 21 guide for trainers Undervisere er personer, der har rettigheder til at oprette kontoer til elever. De har mulighed for at gå ind på elevernes sider for at hjælpe dem med login og for at tjekke deres point. Underviser skærm Vigtigt: Dette vindue har rettigheder som den aktuelt indloggede bruger. Underviserskærmen giver brugeren mulighed for at styre sine grupper af studerende eller at udfylde Underviser spørgeskemaet. Dette spørgeskema er det samme, som kan åbnes fra spilleskærmen ved hjælp af knappen. Bruger fanebladet For hver bruger på hjemmesiden er der registreret følgende: brugernavn, password, alder, køn, sprog og klasse.

24 22 guide for trainers Når der oprettes en ny bruger skal felter mærket med * udfyldes. Knappen Tilføj tilføjer brugerinformationerne til databasen. Knappen Gem gemmer ændringer/tilføjelser til den aktuelle bruger. Knappen Gå til viser et spillevindue for den valgte elev. Denne funktion gør det muligt for underviseren at hjælpe eleven med at logge ind eller at se point for den aktuelle bruger. Tip: Det er praktisk at tilknytte alle brugere til en klasse. Dette gør det muligt for underviseren kun at vise brugerne for en udvalgt klasse. Hvis antallet af brugere er stort, kan dette spare tid, når man vil søge efter en bestemt elev. Udvælgelsen af elever klassevis sker ved at vælge klassen i rullelisten Vis denne klasse. På den nederste del af denne fane vises en oversigt over de studerende, der hører til den aktuelle underviser. Tabellen viser maksimum 10 rækker. Hvis der er flere end 10 studerende, kan man rulle op og ned med rulleknapperne, der kommer frem i toppen af tabellen. En anden funktion i tabellen gør det muligt for brugeren at sortere rækkerne i tabellen efter forskellige kriterier. Dette gøres ved at klikke på kolonneoverskriften for den kolonne, man vil sortere efter. Efter det første klik vil rækkerne blive sorteret i stigende orden. Efter det andet klik vil de blive sorteret i faldende orden, og efter det tredje klik vil sorteringen være ophævet.

25 23 guide for trainers Man kan klikke på overskriften på flere kolonner for at sortere efter flere kriterier. I forhold til de beskrevne felter har ledere og administratorer mulighed for at fastsætte niveauet for brugeren som studerende eller underviser og for at ændre underviser for en udvalgt bruger. Ordliste fanebladet Ordliste fanebladet er synligt for ledere og administratoren. Her er alle sætninger og ord, der er brugt på hjemmesiden. Alle poster, der kan oversættes har en unik identifikation (feltnavn) og en oversættelse. Hvis en sætning ikke er oversat, er den placeret i toppen af tabellen og er oplyst. For hver sætning i tabellen er feltnavnet, den engelske tekst og oversættelsen vist. Dette er også tilfældet for den engelske version. På den måde kan man istedet for den direkte oversættelse skrive en anden tekst. For at ændre oversættelsen af en sætning skal man klikke på rækken med sætningen og skrive oversættelsen i dialogboksen. Klik derefter på Enter eller klik på OK. Administrator har desuden mulighed for at tilføje et nyt sprog og nye sætninger.

26 24 guide for trainers Spil fanebladet På dette faneblad kan brugeren ændre indholdet (ikke strukturen!) af spilletræet. Fanebladet indeholder træstrukturen for spillene sammen med de egenskaber, der findes for det enkelte spil. Spil-delen viser den logiske placering i træstrukturen. Spillene er inddelt i områder og subområder. Brugeren vælger et spil og samtidig de egenskaber, der er for spillet. Træet, der er synligt i venstre side viser kun spil på brugerens sprog. Hvert land har et sprog, der bruges som standard. I dette tilfælde er det det tyske. Meningen er, at det tyske sprog skal bruges som baggrund. I første omgang er sætningerne taget fra dette sprog. Hvis det sprog brugeren bruger har en anden ordlyd af sætningen, kan denne uploades og bruges. På denne måde er alt, hvad der eksisterer for det tyske område tilgængeligt for de andre sprog. Hvis noget er

27 25 guide for trainers angivet for den ikke-tyske version, så er denne post vist. Eksempel: Vi har spillet "Intonation" uploadet i den tysksprogede sektion. Hvis ingen anden version er uploadet så vil alle brugere se den tyske version, når de besøger det. Hvis en ny lokal version af spillet er lavet på spansk og det er uploadet, så vil de spanske sprog brugere se den version på spansk. Brugerne af alle andre sprog vil stadig se den tyske version af spillet. De andre elementer der er lavet i den lokale version af spillet er de to billeder (billede og logo). Hvert element i træet er beskrevet med følgende egenskaber: Spil navn Spillets navn er den tekst, der er vist som overskrift for elementet. Det kan repræsentere et spil, et område eller et underområde. Filnavn I dette felt kan du vælge den fil, der skal uploades. Denne fil vil senere blive vist som et In this field you choose a file to upload. Denne fil vil senere blive vist som et spil, eller demo, der er tilknyttet den aktuelt valgte fil. Hvis et spil bliver uploadet så vil det altid blive vist. Hvis der ikke er uploadet et spil, bliver spillet fra standard-sproget vist, eller hvis der ikke er tilknyttet et spil bliver en beskrivelse af området vist. For at slette en uploadet fil klikkes i feltet Slet og tryk Gem.

28 26 guide for trainers Billede filnavn Dette billede repræsenterer det visuelle område. Det er muligt at overføre mere end ét billede til et objekt. I sådanne tilfælde er det de to første uploadede billeder, der bruges til at skabe "mouse enter" virkning. For at slette alle de uploadede billeder klikkes der i boksen Slet og tryk Gem. Logo Billede Filnavn Her er det muligt at uploade et billede, der vil blive vist i øverste venstre del af rammen. Normalt bruges det til at repræsentere det område, hvor spillet er placeret. Det er godt (men ikke nødvendigt) at have sådan et for et område, og et delområde i spil træet. For at slette det uploadede billede klik i boksen Slet og tryk Gem. Baggrundsfarve Her kan du skrive en baggrundsfarve til spillet. Indtastningen skal være i formen #rrggbb. Tallene skal være i hexadecimal form.

29 27 guide for trainers Beskrivelse Dette er en beskrivende tekst til det valgte element, hvis der ikke er noget spil uploadet. For at gemme ændringer som brugeren har lavet klik på Gem knappen. Ud over denne funktionalitet har administratoren mulighed for at tilføje og fjerne elementer i spillet træet. Ressourcer Ud over de egenskaber beskrevet ovenfor, kan hvert spil have en række ressourcer, der tildeles det. Indtil nu er hjælpefilen den eneste nødvendige filtype for spillet. For at uploade en ny fil, skal du vælge den med knappen Gennemse, og tryk på knappen Tilføj. Hvis du vil fjerne en ressource fil, skal du klikke på det røde kryds foran filnavnet.

30 28 guide for trainers Sprøgeskemaer På dette faneblad finder man spørgeskemaet til undervisere. I venstre side er der en kort beskrivelse af spørgeskemaet. Til højre er spørgsmålene. Smilierne repræsenterer værdien af din mening om spillene. Den længst til venstre repræsenterer det dårligste og den længst til højre repræsenterer det bedste. I tekstfelterne kan underviseren lave en beskrivelse af sin mening. Når man er færdig med at udfylde skemaet trykker man på knappen Indsend. Hver gang siden bliver åbnet, bliver indholdet hentet fra databasen, så eleverne kan rette sine data. Knappen Questionnaire summary uddrager alle de aktuelle svar fra spørgsmålsdatabasen (elevernes svar). Det er de rå data fra spørgeskemaerne. Hvis brugeren vil, kan han/hun kopiere dataene over i et regneark for videre forarbejdning. ;-) ).

31 29 guide for trainers Hjælp For hver fane på undervisersiderne (med undtagelse af spørgeskemaet) findes der en kort hjælpe side, der hjælper brugeren med arbejdet. For at lukke hjælpesiden klikkes med musen på knappen. Siderne er kun på engelsk. Administratorer Ledere har yderligere rettigheder, der giver dem mulighed for at redigere indholdet af rammen. De kan oprette underviser eller elev kontoer. De er ansvarlige for udseendet på deres eget sprog, som omfatter: spil lagt i rammer, billeder henføres til spillene, beskrivelsestekster, hjælpetekster. Administratoren med administrationsrettigheder kan ændre strukturen i spil, kan observere alle brugere og har adgang til hele sprogdatabasen.

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl LibreOffice Writer Avanceret tekstbehandling Forfatter. Leif Lodahl Indledning Denne vejledning er lavet til LibreOffice. Hvis du foretrækker at betale for Microsoft Word, kan du sikkert godt lære noget

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere