Guide for Undervisere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide for Undervisere"

Transkript

1 Guide for Undervisere

2

3 1 guide for trainers Index Indledning 01 Hvilke udfordringer giver EDysGate/står EDysgate overfor? 02 Hvorfor bruge læringsspil? 03 Hvem har glæde af læringsspillene? 04 Oversigt over områderne 04 Appendix 1 08 Oversigt over læringsspillene Appendix 2 16 Sådan bruges hjemmesiden Indeledning Elever Undervisere

4 2 guide for trainers Indledning EDysGate projektet har udviklet en række internet-baserede uddannelsesmoduler læringsspil, som er skræddersyet til unge ordblinde voksne. Denne vejledning er for undervisere, ledere og administratorer. EDysGate er blevet udviklet med støtte fra Europa-Kommissionen. Projektets partnere er: E-Learning concepts Rietsch KEG - Østrig CREA - Confederacion de Empresarios de Aragon - Spanien Ibis Creative Consultants Ltd - England Havredal gl. Skole - Danmark Verein Spunk - Østrig CEC - Continuous Education Centre Technical University Varna, Bulgarien SUELL Team ApS Danmark Hvilke udfordringer giver EDysGate/står EDysgate overfor? Mange mennesker ser dysleksi som læse- og skrive vanskeligheder. Men problemerne, som er årsag til disse vanskeligheder har betydning for mange andre livsfærdigheder. Internet baserede øvelser kan hjælpe i forsøget på at træne dyslektiske personers specifikke færdigheder. Sådanne øvelser er tilgængelige, men størstedelen af dem har fokus på børn og er ikke rettet mod de specifikke underliggende problemer, som unge voksne har. Unge dyslektiske voksne bryder sig ikke om opgaverne, fordi de synes for barnlige og irrelevante. Udfordringen var at lave indhold, som var stimulerende og engagerende for disse brugere.

5 3 guide for trainers Hvad er et læringsspil? EDysGate har givet/ udviklet et stærkt motiverende og stimulerende læringsmiljø med en omhyggeligt udvalgt vifte af færdigheder, som er vigtige for unge ordblinde voksne. Det har resulteret i syv områder af særlig betydning for udviklingen af de faglige færdigheder. Områderne er målrettet gennem direkte og indirekte stimulering. Det drejer sig om følgende områder: (1) Visuel skelnen (2) Visuel hukommelse (3) Visuel sekvens (4) Auditiv skelnen (5) Auditiv hukommelse (6) Auditiv sekvens (7) Rumlig placering (f.eks. top, bund, bag, foran, venstre, højre). Principperne bag øvelserne er designet til at være nonspecifikke for et givet sprog - de kan bruges overalt i Europa. De er udviklet i samarbejde med brugergrupper såvel som undervisere. EDysGate har testet spillene i England, Spanien, Bulgarien, Danmark og Østrig. Hvorfor bruge læringsspil? Det vigtigste formål med at bruge Læringsspil er at udvikle de faglige kompetencer hos unge, ordblinde og endda forbedre deres læsefærdigheder. Som underviser du får en ny form for undervisningsmateriale til brug i din undervisning. EDysGate spillene er ikke som "normale" spil for unge på internettet - og ikke bør indføres som sådanne. Det er nødvendigt at understrege fokus i/på læringsspillene - at de studerende kan udvikle færdigheder ved at spille spillene. Læringsspillene er til brug i undervisning, men du vil måske opdage, at dine studerende spiller dem i deres fritid også.

6 4 guide for trainers Hvem har glæde af læringsspillene? Unge ordblinde voksne, f.eks. efter skolen, i gang med en erhvervsuddannelse, på universitetet, i begyndelsen af deres karriere osv. Undervisere, der underviser ordblinde unge voksne. Beskrivelse af områderne Områderne er udvalgt på baggrund af forskning, der tyder på, at de vil stimulere dele af hjernen, der er aktive i mange aktiviteter, herunder læsning. Det betyder overraskende nok, at udviklingen af disse færdigheder, vil kunne forbedre læsefærdighederne. Hvordan kan det være muligt? Fordi læse- og skrivefærdigheder ikke er særskilte evner, der er holdt i deres egne dele af hjernen. Læsning bruger en række af hjernens processer, og hvis vi stimulerer de vigtigste områder, så vil de neurologiske forbindelser udvikle sig og blive mere modtagelige for læring, herunder at lære at læse. For eksempel har mange ordblinde problemer med at genkende ord, og bliver forvirrende over visuelt lignende ord. Ved uddannelse i visuel skelnen, vil disse vanskeligheder reduceres. Nedenstående giver en grundlæggende oversigt over de kvalifikationer, som dette projekt håber at ramme. (1) Auditiv skelnen Auditiv skelnen handler om at sondre mellem to eller flere lyde som tonehøjde og tone. Der er flere typer af "lyde", herunder sprogafhængige, musikafhængige og generelle "liv" lyde, og de er indbyrdes forbundne, men anderledes. Auditiv skelnen udvikler sig normalt i en tidlig alder. Men mange ordblinde har vist sig at have lidt af øre-infektioner på et afgørende tidspunkt i udviklingen af deres evne til at skelne mellem lyde. Som en konsekvens heraf, kan den langsigtede auditive skelnen være blevet påvirket, da de var ude af stand til at skelne de små forskelle, dengang de neurale stier skulle

7 5 guide for trainers udvikle sig. Ofte synes ordblinde ikke at have problemer i et roligt miljø. Men de kan have problemer med at adskille lyde, hvor der er mange kilder til lyde, for eksempel, når en leder taler i en støjende fabrik. Dette er normalt skjult, da de stadig kan gætte betydningen af resten af sætningen. Nogle har problemer med at høre forskel på vokalernes lyde, eller har undladt at høre den endelige lyd tydeligt. Disse vanskeligheder er sjældent synlige i den daglige tale, men kan tydeligt ses i det skriftlige sprog. (2) Auditiv hukommelse Den auditive hukommelses spændvidde anses for at være antallet af poster, hukommelsen kan lagre, og det ses normalt som en sekventiel lagrings- og genfindings funktion. Selvom vi kan være begrænset i, hvor meget vi kan øge det (på samme måde, du kan ikke udvikle en person i at blive en olympisk maratonløber - de skal have det indbygget i evnen), er det muligt at undervise i implicitte og eksplicitte strategier. Derfor vil du ikke kunne huske meget mere, men du kan gruppere tingene på bedre måder og af den vej tilsyneladende huske mere. Disse strategier kan anvendes i områder så forskellige som nedskrivning af telefonnumre, til notat skrivning i klasseværelset. Strategierne er også vigtige i opgaver, hvor sammenligninger er påkrævet, - f.eks. analogier, hvor man sammenligner dele af ord. Bl.a. rimfærdigheder har vist sig at være vigtige i læsefærdighedsudvikling. Men hvis du ikke kan holde ord i din auditive hukommelse længe nok til at finde et rimende ord (som du måske søger for at gennemskue, hvordan det staves) vil dine færdigheder blive svækket. (3) Auditive sekvenser I mange tilfælde er vi nødt til ikke kun at huske begivenheder, men også rækkefølgen af dem. Hvis rækkefølgen af hvem, der sagde hvad til hvem ændres, kunne du hurtigt blive forvirret! Men det er den slags problem nogle ordblinde lider under. Opgaverne, der præsenteres her simulerer de auditive

8 6 guide for trainers processer og giver den lærende mulighed for at udvikle færdigheder til ikke kun at huske, men at huske sekvenser. Den bedste måde vores olympiske maratonløber kan træne er simpelthen ved at løbe maraton. På samme vis er den bedste måde, som en ordblind kan forbedre sine auditive sekventeringsfærdigheder at træne det igen og igen. (4) Visuel skelnen Visuel skelnen handler om at sondre mellem to eller flere billeder, der enten er præsenteret på samme tid eller den ene efter den anden. Som nævnt ovenfor, er de vigtige for læseudviklingen idet vi nødt til at skelne mellem forskellige former for at genkende de enkelte ord. Som barnet vokser og begynder at opbygge relationer mellem lyde og ord eller bogstaver, forfiner det efterhånden processen, og kan skelne mellem mindre og mindre forskelle. Men de bemærker kun forskellene mellem disse ordformer i det omfang, som de kan danne disse foreninger og vide, at de er forskellige. Fordi de ordblinde har problemer med læsning, bliver de ikke gentagne gange udsat for de former af ordene og derfor har de ikke en klar mental oversigt over de små forskelle mellem ordene. De kan derfor heller ikke skelne mellem disse gentagne mønstre og de tilhørende lyde. De bliver altså forvirrede over ord der ser ens ud (kat og hat). Aktiviteterne her vil forsøge at opbygge evnerne på visuelle område. (5) Visuel hukommelse Der findes mange forskellige typer af visuel hukommelse, men vi skal fokusere på den, som er forbundet med læsefærdigheder. På dette felt handler det om at genkende en form og ikke bare holde den i en vis form for kortsigtet hukommelse, og men at overføre den til den langsigtede hukommelse. Vi er også nødt til at overveje, hentning af dette billede. Der er to måder at udvikle hukommelsen: a) ved at blive udsat for særlige opgaver, kan man stimulere udviklingen af neurale stier og b) at udvikle visuelle strategier, kan man opnå større lagerkapacitet. På det mest

9 7 guide for trainers grundlæggende niveau vil det forbedre kopiering fra tavlen. Men det bør også forbedre evnen til at genkende, huske og genkalde de ord, der ikke har regelmæssig stavemåde. (6) Visuelle sekvenser Visuelle sekvenser, som titlen antyder, handler om præsentation af visuel information på en tidslinje. Normalt når vi ser på en scene, kan vi opfatte hele sceneriet på een gang, i modsætning til en samtale, hvor ordene kommer et efter et - dvs de er på et tids linie. Visual sekventering handler om opbevaring og genkaldelse af visuelle billeder i samme rækkefølge, som de blev opfattet. Disse færdigheder rækker ud over læsefærdighederne, som det fremgår af opgaverne for dette område. De kunne bl.a. handle om at genkende tingene i den rækkefølge, de blev vist, såvel som de kunne udvikle evnerne til at udvikle en skriftlig historie, hvor handlingen er "set" i hjernen. (7) Rumlig placering (fx top, bund, bagved, foran, venstre, højre) Mange ordblinde har problemer med rumlige bevidsthed, og især udtrykke sig vedrørende "flytbare" forhold. For eksempel er "op" en tydeligvis fast stilling. Men hvis to personer står over for hinanden, så er det, der er til venstre for en person ikke til venstre for den anden. Ved at øve disse områder, kan disse forhold blive mere tydelige. Da de er placeret i rummet, er nogle af spillene forsøgt anvendt fysisk (snarere end blot virtuelt). Bevægelse er en valgmulighed, så som f.eks. at flytte fødderne på et dansegulv.

10 8 guide for trainers Appendix 1 Oversigt over læringsspillene Læringsspil Til noter Auditiv skelnen Lydøvelser: lyttemæssig skelnen Betoning Rim Samme bogstav 2 ens Navne Bynavne Musiklyde Rytmer Støj Lydmæssige billeder Butik Lufthavn Gade Restaurant Biograf

11 9 guide for trainers Lydmæssige hukommelsesøvelser Samme lyd Ringetoner Trafikstøj Slagtøjsrytme Navne Bynavne Ringetoner Trafikstøj Slagtøjsrytme Navne Bynavne Rimeord Ord-lyds-par Grib akustisk billede Butik Lufthavn Gade Restaurant Biograf Auditiv hukommelse

12 10 guide for trainers Spørgsmål til en historie Pakke taske Sammenligne billeder og lyde Supermarked Komme hjem 1 Komme hjem 2 Gadekryds 1 Gadekryds 2 Spil en sekvens Lyde 1 Lyde 2 Lyde 3 Musikbilleder 1 Musikbilleder 2 Taler du Klingon? Klingon 1 Klingon 2 Klingon 3 Klingon 4 Klingon 5 Auditive sekvenser

13 11 guide for trainers Samme billede Sko 1 Sko 2 T-shirt 1 T-shirt 2 Bil logoer Sammenlignelige billeder Biler T-shirt Bogstaver 1 Bogstaver 2 Sko Kinesiske tegn Billede-begyndelses bogstaver Find objektet Ballon 1 Ballon 2 Sejle 1 Sejle 2 Sejle 3 Visuel hukommelse

14 12 guide for trainers Flytte bogstaver Marked Bücher Libros Ønsker Totschki Visuel skelnen Find forskellene Tatovering på fod Tekst collage 1 Tekst collage 2 Tatovering på arm Tatovering på fod 2 Billede i billedet Maleri Grafitti Tekst collage Kunst Fodsål Pixelation Landskab 1 Ansigter 1

15 13 guide for trainers Ansigter 2 Bogstaver Symboler Billed quiltning Cykeldele Farvede mønstre BW mønstre 1 BW mønstre 2 Kroppen Saml prikkerne Prik 1 Prik 2 Prik 3 Prik 4 Prik 5 Visuelle sekvenser Kørsel Træer 1 Træer 2 Træer 3 Reklamer dag Reklamer nat Pak en taske

16 14 guide for trainers Ændring af ansigter Gammel romer Gammel egypter Rokoko Romantikken Middelalderen Døv piano Keyboard 1 Keyboard 2 Keyboard 3 Keyboard 4 Keyboard 5 Fortsæt linien Bøger på hylde 1 Bøger på hylde 2 Bøger på hylde 3 Sko på hylde 1 Sko på hylde 2 Rumlig placering Puslespil Muren Aftenstemning Grafitti Manden

17 15 guide for trainers Rørsystem Puslespil roteret Luftballon Tegning Vandfald Kvinde Slange Labyrint Dans Tangram Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5

18 16 guide for trainers Appendix 2 Sådan bruges hjemmesiden Indledning Indgangen til hjemmesiden er denne adresse: Her får de besøgende en generel information om EDysGate projektet. Forsiden er oversat til følgende sprog: Engelsk, tysk, spansk, dansk og bulgarsk. Registrerede brugere har muligheden for at logge sig ind og fortsætte til de lukkede sider af hjemmesiden. Hjemmesiden har to forskellige funktionsmåder: Én til elever

19 17 guide for trainers og én til administration. Generelt er der to forskellige områder på hjemmesiden: et spilleområde og en administrationsdel. Elever har kun adgang til spilleområdet. Administrationsområdets funktioner afhænger af hvilke rettigheder brugeren har. Følgende roller er defineret inden for områderne: elever og ledelse. Administrationsområdet deler undervisere og administratorer. Hvis en bruger er logget ind som elev vil han/hun komme direkte til spilleområdet. Ellers er hovedskærmen til administration. Elev Som elev giver hjemmesiden kun adgang til spil og point. Hver bruger har en tildelt rolle på hjemmesiden som bestemmer hvad man kan og ikke kan på hjemmesiden. Elever har kun lov til at spille. De får direkte adgang til spillesiden. De kan vælge at spille et spil og se pointregnskabet for det valgte spil.

20 18 guide for trainers Spil-skærmen Spilskærmen indeholder tre hovedområder: værktøjslinje, menuområde og spilleområde. Værktøjslinjen Værktøjslinjen indeholder følgende knapper: Exit knappen Ved at trykke på denne knap forlader brugeren det begrænsede område. Menu knappen skjuler eller viser menuområdet Elev spørgeskema - Denne knap viser et spørgeskema, der indeholder spørgsmål om det generelle indtryk af hjemmesiden. Underviser spørgeskema - Underviserens spørgeskema indeholder spørgsmål om kvaliteten af hjemmesiden fra undervisnings synspunkt.

21 19 guide for trainers Menuområdet Menuområdet er opdelt i tre faner: Spil, Indstillinger og Point. Spil Dette faneblad giver brugeren en oversigt over spilstrukturen. Brugeren kan vælge et spil fra træ-strukturen ved at vælge det med venstre musetast. Indstillinger Dette faneblad gør brugeren i stand til at ændre password. Point Her kan man finde point-scoren for det aktuelt valgte spil. OBS: Der bliver først genereret point når spillet er spillet færdigt ellers bliver der ikke lagret oplysninger om spilleaktiviteten.

22 20 guide for trainers Spilleområdet Spilleområdet er det største område på skærmen. Det viser oplysninger om det valgte spil. Disse oplysninger skifter alt efter det valgte: Hvis en gruppe er valgt kommer der en visuel præsentation af spillene i den valgte gruppe. Hvis det er et spil, der er valgt, kommer der en tekst, der fortæller, hvordan man spiller spillet. Nogle nationer har valgt, at der skal være en indtalt tekst her også heriblandt Danmark. Når selve spillet er igang bliver det vist i dette område. Når et spil er valgt fra træstrukturen i menuområdet bliver der vist to knapper: Genstart - knappen - Denne knap genstarter spillet Elev spørgeskema - knappen Denne knap præsenterer brugeren for et spørgeskema, der indeholder spørgsmål om det aktuelle spil. Undervisere Hvis brugeren hører til én af følgende grupper: underviser, leder eller administrator er det administrationsskærmen, der bliver vist, når man logger sig ind på siden. Denne side er opdelt i faneblade. Hver brugergruppe har forskellige faneblade. Funktionaliteten på de forskellige faneblade kan derfor variere alt efter hvilken administrationsgruppe man tilhører. Uanset hvilken gruppe man tilhører er der et direkte link til spilleområdet Spil spillene denne side vil blive åbnet i et nyt vindue.

23 21 guide for trainers Undervisere er personer, der har rettigheder til at oprette kontoer til elever. De har mulighed for at gå ind på elevernes sider for at hjælpe dem med login og for at tjekke deres point. Underviser skærm Vigtigt: Dette vindue har rettigheder som den aktuelt indloggede bruger. Underviserskærmen giver brugeren mulighed for at styre sine grupper af studerende eller at udfylde Underviser spørgeskemaet. Dette spørgeskema er det samme, som kan åbnes fra spilleskærmen ved hjælp af knappen. Bruger fanebladet For hver bruger på hjemmesiden er der registreret følgende: brugernavn, password, alder, køn, sprog og klasse.

24 22 guide for trainers Når der oprettes en ny bruger skal felter mærket med * udfyldes. Knappen Tilføj tilføjer brugerinformationerne til databasen. Knappen Gem gemmer ændringer/tilføjelser til den aktuelle bruger. Knappen Gå til viser et spillevindue for den valgte elev. Denne funktion gør det muligt for underviseren at hjælpe eleven med at logge ind eller at se point for den aktuelle bruger. Tip: Det er praktisk at tilknytte alle brugere til en klasse. Dette gør det muligt for underviseren kun at vise brugerne for en udvalgt klasse. Hvis antallet af brugere er stort, kan dette spare tid, når man vil søge efter en bestemt elev. Udvælgelsen af elever klassevis sker ved at vælge klassen i rullelisten Vis denne klasse. På den nederste del af denne fane vises en oversigt over de studerende, der hører til den aktuelle underviser. Tabellen viser maksimum 10 rækker. Hvis der er flere end 10 studerende, kan man rulle op og ned med rulleknapperne, der kommer frem i toppen af tabellen. En anden funktion i tabellen gør det muligt for brugeren at sortere rækkerne i tabellen efter forskellige kriterier. Dette gøres ved at klikke på kolonneoverskriften for den kolonne, man vil sortere efter. Efter det første klik vil rækkerne blive sorteret i stigende orden. Efter det andet klik vil de blive sorteret i faldende orden, og efter det tredje klik vil sorteringen være ophævet.

25 23 guide for trainers Man kan klikke på overskriften på flere kolonner for at sortere efter flere kriterier. I forhold til de beskrevne felter har ledere og administratorer mulighed for at fastsætte niveauet for brugeren som studerende eller underviser og for at ændre underviser for en udvalgt bruger. Ordliste fanebladet Ordliste fanebladet er synligt for ledere og administratoren. Her er alle sætninger og ord, der er brugt på hjemmesiden. Alle poster, der kan oversættes har en unik identifikation (feltnavn) og en oversættelse. Hvis en sætning ikke er oversat, er den placeret i toppen af tabellen og er oplyst. For hver sætning i tabellen er feltnavnet, den engelske tekst og oversættelsen vist. Dette er også tilfældet for den engelske version. På den måde kan man istedet for den direkte oversættelse skrive en anden tekst. For at ændre oversættelsen af en sætning skal man klikke på rækken med sætningen og skrive oversættelsen i dialogboksen. Klik derefter på Enter eller klik på OK. Administrator har desuden mulighed for at tilføje et nyt sprog og nye sætninger.

26 24 guide for trainers Spil fanebladet På dette faneblad kan brugeren ændre indholdet (ikke strukturen!) af spilletræet. Fanebladet indeholder træstrukturen for spillene sammen med de egenskaber, der findes for det enkelte spil. Spil-delen viser den logiske placering i træstrukturen. Spillene er inddelt i områder og subområder. Brugeren vælger et spil og samtidig de egenskaber, der er for spillet. Træet, der er synligt i venstre side viser kun spil på brugerens sprog. Hvert land har et sprog, der bruges som standard. I dette tilfælde er det det tyske. Meningen er, at det tyske sprog skal bruges som baggrund. I første omgang er sætningerne taget fra dette sprog. Hvis det sprog brugeren bruger har en anden ordlyd af sætningen, kan denne uploades og bruges. På denne måde er alt, hvad der eksisterer for det tyske område tilgængeligt for de andre sprog. Hvis noget er

27 25 guide for trainers angivet for den ikke-tyske version, så er denne post vist. Eksempel: Vi har spillet "Intonation" uploadet i den tysksprogede sektion. Hvis ingen anden version er uploadet så vil alle brugere se den tyske version, når de besøger det. Hvis en ny lokal version af spillet er lavet på spansk og det er uploadet, så vil de spanske sprog brugere se den version på spansk. Brugerne af alle andre sprog vil stadig se den tyske version af spillet. De andre elementer der er lavet i den lokale version af spillet er de to billeder (billede og logo). Hvert element i træet er beskrevet med følgende egenskaber: Spil navn Spillets navn er den tekst, der er vist som overskrift for elementet. Det kan repræsentere et spil, et område eller et underområde. Filnavn I dette felt kan du vælge den fil, der skal uploades. Denne fil vil senere blive vist som et In this field you choose a file to upload. Denne fil vil senere blive vist som et spil, eller demo, der er tilknyttet den aktuelt valgte fil. Hvis et spil bliver uploadet så vil det altid blive vist. Hvis der ikke er uploadet et spil, bliver spillet fra standard-sproget vist, eller hvis der ikke er tilknyttet et spil bliver en beskrivelse af området vist. For at slette en uploadet fil klikkes i feltet Slet og tryk Gem.

28 26 guide for trainers Billede filnavn Dette billede repræsenterer det visuelle område. Det er muligt at overføre mere end ét billede til et objekt. I sådanne tilfælde er det de to første uploadede billeder, der bruges til at skabe "mouse enter" virkning. For at slette alle de uploadede billeder klikkes der i boksen Slet og tryk Gem. Logo Billede Filnavn Her er det muligt at uploade et billede, der vil blive vist i øverste venstre del af rammen. Normalt bruges det til at repræsentere det område, hvor spillet er placeret. Det er godt (men ikke nødvendigt) at have sådan et for et område, og et delområde i spil træet. For at slette det uploadede billede klik i boksen Slet og tryk Gem. Baggrundsfarve Her kan du skrive en baggrundsfarve til spillet. Indtastningen skal være i formen #rrggbb. Tallene skal være i hexadecimal form.

29 27 guide for trainers Beskrivelse Dette er en beskrivende tekst til det valgte element, hvis der ikke er noget spil uploadet. For at gemme ændringer som brugeren har lavet klik på Gem knappen. Ud over denne funktionalitet har administratoren mulighed for at tilføje og fjerne elementer i spillet træet. Ressourcer Ud over de egenskaber beskrevet ovenfor, kan hvert spil have en række ressourcer, der tildeles det. Indtil nu er hjælpefilen den eneste nødvendige filtype for spillet. For at uploade en ny fil, skal du vælge den med knappen Gennemse, og tryk på knappen Tilføj. Hvis du vil fjerne en ressource fil, skal du klikke på det røde kryds foran filnavnet.

30 28 guide for trainers Sprøgeskemaer På dette faneblad finder man spørgeskemaet til undervisere. I venstre side er der en kort beskrivelse af spørgeskemaet. Til højre er spørgsmålene. Smilierne repræsenterer værdien af din mening om spillene. Den længst til venstre repræsenterer det dårligste og den længst til højre repræsenterer det bedste. I tekstfelterne kan underviseren lave en beskrivelse af sin mening. Når man er færdig med at udfylde skemaet trykker man på knappen Indsend. Hver gang siden bliver åbnet, bliver indholdet hentet fra databasen, så eleverne kan rette sine data. Knappen Questionnaire summary uddrager alle de aktuelle svar fra spørgsmålsdatabasen (elevernes svar). Det er de rå data fra spørgeskemaerne. Hvis brugeren vil, kan han/hun kopiere dataene over i et regneark for videre forarbejdning. ;-) ).

31 29 guide for trainers Hjælp For hver fane på undervisersiderne (med undtagelse af spørgeskemaet) findes der en kort hjælpe side, der hjælper brugeren med arbejdet. For at lukke hjælpesiden klikkes med musen på knappen. Siderne er kun på engelsk. Administratorer Ledere har yderligere rettigheder, der giver dem mulighed for at redigere indholdet af rammen. De kan oprette underviser eller elev kontoer. De er ansvarlige for udseendet på deres eget sprog, som omfatter: spil lagt i rammer, billeder henføres til spillene, beskrivelsestekster, hjælpetekster. Administratoren med administrationsrettigheder kan ændre strukturen i spil, kan observere alle brugere og har adgang til hele sprogdatabasen.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere