BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret"

Transkript

1 BILAGSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret

2 Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling på spørgsmål under de overordnede temaer i undersøgelsen. Bilagsrapporten er nødvendig for at forstå, hvordan eleverne vurderer de enkelte delområder helt ned på spørgsmålsniveau. Det giver et skarpere og mere detaljeret billede af, hvordan overbliksrapporten er sammensat, og hvordan eleverne vurderer de enkelte elementer i undervisningsmiljøet. Bilagsrapporten kan dermed også bruges til at sammenligne beelser på enkelte spørgsmål, fx med tidligere undersøgelser eller med andre klasser eller afdelinger på skolen, hvis der er gennemført lignende undersøgelser. Frekvensgrafer: elevernes beelser af spørgsmål Under temaopdelte overskrifter, fx Trivsel, Fagligt læringsmiljø eller Sundhed, afrapporteres de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Hvis undersøgelsen indeholder beelser for flere målgrupper med forskellige spørgeskemaer, fx indskoling, mellemtrin og udskoling er afrapporteringen ligeledes opdelt i samme målgrupper. Til højre for hvert spørgsmål vises den gennemsnitlige (forkortet ) fordeling af elevernes beelser på en scoreskala fra 1 til, hvor er det mest positive og 1 det mindst positive gennemsnit. Dernæst viser farvede frekvensgrafer, hvordan elevernes fordeler sig i procent på de mulige kategorier, hvor: Mørkegrøn meget positiv vurdering Mindre mørkegrøn positiv vurdering Mellemgrøn Lysegrøn Meget lysegrøn neutral, nogenlunde eller mellem god vurdering mindre positiv vurdering negativ eller mindst positiv vurdering For, hvor eleverne kunne vælge flere kategorier, vises fordelingen med andre farver end de grønne. Farverne til at skelne fordeling af multiple er ikke er en skallering fra positive til negative vurderinger, idet alle er lige gyldige. De multiple indgår derfor heller ikke i beregningsgrundlaget for den gennemsnitlige scoreskala eller for point i overbliksrapporten. let af elever, der har et på det pågældende spørgsmål, vises til højre for farveinddelingerne. En forskel i antallet af beelser kan skyldes: 1. 'Ved ikke' udgår af resultatopgørelsen 2. at et indgår i et betinget spørgsmål, dvs. et uddybende spørgsmål til emnet, betinget af et i et forudgående spørgsmål 3. at et er en del af multiple choice -2- Esbjerg Realskole

3 4. at nogle elever ikke har gennemført hele spørgeskemaet (fremgår af nedenstående rapportstatus). Resultaterne og undervisningsmiljøet Resultaterne fra bilagsrapporten kan sammen med overbliksrapporten udgøre fundamentet for skolens undervisningsmiljøvurdering, UMV, eller for en opfølgning heraf. Drøft resultaterne med eleverne for en konstruktiv opfølgning og UMV-proces. Læs mere om undervisningsmiljøvurdering under Hjælp eller på dcum.dk. Rapportstatus elever i undersøgelsen 439 beelser 19 Delvist gennemførte 3 Svarprocent 43,1% -3- Esbjerg Realskole

4 Indholdsfortegnelse 1 Resultater for skoleområdet 1.1 Trivsel Er du glad for at gå i skole Klassen og venskaber Tryghed Mobning og alvorligt drilleri Lærer-elev relationer Fagligt læringsmiljø Motivation Timerne og undervisningen Faglig læring Undervisningsformer Faglig evaluering og vejledning Sundhed Helbred og velbefindende Fravær og fritid Kost og bevægelse Fysiske og æstetiske rammer Klassen Skolens generelle indearealer Skolens udearealer Sikkerhed Generelt indtryk af skolen (mellemtrin og udskoling) 0 1. Indeklima Støj Lys Luft Temperatur -4- Esbjerg Realskole

5 1 Resultater for skoleområdet 1.1 Trivsel Er du glad for at gå i skole Indskoling Er du glad for at gå i skole? 3, ,3 3 4, Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Er du glad for at gå i skole? 4, , 0 0 4, Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Er du glad for at gå i skole? -- Esbjerg Realskole

6 4, , , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -6- Esbjerg Realskole

7 1.1.2 Klassen og venskaber Indskoling Er du glad for din klasse? 3, 40 60,0 4, 9 11 Ja Nogle gange Nej Er I gode ved hinanden i klassen? 4, , , Ja Nogle gange Nej Har du nogen venner i klassen? 3, , , 7 2 Ja, mange Ja, nogle stykker Nej, ingen Har du nogen at lege med i frikvarterne? -7- Esbjerg Realskole

8 3, , 3 4, Ja, for det meste Nogle gange Nej, aldrig Bliver du uvenner med nogen af de andre i skolen? 3, ,3 12 3, Ja, tit Nogle gange Nej, aldrig Mellemtrin Er du glad for din klasse?,0 9 4, , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler I hinanden godt i klassen? -- Esbjerg Realskole

9 4, , 0 0 4, Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Har du nogen venner i klassen? 4, 6 9 4, , Ja, mange Ja, en del Ja, et par stykker Ja, én Nej, ingen Har du nogen at være sammen med i frikvarterne? 4, , , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Sker det, at du bliver uvenner (uenig, skændes osv.) med nogen i skolen? -9- Esbjerg Realskole

10 4, , , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Er du glad for din klasse? 4, , , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler I hinanden godt i klassen? 4, , , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Har du nogen venner i skolen? -10- Esbjerg Realskole

11 4, , ,4 2 Ja, mange Ja, en del Ja, et par stykker Ja, én Nej, ingen Har du nogen at være sammen med i frikvarterne? 4, , , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Sker det, at du bliver uvenner med nogen i skolen? 3, , , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -11- Esbjerg Realskole

12 1.1.3 Tryghed Mellemtrin Tænker du på at skifte skole? 4,9 91 4, , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Tænker du på at skifte skole? 4, , , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -12- Esbjerg Realskole

13 1.1.4 Mobning og alvorligt drilleri Indskoling Er der nogen i skolen, der driller dig, så du bliver ked af det? 3, , ,0 41 Ja, tit Nogle gange Nej, aldrig Hvem driller dig, så du bliver ked af det? - - Nogle fra din klasse 3, ,0 1, Ja Nej Hvem driller dig, så du bliver ked af det? - - Nogle fra en anden klasse 2, , , Ja Nej Hvem driller dig, så du bliver ked af det? - - Nogle af de voksne -13- Esbjerg Realskole

14 ,0 3,0,0 20 Ja Nej Får du hjælp af de voksne, når du bliver drillet? 4, , , Ja Nogle gange Nej Får du hjælp af andre børn, når du bliver drillet? 4, , , Ja Nogle gange Nej Er du med til at drille andre, så de bliver kede af det?,0 4 4, , Mellemtrin Ja Nogle gange Nej Synes du, der er nogen i klassen, der bliver mobbet? -14- Esbjerg Realskole

15 ,0 14,0 12 4, Ja Nej Er du blevet mobbet i dette skoleår?,0 4, , Nej Ja, nogle få gange Ja, et par gange om måneden Ja, et par gange om ugen Ja, hver dag Hvem var med til at mobbe dig? Du må gerne vælge flere Én eller flere fra min klasse? Én eller flere fra en parallelklasse? Én eller flere fra de ældre klasser? Én eller flere fra de yngre klasser? Én eller flere af lærerne? Har du været med til at mobbe nogen i skolen? -1- Esbjerg Realskole

16 ,0,0 1 4, Ja Nej Hvis nogen i din klasse eller på skolen bliver mobbet, gør de voksne så noget ved det? 4, , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke ret tit Nej, aldrig Udskoling Synes du, at der er nogen i klassen, der bliver mobbet? 4, , , Ja Nej Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4, , , Nej Ja, nogle få gange Ja, et par gange om måneden Ja, et par gange om ugen Ja, hver dag -- Esbjerg Realskole

17 Hvem var med til at mobbe dig? Du må gerne vælge flere Én eller flere fra min klasse Én eller flere fra en parallelklasse Én eller flere fra de ældre klasser Én eller flere fra de yngre klasser Én eller flere af lærerne Har du været med til at mobbe nogen i skolen? 4, ,0 32 4, Ja Nej Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør de voksne så noget ved det? 4, , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke ret tit Nej, aldrig -17- Esbjerg Realskole

18 1.1. Lærer-elev relationer Indskoling Er du for glad dine lærere?,0 4, 12 4, 93 2 Ja, alle eller de fleste Ja, nogle få Nej, ingen eller næsten ingen Får du skæld ud af dine lærere? 3, , , Ja, tit Nogle gange Nej, aldrig Er der en voksen på skolen, du kan tale med, hvis du er ked af det?,0,0 4, Ja Nej Mellemtrin Er du glad for dine lærere? -1- Esbjerg Realskole

19 4, , , Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, nogle enkelte Ja, én Nej, ingen Får du skæld ud af dine lærere? 4, , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler dine lærere dig retfærdigt?(fx rimeligt, rigtigt eller forkert i en situation) 4, 6 9 4, 7 2 4, Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Er der en voksen på skolen, du kan tale med, hvis du har brug for det? (Fx har problemer eller er ked af det) 4, , , Ja Nej -19- Esbjerg Realskole

20 Udskoling Er du glad for dine lærere? 4, , , Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, nogle enkelte Ja, én Nej, ingen Får du skæld ud af dine lærere? 4, , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Behandler dine lærere dig retfærdigt?(fx rimeligt, rigtigt eller forkert i en situation) 4, , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Er der en voksen på skolen, du kan tale med, hvis du har brug for det?(fx har problemer eller er ked af det) -20- Esbjerg Realskole

21 4, , , Ja Nej -21- Esbjerg Realskole

22 1.2 Fagligt læringsmiljø Motivation Indskoling Har du lyst til at lære noget i skolen?,0,0 4, Ja Nogle gange Nej Er timerne spændende? 3, , , Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Er du interesseret i at lære i skolen? 4, , , 37 Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Er timerne spændende? -- Esbjerg Realskole

23 4, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Udskoling Er du interesseret i at lære i skolen? 4, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Er timerne spændende? 3, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag -23- Esbjerg Realskole

24 1.2.2 Timerne og undervisningen Indskoling Har du nemt ved at koncentrere dig i timerne? 4, ,3 3 4, Ja Nogle gange Nej Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2, , , Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Har du nemt ved at koncentrere dig i timerne? 4, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? -24- Esbjerg Realskole

25 3, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Udskoling Har du nemt ved at koncentrere dig i timerne? 4, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? 2, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag -2- Esbjerg Realskole

26 1.2.3 Faglig læring Indskoling Hvordan klarer du dig i timerne?,0 4 4, , Godt Nogenlunde Ikke så godt Mellemtrin Hvor enig er du? - Jeg klarer mig godt fagligt i skolen 4, , , Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Udskoling Hvor enig er du? - Jeg klarer mig godt fagligt i skolen 4, , , Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig -26- Esbjerg Realskole

27 1.2.4 Undervisningsformer Indskoling -27- Esbjerg Realskole

28 1.2. Faglig evaluering og vejledning Indskoling Får du ros af lærerne for dit skolearbejde? 3, ,3 3 4, Ja Nogle gange Nej Er dine lærere gode til at hjælpe dig i timerne?,0 4, 12 4, 91 9 Ja Nogle gange Nej Hjælper dine klassekammerater dig i timerne, hvis du har brug for det? 2, , 7 2 3, Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Får du ros af lærerne for dit skolearbejde? -2- Esbjerg Realskole

29 4, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Får du hjælp til skolearbejdet? Du må gerne vælge flere Udskoling Fra læreren? Fra andre voksne? Fra andre elever? Hjemmefra? Gennem lektiecafé? Jeg har ikke brug for hjælp til skolearbejdet Nej Får du ros af lærerne for dit skolearbejde? 3, , , Ja, i alle fag Ja, i mange fag I nogle fag Nej, i meget få fag Nej, ikke i nogen fag Får du hjælp til skolearbejdet? Du må gerne vælge flere -29- Esbjerg Realskole

30 Fra læreren Fra andre voksne Fra andre elever Hjemmefra Gennem lektiecafé Jeg har ikke brug for hjælp til skolearbejdet Nej -- Esbjerg Realskole

31 1.3 Sundhed Helbred og velbefindende Indskoling Hvordan har du det for tiden? 4, , , 7 2 Godt Nogenlunde Dårligt Føler du dig alene i skolen? 4, , 2 7 4, Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Hvordan har du det for tiden? 4, , , Rigtig godt Godt Nogenlunde Dårligt Rigtig dårligt Føler du dig sund og rask? -31- Esbjerg Realskole

32 4, , 7 2 4,6 6 3 Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Føler du dig alene i skolen? 4, , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Hvordan har du det for tiden? 4, , , Rigtig godt Godt Nogenlunde Dårligt Rigtig dårligt Føler du dig sund og rask? 4, , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -32- Esbjerg Realskole

33 Føler du dig alene i skolen? 4, , , Ja, altid Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -33- Esbjerg Realskole

34 1.3.2 Fravær og fritid Indskoling Er du tit hjemme fra skole, fordi du er syg? 4,2 20 0,0 4,9 2 9 Mellemtrin Ja Nej Hvor meget fravær har du haft indenfor de sidste 2 måneder? 4, ,6 3 4, Intet fravær 1-3 dage 4-6 dage 7-10 dage 11 dage eller mere Hvad er grunden til dit fravær? Du må gerne vælge flere -34- Esbjerg Realskole

35 Udskoling Jeg har været syg Jeg har svært ved at følge med i timerne Jeg har det ikke godt i klassen Jeg har det ikke godt med én eller flere af lærerne Jeg har været på ferie Jeg er træt af at gå i skole Der er problemer hjemme Jeg kan ikke overskue min hverdag Andet Hvor meget fravær har du haft indenfor de sidste 2 måneder? 3, , , Intet fravær 1-3 dage 4-6 dage 7-10 dage 11 dage eller mere Hvad er grunden til dit fravær? Du må gerne vælge flere Jeg har været syg Jeg har svært ved at følge med i timerne Jeg har det ikke godt i klassen Jeg har det ikke godt med én eller flere af lærerne Jeg har været på ferie Jeg er træt af at gå i skole Der er problemer hjemme Jeg kan ikke overskue min hverdag Andet -3- Esbjerg Realskole

36 1.3.3 Kost og bevægelse Indskoling Bevæger du dig i frikvartererne?,0,0,0 9 2 Ja, for det meste Nogle gange Nej, aldrig -36- Esbjerg Realskole

37 1.4 Fysiske og æstetiske rammer Klassen Indskoling Er jeres klasselokale rart at være i? 4,6 0 20,0 4, Ja Nogle gange Nej Mellemtrin Har du og dine klassekammerater indflydelse på, hvordan jeres klasseværelse ser ud? 3, , , Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Udskoling Har du og dine klassekammerater indflydelse på, hvordan jeres klasselokale ser ud? 3, , , Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke -37- Esbjerg Realskole

38 1.4.2 Skolens generelle indearealer Indskoling Kan du lide at være inden for på skolen? 4, ,3 3 4, Ja, for det meste Nogle gange Nej, aldrig Er toiletterne på skolen i orden? 3, , , Ja Nogenlunde Nej Mellemtrin Hvor tilfreds er du med - din arbejdsplads? 4, 0 4 4, , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - faglokaler? -3- Esbjerg Realskole

39 4, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Muligheden for at bruge skolens computere? 4, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Internetforbindelsen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Muligheden for at printe? -39- Esbjerg Realskole

40 4, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Rengøringen? 4,4 41 4, , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - - Skolens bibliotek? 4, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - indeområder? -40- Esbjerg Realskole

41 4, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - udeområder? 4, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvordan er toiletterne på skolen? 2, , , Helt i orden I orden Nogenlunde Ikke i orden Slet ikke i orden Udskoling Hvor tilfreds er du med - din arbejdsplads? -41- Esbjerg Realskole

42 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - faglokalerne? 4, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - muligheden for at bruge skolens computere? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - internetforbindelsen? -42- Esbjerg Realskole

43 2, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - muligheden for at printe? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - rengøringen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - skolens bibliotek? -43- Esbjerg Realskole

44 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - indeområder? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med - udeområder? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvordan er toiletterne på skolen? -- Esbjerg Realskole

45 3, , , Helt i orden I orden Både i orden og ikke i orden Ikke i orden Slet ikke i orden -4- Esbjerg Realskole

46 1.4.3 Skolens udearealer Indskoling Kan du lide at være uden for på skolen?,0 4, 12 4, Ja, for det meste Nogle gange Nej, aldrig Udskoling Er elevrådet med til at bestemme, hvad der skal ske på skolen? (Fx indretning, aktiviteter, arrangementer) 3, , , Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke -46- Esbjerg Realskole

47 1.4.4 Sikkerhed Indskoling Ved du, hvad du skal gøre, hvis der opstår brand på skolen?,0 4, , Ja Nej Er du kommet så alvorligt til skade i skolen, at du blev hentet af dine forældre eller skulle til læge? 4, , 12 4, 14 6 Ja Nej Hvornår kom du til skade? - I frikvarteret 1,0 1,0 1 1, Ja Nej Hvornår kom du til skade? - I timen -47- Esbjerg Realskole

48 ,0 1 1,0 1 4, Ja Nej Mellemtrin Ved du, hvad du skal gøre, hvis der opstår brand på skolen?,0,0,0 Ja Nej Er du kommet alvorligt* til skade på skolen i dette skoleår?(*alvorligt = at dine forældre blev kontaktet, at du skulle til læge eller på skadestuen) 4, , ,7 92 Nej Ja Hvornår kom du til skade? I frikvarteret I timen Udskoling -4- Esbjerg Realskole

49 Ved du, hvad du skal gøre, hvis der opstår brand på skolen? 4, , , Ja Nej Er du kommet slemt eller alvorligt til skade på skolen i løbet af dette skoleår? 4, , , Ja, mange gange Ja, nogle gange Ja, et par gange Ja, en enkelt gang Nej Hvor skete dit/dine uheld? Du må gerne vælge flere Indendørs Udendørs I forbindelse med undervisningen I et frikvarter -49- Esbjerg Realskole

50 1.4. Generelt indtryk af skolen (mellemtrin og udskoling) Mellemtrin Er elevrådet med til at bestemme, hvad der skal ske på skolen? (Fx indretning, aktiviteter og arrangementer) 3, , , Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke -0- Esbjerg Realskole

51 1. Indeklima 1..1 Støj Indskoling Kan du høre, hvad lærerne siger i timerne? 4, , 12 4,6 2 1 Ja Nogle gange Nej Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2, , , Ja, tit Nogle gange Nej, aldrig Mellemtrin Kan du høre, hvad lærerne siger i timerne? 4, 2 1 4, , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Bliver du forstyrret af larm i timerne? -1- Esbjerg Realskole

52 3, , , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Udskoling Kan du høre, hvad lærerne siger i timerne? 4,7 70 4, , Ja, altid Ja, for det meste Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Bliver du forstyrret af larm i timerne? 3, , , Ja, meget tit Ja, tit Nogle gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig -2- Esbjerg Realskole

53 1..2 Lys Indskoling Hvad synes du om lyset i klassen?,0 4 4,6 12 4, Der er for lidt lys Der er tilpas med lys Der er for meget lys Mellemtrin Hvor tilfreds er du med lyset i klassen? 4, 41 4, , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Udskoling Hvor tilfreds er du med lyset i klassen? 4, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds -3- Esbjerg Realskole

54 1..3 Luft Indskoling Lugter der grimt i klassen? 4, , 2 7 4,3 2 6 Mellemtrin Ja Nogle gange Nej Hvor tilfreds er du med luften i klassen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Udskoling Hvor tilfreds er du med luften i klassen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds -4- Esbjerg Realskole

55 1..4 Temperatur Indskoling Er der for varmt eller for koldt i klassen? 4, , , For varmt For koldt Tilpas Mellemtrin Hvor tilfreds er du med temperaturen i klassen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Udskoling Hvor tilfreds er du med temperaturen i klassen? 3, , , Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds -- Esbjerg Realskole

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Kost- Og Realskole Faaborg-Midtfyn Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Kost- Og Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Hadsund Skole Mariagerfjord Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Hadsund Skole Mariagerfjord Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Hadsund Skole Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Bakkeskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. St. Magleby Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. St. Magleby Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT St. Magleby Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Spjellerup Friskole Faxe Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Spjellerup Friskole Faxe Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Spjellerup Friskole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vittenbergskolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling på

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Viby Friskole Roskilde Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Viby Friskole Roskilde Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Viby Friskole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser

Læs mere

BILAGSRAPPORT. UMV Basis. Alminde-Viuf Fællesskole Kolding Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. UMV Basis. Alminde-Viuf Fællesskole Kolding Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT UMV Basis Alminde-Viuf Fællesskole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vejlernes NaturFriskole Thisted Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vejlernes NaturFriskole Thisted Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vejlernes NaturFriskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Hillerød Vest Skolen Hillerød Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Hillerød Vest Skolen Hillerød Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Hillerød Vest Skolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Distriktsskole Ølstykke Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Risskov Efterskole & Sansestormerne Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 6B Vestre Skole Svendborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 6B Vestre Skole Svendborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 6B Vestre Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 3 Friskolen - Østerlund Sønderborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. 3 Friskolen - Østerlund Sønderborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT 3 Friskolen - Østerlund Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Efterskoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Efterskoler Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Efterskoler Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Tallerupskolen Assens Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Tallerupskolen Assens Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Tallerupskolen Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klippen. Den Kristne Friskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klippen. Den Kristne Friskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 213 Klippen. Den Kristne Friskole Termometeret Overbliksrapport Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede beelser fordeler

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sportsefterskolen SINE Tønder Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sportsefterskolen SINE Tønder Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sportsefterskolen SINE Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 1 Salling Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nr. Nissum Skole Lemvig Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nr. Nissum Skole Lemvig Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nr. Nissum Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Humlum Skole Struer Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Humlum Skole Struer Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Humlum Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Ørum Skole Februar/marts 2013. Ørum Skole Viborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Ørum Skole Februar/marts 2013. Ørum Skole Viborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Ørum Skole Februar/marts 2013 Ørum Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Åbenrå Friskole Aabenraa Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Åbenrå Friskole Aabenraa Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT 7A Åbenrå Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Gørding Skole Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Gørding Skole Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Gørding Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Klostermarken Skole Slagelse Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2 c+d Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 213 Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Silkeborg Efterskole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Silkeborg Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. U Team 1- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. U Team 1- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT U Team 1- Hvinningdalskolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT U Team 2- Hvinningdalskolen Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Harløse Skole Hillerød Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Harløse Skole Hillerød Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Harløse Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Klassen og andre fællesskaber 2 Er du glad for din klasse? 3 Behandler I hinanden godt i klassen? 4 Har du nogen venner i skolen? Ja, mange Ja, en del Ja, et par

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Skanderborg Ungdomsskole Skanderborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Skanderborg Ungdomsskole Skanderborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Skanderborg Ungdomsskole Termometeret Læsevejledning en viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Brædstrup Skole Horsens Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Brædstrup Skole Horsens Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Brædstrup Skole Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sigerslevøster Privatskole Hillerød Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sigerslevøster Privatskole Hillerød Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sigerslevøster Privatskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sofiendalskolen Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sofiendalskolen Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sofiendalskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Københavns Kommunes Ungdomsskole, ledelsessekretariatet Københavns Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Københavns Kommunes Ungdomsskole, ledelsessekretariatet Københavns Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT s Udomsskole, ledelsessekretariatet Termometeret Læsevejledni Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Gylling Efterskole Odder Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Gylling Efterskole Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 Hold: 0C, 0D, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 0A, 0B Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Hjerm Dagtilbud... undersøgelser i rapporten 2... Undersøgelsernes navne,... Resultater er opdelt på Køn... Resultater er sammenlignet

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% 49 / 23% 117 / 56% 40 / 19% 4 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% 49 / 23% 117 / 56% 40 / 19% 4 / 2% Forlad arkivet Tilbage Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 48 / 23% 139 / 66% 18 / 9% 5 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Tjørnegårdsskolen Gentofte Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Tjørnegårdsskolen Gentofte Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Tjørnegårdsskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnehaven Solstrålen, Tarm... undersøgelser i rapporten 3... Undersøgelsernes navne Solstrålen Tarm, Lærken - august,, Solstrålen

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Jakobskolen Termometeret Læsevejledni Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vestegnens Privatskole Høje-Taastrup Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vestegnens Privatskole Høje-Taastrup Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vestegnens Privatskole Høje-Taastrup Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledni Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Fjelstervang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 23 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Kvaglundskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Kvaglundskolen Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Kvaglundskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT N. Kochs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hans Rømer Skolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Fænøsund Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vester Hassing Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vester Hassing Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vester Hassing Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Flakkebjerg Skole Slagelse Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Flakkebjerg Skole Slagelse Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Flakkebjerg Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Lindved Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vittenbergskolen Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vittenbergskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ferslev Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ferslev Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ferslev Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Bakkeskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ellidshøj Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ellidshøj Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ellidshøj Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Fjordskolen Lolland Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Fjordskolen Lolland Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Fjordskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 009 Efterskolen Flyvesandet Nordfyns Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 009 Efterskolen Flyvesandet Nordfyns Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 13 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Præstemoseskolen Hvidovre Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Præstemoseskolen Hvidovre Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Præstemoseskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skolen på Herredsåsen Kalundborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skolen på Herredsåsen Kalundborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skolen på Herredsåsen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Mobning. Undervisningsmiljøundersøgelse 4.-9. årgang Stige Skole November 2007. Ja, flere gange. Nej. Ja, en enkelt gang.

Mobning. Undervisningsmiljøundersøgelse 4.-9. årgang Stige Skole November 2007. Ja, flere gange. Nej. Ja, en enkelt gang. Undervisningsmiljøundersøgelse 4.-9. årgang Stige Skole November 2007 Mobning Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra din egen klasse? Er du inden for de sidste 2 måneder blevet

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nyborg Friskole Nyborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nyborg Friskole Nyborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nyborg Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen I Frederikshavn Frederikshavn Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen I Frederikshavn Frederikshavn Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Privatskolen I Frederikshavn Frederikshavn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirkeskolen Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirkeskolen Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Dannevirkeskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skansevejens Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skansevejens Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skansevejens Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen Nakskov Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen Nakskov Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Privatskolen Nakskov Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Åbenrå Friskole Aabenraa Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Åbenrå Friskole Aabenraa Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Åbenrå Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sindal Privatskole Hjørring Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sindal Privatskole Hjørring Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sindal Privatskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ejsing Friskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ejsing Friskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ejsing Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Løve-Ørslev Skole Kalundborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Løve-Ørslev Skole Kalundborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Løve-Ørslev Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. N. Zahles Gymnasieskole Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. N. Zahles Gymnasieskole Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT N. Zahles Gymnasieskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirke Kostskole Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirke Kostskole Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Dannevirke Kostskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Elev UMV 2013 Ganløse Skole. Ganløse Skole Egedal Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Elev UMV 2013 Ganløse Skole. Ganløse Skole Egedal Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Elev UMV 2013 Ganløse Skole Ganløse Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Fænøsund Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT U Team 2- Hvinningdalskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Basis 2013 Ejstrupholm Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Skolen ved vandet' 2008 Tbn M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste Ikke

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis Balleskolen Balleskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis Balleskolen Balleskolen Silkeborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Basis Balleskolen 2013 Balleskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere