Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: p.a. og "venstre" refererer til føreren, når denne sidder i normal kørestilling. Beskrivelse af kørsel med passager gælder kun de lande, hvor dette er tilladt. I teksten og i figurerne refererer symbolerne, der er mærket med modelsymbolet ( 50 2T 504T 1004T ) kun til den anførte model. H 1. udgave: juli 2005 FARE Symbolet angiver en potentiel fare, der kan resultere i alvorlige kvæstelser eller i dødsfald. ADVARSLER - FORSKRIFTER GENERELLE OPLYSNINGER Læs før start af motoren denne instruktionsbog omhyggeligt med særlig opmærksomhed på afsnittet "SIKKER KØRSEL". Din og andres sikkerhed afhænger ikke alene af din hurtighed, reflekser og smidighed, men også af dit kendskab til køretøjet, af dets effektivitet og af dit kendskab til grundlæggende information om SIKKER KØRSEL. Få derfor et grundigt kendskab til køretøjet, således at du bliver i stand til at køre sikkert i trafikken. PAS PÅ Produceret og trykt af: DECA s.r.l. Via Vincenzo Giardini, Lugo (RA) - Italia Tel Fax spx.com på vegne af: aprilia s.p. a. via G. Galilei, Noale (VE) - Italy Tel (0) Fax (0) Symbolet angiver en potentiel fare, der kan resultere i kvæstelser eller beskadigelse af køretøjet. VIGTIGT Ordet "VIGTIGT" er anvendt i denne instruktionsbog til angivelse af vigtige oplysninger eller instruktioner. 2 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T VIGTIGT Denne instruktionsbog skal betragtes som en del af køretøjet. Instruktionsbogen skal altid overdrages til den nye ejer i tilfælde af videresalg af køretøjet. aprilia har i forbindelse med udformningen af denne instruktionsbog lagt stor vægt på kontrol og opdatering af oplysningerne. Da aprilia produkterne konstant undergår forbedringer, kan der være mindre forskelle mellem dit køretøj og det køretøj, der beskrives i instruktionsbogen. I tilfælde af uklarhed med hensyn til instruktionsbogens indhold kan du rette henvendelse til den Officiel aprilia forhandler. Vedrørende kontroller og reparationer, der ikke er beskrevet i denne instruktionsbog, køb af originale aprilia, reservedele og tilbehør samt anmodning om specifikke råd må du udelukkende rette henvendelse til de Officielle aprilia, Forhandlere og Servicecenter, som garanterer pålidelig og hurtig service. Vi takker for valget af aprilia og vi ønsker dig en god kørsel. Alle rettigheder forbeholdes i alle lande med hensyn til elektronisk lagring, reproduktion og total eller delvis anvendelse i alle former. VIGTIGT I enkelte lande kræver lovgivningen overholdelse af normer vedrørende forurening og støj samt udførelse af regelmæssige kontroller på køretøjet. I disse lande påhviler det køretøjets bruger at gøre følgende: Rette henvendelse til en Officiel aprilia forhandler for at få udskiftet de pågældende komponenter med komponenter, som er typegodkendte i det pågældende land. Få udført de nødvendige regelmæssige kontroller af køretøjet. I denne brugsanvisning er de forskellige versioner mærket med følgende symboler: 50 2T 504T 1004T model 50cc 2 takst karburator model 50cc 4 takts model 100cc 4 takts lys (Automatic Switch-on Device) version med automatisk tænding af ekstraudstyr version med tromlebremse version med katalysator VERSION: VIGTIGT Angiv den kode, der findes på RESERVEDELS KODEETIKETTEN ved bestilling af reservedele hos den lokale forhandler. Angiv identifikationsforkortelsen i nedenstående felt for at huske den, også hvis etikken forsvinder eller bliver ulæselig. Etiketten er påklistret stellets venstre tværstang. Fjern inspektionslåget for at kunnelæse etiketten, se side 52 (DEMONTERING AF BAKSPEJLE). Storbritannien Østrig Portugal Finland Belgien Tyskland Frankrig Spanien Grækenland Holland Schweiz Danmark Japan Singapore Italien Polen Israel Sydkorea Malaysia Chile Bermuda U.S.A. Australien Brasilien Sydafrika New Zealand Canada Kroatien Slovenien Tyrkiet brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSMEDDELELSER... 2 TEKNISKE INFORMATIONER... 2 ADVARSLER - FORSKRIFTER - GENERELLE OPLYSNINGER GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSNORMER BEKLÆDNING TILBEHØR...

3 .. 8 BELASTNING HOVEDELEMENTERNES PLACERING.. 10 HOVEDELEMENTERNES PLACERING PLACERING AF BETJENINGSKNAPPER / INSSTRUMENTER OG BLINKLYS TABEL OVER INSTRUMENTER OG KONTROLLAMPER UAFHÆNGIGE HOVEDKONTROLLER BETJENINGER PÅ VENSTRE SIDE AF STYRET BETJENINGER PÅ STYRETS HØJRE SIDE. 16 TÆNDINGSKONTAKT STYRLÅS ANDET UDSTYR UDLØSNING / BLOKERING AF SADDEL. 18 HANDSKERUM

4 .. 18 TYVERISIKRINGSKROG VÆRKTØJSSÆT TASKEKROG PLACERING AF HJELM I DEN BAGESTE HJELMBOKS HOVEDKOMPONENTER BENZIN SMØREMIDLER PÅFYLDNING AF MOTOROLIE. 23 KONTROL AF TRANSMISSIONSOLIENIVEAUET

5 . 24 UDSKIFTNING AF MOTOROLIE OG FILTER.. 25 BREMSEVÆSKE - HENSTILLINGER.. 25 BREMSESKIVER BAG-TROMLEBREMSE DÆK AUTOMATISK TÆNDING AF LYS _ LYDPOTTE/ UDSTØDNINGSLYDDÆMPERE BRUGERVEJLEDNING.. 31 INDLEDENDE KONTROL START IGANGSÆTNING OG KØRSEL.. 35 INDKØRING

6 .. 37 STANDSNING PARKERING PLACERING AF KØRETØJET PÅ MIDTERSTE STØTTEBEN FORSLAG TIL FOREBYGGELSE AF TYVERI VEDLIGEHOLDELSE SKEMA OVER PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE SKEMA OVER PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE IDENTIFIKATIONSDATA.. 45 FORHJULET BAGHJUL...

7 KONTROL AF BREMSEBELÆGNINGERNES NEDSLIDNING TJEK FOR SLID AF BREMSESKO EFTERSYN AF FOR- OG BAGHJULSOPHÆNG KONTROL AF STYRETØJ KONTROL AF MOTORDREJNINGSPUNKTETS AKSE DEMONTERING AF BAKSPEJLE FJERNELSE AF FORRESTE HÅNDTAGS KÅBE FJERNELSE AF INSPEKTIONSLÅG FJERNELSE AF UDSTØDNINGSLYDDÆMPER FJERNELSE AF FODHVILERPANELET KONTROL AF STØTTEBEN.. 55 KONTROL AF KONTAKTER...

8 REGULERING AF TOMGANGSHASTIGHED JUSTERING AF GASHÅNDTAGET TÆNDRØR BATTERI.. 58 LANG TIDS INAKTIVITET. 59 KONTROL OG RENGØRING AF TERMINALER OG KLEMMER FJERNELSE AF BATTERI KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAUET.. 61 GENOPLADNING AF BATTERIE.

9 INSTALLATION AF BATTERI UDSKIFTNING AF SIKRING LODRET JUSTERING AF LYSSTRÅLE PÆRER UDSKIFTNING AF FORLYGTEPÆRER UDSKIFTNING AF FORRESTE OG BAGERSTE BLINKLYSPÆRER.. 65 UDSKIFTNING AF BAGLYSPÆREN UDSKIFTNING AF BAGERSTE BLINKLYSPÆRER UDSKIFTNING AF NUMMERPLADELYS (LANDE HVOR DETTE FORUDSES).. 67 UDSKIFTNING AF INSTRUMENBRÆTS PÆRER TØMNING AF BRÆNDSTOF FRA TANKEN.. 69 RENGØRING...

10 LANG TIDS STILSTAND TEKNISKE DATA SMØREMIDDELTABEL ELDIAGRAM SYMBOLFORKLARING SCARABEO OFFICIELLE FORHANDLERE OG SERVICECENTRE brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T sikker kørsel GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSNORMER For at køre køretøjet skal man være i besiddelse af alle lovkrav (kørekort, minimumsalder, psykofysiske egnethed, forsikring, statsafgifter, registrering, nummerplade osv..). Det tilrådes at få kendskab til og blive fortrolig med køretøjet ved at køre i områder med mindre trafiktæthed og/eller i private områder. Indtagelse af nogle medicinske stoffer, alkohol og narkotiske eller bevidsthedsudvidende stoffer, forøger i betragtelig grad risikoen for ulykker. Vær sikker på at du befinder dig godt psykofysisk, at du er klar til kørsel, med særlig opmærksomhed på fysisk træthed og døsighed. De fleste trafikulykker skyldes førerens manglende erfaring. Lån ALDRIG køretøjet ud til begyndere og vær under alle omstændigheder sikker på, at føreren opfylder alle nødvendige krav til kørslen. Overhold omhyggeligt alle vejskilte og nationale og lokale færdselsregler. Undgå pludselige manøvrer, der kan være farlige for dig og andre (eksempel: stejle oph;jets bruger er personligt ansvarlig for valg af installation og brug af tilbehør. Undgå at tildække horn eller lygter ved montering af tilbehør, hvilket kan hæmme disses funktion, at begrænse affjedringens funktion og styrvinklen eller at hæmme betjeningernes funktion samt at nedsætte afstanden til jorden og hældningsvinklen ved sving. Undgå at anvende tilbehør som hæmmer adgangen til betjeninger, idet reaktionstiden ved nødstilfælde kan blive forlænget. Store strømlinieskærme og vindskærme monteret på køretøjet kan skabe aerodynamiske kræfter som kan forringe køretøjets stabilitet under kørslen. Dette gælder specielt ved høje hastigheder. 8 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T Kontrollér at udstyret er fastmonteret korrekt til køretøjet, og at det ikke udgør nogen fare under kørslen. Tilføj eller ændr ikke elektrisk apparatur, som overskrider køretøjets kapacitet, idet køretøjet således pludseligt kan stoppe, eller der kan opstå farlig strømsvigt i hornet eller i blinklysene. aprilia anbefaler brug af originalt (aprilia tilbehør). BELASTNING Vær forsigtig og mådeholden ved placering af bagage. Bagagen skal placeres så tæt som muligt ved køretøjets tyngdepunkt og så jævnt fordelt som muligt på de to sider for at nedsætte eventuelle balanceproblemer til et minimum. Sørg ydermere for at lasten fastgøres sikkert til køretøjet, især under lange ture. Fastgør under ingen omstændigheder uhåndterlige, omfangsrige, tunge og/eller farlige genstande til styret, skærmene og gaflerne: det vil gøre køretøjet langsommere i sving og uundgåeligt forringe dets manøvreevne. Lad være med at placere for uhåndterlig bagage på køretøjets sider, det kan ramme personer eller forhindringer og forårsage at herredømmet over køretøjet mistes. Kør ikke med nogen form for bagage, som ikke er fastgjort sikkert til køretøjet. Kør ikke med bagage, som rager for langt ud over bagagebæreren, eller som dækker lygter, horn eller blinklys. Kør ikke med dyr eller børn på handskerummet eller på bagagebæreren. Overskrid ikke maksimumsvægten som er tilladt for hver sidetaske. Hvis køretøjet er overbelastet, kan dets stabilitet og manøvreevne forringes. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 9 HOVEDELEMENTERNES PLACERING 50 2T 50 2T 50 2T SYMBOLFORKLARING 1) Horn 2) Startpedal 3) Handskerum 4) Sikringsholdere 5) Batteri 6) Venstre passagerfodhviler (lande hvor dette forudses) 10 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 7) Saddellås 8) Bagagebærer 9) Midterste støtteben 10) Luftfilter 11) Inspektionslåg 50 2T SYMBOLFORKLARING 1) Blandingsolietank 2) Låg til blandingsolietank 3) Benzintankdæksel 4) Tændingskontakt/styrlås 5) Taskekrog 6) Stelnummer dæksel 7) Forbremsevæsketank 8) Tændrør 9) Benzintank 10) Højre passagerfodhviler (lande hvor dette forudses) 11) Tyverisikringskrog (til armeret aprilia "Body- Guard" wirelås ) brug

11 og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T T HOVEDELEMENTERNES PLACERING 50 2T 50 2T 1004T 50 4T 100 4T apri lia SYMBOLFORKLARING 1) Horn 2) Handskerum 3) Sikringsholdere 4) Batteri 5) Venstre passagerfodhviler (lande hvor dette forudses) 6) Saddellås 7) Bagagebærer 8) Midterste støtteben 9) Startpedal 10) Luftfilter 11) Inspektionslåg 12 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 50 4T 100 4T SYMBOLFORKLARING 1) Benzintankdæksel 2) Tændingskontakt/styrlås 3) Taskekrog 4) Stelnummer dæksel 5) Forbremsevæsketank 6) Tændrør 7) Benzintank 8) Højre passagerfodhviler (lande hvor dette forudses) 9) Tyverisikringskrog (til armeret aprilia "Body- Guard" wirelås ) brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 13 PLACERING AF BETJENINGSKNAPPER / INSSTRUMENTER OG BLINKLYS 50 2T 50 4T 100 4T 12 4/ / mph km/h 30 mph km/h 11 3 aprilia 1/2 R aprilia 1/2 R Km Km /4 40 1/2 R / mph km/h mph km/h aprilia aprilia 1/2 R Km Km SYMBOLFORKLARING 1) Elektriske betjeninger på styrets venstre side 2) Bagbremsehåndtag 3) Venstre bakspejl 4) Instrumenter og kontrollamper 5) Højre bakspejl 1004T 6) Forbremsehåndtag 7) Gashåndtag 8) Elektriske betjeninger på styrets højre side 9) Tænding/styrlås kontakt ( - - ) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Speedometer Brændstofniveauindikator() Grøn kontrollampe for blinklys() Kilometertæller Blå kontrollampe for fjernlys () Rød kontrollampe for blandingsoliereserve () Grøn kontrollampe for nærlys () 504T 1004T 50 2T 14 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T TABEL OVER INSTRUMENTER OG KONTROLLAMPER Beskrivelse Kontrollampe for blinklys Kontrollampe for blandingsoliereserve 50 2T Funktion Den blinker, når blinklyset er tændt.

12 Den tændes, når tændingskontakten står på "", et bremsegreb er blevet aktiveret og der er blevet trykket på startknappen "". Der udføres således kontrol af pærens korrekte funktion. Hvis pæren ikke tændes under start, skal den udskiftes. Hvis kontrollampen tændes og ikke slukkes efter at have sluppet startknappen "", eller den tændes under normal drift, betyder det, at blandingsoliens niveau er i reserve. Hvis dette er tilfældet, skal der påfyldes blandingsolie, se side 22 (BLANDINGSOLIE). PAS PÅ Sumtæller Speedometer Kontrollampe for nærlys 504T 1004T Angiver det samlede antal kørte kilometertal. Viser kørehastigheden. Den tændes, når forlygtens lys er i nærlysposition. Den tændes, når forlygtens lys er i fjernlysposition. Den viser tilnærmelsesvist brændstofniveauet i tanken. Advarselslampe for fjernlys Brændstofniveauindikator brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 15 UAFHÆNGIGE HOVEDKONTROLLER BETJENINGER PÅ VENSTRE SIDE AF STYRET 5 BETJENINGER PÅ STYRETS HØJRE SIDE VIGTIGT De elektriske komponenter fungerer kun når tændingsnøglen er i position "". VIGTIGT startet. 1) LYSVÆLGER( - ) Når lysvælgeren står på "", aktiveres nærlyset, hvis den står på " ", aktiveres fjernlyset. 2) TRYKKNAP FOR DEAKTIVERING AF BLINKLYS (s) Med blinklysenes kontakt (3) flyttet mod højre eller venstre deaktiveres blinklysenes funktion ved tryk på trykknappen. 3) BLINKLYSKONTAKT () Spostare l'interruttore verso sinistra, per indicare la svolta a sinistra; spostare l'interruttore verso destra, per indicare la svolta a destra. Tryk på trykknappen (2) for at deaktivere blinklyset. 4) TRYKKNAP FOR HORN () Ved tryk på denne knap aktiveres hornet. 16 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T VIGTIGT VIGTIGT startet. De elektriske komponenter fungerer kun når tændingsnøglen er i position "". Belysningssystemet fungerer kun, når motoren er Belysningssystemet fungerer kun, når motoren er 5) STARTKNAP() Ved tryk på startknappen og ved samtidigt at trække i et bremsegreb (for- eller bag) får startmotoren motoren til at køre rundt. For startproceduren, se side 32 (START). Position Funktion Fjernelse af nøglen Styrlås TÆNDINGSKONTAKT Tændingskontakten er placeret på højre side ved siden af styrets stamme. STYRLÅS Nøglen kan Styret er blokeret. Det tages ud. er hverken muligt at starte motoren eller at tænde lygterne. Der kan hverken tændes for motoren eller for lygterne. Nøglen kan tages ud. FARE Drej aldrig nøglen til "" under kørsel for at undgå at du mister kontrollen over køretøjet. BETJENING For at betjene styrlåsen: u Drej styret helt til venstre. u Drej nøglen (1) i position "", og tryk den ind. u Slip nøglen. VIGTIGT Nøglen (1) tænder tændingsnøglen/ styrlåsen, handskerummet og saddellåsen. Der medleveres to nøgler sammen med køretøjet (en reservenøgle). VIGTIGT Ekstranøglen må ikke gemmes på køretøjet. Motoren kan Nøglen kan ikke tages tændes. ud. Lysene tændes ved udført start. VIGTIGT på styret. u Drej Drej nøglen og drej samtidigt nøglen (1) modsat uret (mod venstre), dej langsomt styret, indtil nøglen (1) står på "". u Derpå trækkes nøglen ud. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 17 ANDET UDSTYR UDLØSNING / BLOKERING AF SADDEL For udløsning og løft af saddel: u Stil køretøjet på det midterste støtteben på et solidt og vandret terræn. u Sæt tændingsnøglen (1) i sadellåsen. u Drej nøglen med uret og løft sadlen (2). VIGTIGT Kontrollér før sadlen sænkes og blokeres, at nøglen ikke er glemt i rummet under sadlen. u For blokering af sadlen: sænk den og tryk midt på den, indtil låsen udløses. HANDSKERUM For åbning af handskerummet: u Stil køretøjet på det midterste støtteben på et solidt og vandret terræn. u Sæt tændingsnøglen i låsen (3) og drej den i urets retning. For lukning: u Sæt tændingsnøglen i låsen, drej den i urets retning ved at trykke på den, drej derefter nøglen i modsat retning for blokering. u Træk nøglen ud og tjek, at rummet er lukket. TYVERISIKRINGSKROG Tyverisikringskrogen (4) er placeret på køretøjets højre side. For at forebygge risiko for tyveri af køretøjet anbefales det at fastlåse det med et armeret "Body- Guard" aprilia kabel (5) der fås hos Officiel aprilia forhandler. FARE Brug ikke krogen til at løfte køretøjet med eller til andre formål, da den udelukkende er fremstillet til at sikre køretøjet, når det er parkeret. FARE Vær sikker på, at sadlen er blokeret korrekt, før kørslen startes. FARE Fyld ikke handskerummet for meget. Maks. tilladt vægt: 1,5 kg 18 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 50 2T 50 4T 100 4T VÆRKTØJSSÆT Udløs og løft sadlen for at få adgang til værktøjssættet, se side 18 (UDLØSNING / BLOKERING AF SADDEL). 50 2T 504T 1004T TASKEKROG Nøglerne er fastgjort i batterirummets lågs øverste del. Værktøjssættet består af: 1 rørformet nøgle på 21 mm (1); 1 skruetrækker (2) med en krydskærvspids af PH typen størrelse 2 og med den anden ende med hansekskantnøgle på 4 mm. Nøglerne er placeret i deres sæde i plastiketuiet under sadlen. Værktøjssættet består af: 1 rørformet nøgle på 16 mm (1); 1skruetrækker (2) med en krydskærvspids af PH typen størrelse 2 og med den anden ende med hansekskantnøgle på 4 mm. n 1 O-tætningsring til de to værktøjer. FARE Hæng ikke for store tasker eller poser på taskekrogen, da det kan forringe køretøjets manøvredygtighed og føddernes bevægelse.

13 Taskehanken (3) er placeret under sadlen i den underste del. Maks. tilladt vægt: 1,5 kg brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T T u Anbring hjelmen (3) indvendigt i den bageste hjelmboks og anbring den kun således, som det vises på figuren, og som det vises på klæbemærkaten i boksen. u Luk den bageste hjelmboks (2) indtil der høres et klik og træk nøglen ud af låsen (1). PAS PÅ Lad ikke nøglen blive siddende i låsen. PLACERING AF HJELM I DEN BAGESTE HJELMBOKS. Takket være den bageste hjelmboks er det ikke nødvendigt at tage hjlemen med, hver gang køretøjet parkeres. FARE Kør ikke med den bageste hjelmboks åben. Det kan forringe sikkerhedsforholdene under kørslen. For placering af hjelm: u Sæt køretøjet på midterste støtteben, se side 38 (PLACERING AF KØRETØJET PÅ MIDTERSTE STØTTEBEN). u Træk nøglen ud af tændingskontakten og sæt den i låsen (1) på den bageste hjlemboks. u Drej nøglen modsat uret og åbn den bageste hjelmboks (2). 20 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T HOVEDKOMPONENTER BENZIN 50 2T 50 4T 100 4T FARE Brændstof, som anvendes til fremdrift af forbrændingsmotorer er yderst brændbart og kan under visse forhold blive eksplosivt. Det er vigtigt at påfylde benzin og udføre vedligeholdelse i et godt udluftet område, med slukket motor. Ryg ikke under påfyldningen og i nærheden af brændstofdampe. Undgå fuldstændigt kontakt med åben ild, gnister og andre kilder, der kan forårsage tænding eller eksplosion af brændstoffet. Undgå ligeledes udslip af brændstoffet fra hjulnavet, da det kan komme i brand ved berøring med motorens brændende overflader. Hvis der utilsigtet spildes benzin, skal det sikres, at det pågældende område er fuldstændigt tørt, før køretøjet startes. Brændstoffet udvides ved varme og ved solstråler, fyld derfor aldrig tanken helt op til kanten. Skru dækslet omhyggeligt til efter benzinpåfyldning. 1 1 Undgå enhver kontakt af benzin med huden samt inhalering af dampe. EFTERLAD IKKE BRÆNDSTOF I NATUREN. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. Anvend blyfri super benzin med minimumsoktantal 95 (N.O.R. M.) og 85 (N.O.M.M.). For påfyldning af brændstof: u Løft sadlen, se side 18 (UDLØSNING / TANKKAPACITET (inklusiv reservetank): 8 b TANKRESERVE: 1 b PAS PÅ Hæld ikke additiver eller andre former for substanser i brændstoffet. Hvis der anvendes en tragt eller lignende, skal det sikres, at den er helt ren. u Påfyld brændstof. BLOKERING AF SADDEL). u Skru benzindækslet af (1). FARE Sæt dækslet (1) korrekt på igen efter afsluttet påfyldning. u Sæt dækslet (1) på igen. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 21 SMØREMIDLER BLANDINGSOLIE 50 2T 50 2T 50 2T 1 FARE Motorolie kan skade din hud alvorligt, hvis den kommer i kontakt med den hver dag over længere tid. Vask hænderne grundigt efter at have brugt olien. I forbindelse med vedligeholdelse anbefales det at bære latex handsker. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. BORTSKAF IKKE OLIEN I MILJØET. Fyld blandingsolietanken for hver 2000 km (1250 mi). Køretøjet er forsynet med en centralenhed, der styrer en elektronisk pumpe for korrekt olietilførsel til smøring af motoren se side 75 (SMØREMIDDELTABEL). Når tanken går i reserve, vises det ved tænding af kontrollampen for blandingsoliereserve "" der findes på instrumentbrættet, se side 14 (PLACERING AF BETJENINGSKNAPPER / INSSTRUMENTER OG BLINKLYS). Blandingsoliepåfyldning i tanken: u Løft sadlen, se side 18 (UDLØSNING / PAS PÅ Vær forsigtig. Undgå spild af olie. Kontrollér, at der ikke hældes olie på eller i nærheden af nogle af komponenterne. Fjern spild af olie omhyggeligt. I tilfælde af lækager eller funktionsforstyrrelser skal du rette henvendelse til en Officiel aprilia forhandler. BLOKERING AF SADDEL). PAS PÅ Hvis køretøjet anvendes uden olie, vil motoren tage alvorlig skade. Hvis olien i blandingstanken slipper op, eller hvis blandingsoliens slange fjernes, er det nødvendigt at rette henvendelse til en Officiel aprilia forhandler der vil sørge for udluftning. Dette arbejde er absolut påkrævet, idet der kan ske alvorlige skader på motoren hvis denne kører med luft i olieblandingssystemet. u Fjern den lille prop (1). TANKKAPACITET: 1,5 TANKRESERVE: 0,6 b b PAS PÅ Hæld ikke additiver eller andre former for substanser i olien. Hvis der anvendes en tragt eller lignende, skal det sikres, at den er helt ren. u Påfyld olie. PAS PÅ Sæt dækslet (1) korrekt på igen efter afsluttet påfyldning. u Sæt dækslet (1) på igen. 22 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T MOTOROLIE 504T 1004T I 4T motorerne benyttes motorolien til at smøre fordelingsorganerne, bænkholderne og varmeenheden. 50 4T 100 4T 1 u Niveauet er korrekt, hvis det ca. når det mærkede hak på målepinden i forhold til maksimums niveauet. u Påfyld, hvis det kræves. MAX niveau referencen angiver en mængde på ca. 850cc motorolie. Hvis kontrollen udføres efter at have benyttet køretøjet, dvs. med varm motor, vil niveaulinien være lavere. For at udføre en korrekt kontrol er det nødvendigt at vente mindst 10 minutter efter at motoren er standset for at få et korrekt niveau. PÅFYLDNING AF MOTOROLIE Påfyld motorolie for hver 2000 km (1250 mi). FARE Utilstrækkelig oliemængde kan forårsage adskillige skader på selve motoren. I alle 4T motoerene er forringelsen af oliens egenskaber, ligesom et vist forbrug, normalt. Især kan forbruget påvirkes af brugsforholdene (f. eks..: ved altid at køre med "fuld gas" øges olieforbruget). Den hyppighed hvormed olien skal udskiftes i følge vedligeholdelsesprogrammet bestemmes af den samlede oliemængde i motoren samt af det målte gennemsnitsforbrug, der måles efter standardiserede procedurer. 2 TJEK MOTOROLIENIVEAU Tjek motorolieniveauet for hver 2000 km (1250 mi). u Sæt køretøjet på midterste støtteben, se side 38 (PLACERING AF KØRETØJET PÅ MIDTERSTE STØTTEBEN).

14 PAS PÅ Eventuelle oliepåfyldninger skal udføres efter at have kontrolleret niveauet. Der må i alle tilfælde aldrig påfyldes så meget olie, at det overstiger MAX niveauet. For hver 2000 km (1250 mi) forudses det i alle tilfælde, at der hos en Officiel aprilia forhandler, udføres en kontrol og eventuel påfyldning af motorolie. PAS PÅ Hver gang køretøjet benyttes med kold motor, skal motorolieniveauet kontrolleres. u Skru oliemålepinden af, og træk den ud PAS PÅ For at undgå enhver form for problemer, anbefales det at kontrollere olieniveauet hver gang køretøjet benyttes. (1). u Rengør den del, der er i berøring med olien, med en ren klud. u Skru oliemålepinden i igen (1) i påfyldningshullet (2). u Træk oliemålepinden ud igen (1) og aflæs det niveau målepinden har nået. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T PAS PÅ Stram påfyldningsdækslet (1) og (3) udtømningsdækslet og vær sikker på, at olien ikke løber ud. Tjek jævnligt, at der ikke er lækager ud for afskærmningens dæksels pakning. Anvend ikke køretøjet med utilstrækkeligt, forurenet eller ukorrekt smøremiddel, da det kan fremskynde slid af de dele, der er i bevægelse og det kan forårsage uoprettelig skade. For kontrol og udskiftning skal der rettes henvendelse til en Officiel aprilia forhandler. TRANSMISSIONSOLIE 50 2T Transmissionsolien skal udskiftes efter de første 500 km (312 mi), og derefter for hver km (7500 mi) eller hvert 2. år T 1004T Transmissionsolien skal udskiftes efter de første 1000 km (625 mi), og derefter for hver 8000 km (5000 mi) eller hvert 2. år. For konrol og udskiftning skal der rettes henvendelse til en Officiel aprilia forhandler. KONTROL AF TRANSMISSIONSOLIENIVEAUET BORTSKAF IKKE OLIEN I NATUREN. Læs omhyggeligt (VEDLIGEHOLDELSE). side 40 u Kør nogle kilometer indtil den normale u u u u u u u driftstemperatur nås, og stands derefter motoren. Sæt køretøjet på det midterste støtteben. Skru oliemålepinden af og træk den ud (1). Rengør den del, der er i berøring med olien, med en ren klud. Skru oliemålepinden i igen (1) i påfyldningshullet (2). Træk oliemålepinden ud igen og aflæs det niveau olien har nået på målepinden. Niveauet er korrekt, hvis det ca. når den lille prik på oliemålepinden. Påfyld, hvis det kræves. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T T 100 4T 1 2 UDSKIFTNING AF MOTOROLIE OG FILTER 504T 1004T Udskiftning af olien og rengøring af filtret skal ske efter hver 4000 km (2500 mi) hos en Officiel aprilia forhandler. Motoren skal tømmes ved at lade olien løbe ud af udtømningsproppen (2). Hæld motoren med 10 til venstre for at lette udløbet fra netfiltret. Fyld efter at have rengjort netfiltret og sat dækslet på igen og strammet det (2), med ca. 850 cc olie i påfyldningsdækslet (1). Start derefter køretøjet, lad det køre i nogle minutter og sluk det: tjek niveauet efter ca. 5 minutter og påfyld eventuelt olie uden nogensinde at overskride MAX niveauet. Benyt ny olie til påfyldning og udskiftning, se side 75 (SMØREMIDDELTABEL). BREMSEVÆSKE - HENSTILLINGER FARE Pludselige ændringer i spillerum eller en elastisk modstand på bremsegrebet skyldes problemer i det hydrauliske system. Kontakt en Officiel aprilia forhandler i tilfælde af tvivl om den perfekte funktion af bremsesystemet, og når det ikke er muligt at udføre de normale kontroller. FARE At lade motoren køre uden tilstrækkeligt smøremiddel eller med ukorrekte smøremidler fremskynder slid på de dele, der er i bevægelse, og det kan forårsage alvorlige skader. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 25 BREMSESKIVER FARE Bremserne er de komponenter som i største grad sikrer sikkerheden og af d e n n e g r u n d s k a l d e altid være i perfekt stand. Kontrollér dem altid inden køretøjet anvendes. En snavset skive tilsviner bremsebelægningerne med deraf følgende reduktion af bremseeffekten. De snavsede bremsbelægninger skal udskiftes, mens den tilsmudsede skive skal rengøres med et affedtningsmiddel af høj kvalitet. Bremsevæsken skal skiftes hver andet år af en Officiel aprilia forhandler. Tøv ikke med at kontakte en Officiel aprilia forhandler i tvivlstilfælde om bremsesystemets korrekte funktion, og når det ikke er muligt selv at udføre den normale kontrol. FARE Vær særlig opmærksom på bremseskiven og friktionspakningerne ved at kontrollere, at de ikke er snavsede eller fedtede især efter udførelse af vedligeholdelsesindgreb eller kontrol. Kontrollér, at bremseslangen ikke er snoet eller slidt. BORTSKAF IKKE VÆSKEN I NATUREN. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. Bremsevæsketanken er placeret i nærheden af forbremsegrebets tilkobling. Tjek jævnligt bremsevæskeniveauet i tanken og bremsebelægningens slid, se side 50 (KONTROL AF BREMSEBELÆGNINGERNES NEDSLIDNING). FARE Anvend ikke køretøjet, hvis der konstateres lækager fra bremsesystemet. KONTROL For kontrol af niveau skal gøres følgende: u Stil køretøjet på det midterste støtteben på et solidt og vandret terræn. u Drej styret således, at væsken i tanken er parallel med "MIN" referencen på glasset. MIN = min. niveau. VIGTIGT Le seguenti De følgende oplysninger gælder kun bremsesystemet med forbremse. Efterhånden som bremseklodserne slides op, falder væskeniveauet for automatisk at kompensere for dette slid. 26 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T Tjek at bremsevæsken i tanken ikke overstiger "MIN" mærket på glasset. Hvis væsken ikke når "MIN" mærket: u Verificare PAS PÅ Væskeniveauet falder gradvist efterhånden som bremseklodserne slides. bremsebelægningernes slid, se side 50 (KONTROL AF BREMSEBELÆGNINGERNES NEDSLIDNING). Hvis bremseklodserne og/eller skiven ikke skal udskiftes: u Kontakt en Officiel aprilia forhandler der vil sørge for påfyldning. u Tjek 1 BAG-TROMLEBREMSE FARE Bremserne er de komponenter som i største grad sikrer sikkerheden og af d e n n e g r u n d s k a l d e altid være i perfekt stand.

15 Kontrollér dem altid inden køretøjet anvendes. Tøv ikke med at kontakte en Officiel aprilia forhandler i tvivlstilfælde om bremsesystemets korrekte funktion, og når det ikke er muligt selv at udføre den normale kontrol. PAS PÅ Kontrollér bremsernes effektivitet. Hvis der er et stort spillerum på bremsegrebet, eller hvis bremsesystemets effektivitet reduceres, skal der rettes henvendelse til en Officiel aprilia forhandler, da det kan være nødvendigt at udlufte systemet. JUSTERING AF BREMSE u Mål den afstand bremsegrebet dækker, før bremsen aktiveres. Tomgangsvandringen ved bremsegrebets ende skal være ca. 10 mm. For justering af spillerum: u Skru på stilleskruen (1). u Træk bremsen gentagne gange og tjek, at hjulet drejer frit efter at have sluppet bremsen. u Kontrollér bremsernes effektivitet. PAS PÅ Fuldstændig stramning af stilleskruen (1) betyder, at bremseskoene er slidte; se i dette tilfælde side 50 (TJEK FOR SLID AF BREMSESKO). brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 27 VIGTIGT Opvarmningen af bremseskoene forårsaget af opbremsningen kan ændre spillerummet mellem friktionsmaterialet og tromlen. Det er derfor en god idé at også at tjekke spillerummet når bremseskoene har driftstemperatur. u Kør en prøvetur og træk bagbremsen to eller tre gange. FARE Udfør kontrollen med standset motor. køretøjet, se (PARKERING). u Tjek at hjulet drejer frit. u Parker side 38 DÆK Dette køretøj er forsynet med dæk med slanger. FARE Hvis dæktrykket modsat er for lavt, vil dæksiderne være (1) under større belastning og dækket kan glide på fælgen eller det kan blive løst, med deraf følgende tab af herredømmet over køretøjet. Ved pludselige opbremsninger, kan dækkene endog ryge af fælgene. Ydermere kan køretøjet skride ved sving. Kontrollér dækkenes overflade og nedslidning, idet dæk i dårlig stand kan forringe både vejgrebet og kontrollen over køretøjet. Visse dæktyper, der er typegodkendte t i l d e t t e k ø r e t ø j, er fors yne t me d slidindikatorer. Om nødvendigt gøres følgende: FARE Tjek jævnligt dækkenes tryk i omgivelsestemperatur, se side 72 (TEKNISKE DATA). Hvis dækkene er varme, er trykket ikke korrekt. Kontrollér især dæktrykket efter lange ture. Hvis dæktrykket er for højt, kan der ikke kompenseres for ujævnheder og disse sendes derfor til styret, hvilket nedsætter komforten og vejgrebet ved sving. FARE Vær særlig opmærksom på faren for forbrændinger, når motoren er varm når følgende indgreb udføres. u Løsn stilleskruen (1), og tjek, at hjulet drejer frit. 28 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T FARE Hvis dækkene er nye, kan de stadig være dækket af en glat film, så kør forsigtigt de første kilometer. Smør ikke dækkene med uegnede væsker. Hvis dækkene er gamle, selv hvis de ikke er helt slidt op, kan de måske blive hårde og forhindre et godt vejgreb. Udskift i dette tilfælde dækkene. MINDSTE SLIDBANEDYBDE (3): for- og bagdæk ,5 mm.....( 3 mm) og i alle tilfælde ikke under, det der er foreskrevet af gældende lovgivning i det land, hvor køretøjet anvendes. FARE Der findes forskellige former for slidindikatorer. Få oplysninger hos forhandleren med hensyn til de forskellige metoder vedrørende kontrol af slid. Kontrollér dækkene og udskift dem, hvis de er slidte. Anmod om udskiftning af dækket, når det er nedslidt eller ved punktering på slidbanen, hvis punkteringen er større end 5 mm. Efter lapning af et dæk, skal der anmodes om afbalancering af hjulene. Dækkene skal udskiftes med dæk, af den type og model, der er angivet af producenten, se side 72 (TEKNISKE DATA); brug af dæk, der er forskellige fra de angivne dæk, har negativ indflydelse på køretøjets styrbarhed. FARE Lad være med at montere dæk med slanger på fælge beregnet til slangeløse dæk og omvendt. Kontrollér, at dækkene altid har deres ventilhætter (2) for at modvirke, at de pludselig mister luften. Udskiftning, reparation, vedligeholdelse og afbalancering er meget vigtig. Disse indgreb skal derfor udføres med passende udstyr og med den nødvendige erfaring. Af denne grund, anbefaler vi at ovenfor nævnte arbejde udføres af en Officiel aprilia forhandler eller af en specialiseret dækreparatør. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 29 AUTOMATISK TÆNDING AF LYS LYDPOTTE/ UDSTØDNINGSLYDDÆMPERE Dette kørteøj er udstyret med automatisk tændingssystem af lysene ved motorens start. Af denne grund er lyskontakten blevet erstattet med en lysvælger. " - ". Slukning af lysene er underordnet motorens slukning. u Tjek før start, at lysvælgeren står på "" (forreste nærlys). FARE Det er forbudt at udføre ændringer i køretøjets lyddæmpningssystem. Vi gør køretøjets ejer opmærksom på, at den nationale lovgivning kan indeholde følgende forbud: fjernelse og indgreb, som gør anordninger eller komponenter inoperative for at kontrollere udsendelsen af støj på et nyt køretøj inden levering til den endelige bruger samt i løbet af køretøjets brugsperiode. Dette gælder dog ikke i forbindelse med udførelse af vedligeholdelse, reparation eller vedligeholdelse, og anvendelse af køretøjet efter at en sådan anordning eller et sådant element er blevet fjernet eller gjort inoperativt. Kontrollér lyddæmperen/ udstødningslyddæmperen samt udstødningsrørene, og sørg for, at der ikke er tegn på rust eller gennemhulning, og at udstødningssystemet fungerer korrekt. I tilfælde af forøgelse af støjen i udstødningssystemet skal der straks rettes henvendelse til en Officiel aprilia forhandler. 30 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T BRUGERVEJLEDNING INDLEDENDE KONTROL Enkeltdel Skivebremsere Kontrol Side Kontrollér funktion, bremsevæskeniveau samt eventuelle s i d e 2 6, lækager.

16 Kontrollér bremsebelægningernes nedslidning. side 50 Fyld om nødvendigt bremsevæskebeholderen. Tjek funktionen, tomgang og styrehåndtagets tilstand. Justér spillerummet hvis det ikke er korrekt. side 27, side 50 Bagtromlebremse Gashåndtag Kontrollér, at det fungerer blødt, og at det kan åbnes og side 56 lukkes helt i alle styrets stillinger. Justér og eller smør, hvis det er påkrævet. 50 2T Blandingsolie Hjul / dæk Kontrollér og fyld om nødvendigt op. side 23 FARE Udfør altid en indledende kontrol af af køretøjet for at få en korrekt og sikker kørsel, se TABEL OVER INDLEDENDE KONTROL. Manglende udførelse af nedenstående indgreb kan forårsage alvorlige legemsbeskadigelser eller skader på køretøjet. Tøv ikke med at kontakte egen Officiel aprilia forhandler hvis der er noget du ikke forstår omkring betjeningernes funktion, eller hvis der er mistanke om eller der opdages fejl. Det tager ikke lang tid at udføre denne kontrol, og det øger sikkerheden i betydelig grad. Bremsehåndtag Styr Kontrollér dækkenes overflader, dæktryk, slid og side 28 eventuelle skader. Fjern eventuelle fastklemte fremmedlegemer fra rillerne på slidbanen. Tjek, at de fungerer blødt Smør forbindelsesledene, hvis det kræves. side 27 Kontrollér, at styret kan dreje ensartet, samt at der ikke er -- spillerum. Kontrollér endvidere, at styret ikke har løsnet sig. Tjek at det fungerer blødt, og at fjedrenes spænd bringer -- det tilbage i normal position. Smør, om nødvendigt, led og hængsler. Støttebeno Fastgørelseselementer Kontrollér, at fastgørelseselementerne ikke er løse. Sørg -- eventuelt for at justere eller stramme dem. Benzintank Kontrollér brændstofniveauet og fyld om nødvendigt op. side 21 Kontrollér for eventuelle lækager i eller tilstopninger af kredsløbet. side 64 Lys, kontrollamper, Kontrollér at de virker som de skal. horn og elektriske Skift pærerne eller ret fejlene om nødvendigt. anordninger. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T START ELEKTRISK START u Stil køretøjet på det midterste støtteben IMPORTANTE FARE Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er ekstremt giftige at inhalere for organismen. Undgå at starte motoren i lukkede omgivelser eller omgivelser med utilstrækkelig udluftning. M a n g le n de o v e r h o l de l s e a f di s s e henstillinger kan medføre bevidstløshed eller død på grund af kvælning. Stig ikke op på køretøjet for at starte det. på et solidt og vandret terræn. u Vær sikker på, at lysvælgeren (2) står på "". u Stil motorens kontakt på "" (3). u Bloker mindst et af hjulene ved hjælp af Hold ikke starttrykknasppen trykket ind "" i mere end fem sekunder for at undgå overdrevent forbrug af batteriet. Hvis motoren ikke starter inden for dette tidsinterval, skal du vente i ti sekunder og derefter igen trykke på startknappen "". 50 2T et af bremsehåndtagene (4). Hvis dette ikke sker, tilføres der ikke strøm til startrelæet, og startmotoren kan derfor ikke køre rundt. Tryk på startknappen "" (1) uden at give gas, og slip den så snart motoren starter. VIGTIGT Hvis køretøjet ikke har været brugt i lang tid, skal der udføresfølgende, side 34 (START EFTER LANG TIDS STILSTAND). 504T 1004T T r y k p å s t a r t k n a p p e n " " ( 1 ), å b n gashåndtaget let med 1/8 (se figuren), slip knappen, så snart motoren starter. 32 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 50 4T 100 4T 50 4T 100 4T 50 2T 6 6 PAS PÅ Ved tryk på startknappen"" t æ n d e s " " k o n t r o l l a m p e n f o r blandingsoliereserve. 50 2T Undgå at trykke på startknappen "" (1) med startet motor: det kan skade startmotoren. PEDALSTART (KICK START) u Stil køretøjet på det midterste støtteben PAS PÅ Brug ikke kickstarteren, når motoren er tændt. u Betjen kick-starteren (6) med højre fod, Med startet motor og ved slip af starttrykknappen " " skal kontrollampen for balndingsoliereserven "" tændes. Hvis den forbliver slukket, skal der fyldes blandingsolie i tanken, se side 22 (BLANDINGSOLIE). 50 2T u u u u u på et solidt og vandret terræn. Stil dig på venstre side af køretøjet. Vær sikker på, at lysvælgeren (2) står på "". Stil motorens kontakt på "" (3). Blokér begge hjul ved at trække bremsegrebene (4) for ikke at miste herredømmet over køretøjet ved start. 504T 1004T Drej startpedalen udad (6). og slip den med det samme Om nødvendigt gentages fremgangsmåden, indtil motoren starter. u 504T 1004T Lad kickstarteren gå ind igen (6). brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 33 2 Hvis motoren ikke starter. Vent nogle sekunder og udfør KOLD STARTS proceduren igen. u Fjern eventuelt tændrøret, se side 57 (TÆNDRØR) og tjek, at det ikke er fugtigt. u Hvis tændrøret er fugtigt, skal det rengøres og tørres. Før det monteres igen: 1 VIGTIGT IGANGSÆTNING MED OVERSVØMMET MOTOR. Hvis igangsætning ikke foretages korrekt, eller hvis der er for meget benzin i tilførselsskanalerne og i karburatoren, kan motoren oversvømmes. For rengøring af en druknet motor: u Tryk på startknappen "" (1) i et par sekunder (lad motoren gå i tomgang) m e d g as h å n dt a g et ( 2 ) h e lt d r ej e t (pos. A). IGANGSÆTNING MED KOLD MOTOR I tilfælde af lav omgivelsestemperatur (tæt ved eller under 0 C) kan der opstå problemer ved den første start. Såfremt dette er tilfældet: u Tryk på startknappen "" (1) og drej samtidigt gashåndtaget let (2). Hvis motoren starter. u Slip gashåndtaget (2). u Hvis minimums motoromdrejningshastigheden er ustabil, skal der drejes på gashåndtaget (2) med små og hyppige drejninger. For start, se side 35 (IGANGSÆTNING OG KØRSEL). Anbring en ren klud på cylindren i nærheden af tændrørets leje som beskyttelse mod eventuelt oliesprøjt.

17 u Tryk på startknappen "" (1) og lad startmotoren dreje rundt i ca. fem sekunder uden at give gas. START EFTER LANG TIDS STILSTAND Når køretøjet har været inaktivt i lang tid, kan det være, at det ikke er klar til start, da brændstofforsyningens kredsløb kan være delvist tømt. Såfremt dette er tilfældet: u Tryk på startknappen "" (1) i ca. fem sekunder, således at det er muligt at fylde karburatorkarret. 34 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T FARE Bliv fortrolig med anvendelse af bakspejlene, mens køretøjet holder stille. u Slip bremsegrebet for at køre, køretøjet vil således begynde at køre. PAS PÅ Tag aldrig afsted med kold motor. For at begrænse indholdet af forurenende stoffer i luften osamt benzinforbruget, tilrådes det at varme motoren op ved at køre de første kilometer med lav fart. IGANGSÆTNING OG KØRSEL VIGTIGT Læs kapitlet "sikker kørsel" grundigt før start af kørsel, se side 5 (SIKKER KØRSEL). FARE Hvis du kører med en passager, skal du instruere den pågældende person, således at denne ikke skaber problemer under kørslen. Vær sikker på, at støtteben/støttebenene er trukket fuldstændigt ind inden kørslen startes. Ved start: u Slip gashåndtaget (Pos. A), træk bagbremsen og lad køretøjet gå ned fra støttebenet. u Stå op på køretøjet og hold mindst en fod støttet på jorden for at bevare stabiliteten. u Justér bakspejlene til en passende hældning. FARE Undgå at gasse gentagne gange op og ned, så mister du ikke herredømmet over køretøjet. FARE Beskrivelse af kørsel med passager gælder kun de lande, hvor dette er tilladt. Hvis du kører uden passager, skal du sørge for at passagerfodhvilerne er vippet op. Under kørsel skal du holde hænderne på styret og fødderne skal hvile på fodhvilerne. KØR ALDRIG I ANDRE STILLINGER. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 35 FARE Nedsæt hastigheden, og brems, før der køres ind i et sving, og kør gennem svinget med moderat og konstant hastighed eller med let acceleration, undgå at bremse i sidste øjeblik: der er stor risiko for at skride ud. Hvis du alene bremser kontinuerligt på nedadgående bakker, kan friktionsoverfladerne blive overophedet, hvilket nedsætter bremsevirkningen. FARE Ujævne veje, spor, kloakdæksler, malede afmærkninger på vejbanens overflade, byggepladsers metalplader bliver glatte, når det regner, Alle disse forhindringer bør derfor omhyggeligt undgås, der bør køres jævnt og køretøjet hældes så lidt som muligt. Anvend altid korrekt blinklys i god tid når du vil skifte kørebane eller retning, undgå bratte og farlige bevægelser. Sluk altid blinklysene straks efter skift af køreretning. Når du overhaler eller overhales af andre køretøjer, skal du udvise stor forsigtighed. I tilfælde af regn eller vandskyer på grund af større køretøjer reduceres sigtbarheden. Ændring af luftstrømmen kan resultere i, at kontrollen over køretøjet mistes. Hvis kontrollampen for blandingsoliereserven "" tændes, når køretøjet fungerer normalt, betyder dette, at reservetanken for blandingsolie anvendes; i dette tilfælde fyldes blandingsolietanken op, se side 22 (BLANDINGSOLIE). FARE Brems med begge bremser, så der opnås en jævn aftagning af farten ved at udøve et korrekt tryk på bremsekomponenterne. Ved alene at anvende forbremsen eller bagbremsen, nedsætter du i betragtelig grad bremsevirkningen og der er risiko for at låse et hjul og dermed for at miste vejgrebet. Hvis du stopper på en opadgående bakke, skal du tage farten helt af og kun bruge bremserne til at holde køretøjet standset. Hvis du bruger motoren til at holde køretøjet i balance, kan det forårsage overopvarmning af variatoren. Udnyt motorens tryk og brems ned ved at anvende begge bremserne skiftevist. Kør aldrig med slukket motor på nedadgående strækninger. Tænd nærlyset ved kørsel med forringet sigtbarhed for at øge køretøjets sigtbarhed; dette gælder også ved kørsel om dagen. Kør langsomt når vejbanen er våd, eller der er ringe vejgreb (sne, is, mudder, osv.), kør med moderat hastighed og undgå pludselige opbremsninger eller manøvrer, som kan forårsage at vejgrebet mistes og dermed fald. Vær yderst opmærksom på enhver form for forhindringer eller ændringer i vejbanen. 36 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 500/1000 km (312/625 mi) INDKØRING FARE Efter de første 500 km (312 mi), 1004T 1000 km (625 mi) kørsel skal de kontroller udføres, der er angivet i kolonnen "Efter tilkøring" i SKEMAET OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE, se side 41 (SKEMA OVER PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE), for at undgå at skade dig selv eller andre og/eller beskadige køretøjet. 504T Tilkøringen af motoren er fundamental for at sikre levetid og korrekt funktion. Hvis det kan lade sig gøre, bør du køre på bakkede veje og/eller veje med mange sving, så motoren, affjedringen og bremserne får en mere effektiv tilkøring. Under de første 500 km (312 mi) bør følgende anvisninger overholdes: u km (0-62 mil) Brug bremserne med forsigtighed de første 100 km (62 mil), og undgå pludselige og lange opbremsninger. Dette for at gøre det muligt at.få den rette justering af bremsebelægningens friktionsmateriale på skivebremsen. u km (0-187 mi) Hold ikke gashåndtaget mere end halvt åbent over længere strækninger. 1004T u km ( mi) - 504T km ( mi) Hold ikke gashåndtaget mere end 3/4 åbent over længere strækninger. STANDSNING FARE Hvis det er muligt bør bratte opbremsninger undgås, samt pludselig formindskelse af farten og nedbremsning i sidste øjeblik. u Slip gashåndtaget (pos. A) og træk gradvist i bremserne for at standse køretøjets bevægelse.

18 ui forbindelse med kortvarige standsninger bør mindst en bremse være aktiveret. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 37 1 (((( (((( ( ((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((( (( ( ( (( ((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2 PARKERING u Drej nøglen (1) og stil tændingsnøglen FARE Køretøjet parkeres på stabilt og fladt underlag, herved undgås, at køretøjet vælter. Støt ikke køretøjet mod mure, og læg det ikke på jorden. Vær sikker på at køretøjet og specielt dets opvarmede dele ikke udgør nogen fare for personer og børn. Køretøjet skal være under opsyn, når motoren er tændt, eller når nøglen er sat i tændingslåsen. Sid ikke på køretøjet, når det står på støttebenet. u Stands køretøjet, se foregående side på "" (2). u Sæt køretøjet på støttebenet, se side 38 (PLACERING AF KØRETØJET PÅ MIDTERSTE STØTTEBEN). PLACERING AF KØRETØJET PÅ MIDTERSTE STØTTEBEN Læs omhyggeligt (PARKERING). side 38 PAS PÅ Det er ikke nødvendigt at lukke brændstofhanen, når motoren er slukket, idet køretøjet er forsynet med et automatisk lukkesystem. MIDTERSTE STØTTEBEN u Tag fat i det venstre og i det bagerste håndtag (1). u Skub på støttebenets løftestang (2). PAS PÅ Sørg for at køretøjet står sikkert. PAS PÅ Lad ikke nøglen tændingskontakten. træk nøglen ud (1). sidde i (STANSDSNING). u Fastlås styret, se side 17 (STYRLÅS) og PAS PÅ Når motoren er standset og når tændingskontakten står på "" kan batteriet aflades. 38 brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T Notér dine personlige data og telefonnummer på den dertil beregnede plads i brugsanvisningen, for at lette identifikationen af ejeren hvis køretøjet findes igen efter tyveri. EFTERNAVN:.... FORNAVN: ADRESSE:.... FORSLAG TIL FOREBYGGELSE AF TYVERI Efterlad ALDRIG tændingsnøglen i køretøjet og anvend altid styrlåsen. Parkér køretøjet på et sikkert sted, helst i en garage eller et sikret sted. Anvend så vidt muligt den armerede aprilia wirelås"body-guard" aprilia eller en ekstra tyverisikringsanordning. Sørg for at alle dokumenter er i orden TELEFONNR. :... VIGTIGT Det sker meget tit, at stjålne køretøjer identificeres takket være oplysningerne, som skrives i brugsanvisningen/ vedligeholdelsesbogen. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 39 VEDLIGEHOLDELSE FARE Brandrisiko. er sammensat af ikkespiselige dele. Batteri - Fastspænding af klemmerelektrolytniveau Tændrør Karburator - tomgang Luftfilter Gashåndtags funktion Funktion af bremseblokering Lysanlæg Stoplyskontakter Bremsevæske Blandingsolie Orientering af forlygte - funktion Tændrør pipette Dæk og dæktryk Nedslidning af bageste bremsesko Nedslidning af forbremsebelægning Tilkøringsafsl Efter hver Efter hver utning [500 km 4000 km ( km (5000 (312 mi)] mi) eller 12 mi) eller 24 måneder måneder " " % " " " " " " " # " " " " " hver 500 km (312 mi): " $ VIGTIGT Udfør hyppigere vedligeholdelse, hvis køretøjet anvendes i regnfulde, støvede områder eller på ujævne strækninger. " " hver måned: " " " " hver 2000 km (1250 mi): " brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 41 INDGREB DER BØR UDFØRES AF DEN Officiel aprilia forhandler 50 2T Komponenter Bageste støddæmper Transmissionskabler og betjeninger Variatorrem Kuglelejer i styrets stamme og styrslør Hjulkuglelejer Bremseskiver

19 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stempelring Køretøjets generelle funktion Bremsesystem/ bremseskiver Smøring af elektrisk start drivbolte Smøring af bagerste bremses kamtap. $ hver 4000 km (2500 mi): " / hvert 4. år: $ " " hvert 2. Komponenter Efter tilkøring Efter hver Efter hver [1000 km ( km ( km (5000 mi)] mi) eller 12 mi) eller 24 måneder måneder Tændrørs elektroders afstand Kontrol af tomgang / karburering Elektrisk system og batteri Stoplyskontakter Bremsevæske (kontrol af niveau) Transmissionsolie Motorolie Nedslidning af forbremsebelægning Dæk og dæktryk Forlygte % " " " " " " % $ " $ første udskiftning ved 1000 km efter tilkøring og derefter for hver 4000 km (2500 mi) " " " " " VIGTIGT Udfør hyppigere vedligeholdelse, hvis køretøjet anvendes i regnfulde, støvede områder eller på ujævne strækninger. brug og vedligeholdelse Scarabeo 50 2T - Scarabeo 50 4T - Scarabeo 100 4T 43 INDGREB DER BØR UDFØRES AF DEN Officiel aprilia forhandler 504T 1004T Komponenter Efter tilkøring Efter hver Efter hver [1000 km ( km ( km (5000 mi)] mi) eller mi) eller 12 måneder 24 måneder " " " " $ $ " " " % " " " hver 3000 km (1875 mi): $ # " hver km (15000 mi): " " hvert 2. og kontrol af luftfilterets tilstand bør udføres hver måned og efter hver 3000 km (1875 mi), det afhænger af brugsforholdene. Hvis køretøjet bruges på våde og støvede veje, skal rensningsog udskiftningsindgrebene udføres oftere. For at kunne rengøre filterelementet skal det fjernes fra køretøjet. 2 FJERNELSE u Stil køretøjet på det midterste støtteben på et solidt og vandret terræn, se side 38 (PLACERING AF KØRETØJET PÅ MIDTERSTE STØTTEBEN).

Din brugermanual APRILIA SONIC 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/2931282

Din brugermanual APRILIA SONIC 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/2931282 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i APRILIA SONIC 50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet.

Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet. Kære kunde! Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet. Vi forbeholder os ret til når som helst, at foretage ændringer

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE Leone Swan SERVICE OVERSIGT 300 km eller 3 mdr. 2000 km eller 12 mdr. 4000 km eller 24 mdr. 6000 km eller 36 mdr. 8000 km eller 48 mdr. 10.000 km eller 60 mdr. INFORMATION OM

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Guide til køb af nye dæk

Guide til køb af nye dæk Guide til køb af nye dæk Introduktion Du sidder nu med en guide der kan hjælpe dig i dit køb af nye dæk. I guiden er der en hjælp til at finde ud af hvad det er for nogle dæk du har nu, så du kan vælge

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO KÆRE KUNDE: Tak fordi du købte en TIGRA 125EFI scooter fra PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du håndterer og plejer den. Denne håndbog giver dig nøjagtige instrukser vedrørende justering

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO. DSR Scandinavia Frederiksborgvej 521 4000 Roskilde www.el-knallert.dk dsr@genfinder.com ver.25-01 Brugermanual HELIO 25 fra ego Vehicles Inc. Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G 1 BRUGERVEJLEDNING 1 Forord Tak, fordi du har valgt en E-TON-scooter. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om korrekt brug, sikker kørsel, daglig og regelmæssig vedligeholdelse samt reparation

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding.

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding. 50 cc Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΧΡΗΣΤΗ Instruktionsbok Manual de proprietàrio Käyttöohjekirja Instruktionsbog

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385

Din brugermanual APRILIA ATLANTIC 250 http://da.yourpdfguides.com/dref/2285385 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE. SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 Indeholder forskifter for sikker anvendelse af maskinen. IDENTIFIKATION AF MASKINE OG KOMPONENTER... 7 Forklarer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere