KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3. Indhold Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3. Indhold Indhold"

Transkript

1 Indhold Indhold i KAPITEL 1 Om denne håndbog Speciel tekst Særlige meddelelser Finde Hjælp Ordliste Indeks Brugerhåndbogen Service og vedligeholdelse Fejlfinding Yderligere oplysninger Dine kommentarer til denne håndbog KAPITEL 2 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc Tænde og slukke din Internet-pc Nødlukning af et computerprogram Nødlukning af computeren Sluk korrekt for din Internet-pc Sluk din Internet-pc fra menuen Start Sluk din Internet-pc med afbryderknappen Tænd computeren igen efter strømafbrud Spændingsfejl i ledningsnettet Genstart af computer efter strømafbrydelse Tordenvejr KAPITEL 3 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion Start værktøjet Strømstyring Strømstyringsmodeller

2 ii Indhold KAPITEL 4 Oprettelse af en strømstyringsmodel Statuslamper Lampe for status på strømforsyning Lampe for aktivitet på harddisk Brug af afbryderknap Dvaletilstand Aktivering af dvaletilstand fra menuen Start Aktivering af dvaletilstand med dvaletasten Væk computeren Brug af funktionerne i din Internet-pc Brug af mus med rullehjul (findes ikke i alle modeller) Standard musfunktioner Rulle og zoome med musen Valg af musindstillinger Brug af CyberJump og HyperJump CyberJump-funktioner HyperJump-funktioner Drev i computeren Brug af diskettedrev Kontrollering af harddiskens størrelse CD- eller DVD-drev (kun i udvalgte modeller) Isætning af disk i afspiller med skuffe Isætning af disk i afspiller med slids Afspilning af musik-cd Afspilning af en ikke-dvd video-cd Brug af DVD-afspiller (findes ikke i alle modeller) Brug af regionaliserede DVD-diske Kontrol af områdekode

3 Indhold iii KAPITEL 5 Ændring af områdekode Afspilningsindstillinger Skærmfunktioner Vise og skjule betjeningspanel til DVD-afspiller Forstørre og formindske vinduet Skjule proceslinie Kontroltaster på skærmen Brug af Zip-drev (findes ikke I alle modeller) Brug af Iomega Tools Indsætning og udtagning af Zip-diske Beskyttelse af data Installering af programmer på et Zip-drev Dvaletilstand i Zip-drev Introduktion til Microsoft Windows Sådan får du hjælp Tilpasning af skrivebordet i Windows Arrangering af ikoner Valg af baggrund Aktivering af pauseskærm Brug af tilbehørsprogrammer i Microsoft Windows Arbejde med filer og mapper Søgning efter filer Oprettelse af nye mapper Sletning af filer og mapper Installering af andre programmer Installering af programmer fra CD er eller disketter Installering af programmer, du har hentet fra internet

4 iv Indhold KAPITEL 6 Finde og fjerne computervirus Brug af programmet McAfee Anti-Virus Scanne for virus Oprettelse af en anti-virus-nøddiskette Brug af en anti-virus-nøddiskette Holde dit anti-virus-program opdateret KAPITEL 7 Tilslut din Internet-pc til telefonnettet Funktioner Tilslutning af et 56K V.90-modem Identificering af modem K ITU V.90-standarden Brug af punkt-til-punkt-forbindelser KAPITEL 8 Surf på internet Hver computer har sin egen adresse Om World Wide Web Valg af internetudbyder Brug af en Web-browser KAPITEL 9 Tilslut din Internet-pc til et netværk (findes ikke i alle modeller) Forbind to eller flere computere til hinanden Installation af hardware Installation af netværksprotokoller Deling af mapper Sikring af filer...9-4

5 Indhold v KAPITEL 10 Oprettelse af en delt mappe Deling af en mappe Find filer på et netværksdrev Deling af printere Oprettelse af printerdeling Tilslutning til en delt printer Deaktivering af printerdeling Vedligeholdelse af din Internet-pc Rengøring af din Internet-pc Overflade Tastatur Skærm Mus Brug af funktioner til systemvedligeholdelse (findes ikke i alle modeller) Oprettelse af en sikkerhedskopi med SystemSave (findes ikke i alle modeller) KAPITEL 11 Offentlige godkendelser Europæiske forholdsregler Godkendelser fra telefonselskaber U.K. BABT brugerinformation (SupraExpress 56i Pro Global Modem gælder kun desktopprodukter) Tilslutning til telefonnettet Automatisk opkald Brugerinstruktioner i overensstemmelse med danske krav Opkaldskoder P og T Sikkerhedsvejledning Batterier

6 vi Indhold Netledninger Sikkerhed mod laserstråler CDRH-regulativer Brug af computeren Tyske ergonomiske forholdsregler Bærbare produkter Tyske ergonomiske forholdsregler Finde advarselsetiketter Strømforsyning Ordliste Indeks

7 Kapitel 1 Om denne håndbog Om denne håndbog 1-1 Brug et øjeblik på at blive kendt de specielle ord og meddelelser, som benyttes i denne vejledning. Speciel tekst Nedenstående eksempler viser betydningen af de forskellige tekstformater, som benyttes i denne håndbog. Tastnavne vises med halvfed: Home, End, Backspace og Tab Hvis der skal trykkes samtidig på flere taster, vises tastnavnet og tegnet (+): Ctrl+Home Drevbogstaver vises med store bogstaver: drev C Navne på biblioteker og mapper vises med store bogstaver: Mappe Filnavne vises med store bogstaver i kursiv: Setup.exe Kommandonavne vises med små bogstaver i halvfed: a:\install Navne på ikoner vises med halvfed efterfulgt af et billede af ikonet: Ikonet Denne computer G Menualternativer vises med halvfed: Programmer, Tilbehør

8 1-2 Om denne håndbog Særlige meddelelser Følgende ord og symboler markerer særlige meddelelser i denne håndbog: * TIP: + BEMÆRK: ` FORSIGTIG: a ADVARSEL: Tekst, der er markeret på denne måde, giver praktiske forslag og gode råd til din brug af computeren. Tekst, der er markeret på denne måde, er kommentarer, sidebemærkninger eller anden interessant information. Tekst, der er markeret på denne måde viser, at hvis man ikke følger anvisningerne, kan det medføre, at udstyret bliver ødelagt eller tab af data. Tekst, der er markeret på denne måde viser, at hvis man ikke følger anvisningerne, kan det medføre legemsbeskadigelse eller død. Finde Hjælp Compaq giver dig forskellige muligheder for at få hjælp til at lære at bruge din Internet-pc. Ordliste En liste med ord, som du måske ikke kender betydningen af. Hvis der er computertermer, som du ikke kender betydningen af, kan du læse en forklaring af dem i ordlisten i brugerhåndbogen. Indeks Brugerhåndbøgerne indeholder et omfattende indeks, der viser, hvilke emner der er beskrevet i håndbogen.

9 Brugerhåndbogen Service og vedligeholdelse Om denne håndbog 1-3 Din Internet-pc indeholder flere programmer, der kan hjælpe dig med at finde og løse en række almindelige problemer, der kan opstå med computeren. Du kan læse mere om disse programmer i brugerhåndbogen Service og vedligeholdelse. Hvis du har brug for yderligere teknisk bistand, kan du besøge vores websted på adressen: Telefonnumrene til Compaqs tekniske support står i Erklæring om begrænset garanti, der leveres sammen med din Internet-pc. + BEMÆRK: Hav computerens model- og serienummer klar, inden du ringer til Compaq kundeservice. Skriv computerens model- og serienummer herunder, så du har dem klar, hvis du får brug for det. Oplysninger om model- og serienummer Købsdato Butiksnavn Computerens modelnummer Computerens serienummer Skærmens modelnummer Skærmens serienummer Fejlfinding Afsnittet Fejlfinding beskriver, hvordan du selv kan løse nogle af de problemer, der kan opstå med computeren. Kapitlet Fejlfinding står i den brugerhåndbog, du modtog sammen med computeren.

10 1-4 Om denne håndbog Yderligere oplysninger Du kan læse de seneste oplysninger om de emner, der beskrives i denne brugerhåndbog, på Compaqs websted Dine kommentarer til denne håndbog Compaq Computer Corporation modtager gerne dine kommentarer og forslag til denne vejledning. Du kan sende dine kommentarer og forslag til denne adresse: Compaq Computer EMEA B.V. Consumer Product Marketing Einsteinring Dornach Germany Send il: + BEMÆRK: Du kan kun bruge denne adresse til indsendelse af kommentarer og forslag. Du kan ikke få teknisk bistand på denne adresse.

11 Kapitel 2 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc 2-1 På forsiden af din Internet-pc finder du computerens afbryderknap. Afbryderknap og statuslamper Tænde og slukke din Internet-pc Du tænder computeren ved at trykke på afbryderknappen på computerens forside. Lampen for status på strømforsyning lyser grønt for at vise, at computeren er tændt. Lampen for aktivitet på harddisken lyser, når harddisken er aktiv. + BEMÆRK: På computerens tastatur finder du en dvaletast. Med dvaletasten sætter du din Internet-pc i dvaletilstand eller vækker den fra dvaletilstand. Du kan ikke tænde eller slukke computeren med dvaletasten.

12 2-2 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc Nødlukning af et computerprogram Hvis et computerprogram er ophørt med at reagere på kommandoer, kan du gøre følgende: 1. Tryk samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete. Derved åbnes vinduet Luk program. 2. Marker navnet på program, som ikke reagerer. 3. Klik på Afslut job. Der vises derved en meddelelse, som beder dig lukke programmet. Klik på Afslut job. + BEMÆRK: Husk, at gemme dit arbejde ofte. Hvis et program eller computeren går i stå, mister du alle data, som ikke er gemt. Nødlukning af computeren Hvis din Internet-pc ophører med at reagere på musens bevægelser eller tryk på tastaturet, kan du gøre følgende: 1. Sluk computeren ved at holde på afbryderknappen i 4 sekunder. 2. Tryk på afbryderknappen for at tænde computeren. Når du foretager en nødlukning af din Internet-pc kan der opstå fejl på computerens harddisk. Disse fejl kan opstå, fordi computerprogrammet ikke har ryddet op efter sig. Din Internet-pc indeholder værktøjsprogrammet ScanDisk, der kan undersøge din computer for fejl på harddisken. Når du har foretaget en nødlukning af computeren startes ScanDisk automatisk, når du igen tænder for computeren. Hvis ScanDisk finder fejl på harddisken, skal du følge vejledningen på skærmen. Du har muligvis mistet alle data, som ikke var gemt, inden computeren kørte fast. Hvis ScanDisk ikke finder fejl, vil computeren starte som normalt.

13 Sluk korrekt for din Internet-pc Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc 2-3 For at beskytte dine data, skal du gemme og lukke alle åbne dokumenter (filer) og lukke alle åbne programmer, inden du slukker for din Internet-pc. ` FORSIGTIG: Hvis du trykker på afbryderknappen i 4 sekunder eller længere, afbrydes computeren, uden at Microsoft Windows lukkes helt. Du skal kun bruge denne funktion, hvis det er nødvendigt at nødlukke computeren i forbindelse med, at den er holdt op med at reagere. Du bliver ikke bedt om at gemme åbne dokumenter og du mister alle data, som ikke er gemt. Sluk din Internet-pc fra menuen Start Du kan slukke computeren helt ved at trykke på afbryderknappen eller via menuen Start i Microsoft Windows. Du kan slukke din Internet-pc ved at gøre følgende: 1. Gem og luk alle åbne dokumenter (filer). 2. Luk alle programmer. 3. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows, og klik på Luk computeren. 4. Klik på alternativet Lukke computeren? 5. Klik på OK. Statuslampen for strømforsyning slukker for at vise, at computeren er slukket. Tryk på afbryderknappen, når du vil tænde computeren.

14 2-4 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc Sluk din Internet-pc med afbryderknappen Du kan slukke computeren ved at gøre følgende: 1. Gem og luk alle åbne dokumenter (filer). 2. Luk alle programmer. 3. Tryk på afbryderknappen. Hvis du ikke har lukket alle åbne dokumenter, bliver du bedt om at gøre det. Computeren slukkes automatisk, når du har lukket alle åbne dokumenter (filer). Statuslampen for strømforsyning slukker for at vise, at computeren er slukket. Tryk på afbryderknappen, når du vil tænde computeren.

15 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc 2-5 Tænd computeren igen efter strømafbrud Din Internet-pc slukkes automatisk, hvis strømmen afbrydes. Det kan medføre, at du mister data, da Microsoft Windows ikke kan lukke alle dokumenter (filer) og programmer. Du bør derfor vænne dig til at gemme dine dokumenter ofte. Afbrud i strømforsyningen kan f.eks. ske af følgende årsager: Fejl i det offentlige ledningsnet. Computerens netledning er røget ud af stikkontakten ved et uheld. Spændingsfejl i ledningsnettet Hvis der er spændingsfejl i ledningsnettet, blinker skærmen og statuslamperne, og computeren genstartes automatisk. Da computeren ikke er slukket korrekt, kan der opstå fejl på computerens harddisk. Disse fejl kan opstå, fordi computeren ikke har ryddet op efter computerprogrammerne. Værktøjsprogrammet ScanDisk starter automatisk, når du igen tænder for computeren. Hvis ScanDisk finder fejl på harddisken, skal du følge vejledningen på skærmen. Du har muligvis mistet alle data, som ikke var gemt, inden strømmen blev afbrudt. Hvis ScanDisk ikke finder fejl, vil computeren starte som normalt. Genstart af computer efter strømafbrydelse Hvis der opstår en strømafbrydelse, eller hvis du ved et uheld kommer til at slukke for strømmen til computeren, mens computeren er tændt, skal du slukke computeren og vente, indtil du er helt sikker på, at strømforsyningen er genoprettet. Når du igen tænder computeren, undersøger værktøjsprogrammet ScanDisk, om der er opstået fejl på harddisken i forbindelse med den unormale slukning af computeren. Hvis ScanDisk finder fejl på harddisken, skal du følge vejledningen på skærmen. Du har muligvis mistet alle data, som ikke var gemt, inden strømmen blev afbrudt. Hvis ScanDisk ikke finder fejl, vil computeren starte som normalt. Tordenvejr Hvis du ved, at der er et tordenvejr på vej, bør du slukke computeren. Du bør også tage alle telefon- og netledninger ud af computeren.

16 2-6 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc

17 Kapitel 3 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion 3-1 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion Din Internet-pc indeholder et værktøj, som gør det muligt at reducere computerens strømforbrug. Computeren kan selv slukke for dele af computeren, hvis de ikke er brugt i en angiven periode. Start værktøjet Strømstyring Du kan starte værktøjet Strømstyring ved at gøre følgende: 1. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows, peg på Indstillinger og klik på Kontrolpanel. 2. Dobbeltklik på ikonet Strømstyring. Derved åbnes vinduet Egenskaber for strømstyring. Strømstyringsmodeller En strømstyringsmodel er en samling forudindstillede muligheder for strømstyring. Vælg den model, der bedst passer til din arbejdsmåde. Strømstyringsmodeller i din Internet-pc Indstilling Computeren går i dvale efter Skærmen slukkes efter Harddisken slukkes efter Hjemme/Kontor 20 minutter uden aktivitet 15 minutter uden aktivitet 30 minutter uden aktivitet Bærbar 20 minutter uden aktivitet 15 minutter uden aktivitet 30 minutter uden aktivitet Altid tændt Aldrig 15 minutter uden aktivitet 1 time uden aktivitet Din Internet-pc er fra fabrikken indstillet til at bruge strømstyringsmodellen Hjemme/På kontoret. De forskellige enheder skifter til dvaletilstand efter de angivne perioder uden aktivitet. Enheder, som er i dvaletilstand, vågner hurtigt op, når de skal bruges.

18 3-2 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion Oprettelse af en strømstyringsmodel Hvis de prædefinerede strømstyringsmodeller ikke passer til dine arbejdsvaner, kan du lave dine egne. Du kan oprette din egen strømstyringsmodel ved at gøre følgende: 1. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows, peg på Indstillinger, og klik på Kontrolpanel. 2. Klik på ikonet Strømstyring. + BEMÆRK: Hvis din Internet-pc er tilsluttet et netværk, bør du indstille strømstyring til Altid tændt. Det forhindrer, at computeren skifter til dvaletilstand og afbryder forbindelsen til netværket. 3. Gør følgende i vinduet Egenskaber for strømstyring: a. Vælg alternativet Hjemme/På kontoret. b. Klik på pilen ud for Systemstandby og vælg, hvor længe computeren skal være uden aktivitet, før den skifter til dvaletilstand. c. Klik på pilen ud for Sluk for skærm og vælg, hvor længe computeren skal være uden aktivitet, før skærmen skifter til dvaletilstand. d. Klik på pilen ud for Sluk for harddiske og vælg hvor længe computeren skal være uden aktivitet, før harddisken skifter til dvaletilstand. 4. Klik på Gem som, og indtast et navn til strømstyringsmodellen. 5. Klik på OK. Du har nu aktiveret din personlige model for strømbesparelse.

19 Statuslamper Spar på strømmen med computerens dvalefunktion 3-3 Lamperne på computerens forside, viser hvilken tilstand computeren er i. Lampen for status for strømforsyning ved siden af symbolet Sol viser den aktuelle status på strømforsyning. Lampen ved siden af symbolet Harddisk lyser, når der er aktivitet på harddisken. Afbryderknap og status Lampe for status på strømforsyning Lampen for status på strømforsyning kan lyse grønt, ravgult eller være slukket. Når den lyser grønt betyder det, at computeren er aktiv. Når den lyser ravgult betyder det, at computeren er i dvaletilstand. Når den er slukket betyder det, at computeren er slukket. Lampe for aktivitet på harddisk Lampen for aktivitet på harddisk lyser grønt, når der er aktivitet på harddisken.

20 3-4 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion Brug af afbryderknap Du kan gøre følgende ved at trykke på afbryderknappen: Tænde computeren. Vække computeren fra dvaletilstand. Slukke computeren. Computeren slukkes helt, hvis du trykker på knappen i mere end 4 sekunder. ` FORSIGTIG: Hvis du trykker på afbryderknappen i 4 sekunder eller længere, afbrydes computeren, uden at Microsoft Windows lukkes helt. Du skal kun bruge denne funktion, hvis det er nødvendigt at nødlukke computeren i forbindelse med, at den er holdt op med at reagere. Du bliver ikke bedt om at gemme åbne dokumenter og du mister alle data, som ikke er gemt. Det er meget vigtigt, at du gemmer alle data, inden du lader computeren skifte til dvaletilstand. Du kan ellers risikere at miste data i følgende tilfælde: Computeren bliver slukket, mens den er i dvaletilstand. Der bliver strømafbrydelse, mens computeren er i dvaletilstand. ` FORSIGTIG: Hvis computeren slukkes, mens den er i dvaletilstand, eller hvis der opstår strømafbrydelse, mister du alle data, som ikke er gemt. Dvaletilstand Hvis du ikke skal bruge din Internet-pc i en kort tid, kan du bruge computerens dvalefunktion i stedet for at slukke helt for computeren. Når du bruger dvalefunktionen er computeren hurtigt klar igen, når du skal bruge den. Når computeren er i dvale, reduceres dens strømforbrug. + BEMÆRK: Computeren kan selv gå i dvale efter en given tid uden aktivitet på computeren. Du kan selv sætte computeren i dvaletilstand ved at gøre følgende.

21 Aktivering af dvaletilstand fra menuen Start Spar på strømmen med computerens dvalefunktion 3-5 Du kan sætte computeren i dvaletilstand fra menuen Start ved at gøre følgende: 1. Gem alle dokumenter (filer), og luk alle programmer. 2. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows, og klik på Luk computeren. 3. Klik på Standby. 4. Klik på OK. Lampen for status på strømforsyning lyser ravgult for at vise, at computeren er i dvaletilstand. Aktivering af dvaletilstand med dvaletasten Du kan sætte computeren i dvaletilstand ved at trykke på dvaletasten på dit Compaq Internet tastatur. Væk computeren Du kan vække computeren fra dvaletilstand ved at trykke på afbryderknappen på computerens forside, eller ved at trykke på dvaletasten på dit Compaq Internet tastatur. Lampen for status på strømforsyning lyser grønt for at vise, at computeren er tændt.

22 3-6 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion

23 Kapitel 4 Brug af funktionerne i din Internet-pc Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-1 Brug af mus med rullehjul (findes ikke i alle modeller) Mus med rullehjul svarer til andre computermus bortset fra, at den er udstyret med et lille hjul mellem de to knapper. Hjulet gør det let at rulle vinduerne på skærmen, uden at du skal bruge rullefelterne på skærmen. Rullemus + BEMÆRK: Din mus kan se lidt anderledes ud, end den, der er vist her.

24 4-2 Brug af funktionerne i din Internet-pc Standard musfunktioner Rullemus bruger de samme grundlæggende mustekniker, som almindelige computermus, men de har også en række andre funktioner. De grundlæggende musteknikker er: Knap Funktionalitet Klik Dobbeltklikke Træk og slip Vælg Klik med højre musknap Tryk én gang på venstre musknap, og slip den igen. Tryk på og slip venstre musknap to gange hurtigt efter hinanden. Hvis du dobbeltklikker for langsomt, reagerer computeren som om, du klikker én gang. Ved grafik: 1. Placér markøren over grafikken. 2. Tryk på venstre musknap, og hold den nede, mens du trækker grafikken til en anden placering. 3. Slip musknappen. Ved tekst: 1. Peg på teksten. 2. Placér markøren i den markerede tekst. 3. Tryk på venstre musknap, og hold den nede, mens du trækker teksten til en anden placering. 4. Slip musknappen. I menuer: Peg på et menupunkt og klik på musen. I de fleste programmer: Peg på begyndelsen af de område, du vil markere. Tryk og hold på venstre musknap, mens du flytter markøren hen over det område, du vil markere. Slip musknappen. Hvis du klikker én gang på højre musknap, åbnes der en kontekstafhængig genvejsmenu.

25 Rulle og zoome med musen Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-3 Musen har ud over ovenstående funktioner, og evnen til at kunne flytte markøren mod venstre, højre og diagonalt. Knap AutoScroll Rulning med hjulet Zoom Beskrivelse 1. Åbn et program, og tryk på den midterste musknap (hjul), som bruges til AutoScroll. 2. Flyt musen i den retning, du vil rulle dokumentet (lodret, vandret eller diagonalt). Jo længere væk fra udgangspunktet du flytter markøren, jo hurtigre ruller skærmbilledet. 3. Du kan stoppe AutoScroll ved at trykke på en musknap. Rulle opad, drej hjulet forlæns. Rulle nedad, drej hjulet baglæns. 1. Placér markøren i et program. 2. Tryk og hold på Ctrl-tasten på tastaturet. 3. Zoome ind, drej hjulet forlæns. 4. Zoome ud, drej hjulet baglæns.

26 4-4 Brug af funktionerne i din Internet-pc Valg af musindstillinger Du kan ændre indstillingerne for musen (hastighed, dobbeltklikhastighed, indstille den til venstrehåndede). Hvis du vil justere indstillingerne af musen, kan du gøre følgende: 1. Klik på knappen Start. 2. Vælg Indstillinger, og klik på Kontrolpanel. 3. Dobbeltklik på ikonet Mus Z. 4. Justér indstillingerne i vinduet Egenskaber for mus. Du kan justere følgende indstillinger: Quick Setup viser knappernes og hjulets funktioner. Markører viser forskellige udformninger af markøren. Knapper justerer knappernes og hjulets funktioner. Klik på knappen Alternativer, hvis du vil ændre indstillingerne. Klik på Hjælp, hvis du ønsker yderligere information. Bevægelse indstiller markørhastighed og acceleration. Du kan også aktivere Smart Moves og markørspor. Retning giver dig mulighed for at give markøren en ny position (f.eks. en ny vinkel). Enheder giver dig mulighed for at tilføje andre mus eller enheder, du vil bruge som mus. Enhedsinstallation bruger du til at installere musen.

27 Brug af CyberJump og HyperJump Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-5 Funktionerne CyberJump og HyperJump kombinerer funktioner, du bruger ofte, i en enkelt handling. CyberJump bruges i Internetvinduer, mens HyperJump bruges i dokumentvinduer. Hvis du ønsker at bruge denne funktion, skal du først tilskrive en af funktionerne, CyberJump eller HyperJump, til en musknap. Du kan tilskrive funktionerne til venstre eller højre musknap eller til rullehjulet. Du kan tilskrive funktionerne CyberJump eller HyperJump til musknapperne ved at gøre følgende: 1. Klik på knappen Start. 2. Vælg Indstillinger, og klik på Kontrolpanel. 3. Dobbeltklik på ikonet Mus Z. 4. Vælg fanebladet Knapper. 5. Klik på knappen Alternativer. Brug rullemenuen til at tilskrive funktionen CyberJump eller HyperJump til en museknap. Klik derefter på OK. 6. Åbn et dokument. 7. Tryk på en knap eller på hjulet for at åbne indstillingerne af CyberJump eller HyperJump. 8. Flyt markøren hen på et ikon, og klik på ikonet for at udføre kommandoen. Du kan dobbeltklikke på knapper, som er indstillet til CyberJump eller HyperJump ved at gøre følgende: 1. Klik på knappen Start. 2. Vælg Indstillinger, og klik på Kontrolpanel. 3. Dobbeltklik på ikonet Mus Z. 4. Vælg fanebladet Knapper. 5. Klik på knappen Alternativer. Vælg fanebladet CyberJump eller HyperJump og vælg Dobbeltklik. 6. Du kan nu bruge dobbeltklikfunktionen i forbindelse med knapper, som er programmeret med disse funktioner.

28 4-6 Brug af funktionerne i din Internet-pc CyberJump-funktioner Cyber-Jump-funktionerne beskrives i følgende illustration og tabel. CyberJump-funktioner Nr. Komponenter Menu åbner menuen CyberMenu. Flyt til bogmærke åbner vinduet Bogmærke. Tilføj bogmærke tilføjer den aktuelle side til vinduet Bogmærke. Flyt tilbage flytter tilbage til forrige side. Lodret rulning aktiverer det lodrette rullepanel. Start åbner menuen Start i Windows. Vandret rulning aktiverer det vandrette rullepanel. Stop flytter tilbage til forrige side.

29 HyperJump-funktioner Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-7 Hyper-Jump-funktionerne beskrives i følgende illustration og tabel. HyperJump-funktioner Nr. Komponenter Menu åbner menuen HyperMenu. Minimer minimerer vinduet. Luk lukker vinduet. Tilbage åbner det forrige vindue, som var aktivt. Lodret rulning aktiverer det lodrette rullepanel. Start åbner menuen Start i Windows. Vandret rulning aktiverer det vandrette rullepanel. Tilpas størrelse giver dig mulighed for tilpasse vinduets størrelse.

30 4-8 Brug af funktionerne i din Internet-pc Drev i computeren Diskettedrevet, harddisken, CD/DVD/CD-RW-afspilleren og Zip-drevet er betegnet både med drevbogstaver og ikoner. Du kan identificere de enkelte drev ved at gøre følgende: 1. På skrivebordet i Windows skal du dobbeltklikke på ikonet Denne computer M. Ikonerne for de enkelte drev vises i vinduet Denne computer. Drevbogstaverne står ved siden af de tilhørende ikoner. 2. Brug nedenstående ikoner til at finde de enkelte drev. H Drev Diskettedrev ž Drev CD/DVD/CD-RW-afspiller Q Drev Harddisk N Drev Zip-drev + BEMÆRK: CD/DVD/CD-RW-afspiller og Zip-drev findes ikke i alle modeller. Brug af diskettedrev Hvis du vil sætte en diskette i diskettedrevet, skal du holde disketten sådan, at etiketten vender opad og pilen på disketten peger ind i drevet, og forsigtigt skubbe disketten ind i drevet. Hvis du vil tage en disketten ud af drevet, skal du trykke på knappen Eject på diskettedrevet. ` FORSIGTIG: Hvis du tager disketten ud af drevet, mens computer læser eller skriver på disketten, kan indholdet på disketten blive ødelagt. Du skal derfor ikke tage disketten ud af drevet, før computeren er færdig med at læse eller skrive på den.

31 Kontrollering af harddiskens størrelse Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-9 Følg denne fremgangsmåde for at finde størrelsen på harddisken: 1. På skrivebordet i Windows skal du dobbeltklikke på ikonet Denne computer M. 2. Derved vises vinduet Denne computer. Klik med højre musknap på ikonet Harddisk Q. 3. Klik på alternativer Egenskaber. Harddiskens størrelse står på fanebladet Generelt. CD- eller DVD-drev (kun i udvalgte modeller) En DVD-disk ligner en CD, men en DVD-disk kan lagre cirka 28 gange så mange informationer, som en CD. Hvis computeren udstyret med en CD- eller en DVD-afspiller, kan du afspille musik-cd er, video-cd er eller DVD-diske. Isætning af disk i afspiller med skuffe Hvis computeren har en CD- eller DVD-afspiller med skuffe, skal du gøre følgende: 1. Når du vil sætte en disk i afspilleren, skal du trykke på knappen Isæt/Eject på afspillerens frontpanel eller på Internet-tastaturet. 2. Løft forsigtigt disken op af æsken. Hold disken i hullet i midten og på kanterne sådan, at du ikke berører diskens overflade. 3. Læg disken ned i fordybningen i skuffen med etiketten opad (med mindre det er en dobbeltsidet DVD-disk). Hvis der støtteskinner i skuffen, skal du forsigtigt skubbe disken på plads under skinnerne. 4. Tryk på tasten Isæt/Eject igen for at lukke skuffen. Når du vil tage en disk ud af afspilleren, skal du trykke på knappen Isæt/Eject på afspillerens frontpanel eller på Internet-tastaturet.

32 4-10 Brug af funktionerne i din Internet-pc Isætning af disk i afspiller med slids Hvis computeren har en CD- eller DVD-afspiller med slids, skal du gøre følgende: 1. Løft forsigtigt disken op af æsken. Hold disken i hullet i midten og på kanterne sådan, at du ikke berører diskens overflade. 2. Skub disken ind i slidsen med etiketten opad (med mindre det er en dobbeltsidet DVD-disk). Når du vil tage en disk ud af afspilleren, skal du trykke på knappen Isæt/Eject på afspillerens frontpanel eller på Internet-tastaturet. + BEMÆRK: Du kan manuelt tage en disk ud af afspilleren ved forsigtigt at stikke spidsen af en papirclips ind i hullet under drevet. Du skal gøre dette, mens computeren er tændt. Manuel udtagning af disk fra CD- eller DVD-afspiller

33 Afspilning af musik-cd Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-11 Hvis du vil afspille en selvstartende musik-cd, skal du blot sætte disken i afspilleren. Afspilningen af disken starter automatisk efter et par sekunder. Hvis du vil afspille en musik-cd, som ikke starter selv, skal du trykke på knappen Afspil eller gøre følgende: 1. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows. 2. Peg på Programmer, peg på Tilbehør, og peg på Underholdning. 3. Klik på CD-afspiller. Vinduet CD-afspiller vises. 4. Klik på knappen Afspil. Afspilningen af CD en starter. Klik på knappen Stop, når du vil stoppe afspilningen. Når du vil tage disken ud af afspilleren, skal du trykke på knappen Isæt/Eject. Afspilning af en ikke-dvd video-cd Du kan afspille en video-cd automatisk ved at sætte CD'en i CD/DVD-afspilleren. Afspilningen begynder automatisk. Du kan afspille en video-cd manuelt ved at gøre følgene: 1. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows. 2. Peg på Programmer, peg på Tilbehør, peg på Underholdning og peg på Medieafspiller. Derved åbnes programmet Medieafspiller. 3. Vælg Enhed og derefter Active Movie i den menu, der åbnes. 4. Vælg Vælg CD-disk. 5. Dobbeltklik på ikonet CD-drev ž. Der vises derved en liste med filer og mapper. CD-film er normalt gemt i en mappe, hvis navn begynder med bogstaverne MPEG. 6. Dobbeltklik på mappen, der indeholder filerne til CD-filmen. 7. Vælg en filmfil, og klik på knappen Åbn. Der vises et vindue til filmen. 8. Klik på knappen Afspil i vinduet. Afspilningen af filmen begynder. + BEMÆRK: Du kan vare en øjeblik inden CD/DVD-afspilleren læser indholdet på disken, når du klikker på knapperne Afspil, Pause, Næste nummer og Forrige nummer.

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Presario. Bærbar Presario Internet-pc Kom godt i gang 1200-serien. www.compaq.com. www.compaq.com 232130-081

Presario. Bærbar Presario Internet-pc Kom godt i gang 1200-serien. www.compaq.com. www.compaq.com 232130-081 www.compaq.com Presario Bærbar Presario Internet-pc Kom godt i gang 1200-serien www.compaq.com 232130-081 2001 Compaq Computer Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i USA, Brasilien, Canada,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Start med Windows 98. KnowWare. Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 2. oplag, april 1999 ISBN 87-90027-94-9

Start med Windows 98. KnowWare. Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 2. oplag, april 1999 ISBN 87-90027-94-9 2 KnowWare Start med Windows 98 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 2. oplag, april 1999 ISBN 87-90027-94-9 Copyright 1998 Palle Grønbæk og KnowWare, mm@knowware.dk www.knowware.dk Published by

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips.

Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips. Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips. Windows 8 er ankommet, og du er måske allerede i gang med at prøve det. Hvis du er vant til Windows 7, XP eller Vista, har du sikkert

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

KODA Radio System 2011. Manual

KODA Radio System 2011. Manual KODA Radio System 2011 Manual September 2011 KODA Radio System 2011 Med KODA Radio System 2011 kan du opbygge playlister til afvikling af radioprogrammer på en let og hurtig måde, og efterfølgende rapportere

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere