KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3. Indhold Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3. Indhold Indhold"

Transkript

1 Indhold Indhold i KAPITEL 1 Om denne håndbog Speciel tekst Særlige meddelelser Finde Hjælp Ordliste Indeks Brugerhåndbogen Service og vedligeholdelse Fejlfinding Yderligere oplysninger Dine kommentarer til denne håndbog KAPITEL 2 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc Tænde og slukke din Internet-pc Nødlukning af et computerprogram Nødlukning af computeren Sluk korrekt for din Internet-pc Sluk din Internet-pc fra menuen Start Sluk din Internet-pc med afbryderknappen Tænd computeren igen efter strømafbrud Spændingsfejl i ledningsnettet Genstart af computer efter strømafbrydelse Tordenvejr KAPITEL 3 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion Start værktøjet Strømstyring Strømstyringsmodeller

2 ii Indhold KAPITEL 4 Oprettelse af en strømstyringsmodel Statuslamper Lampe for status på strømforsyning Lampe for aktivitet på harddisk Brug af afbryderknap Dvaletilstand Aktivering af dvaletilstand fra menuen Start Aktivering af dvaletilstand med dvaletasten Væk computeren Brug af funktionerne i din Internet-pc Brug af mus med rullehjul (findes ikke i alle modeller) Standard musfunktioner Rulle og zoome med musen Valg af musindstillinger Brug af CyberJump og HyperJump CyberJump-funktioner HyperJump-funktioner Drev i computeren Brug af diskettedrev Kontrollering af harddiskens størrelse CD- eller DVD-drev (kun i udvalgte modeller) Isætning af disk i afspiller med skuffe Isætning af disk i afspiller med slids Afspilning af musik-cd Afspilning af en ikke-dvd video-cd Brug af DVD-afspiller (findes ikke i alle modeller) Brug af regionaliserede DVD-diske Kontrol af områdekode

3 Indhold iii KAPITEL 5 Ændring af områdekode Afspilningsindstillinger Skærmfunktioner Vise og skjule betjeningspanel til DVD-afspiller Forstørre og formindske vinduet Skjule proceslinie Kontroltaster på skærmen Brug af Zip-drev (findes ikke I alle modeller) Brug af Iomega Tools Indsætning og udtagning af Zip-diske Beskyttelse af data Installering af programmer på et Zip-drev Dvaletilstand i Zip-drev Introduktion til Microsoft Windows Sådan får du hjælp Tilpasning af skrivebordet i Windows Arrangering af ikoner Valg af baggrund Aktivering af pauseskærm Brug af tilbehørsprogrammer i Microsoft Windows Arbejde med filer og mapper Søgning efter filer Oprettelse af nye mapper Sletning af filer og mapper Installering af andre programmer Installering af programmer fra CD er eller disketter Installering af programmer, du har hentet fra internet

4 iv Indhold KAPITEL 6 Finde og fjerne computervirus Brug af programmet McAfee Anti-Virus Scanne for virus Oprettelse af en anti-virus-nøddiskette Brug af en anti-virus-nøddiskette Holde dit anti-virus-program opdateret KAPITEL 7 Tilslut din Internet-pc til telefonnettet Funktioner Tilslutning af et 56K V.90-modem Identificering af modem K ITU V.90-standarden Brug af punkt-til-punkt-forbindelser KAPITEL 8 Surf på internet Hver computer har sin egen adresse Om World Wide Web Valg af internetudbyder Brug af en Web-browser KAPITEL 9 Tilslut din Internet-pc til et netværk (findes ikke i alle modeller) Forbind to eller flere computere til hinanden Installation af hardware Installation af netværksprotokoller Deling af mapper Sikring af filer...9-4

5 Indhold v KAPITEL 10 Oprettelse af en delt mappe Deling af en mappe Find filer på et netværksdrev Deling af printere Oprettelse af printerdeling Tilslutning til en delt printer Deaktivering af printerdeling Vedligeholdelse af din Internet-pc Rengøring af din Internet-pc Overflade Tastatur Skærm Mus Brug af funktioner til systemvedligeholdelse (findes ikke i alle modeller) Oprettelse af en sikkerhedskopi med SystemSave (findes ikke i alle modeller) KAPITEL 11 Offentlige godkendelser Europæiske forholdsregler Godkendelser fra telefonselskaber U.K. BABT brugerinformation (SupraExpress 56i Pro Global Modem gælder kun desktopprodukter) Tilslutning til telefonnettet Automatisk opkald Brugerinstruktioner i overensstemmelse med danske krav Opkaldskoder P og T Sikkerhedsvejledning Batterier

6 vi Indhold Netledninger Sikkerhed mod laserstråler CDRH-regulativer Brug af computeren Tyske ergonomiske forholdsregler Bærbare produkter Tyske ergonomiske forholdsregler Finde advarselsetiketter Strømforsyning Ordliste Indeks

7 Kapitel 1 Om denne håndbog Om denne håndbog 1-1 Brug et øjeblik på at blive kendt de specielle ord og meddelelser, som benyttes i denne vejledning. Speciel tekst Nedenstående eksempler viser betydningen af de forskellige tekstformater, som benyttes i denne håndbog. Tastnavne vises med halvfed: Home, End, Backspace og Tab Hvis der skal trykkes samtidig på flere taster, vises tastnavnet og tegnet (+): Ctrl+Home Drevbogstaver vises med store bogstaver: drev C Navne på biblioteker og mapper vises med store bogstaver: Mappe Filnavne vises med store bogstaver i kursiv: Setup.exe Kommandonavne vises med små bogstaver i halvfed: a:\install Navne på ikoner vises med halvfed efterfulgt af et billede af ikonet: Ikonet Denne computer G Menualternativer vises med halvfed: Programmer, Tilbehør

8 1-2 Om denne håndbog Særlige meddelelser Følgende ord og symboler markerer særlige meddelelser i denne håndbog: * TIP: + BEMÆRK: ` FORSIGTIG: a ADVARSEL: Tekst, der er markeret på denne måde, giver praktiske forslag og gode råd til din brug af computeren. Tekst, der er markeret på denne måde, er kommentarer, sidebemærkninger eller anden interessant information. Tekst, der er markeret på denne måde viser, at hvis man ikke følger anvisningerne, kan det medføre, at udstyret bliver ødelagt eller tab af data. Tekst, der er markeret på denne måde viser, at hvis man ikke følger anvisningerne, kan det medføre legemsbeskadigelse eller død. Finde Hjælp Compaq giver dig forskellige muligheder for at få hjælp til at lære at bruge din Internet-pc. Ordliste En liste med ord, som du måske ikke kender betydningen af. Hvis der er computertermer, som du ikke kender betydningen af, kan du læse en forklaring af dem i ordlisten i brugerhåndbogen. Indeks Brugerhåndbøgerne indeholder et omfattende indeks, der viser, hvilke emner der er beskrevet i håndbogen.

9 Brugerhåndbogen Service og vedligeholdelse Om denne håndbog 1-3 Din Internet-pc indeholder flere programmer, der kan hjælpe dig med at finde og løse en række almindelige problemer, der kan opstå med computeren. Du kan læse mere om disse programmer i brugerhåndbogen Service og vedligeholdelse. Hvis du har brug for yderligere teknisk bistand, kan du besøge vores websted på adressen: Telefonnumrene til Compaqs tekniske support står i Erklæring om begrænset garanti, der leveres sammen med din Internet-pc. + BEMÆRK: Hav computerens model- og serienummer klar, inden du ringer til Compaq kundeservice. Skriv computerens model- og serienummer herunder, så du har dem klar, hvis du får brug for det. Oplysninger om model- og serienummer Købsdato Butiksnavn Computerens modelnummer Computerens serienummer Skærmens modelnummer Skærmens serienummer Fejlfinding Afsnittet Fejlfinding beskriver, hvordan du selv kan løse nogle af de problemer, der kan opstå med computeren. Kapitlet Fejlfinding står i den brugerhåndbog, du modtog sammen med computeren.

10 1-4 Om denne håndbog Yderligere oplysninger Du kan læse de seneste oplysninger om de emner, der beskrives i denne brugerhåndbog, på Compaqs websted Dine kommentarer til denne håndbog Compaq Computer Corporation modtager gerne dine kommentarer og forslag til denne vejledning. Du kan sende dine kommentarer og forslag til denne adresse: Compaq Computer EMEA B.V. Consumer Product Marketing Einsteinring Dornach Germany Send il: + BEMÆRK: Du kan kun bruge denne adresse til indsendelse af kommentarer og forslag. Du kan ikke få teknisk bistand på denne adresse.

11 Kapitel 2 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc 2-1 På forsiden af din Internet-pc finder du computerens afbryderknap. Afbryderknap og statuslamper Tænde og slukke din Internet-pc Du tænder computeren ved at trykke på afbryderknappen på computerens forside. Lampen for status på strømforsyning lyser grønt for at vise, at computeren er tændt. Lampen for aktivitet på harddisken lyser, når harddisken er aktiv. + BEMÆRK: På computerens tastatur finder du en dvaletast. Med dvaletasten sætter du din Internet-pc i dvaletilstand eller vækker den fra dvaletilstand. Du kan ikke tænde eller slukke computeren med dvaletasten.

12 2-2 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc Nødlukning af et computerprogram Hvis et computerprogram er ophørt med at reagere på kommandoer, kan du gøre følgende: 1. Tryk samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete. Derved åbnes vinduet Luk program. 2. Marker navnet på program, som ikke reagerer. 3. Klik på Afslut job. Der vises derved en meddelelse, som beder dig lukke programmet. Klik på Afslut job. + BEMÆRK: Husk, at gemme dit arbejde ofte. Hvis et program eller computeren går i stå, mister du alle data, som ikke er gemt. Nødlukning af computeren Hvis din Internet-pc ophører med at reagere på musens bevægelser eller tryk på tastaturet, kan du gøre følgende: 1. Sluk computeren ved at holde på afbryderknappen i 4 sekunder. 2. Tryk på afbryderknappen for at tænde computeren. Når du foretager en nødlukning af din Internet-pc kan der opstå fejl på computerens harddisk. Disse fejl kan opstå, fordi computerprogrammet ikke har ryddet op efter sig. Din Internet-pc indeholder værktøjsprogrammet ScanDisk, der kan undersøge din computer for fejl på harddisken. Når du har foretaget en nødlukning af computeren startes ScanDisk automatisk, når du igen tænder for computeren. Hvis ScanDisk finder fejl på harddisken, skal du følge vejledningen på skærmen. Du har muligvis mistet alle data, som ikke var gemt, inden computeren kørte fast. Hvis ScanDisk ikke finder fejl, vil computeren starte som normalt.

13 Sluk korrekt for din Internet-pc Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc 2-3 For at beskytte dine data, skal du gemme og lukke alle åbne dokumenter (filer) og lukke alle åbne programmer, inden du slukker for din Internet-pc. ` FORSIGTIG: Hvis du trykker på afbryderknappen i 4 sekunder eller længere, afbrydes computeren, uden at Microsoft Windows lukkes helt. Du skal kun bruge denne funktion, hvis det er nødvendigt at nødlukke computeren i forbindelse med, at den er holdt op med at reagere. Du bliver ikke bedt om at gemme åbne dokumenter og du mister alle data, som ikke er gemt. Sluk din Internet-pc fra menuen Start Du kan slukke computeren helt ved at trykke på afbryderknappen eller via menuen Start i Microsoft Windows. Du kan slukke din Internet-pc ved at gøre følgende: 1. Gem og luk alle åbne dokumenter (filer). 2. Luk alle programmer. 3. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows, og klik på Luk computeren. 4. Klik på alternativet Lukke computeren? 5. Klik på OK. Statuslampen for strømforsyning slukker for at vise, at computeren er slukket. Tryk på afbryderknappen, når du vil tænde computeren.

14 2-4 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc Sluk din Internet-pc med afbryderknappen Du kan slukke computeren ved at gøre følgende: 1. Gem og luk alle åbne dokumenter (filer). 2. Luk alle programmer. 3. Tryk på afbryderknappen. Hvis du ikke har lukket alle åbne dokumenter, bliver du bedt om at gøre det. Computeren slukkes automatisk, når du har lukket alle åbne dokumenter (filer). Statuslampen for strømforsyning slukker for at vise, at computeren er slukket. Tryk på afbryderknappen, når du vil tænde computeren.

15 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc 2-5 Tænd computeren igen efter strømafbrud Din Internet-pc slukkes automatisk, hvis strømmen afbrydes. Det kan medføre, at du mister data, da Microsoft Windows ikke kan lukke alle dokumenter (filer) og programmer. Du bør derfor vænne dig til at gemme dine dokumenter ofte. Afbrud i strømforsyningen kan f.eks. ske af følgende årsager: Fejl i det offentlige ledningsnet. Computerens netledning er røget ud af stikkontakten ved et uheld. Spændingsfejl i ledningsnettet Hvis der er spændingsfejl i ledningsnettet, blinker skærmen og statuslamperne, og computeren genstartes automatisk. Da computeren ikke er slukket korrekt, kan der opstå fejl på computerens harddisk. Disse fejl kan opstå, fordi computeren ikke har ryddet op efter computerprogrammerne. Værktøjsprogrammet ScanDisk starter automatisk, når du igen tænder for computeren. Hvis ScanDisk finder fejl på harddisken, skal du følge vejledningen på skærmen. Du har muligvis mistet alle data, som ikke var gemt, inden strømmen blev afbrudt. Hvis ScanDisk ikke finder fejl, vil computeren starte som normalt. Genstart af computer efter strømafbrydelse Hvis der opstår en strømafbrydelse, eller hvis du ved et uheld kommer til at slukke for strømmen til computeren, mens computeren er tændt, skal du slukke computeren og vente, indtil du er helt sikker på, at strømforsyningen er genoprettet. Når du igen tænder computeren, undersøger værktøjsprogrammet ScanDisk, om der er opstået fejl på harddisken i forbindelse med den unormale slukning af computeren. Hvis ScanDisk finder fejl på harddisken, skal du følge vejledningen på skærmen. Du har muligvis mistet alle data, som ikke var gemt, inden strømmen blev afbrudt. Hvis ScanDisk ikke finder fejl, vil computeren starte som normalt. Tordenvejr Hvis du ved, at der er et tordenvejr på vej, bør du slukke computeren. Du bør også tage alle telefon- og netledninger ud af computeren.

16 2-6 Tænd og sluk korrekt for din Internet-pc

17 Kapitel 3 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion 3-1 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion Din Internet-pc indeholder et værktøj, som gør det muligt at reducere computerens strømforbrug. Computeren kan selv slukke for dele af computeren, hvis de ikke er brugt i en angiven periode. Start værktøjet Strømstyring Du kan starte værktøjet Strømstyring ved at gøre følgende: 1. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows, peg på Indstillinger og klik på Kontrolpanel. 2. Dobbeltklik på ikonet Strømstyring. Derved åbnes vinduet Egenskaber for strømstyring. Strømstyringsmodeller En strømstyringsmodel er en samling forudindstillede muligheder for strømstyring. Vælg den model, der bedst passer til din arbejdsmåde. Strømstyringsmodeller i din Internet-pc Indstilling Computeren går i dvale efter Skærmen slukkes efter Harddisken slukkes efter Hjemme/Kontor 20 minutter uden aktivitet 15 minutter uden aktivitet 30 minutter uden aktivitet Bærbar 20 minutter uden aktivitet 15 minutter uden aktivitet 30 minutter uden aktivitet Altid tændt Aldrig 15 minutter uden aktivitet 1 time uden aktivitet Din Internet-pc er fra fabrikken indstillet til at bruge strømstyringsmodellen Hjemme/På kontoret. De forskellige enheder skifter til dvaletilstand efter de angivne perioder uden aktivitet. Enheder, som er i dvaletilstand, vågner hurtigt op, når de skal bruges.

18 3-2 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion Oprettelse af en strømstyringsmodel Hvis de prædefinerede strømstyringsmodeller ikke passer til dine arbejdsvaner, kan du lave dine egne. Du kan oprette din egen strømstyringsmodel ved at gøre følgende: 1. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows, peg på Indstillinger, og klik på Kontrolpanel. 2. Klik på ikonet Strømstyring. + BEMÆRK: Hvis din Internet-pc er tilsluttet et netværk, bør du indstille strømstyring til Altid tændt. Det forhindrer, at computeren skifter til dvaletilstand og afbryder forbindelsen til netværket. 3. Gør følgende i vinduet Egenskaber for strømstyring: a. Vælg alternativet Hjemme/På kontoret. b. Klik på pilen ud for Systemstandby og vælg, hvor længe computeren skal være uden aktivitet, før den skifter til dvaletilstand. c. Klik på pilen ud for Sluk for skærm og vælg, hvor længe computeren skal være uden aktivitet, før skærmen skifter til dvaletilstand. d. Klik på pilen ud for Sluk for harddiske og vælg hvor længe computeren skal være uden aktivitet, før harddisken skifter til dvaletilstand. 4. Klik på Gem som, og indtast et navn til strømstyringsmodellen. 5. Klik på OK. Du har nu aktiveret din personlige model for strømbesparelse.

19 Statuslamper Spar på strømmen med computerens dvalefunktion 3-3 Lamperne på computerens forside, viser hvilken tilstand computeren er i. Lampen for status for strømforsyning ved siden af symbolet Sol viser den aktuelle status på strømforsyning. Lampen ved siden af symbolet Harddisk lyser, når der er aktivitet på harddisken. Afbryderknap og status Lampe for status på strømforsyning Lampen for status på strømforsyning kan lyse grønt, ravgult eller være slukket. Når den lyser grønt betyder det, at computeren er aktiv. Når den lyser ravgult betyder det, at computeren er i dvaletilstand. Når den er slukket betyder det, at computeren er slukket. Lampe for aktivitet på harddisk Lampen for aktivitet på harddisk lyser grønt, når der er aktivitet på harddisken.

20 3-4 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion Brug af afbryderknap Du kan gøre følgende ved at trykke på afbryderknappen: Tænde computeren. Vække computeren fra dvaletilstand. Slukke computeren. Computeren slukkes helt, hvis du trykker på knappen i mere end 4 sekunder. ` FORSIGTIG: Hvis du trykker på afbryderknappen i 4 sekunder eller længere, afbrydes computeren, uden at Microsoft Windows lukkes helt. Du skal kun bruge denne funktion, hvis det er nødvendigt at nødlukke computeren i forbindelse med, at den er holdt op med at reagere. Du bliver ikke bedt om at gemme åbne dokumenter og du mister alle data, som ikke er gemt. Det er meget vigtigt, at du gemmer alle data, inden du lader computeren skifte til dvaletilstand. Du kan ellers risikere at miste data i følgende tilfælde: Computeren bliver slukket, mens den er i dvaletilstand. Der bliver strømafbrydelse, mens computeren er i dvaletilstand. ` FORSIGTIG: Hvis computeren slukkes, mens den er i dvaletilstand, eller hvis der opstår strømafbrydelse, mister du alle data, som ikke er gemt. Dvaletilstand Hvis du ikke skal bruge din Internet-pc i en kort tid, kan du bruge computerens dvalefunktion i stedet for at slukke helt for computeren. Når du bruger dvalefunktionen er computeren hurtigt klar igen, når du skal bruge den. Når computeren er i dvale, reduceres dens strømforbrug. + BEMÆRK: Computeren kan selv gå i dvale efter en given tid uden aktivitet på computeren. Du kan selv sætte computeren i dvaletilstand ved at gøre følgende.

21 Aktivering af dvaletilstand fra menuen Start Spar på strømmen med computerens dvalefunktion 3-5 Du kan sætte computeren i dvaletilstand fra menuen Start ved at gøre følgende: 1. Gem alle dokumenter (filer), og luk alle programmer. 2. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows, og klik på Luk computeren. 3. Klik på Standby. 4. Klik på OK. Lampen for status på strømforsyning lyser ravgult for at vise, at computeren er i dvaletilstand. Aktivering af dvaletilstand med dvaletasten Du kan sætte computeren i dvaletilstand ved at trykke på dvaletasten på dit Compaq Internet tastatur. Væk computeren Du kan vække computeren fra dvaletilstand ved at trykke på afbryderknappen på computerens forside, eller ved at trykke på dvaletasten på dit Compaq Internet tastatur. Lampen for status på strømforsyning lyser grønt for at vise, at computeren er tændt.

22 3-6 Spar på strømmen med computerens dvalefunktion

23 Kapitel 4 Brug af funktionerne i din Internet-pc Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-1 Brug af mus med rullehjul (findes ikke i alle modeller) Mus med rullehjul svarer til andre computermus bortset fra, at den er udstyret med et lille hjul mellem de to knapper. Hjulet gør det let at rulle vinduerne på skærmen, uden at du skal bruge rullefelterne på skærmen. Rullemus + BEMÆRK: Din mus kan se lidt anderledes ud, end den, der er vist her.

24 4-2 Brug af funktionerne i din Internet-pc Standard musfunktioner Rullemus bruger de samme grundlæggende mustekniker, som almindelige computermus, men de har også en række andre funktioner. De grundlæggende musteknikker er: Knap Funktionalitet Klik Dobbeltklikke Træk og slip Vælg Klik med højre musknap Tryk én gang på venstre musknap, og slip den igen. Tryk på og slip venstre musknap to gange hurtigt efter hinanden. Hvis du dobbeltklikker for langsomt, reagerer computeren som om, du klikker én gang. Ved grafik: 1. Placér markøren over grafikken. 2. Tryk på venstre musknap, og hold den nede, mens du trækker grafikken til en anden placering. 3. Slip musknappen. Ved tekst: 1. Peg på teksten. 2. Placér markøren i den markerede tekst. 3. Tryk på venstre musknap, og hold den nede, mens du trækker teksten til en anden placering. 4. Slip musknappen. I menuer: Peg på et menupunkt og klik på musen. I de fleste programmer: Peg på begyndelsen af de område, du vil markere. Tryk og hold på venstre musknap, mens du flytter markøren hen over det område, du vil markere. Slip musknappen. Hvis du klikker én gang på højre musknap, åbnes der en kontekstafhængig genvejsmenu.

25 Rulle og zoome med musen Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-3 Musen har ud over ovenstående funktioner, og evnen til at kunne flytte markøren mod venstre, højre og diagonalt. Knap AutoScroll Rulning med hjulet Zoom Beskrivelse 1. Åbn et program, og tryk på den midterste musknap (hjul), som bruges til AutoScroll. 2. Flyt musen i den retning, du vil rulle dokumentet (lodret, vandret eller diagonalt). Jo længere væk fra udgangspunktet du flytter markøren, jo hurtigre ruller skærmbilledet. 3. Du kan stoppe AutoScroll ved at trykke på en musknap. Rulle opad, drej hjulet forlæns. Rulle nedad, drej hjulet baglæns. 1. Placér markøren i et program. 2. Tryk og hold på Ctrl-tasten på tastaturet. 3. Zoome ind, drej hjulet forlæns. 4. Zoome ud, drej hjulet baglæns.

26 4-4 Brug af funktionerne i din Internet-pc Valg af musindstillinger Du kan ændre indstillingerne for musen (hastighed, dobbeltklikhastighed, indstille den til venstrehåndede). Hvis du vil justere indstillingerne af musen, kan du gøre følgende: 1. Klik på knappen Start. 2. Vælg Indstillinger, og klik på Kontrolpanel. 3. Dobbeltklik på ikonet Mus Z. 4. Justér indstillingerne i vinduet Egenskaber for mus. Du kan justere følgende indstillinger: Quick Setup viser knappernes og hjulets funktioner. Markører viser forskellige udformninger af markøren. Knapper justerer knappernes og hjulets funktioner. Klik på knappen Alternativer, hvis du vil ændre indstillingerne. Klik på Hjælp, hvis du ønsker yderligere information. Bevægelse indstiller markørhastighed og acceleration. Du kan også aktivere Smart Moves og markørspor. Retning giver dig mulighed for at give markøren en ny position (f.eks. en ny vinkel). Enheder giver dig mulighed for at tilføje andre mus eller enheder, du vil bruge som mus. Enhedsinstallation bruger du til at installere musen.

27 Brug af CyberJump og HyperJump Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-5 Funktionerne CyberJump og HyperJump kombinerer funktioner, du bruger ofte, i en enkelt handling. CyberJump bruges i Internetvinduer, mens HyperJump bruges i dokumentvinduer. Hvis du ønsker at bruge denne funktion, skal du først tilskrive en af funktionerne, CyberJump eller HyperJump, til en musknap. Du kan tilskrive funktionerne til venstre eller højre musknap eller til rullehjulet. Du kan tilskrive funktionerne CyberJump eller HyperJump til musknapperne ved at gøre følgende: 1. Klik på knappen Start. 2. Vælg Indstillinger, og klik på Kontrolpanel. 3. Dobbeltklik på ikonet Mus Z. 4. Vælg fanebladet Knapper. 5. Klik på knappen Alternativer. Brug rullemenuen til at tilskrive funktionen CyberJump eller HyperJump til en museknap. Klik derefter på OK. 6. Åbn et dokument. 7. Tryk på en knap eller på hjulet for at åbne indstillingerne af CyberJump eller HyperJump. 8. Flyt markøren hen på et ikon, og klik på ikonet for at udføre kommandoen. Du kan dobbeltklikke på knapper, som er indstillet til CyberJump eller HyperJump ved at gøre følgende: 1. Klik på knappen Start. 2. Vælg Indstillinger, og klik på Kontrolpanel. 3. Dobbeltklik på ikonet Mus Z. 4. Vælg fanebladet Knapper. 5. Klik på knappen Alternativer. Vælg fanebladet CyberJump eller HyperJump og vælg Dobbeltklik. 6. Du kan nu bruge dobbeltklikfunktionen i forbindelse med knapper, som er programmeret med disse funktioner.

28 4-6 Brug af funktionerne i din Internet-pc CyberJump-funktioner Cyber-Jump-funktionerne beskrives i følgende illustration og tabel. CyberJump-funktioner Nr. Komponenter Menu åbner menuen CyberMenu. Flyt til bogmærke åbner vinduet Bogmærke. Tilføj bogmærke tilføjer den aktuelle side til vinduet Bogmærke. Flyt tilbage flytter tilbage til forrige side. Lodret rulning aktiverer det lodrette rullepanel. Start åbner menuen Start i Windows. Vandret rulning aktiverer det vandrette rullepanel. Stop flytter tilbage til forrige side.

29 HyperJump-funktioner Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-7 Hyper-Jump-funktionerne beskrives i følgende illustration og tabel. HyperJump-funktioner Nr. Komponenter Menu åbner menuen HyperMenu. Minimer minimerer vinduet. Luk lukker vinduet. Tilbage åbner det forrige vindue, som var aktivt. Lodret rulning aktiverer det lodrette rullepanel. Start åbner menuen Start i Windows. Vandret rulning aktiverer det vandrette rullepanel. Tilpas størrelse giver dig mulighed for tilpasse vinduets størrelse.

30 4-8 Brug af funktionerne i din Internet-pc Drev i computeren Diskettedrevet, harddisken, CD/DVD/CD-RW-afspilleren og Zip-drevet er betegnet både med drevbogstaver og ikoner. Du kan identificere de enkelte drev ved at gøre følgende: 1. På skrivebordet i Windows skal du dobbeltklikke på ikonet Denne computer M. Ikonerne for de enkelte drev vises i vinduet Denne computer. Drevbogstaverne står ved siden af de tilhørende ikoner. 2. Brug nedenstående ikoner til at finde de enkelte drev. H Drev Diskettedrev ž Drev CD/DVD/CD-RW-afspiller Q Drev Harddisk N Drev Zip-drev + BEMÆRK: CD/DVD/CD-RW-afspiller og Zip-drev findes ikke i alle modeller. Brug af diskettedrev Hvis du vil sætte en diskette i diskettedrevet, skal du holde disketten sådan, at etiketten vender opad og pilen på disketten peger ind i drevet, og forsigtigt skubbe disketten ind i drevet. Hvis du vil tage en disketten ud af drevet, skal du trykke på knappen Eject på diskettedrevet. ` FORSIGTIG: Hvis du tager disketten ud af drevet, mens computer læser eller skriver på disketten, kan indholdet på disketten blive ødelagt. Du skal derfor ikke tage disketten ud af drevet, før computeren er færdig med at læse eller skrive på den.

31 Kontrollering af harddiskens størrelse Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-9 Følg denne fremgangsmåde for at finde størrelsen på harddisken: 1. På skrivebordet i Windows skal du dobbeltklikke på ikonet Denne computer M. 2. Derved vises vinduet Denne computer. Klik med højre musknap på ikonet Harddisk Q. 3. Klik på alternativer Egenskaber. Harddiskens størrelse står på fanebladet Generelt. CD- eller DVD-drev (kun i udvalgte modeller) En DVD-disk ligner en CD, men en DVD-disk kan lagre cirka 28 gange så mange informationer, som en CD. Hvis computeren udstyret med en CD- eller en DVD-afspiller, kan du afspille musik-cd er, video-cd er eller DVD-diske. Isætning af disk i afspiller med skuffe Hvis computeren har en CD- eller DVD-afspiller med skuffe, skal du gøre følgende: 1. Når du vil sætte en disk i afspilleren, skal du trykke på knappen Isæt/Eject på afspillerens frontpanel eller på Internet-tastaturet. 2. Løft forsigtigt disken op af æsken. Hold disken i hullet i midten og på kanterne sådan, at du ikke berører diskens overflade. 3. Læg disken ned i fordybningen i skuffen med etiketten opad (med mindre det er en dobbeltsidet DVD-disk). Hvis der støtteskinner i skuffen, skal du forsigtigt skubbe disken på plads under skinnerne. 4. Tryk på tasten Isæt/Eject igen for at lukke skuffen. Når du vil tage en disk ud af afspilleren, skal du trykke på knappen Isæt/Eject på afspillerens frontpanel eller på Internet-tastaturet.

32 4-10 Brug af funktionerne i din Internet-pc Isætning af disk i afspiller med slids Hvis computeren har en CD- eller DVD-afspiller med slids, skal du gøre følgende: 1. Løft forsigtigt disken op af æsken. Hold disken i hullet i midten og på kanterne sådan, at du ikke berører diskens overflade. 2. Skub disken ind i slidsen med etiketten opad (med mindre det er en dobbeltsidet DVD-disk). Når du vil tage en disk ud af afspilleren, skal du trykke på knappen Isæt/Eject på afspillerens frontpanel eller på Internet-tastaturet. + BEMÆRK: Du kan manuelt tage en disk ud af afspilleren ved forsigtigt at stikke spidsen af en papirclips ind i hullet under drevet. Du skal gøre dette, mens computeren er tændt. Manuel udtagning af disk fra CD- eller DVD-afspiller

33 Afspilning af musik-cd Brug af funktionerne i din Internet-pc 4-11 Hvis du vil afspille en selvstartende musik-cd, skal du blot sætte disken i afspilleren. Afspilningen af disken starter automatisk efter et par sekunder. Hvis du vil afspille en musik-cd, som ikke starter selv, skal du trykke på knappen Afspil eller gøre følgende: 1. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows. 2. Peg på Programmer, peg på Tilbehør, og peg på Underholdning. 3. Klik på CD-afspiller. Vinduet CD-afspiller vises. 4. Klik på knappen Afspil. Afspilningen af CD en starter. Klik på knappen Stop, når du vil stoppe afspilningen. Når du vil tage disken ud af afspilleren, skal du trykke på knappen Isæt/Eject. Afspilning af en ikke-dvd video-cd Du kan afspille en video-cd automatisk ved at sætte CD'en i CD/DVD-afspilleren. Afspilningen begynder automatisk. Du kan afspille en video-cd manuelt ved at gøre følgene: 1. Klik på knappen Start på proceslinien i Windows. 2. Peg på Programmer, peg på Tilbehør, peg på Underholdning og peg på Medieafspiller. Derved åbnes programmet Medieafspiller. 3. Vælg Enhed og derefter Active Movie i den menu, der åbnes. 4. Vælg Vælg CD-disk. 5. Dobbeltklik på ikonet CD-drev ž. Der vises derved en liste med filer og mapper. CD-film er normalt gemt i en mappe, hvis navn begynder med bogstaverne MPEG. 6. Dobbeltklik på mappen, der indeholder filerne til CD-filmen. 7. Vælg en filmfil, og klik på knappen Åbn. Der vises et vindue til filmen. 8. Klik på knappen Afspil i vinduet. Afspilningen af filmen begynder. + BEMÆRK: Du kan vare en øjeblik inden CD/DVD-afspilleren læser indholdet på disken, når du klikker på knapperne Afspil, Pause, Næste nummer og Forrige nummer.

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Brugerhåndbog. Dell Dimension E521. www.dell.com support.dell.com. frigørelsesknap til dæksel. Service Tag (Servicemærkat) cd- eller dvd-udløserknap

Brugerhåndbog. Dell Dimension E521. www.dell.com support.dell.com. frigørelsesknap til dæksel. Service Tag (Servicemærkat) cd- eller dvd-udløserknap Dell Dimension E521 Brugerhåndbog Service Tag (Servicemærkat) frigørelsesknap til dæksel cd- eller dvd-udløserknap lysdiode for cd- eller dvd-aktivitet FlexBay til valgfrit diskettedrev eller én mediekortlæser

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Quickstart- & fejlfindingsvejledning

Quickstart- & fejlfindingsvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 3 Sikkerhed og komfort... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren...

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

Dell XPS 630i Brugervejledning

Dell XPS 630i Brugervejledning Dell XPS 630i Brugervejledning Model DCDR01 www.dell.com support.dell.com Notater, varsler og advarsler NOTAT: NOTAT angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt. VARSEL:

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac

Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac Brugerhåndbog til emac Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til emac K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog

Læs mere

48,- www.knowware.dk. Introduktion til Macintosh. Mac OS 8.5/8.6. Karl Antz

48,- www.knowware.dk. Introduktion til Macintosh. Mac OS 8.5/8.6. Karl Antz 48,- Introduktion til Macintosh Mac OS 8.5/8.6 Mac OS 8.5/8.6 www.knowware.dk Karl Antz Velkommen til 3 Velkommen til som den første Mac sagde i sin tid helt tilbage i 1984. I computersammenhæng er det

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden

Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden Tillykke, du og MacBook Pro er som skabt til hinanden Velkommen til MacBook Pro. www.apple.com/dk/macbookpro Indbygget FaceTime HD-kamera Foretag videoopkald til den nyeste ipad, iphone, ipod touch elller

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald

Indhold. Forord. Introduktion. Grundlæggende funktioner. Personlige indstillinger på din telefon. Opkald P7 Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere