Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark"

Transkript

1 Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR kvartal ÅRGANG

2 Sammenhold gør os stærkere - Landslauget og Dansk Håndværk Af Michael Schmidt, Oldermand i Landslauget Bestyrelsen i Landslauget har gennem de seneste par år drøftet og analyseret Landslaugets fremtidige rolle og muligheder som selvstændig arbejdsgiverforening. Kan vi fortsætte og gøre, som vi altid har gjort, eller skal vi følge med tiden og tilpasse os de muligheder, der åbner sig? Det er spørgsmål, som er blevet vendt og drejet mange gange, og som vi endelig skal tage stilling til den 24. september på generalforsamlingen. Under alle omstændigheder er omverdenen, og ikke mindst organisationsverdenen, i så hastig en forandring, at Landslauget ikke længere kan sidde tilbagelænet uden, at der tages en klar beslutning omkring Landslaugets fremtid, herunder hvilke visioner og mål, vi har. Gennemslagskraft Personligt er jeg ikke i tvivl om, at Landslaugets fremtid, og ikke mindst vores fags fremtid, er uløseligt knyttet til, at vi kommer med i et fællesskab som Dansk Håndværk for derigennem at få erhvervspolitisk gennemslagskraft, synlighed og en medlemsservice, som vi ikke selv kan skabe ved at være en klub af 84 polstrevirksomheder. Vi har hverken pondus eller økonomi til at gøre det. Vi kan også konstatere, at medlemmernes behov for service bliver stadig mere komplekst, ankenævn og garantiordning trænger sig mere og mere på, og presset fra andre arbejdsgiverforeninger, der bliver større og større, samt fra vores modpart 3 F bliver mere markant. Senest er vi gået glip af renoveringsfradraget, som vi var blevet gjort opmærksom på, hvis vi var medlem af Håndværksrådet, som Dansk Håndværk er. Sikrer fremtiden Dansk Håndværk er, som I alle ved, arbejdsgiverforening for små og mellemstore virksomheder indenfor byggeri, håndværk og industri. Landslauget har et mangeårigt venskab med Dansk Håndværk, der ligeledes de sidste tre år har varetaget en del af vores sekretariat. Dansk Håndværk har i deres organisationsstruktur taget højde for, at Landslauget sikres indflydelse. Ved en fusion med Dansk Håndværk bliver vi altså en del af et stærkt fællesskab og med bedre mulighed for fokus på og udvikling af vores fag. Bestyrelsen var inviteret med på Dansk Håndværks generalforsamling i april. På denne generalforsamling åbnede Dansk Håndværk døren helt op for Landslauget ved enstemmigt at vedtage, at Landslauget er velkommen i Dansk Håndværk. Den øvrige bestyrelse og jeg selv håber, at Landslauget er klar til at gå helt og holdent ind af den åbne dør og blive en del af fællesskabet i Dansk Håndværk. Det vil sikre ikke kun vores egen, men også vores fags fremtid. + 2

3 Nye møbelpolstrere, gardindekoratører og autosadelmagere af Kurt Enevold Pedersen, Fredag den 17. juni 2011 kunne endnu et hold møbelpolstrere, gardindekoratører og en enkelt autosadelmager fejre deres svendeprøve på Skive Tekniske Skole. De nye svende er: Nicolai Bisgaard, Tommy Bovbjerg Hellsten, Inge-Lise Sindal Hermann, Helene Caspersen Høier, Patrick Jano Reimer Jensen, Martin Jespersen, Bettina Ravn Jørgensen, Freja Brockdorff, Theresa Anne Richardt, Merete Dahl Sørensen, Kasper Wehner, Roger Victor St John White og Jette Dyreholt Zimmermann Landslauget og Skive Tekniske Skole ønsker tillykke til de nye svende. Fotograf Poul Dal 3

4 Generalforsamling i Sadelmager og Tapetsere Lauget i København Den årlige generalforsamling blev afholdt i Håndværkerforeningens laugshus på Nørrealle. Et talrigt antal medlemmer var mødt frem for at deltage i generalforsamlingen. Som sædvanen tro, blev der serveret guleærter og kogt flæsk, medister, hamburgryg mm. Øl og snaps hører jo til, så dette manglede bestemt heller ikke. De 100 pandekager blev også spist, og generalforsamlingen kunne starte. Oldermand Leif Helbro Olsen indledte generalforsamlingen med velkomst til Laugets brødre og søstre og en særlig velkomst til æresmedlemmerne og de tre nye Laugsmedlemmer, Marie Buhl, Torben Eriksen og Jesper Hjort. Til at styre generalforsamlingen valgtes Jurist Paul Aasberg, som kunne konstaterer at generalforsamlingen var både lovlig og retmæssig indkaldt. Oldermand Leif Helbro Olsen afholdt sin beretning om Laugets virksomhed og filantropiske arbejde. Oldermanden kunne berette at vores Laug i dag består af 64 medlemmmer fordelt på tre faggrupper, Tapetsererne, Sadelmagerne og Bygningstapetsererne. Øvrige medlemmer er ældre, passive medlemmer og leverandører som betegnes udvalgt kreds. Oldermanden omtalte, at der fra Skive Tekniske Skole, er blevet uddannet 18 elever i 2010, hvoraf en elev, Trine Woodcock, udlært fra Rud Rasmussen, blev indstillet til medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhus. De øvrige elever fra skolen, blev alle begunstiget med et legat på kr fra Wilhelm Andersen og hustrus fond samt overnatning i København og spisning på Toldbod bodega. Oldermanden orienterede om vores Laugshus i Fortunstræde, som vi ønsker udlejet, men desværre endnu ikke fundet den rette lejer. Laugshuset skal i det kommende år 2011 sættes i stand, og bestyrelsen arbejde med at indhente tilbud fra div. håndværker. Den store faglige aktivitet, var vores 550 års jubilæum som blev afholdt, dels med en reception på Københavns Bymuseum og en festlig reception på Københavns Rådhus. I samme anledning blev der afholdt konkurrence i design af et polstrermøbel med Danmarks Design skole og de Københavnske Møbelpolstre mester. Det store jubilæum blev meget mindeværdigt og oldermanden takkede vores sponsorer, Varelotteriet, L.F Foghts Fond, Wilhelm Andersen og Hustrus Legat, Landslauget og Ham. Sadelmager for at den store dag kunne gennemføres med bravur. Oldermanden orienterede slutteligt at dette blev hans sidste beretning og takkede de medarbejder som han har arbejdet sammen med de sidste 12 år. Herefter blev oldermandens beretning godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet blev fremlagt af Revisor Westereng og dette blev også godkendt af forsamlingen. 4

5 Generalforsamling i Sadelmager og Tapetsere Lauget i København Under indkomne forslag, blev der fra bestyrelsen forelagt 1. Vedtagelse af vedtægtsændringer vedr. kontingentregler. Forslag 2. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til nye kontingentregler. Generalforsamlingen stemte for vedtægtsændringerne vedr. kontingentreglerne og bestyrelsens forslag til nye kontingentregler i henhold til alle indkomne bemærkninger fra salen. Kontingentreglerne udsendes til medlemmerne sammen med den næste kontingentopkrævning. Da Oldermand Leif Helbro Olsen ikke ønskede genvalg, havde bestyrelsen indstillet Mette Palsteen som ny Oldermand. Generalforsamlingen valgte Mette Palsteen som Laugets nye Oldermand for en 2- årig periode. Bestyrelsen indstillede Michael Schmidt til viceoldermand. Generalforsamlingen valgte Michael Schmidt for en 1 årige periode til viceoldermand. Valg af bestyrelsesmedlemmer var afgående efter tur, Diana Winther. Som modtog genvalg for en 2 årige periode. Afgående efter tur John Bieber Thomsen, Ønsker at udtræde at bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede Hans-Erik Jørgensen for en 1- årig periode. Generalforsamlingen valgte Diana Winther og Hans-Erik Jørgensen. Nyt bestyrelsesmedlem blev indstillet af bestyrelsen Nina Løjborg. Generalforsamlingen valgte Nina Løjborg til bestyrelsen for en 2 årige periode. Slutteligt overrakte den afgående Oldermand Laugts kæde til den nye Oldermand. Bestyrelsen overrakte en gave og takkede Leif Helbro Olsen for hans store indsats som oldermand igennem de sidste 12 år. Generalforsamlingen blev herefter hævet. (Det fulde referat udsendes pr. mail til samtlige medlemmer i Sadelmager og Tapetserer i København. Øvrige som er interesserede, bedes henvende sig til Oldermanden Mette Palsteen, hvorefter referatet kan tilsendes) På bestyrelsens vegne Oldermand Mette Palsteen 5

6 Fotograf Henrik Nielsen 6

7 Medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhus d.10. maj 2011 Håndværkerforeningen og København Tekniske skoler afholdt deres årlige medaljefest på Københavns Rådhus. Under deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen, plus flere hundrede inviterede personer, blev de dygtigste blandt årets nyudlærte svende hædrede og overbragt en bronze- eller sølvmedalje. Københavns Sadelmager og Tapetserer Laug havde indstillet svend Trine Woodcock udlært fra Rud. Rasmussen snedkerier til at modtage bronzemedalje. Hun fik ved sin svendeprøve højeste karakter, og da hun er udlært fra en mester i København, kunne hun derved indstilles til medalje. Trine har gennemgået sin uddannelse hos Firmaet Rud Rasmussen snedkerier, hvor hun blev hjulpet igennem bl.a. af svenden Jamal, som havde god sans for detaljen. Han var en rigtig god pædagog og lærer udtalte Trine, da hun blev spurgt om hvordan hendes læreforløb var gået. Hos Rud Rasmussen arbejdes der stadigvæk med at opbygge traditionelle polstringer fra bunden, dette er snart et af de få steder der er tilbage i Danmark, hvor der fremstilles nye møbler helt fra bunden på traditionelt vis. Trine blev ved medajleoverrækkelsen også tilkendt to fine legater. Fra lærlingeforeningen fik hun kr og fra Wilhelm Andersen og hustrus fond fik hun kr Begrundelsen for legaterne kan bl.a. findes i, at Trine er blevet optaget på den meget anerkendte skole, Carl Malmsten Furniture Studies i Stockholm. Skolen har en linje for historiske stopninger, samt en linje for møbelkonservering. Trines store passion ligger i at arbejde med tidsdatering af polstringer og derved være i stand til at kunne konserverer og restaurerer div. tidsperioders møbler. En uddannelse som faktiske ikke findes, men kunne beskrives som polstrings konservator. Ved hjælp af legatstøtten, kan Trine fuldføre sin 3 årige uddannelse i Stockholm og derved komme videre med sin drøm. Københavns Sadelmager og Tapetsere Laug ønsker hende tillykke med sin medalje og de fine legater samt optagelse på Malmsten skolens konservator linje, som én elev ud af 4 med et opbud på 92 ansøgere. På bestyrelsens vegne Oldermand Mette Palsteen 7

8 Sadelmager og Tapetserer Lauget i Københavns Sommertur Sommerturen gik i år til dyrehaven i Klampenborg. Sadelmager og Tapetserer Lauget København havde inviteret alle laugets brødre og søstre til at mødes ved kapervognene på Peter Lippsvej. Da klokken var åbnede himmelen sig og det værste skybrud væltede ned over os. Sommerturen startede med rusk og regn, men heldigvis er vores brødre og søstre ikke til at kyse. Hestevognene blev kørt frem og med en øl i hånden startede den dejlige tur ud i den meget smukke grønne lund. Vores kaperkuske kørte os igennem skoven hvor vi fik rig lejlighed til at betragte krondyrene som græssede mellem de mange store smukke ege og bøgetræer. Vejret klarede op, og selv solen viste sig fra sin bedste side. Efter en lille times tid i naturen blev vi kørt ind til bakken hvor vi entrede restaurant Valentino, som tog imod os med veldækkede borde. Der blev serveret alt godt fra havet, her kan nævnes sild, ål, laks, rejer, fiskefilet. Gode store velskænkede øl og en dejlig Linieakvavit, løftede selskabet på de 27 brødre og søstre til en glad og løssluppen forsamling. Dagen sluttede ved tiden, og dem der ikke gik lige hjem, tog sig måske en tur i rutchebanen og en enkelt øl til farvel. Laugets bestyrelse takker Ham-fondenes sponsorerer, Sadelmager, Tapetsere, bygnings Tapetseres afd. og legatfonden for at vi kunne arrangere en sådan sommertur til Dyrehaven. Vi håber at flere af vores medlemmer til næste år, vil finde tiden og lysten frem til at deltage i årets Sommertur. På bestyrelsen vegne Oldermand Mette Palsteen 8

9 Design fremtidens kollegieværelse Den overordnede opgave gik ud på at designe og indrette fremtidens kollegieværelse på Skive Tekniske Skole. Baggrundshistorien er, at Skive Tekniske Skole til sommer igangsætter en omfattende og tiltrængt restaurering af Erhvervskollegiet. Det er møbelpolstrerne på H2 og H3, der har arbejdet med denne relevante udfordring, og Jonas Poulsen, Asbjørn Henriksen og Simon Jørgensen fortæller her om deres projekt. Retro og genbrug Retro er moderne og det samme er genbrug og gamle møbler har fået en renæssance, siger Jonas. Blandt andet derfor har vi valgt at designe værelset, som vi har gjort. Men det har været endnu vigtigere, at kigge på holdbarhed, for møblerne skal bruges af mange forskellige unge mennesker, der godt kan være lidt hårde ved møblerne. Asbjørn nikker og fortæller at genbrug og en miljømæssig tankegang har været det overordnede tema. Vi har tænkt meget miljømæssigt og lagde os hurtigt fast på at ville genbruge det eksisterende møblement. Det er gamle Wegner møbler, der har mange år på bagen. Men det er kvalitetsmøbler med en høj slidstyrke og kvalitet, så det passer fint til unge mennesker. Møblerne skal så have en let renovering. Ud fra disse forudsætninger har de tre unge bygget en model i størrelsesforhold 1:5. Værelset Ud fra kvalitet og udseende, lagde vi os fast på hvilke af de eksisterende møbler, vi ville benytte, så det stadig er gangbart, selv om de er omkring de fyrre år. Vi har udskiftet hylderne og har valgt en moderne kontorstol i stedet for den hårde spisestol, der er der i forvejen. Dog har vi valgt nye Arne Jacobsen lamper, så hele værelset fremstår med dansk design. Endelig har vi tapet på væggen og på en hvidmalet væg er der plakater i ramme til at bryde den hvide ensformighed. Det er reproduktioner af abstrakt kunst. Og ensformigheden vil vi også bryde ved at lave forskellige værelser, for eksempel i tre varianter. De andre grupper har hovedsagelig lavet plancher i deres projekt. Men Jonas, Asbjørn og Simon har angrebet opgaven på en mere praktisk måde. Asbjørn er uddannet møbelsnedker, og det har selvfølgelig været en fordel, for så har han lavet det praktiske arbejde umiddelbart efter, at vi har fået idéerne, som så bliver afprøvet med det samme, fortæller Jonas og Simon, inden de alle tre skynder sig tilbage til værkstedet for at få lavet det sidste ved det møbel til værelset, de også skal lave i projektet. Og i morgen fredag står den på eksamen På billedet et kig ind i de tre møbelpolstreres model af Kurt Enevold Pedersen,

10 LANDSLAUGET Støt vores leverandører. Uden deres støtte, kan vi ikke lave et godt fagblad. Scan Aprima ApS Jellingvej 30 DK-9230 Svenstrup J. Tlf.: Fax.: WAMA TEKNIK A/S Maskiner & Tilbehør Til. Sy-& læder industrien Industri HUSHOLDNINGS & INDUSTRISYMASKINER Visbyvej Bredebro. Danmark Tlf Fax FLEX-FOAM Polyether & Koldskum til alle formål! tlf: fax: mail: Her er der plads til din annonce. BeA tilbyder 100 års erfaring i udvikling samt produktion af polsterværktøj. BeA Danmark. Tune Parkvej Tune. Tlf: Nye & Brugte Symaskiner Skæremaskiner Polsterlim Tricover Alt i tilbehør Slibning af sakse Rep.af alle fabrikater Scanteam Danmark A/S Torvegade Tørring Telefon SKANDILOCK MORE THAN A FEELING Fåreskind/Koskind/Speciallæder Vi skræddersyr individuelle opgaver Skandilock AB Box Svenljunga Tel Fax

11 LANDSLAUGET Støt vores leverandører. Uden deres støtte, kan vi ikke lave et godt fagblad. LANGHOF HESTEHÅR OG VELOUR I EKSKLUSIV KVALITET. SDR. TANGVEJ DRAGØR TLF Skum til alle formål K. Balling-Engelsen a/s : Dyrehegnet 2 : 4930 Maribo Tel.: : : Ole Pfeiffer Læderagentur Bülowsvej 7A 1870 Frederiksberg C tlf: C. Olesen Bredholdtvej Sulsted Tlf Fax

12 Landslauget og Dansk Håndværk 12

13 Landslauget og Dansk Håndværk Af Jan Christiansen, viceoldermand Som der på modsatte side kan læses, har vi fra vores kollega Ivar Farsø, modtaget hans kommentar til sammenslutningen mellem Landslauget og Dansk Håndværk. Bestyrelsen er glade for at modtage sådanne breve, for det viser at vores medlemmer ønsker at deltage i vores fags fremtid. Som vi skrev i sidste fagblad håbede vi på, at der ville komme en dialog i gang, for vi ønsker på ingen måde at vores medlemmer føler at vi trækker noget ned over hoved på dem, tværtimod ønsker vi også i fremtiden at Landslauget medlemmer for den service de har behov for og at der også bliver tid til at afholde nogle spændende faglige aktiviteter samt udvikle vores mesterkatalog, som alle jo ved har været forsømt i de sidste år. Dette kan efter vores opfattelse kun ske ved en sammensmeltning med Dansk Håndværk, da meget af vores tid går med fagretlige opgaver, ser vi en fordel i at have et professionelt sekretariat og en faglig interesseret afdelingsbestyrelse. Ivan Farsø skriver i brevet at han føler vi er ude i en lynaktion, her må vi være helt klar i vores udmelding, og sige at der på ingen måde er tale om nogen lynaktion, tværtimod er der fra både Landslauget og Dansk Håndværks side arbejdet henimod en sammensmeltning de sidste 3 år, hvor Dansk Håndværk har bistået med bogholderi, fagretslig behandling, hjælp ved overenskomstforhandlingerne mv. Ligeledes er medlemmerne fra start af gjort opmærksom på, at Landslaugets kontingent skulle tilpasses arbejdsmarkeds andre lignende arbejdsgiverforeninger. Vi er også af den opfattelse at være en del af Dansk Håndværks vil bibringe specielt de aktive medlemmer en del fordele, såsom medlemskab af en af Danmarks mest magtfulde organisationer nemlig Håndværksrådet, hvilket gør at vi kommer til at arbejde meget nært sammen med de instanser, hvor de endelige beslutninger vedrørende vores uddannelse tages, en uddannelse som vi arbejder på at ændre så den bliver mere tidssvarende. Bestyrelsen er godt klar over at en del medlemmer har gjort et stor arbejde med at holde Landslauget levende og vi er på ingen måde ude på at nedgøre det arbejde, men vi må også se i øjnene at arbejdsmarked i de sidste 10 år har ændret sig, ud over hvad de forrige bestyrelser har kunne forstille sig, og den nuværende bestyrelse er af den opfattelse at hvis vi ikke tager dette tiltag nu hvor vi selv kan bestemme, bliver vi tvunget ud i noget andet, hvor vi ingen indflydelse har, inden for en 5 til 10 årige periode, så derfor mener bestyrelsen at dette tiltag er nødvendigt. Landslaugets bestyrelse består som vores medlemmer ved af fagfolk og selvfølgelig har vi en uvildig juridisk rådgivning i ryggen, for en sammensmeltning skulle gerne blive til alle tilfredshed, så vores medlemmer kan være vis på at vi ikke gør noget overilet. Vi håber at der nu godt gang i en diskussion og vi vil meget gerne afholde et medlemsmøde i august med fusionen som emne. + 13

14 Aarhus-udbud afslører hul i den danske model 21. juni 2011 / Arbejdsmarked / Af Dan Bjerring Selv om der bliver stillet krav om danske overenskomstvilkår, gælder det kun for arbejde udført i Danmark ARBEJDSMARKED Århus Kommune stiller i forbindelse med udbudsmaterialet omkring renovering af "Musikhuset" krav om, at arbejdet skal udføres på almindelige overenskomstvilkår, men i virkelighedens verden kan dette krav let omgås. Dansk Håndværk har modtaget en henvendelse fra en medlemsvirksomhed vedrørende den del af renoveringen, der angår stole i Musikhuset. Sagen er endt med, at den udførende entreprenør af stoleentreprisen har afmonteret samtlige stole og sendt dem til en underentreprenør i Baltikum med henblik på udførelse af ombetrækningsarbejdet. Projektet, der var udbudt i fagentrepriser, gik ud på at gennemføre en renovering og modernisering af Musikhusets Store Sal, og det fremgik direkte af udbudsmaterialet, at "hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der indenfor det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Manglende overholdelse af nærværende bestemmelse er at betragte som væsentlig misligholdelse. Århus Kommune er således berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten". Værdiløs klausul Dansk Håndværk har derfor rettet henvendelse til Århus Kommune med ønsket om en stillingtagen til, om det er i overensstemmelse med arbejdsklausulen i udbudsmaterialet. Men af svaret fra Århus Kommunes juridiske afdeling fremgår det, at den omtalte arbejdsklausul "kun er gældende for arbejde udført i Danmark". Direktør Erik Møbius fra Dansk Håndværk understreger over for Licitationen, at det er meget prisværdigt, at Århus Kommune anvender den omtalte arbejdsklausul, men at det hele ikke hjælper ret meget, når man bare kan sende arbejdet udenlands og der få udført opgaven til lønninger langt under dansk niveau, ligesom materialerne også er langt billigere: - Arbejdsklausuler er hullede som en si. Det her viser, hvor svært det er at sikre danske håndværkervirksomheder fair konkurrencevilkår i forhold til udbud, når krav om danske overenskomstvilkår kan omgås så let. Det er nøjagtig den situation, ikke mindst de mange små virksomheder også i byggeriet, er ramt af, når der, ofte med status som enkeltmandsvirksomheder, hyres østeuropæisk arbejdskraft til at løse opgaver på danske byggepladser. EU-reglerne er en bombe under den danske arbejdsmarkedsmodel. Det her er endnu et eksempel på behovet for, at vi sikrer fair konkurrence for danske virksomheder gennem lovgivningen, siger Erik Møbius til Licitationen. Dansk model på glatis 21. juni 2011 / Lederen Licitationen DET MENER LICITATIONEN Flere og flere politikere gør sig i denne tid til fortalere for klausuler, der sikrer, at virksomhederne i forbindelse med offentlige udbud udff8rer opgaverne både med socialt ansvar og på danske arbejdsmarkedsvilkår. Senest har Aarhus Kommune været på banen med et udbud, hvor der var krav om, at opgaven blev udført på overenskomst- eller overenskomstlignende vilkår. Så langt, så godt, men det er at gøre de bydende danske virksomheder helt til grin, når man så alligevel sender opgaven til udlandet, hvor der kan arbejdes på alt andet end "danske vilkår". En ordre på renovering af over teaterstole er sendt til Litauen for at blive renoveret til priser, der kun kan betegnes som social dumping. Derved medvirker Aarhus Kommune enten bevidst eller ubevidst til at undergrave den danske arbejdsmarkedsmodel, selv om man udadtil forsøger at give indtryk af det modsatte. Aarhus Kommune overtræder ikke lovgivningen, men kommunen får et moralsk problem, når man har udskrevet en opgave med krav om danske vilkår, og opgaven alligevel ender uden for landets grænser. Mange danske virksomheder bør i hvert fald spørge sig selv, om det er værd at give bud på opgaver i Aarhus Kommune, når man alligevel er parate til at lade udenlandske virksomheder træde til. Det næste kan meget vel være, at Aarhus Kommune udbyder et byggeri med krav om danske vilkår, hvorefter en østeuropæisk virksomhed vinder opgaven og kan møde frem med lastbiler fulde af billige byggematerialer og busser fulde af håndværkere, der kan arbejde på østeuropæiske vilkår. Sagen fra Aarhus er endnu et godt eksempel på, at det danske arbejdsmarked og EU s frie bevægelse for tjenesteydelser og arbejdskraft er to uforenelige størrelser i lighed med ild og vand. Her er det ikke vand, men den østeuropæiske arbejdskraft, der er i fuld gang med at "slukke" for den danske byggesektor, der sandt at sige ikke ligefrem har "ild i den nok så berømte legemsdel", men snarere er på vågeblus. Ansvaret ligger først og fremmest hos de politikere, der ikke ville lytte til advarslerne, inden man åbnede EU for lande, der reelt ikke er parate til, hverken økonomisk eller på andre måder at indgå på lige fod med de "gamle" EUlande". Også på det område handler man hen over hovedet på de borgere, der rammes af beslutningerne. På Christiansborg pudser et spinkelt politisk flertal den europæiske glorie, men selv langt ind i regeringens egne rækker nærer tvivlen. 14

15 HÅNDVÆRKERMESSE OG GENERALFORSAMLING SEPTEMBER 2011 LILLEBÆLTSHALLERNE - MIDDELFART Landslauget har hermed fornøjelsen af at invitere til Håndværkermessen den 23 og 24. september samt generalforsamling den 24. september. I den forbindelse har Landslauget reserveret et antal værelser på Fjeldsted Skov Kro, der ligger ca minutters kørsel fra messehallerne. Hurtig tilmelding anbefales. Prisen for 2 personer i et dobbeltværelse er 1900,00 kr. Prisen for 1 person i et enkeltværelse er 1250,00 kr. Priserne inkluderer: Fredag: 3 retters festmenu, inkl. vin/øl, kaffe/te og fri bar med udstillerne. Natmad Lørdag: Morgenmad på hotellet Værelserne står klar fra kl. 12 fredag Generalforsamling Bestyrelsen i Landslauget ønsker at fusionere med Dansk Håndværk, der netop på deres generalforsamling, enstemmigt har sagt ja til fusion med Landslauget. Landslaugets generalforsamling (starter lørdag kl i Lillebæltshallen) Landslaugets fremtid bliver med andre ord afgjort på årets generalforsamling, så mød op og gør din stemme gældende. Indkaldelse hertil udsendes medio juli. Venlig hilsen Bestyrelsen Tilmelding, der er bindende, sker på senest den 1. juli

16 Scan Aprima C.Olesen Sørensen Læder Villy Jensen Scandilock ELMO Acker Nevotex Pfaff Sanderson C19 27 m2 Nevotex september 2011 LP Trading Claudius skum Camo læder Danish Art Weaving Nortex BEA Landslauget Skole med serveringsområde Scanteam SRJ Cesco BE-syteknik På oversigten kan I følge med i hvem som deltager i Landslauget's messe Hvis nogle af medlemmerne har en leverandør som de ved har et ønske om at deltage, bedes de kontakte viceoldermanden på mail. Casamance A5 markspelle Scancoll 16

17 LANDSLAUGET HÅNDVÆRKERMESSE SEPTEMBER 2011 CASAMANCE FINE FABRICS WAMA TEKNIK A/S UDSTILLING AF VÆRKTØJER, MATERIALER, TEXTILER & LÆDER TIL MØBELPOLSTRING AUTOPOLSTRING GARDINMONTERING 17

18 Har du problemer med dine medarbejders løn: Så skift til ProLøn på tlf ellers Landslauget har sammen med Tryg indgået en brancheaftale på forsikringsområdet. Aftalen betyder at alle medlemmer af Landslauget tilbydes skadesforsikringer. En aftale med masser af fordele Tryg har et fast branchekendt team, der kan rådgive optimalt og give det fulde overblik over muligheder og risici. Vi giver dig attraktive priser og vilkår der er tilpasset jeres behov. Du kan både tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring vi tilbyder dig disse på fordelagtige vilkår: Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Bygningsforsikring Forhandler- værkstedsforsikring (autosadelmager) Løsøreforsikring Motorkøretøjsforsikring Har du spørgsmål til aftalen, eller brug for yderligere information så står vi altid til rådighed, du er velkommen til at ringe til os på eller til Landslaugets sekretariat telefon Rabatter styrker din virksomhed Rabatportalen har på dine vegne indgået rabataftaler med en række leverandører inden for forskellige områder, som alle kan være brugbare i den daglige drift af din virksomhed. Du kan se alle aftaler og fordele i et let og overskueligt register på hjemmesiden. Du kan enten søge på produktkategori eller leverandørens navn, så du hurtigt kan få et overblik over, hvilke rabatter og fordele du kan opnå. Velkommen til Den 20. september bliv Landslaugets nye hjemmeside offentliggjort. Den indeholder en mænge gamle og kendte elementer, samt nogle nye, bla. en medlemsdel som kræver et login. Dette kan hentes via hjemmesiden. Under medlemsdelen vil I finde vores mesterkatalog. Vi håber den nye hjemmeside vil falde i medlemmernes smag. Senere vi vil tilføre et chatroom til ideer og spørgsmål medlemmer imellem. Vi vil opfordre alle medlemmer tjekker deres profil på Landslaugets hjemmeside for fejl og mangler. Er der fejl eller mangler, kan dette skyldes, at sekretariatet ikke har modtaget oplysninger om nye telefonnummer, nye adresser osv. Ved henvendelse til sekretariatet vil oplysningerne blive opdateret. 18

19 Mærkedage: MÆRKEDAGE 29/ Leif og Nina Christiansen Gentofte Guldbryllup 10/ Leif Christiansen Gentofte Fødselsdag 70 år 7/ Hardy Munck Ibsen Åkirkeby Fødselsdag 70 år Landslauget ønsker tillykke Auto- og Boligmonteringsfagets institutioner Landslauget Organisation for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Landsoldermand: Michael Schmidt, Sekretariat: Landslauget Dansk Håndværk/Håndværkets Hus, Islands Brygge 28, postboks København S, tlf.: , Bestyrelsesmedlemmer: Viceoldermand Jan Christiansen, Hedehusene Tapetserermester Mona Yde Dahl, Svendborg Tapetserermester Bruno Nedell, Kolding Tapetserermester Tanja Fuglsang, Silkeborg Sadelmager- og Tapetsererlauget i København Oldermand Mette Palsteen, tlf.: , Kontor: Fortunstræde 5, 1065 København K, tlf.: Kontortid: mandag: Jysk laug: Vi håber at vi, Landslauget s bestyrelse, kan vise vores medlemmer, at en fusion ikke er det endelige for Landslauget men en mulighed for at køre parløb med en anden arbejdsgiverforening med den samme interesse som Landslauget, og beder om at medlemmer sender deres spørgsmål eller kommentar på mail, så vi for alvor får en dialog i gang. Oldermand Anders Bonnemann, tlf.: Fællesudvalget for Auto-, Ortopædi-, Boligmontering og Polstermøbelindustrien: Landslaugets repræsentant: Michael Schmidt Sekretariat: TMK, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, tlf Fagbladet for Landslaugets ansvarshavende redaktør: Jan Christiansen, Birkelundsvej 14, 2640 Hedehusene Tlf: Redaktionelt stof indsendes inden 1. februar, 1. maj, 1. august & 1. november direkte til redaktøren. Deadline til næste nummer: 1.september Kassererkontor for Fagbladet: Islands Brygge 28, postboks København S 19

20

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1083-1. kvartal 2011 113. ÅRGANG Bestyrelsen Kære medlem, Landslauget har indgået forlig med Fælles Fagligt

Læs mere

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK NR. 1089-1. halvår 2013 115. ÅRGANG Bestyrelsen informere Dansk Håndværk og Polstrersektionen har være ud for et meget turbulent år. Der har været forhandlinger

Læs mere

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK NR. 1086-1. kvartal 2012 114. ÅRGANG Bestyrelsen informere Det er os en stor glæde at byde dig velkommen i Dansk Håndværk. Sammen tager vi nu det første

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1080-2. kvartal 2010 112. ÅRGANG Bestyrelsen Landslauget blev momsregistreret den 1. januar 2010 hvad

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1085-3. kvartal 2011 113. ÅRGANG Bestyrelsen informerer Landslauget og Dansk Håndværk fusionerer Det

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1081-3. kvartal 2010 112. ÅRGANG Bestyrelsen Tid for overenskomstforhandlinger Vi skal snart i gang med

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. 16. december 2013 Dokumentnr.: 306148 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. Punkt 1 Punkt

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1072 2. kvartal 2008 110. ÅRGANG 1 Oldermanden informerer Nu har jeg været oldermand for vores dejlige

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk 1. Velkomst v/formanden, valg af dirigent, referent og stemmetællere Erik Eriksen (EE) bød velkommen og herefter

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 5 Nørregade, Egevænget Bolderslev og Uge Allégade Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011:

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: 1 Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: Der var 28 borgere tilstede. Formand Ole Lange bød velkommen, og vi gik herefter til dagsordenen Punkt 1. Valg af dirigent: Åge Bonde blev foreslået og valgt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark

Auto & Boligmontering. FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark Auto & Boligmontering FAGBLADET FOR LANDSLAUGET Organisation for Auto- & Boligområdet i Danmark NR. 1075-1. kvartal 2009 111. ÅRGANG Bestyrelsen informerer Nu er alle forhåbentlig godt i gang med 2009.

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK

FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK FAGBLADET FOR POLSTRERSEKTIONEN I DANSK HÅNDVÆRK NR. 1087-1. halvår 2012 114. ÅRGANG Bestyrelsen informere Københavns Tekniske Skole ønsker at udbyde hovedforløb på polstrerområdet Mange polstrervirksomheder

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00 Fredericia Idrætscenter REFERAT Valg af dirigent Formanden Erik Jacobsen bød velkommen. Flemming Barfred blev foreslået

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Amager Motocross Klub

Amager Motocross Klub Referat fra Generalforsamling torsdag d. 29. november 2007 kl.19.00, i klubhuset. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning, samt godkendelse af regnskab

Læs mere