Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011"

Transkript

1 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende og påtænkte aktiviteter. 2) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 3) Valg af medlemmer til Præsidiet. På valg er: Steffen Husted Damsgaard Troels Holst Thorkild Ljørring Pedersen Niels Juel Nielsen (suppleant) 4) Valg af statsautoriseret revisor og valg af revisorer udpeget blandt medlemmerne. 5) Eventuelle forslag fra Præsidiet eller medlemmerne. 6) Eventuelt. Præsident Frederik Lüttichau byder velkommen til generalforsamlingen i Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - til en eksklusiv kreds på ARoS Kunstmuseum i Århus. Lars Hvidtfeldt foreslås som dirigent, og Lars Hvidtfeldt får ordet, da forsamlingen støtter Præsidiets valg. Det første punkt for dirigenten er at konstatere generalforsamlingens lovlighed. I henhold til 3 i Foreningens vedtægter, skal den ordinære generalforsamling være varslet med brev og på hjemmesiden med mindst 30 dages varsel. Medlemmerne har med brev poststemplet den 25. februar 2011 modtaget indkaldelsen rettidigt, og det er annonceret på hjemmesiden den 28. februar 2011, også rettidigt, hvorfor det her konstateres, at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Der er ingen indvendinger til lovligheden. Dirigenten ønsker at opfordre til debat, men hvis man ønsker ordet, må man gerne sige sit navn af hensyn til referatet.

2 Ad 1: Præsidentens beretning: Præsidenten aflagde beretning. Beretningen vedlægges referatet. Dirigenten takker efterfølgende for beretningen med mange spændende emner: grøn vækst, medaljer og sommerudflugter. Det må give anledning til spørgsmål: Ivar Tesdorpf ønsker at sige tak for indsatsen til Præsidiet. Han har tidligere selv været i Præsidiet. Derudover efterspørges et udredningsarbejde omkring forpagtningskontrakter. Afslutningsvist nævnes det, at man måske også bør drøfte, om vækst er det rigtige at fokusere på i fremtidens landbrug. Frederik Lüttichau påpeger, at det netop er Selskabets opgave at debattere, hvad fremtidens landbrug skal byde på. Forpagtningsaftaler er et væsentligt emne at få belyst, men det er måske ikke en opgave, Landhusholdningsselskabet skal tage op, men derimod dirigenten. Lars Hvidtfeldt svarer omkring forpagtningsaftalerne, at de ikke er styret af lovgivning. Videncenteret har en del viden på områder, der bruges til at udforme standardkontrakter. De kommende år kan medføre en række politiske ændringer, herunder en reform af EU's landbrugspolitik. Hvis man vælger at indgå en forpagtningsaftale, må man tage højde for disse aspekter. Henrik Dalum, næstformand i LandboUngdom, takker for samarbejdet og for indsatsen i forhold til deres målgruppe. LandboUngdom og Selskabet kan hjælpe hinanden mere, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. De to organisationer bør sætte sig sammen og tale om samarbejde samt om de priser, der deles ud. Frederik Lüttichau giver ordet til Steffen Damsgaard, der er ansvarlig for den del af Selskabet. Steffen Damsgaard takker for kommentarerne omkring prisuddelingen og anser det som positivt at udvide arrangementet til en større kreds. Det vil også være muligt at se på arrangørsiden og se på, om der skal laves noget på agrarøkonom-modulet der er sammenhænge og muligheder for LandboUngdom og Selskabet.

3 Niels Juel ønsker at fokusere på konkurrencevilkår vi er bedst til det hele i dansk landbrug. Derfor skal vi også have forbedret konkurrencevilkårene for at drive et landbrug/virksomhed i Danmark. Vi skal holde fast i vigtigheden af konkurrenceevnen. Frederik Lüttichau bekræfter Selskabets og Pæsidiets fokus på området. Specielt med Henning Otte Hansen som medlem af Pæsidiet. Der laves i disse år forskellige analyser, men Selskabet ønsker at lave en analyse med fokus på forskelligheder på landmandsniveau. Bent Christensen ønskede at understrege betydningen af sådan en undersøgelse. Karsten Philipsen (statskonsulent i Paris) deltog i møde i Tolvmandssektionen, hvor han fortalte, at franskmændene gør det helt anderledes. EU-reglerne bliver administreret anderledes i Frankrig. Frederik Lüttichau takker for forslaget. Brian Caspersen ønskede at fokusere på rekruttering og spørgsmålet, hvorfor skal man være medlem af en forening. Det kan de unge ikke se nogen mening med. Profilen af Selskabet er uklar for eleverne. Det bør der gøres noget ved, for at eleverne skal få interesse i at blive medlem, men selv efter den indsats skal et medlemskab også kunne betale sig. Derudover ønskede Brian Caspersen på skolens vegne at takke for 3. pladsen i Virksomhedslederprisen. Det fik både skole og elev en del opmærksomhed på. Afslutningsvist påpegede han, at det kunne være nyttigt for Selskabet at have fået kontaktinformationer på alle deltagerne fra Dalum, det bør overvejes fremover. Frederik Lüttichau var enig i, at Selskabets profil er uklar. Præsidiet drøfter det ofte og forsøger at gøre profilen mere klar gennem arrangementet. Projektet med Gl. Estrup og Erhvervsarkivet er netop at sætte fokus på den interaktive del af kommunikationen. Samtidig er Selskabet fortsat ikke dygtig nok til at komme i medierne, det skal vi fortsat arbejde på.

4 Der er ikke flere spørgsmål, og det konkluderes, at beretningen er godkendt. Ad 2) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet gennemgås af Grete Bøgh-Sørensen fra et. I 2010 kom selskabet ud med et underskud på kr. Det er beklageligt, da det påvirker selskabets egenkapital negativt. Underskuddet skyldtes blandt andet en nedgang i indtægterne i forhold til medlemskontingenter samt lavere afkast fra fondene. Herudover har der været underskud på Selskabets aktiviteter. Bent Christensen spørger til, hvad revisor påpeger omkring problemerne med egenkapitalen. et understreger, at det er korrekt, at der i 2010 er brugt en væsentlig del af selskabets egenkapital, hvilket revisor har påpeget. Præsidiet og et er bevidste om den situation og arbejder via en håndfast kontrol af udgifterne på at få styr på økonomien i 2011 og over en 2-årig periode at genetablere egenkapitalen. Ad 3) Valg af medlemmer til Præsidiet. Der skal foretages valg til Præsidiet, da Steffen Husted Damsgaard, Troels Holst og Thorkild Ljørring er på valg. Der er ikke andre kandidater, så Steffen Husted Damsgaard, Troels Holst og Thorkild Ljørring genvælges til bestyrelsen. Herudover skal der vælges en suppleant til Præsidiet. Præsidiet indstiller Niels Juel. Der er ikke andre kandidater, så Niels Juel genvælges som suppleant. Ad 4) Valg af statsautoriseret revisor og valg af revisorer udpeget blandt medlemmerne. Jf. vedtægterne skal der vælges 3 revisorer, heraf 1 statsautoriseret. Bestyrelsen indstiller genvalg af Deloitte, der genvælges. Herudover skal der vælges 2 folkevalgte revisorer. Anders Kirkegaard ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen indstiller genvalg af Bent Christensen og valg af Erik Klindt Andersen.

5 Bent Christensen er dermed genvalgt og Erik Klindt Andersen er valgt. Ad 5) Der er ingen indkomne forslag. Ad 6) Der er ingen kommentarer til eventuelt. Dermed nedlægger Lars Hvidtfeldt sit hverv som dirigent. Afslutningsvist giver René Damkjer et spændende indlæg om AgroTech, og hvordan landbrugs- og fødevaresektoren er en del af løsningen på en række af de udfordringer, samfundet står overfor de kommende år. Oplægget vedlægges se bilag 3.

6 Landbrug & Fødevarer, Forenings & Udviklingsservice Axelborg Axeltorv 3 DK-1609 København V Tlf fax e-post 6

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere