Centermøde. Centermedlemmer. Møde afholdt: Mandag den 13. juni Sted: Sociologisk Institut, lokale Referent: Anne-Lise Schulze Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centermøde. Centermedlemmer. Møde afholdt: Mandag den 13. juni 2005. Sted: Sociologisk Institut, lokale 1.16.62. Referent: Anne-Lise Schulze Andersen"

Transkript

1 CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD - REALDANIA FORSKNING SOCIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET Centermøde MØDEREFERAT 14. JUNI 2005 Forum: Centermedlemmer ØSTER FARIMAGSGADE 5 POSTBOKS 2099 Møde afholdt: Mandag den 13. juni 2005 Sted: Sociologisk Institut, lokale Referent: Anne-Lise Schulze Andersen 1014 KØBENHAVN K TLF DIR FAX Til stede Thorkild Ærø, Kirsten Gram-Hanssen, Helen Welling, Kirsten Utoft Christensen, Peder Duelund Mortensen, Inger Sjørslev, Mark Vacher, Georg Gottschalk, Hans Skifter Andersen, Hans Kristensen, Helene Hjort Oldrup, Morten Skak, Jørgen Lauridsen, Niels Nannerup, Jesper Bo Jensen, Katrine B. Q. Rasmusen, Camilla B. Pedersen, Mette Mechlenborg, Hans Kristensen, Anne-Lise Schulze Andersen Desuden deltog Lennie Clausen fra Realdania Fonden. Afbud: Henning Bech, Lars A. Engberg, Peter Abrahamson, Claus Bech-Danielsen, Lotte Jensen, Jørgen Elm Larsen, Margit Livø, Anders Møller, Heller Nørregaard, Hans Ovesen, Kirsten Marie Raahauge, Hedvig Vestergaard Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Siden sidst 4. Beslutning om etablering af databaser 5. Formidlingsplan.

2 SIDE 2 AF 2 6. Status for udvalgte igangsatte projekter: Komparativ inspiration. Kilder til forskningsdesign i projekt Bolig i tid og rum v/inger Sjørslev og Mark Vacher Boligbehov ved familiære opbrud v/kirsten Gram-Hanssen 7. Orientering om nye projekter: Efterspørgslen efter parcelhuse i fremtiden v/jesper Bo Jensen Unge forældres bosættelsesmønster og boligvelfærd (specialeprojekt) v/camilla B. Q. Rasmussen og Katrine B. Pedersen 8. Projektområdemøder i grupper (fra kl ) 9. Opsamling fra grupperne i plenum 10. Etablering af Centrets hjemmeside 11. Planlægning af kommende møder (centermøde d. 29. september og internat december 2005) 12. Eventuelt Ad 1) Ad 2) Godkendelse af dagorden. Godkendt Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Ad 3) Siden sidst Hans Kristensen orienterede om, at Katrine B. Q. Rasmussen og Camilla B. Pedersen er blevet ansat af CBV, som specialestipendiater på Sociologisk Institut. Og at Jesper Bo Jensen, Fremforsk, Århus er blevet ansat på en ekstra Realdania-bevilling til CBV med et projekt Efterspørgsel efter parcelhuse i fremtiden. Hans Kristensen meddelte, at personer med aktivitet i Centret, deltager i Centermøderne. Hans Kristensen orienterede om, at et projekt med FOCUS på de meget ældre fra 75 og opefter er yderligere et projekt, som måske bliver tilknyttet CBV. (Bevillingen blev givet umiddelbart efter centermødet, de to forskere er Aase Eriksen og Karin Skousbøll). Hans Kristensen omdelte brev fra Dansk Design Center, som ønsker CBV til at deltage i et samarbejde vedr. udstillingen Honey I m Ho-

3 me vedr. vidensdeling og støtte/produktion af arkitektonisk værk/installation. Peder Duelund Mortensen, Kirsten Gram-Hanssen og Mette Mechlenborg ville være interesserede i at deltage i udstillingen. Hans Kristensen kontakter Birgitte Rodh, Dansk Design Center med henblik på møde. SIDE 3 AF 3 Hans Kristensen omdelte program til Center for Boligforsknings Boligforskningsseminar den september 2005 i Tisvildeleje og opfordrede folk til at tilmelde sig. Eventuelt kan deltagerafgift betales af den fælles pulje i CBV, hvis finansiering er et problem. Hans Kristensen omdelte program for NSBB Nordisk Forskerseminar i Gilleleje den 27. og 28. oktober Opfordrede deltagere til at udarbejde papers hertil med udgangspunkt i det materiale med, som man nu sidder og arbejder med. Hans Kristensen omdelte undervisningsplan for undervisningen på Sociologisk Institut efteråret 2005, hvor nogle af centrets forskere skal undervise. Allan Madsen, Studieleder, har meddelt, at undervisningen vil blive honoreret. Thorkild Ærø orienterede om den netop afsluttede Europæiske byplan-biennale, hvor en af Workshoppene havde været en ekskursion til bl.a. Vejleåparken, som han og Hans Kristensen havde været arrangører af. Ad 4) Beslutning om etablering af databaser Hans Skifter Andersen oplyste, at tilbudet fra Danmarks Statistik vedr. databaser er lavere end beregnet. Det betyder, at der er plads til supplerende data/ønsker. Det blev besluttet, at ønsker og kommentarer sendes til Hans Skifter Andersen pr. mail. Disse vil blive indarbejdet i det endelige forslag, der sendes til Danmarks Statistik pr og data vil kunne trækkes pr Thorkild Ærø foreslog, at man skulle købe ort-foto gennem COWI. Flere var interesseret i dette. Det blev besluttet, at man vil tænke over dette, såfremt der er økonomi til det, når/hvis databaser bliver billigere end først skønnet. Ad 5) Formidlingsplan Hans Kristensen gennemgik det udsendte oplæg af En fælles huskeliste over tidsskrifter skal udarbejdes senere. Peder Duelund Mortensen bragte spørgsmål om ophavret til sine ideer og resultater op, idet andre havde brugt deres ide til projekt. Der var

4 enighed om, at hvis nogle direkte stjæler ens projekt kan dette indbringes til instansen for videnskabelig uredelighed. Ellers må man bare lade dem prøve og så ellers sætte yderligere turbo på sit arbejde, så man kommer foran. Løbende formidling må være bedst. Så ved man også, hvor resultaterne kommer fra. SIDE 4 AF 4 Helene Hjorth Oldrup foreslog en bred præsentation af hvad CBV laver i et temanummer i Dansk Sociologi. Der var enighed om, at det var en god ide og Helene taler med Allan Madsen om dette. Helen Welling orienterede om et temahæfte til Nordisk Arkitekturforskning som er planlagt som no. 2 i 2006, hvor Arkitektskolen bidrager med Time-based Dwelling. Der er deadline for full papers på engelsk d. 31. okt Helen Welling sender oplæg om dette til sekretær Anne-Lise Schulze Andersen mhp. videreformidling til centrets medlemmer. Med hensyn til eventuelle interview med forskerne o.l. vil Hans Kristensen gerne vide dette. Ad 6) Status for udvalgte igangsatte projekter: Komparativ inspiration. Kilder til forskningsdesign i projekt Bolig i tid og rum v/ Inger Sjørslev og Mark Vacher Mark: Boligen som tegn : Hvad oplever vi om og som bolig. Hvad er det indforståede, det usagte (i vores kultur) når vi taler om boligen. Ex. Bordien Kabylien huset som kosmologi: kvinders domæne indenfor, mandens udenfor. Ex. Darfur, Barth: Huset er en transaktion, man brygger linseøl, som betaling for husbyggeriet. Hvad er det usagte bag husene: vil se på områderne - Seest (Kolding) Tarup (Odense). Hvad organiserer huset i DK? Mandlige/kvindelige. Hvad er det udskiftelige? Fx. fundamenterne. El-pærerne. Huset som social transaktion. Ex. Tinglysning m. stempler og labels. Og : tvungne ejerforeninger. Huset åbner for masser af sociale relationer: hvem hjælper m. vedlighold? Hvem rådgiver? Hvad karakteriserer sort/hvidt arbejde og de dertil knyttede relationer? Inger: Fremgangsmåde: Læse om ind- og udenlandsk litteratur. Feltarbejde: hænge ud i parcelhusområder. Hvordan markeres grænser mellem hus/grund og de omgivende grunde, arealer.

5 Observation (deltagerobservation). Antropologisk arbejde: - komparativt evt. internationalt relativiserer alle observation (og adfærd) hvorfor gør man sådan noget? holistiske perspektiv: se boligen som bestående af arkitektur og rum, slægtskab, symbolik. Huse bliver til : er som mennesker, udvikler sig som mennesker. Ex 1) Nancy Munn: har arbejdet blandt aboriginals i Australien. Tid og rum hænger meget sammen i denne gruppe. Rummet er forfædrenes, faste regler for hvem der må være, hvor. Husets tilblivelseshistorie er centralt. Ex. 2) Lévi-Strauss: Hussamfund. Ser på polynesien som ex. På hussamfund, hvordan huset sætter/danne rammer om slægtsforholdene. Kan forklare, hvor man skal bo, hvordan man skal bo. Hvad betyder mest relationen mellem far/mor og børn contra mellem ægtefæller. SIDE 5 AF 5 Boligbehov ved familiære opbrud v/kirsten Gram-Hanssen Kirsten Gram-Hanssen skal udføre projektet i samarbejde med Thorkild Ærø og Claus Bech-Danielsen. Har gennemgået litteratur på området og dette vil blive præsenteret på ENHR 2005 i Reykjavik. Vil se på kvantitative analyser på registerdata og udføre kvalitative interview med fraskilte. Ad 7) Orientering om nye projekter: Efterspørgsel efter parcelhuse i fremtiden v/jesper Bo Jensen Jesper Bo Jensen orienterede om, at han vil tage udgangspunkt i hvad folk kan lide i dag dette fremskrives så år ud i fremtiden. Analysen offentliggøres som rapport sidst på året. Vil også i delformer blive lagt på nettet. Der vil blive afholdt en konference i Kbh. og en i Jylland for aktører på det private boligmarked. Unge forældres bosættelsesmønster og boligvelfærd (specialeprojekt) Camilla B. Pedersen og Katrine B. Q. Rasmussen skal hver skrive et speciale og er netop gået i gang med at søge litteratur. Har endnu ikke lagt sig fast på præcist, hvad specialerne skal være. Ad 8) Projektområdemøder i grupper

6 Ad 9) Opsamling fra grupperne i plenum Hans Kristensen spurgte om der havde været tid nok eller for meget tid til gruppearbejdet? Reaktionen var, at der i fremtiden vil være brug for 1½-2 timer. 14. JUNI 2005 SIDE 6 AF 6 Ad 10) Etablering af Centrets hjemmeside Hans Kristensen omdelte skitse til forslag til hjemmeside. Berit Wedelsby har stået for designet og Jakob Hermann, programmør på Sociologisk Institut vil stå for selve opsætningen af programmet (Fundanemt). Det blev foreslået, at Syddansk Universitet skal benytte universitetets segl, i stedet for universitets logo med kundskabernes træ for at få en ensartet linie. Niels Nannerup undersøger mulighederne for dette. Det forventes at hjemmesiden er klar ca. 1. august Ad 11) Planlægning af kommende møder. Hans Kristensen gennemgik rækken af centermøder og faglige arrangementer i efteråret. Ad 12) Eventuelt Intet

Centermøde. Centermedlemmer. Møde afholdt: Mandag den 11. april 2005. Sted: Sociologisk Institut, lokale 1.16.62. Referent: Anne-Lise Schulze Andersen

Centermøde. Centermedlemmer. Møde afholdt: Mandag den 11. april 2005. Sted: Sociologisk Institut, lokale 1.16.62. Referent: Anne-Lise Schulze Andersen CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD - REALDANIA FORSKNING SOCIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET Centermøde MØDEREFERAT 13. APRIL 2005 Forum: Centermedlemmer ØSTER FARIMAGSGADE 5 POSTBOKS 2099 Møde afholdt:

Læs mere

center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning

center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning 2010 center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning 2010 Helene Ordrup sociolog Hans Kristensen sociolog Hedvig Vestergaard økonom

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

BLØDERNYT. Årsmødet 2015 NR. 1 JUNI 2015. 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand

BLØDERNYT. Årsmødet 2015 NR. 1 JUNI 2015. 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS BLØDERFORENING NR. 1 JUNI 2015 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand BLØDERNYT Årsmødet 2015 06 INDHOLD 03 Leder: Nedslag i dagbog for april

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005 Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005 Tilstede: Bo Snedker Boman, Camilla Schrøder Lassen, Eva Gall, Lotte Mølsted, Alice Cleaver og Lars Bak (ref.), fraværende: Berit Winsløv.

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

D A H R NYHEDSBREV NR. 28

D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Efterår 2002 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere