SKEMA A - Udfyldes altid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKEMA A - Udfyldes altid"

Transkript

1 Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR EAN Web: Sag nr. Telefontid Hverdage kl SKEMA A - Udfyldes altid 01 Fornavn 02 Efternavn 03 Vejnavn, vejnr., etage, side, dør 04 Evt. stednavn 05 Postnr. 06 By 07 Tlf. privat 08 Tlf. arbejde Energiselskabets navn 11 Hvilken energiydelse klager du over? (Sæt X) EL NATURGAS BYGAS TIL KOGEBRUG BYGAS TIL OPVARMNING FJERNVARME 12 Hvis du klager over en regning, på hvilken regning er det påklagede beløb opført? Vedlæg eller vedhæft kopi af regningen Fakturanr.: Fakturaperiode fra: til: Størrelsen af det beløb, der klages over: 13 Klager du over flere regninger? (Sæt X) Nej Ja. Hvis ja, SKAL SKEMA B udfyldes! 14 Driver du eller andre erhvervsvirksomhed på den adresse, hvortil energiydelsen er leveret? Nej Ja. Hvis ja, SKAL SKEMA C udfyldes! 15 Klager du over en aftale, som du har indgået med et energiselskab, fx en fastprisaftale? (Sæt X)

2 Skema A udfyldes altid Side 2 Nej, fortsæt med rubrik 18 Ja, udfyld rubrik 16 og Dato for aftalens indgåelse: Selskabets navn og adresse (hvis det ikke er identisk med selskabet i rubrik 09): Husk at vedlægge kopi af aftalen 17 Er der aftalt noget særligt om prisen? Hvis ja, skal kopi af prisaftalen medsendes 18 Hvad ønsker du at klage over? 19 Hvornår klagede du første gang til energiselskabet? Hvordan klagede du? Husk, at Ankenævnet kun kan behandle din klage, hvis du har klaget skriftligt, fx ved brev, fax eller . Som minimum skal du have fået en skriftlig afgørelse fra energiselskabet på din klage) Du SKAL vedlægge kopi af dit(ne) brev(e), fax eller 20 Hvornår fik du svar fra energiselskabet? Vedlæg kopi af svaret 21 Har du klaget senere? Hvis ja, så skriv datoer for dine senere henvendelser og svar fra energiselskabet. (Sæt X) Nej Ja. Husk at vedlægge kopier 22 Hvad vil du konkret opnå i forhold til energiselskabet? (Sæt X) Pengene helt eller delvis tilbage og med hvor stort et beløb: Erstatning Hvad kræves erstattet: og med hvilket beløb: Hvis du kræver erstatning for ting, der er blevet beskadiget, skal du lave en liste, hvor du skriver, hvad der er ødelagt, hvornår det er købt og hvad det kostede. Det vil være en fordel, hvis du kan vedlægge kopi af kvitteringer for anskaffelsen. Andet, hvilket? 23 Begrundelse for dit krav? 24 Hvis du skal have dit klagegebyr retur fra Ankenævnet ved sagens afslutning, skal beløbet overføres direkte til din konto - NemKonto Du skal oplyse om dén bankkonto, som du har anvist som NemKonto. (Tilbagebetaling kan ikke ske check) Navn på pengeinstituttet: Reg.nr.: Kontonummer: 25 Bilagsfortegnelse (Hvis der er mange bilag, lav venligst en bilagsfortegnelse. Bilagene bedes lagt i datoorden og nummereret som: Bilag 1, Bilag 2 osv.)

3 Skema A udfyldes altid Side 3 26 Ved min underskrift bekræfter jeg rigtigheden af de oplysninger, som jeg har givet i denne klageformular. [SKAL underskrives, hvis du sender klageformularen som brev] Jeg giver også samtykke til, at ankenævnets sekretariat kan indhente oplysninger om mit energiforbrug hos de energiselskaber, som jeg er kunde hos. Endvidere at sekretariatet hvis det er nødvendigt kan indhente oplysninger fra offentlige registre, fx CPR-, CVR- og BBRregistret. Underskrift:

4 SKEMA B - Regningsklage over energiforbrug Udfyldes kun, hvis der klages over regninger for energiforbruget 27 Hvilke regninger klager du over: Angiv regningsnumre, -datoer, beløb samt det bilagsnummer, som du har skrevet på regningen. Husk at vedlægge kopier 28 Hvor mange personer omfatter husstanden? 29 I hvilke(n) periode(r) ligger det forbrug, du klager over? 30 Var der nogen særlige omstændigheder i denne periode? Det kan fx være ombygnings- eller reparationsarbejde, brug af særlige energikræven-de apparater, ændringer af antal personer i husstande eller lignende 31 Skriv her, hvis du har yderligere oplysninger af betydning for klagen. Skriv evt. videre på et separat papir, som du så vedlægger

5 SKEMA C - Erhvervsklage Skal udfyldes, hvis energiforbruget er leveret til en erhvervsadresse Hvis klagen angår energiydelser, der leveres til et forbrugssted, hvor der drives erhvervsvirksomhed, skal du være opmærksom på, at Ankenævnet kun i begrænset omfang behandler klager fra en erhvervsdrivende. Hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en privat forbrugerklage, kan Ankenævnet efter en konkret vurdering behandle klagen. Det er Ankenævnet, der selv træffer den endelige afgørelse af, om klagen kan behandles. 32 Hvilken type erhverv er der tale om? 33 Virksomhedens navn Hvad er virksomhedens hovedbeskæftigelse: Ejerforhold (fx A/S, ApS, I/S eller enkeltmandsejet): CVR (SE) nr. (skal oplyses): 34 Hvor mange personer var ansat i klageperioden? 35 Er energiydelsen udelukkende forbrugt i erhvervsvirksomheden? Hvis nej, angiv da den skønnede del af det private forbrug af energiydelsen 36 Har virksomheden en hjemmeside? Hvis ja, oplys da adressen på hjemmesiden 37 Er virksomhedens adresse den samme, som angivet i rubrikkerne 01-07? Hvis nej, oplys virksomhedens adresse 38 Hvornår blev virksomheden startet? Er virksomheden ophørt? 39 Eventuelle yderligere oplysninger, der kan begrunde, at din klage kan ligestilles med en klage fra en privat forbruger?

6 VEJLEDNING til KLAGEFORMULAR Denne side skal ikke medsendes til Ankenævnet Hvis du sender klageformularen elektronisk, så husk at slette denne side, inden du gemmer klageformularen som en fil, som du vedhæfter din til os Inden du klager til Ankenævnet på Energiområdet, skal du kunne dokumentere, at du først forgæves har klaget skriftligt ( er tilstrækkelig) til energiselskabet. Det er en betingelse, at du har klaget skriftligt. Eller som minimum, at du i hvert fald har fået en skriftlig afvisning af din klage fra energiselskabet. Hvis du ikke har klaget skriftligt (eller ikke har fået en skriftlig afvisning), må ankenævnet i første omgang afvise din klage. Du skal da hurtigst muligt klage skriftligt til energiselskabet. Derfor er det vigtigt, at du vedlægger kopi af klagebrev til energiselskabet og selskabets svarbreve. Du skal således enten have modtaget en skriftlig afgørelse (et afslag på din klage) fra dit energiselskab eller kunne dokumentere eller på anden måde sandsynliggøre, at du har klaget skriftligt til energiselskabet, og at energiselskabet ikke senest 1 måned efter din skriftlige henvendelse har besvaret klagen. Det koster et gebyr for tiden på 160 kr. at klage til ankenævnet. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis du får medhold i klagen, eller sagen senere må afvises som uegnet til behandling ved Ankenævnet. Har du hentet klageformularen fra vores hjemmeside og derefter sendt den til os, udsender vi et indbetalingskort, når vi har gennemgået klagen og konstateret, at ankenævnet kan behandle sagen. Undlad helst at sende klagegebyret på check, postanvisning eller henvende dig for at betale kontant. Benyt det indbetalingskort, som vi sender. Indbetal beløbet på posthus eller i et pengeinstitut. Du kan også lave en overførsel via homebanking, men husk at oplyse sagsnummeret og dit navn. Vær opmærksom på, at ankenævnet kun i begrænset omfang behandler klager fra erhvervsdrivende, se nærmere i RUBIK C. Klageformularen er opdelt på denne måde: SKEMA A (punkt 01 26) Denne rubrik skal udfyldes af alle. SKEMA B (punkt 27 31) Denne rubrik udfyldes kun, hvis du ønsker at klage over størrelsen af din regning for energiforbruget. SKEMA C (punkt 32 39) Denne rubrik skal udfyldes, hvis du i punkt 13 har sagt ja til, at energiydelsen forbruges på et sted, hvor der drives erhvervsmæssig virksomhed. HUSK inden afsendelse af klageformularen, at du udfylder alle relevante punkter i klageformularen. Er der rubrikker, som du ikke mener dækker din klage, kan du springe dem over underskriver klageformularen og vedlægger alt relevant materiale i kopi, fx regninger, svar fra energiselskabet.

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding Handelsbetingelser (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk Etableret 09.2014 CVR: DK-3589 4403 E-mail: info@outlett.dk Tlf: +45 4016 2141 Dette dokument indeholder salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere