INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer.

2 Indhold GENERELT Anvendelsesområde Mekanisk konstruktion Styreautomatik Miljødokumentation Aggregaternes dele COMPACT Air COMPACT Heat SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Start/Stop af aggregat Risici INSTALLATION Generelt Indtransport/Opdeling Opdeling af aggregat i separate dele for forenklet indtransport Demontering af dør og frontgitter Placering Montering af sokkel Montering af recirkulationsdel/ jalousispjæld (kun COMPACT Heat) Kanaltilslutning Ydervægshætte Eksisterende ventilation Betjening af mere end et rum Udsugningsluftindtag Overluft Strømtilslutning Tilslutning af eksterne kabler Indstilling dyser IDRIFTSÆTTELSE Generelt... 5 KONTROLPANEL OG MENUHÅNDTERING Kontrolpanel Generelt Knapper Displayvindue Forkortelser HOVEDMENU Menuopbygning Generelt Valg af sprog Normaldrift Overtidsdrift Udluftning Opvarmning(kun COMPACT Heat) Opvarmning + Recirkulation (kun COMPACT Heat) Hovedmenu HOVEDMENU Menuopbygning Ændring af drift Indstillinger BRUGERNIVEAU Temperatur Aflæsning Indstilling Luftmængde/tryk Aflæsning Indstilling Koblingsur Filtre Kalibrering filtre Kalibrering, roterende varmeveksler Luftjustering Alarm INSTALLATIONSNIVEAU Menuoversigt FUNKTIONER Temperatur FRT-regulering Udluftningsfunktion Automatisk udluftning Manuel udluftning Sommernatkøling Intermitterende nattevarme (Kun COMPACT Heat) Morning BOOST (kun COMPACT Heat) Ønskeværdiforskydning Opvarmning (kun COMPACT Heat) Eksterne temperaturfølere Luftmængde/tryk Ventilatorregulering Luftmængderegulering Behovsstyring Slavestyring Clean Air Control Udekompensering Nedregulering luftmængde Aktivering af filterovervågning Drift Koblingsur Forlænget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler Afisning, roterende varmeveksler Heating BOOST (Kun COMPACT Heat) Køling (kun ved køleflade installeret i friskluftkanal) Drift Køleregulering Motioneringskørsel Reguleringshastighed Udetemperaturgrænse Genstartstid Køling, minimumluftmængde Neutralzone Cooling BOOST Ind-/udgange IQnomic Plus All Year Comfort...40 AUTOMATISKE FUNKTIONER.4. Generelt Startsekvens Kølegenvinding Nulpunktskalibrering Efterkøling, varmeflade, el Efterkøring, varmeveksler Densitetskorrigeret luftmængde BOOSTER-funktion (kun COMPACT Heat) AFLÆSNING MANUEL TEST ALARMINDSTILLINGER Brandalarm Eksterne alarmer Alarmgrænser Alarmprioritet KONTROLPANEL Sprog/Language Luftmængdeenhed Min./Maks.-indstilling Grundindstilling KOMMUNIKATION EIA Ethernet SERVICENIVEAU VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af filtre Demontage af filtre Montering af nye filtre Rengøring og eftersyn Generelt Filterrum Rotorveksler Ventilatorer og teknikrum Funktionskontrol Spjældmotor til blandespjæld ALARMER OG FEJLFINDING Generelt A- og B-alarm Tilbagestilling af alarm Ændring af alarmindstillinger Alarmbeskrivelse med fabriksindstillinger INFORMATIONS- MEDDELELSER TEKNISKE DATA Dimensioner, COMPACT Air Dimensioner, COMPACT Heat Elboks Interne tilslutninger, COMPACT Air Interne tilslutninger, COMPACT Heat Klemmetilslutning Elektriske data Aggregater Ventilatorer Elboks Motor varmeveksler Reguleringstolerance BILAG Overensstemmelseserklæring Igangsætningsprotokol Ecodesign data Forbehold for ændringer.

3 GENERELT. Anvendelsesområde COMPACT Air og COMPACT Heat er komplette luftbehandlingsaggregater, som installeres direkte i det rum, der skal ventileres. Kanaler til friskluft og afkastluft tilsluttes på aggregatets overside og føres ud gennem væggen. Derudover skal der kun foretages tilslutning til el. Installationen foregår meget hurtigt og enkelt, og hvis hultagningen gennem væggen ikke er kompliceret, kan aggregatet være klar til brug på få timer. Det er også nemt at flytte aggregatet i forbindelse med ændring af brugen af rummet. Ventilationen sker meget effektivt ved hjælp af det deplacerende ventilationsprincip. Den indbyggede styreautomatik har flere funktioner til økonomisk drift. COMPACT Air og COMPACT Heat er beregnet til komfortventilation og kan anvendes i forelæsningssale, daginstitutioner, konferencelokaler, mindre kontorer, arbejdslokaler, butikker, restauranter og lignende offentlige rum. Forskellen på COMPACT Air og COMPACT Heat består i, at COMPACT Heat også kan bruges til opvarmning. For at opnå alle de fordele, COMPACT-systemet kan tilbyde, er det vigtigt, at der ved projektering, installation, indregulering og drift tages hensyn til aggregatets specielle egenskaber. Aggregatet skal placeres indendørs. Bemærk! Læs altid sikkerhedsinstruktionerne i afsnit 2 angående risici og adgangsbeføjelser, og følg nøje installationsanvisningerne til de respektive arbejdstrin. Der sidder et typeskilt i aggregatet samt på aggregatets bagside, se.5. hhv Benyt informationen på typeskiltet ved al kontakt med Swegon..2 Mekanisk konstruktion COMPACT findes i en fysisk størrelse og to luftmængdeområder. Den udvendige plade er lakeret hvid, NCS S 0502-G. Pyntelisterne og dækpladen omkring kontrolpanelet er mørkegrå, NCS S600-R90B. Indvendigt materiale er fortrinsvis aluzinkbeklædt stålplade. Kabinettet har 30 mm mellemliggende isolering af mineraluld, inspektionsdørene 50 mm. COMPACT Air og COMPACT Heat er udstyret med kompaktfiltre i filterklasse F7. Rotorveksleren af typen RECOnomic er trinløst omdrejningstalsreguleret og har en temperaturvirkningsgrad på op til 85 %. Indblæsnings- og udsugningsventilatorerne er direkte drevne kammerventilatorer. Ventilatorerne er udstyret med EC-motorer, som giver en høj virkningsgrad over hele arbejdsområdet..3 Styreautomatik Styreautomatikken IQnomic er mikroprocessorbaseret og indbygget i aggregatet. Den styrer og regulerer ventilatorer, rotorvekslere, temperaturer, luftmængder, driftstider og en lang række interne og eksterne funktioner samt alarmer..4 Miljødokumentation Miljødokumentation med demontageinstruktion og miljøvaredeklaration kan downloades fra Swegons hjemmeside Aggregatet er konstrueret, så det let kan demonteres i dets naturlige dele. Når aggregatet er udtjent, skal det afleveres til en godkendt genvindingsvirksomhed. Den genvindingsbare vægt for COMPACT er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt venligst Swegon AB, tlf. +46 (0) , for eventuelle spørgsmål vedr. denne demontageinstruktion eller aggregatets miljøpåvirkning. Forbehold for ændringer. 3

4 .5 Aggregaternes dele.5. COMPACT Air Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Delenes placering og betegnelse Udsugningsventilator med motor og indbygget styring 2 Kontrolpanel (på inspektionsdør) 3 Typeskilt 4 Trykføler udsugningsventilator 5 Elboks med styreenhed 6 VOC-føler 7 Føler udsugningstemperatur 8 Udsugningsfilter 9 Føler indblæsningstemperatur (placeret i den nederste del) 0 Indblæsningsventilator med motor og indbygget styring Rotorveksler 2 Trykføler indblæsningsventilator 3 Føler rotationsvagt 4 Drivmotor rotorveksler 5 Føler frisklufttemperatur 6 Indblæsningsfilter 0 9 Friskluft Indblæsning Udsugning Afkast 4 Forbehold for ændringer.

5 .5.2 COMPACT Heat Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Delenes placering og betegnelse Udsugningsventilator med motor og indbygget styring 2 Kontrolpanel (på inspektionsdør) 3 Typeskilt 4 Trykføler udsugningsventilator 5 Elboks med styreenhed 6 VOC-føler 7 Føler udsugningstemperatur 8 Udsugningsfilter 9 Elvarmeflade (placeret i den nederste del) 0 Føler indblæsningstemperatur (placeret i den nederste del) Blandespjæld med motor (placeret i den nederste del) 2 Indblæsningsventilator med motor og indbygget styring 3 Rotorveksler 4 Trykføler indblæsningsventilator 5 Føler rotationsvagt 6 Drivmotor rotorveksler 7 Føler frisklufttemperatur 8 Indblæsningsfilter 9 Recirkulationsdel med motor 20 Jalousispjæld 0 Friskluft Indblæsning Udsugning Afkast Forbehold for ændringer. 5

6 2 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Før arbejdet med aggregatet påbegyndes, bør alt involveret personale sætte sig ind i denne instruktion. Skader på aggregatet eller dele af det, som skyldes forkert håndtering fra købers eller installatørens side, er ikke omfattet af garantien, hvis denne instruktion ikke er fulgt. Advarsel Kun en autoriseret elektriker eller servicepersonale, der er uddannet af Swegon, må foretage modifikationer på aggregatet i forbindelse med den elektriske installation eller tilslutningen af eksterne funktioner. 2. Start/Stop af aggregat Aggregatet skal normalt startes og stoppes via kontrolpanelet. Bemærk, at aggregatets styreautomatik stadig er strømførende ved stoppet aggregat via kontrolpanelet. Træk stikket ud ved servicearbejde, hvis der ikke er angivet andet i den pågældende instruktion, eller i nødsituationer. 2.2 Risici Advarsel Inden indgreb skal man sikre sig, at spændingen til aggregatet er afbrudt. Risikoområder med bevægelige dele De bevægelige dele er ventilatorhjul og drivhjul for rotorveksleren. Foran disse er der beskyttelse. Hvis der ikke er sluttet kanaler til ventilatorens trykstudse, skal disse forsynes med beskyttelse (trådnet). Beskyttelsen må kun fjernes af autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale. 6 Forbehold for ændringer.

7 3. Generelt Aggregatet leveres emballeret, stående på træpalle. Soklen leveres som monteringssæt i en æske placeret i aggregatets udsugningskanal. Eventuel recirkulationsdel og jalousispjæld leveres umonteret - for montering, se 3.5. Eventuelt bestilt tilbehør medfølger umonteret. 3.2 Indtransport/Opdeling Compact Air leveres altid som en enhed. Hvis indtransporten er vanskelig, kan aggregatet deles som beskrevet nedenfor: 3.2. Opdeling af aggregat i separate dele for forenklet indtransport. Åbn inspektionsdøren med den medfølgende nøgle. 2. Demontér beskyttelsen foran varmeveksleren. Demontér kontrolpanelets kommunikationskabel ved at løsne hurtigkoblingen på styreenhedens tilslutning (mærket HMI) og kabelstrips. Træk kommunikationskablet hele vejen hen til inspektionsdøren. 3. Løsn skruerne til det øverste hængsel og løft inspektionsdøren af. 4. Skru løftehåndtaget fast (medfølger, under fraluftsfilter), se skitsen. 3 INSTALLATION 5. Demontér isolering og beskyttelse foran indblæsningsventilatoren. 6. Kablerne til indblæsningsventilatoren løsnes ved at skille hurtigkoblingerne ad. 7. Demontér indblæsningsventilatoren ved at løsne to skruer i den bageste del af indblæsningsventilatorens ophængningsprofil, skruerne skal ikke løsnes helt. Løsn skruerne helt i den forreste del af ophængningsprofilen. Træk hele ventilatorenheden ud, så løsnes ophængningsprofilen fra de bageste skruer. 8. Drej ventilatorenheden en smule og træk den ud af aggregatet. 9. Hvis man ønsker at sænke overdelens vægt yderligere, gentages pkt. 5-8 for udsugningsventilatoren. 0. Demontér kabelbeskyttelsen i bunden af teknikrummet.. Hvis aggregatet er udstyret med monteret elvarmeflade, skal skruerne til denne løsnes. Løft varmefladen op og placér den løst liggende i aggregatet. 2. Løsn skruerne til indblæsningsfølerens fastgørelsesprofil. Løft fastgørelsesprofilen og indblæsningsføleren op og placér dem løst liggende i aggregatet. 3. Løsn de fire skruer (M8) i bunden af overdelen. De holder de to dele sammen. 4. Løft overdelen af. 5. Nu kan de enkelte dele transporteres hver for sig. 6 Samling sker i omvendt rækkefølge Demontering af dør og frontgitter. Demontér beskyttelsen foran varmeveksleren. 2. Demontér kontrolpanelets kommunikationskabel ved at løsne hurtigkoblingen på styreenhedens tilslutning (mærket HMI) og kabelstrips. Træk kommunikationskablet hele vejen hen til inspektionsdøren. 3. Løsn skruerne til det øverste hængsel og løft inspektionsdøren af. 4. Løsn de fire skruer, der holder underdelens frontgitter, ved hjælp af en 6 mm unbrakonøgle. Skruerne sidder inde bag de ydre huller i hjørnerne. 5. Samling sker i omvendt rækkefølge. Løftehåndtag (4 stk.) Forbehold for ændringer. 7

8 3.3 Placering For at opnå den bedste driftsøkonomi er det vigtigt, at kanalsystemet udføres med så lavt trykfald som muligt. Sørg for, at kanalerne bliver så korte som muligt, og at der ikke kommer unødigt mange bøjninger. Kanaltilslutningerne på Compact Air/Heat er placeret sådan, at der kan føres kanaler i en hvilken som helst retning, uden at de blokerer hinanden. Udformningen af hætter, gitre m.v. til friskluft/afkastluft er også vigtig. Den specialkonstruerede ydervægshætte til Compact Air/Heat er udformet, så den minimerer tryktab. Nedenfor vises nogle eksempler på alternative placeringer af Compact Air/Heat i et rum. OBS! For at undgå lydproblemer skal aggregatets sider være mindst 400 mm fra væggen eller andre genstande, se skitsen nedenfor. Nærmeste arbejdsplads kan af komforthensyn være ca. m fra aggregatet. Bemærk dog, at mindst 200 mm fri plads er påkrævet, så man kan åbne aggregatets inspektionsdør. Ved COMPACT Heat skal man sørge for, at luften har fri passage foran aggregatet, så der kan opnås lange kastelængder ved BOOSTER-drift. Min. 400 mm 3.5 Montering af recirkulationsdel/ jalousispjæld (kun COMPACT Heat) Medfølgende rumtemperaturføler skal monteres, se separat instruktion for rumføler TBLZ Recirkulationsdel og jalousispjæld leveres løse. Spjældmotor til recirkulationsdelen leveres liggende på udsugningsluftindtagets net oven på aggregatet. Denne skal monteres på recirkulationsdelens spjældaksel på følgende måde:. Løsn spjældmotoren fra udsugningsluftindtagets net. Spjældmotoren monteres nemmest i gulvniveau, før recirkulationsdelen monteres. 2. Løsn den elektriske hurtigkobling på spjældmotoren. 3. Montér fastgørelsesskinnen ved hjælp af medfølgende skruer i de forborede huller på recirkulationsdelen, se skitsen. 3. Spjældmotoren skal monteres med spjældblad i friskluftsposition, dvs. spjældblad skal være placeret mod gitter, se skitsen. 4. Fastgør spjældmotoren med en klemme på spjældakslen, driftsretning indstilles med pil mod 0, se skitsen. 5. Montér recirkulationdelen på aggregatets overside for friskluft, og tilslut den elektriske hurtigkobling. 6. Montér jalousispjæld på aggregatets overside for afkastluft. Spjældakselklemmen skal være i denne endeposition Driftsretning i position 0 Eksempler på alternative placeringer af Compact Air i et rum. Kanalføringen bliver lettest og kortest, hvis aggregatet kan placeres mod en ydervæg. Forborede huller Fastgørelsesskinne 3.4 Montering af sokkel Skru de 6 medfølgende skruer halvt ind i gevindhullerne på aggregatets bundramme. Montér derefter soklens sideplader (de 2 korte plader) ved at skubbe nøglehulsbeslagene hen over skruerne forfra. Nu skal sidepladerne hænge løst på skruerne. Montér soklens forside (den lange plade) på forsidens to skruer. Nu skal forsiden hænge løst på skruerne. Justér pladernes position og stram skruerne. Montér de medfølgende dækpropper i hullerne over skruerne. OBS! Hvis aggregatet skal stilles med højre eller venstre side tæt på væggen (min. 400 mm), kan soklen mod denne væg monteres, inden aggregatet stilles på plads. Recirkulationsdel Spjældblad skal være i friskluftsposition (gråmarkeret) 3.6 Kanaltilslutning Spirokanaler Ø250 mm tilsluttes friskluft- og afkastlufttilslutninger på aggregatets overside. Kanalerne føres gennem ydervæggen og afsluttes kant i kant med facaden, hvis Swegons ydervægshætte anvendes. Der kan også trækkes kanaler gennem loftet (kanaler til COMPACT Heat kan ikke trækkes lige op fra aggregatet). Dette medfører dog en mere kompliceret operation, idet der bl.a. stilles større krav til tætning. Kanalerne skal isoleres med mindst 30 mm isolering og med et diffusionstæt yderlag. 8 Forbehold for ændringer.

9 3.7 Ydervægshætte Tilbehøret Ydervægshætte CACZ--03 er specielt konstrueret til lave trykfald og for at forhindre kortslutning mellem friskluft og afkastluft. Den er som standard lakeret gråsort, NCS 8502-B. Se separat vejledning. 3.8 Eksisterende ventilation Rummets eksisterende ventilation for indblæsnings- og udsugningsluft skal lukkes eller tætnes. Dette er en vigtig forudsætning for optimal ventilation og varmegenvinding. 3.9 Betjening af mere end et rum Compact Air er konstrueret til installation og tilslutning i henhold til anvisningerne i 3.3, 3.6 og 3.7. Swegon anbefaler denne fremgangsmåde. Det er også muligt helt eller delvist at tage udsugningsluft fra tilstødende rum eller at ventilere et andet rum end det, som aggregatet står i. Nedenfor gennemgås de problemer, som man i så fald skal være opmærksom på. Man bør altid benytte en faguddannet tekniker Udsugningsluftindtag Hvis udsugningsluften helt eller delvist tages fra tilstødende rum, skal man være opmærksom på, at kanaltrykfaldet ikke må overstige disponibelt tryk. Bemærk også, at indblæsningstemperaturen reguleres i forhold til udsugningstemperaturen. Hvis udsugningsluften kommer fra et andet rum med en anden temperatur, kan indblæsningsluftens temperatur forårsage kortslutning eller give anledning til trækproblemer. Vær opmærksom på, hvor udsugningsføleren sidder Overluft Overluftsarmaturer til tilstødende rum har stor betydning for systemets funktion. Lavt placerede overluftsarmaturer bevirker, at ubrugt luft overføres til tilstødende rum, og ventilationen forringes i det rum, hvor aggregatet er placeret. Højt placerede overluftsarmaturer medfører en risiko for, at brugt luft overføres til tilstødende rum. Ventilationen forringes dog ikke i det rum, hvor aggregatet er placeret. OBS! Hvis dørene står åbne, ventileres tilstødende rum også via den deplacerede lufttilførsel. 3.0 Strømtilslutning COMPACT-aggregaterne leveres fra fabrikken med stikforsynet kabel. COMPACT Air Kabel, 3 x,5 mm 2. Stik, 0 AT, -faset 230V. COMPACT Heat Kabel, 5 x 2,5 mm 2. Stik, 5-polet Perilex, 6 AT, 3-faset 400V. OBS! Strømtilslutningen til COMPACT Heat er ikke i berøringsbeskyttet udførelse. Placering over 2 meters højde anbefales, f.eks. over aggregatet ved kanaltilslutningerne. Hvis aggregatet i stedet skal tilsluttes med fast ledning, skal der monteres en ekstern hovedafbryder. 3. Tilslutning af eksterne kabler Elboksen i COMPACT Air og COMPACT Heat er placeret ved varmeveksleren i aggregatet. For at gøre styreenheden tilgængelig skal beskyttelsen foran varmeveksleren demonteres. For at gøre strømenheden tilgængelig skal dækpladen i aggregatets udsugningskanal demonteres. Eksterne kabler føres ind i aggregatet via gummimembraner ved udsugningsluftindtaget, placeret på aggregatets overside. Eksterne kabler lægges i eksisterende kabelbeskyttelse sammen med strømforsyningskabel i aggregatets udsugningskanal. Før kablet ind i åbningen i kabelbeskyttelsens ende, eller tryk det ind mellem kabelbeskyttelsen og isoleringen. Kabler trækkes ind til elboksen gennem passende hulanvisning i gummimembran. OBS! Uden for aggregatet skal eksterne kommunikationskabler lægges med en min. afstand på 00 mm fra strømførende kabler. Kabelbeskyttelse Aggregatets udsugningskanal Udsugningsluftindtag Dækplade Elboks Forbehold for ændringer. 9

10 3.2 Indstilling dyser Indstilling af dyser sker ved at demontere underdelens frontgitter ved hjælp af en 6 mm unbrakonøgle. Skruerne sidder inde bag de ydre huller i hjørnerne. Når frontgitteret er demonteret, kan frontdyserne indstilles fra frontgitterets bagside ved at dreje på dyserne ved håndkraft. Sidedyserne kan nu også indstilles uden yderligere demontering. Dyserne er tilgængelige ved at stikke hånden ind i aggregatet. Nedenfor vises fabriksindstillet spredningsbillede for indblæsningsluften samt nogle eksempler på muligheder for at ændre spredningsbilledet. Da den enkelte dyse kan indstilles individuelt, er der i praksis en uendelig mængde muligheder for at påvirke spredningsbilledet. Aggregat set ovenfra. Frontdyser og sidedyser vises fra denne vinkel nedenfor. Spredningsbillede Frontdyser og sidedyser Dyser i fabriksindstillet position Eksempel Eksempel 2 Pilene ovenfor svarer til positionen for dysen vist her. 0 Forbehold for ændringer.

11 4 IDRIFTSÆTTELSE 4. Generelt Fremgangsmåde ved idriftsættelse:. Kontrollér, at der ikke findes fremmedlegemer i aggregatet, kanalsystemet eller funktionsdelene. COMPACT Heat: recirkulationsdel, jalousispjæld og rumtemperaturføler skal være monteret, se Tilslut stikket. Bemærk, at aggregatet starter med det samme og kører i normaldrift. 3. Vælg det ønskede sprog, hvis dette ikke allerede er gjort. Se Aggregatet er fra fabrikken indstillet til at være køreklart. Se 22.2 Opstartsprotokol. Disse indstillinger skal dog ofte tilpasses den aktuelle installation. Programmér koblingsur, driftstilstand, temperaturer, luftmængder og funktioner iht. kapitel 6-7. Vælg, om luftmængdeenheden skal være l/s, m 3 /s eller m 3 /h (INSTALLATIONSNIVEAU i menuen KONTROLPA- NEL). Udfyld opstartsprotokollen og gem den i aggregatets dokumentlomme. 5. Aktivér manuel drift eller autodrift (HOVEDMENU 2) efter ønske, eller lås ventilatorernes omdrejningstal (menu LUFTINDREGULERING). 6. Afslut med filterkalibrering iht Forbehold for ændringer.

12 5 KONTROLPANEL OG MENU- HÅNDTERING 5. Kontrolpanel 5.. Generelt På kontrolpanelet er der et belyst display, 6 trykknapper og en rød indikatorlampe (lysdiode) til alarm Knapper Knapperne har følgende funktioner: NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING >> ENTER bekræfter valget af den markerede funktion og går til det næste, dybere menuniveau. Ved menuer med REST.TID-visning går systemet automatisk tilbage til foregående menu efter ca. 0 sekunder. ESCAPE går tilbage til forrige menu. TRINVIS OPAD eller VENSTRE. TRINVIS NEDAD eller HØJRE. NEDSÆTTER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter. Kontrolpanelet er monteret på aggregatets inspektionsdør. FORHØJER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter Displayvindue Displayvinduet har 4 linjer. Mange menuer har dog flere linjer, og disse vises linje for linje, når man trykker på knappen TRINVIS NEDAD. Markøren viser, hvor i menuen man befinder sig. NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING >> 5..4 Forkortelser Følgende forkortelser benyttes generelt i menuerne: IL = Indblæsningsluft (Eks.: VENTILATOR IL = Ventilator, indblæsningsluft) UL = Udsugningsluft FRISK = Friskluft FV = Frostvagt VVX = Rotorveksler COMPACT-A TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER Markør 2 Forbehold for ændringer.

13 6 HOVEDMENU 6. Menuopbygning NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING + RECIRK. >> NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING FORLÆNGET HØJHASTIGHED REST.TID VÄRMNING UDLUFTNING Endast COMPACT Heat NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING VÄRMNING REST.TID Endast COMPACT Heat FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING + RECIRK. VÄRMNING + RECIRK. REST.TID VÄRMNING REST.TID UDLUFTNING + RECIRK. >> KODE: 0000 Kode = 0* Til hovedmenu 2 * Koden kan ændres under serviceniveau. Forbehold for ændringer. 3

14 6.2 Generelt Hovedmenu vises normalt, hvis ingen anden menu er valgt. Automatisk returnering til hovedmenu sker efter 30 minutter. Indholdet i menuen skifter afhængigt af den valgte driftstype, andre funktioner, der påvirker den aktuelle driftstilstand, og eventuelle udløste alarmer. 6.3 Valg af sprog Når aggregatet startes første gang, vises en sprogvalgsmenu. Vælg det ønskede sprog. Ændring af sprog ved en senere lejlighed eller hvis der er valgt forkert sprog ved en fejltagelse foretages på IN- STALLATIONSNIVEAU under KONTROLPANEL. Se Normaldrift NORMALDRIFT er markeret i displayet, når aggregatet kører i den driftstilstand, der er valgt under hovedmenu 2. Driftsalternativer er stop (vises skiftevis i menuen når valgt), autodrift, manuel lavhastighed eller manuel højhastighed, se 7.2. Den valgte driftstype kan kontrolleres under hovedmenu 2. Normaldrift angiver, at aggregatet ikke kører på nogen af de tidsbegrænsede manuelt aktiverede funktioner, se 6.5, 6.6, 6.7 og Overtidsdrift Når OVERTIDSDRIFT er aktiveret, kører aggregatet på den højhastighedsmængde, der er indstillet under brugerniveau, se 8.2. For indstilling af tider for overtidsdrift, se Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.6 Udluftning Når UDLUFTNING er aktiveret, kører aggregatet på den maks. hastighedsmængde, der er indstillet under brugerniveau, se 8.2. For indstilling af ønsket indblæsningstemperatur og tid for udluftning, se afsnit Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.7 Opvarmning (kun COMPACT Heat) COMPACT Heat kan bruges til opvarmning af rummet. Når OPVARMNING er aktiveret, opvarmer elvarmefladen (7,5 kw) luften. Et blandespjæld i aggregatets underdel stilles om, og luften ledes til lavt placerede luftudslip. Luften kastes ud med høj hastighed og ledes mod gulvet ved hjælp af coanda-effekten. Dermed opnås lange kastelængder, som giver en hurtig opvarmning af hele rummet. Funktionen kan også aktiveres manuelt under OPVARM- NING. Så kører aggregatet på de indstillede betingelser og tider, se afsnit Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.8 Opvarmning + Recirkulation (kun COMPACT Heat) COMPACT Heat kan bruges til opvarmning af rummet. Når OPVARMNING + RECIRK. er aktiveret, slås udsugningsventilatoren og varmeveksleren fra. Spjæld i recirkulationsdelen stilles om, og rumluften cirkuleres. Jalousispjæld for afkast lukkes for at forhindre træk. Elvarmefladen (7,5 kw) opvarmer luften. Et blandespjæld i aggregatets underdel stilles om, og luften ledes til lavt placerede luftudslip. Luften kastes ud med høj hastighed og ledes mod gulvet ved hjælp af coanda-effekten. Dermed opnås lange kastelængder, som giver en hurtig opvarmning af hele rummet. Når OPVARMNING + RECIRK er aktiveret, kører aggregatet på de indstillede betingelser og tider, se Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.9 Hovedmenu 2 Man får adgang til hovedmenu 2 ved at markere >> på nederste linje og kvittere med enter-knappen. Angiv kode, fabriksindstillet 0. Koden kan ændres under serviceniveau. 4 Forbehold for ændringer.

15 7 HOVED- MENU 2 7. Menuopbygning COMPACT-A TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? COMPACT-A TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT COMPACT-A TIR 4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. BRUGERNIVEAU (Kapitel 8) TEMPERATUR ALL YEAR COMFORT *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING LUFTMÆNGDE/TRYK *ALL YEAR COMFORT* AFLÆSNING INDSTILLING KOBLINGSUR *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING FILTER *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL LUFTJUSTERING *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING ALARM *LUFTJUSTERING* LÅSER VENT. -OMDR. TAL TID: 0 h *ALARM* AKTUEL ALARM ALARM HISTORIK INSTALLATIONSNIVEAU (Kapitel 9-7) INSTALLATION Forbehold for ændringer. 5

16 7.2 Ændring af drift Start og stop af aggregatet eller skift mellem manuel og automatisk drift sker fra hovedmenuen. Aggregatet skal normalt startes og standses via den håndholdte terminal, ikke med sikkerhedsafbryderen. Ved start af aggregatet vises menuer til de forskellige forsinkelser, som indgår i startsekevensen. Se også.., Startsekvens. 7.3 Indstillinger Ved valg af INDSTILLINGER i hovedmenuen kommer man videre til Brugerniveau og Installationsniveau. Se Kapitel 8. COMPACT-A TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? COMPACT-A TIR 4:40 MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT COMPACT-A4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER BRUGERNIVEAU AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED INSTALLATIONSNIVEAU 6 Forbehold for ændringer.

17 8 BRUGERNIVEAU 8. Temperatur Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 0.2, hvor funktionerne for temperatur er udførligt beskrevet. OBS! Ved store ændringer i temperaturindstillingerne bør aggregatet standses, før ændringen foretages. 8.. Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling FRT-REGULERING En fabriksindstillet kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Indstillinger (se også diagrammet til højre): Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Trin - 3 UL/IL-difference 5 C* 2 C Skillepunkt 5 23 C* 20 C (for udsugningstemperatur) *) Indstillingsområde kan ændres. Se 5.3, Min./Maks.- indstilling. FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Kurven har tre indstillelige skillepunkter. Indstillinger (se også diagrammet til højre). Værdi Indstillings- Fabriksområde instilling Udsugningstemperatur X 0 40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Ønskeværdi, indblæsningstemperatur Y 0 40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C TEMPERATUR *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING FRT-REGULERING Indblæsningstemperatur C FRT-regulering FRT-REGULERING 2 OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner Trin 3 FRT-regulering 2 Y = Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C Trin 2 Trin Udsugningstemperatur C X = Udsugningstemperatur C 2 3 Forbehold for ændringer. 7

18 8.2 Luftmængde/tryk Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 0.3, hvor funktioner for luftmængde/tryk er udførligt beskrevet. LUFTMÆNGDE/TRYK *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING 8.2. Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling Hvilke værdier, der kan indstilles, afhænger af de valgte funktioner på INSTALLATIONSNIVEAU, samt minimum- og maksimumluftmængder for de pågældende aggregatstørrelser (se nedenstående tabel). Afhængigt af den valgte funktion kan der foretages indstillinger af luftmængde (l/s, m3/s, m3/h), tryk (Pa) og størrelse på indgangssignal (%). LAVHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien for lavhastighed kan ikke være højere end værdien for højhastighed. Lavhastighed kan indstilles som 0, hvilket indebærer at aggregatet stoppes. HØJHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien for højhastighed kan ikke være lavere end værdien for lavhastighed. MAKS. HASTIGHED Er kun aktuel ved funktionen udluftning. Værdien for maks. hastighed kan ikke være lavere end værdien for højhastighed. *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING LAVHASTIGHED HØJHASTIGHED MAXFART Min./Maks.-luftmængder LUFTMÆNGDE MIN. LUFTMÆNGDE COMPACT AIR OG COMPACT HEAT MAKS. LUFTMÆNGDE COMPACT AIR OG COMPACT HEAT STR. m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s , , , ,36 * Ved indstilling afrundes værdien til nærmeste indstillelige trin. 8 Forbehold for ændringer.

19 8.3 Koblingsur Grundfunktionerne for koblingsuret indstilles på IN- STALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT, og værdierne aflæses og indstilles på BRUGERNIVEAU. TID/DATO Aktuel dato og tid kan indstilles og justeres efter behov. Koblingsuret tager automatisk hensyn til skudår. Automatisk skift mellem sommertid/vintertid iht. EU-standard er forindstillet. Blokering af dette skift kan ske på INSTALLATIONS- NIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. TIDKANAL Tider og dage indstilles til, hvornår aggregatet skal køre med højhastighed og lavhastighed eller være standset. Der kan indstilles otte forskellige tidkanaler. Ved samme driftstider alle ugens dage (man søn) er det tilstrækeligt at programmere én tidskanal. Forskellige driftstider de forskellige ugedage programmeres i hver sin tidkanal (man fre, lør søn eller man, tir, ons osv.). Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. ÅRSKANAL Årskanalerne gør det muligt at indstille afvigende driftstider for dele af døgnet i dele af året. Der kan indstilles otte forskellige årskanaler. Årskanalen tilsidesætter tidskanalen i de timer af døgnet og de dage, årskanalen er aktiveret. Datoen for årskanalen angiver mellem hvilke datoer, årskanalen skal gælde, og klokkeslæt for årskanalen angiver hvornår på døgnet, årskanalen skal køre med den angivne hastighed. De øvrige tidspunkter i årskanalen gælder tidskanalen. Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. Funktioner for sommernatkøling, forlænget drift m.m. fungerer også, når årskanalen er aktiv. 8.4 Filtre (og afisningsfunktion, roterende varmeveksler) Der findes to typer filterovervågning: Estimeret filterovervågning (fabriksindstillet) overvåger ventilatorens stigning i omdrejningstal afhængig af filtrets tilsnavsningsgrad. Ved kalibrering aflæses luftmængde og omdrejningstal. Når omdrejningstallet stiger med 0 % over den indstillede alarmgrænse, udløses en alarm. Filterovervågning med trykføler (tilbehør) måler trykfald over filteret. Alarmgrænsen angives i Pa Aflæsning Ved aflæsning af filterstatus viser den første værdi den aktuelle værdi og den anden værdi den aktuelle alarmgrænse Kalibrering filtre Kalibrering af filtre skal ske første gang ved idriftsættelsen, når kanalsystemet er monteret og indreguleret. Derefter i forbindelse med hver udskiftning af filtre. Kalibrering skal aktiveres for både indblæsnings- og udsugningsluft, hvis begge filtre er udskiftede, eller blot for én luftretning, hvis kun det ene filter er udskiftet. KOBLINGSUR *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling TID/DATO Dag Man Søn Automatisk Tid 00:00 23:59 Aktuel Dato Dag/Mån/År Aktuel TIDSKANAL 8 Drift Lavh./højh.* Højhast. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Ej aktiv Ej aktiv Man, Tir, Ons osv. Man Fre Man Søn Lør Søn ÅRSKANAL 8 Drift Ej aktiv Ej aktiv Stop/Lavh./Højh. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Fra Dag/Mån/År 0/0/2005 Til Dag/Mån/År 0/0/2005 *) Viser Stop/Lavhastighed/Højhastighed, hvis denne funktion er valgt på INSTALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. FILTER *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING *FILTERKALIBRERING* STD.FILTER VEKSLERARE Når filterkalibrering aktiveres, kører aggregatet med højhastighed i ca. 3 minutter. Når filterkalibrering har fundet sted, er en stigning i omdrejningstallet på 0 % eller en trykforøgelse (=tilsmudsning af filtrene) på 00 Pa mulig, hvorefter der afgives alarm om snavset filter. Alarmgrænsen kan ændres på INSTALLATIONSNIVEAU under ALARMINDSTILLINGER Kalibrering, roterende varmeveksler Hvis tilbehøret afisningsfunktion til varmeveksler (se 0.6..)er installeret, finder kalibrering sted i denne menu. Når kalibrering VVX aktiveres, går ventilatorerne op i omdrejninger til højhastighed i ca. 3 minutter. Forbehold for ændringer. 9

20 8.5 Luftjustering Ventilatorernes omdrejningstal kan låses i op til 72 timer. Dette er praktisk i forbindelse med luftregulering af kanalsystemet. Den ønskede tid indstilles, men kan afbrydes tidligere ved at vælge STOP i menuen eller ved at ændre tiden til 0. LUFTJUSTERING *LUFTJUSTERING* LÅSER VENT. -OMDR. TAL TID: 0 h 8.6 Alarm Hvis en alarm udløses, vises dette på den håndholdte terminal både i klartekst og med blinkende rød lysdiode. Denne menu muliggør en hurtig aflæsning af alarm. ALARM *ALARM* AKTUEL ALARM ALARM HISTORIK AKTUEL ALARM Viser alarmer, som er aktive, men endnu ikke har afgivet alarmsignal i displayet. Det gælder alarmer, som har lang forsinkelsestid som f.eks. luftmængde- eller temperaturalarm. ALARM HISTORIK De 0 senest udløste alarmer vises. Indstillinger af alarmer sker på INSTALLATIONSNI- VEAU under ALARMINDSTILLINGER. Angående komplet beskrivelse af alarmer, se kapitel Forbehold for ændringer.

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversion 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP fra og med programversion 2.05 Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3. Anvendelsesområde...3.2

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

COMPACT UNIT & COMPACT Top

COMPACT UNIT & COMPACT Top INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT UNIT & COMPACT Top Fra og med programversion 2.04 COMPACT Unit COMPACT Top Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykføleren benyttes i anlæg, hvor man ønsker variabelt volumen ved at holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykføleren benyttes

Læs mere

Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Recirkulationsdelen benyttes i to forskellige driftssituationer. 1. For at cirkulere returluft uden tilskud af friskluft.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22 FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Fra og med programversion 1.22 Indhold 1. Visningshåndtering...3 2. Filterkalibrering...4 3. Funktioner...5 3.1 Luftmængde... 5 3.1.1 Aflæsning...5

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Teknisk beskrivelse aggregat Generelt, specifikationer Funktion, funktionsdele

Indholdsfortegnelse. Teknisk beskrivelse aggregat Generelt, specifikationer Funktion, funktionsdele Rumaggregat Indholdsfortegnelse Teknisk beskrivelse aggregat Generelt, specifikationer... 156 Funktion, funktionsdele... 157 Styresystem Kontroldisplay, luftmængderegulering... 158 Temperaturregulering...

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80 DK.GOLDSK.08045 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80 fra og med programversion 5.06 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Forbehold for ændringer www.swegon.com DK.GOLDSK.08045 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Indhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Betjening...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.06 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt Instruktion BASIC, størrelse 004 055 1. Generelt 1.1 Systembeskrivelse BASIC er et komplet luftbehandlingsaggregat af bloktypen, hvilket betyder, at flere funktioner, der indgår i aggregatet, indbygges

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD DK.BCRWD.000 Instruktion BASIC Ventilator BCRWD. Generelt Basic Wing BCRWD er en direkte trukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet luftstrøm, svag

Læs mere