INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer.

2 Indhold GENERELT Anvendelsesområde Mekanisk konstruktion Styreautomatik Miljødokumentation Aggregaternes dele COMPACT Air COMPACT Heat SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Start/Stop af aggregat Risici INSTALLATION Generelt Indtransport/Opdeling Opdeling af aggregat i separate dele for forenklet indtransport Demontering af dør og frontgitter Placering Montering af sokkel Montering af recirkulationsdel/ jalousispjæld (kun COMPACT Heat) Kanaltilslutning Ydervægshætte Eksisterende ventilation Betjening af mere end et rum Udsugningsluftindtag Overluft Strømtilslutning Tilslutning af eksterne kabler Indstilling dyser IDRIFTSÆTTELSE Generelt... 5 KONTROLPANEL OG MENUHÅNDTERING Kontrolpanel Generelt Knapper Displayvindue Forkortelser HOVEDMENU Menuopbygning Generelt Valg af sprog Normaldrift Overtidsdrift Udluftning Opvarmning(kun COMPACT Heat) Opvarmning + Recirkulation (kun COMPACT Heat) Hovedmenu HOVEDMENU Menuopbygning Ændring af drift Indstillinger BRUGERNIVEAU Temperatur Aflæsning Indstilling Luftmængde/tryk Aflæsning Indstilling Koblingsur Filtre Kalibrering filtre Kalibrering, roterende varmeveksler Luftjustering Alarm INSTALLATIONSNIVEAU Menuoversigt FUNKTIONER Temperatur FRT-regulering Udluftningsfunktion Automatisk udluftning Manuel udluftning Sommernatkøling Intermitterende nattevarme (Kun COMPACT Heat) Morning BOOST (kun COMPACT Heat) Ønskeværdiforskydning Opvarmning (kun COMPACT Heat) Eksterne temperaturfølere Luftmængde/tryk Ventilatorregulering Luftmængderegulering Behovsstyring Slavestyring Clean Air Control Udekompensering Nedregulering luftmængde Aktivering af filterovervågning Drift Koblingsur Forlænget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler Afisning, roterende varmeveksler Heating BOOST (Kun COMPACT Heat) Køling (kun ved køleflade installeret i friskluftkanal) Drift Køleregulering Motioneringskørsel Reguleringshastighed Udetemperaturgrænse Genstartstid Køling, minimumluftmængde Neutralzone Cooling BOOST Ind-/udgange IQnomic Plus All Year Comfort...40 AUTOMATISKE FUNKTIONER.4. Generelt Startsekvens Kølegenvinding Nulpunktskalibrering Efterkøling, varmeflade, el Efterkøring, varmeveksler Densitetskorrigeret luftmængde BOOSTER-funktion (kun COMPACT Heat) AFLÆSNING MANUEL TEST ALARMINDSTILLINGER Brandalarm Eksterne alarmer Alarmgrænser Alarmprioritet KONTROLPANEL Sprog/Language Luftmængdeenhed Min./Maks.-indstilling Grundindstilling KOMMUNIKATION EIA Ethernet SERVICENIVEAU VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af filtre Demontage af filtre Montering af nye filtre Rengøring og eftersyn Generelt Filterrum Rotorveksler Ventilatorer og teknikrum Funktionskontrol Spjældmotor til blandespjæld ALARMER OG FEJLFINDING Generelt A- og B-alarm Tilbagestilling af alarm Ændring af alarmindstillinger Alarmbeskrivelse med fabriksindstillinger INFORMATIONS- MEDDELELSER TEKNISKE DATA Dimensioner, COMPACT Air Dimensioner, COMPACT Heat Elboks Interne tilslutninger, COMPACT Air Interne tilslutninger, COMPACT Heat Klemmetilslutning Elektriske data Aggregater Ventilatorer Elboks Motor varmeveksler Reguleringstolerance BILAG Overensstemmelseserklæring Igangsætningsprotokol Ecodesign data Forbehold for ændringer.

3 GENERELT. Anvendelsesområde COMPACT Air og COMPACT Heat er komplette luftbehandlingsaggregater, som installeres direkte i det rum, der skal ventileres. Kanaler til friskluft og afkastluft tilsluttes på aggregatets overside og føres ud gennem væggen. Derudover skal der kun foretages tilslutning til el. Installationen foregår meget hurtigt og enkelt, og hvis hultagningen gennem væggen ikke er kompliceret, kan aggregatet være klar til brug på få timer. Det er også nemt at flytte aggregatet i forbindelse med ændring af brugen af rummet. Ventilationen sker meget effektivt ved hjælp af det deplacerende ventilationsprincip. Den indbyggede styreautomatik har flere funktioner til økonomisk drift. COMPACT Air og COMPACT Heat er beregnet til komfortventilation og kan anvendes i forelæsningssale, daginstitutioner, konferencelokaler, mindre kontorer, arbejdslokaler, butikker, restauranter og lignende offentlige rum. Forskellen på COMPACT Air og COMPACT Heat består i, at COMPACT Heat også kan bruges til opvarmning. For at opnå alle de fordele, COMPACT-systemet kan tilbyde, er det vigtigt, at der ved projektering, installation, indregulering og drift tages hensyn til aggregatets specielle egenskaber. Aggregatet skal placeres indendørs. Bemærk! Læs altid sikkerhedsinstruktionerne i afsnit 2 angående risici og adgangsbeføjelser, og følg nøje installationsanvisningerne til de respektive arbejdstrin. Der sidder et typeskilt i aggregatet samt på aggregatets bagside, se.5. hhv Benyt informationen på typeskiltet ved al kontakt med Swegon..2 Mekanisk konstruktion COMPACT findes i en fysisk størrelse og to luftmængdeområder. Den udvendige plade er lakeret hvid, NCS S 0502-G. Pyntelisterne og dækpladen omkring kontrolpanelet er mørkegrå, NCS S600-R90B. Indvendigt materiale er fortrinsvis aluzinkbeklædt stålplade. Kabinettet har 30 mm mellemliggende isolering af mineraluld, inspektionsdørene 50 mm. COMPACT Air og COMPACT Heat er udstyret med kompaktfiltre i filterklasse F7. Rotorveksleren af typen RECOnomic er trinløst omdrejningstalsreguleret og har en temperaturvirkningsgrad på op til 85 %. Indblæsnings- og udsugningsventilatorerne er direkte drevne kammerventilatorer. Ventilatorerne er udstyret med EC-motorer, som giver en høj virkningsgrad over hele arbejdsområdet..3 Styreautomatik Styreautomatikken IQnomic er mikroprocessorbaseret og indbygget i aggregatet. Den styrer og regulerer ventilatorer, rotorvekslere, temperaturer, luftmængder, driftstider og en lang række interne og eksterne funktioner samt alarmer..4 Miljødokumentation Miljødokumentation med demontageinstruktion og miljøvaredeklaration kan downloades fra Swegons hjemmeside Aggregatet er konstrueret, så det let kan demonteres i dets naturlige dele. Når aggregatet er udtjent, skal det afleveres til en godkendt genvindingsvirksomhed. Den genvindingsbare vægt for COMPACT er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt venligst Swegon AB, tlf. +46 (0) , for eventuelle spørgsmål vedr. denne demontageinstruktion eller aggregatets miljøpåvirkning. Forbehold for ændringer. 3

4 .5 Aggregaternes dele.5. COMPACT Air Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Delenes placering og betegnelse Udsugningsventilator med motor og indbygget styring 2 Kontrolpanel (på inspektionsdør) 3 Typeskilt 4 Trykføler udsugningsventilator 5 Elboks med styreenhed 6 VOC-føler 7 Føler udsugningstemperatur 8 Udsugningsfilter 9 Føler indblæsningstemperatur (placeret i den nederste del) 0 Indblæsningsventilator med motor og indbygget styring Rotorveksler 2 Trykføler indblæsningsventilator 3 Føler rotationsvagt 4 Drivmotor rotorveksler 5 Føler frisklufttemperatur 6 Indblæsningsfilter 0 9 Friskluft Indblæsning Udsugning Afkast 4 Forbehold for ændringer.

5 .5.2 COMPACT Heat Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Delenes placering og betegnelse Udsugningsventilator med motor og indbygget styring 2 Kontrolpanel (på inspektionsdør) 3 Typeskilt 4 Trykføler udsugningsventilator 5 Elboks med styreenhed 6 VOC-føler 7 Føler udsugningstemperatur 8 Udsugningsfilter 9 Elvarmeflade (placeret i den nederste del) 0 Føler indblæsningstemperatur (placeret i den nederste del) Blandespjæld med motor (placeret i den nederste del) 2 Indblæsningsventilator med motor og indbygget styring 3 Rotorveksler 4 Trykføler indblæsningsventilator 5 Føler rotationsvagt 6 Drivmotor rotorveksler 7 Føler frisklufttemperatur 8 Indblæsningsfilter 9 Recirkulationsdel med motor 20 Jalousispjæld 0 Friskluft Indblæsning Udsugning Afkast Forbehold for ændringer. 5

6 2 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Før arbejdet med aggregatet påbegyndes, bør alt involveret personale sætte sig ind i denne instruktion. Skader på aggregatet eller dele af det, som skyldes forkert håndtering fra købers eller installatørens side, er ikke omfattet af garantien, hvis denne instruktion ikke er fulgt. Advarsel Kun en autoriseret elektriker eller servicepersonale, der er uddannet af Swegon, må foretage modifikationer på aggregatet i forbindelse med den elektriske installation eller tilslutningen af eksterne funktioner. 2. Start/Stop af aggregat Aggregatet skal normalt startes og stoppes via kontrolpanelet. Bemærk, at aggregatets styreautomatik stadig er strømførende ved stoppet aggregat via kontrolpanelet. Træk stikket ud ved servicearbejde, hvis der ikke er angivet andet i den pågældende instruktion, eller i nødsituationer. 2.2 Risici Advarsel Inden indgreb skal man sikre sig, at spændingen til aggregatet er afbrudt. Risikoområder med bevægelige dele De bevægelige dele er ventilatorhjul og drivhjul for rotorveksleren. Foran disse er der beskyttelse. Hvis der ikke er sluttet kanaler til ventilatorens trykstudse, skal disse forsynes med beskyttelse (trådnet). Beskyttelsen må kun fjernes af autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale. 6 Forbehold for ændringer.

7 3. Generelt Aggregatet leveres emballeret, stående på træpalle. Soklen leveres som monteringssæt i en æske placeret i aggregatets udsugningskanal. Eventuel recirkulationsdel og jalousispjæld leveres umonteret - for montering, se 3.5. Eventuelt bestilt tilbehør medfølger umonteret. 3.2 Indtransport/Opdeling Compact Air leveres altid som en enhed. Hvis indtransporten er vanskelig, kan aggregatet deles som beskrevet nedenfor: 3.2. Opdeling af aggregat i separate dele for forenklet indtransport. Åbn inspektionsdøren med den medfølgende nøgle. 2. Demontér beskyttelsen foran varmeveksleren. Demontér kontrolpanelets kommunikationskabel ved at løsne hurtigkoblingen på styreenhedens tilslutning (mærket HMI) og kabelstrips. Træk kommunikationskablet hele vejen hen til inspektionsdøren. 3. Løsn skruerne til det øverste hængsel og løft inspektionsdøren af. 4. Skru løftehåndtaget fast (medfølger, under fraluftsfilter), se skitsen. 3 INSTALLATION 5. Demontér isolering og beskyttelse foran indblæsningsventilatoren. 6. Kablerne til indblæsningsventilatoren løsnes ved at skille hurtigkoblingerne ad. 7. Demontér indblæsningsventilatoren ved at løsne to skruer i den bageste del af indblæsningsventilatorens ophængningsprofil, skruerne skal ikke løsnes helt. Løsn skruerne helt i den forreste del af ophængningsprofilen. Træk hele ventilatorenheden ud, så løsnes ophængningsprofilen fra de bageste skruer. 8. Drej ventilatorenheden en smule og træk den ud af aggregatet. 9. Hvis man ønsker at sænke overdelens vægt yderligere, gentages pkt. 5-8 for udsugningsventilatoren. 0. Demontér kabelbeskyttelsen i bunden af teknikrummet.. Hvis aggregatet er udstyret med monteret elvarmeflade, skal skruerne til denne løsnes. Løft varmefladen op og placér den løst liggende i aggregatet. 2. Løsn skruerne til indblæsningsfølerens fastgørelsesprofil. Løft fastgørelsesprofilen og indblæsningsføleren op og placér dem løst liggende i aggregatet. 3. Løsn de fire skruer (M8) i bunden af overdelen. De holder de to dele sammen. 4. Løft overdelen af. 5. Nu kan de enkelte dele transporteres hver for sig. 6 Samling sker i omvendt rækkefølge Demontering af dør og frontgitter. Demontér beskyttelsen foran varmeveksleren. 2. Demontér kontrolpanelets kommunikationskabel ved at løsne hurtigkoblingen på styreenhedens tilslutning (mærket HMI) og kabelstrips. Træk kommunikationskablet hele vejen hen til inspektionsdøren. 3. Løsn skruerne til det øverste hængsel og løft inspektionsdøren af. 4. Løsn de fire skruer, der holder underdelens frontgitter, ved hjælp af en 6 mm unbrakonøgle. Skruerne sidder inde bag de ydre huller i hjørnerne. 5. Samling sker i omvendt rækkefølge. Løftehåndtag (4 stk.) Forbehold for ændringer. 7

8 3.3 Placering For at opnå den bedste driftsøkonomi er det vigtigt, at kanalsystemet udføres med så lavt trykfald som muligt. Sørg for, at kanalerne bliver så korte som muligt, og at der ikke kommer unødigt mange bøjninger. Kanaltilslutningerne på Compact Air/Heat er placeret sådan, at der kan føres kanaler i en hvilken som helst retning, uden at de blokerer hinanden. Udformningen af hætter, gitre m.v. til friskluft/afkastluft er også vigtig. Den specialkonstruerede ydervægshætte til Compact Air/Heat er udformet, så den minimerer tryktab. Nedenfor vises nogle eksempler på alternative placeringer af Compact Air/Heat i et rum. OBS! For at undgå lydproblemer skal aggregatets sider være mindst 400 mm fra væggen eller andre genstande, se skitsen nedenfor. Nærmeste arbejdsplads kan af komforthensyn være ca. m fra aggregatet. Bemærk dog, at mindst 200 mm fri plads er påkrævet, så man kan åbne aggregatets inspektionsdør. Ved COMPACT Heat skal man sørge for, at luften har fri passage foran aggregatet, så der kan opnås lange kastelængder ved BOOSTER-drift. Min. 400 mm 3.5 Montering af recirkulationsdel/ jalousispjæld (kun COMPACT Heat) Medfølgende rumtemperaturføler skal monteres, se separat instruktion for rumføler TBLZ Recirkulationsdel og jalousispjæld leveres løse. Spjældmotor til recirkulationsdelen leveres liggende på udsugningsluftindtagets net oven på aggregatet. Denne skal monteres på recirkulationsdelens spjældaksel på følgende måde:. Løsn spjældmotoren fra udsugningsluftindtagets net. Spjældmotoren monteres nemmest i gulvniveau, før recirkulationsdelen monteres. 2. Løsn den elektriske hurtigkobling på spjældmotoren. 3. Montér fastgørelsesskinnen ved hjælp af medfølgende skruer i de forborede huller på recirkulationsdelen, se skitsen. 3. Spjældmotoren skal monteres med spjældblad i friskluftsposition, dvs. spjældblad skal være placeret mod gitter, se skitsen. 4. Fastgør spjældmotoren med en klemme på spjældakslen, driftsretning indstilles med pil mod 0, se skitsen. 5. Montér recirkulationdelen på aggregatets overside for friskluft, og tilslut den elektriske hurtigkobling. 6. Montér jalousispjæld på aggregatets overside for afkastluft. Spjældakselklemmen skal være i denne endeposition Driftsretning i position 0 Eksempler på alternative placeringer af Compact Air i et rum. Kanalføringen bliver lettest og kortest, hvis aggregatet kan placeres mod en ydervæg. Forborede huller Fastgørelsesskinne 3.4 Montering af sokkel Skru de 6 medfølgende skruer halvt ind i gevindhullerne på aggregatets bundramme. Montér derefter soklens sideplader (de 2 korte plader) ved at skubbe nøglehulsbeslagene hen over skruerne forfra. Nu skal sidepladerne hænge løst på skruerne. Montér soklens forside (den lange plade) på forsidens to skruer. Nu skal forsiden hænge løst på skruerne. Justér pladernes position og stram skruerne. Montér de medfølgende dækpropper i hullerne over skruerne. OBS! Hvis aggregatet skal stilles med højre eller venstre side tæt på væggen (min. 400 mm), kan soklen mod denne væg monteres, inden aggregatet stilles på plads. Recirkulationsdel Spjældblad skal være i friskluftsposition (gråmarkeret) 3.6 Kanaltilslutning Spirokanaler Ø250 mm tilsluttes friskluft- og afkastlufttilslutninger på aggregatets overside. Kanalerne føres gennem ydervæggen og afsluttes kant i kant med facaden, hvis Swegons ydervægshætte anvendes. Der kan også trækkes kanaler gennem loftet (kanaler til COMPACT Heat kan ikke trækkes lige op fra aggregatet). Dette medfører dog en mere kompliceret operation, idet der bl.a. stilles større krav til tætning. Kanalerne skal isoleres med mindst 30 mm isolering og med et diffusionstæt yderlag. 8 Forbehold for ændringer.

9 3.7 Ydervægshætte Tilbehøret Ydervægshætte CACZ--03 er specielt konstrueret til lave trykfald og for at forhindre kortslutning mellem friskluft og afkastluft. Den er som standard lakeret gråsort, NCS 8502-B. Se separat vejledning. 3.8 Eksisterende ventilation Rummets eksisterende ventilation for indblæsnings- og udsugningsluft skal lukkes eller tætnes. Dette er en vigtig forudsætning for optimal ventilation og varmegenvinding. 3.9 Betjening af mere end et rum Compact Air er konstrueret til installation og tilslutning i henhold til anvisningerne i 3.3, 3.6 og 3.7. Swegon anbefaler denne fremgangsmåde. Det er også muligt helt eller delvist at tage udsugningsluft fra tilstødende rum eller at ventilere et andet rum end det, som aggregatet står i. Nedenfor gennemgås de problemer, som man i så fald skal være opmærksom på. Man bør altid benytte en faguddannet tekniker Udsugningsluftindtag Hvis udsugningsluften helt eller delvist tages fra tilstødende rum, skal man være opmærksom på, at kanaltrykfaldet ikke må overstige disponibelt tryk. Bemærk også, at indblæsningstemperaturen reguleres i forhold til udsugningstemperaturen. Hvis udsugningsluften kommer fra et andet rum med en anden temperatur, kan indblæsningsluftens temperatur forårsage kortslutning eller give anledning til trækproblemer. Vær opmærksom på, hvor udsugningsføleren sidder Overluft Overluftsarmaturer til tilstødende rum har stor betydning for systemets funktion. Lavt placerede overluftsarmaturer bevirker, at ubrugt luft overføres til tilstødende rum, og ventilationen forringes i det rum, hvor aggregatet er placeret. Højt placerede overluftsarmaturer medfører en risiko for, at brugt luft overføres til tilstødende rum. Ventilationen forringes dog ikke i det rum, hvor aggregatet er placeret. OBS! Hvis dørene står åbne, ventileres tilstødende rum også via den deplacerede lufttilførsel. 3.0 Strømtilslutning COMPACT-aggregaterne leveres fra fabrikken med stikforsynet kabel. COMPACT Air Kabel, 3 x,5 mm 2. Stik, 0 AT, -faset 230V. COMPACT Heat Kabel, 5 x 2,5 mm 2. Stik, 5-polet Perilex, 6 AT, 3-faset 400V. OBS! Strømtilslutningen til COMPACT Heat er ikke i berøringsbeskyttet udførelse. Placering over 2 meters højde anbefales, f.eks. over aggregatet ved kanaltilslutningerne. Hvis aggregatet i stedet skal tilsluttes med fast ledning, skal der monteres en ekstern hovedafbryder. 3. Tilslutning af eksterne kabler Elboksen i COMPACT Air og COMPACT Heat er placeret ved varmeveksleren i aggregatet. For at gøre styreenheden tilgængelig skal beskyttelsen foran varmeveksleren demonteres. For at gøre strømenheden tilgængelig skal dækpladen i aggregatets udsugningskanal demonteres. Eksterne kabler føres ind i aggregatet via gummimembraner ved udsugningsluftindtaget, placeret på aggregatets overside. Eksterne kabler lægges i eksisterende kabelbeskyttelse sammen med strømforsyningskabel i aggregatets udsugningskanal. Før kablet ind i åbningen i kabelbeskyttelsens ende, eller tryk det ind mellem kabelbeskyttelsen og isoleringen. Kabler trækkes ind til elboksen gennem passende hulanvisning i gummimembran. OBS! Uden for aggregatet skal eksterne kommunikationskabler lægges med en min. afstand på 00 mm fra strømførende kabler. Kabelbeskyttelse Aggregatets udsugningskanal Udsugningsluftindtag Dækplade Elboks Forbehold for ændringer. 9

10 3.2 Indstilling dyser Indstilling af dyser sker ved at demontere underdelens frontgitter ved hjælp af en 6 mm unbrakonøgle. Skruerne sidder inde bag de ydre huller i hjørnerne. Når frontgitteret er demonteret, kan frontdyserne indstilles fra frontgitterets bagside ved at dreje på dyserne ved håndkraft. Sidedyserne kan nu også indstilles uden yderligere demontering. Dyserne er tilgængelige ved at stikke hånden ind i aggregatet. Nedenfor vises fabriksindstillet spredningsbillede for indblæsningsluften samt nogle eksempler på muligheder for at ændre spredningsbilledet. Da den enkelte dyse kan indstilles individuelt, er der i praksis en uendelig mængde muligheder for at påvirke spredningsbilledet. Aggregat set ovenfra. Frontdyser og sidedyser vises fra denne vinkel nedenfor. Spredningsbillede Frontdyser og sidedyser Dyser i fabriksindstillet position Eksempel Eksempel 2 Pilene ovenfor svarer til positionen for dysen vist her. 0 Forbehold for ændringer.

11 4 IDRIFTSÆTTELSE 4. Generelt Fremgangsmåde ved idriftsættelse:. Kontrollér, at der ikke findes fremmedlegemer i aggregatet, kanalsystemet eller funktionsdelene. COMPACT Heat: recirkulationsdel, jalousispjæld og rumtemperaturføler skal være monteret, se Tilslut stikket. Bemærk, at aggregatet starter med det samme og kører i normaldrift. 3. Vælg det ønskede sprog, hvis dette ikke allerede er gjort. Se Aggregatet er fra fabrikken indstillet til at være køreklart. Se 22.2 Opstartsprotokol. Disse indstillinger skal dog ofte tilpasses den aktuelle installation. Programmér koblingsur, driftstilstand, temperaturer, luftmængder og funktioner iht. kapitel 6-7. Vælg, om luftmængdeenheden skal være l/s, m 3 /s eller m 3 /h (INSTALLATIONSNIVEAU i menuen KONTROLPA- NEL). Udfyld opstartsprotokollen og gem den i aggregatets dokumentlomme. 5. Aktivér manuel drift eller autodrift (HOVEDMENU 2) efter ønske, eller lås ventilatorernes omdrejningstal (menu LUFTINDREGULERING). 6. Afslut med filterkalibrering iht Forbehold for ændringer.

12 5 KONTROLPANEL OG MENU- HÅNDTERING 5. Kontrolpanel 5.. Generelt På kontrolpanelet er der et belyst display, 6 trykknapper og en rød indikatorlampe (lysdiode) til alarm Knapper Knapperne har følgende funktioner: NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING >> ENTER bekræfter valget af den markerede funktion og går til det næste, dybere menuniveau. Ved menuer med REST.TID-visning går systemet automatisk tilbage til foregående menu efter ca. 0 sekunder. ESCAPE går tilbage til forrige menu. TRINVIS OPAD eller VENSTRE. TRINVIS NEDAD eller HØJRE. NEDSÆTTER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter. Kontrolpanelet er monteret på aggregatets inspektionsdør. FORHØJER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter Displayvindue Displayvinduet har 4 linjer. Mange menuer har dog flere linjer, og disse vises linje for linje, når man trykker på knappen TRINVIS NEDAD. Markøren viser, hvor i menuen man befinder sig. NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING >> 5..4 Forkortelser Følgende forkortelser benyttes generelt i menuerne: IL = Indblæsningsluft (Eks.: VENTILATOR IL = Ventilator, indblæsningsluft) UL = Udsugningsluft FRISK = Friskluft FV = Frostvagt VVX = Rotorveksler COMPACT-A TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER Markør 2 Forbehold for ændringer.

13 6 HOVEDMENU 6. Menuopbygning NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING + RECIRK. >> NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING FORLÆNGET HØJHASTIGHED REST.TID VÄRMNING UDLUFTNING Endast COMPACT Heat NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING VÄRMNING REST.TID Endast COMPACT Heat FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING + RECIRK. VÄRMNING + RECIRK. REST.TID VÄRMNING REST.TID UDLUFTNING + RECIRK. >> KODE: 0000 Kode = 0* Til hovedmenu 2 * Koden kan ændres under serviceniveau. Forbehold for ændringer. 3

14 6.2 Generelt Hovedmenu vises normalt, hvis ingen anden menu er valgt. Automatisk returnering til hovedmenu sker efter 30 minutter. Indholdet i menuen skifter afhængigt af den valgte driftstype, andre funktioner, der påvirker den aktuelle driftstilstand, og eventuelle udløste alarmer. 6.3 Valg af sprog Når aggregatet startes første gang, vises en sprogvalgsmenu. Vælg det ønskede sprog. Ændring af sprog ved en senere lejlighed eller hvis der er valgt forkert sprog ved en fejltagelse foretages på IN- STALLATIONSNIVEAU under KONTROLPANEL. Se Normaldrift NORMALDRIFT er markeret i displayet, når aggregatet kører i den driftstilstand, der er valgt under hovedmenu 2. Driftsalternativer er stop (vises skiftevis i menuen når valgt), autodrift, manuel lavhastighed eller manuel højhastighed, se 7.2. Den valgte driftstype kan kontrolleres under hovedmenu 2. Normaldrift angiver, at aggregatet ikke kører på nogen af de tidsbegrænsede manuelt aktiverede funktioner, se 6.5, 6.6, 6.7 og Overtidsdrift Når OVERTIDSDRIFT er aktiveret, kører aggregatet på den højhastighedsmængde, der er indstillet under brugerniveau, se 8.2. For indstilling af tider for overtidsdrift, se Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.6 Udluftning Når UDLUFTNING er aktiveret, kører aggregatet på den maks. hastighedsmængde, der er indstillet under brugerniveau, se 8.2. For indstilling af ønsket indblæsningstemperatur og tid for udluftning, se afsnit Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.7 Opvarmning (kun COMPACT Heat) COMPACT Heat kan bruges til opvarmning af rummet. Når OPVARMNING er aktiveret, opvarmer elvarmefladen (7,5 kw) luften. Et blandespjæld i aggregatets underdel stilles om, og luften ledes til lavt placerede luftudslip. Luften kastes ud med høj hastighed og ledes mod gulvet ved hjælp af coanda-effekten. Dermed opnås lange kastelængder, som giver en hurtig opvarmning af hele rummet. Funktionen kan også aktiveres manuelt under OPVARM- NING. Så kører aggregatet på de indstillede betingelser og tider, se afsnit Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.8 Opvarmning + Recirkulation (kun COMPACT Heat) COMPACT Heat kan bruges til opvarmning af rummet. Når OPVARMNING + RECIRK. er aktiveret, slås udsugningsventilatoren og varmeveksleren fra. Spjæld i recirkulationsdelen stilles om, og rumluften cirkuleres. Jalousispjæld for afkast lukkes for at forhindre træk. Elvarmefladen (7,5 kw) opvarmer luften. Et blandespjæld i aggregatets underdel stilles om, og luften ledes til lavt placerede luftudslip. Luften kastes ud med høj hastighed og ledes mod gulvet ved hjælp af coanda-effekten. Dermed opnås lange kastelængder, som giver en hurtig opvarmning af hele rummet. Når OPVARMNING + RECIRK er aktiveret, kører aggregatet på de indstillede betingelser og tider, se Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.9 Hovedmenu 2 Man får adgang til hovedmenu 2 ved at markere >> på nederste linje og kvittere med enter-knappen. Angiv kode, fabriksindstillet 0. Koden kan ændres under serviceniveau. 4 Forbehold for ændringer.

15 7 HOVED- MENU 2 7. Menuopbygning COMPACT-A TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? COMPACT-A TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT COMPACT-A TIR 4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. BRUGERNIVEAU (Kapitel 8) TEMPERATUR ALL YEAR COMFORT *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING LUFTMÆNGDE/TRYK *ALL YEAR COMFORT* AFLÆSNING INDSTILLING KOBLINGSUR *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING FILTER *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL LUFTJUSTERING *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING ALARM *LUFTJUSTERING* LÅSER VENT. -OMDR. TAL TID: 0 h *ALARM* AKTUEL ALARM ALARM HISTORIK INSTALLATIONSNIVEAU (Kapitel 9-7) INSTALLATION Forbehold for ændringer. 5

16 7.2 Ændring af drift Start og stop af aggregatet eller skift mellem manuel og automatisk drift sker fra hovedmenuen. Aggregatet skal normalt startes og standses via den håndholdte terminal, ikke med sikkerhedsafbryderen. Ved start af aggregatet vises menuer til de forskellige forsinkelser, som indgår i startsekevensen. Se også.., Startsekvens. 7.3 Indstillinger Ved valg af INDSTILLINGER i hovedmenuen kommer man videre til Brugerniveau og Installationsniveau. Se Kapitel 8. COMPACT-A TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? COMPACT-A TIR 4:40 MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT COMPACT-A4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER BRUGERNIVEAU AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED INSTALLATIONSNIVEAU 6 Forbehold for ændringer.

17 8 BRUGERNIVEAU 8. Temperatur Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 0.2, hvor funktionerne for temperatur er udførligt beskrevet. OBS! Ved store ændringer i temperaturindstillingerne bør aggregatet standses, før ændringen foretages. 8.. Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling FRT-REGULERING En fabriksindstillet kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Indstillinger (se også diagrammet til højre): Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Trin - 3 UL/IL-difference 5 C* 2 C Skillepunkt 5 23 C* 20 C (for udsugningstemperatur) *) Indstillingsområde kan ændres. Se 5.3, Min./Maks.- indstilling. FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Kurven har tre indstillelige skillepunkter. Indstillinger (se også diagrammet til højre). Værdi Indstillings- Fabriksområde instilling Udsugningstemperatur X 0 40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Ønskeværdi, indblæsningstemperatur Y 0 40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C TEMPERATUR *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING FRT-REGULERING Indblæsningstemperatur C FRT-regulering FRT-REGULERING 2 OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner Trin 3 FRT-regulering 2 Y = Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C Trin 2 Trin Udsugningstemperatur C X = Udsugningstemperatur C 2 3 Forbehold for ændringer. 7

18 8.2 Luftmængde/tryk Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 0.3, hvor funktioner for luftmængde/tryk er udførligt beskrevet. LUFTMÆNGDE/TRYK *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING 8.2. Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling Hvilke værdier, der kan indstilles, afhænger af de valgte funktioner på INSTALLATIONSNIVEAU, samt minimum- og maksimumluftmængder for de pågældende aggregatstørrelser (se nedenstående tabel). Afhængigt af den valgte funktion kan der foretages indstillinger af luftmængde (l/s, m3/s, m3/h), tryk (Pa) og størrelse på indgangssignal (%). LAVHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien for lavhastighed kan ikke være højere end værdien for højhastighed. Lavhastighed kan indstilles som 0, hvilket indebærer at aggregatet stoppes. HØJHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien for højhastighed kan ikke være lavere end værdien for lavhastighed. MAKS. HASTIGHED Er kun aktuel ved funktionen udluftning. Værdien for maks. hastighed kan ikke være lavere end værdien for højhastighed. *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING LAVHASTIGHED HØJHASTIGHED MAXFART Min./Maks.-luftmængder LUFTMÆNGDE MIN. LUFTMÆNGDE COMPACT AIR OG COMPACT HEAT MAKS. LUFTMÆNGDE COMPACT AIR OG COMPACT HEAT STR. m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s , , , ,36 * Ved indstilling afrundes værdien til nærmeste indstillelige trin. 8 Forbehold for ændringer.

19 8.3 Koblingsur Grundfunktionerne for koblingsuret indstilles på IN- STALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT, og værdierne aflæses og indstilles på BRUGERNIVEAU. TID/DATO Aktuel dato og tid kan indstilles og justeres efter behov. Koblingsuret tager automatisk hensyn til skudår. Automatisk skift mellem sommertid/vintertid iht. EU-standard er forindstillet. Blokering af dette skift kan ske på INSTALLATIONS- NIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. TIDKANAL Tider og dage indstilles til, hvornår aggregatet skal køre med højhastighed og lavhastighed eller være standset. Der kan indstilles otte forskellige tidkanaler. Ved samme driftstider alle ugens dage (man søn) er det tilstrækeligt at programmere én tidskanal. Forskellige driftstider de forskellige ugedage programmeres i hver sin tidkanal (man fre, lør søn eller man, tir, ons osv.). Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. ÅRSKANAL Årskanalerne gør det muligt at indstille afvigende driftstider for dele af døgnet i dele af året. Der kan indstilles otte forskellige årskanaler. Årskanalen tilsidesætter tidskanalen i de timer af døgnet og de dage, årskanalen er aktiveret. Datoen for årskanalen angiver mellem hvilke datoer, årskanalen skal gælde, og klokkeslæt for årskanalen angiver hvornår på døgnet, årskanalen skal køre med den angivne hastighed. De øvrige tidspunkter i årskanalen gælder tidskanalen. Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. Funktioner for sommernatkøling, forlænget drift m.m. fungerer også, når årskanalen er aktiv. 8.4 Filtre (og afisningsfunktion, roterende varmeveksler) Der findes to typer filterovervågning: Estimeret filterovervågning (fabriksindstillet) overvåger ventilatorens stigning i omdrejningstal afhængig af filtrets tilsnavsningsgrad. Ved kalibrering aflæses luftmængde og omdrejningstal. Når omdrejningstallet stiger med 0 % over den indstillede alarmgrænse, udløses en alarm. Filterovervågning med trykføler (tilbehør) måler trykfald over filteret. Alarmgrænsen angives i Pa Aflæsning Ved aflæsning af filterstatus viser den første værdi den aktuelle værdi og den anden værdi den aktuelle alarmgrænse Kalibrering filtre Kalibrering af filtre skal ske første gang ved idriftsættelsen, når kanalsystemet er monteret og indreguleret. Derefter i forbindelse med hver udskiftning af filtre. Kalibrering skal aktiveres for både indblæsnings- og udsugningsluft, hvis begge filtre er udskiftede, eller blot for én luftretning, hvis kun det ene filter er udskiftet. KOBLINGSUR *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling TID/DATO Dag Man Søn Automatisk Tid 00:00 23:59 Aktuel Dato Dag/Mån/År Aktuel TIDSKANAL 8 Drift Lavh./højh.* Højhast. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Ej aktiv Ej aktiv Man, Tir, Ons osv. Man Fre Man Søn Lør Søn ÅRSKANAL 8 Drift Ej aktiv Ej aktiv Stop/Lavh./Højh. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Fra Dag/Mån/År 0/0/2005 Til Dag/Mån/År 0/0/2005 *) Viser Stop/Lavhastighed/Højhastighed, hvis denne funktion er valgt på INSTALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. FILTER *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING *FILTERKALIBRERING* STD.FILTER VEKSLERARE Når filterkalibrering aktiveres, kører aggregatet med højhastighed i ca. 3 minutter. Når filterkalibrering har fundet sted, er en stigning i omdrejningstallet på 0 % eller en trykforøgelse (=tilsmudsning af filtrene) på 00 Pa mulig, hvorefter der afgives alarm om snavset filter. Alarmgrænsen kan ændres på INSTALLATIONSNIVEAU under ALARMINDSTILLINGER Kalibrering, roterende varmeveksler Hvis tilbehøret afisningsfunktion til varmeveksler (se 0.6..)er installeret, finder kalibrering sted i denne menu. Når kalibrering VVX aktiveres, går ventilatorerne op i omdrejninger til højhastighed i ca. 3 minutter. Forbehold for ændringer. 9

20 8.5 Luftjustering Ventilatorernes omdrejningstal kan låses i op til 72 timer. Dette er praktisk i forbindelse med luftregulering af kanalsystemet. Den ønskede tid indstilles, men kan afbrydes tidligere ved at vælge STOP i menuen eller ved at ændre tiden til 0. LUFTJUSTERING *LUFTJUSTERING* LÅSER VENT. -OMDR. TAL TID: 0 h 8.6 Alarm Hvis en alarm udløses, vises dette på den håndholdte terminal både i klartekst og med blinkende rød lysdiode. Denne menu muliggør en hurtig aflæsning af alarm. ALARM *ALARM* AKTUEL ALARM ALARM HISTORIK AKTUEL ALARM Viser alarmer, som er aktive, men endnu ikke har afgivet alarmsignal i displayet. Det gælder alarmer, som har lang forsinkelsestid som f.eks. luftmængde- eller temperaturalarm. ALARM HISTORIK De 0 senest udløste alarmer vises. Indstillinger af alarmer sker på INSTALLATIONSNI- VEAU under ALARMINDSTILLINGER. Angående komplet beskrivelse af alarmer, se kapitel Forbehold for ændringer.

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere