INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT"

Transkript

1 INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer.

2 Indhold GENERELT Anvendelsesområde Mekanisk konstruktion Styreautomatik Miljødokumentation Aggregaternes dele COMPACT Air COMPACT Heat SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Start/Stop af aggregat Risici INSTALLATION Generelt Indtransport/Opdeling Opdeling af aggregat i separate dele for forenklet indtransport Demontering af dør og frontgitter Placering Montering af sokkel Montering af recirkulationsdel/ jalousispjæld (kun COMPACT Heat) Kanaltilslutning Ydervægshætte Eksisterende ventilation Betjening af mere end et rum Udsugningsluftindtag Overluft Strømtilslutning Tilslutning af eksterne kabler Indstilling dyser IDRIFTSÆTTELSE Generelt... 5 KONTROLPANEL OG MENUHÅNDTERING Kontrolpanel Generelt Knapper Displayvindue Forkortelser HOVEDMENU Menuopbygning Generelt Valg af sprog Normaldrift Overtidsdrift Udluftning Opvarmning(kun COMPACT Heat) Opvarmning + Recirkulation (kun COMPACT Heat) Hovedmenu HOVEDMENU Menuopbygning Ændring af drift Indstillinger BRUGERNIVEAU Temperatur Aflæsning Indstilling Luftmængde/tryk Aflæsning Indstilling Koblingsur Filtre Kalibrering filtre Kalibrering, roterende varmeveksler Luftjustering Alarm INSTALLATIONSNIVEAU Menuoversigt FUNKTIONER Temperatur FRT-regulering Udluftningsfunktion Automatisk udluftning Manuel udluftning Sommernatkøling Intermitterende nattevarme (Kun COMPACT Heat) Morning BOOST (kun COMPACT Heat) Ønskeværdiforskydning Opvarmning (kun COMPACT Heat) Eksterne temperaturfølere Luftmængde/tryk Ventilatorregulering Luftmængderegulering Behovsstyring Slavestyring Clean Air Control Udekompensering Nedregulering luftmængde Aktivering af filterovervågning Drift Koblingsur Forlænget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler Afisning, roterende varmeveksler Heating BOOST (Kun COMPACT Heat) Køling (kun ved køleflade installeret i friskluftkanal) Drift Køleregulering Motioneringskørsel Reguleringshastighed Udetemperaturgrænse Genstartstid Køling, minimumluftmængde Neutralzone Cooling BOOST Ind-/udgange IQnomic Plus All Year Comfort...40 AUTOMATISKE FUNKTIONER.4. Generelt Startsekvens Kølegenvinding Nulpunktskalibrering Efterkøling, varmeflade, el Efterkøring, varmeveksler Densitetskorrigeret luftmængde BOOSTER-funktion (kun COMPACT Heat) AFLÆSNING MANUEL TEST ALARMINDSTILLINGER Brandalarm Eksterne alarmer Alarmgrænser Alarmprioritet KONTROLPANEL Sprog/Language Luftmængdeenhed Min./Maks.-indstilling Grundindstilling KOMMUNIKATION EIA Ethernet SERVICENIVEAU VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af filtre Demontage af filtre Montering af nye filtre Rengøring og eftersyn Generelt Filterrum Rotorveksler Ventilatorer og teknikrum Funktionskontrol Spjældmotor til blandespjæld ALARMER OG FEJLFINDING Generelt A- og B-alarm Tilbagestilling af alarm Ændring af alarmindstillinger Alarmbeskrivelse med fabriksindstillinger INFORMATIONS- MEDDELELSER TEKNISKE DATA Dimensioner, COMPACT Air Dimensioner, COMPACT Heat Elboks Interne tilslutninger, COMPACT Air Interne tilslutninger, COMPACT Heat Klemmetilslutning Elektriske data Aggregater Ventilatorer Elboks Motor varmeveksler Reguleringstolerance BILAG Overensstemmelseserklæring Igangsætningsprotokol Ecodesign data Forbehold for ændringer.

3 GENERELT. Anvendelsesområde COMPACT Air og COMPACT Heat er komplette luftbehandlingsaggregater, som installeres direkte i det rum, der skal ventileres. Kanaler til friskluft og afkastluft tilsluttes på aggregatets overside og føres ud gennem væggen. Derudover skal der kun foretages tilslutning til el. Installationen foregår meget hurtigt og enkelt, og hvis hultagningen gennem væggen ikke er kompliceret, kan aggregatet være klar til brug på få timer. Det er også nemt at flytte aggregatet i forbindelse med ændring af brugen af rummet. Ventilationen sker meget effektivt ved hjælp af det deplacerende ventilationsprincip. Den indbyggede styreautomatik har flere funktioner til økonomisk drift. COMPACT Air og COMPACT Heat er beregnet til komfortventilation og kan anvendes i forelæsningssale, daginstitutioner, konferencelokaler, mindre kontorer, arbejdslokaler, butikker, restauranter og lignende offentlige rum. Forskellen på COMPACT Air og COMPACT Heat består i, at COMPACT Heat også kan bruges til opvarmning. For at opnå alle de fordele, COMPACT-systemet kan tilbyde, er det vigtigt, at der ved projektering, installation, indregulering og drift tages hensyn til aggregatets specielle egenskaber. Aggregatet skal placeres indendørs. Bemærk! Læs altid sikkerhedsinstruktionerne i afsnit 2 angående risici og adgangsbeføjelser, og følg nøje installationsanvisningerne til de respektive arbejdstrin. Der sidder et typeskilt i aggregatet samt på aggregatets bagside, se.5. hhv Benyt informationen på typeskiltet ved al kontakt med Swegon..2 Mekanisk konstruktion COMPACT findes i en fysisk størrelse og to luftmængdeområder. Den udvendige plade er lakeret hvid, NCS S 0502-G. Pyntelisterne og dækpladen omkring kontrolpanelet er mørkegrå, NCS S600-R90B. Indvendigt materiale er fortrinsvis aluzinkbeklædt stålplade. Kabinettet har 30 mm mellemliggende isolering af mineraluld, inspektionsdørene 50 mm. COMPACT Air og COMPACT Heat er udstyret med kompaktfiltre i filterklasse F7. Rotorveksleren af typen RECOnomic er trinløst omdrejningstalsreguleret og har en temperaturvirkningsgrad på op til 85 %. Indblæsnings- og udsugningsventilatorerne er direkte drevne kammerventilatorer. Ventilatorerne er udstyret med EC-motorer, som giver en høj virkningsgrad over hele arbejdsområdet..3 Styreautomatik Styreautomatikken IQnomic er mikroprocessorbaseret og indbygget i aggregatet. Den styrer og regulerer ventilatorer, rotorvekslere, temperaturer, luftmængder, driftstider og en lang række interne og eksterne funktioner samt alarmer..4 Miljødokumentation Miljødokumentation med demontageinstruktion og miljøvaredeklaration kan downloades fra Swegons hjemmeside Aggregatet er konstrueret, så det let kan demonteres i dets naturlige dele. Når aggregatet er udtjent, skal det afleveres til en godkendt genvindingsvirksomhed. Den genvindingsbare vægt for COMPACT er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt venligst Swegon AB, tlf. +46 (0) , for eventuelle spørgsmål vedr. denne demontageinstruktion eller aggregatets miljøpåvirkning. Forbehold for ændringer. 3

4 .5 Aggregaternes dele.5. COMPACT Air Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Delenes placering og betegnelse Udsugningsventilator med motor og indbygget styring 2 Kontrolpanel (på inspektionsdør) 3 Typeskilt 4 Trykføler udsugningsventilator 5 Elboks med styreenhed 6 VOC-føler 7 Føler udsugningstemperatur 8 Udsugningsfilter 9 Føler indblæsningstemperatur (placeret i den nederste del) 0 Indblæsningsventilator med motor og indbygget styring Rotorveksler 2 Trykføler indblæsningsventilator 3 Føler rotationsvagt 4 Drivmotor rotorveksler 5 Føler frisklufttemperatur 6 Indblæsningsfilter 0 9 Friskluft Indblæsning Udsugning Afkast 4 Forbehold for ændringer.

5 .5.2 COMPACT Heat Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Delenes placering og betegnelse Udsugningsventilator med motor og indbygget styring 2 Kontrolpanel (på inspektionsdør) 3 Typeskilt 4 Trykføler udsugningsventilator 5 Elboks med styreenhed 6 VOC-føler 7 Føler udsugningstemperatur 8 Udsugningsfilter 9 Elvarmeflade (placeret i den nederste del) 0 Føler indblæsningstemperatur (placeret i den nederste del) Blandespjæld med motor (placeret i den nederste del) 2 Indblæsningsventilator med motor og indbygget styring 3 Rotorveksler 4 Trykføler indblæsningsventilator 5 Føler rotationsvagt 6 Drivmotor rotorveksler 7 Føler frisklufttemperatur 8 Indblæsningsfilter 9 Recirkulationsdel med motor 20 Jalousispjæld 0 Friskluft Indblæsning Udsugning Afkast Forbehold for ændringer. 5

6 2 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Før arbejdet med aggregatet påbegyndes, bør alt involveret personale sætte sig ind i denne instruktion. Skader på aggregatet eller dele af det, som skyldes forkert håndtering fra købers eller installatørens side, er ikke omfattet af garantien, hvis denne instruktion ikke er fulgt. Advarsel Kun en autoriseret elektriker eller servicepersonale, der er uddannet af Swegon, må foretage modifikationer på aggregatet i forbindelse med den elektriske installation eller tilslutningen af eksterne funktioner. 2. Start/Stop af aggregat Aggregatet skal normalt startes og stoppes via kontrolpanelet. Bemærk, at aggregatets styreautomatik stadig er strømførende ved stoppet aggregat via kontrolpanelet. Træk stikket ud ved servicearbejde, hvis der ikke er angivet andet i den pågældende instruktion, eller i nødsituationer. 2.2 Risici Advarsel Inden indgreb skal man sikre sig, at spændingen til aggregatet er afbrudt. Risikoområder med bevægelige dele De bevægelige dele er ventilatorhjul og drivhjul for rotorveksleren. Foran disse er der beskyttelse. Hvis der ikke er sluttet kanaler til ventilatorens trykstudse, skal disse forsynes med beskyttelse (trådnet). Beskyttelsen må kun fjernes af autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale. 6 Forbehold for ændringer.

7 3. Generelt Aggregatet leveres emballeret, stående på træpalle. Soklen leveres som monteringssæt i en æske placeret i aggregatets udsugningskanal. Eventuel recirkulationsdel og jalousispjæld leveres umonteret - for montering, se 3.5. Eventuelt bestilt tilbehør medfølger umonteret. 3.2 Indtransport/Opdeling Compact Air leveres altid som en enhed. Hvis indtransporten er vanskelig, kan aggregatet deles som beskrevet nedenfor: 3.2. Opdeling af aggregat i separate dele for forenklet indtransport. Åbn inspektionsdøren med den medfølgende nøgle. 2. Demontér beskyttelsen foran varmeveksleren. Demontér kontrolpanelets kommunikationskabel ved at løsne hurtigkoblingen på styreenhedens tilslutning (mærket HMI) og kabelstrips. Træk kommunikationskablet hele vejen hen til inspektionsdøren. 3. Løsn skruerne til det øverste hængsel og løft inspektionsdøren af. 4. Skru løftehåndtaget fast (medfølger, under fraluftsfilter), se skitsen. 3 INSTALLATION 5. Demontér isolering og beskyttelse foran indblæsningsventilatoren. 6. Kablerne til indblæsningsventilatoren løsnes ved at skille hurtigkoblingerne ad. 7. Demontér indblæsningsventilatoren ved at løsne to skruer i den bageste del af indblæsningsventilatorens ophængningsprofil, skruerne skal ikke løsnes helt. Løsn skruerne helt i den forreste del af ophængningsprofilen. Træk hele ventilatorenheden ud, så løsnes ophængningsprofilen fra de bageste skruer. 8. Drej ventilatorenheden en smule og træk den ud af aggregatet. 9. Hvis man ønsker at sænke overdelens vægt yderligere, gentages pkt. 5-8 for udsugningsventilatoren. 0. Demontér kabelbeskyttelsen i bunden af teknikrummet.. Hvis aggregatet er udstyret med monteret elvarmeflade, skal skruerne til denne løsnes. Løft varmefladen op og placér den løst liggende i aggregatet. 2. Løsn skruerne til indblæsningsfølerens fastgørelsesprofil. Løft fastgørelsesprofilen og indblæsningsføleren op og placér dem løst liggende i aggregatet. 3. Løsn de fire skruer (M8) i bunden af overdelen. De holder de to dele sammen. 4. Løft overdelen af. 5. Nu kan de enkelte dele transporteres hver for sig. 6 Samling sker i omvendt rækkefølge Demontering af dør og frontgitter. Demontér beskyttelsen foran varmeveksleren. 2. Demontér kontrolpanelets kommunikationskabel ved at løsne hurtigkoblingen på styreenhedens tilslutning (mærket HMI) og kabelstrips. Træk kommunikationskablet hele vejen hen til inspektionsdøren. 3. Løsn skruerne til det øverste hængsel og løft inspektionsdøren af. 4. Løsn de fire skruer, der holder underdelens frontgitter, ved hjælp af en 6 mm unbrakonøgle. Skruerne sidder inde bag de ydre huller i hjørnerne. 5. Samling sker i omvendt rækkefølge. Løftehåndtag (4 stk.) Forbehold for ændringer. 7

8 3.3 Placering For at opnå den bedste driftsøkonomi er det vigtigt, at kanalsystemet udføres med så lavt trykfald som muligt. Sørg for, at kanalerne bliver så korte som muligt, og at der ikke kommer unødigt mange bøjninger. Kanaltilslutningerne på Compact Air/Heat er placeret sådan, at der kan føres kanaler i en hvilken som helst retning, uden at de blokerer hinanden. Udformningen af hætter, gitre m.v. til friskluft/afkastluft er også vigtig. Den specialkonstruerede ydervægshætte til Compact Air/Heat er udformet, så den minimerer tryktab. Nedenfor vises nogle eksempler på alternative placeringer af Compact Air/Heat i et rum. OBS! For at undgå lydproblemer skal aggregatets sider være mindst 400 mm fra væggen eller andre genstande, se skitsen nedenfor. Nærmeste arbejdsplads kan af komforthensyn være ca. m fra aggregatet. Bemærk dog, at mindst 200 mm fri plads er påkrævet, så man kan åbne aggregatets inspektionsdør. Ved COMPACT Heat skal man sørge for, at luften har fri passage foran aggregatet, så der kan opnås lange kastelængder ved BOOSTER-drift. Min. 400 mm 3.5 Montering af recirkulationsdel/ jalousispjæld (kun COMPACT Heat) Medfølgende rumtemperaturføler skal monteres, se separat instruktion for rumføler TBLZ Recirkulationsdel og jalousispjæld leveres løse. Spjældmotor til recirkulationsdelen leveres liggende på udsugningsluftindtagets net oven på aggregatet. Denne skal monteres på recirkulationsdelens spjældaksel på følgende måde:. Løsn spjældmotoren fra udsugningsluftindtagets net. Spjældmotoren monteres nemmest i gulvniveau, før recirkulationsdelen monteres. 2. Løsn den elektriske hurtigkobling på spjældmotoren. 3. Montér fastgørelsesskinnen ved hjælp af medfølgende skruer i de forborede huller på recirkulationsdelen, se skitsen. 3. Spjældmotoren skal monteres med spjældblad i friskluftsposition, dvs. spjældblad skal være placeret mod gitter, se skitsen. 4. Fastgør spjældmotoren med en klemme på spjældakslen, driftsretning indstilles med pil mod 0, se skitsen. 5. Montér recirkulationdelen på aggregatets overside for friskluft, og tilslut den elektriske hurtigkobling. 6. Montér jalousispjæld på aggregatets overside for afkastluft. Spjældakselklemmen skal være i denne endeposition Driftsretning i position 0 Eksempler på alternative placeringer af Compact Air i et rum. Kanalføringen bliver lettest og kortest, hvis aggregatet kan placeres mod en ydervæg. Forborede huller Fastgørelsesskinne 3.4 Montering af sokkel Skru de 6 medfølgende skruer halvt ind i gevindhullerne på aggregatets bundramme. Montér derefter soklens sideplader (de 2 korte plader) ved at skubbe nøglehulsbeslagene hen over skruerne forfra. Nu skal sidepladerne hænge løst på skruerne. Montér soklens forside (den lange plade) på forsidens to skruer. Nu skal forsiden hænge løst på skruerne. Justér pladernes position og stram skruerne. Montér de medfølgende dækpropper i hullerne over skruerne. OBS! Hvis aggregatet skal stilles med højre eller venstre side tæt på væggen (min. 400 mm), kan soklen mod denne væg monteres, inden aggregatet stilles på plads. Recirkulationsdel Spjældblad skal være i friskluftsposition (gråmarkeret) 3.6 Kanaltilslutning Spirokanaler Ø250 mm tilsluttes friskluft- og afkastlufttilslutninger på aggregatets overside. Kanalerne føres gennem ydervæggen og afsluttes kant i kant med facaden, hvis Swegons ydervægshætte anvendes. Der kan også trækkes kanaler gennem loftet (kanaler til COMPACT Heat kan ikke trækkes lige op fra aggregatet). Dette medfører dog en mere kompliceret operation, idet der bl.a. stilles større krav til tætning. Kanalerne skal isoleres med mindst 30 mm isolering og med et diffusionstæt yderlag. 8 Forbehold for ændringer.

9 3.7 Ydervægshætte Tilbehøret Ydervægshætte CACZ--03 er specielt konstrueret til lave trykfald og for at forhindre kortslutning mellem friskluft og afkastluft. Den er som standard lakeret gråsort, NCS 8502-B. Se separat vejledning. 3.8 Eksisterende ventilation Rummets eksisterende ventilation for indblæsnings- og udsugningsluft skal lukkes eller tætnes. Dette er en vigtig forudsætning for optimal ventilation og varmegenvinding. 3.9 Betjening af mere end et rum Compact Air er konstrueret til installation og tilslutning i henhold til anvisningerne i 3.3, 3.6 og 3.7. Swegon anbefaler denne fremgangsmåde. Det er også muligt helt eller delvist at tage udsugningsluft fra tilstødende rum eller at ventilere et andet rum end det, som aggregatet står i. Nedenfor gennemgås de problemer, som man i så fald skal være opmærksom på. Man bør altid benytte en faguddannet tekniker Udsugningsluftindtag Hvis udsugningsluften helt eller delvist tages fra tilstødende rum, skal man være opmærksom på, at kanaltrykfaldet ikke må overstige disponibelt tryk. Bemærk også, at indblæsningstemperaturen reguleres i forhold til udsugningstemperaturen. Hvis udsugningsluften kommer fra et andet rum med en anden temperatur, kan indblæsningsluftens temperatur forårsage kortslutning eller give anledning til trækproblemer. Vær opmærksom på, hvor udsugningsføleren sidder Overluft Overluftsarmaturer til tilstødende rum har stor betydning for systemets funktion. Lavt placerede overluftsarmaturer bevirker, at ubrugt luft overføres til tilstødende rum, og ventilationen forringes i det rum, hvor aggregatet er placeret. Højt placerede overluftsarmaturer medfører en risiko for, at brugt luft overføres til tilstødende rum. Ventilationen forringes dog ikke i det rum, hvor aggregatet er placeret. OBS! Hvis dørene står åbne, ventileres tilstødende rum også via den deplacerede lufttilførsel. 3.0 Strømtilslutning COMPACT-aggregaterne leveres fra fabrikken med stikforsynet kabel. COMPACT Air Kabel, 3 x,5 mm 2. Stik, 0 AT, -faset 230V. COMPACT Heat Kabel, 5 x 2,5 mm 2. Stik, 5-polet Perilex, 6 AT, 3-faset 400V. OBS! Strømtilslutningen til COMPACT Heat er ikke i berøringsbeskyttet udførelse. Placering over 2 meters højde anbefales, f.eks. over aggregatet ved kanaltilslutningerne. Hvis aggregatet i stedet skal tilsluttes med fast ledning, skal der monteres en ekstern hovedafbryder. 3. Tilslutning af eksterne kabler Elboksen i COMPACT Air og COMPACT Heat er placeret ved varmeveksleren i aggregatet. For at gøre styreenheden tilgængelig skal beskyttelsen foran varmeveksleren demonteres. For at gøre strømenheden tilgængelig skal dækpladen i aggregatets udsugningskanal demonteres. Eksterne kabler føres ind i aggregatet via gummimembraner ved udsugningsluftindtaget, placeret på aggregatets overside. Eksterne kabler lægges i eksisterende kabelbeskyttelse sammen med strømforsyningskabel i aggregatets udsugningskanal. Før kablet ind i åbningen i kabelbeskyttelsens ende, eller tryk det ind mellem kabelbeskyttelsen og isoleringen. Kabler trækkes ind til elboksen gennem passende hulanvisning i gummimembran. OBS! Uden for aggregatet skal eksterne kommunikationskabler lægges med en min. afstand på 00 mm fra strømførende kabler. Kabelbeskyttelse Aggregatets udsugningskanal Udsugningsluftindtag Dækplade Elboks Forbehold for ændringer. 9

10 3.2 Indstilling dyser Indstilling af dyser sker ved at demontere underdelens frontgitter ved hjælp af en 6 mm unbrakonøgle. Skruerne sidder inde bag de ydre huller i hjørnerne. Når frontgitteret er demonteret, kan frontdyserne indstilles fra frontgitterets bagside ved at dreje på dyserne ved håndkraft. Sidedyserne kan nu også indstilles uden yderligere demontering. Dyserne er tilgængelige ved at stikke hånden ind i aggregatet. Nedenfor vises fabriksindstillet spredningsbillede for indblæsningsluften samt nogle eksempler på muligheder for at ændre spredningsbilledet. Da den enkelte dyse kan indstilles individuelt, er der i praksis en uendelig mængde muligheder for at påvirke spredningsbilledet. Aggregat set ovenfra. Frontdyser og sidedyser vises fra denne vinkel nedenfor. Spredningsbillede Frontdyser og sidedyser Dyser i fabriksindstillet position Eksempel Eksempel 2 Pilene ovenfor svarer til positionen for dysen vist her. 0 Forbehold for ændringer.

11 4 IDRIFTSÆTTELSE 4. Generelt Fremgangsmåde ved idriftsættelse:. Kontrollér, at der ikke findes fremmedlegemer i aggregatet, kanalsystemet eller funktionsdelene. COMPACT Heat: recirkulationsdel, jalousispjæld og rumtemperaturføler skal være monteret, se Tilslut stikket. Bemærk, at aggregatet starter med det samme og kører i normaldrift. 3. Vælg det ønskede sprog, hvis dette ikke allerede er gjort. Se Aggregatet er fra fabrikken indstillet til at være køreklart. Se 22.2 Opstartsprotokol. Disse indstillinger skal dog ofte tilpasses den aktuelle installation. Programmér koblingsur, driftstilstand, temperaturer, luftmængder og funktioner iht. kapitel 6-7. Vælg, om luftmængdeenheden skal være l/s, m 3 /s eller m 3 /h (INSTALLATIONSNIVEAU i menuen KONTROLPA- NEL). Udfyld opstartsprotokollen og gem den i aggregatets dokumentlomme. 5. Aktivér manuel drift eller autodrift (HOVEDMENU 2) efter ønske, eller lås ventilatorernes omdrejningstal (menu LUFTINDREGULERING). 6. Afslut med filterkalibrering iht Forbehold for ændringer.

12 5 KONTROLPANEL OG MENU- HÅNDTERING 5. Kontrolpanel 5.. Generelt På kontrolpanelet er der et belyst display, 6 trykknapper og en rød indikatorlampe (lysdiode) til alarm Knapper Knapperne har følgende funktioner: NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING >> ENTER bekræfter valget af den markerede funktion og går til det næste, dybere menuniveau. Ved menuer med REST.TID-visning går systemet automatisk tilbage til foregående menu efter ca. 0 sekunder. ESCAPE går tilbage til forrige menu. TRINVIS OPAD eller VENSTRE. TRINVIS NEDAD eller HØJRE. NEDSÆTTER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter. Kontrolpanelet er monteret på aggregatets inspektionsdør. FORHØJER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter Displayvindue Displayvinduet har 4 linjer. Mange menuer har dog flere linjer, og disse vises linje for linje, når man trykker på knappen TRINVIS NEDAD. Markøren viser, hvor i menuen man befinder sig. NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING >> 5..4 Forkortelser Følgende forkortelser benyttes generelt i menuerne: IL = Indblæsningsluft (Eks.: VENTILATOR IL = Ventilator, indblæsningsluft) UL = Udsugningsluft FRISK = Friskluft FV = Frostvagt VVX = Rotorveksler COMPACT-A TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER Markør 2 Forbehold for ændringer.

13 6 HOVEDMENU 6. Menuopbygning NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING + RECIRK. >> NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING FORLÆNGET HØJHASTIGHED REST.TID VÄRMNING UDLUFTNING Endast COMPACT Heat NORMAL DRIFT FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING VÄRMNING REST.TID Endast COMPACT Heat FORLÆNGET DRIFT UDLUFTNING + RECIRK. VÄRMNING + RECIRK. REST.TID VÄRMNING REST.TID UDLUFTNING + RECIRK. >> KODE: 0000 Kode = 0* Til hovedmenu 2 * Koden kan ændres under serviceniveau. Forbehold for ændringer. 3

14 6.2 Generelt Hovedmenu vises normalt, hvis ingen anden menu er valgt. Automatisk returnering til hovedmenu sker efter 30 minutter. Indholdet i menuen skifter afhængigt af den valgte driftstype, andre funktioner, der påvirker den aktuelle driftstilstand, og eventuelle udløste alarmer. 6.3 Valg af sprog Når aggregatet startes første gang, vises en sprogvalgsmenu. Vælg det ønskede sprog. Ændring af sprog ved en senere lejlighed eller hvis der er valgt forkert sprog ved en fejltagelse foretages på IN- STALLATIONSNIVEAU under KONTROLPANEL. Se Normaldrift NORMALDRIFT er markeret i displayet, når aggregatet kører i den driftstilstand, der er valgt under hovedmenu 2. Driftsalternativer er stop (vises skiftevis i menuen når valgt), autodrift, manuel lavhastighed eller manuel højhastighed, se 7.2. Den valgte driftstype kan kontrolleres under hovedmenu 2. Normaldrift angiver, at aggregatet ikke kører på nogen af de tidsbegrænsede manuelt aktiverede funktioner, se 6.5, 6.6, 6.7 og Overtidsdrift Når OVERTIDSDRIFT er aktiveret, kører aggregatet på den højhastighedsmængde, der er indstillet under brugerniveau, se 8.2. For indstilling af tider for overtidsdrift, se Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.6 Udluftning Når UDLUFTNING er aktiveret, kører aggregatet på den maks. hastighedsmængde, der er indstillet under brugerniveau, se 8.2. For indstilling af ønsket indblæsningstemperatur og tid for udluftning, se afsnit Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.7 Opvarmning (kun COMPACT Heat) COMPACT Heat kan bruges til opvarmning af rummet. Når OPVARMNING er aktiveret, opvarmer elvarmefladen (7,5 kw) luften. Et blandespjæld i aggregatets underdel stilles om, og luften ledes til lavt placerede luftudslip. Luften kastes ud med høj hastighed og ledes mod gulvet ved hjælp af coanda-effekten. Dermed opnås lange kastelængder, som giver en hurtig opvarmning af hele rummet. Funktionen kan også aktiveres manuelt under OPVARM- NING. Så kører aggregatet på de indstillede betingelser og tider, se afsnit Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.8 Opvarmning + Recirkulation (kun COMPACT Heat) COMPACT Heat kan bruges til opvarmning af rummet. Når OPVARMNING + RECIRK. er aktiveret, slås udsugningsventilatoren og varmeveksleren fra. Spjæld i recirkulationsdelen stilles om, og rumluften cirkuleres. Jalousispjæld for afkast lukkes for at forhindre træk. Elvarmefladen (7,5 kw) opvarmer luften. Et blandespjæld i aggregatets underdel stilles om, og luften ledes til lavt placerede luftudslip. Luften kastes ud med høj hastighed og ledes mod gulvet ved hjælp af coanda-effekten. Dermed opnås lange kastelængder, som giver en hurtig opvarmning af hele rummet. Når OPVARMNING + RECIRK er aktiveret, kører aggregatet på de indstillede betingelser og tider, se Funktionen kan afbrydes ved at trykke på escape-knappen på kontrolpanelet og derefter vælge normaldrift. 6.9 Hovedmenu 2 Man får adgang til hovedmenu 2 ved at markere >> på nederste linje og kvittere med enter-knappen. Angiv kode, fabriksindstillet 0. Koden kan ændres under serviceniveau. 4 Forbehold for ændringer.

15 7 HOVED- MENU 2 7. Menuopbygning COMPACT-A TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? COMPACT-A TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT COMPACT-A TIR 4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. BRUGERNIVEAU (Kapitel 8) TEMPERATUR ALL YEAR COMFORT *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING LUFTMÆNGDE/TRYK *ALL YEAR COMFORT* AFLÆSNING INDSTILLING KOBLINGSUR *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING FILTER *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL LUFTJUSTERING *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING ALARM *LUFTJUSTERING* LÅSER VENT. -OMDR. TAL TID: 0 h *ALARM* AKTUEL ALARM ALARM HISTORIK INSTALLATIONSNIVEAU (Kapitel 9-7) INSTALLATION Forbehold for ændringer. 5

16 7.2 Ændring af drift Start og stop af aggregatet eller skift mellem manuel og automatisk drift sker fra hovedmenuen. Aggregatet skal normalt startes og standses via den håndholdte terminal, ikke med sikkerhedsafbryderen. Ved start af aggregatet vises menuer til de forskellige forsinkelser, som indgår i startsekevensen. Se også.., Startsekvens. 7.3 Indstillinger Ved valg af INDSTILLINGER i hovedmenuen kommer man videre til Brugerniveau og Installationsniveau. Se Kapitel 8. COMPACT-A TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? COMPACT-A TIR 4:40 MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT COMPACT-A4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER BRUGERNIVEAU AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED INSTALLATIONSNIVEAU 6 Forbehold for ændringer.

17 8 BRUGERNIVEAU 8. Temperatur Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 0.2, hvor funktionerne for temperatur er udførligt beskrevet. OBS! Ved store ændringer i temperaturindstillingerne bør aggregatet standses, før ændringen foretages. 8.. Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling FRT-REGULERING En fabriksindstillet kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Indstillinger (se også diagrammet til højre): Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Trin - 3 UL/IL-difference 5 C* 2 C Skillepunkt 5 23 C* 20 C (for udsugningstemperatur) *) Indstillingsområde kan ændres. Se 5.3, Min./Maks.- indstilling. FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Kurven har tre indstillelige skillepunkter. Indstillinger (se også diagrammet til højre). Værdi Indstillings- Fabriksområde instilling Udsugningstemperatur X 0 40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Ønskeværdi, indblæsningstemperatur Y 0 40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C TEMPERATUR *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING FRT-REGULERING Indblæsningstemperatur C FRT-regulering FRT-REGULERING 2 OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner Trin 3 FRT-regulering 2 Y = Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C Trin 2 Trin Udsugningstemperatur C X = Udsugningstemperatur C 2 3 Forbehold for ændringer. 7

18 8.2 Luftmængde/tryk Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 0.3, hvor funktioner for luftmængde/tryk er udførligt beskrevet. LUFTMÆNGDE/TRYK *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING 8.2. Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling Hvilke værdier, der kan indstilles, afhænger af de valgte funktioner på INSTALLATIONSNIVEAU, samt minimum- og maksimumluftmængder for de pågældende aggregatstørrelser (se nedenstående tabel). Afhængigt af den valgte funktion kan der foretages indstillinger af luftmængde (l/s, m3/s, m3/h), tryk (Pa) og størrelse på indgangssignal (%). LAVHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien for lavhastighed kan ikke være højere end værdien for højhastighed. Lavhastighed kan indstilles som 0, hvilket indebærer at aggregatet stoppes. HØJHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien for højhastighed kan ikke være lavere end værdien for lavhastighed. MAKS. HASTIGHED Er kun aktuel ved funktionen udluftning. Værdien for maks. hastighed kan ikke være lavere end værdien for højhastighed. *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING LAVHASTIGHED HØJHASTIGHED MAXFART Min./Maks.-luftmængder LUFTMÆNGDE MIN. LUFTMÆNGDE COMPACT AIR OG COMPACT HEAT MAKS. LUFTMÆNGDE COMPACT AIR OG COMPACT HEAT STR. m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s , , , ,36 * Ved indstilling afrundes værdien til nærmeste indstillelige trin. 8 Forbehold for ændringer.

19 8.3 Koblingsur Grundfunktionerne for koblingsuret indstilles på IN- STALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT, og værdierne aflæses og indstilles på BRUGERNIVEAU. TID/DATO Aktuel dato og tid kan indstilles og justeres efter behov. Koblingsuret tager automatisk hensyn til skudår. Automatisk skift mellem sommertid/vintertid iht. EU-standard er forindstillet. Blokering af dette skift kan ske på INSTALLATIONS- NIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. TIDKANAL Tider og dage indstilles til, hvornår aggregatet skal køre med højhastighed og lavhastighed eller være standset. Der kan indstilles otte forskellige tidkanaler. Ved samme driftstider alle ugens dage (man søn) er det tilstrækeligt at programmere én tidskanal. Forskellige driftstider de forskellige ugedage programmeres i hver sin tidkanal (man fre, lør søn eller man, tir, ons osv.). Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. ÅRSKANAL Årskanalerne gør det muligt at indstille afvigende driftstider for dele af døgnet i dele af året. Der kan indstilles otte forskellige årskanaler. Årskanalen tilsidesætter tidskanalen i de timer af døgnet og de dage, årskanalen er aktiveret. Datoen for årskanalen angiver mellem hvilke datoer, årskanalen skal gælde, og klokkeslæt for årskanalen angiver hvornår på døgnet, årskanalen skal køre med den angivne hastighed. De øvrige tidspunkter i årskanalen gælder tidskanalen. Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. Funktioner for sommernatkøling, forlænget drift m.m. fungerer også, når årskanalen er aktiv. 8.4 Filtre (og afisningsfunktion, roterende varmeveksler) Der findes to typer filterovervågning: Estimeret filterovervågning (fabriksindstillet) overvåger ventilatorens stigning i omdrejningstal afhængig af filtrets tilsnavsningsgrad. Ved kalibrering aflæses luftmængde og omdrejningstal. Når omdrejningstallet stiger med 0 % over den indstillede alarmgrænse, udløses en alarm. Filterovervågning med trykføler (tilbehør) måler trykfald over filteret. Alarmgrænsen angives i Pa Aflæsning Ved aflæsning af filterstatus viser den første værdi den aktuelle værdi og den anden værdi den aktuelle alarmgrænse Kalibrering filtre Kalibrering af filtre skal ske første gang ved idriftsættelsen, når kanalsystemet er monteret og indreguleret. Derefter i forbindelse med hver udskiftning af filtre. Kalibrering skal aktiveres for både indblæsnings- og udsugningsluft, hvis begge filtre er udskiftede, eller blot for én luftretning, hvis kun det ene filter er udskiftet. KOBLINGSUR *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling TID/DATO Dag Man Søn Automatisk Tid 00:00 23:59 Aktuel Dato Dag/Mån/År Aktuel TIDSKANAL 8 Drift Lavh./højh.* Højhast. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Ej aktiv Ej aktiv Man, Tir, Ons osv. Man Fre Man Søn Lør Søn ÅRSKANAL 8 Drift Ej aktiv Ej aktiv Stop/Lavh./Højh. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Fra Dag/Mån/År 0/0/2005 Til Dag/Mån/År 0/0/2005 *) Viser Stop/Lavhastighed/Højhastighed, hvis denne funktion er valgt på INSTALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. FILTER *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING *FILTERKALIBRERING* STD.FILTER VEKSLERARE Når filterkalibrering aktiveres, kører aggregatet med højhastighed i ca. 3 minutter. Når filterkalibrering har fundet sted, er en stigning i omdrejningstallet på 0 % eller en trykforøgelse (=tilsmudsning af filtrene) på 00 Pa mulig, hvorefter der afgives alarm om snavset filter. Alarmgrænsen kan ændres på INSTALLATIONSNIVEAU under ALARMINDSTILLINGER Kalibrering, roterende varmeveksler Hvis tilbehøret afisningsfunktion til varmeveksler (se 0.6..)er installeret, finder kalibrering sted i denne menu. Når kalibrering VVX aktiveres, går ventilatorerne op i omdrejninger til højhastighed i ca. 3 minutter. Forbehold for ændringer. 9

20 8.5 Luftjustering Ventilatorernes omdrejningstal kan låses i op til 72 timer. Dette er praktisk i forbindelse med luftregulering af kanalsystemet. Den ønskede tid indstilles, men kan afbrydes tidligere ved at vælge STOP i menuen eller ved at ændre tiden til 0. LUFTJUSTERING *LUFTJUSTERING* LÅSER VENT. -OMDR. TAL TID: 0 h 8.6 Alarm Hvis en alarm udløses, vises dette på den håndholdte terminal både i klartekst og med blinkende rød lysdiode. Denne menu muliggør en hurtig aflæsning af alarm. ALARM *ALARM* AKTUEL ALARM ALARM HISTORIK AKTUEL ALARM Viser alarmer, som er aktive, men endnu ikke har afgivet alarmsignal i displayet. Det gælder alarmer, som har lang forsinkelsestid som f.eks. luftmængde- eller temperaturalarm. ALARM HISTORIK De 0 senest udløste alarmer vises. Indstillinger af alarmer sker på INSTALLATIONSNI- VEAU under ALARMINDSTILLINGER. Angående komplet beskrivelse af alarmer, se kapitel Forbehold for ændringer.

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere