DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING"

Transkript

1 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer

2 Indholdsfortegnelse GENERELT Anvendelsesområde Mekanisk konstruktion Styresystem Miljødokumentation Varmevekslertype Aggregaternes dele Enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflader Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str. 4-20, med genvindingsflader SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder Risici Berøringsbeskyttelse Glykol IGANGSÆTNING Generelt Regulering af kanalsystem og armaturer Fremgangsmåde Arbejdsgang Regulering af trykbalance Generelt Sikring af lækageretning HÅNDHOLDT TERMINAL OG MENUBETJENING Håndholdt terminal Generelt Knapper Displayvindue Forkortelser Menuopbygning HOVEDMENU Generelt Valg af sprog Ændring af drift Indstillinger BRUGERNIVEAU Temperatur Aflæsning Indstilling Luftmængde/tryk Aflæsning Indstilling Koblingsur Filtre Aflæsning Kalibrering, filtre Kalibrering, roterende varmeveksler Luftjustering Alarm INSTALLATIONSNIVEAU Menuoversigt FUNKTIONER Temperatur FRT-regulering Indblæsningsregulering Udsugningsregulering Temperaturregulering Xzone Udekompensering Sommernatkøling Intermitterende nattevarme Morning BOOST Ønskeværdiforskydning Ekstra reguleringssekvens Øget varmesekvens Eksterne temperaturfølere Luftmængde/tryk Ventilatorregulering Luftmængderegulering Trykregulering Behovsstyring Slavestyring Udekompensering Forcering nedregulering luftmængde/tryk Justering af slaveventilatorens luftmængde Aktivering af filterovervågning, forfilter, efterfilter samt standardfilter GOLD SD Drift Koblingsur Forlænget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler Afisning, roterende varmeveksler Afkastluftregulering, rotorveksler Eftervarme Heating BOOST Forvarme Køling Drift Køleregulering Motioneringskørsel Reguleringshastighed Udetemperaturgrænse Genstartstid Køling, minimumluftmængde Neutralzone Cooling BOOST BLUE BOX Fugt ReCO IQnomic Plus Ekstern overvågning All Year Comfort OPTIMIZE MIRU Control Season Heating AUTOMATISKE FUNKTIONER Generelt Kølegenvinding Nulpunktskalibrering Frostvagtsfunktion, varmeflade, vand Efterkøling, varmeflade, el Effektreduktion elvarmeflade Efterkøring, varmeveksler Densitetskorrigeret luftmængde Renblæsningsfunktion Carry-over Control Virkningsgradsberegning, roterende varmeveksler Pumpestyring, batterivarmeveksler Frostbeskyttelse, plade-/ batterivarmeveksler AFLÆSNING MANUEL TEST ALARMINDSTILLINGER Brandalarm Eksterne alarmer Alarmgrænser Alarmprioritet Alarmudgange HÅNDTERMINAL Sprog/Language Luftmængdeenhed Min./Maks.-indstilling Grundindstilling KOMMUNIKATION EIA EIA Ethernet SERVICENIVEAU VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af filtre Afmontering af filtre Montering af nye filtre Rengøring og eftersyn Generelt Filterrum Rotorveksler Ventilatorer og teknikrum Funktionskontrol Udskiftning af pumpe, rørtilslutningsenhed, GOLD CX, størrelse ALARMER OG FEJLFINDING Generelt A- og B-larm Tilbagestilling af alarm Ændring af alarmindstillinger Opstart efter strømafbrydelse Alarmbeskrivelse med fabriksindstillinger INFORMATIONS- MEDDELELSER TEKNISKE DATA Dimensioner, enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Måloplysninger, enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Dimensioner, enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflader Dimensioner, separate til- og fraluftaggregater GOLD SD Klemmetilslutning, størrelse Strømforsyningsdata Aggregat Ventilatorer El-boks Motor rotorveksler Reguleringsnøjagtighed BILAG Overensstemmelseserklæring Igangsætningsprotokol Ecodesign data...97 Forbehold for ændringer

3 GENERELT. Anvendelsesområde GOLD er beregnet til komfortventilation. Afhængigt af den valgte variant kan GOLD benyttes i lokaler som kontorer, skoler, daginstitutioner, offentlige lokaler, butikker, beboelsesejendomme osv. GOLD med krydsveksler/genvindingsflade (PX/CX) og separate indblæsnings- og udsugningsaggregater (SD) kan endvidere bruges til ventilation af moderat fugtige lokaler, dog ikke hvor fugtigheden er konstant høj, som i svømmehaller. GOLD med separate indblæsnings- og udsugningsaggregater (SD) er beregnet til steder, hvor indblæsnings- og udsugningsluft skal være helt adskilt, eller hvor der af pladshensyn er brug for separate enheder til indblæsnings- og udsugningsluft. De kan også bruges særskilt, hvis der kun er behov for den ene variant. For at opnå alle de fordele, GOLD-systemet kan tilbyde, er det vigtigt, at der ved projektering, installation, indregulering og drift tages hensyn til aggregatets specielle egenskaber. I basisudførelsen skal aggregatet placeres indendørs. Ved montage udendørs skal tilbehøret TBTA/TBTB anvendes. Hvis kanaltilbehør monteres udendørs, skal disse være i isoleret hus (type TCxx). Bemærk! Læs altid sikkerhedsinstruktionerne i afsnit 2 angående risici og adgangsbeføjelser, og følg nøje installationsanvisningerne til de respektive arbejdstrin. Produktskilte er placeret udvendigt på aggregatets inspektionsside og indvendigt på ventilatorvæg. Benyt informationen på typeskiltet ved al kontakt med Swegon..2 Mekanisk konstruktion GOLD findes i 9 størrelser og 6 luftmængdeområder. Udvendige plader er lakeret i en beige nuance, NCS S2005-Y30R. Håndtag og den øverste del af tilkoblingshætten er lysegrå, NCS S3502-B. Pyntelister og den nederste del af tilkoblingshætten er mørkegrå, NCS S600- R90B. Indvendigt materiale i aluzinkbehandlet stålplade. Miljøklasse C4. Mellemliggende isolering af 50 mm mineraluld. GOLD med krydsveksler (PX) eller rotorveksler (RX) str. -30 med luftindtag ovenfra, separate tilluft- og fraluftaggregater (SD) str samt GOLD RX Top er udstyret med kompaktfilter i filterklasse F7. Andre varianter/størrelser har tilluft- og fraluftfiltre fremstillet af glasfiber i filterklasse F7. Den roterende varmeveksler af typen RECOnomic er trinløst omdrejningstalsreguleret og har en temperaturvirkningsgrad på op til 85 %. Pladevarmeveksleren er som standard udstyret med bypass- og lukkespjæld til trinløs og automatisk regulering af varmevekslerens varmegenvindingsgrad. Genvindingsfladen i enhedsaggregatet GOLD CX størrelse leveres komplet fra fabrikken, inklusive monteret shuntarrangement med alle de nødvendige komponenter. Systemet er normalt fyldt med væske, udluftet, indreguleret og funktionstestet ved leverancen, men kan også bestilles tomt til f.eks. renoverings- eller om- og tilbygningsarbejder, eller hvor systemet ønskes fyldt med andet end 30 % ethylenglykol. For enhedsaggregat GOLD CX størrelse 00/20 og separat tilluft- og fraluftaggregat GOLD SD str fås løst shuntarrangement som tilbehør. Tilluft- og fraluftventilatorerne er af typen GOLD Wing+, en aksialradial ventilator med bagudbøjede skovle. Ventilatorerne er direkte drevne og har motorstyring til trinløs omdrejningstalsregulering..3 Styresystem Styresystemet IQnomic er mikroprocessorbaseret og indbygget i aggregatet. Det styrer og regulerer ventilatorer, rotorvekslere, temperaturer, luftmængder, driftstider og en lang række interne og eksterne funktioner samt alarmer..4 Miljødokumentation Miljødokumentation med demontageinstruktion og miljøvaredeklaration indgår som bilag i denne instruktion. Aggregatet er konstrueret, så det er let at demontere i sine naturlige bestanddele. Når aggregatet er udtjent, skal det afleveres til godkendt genbrugsplads. Den genvindingsbare vægt for GOLD er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt venligst Swegon AB, tlf. +46 (0) , med eventuelle spørgsmål angående denne demontageinstruktion eller aggregatets effekt på miljøet..5 Varmevekslertype Enhedsaggregat GOLD leveres med enten rotorveksler (RX), krydsveksler (PX) eller genvindingsflader (CX). For separate indblæsnings- og udsugningsaggregater (SD) fås genvindingsflader som alternativ. Hvis et afsnit, en funktion etc. kun gælder for én type varmeveksler, markeres det med symboler iht. nedenstående: Roterende varmeveksler (RX) Pladevarmeveksler (PX) Batterivarmeveksler (CX) Forbehold for ændringer 3

4 .6 Aggregaternes dele.6. Enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Højreudførelse Fig. a Friskluft Indblæsningsluft Udsugningsluft Afkastluft GOLD 04 20: Aggregatet kan være bestilt i højreudgave iht. Fig. a eller venstreudgave iht. Fig. b. GOLD 4 20: Aggregatet i Fig. a viser ventilatorplacering. Aggregatet kan også være bestilt iht. ventilatorplacering 2, og da er ventilatorer og filtre spejlvendt vertikalt. Ved venstreudgave (Fig. b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse FRISKLUFT* (ved venstreudgave Udsugningsluft) 2 AFKASTLUFT* (ved venstreudgave Indblæsningsluft) 3 Udsugningsventilator* med motor og motorstyring 4 Trykføler, udsugningsventilator* (Position funktionsomskifter = ) 5 Trykføler, indblæsningsfilter* (Position funktionsomskifter = 3) 6 El-boks med styreenhed 7 Håndholdt terminal 8 Udsugningsfilter* 9 Reguleringsplade (ved venstreudgave venstre filterdel) 0 Føler, indblæsningstemperatur (placeres i indblæsningskanal) Fig. b Venstreudførelse UDSUGNINGSLUFT* (ved venstreudgave Friskluft) 2 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstreudgave Afkastluft) 3 Indblæsningsfilter* 4 Føler, frisklufttemperatur* 5 Rotorveksler 6 Drivmotor, rotorveksler 7 Føler, rotationsvagt 8 Styreenhed, rotorveksler 9 Trykføler, indblæsningsventilator* (Position funktionsomskifter = 2) 20 Trykføler, udsugningsfilter* (Position funktionsomskifter = 4) 2 Føler, udsugningstemperatur* 22 Indblæsningsventilator* med motor og motorstyring 4 Forbehold for ændringer

5 .6.2 Enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Højreudførelse Fig. 2a Friskluft Indblæsningsluft Udsugningsluft Afkastluft Fig. 2b Venstreudførelse Aggregatet leveres i højre- eller venstreudgave iht. Fig. 2a og 2b. Ved venstreudgave (Fig. 2b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene betegnes efter, om funktionen er til indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse AFKASTLUFT* (ved venstreudgave Indblæsningsluft) 2 FRISKLUFT* (ved venstreudgave Udsugningsluft) 3 Trykføler, indblæsningsfilter* (Position funktionsomskifter = 3) 4 Indblæsningsfilter* 5 Føler, frisklufttemperatur* 6 El-boks med styreenhed 7 Mortorventil, lukke- og omløbsspjæld 8 Håndholdt terminal 9 Føler, temperatur/relativ fugtighed udsugningsluft* 0 Udsugningsfilter* Føler, indblæsningstemperatur (placeres i indblæsningskanal) 2 UDSUGNINGSLUFT* (ved venstreudgave Friskluft) 3 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstreudgave Afkastluft) 4 Udsugningsventilator* med motor og motorstyring 5 Trykføler, udsugningsventilator* (Position funktionsomskifter = ) 6 Føler, frostbeskyttelse 7 Pladevarmeveksler med omløbs- og lukkespjæld 8 Trykføler, indblæsningsventilator* (Position funktionsomskifter = 2) 9 Trykføler, udsugningsfilter* (Position funktionsomskifter = 4) 20 Indblæsningsventilator* med motor og motorstyring 2. Målenipler til måling af trykfald over varmeveksler. 22. Temperatur-/densitetsføler, indblæsning. 23. Temperatur-/densitetsføler, udsugning Forbehold for ændringer 5

6 .6.3 Enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflader Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Højreudførelse, ventilatorplacering Fig. 3a Friskluft Indblæsningsluft Udsugningsluft Afkastluft Aggregatet kan være bestilt i højreudgave iht. Fig. 3a eller venstreudgave iht. Fig. 3b. Aggregatet i Fig. 3a viser ventilatorplacering. Aggregatet kan også være bestilt iht. ventilatorplacering 2, og da er ventilatorer og filtre spejlvendt vertikalt. Ved venstreudgave (Fig. 3b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse FRISKLUFT* (ved venstreudgave Udsugningsluft) 2 AFKASTLUFT* (ved venstreudgave Indblæsningsluft) 3 Udsugningsventilator* med motor og motorstyring 4 Trykføler, udsugningsventilator* (Position funktionsomskifter = ) 5 Trykføler, indblæsningsfilter* (Position funktionsomskifter = 3) 6 El-boks med styreenhed 7 Håndholdt terminal 8 Udsugningsfilter* 0 Føler, indblæsningstemperatur (placeres i indblæsningskanal) Fig. 3b Venstreudførelse ventilatorplacering UDSUGNINGSLUFT* (ved venstreudgave Friskluft) 2 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstreudgave Afkastluft) 3 Indblæsningsfilter* 4 Føler, frisklufttemperatur* 5 Batterivarmeveksler med rørtilslutningsenhed 6 Ventilmotor 7 Temperaturføler til frostbeskyttelse 8 Cirkulationspumpe 9 Trykføler, indblæsningsventilator* (Position funktionsomskifter = 2) 20 Trykføler, udsugningsfilter* (Position funktionsomskifter = 4) 2 Indblæsningsventilator* med motor og motorstyring 22 Føler, temperatur/relativ fugtighed udsugningsluft* 23. Målenipler til måling af trykfald over varmeveksler. 24. Temperatur-/densitetsføler, indblæsning. 25. Temperatur-/densitetsføler, udsugning GOLD CX størrelse 00/20: Rørkoblingsenhed inklusive styreboks leveres umonteret til gulv- eller vægmontering (tilbehør). 6 Forbehold for ændringer

7 .6.4 Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Fig. 4a Friskluft Tilluft Aggregatet leveres i en variant som vist i fig. 4a. Denne variant kan placeres på flere forskellige måder, jf. fig. 4b. Aggregatet er her vist som tilluftaggregat. Som fraluftaggregat skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Delenes placering og betegnelse FRISKLUFT* (Ved fraluftaggregat: Fraluft) 2 Eventuel trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomskifter = 3) (Ved fraluftaggregat: Trykføler fraluftfilter) 3 Temperaturføler friskluft/densitetsføler, tilluft* (Ved fraluftaggregat: Temperaturføler fraluft/densitetsføler, afkastluft) 4 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) (Ved fraluftaggregat: Trykføler fraluftventilator) 5 Håndterminal 6 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) (Bruges ikke ved fraluftaggregat) Fig. 4b 7 TILLUFT* (Ved fraluftaggregat: Afkastluft) 8 Tilluftventilator* med motor og motorstyring (Ved fraluftaggregat: Fraluftventilator med motor og motorstyring) 9 El-boks med styreenhed 0 Eventuelt tilluftfilter* (Ved fraluftaggregat: Fraluftfilter) Forbehold for ændringer 7

8 .6.4 Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str. 2 Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Fig. 5a Friskluft Tilluft Aggregatet kan enten være bestilt i højreudførelse, jf. fig. 5a, eller i venstreudførelse, jf. fig. 5b. Aggregatet kan også bestå af kun filter og ventilator eller kun ventilator. Aggregatet er her vist som tilluftaggregat. Som fraluftaggregat skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Delenes placering og betegnelse FRISKLUFT* (Ved fraluftaggregat: Fraluft) 2 Temperaturføler friskluft/densitetsføler, tilluft* (Ved fraluftaggregat Temperaturføler fraluft/densitetsføler, afkastluft) 3 Håndterminal 4 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) (Bruges ikke ved fraluftaggregat) 5 TILLUFT* (Ved fraluftaggregat: Afkastluft) 6 Eventuel genvindingsflade tilluft* (Ved fraluftaggregat: Genvindingsflade fraluft) Fig. 5b 7 Føler frisklufttemperatur* (Kun ved aggregater med genvindingsflade) (Ved fraluftaggregat: Føler temperatur/relativ fugtighed fraluft) 8 Tilluftventilator* med motor og motorstyring (Ved fraluftaggregat: Fraluftventilator med motor og motorstyring) 9 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) (Ved fraluftaggregat: Trykføler fraluftventilator) 0 El-boks med styreenhed Eventuel trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomskifter = 3) (Ved fraluftaggregat: Trykføler fraluftfilter) 2 Eventuelt tilluftfilter* (Ved fraluftaggregat: Fraluftfilter) 8 Forbehold for ændringer

9 .6.5 Separate til- og fraluftaggregater GOLD SD, str. 4-20, med genvindingsflader Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Fig. 6a Friskluft Tilluft Aggregatet kan enten være bestilt i højreudførelse, jf. fig. 6a, eller i venstreudførelse, jf. fig. 6b. Aggregatet kan også bestå af kun filter og ventilator eller kun ventilator. Aggregatet er her vist som tilluftaggregat. Som fraluftaggregat skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Delenes placering og betegnelse FRISKLUFT* (Ved fraluftaggregat: Fraluft) 2 Temperaturføler friskluft/densitetsføler, tilluft* (Ved fraluftaggregat: Temperaturføler fraluft/densitetsføler, afkastluft) 3 Håndterminal 4 Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) (Bruges ikke ved fraluftaggregat) 5 TILLUFT* (Ved fraluftaggregat: Afkastluft) 6 Tilluftventilator* med motor og motorstyring (Ved fraluftaggregat: Fraluftventilator med motor og motorstyring) Fig. 6b 7 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) (Ved fraluftaggregat: Trykføler fraluftventilator) 8 El-boks med styreenhed 9 Eventuel genvindingsflade tilluft* (Ved fraluftaggregat: Genvindingsflade fraluft) 0 Føler frisklufttemperatur* (Kun ved aggregater med genvindingsflade) (Ved fraluftaggregat: Føler temperatur/relativ fugtighed fraluft) Trykføler tilluftfilter* (Position funktionsomskifter = 3) (Ved fraluftaggregat: Trykføler fraluftfilter) 2 Eventuelt tilluftfilter* (Ved fraluftaggregat: Fraluftfilter) Forbehold for ændringer 9

10 2 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Før arbejdet med aggregatet påbegyndes, bør alt involveret personale sætte sig ind i denne instruktion. Skader på aggregatet eller dele af det, som skyldes forkert håndtering fra købers eller installatørens side, er ikke omfattet af garantien, hvis denne instruktion ikke er fulgt. Advarsel Kun en autoriseret elektriker eller servicepersonale, der er uddannet af Swegon, må foretage modifikationer på aggregatet i forbindelse med den elektriske installation eller tilslutningen af eksterne funktioner. 2. Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder På enhedsaggregat GOLD med rotorveksler (RX) eller krydsveksler (PX) str. 04/05, 07/08, /2, 4/20 og 25/30 er sikkerhedsafbryderen placeret udvendigt på tilkoblingshætten. På enhedsaggregat GOLD med rotorveksler (RX) str. 35/40, 50/60, 70/80 og 00/20 er sikkerhedsafbryderen placeret udvendigt på aggregatets midtersektion. På enhedsaggregat GOLD med genvindingsflade (CX) str. 35/40 er sikkerhedsafbryderen placeret på venstre side af el-boksen på aggregatets midtersektion. På størrelserne 50/60 70/80 og 00/20 er sikkerhedsafbryderen placeret i en plastindkapsling på aggregatets midtersektion. På separat tilluft- og fraluftaggregat GOLD SD størrelse er sikkerhedsafbryderen placeret på inspektionssiden ved ventilatordelens inspektionsdør. På størrelse 00/20 er sikkerhedsafbryderen placeret i en plastindkapsling på aggregatets inspektionsside. Aggregatet skal normalt startes og standses via den håndholdte terminal, ikke med sikkerhedsafbryderen. Afbryd altid med sikkerhedsafbryderen i forbindelse med servicearbejde, medmindre andet er angivet i den pågældende instruktion. 2.2 Risici Advarsel Kontroller, før der foretages modifikationer, at spændingen til aggregatet er afbrudt. Risikoområder med bevægelige dele De bevægelige dele er ventilatorhjul, drivhjul til en eventuel roterende varmeveksler og omløbs-/lukkespjæld til en eventuel pladevarmeveksler. De aflåselige inspektionsdøre fungerer som beskyttelse af ventilatorerne samt som beskyttelse af rotorveksleren. Hvis der ikke er fast sluttede kanaler til ventilatorudløb, skal disse forsynes med fast berøringsbeskyttelse (trådnet). Advarsel Inspektionsdørene i filter-/ventilatordelene må ikke åbnes, mens aggregatet er i drift. Ved normal drift standses aggregatet med stopknappen på den håndholdte terminal. Vent med at åbne døren, til ventilatorerne er standset. Der er overtryk i ventilatordelen, hvilket betyder, at døren kan springe op. Nøgle skal opbevares separat fra aggregatet. 2.3 Berøringsbeskyttelse El-boksens dæksel fungerer som beskyttelse på enhedsaggregater med rotorveksler (RX) str. 04/05 og 08 samt alle andre varianter (PX/CX/SD). På enhedsaggregater med rotorveksler (RX) str. 2, 4/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80 og 00/20 fungerer den låsbare dør over el-boksen som beskyttelse. Berøringsbeskyttelsen må kun fjernes af autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale. Advarsel Før berøringsbeskyttelsen fjernes, skal spændingen til aggregatet afbrydes med sikkerhedsafbryderen. Ved drift skal berøringsbeskyttelserne altid være monterede, alle inspektionsdøre lukkede og tilkoblingshætten på aggregatets overside monteret. 2.4 Glykol GOLD-aggregater med batterivarmeveksler indeholder glykol. Man må aldrig hælde glykol i afløbet. Det skal afleveres på en genbrugsstation, benzinstation etc. Glykol er farligt at indtage og kan give livsfarlige forgiftninger eller nyreskader. Søg læge. Undgå også indånding af glykoldampe i lukkede rum. Ved stænk i øjnene, skyl med rigeligt vand (ca. 5 min). Ved stænk på huden, vask med vand og sæbe. 0 Forbehold for ændringer

11 3 IGANGSÆTNING 3. Generelt Fremgangsmåde ved igangsætning:. Kontroller, at der ikke findes fremmedlegemer i aggregatet, kanalsystemet eller funktionsdelene. 2. Kontroller, at rotorveksleren (kun GOLD RX) drejer let. På størrelse skal rotorveksleren hælde lidt mod filteret, se skitsen nedenfor. Se separat vejledning for justering af hældning for rotorvekslere (04-80) eller installationsvejledning GOLD (20), hvis hældningen skal justeres. 0,5xL L 0,5xL GOLD RX, størrelse 50-20: skitsen viser fabriksindstillingen af rotorens hældning ved ventilatorposition. Hældningen skal altid være mod filtret, hvilket betyder, at hældningen skal være i modsat retning for ventilatorposition Drej sikkerhedsafbryderen til position På (I). 4. Vælg det ønskede sprog, hvis dette ikke allerede er gjort. Se 5.2 eller 3.. L 5. Aggregatet er fra fabrikken indstillet til at være køreklart. Se 9.2 Igangsætningsprotokol. Disse indstillinger skal dog ofte tilpasses den aktuelle installation. Programmer koblingsur, driftstilstand, temperaturer, luftmængder og funktioner iht. kapitel 4 5. Vælg, om luftmængdeenheden skal være l/s, m3/s eller m3/h (INSTALLATIONSNIVEAU i menuen HÅNDHOLDT TERMINAL). Udfyld igangsætningsprotokollen og gem den i aggregatets dokumentlomme. Ved eventuel svingning/træghed i varmereguleringen kan det i visse tilfælde være nødvendigt at justere P-bånd og K-faktor. Dette foretages under serviceniveauet, hvilket kræver en særlig kode kontakt din Swegon-repræsentant. Fabriksindstillede værdier (alle GOLD-typer): P-bånd = 5,00 K-faktor = 0,70 (tilluftsregulering) 0,20 (fraluftsregulering) Normalværdier for forskellige aggregattyper: GOLD RX: P-bånd = 5,00-0,00 GOLD PX: P-bånd = 0,00-20,00 GOLD CX: P-bånd = 0,00-20,00 GOLD SD med genv.flade: P-bånd = 0,00-20,00 GOLD SD uden genv.flade: P-bånd = 5,00-30,00 K-faktor kan oftest være uændret. 6. Aktiver manuel drift eller autodrift (HOVEDMENU) efter ønske, eller lås ventilatorernes omdrejningstal (menu LUFTINDREGULERING). Indreguler kanalsystem og armaturer iht Kontroller og reguler aggregatets trykbalance iht. 3.3 efter behov. 8. Afslut med filterkalibrering iht Forbehold for ændringer

12 3.2 Regulering af kanalsystem og armaturer For at undgå unødigt energiforbrug til ventilatorerne er det vigtigt, at trykfaldet i systemet holdes på det lavest mulige niveau. Ud fra et komfortsynspunkt er det også vigtigt, at kanalsystem og armaturer er korrekt indregulerede. Ved indregulering af armaturer og kanalsystem til GOLD bør man følge proportionalitetsmetoden. Det indebærer, at forholdet mellem luftmængderne i grenkanalerne forbliver konstant, selv om man ændrer luftmængden i stamkanalerne. Det samme forhold gør sig gældende for installationens armaturer. Ved indregulering af kanalsystemet er der mulighed for at låse omdrejningstallet for aggregatets ventilatorer på en bestemt indstillet luftmængde, se Fremgangsmåde Systemet reguleres i følgende rækkefølge:. Indregulering af armaturerne i alle grenkanaler. 2. Indregulering af grenkanaler. 3. Indregulering af stamkanaler Arbejdsgang. Samtlige armaturer og spjæld åbnes helt. 2. Beregn kvoten mellem målt og projekteret luftmængde for samtlige armaturer, grenkanaler og stamkanaler. Det armatur i hver gren, som har den laveste kvote, skal stå helt åbent. Dette armatur er INDEKSARMATUR. Det samme gælder for grenspjæld og stamspjæld. Når indreguleringen er klar, skal et armatur i hver gren, et grenspjæld og et stamspjæld således stå helt åbne. 3. Begynd med at regulere den stamkanal, som har den højeste kvote, og den grenkanal i stammen, som har den højeste kvote. Man begynder her, fordi man derved trykker luften foran sig hen mod de dele af systemet, som har mindst luft. 4. Reguler det sidste armatur på kanalgrenen, så det får samme kvote som indeksarmaturet. Dette armatur er REFERENCEARMATUR. Det er ofte det sidste armatur på grenen, der har den laveste kvote, og bliver det armatur, der skal stå åbent. I dette tilfælde er indeksarmatur og referencearmatur det samme armatur. 5. Reguler de øvrige armaturer i grenen til den samme kvote som referencearmaturet. OBS! Kvoten i referencearmaturet vil ændre sig, for hvert armatur der reguleres, så i praksis kan kvoten stilles noget højere for referencearmaturet. Referencearmaturet skal måles mellem hver regulering af armaturerne. 6. Gå til den gren, som havde den næsthøjeste kvote, og reguler armaturet der, osv. OBS! Alle grenspjæld skal stå helt åbne, indtil samtlige armaturer er regulerede. 7. Reguler det grenspjæld, der havde den højeste kvote, til samme kvote som den gren, der havde den laveste kvote. OBS! Husk, at indeksspjældet ændrer kvote, og gør som under punkt Når samtlige grene er indregulerede, reguleres stamspjældene på samme måde. Se også eksemplet på regulering nedenfor. Eksempel på regulering Begynd med at regulere kanalgren B, da den har den højeste kvote. Det sidste armatur, B3, har den laveste kvote og skal stå helt åbent. Reguler de øvrige armaturer, B og B2, så de får samme kvote som armatur B3 (se punkt 5 ovenfor). Reguler nu armaturerne i grenkanal C. Armatur C4 skal stå helt åbent, de øvrige reguleres til samme kvote. Reguler armaturerne i grenkanal A. Her er armatur A3 indeksarmatur, hvilket betyder, at man først skal regulere armatur A4 (referencearmaturet) til armatur A3 s kvote. Derefter reguleres de øvrige til samme kvote som armatur A4. Reguler grenspjæld B til samme kvote som grenspjæld A, og reguler grenspjæld C til samme som grenspjæld A. Kontroller, at alle har den samme kvote. Når indreguleringen er færdig, skal 3 armaturer og et grenspjæld stå helt åbne for at få lavest muligt tryk i systemet. q p = projekteret luftmængde (l/s) q m = målt luftmængde (l/s) q m K (Kvote) = qp 2 Forbehold for ændringer

13 3.3 Regulering af trykbalance (gælder for aggregater med rot. varmeveksler) Reguleringsplader GOLD RX 04-2 GOLD RX plader -5 plader 3.3. Generelt For at rotorvekslerens lækageretning og renblæsningssektor skal fungere korrekt, skal der være et vist undertryk i udsugningsdelen. Derved sikres det, at der ikke føres udsugningsluft over i indblæsningsluften. Regulering af trykbalancen i aggregatet skal foretages, når anlægget er færdigmonteret, og alle armaturer er indregulerede, samt ved den indblæsnings- og udsugningsluftmængde, der er ved normal drift af aggregatet. LUK ÅBN LUK (skub en eller flere reguleringsplader ind) ÅBN (tag reguleringsplader ud) GOLD RX Top Venstreudførelse Størrelse 04-2, metal FRALUFT Højreudførelse Størrelse 04-08, metal FRALUFT Størrelse 2, metal FRALUFT Inspektionsside Skitsen viser for tydelighedens skyld aggregatet uden gavl. Alt arbejde sker dog fra inspektionssiden. Fastspændingsskrue(r) Fastspændingsskrue Fastspændingsskrue(r) Reguleringsplade Reguleringsplade Hægt reguleringspladen fast i aggregatets bagkant. Vip reguleringspladen op i forkanten, og lås reguleringspladen med fastspændingsskruen. Reguleringsplade Til GOLD RX Top medfølger to reguleringsplader. Hvilken reguleringsplade der monteres, afgøres af, om aggregatet har venstre- eller højreudførelse. Den korrekte reguleringsplade monteres på den pågældende plads i aggregatet, den anden kasseres. Se skitsen ovenfor. Fastspændingsskrue(r) afmonteres, og reguleringspladen placeres i det dertil beregnede spor. Fastspændingsskrue(r) spændes fast. Se skitsen ovenfor. Justering af trykbalancen sker ved at stoppe reguleringspladens huller med de medfølgende plastpropper. Forbehold for ændringer 3

14 3.3.2 Sikring af lækageretning Trykbalancen i aggregatet justeres ved hjælp af reguleringsplader monteret i udsugningsindgangen. Reguleringspladerne leveres separat og skal monteres af installatøren, når udsugningskanalen er tilsluttet. Se skitser på foregående side. Slut en trykmåler til aggregatets trykmålenipler. Aggregatet har fire trykmålenipler, og de to, som er nærmest udsugningskanalen, skal benyttes. Den blå trykmålenippel måler undertrykket i udsugningsdelen, og den hvide målenippel måler undertrykket i indblæsningsdelen. På størrelse findes trykmåleniplerne ved tilkoblingshætten og på størrelse 2 80 inde i aggregatets midtersektion. Når GOLD RX Top 04-2 kombineres med COOL DX Top, sidder trykmålernipler indvendigt i aggregatets midtersektion. Se illustrationen til højre. Bemærk, at begge trykmålenipler måler undertryk. MÅLTE VÆRDIER Undertrykket i udsugningsdelen skal være større end eller lige så stort som i indblæsningsdelen. Hvis undertrykket i udsugningsdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i indblæsningsdelen, er justeringen klar. AFVIGELSER Hvis undertrykket i udsugningsdelen er mindre end i indblæsningsdelen, skal reguleringspladerne justeres som følger:. Stands aggregatet, åbn inspektionsdøren til udsugningsfilteret. GOLD RX Top: stop et antal huller til i reguleringspladen med de medfølgende plastpropper. Øvrige: skyd reguleringspladerne lidt frem (luk) i fraluftindtaget. Ved full face-tilslutning (kanaltilbehør i isoleret hus): Hvis reguleringsplade/reguleringsplader er helt lukket, og undertrykket i fraluftdelen stadig er mindre end i tilluftdelen, tilstoppes et antal huller i reguleringspladen med de medfølgende plastpropper. 2. Luk inspektionsdøren og start aggregatet. 3. Mål trykket. Gentag, til undertrykket i udsugningsdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i indblæsningsdelen (0 20 Pa). 4. Hvis undertrykket i udsugningsdelen er mere end 20 Pa større end i indblæsningsdelen, selv om reguleringspladerne er helt åbne, bliver lækage- og renblæsningsluftmængden større end beregnet. Det indebærer, at den faktiske udsugningsluftmængde vil afvige fra den indstillede udsugningsmængde. Afvigelsen forøges, efterhånden som trykforskellen tiltager. Der kan kompenseres for denne afvigelse ved at øge udsugningsluftmængden. Der behøver normalt ikke kompenseres for en trykforskel på under 00 Pa. Trykmålenipler i lækageretning (Aggregat i højreudførelse) GOLD GOLD 2-80 GOLD 20 - (blå) + (hvid) (blå) (blå) + (hvid) + (hvid) FRALUFT FRALUFT FRALUFT 4 Forbehold for ændringer

15 4 HÅNDHOLDT TERMINAL OG MENUBETJENING 4. Håndholdt terminal 4.. Generelt Den håndholdte terminal består af en indkapslet betjeningsboks med et 3 m langt kabel, som sluttes til aggregatet med hurtigkobling. På den håndholdte terminal er der et belyst display, 6 trykknapper og en rød indikatorlampe (lysdiode) til alarm. *GOLD* TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? 4..2 Knapper Knapperne har følgende funktioner: ENTER bekræfter valget af den markerede funktion og går til det næste, dybere menuniveau. ESCAPE går tilbage til forrige menu. TRINVIS OPAD eller VENSTRE. TRINVIS NEDAD eller HØJRE. NEDSÆTTER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter. FORHØJER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter Displayvindue Displayvinduet har 4 linjer. Mange menuer har dog flere linjer, og disse vises linje for linje, når man trykker på knappen TRINVIS NEDAD. Markøren viser, hvor i menuen man befinder sig. *GOLD* TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER Positionsvisare 4..4 Forkortelser Følgende forkortelser benyttes generelt i menuerne: IL = Indblæsningsluft (Eks.: VENTILATOR IL = Ventilator, indblæsningsluft) UL = Udsugningsluft FRISK = Friskluft FV = Frostvagt VVX = Rotorveksler Forbehold for ændringer 5

16 4.2 Menuopbygning HOVED- MENU (Kapitel 5) GOLD RX TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? GOLD RX TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT GOLD RX TIR 4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. BRUGERNIVEAU (Kapitel 6) TEMPERATUR ALL YEAR COMFORT *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING Xzone *ALL YEAR COMFORT* AFLÆSNING INDSTILLING LUFTMÆNGDE/TRYK *Xzone* AFLÆSNING INDSTILLING KOBLINGSUR *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING FILTER *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL LUFTJUSTERING *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING ALARM *LUFTJUSTERING* LÅSER VENT. -OMDR. TAL TID: 0 h *ALARM* AKTUEL ALARM ALARM HISTORIK INSTALLATIONSNIVEAU (Kapitel 7-5) INSTALLATION 6 Forbehold for ændringer

17 5 HOVEDMENU 5. Generelt Hovedmenuen vises normalt, hvis ingen anden menu er valgt. Automatisk retur til hovedmenuen sker efter 30 minutter. Indholdet i menuen skifter afhængigt af den valgte driftstype, andre funktioner, der påvirker den aktuelle driftstilstand, og eventuelle udløste alarmer. 5.2 Valg af sprog Når aggregatet startes første gang, vises en sprogvalgsmenu. Vælg det ønskede sprog. Ændring af sprog ved en senere lejlighed eller hvis der er valgt forkert sprog ved en fejltagelse foretages på INSTALLATIONSNIVEAU under HÅNDHOLDT TERMINAL. Se Ændring af drift Start og stop af aggregatet eller skift mellem manuel og automatisk drift sker fra hovedmenuen. Aggregatet skal normalt startes og standses via den håndholdte terminal, ikke med sikkerhedsafbryderen. GOLD RX TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? GOLD RX TIR 4:40 MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT GOLD RX TIR 4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER BRUGERNIVEAU INSTALLATIONSNIVEAU AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED Ved start af aggregatet vises menuer til de forskellige forsinkelser, som indgår i startsekevensen. Se også 9.., Startsekvens. 5.4 Indstillinger Ved valg af INDSTILLINGER i hovedmenuen kommer man videre til Brugerniveau og Installationsniveau. Se Kapitel 6. Forbehold for ændringer 7

18 6 BRUGERNIVEAU 6. Temperatur Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 8.2, hvor funktionerne for temperatur er udførligt beskrevet. OBS! Ved store ændringer i temperaturindstillingerne bør aggregatet standses, før ændringen foretages. Ved indblæsningsaggregat GOLD SD alene kræves ekstern rumføler ved FRT- og udsugningsregulering. 6.. Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling FRT-REGULERING En fabriksindstillet kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Indstillinger (se også diagrammet til højre): Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Trin UL/IL-difference 5 C* 3 C Skillepunkt 5 23 C* 22 C (for udsugningstemperatur) FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Kurven har tre indstillelige skillepunkter. Indstillinger (se også diagrammet til højre). Værdi Indstillings- Fabriksområde instilling Udsugningstemperatur X 0 40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Ønskeværdi, indblæsningstemperatur Y 0 40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C INDBLÆS-LUFT REGULERING Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde instilling Ønskeværdi, indblæsningstemperatur 5 40 C* 2,5 C UL/RUM REGULERING Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Ønskeværdi,udsugnings-/rumtemp C* 2,5 C Min. indblæsningstemperatur 3 25 C* 5 C Maks. indblæsningstemperatur 8 45 C* 28 C *) Indstillingsområde kan ændres. Se 3.3, Min./Maks.-indstilling. TEMPERATUR *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING FRT-REGULERING FRT-regulering Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C FRT-regulering 2 Y = Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C FRT-REGULERING 2 UL-/IL-difference Udsugningstemperatur C OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. INDBLÆS-LUFT REGUL. UL/RUM-REGULERING Skillepunkt X = Udsugningstemperatur C 2 3 Trin Trin 2 Trin 3 Trin 4 8 Forbehold for ændringer

19 6.2 Luftmængde/tryk Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 8.3, hvor funktioner for luftmængde/tryk er udførligt beskrevet Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling Hvilke værdier, der kan indstilles, afhænger af de valgte funktioner på INSTALLATIONSNIVEAU, samt minimum- og maksimumluftmængder for de pågældende aggregatstørrelser (se nedenstående tabel). Afhængigt af den valgte funktion kan der foretages indstillinger af luftmængde (l/s, m3/s, m3/h), tryk (Pa) og størrelse på indgangssignal (%). LAVHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien for lavhastighed kan ikke være højere end værdien for højhastighed. Lavhastighed kan indstilles som 0, hvilket er ensbetydende med, at ventilatoren står stille. HØJHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien eller trykket for højhastighed kan ikke være lavere end værdien for lavhastighed. MAKSHASTIGHED Er kun aktuel ved funktionerne trykregulering, forcering, Heating BOOST eller Cooling BOOST. Værdien for maksimumhastighed kan ikke være lavere end værdien for højhastighed. Min./Maks. luftmængde Luftmængde min. luftmængde ved luftmængderegul. samtlige varianter 3 maks. luftmængde Enhedsaggr. Rotorveksler (RX) maks. luftmængde Enhedsaggr. krydsveksler (PX) LUFTMÆNGDE/TRYK *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING LAVHASTIGHED maks. luftmængde Enhedsaggr. genvindingsflade (PX) HØJHASTIGHED MAKSHASTIGHED MIN/MAKSHASTIGHED MIN./MAKSHASTIGHED Er kun aktuel ved funktionen behovsstyring. Laveste og højeste luftmængde indstilles for de respektive ventilatorer. Det indebærer, at ventilatorerne ikke arbejder uden for disse grænser, uanset behov. maks. luftmængde Til- og fraluftaggregat (SD) 2 mindste trin Storlek m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s GOLD , , , ,6 25 0,0 GOLD , , , ,8 25 0,0 GOLD , , ,0 GOLD , , , ,2 25 0,0 GOLD 720 0, ,0 25 0,0 GOLD , , , ,8 25 0,0 GOLD ,20/0, , , ,0 25 0,0 GOLD , , , ,8 25 0,0 GOLD ,30/0, , , , ,0 GOLD , , , ,0 25 0,0 GOLD , , , ,0 00 0,05 GOLD , , , ,0 00 0,05 GOLD , , , ,0 00 0,05 GOLD , , , ,0 00 0,05 GOLD , , , ,0 00 0,05 GOLD , , , ,0 00 0,05 GOLD , , , ,0 00 0,05 GOLD , , , ,0 00 0,05 Ved indstilling afrundes værdierne til det nærmeste indstillelige trin. 2 Aggregat inkl. genvindingsflader kan betyde lavere maks. luftmængde. 3 Ved trykregulering kan luftmængden reguleres til nul, det forudsætter dog et vist statisk kanaltrykfald (ca. 50 Pa). 4 Det første ciffer gælder for GOLD PX, det andet ciffer gælder for øvrige varianter. Forbehold for ændringer 9

20 6.3 Koblingsur Grundfunktionerne for koblingsuret indstilles på INSTALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT, og værdierne aflæses og indstilles på BRUGERNI- VEAU. TID/DATO Aktuel dato og tid kan indstilles og justeres efter behov. Koblingsuret tager automatisk hensyn til skudår. Automatisk skift mellem sommertid/vintertid iht. EU-standard er forindstillet. Blokering af dette skift kan ske på INSTALLATIONS- NIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. TIDKANAL Tider og dage indstilles til, hvornår aggregatet skal køre med højhastighed og lavhastighed eller være standset. Der kan indstilles otte forskellige tidkanaler. Ved samme driftstider alle ugens dage (man søn) er det tilstrækeligt at programmere én tidskanal. Forskellige driftstider de forskellige ugedage programmeres i hver sin tidkanal (man fre, lør søn eller man, tir, ons osv.). Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. ÅRSKANAL Årskanalerne gør det muligt at indstille afvigende driftstider for dele af døgnet i dele af året. Der kan indstilles otte forskellige årskanaler. Årskanalen tilsidesætter tidskanalen i de timer af døgnet og de dage, årskanalen er aktiveret. Datoen for årskanalen angiver mellem hvilke datoer, årskanalen skal gælde, og klokkeslæt for årskanalen angiver hvornår på døgnet, årskanalen skal køre med den angivne hastighed. De øvrige tidspunkter i årskanalen gælder tidskanalen. Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. Funktioner for sommernatkøling, forlænget drift m.m. fungerer også, når årskanalen er aktiv. 6.4 Filtre (og afisningsfunktion, roterende varmeveksler) 6.4. Aflæsning Ved aflæsning af filterstatus viser den første værdi det aktuelle tryk og den anden værdi den aktuelle alarmgrænse Kalibrering, filtre Kalibrering af filtre skal ske første gang ved igangsætningen, når kanalsystem, armaturer og eventuelle reguleringsplader er monteret og indreguleret. Derefter i forbindelse med hver udskiftning af filtre. Kalibrering skal aktiveres for både indblæsnings- og udsugningsluft, hvis begge filtre er udskiftede, eller blot for én luftretning, hvis kun det ene filter er udskiftet. Når filterkalibrering aktiveres, kører aggregatet med højhastighed eller maks. hastighed (alt efter valgt funktion) i ca. 3 minutter. Når filterkalibrering har fundet sted, er en trykforøgelse (=tilsmudsning af filtrene) på 00 Pa mulig, hvorefter der afgives alarm om snavset filter. Alarmgrænsen kan ændres på INSTALLA- TIONSNIVEAU under ALARMINDSTILLINGER. 20 KOBLINGSUR *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling TID/DATO Dag Man Søn Automatisk Tid 00:00 23:59 Aktuel Dato Dag/Mån/År Aktuel TIDSKANAL 8 Drift Lavh./højh.* Højhast. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Ej aktiv Ej aktiv Man, Tir, Ons osv. Man Fre Man Søn Lør Søn ÅRSKANAL 8 Drift Ej aktiv Ej aktiv Stop/Lavh./Højh. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Fra Dag/Mån/År 0/0/2005 Til Dag/Mån/År 0/0/2005 *) Viser Stop/Lavhastighed/Højhastighed, hvis denne funktion er valgt på INSTALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. FILTRE *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING *FILTERKALIBRERING* STD.FILTER FORFILTER EFTERFILTER VARMEVEKSLER For at det skal være muligt at opnå filterkalibrering og alarmfunktion i tilluft- og fraluftaggregat GOLD SD, og for efter- og forfilter, skal filterfunktion aktiveres, se afsnit 8.4 Filter Kalibrering, roterende varmeveksler Hvis tilbehøret afisningsfunktion til varmeveksler (se 8.5..) eller ReCO 2 er installeret, finder kalibrering sted i denne menu. Når kalibrering VVX aktiveres, går ventilatorerne op i omdrejninger til højhastighed i ca. 3 minutter. Forbehold for ændringer

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag.

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag. TILBUD Tilbudsnummer Vor reference 684151 Dennis Tofteby Dato Deres reference 01-07-2014 Edward Przeworski COWI A/S Parallelvej 15 2800 LYNGBY Danmark Tilbud: Aasiaat Sygehus Idet vi takker for Deres venlige

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VERSO-P & VERSO-R. Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2. Uniq Comfort

VERSO-P & VERSO-R. Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2. Uniq Comfort VERSO-P & VERSO-R Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2 Uniq Comfort Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Installationsvejledning 1.1 Samling af sektioner...3 1.2 Tilslutning

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

AERO m. rot. veksler Produktinformation

AERO m. rot. veksler Produktinformation INDHOLD: AERO Modulaggregater AERO m. rot. veksler Produktinformation AERO Modulaggregater Generelt Denne serie aggregater kan leveres til luftmængder op til 40.000 m3/h. Alle størrelser har horisontal

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere