29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende"

Transkript

1 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har under behandlingen bestået af: Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut, formand Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut Landstingsmedlem Jørgen Wæver Johansen, Siumut Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg bemærker, at der blandt Landstingets partier ved 1. behandlingen af forordningsforslaget var en generel opbakning til forslagets intentioner. Høring af forslaget Forordningsforslaget har været sendt i høring hos A/S Boligselskabet INI, KANUKOKA, Iserit A/S, Økonomidirektoratet, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening, Ilik, Nusuka, PPK, PIP, AK, IMAK, ASG, Grønlandsbanken, Sparbank Vest, Ejendomskontoret Igdlo samt Grønlands Ejendomskontor. Udvalget noterer sig, at der er indkommet høringssvar fra følgende organisationer og institutioner: A/S Boligselskabet INI, KANUKOKA, Økonomidirektoratet, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening, Ilik, Nusuka, PPK, AK, IMAK og Grønlandsbanken. Udvalget finder det positivt, at Landstyret i et nærmere omfang har indarbejdet og kommenteret de indkomne høringssvar i de almindelige bemærkninger.

2 Forslagets indhold Det foreliggende forslag ligger i forlængelse af det politiske ønske og den ambition, som både Landsstyre og Landstinget har, om at flere borgere skal tilvejebringes muligheder for at kunne boligforsyne sig selv. Det fremsatte forslag erstatter den nuværende landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om Boligfinansiering. Landsstyret har i forordningsudkastet søgt at præcisere de bestemmelser, der omhandler borgernes adgang til at modtage lån til boligfinansiering. Således at dette fremgår tydeligt i lovteksten og bemærkningerne til forordningsforslaget. Fokus på mindre boliger i forordningsforslaget Hvor den nuværende forordning i altovervejende omfang tilskynder til nybyggeri i størrelsesordenen 105 kvadratmetre, er der i forordningsforslaget åbnet op for, at det bliver attraktivt at finansiere og bygge mindre boliger. Landsstyret søger at fremme denne tendens ved at lånebeløbet pr. kvadratmeter til boligen er højest til opførelse af de første 65 kvadratmeter, mens lånene falder successivt jo større boligen er. Imidlertid hæves grænsen for det maximalt støtteberettigede areal fra 105 til 110 kvadratmeter. Borgernes egenfinansieringsandel øges ikke Landsstyret fastholder finansieringsmodellen i forordningsforslaget. Borgernes egenfinansierings andel stiger således ikke. Størrelsen på det maksimale lån fra Hjemmestyret og kommunen fastholdes i forhold til den gældende forordning. Med den foreslåede ordning får låntagerne imidlertid en større rabat til de første 65 kvadratmeter af nybyggeriet. Landsstyret anser denne model som fordelagtig i forhold til at styrke udbuddet af mindre boliger på boligmarkedet. Låntagernes værdi af eget arbejde indgår ikke i forordningen Låntagernes eventuelle egne forbedringer eller udvidelser af ejendommen indgår ikke i opgørelsen af ejendommens samlede opførselsudgifter. Dette har udspring i, at det er forbundet med væsentlige praktiske vanskeligheder, at vurdere hvorvidt låntagers forbedringer har en forsvarlig håndværksmæssig kvalitet. Det er derfor ikke fremkommeligt at værdiansætte låntagernes egne forbedringer i fh.t. en låneansøgning. Lån forfalder ikke til betaling ved ejerskifte I modsætning til den gældende forordning forfalder offentligt finansierede lån ikke til betaling ved ejerskifte. Denne ændring dækker alle former for ejerskifte.

3 Udvalgets behandling af forslaget Der er generel opbakning i Udvalget til de boligpolitiske intentioner, der ligger bag forslaget. Udvalget finder, at forordningsforslaget rummer mange gode og fornuftige tiltag. Udvalget støtter som helhed, at der med dette forordningsforslag åbnes op for, at en bredere kreds af borgere får mulighed for at forsyne sig selv med en bolig i de kommende år. Et flertal i udvalget bestående af repræsentanterne fra Siumut, Inuit, Ataqatigiit og Atassut kan fuldt ud støtte, at der i forordningsforslaget gives muligheder for at yde støtte til istandsættelse af boliger, der er over 20 år gamle, således at den nedslidte boligmasse kan fornys og vedligeholdes. I forbindelse med fokuseringen på mindre boliger i forordningsforslaget ønsker Inuit Ataqatigiit at fremhæve at konsekvensen af, at der vil blive givet større tilskud til boliger på 65 m2 kan være, at det bliver dyrere at opføre mindre boliger. Dette bør man søge at undgå og Landsstyret bør følge dette nøje. Et mindretal i udvalget bestående af repræsentanten fra Demokraterne finder, at denne bestemmelse er uhensigtsmæssig, eftersom der bør være boligens aktuelle vedligeholdelsesniveau, der bør tages udgangspunkt i. Udvalget kan samlet støtte op om Landsstyrets ambition om at øge anlæggelsen af mindre og billigere boliger i byerne. Eftersom støttemulighederne synes at være fuldt ud udnyttet for så vidt hvad angår boliger i størrelsesordenen på 105 kvadratmeter. Udvalgets indstillinger Et flertal i udvalget bestående af repræsentanterne fra Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut indstiller forslaget til vedtagelse i den foreliggende form. Udvalgsflertallet finder, at forordningsforslaget fremmer muligheden for, at flere mennesker i vores land kan få deres egen bolig. Det er vigtigt, at de finansieringsmodeller, der bruges, løbende evalueres og granskes.

4 21. marts 2007 EM07/21 Udvalgsflertallet skal opfordre Landsstyret til løbende at vurdere forordningens økonomiske virkninger. Udvalgsflertallet støtter ligeledes, at Landsstyret og kommunalbestyrelserne med udgangspunkt i forordningen gives hjemmel til at opkræve et gebyr for den med administrationen af lånesagerne fornødne sagsbehandling, som står i et rimeligt forhold til det offentliges udgifter forbundet hermed. Et mindretal i udvalget bestående af repræsentanten fra Demokraterne indstiller forslaget til vedtagelse med de nedenstående bemærkninger. Mindretallet finder, at forordningsforslaget rummer mange gode tiltag. Mindretallet finder dog, at bestemmelserne om at boliger skal have en alder på 20 år og mindre end 95 kvadratmeter i areal for at komme i betragtning til en renovering eller udvidelse, bør udtages af forordningen. Bestemmelserne forekommer ikke rimelige, da der efter mindretallets vurdering bør tages udgangspunkt i hver enkelt individuel sag. Ligeledes ønsker mindretallet 18 og 19 udtaget af forordningen, således at bemyndigelsen for at opkræve et gebyr i forbindelse med behandlingen af lånesager hos det offentlige udgår. Mindretallet skal opfordre Landsstyret til af fremsætte ændringsforslag efter disse retningslinjer til forordningsforslagets 2. behandling.

5 21. marts 2007 EM07/21 Med disse bemærkninger skal Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg overgive forslaget til 2. behandling. Godmand Rasmussen, Formand Olga P. Berthelsen Næstformand Agnethe Davidsen Palle Christiansen Jørgen Wæver Johansen

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 2 Offentligt N O T A T Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 24. november 2014

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24 TB 2010 Naalakkersuisut aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til på Inatsisartuts vegne, at godkende anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer i lov om finansiel stabilitet, lov

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere