Bariatri Hvad er det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bariatri Hvad er det?"

Transkript

1 Bariatri Hvad er det? Af ledende overlæge, dr.med., Jette Ingerslev, sundhedschef, Lene Plambech Hansen, ergoterapeut, MPA, Medicinsk afdeling Storstrømmens Sygehus Næstved Fakse - Baros er et græsk ord, der betyder tyngde. Vi kender ordet fra et barometer, der måler lufttrykket - Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer Indledning Ord som svær fedme, kraftig overvægt, meget tunge patienter og adipositas bruges på dansk. Ordene vækker ofte negative forestillinger. Ord som»en meget tung patient«kan bruges i forskellig betydning: En patient, der vejer meget, eller for én, der er tungt begavet, eller én, der har et stort behov for omsorg og pleje. I angelsaksisk sprogbrug er ordene bariatrics og bariatric benyttet siden Ordene bruges også i mange europæiske sprog, men først fra 2005 er de brugt i Danmark. Baros betyder på græsk tyngde og kendes fra ordet barometer. Tiden synes inde til, at navneordet bariatri og tillægsordet bariatrisk indføres i dansk sprogbrug som en mere præcis og neutral betegnelse. Den kan rumme de mange fysiske, psykiske, sociale og praktiske fa-cetter, der er relateret til de svært fede = bariatriske patienter/ personer. Fig. 1. Måling af taljen sker midt mellem hoftebenet og nederste del af brystkassen. Den abdominale fedmegrænse starter i Europa ved et taljemål på 80 cm hos kvinder og 94 cm og i USA ved 88 og 102 cm. Hvad forstås ved fedme? Der er forskellige opfattelser af og definitioner på fedme. Motions- og Ernæringsrådet samt WHO har sat ret klare retningslinier op for, hvornår der er tale om over- eller undervægt. En meget brugt betegnelse er Body Mass Index (BMI), der sætter højde og vægt ind i en sammenhæng. BMI udregnes som vægten i kilo divideret med højden i meter i anden potens. BMI benyttes i de fleste store undersøgelser, hvor vægten indgår, og det er et af de mest tilgængelige og afprøvede mål for ernæringstilstanden. Tabel 1. Hvis en person vejer 100 kg, er det ret væsentligt at vide, om vedkommende er 150 cm eller 195 cm høj. Den første vil være meget rund og fed, og den anden høj og statelig. En vægt på 120 kg og derover giver mange praktiske problemer med dagligdags gøremål. Ved en vægt på 150 kg og derover kan man ikke regne med, at stole, senge, bækkenstole og rollatorer kan bære. En anden måde at vurdere fedme på er, at måle taljen midt mellem hofteben og nederste del af brystkassen. I Europa og Østen går grænsen for fedme ved et mindre taljemål end i USA. Fig. 1. Fedme opstår, når der er ubalance mellem indtagelse og forbrug af kalorier. Der er utvivlsomt en arvelig tendens til fedme, men den sociale arv vejer tungest. Livsstilen kan betegnes som god eller dårlig, afhængigt af kost og motion. Det er et fåtal af fedmetilfældene, der kan forklares ud fra ren sygdom eller arv. Og stadigt gælder det, at indtægter og udgifter skal balancere. Fig. 2. Hvad betyder en fedmeepidemi? Ved en epidemi forstås»noget«, der breder sig ud over en befolkning. Det kan for eksempel være en sygdom som influenza, eller et modefænomen som lårkort nederdel, eller en sprogblomst som ordet kanon. I de vestlige lande har legemsvægten været stærkt stigende i den sidste menneskealder. Det betegnes som en fedmeepidemi. Mange mennesker udvikler meget svær fedme med vægt helt op til 400 kg. Fig. 3. USA ligger i toppen, hvad angår fedme. Mere end 1/4 af den amerikanske befolkningen nu er fede. Fig. 4 viser denne udvikling over 20 år. I Danmark findes omkring svært fede personer. Og hvad værre er: Der er flere og flere fede børn. Omkring 10% af skolebørnene er nu fede. Fig. 5. De går en krank skæbne i møde, hvis udviklingen fortsætter. Hvorfor er fedme så skadelig? De skadelige virkninger af svær fedme sætter ubarmhjertigt ind. Problemer som følge af ekstrem overvægt er mangfoldige. Fig. 6. Med 2

2 stigende vægt øges risikoen for at udvikle sukkersyge, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, slagtilfælde, slidgigt og kræft i en væsentlig grad. Fig. 7. Med et stigende antal sygdomme Tabel 1. og skavanker mindskes muligheden for at motionere, hvorfor vægten yderligere vil stige. Det kan betegnes som en skrue uden ende med mindre, der sættes meget aktivt ind. Og der gives ingen lette løsninger på problemet overvægt. Med et tiltagende antal sygdomme, øges risikoen for at dø i en tidlig alder. Hvad er der gjort i Danmark for bremse udvikling af fedmeepidemien? Der er sat ind overfor denne epidemi fra Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Adipositasforskning, men effekten har været vanskelig at erkende. Definitioner på over- og undervægt Dansk betegnelse BMI Undervægt < 18,5 Normal vægt 18,5-24,9 Overvægt 25-29,9 Fedme 30-34,9 Svær fedme 35-39,9 Ekstrem fedme >40 Dansk Adipositasforening, der er en patientforening, gør ligeledes en stor indsats mod fedmeepidemien. Storstrøms Amt har en meget høj andel af overvægtige. I 2004 blev flere svært overvægtige patienter indlagt på Storstrøms Sygehus, og det udløste mange praktiske, medicinske og psykologiske problemer. På Fakse Sygehus blev der oprettet en central med bariatriske hjælpemidler, og flere portører blev uddannet til at instruere personalet i at Fig. 2. Balancen mellem indtagelse og forbrug af energi = kalorier. benytte hjælpemidlerne, så der ikke opstod arbejdsskader. Problemernes omfang voksede hastigt og der blev udarbejdet en rapport om svært overvægtige patienter. Ordet bariatri blev med fordel indført. På landsplan har interessen for bariatrien taget fart. Hvorledes kan overvægt behandles? Valg af vægtreducerende behandling afhænger af, hvor meget, den enkelte person skal tabe i vægt, og hvilke ledsagende sygdomme, der er til stede. Tiltagene skal vedvarende følges op, da der ellers igen kan komme vægtstigning, ofte i løbet af meget kort tid. Tabel 2 viser nogle behandlingsmuligheder. Vejledning og rådgivning, der øger personens evne til at tage vare på eget liv herunder i gradvist stigende motion og kontrol af vægten er afgørende og nødvendige faktorer, uanset, hvilken anden behandling, der vælges. Diætister, vægtvogtere, slankeklubber og livsstilsspecialister er nogle af tilbuddene. Behandling med tabletter i form af Letigen har været benyttet i mange år i Danmark, men efter rapportering af dødsfald, blev præparatet forbudt i Danmark i I 2006 kan man benytte de ligeværdige slankemidler xenical (Orlistat ) eller sibutramin (Reductil ). Tabletbehandling bør ledsages af kostændringer og fortsætte i mindst et til to år. Den kirurgiske behandling, såkaldt gastric banding, er begrænset til patienter med BMI > 40, men hvis der er alvorlige ledsagende sygdomme ved BMI > 35. Dødeligheden ved operation ligger mellem 0 og 1,5%. Bivirkningerne, der ses hos op til 32%, er direkte følger af det kirurgiske indgreb med sårinfektioner, lækager og forskydning af indopererede bånd, og indirekte med sult, synkebesvær, opkastninger, diarre, vitamin B 12 mangel, blødninger, betændelse i spiserør og mavesæk. Der påregnes fornyet operation hos 20-25%. Vægtstigning hos psykiatriske patienter udgør et specielt problem, idet vægtstigningen kan skyldes både medicin og den psykiske tilstand. På mange psykiatriske afdelinger gøres en stor indsats mod overvægtsproblemer. Fig. 3. Eksempel på en svært overvægtig mand. 3

3 Uanset hvilke metoder, der vælges for at opnå et vægttab, er det væsentligt også at behandle de kendte følgesygdomme som forhøjet blodtryk, sukkersyge, hjerte-lungesygdomme og gigt. Hvad er effekten af vedvarende vægttab? Allerede ved et vægttab på 5-10 kg ses positive ændringer med fald i blodtryk, blodsukker og kolesterol. Vægttab kan mindske risikoen for udvikling af sukkersyge med 30-60%. Levetiden synes at blive forlænget, særligt, hvis der er flere behandlede sygdomme til stede. Det vil sige, at dem, der har en stor risiko for at dø, får rimelig god gavn af en behandling. I langtidsstudier kan det være vanskeligt at tage højde for de mange årsager, der kan være til vægttab, såsom medicinske, kirurgiske og psykiske sygdomme. Der er næppe tvivl om, at der bør forskes mere i effekten af vægttab. Det alt afgørende er forebyggelse af fedme, specielt hos børn. Mange læger har oplevet, at en stor indsats overfor patienter med overvægt, er lykkedes i første omgang, men ikke på længere sigt. Det har skabt mange frustrationer og negative forventninger. Resultaterne af de mangeartede indgreb giver ikke altid de ønskede resultater. Det er derfor nødvendigt at indbygge overvejelser om de fysiske og praktiske problemer, som bariatriske patienter medfører i sundhedsvæsenet: Større og kraftigere senge, madrasser, stole, rollatorer, bækkenstole, vægte, døråbninger, operations/røntgenlejer, beklædning, transportbårer, biler, kister, træningsredskaber og mange andre remedier. Fig. 8, 9 og 10. Indførelsen af de tunge hjælpemidler har vist sig også at betyde noget for bygningernes konstruktioner, herunder elevatorer og etageadskillelser. Konklusion Antallet af overvægtige er stigende med heraf følgende risiko for mangeartede sygdomme. Det er væsentligt at undgå at overvægt udvikler sig til en bariatrisk tilstand med vægt mere end kg. Personer/ patienterne bør motiveres for og vejledes i at ændre livsstil, blandt andet med daglig motion og kostomlægning, evt. suppleret med medicinsk eller kirurgisk behandling med langvarig opfølgning. Den nationale strategi mod fedme/ bariatriske tilstande bør intensiveres, ikke mindst overfor børn og unge. De hidtidige tiltag har givet sparsomme resultater, hvorfor det er nødvendigt at forholde sig til, at de fysiske rammer og tilbud må indrettes og udvikles, så de bariatriske patienter kan blive behandlet professionelt i forsvarlige omgivelser. Fig. 4. Kort over den procentvise andel af fede i USA i Figuren er på separat fil og de nævnte årstals figurer indsættes, altså tre i alt. Fig. 6. Risiko ved svær overvægt. Figuren med cirklen tages fra Lægemagasinet 1/06, p. 14, men om muligt øges bogstavstørrelsen for ordene ude i cirklen. Fig. 7. Risikoen for at udvikle forskellige sygdomme ved BMI mere end 30. Nr. 7 i den vedhæftede fil. Fig. 8, 9 og 10 = Figurer + tekst fra Lægemagasinet 1/06 side 16, fig.3, 4 og 5. Tabel 2. Bariatriske behandlingstilbud Rådgivning Tabletbehandling Operation Diætetisk vejledning Sibutramin (Reductil) og Xenical Gastric by-pass= forbindelse og intensivt træningsprogram (Orlistat) bevirker moderate, potentielt mellem mavesæk og tyndtarm vedvarende vægttab. Svigt i behandlingen Vægttab på kg kan give hurtige vægtstigninger Bivirkninger hos op til 50% Ofte vægttab på 3-5 kg Ofte vægttab på 3-5,5 kg»gastric banding«= sammensnørende bånd omkring mavesækken Vægttab kg Bivirkninger1/2-8% Livsstilsterapi forbedrer Livsstilsterapi skal ledsage Gastroplastik = operation på mavesækken resultaterne behandlingen Vægttab kg Bivirkninger op til 50% 4

4 Fig. 10. Viser Barry på 313 kg som, er ved at blive iført en løftesejl. Billede har jeg taget på vores studietur til England i december 2004 med tilladelse fra Barry. Fig. 9. Viser en kørestol som kan klare en vægt på 350 kg ved siden af en almindelige stol. Fig. 8 viser en badebkkenstol som kan klare en vægt på op til 300 kg ved siden af en alm. stol som kan klare kg. 5

5 6

6 7

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring for Folketingets

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation Overvægt og fedme 21 n Fedme er en hastigt voksende trussel mod folkesundheden og er på vej til at udgøre et af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. n Fedme udgør et alvorligt sundhedsproblem på

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere 10 veje til vægttab Forudsætninger for, at de små skridt virker I bogen kan du se, hvad hvert et lille skridt teoretisk set vil føre til af vægttab i løbet af de første 12 måneder hvis du i øvrigt lever

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats En rapport fra Ernæringsrådet af Bjørn Richelsen (formand) Arne Astrup Gitte Laub Hansen

Læs mere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Syddjurs Gør livet lettere Indholdsfortegnelse. Indledning. 3 Resume. 4 Syddjurs Gør livet lettere. 5 Deltagerne. 6 Vægtstopperne taber sig men

Læs mere

Respekt men hvordan?

Respekt men hvordan? Respekt men hvordan? Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse

Læs mere