Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner"

Transkript

1 Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

2 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt størstedelen af den danske befolkning i et eller andet omfang brugt rusmidler. Særligt alkohol er ofte en del af sociale arrangementer i Danmark, og det indgår for manges vedkommende som en naturlig del af en festlig aften. Euforiserende stoffer som bl.a. hash, kokain og amfetamin bliver ligeledes mere og mere kendte blandt den almene befolkning. Især unge eksperimenterer med rusmidler, eksempelvis når de går i byen. For de flestes vedkommende forbliver brugen af euforiserende stoffer på et lavt niveau, men desværre er der også nogle, unge som voksne, hvor forbruget af rusmidler tager overhånd, så de ikke længere kan styre det. Når dette sker, er det vigtigt, at de får hjælp inden forbruget udvikler sig til et regulært misbrug, og den unge eller voksne kommer så langt ud, at det kan være svært for vedkommende at komme tilbage på rette spor. Hensigten med denne misbrugspolitik er derfor at sætte misbrug af rusmidler på dagsordenen blandt borgere og personale i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Med denne politik skabes de overordnede rammer og visioner for misbrugsområdet, og misbrugspolitikken er retningsgivende for, hvordan forskellige fagligheder i Ishøj og Vallensbæk Kommuner arbejder sammen om at forebygge misbrug og hjælpe borgere, der har udviklet et misbrug. Det er vigtigt med et stærkt tværfagligt samarbejde, hvor vi udnytter hinandens kompetencer, hvis vi skal tilbyde vores borgere de bedste løsninger. Misbrugspolitikken er derfor udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe og politikken bygger på den nyeste viden inden for misbrugsområdet. Ole Bjørstorp Borgmester i Ishøj Kommune Henrik Rasmussen Borgmester i Vallensbæk Kommune 2

3 Indhold Vision... 4 Værdigrundlag... 4 Formål med misbrugspolitikken... 5 Misbrugspolitik og ikke rusmiddelpolitik... 5 Hvem er målgruppen for denne politik?... 5 Fokusområder... 6 Hvad er misbrug?... 7 Hvordan kan Ishøj og Vallensbæk Kommuner hjælpe?... 7 De 4 fokusområder... 8 Forankring af misbrugsindsatsen Opfølgning på politikken

4 Vision Denne misbrugspolitik har tre overordnede visioner for misbrugsområdet i Ishøj og Vallensbæk Kommuner: at sætte misbrug af rusmidler på dagsordenen: Misbrug er et tabubelagt emne, og vi ønsker med denne politik at bryde tabuet, så flere ønsker at søge hjælp og vejledning, hvad end de er misbrugere eller pårørende. at kommunerne kan tilbyde misbrugsbehandling lokalt: Med udgangspunkt i princippet om det nære sundhedsvæsen, skal flere tilbud tilpasses den enkelte målgruppe og forankres i borgernes nærmiljø. at gøre vejen til misbrugsbehandling kort og tydelig: Alle som har, er berørte af eller arbejder med misbrugsproblematikker skal hurtigt kunne finde frem til, hvor og hvordan de kan få den hjælp, de har behov for. Værdigrundlag Ishøj og Vallensbæk Kommune har udvalgt følgende 4 værdier, som skal være udgangspunktet for samarbejdet mellem kommune, borger og pårørende på misbrugsområdet: Åbenhed fordi, det er vigtigt, at vi alle er med til at tale om misbrugsproblemer og følgevirkningerne deraf. En væsentlig del af indsatsen med misbrugsproblemer er oplysning omkring de skadelige følgevirkninger af misbrug af rusmidler. Dette gælder både de fysiske og psykiske påvirkninger, samt konsekvenserne for ens familie og netværk. Gensidig respekt, misbrugsproblemer kan ramme og berøre os alle. Derfor er det vigtigt, at borgere, som kæmper med misbrugsproblemer, bliver behandlet med respekt og ligeværd. Professionalisme, borgeren skal møde ansatte, der er klædt på til at løfte opgaven, hvad end der er tale om forebyggelse eller behandling af misbrug. Klare rammer for arbejdet er helt nødvendige, hvis vi skal lykkes med vores indsatser på misbrugsområdet. Det er vigtigt, at det er klart for både borgere og medarbejdere i de to kommuner, hvor og hvordan det er muligt at få hjælp til misbrugsproblemer. Klare linjer forkorter vejen til behandling, og gør det derved muligt at skride ind tidligere, hvilket øger chancen for succes. 4

5 Formål med misbrugspolitikken I Ishøj og Vallensbæk Kommuner har vi, som i landets øvrige kommuner en udfordring med, at forbruget af alkohol og hash er stigende (SST, publ. Alkohol, 2012). Undersøgelser viser, at det samlede alkoholforbrug er højest i grupper med høj indtægt og uddannelse, og at euforiserende stoffer i de senere år er blevet lettere tilgængeligt og oftere brugt, især blandt de unge. Ca. 10 % af befolkningen bruger rusmidler på en måde, som medfører øget risiko for sygdom og skade, uden at dette kan defineres som misbrug eller afhængighed, og omkring danskere har et reelt misbrug. De udfordringer der følger med et liv i misbrug, kan påvirke både familieliv, arbejdsliv, selvværdet, økonomien mm. Alle konsekvenser, som har stor betydning for personens fremtid, og som gør det nødvendigt med en individuel, tværfaglig og helhedsorienteret indsats (SST, Forebyggelsespakken alkohol, 2013). Med til dette hører desuden, at der er en sammenhæng mellem psykiske lidelser og brugen af rusmidler. Flere borgere er således dobbeltdiagnostiserede med både misbrug og en psykisk lidelse, hvilket tydeligt viser behovet for en koordineret og tværfaglig indsats (Sundhedsstyrelsen 2013). Derfor er det også nødvendigt, at kommunerne har en misbrugspolitik, som udstikker de overordnede retningslinjer for misbrugsindsatsen, som gælder for alle tilbud, på tværs af fagcentre, i de to kommuner. Misbrugspolitik og ikke rusmiddelpolitik Vi har valgt at kalde denne politik for en misbrugspolitik og ikke en rusmiddelpolitik, da politikken handler specifikt om forebyggelse og behandling af misbrug. En rusmiddelpolitik ser vi derimod som en politik, der sætter rammerne for brug af rusmidler eksempelvis på en skole, en arbejdsplads eller lignende. Denne politik er således rettet til borgere i Ishøj og Vallensbæk Kommuner, som har et misbrug eller overforbrug af rusmidler, til deres pårørende samt til ansatte i kommunerne, som arbejder inden for misbrugsområdet eller med forebyggelse af misbrug. Hvem er målgruppen for denne politik? Målgruppen for denne politik er følgende 3 grupper: Alle borgere i Ishøj og Vallensbæk Kommuner som har haft et misbrug, har et misbrug eller er i risiko for at udvikle et overforbrug af alkohol eller ulovlige rusmidler. Pårørende til borgere i ovenstående gruppe. Alle ansatte i Ishøj og Vallensbæk Kommuner, som arbejder med misbrugsrelaterede problemstillinger. Dette indbefatter både forebyggelse, behandling og indsats for tidligere misbrugere. 5

6 Fokusområder I forbindelse med denne misbrugspolitik har Ishøj og Vallensbæk Kommuner udvalgt fire konkrete fokusområder, som omdrejningspunkter for misbrugsindsatsen i de to kommuner: Det forebyggende arbejde: Målrettet forebyggende arbejde og tidlig indsats, som hindrer så mange som muligt i at blive fanget i afhængighed af alkohol eller andre rusmidler Det tværfaglige samarbejde: Borgere med behov for hjælp skal opleve, at kommunernes tilbud er dækkende og attraktive, og matcher deres individuelle behov for rådgivning og behandling, således at ingen borger, uanset tyngden af problemerne, oplever at blive ladt i stikken. Kompetenceudvikling og vidensdeling: Nøglepersoner i forebyggelse og behandling skal løbende opkvalificeres og have kendskab til den nyeste viden og metoder på misbrugsområdet samt til relevante tilbud i de to kommuner. Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug: Alle borgere er forskellige, også dem som har et misbrug. Derfor er det vigtigt, at Ishøj og Vallensbæk Kommuner tilbyder individuelt tilrettelagte behandlingsforløb både under misbruget og efter misbrugets ophør. De 4 fokusområder uddybes senere i politikken. 6

7 Hvad er misbrug? Misbrug vil sige et vedvarende, skadeligt forbrug af (psykoaktive) stoffer som tobak, alkohol, hash, kokain, heroin m.fl. Psykoaktive stoffer er midler, der ændrer ens sindstilstand. Skaderne kan både være fysiske (fx lungesygdomme), psykiske (dårlig hukommelse, depressioner) og sociale (fx fravær fra skole, dårlig økonomi, tab af arbejde eller uddannelse, krise i familien og frafald i ens netværk) (Sundhedsstyrelsen). Misbrug kommer ikke fra den ene dag til den anden, men udvikles over et stykke tid, hvor personen bruger et eller flere af de psykoaktive stoffer oftere og oftere og i større og større mængder til trods for uheldige situationer og omgivelsernes protester. Ofte er den eneste, der ikke kan se, der er tale om misbrug, misbrugeren selv. Hvordan kan Ishøj og Vallensbæk Kommuner hjælpe? Loven Ishøj Kommune yder behandling for stofmisbrug efter Servicelovens 101 og behandling for alkoholmisbrug efter Sundhedslovens 141 til borgere i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. I begge paragraffer fremgår det, at kommunen er forpligtet til at iværksætte en behandling senest 14 dage efter borgerens henvendelse. Vallensbæk Kommune tilbyder desuden åben og anonym rådgivning til borgere med alkoholmisbrug. Ishøj og Vallensbæk Kommuner har flere forskellige tilbud, som kan hjælpe borgere der kæmper med afhængighed af alkohol- eller stoffer. Der er både tilbud rettet mod unge borgere, ældre borgere og borgernes pårørende. Tilbuddene kan både være forebyggende, behandlende og hjælp efter misbrugets ophør. 7

8 De 4 fokusområder 1. Forebyggende indsats Flertalsmisforståelser En af udfordringerne på misbrugsområdet er, at unge ofte har et helt forkert billede af, hvor udbredt brugen af rusmidler er. Det er sådanne flertalsmisforståelser, som påvirker de unges rusmiddelforbrug negativt. Flertalsmisforståelser handler om, at de unge tror, at de fleste har prøvet at eksempelvis ryge hash, stjæle, være fulde osv., selvom dette ikke er tilfældet (Center for rusmiddelforskning 2013). Det er vigtigt at arbejde med disse flertalsmisforståelser, da erfaringen peger på, at det har en stor effekt. De unge vil gerne passe ind blandt deres jævnaldrene, og de følger derfor ofte flertallet. Forældres holdning Ligeledes peger flere undersøgelser på, at forældres forhold til brug af rusmidler har en effekt på, hvilket forhold deres børn kommer til at have til rusmidler. Unge hvis forældre drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger har næsten 50 % større risiko for at udvikle et misbrug (SST: forebyggelsespakken alkohol). Ligeledes ser vi, at de unge som ikke har fået sat grænser for deres indtag af alkohol, ofte drikker mere, når de bliver ældre, end deres jævnaldrende (Rudersdal Kommune, forsøg i 8 kommuner med social pejling). Debutalder Et andet vigtigt fokusområde i det forebyggende arbejde er at hæve debutalderen for de unges brug af rusmidler. Undersøgelser peger på, at når unge mellem år indtager hash eller alkohol mere end 2 gange om ugen, så stiger deres skolefravær markant, og deres koncentration forværres kraftigt (Center for rusmiddelforskning 2013). Det kan således hurtigt få alvorlige konsekvenser for de unges fremtidsmuligheder, når de begynder at have et jævnligt forbrug af rusmidler i en ung alder. Derfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner valgt at starte med at forebygge misbrug allerede i folkeskolen, da det vigtigste er at forebygge problemet, inden det opstår. Gennem brug af forskellige spil, lege og opgaver udfordres både elevernes og deres forældres holdninger til, og vaner 8

9 omkring, brug af rusmidler. Det er gennem dette arbejde, at kommunerne forebygger, at de unge udvikler problemer med misbrug senere hen i livet. Ishøj og Vallensbæk kommuner er blandt landets 8 førende kommuner til arbejdet med flertalsmisforståelser. Hvad er formålet med indsatsen: Formålet med indsatsen er at hæve de unges debutalder i forhold til brug af rusmidler, begrænse deres fremtidige forbrug og forebygge, at de unge udvikler et misbrug. 9

10 2. Tværfagligt samarbejde Misbrugsområdet er kendetegnet ved, at flere forskellige fagcentre arbejder med problemstillinger, som relaterer sig til misbrugsområdet, uden at indsatserne nødvendigvis er koordineret. Der mangler derfor viden om, hvad hinanden kan, og hvilke tilbud der eksisterer. Fælles mål Hvis vi effektivt skal forebygge og afhjælpe problemer med misbrug, så er det derfor en nødvendig forudsætning, at vi anerkender, at misbrug er en tværfaglig problemstilling. Et misbrug hænger ofte tæt sammen med økonomiske, sociale eller psykologiske problemstillinger, og misbruget er således ofte et symptom på dette. Eksempelvis er det en udfordring, at flere borgere med misbrug også har en psykisk lidelse, hvilket der kommer mere og mere fokus på (Sundhedsstyrelsen 2013). Gennem kendskab til hinandens kompetencer skal vi derfor væk fra silotænkningen og arbejde tværfagligt i stedet, hvis vi vil gøre en forskel (Rambøll: Nedbrydning af silotænkningen 2013). Dette vil samtidig kræve både politisk og ledelsesmæssigt fokus, hvis samarbejdet skal lykkedes. De første skridt til at bryde silotænkningen er allerede trådt. Introduktionen af førtidspensionsreformen betyder, at Ishøj og Vallensbæk Kommuner nu iværksætter tværfagligt koordinerede indsatser til vores svageste borgere. Ligeledes arbejdes der tværfagligt, når kommunerne arbejder for at forebygge udviklingen af misbrug eller kriminalitet blandt udsatte børn og unge. Det tværfaglige samarbejde er således allerede godt i gang og skal udbredes til flere områder. Tværfaglig indsats Misbrugspolitikken er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe, på tværs af de to kommuner, med medarbejdere inden for blandt andet sundhed, beskæftigelse, social- og misbrugsområdet, kriminalitetsforebyggelse, børn- og unge samt skoleområdet og SSP samarbejdet. I arbejdsgruppen er der bred enighed om, at vi skal fortsætte de tværfaglige drøftelser, at drøftelserne i gruppen har været nyttige, og at der er behov for, at vi udarbejder et katalog over de tilbud, vi har på området. Ligeledes er der behov for årlige netværksmøder og workshops til vidensdeling. Hvad er formålet med indsatsen: At sikre bedre og mere effektiv handling på misbrugsområdet ved at benytte hinandens kompetencer og yde en koordineret og helhedsorienteret indsats. 10

11 3. Kompetenceudvikling, samarbejde og vidensdeling I forlængelse af vores fokus på at udvikle den tværfaglige indsats, er det også vigtigt at sørge for, at kommunerne har de rette kompetencer, og at kompetencerne bliver udnyttet. Nøglepersoner Ishøj og Vallensbæk Kommuner arbejder derfor for at styrke kompetencerne, samarbejdet og vidensdelingen på misbrugsområdet. Kommunerne vil udvælge en række nøglepersoner, som bl.a. skal deltage på en årlig workshop, som har fokus på misbrug. Tanken med nøglepersonerne er, at de skal vidensdele og sparre med hinanden, så vi får løftet samarbejdet og kompetenceniveauet. Ligeledes skal netværket af nøglepersoner være med til at overskueliggøre, hvilke tilbud der er i de 2 kommuner samt være med til at formalisere arbejdsgangene på området. Frontpersonale Herudover vil en del af frontpersonalet på social og sundhedsområdet deltage i kurser, arrangeret af Sundhedsstyrelsen, vedrørende håndtering af misbrug. Frontpersonalet møder borgerne, og de skal derfor være i stand til at genkende tegn på misbrug og hjælpe borgeren, hvis vedkommende ønsker det. Hvad er formål med indsatsen: Vi skal blive bedre til at identificere misbrugsproblemer og udnytte hinandens kompetencer, så vi kan tilbyde hurtigere og bedre indsatser til borgerne. 11

12 4. Individuelle behandlingsforløb og god overgang til et liv uden misbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner samarbejder med en række aktører for at tilbyde borgerne netop det forløb, de har behov for. Samtidig arbejder vi for at forbedre de eksisterende tilbud samt at oprette nye tilbud, så kvaliteten i behandlingen bliver bedre. Vi sikrer, at den enkelte borger får den bedst mulige behandling, som er tilpasset borgerens unikke problemstillinger. Opfølgende indsats Ud over at tilbyde individuelt tilrettelagte behandlingsforløb er det også vigtigt at have fokus på behandlingstilbud efter misbrugets ophør, som eksempelvis kan have fokus på borgerens almene sundhed. Det kan være rygestopkursus, kostvejledning, hjælp i forbindelse med vægttab, diabetes eller KOL. Denne indsats er vigtig for at sikre, at borgeren fortsætter den positive udvikling og har mulighed for at leve det liv, vedkommende ønsker. Ligeledes er det vigtigt, at borgeren får støtte og vejledning undervejs og efter sin behandling. En anden vigtig del af indsatsen efter misbrugets ophør er at støtte borgeren i at vende tilbage til uddannelse eller arbejde, når de er ude af deres misbrug. Dette kan bl.a. ske via tilknytning af en mentor eller andre tiltag, så borgeren arbejder hen imod at blive så selvforsørgende som muligt. Formål: Et behandlingsforløb, som tager udgangspunkt i borgerens unikke problemstillinger, giver borgeren de bedste muligheder for at komme ud af sit misbrug. Ligeledes er fokus på den gode overgang til livet efter misbruget vigtig, hvis borgeren skal tilbage til en normal og velfungerende tilværelse. 12

13 Forankring af misbrugsindsatsen Behandlingsforløb Indsatsen for borgere med et misbrug er placeret hos Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune, hvor der sidder et misbrugsteam med socialfaglig baggrund. Det er misbrugsteamet, som visiterer borgere til behandling for deres misbrug. Alle Ishøj og Vallensbæk borgere, uanset alder, kan få hjælp til at komme ud af deres misbrug ved at henvende sig hos Borger- og Socialservice i Ishøj kommune på og bede om en samtale med misbrugsteamet. Misbrugsbehandling Selve behandlingen af misbrug ligger aktuelt hos vores eksterne samarbejdspartnere, men vi arbejder målrettet på også at oprette lokale tilbud i de 2 kommuner. Visitationen til tilbuddene foregår som udgangspunkt hos Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune, men borgerne kan i visse tilfælde også selv henvende sig til vores samarbejdspartnere og få behandling. Herudover tilbyder Ishøj Kommune råd og vejledning i forhold til behandling af både stof- og alkoholmisbrug for borgere i de 2 kommuner. Vallensbæk Kommune tilbyder, som et forsøg, råd og vejledning om behandling af alkoholmisbrug i deres Center for Sundhed og Forebyggelse. Forebyggende og opfølgende indsatser Flere forskellige fagcentre er en del af det forebyggende og opfølgende arbejde på misbrugsområdet. Det forebyggende arbejde på misbrugsområdet ligger hos de instanser, som har kontakt til kommunernes unge borgere. Det gælder bl.a. SSP samarbejdet, Familiecenteret, sundhedsplejen, gadeplansmedarbejdere samt skolelærere, pædagoger o.lign., som alle møder de unge i deres hverdag og kan arbejde med deres holdninger til brug af rusmidler. I forhold til de opfølgende indsatser er Ishøj Kommunes udgående og opsøgende personale en vigtig aktør, da de kommer i hjemmet hos nogle af de borgere, som kæmper med et misbrug. Lige så vigtigt er Sundhedscenteret i Ishøj og Center for Sundhed og Forebyggelse i Vallensbæk, som begge arbejder med oplysning omkring alkohol og stoffer samt med de sundhedsfaglige problemstillinger, der indtræder efter misbruget. Sideløbende med disse indsatser er også Jobcenteret i Vallensbæk en vigtig aktør, da de skal arbejde på at få borgeren i uddannelse eller tilbage til arbejdsmarkedet, så de på sigt kan blive uafhængige af hjælp fra det offentlige. Indsatserne går derved på tværs af fagcentre. 13

14 Opfølgning på politikken For at gøre misbrugspolitikken mere praksisnær udarbejdes i 2014 en handleplan til politikken, som beskriver de konkrete tiltag og indsatser, som Ishøj og Vallensbæk Kommuner arbejder med på misbrugsområdet. Handleplanen vil være et dynamisk dokument, som afspejler indsatserne på området fra

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Udsatte- og misbrugspolitik

Udsatte- og misbrugspolitik Udsatte- og misbrugspolitik 2016-2020 Thisted Kommune 2 Produceret af Thisted Kommune Maj 2016 Indhold Forord 2 Visioner 3 Værdigrundlag 4 Målgruppe 4 Hvad kendetegner socialt udsatte? 4 Temaer for udsatte-

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Oktober 2006 Misbrugspolitik for Gladsaxe Kommune 2006 1. udgave Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Misbrugsområdet i Gladsaxe Kommune... 3 1.3. Kommunalreformens

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug Projektbeskrivelse for Unge og misbrug 15. oktober 2007 Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) søger hermed Københavns Kommunes forskningspulje på stofafhængighedsområdet om støtte til undersøgelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

SSP-Samrådets værdier

SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådet bygger på disse værdier: Ligeværdighed, som betyder at SSP-Samrådets samarbejde med kommunale og statslige organisationer og øvrige samarbejdspartnere foregår ved, at

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler Socialrådgiverdagene i Kolding 2013 Den koordinerende sagsbehandler Baggrund. Kommunalreformen 1. januar 2007 betød sammenlægning af kommuner - fra 271 til 98, heraf forblev 33 uberørt Adskillelse (fysisk

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 Gitte Bossi-Andresen, Socialstyrelsen John Jensen, Horsens Kommune 1. Introduktion til Satspuljeprojektet 2. Hvorfor

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere