Helsingør Kommunes Museer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsingør Kommunes Museer"

Transkript

1 Helsingør Kommunes Museer Årsskrift 1997 Jesper Godvin Hansen "Manden i Fuglerfængerhuset" Johannes Jensen boede i første trediedel af 1800-tallet i et af de såkaldte "Fuglefængerhuse" lidt uden for Hellebæk og i 1836 skrev han under på sit livs vigtigste kontrakt. Han påtog sig at transportere geværer mellem Kronborg Geværfabrik i Hellebæk og arsenalet i København. Hammermøllen ved Hellebæk producerede gennem tiden flere hundrede tusind geværer og pistoler, der alle skulle transporteres til Arsenalet i København. I hele 1700-tallet foregik transporten ad søvejen, hvad der dengang var det nemmeste. Fra broen i Hellebæk kunne mindre fartøjer laste våbnene og sejle dem direkte til Tøjhuskajen i København, men i 1807 blev Danmark blandet ind i Napoleonskrigene og engelske krigsskibe blokerede de danske sunde. Der går en dramatisk fortælling om hvorledes det lykkedes at føre en sending på geværer til København ad landevejen i 1807 umiddelbart før englænderne indesluttede byen, men selv om historien er god, tåler den ikke historikerens efterforskning. Der blev ikke transporteret våben til København af betydning i de dramatiske sommerdage i 1807, men efter byens bombardement og udleveringen af flåden, blev det på grund af den engelske blokade bydende nødvendigt at køre den lange vej i stedet for bekvemt at sejle. Under hele krigen vedblev transporten af geværer at finde sted ad landevejen. Det var det sikreste, men for de bønder der blev tvunget til at køre frem og tilbage til hovedstaden har det ikke været morsomt. Efter krigen vendte man tilbage tilbage til den søværts transport indtil 1835, hvor det blev besluttet at forsøge at indrette en speciel vogn til at fragte geværerne til København. I modsætning til bøndervognene skulle den være med fjedre, have jernaksler og dertil skulle den være lukket.) Forsøgene faldt heldigt ud, selv om vognen viste sig at være for lille. Derfor blev der fremstillet en større "geværvogn", og man begyndte at se sig om efter en passende kusk. Efter at fabrikken havde afleveret våbnene og probérmesteren havde godkendt dem, var de hans ansvar og derfor måtte den daværende probérmester, Christian Kurtzhals, selv finde frem til en kusk han kunne både stole på og indestå for. Valget faldt på husmanden Johannes Jensen. Han skulle nu til at køre frem og tilbage til København med den tungt læssede geværvogn. Op til 150 geværer skulle han have med i den nye større vogn og de kunne veje op til 1650 pund. Vognen var ikke hans ejendom og han hæftede for den med alt hvad han ejede, men den gav ham mulighed for en ekstraindtægt, som mange andre husmænd nok ville misunde ham. For hver tur til København og tilbage med fuldt læs ville han få 6 rigsdaler, der senere steg til 11 rigsdaler og han forpligtede sig til minimum at gennemføre 2 ture til hovedstaden om måneden. Hestene skulle helst have 8 dages hvile mellem hver tur. På et år kunne det altså blive til den svimlende sum af 264 rigsdaler eller mere! Det var mange penge, specielt når man tænker på, at den bedst betalte kongelige embedsmand i Hellebæk - selveste probermesteren - kun fik 960 rigsdaler om året. Johannes Jensen skulle godt nok stille med egne heste og selv sørge for deres fourage, men han skulle ikke have besværet med ind- og udpakning af vognen. I Hellebæk sørgede probermesteren for, at indpakningen fandt sted på forsvarlig vis og i København ville arsenalets personalet tage sig af udpakningen - Johannes Jensen skulle kun

2 sidde på bukken og sørge for at vognen var i København mellem kl. 6 og kl. 12, således at arsenalet havde mulighed for at få den udpakket og vognen læsset igen før arbejdsdagen var forbi. Artillerikorpset, der havde anstillet de første forsøg med transport af geværer, havde anbefalet, at vognen blev trukket af tre heste og dette råd har han sikkert fulgt. Læsset var jo tungt og vejen lang, men ifølge hans kontrakt måtte han selv bestemme antallet af heste. Transporterne tog deres begyndelse i 1836, hvor Johannes Jensen var 37 år gammel, men han kom aldrig til at tjene lige så meget som probermesteren. Der blev slet ikke fremstillet geværer nok og de godt stk. der årligt blev produceret, kunne maksimalt give ham en fortjeneste på ca. 220 rigsdaler. Heldigvis kunne han under forudsætning af at vognen ikke var fuldt lastet mod betaling tage småpakker med på turen for private og således tjene lidt ekstra, men den helt store guldgrube blev det ikke. Hjemme i Fuglefængerhuset havde han i de første år forsørgerpligten for sin gamle moder på 69 år, sin søn på 7 år samt sin kone, Johanne Sophie Frederikke Kunstdatter på 32. De var begge født i sognet, - Johanne af solid bøssemageræt. Hendes familie havde i det meste af 1700-tallet været værkmestre på geværfabrikken og det var noget der betød status i det lille samfund. Hendes far var bøssemagermester Johan Frederik Kunst og her finder vi måske en flig af forklaringen på, at det blev Johannes Jensen, der fik det gode job med at transportere geværer. Probermesteren, Jørgen Christian Kurtzhals, var også barnefødt på fabrikken og tilhørte samme mesterkreds med tyskklingende efternavne. Johannes Jensen selv var født i 1799 som søn af kromanden Peter Mogensen i Hornbæk. Der ses ikke nogen umiddelbar forbindelse til Geværfabrikken i hans familie og derfor er det højst tænkeligt, at han skyldte Johanne sit nye ekstraarbejde. Transporterne Turene til København gik ad Hellebækvej over Nyrup, hvor han kunne dreje til højre ind på Kongevejen, derfra ned til Hørsholm og ind til hovedstaden. Vejen fra Nyrup til København var klassificeret som hovedlandevej - den fornemste af vejforordningens klasser - og det må have været en lettelse at komme ind på den relativt velholdte vej, efter at have stridt sig fra Hellebæk til Nyrop ad Christians den fjerdes gamle landevej, der ikke var blevet ordentligt vedligeholdt i flere menneskealdre. Johannes Jensen mødte normalt op på Geværfabrikken op ad formiddagen og overværede læsningen af geværvognen, før han ud på eftermiddagen begyndte den lange rejse til København. Fra probérmesteren fik han et vognpas med, således at han ikke behøvede at betale bompenge på kongevejene - han rejste jo i kongens ærende. De første ture har sikkert været en spændende oplevelse, men hurtigt må dagligdagen have taget over. Kravet om, at han var i København om formiddagen har betydet, at han normalt er taget fra Geværfabrikken om eftermiddagen eller hen i mod aften og har kørt hele natten igennem. De godt 50 km. eller 7 mil, som man sagde dengang, tog ca. dobbelt så mange timer, når han kørte i skridt og gav hestene tid til hvile og mulepose undervejs. Normalt kunne han nå at være ved Tøjhuset inden kl. 12 næste dag. Så snart vognen var tømt og et eventuelt returlæs var læsset, vendte han hestene mod Hellebæk. Var læsset tungt eller vejen dårlig på grund af føret, ankom Johannes Jensen normalt til fabrikken tidligt næste morgen. Havde han intet læs eller var føret godt, kunne han oftest nå at sove nogle timer i sin egen seng, før han afleverede geværvognen til probérmesteren næste morgen. Sådan kørte han frem og tilbage adskellige gange om måneden med deraf følgende søvnunderskud og andre ulemper. De op til 150 geværerne var tæt indpakket i halm. Der blev ført lange skrivelser frem og tilbage

3 mellem propbérmesteren, Tøjhuset, Kronborg Geværfabrik og hærens tekniske tjeneste, Artillerikorpset, om den bedste måde at indpakke på, men geværerne vedblev med at ligge i halm frem og tilbage mellem København og Hellebæk. De nye geværer blev fra geværfabrikken afleveret let indsmurte i olie for at forhindre at de rustede, men 14 timers skramlen i halmen sikrede, at selv den mindste overflade blev dækket at halmstøv, som det var nødvendigt at rense af på arsenalet. Ellers tiltrak støvet væde og geværerne rustede alligevel. Selv indvendigt i løbnene satte støvet sig, indtil man fandt ud af at proppe dem til, for dog at slippe for den indvendige renselsesproces. Det havde været foreslået at få lavet et antal kasser, som geværerne kunne indpakkes i og der havde været talt om at indrette et system af hylder i geværvognen, men begge forslag kostede penge og derfor blev der i årevis kørt halm fra Hellebæk til Tøjhuset i København, for hvem skulle betale: Staten eller Kronborg Geværfabrik? Man må håbe, at halmen fandt anden anvendelse på arsenalet, der bl.a. rådede over ganske mange stalde. De mange våben i 1842 Da Johannes Jensen startede på at transportere geværer, var en kommission blevet nedsat for at undersøge hvorledes hærens fremtidige våben skulle se ud. I godt 200 år havde man benyttet en flintsten til at tænde krudtet, men nu var der sket en epokegørende opdagelse. Den var vel ikke helt ny - jægere havde benyttet den siden den engelske præst Forsyth omkring 1808 havde foreslået at antænde krudtet med knaldkviksølv, men fra omkring 1820 blev det almindeligt at antænde krudtet ved hjælp af en kobberfænghætte, der blev placeret på et rør skruet i geværløbet. Den gamle hane blev udskiftet med en "hammer" og forandringen af et flintgevær til det nye perkussionssystem var både nem og billig. Fordelen ved det nye system var, at man både fik en sikrere og mere ensartet tænding og samtidig kunne være rimelig sikker på, at geværet også ville gå af i regnvejr, da det ikke længere var nødvendigt at have løst krudt liggende på "batteriet". Det var ting der tiltalte militære i hele Europa og den danske kommission, med det lange navn "Commissionen til Overveielse af Spørgsmaalet om Percussionssystemets almindelige Indførelse", der blev nedsat i 1839, arbejdede da også hurtigt. I 1842 blev Kronborg Geværfabrik beordret til at ophøre med at fremstille nye flintvåben. To danske riflede jægermusketter af M/1831. Den øverste er med flintlås, mens den nederste er med den nye perkussionslås. Forskellen mellem de to er blot, at flintestenen, der i 200 år var blevet brugt til at antænde krudtet, nu blev erstattet af en fænghætte - samme system som vi kender fra drengenes knaldhætter. Hanen, der holdt flintstenen fast mellem sine to kæber, blev nu erstattet af en simpel hammer. Modificeret tegning efter Th. Møller, Gamle Danske Militærvåben, 2. samling, nr. 2. Alle danske militærvåben skulle derefter af ændres til perkussionsvåben og det betød en voldsom forøgelse af geværtransporterne. Hæren havde dengang flere sæt våben pr. soldat: et til brug i krig, der til daglig blev opbevaret i arsenalerne rundt om i landet og et til brug i den daglige tjeneste. Hærens krigsstyrke bestod efter hærloven af 1842 af mand af linien og alle skulle de nu bevæbnes med perkussionsgeværer. Dertil kom næsten lige så mange våben til 36 reserve- og forstærkningsbataljoner. Alle disse mange tusinde geværer skulle nu transporteres til geværfabrikken for at ændres og derefter tilbage til arsenalerne. Det viste sig hurtigt, at det oversteg Johannes Jensens formåen alene at foretage transporterne, hvor gerne han end ville tjene de mange penge. Man forsøgte sig med at sende en båd til Hellebæk, således som det tidligere havde været gjort, men det blev anset for farligt. I stedet blev bønderne i Tikøb sogn udkommanderet til at transportere geværerne frem og tilbage mellem Kronborg Fæstning og Hellebæk. Op til Kronborg blev de sejlet og det må have ærgret Johannes Jensen at se bøndervognene transportere "hans" geværer. Bønderne klagede naturligvis over transporterne, da de startede i 1844, men fik det lakoniske svar fra Det Kongelige Rentekammer, hvortil der blev klaget: Der er ikke noget

4 at gøre og I får ingen betaling for disse transporter. Det er en pligt og der skal også transporteres geværer til næste år! Johannes Jensen havde imidlertid nået at redde en lille bid af kagen, for allerede den 25/ havde han underskrevet en speciel kontrakt på transporten af de første geværer, hvad der svarede til godt to års normal produktion fra fabrikken, men han ville få 10 og ikke 11 rigsdaler tur-retur. Hjemme i Fuglefængerhuset så tilværelsen i disse år noget anderledes ud. Husstanden var blevet større - ikke fordi Johannes Jensen havde fået flere børn ud over den ene søn, men fordi han havde fået 3 plejebørn. De hed alle Corneliussen til efternavn og der er sikkert tale om børn som han har taget i pleje mod betaling. Deres arbejdskraft har vel også været noget værd, for i 1845 var Hans og Lars henholdsvis 16 og 14 år, mens Nille Cathrine kun var 7. Mon ikke de to drenge har deltaget i røgt og pleje af hestene og måske også været med geværvognen i København? Dertil kom Andreas Nicolai Petersen, som også boede i huset. Han var 42 år i 1845 og havde været afsindig i de sidste 24. Sognet har antagelig også betalt for at få ham i pleje. Til hjælp i huset havde hans kone fået en 19-årig tjenestepige ved navn Johanne Juliusdatter, men nu var der jo unægtelig også noget mere at se til, end i 1834, hvor hustanden var halvt så stor. Alt i alt må man sige, at Johannes Jensen havde klaret sig en del bedre end mange andre husmænd, der kun yderst sjældent havde råd til tjenestepige, selv om deres børneflokke kunne måle sig med hans. Det var nu ikke kun bønderne, der kunne true Johannes Jensen på næringen. Også militæret blev inddraget i våbentransporterne når det kneb. I 1847 foreslog kontrolofficeren ved Kronborg Geværfabrik, Christopher Budde-Lund, at den lille geværvogn blev benyttet samtidig med den store. Kuskene kunne passende være en trænkonstablel fra et af batterierne på Kronborg og hestene havde man også der. Det ville i følge Budde-Lund være lige så billigt som at få de godt geværer, der fyldte op på fabrikken, transporteret med skib fra Helsingør. Man slap under alle omstændigheder for at læsse dem om i Helsingør.) Krigen 1848 I 1848 kom vi i krig med Slesvig-Holstenerne. Hæren skulle stilles på krigsfod og der viste sig en skrigende mangel på perkussionsvåben til dens bevæbning. Soldaterne i liniebataljonerne var vel forsynet med perkussionsvåben, men til alle reservebataljonerne var der kun flintvåben og man kunne ikke lade dem drage i krig med forældede geværer. På geværfabrikken stod godt omdannede geværer parat til Bornholms Væbning, men bornholmerne måtte i første omgang undvære perkussionsvåben. Nu gjaldt det om at slå oprøret ned og geværerne skulle hurtigst muligt sendes til København for at blive udleveret til bataljonerne på vej til Jylland. Johannes Jensen tilbød som god dansk mand at yde sit for fædrelandet. Han ville køre frem og tilbage til København 4 til 5 gange om ugen. Hvornår han egentlig skulle sove fremgår ikke af papirerne; ej eller om hans tilbud blev accepteret, selv om kontrolofficeren anbefalede det. Under krigen blev der både fremstillet nye og ændret gamle geværer i stort tal på geværfabrikken og vi må formode, at de fleste blev ført til København af Johannes Jensen. Specielt i 1848 var tallet stort - godt stk. eller som Johannes Jensen sikkert har opfattet dem: 50 ture til København. Hans ældste søn, der var 23 år i 1850, blev indkaldt og har altså fået udleveret et af de geværer, som faderen havde transporteret. Hjemme i Fuglefængerhuset havde Lars Corneliussen skiftet status fra plejebarn til tjenestekarl, mens hans lillesøster på 12 stadig var i pleje i Fuglefængerhuset. Hun havde fået selskab af en næsten jævnaldrende plejedreng, Laurits Jensen,

5 på 13, mens tjenestepigen nu hed Laurine Rasmusdatter. Den afsindige Andreas Petersen var død i 1849 og det samme var antagelig deres storebror Hans i Uheldet Normalt gik rejserne frem og tilbage mellem Hellebæk og København uden problemer, men i 1853 gik det galt. Den 25. januar havde Johannes Jensen afleveret et læs våben på Tøjhuset og fik vognen fuldt læsset med våben der skulle til Hellebæk. Han forlod Tøjhuset ved 2-tiden om eftermiddagen, men rejsen endte brat ved Nørreport, hvor akslen knækkede midt i porten og vognen væltede. Den tunge geværvogn spærrede totalt vejbanen for de mange vogne, der gerne ville igennem porten, før den blev lukket og nu var gode råd dyre. Han lejede straks et par karle til at forsøge at få vognen på højkant og skubbet så meget som muligt ind til siden. Det var ikke til at tænke på at få den trukket ud af porten med fuldt læs og ingen uvedkommende måtte røre ved geværerne - det havde han jo skrevet under på! Det lykkedes at få vognen skubbet så meget til side, at mindre vogne med forsigtighed kunne passere porten, men det var umuligt for større vogne og køen blev længere og længere! Hvad skulle Johannes Jensen nu gøre? Han kunne få fat i den anden geværvogn, der stod på Tøjhuset, men han vidste ikke, hvor den stod eller om der overhovedet var nogen tilstede, der kunne hjælpe ham, da det nu var efter arbejdstids ophør. I stedet spændte han den ene hest fra vognen og red så hurtigt han kunne hen til Toesmoses gæstgivergård, hvor han normalt fik sine fodersække fyldte før hjemrejsen. Her lejede han en vogn og tre arbejdskarle, skyndte sig tilbage til Nørreport, fik geværerne læsset over i den lejede vogn og bragt geværvognen af vejen. Klokken var nu blevet 5 og han kørte tilbage til Toesmoses gård, hvor han fik våbnene blev anbragt i et pakhus. Derefter fandt han ved hjælp af "Københavns Vejviser" frem til rustmesteren ved Tøjhuset og meddelte ham det passerede. Sammen gik de nu hen til Tøjmesterens bolig, hvor han fik besked om at hente den anden geværvogn på arsenalet næste morgen og køre den og våbnene til Hellebæk. Dette skete også og Johannes Jensen kunne med en dags forsinkelse aflevere geværerne på Geværfabrikken. Geværvognen med den brækkede aksel blev repareret på arsenalet. Så langt så godt, men hvad med de ekstraudgifter Johannes Jensen havde haft i København? Han havde betalt for at få vognen skubbet til side, for leje af vogn og tre arbejdskarle til at få geværerne lastet i vognen, betalt for opbevaring af våbnene og for natteleje for sig selv - alt i alt 5 rigsdaler. Da han præsenterede regningen blev der ballade. Hvorfor skulle arsenalet betale for, at han havde opført sig klodset! Han skulle i stedet have en tilrettevisning og burde retteligt selv betale for den knækkede aksel. Kontrolofficeren på fabrikken tog ham i forsvar og det var heldigt for Johannes - ellers var sagen vel endt med, at han selv måtte lide tabet. I en lang skrivelse forsvarede kontrolofficeren hans handlemåde og det resulterede i, at staten betalte alle udgifterne. Antallet af transporter i 1850 og 1853 Perioden umiddelbart efter krigen i var en "normal" tid for geværfabrikken. Der blev produceret ca geværer om året plus diverse reparationsarbejder. For Johannes Jensen betød det, at han i 1850 var 25 gange i København og havde 2 transporter til Kronborg Arsenal. I 1852 var tallet 19 og 8. Han fik for disse ture udbetalt i alt henholdsvis 196 og 183 rigsdaler - det sidste beløb indeholdt tillige de omtalte 5 rigsdaler for natteleje m.v. i København! Beløbet afhæng stærkt af, hvorvidt han skulle have returlæs med fra København eller ej, men desværre for ham, var normen, at fuldt læs var fra fabrikken til København, hvorfra han kørte tom tilbage til Hellebæk. Betalingen var faktisk ganske god. Underprobermesteren, der havde en betroet stilling på fabrikken, tjente i samme periode 350 rigsdaler om året.

6 Riflingen af geværerne i 1850-erne og 1860-erne Johannes Jensen var egentlig heldig. Netop i den periode, hvor han havde påtaget sig at køre frem og tilbage mellem hovedstaden og geværfabrikken, gik den våbenteknologiske udvikling hurtigt. Under krigen var man begyndt at fremstille taprifler på fabrikken. Normalt havde geværerne været glatløbede og brugte en mindre kugle end løbets diameter - ellers kunne man ikke lade dem. Det betød desværre, at deres skudsikkerhed ikke var imponerende, da man ikke kunne få kuglen til at rotere. Ved tapriflen ladede man også med en mindre kugle, men den blev banket ud mod en tap i bunden af løbet og kunne altså få fat i løbets riffelgange. Det betød både større træfsikkerhed og længere skud. I 1855 begyndte man at benytte de såkaldte Minié-kugler, der var opfundet af en fransk kaptajn af samme navn. De var udhulede bagtil og så tynde, at når krudtet eksploderede bag kuglen, så udvidede den sig og kunne på den måde tage fat i riffelgangene. Det var nærmest et columbusæg, for nu kunne ældre glatløbede geværer pludselig blive til præcisere rifler ved at få løbet forsynet med riffelgange. Det betød transporter - rigtig mange transporter. De geværer, der allerede en gang havde været på fabrikken for at blive forsynet med perkussionsantændelse, skulle atter på landevejen for at blive riflet. Det drejede sig om vis af geværer, men desværre for Johannes Jensen blev rejserne ikke så lange. De kom til at gå mellem arsenalet på Kronborg og Hellebæk og hans betaling ville selvfølgelig også blive derefter.) For befolkningen i Hellebæk må arbejdet med at oprifle ældre geværer have været noget af en pine. Dels kunne der ikke tjenes lige så meget som ved at fremstille nye geværer og dels blev de alle indskudt på fabrikkens skydebane i Fandens Mose. Som eksempel kan tjene, at der i 1860 frem til september var blevet opriflet knapt geværer, der alle var blevet trykprøvet i probérhuset midt i byen. Derefter var der blevet skudt i gennemsnit 9 skud med hver på skydebanen og alle må have været dødtrætte af den evindelige knalden.) Det var næsten ironisk, at fabrikken i 1860, efter lange og svære forarbejder, var blevet ændret til at blive en egentlig fabrik med dampdrevne maskiner. Dreje- og fræsebænke havde overtaget en hel del af det ældre håndværk og mestrene var blevet værkstedsforstandere, men der blev ikke produceret nye våben i nævneværdigt tal. Nu stod fabrikken nyindrettet og klar til at producere efter de mest moderne metoder, og så blev man i stedet bedt om at oprifle ældre våben! Krigen i 1864 og derefter Op til 1864 blev der dog stadig produceret en del nye våben. Det drejede sig hovedsagelig om taprifler efter modellen fra Som alle våben fremstillet før 1867 var der tale om forladevåben. Under krigen i 1864 viste det sig hurtigt, at den slags våben var forældede! Tyskerne var bevæbnet med bagladerifler og ikke alene kunne de skyde hurtigere, men soldaterne kunne også lade dem liggende og var således mindre udsatte for fjendens skud. Det var praktisk taget umuligt at lade en dansk tapriffel, mens man lå ned og skudhastigheden var bestemt ikke imponerende. Derfor blev det umiddelbart efter krigen besluttet at få den danske hær bevæbnet med bagladevåben og produktionen af nye våben gik helt i stå i Hellebæk. Den fabrik der i 1860 med stolthed blev præsenteret i sin nyindrettede skikkelse var allerede efter 4 år umoderne! For ikke at lade folkene i Hellebæk gå uvirksomme, mens et nyt system af bagladevåben blev diskuteret, lod man store partier af geværer sætte i stand på Geværfabrikken. De kunne lige så godt være blevet sat i stand enten på arsenalet i København eller hos private bøssemagere, men det drejede sig om at finde beskæftigelse for Geværfabrikken. For Johannes Jensen kom krigen og dens følgevirkning således ikke til at betyde mindre arbejde - snarere tværtimod. Efterhånden var der ikke flere geværer der skulle istandsættes og fabrikken kom til reparere sabler i stedet, men de skulle også transporteres.

7 Man fandt i 1865 atter en slags columbusæg. Ved at sætte en relativ simpel mekanisme på de ældre forladevåben, kunne man lade dem bagfra med patroner. Det skulle kun være en nødløsning indtil den militære sagkundskab var blevet enige om hvilket bagladesystem den danske hær skulle bevæbnes med, men for Kronborg Geværfabrik blev det et kæmpeproblem. Regeringen havde bevilget rigsdaler til ændringen af ældre våben og fabrikken lagde straks billet ind på arbejdet. Prisen blev imidlertid meget høj, da dels det forældede produktionsapparat, men også nyindkøbte maskiner skulle afskrives. Hæren, der ikke havde været imponeret af fabrikkens præstationer, indrettede i stedet for pengene sin egen geværfabrik på Tøjhusets grund og fik i løbet af kort tid de første stk. rifler ændret til bagladevåben. Kronborg Geværfabrik fik på samme tid ændret godt geværer til en væsentligt højere pris og nu var sandet ved at rinde ud for fabrikken. Da man endelig i 1867 havde besluttet, at de nye bagladevåben skulle være efter det amerikanske Remington-system, blev der indkøbt geværer i USA. De blev alle leveret indenfor et år - noget der under normale forhold ville have taget Kronborg Geværfabrik op til 15 år. Efter lange og svære forhandlinger mellem ejerne af Kronborg Geværfabrik og staten, blev det besluttet at nedlægge fabrikken til den 31. marts Fabrikkens ejere, der faktisk havde eneret på at fabrikere våben til den danske hær, solgte denne ret for små rigsdaler og dertil købte staten alle gangbare maskiner af fabrikken. De skulle nu transporteres til København og disse transporter blev de sidste som Johannes Jensen gennemførte med geværvognen. I juni 1870 gik turen for sidste gang til København. Geværvognen blev afleveret på Tøjhuset - den var statens ejendom og den er antagelig blevet solgt fra Tøjhuset i forbindelse med de store auktioner over kasseret materiel, der fandt sted i 1870-erne. Samtidig blev den lille geværvogn afleveret. Den tilhørte Kronborg Geværfabrik, men var blevet købt sammen med resten af fabrikkens inventar. For fremtiden blev geværerne fremstillet i København og man havde ikke længere brug for en speciel vogn til deres transport.) Johannes Jensen blev boende i Fuglefængerhuset til sin død i 1874, hvor han er omtalt som aftægtsmand. Han var uden tvivl en af de få i Hellebæk, der på den tid kendte noget videre til den fjerne hovedstad og har sikkert kunne fortælle mange interessante historier både om byen og vejen dertil, men ovenstående er hvad det har været muligt at fremdrage i dag.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

NB: På næste side kan I se, hvilken rækkefølge jeres hold skal finde posterne i.

NB: På næste side kan I se, hvilken rækkefølge jeres hold skal finde posterne i. I ER HOLD NR: (oplyses af arrangøren) Turen er på ca. 2,5 km og indeholder 8 poster. Inden I tager af sted på skattejagten, skal I sikre, at I har modtaget en SMS (til skattejagt 22!!) med link til turen.

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Det er en gammel kanon. Jfr. våbentilladelsen er det en jagtriffel med nr. 2327, fabrikat SCHULTZ og LARSEN, Model M 54J, Kaliber 7 x 61 S&H*.

Det er en gammel kanon. Jfr. våbentilladelsen er det en jagtriffel med nr. 2327, fabrikat SCHULTZ og LARSEN, Model M 54J, Kaliber 7 x 61 S&H*. Den store arv Nedenstående artikel har været bragt i Askov/Malt Jagtforenings Jagtmagasin 2009 www.askovmalt-jagt.dk Af Viggo Melvang Lad mig sige det med det samme. Jeg er blevet presset af bladets redaktør

Læs mere

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229

Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 Privilegier til tyske købmænd i Novgorod 1229 I 1229 fik en sammenslutning af købmænd fra Hamborg, Lübeck og Visby en række privilegier I Novgorod, hvor den nordlige karavanerute fra Asien endte. Aftalen

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Historie Færdighedsmål: Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Papirmagerne og Mundus familien.

Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne og Mundus familien. Papirmagerne var oprindelig håndværkere med forbindelse til Tyskland, men omkring 1820 brød de danske papirmagere med de tyske laug og derefter havde papirmagerne ikke

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykker Klub. Læsø, pinsen 2007

Frederikshavn Sportsdykker Klub. Læsø, pinsen 2007 Frederikshavn Sportsdykker Klub Læsø, pinsen 2007 Det er fredag d. 25. maj 2007. Vi skal på dykkertur til Læsø. 11 parate dykkere, mad i lange baner og skulle vi snart finde ud af en blind passager: Murphy!

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere