NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn"

Transkript

1 NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus Havn". Og det skal den, hvis står til stevedorerne, blive Ved ned at vcere i de nceste to år. De vil ikke gi en ~re(ihvertfald V 1 'e noget der er vcerd at snakke om H rken til bedre bemandingsregler, bedre milj~ eller på l~nnen.heller ikke hvad angår kravet om. bedre for d ::ling af arbejdet, har de vceret til at snakke med. Men det er jo ik ke fordi de ikke har råd, omscetningen på havnen er stigende- stevedorene har fordele som ingen anden arbejdsgiver har- dispensationer fra arbejdsmilj~loven,de kan fyre og antage folk efter forgodtbefindende, og de har ingen kokurrenter på havnen. For os at se, er der to grunde til at de er klappet i, som de torsk, de er. ET, og det er. iscer hvad an- går kravene om milj~, bedre arbejds fordeling og bedre bemanding, at de som de gode småborgere de er, betragter havnearbejdere som jet vcerste ros, der ikke engang har krav på vilkår der ligner andre arbejderes. De fleste steder er man da f. eks nået igennern med krav om at få udleveret arbejdst~j. Den anden grund, som specielt gcelder deres nej til l~nforh~jelser er politisk. Det er simpelthen arbejdsgiverforeningen, som med den reaktioncere regering i ryggen, ser en mulighed for at gi arbejderne et hak i tuden. Det vi må g~re os klart, er at arbej dsgi verne har rottet sig sammen - nu skal de beskidte proletarer ned med nakken. Og det kommer vi osse, hvis vi ikke holder sammen og k<emper for de krav vi har stillet. Vi skal g~re dem helevede så hedt og så dyrt, at de ikke ved.hvilket ben de skal stå på, og så skal de til-< sidst ha sådan et los i r~ven, at de

2 2.. glemmer alt om inc;jkomstpol~ tik ~f l arbejdsgiverforening og bliver at snakke med. Og hvorfor så det. Fordi vi simpelthen ikke kan leve to år med en u~ndret eller n~sten u~ndret overenskomst - om to år vil vi ikke engang ha råd til at k~be salt til et ~g. Med nye skatter og prisstigninger vil det blive en reall~nsnedgang, som ikke f~r er set på havnen. L~g så dertil Svend Aukens forslag til amdringer for underst~ttelsen. Hvad er så mest realistisk? som der var en der sagde på sidste skurm~de - at forlange 65 i timen, eller at forts~tte med den nuv~rende overens- komst Vi siger ikke at e o bli- ' i t t.? i a t bliver let, tv~rtimod så kan det ga hen og. ve langvarigt, og det er.sl~t ikke sikkert at et fortsat nej til overarbejde er nok. 0 Men vi har et godt kort på handen, og det er Århus havns ry som en stabil havn. Hvis vi for alvor begynder at pille yed det, så kan arbejdsgiverforeningen poste nok sa mange 0 penge i stevedorene, de vil aldrig v~re i stand til at erstatte tabet på l~ngere sigt. ~. Vi har f~r vist at vi kan stå sammen, og få gennemf~rt krav, hvor vi har haft alle odds imod, så de - for : HOLD UD - det er vi n~dt til. Et af de vigtigste krav, vi har stillet til overenskomsten er kravet om arbejdsfordeling. Kravet lyder: "Arbejdsgi veren skal tilstr~e, at der sker en ligelig fordeling af arbejdsm~ngden på månedsbasis blandt de fremm~dte havnearbejdere." Hensigten med kravet er to ting. For det f~rste skal vi have en mere ligelig fordeling"af arbejdet på havnen. For det andet skal vi have gjort op med den kulibehandling, der ligger i det nuv~rende stillingssystem. FORDELNG AF ARBEJDET. Sådan som stevedoreform~ndene tager fo~~ nu sker der en dårlig fordeling af arbejdet. Der er n?gle ho!d, der uge efter uge l~gger pa en So-60 timer, og sa er der andre, der kun sj~ldent kommer i gang. Det betyd;r for de fol~, der uge for uge far lov til at stå at det kniber med indtjeninge~. Men det betyder osse tit at modet falder mod nulpunktet, og man begynder at indstille sig på ikke at v~re i gang. Hvad vil det nye system så kunnne betyde. D~t vil nok ikke f~re til en helt ~ig~ fordeling af arbejdet. Og.der vil ikke v~re nogen havnearbejde7 der tvinges i gang. Men d~t vil betyde, at dem der nu ~J~ldent korru:ner i gang kan sige: Nu er det min tur til at komme i gang og tjene penge. Det står i overenskorns ten".

3 Og det vil betyde at dem der nu får virkelig meget arbejde vil gå noget ned i timer. Men lad os slå fast, at der er meget arbejde på Århus Havn. Det er ikke sådan at vi alle skal til at gå på 2o timer om ugen. Der er arbejde nok til alle. MOD KULBEHANDLNGEN Men fordelingen af arbejdet drejer sig ikke kun om arbejde og noget i posen. Lige så vigtig er den kulibehandling, der ligrrer i det nuv~rende stillingsstem. Sagen er jo, at stevedoreform~ndene bruger m~nstringssystemet helt efter deres eget fordtbefindende. Der har også e sidste måneder v~ret flere exempler på at er man ikke på hitlisten, så kan få lov til at stå til grin dag efter dag. Og den uskik ser ud til at gripe mere og mere om sig. Angsten for at blive overset sidder vel i de fleste af os og skaber usikkerhed, irritation og nogle gange siger man op i r~ven med det hele. fordi de kan lukke for arbejdet. Man står ikke på sine sikkerheds- og sundhedskrav fordi truslen h~nger der. Og har man sagt nej til overarbejde to gange i tr<ek, så bet~nker man sig grundigt tredie gang man bliver spurgt. Osse selv om man skulle have v~ret ude og cykle med konen i skoven samme aften. Oven i de ting kan man så l~gge, at systemet f~rer,til indre splittelse og irritation ~ellem arbejdskammeraterne, fordi nogle t~r mindre end andre, og fordi nogle får alle kagerne af form~ndene, mens andre kan få skraldespanden i hovedet hver gang. Alt det på grund af det rådne stillingssystem. Nej, lad os komme af med det kulisystem. Hvis man med overenskomsten i hånden kan sige, "nu er det min tur til at komme i gang" så er der bedre mulighedei for at stå på sin ret, og sige fra overfor fr<ekheder og urimeligheder. --r ti;.;. - Men usikkerheden f~rer også til Det ved arbej dsgi verne godt. J Det er derfor de vender sig så at man finder sig i mere end ri- hårdt imod forandringer. meligt er. Man finder sig i ~ fr<ekheder fra nogle folk bare ARBEJDSMLJ0ET -nogle krav\~. ~..?Y'i '.J. ~ f Nu kan det fan'me v~re nok. Nu,. i'.. må vi have nogle af de milj~krav igennem. Stevedores foragt for vores liv og helbred må der s~ttes en. effektiv stopper for. Det kan ikke blive ved. Deres afviserholdning omkring hele overenskomsten kan ikke l~ngere tolereres. Her ~år vi og knokler i et m~gbes~idt.o~ sundhedsskadeligt arbejdsmilj~, og selv de mest rimelige krav bliver m~dt med deres eneste svar i <Pjeb likket: AFVST, AFVST, AFVST.. 3

4 Vi må nu kr~ve at stevedore foranstalter nogle målinger af st~v, gasser og lignende.sundhedsfarlige gener, is~r omkring 0 losning af foderstoffer. Det ma v~re selvindlysende, da det ef- ' ter den nye arbejdsmilj~lov er arbejdsgiverens ansvar, at koncentrationen af st~v og lignende holdes indenfor de tilladte gr~sev~rdier. Det kan ikke v~re for meget, at de oplysninger bliver samlet ind og videregive- til fagforeningen. 1 l. må ha ve nog le pr~cise oplysninger om hvordan virkningen på organismen er, når vi befinder os under så sundhedsskadelige påvirkninger dag efter dag. Vi må stå fast på disse krav. Det er vores eget helbred, som står på spil, og nu må stevedoren se at få bragt disse forhold i orden. Alle arbejdsmilj~problemer er gennem så lang tid blevet syltet, så denne gang må de altså presses til at punge ud med nogle forbedringer osse på dette område. således må kravet om thermot~j, sikkerhedsfodt~j og lignen~e forståes. Vi vil have de tin9 igennem. Det kan ikke v~re rigtigt, at vi selv skal k~be os fattige, hvis man ikke vil fryse halvvejs i hjel, eller få smad- 0 ret en fod, fordi man ikke har 0 rad til sikkerhedsfodt~j. Det er ~a arbejdet, vi bruger det, altsa må arbejdsgiverne betale. det hele taget slipper stevedore for at betale til nogle af de velf~rdsforanstaltninger, som der altid er omkring en st~rre arbejdsplads. Hverken badefascili teter eller kantiner har de udgifter på. Det betaler vi selv over vores skattebillet. Men det kan ikke blive ved. Stevedoren har en k~peprofit og et minimum af udgifter til arbejdskraften. Nu har de sparet gennem så mange år, så nu skal de fan'me også få lov til at betale. De kan ikke blive ved med at v~re fredet på disse områder. Havnens mest beskidte job 11 1 fl Nu synes vi snart form~ndene må til at tage sig sarnrnen. De har havnens mest beskidte job, og så vidt vi da ved får de ikke så meget som en krone i smudstill~g. Det synes vi altså ikke arbejdsgiverne kah v~re bekendt. s~r synes vi, at i hvertfald de to for~nd, som mest villigt v~lter sig i s~let burde bel~nnes. ' V~ t~ker på Vagn og Poul (slowly). Disse to herrer skyr intet middel i deres fors~g på at stille deres arbejdsgiver tilpas. De fl7ste andre form~nd n~jes dog med stille og roligt at s~rge om man ~an arbejde over. Får de så et nej, ) Ja så er der vel ikke noget at g9sre ved det. Men Vagn og Poul ligger n~rmest vandret dagen lang i deres fors~g på at slå sammenholdet mellem havnearbejderne i stykker. De kapper hovedet af al skam, borer trynen helt ned i s~let, hvorefter de forventer et anerkendende skulderklap fra arbejdsgiveren. M7n som vi startede med. Kr~v smud till~g. har havnens mest beskidte job.

5 vi har skabt värdierne vi vi/ ha de/ igevinsten Vi Vi/ Ha Flere Folk i Arbejde.:$""",_ ,_...,#'""' ~ x.....l..;~.-.--i"'''"'"""..,.... r... c..:=,~-j:::::~~- ' ;)Oi;1r;d nm f~~ii5~r ~ Ved sidste overenskomst fik vi praktisk taget ingen forbedringer på dette område. Men det må der nu rådes bod på. Der ekspederes en stadig stigende m~ngde gods på Århus Havn, så det kan ikke v~re årsagen til, at vi kommer f~rre folk i gang. Rationaliseringerne er gennem så lang tid udelukkende kommet arbejdsgi verne til. gode, så nu må vi kr~ve vores del af kagen. Vi vil ha' for~get mandskabsantallet omkring de f leste slags arejde, ellers så ender det med at vi en dag alle er rationaliseret over i arbejdsl~shedsk~en. Det er os, der har skabt det ~koomiske grundlag for indk~b af nyt og mere effektivt maskineri, så skal vi da for helvede ikke finde os i, at de sparker os ud og selv skummer fl~den. ~l e KFK.s nye sugev~rk så vi - f~ V d ~vordan stevedoren fik medhold i at nappe en mand ud af holdet trods det at deegentlig havde ' sparet et helt hold, da anl~ggets kapacitet er dobbelt så stor som de to garr.12 tilsamnen. fr~mtiden kan vi v~re sikre på e~ ting: containertrafikken og andre effekt.i ve losning- og lastningssystemer vil blive videreudviklet, og det vil stj~le en stor del af arbejdet fra os. Derfor er vi n~dt til at kr~ve flere folk i hvert hold. 5 Set i forhold til mange af de milj~m~ssige gener vi har, må det også v~re rimeligt. Skal vi blive ved med at få ryggen smadret i s~kkegods, lungerne ~delagt af st~v, tromhinderne spr~ngt i Polaris og en lignende neds lidning af kroppen??????????? NEJ, GU SKAL V EJ. Hvis stevedoren endelig har så travlt med at rationslisere, kunne de jo fyre deres forhandlings udvalg. Det skulle vel ikke v~re n~dvendigt med 4 mand til at sidde og afvise ethvert krav. K~b en båndoptager - og' Friis og co. et snetegn. De ville sgu' have godt af at bestille noget. 0 Esbjerg stetter Arhus HSTOREN OM CATHARNA S... Catharina s. lå for losning ved rdlg i Årh us. 5. ooo tons Men med kun 8 timer om dagen blev det til for lidt. Skibet havde travlt. Da der mqnglede 1500 tons dampede skibet af til Esbjerg. Dette hjalp bare fedt. For havnearbejderne i Esbjerg var underrettet. De 1500 tons Århus gods blev lasset på sanune betingelser som i Arhus: 8 timer om dagen. Tak, Esbjerg!

6 F. ris ti/ egen röv Skihe iårhus ikke los set H avnearbejdere --~ vregrer sig mod at tage overarbejde Qe årbusianske bavnearbejd.eres v~gring ved at påtage sig overarbejde fsrte i weeknden til, at flere skibe ikke blev losse~ Samtidig blev skibe dirigeret uden om Arhus Havn til andre havne h.vor losningen kunne lad~ sig gere, oplyser 'ciirekter Mogens Friis, Arbus Stevedore Compagni. Virkningeme af overarbejdsvregringen er srerdeles ubehagelig, og vi forstår fra arbejdsgiverside ikke motiveringen. lfolge Aarhuus Stiftstidende var arbejdsnedlreggelsen torsdag en reaktion på arbejäsgivemes negative holdning i forbindelse med overenskomstforhandlingeme. ;,... T Vi Når a irk. Friss ko ne l~gna ti e.mmer med sådanmå vi sk~u g ~plittelses fors~g, FRSS V~RE:?~~*~~??~~~?~~0D... KAN. ha d med k~n~~~~ns~f~th arbej~etovidre o dl avne 1. bade ind g u and. Det giver selvf~lgeli 7esu~tat, fordi: hvis folk går g ~ uvidenhed er det klart man ikke.an v~re solidarisk. Har'man der- 1.~oq god kontakt havnene imellem finder man lyn hurtigt ud af at' alle havnearbejdere har de s~mm problemer og interesper. e ger e~ en n~je sammenh~ng mellem ontainer-linierne og m~gler firmaerne, som i sidste ende ejer Yiharikkevreretnegative. stevedore kompagnierne. Derfor Vi har modt helt urealistiske er noget af det s t~rkes te man kan 10nkrav og har vist smidig- opleve, nemlig når kollegaer hed, hvorimod vi ikke fra a d l 1 havnearbejdernes side har. n re ande solidarisk bakker 0 m0dt en tilsvarende inter- i.mod arbejdsgiverne, når disse p esse for at nå til enighed!_<ommer med deres ublu fors~g på sigerdirekt0rfriis. ' at kncekke d f lk l0betafmandagenholdes - '! ' od~i~rsne. e e oej~r skab~e~r V~r-n i Kl!lbenhavn et frellesm0de mellem parterne i sagen. ~~ 1!ngels_ke luwrreorbejdere sujtter M~glernes stik-i-rend dreng dirk,.!'\('l ff arhuszanske kolleger Mogens Friss udtalte til stiften: i Containere fr:i Arhus Havn risikerer nu store forsin- / "At skibe blev dirigeret udenom :=:= kelser når de skal losses i England. De engelske f &.rhus havn, til havne hvor losnin- f: havnearbejdere har efter hvad Aarhuus Stiftstldende l. ( erfarer, besluttet at black-liste samtlige skibe, der en k unne 1 ade sig g~re l kodmmer medl lkast frkat~rhubs Ht advn. t k'b. fn te,_ijii ::::: en enge s e a ion e y er, a s i ene i.,rs Man skulle tro, at Friss, var blevet klogere af Suge Aktionen i foråret 197&, han husker jo udem~rket solidariteten fra andre havne, der var der ingen vaklende i gelederne, Havde konfli~ten dengang varet blodt en uge mere, v i lle der fundet en lands-dcekkende aktion sted mod KFKs sugeanl~g. Han husker vel også "Containernes udflugts tur til Esbjerg- tur retur osv. osv. osv. i ' omgang vil blive losset med 24 timers forsinkelse. De :::': { engelske havnearbejdere har tilbudt at.,forlrengeu \ \ forsinkelserne, hvis de bliver opfordret til det. { 1 ::f ;;.:"1~::~~:~~~::::r%~~;:u~~ derne og arbejdsgiverne om nye overenskomster. t Forhandlingerne er brudt sammen, da havnearbej : derne ikke mener, at de har fäet vresentlige 10ntilbud. } Modsat mener arbejdsgiverne, at havnearbejdernes { krav er urealistiske. Havnearbejderne har indtil videre t besluttet at nregte overarbejde. \ Havnearbejderne i Esbjerg har besluttet at gå i }'. sympatiaktion med deres århusianske kolleger. Alt \ : gods fra Arhus, der er sendt til Esbjerg Havn, men som {. i forste omgang har vreret bestemt for Arhus Havn, } vil blive losset inden for normal arbejdstid. Der vil ikke f Arblivhe arbedjd~te obv_er. DHer er i 0jeblikket 1500 tonbs,~=,~.~-~.;_.:= ::::: us-go s 1 s Jerg avn. p u {!:: : ::::::: : : : : : ::::; :::::::::;:; :;:;:; :;:::;:; :;:;: ;:;:;:;:;::::;.: ::::::;::::;::::::=::::::::::::: :: ::: :: : : ::: : :::::: :; : ;::::: :: :::::: ::: : : : :::: ::::~:}: :::::::;}[f:.. ~

7 pengene skal h entes på dagtid L~nnen er selvf~lgelig også et meget vigtigt sp~rgsmål for os. Det har v~ret f remh~vet på alle de skurm~der vi har haft, at nu må det s~rgsmål have en afg~relse. \4. ~ ~ 6 Disse overenskomstforhandlinger må betyde det afg~rende brud med den opfattelse, at en havnearbejder skal tjene sin l~n på overtid. Erkendelsen er ved at vokse frem blandt kammeraterne. Trucksf~rerne på terminalen tjener godt på årsbasis, _men som de selv siger, så skyldes det ikke en h~j timel~n, men en allerhelvedes masse timer. Det er aftnerne og det er weekenderne, kort sagt det er fritiden de har måttet ofre for at kunne tjene en anst~ndig l~n. Og disse folk har stevedore den uforskammetheö at tilbyde 80 ~re mere i timen. Siger og skriver firsindstyve ~re. Man er lamslået. For l~sarbejderne g~lder noget af det samme. Overarbejde, overarbejde og atter overarbejde. M~de kl s~ndag aften, m~de kl. 6 mandag morgen, m~de på alle mulige og umulige tidspunkter af d~gnet. Og vi siger ja, ja og atter ja. HVORFOR???????????. Er det fordi vi elsker vores arbejdsplads. Er det fordi vi hellere vil stå på kajen i snestorm og 12 graders frost en l~rdag aften, fremfor at sidde hjemme sammen med lillemor foran fjerneren. N E J. Det er fordi vi er n~dt til at danse efter arbejdsgivernes pibe, for at få en anst~ndig ugel~n med hjem. Vi kan ikke tjene vores penge på dagtig hernede. Og det er det lort der skal gennembrydes. Dette er for så vidt en fuldt ud tilstr~kkelig begrundelse for at kr~ve en rimelig forh~jelse af timel~nnen. Men herudover er der jo også den kendsgerning, at vi her i Århus har et efterslceb i forhold til havnearbejderne i f.ex. Esbjerg og K~benhavn. Hertil er der jo så kun at sige, at de åbenbart har v~ret lidt mere oppe på m~rkerne i andre havne. Men det kan jo ~ndres endnu. Horsens aktionere for 45. k[ på ve ntetid Et af de store sp~rgsmål ved denne overenskomst er jo også sp~rgsmålet om vores ventidsbetaling. Vi har rejst kravet. overfor vores arbejdsgivere om en rimelig godtg~relse for ventetid. Horsens har de de samme problemer, men de har nu besluttet at g~re noget ved sagen. Problemet har is~r v~ret aktuelt i forbindelse med indladningen af korn, hvor havnearbejderne til stadighed har måttet ventet på lastbiler. Onsdag d. 17/l blev dagen hvor havnearbejderne i Horsens sagde stop! Siden den dag er der ikke blevet lastet en_enesb:' kornbåd i Horsens. Kravet er 45 kr i ventepenge.

8 8 Vi må rette en varm kammeratlig tak til de engelske Havnearbejder der gennem sekretceren i National Port Shop Steward Commitee' Bob Parris -(Den Engelske Havne Talsmands Komit~), for det initiativ de har taget mod containerbådene. Vi vil også rette en. varm kammeratlig tak ~il kammeraterne i Esbjerg. Det er ikke f~rste gang st~tter os, og det er lige rart hver gang. Takkes skal også de ind og udenlandske havne, der har ringet og tilbudt deres st~tte bla. K~benhavn og G~teborg. Sekretcer Bob Parris fra Hull, England. ODEN F~LLES KAMP KN~KKBR V KKE FRSERNE FRSSERNE. Redaktionen har modtaget f~lgende brev: "Kcere havnearbejdere! Tusinde tak fordi far kunne vcere hjemme i Weekenden. Det er f~rste gang i et halvt år. Mor og jeg -gav far kaffe på sengen vi var alle så glade, og jeg fandt ud af at fars bil ikke var et arbej dsredskab, mor og jeg måtte nemlig også k~re med~ Peter 9 år. Ude i b~nnebådene er der nogen der påstår, at Slowly har vceret lidt. KVKLY H~rt om bord en sen eftermiddag. Den ene container siger bekymret til den anden: "Tror du vi når at komme i i dag?" Oliem~llen B~nnebåden land har svcere problemer. rejser sig kun langsomt over vandoverfladen. Hvad g~r vi, tcenker de?? Krogsgård har så i s amarbejde med stevedore planlagt at - k~re med spandlosning på de luger, hvor der ikke bliver suget. Så nu er stevedoren ved at klarg~re de gamle spande således at den gamle hcederkronede losningsmetode igen kan komme til cere og vcerdighed. HAVNBARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. Det laves af havnearbejdere på Århus Håvn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm~derne er åbne for alle havnearbejdere. Tid og sted står i hvert nummer. ~ Alle indlceg optages uden cencur. ndlceg til nr. ~~ 28 skal sendes til 0stergade 46 senest 25 februar. ~ l. '.""'\_ Nceste bladrn~de afholdes onsdag d kl. 20.oo ~'0stergade 46. Abonnement kan bestilles på HAVNEARBEJDERENS redaktion, 0stergade 46, 8000 Århus C.

-SUGERNE ENDNU EN GANG

-SUGERNE ENDNU EN GANG . "I NR24 SEPT.78.Ä.bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m -SUGERNE ENDNU EN GANG Der blev ud over den skriftlige aftale, indgået en mundtlig. Det var aftalen om, at der

Læs mere

Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark. Tekst 1. H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850)

Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark. Tekst 1. H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850) Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark Tekst 1 H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850) 1. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går. Du danske sprog, du

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der SOLITAIRE 2. juni 2003 Mogens Esrom Larsen Indledning. Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der kan sta en eller ingen pind i et felt, som pa guren er angivet som et

Læs mere

m Frederikberg- eller åbningspotpourriet rev 18/8 2012 Allan rev 28/8 2012 Kjeld rev 16/ 2 2012 - Alle Det var på Frederiksberg (Walter.

m Frederikberg- eller åbningspotpourriet rev 18/8 2012 Allan rev 28/8 2012 Kjeld rev 16/ 2 2012 - Alle Det var på Frederiksberg (Walter. m Frederikberg- eller åbningspotpourriet rev 18/8 2012 Allan rev 28/8 2012 Kjeld rev 16/ 2 2012 - Alle Det var på Frederiksberg (Walter.) Husker du vor skoletid, husker det så nøje du var i en kjole hvid

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vores Christian er rar og han hygger sig med far og I makker rundt i gammel skrot timevis vi unger har - hørt din stemme høj og klar så Shubidua kan

Vores Christian er rar og han hygger sig med far og I makker rundt i gammel skrot timevis vi unger har - hørt din stemme høj og klar så Shubidua kan Melodi gæt selv Fra den anden sid af grænsen der kom fandt den søster, der var født til sidst Han var ikke som de andre, han var helt sin egen mand, han var også pacifist Han var bidt af en computer, og

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

PF-Info december 2013

PF-Info december 2013 PF-Info december 2013 Så er vi sgu allerede ved at være der igen om ganske få dage står den atter på and, gås, flæskesteg, medister, brune kartofler, hvide kartofler, franske kartofler, rødkål, ris á la

Læs mere

Velkommen til Gedskovvej

Velkommen til Gedskovvej Velkommen til Gedskovvej Kære Vi vil gerne byde dig velkommen til dit afklaringsforløb på CUBA. Vi håber du bliver glad for at være her, og vi glæder os til at lære dig at kende. Inden du starter vil vi

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Anlæg løfter fiskekasserne

Anlæg løfter fiskekasserne Anlæg løfter fiskekasserne Thyborøn-trawler har været med til at udvikle et løfte-anlæg, der gør det let at stable 50 kilo tunge fiskekasser i lasten. Hermed slipper besætningen for de tunge løft, som

Læs mere

Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0%

Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0% Generel tilfredshed Ja rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 42 / 81% 8 / 15% 2 / 4% Ja Nogenlunde rigtigt Er du

Læs mere

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig.

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig. ~ aunt a,rbtjbtt tu J r30 juni 79 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn PROFITFRJESEREN ESBJERG SUGESTREJKE HOS DLG ESBJERG: Ja så må vi igen se hvordan arbejdsgi verne,

Læs mere

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja

Læs mere

http://www.termometeret.dk/administration/resultat... Side 1 af 7 19-11-200715:25:54

http://www.termometeret.dk/administration/resultat... Side 1 af 7 19-11-200715:25:54 Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 207 / 75% 64 / 23% 5 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 217 / 79% 52 / 19% 7 / 3% Ja

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster. www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95 " morten@mortenmusik.

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster. www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95  morten@mortenmusik. Smag for leg Tekster Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95 " morten@mortenmusik.dk Indhold Smag for leg!... s. 3 Friske Frede Fersken!... s. 4 Frugtsangen!...

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN VERENSKOMST 2014 2017 SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794596 2014-2017 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Interview med Christina Andersen. M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18. M: øhm du studerer? C: ja. M: hvor er du opvokset henne?

Interview med Christina Andersen. M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18. M: øhm du studerer? C: ja. M: hvor er du opvokset henne? Interview med Christina Andersen M: først skal jeg lige høre hvor gammel du er? C: 18 M: øhm du studerer? C: ja M: hvor er du opvokset henne? C: i Odense i hvert fald de første fire år yeees øhh hvor bor

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14 Beskeden Et manuskript af 10.y & x Fredericia Realskole 6. Gennemskrivning, oktober 2010 Side1af14 SC 1. EXT. PÅ VEJ TIL SKOLE DECEMBER DAG Maria (16)kommer cyklende på vej til skole. Hun ser Bolette ind

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse.

Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse. Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse. Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 6 / 75% 2 / 25% 0 / 0% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 126 / 76% 38 / 23% 2 / 1% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 126 / 76% 38 / 23% 2 / 1% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt Forlad arkivet Tilbage Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 126

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

Side 1 af 6 Generel tilfredshed Ja rigtigt Er du glad for at gå i skole? 35 / 56% 25 / 40% 3 / 5% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 35 / 56% 26 / 41% 2 / 3% Ja Nogenlunde

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Den grusomme jæger. Kim Fupz Aakeson, 2001 (4,5 ns)

Den grusomme jæger. Kim Fupz Aakeson, 2001 (4,5 ns) Den grusomme jæger Kim Fupz Aakeson, 2001 (4,5 ns) Der findes grusomme jægere. Ham her for eksempel. Hver eneste dag lader han sit store jagtgevær med en hel masse 5 patroner. Han siger til sin kone: Jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1 Fakkelbærer søges. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Taxa amok. Side 1 STOP! Bliv ikke taxichauffør! Man kunne i Taxa 4x35 s blad, Taxanyt juni 2011 læse, at jobcentrene ikke længere

Læs mere

EVA/IDA: cherrybombs. Tone Ottilie Frederiksen. tone

EVA/IDA: cherrybombs. Tone Ottilie Frederiksen. tone /: cherrybombs By Tone Ottilie Frederiksen tone SCENE 1. I EN HAVE. EXT. FORMIDDAG. Eva og ida sidder i en have i bare ben sammen i en havestol og hører musik i et fælles høretelefonssæt. Ida sidder halvt

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag den 27. september 2015. Også kaldet for den 17. søndag efter trinitatis. salmer: 392,414,365, 373, 26 Teksten der

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn:

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn: StilladsInformation nr. 116 - september 1015 side 9 manden Navn: Bopæl: Alder: Øgenavn / Kælenavn: Firma: Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse: ERFA-linjen morten Olesen 9260 Gistrup 39 år På dating.dk

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt BESAT Scene 1 INT. Skolegang. Dag. (15), (15), (15) og (15), kommer ud i skolegården efter time. De står med front mod hinanden og taler Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig,

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Min Hjernesmarte Sangbog

Min Hjernesmarte Sangbog Min Hjernesmarte Sangbog Indhold Alarmen i min hjerne.... 3 Amygdala-sangen.... 4 Arbejdshukommelsen er trang... 5 Hyldestsang til hjernen... 6 Hippocampus hoppedans... 7 Hjernens viskelæder... 8 Man kan

Læs mere

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os.

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os. KATINKA KATINKA Nu er det slut med ulykkelig kærlighed NS: Skriver noter med sort 1 Int - s STUE - Night Rødvinen drypper på gulvtæppet fra bordet. (29) og (31) sidder ved spisebordet midt i derses cesar

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

SCENE 2 - Institution

SCENE 2 - Institution SCENE 2 - Institution Vuggestuens garderobe. Lisbeth roder i glemmekassen. Pædagogen Paula kommer ind med en kande vand. Hun taler med engelsk accent. PAULA - Hej Lisbeth. LISBETH - Hej Paula, undskyld

Læs mere

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag Ren dag god dag Kom godt i gang ren dag god dag 1 Indhold Om Kom godt i gang hftet God rengøring betyder meget i hverdagen på en skole. Er rengøringen i orden, så har børnene gode vilkår for at lre noget.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del)

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del) ROLLER I det følgende er de fem roller. Inden de uddeles, skal du som spilleder folde valgmulighederne til de to sidste akter (højre kolonne) ind. Du klipper ved den stiplede linje (ca. halvvejs er nok)

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere