Kapitel 6. Luftangreb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 6. Luftangreb"

Transkript

1 Kapitel 6 Luftangreb De fleste oplysninger her er uddrag fra: Styrtet Ned af Dan Chr. Christensen, udgivet på Frihedsmuseets Venners Forlag. Bogen rummer et væld af oplysninger, hvorfor jeg varmt kan anbefale den til nysgerrige, der vil have et mere fyldestgørende billede. De allieredes bombetogter mod Tyskland foregik for det meste med overflyvning om natten af dansk territorium. Jeg (ÅS) befandt mig tilfældigt på en ferietur på det sydlige Lolland, da man bombede Kiel i et dagangreb. I mere end en time lød maskinernes brummen, og i hundredvis kom flyene med vingespids mod vingespids. De næste nætter kunne et ildskær ses på nattehimlen, trods afstanden. Kiel var i brand. Flere fly styrtede ned eller nødlandede, men selv om vi med lynets hast søgte ud til maskinerne i det svært fremkommelige, opdæmmede område, kom vi for sent. Tyske soldater kom før os. Vi fandt ingen spor af overlevende. Men selv om vi havde, tvivler jeg stærkt på, at vi havde været i stand til at skjule dem og få dem i sikkerhed til Sverige, dertil krævedes mere end god vilje, nemlig organisation og mange danskeres indsats. Men bombardementerne kostede de allierede dyrt. I løbet af krigen forulykkede omkring 300 fly over Danmark ved nedstyrtning eller nedskydning. Besætningerne udgjorde mere end to tusinde mand. Næsten et hundrede blev reddet af modstandsbevægelsen. 58 blev samlet op i Nordsøen af danske fiskefartøjer og sejlet til England. Men to hundrede blev pågrebet af danske eller tyske myndigheder undertiden efter tips fra lovlydige danske borgere, næste destination var fangenskab i Tyskland til krigsafslutningen allierede flyvere blev dræbt i dansk luftrum eller ved nedstyrtning i havet. De tyske natjageres effektivitet var beroende på, at de kunne starte fra flyvepladser bygget af danskere og blev dirigeret fra kommandocentralen Fliegerhorst Grove, det nuværende Karup. 101

2 Danske industrivirksomheder producerede avanceret udstyr til disse natjagere, hvilket bevirkede, at BOPA fik ordre direkte fra de allierede om at smadre disse fabrikker. Neutrofon, Torotor og Always er nogle af eksemplerne på dette. Danmark var således en aktiv og særdeles vigtig brik og støtte for tyskerne i luftkrigen, og det officielle Danmark (Samarbejdspolitikerne) placerede Danmark som en tysk vasalstat med få civilt ulydige borgere. Nutidens unge kan meget vel få indtryk af, at den danske befolkning gik rundt i evig frygt for luftangreb og at disse, havde et langt større omfang, end de havde i virkeligheden. Flertallet af luftalarmer skyldtes overflyvninger. Beskadigede fly smed ofte deres resterende bombelast, sædvanligvis på øde steder for at spare bensin og for bedre at slippe helskindet hjem igen. Oversigt for alle besættelsesårene: Luftangreb blev udført mod: 1. militære mål: Lufthavnene ved Ålborg og et enkelt angreb mod Nyborg 2. industrielle mål: Burmeister & Wain i København 3. tyske politihovedkvarterer i Odense Århus og København 4. tog Civile danske ofre 1. Ålborg: 1 person 2 børn dræbt 2. B & W: syv personer dræbt, 26 såret 3. Shellhuset Den franske Skole 13 voksne og 86 børn blev dræbt på skolen, andre steder i byen dræbtes 11 voksne og 2 børn. På Shellhuset skal omkring 100 personer, tyskere og danske fanger have mistet livet. 2 medlemmer af Danmarks Frihedsråd undslap. 5 måske 6 fly 9 flyvere gik tabt. Gestapos Hovedkvarter i Århus bombes af RAF; 102 B&W 89, 104, 130, 222, , 243, 246, 256, 259 BOPA 65, 96, 180, 184, , , , , Frihedsråd 226, 236

3 100 tyskere og 17 danskere omkom. Gestpos Hovedkvarter i Odense bombes. 4. Dræbte og sårede ved luftangreb mod tog: DSB Lokomotivpersonel: 12 dræbte 4 såret Civile: 45 dræbte 64 såret Angreb på Ålborg danske reaktioner Ålborgs lufthavne var strategisk tyskernes vigtigste støttepunkt. Herfra startede de den hidtil største luftbro til Norge. Der hersker ingen tvivl om, at havde Den danske Hær villet og kunnet sinke tyskernes brug af lufthavnene med blot 12 timer havde okkupationen i Norge fået et ganske andet forløb, havde måske endda slået fejl. Et godt eksempel er tyskernes bombning af fæstningen Oscarsborg i Oslofjorden. Herfra havde man sænket det tyske krigsskib Blücher, men blev til gengæld bombet en time senere af fly, som var startet fra Ålborg. Lufthavnenes betydning belyses bedst ved de gentagne engelske angreb på trods af de store tab, man led. De engelske maskiner blev observeret allerede, da de kom ind over dansk område, således at når de var i nærheden af målet, stod tyskerne grydeklar ved de danske luftværnskanoner, som den danske hær havde foræret dem som tak og gengæld for god behandling. 9 engelske maskiner gik tabt. Beboerne i Pandrup blev noget duperede, da to engelske flyvere kom spadserende ind i landsbyen og spurgte beboerne: «Please! do You speak english?» Ustyrlig nysgerrighed? Politimesteren i Ålborg var forfærdet over folks letsindighed under angrebene, de stod ikke blot på gader stræder altaner, men også langs havnefronten aldeles ubeskyttede mod maskingeværild luftværnets granatsplinter og evt. bomber. Han indførte derfor udgangsforbud fra ni aften til kl morgen. Folk blev opfordret til at lade deres lejligheder og huse stå uaflåsede af hensyn til redningsmandskabet. Hvor utroligt det end kan lyde, var tyverierne minimale. Men ikke mindre end mennesker forlod byen, hvorfor en ledig seng i omegnen blev en mangelvare. Da skolerne igen åbnede manglede to tredjedele af eleverne de var på landet. Neutrofon 237 Torotor 237 Always 237, 241, 246, 367 Den franske Skole 108, 111 Gestapo 12, 18, 21, 108, 173, 239, 249,

4 Nyborg Et eller to fly nedkastede bomber hvad målet var, er uopklaret. Det kan have været færgelejerne eller oliedepoter. Skaderne var ubetydelige og der var ingen ofre. Burmeister & Wain 1943: 27. januar; B&W bombes af RAF En afdeling på otte Mosquitomaskiner fløj ind over Vestjylland, fortsatte over Sydfyn og Sydsjælland og steg op til stor højde ude over Østersøen. Her slog de motorerne fra og satte i et svæv kursen direkte mod København. Flyene havde igen slået motorerne til, da de fløj ind langs Amagers kyst. Målet for angrebet var Burmeister og Wain på Christianshavn, en fabrik, der producerede dieselmotorer til ubåde. Samtidig med, at angrebet fandt sted, forespurgte man i det engelske underhus, hvor længe vil den engelske regering tolerere, at B&W fremstiller motorer til tyske ubåde? Man må sige, at svaret faldt ret prompte. Der er skrevet en meget levende og meget spændende beretning om flyvernes livsfarlige tur, som foregik i et modbydeligt vejr med en meget ringe sigt, som blev næsten katastrofalt dårlig, da vindspejlene isede til. Men netop fordi de strøg hen over Nordsøens bølgetoppe, nåede de uset den jyske Vestkyst. Hver maskine havde fire bomber á 250 kg. På Christianshavn og Islands Brygge faldt 32. En del af de bomber, der faldt i boligområdet var tidsindstillede, hvorfor store boligområder blev evakueret. Den materielle skade på B&W var to millioner kroner. Skaderne udenfor værftet beløb sig nogenlunde til det samme. Efter at have fejet glasskår sammen i et par dag kunne virksomheden fortsætte som før. Sabotageorganisationen BOPA foretog flere vellykkede aktioner mod B & W, Christianshavn, BURWAIN og skibe på B & W s skibsværft på Refshaleøen. Ved disse aktioner blev de mest sårbare og de for produktionens mest betydningsfulde installationer sat ud af drift i længere tid. 104 B&W 89, 102, 130, 222, 236, 237, 243, 246, 256, 259

5 Uden al tvivl har danskerne sandet, at den billigste og mest effektive måde at bekæmpe de tyske terrorister på, var ved sabotage. Englændernes begrundelse for bombardementet var de tyske ubådes og luftbombardementernes effektivitet, som bragte England på randen af sammenbrud. Sænket skibstonnage: september 1939 juni 1940: 2 millioner t. skibstonnage; juli 1940 december 1940: 2,5 juli 1941 december 1941: 1,5 januar 1942 juni 1942: t. mere end 1000 skibe. Danmark afleverer uden sværdslag 6 motortorpedobåde for kul (siger man) på dette tidspunkt, hvor England er i knæ. Kunne man ikke have sejlet dem til Sverige? Forsøgte man? Kunne man ikke have smadret dem? Sølle 60 kg. trotyl, ikke mere end hvad en mand selv med krykstok, kan bære under den ene arm, blot anbragt de rigtige steder, havde været nok. Hver anden danske sømand, der sejlede for de allierede, mistede livet. Havde vore søfolk ikke sejlet for de allierede, havde vi da fået krig med England? Spillede politikerne hasard? Hvis de gjorde, hvad var baggrunden? Hvad var deres motiv? Kan udleveringen af 6 motortorpedobåde tolkes som andet end en handling til gunst for tysk krigsførelse og med det danske folks ve og vel som indsats? Risikerede Danmark, at komme i krig også med England? Propaganda tysk censur De danske aviser fik tilladelse af den tyske censur til at udmale englændernes meningsløse bombardement af en åben by og dens danske civilbefolkning, og hvor elendige englænderne var til at ramme målet. Det skortede ikke på dramatiske billeder fra beboelsesejendomme, en sukkerfabrik og en lommetørklædefabrik, som stod i lys lue, men det blev kun lige blev nævnt, at naboejendommen til Sukkerfabrikken også var ramt. Selv den største dumrian vidste, at denne nabo var B&W. 105

6 Billederne er fra Islands Brygge i København. Bombardementet var det sidste, som de allierede rettede mod industrianlæg i de besatte lande. Bombardementerne i Holland og Frankrig havde så mange civile ofre, at man frygtede befolkningen skulle tage afstand fra de allierede. En anden virkning blev, at danskernes holdning til sabotage ændredes enhver med lidt fornuft kunne se, at sabotagen var den billigste løsning. 32 bomber a 250 kg.! 8000 kg. blev droppet BOPA standsede produktionen i måneder med 90 kg Første fly i angrebsbølgen udløste sine bomber to sekunder for tidligt, de faldt derfor alle på Islands Brygge i beboelsesejendomme. Alle fire bomber var tidsindstillede, én blev fjernet af dansk militær. Bomberne fra fly nr. to og tre faldt i og ved sukkerfabrikken, de fire sprang straks, tre blev demonteret. Den sidste blev sprængt i maskinhallen, som blev ødelagt. De fire bomber fra maskine nr. fem ramte damperen Baldur, et tag og værftets arkiv. Bomberne fra fly nr. seks var alle tidsindstillede, de blev bortsprængt, hvorved drejerværkstedet og Christianskirken blev beskadiget. Bomber fra fly nr. syv og otte faldt i havnen, to ramte Knippelsbro og lommetørklædefabrikken. En engelsk maskine ramte ledninger ved Holbæk og styrtede ned. Begge flyvere blev dræbt. Tyskerne meddelte, at de havde skudt ni maskiner ned, altså en mere, end der var startet fra England. De beskyldte englænderne for at have skudt på danskerne med maskingeværer og maskinkanoner. 106

7 Vor oplevelse af bombardementet Hjemme er vi klar til aftensmaden, da vi hører flyvemaskinemotorer, der går for fulde omdrejninger, vi styrter til vinduerne, og fra vor fjerde sal ser vi fire fem maskiner drøne forbi, men Royal Air Forces mærker på flyenes sider nåede jeg dog at opfatte i farten. De susede forbi lige over vore hoveder. Det så ud, som om de fløj nede mellem hustagene, men selvfølgelig har de været højere oppe, måske i en højde af meter. Sirenerne startede deres gennemtrængende hylen, og luftværnsskyts satte i med sin skratten, blandet med lyden fra maskinkanoner og nogle høje hule drøn. Kan det være bomber? Granatsplinter klirrede mod gadens asfalt, men ingen ænsede det; på trods af, at granatsplinter er uhyre farlige, de flænger, flænser igennem alt, de lemlæster. Krigens farer, dens alvor, var endnu ikke gået op for os danskere, engelske bomber har adresse, de er rettet mod tyskerne, os gør de ingenting. Ingen tænkte på at søge i beskyttelsesrum, det var jo vore venner englænderne, der bombede, os gør de ikke fortræd, vi er danske, vi har ikke gjort noget, vi er neutrale. Vi er ikke med i krigen. Vor nysgerrighed, vor uvidenhed, vor viden om krigens sande væsen var ukendt land for os, og endelig var vi vel udstyret med de samme mærkelige, psykologiske mekanismer som alle andre; en overbevisning om at ulykkerne ville ramme alle andre, blot ikke lille mig. Velsagtens en del af forklaringen på, at man igen og igen har kunnet drive soldater ud i den visse død. Maden blev hurtigt slugt, vinduerne stod åbne, og snart kunne vi høre folk diskutere de sidste rygter. Afblæsningen kom, en lang hyletone, og så drog jeg ind mod byen. Der var sort af mennesker i alle aldre, og snart var der en veritabel trafikprop, brandbiler og ambulancer for hylende af sted, kursen var mod Islands Brygge og Christianshavn. En kvælende, sort røg væltede mod aftenhimmelen, det var sukkerfabrikken og en lommetørklædefabrik, der brændte, og senere kunne vi se et ildskær, der hvor udenrigsministeriet ligger i dag. Men det var umuligt at få klar besked. Ingen var dog i tvivl om, at flyene havde kastet bomber. Royal Air Force 130, 131,

8 Kommentar Under krigen og senere har jeg haft den opfattelse, at vi ved at udføre sabotage skånede den danske befolkning for luftbombardementer. Kendsgerningerne er dog, at de allierede ved blandt andet luftbombardementer af Philips Fabrikkerne i Holland og Renault fabrikkerne i Frankrig påførte civilbefolkningen så store tab, at de allierede frygtede, at befolkningens vrede ville blive så stor, at den videre krigsførelse ville ske uden folkelig støtte. Derfor besluttede de allieredes overkommando at stoppe bombning af industrier i alle de besatte lande. Bombardementet af B & W blev det sidste mod industrimål. Gestapo - Shellhuset Den franske Skole - marts 1945 R.A.F. bomber det tyske politis hovedkvarter i København - Her bringer jeg kun nogle få hovedpunkter af selve angrebet. Den øverste ledelse af modstandsbevægelsen var i den største fare for at blive tilintetgjort fuldstændigt. Flere medlemmer af Frihedsrådet sad arresteret på Shellhuset, og da store dele af regionsledelserne var sat ud af spillet, frygtede man, at tyskerne nu var i stand til at lamme hele modstandsbevægelsen. Derfor bad denne de allierede om at bombe Shellhuset. Et fly i første angrebsbølge styrter ned i en skole med børn. Den største katastrofe i Danmarkshistorien? Gestapo lammet? Men til hvilken pris? Jeg holdt møde på Grundtvigsvej med én af gruppelederne om den forestående sabotage mod radiofabrikken Always, da fly med rasende fart suser hen over vore hoveder. Dumpe drøn lyder. Jungletelegrafen melder: «De har ramt en skole.» Hvad er sket? Op på cyklen og af sted. En katastrofe uden fortilfælde i Danmark, men også med en befolkning, der desperat gjorde sit yderste for at hjælpe i nødens stund, var et af bombardementets resultater. Kalkstøvet og røgen fra brandene var kvælende. Selv ved den mindste anstrengelse pustede, stønnede og gispede vi for at få luft. Mænd og kvinder strømmede til. 108 Gestapo 12, 18, 21, 102, 173, 239, 249, 353 Den franske Skole 102, 111

9 Uden at tænke på den risiko, de løb, trængte de ind i ruinerne, hvor hele mure endnu stod og vaklede. Det halve af bygningen var styrtet ned, højt oppe på en trappeafsats stod en ældre nonne. Det meste af hendes tøj var flået af. Bad hun om hjælp til sig selv? Nej. Hun råbte ned, hvor hun troede børn lå begravet under murdyngerne. Om det var bagved eller ude til siden, aner jeg ikke. Det brændte og enhver tanke om at nærme sig det flammende båls kvælende røg var på forhånd udelukket. Heden var uudholdelig. At orientere sig, at se ud, var næsten umuligt for murstøv og røg. Hurtigt formerede vi kæder, så snart et barn var gravet fri, var der andre, der løb ud med det til folk, der bragte det på hospitalet. I begyndelsen på alt, der bare kunne trille. Mange bybude dukkede op, deres trehjulede ladcykler var velegnede ambulancer. Med de bare næver hev og sled vi i murbrokker, i bjælker, i brædder, og snart var vore hænder et sørgeligt syn, vi rev os på søm, på glas osv. Men værst var kalkstøvet. Vi hev efter vejret. Nu var brandfolk dukket op, men de forsvandt lige så hurtigt igen. Første bølge af brandfolk skulle blot finde frem til, hvor og hvordan man bedst kunne sætte ind. De næste brandfolk dirigerede os, og der begyndte at komme system i tingene, alle gjorde deres yderste. Vi masede med en dør, længe, alt for længe; en brandmand kom til, med få slag fra sin økse sprang døren op, så nemt var det, når man altså kunne. Børn lå under en mur, bjælker blev vristet løs rundt om for at blive stukket ind som løftestænger; igen blev vi dirigeret af et par brandmænd, et par piger blev trukket ud, den ene brandmand spørger: «Kan I holde lidt endnu?» Han kravler ind, vi er ved at segne, men folk strømmer til og løfter løfter, han trækker et barn lidt ud; et barnehoved med et par meget store øjne kommer frem. Han løfter stille armen, giver tegn til, at vi godt kan sænke muren ned igen. Pigens øjne er rolige, hun ved, at hun skal dø. En kvinde kravler hen til barnet, snakker til hende og stryger hende over håret. Nu bliver der råbt efter folk, som vil kravle ned i kældrene. Nonner bringer børn frem, vandet driver af dem, de er ved at være færdige, de har brugt alt, hvad de har i sig og lidt til. 109

10 Vand og gas var strømmet ud i nogen tid, man skal bruge vand til slukningen, så det er ikke bare at lukke, men gasledningerne er afbrudt nu. Da vi kravler ned, bliver det sagt igen og igen, «pas på gas». Børn bliver stadig bjærget fra kældrene, men ikke ret mange. De fleste børn var ude på gangene, på vej ned ad en trappe, da alarmen lød, samtidigt med at fly og bomber faldt. Om mine fornemmelser er rigtige, ved jeg ikke, da man jo intet kunne se, men jeg anede ligesom en skakt. Stedet, hvor trappen med de mange børn havde været. Hvor længe jeg arbejdede i ruinerne, aner jeg ikke, næppe mere end nogle få timer, en måske to, man orkede simpelt hen ikke mere. Der strømmede jo også hele tiden friske folk til. Men brandfolkene blev ved. Deres indsats var simpelthen formidabel. Jeg var og er stadig fuld af beundring og taknemmelighed over deres effektivitet, deres dygtighed og over deres helhjertede indsats. Derfor, når man i vore dage fra politisk hold snakker om privatisering af vore offentlige redningsvæsener, er jeg konsekvent imod, uden disse brave redningsfolk havde katastrofen kostet endnu flere uskyldige børns liv. Civilforsvar luftmeldetjeneste Omsider kom de fleste af landets sirener til at virke. Da de blev afprøvet hver dag kl. 12 stillede alle velhavere deres ur aldrig før har Danmarks ure gået så præcist. Et civilforsvar med indkaldt personel og div. katastrofemateriel opstod, alt mere eller mindre på frivillighedens basis. Danske kvinders Beredskab i daglig tale med absolut fejl adresse til de finske lotter besmykkede de sig med tilnavnet Lotte. Muligvis og sandsynligvis øver jeg dem uret med denne beretning: De frivillige som havde deltaget i redningsarbejdet ved Den franske Skole blev tilbudt forplejning og førstehjælp i et nærliggende teater. Vi fik nogen forplejning, men først og fremmest vand. Uanset hvor meget vi havde børstet vort tøj stod kalkstøvet alligevel ud i en sky. Fysisk var vi i bund, psykisk var vi slået ud stemningen var trykket depressionen var fremherskende. Nogle Lotter sørgede godt for os og fik endog tid til trods travlheden at forbinde vore hænder. Nogle enkelte af dem var nogle forfærdelige overklasseløg, de var mere optaget af at tage sig ud og føre sig frem. Kan alle se mig? Kan alle høre mig? Er jeg ikke dejlig? Var make up en i orden? Sad sømmene på silkestrømperne lige? 110 Civilforsvar 80

11 De fjollede forvirrede rundt og lavede ikke andet end rav i den. De ligefrem konkurrerede om at stå på scenen og sende meddelelser ud til de ulykkelige forældre om, hvem der var dræbt, og hvem, der var fundet. Deres affekterede, hellerupske papegøjesnak vidnede tydeligt om hvorfra de kom. Dette var deres store dag på scenen i rampelyset. Denne karakteristik er nok ganske rammende, da uniformering og rekruttering vidnede om, at det centrale for disse småborger - fruer var underholdningsværdien. Nu skal man dog ikke lige glemme, at ude i kulisserne sled mange djærve lotter ubemærket for at hjælpe bedst muligt. Men de «krukkede» kunne jeg nu godt have unværet. Over det ganske land var ca. 800 luftmeldeposter bemandet overvejende med frivillige. Efter katastrofen på Den franske Skole, blev luftmeldetjenesten kritiseret for at have svigtet i og med, at man ikke i tide havde slået alarm. Man undskyldte sig med, at tyskerne havde forbudt alarmering. I bunkers i beskyttelsesrum 1940 I København og de fleste byer blev pladser og parker forsynet med bunkers og dækningsgrave. 900 bunkers i København; i Tivoli indrettedes tilflugtsrum til Lød Luftalarmen ved nattetide var det kun ganske få nattevandrere, der søgte beskyttelse dér. De var uopvarmede forsynet med hårde træbænke og ulækre, da flere brugte dem i mangel af offentlige toiletter. På grund af den herskende bolignød og at ingen kendte dagen i morgen fandt mange unge her et sted, hvor de kunne lade deres seksuelle lidenskaber få afløb i en mere end uromantisk hyrdetime. Flere billeder viser danskere i fuld galop på vej til beskyttelsesrummene i dagtimerne men det er som så meget andet ikke, hvad jeg husker. Danskerne er flegmatiske lidt kropsdovne og veludstyret med en overdreven optimisme her går det godt. Hvis man gik i bunkers eller beskyttelsesrum var det primært, hvis en ordenshåndhæver i form af en betjent med føl var i sigte. En bøde virkede afskrækkende og satte fart i selv de sløveste. 111

12 Om natten var det mere end en overvindelse at forlade den varme dyne og gakke ned i kulden. Skær af formildende romantik manglede så absolut husvagter forsøgte med mere eller mindre held med sin myndighed som ballast i armbindet og udfoldelse af diplomatiske evner at få alle væk fra dynen og ned på træbænken i kulden. Nogle havde klunset tæpper, lænestole og divaner, men træbænke var de fleste dømt til. De mange alarmer til tider gjorde, at man var snydesøvnig og børnene sad i skolen ret op og ned og sov. Men trængslerne skabte et vist sammenhold og snakken gik. Der var altid mindst én, der vidste præcist, hvad der skete. For mig var denne pølsesnak bedre end en sovepille. En familiefest havnede i kælderen og alle var hurtigt enige om, at når man nu var begyndt kunne man lige så godt fortsætte i kælderen. At familien hentede resterne fra middagen og gavmildt uddelte de igennem lang tid opsparede bajere og sprut, fjernede straks enhver modstand. Det blev en ret så munter luftalarm. Medens bygningen af beskyttelsesrummene fandt sted, befandt mange byers pladser sig i et uoverskueligt rod. Mange blev fjernet efter krigen, men hvis du kigger ind i parker og anlæg, kan du stadig finde resterne af dem. 112

Faren fra luften. Luftangreb og luftværn under besættelsen. Frihedsmuseet

Faren fra luften. Luftangreb og luftværn under besættelsen. Frihedsmuseet Faren fra luften Luftangreb og luftværn under besættelsen Frihedsmuseet Luftkrigen i Europa Britisk Lancaster-bombefly under et angreb på Bremen den 21. marts 1945. I krigens sidste tid blev der nedkastet

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Dorothy 02.05.15 Under 2. verdenskrig var England ikke uvenner med Danmark, de to lande var ikke i krig med hinanden, og så skulle man ikke

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker 1. Med vilje at forårsage fysisk skade på en selv, som følge af impulsive handlinger Tanker om at springe ud fra et højt vindue Tanker om at springe

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern.

RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern. RAF Gravene i Tarm. Flystyrt omkring Tarm og Skjern. En Lancaster bombemaskine havde den 13. marts 1945 været på mineudlægningstogt over Kattegat. Da flyet var på vej tilbage mod basen i England, blev

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ærede gæster - mine damer og herrer!

Ærede gæster - mine damer og herrer! 4. maj kollegiet i Aarhus. Dette foredrag har vi fået lov at udgive, og det siger vi naturligvis tak for! En historisk drama i en lille del af vores familie! 4. maj 2004 Ærede gæster - mine damer og herrer!

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Kapitel 13. 6. december Planen

Kapitel 13. 6. december Planen Kapitel 13. 6. december Planen På et advokatkontor i København Vi gik alle sammen indenfor i advokatens kontor. Her var også de to advokater, som havde været med under afhøringerne af Sven og jeg. Elverkongen

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Djævlespejlet. Skæbnefortællinger samlet og fortalt af. Søren & Morten Ellemose

Djævlespejlet. Skæbnefortællinger samlet og fortalt af. Søren & Morten Ellemose Djævlespejlet Djævlespejlet Skæbnefortællinger samlet og fortalt af Søren & Morten Ellemose Alarmen Det var tidligt om morgenen. Mere sikkert kunne man ikke fastslå tidspunktet for alarmen. Det var europas

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Kilder til Tyskertøser

Kilder til Tyskertøser 1. ORDLISTE: Vigtige ord FELTMADRAS/TYSKERTØS: Under besættelsen den folkelige betegnelse for en kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at forbryde sig mod den nationale

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket.

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket. For eller fordi For er en forklaring, dvs. en hjælp til at forstå det, der sker i helsætningen. Fordi er en årsag eller en intention, som tidsmæssigt ligger forud for helsætningen. 1) Der havde været nogen,

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

Besættelsen lang udgave

Besættelsen lang udgave 1 Kold nat for 100 paa Aarhus H Sådan lød overskriften på forsiden af Aarhus Stiftstidende den 28. september 1943. En kold aften sidst i september 1943 oplevede 100 mennesker på egen krop, at spærretiden

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Gustav og jeg skulle ud og flyve kaneflyvning, hvor vores haler ville være flettet sammen som en kane. Det var en svær flyveøvelse i sådan et vejr.

Gustav og jeg skulle ud og flyve kaneflyvning, hvor vores haler ville være flettet sammen som en kane. Det var en svær flyveøvelse i sådan et vejr. Kapitel 20 Gustav og jeg kiggede på hinanden. Det var vist tid til lidt drageflyvning. Diskret trak vi os væk fra selskabet, op til et lille loftskammer for at planlægge hvordan vi skulle gribe sagen an.

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere