Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

2 hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio. Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært resultat Resultat før renter og skat (EBIT) Resultat af finansielle poster (310) (117) (24) (43) (49) Resultat før skat Koncernens resultat efter skat Årets resultat (ekskl. minoriteter) Balance Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Antal medarbejdere ultimo Anlægsinvesteringer, materielle Udviklingsomkostninger, inkl. aktiverede Rentebærende nettogæld Resultat før skat i pct. af nettoomsætningen 5,0 % 8,2 % 9,6 % 9,3 % 10,1 % Egenkapitalens forrentning 6,6 % 10,5 % 12,5 % 12,7 % 14,2 % Soliditet 49,8 % 50,8 % 52,6 % 52,0 % 49,9 % Definition af nøgletal Egenkapitalens forrentning: Soliditet: Koncernens resultat i pct. af gennemsnitlig egenkapital inkl. minoritetsinteresser. Egenkapital inkl. minoritetsinteresser ultimo i pct. af samlede aktiver.

3 NETTOOMSÆTNING % årlig vækstrate RESULTAT FØR SKAT % årlig nettoomsætning DKK mio DKK mio ,6 13, ,0 10,4 9, ,1 9,3 9, ,2 5, EGENKAPITAL OG MINORITETSINTERESSER Egenkapitalens forrentning UDVIKLINGSOMKOSTNINGER % af nettoomsætningen DKK mio DKK mio ,2 4, ,2 12,7 12,5 10,5 6, ,5 4,4 4, ANLÆGSINVESTERINGER, MATERIELLE DKK mio ANTAL MEDARBEJDERE Antal

4 UnIverSIty Of SOUtHern Denmark, the faculty Of engineering Established in 2006 by a merger between Odense Engineering College and the University of Southern Denmark. In brief The Faculty of Engineering at the University of Southern Denmark educates engineers who deliver innovative, research-based, and application-oriented solutions to technical and management related challenges. In addition, The Faculty of Engineering is a sought after choice for in-service and supplementary education in both private companies and public authorities. The activities of the faculty are continuously strengthened by a close interaction with the business community, universities, and other partners around education and research. Today, the faculty offers seven Master of Engineering educations, eleven Bachelor of Engineering educations, one access course, three Diploma degrees and a Masters degree. Find out more at Why we have chosen to provide a team for Grundfos Challenge For the Faculty of Engineering, Grundfos Challenge is a welcome initiative, characterised by a high degree of professionalism. The initiative is fully in line with the University of Southern Denmark s objective of entering into a continuous and dynamic cooperation with the business community. Especially because such a cooperation involves a mutual exchange of knowledge, experience and technology. Grundfos Challenge will definitely be an instructive experience, for our students, who will develop their insight into a variety of aspects of working as an engineer. At the same time, the Faculty of Engineering looks forward to increasing the outside world s positive impression of its educations and the associated close relationship with the business community through its participation. Grundfos ChallenGe / WHO IS WHO 39 milepæle februar Grundfos åbner ny fabrik i San Luis Potosi, Mexico. 3. marts Grundfos løfter sløret for Innovation Intent. 7. marts Grundfos mere end pumper, en historisk fortælling om Grundfos, skrevet af Olav Ballisager, udkommer. 11. marts ALPHA2-cirkulationspumpe vinder Energy+-prisen i to kategorier. 30. marts Danske studerende udfordres i Grundfos Challenge. 13. maj Fejring af 40-års-dagen for Grundfos åbning af det første fleksværksted. August Etablering af elektronikfabrikken i Wahlstedt, Tyskland. 9. september Grundfos køber jord til ny fabrik i Serbien. 13. september Grundfos modtager hæderspriser for engagement i EXPO-udstillingerne. 30. september Grundfos-prisen 2008 uddeles til professor Anne Strunge Meyer, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet. 15. oktober Grundfos BioBooster sælger første spildevandsanlæg til udlandet, Hoogesteger BV, Holland. 23. oktober Grundfos står i spidsen for klimakonference i Beijing. 21. november Grundfos Rusland modtager Hans Kongelige Højhed Prins Henriks æresmedalje. 11. december Grundfos køber pumpevirksomheden Yeomans Chicago Corporation.

5 indledning 5 Forord BERETNING 9 Økonomi 9 Pumpemarkedet 12 Produkter og teknologier 15 Indkøb, produktion og logistik 15 Organisation og lederskab 18 Corporate Social Responsibility 22 Grundfos New Business 25 Fremtiden 26 Poul Due Jensen s Fond 2008 LEDELSES- og selskabsstruktur 30 Ledelsesstruktur 31 Selskabsstruktur 32 Koncernbestyrelse og -direktion ØKONOMISKE FORHOLD 36 Regnskabsberetning 39 Finansielle oplysninger 40 Anvendt regnskabspraksis 45 Ledelsespåtegning 46 Den uafhængige revisors påtegning 47 Resultatopgørelse 48 Balance 50 Egenkapitalopgørelse 51 Pengestrømsopgørelse 52 Noter til regnskab 60 Resultatopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 61 Balance for Poul Due Jensen s Fond 62 Egenkapitalopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 63 Noter til regnskab for Poul Due Jensen s Fond 65 Resultatopgørelse i euro 66 Selskabsoversigt 67 Ejerskabsstruktur 68 Grundfos kort fortalt 71 Historiske milepæle for Grundfos-koncernen ÅRSRAPPORT

6

7 F o rord 2008 blev et usædvanligt år for Grundfos-koncernen. Væksten i salget er indfriet, og positionen som en af verdens absolut førende inden for højteknologiske pumper og pumpesystemer er ganske vist uanfægtet. Men forretningsbetingelserne over året har været svingende og på det seneste turbulente. Omsætningen er i 2008 steget med DKK 2,2 mia. til i alt DKK 19,0 mia., hvilket svarer til en fremgang på 13,1 pct. Omsætningsvæksten var størst i første halvdel af året og klart svagere i årets sidste måneder. Årets resultat før skat er på DKK 959 mio., hvilket er noget lavere end i 2007, hvor resultatet før skat udgjorde godt DKK 1,4 mia. Den lavere indtjening skyldes dels udefra kommende forhold med stærkt svingende efterspørgsel over året og faldende kurser på de udenlandske hovedvalutaer. Desuden har den bratte opbremsning i verdensøkonomien gjort det nødvendigt at omstille og tilpasse visse aktiviteter inden for et kort tidsrum. Væksten i salget har været synlig på alle områder. Fx kan nævnes Rusland med 25 pct., Kina med 22 pct., Indien med 16 pct., 13 pct. på det tyske marked, hvor især energirigtige cirkulationspumper har vundet indpas, og endelig er den organiske vækst på 12 pct. i USA også tilfredsstillende. Men Grundfos må konstatere, at festen nu er slut. Vi indretter os efter en verden, der befinder sig i en alvorlig recession, og hvor det værste måske endnu ikke er set. Vi lancerede i 2008 et Innovation Intent, der satte nye og udfordrende mål op for hele organisationen. Grundfos vil yde et bidrag, så befolkningstilvækst, urbanisering og den deraf øgede efterspørgsel efter bedre boligkomfort og renere vand ikke betyder unødvendig rovdrift på naturens ressourcer. Vi øger fokus på forretningsudviklingen, og vi har klargjort en effektiv globalisering ved at styrke Research & Development-organisationen i Kina. Desuden er større salgsregioner med fokus på cross-border-kompetencedeling etableret, heriblandt en såkaldt STAR-region med fokus på verdens vækstmarkeder og -økonomier. Grundfos har sat sig for at fokusere yderligere på kundernes behov. Det betyder et større partnerskab og et skarpere blik for deres behov nu og fremover. Produktionen er også yderligere globaliseret. Sidste år etableredes ny fabrik i San Luis Potosi i Mexico, en spildevandsfabrik i Suzhou, Kina, og et nyt fabriksbyggeri i Serbien er planlagt. Grundfos vision for de kommende år er fortsat at udvikle sig i retning af større bæredygtighed på alle forretningsområder. Det gælder fra design af bæredygtige produkter med lavest mulig livscyklus-omkostning til en stadig faldende CO 2 - belastning pr. produceret og solgt enhed. Vi satser stærkt og målbevidst på, at Grundfos forbliver førende på cleantechpumpeløsninger til grønne og energirigtige bygninger, og på, at Grundfos bliver en af verdens førende på innovative systemløsninger, der forsyner verdens voksende befolkning med kvalitetsvand til en konkurrencedygtig pris. I slutningen af året mærkedes finanskrisens negative effekter. Og udsigterne for 2009 er naturligvis påvirket af den nuværende finansielle og økonomiske krise verden over. I lyset af den generelle usikkerhed, som finanskrisen har medført, er det påkrævet at fokusere yderligere på styring af omkostningsudvikling, driftskapital og investeringsniveau, så vi kommer helskindet ud af krisen. Det kræver hårdt arbejde. Grundfos insisterer dog på at se mulighederne og ikke kun at fokusere på begrænsningerne. Blandt andet sætter vi kræfter ind på nye markeder, hvor der er stort vækstpotentiale for energi- og miljørigtige produkter. Mange steder er der politisk vedtaget store vækstpakker, der kan medføre investeringer i infrastrukturprojekter som spildevandsanlæg og vandforsyning. Her kan Grundfos spille en stor rolle med renere og mere energivenlige produkter. Denne overordnede vision stemmer overens med klimadagsordenen, der er sat for 2009 i anledning af FN s klimakonference i København i december. Verdens politiske ledere skal finde holdbare svar på klimaudfordringerne, og det sker bedst i samarbejde med engagerede borgere, organisationer og virksomheder. Grundfos ser frem til at medvirke og holder fast i målsætningen om at tilbyde de mest bæredygtige og energivenlige løsninger. Det vil vi gøre ved at involvere kunder, leverandører, samarbejdspartnere og vores cirka medarbejdere. Uden dem skabes ingen varige, bæredygtige resultater. Vi ser frem til udfordringerne i 2009 og takker for indsatsen og samarbejdet i Niels Due Jensen Koncernbestyrelsesformand Carsten Bjerg Koncernchef ÅRSRAPPORT

8

9 B E R E T N I N G

10

11 Ø ko n omi Vækst i omsætning Grundfos-koncernens omsætning steg i 2008 med DKK 2,2 mia. eller 13 pct. til DKK 19,0 mia. Stigningen i omsætning er lidt over den budgetterede stigning på cirka 9 pct. og er dermed tilfredsstillende. Væksten i omsætning har været relativt konstant i løbet af året, dog med en svagere vækst i årets sidste måneder. For 2008 som helhed udgør den organiske vækst 12 pct. mod 10 pct. i Tilkøbt vækst har i 2008 udgjort knap 3 pct. mod knap 1 pct. i Udviklingen i valutakurserne har i lighed med 2007 påvirket omsætningen negativt med knap 2 pct. Det er især kursudviklingen i US dollars og andre valutaer, hvis udvikling relaterer sig til US dollars, som har været markante. Selv om kursen på US dollars ved udgangen af 2008 lå 4 pct. højere end ved årets begyndelse, har kursen i gennemsnit ligget cirka 7 pct. lavere i 2008 end i Årets resultat før skat udgør DKK 959 mio., svarende til 5,0 pct. af omsætningen. Dette er et noget lavere niveau end i 2007, hvor resultat før skat udgjorde DKK 1,4 mia. eller 8,2 pct. af omsætningen. Selv om en væsentlig del af den lavere indtjening kan tilskrives udefra kommende forhold, kan resultatet ikke betegnes som tilfredsstillende. Den lavere indtjening skyldes primært fald i flere af koncernens væsentlige salgsvalutaer samt stigninger i priserne på væsentlige råvarer, såsom kobber, aluminium, rustfrit stål og støbegods. Priserne på råvarer er ganske vist faldet betydeligt i løbet af efteråret, men samlet set er påvirkningen på resultatet for 2008 dog negativ. Herudover er indsatsen øget på en række områder blandt andet inden for produktudvikling og produktion. Også koncernens finansielle poster har påvirket årets resultat før skat negativt sammenlignet med Renteudgifter på lån er øget med cirka DKK 100 mio., dels som følge af et øget finansieringsbehov, dels som følge af, at rentesatserne generelt har været højere i 2008 end i Endelig har der i 2008 været kursfald på koncernens beholdning af aktier på cirka DKK 100 mio. mod et beskedent kursfald i Koncernens samlede udviklingsomkostninger, inklusive aktiverede udviklingsprojekter, beløb sig samlet til DKK 995 mio. Det svarer til 5,2 pct. af omsætningen, hvilket er lidt højere end niveauet i 2007 på 4,8 pct. Anlægsinvesteringerne i 2008 udgjorde DKK 1,5 mia. i 2008, hvilket er samme niveau som Det høje aktivitetsniveau gennem året har resulteret i, at yderligere cirka DKK 600 mio. er bundet i driftskapital, idet såvel varelagre som kundetilgodehavender er forøget. Kombineret med relativt høje anlægsinvesteringer har dette medført en forøgelse af koncernens rentebærende nettogæld på cirka DKK 700 mio. til DKK 2,2 mia. ved udgangen af Gælden er dog fortsat på et relativt lavt niveau i forhold til koncernens størrelse. Dette kommer også til udtryk ved, at soliditetsgraden fortsat er på et højt niveau 49,8 pct. mod 50,8 pct. i Grundfos er fortsat en solid virksomhed, som trods finanskrisen står godt rustet til de kommende års udfordringer. I lyset af den generelle usikkerhed, som finanskrisen har medført, har vi dog fundet det påkrævet at fokusere yderligere på styring af omkostningsudvikling, driftskapital og investeringsniveau. P umpemarkedet Vækst på alle områder Stort set alle geografiske forretningsområder og -enheder præsterede i 2008 tocifrede vækstrater, mens Grundfoskoncernen som helhed realiserede en vækst på 13 pct. Salgsresultatet må derfor betegnes som yderst tilfredsstillende og betragtes som et udtryk for, at vores overordnede strategier med globalisering og differentiering i fokus er virkningsfulde. Konklusionen er, at vi i 2008 har konsolideret vores position som verdens førende pumpeproducent. BERETNING 9

12

13 På den geografiske dimension realiserede koncernen flotte vækstrater i Central- og Østeuropa alene i Rusland var væksten på 25 pct. I Tyskland nåede væksten op på 13 pct. ikke mindst takket være salgsstrategien for energirigtige cirkulationspumper, der har vist sig at være meget slagkraftig. Den fulgte strategi i Nordamerika, som kombinerer organisk markedsudvikling med strategiske opkøb, gav bonus med en bemærkelsesværdig vækst på hele 12 pct. i et marked, som mest har været kendetegnet ved en stærk negativ påvirkning fra den finansielle krise. Et andet vækstlokomotiv i Grundfos-koncernen har været de asiatiske og mellemøstlige markeder med Indien og Kina i front de har præsteret vækstrater på henholdsvis 16 pct. og 22 pct. Med hensyn til Kina afspejler salgsresultatet dette markeds enorme potentiale som en stærk platform for Grundfos-koncernens yderligere markante satsning på det. Vi betragter nu både organisatorisk og strukturelt Kina som vores andet hjemmemarked. Koncernen tog i 2008 yderligere skridt til en endnu stærkere position på de nye markeder i Østeuropa og Centralasien således åbnede Grundfos Centralasien med hovedsæde i Kasakhstan i maj Ligeledes traf vi beslutning om åbning af salgsselskab i Vietnam. Det eneste marked, hvor koncernen har oplevet en regulær tilbagegang, er Japan, hvor recessionen har resulteret i, at koncernen for første gang i mange år har realiseret en negativ vækst. Stærkt stigende interesse for energieffektivitet Vurderes salget på de globale forretningsområder, kan det konstateres, at disse ligeledes har levet op til forventningerne. Koncernen har inden for Building Services, som defineres som pumper og pumpesystemer til store og mindre bygninger, realiseret en 20 pct.-vækst. I år 2008 steg salget af energi-effektive cirkulationspumper markant med Tyskland som foregangslandet, hvor der vises stor interesse for energibesparende pumper. På den store internationale messe Mostra Convegno i Italien i 2008 var Grundfos ALPHA2 den store vinder af Energy+ Award -en udstedt af EU-kommissionens Intelligent Energy Europe -program. Grundfos ALPHA2 vandt i ikke mindre end to kategorier for at være den mest energi-effektive cirkulationspumpe i Europa. Et af Grundfos fokusområder er at etablere sig i markedet for varmesystemer baseret på vedvarende energikilder. På det europæiske marked blev nye cirkulationspumper optimeret til solvarmeanlæg lanceret, og i 2008 havde koncernen stor succes på det amerikanske marked for jordvarmesystemer. I 2008 konsoliderede og udbyggede Grundfos sin førende position over for verdens mest kendte producenter af oliefyr og gaskedler i form af et endnu tættere samarbejde inden for grøn energi. Hastighedsregulering med frekvensomformere af pumpesystemer i kommercielle bygninger er et eksempel på, hvordan allerede tilgængelige teknologier udgør et stort potentiale i bestræbelserne på at realisere ambitiøse mål for CO 2 -reduktion. I 2008 introducerede Grundfos en udvidelse af vores succesfulde TPE In-line-serie med integrerede frekvensomformere og bus-kommunikation. Ikke mindst efter tilkøbet af Peerless har Grundfos et meget bredt og dybt udbud til kommercielle og større bygninger, inklusive systemer til brandbekæmpelse. Det gør Grundfos til en af de mest komplette leverandører af pumper til aircondition, opvarmning, fjernvarme og -køling samt vandforsyning i kommercielle bygninger. Derfor har Grundfos haft et succesfuldt år på området, selv om den globale finanskrise i 2008 har haft en kraftig indflydelse på markedet for kommercielle bygninger. Fokuseret indsats i industrien I markedet for pumper og pumpesystemer til industriel anvendelse har koncernen realiseret en tilfredsstillende vækst på 7 pct. I 2008 gennemførte Grundfos en fokusering af indsatsen i forhold til maskinindustrien. Specielt i Asien, hvor Grundfos har en ledende position i markedet over for store kunder, blev det første Machinery Industry Business Centre etableret. Yderligere centre vil blive etableret på de europæiske og amerikanske markeder. Et andet fokusområde inden for industriområdet har været marinesektoren, hvor en målrettet indsats med et stærkt produkttilbud blev lanceret i første fase i Kina og Korea. BERETNING 11

14 Koncernen fortsatte sin målrettede introduktion af nye industrielle produkter ikke mindst elektronisk regulerede pumper med de største tiltag inden for CR-området samt lancering af nye normmotorer og E-motorer, der udvidede effektområdet op til 22 kw. Flere produkter til spildevand og vandforsyning I markedet for pumper og pumpesystemer til spildevand har koncernen haft en god organisk vækst på 14 pct. Set i lyset af klimadebatten har der været stor fokus på forretningsudvikling inden for energioptimering i den offentlige infrastruktur. Grundfos foretog i 2008 ny opdeling af Water Utility-markedet, der synliggør og sætter fokus på differentiering af forretningsmodeller og forsyningskæden til dette marked. Strategien er fortsat at styrke positionen såvel gennem organisk vækst som udvalgte tilkøb og/eller partnerskaber. Det sker dels gennem introduktion af nye Grundfosudviklede produkter som SL-spildevandspumpen, der anvendes til transport af spildevand og råvand. Og dels ved at tilbyde markedet kontrol og overvågningsautomatik konkret gennem dedikeret spildevandsstyring og GRM (Grundfos remote monitoring). Dertil kommer målrettede og strategiske opkøb således blev det koreanske firma Keum Jung Industrial Co. i begyndelsen af 2008 købt for at styrke koncernens position på det attraktive spildevandsmarked i Asien. Mod slutningen af året gennemførte koncernen aftale om endelig overtagelse af Yeomans Chicago Corporation i USA, som giver Grundfos adgang til det meget store spildevandsmarked i Nordamerika. Derfor kan Grundfos i dag sammenlagt tilbyde et meget dybt og veludbygget produktprogram til det globale spildevandsmarked. P rodu k t e r og t e k n o lo g i e r Globalisering og kompetenceudvikling Når en virksomheds bidrag til verden med dertil hørende miljøbelastning skal gøres op, er det summen af alle de produkter og ydelser, virksomheden har bragt på markedet i sin levetid. Derfor er det centralt for Grundfos, at vores vision om at påvirke verdens bæredygtighed afspejler sig positivt direkte i produktprogrammet samt i udviklingen og opbygningen af kompetencer. Forudsætningen for at leve op til denne ambition er, at Grundfos besidder kompetencer og processer i verdensklasse samt opretholder et netværk til forskningsinstitutioner og virksomheder, så visionerne faktisk kan omsættes til handling. Grundfos tror på, at en global R & D (Research 12

15 & Development)-netværksorganisation er bedst til at leve op til disse forudsætninger. Med Grundfos stærke kulturelle og værdimæssige udgangspunkt har erfaringerne fra 2008 styrket troen på, at dette er muligt at etablere. I 2008 blev der således for første gang afholdt fælles teknologi- og innovationsplanlægning for samtlige R & D-enheder, og de enkelte enheder begynder at opbygge globale relationer, så netværket er i stand til at løse opgaver med koordinering fra Danmark. Samtidig har revitaliseringen af Grundfos Matrix-organisation, som er gennemført i 2008, betydet etablering af en samlet global D & E (Development & Engineering)-funktion, der sammen med den globale R & T (Research & Technology) nu giver Grundfos mulighed for yderligere synergier i vidensudvikling, porteføljestyring og globalisering. De kulturelle aspekter i denne globale R & D-organisation er helt afgørende for et resultatorienteret globalt samarbejde, og trenden er, at R&D-managere i Grundfos flytter fokus fra tekniske discipliner til kulturelle aspekter. Det betyder blandt andet, at man i højere grad delegerer de tekniske og kompetencemæssige aspekter til de professionelle netværk samt til faglige seniorer og chefer. Overvågning i fokus I Grundfos produktudvikling er der en klar tendens til, at det ikke er tilstrækkeligt at fokusere på pumpen som produkt Grundfos vil mere med det, der frembringes, end flytte vand. Vi vil gøre en positiv forskel både for kunden og miljøet. Det forudsætter en holistisk produktbetragtning, hvor de systemer og sammenhænge, produkterne indgår i, totaloptimeres. Og det forudsætter, at der etableres løbende monitorering af, om systemet leverer den ønskede effektivitet og driftssikkerhed, samt at vores produkter fungerer optimalt sammen med andre produkter, kunden har tilsluttet sit system. Konsekvensen af dette er, at Grundfos har udviklet en række metoder og teknikker til overvågning af systemets tilstand og sågar til forudsigelse af uønskede hændelser eller gradvis forringelse af ydeevnen som følge af slid eller forskellige udefra kommende faktorer. Eftersom Grundfos behersker de fleste relevante tekniske kompetencer, har det været muligt at udvikle metoder til at overvåge pumpens drift og helbredstilstand ved at sammenligne målte elektriske parametre under driften med de teoretiske parametre, som pumpens processor til stadighed beregner. En analyse af afvigelser mellem disse to værdier gør det muligt for pumpens ekspert-system at konkludere, om den er syg, og hvad den i givet fald fejler. Herved åbner der sig helt nye muligheder for at minimere energiforbrug og forebygge bekostelige, farlige eller miljøskadelige systemnedbrud. I 2008 er CR-monitor et eksempel på et produkt skræddersyet til den slags systemog tilstandsovervågning. BERETNING 13

16 At Grundfos ikke blot ser pumpen som et isoleret produkt fremgår blandt andet af, at vi har gennemført en lang række 3D-strømningsberegninger på konkrete rensningsanlæg både i Europa og Kina. Dermed kan vi bedre rådgive kunderne om den optimale placering af de pumper og omrørere, som Grundfos leverer. Gevinsten i elforbrug og effektivitet af spildevandsrensningen kan være overraskende stor, idet industristandarden hidtil har været at placere pumper og omrørere baseret på erfaring og forsøg. Nye partnerskaber etableres Selv om Grundfos råder over de fleste relevante tekniske kompetencer, er det af vital betydning at opretholde et kontaktnet udadtil. Derfor foretages der løbende en afvejning af, om vi skal udvikle selv eller i samarbejde med partnere, eller om vi skal købe komponenter og delsystemer hos eksterne leverandører. I dag foregår udvikling af effektelektronik i nært samarbejde med verdens førende halvleder-virksomheder det var ikke relevant i de tidlige 90 ere, idet Grundfos var global pioner på området. I dag er effektelektronik langt mere udbredt, og samarbejdet er en god arbejdsdeling, som begge parter opfatter som win-win. Grundfos tidlige satsning på at minimere energiforbruget blandt andet ved at udvikle effektelektronik og sensorer rammer præcis plet i forhold til verdens aktuelle udfordringer. Besparelser i energiforbrug er ligefrem blevet betegnet som the fifth fuel, og for at fortsætte denne trend er der yderligere opbygget kompetencer og produkter inden for trådløs teknologi og sensorer. Elektronik sælger Som et resultat af, at tidens trend harmonerer godt med Grundfos værdier og teknologier, er andelen af elektroniske energibesparende Grundfos-produkter vokset hurtigere end forventet i forhold til det samlede salg. Et produkt, som integrerer de nævnte teknologier, er HMnormmotoren med frekvensomformer, som nu dækker området op til 22kW. Andre er ALPHA2-cirkulationspumpen med den nye, adaptive regulering, som salgsmæssigt har oversteget forventningerne, samt CUE-frekvensreguleringen af motorer. Udover den konstante fokusering på mere miljøvenlige modeller af vores hovedprodukter har 2008 også budt på produktfrigivelser, der hjælper kunden med at løse applikationsmæssige udfordringer, eller produkter, der gør det muligt for en bredere kundekreds at anvende Grundfosprodukter. Det gælder fx frigivelser af en SE DN100-spildevandspumpe og flere rustfri varianter. Den overordnede vision for Grundfos R&D er, at den globale R&D-organisation opbygger et højt kompetenceniveau via et globalt netværkssamarbejde. Ved at inddrage universiteter og relevante underleverandører er det muligt for Grundfos at frembringe produkter, som bygger på den højeste viden og den højeste kvalitet, men samtidigt er realistisk prismæssigt, så produkterne faktisk kommer ud på markederne og gør en forskel. Dette er drivkraften og motivationen i den globale udviklingsorganisation. Dette er ikke mindst interessant inden for solenergi, hvor moderne solvarmeanlæg typisk inkluderer to Grundfossensorer. Det er klart, at Grundfos interesserer sig for at udvikle yderligere teknologi og produkter, som kan bidrage til at bringe solvarme-industrien op på et niveau, hvor potentialerne virkelig udnyttes. Typisk benytter denne sektor sig af en ny kombination af komponenter, kendt fra traditionelle varmeanlæg, og dermed frigøres kun en del af det virkelige potentiale i solenergi. Det vil Grundfos gøre noget ved, og som et eksempel introducerede vi i 2008 en Solar PM-cirkulationspumpe. 14

17 I n d kø b, produ k t i o n og lo g i st i k globaliseringen fortsætter Grundfos søger løbende at opnå tættere kontakt til kunderne. Det gælder også i produktionen, så igen i 2008 har vi haft den glæde at kunne indvie nye fabrikker rundt om i verden, herunder blandt andet en nybygget fabrik i Mexico samt en fabrik i Kina specifikt til spildevandsprodukter. Endnu en ny produktionsfabrik er på vej. I efteråret 2008 valgte Grundfos at investere i land i Serbien, hvor vi forventer, at vores næste produktionsfabrik vil blive anlagt. At valget faldt på Serbien skyldes blandt andet, at landet er godt placeret i forhold til Rusland og andre vækstmarkeder. Koncernen råder i dag over produktionsselskaber i følgende lande: Brasilien, Danmark, Finland, Frankrig, Indien, Italien, Kina, Korea, Mexico, Rusland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Taiwan, Tyskland, Ungarn og USA. Herudover findes et stort antal lokale montager rundt om i verden. Efter i mange år at have etableret produktion rundt om i verden, har vi opnået en stor erfaring på dette område. Som et resultat af det, kunne vi i 2008 for første gang og med succes etablere elektronik-produktion i vores produktionsselskab i Tyskland. For indkøbsområdet har der efter flere år med markante prisstigninger på råvarer i 2008 været en mere stabil prisudvikling på en række indkøbskategorier. Årets fokusering på globalisering har blandt andet resulteret i, at der er etableret globale netværk samt internationale indkøbskontorer i henholdsvis Thailand og Kina. Et andet fokusområde har været lagerbeholdning et område, som i 2009 fortsat vil have høj prioritet. Da flere af forsyningskæderne er blevet udfordret, er der i årets løb blevet investeret i kapacitetsudvidelser. Og da der er en stigende tendens til, at mere og mere produktion går til projektrelateret salg, er der i årets løb blevet arbejdet med at ændre og forbedre processerne i forhold til denne udvikling. Fælles for produktionsselskaberne rundt om i verden er, at der igennem året er blevet arbejdet med udvikling af medarbejderne samt organisationerne som helhed ved hjælp af en videre udbredelse og forankring af Business Excellence-tankegangen, herunder blandt andet specifikt arbejdet omkring strategiske score-kort. Udvalgte områder har gennemført pilotprojekter, hvor opsamling af erfaringer vil indgå i det videre arbejde i Samtidig fokuseres der på en styrkelse af best practice i produktionen ved hjælp af Grundfos Shop Floor Excellence-program. Et program, der har sit udspring i arbejdet med Lean i produktionsselskaberne. De bedste produktionsteknikker samt erfaringsdeling og læring selskaberne imellem skal være med til at gøre Grundfos produktion endnu bedre, og vi ser frem til at følge udviklingen og se resultaterne også i de kommende år. O rga n i sat i o n og lederskab De globale forandringer sker i disse år med stor hast og redefinerer den kontekst, Grundfos opererer i. En vigtig global trend, som allerede har præget udviklingen i nogle år, er bevægelsen fra industri-paradigmet ind i et nyt paradigme, hvor værdiskabelsen er drevet af viden. Hertil kommer, at vi skal kunne håndtere forskellige generationer af medarbejdere, der med hver deres baggrund, kultur og behov arbejder sammen i stadigt mere komplekse konstellationer. Samtidig har vi med vores Innovation Intent hævet overliggeren og sat et højt ambitionsniveau for Grundfos udvikling frem mod Det indebærer, at vi opfinder nye løsninger til nye markeder ved hjælp af nye kompetencer. Alt dette sætter nye krav til måden at lede på og måden at relatere til hinanden. Hvordan vi klarer denne udfordring, ser vi som en nøglefaktor for fremtidig succes, og det er noget, som optager os meget i forhold til de initiativer, vi iværksætter i disse år. BERETNING 15

18

19 Ny koncernstrategi-proces 2008 blev indledt med lanceringen af vores nye Innovation Intent og introduktion af en ny koncernstrategi-proces. Hvor Innovation Intent sætter retningen for vores langsigtede innovation frem mod 2025, sætter koncernstrategien retningen for de kommende 5 år. Den nye koncernstrategi-proces har fokus på at sætte retning fra toppen, men med stor involvering fra de strategiske enheder i koncernen for at sikre ejerskab til strategien og alignment på tværs af de enkelte enheder. I juni 2008 blev det første resultat af denne proces, den nye koncernstrategi, godkendt i Grundfos bestyrelse. Et stort fokus er nu og i årene, der kommer, at styrke evnen til at eksekvere og omsætte strategien til handling og resultater i hele organisationen. Revitalisering af matrix-organisationen Globalisering og markedsorientering er centrale temaer i den nye koncernstrategi. For at understøtte denne udvikling, blev der i starten af 2008 lanceret en ny og revitaliseret matrix-organisation med fokus på kunder, teknologisk lederskab, kortere udviklingstid og enkelhed. En ny global Development & Engineering-funktion blev etableret, segmenterne blev markedsrettet, og en ny Group Sales-funktion så dagens lys. For at sikre helhed og ejerskab i forhold til koncernstrategien blev et Extended Group Management team etableret med deltagelse af direktører fra forskellige funktioner i matricen. Som svar på koncernstrategiens særlige fokus på Kina blev Grundfos i Kina styrket og sat op som en selvstændig, hel organisation uden for matrix-organisationen. Ny global People & Strategy-funktion Strategier bliver kun til virkelighed gennem motiverede og passionerede medarbejdere. Dette er baggrunden for People & Strategy, en helt ny global koncernfunktion, som er etableret i Grundfos i Funktionen skal koble strategiudvikling sammen med udvikling af mennesker på globalt plan. Vi skal sikre, at vores strategi giver retning og mening for alle, så vi som et samlet hold skaber nye, fantastiske og bæredygtige resultater. Og vi skal sikre, at vi samtidig holder fast i Grundfos distinkte identitet, givet af vores kultur og værdier, selvom vi vokser hastigt og bliver mere og mere globale. Vi har i årets løb taget de første skridt hen imod en ny netværks- og relationsbaseret organisering, hvor vi opererer via forskellige netværk, samlet omkring strategiske projekter. Vi vil involvere mennesker fra alle dele af organisationen, når nye løsninger skal udvikles og implementeres. Et omfattende og dynamisk netværk er den rette måde at kommunikere, vedligeholde og styrke værdierne og kulturen i vores virksomhed. Talentudvikling Et meget stort indsatsområde i 2008 har været at udvikle en helt ny strategi for udvikling af talenter i Grundfos. Vi ønsker at være en virksomhed, hvor også de allerbedste elsker at udfolde sig både top-talentfulde ledere, specialister og innovatører. I oktober 2008 gennemførte vi en stor global Talent Management workshop i København. De fysiske rammer var Copenhagen Business School, og deltagerne var udvalgte Grundfos-ledere og -medarbejdere fra hele verden samt en forsker og flere top-studerende fra CBS. Formålet var på meget kort tid at udvikle første bølge af de initiativer, som skal bære den nye Talent Management-strategi igennem i Grundfos det, vi i Grundfos kalder Talent Management Engine ver. 1. Fokus var at komme op med innovative løsninger, som var umiddelbar klar til implementering. Vejen er nu banet, og vi vil i 2009 tage det første store skridt i forhold til at realisere modellen, som blev udviklet på workshoppen. Vores fokus på talentudvikling sker ikke på bekostning af de mange. Også i 2008 har vi vundet priser som bedste arbejdsplads, og Grundfos i Danmark blev sammen med Grundfos i Tyskland nr. 8 på Great Place to Work Institute s liste over de 100 bedste store arbejdspladser i Europa. Ledelse af innovation Som et af de første skridt frem mod realiseringen af vores Innovation Intent har vi defineret tre innovationsplatforme, som hver især retter sig mod et specifikt behov i markedet. På disse platforme skal vi skabe svaret på disse markedsdrevne behov, og det vil kræve radikal innovation. BERETNING 17

20 I 2008 har vi taget det første skridt frem mod etablering af en governance-model, som skal sikre, at vi i vores kerneorganisation også mestrer radikal innovation samtidig med, at vi fortsat er blandt de bedste til inkrementel innovation. Vi har som et led i et program på DTU og Stanford University udviklet vores eget Breakthrough Innovation System, som vil blive implementeret i løbet af 2009 og de kommende år. Træning af den globale organisation Grundfos Corporate Academy The Poul Due Jensen Academy har fokus på at træne den globale organisation i de globale kompetencer, som er nødvendige for, at Grundfos kan implementere sine strategier. Samtidigt spiller akademiet en vigtig rolle i forhold til at være bærer af Grundfos-værdierne og at lave vidensdeling på tværs af grænser. Også i 2008 har vi haft et meget højt aktivitetsniveau, hvor cirka 1300 af koncernens medarbejdere har været gennem forskellige kursusforløb af typisk fire dages varighed primært inden for teknik, salg og ledelse. Hertil kommer en række træningsaktiviteter rundt om i verden, ligesom vores fokus på udvikling af e-learning-programmer er intensiveret. Vi har i 2008 også lagt grunden for den videre udvikling af akademiet og har defineret tre fremtidige læringsspor, som skal danne rygraden for det fremtidige udbud af programmer. Det drejer sig om videreudvikling af vores salgsspor, et spor for ledelse og talentudvikling samt et helt nyt spor, som dækker kompetenceudvikling inden for produktion og supply chain. For at understøtte koncernens globaliseringsaktiviteter arbejder vi målrettet på at udbygge og udvikle det globale trænings-netværk i Grundfos, som fremadrettet vil bestå af to niveauer dels det globale akademi med fysiske lokationer på udvalgte hovedkontinenter og lokale satellitter certificeret af The Poul Due Jensen Academy. Og dels et globalt træner- community, hvor alle træningsenheder i Grundfos kan være medlem og sammen være med til at løfte det generelle træningsniveau og udvikle nye kompetencer inden for læring og træning i Grundfos. CO R PORAT E SOCIAL R E S PONSI B I L I T Y CSR integreres i forretningsstrategien I den globale verden er samfund og virksomheder uløseligt forbundne. Derfor mener vi, at vores succes handler om at skabe værdi både for Grundfos og for samfundet. For os er CSR en integreret del af vores forretningsstrategi. Forretning og bæredygtighed hænger sammen i alle led i vores værdikæde. Grundfos kerneværdier er siden 2002 suppleret med principperne i FN s Global Compact og udgør samlet fundamentet for Grundfos helhedsorienterede tilgang til CSR. Vi definerer CSR som den måde, vi integrerer sociale og miljømæssige hensyn i driften af vores forretning på og i vores interaktion med vores interessenter på frivillig basis. Grundfos tradition for social ansvarlighed rækker helt tilbage til virksomhedens start, men verden har ændret sig, og vi ønsker stadig at være på forkant, når det drejer sig om CSR. Derfor har Grundfos i 2008 vedtaget en strategi for de næste fire års arbejde med CSR. Vores strategiske temaer fokuserer på: Excellent CSR performance Klima Dialog med vores interessenter Velfunderet forretningsetik Adgang til vand for de fattigste I 2009 tager vi for alvor fat på at implementere strategien i koncernen. Globale klimaforandringer Verden står over for store udfordringer i forhold til ændringer i klimaet og global opvarmning. Grundfos har den teknologi og viden, der skal til for at gøre en forskel og for at være en del af løsningen, specielt i forhold til en reduktion af det globale energiforbrug. 18

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen, Fondsbestyrelsesformand

Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen, Fondsbestyrelsesformand Being responsible is our foundation Thinking ahead makes the innovations possible Innovation is the essence Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen,

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

STRATEGI Fra forandring til forankring

STRATEGI Fra forandring til forankring STRATEGI 2016-2020 Fra forandring til forankring Vi udvikler en bæredygtig forsyning, der kan levere for evigt uden at slide på naturen indenfor de økonomiske rammer og med sikker drift og høj kvalitet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Økonomi Side 1 af 6 Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Succesrigt forretningsår 2013: Beckhoff Automation øger omsætningen med 7 % til 435 mio.

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere