Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

2 hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio. Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært resultat Resultat før renter og skat (EBIT) Resultat af finansielle poster (310) (117) (24) (43) (49) Resultat før skat Koncernens resultat efter skat Årets resultat (ekskl. minoriteter) Balance Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Antal medarbejdere ultimo Anlægsinvesteringer, materielle Udviklingsomkostninger, inkl. aktiverede Rentebærende nettogæld Resultat før skat i pct. af nettoomsætningen 5,0 % 8,2 % 9,6 % 9,3 % 10,1 % Egenkapitalens forrentning 6,6 % 10,5 % 12,5 % 12,7 % 14,2 % Soliditet 49,8 % 50,8 % 52,6 % 52,0 % 49,9 % Definition af nøgletal Egenkapitalens forrentning: Soliditet: Koncernens resultat i pct. af gennemsnitlig egenkapital inkl. minoritetsinteresser. Egenkapital inkl. minoritetsinteresser ultimo i pct. af samlede aktiver.

3 NETTOOMSÆTNING % årlig vækstrate RESULTAT FØR SKAT % årlig nettoomsætning DKK mio DKK mio ,6 13, ,0 10,4 9, ,1 9,3 9, ,2 5, EGENKAPITAL OG MINORITETSINTERESSER Egenkapitalens forrentning UDVIKLINGSOMKOSTNINGER % af nettoomsætningen DKK mio DKK mio ,2 4, ,2 12,7 12,5 10,5 6, ,5 4,4 4, ANLÆGSINVESTERINGER, MATERIELLE DKK mio ANTAL MEDARBEJDERE Antal

4 UnIverSIty Of SOUtHern Denmark, the faculty Of engineering Established in 2006 by a merger between Odense Engineering College and the University of Southern Denmark. In brief The Faculty of Engineering at the University of Southern Denmark educates engineers who deliver innovative, research-based, and application-oriented solutions to technical and management related challenges. In addition, The Faculty of Engineering is a sought after choice for in-service and supplementary education in both private companies and public authorities. The activities of the faculty are continuously strengthened by a close interaction with the business community, universities, and other partners around education and research. Today, the faculty offers seven Master of Engineering educations, eleven Bachelor of Engineering educations, one access course, three Diploma degrees and a Masters degree. Find out more at Why we have chosen to provide a team for Grundfos Challenge For the Faculty of Engineering, Grundfos Challenge is a welcome initiative, characterised by a high degree of professionalism. The initiative is fully in line with the University of Southern Denmark s objective of entering into a continuous and dynamic cooperation with the business community. Especially because such a cooperation involves a mutual exchange of knowledge, experience and technology. Grundfos Challenge will definitely be an instructive experience, for our students, who will develop their insight into a variety of aspects of working as an engineer. At the same time, the Faculty of Engineering looks forward to increasing the outside world s positive impression of its educations and the associated close relationship with the business community through its participation. Grundfos ChallenGe / WHO IS WHO 39 milepæle februar Grundfos åbner ny fabrik i San Luis Potosi, Mexico. 3. marts Grundfos løfter sløret for Innovation Intent. 7. marts Grundfos mere end pumper, en historisk fortælling om Grundfos, skrevet af Olav Ballisager, udkommer. 11. marts ALPHA2-cirkulationspumpe vinder Energy+-prisen i to kategorier. 30. marts Danske studerende udfordres i Grundfos Challenge. 13. maj Fejring af 40-års-dagen for Grundfos åbning af det første fleksværksted. August Etablering af elektronikfabrikken i Wahlstedt, Tyskland. 9. september Grundfos køber jord til ny fabrik i Serbien. 13. september Grundfos modtager hæderspriser for engagement i EXPO-udstillingerne. 30. september Grundfos-prisen 2008 uddeles til professor Anne Strunge Meyer, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet. 15. oktober Grundfos BioBooster sælger første spildevandsanlæg til udlandet, Hoogesteger BV, Holland. 23. oktober Grundfos står i spidsen for klimakonference i Beijing. 21. november Grundfos Rusland modtager Hans Kongelige Højhed Prins Henriks æresmedalje. 11. december Grundfos køber pumpevirksomheden Yeomans Chicago Corporation.

5 indledning 5 Forord BERETNING 9 Økonomi 9 Pumpemarkedet 12 Produkter og teknologier 15 Indkøb, produktion og logistik 15 Organisation og lederskab 18 Corporate Social Responsibility 22 Grundfos New Business 25 Fremtiden 26 Poul Due Jensen s Fond 2008 LEDELSES- og selskabsstruktur 30 Ledelsesstruktur 31 Selskabsstruktur 32 Koncernbestyrelse og -direktion ØKONOMISKE FORHOLD 36 Regnskabsberetning 39 Finansielle oplysninger 40 Anvendt regnskabspraksis 45 Ledelsespåtegning 46 Den uafhængige revisors påtegning 47 Resultatopgørelse 48 Balance 50 Egenkapitalopgørelse 51 Pengestrømsopgørelse 52 Noter til regnskab 60 Resultatopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 61 Balance for Poul Due Jensen s Fond 62 Egenkapitalopgørelse for Poul Due Jensen s Fond 63 Noter til regnskab for Poul Due Jensen s Fond 65 Resultatopgørelse i euro 66 Selskabsoversigt 67 Ejerskabsstruktur 68 Grundfos kort fortalt 71 Historiske milepæle for Grundfos-koncernen ÅRSRAPPORT

6

7 F o rord 2008 blev et usædvanligt år for Grundfos-koncernen. Væksten i salget er indfriet, og positionen som en af verdens absolut førende inden for højteknologiske pumper og pumpesystemer er ganske vist uanfægtet. Men forretningsbetingelserne over året har været svingende og på det seneste turbulente. Omsætningen er i 2008 steget med DKK 2,2 mia. til i alt DKK 19,0 mia., hvilket svarer til en fremgang på 13,1 pct. Omsætningsvæksten var størst i første halvdel af året og klart svagere i årets sidste måneder. Årets resultat før skat er på DKK 959 mio., hvilket er noget lavere end i 2007, hvor resultatet før skat udgjorde godt DKK 1,4 mia. Den lavere indtjening skyldes dels udefra kommende forhold med stærkt svingende efterspørgsel over året og faldende kurser på de udenlandske hovedvalutaer. Desuden har den bratte opbremsning i verdensøkonomien gjort det nødvendigt at omstille og tilpasse visse aktiviteter inden for et kort tidsrum. Væksten i salget har været synlig på alle områder. Fx kan nævnes Rusland med 25 pct., Kina med 22 pct., Indien med 16 pct., 13 pct. på det tyske marked, hvor især energirigtige cirkulationspumper har vundet indpas, og endelig er den organiske vækst på 12 pct. i USA også tilfredsstillende. Men Grundfos må konstatere, at festen nu er slut. Vi indretter os efter en verden, der befinder sig i en alvorlig recession, og hvor det værste måske endnu ikke er set. Vi lancerede i 2008 et Innovation Intent, der satte nye og udfordrende mål op for hele organisationen. Grundfos vil yde et bidrag, så befolkningstilvækst, urbanisering og den deraf øgede efterspørgsel efter bedre boligkomfort og renere vand ikke betyder unødvendig rovdrift på naturens ressourcer. Vi øger fokus på forretningsudviklingen, og vi har klargjort en effektiv globalisering ved at styrke Research & Development-organisationen i Kina. Desuden er større salgsregioner med fokus på cross-border-kompetencedeling etableret, heriblandt en såkaldt STAR-region med fokus på verdens vækstmarkeder og -økonomier. Grundfos har sat sig for at fokusere yderligere på kundernes behov. Det betyder et større partnerskab og et skarpere blik for deres behov nu og fremover. Produktionen er også yderligere globaliseret. Sidste år etableredes ny fabrik i San Luis Potosi i Mexico, en spildevandsfabrik i Suzhou, Kina, og et nyt fabriksbyggeri i Serbien er planlagt. Grundfos vision for de kommende år er fortsat at udvikle sig i retning af større bæredygtighed på alle forretningsområder. Det gælder fra design af bæredygtige produkter med lavest mulig livscyklus-omkostning til en stadig faldende CO 2 - belastning pr. produceret og solgt enhed. Vi satser stærkt og målbevidst på, at Grundfos forbliver førende på cleantechpumpeløsninger til grønne og energirigtige bygninger, og på, at Grundfos bliver en af verdens førende på innovative systemløsninger, der forsyner verdens voksende befolkning med kvalitetsvand til en konkurrencedygtig pris. I slutningen af året mærkedes finanskrisens negative effekter. Og udsigterne for 2009 er naturligvis påvirket af den nuværende finansielle og økonomiske krise verden over. I lyset af den generelle usikkerhed, som finanskrisen har medført, er det påkrævet at fokusere yderligere på styring af omkostningsudvikling, driftskapital og investeringsniveau, så vi kommer helskindet ud af krisen. Det kræver hårdt arbejde. Grundfos insisterer dog på at se mulighederne og ikke kun at fokusere på begrænsningerne. Blandt andet sætter vi kræfter ind på nye markeder, hvor der er stort vækstpotentiale for energi- og miljørigtige produkter. Mange steder er der politisk vedtaget store vækstpakker, der kan medføre investeringer i infrastrukturprojekter som spildevandsanlæg og vandforsyning. Her kan Grundfos spille en stor rolle med renere og mere energivenlige produkter. Denne overordnede vision stemmer overens med klimadagsordenen, der er sat for 2009 i anledning af FN s klimakonference i København i december. Verdens politiske ledere skal finde holdbare svar på klimaudfordringerne, og det sker bedst i samarbejde med engagerede borgere, organisationer og virksomheder. Grundfos ser frem til at medvirke og holder fast i målsætningen om at tilbyde de mest bæredygtige og energivenlige løsninger. Det vil vi gøre ved at involvere kunder, leverandører, samarbejdspartnere og vores cirka medarbejdere. Uden dem skabes ingen varige, bæredygtige resultater. Vi ser frem til udfordringerne i 2009 og takker for indsatsen og samarbejdet i Niels Due Jensen Koncernbestyrelsesformand Carsten Bjerg Koncernchef ÅRSRAPPORT

8

9 B E R E T N I N G

10

11 Ø ko n omi Vækst i omsætning Grundfos-koncernens omsætning steg i 2008 med DKK 2,2 mia. eller 13 pct. til DKK 19,0 mia. Stigningen i omsætning er lidt over den budgetterede stigning på cirka 9 pct. og er dermed tilfredsstillende. Væksten i omsætning har været relativt konstant i løbet af året, dog med en svagere vækst i årets sidste måneder. For 2008 som helhed udgør den organiske vækst 12 pct. mod 10 pct. i Tilkøbt vækst har i 2008 udgjort knap 3 pct. mod knap 1 pct. i Udviklingen i valutakurserne har i lighed med 2007 påvirket omsætningen negativt med knap 2 pct. Det er især kursudviklingen i US dollars og andre valutaer, hvis udvikling relaterer sig til US dollars, som har været markante. Selv om kursen på US dollars ved udgangen af 2008 lå 4 pct. højere end ved årets begyndelse, har kursen i gennemsnit ligget cirka 7 pct. lavere i 2008 end i Årets resultat før skat udgør DKK 959 mio., svarende til 5,0 pct. af omsætningen. Dette er et noget lavere niveau end i 2007, hvor resultat før skat udgjorde DKK 1,4 mia. eller 8,2 pct. af omsætningen. Selv om en væsentlig del af den lavere indtjening kan tilskrives udefra kommende forhold, kan resultatet ikke betegnes som tilfredsstillende. Den lavere indtjening skyldes primært fald i flere af koncernens væsentlige salgsvalutaer samt stigninger i priserne på væsentlige råvarer, såsom kobber, aluminium, rustfrit stål og støbegods. Priserne på råvarer er ganske vist faldet betydeligt i løbet af efteråret, men samlet set er påvirkningen på resultatet for 2008 dog negativ. Herudover er indsatsen øget på en række områder blandt andet inden for produktudvikling og produktion. Også koncernens finansielle poster har påvirket årets resultat før skat negativt sammenlignet med Renteudgifter på lån er øget med cirka DKK 100 mio., dels som følge af et øget finansieringsbehov, dels som følge af, at rentesatserne generelt har været højere i 2008 end i Endelig har der i 2008 været kursfald på koncernens beholdning af aktier på cirka DKK 100 mio. mod et beskedent kursfald i Koncernens samlede udviklingsomkostninger, inklusive aktiverede udviklingsprojekter, beløb sig samlet til DKK 995 mio. Det svarer til 5,2 pct. af omsætningen, hvilket er lidt højere end niveauet i 2007 på 4,8 pct. Anlægsinvesteringerne i 2008 udgjorde DKK 1,5 mia. i 2008, hvilket er samme niveau som Det høje aktivitetsniveau gennem året har resulteret i, at yderligere cirka DKK 600 mio. er bundet i driftskapital, idet såvel varelagre som kundetilgodehavender er forøget. Kombineret med relativt høje anlægsinvesteringer har dette medført en forøgelse af koncernens rentebærende nettogæld på cirka DKK 700 mio. til DKK 2,2 mia. ved udgangen af Gælden er dog fortsat på et relativt lavt niveau i forhold til koncernens størrelse. Dette kommer også til udtryk ved, at soliditetsgraden fortsat er på et højt niveau 49,8 pct. mod 50,8 pct. i Grundfos er fortsat en solid virksomhed, som trods finanskrisen står godt rustet til de kommende års udfordringer. I lyset af den generelle usikkerhed, som finanskrisen har medført, har vi dog fundet det påkrævet at fokusere yderligere på styring af omkostningsudvikling, driftskapital og investeringsniveau. P umpemarkedet Vækst på alle områder Stort set alle geografiske forretningsområder og -enheder præsterede i 2008 tocifrede vækstrater, mens Grundfoskoncernen som helhed realiserede en vækst på 13 pct. Salgsresultatet må derfor betegnes som yderst tilfredsstillende og betragtes som et udtryk for, at vores overordnede strategier med globalisering og differentiering i fokus er virkningsfulde. Konklusionen er, at vi i 2008 har konsolideret vores position som verdens førende pumpeproducent. BERETNING 9

12

13 På den geografiske dimension realiserede koncernen flotte vækstrater i Central- og Østeuropa alene i Rusland var væksten på 25 pct. I Tyskland nåede væksten op på 13 pct. ikke mindst takket være salgsstrategien for energirigtige cirkulationspumper, der har vist sig at være meget slagkraftig. Den fulgte strategi i Nordamerika, som kombinerer organisk markedsudvikling med strategiske opkøb, gav bonus med en bemærkelsesværdig vækst på hele 12 pct. i et marked, som mest har været kendetegnet ved en stærk negativ påvirkning fra den finansielle krise. Et andet vækstlokomotiv i Grundfos-koncernen har været de asiatiske og mellemøstlige markeder med Indien og Kina i front de har præsteret vækstrater på henholdsvis 16 pct. og 22 pct. Med hensyn til Kina afspejler salgsresultatet dette markeds enorme potentiale som en stærk platform for Grundfos-koncernens yderligere markante satsning på det. Vi betragter nu både organisatorisk og strukturelt Kina som vores andet hjemmemarked. Koncernen tog i 2008 yderligere skridt til en endnu stærkere position på de nye markeder i Østeuropa og Centralasien således åbnede Grundfos Centralasien med hovedsæde i Kasakhstan i maj Ligeledes traf vi beslutning om åbning af salgsselskab i Vietnam. Det eneste marked, hvor koncernen har oplevet en regulær tilbagegang, er Japan, hvor recessionen har resulteret i, at koncernen for første gang i mange år har realiseret en negativ vækst. Stærkt stigende interesse for energieffektivitet Vurderes salget på de globale forretningsområder, kan det konstateres, at disse ligeledes har levet op til forventningerne. Koncernen har inden for Building Services, som defineres som pumper og pumpesystemer til store og mindre bygninger, realiseret en 20 pct.-vækst. I år 2008 steg salget af energi-effektive cirkulationspumper markant med Tyskland som foregangslandet, hvor der vises stor interesse for energibesparende pumper. På den store internationale messe Mostra Convegno i Italien i 2008 var Grundfos ALPHA2 den store vinder af Energy+ Award -en udstedt af EU-kommissionens Intelligent Energy Europe -program. Grundfos ALPHA2 vandt i ikke mindre end to kategorier for at være den mest energi-effektive cirkulationspumpe i Europa. Et af Grundfos fokusområder er at etablere sig i markedet for varmesystemer baseret på vedvarende energikilder. På det europæiske marked blev nye cirkulationspumper optimeret til solvarmeanlæg lanceret, og i 2008 havde koncernen stor succes på det amerikanske marked for jordvarmesystemer. I 2008 konsoliderede og udbyggede Grundfos sin førende position over for verdens mest kendte producenter af oliefyr og gaskedler i form af et endnu tættere samarbejde inden for grøn energi. Hastighedsregulering med frekvensomformere af pumpesystemer i kommercielle bygninger er et eksempel på, hvordan allerede tilgængelige teknologier udgør et stort potentiale i bestræbelserne på at realisere ambitiøse mål for CO 2 -reduktion. I 2008 introducerede Grundfos en udvidelse af vores succesfulde TPE In-line-serie med integrerede frekvensomformere og bus-kommunikation. Ikke mindst efter tilkøbet af Peerless har Grundfos et meget bredt og dybt udbud til kommercielle og større bygninger, inklusive systemer til brandbekæmpelse. Det gør Grundfos til en af de mest komplette leverandører af pumper til aircondition, opvarmning, fjernvarme og -køling samt vandforsyning i kommercielle bygninger. Derfor har Grundfos haft et succesfuldt år på området, selv om den globale finanskrise i 2008 har haft en kraftig indflydelse på markedet for kommercielle bygninger. Fokuseret indsats i industrien I markedet for pumper og pumpesystemer til industriel anvendelse har koncernen realiseret en tilfredsstillende vækst på 7 pct. I 2008 gennemførte Grundfos en fokusering af indsatsen i forhold til maskinindustrien. Specielt i Asien, hvor Grundfos har en ledende position i markedet over for store kunder, blev det første Machinery Industry Business Centre etableret. Yderligere centre vil blive etableret på de europæiske og amerikanske markeder. Et andet fokusområde inden for industriområdet har været marinesektoren, hvor en målrettet indsats med et stærkt produkttilbud blev lanceret i første fase i Kina og Korea. BERETNING 11

14 Koncernen fortsatte sin målrettede introduktion af nye industrielle produkter ikke mindst elektronisk regulerede pumper med de største tiltag inden for CR-området samt lancering af nye normmotorer og E-motorer, der udvidede effektområdet op til 22 kw. Flere produkter til spildevand og vandforsyning I markedet for pumper og pumpesystemer til spildevand har koncernen haft en god organisk vækst på 14 pct. Set i lyset af klimadebatten har der været stor fokus på forretningsudvikling inden for energioptimering i den offentlige infrastruktur. Grundfos foretog i 2008 ny opdeling af Water Utility-markedet, der synliggør og sætter fokus på differentiering af forretningsmodeller og forsyningskæden til dette marked. Strategien er fortsat at styrke positionen såvel gennem organisk vækst som udvalgte tilkøb og/eller partnerskaber. Det sker dels gennem introduktion af nye Grundfosudviklede produkter som SL-spildevandspumpen, der anvendes til transport af spildevand og råvand. Og dels ved at tilbyde markedet kontrol og overvågningsautomatik konkret gennem dedikeret spildevandsstyring og GRM (Grundfos remote monitoring). Dertil kommer målrettede og strategiske opkøb således blev det koreanske firma Keum Jung Industrial Co. i begyndelsen af 2008 købt for at styrke koncernens position på det attraktive spildevandsmarked i Asien. Mod slutningen af året gennemførte koncernen aftale om endelig overtagelse af Yeomans Chicago Corporation i USA, som giver Grundfos adgang til det meget store spildevandsmarked i Nordamerika. Derfor kan Grundfos i dag sammenlagt tilbyde et meget dybt og veludbygget produktprogram til det globale spildevandsmarked. P rodu k t e r og t e k n o lo g i e r Globalisering og kompetenceudvikling Når en virksomheds bidrag til verden med dertil hørende miljøbelastning skal gøres op, er det summen af alle de produkter og ydelser, virksomheden har bragt på markedet i sin levetid. Derfor er det centralt for Grundfos, at vores vision om at påvirke verdens bæredygtighed afspejler sig positivt direkte i produktprogrammet samt i udviklingen og opbygningen af kompetencer. Forudsætningen for at leve op til denne ambition er, at Grundfos besidder kompetencer og processer i verdensklasse samt opretholder et netværk til forskningsinstitutioner og virksomheder, så visionerne faktisk kan omsættes til handling. Grundfos tror på, at en global R & D (Research 12

15 & Development)-netværksorganisation er bedst til at leve op til disse forudsætninger. Med Grundfos stærke kulturelle og værdimæssige udgangspunkt har erfaringerne fra 2008 styrket troen på, at dette er muligt at etablere. I 2008 blev der således for første gang afholdt fælles teknologi- og innovationsplanlægning for samtlige R & D-enheder, og de enkelte enheder begynder at opbygge globale relationer, så netværket er i stand til at løse opgaver med koordinering fra Danmark. Samtidig har revitaliseringen af Grundfos Matrix-organisation, som er gennemført i 2008, betydet etablering af en samlet global D & E (Development & Engineering)-funktion, der sammen med den globale R & T (Research & Technology) nu giver Grundfos mulighed for yderligere synergier i vidensudvikling, porteføljestyring og globalisering. De kulturelle aspekter i denne globale R & D-organisation er helt afgørende for et resultatorienteret globalt samarbejde, og trenden er, at R&D-managere i Grundfos flytter fokus fra tekniske discipliner til kulturelle aspekter. Det betyder blandt andet, at man i højere grad delegerer de tekniske og kompetencemæssige aspekter til de professionelle netværk samt til faglige seniorer og chefer. Overvågning i fokus I Grundfos produktudvikling er der en klar tendens til, at det ikke er tilstrækkeligt at fokusere på pumpen som produkt Grundfos vil mere med det, der frembringes, end flytte vand. Vi vil gøre en positiv forskel både for kunden og miljøet. Det forudsætter en holistisk produktbetragtning, hvor de systemer og sammenhænge, produkterne indgår i, totaloptimeres. Og det forudsætter, at der etableres løbende monitorering af, om systemet leverer den ønskede effektivitet og driftssikkerhed, samt at vores produkter fungerer optimalt sammen med andre produkter, kunden har tilsluttet sit system. Konsekvensen af dette er, at Grundfos har udviklet en række metoder og teknikker til overvågning af systemets tilstand og sågar til forudsigelse af uønskede hændelser eller gradvis forringelse af ydeevnen som følge af slid eller forskellige udefra kommende faktorer. Eftersom Grundfos behersker de fleste relevante tekniske kompetencer, har det været muligt at udvikle metoder til at overvåge pumpens drift og helbredstilstand ved at sammenligne målte elektriske parametre under driften med de teoretiske parametre, som pumpens processor til stadighed beregner. En analyse af afvigelser mellem disse to værdier gør det muligt for pumpens ekspert-system at konkludere, om den er syg, og hvad den i givet fald fejler. Herved åbner der sig helt nye muligheder for at minimere energiforbrug og forebygge bekostelige, farlige eller miljøskadelige systemnedbrud. I 2008 er CR-monitor et eksempel på et produkt skræddersyet til den slags systemog tilstandsovervågning. BERETNING 13

16 At Grundfos ikke blot ser pumpen som et isoleret produkt fremgår blandt andet af, at vi har gennemført en lang række 3D-strømningsberegninger på konkrete rensningsanlæg både i Europa og Kina. Dermed kan vi bedre rådgive kunderne om den optimale placering af de pumper og omrørere, som Grundfos leverer. Gevinsten i elforbrug og effektivitet af spildevandsrensningen kan være overraskende stor, idet industristandarden hidtil har været at placere pumper og omrørere baseret på erfaring og forsøg. Nye partnerskaber etableres Selv om Grundfos råder over de fleste relevante tekniske kompetencer, er det af vital betydning at opretholde et kontaktnet udadtil. Derfor foretages der løbende en afvejning af, om vi skal udvikle selv eller i samarbejde med partnere, eller om vi skal købe komponenter og delsystemer hos eksterne leverandører. I dag foregår udvikling af effektelektronik i nært samarbejde med verdens førende halvleder-virksomheder det var ikke relevant i de tidlige 90 ere, idet Grundfos var global pioner på området. I dag er effektelektronik langt mere udbredt, og samarbejdet er en god arbejdsdeling, som begge parter opfatter som win-win. Grundfos tidlige satsning på at minimere energiforbruget blandt andet ved at udvikle effektelektronik og sensorer rammer præcis plet i forhold til verdens aktuelle udfordringer. Besparelser i energiforbrug er ligefrem blevet betegnet som the fifth fuel, og for at fortsætte denne trend er der yderligere opbygget kompetencer og produkter inden for trådløs teknologi og sensorer. Elektronik sælger Som et resultat af, at tidens trend harmonerer godt med Grundfos værdier og teknologier, er andelen af elektroniske energibesparende Grundfos-produkter vokset hurtigere end forventet i forhold til det samlede salg. Et produkt, som integrerer de nævnte teknologier, er HMnormmotoren med frekvensomformer, som nu dækker området op til 22kW. Andre er ALPHA2-cirkulationspumpen med den nye, adaptive regulering, som salgsmæssigt har oversteget forventningerne, samt CUE-frekvensreguleringen af motorer. Udover den konstante fokusering på mere miljøvenlige modeller af vores hovedprodukter har 2008 også budt på produktfrigivelser, der hjælper kunden med at løse applikationsmæssige udfordringer, eller produkter, der gør det muligt for en bredere kundekreds at anvende Grundfosprodukter. Det gælder fx frigivelser af en SE DN100-spildevandspumpe og flere rustfri varianter. Den overordnede vision for Grundfos R&D er, at den globale R&D-organisation opbygger et højt kompetenceniveau via et globalt netværkssamarbejde. Ved at inddrage universiteter og relevante underleverandører er det muligt for Grundfos at frembringe produkter, som bygger på den højeste viden og den højeste kvalitet, men samtidigt er realistisk prismæssigt, så produkterne faktisk kommer ud på markederne og gør en forskel. Dette er drivkraften og motivationen i den globale udviklingsorganisation. Dette er ikke mindst interessant inden for solenergi, hvor moderne solvarmeanlæg typisk inkluderer to Grundfossensorer. Det er klart, at Grundfos interesserer sig for at udvikle yderligere teknologi og produkter, som kan bidrage til at bringe solvarme-industrien op på et niveau, hvor potentialerne virkelig udnyttes. Typisk benytter denne sektor sig af en ny kombination af komponenter, kendt fra traditionelle varmeanlæg, og dermed frigøres kun en del af det virkelige potentiale i solenergi. Det vil Grundfos gøre noget ved, og som et eksempel introducerede vi i 2008 en Solar PM-cirkulationspumpe. 14

17 I n d kø b, produ k t i o n og lo g i st i k globaliseringen fortsætter Grundfos søger løbende at opnå tættere kontakt til kunderne. Det gælder også i produktionen, så igen i 2008 har vi haft den glæde at kunne indvie nye fabrikker rundt om i verden, herunder blandt andet en nybygget fabrik i Mexico samt en fabrik i Kina specifikt til spildevandsprodukter. Endnu en ny produktionsfabrik er på vej. I efteråret 2008 valgte Grundfos at investere i land i Serbien, hvor vi forventer, at vores næste produktionsfabrik vil blive anlagt. At valget faldt på Serbien skyldes blandt andet, at landet er godt placeret i forhold til Rusland og andre vækstmarkeder. Koncernen råder i dag over produktionsselskaber i følgende lande: Brasilien, Danmark, Finland, Frankrig, Indien, Italien, Kina, Korea, Mexico, Rusland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Taiwan, Tyskland, Ungarn og USA. Herudover findes et stort antal lokale montager rundt om i verden. Efter i mange år at have etableret produktion rundt om i verden, har vi opnået en stor erfaring på dette område. Som et resultat af det, kunne vi i 2008 for første gang og med succes etablere elektronik-produktion i vores produktionsselskab i Tyskland. For indkøbsområdet har der efter flere år med markante prisstigninger på råvarer i 2008 været en mere stabil prisudvikling på en række indkøbskategorier. Årets fokusering på globalisering har blandt andet resulteret i, at der er etableret globale netværk samt internationale indkøbskontorer i henholdsvis Thailand og Kina. Et andet fokusområde har været lagerbeholdning et område, som i 2009 fortsat vil have høj prioritet. Da flere af forsyningskæderne er blevet udfordret, er der i årets løb blevet investeret i kapacitetsudvidelser. Og da der er en stigende tendens til, at mere og mere produktion går til projektrelateret salg, er der i årets løb blevet arbejdet med at ændre og forbedre processerne i forhold til denne udvikling. Fælles for produktionsselskaberne rundt om i verden er, at der igennem året er blevet arbejdet med udvikling af medarbejderne samt organisationerne som helhed ved hjælp af en videre udbredelse og forankring af Business Excellence-tankegangen, herunder blandt andet specifikt arbejdet omkring strategiske score-kort. Udvalgte områder har gennemført pilotprojekter, hvor opsamling af erfaringer vil indgå i det videre arbejde i Samtidig fokuseres der på en styrkelse af best practice i produktionen ved hjælp af Grundfos Shop Floor Excellence-program. Et program, der har sit udspring i arbejdet med Lean i produktionsselskaberne. De bedste produktionsteknikker samt erfaringsdeling og læring selskaberne imellem skal være med til at gøre Grundfos produktion endnu bedre, og vi ser frem til at følge udviklingen og se resultaterne også i de kommende år. O rga n i sat i o n og lederskab De globale forandringer sker i disse år med stor hast og redefinerer den kontekst, Grundfos opererer i. En vigtig global trend, som allerede har præget udviklingen i nogle år, er bevægelsen fra industri-paradigmet ind i et nyt paradigme, hvor værdiskabelsen er drevet af viden. Hertil kommer, at vi skal kunne håndtere forskellige generationer af medarbejdere, der med hver deres baggrund, kultur og behov arbejder sammen i stadigt mere komplekse konstellationer. Samtidig har vi med vores Innovation Intent hævet overliggeren og sat et højt ambitionsniveau for Grundfos udvikling frem mod Det indebærer, at vi opfinder nye løsninger til nye markeder ved hjælp af nye kompetencer. Alt dette sætter nye krav til måden at lede på og måden at relatere til hinanden. Hvordan vi klarer denne udfordring, ser vi som en nøglefaktor for fremtidig succes, og det er noget, som optager os meget i forhold til de initiativer, vi iværksætter i disse år. BERETNING 15

18

19 Ny koncernstrategi-proces 2008 blev indledt med lanceringen af vores nye Innovation Intent og introduktion af en ny koncernstrategi-proces. Hvor Innovation Intent sætter retningen for vores langsigtede innovation frem mod 2025, sætter koncernstrategien retningen for de kommende 5 år. Den nye koncernstrategi-proces har fokus på at sætte retning fra toppen, men med stor involvering fra de strategiske enheder i koncernen for at sikre ejerskab til strategien og alignment på tværs af de enkelte enheder. I juni 2008 blev det første resultat af denne proces, den nye koncernstrategi, godkendt i Grundfos bestyrelse. Et stort fokus er nu og i årene, der kommer, at styrke evnen til at eksekvere og omsætte strategien til handling og resultater i hele organisationen. Revitalisering af matrix-organisationen Globalisering og markedsorientering er centrale temaer i den nye koncernstrategi. For at understøtte denne udvikling, blev der i starten af 2008 lanceret en ny og revitaliseret matrix-organisation med fokus på kunder, teknologisk lederskab, kortere udviklingstid og enkelhed. En ny global Development & Engineering-funktion blev etableret, segmenterne blev markedsrettet, og en ny Group Sales-funktion så dagens lys. For at sikre helhed og ejerskab i forhold til koncernstrategien blev et Extended Group Management team etableret med deltagelse af direktører fra forskellige funktioner i matricen. Som svar på koncernstrategiens særlige fokus på Kina blev Grundfos i Kina styrket og sat op som en selvstændig, hel organisation uden for matrix-organisationen. Ny global People & Strategy-funktion Strategier bliver kun til virkelighed gennem motiverede og passionerede medarbejdere. Dette er baggrunden for People & Strategy, en helt ny global koncernfunktion, som er etableret i Grundfos i Funktionen skal koble strategiudvikling sammen med udvikling af mennesker på globalt plan. Vi skal sikre, at vores strategi giver retning og mening for alle, så vi som et samlet hold skaber nye, fantastiske og bæredygtige resultater. Og vi skal sikre, at vi samtidig holder fast i Grundfos distinkte identitet, givet af vores kultur og værdier, selvom vi vokser hastigt og bliver mere og mere globale. Vi har i årets løb taget de første skridt hen imod en ny netværks- og relationsbaseret organisering, hvor vi opererer via forskellige netværk, samlet omkring strategiske projekter. Vi vil involvere mennesker fra alle dele af organisationen, når nye løsninger skal udvikles og implementeres. Et omfattende og dynamisk netværk er den rette måde at kommunikere, vedligeholde og styrke værdierne og kulturen i vores virksomhed. Talentudvikling Et meget stort indsatsområde i 2008 har været at udvikle en helt ny strategi for udvikling af talenter i Grundfos. Vi ønsker at være en virksomhed, hvor også de allerbedste elsker at udfolde sig både top-talentfulde ledere, specialister og innovatører. I oktober 2008 gennemførte vi en stor global Talent Management workshop i København. De fysiske rammer var Copenhagen Business School, og deltagerne var udvalgte Grundfos-ledere og -medarbejdere fra hele verden samt en forsker og flere top-studerende fra CBS. Formålet var på meget kort tid at udvikle første bølge af de initiativer, som skal bære den nye Talent Management-strategi igennem i Grundfos det, vi i Grundfos kalder Talent Management Engine ver. 1. Fokus var at komme op med innovative løsninger, som var umiddelbar klar til implementering. Vejen er nu banet, og vi vil i 2009 tage det første store skridt i forhold til at realisere modellen, som blev udviklet på workshoppen. Vores fokus på talentudvikling sker ikke på bekostning af de mange. Også i 2008 har vi vundet priser som bedste arbejdsplads, og Grundfos i Danmark blev sammen med Grundfos i Tyskland nr. 8 på Great Place to Work Institute s liste over de 100 bedste store arbejdspladser i Europa. Ledelse af innovation Som et af de første skridt frem mod realiseringen af vores Innovation Intent har vi defineret tre innovationsplatforme, som hver især retter sig mod et specifikt behov i markedet. På disse platforme skal vi skabe svaret på disse markedsdrevne behov, og det vil kræve radikal innovation. BERETNING 17

20 I 2008 har vi taget det første skridt frem mod etablering af en governance-model, som skal sikre, at vi i vores kerneorganisation også mestrer radikal innovation samtidig med, at vi fortsat er blandt de bedste til inkrementel innovation. Vi har som et led i et program på DTU og Stanford University udviklet vores eget Breakthrough Innovation System, som vil blive implementeret i løbet af 2009 og de kommende år. Træning af den globale organisation Grundfos Corporate Academy The Poul Due Jensen Academy har fokus på at træne den globale organisation i de globale kompetencer, som er nødvendige for, at Grundfos kan implementere sine strategier. Samtidigt spiller akademiet en vigtig rolle i forhold til at være bærer af Grundfos-værdierne og at lave vidensdeling på tværs af grænser. Også i 2008 har vi haft et meget højt aktivitetsniveau, hvor cirka 1300 af koncernens medarbejdere har været gennem forskellige kursusforløb af typisk fire dages varighed primært inden for teknik, salg og ledelse. Hertil kommer en række træningsaktiviteter rundt om i verden, ligesom vores fokus på udvikling af e-learning-programmer er intensiveret. Vi har i 2008 også lagt grunden for den videre udvikling af akademiet og har defineret tre fremtidige læringsspor, som skal danne rygraden for det fremtidige udbud af programmer. Det drejer sig om videreudvikling af vores salgsspor, et spor for ledelse og talentudvikling samt et helt nyt spor, som dækker kompetenceudvikling inden for produktion og supply chain. For at understøtte koncernens globaliseringsaktiviteter arbejder vi målrettet på at udbygge og udvikle det globale trænings-netværk i Grundfos, som fremadrettet vil bestå af to niveauer dels det globale akademi med fysiske lokationer på udvalgte hovedkontinenter og lokale satellitter certificeret af The Poul Due Jensen Academy. Og dels et globalt træner- community, hvor alle træningsenheder i Grundfos kan være medlem og sammen være med til at løfte det generelle træningsniveau og udvikle nye kompetencer inden for læring og træning i Grundfos. CO R PORAT E SOCIAL R E S PONSI B I L I T Y CSR integreres i forretningsstrategien I den globale verden er samfund og virksomheder uløseligt forbundne. Derfor mener vi, at vores succes handler om at skabe værdi både for Grundfos og for samfundet. For os er CSR en integreret del af vores forretningsstrategi. Forretning og bæredygtighed hænger sammen i alle led i vores værdikæde. Grundfos kerneværdier er siden 2002 suppleret med principperne i FN s Global Compact og udgør samlet fundamentet for Grundfos helhedsorienterede tilgang til CSR. Vi definerer CSR som den måde, vi integrerer sociale og miljømæssige hensyn i driften af vores forretning på og i vores interaktion med vores interessenter på frivillig basis. Grundfos tradition for social ansvarlighed rækker helt tilbage til virksomhedens start, men verden har ændret sig, og vi ønsker stadig at være på forkant, når det drejer sig om CSR. Derfor har Grundfos i 2008 vedtaget en strategi for de næste fire års arbejde med CSR. Vores strategiske temaer fokuserer på: Excellent CSR performance Klima Dialog med vores interessenter Velfunderet forretningsetik Adgang til vand for de fattigste I 2009 tager vi for alvor fat på at implementere strategien i koncernen. Globale klimaforandringer Verden står over for store udfordringer i forhold til ændringer i klimaet og global opvarmning. Grundfos har den teknologi og viden, der skal til for at gøre en forskel og for at være en del af løsningen, specielt i forhold til en reduktion af det globale energiforbrug. 18

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Årsrapport 2003. Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Årsrapport 2003 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond Milepæle 2003 Januar Niels Due Jensen overdrager posten som koncernchef til Jens Jørgen Madsen og bliver selv koncernbestyrelsesformand. Grundfos

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Organisation Kort om Danfoss en Danfoss er globalt førende inden for energieffektive løsninger, der sparer

Læs mere

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen Fakta om Danfoss Danfoss Koncernen Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter og systemløsninger. Vore

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2011/12 + 43% + 38% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 På vej 8 Ledelsens beretning 17 Et større globalt aftryk 19 Høj vækst i Indonesien

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014 PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT VIDENSSAMFUND Hos SE kæmper vi hver dag målrettet for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Udvalgte produktpriser 2005 DUPLO Dora & Diego s Animal Adventure: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Product of Excellence DUPLO Thomas Load & Carry Set: National Parenting

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Årsrapport 2011. annual report 2011 1

Årsrapport 2011. annual report 2011 1 Årsrapport 2011 annual report 2011 1 2 annual report 2011 annual report 2011 3 Indholdsfortegnelse 4 6 10 14 16 20 24 26 30 34 36 38 40 42 45 46 48 49 50 52 53 54 87 98 99 Året i korte træk LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak datter af Birte og Karl Toosbuy er i dag hovedaktionær

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse 4 Året i korte træk 6 10 18 22 28 32 36 LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Forretningsstrategi Markeder og kunder Medarbejderudvikling Bæredygtighed

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi håndterer spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarlig måde for at sikre

Læs mere