Arbejdssikkerhed. Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdssikkerhed. Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt."

Transkript

1 Arbejdssikkerhed Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt. Det er vigtigt, at du lærer om arbejdssikkerhed. Det handler nemlig om Dit helbred kan med ét blive ødelagt af en arbejdsulykke - fx hvis du får fingre eller tæer i klemme, eller hvis du får kvæstelser i hovedet. Der kan også gå mange år, før dit helbred bliver ødelagt. Fx kan dårlige arbejdsstillinger ødelægge din ryg, og støj kan ødelægge din hørelse. Du kan også blive alvorligt og kronisk syg, hvis du bliver udsat for kemiske påvirkninger. Et par eksempler Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

2 Loven beskytter dig Erhvervsministeren og Søfartsstyrelsen laver lovene om arbejdsmiljø til søs. De slår fast, at skipper skal sørge for, at du kan arbejde uden fare for at blive syg eller komme til skade. Og du skal passe på dig selv. Den tekniske forskrift indeholder kapitler om: Arbejdsmiljøet til søs bliver reguleret gennem Lov om sikkerhed til søs og Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A fra Meddelelser A indeholder den tekniske forskrift om arbejdsmiljø plus forskellige kapitler - fx om arbejdets udførelse. Heri står der: Skippers forpligtelser Både Meddelelser A og Lov sikkerhed til søs. slår fast, at skipper eller en anden, der leder arbejdet - skal sikre, at du kan udføre dit arbejde uden fare for at blive syg eller komme til skade. Det kan skipper gøre ved at: Lovene om arbejdsmiljø består af: Dine forpligtelser Du skal følge de instruktioner og påbud, skipper giver dig. Du skal også sørge for, at beskyttelses-foranstaltninger, såsom personlige værnemidler virker. Hvis de ikke gør det, skal du straks give skipper besked om det. Du skal selv passe på, at du ikke kommer til skade under arbejdet.

3 I arbejdsmiljøets tjeneste Engang blev fiskeri betragtet som landets farligste arbejdsplads. Sådan er det heldigvis ikke længere. Siden Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste blev oprettet i 1994, er det blevet mere sikkert at være fisker. Kurven for arbejdsulykker er blevet knækket, færre fiskere kommer alvorligt til skade, og antallet af dødsfald er faldet. Fiskeriets succes-historier Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste går konkret og praktisk til værks, og de tager udgangspunkt i den enkelte fisker og det enkelte fartøj. Og så samarbejder de med fiskere, fartøjer, de syv havnesikkerhedsudvalg, værfter og håndværkere over hele landet for at finde de bedste løsninger - bl.a. for: En indsats for sikkerheden Mange søulykker skyldes forlis, kollision, brand og fald over bord. Derfor har Arbejdsmiljøtjenesten: Arbejdsmiljøtjenesten arbejder også på at ændre den enkelte fiskers holdning til arbejdsmiljøet. Det gør de bl.a. med:

4 En del arbejdsulykker skyldes, at fiskere bliver klemt eller glider, mens de håndterer grejet. Derfor har Arbejdsmiljøtjenesten: Og så er der flere og flere nuværende og tidligere fiskere, der anmelder en arbejdsbetinget lidelse. Det drejer sig næsten udelukkende om høreskader og rygskader. Så på trods af fremgangen - så er der stadig fiskere, der bliver syge eller slidt ned, mens de passer deres arbejde. De fleste arbejdsbetingede lidelser drejer sig om høreskader. Dernæst drejer det sig om skader på ryg, muskler og led som følge af tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Derfor har Arbejdsmiljøtjenesten: Derfor skal Arbejdsmiljøtjenesten til stadighed medvirke til at: ET SIKKERT OG SUNDT ARBEJDSMILJØ - DET ER FREM- TIDEN FOR DANSK FISKERI! Sådan arbejder Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste på at gøre fiskeriet mere sikkert og sundere: Forebyggelse det er kodeordet Selvom fiskeriet er blevet et mere sikkert og sundere erhverv, sker der stadig dødsfald, forlis, nedslidning og ulykker. Der er sket en lille stigning i søulykker på de mindre fartøjer. Og der er fortsat for mange, der forstuver eller brækker arme og ben, når de sætter eller bjærger redskaberne, og når de går om bord eller forlader fartøjet. Næsten hver anden søulykke ender med forlis. Det skyldes som regel brand eller kæntring. Hvis fartøjet forliser, er det alfa og omega, at redningsflåden virker, og at du ved, hvordan du bruger den.

5 Fiskeriet arbejdsmiljøtjeneste: Sådan arbejder de syv havnesikkerhedsudvalg på at gøre fiskeriet mere sikkert og sundere: SIKKERHEDEN Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Glid og fald fører til mange ulykker om bord. Skridsikring løser problemet.

6 Din daglige sikkerhed Du kommer sikkert gennem din arbejdsdag, når du har gode vaner og en god holdning til sikkerhed. Det er ikke altid det farligste arbejde, du kommer til skade ved. På sin vis kan man sige, at det er alt det ufarlige arbejde, der er farligt. Gasterne på skoleskibene ved, at det er farligt at gå til vejrs. Og derfor er de opmærksomme på faren og undgår handlinger, der får dem til at falde ned. På landjorden sker der derimod mange ulykker, hvor folk falder ned fra stilladser. De føler sig sikre på stilladserne og er ikke opmærksomme på de farer, der er. Derfor gælder det allerede fra starten om at få nogle gode vaner og gode holdninger til sikkerhed. Derfor: TÆNK DIG OM DET ER DIT BEDSTE VÆRN Ved andre arbejder tænker du måske ikke så meget på farer, fordi faren er skjult, og skaden først kommer efter længere tid. Det er almindelig kendt, at det kan give høreskader at banke rust med en tryklufthammer. Men det er ikke så indlysende, at du risikerer at få hvide fingre af værktøjets vibrationer. Heller ikke at støj kan give dig stress. DERFOR: Synlige og skjulte farer Der er nogle farlige arbejder, hvor skaden sker øjeblikkelig. Fx hvis en luge smækker i over dine fingre, sker der en synlig skade her og nu. Det allerbedste sikkerhedsudstyr sidder lige over ørerne - brug det! Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

7 Almindelige sikkerhedsregler Du bør overholde nogle logiske regler, så du kan udføre dit daglige arbejde sikkert. Glemmer du reglerne, fører det tit til ulykker. Lys Sørg for, at der er nok lys alle de steder, hvor du arbejder og færdes. Spild Fjern det straks, hvis du spilder noget. Hermed fjerner du faren for at falde og styrte ned. Oprydning Hold din arbejdsplads i orden. Dvs. ryd op med det samme, når du er færdig med et stykke arbejde. Is og sne Sikre dig at du kan stå fast på dækket under arbejdet. Man har i øvrigt pligt til at sørge for, at færdsel på dækket til og fra fartøjet kan ske sikkert. Åbninger Afskærm alle åbninger, der ikke er sikret af en karm, med stræktove. Bevæg dig ikke baglæns, hvor der er åbne luger og mellemdæk. Værktøj Brug kun værktøj til det, det er beregnet til. Det værktøj, du bruger i højden, skal være surret fast, så det ikke falder ned på dækket. Brug maskin-håndværktøj med de skærme, der hører til. Luft og vand under tryk Trykluft og trykvand kan trænge gennem din hud, så olie og snavs bliver ført med ind under huden og giver dig betændelse og bylder. Sigt aldrig på andre med trykluft og trykvand. Brug aldrig højtryksrenser eller trykluft til at rense dit tøj, du har på. Blæs aldrig støv af huden med trykluft. Lejdere og trapper Hold i vangerne og ikke i trinene, når du går over en lejder. Du risikerer at falde, hvis trinene er fedtede eller løse. Hav altid mindst en hånd på gelænderet, når du går på trapper. Sur løse lejdere og stiger fast både for oven og for neden. Selv om lejderen er forsynet med sko, har den et dårligt fæste på et jerndæk. Brug en malerskammel, når du arbejder på skotter osv. Det giver bedre fodfæste. Sur også malerskamlen - den kan skride under søgang. Tovværk Tovværk skal være i god stand. Løs unødvendige knob op - de svækker tovets brudstyrke. Kør ikke tovværk over skarpe kanter så undgår du skamfiling. Bind tovværk fast i gelænderstøtterne lige over dækket - aldrig i selve gelænderet. Døre Sikr altid døre og små luger, når du lader dem stå åbne. Sliberondeller, skæreskiver og stålbørster skal altid passe til værktøjet og dets omdrejningshastighed. Høreværn er næsten altid obligatorisk. Brug altid øjenværn, når du arbejder med værktøj, der sliber og banker. Brug handsker for at forhindre slidskader og for at nedsætte faren for hvide fingre. Ledninger til el-værktøj skal være hele. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

8 Sådan forebygger du ulykker Du forebygger ulykker på fire måder nemlig ved at fjerne faren, fjerne manden fra faren, pakke faren ind og pakke manden ind. 1. Fjern faren 2. Fjern manden fra faren 3. Pak faren ind 4. Pak manden ind Beskyt dig - så undgår du ulykker Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

9 Risikovurdering Skrid, fald, klemskader og det at blive ramt af noget er væsentlige årsager til ulykker om bord. Det skyldes bl.a., at det i sig selv er mere risikabelt at arbejde på havet end med fast grund under fødderne. Derfor bør du spørge dig selv om, hvad det er, der gør havet til en mere farlig arbejdsplads? Hvad gør vi allerede nu for at undgå den fare? Og hvad mere kan vi gøre? Det er nemlig vigtigt at tænke i nye løsninger, når I skal forbedre sikkerheden på jeres arbejdsplads! Derfor skal I lave en risikovurdering I skal planlægge og tilrettelægge arbejdet om bord, så I kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A om arbejdets udførelse om bord. Det er skippers ansvar, at risikovurderingen bliver gennemført i samarbejde med hele besætningen. Risikovurderingen skal hjælpe jer, når I gennemgår og diskuterer de farer, der er om bord for jeres sikkerhed og sundhed. En fare er både en fare for en ulykke her og nu, og en fare for at I bliver slidt ned på længere sigt. Mange ulykker rammer nye folk. Derfor er det vigtigt, at de bliver grundigt instrueret i de arbejdsopgaver, de skal i gang med, og at de kender de farer, der er om bord. Det kan I bruge risikovurderingen til I får overblik, når I diskuterer de arbejdsopgaver, der påvirker jeres sikkerhed og sundhed både det der kan skade jer her og nu, altså en ulykke, og det der kan skade jer på længere sigt, dvs. nedslidning. Når I ved, hvor problemerne er om bord, får I også mulighed for at løse dem. Måske kan I gøre arbejdet på en bedre måde? Måske kan I lave tekniske foranstaltninger? I skal desuden lave en skriftlig risikovurdering, når en arbejdsopgave udgør en særlig risiko for jer. Når et nyt besætningsmedlem mønstrer, skal skipper og den nye mand gennemgå de arbejdsopgaver, hvor der er særlig fare for sikkerheden og sundheden. Det skal skipper også gøre sammen med et besætningsmedlem, der ikke har været med til at lave risikovurderingen. Spørg jer selv! I skal også bruge risikovurderingen til at instruere nye besætningsmedlemmer, inden de begynder at arbejde. Risikovurdering Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

10 Døden har en årsag Ved at se på en ulykke eller en hændelse, der næsten førte til en ulykke kan du finde frem til årsagen. Stil derfor dig selv følgende spørgsmål: I bilag nr. 4 kan du se en liste med en række risici ved de manøvrer, man skal foretage i forbindelse med udsætning og ophaling af net. Eksempel nr. 1 Eksempel nr. 2 Det er mørkt, da en fisker går hen i stævnen med et bundt kugler i hver hånd. Da han går forbi lastrum nr. 3 glider han og falder. Han brækker armen og slår hovedet. Spillet var blevet smurt om morgenen, så der var oliepletter på dækket. Fiskeren fortalte, at han ikke havde set olien, fordi der var dårligt lys på dækket. Under ophalingen af et net får en fisker sin handske og dermed også sin hånd i klemme i nettromlen. En anden fisker standser nettromlen for at køre det tilbage og dermed befri hånden. Men i stedet kommer han til at køre nettromlen fremad og forværrer kollegaens kvæstelser. Ved at analysere ulykken blev det klart, at:

11 Er dit udstyr i orden? Det er vigtigt, at det udstyr, du bruger, er i orden. Det gælder bl.a. tovværk, grejer, dækspil, trawlskovle, nettromler, bomme og kraner. Det er også vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv fx når du arbejder i højden, i maskinrum og lastrum, og når du fortøjer fartøjet. Her følger en liste over ting, du skal passe på og sørge for: Tovværk og grejer Dækspil Trawlskovle Brug det rigtige udstyr - så går det ikke helt galt Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

12 Nettromler Lastrum Bomme og kraner Fortøjning Arbejde i højden Maskinrum Den sidder fast i lynlåsen Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

13 Maskinrummet De fiskere, der arbejder i maskinrummet, er udsat for alle de farer, der også findes i industrien. Men de bliver forstærket, når arbejdet foregår til søs. Det drejer sig fx om: Støj Propeller, maskineri, hydraulik, og vibrationer skaber støj om bord. Men støj er farligt for dit helbred både for din hørelse og din krop. Og en høreskade kan ikke blive helbredt. Men tit er den psykiske belastning faktisk værre end den fysiske. Du risikere at få en høreskade, hvis du er udsat for vedvarende støj over 80 db(a). Een enkelt kraftig lyd fx fra en eksplosion kan også ødelægge din hørelse. Sådan ødelægger støj din hørelse: Sådan påvirker støj dig: UNDGÅ AL UNØDIG STØJ Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

14 Fare for høreskader Sådan forebygger du: STØJBELASTNING I 10 ÅR RISIKO FOR STØJSKADE Sådan er et liv med høreskade: Støjhåndbogen Decibel

15 Maksimale støjgrænser på nye fartøjer: Skiltning ind til støjfyldte rum: Vibrationer Ikke kun støj er farligt for dig. Vibrationer er det også. Og der er vibrationer overalt på et fiskefartøj. Vibrationer skaber unødig støj og giver dårlig trivsel om bord. Og det kan give dig snurren og følelsesløshed i fingrene. På længere sigt kan du få hvide fingre, der føles som døde. Vibrationer kan også slå revner i fartøjets struktur. Sådan påvirker vibrationer din krop: Sådan forebygger du: Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

16 Ventilation Der skal være i maskinrummet som loven kræver det. Det omfatter luftudtag og ventilatorer, som når ud til alle dele af maskinrummet og fornyr luften så hurtigt som muligt. Belysning Der skal være lys nok i maskinrummet. Det må ikke blænde, og der må ikke være områder med skygge og andre bærbare belysningskilder må ikke komme i nærheden af bevægelige maskindele. Derfor skal du gøre dem fast. Betjening af maskiner og værktøj Den største fare kommer fra de dele, der roterer eller svinger, og fra smøremidler, brændstof eller spåner, der bliver slynget ud fra maskinerne. Sådan forebygger du: Kabyssen De fiskere, der arbejder i kabyssen, er udsat for de samme farer som husmødre og de ansatte på hoteller og restauranter. Men farerne er større til søs. Bl.a. fordi man opholder sig på et gyndende underlang Det drejer sig fx om: Det kan gå galt, hvis: Krav Det eneste, der kræves af dem, der arbejder i kabyssen er, at de kan lave mad og styre udgifterne. Det er sjældent, man er uddannet til det. Et par nyttige råd: Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Sådan forebygger du:

17 Stores- og kølerum Slag og stød pga. ting, der falder ned eller forskubber sig det er de største farer i stores- og kølerum. Også fald pga. fugt, is, affald eller madrester. Faren er særlig stor ved udsætning og indhaling af trawl og skovle. Sådan forebygger du: Det er problemer, som trawlfiskerne har til fælles med andre fiskere. Trawlfiskeriet Trawlfiskeri er den hårdeste fiskeriform. Det skyldes store og tunge redskaber, store belastninger og stor fangst. Men trawlfiskeriet har tungere redskaber og større fangster, som det tager tid at rense, ise og stuve. Og når fisken bliver sorteret, foregår det undertiden på knæ eller med bøjet ryg. Det gør trawlfiskeri til en af de hårdeste fiskeriform. Men efterhånden har de fleste fartøjer fået moderne fangstbehandlingsanlæg, som er ergonomisk korrekt udformet. Her følger en gennemgang af de største farer, jf. bilag nr. : Udsætning af trawlen Du har tæt kontakt med grejerne, når du sætter trawlen ud. Normalt vil det ikke volde store problemer, men hvis der er søgang, kan der opstå meget store ryk især på trawlere. Derfor skal du passe på ikke at få fingre, arme og overkrop i klemme. Trawlen glider tit ud over lønningen, så du er nødt til at gribe hurtigt ind for at klare den op. Men du risikerer fx at få hånden i klemme, og i værste fald kan du blive trukket med over bord. Derfor er det vigtigt, at der er nødstop på tromlen. Udsætning og haling af skovle Det er meget farligt arbejde. Du skal løfte skovlene ud, og det gør du som regel ved hjælp af et spil. Men du må tit bruge håndkraft for at få dem helt fri af lønningen. Skovlene banker mod skibsn i dønningerne. Derfor er det farligt at montere indhalertamp og bagstrop særligt fordi det tit er nødvendigt, at du kravler op i galgerne over lønningshøjde for at kunne komme til. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

18 Wirer På de fleste fartøjer løber trawlwirerne over arbejdsdækket. Hermed er der fare for, at du får arme og ben i klemme ved wiretromlen eller i en af de blokke, wiren løber over. Wirerne kan slå kraftigt ved udsætning og haling. Derfor bør de være dækket til så meget som det nu er muligt. De kan fx løbe i rør eller under en rist på dækket. Tømning af trawlen På de fleste fartøjer bliver løftet taget ind over lønningen. I søgang kan det være svært at styre et løft med flere tons fisk ind over modtagebingen, uden det kommer i farlige svingninger. Derfor skal du være forsigtig, når du løser op for bindestrikken. Du må tit bruge håndkraft, når du samler wirerne i kasteblokken på en trawler. Det er særligt farligt, fordi det foregår i toppen af galgen ved blokken, og fordi der er givet helt fri på wiretromlen for at få slæk i wiren. Det skal dog siges, at der ikke findes ret mange traditionelle trawlere i flåden. Haling af trawlen Mange alvorlige skader - og også dødsulykker - sker under indhaling af trawlen. Derfor kræver det skærpet opmærksomhed men også fordi du tit har spist eller sovet, mens der blev slæbt. Trawlen går på tromlen, og derfor er der ikke så stor fare for, at du bliver trukket over bord. Til gengæld er faren for, at du kommer i klemme meget større, fordi der nu er fangst og dvs. belastning i posen. Frelserlinen er stærk. Den kan slå kraftigt i dønningerne. Og i værste fald knækker den og skader dig. Ved ophalingen er det tit nødvendigt, at du ryster trawlen for at frigøre stikkere og ryste dem og andre fisk ned i posen. Det kan du kun gøre i den del at trawlen, der hænger ud over n. Derfor hænger du ud over lønningen. Det er farligt og belaster også din ryg voldsomt. Det er styrerør, der styrer trawlen rigtigt på tromlen. De bliver stukket ned i lønningen. De bør være kraftige og forankret langt under lønningshøjde. Hvis de er blevet bøjet, kan de være meget farlige, fordi en mellemline eller en stjert i høj sø kan smutte ud af styringen. Helt galt bliver det, hvis styrerørene under indhaling af trawlen bliver skruet op af deres fæste.

19 En bærering gør det lettere at styre løftet hen til bingen, fordi løftet ikke er så fladbundet. Desuden nedsætter en bærering belastningen på bindestrikkens knuder. Og løftet åbner sig ikke så voldsomt, fordi fisken løber langsomt ud. På de større industrifartøjer har man i dag i mange tilfælde afløst indtacklingen af fangst med en fiskepumpe, så fisken bliver pumpet om bord. Garnbåden Garn er et let redskab, og der er ingen kraftige spil eller andet tungt udstyr på en garnbåd. Derfor er farerne ikke nær så store som i de andre fiskerier. Til gengæld er det hårdt arbejde, og man skal være forsigtig under udsætning og indhaling af garn. Udsætning af garn Du skal være forsigtig, når du sætter garnene ud. For du risikerer at få en fod eller hånd i garnene, så det er svært at komme fri igen. I værste fald bliver du revet med over bord. Du skal også passe på, når du klarer et uklar garn. Og du må aldrig gå med fingerringe, armbånd osv. under fiskeri, fordi garnene let kan gribe fat i dem og medføre ulykker. Indhaling af garn Under indhalingen skal du passe på, hvis garn eller ankre går i hold, så der kommer et kraftigt ryk på redskaberne. Hermed kan garnet eller linen glide ud af selvhaleren og ramme en mand, der står agten herfor. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Fysisk hårdt Generelt er garnfiskeri nok en af de hårdeste fiskeriformer særligt det havgående fiskeri efter torsk og sej.

20 Tit får du ikke mange timers søvn og hvile mellem udsætning og indhaling. Og det belaster ryg og håndled at pille fisken af. Som i andre fiskerier kan træthed og mangel på søvn resultere i ulykker, fordi du let mister koncentrationen. Vodkutteren På snurrevodskutteren er der særlig farlige arbejdsopgaver som fx udsejling og indhaling af tovene. Der er også farlige områder på dækket som ved vodrullerne, spilkopperne og ankeret. Udsejling af tovene Når tovene løber direkte i havet fra tovtromlerne, kan bremsetrykket på tromlen blive for lille. Hermed bliver tovet slæk, falder ned på dækket og danner løkker. Derfor må du aldrig løfte fødderne i nærheden af et udløbende tov. Slæb dem i stedet på dækket. Det udløbende tov løber tit i skulderhøjde. Derfor skal du passe på, at samleleddene ikke griber fat i seler osv. Pas også på at arme, bådshager og andre ting ikke kommer ind i tromlernes eger. For der er fart på tromlerne - både ved udsejling af tove, omspoling og indhaling. En god afskærmning af tromlerne forhindrer, at det kan ske. Indhaling af tovene Det er et farligt område, hvor tovene passerer fra vodrullerne i lønningen til spilkopperne. Tovene bliver kraftigt belastet, så der er fare for, at de knækker i vodrullerne eller på spilkopperne og kvæster dig. I dårligt vejr kan det ske, at vodtovet springer ovenud af vodrullen, eller at vodrullen hopper ud af beslaget i lønningen. Vedlighold derfor grejerne og vær forsigtig ved hold, fordi der er ekstra kraftig træk på tovene. Pas på at gummitøj osv. ikke kommer med i spillet. Vi har vist fået en torsk i nettet

21 Udsejling af voddet Indhaling af voddet Kraftblokken og nettromlen har nedsat faren ved indhaling. Men når fartøjet hugger i søen i dårligt vejr, kan du ikke altid holde voddet i kraftblokken, så det løber ud igen særligt når fangsten er stor. Stå derfor ikke i voddet. Indhaling af ankeret Her står du i stævnen for at fortælle skipper, hvilken vej ankergrejet står. Det er farligt i høj sø, for ankerwiren kan springe op af stævnrullen og slå dig over bord. Stå derfor på bagbords af wiren. Når du ankrer i kuling, kan du sætte en ekstra kraftig nylontrosse - en såkaldt sap - i den ende af ankergrejet, der er nærmest fartøjet. Trossen er meget elastisk og kan knække, så den slår tilbage med stor kraft. Ophold dig derfor ikke på fordækket, når ankergrejet står meget hårdt. Fortøjning Du bør overholde nogle logiske regler, når du fortøjer fartøjet, og når du arbejder i lukkede rum. En del fiskere kommer til skade, når de fortøjer. Vær derfor forsigtig og følg disse regler: Brug logikken, når du fortøjer skibet Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

22 Luft ud og mål luften for ilt og gasser Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Særlige arbejder Lukkede rum Advarsel

23 Sådan måler du gas og ilt For at vurdere de farer, der måske er i et rum, fx. H2S-gasser i en industrifisklast, kan du måle luftens indhold af gas og ilt. Det gør du med en gasmåler og en iltmåler. Gasmåler Har du mistanke om, at der er giftige eller sundhedsskadelige gasser i en tank, måler du det med en gastester et såkaldt toximeter. Det består af en pumpe, der suger luft gennem et prøverør eller en slange. Nogle krystaller i prøverøret ændrer farve. Jo flere krystaller der ændrer farve, jo højere er koncentrationen af gas. Hvor meget gas, der kan accepteres, afhænger af HGV for den pågældende gas. Iltmåler Du kan også måle hvor meget ilt, der er i et rum. Det gør du med en iltmåler. Du fører en føler ind i rummet, og føleren sender signal ud til et instrument, der viser iltkoncentrationen i %. Iltprocenten skal ligge over 17, før du må gå ind i et rum uden lufttilført åndedrætsværn. Men selv om iltprocenten er over 17, kan der sagtens være skadelige stoffer i luften. Derfor bør du også måle for andre skadelige luftarter, og hvorfor iltprocenten er faldet fra 21 til 17. Udover gas- og ilt-målerne findes der også apparater, der måler luftarter som kulilte, kultveilte og svovlbrinte. Toximeter og prøverør Kilde: Dräger Safety Danmark A/S Kilde: Dräger Safety Danmark A/S

24 Dit arbejdstøj Arbejdstøj er ikke kun tøj det beskytter også mod kulde, sol, fugt, olie, maling, rengøringsmidler og mekanik. Kulde Det er vigtigt, at du holder kroppen varm, når du arbejder udendørs. Bl.a. fordi en kold ryg er mere udsat, hvis du løfter forkert. Hensigtsmæssigt tøj er: fra den skadelige kemi. Mekanik Dit arbejdstøj og fodtøj skal beskytte dig mod slid, splinter og andre mekaniske påvirkninger. Arbejdstøj Dit arbejdstøj bør sidde tæt til kroppen. For løst tøj kan blive fanget af maskiner og værktøj. Husk også, at ure og smykker kan blive fanget eller hænge fast, så du risikerer en alvorlig skade. Fodtøj Dit fodtøj skal sidde fast, være skridsikkert, have oliebestandige såler og kunne beskytte dig mod ting, der falder. Sikkerhedssko fås som træsko, gummistøvler og træskostøvler, og de har en stålkappe over tæerne. Kulde/varme Når du håndterer kolde og varme ting, bør du bruge isolerende beklædningsstykker. Sol Sollyset på havet er skarpt. Og er du ny i erhvervet, er der ekstra god grund til at beskytte din hud - fx med solcreme eller ved at have tøj på. Sol kan give dig alvorlige 1. og 2 grads forbrændinger, og på længere sigt kan det give hudkræft. Fugt Som fisker arbejder du i fugtige og våde omgivelser. Det kan køle dig alvorligt ned og give dig svampesygdomme. Husk derfor at holde din hud tør og lade den ånde frit, når du har mulighed for det. Olie, maling og anden kemi Din hud bliver også udsat for olie, rengøringsmidler, maling og andre kemikalier. Derfor skal dit almindelige arbejdstøj kunne holde din hud fri for disse stoffer. Og du bør ikke tage en t-shirt med olie eller andet beskidt arbejdstøj på, for det forlænger påvirkningen

25 Særligt arbejdstøj Det er ikke altid, dit almindelige arbejdstøj beskytter dig godt nok. Derfor bør du bruge en beskyttelses- eller en overtræksdragt fx når du maler. Beskyttelsesdragt En beskyttelsesdragt holder de ting, du arbejder med ude fra din krop. Gør den ren, når du har brugt den. Og smid den ud, når du ikke kan gøre den ren. Overtræksdragt En overtræksdragt afviser de ting, du arbejder med. Den er som regel lavet af papir. Der findes flere modeller med åben og lukket ryg, faste og løse hætter og med løse sokker og handsker. Smid den ud, når den ikke længere kan beskytte dig. Arbejdshandsker Arbejdshandsker beskytter dig mod kemi, mekanik, varme, kulde osv. Personlige værnemidler Det er ikke altid, du kan undgå støj, skadelige stoffer, ting der falder ned osv. Derfor skal du bruge personlige værnemidler som hjelm, høreværn, åndedrætsværn, øjenværn og faldsikring. Det er dit beskyttelses-udstyr. Du skal sikre dig, at de personlige værnemidler er i orden. Derfor skal udstyret være godkendt. Det kan du se på mærkningen. Det er Arbejdstilsynet, der godkender udstyret. Men Søfartsstyrelsen stiller f.eks deres egne krav til de kompressorer, der bliver brugt til åndedrætsværn. Sådan vedligeholder du de personlige værnemidler Behandl de personlige værnemidler med omhu og vedligehold dem hele tiden. Sådan sikrer du dig, at de er i orden: Arbejdshandsker beskytter dig mod: Hjelm Brug hjelm, når der er fare for: Tilvænning Der findes mange forskellige værnemidler, der beskytter dit hoved. Den mest almindelige er industri-hjelmen, og den findes i to udgaver:

26 Hvis hjelmen også beskytter dig mod strålevarme, er den mærket med type Av eller type Bv. Godkendt hjelm Kilde: ArSiMa Hjelmen er enten lavet af duroplast eller termoplast. Den består af en yderskal, der har indvendigt for. Foret består af issebånd, nakkebånd og svedrem. Dem skal du kunne indstille efter dit hoved. Hvis der er fare for, at hjelmen blæser af dit hoved, kan du få en hagerem til hjelmen. Men husk, at hageremmens fæste skal kunne briste, hvis hjelmen hænger fast. Hjelmen kan have forskellige andre værnemidler som fx visir og høreværn. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

27 Høreværn Støj kan ødelægge din hørelse. Og jo mere støj du bliver udsat for, jo større er faren. Støjen, dvs. lydtrykket, bliver målt i decibel - db(a). Jo højere lyd - jo højere tal. Støj begynder at påvirke dig allerede omkring 70 db(a). Støj på db(a) kan give dig høreskader efter år. Støj på 120 db(a) er så kraftig, at det gør ondt i dine ører. Og hvis du bliver udsat for støj over 135 db(a), tager din hørelse skade også selvom støjen er kortvarig. Disse skilte skal stå på dørene ind til et støjfyldt rum Regler om støj Hvis du arbejder i støj på over 80 db(a), bør du anvende høreværn. Hvis du arbejder i støj over 85 db(a), skal du bruge høreværn Hvis du normalt arbejder i støj over 90 db(a), skal du have dit eget, personlige høreværn. BRUG HØREVÆRN! SÅ BESKYTTER DU DIN HØRELSE P 204 K Høreværn påbudt db(a) Højt støjniveau - brug høreværn P 204 K Høreværn påbudt db(a) Farlig støj - høreværn skal anvendes Skiltet betyder, at støjen er db(a) Skiltet betyder, at støjen er db(a) P 204 K Høreværn påbudt P 204 K Høreværn påbudt db(a) Advarsel: farlig støj - høreværn skal anvendes - kun ophold i kortere tid Skiltet betyder, at støjen er db(a) > 115 db(a) Advarsel: Meget farlig støj - høreværn skal anvendes - højst 10 min. ophold for inspektion Skiltet betyder, at støjen er over 115 db(a). Der er ikke adgang for besætningsmedlemmer, der ikke har noget at gøre i rummet.

28 Udvendigt høreværn Kilde: ArSiMa Der findes både indvendige og udvendige høreværn Et indvendigt høreværn består af en prop, du sætter i øret. Det kan være en formfast prop eller en engangsprop, som er lavet af vat eller skumplast. Du drejer den ind i øret, mens du trækker op og skråt bagud. Pas på at du ikke får snavs fra fingrene med ind i øregangen. Et udvendigt høreværn består af to kopper, som du sætter over ørerne. Kopperne bliver holdt på plads af en bøjle, der sørger for det rigtige tryk mellem kopperne og hovedet. Der er vulste dvs. pakninger - på koppen, som sørger for, at der er tæt mellem kopperne og hovedet. Kopperne har støj-absorberende materiale indeni. Udover den daglige vedligeholdelse skal du være opmærksom på vulstene. Hvis de er slidt, lukker de ikke støjen effektivt ude. Du kan skifte vulstene på de fleste høreværn. Hvis du ikke kan udskifte dem, skal du have et nyt høreværn. Høreværn skal være godkendt og mærket. Indvendigt høreværn Kilde: ArSiMa

Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-11-1. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen

Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-11-1. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-11-1 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfatter: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i samarbejde med erhvervets parter m.fl. Projektet

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

COASTERKIT! Malershop. Udsugning i maskinrum APV. Kemi. Runderingsskemaer. Vejledning til små skibe

COASTERKIT! Malershop. Udsugning i maskinrum APV. Kemi. Runderingsskemaer. Vejledning til små skibe Skibets navn: M/S Svar: COASTERKIT! Malershop Udsugning i maskinrum APV Kemi Runderingsskemaer (Kan udfyldes af skibsføreren alene, men bedst af alle besætningsmedlemmer hver for sig. Efterfølgende bør

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Bilag. Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute

Bilag. Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute FORTØJNING BILAG Bilag Eksempler på dårlige og farlige forhold. Kilde: Mooring and Anchoring Ships Vol. 1 / 2, The Nautical Institute Foto: Walter Vervloesen (Formand for IMCS) Særlig tak til The Nautical

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET HØJTRYKSRENSNING Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Håndtaget må ikke låses eller blokeres - hold pauser ved træthed/ømhed i hånden Der er sundhedsskadelige partikler i

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1735368 BASIS cement ABC cement BASIS AALBORG CEMENT MESTER AALBORG CEMENT RAPID cement RAPID AALBORG CEMENT LAVALKALI

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere