Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere. 2. udgave 2007 ISBN Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-11-1. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen"

Transkript

1

2 Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere 2. udgave 2007 ISBN Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfatter: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i samarbejde med erhvervets parter m.fl. Projektet er finansieret af Den Europæiske Unions Fiskerisektorprogram FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv

3 Indholdsfortegnelse Forord 1 Kap. 1 - Skibet forlades - redningsmidler 3 Skibet forlades... 3 Mønstringsrulle... 5 Redningsdragt... 6 Flydedragt... 7 Beskyttelsesdragt... 8 Når du forlader skibet... 9 Redningsveste... 9 Brug Fast redningsvest Arbejdsvest Redningskransen Tilbehør til redningskransene Sådan bruger du redningskransen Redningsflåden Placering af flåden Det hydrostatiske udløserelæ Nødpakken Flådens udrustning Sådan kommer du op i flåden Sådan kommer du op i flåden fra havet Når alle er kommet i flåden Sådan vender man flåden Opholdet i flåden Nødpakke og førstehjælpsudstyr Flere flåder sammen Pust flådens bund op og tør den Luk indgangen og tjek toplys Reparation af flåden Signaludstyret / pyroteknik Chefen i flåden Vagtordning Beskyt jer mod kulde og varme Nødrationer Lov og orden Hvis flåden taber lidt af pusten... 22

4 Når I bliver reddet Bugsering Linekastningsapparat Mand-over-bord Sådan laver I Williamson Turn Mand-over-bord båd Bjærgning af mand over bord Jason s Cradle Kap. 2 - Hypotermi 30 Kulde kan slå dig ihjel Sådan behandler du en person, der har fået en kuldeskade 32 Langsom genopvarmning Sådan udvikler hypotermi sig Kap. 3 - Udsætning og hejsning af redningsbåde og MOB-både 36 Manøvrer med skibet et eksempel Udsætning af MOB-båd Hejsning af MOB-både Kap. 4 - Radio 39 Udstyr VHF-telefoni med DSC MF- og HF-telefoni med DSC EPIRB s Cospas/Sarsat SART Transportabel VHF Lyngby Radio Kap. 5 - Nødsignaler 47 Nødsignaler Kap. 6 - Joint Rescue Coordination Center Århus 48 Generelt... 48

5 Kap. 7 - Helikopterredning 49 Særlige assistancer Anmelde ulykke Forberedelser før helikopteren ankommer Evakuering fra redningsflåde eller jolle Evakuering direkte fra skib Pejling og identifikation Procedure for evakuering af nødstedte med helikopter Evakuering fra redningsflåde Evakuering direkte fra skib Generelle procedurer Enkeltløft Dobbeltløft (med redningsmand) Dobbeltløft (uden redningsmand) Båreløft Særlige assistancer Særlige forhold ved natopsamling Lægeassistance Pumpeassistance Kap. 8 - Brand er livsfarligt 55 Hvad er en brand? Trinvis brandbekæmpelse Sådan alarmerer du til søs Sådan stopper du branden Fjern det brandbare materiale Kvæl ilden Køl ilden ned Direkte slukning Indirekte slukning Antikatalytisk effekt Brandtæppe Der skal ilt til en brand Luftarter og dampe Antændelsestemperaturer Selvantændelse Flammepunkter Særlige farer Brandrøg Varmens forplantning Ledning af varme Strømning Stråling... 61

6 Trykflasker Trykflasker med komprimerede, ikke-brandbare luftarter Tryklasker med komprimerede, brandbare luftarter Acetylenflasker Pas også på Vanskelige adgangsforhold Manglende ventilationsmuligheder Materialernes varmeledningsevne Pulverslukkere og CO 2 -slukkere Pulverslukker CO 2 -slukker Stationære anlæg CO 2 -anlæg Inertgas Aerosolslukker Højtryks-vandtåge-anlæg Fælles for alle stationære anlæg Sådan undgår du brand og eksplosion om bord De mest anvendte slangetyper og strålerør Slangekoblinger Strålerør Unifire Tågestrålerør Kap. 9 - Ansvar og vagthold 70 Generelle principper for vagthold til søs Principper for vagthold på broen Behørig udkig Vagtordninger Skibe der fisker eller søger efter fisk Ankervagt Radiovagt Godt sømandskab Regler for styring og sejlads Overhaling (regel 13) Skibe på modsatte kurser (regel 14) Skibe på skærende kurser (regel 15) Skibslys og signalfigurer Definitioner (regel 21) Maskindrevne skibe, der er let (regel 23) Fiskeskibe (regel 26) Retninger fra eget skib Cirkelinddeling... 76

7 Streger Kap Hvad er ergonomi? 78 Mennesket og teknikken Tænk ergonomisk Arbejdsstilling arbejdsbevægelse arbejdsbyrde Arbejdstempo Klima- og støjforhold Belysnings- og synsforhold Signaler Tilfredshed og samhørighed Muskelarbejde Statisk og dynamisk arbejde Arbejdsstilling Stående arbejdsstilling grundregler Siddende arbejdsstilling Siddende arbejdsstillinger grundregler Stolen Siddepladsen/stolen Valg af siddeplads/stol Siddepladsen i forhold til arbejdsstedet Arbejdsbelastning/bevægelse Kondition og tungt arbejde Tunge løft Grundregler for løft Gentagelser eller variation Grundregler for arbejdsbevægelser Formidling af information Enkel information Opfølgningsarbejdet Krav til opmærksomhed Synsforhold Tiltag og forholdsregler Planlægning af arbejdsmiljøet Ergonomiske checklister Kap Arbejdssikkerhed 95 Pas på dit helbred Et par eksempler Loven beskytter dig... 96

8 Skippers forpligtelser Dine forpligtelser I arbejdsmiljøets tjeneste En indsats for sikkerheden Forebyggelse det er kode-ordet Din daglige sikkerhed Synlige og skjulte farer Almindelige sikkerhedsregler Lys Spild Oprydning Is og sne Åbninger Værktøj Luft og vand under tryk Lejdere og trapper Tovværk Døre Sådan forebygger du ulykker Fjern faren Fjern manden fra faren Pak faren ind Pak manden ind Risikovurdering Derfor skal I lave en risikovurdering Det kan I bruge risikovurderingen til Spørg jer selv! Døden har en årsag Er dit udstyr i orden? Tovværk og grejer Dækspil Trawlskovle Nettromler Bomme og kraner Arbejde i højden Maskinrum Lastrum Fortøjning Maskinrummet Støj Sådan ødelægger støj din hørelse Sådan påvirker støj dig Sådan forebygger du Sådan er et liv med høreskade Vibrationer Sådan påvirker vibrationer din krop

9 Sådan forebygger du Ventilation Belysning Betjening af maskiner og værktøj Kabyssen Det kan gå galt hvis Sådan forebygger du Stores- og kølerum Sådan forebygger du Trawlfiskeriet Udsætning af trawlen Udsætning og haling af skovle Wirer Haling af trawlen Tømning af trawlen Garnbåden Udsætning af garn Indhaling af garn Fysisk hårdt Vodkutteren Udsejling af tovene Indhaling af tovene Udsejling af voddet Indhaling af voddet Indhaling af ankeret Fortøjning Særlige arbejder Lukkede rum Sådan måler du gas og ilt Gasmåler Iltmåler Dit arbejdstøj Kulde Kulde/varme Sol Fugt Olie, maling og anden kemi Mekanik Arbejdstøj Fodtøj Særlig arbejdstøj Beskyttelsesdragt Overtræksdragt Arbejdshandsker Personlige værnemidler

10 Sådan vedligeholder du de personlige værnemidler Hjelm Høreværn Regler om støj Der findes både indvendige og udvendige høreværn Åndedrætsværn Tre slags filtre beskytter dit åndedræt Vælg det rigtige til formålet Filtervalg Filterbrug ved inhalering Engangsmaske Halvmaske Helmaske Luftforsynet åndedrætsværn uafhængigt Lufttrykflaskeapparat med udånding til den omgivende luft Lufttrykflaskeapparat til korttidsindsats Luft-kredsløbsapparat Evakuering og selvredning Gasudslip Rejsekit Luft Evakueringsapparat Specielle danske regler Øjenværn Kemi Sikkerhed ved malerarbejde Tallet før stregen Tallet efter stregen Jo højere tal - jo større risiko Kap Faldsikring 135 Hvornår skal man faldsikre? Arbejde på lejder Risiko for frit fald Hvordan kan man faldsikre? Faldsikring af lejdere Rygbøjler Faldsikringssystemer Faldsikring af tanke og lastrum Krav til faldsikringssystemernes udstyr Seler Liner Faldtaljer

11 Kap Pas på din hud 138 Før arbejdet Efter arbejdet Kap Sådan anmelder du en ulykke 139 Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser Kap Knob og stik 141 Taklinger Dobbelthalvstik Enkelt flagknob Håndjern Kastelineknob Flamsk knob eller ottetalsknob Råbåndsknob Pælestik Tømmerstik Kap Organisatonerne bag fiskeriet 145 Det blå bevis Skipper af 3. eller 1. grad Fiskeriets Arbejdsmiljåråd og Havnesikkerhedsudvalgene Sømandsloven Søfartsstyrelsen Fagforeninger Danmarks Fiskeriforening Bilag 149 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

12 Litteraturliste 166 A F J H D C G B I E Stikordsregister 168

13 Forord side 1 Forord Velkommen til det obligatoriske 3 ugers søsikkerhedskursus. Når du har gennemført kurset og har læst / gennemgået dette kompendium, er det vores forventning, at du: har erhvervet dig en grundlæggende viden gennem praktisk og teoretisk undervisning om arbejdssikkerhed om bord i et fiskefartøj er blevet bekendt med de sikkerhedsmæssige - samt sundhedsmæssige risici, som er forbundet med at udføre det daglige arbejde om bord er i stand til at betjene og vedligeholde et fiskefartøjs redningsudstyr er blevet bekendt med de organisationer og institutioner, der i det daglige er med til at servicere og rådgive fiskerierhvervet Efter du har gennemført dette kursus, har du erhvervet dig retten til at tage hyre på et fiskefartøj, hvis du er myndig HUSK at skibet altid er sin egen bedste redningsbåd, så sørg altid for at holde den i orden. HUSK at det bedste værnemiddel sidder lige mellem ørene. HUSK at der nogen, som regner med, at du kommer sikkert hjem. Du ønskes god vind fremover og god læselyst Med venlig hilsen Flemming Nygaard Christensen Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Arbejdssikkerhed. Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt.

Arbejdssikkerhed. Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt. Arbejdssikkerhed Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt. Det er vigtigt, at du lærer om arbejdssikkerhed. Det handler nemlig

Læs mere

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts 2013. Gældende fra 16. april 2013. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads,

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1 Højtryksrensning - 1 Højtryksrensning Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Brug filtermaske ved færre end tre timers rensearbejde og hvis arbejdet strækker sig ud over

Læs mere

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

-Et idékatalog til procesindustrien

-Et idékatalog til procesindustrien Ulykkesforebyggelse gennem ændring af holdninger og adfærd -Et idékatalog til procesindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere