Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med reduceret timetal; eksamensansvarlig: Erik Vestergaard Rasmussen; Annika Ebert (om romantikken) u12daa1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Det mediemæssige og sproglige stofområde: introduktion: skriftligt basiskursus, journalistisk skrivning og grammatik nyhedsjournalistik og meningsstof; Det litterære stofområde: nutidig dansk litteratur: litterær analyse af noveller og andre fortællende tekster med særligt blik for det usagte. 1. værk: Jacob Ejersbo, Superego Det sproglige stofområde: nutidige tekster til musik Det litterære stofområde: den ældre litteratur før 1870, litteraturhistoriske nedslag fra middelalder til oplysningstid Det litterære stofområde: romantikkens forskellige ansigter universalromantik, nationalromantik, romantisme, biedermeierdigtning Det litterære stofområde: det moderne gennembrud og århundredskiftets litteratur relateret til moderniteten/ det moderne liv. 2. værk: Henrik Pontoppidan, Isbjørnen Det mediemæssige stofområde: At se virkeligheden i øjnene nutildags, dokumentar på tv og film. Mediehovedværk: Janus Metz Pedersen, Armadillo Det sproglige stofområde: retorik, politisk kommunikation Titel 9 Det litterære stofområde: modernisme og realisme til o. 1970; Titel 10 Titel 11 Det litterære stofområde: dobbeltkontrakt og ny litteratur 3. værk: Henrik Pablo Llambías, Hun har en altan Det sproglige stofområde: sproglig variation unges sprog Side 1 af 14

2 Titel 12 Det mediemæssige stofområde: kortfilm Side 2 af 14

3 Titel 1 Det mediemæssige og sproglige stofområde: introduktion: skriftligt basiskursus, journalistisk skrivning nyhedsjournalistik og meningsstof; Introduktion til faget, oplæg om skriveproces præsentation af kommunikationsmodel gennemgang af journalistiske genrer, opdelt på nyhedsstof og meningsstof, præsentation af model for argumentationsanalyse; sætninger og tegnsætning, - projekt: fremstilling af et blad om politiet Skriveproces: Søren Søgaard At skrive det er ingen kunst s , s , 47-48, s , s ; Grammatik: Sprogets veje, s , 45-46, 52-54, 56, 58-69; argumentation: Det sproglige i dansk s ; Det sproglige i dansk, - tekster og arbejdsspørgsmål, s og arbejdspørgsmål 1 Journalistik: Journalistik i dansk s. 99, , , , , ; Danskere har paranoia over utro kærester, fra Metroxpress ; (kopi) to trusselsbreve fra Jeg er bevæbnet og har tømmermænd, Kbh avisartiklerne Moral på denne jord?, Et samfund bryder sammen fra JP en avisleder fra Politikens netavis d , Henrik Palle Vrangbilleder, , Begreb om dansk, kap 2, s og s ; Kræftens Bekæmpelse: Regeringen skulle være gået meget længere, af Anders Hjort, Politikens netavis Vi, det afrettede folk, af Bent Vinn Nielsen,, Informations netavis, Rocken hjem til København, Søren McGuire, Chilinet marts 2009 Et svin i Berlin, Morten Sabroe i Information 2/ analyseark til sproglig analyse af avisartikler læreplanen for dansk på hf, især stykkerne 2.1, 2.2 og 2.3, Basiskommunikationsmodellen, ark om Toulmins argumentationsanalysemodel; Lektiark 1 og 2 og lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o At komme i gang med at skrive straks o at præsentere ideen om at adskille kreative og redigerende processer o at indøve forskellige tænke- og skrivemetoder: hurtigskrivning, mind-map, delog-stjæl-runder mv. og give ideer til planlægning af skrivearbejdet; o at kunne skelne mellem spørgsmål der drejer sig om hvad en tekst betyder og hvordan den fungerer og hvilke relationer den indgår i. o at blive mere genrebevidst, at kunne skelne mellem beskrivelser og vurderinger, mellem faktiske tekster og fiktive, mellem nyhedsartikler og kommenterende artikler o at prøve at analysere argumentationer o at skrive et blad; Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, læreroplæg, skriveøvelser, skriftligt projektarbejde, mundtlige gruppefremlæggelser; Side 3 af 14

4 Titel 2 Særlige fokuspunkter Det litterære stofområde: Nutidig dansk litteratur: litterær analyse af noveller og andre fortællende tekster med særligt blik for det usagte. 1. værk: Jacob Ejersbo, Superego Værk 1: Jacob Ejersbo, Superego,2000, Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen, Litteratur og fortælling, 2003 s (kopi) fra Thøger Jensen: I vores familie kan vi ikke lide ubåde, 1998: Den sky ligner en gris, I vores familie kan vi ikke lide ubåde, Dengang vi var unge og kørte på scooter til Århus, det er Jørgen der driver cafeen, Jeg kunne have råbt, Han havde engang haft en collie (kopi) Ernest Hemingway: Bjerge som hvide elefanter(kopi) Helle Helle: En stol for lidt (kopi) Helle Helle Fasaner (kopi) Naja Maria Aidt: Kvinden i baren, fra Bavian (kopi) eksamensspørgsmål Thøger Jensen: Nu sad det unge par sikkert og så video, 1998, i antologien til Faglige forbindelser i dansk s. 113 Analyseark til fortællende digtning, Lektieark 4 14 lektioner à 45 min. o At analysere en fortælling o At være opmærksom på skillelinjen mellem faktive og fiktive tekster o At analysere med blik for det usagte o At prøve et eksamensspørgsmål Klasseundervisning, pararbejde, mundtlige fremlæggelser; skriftlig opgaver; Side 4 af 14

5 Titel 3 Det sproglige stofområde: Tekster til musik; Jan Aasbjerg Petersen, Det sprog til et beat, 2010, s (kopi); alle nedenstående tekster er på papirkopier: Per Vers, City of Dreams, fra albummet Vers, 2005 Clemens, Flakker rundt og snakker ondt, Gasolin, Rabalderstræde L.O.C., Drik din hjerne ud L.O.C., Ung for evigt, Wafande, Gi mig et smil, 2011 Ark om kommunikationssituationen, (kopi og på Fronter) lærerproduceret Smartboard om billedsprog, (Fronter) lærerproduceret PowerPoint om orddannelse (Fronter) klip fra YouTube: Oddset, Ark til analyse af digte (kopi) Lektieark 5 19 lektioner á 45 min. Særlige fokuspunkter o sproglig analyse af sangtekster o semantiske sammenhænge o Billedsprog analyse af sammenligninger, metaforer og symboler o mundtlig præsentation; mundtlige gruppeoplæg m. skriftligt materiale på Fronter; skriftlige opgaver om grupper, individuelt besvaret Side 5 af 14

6 Titel 4 Særlige fokuspunkter Det litterære stofområde: den ældre litteratur før 1800, litteraturhistoriske nedslag fra middelalder til oplysningstid 1000-tallet 1400-tallet - Middelalder: Nilus og Hillelil, Torbens datter, Hr. Ebbes døtre, Ridder Stigs runer og bryllup, Elverskud, Nøkkens svig; (kopier) Prins Hvidbjørn, Fiddivaw; (kopier) Folkeeventyret Pigen, der blev bunden i Ord (kopi) H.C.Andersen, Klods-Hans (kopi) relevante afsnit og opslag i Litteraturens Veje samt udleverede litteraturhistoriske ark og kopi fra Litteraturhåndbogen; Om folkeeventyr og kunsteventyr fra Carsten Høgh Eventyrleksikon, 1996; tallet - Renæssance, humanisme, reformation og barok: Kernestof : Pico della Mirandolas Tale om menneskets værdighed(1486) (uddrag); Thomas Kingos salme Keed af Verden, Kier ad Himlen, 1681 (alle kopier) Studie- og overbliksark om periodetræk, relevante afsnit i Litteraturens Veje; 1. afsnit af Liv i renæssancen (tv-serie); John Harrington: Christian IV i London; 1700-tallet Oplysningstiden: Ludvig Holberg: af Jeppe på Bjerget (1722) s og i Dansk læsebog, Ludvig Holberg: af Niels Klims underjordiske rejse (1741) s i Dansk læsebog; om satire, dengang og i dag: opslag om komik og satire; Relevante afsnit i Litteraturens Veje, studieark om perioden og oplysningsfilosofien, klip fra filmen over Jeppe på bjerget ; Lektieark 6 og 7 12 lektioner à 45 min. o At etablere kultur- og litteraturhistorisk bevidsthed, skabe overblik og perspektivere til i dag o at konstatere sprogets udvikling og øge sproglig forståelse for umiddelbart fremmedartede tekster o at møde klassikerne Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde; individuelle præsentationer af satirer; Side 6 af 14

7 Titel 5 Det litterære stofområde: romantikkens forskellige ansigter universalromantik, nationalromantik, romantisme, biedermeierdigtning Nyplatonisme: Schack Staffeldt: Indvielsen (1804) Platons hulelignelse: Litteraturens Veje (LV, grå version): , Universalromantik: Adam Oehlenschläger: Guldhornene (1803) LV: Nationalromantik: N.F.S. Grundtvig: Langt højere bjerge (1820) LV s inkl. billeder Biedermeier-romantik: Thomasine Gyllembourg: Den Lille Karen (1830) LV: s Romantisme: H.C. Andersen: Skyggen (1847) LV: s Særlige fokuspunkter 15 lektioner læsning af litterære tekster med udgangspunkt i perioden Klasseundervisning; gruppearbejde; Side 7 af 14

8 Titel 6 Det litterære stofområde: Blichers realisme og Det moderne gennembrud og århundredskiftets litteratur relateret til moderniteten/ det moderne liv Steen Steensen Blicher: Sildig opvågnen (1828) i Dansk Læsebog; værk 2: Henrik Pontoppidan, Isbjørnen Uddrag fra Georg Brandes Indledningsforelæsning, (kopi) Emile Zola, af Menneskedyret (kopi) Henrik Pontoppidan, Nådsensbrød, (kopi) Henrik Pontoppidan, Vandreren, (kopi) + video af eksamenssituation; Herman Bang, Den sidste aften, (kopi) Herman Bang, Pernille(kopi) + video af eksamenssituation Amalie Skram, Det røde gardin (kopi) Martin Andersen Nexø, 2 klip fra Pelle Erobreren (kopi) Jeppe Aakjær, Når rugen skal ind, (kopi) Johannes V. Jensen, Interferens, (kopi) Relevante afsnit i Litteraturens Veje; arket om det moderne gennembrud (kopi) ark om forholdet mellem det førmoderne og det moderne ; video: enkelte klip fra 1800-tallet på vrangen, lektieark 8-9; Ultrakort periodeoversigt. 24 lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o Tekstanalyse o Teksternes forhold til det moderne liv (kulturel kontekst) o Litteraturhistorisk orienteret læsning af teksterne; Klasseundervisning, gruppearbejde; kreativt indslag: at producere en kort video over temaet at sætte problemer under debat. Side 8 af 14

9 Titel 7 Det mediemæssige stofområde: At se virkeligheden i øjnene nutildags, dokumentar og nyheder i tv. Filmanalyse filmens struktur, i Henrik Poulsen, Den korte film, 2005 (kopi) Jette Meldgaard Harboe og Gitte Horsbøl, Den iscenesatte virkelighed, 2004, s. 8-26, s , s , s ; Lars Engels: (af) Historier fra en politistation, afsnit 2: Pigen med minkpelsen, DR,2001 (ca. 13 min.) (findes på bogens DVD) Stig Andersen: (af) Skatteakrobaterne, DR, 2002 (ca. 10 min.), (findes på bogens DVD) Medieværk: Armadillo i filmversionen; 2010 inkl. ekstramaterialet; Lektieark 10 rev. Politiken , Ekspert: Helt okay at Armadillo -instruktør betaler stripper Anvendt uddannelsestid 16 lektioner à 50 min. Særlige fokuspunkter o Analyse af filmiske virkemidler o Refleksion over forholdet mellem dokumentar- og spillefim Mundtlige gruppeoplæg Side 9 af 14

10 Titel 8 Det sproglige stofområde: retorik, politisk kommunikation talen I have a dream af Martin Luther King samt baggrundsstof (udleveret som kopi). Kennedy-talen Ich bin ein Berliner plus baggrundsmateriale (kopi) Statsminister Anders Fogh Rasmussens grundlovstale 2008 (kopi) Dronningens nytårstale 2008 (kopi) Sprogets Veje s indtil Opvarmningsøvelser om retorik Det sproglige i dansk s om argumentation Politisk retorik, fra Pia Quist og Jimmy Zander Hagen, Sprogforløb i dansk, Kbh. 2007, s. 136 (KOPI) Ekstra Bladets netavis , Det mener Ekstra Bladet Voldsmand forkæles - offeret jokker vi på (kopi) Politikens netavis , Politiken mener (kopi) Lars Hendel, Miraklet, B.T , her fra eksamensopgavesættet dec. 09 om billedsprog YouTube-klip m. Luther King og Kennedys taler Analyseark til Fogh Rasmussens tale (kopi) klip fra Aftenshowet, DR , om ordvalg; debat fra Deadline, DR 2 om hash-forsøg, analyseark om kommunikationssituationen (kopi og på Fronter) Analyseark for sproglig analyse af faktatekster (kopi og på Fronter)) Skriftlig opgave i retorik eksamenssæt fra maj 2008; Flere taler på og taler.dk Lektieark 11, 12 og 15 Anvendt uddannelsestid ca. 16 lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o Retorikkens virkemidler o kommunikationsanalyse o argumentationsanalyse Klasseundervisning m. mundtlige oplæg; Side 10 af 14

11 Titel 9 Det litterære stofområde: modernisme og realisme indtil o.1970; Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden s , Tom Kristensen, Nat i Berlin (kopi) Rudolf Broby-Johansen, Bordelpige dræber ufødt, Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden s. 75, Pär Lagerkvist, Ångest, ångest är min arvedel, 1916, Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden, Emil Bønnelycke, Aarhundredet, 1918 i Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden s. 44 I Litteraturens Veje s om eksistentialismen Primo Levi, uddr. af Hvis dette er et menneske (1947), (kopi) Halfdan Rasmussen, efter Bikini? (1948), i Dansk læsebog Poul Henningsen, Ballade om menneskets infame tilpasningsevne (1937), i Dansk læsebog Tove Ditlevsen, Appelsiner, i Dansk Læsebog Martin A. Hansen Agerhønen (1947),(kopi) Karen Blixen, Ringen, i Dansk Læsebog Villy Sørensen Blot en drengestreg, fra Sære historier (1953),(kopi) Peter Seeberg Hullet fra novellesamlingen Eftersøgningen (1962) (kopi) Klaus Rifbjerg, Livet i badeværelset, Røntgen, (1960), (kopier) Per Højholt, Gittes monolog om naturen Litteraturens Veje s : Kulturpessimisme og generationsmodsætninger Om Villy Sørensen i Litteraturens Veje s øv. indtil Handlingen i fortællingen lærerproduceret oversigtspowerpoint (på Fronter) Lektieark 12, 13 og 15 The ABC s of Dada 1, YouTube; klip fra TV-udsendelse fra et Per Højholt-show fra 1970erne optagelse af Per Højholts oplæsning af Gittes monolog om naturen (KB) ca. 16 lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o De afgørende forskelle på modernisme og realisme o forskellige læsemåder Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde; Side 11 af 14

12 Titel 10 Særlige fokuspunkter Det litterære stofområde: dobbeltkontrakt og ny litteratur 3. værk: Henrik Pablo Llambías, Hun har en altan Pablo Llambias, Hun har en altan, 1996; Suzanne Brøgger, Bordel, fra Kærlighedens veje & vildveje, 1975 (kopi) Christina Hesselholdt, af Hovedstolen, 1998; fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Per Højholt, Imago. En selvbiografi, 1993, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Per Højholt, Jeg har ingen barndom, 1994, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Per Højholt, Gittes monolog om naturen (1981) Jørgen Leth, af Det uperfekte menneske scener fra mit liv, 2005, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Maria Cuculiza, Du er en gammel gris, Ekstra Bladet, 2005 fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Selvbiografi og dobbeltkontrakt, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Kan barndommen fortælles, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Carsten Andersen: Barndom i billeder. Interview med Christina Hesselholdt, Politiken, 1998, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Frederik Stjernfelt, Søren Ulrik Thomsen, Vibeke Vogel og Anne Wivel: Kommentar: Syndebukken, Weekendavisen, 2005, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) opgaver i Pablo Llambias, Hun har en altan, 1996 lektieark 13; 15 lektioner à 45 min. o grænser og grænseoverskridelser mellem teksttyper og genrer o forskellige læsemåder til forskellige tekster Klasseundervisning, gruppeoplæg m. skriftligt materiale på PowerPoint; Side 12 af 14

13 Titel 11 Det sproglige stofområde: sproglig variation unges sprog Det sproglige i dansk s , om mundtligt og skriftligt sprog Sprogets veje, s ( Sprog i det sociale spil ) ( Sprogholdninger, Multietnolekt ) Lars Brink: Uddrag af Kommunikationsproblemer mellem generationer. Fra: Ældres og yngres sprog bro eller barriere?, 2000) (kopi) Unge som globale sprogbrugere sprog som stilistisk ressource, i Sprogforløb i dansk s (kopi) Marianne Rathje, Sprog i tre generationer, (kopi) eksamenstræningsspørgsmål i mundtlig sprogbrug; lektieark 14 Lærerproduceret PowerPoint, Unges sprog, april 12 (på Fronter) klip fra DR1 Kampen om sproget 8 lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o o Sproglig analyse af mundtlig sprogbrug Bevidsthed om forskellig sprogbrug Klasseundervisning, eksamenstræning; Side 13 af 14

14 Titel 12 Det mediemæssige stofområde: kortfilm Joachim Back og Anders Thomas Jensen, The new Tenants, 2009 Carlos Oliveira, Louise, 2005 Faglige Forbindelser s , , (kopi) Filmanalyse filmens struktur, i Henrik Poulsens Den korte film, 2005 (repetition) Jette Meldgaard Harboe og Gitte Horsbøl, Den iscenesatte virkelighed, 2004, s. 8-26, (repetition) Jørgen Leth, Det perfekte menneske, 1967 Lektieark 14 hjælpearket Hvis det var mig eksamenstræningsspørgsmål 5 lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o Analyse af films udtryk, form, indhold og idé o Richard Raskins 7 parametre træning af filmanalyse, mundtlig fremlæggelse; Side 14 af 14

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Kortprosaen i undervisningen

Kortprosaen i undervisningen 1 (11) Kortprosaen i undervisningen Struktur 1. Indledning 2. Et konkret forløb emne/ miniprojekt i eget fag i. pædagogiske principper (personlig tilgang) ii. baggrund kortprosaen iii. konkret tekstvalg

Læs mere

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver LEKTIONSKATALOG DANSK 2013 2014 med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet Indholdsfortegnelse BA

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Indhold: Forord s. 3 A-niveau efter reformen.... s. 4 Nye bedømmelseskriterier. s. 4 Nye karakterer s. 7 Fem eksempler på besvarelser... s. 8 Besvarelse

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan dansk 1. klasse 2013-2014, klasselærer

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til Pædagogisk vejledning til Udarbejdet af Inge Helle og Hanne Schriver Indholdsfortegnelse Til læreren................................................................. 4 Fælles Mål 2009............................................................

Læs mere

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Indholdsfortegnelse: Læsning på hvert klassetrin....3 Læsning i børnehaveklassen..3 Læsning i 1. - 2. klasse 4 Læsning i 3. - 6. klasse 5 Læsning

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2013 VUC Vest, Grindsted afd. Hfe Dansk niveau

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu www.dansk.nu LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER Lærervejledning Sprog i Livet på www.dansk.nu

Læs mere

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter.

Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter. Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter. Forløb: Kursisterne skal som del af deres introduktionskursus til 2-årigt HF introduceres til mundtlig formidling. Forløbet i uge 36 og 37 har fokus

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Slip eventyrene løs - et idékatalog

Slip eventyrene løs - et idékatalog Amtscentret for Undervisning Slip eventyrene løs - et idékatalog Citat: I myter, legender og sagn fortæller vi hinanden historier om hinanden. Vi bliver klogere på liv og skæbne. Ofte rummer billedfortællingen

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Om breve : Ni essays om brevformen i hverdagen, litteraturen og journalistikken Jørgensen, John Chr.

Om breve : Ni essays om brevformen i hverdagen, litteraturen og journalistikken Jørgensen, John Chr. www.ssoar.info Om breve : Ni essays om brevformen i hverdagen, litteraturen og journalistikken Jørgensen, John Chr. Veröffentlichungsversion / Published Version Monographie / monograph Zur Verfügung gestellt

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere