Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med reduceret timetal; eksamensansvarlig: Erik Vestergaard Rasmussen; Annika Ebert (om romantikken) u12daa1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Det mediemæssige og sproglige stofområde: introduktion: skriftligt basiskursus, journalistisk skrivning og grammatik nyhedsjournalistik og meningsstof; Det litterære stofområde: nutidig dansk litteratur: litterær analyse af noveller og andre fortællende tekster med særligt blik for det usagte. 1. værk: Jacob Ejersbo, Superego Det sproglige stofområde: nutidige tekster til musik Det litterære stofområde: den ældre litteratur før 1870, litteraturhistoriske nedslag fra middelalder til oplysningstid Det litterære stofområde: romantikkens forskellige ansigter universalromantik, nationalromantik, romantisme, biedermeierdigtning Det litterære stofområde: det moderne gennembrud og århundredskiftets litteratur relateret til moderniteten/ det moderne liv. 2. værk: Henrik Pontoppidan, Isbjørnen Det mediemæssige stofområde: At se virkeligheden i øjnene nutildags, dokumentar på tv og film. Mediehovedværk: Janus Metz Pedersen, Armadillo Det sproglige stofområde: retorik, politisk kommunikation Titel 9 Det litterære stofområde: modernisme og realisme til o. 1970; Titel 10 Titel 11 Det litterære stofområde: dobbeltkontrakt og ny litteratur 3. værk: Henrik Pablo Llambías, Hun har en altan Det sproglige stofområde: sproglig variation unges sprog Side 1 af 14

2 Titel 12 Det mediemæssige stofområde: kortfilm Side 2 af 14

3 Titel 1 Det mediemæssige og sproglige stofområde: introduktion: skriftligt basiskursus, journalistisk skrivning nyhedsjournalistik og meningsstof; Introduktion til faget, oplæg om skriveproces præsentation af kommunikationsmodel gennemgang af journalistiske genrer, opdelt på nyhedsstof og meningsstof, præsentation af model for argumentationsanalyse; sætninger og tegnsætning, - projekt: fremstilling af et blad om politiet Skriveproces: Søren Søgaard At skrive det er ingen kunst s , s , 47-48, s , s ; Grammatik: Sprogets veje, s , 45-46, 52-54, 56, 58-69; argumentation: Det sproglige i dansk s ; Det sproglige i dansk, - tekster og arbejdsspørgsmål, s og arbejdspørgsmål 1 Journalistik: Journalistik i dansk s. 99, , , , , ; Danskere har paranoia over utro kærester, fra Metroxpress ; (kopi) to trusselsbreve fra Jeg er bevæbnet og har tømmermænd, Kbh avisartiklerne Moral på denne jord?, Et samfund bryder sammen fra JP en avisleder fra Politikens netavis d , Henrik Palle Vrangbilleder, , Begreb om dansk, kap 2, s og s ; Kræftens Bekæmpelse: Regeringen skulle være gået meget længere, af Anders Hjort, Politikens netavis Vi, det afrettede folk, af Bent Vinn Nielsen,, Informations netavis, Rocken hjem til København, Søren McGuire, Chilinet marts 2009 Et svin i Berlin, Morten Sabroe i Information 2/ analyseark til sproglig analyse af avisartikler læreplanen for dansk på hf, især stykkerne 2.1, 2.2 og 2.3, Basiskommunikationsmodellen, ark om Toulmins argumentationsanalysemodel; Lektiark 1 og 2 og lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o At komme i gang med at skrive straks o at præsentere ideen om at adskille kreative og redigerende processer o at indøve forskellige tænke- og skrivemetoder: hurtigskrivning, mind-map, delog-stjæl-runder mv. og give ideer til planlægning af skrivearbejdet; o at kunne skelne mellem spørgsmål der drejer sig om hvad en tekst betyder og hvordan den fungerer og hvilke relationer den indgår i. o at blive mere genrebevidst, at kunne skelne mellem beskrivelser og vurderinger, mellem faktiske tekster og fiktive, mellem nyhedsartikler og kommenterende artikler o at prøve at analysere argumentationer o at skrive et blad; Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, læreroplæg, skriveøvelser, skriftligt projektarbejde, mundtlige gruppefremlæggelser; Side 3 af 14

4 Titel 2 Særlige fokuspunkter Det litterære stofområde: Nutidig dansk litteratur: litterær analyse af noveller og andre fortællende tekster med særligt blik for det usagte. 1. værk: Jacob Ejersbo, Superego Værk 1: Jacob Ejersbo, Superego,2000, Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen, Litteratur og fortælling, 2003 s (kopi) fra Thøger Jensen: I vores familie kan vi ikke lide ubåde, 1998: Den sky ligner en gris, I vores familie kan vi ikke lide ubåde, Dengang vi var unge og kørte på scooter til Århus, det er Jørgen der driver cafeen, Jeg kunne have råbt, Han havde engang haft en collie (kopi) Ernest Hemingway: Bjerge som hvide elefanter(kopi) Helle Helle: En stol for lidt (kopi) Helle Helle Fasaner (kopi) Naja Maria Aidt: Kvinden i baren, fra Bavian (kopi) eksamensspørgsmål Thøger Jensen: Nu sad det unge par sikkert og så video, 1998, i antologien til Faglige forbindelser i dansk s. 113 Analyseark til fortællende digtning, Lektieark 4 14 lektioner à 45 min. o At analysere en fortælling o At være opmærksom på skillelinjen mellem faktive og fiktive tekster o At analysere med blik for det usagte o At prøve et eksamensspørgsmål Klasseundervisning, pararbejde, mundtlige fremlæggelser; skriftlig opgaver; Side 4 af 14

5 Titel 3 Det sproglige stofområde: Tekster til musik; Jan Aasbjerg Petersen, Det sprog til et beat, 2010, s (kopi); alle nedenstående tekster er på papirkopier: Per Vers, City of Dreams, fra albummet Vers, 2005 Clemens, Flakker rundt og snakker ondt, Gasolin, Rabalderstræde L.O.C., Drik din hjerne ud L.O.C., Ung for evigt, Wafande, Gi mig et smil, 2011 Ark om kommunikationssituationen, (kopi og på Fronter) lærerproduceret Smartboard om billedsprog, (Fronter) lærerproduceret PowerPoint om orddannelse (Fronter) klip fra YouTube: Oddset, Ark til analyse af digte (kopi) Lektieark 5 19 lektioner á 45 min. Særlige fokuspunkter o sproglig analyse af sangtekster o semantiske sammenhænge o Billedsprog analyse af sammenligninger, metaforer og symboler o mundtlig præsentation; mundtlige gruppeoplæg m. skriftligt materiale på Fronter; skriftlige opgaver om grupper, individuelt besvaret Side 5 af 14

6 Titel 4 Særlige fokuspunkter Det litterære stofområde: den ældre litteratur før 1800, litteraturhistoriske nedslag fra middelalder til oplysningstid 1000-tallet 1400-tallet - Middelalder: Nilus og Hillelil, Torbens datter, Hr. Ebbes døtre, Ridder Stigs runer og bryllup, Elverskud, Nøkkens svig; (kopier) Prins Hvidbjørn, Fiddivaw; (kopier) Folkeeventyret Pigen, der blev bunden i Ord (kopi) H.C.Andersen, Klods-Hans (kopi) relevante afsnit og opslag i Litteraturens Veje samt udleverede litteraturhistoriske ark og kopi fra Litteraturhåndbogen; Om folkeeventyr og kunsteventyr fra Carsten Høgh Eventyrleksikon, 1996; tallet - Renæssance, humanisme, reformation og barok: Kernestof : Pico della Mirandolas Tale om menneskets værdighed(1486) (uddrag); Thomas Kingos salme Keed af Verden, Kier ad Himlen, 1681 (alle kopier) Studie- og overbliksark om periodetræk, relevante afsnit i Litteraturens Veje; 1. afsnit af Liv i renæssancen (tv-serie); John Harrington: Christian IV i London; 1700-tallet Oplysningstiden: Ludvig Holberg: af Jeppe på Bjerget (1722) s og i Dansk læsebog, Ludvig Holberg: af Niels Klims underjordiske rejse (1741) s i Dansk læsebog; om satire, dengang og i dag: opslag om komik og satire; Relevante afsnit i Litteraturens Veje, studieark om perioden og oplysningsfilosofien, klip fra filmen over Jeppe på bjerget ; Lektieark 6 og 7 12 lektioner à 45 min. o At etablere kultur- og litteraturhistorisk bevidsthed, skabe overblik og perspektivere til i dag o at konstatere sprogets udvikling og øge sproglig forståelse for umiddelbart fremmedartede tekster o at møde klassikerne Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde; individuelle præsentationer af satirer; Side 6 af 14

7 Titel 5 Det litterære stofområde: romantikkens forskellige ansigter universalromantik, nationalromantik, romantisme, biedermeierdigtning Nyplatonisme: Schack Staffeldt: Indvielsen (1804) Platons hulelignelse: Litteraturens Veje (LV, grå version): , Universalromantik: Adam Oehlenschläger: Guldhornene (1803) LV: Nationalromantik: N.F.S. Grundtvig: Langt højere bjerge (1820) LV s inkl. billeder Biedermeier-romantik: Thomasine Gyllembourg: Den Lille Karen (1830) LV: s Romantisme: H.C. Andersen: Skyggen (1847) LV: s Særlige fokuspunkter 15 lektioner læsning af litterære tekster med udgangspunkt i perioden Klasseundervisning; gruppearbejde; Side 7 af 14

8 Titel 6 Det litterære stofområde: Blichers realisme og Det moderne gennembrud og århundredskiftets litteratur relateret til moderniteten/ det moderne liv Steen Steensen Blicher: Sildig opvågnen (1828) i Dansk Læsebog; værk 2: Henrik Pontoppidan, Isbjørnen Uddrag fra Georg Brandes Indledningsforelæsning, (kopi) Emile Zola, af Menneskedyret (kopi) Henrik Pontoppidan, Nådsensbrød, (kopi) Henrik Pontoppidan, Vandreren, (kopi) + video af eksamenssituation; Herman Bang, Den sidste aften, (kopi) Herman Bang, Pernille(kopi) + video af eksamenssituation Amalie Skram, Det røde gardin (kopi) Martin Andersen Nexø, 2 klip fra Pelle Erobreren (kopi) Jeppe Aakjær, Når rugen skal ind, (kopi) Johannes V. Jensen, Interferens, (kopi) Relevante afsnit i Litteraturens Veje; arket om det moderne gennembrud (kopi) ark om forholdet mellem det førmoderne og det moderne ; video: enkelte klip fra 1800-tallet på vrangen, lektieark 8-9; Ultrakort periodeoversigt. 24 lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o Tekstanalyse o Teksternes forhold til det moderne liv (kulturel kontekst) o Litteraturhistorisk orienteret læsning af teksterne; Klasseundervisning, gruppearbejde; kreativt indslag: at producere en kort video over temaet at sætte problemer under debat. Side 8 af 14

9 Titel 7 Det mediemæssige stofområde: At se virkeligheden i øjnene nutildags, dokumentar og nyheder i tv. Filmanalyse filmens struktur, i Henrik Poulsen, Den korte film, 2005 (kopi) Jette Meldgaard Harboe og Gitte Horsbøl, Den iscenesatte virkelighed, 2004, s. 8-26, s , s , s ; Lars Engels: (af) Historier fra en politistation, afsnit 2: Pigen med minkpelsen, DR,2001 (ca. 13 min.) (findes på bogens DVD) Stig Andersen: (af) Skatteakrobaterne, DR, 2002 (ca. 10 min.), (findes på bogens DVD) Medieværk: Armadillo i filmversionen; 2010 inkl. ekstramaterialet; Lektieark 10 rev. Politiken , Ekspert: Helt okay at Armadillo -instruktør betaler stripper Anvendt uddannelsestid 16 lektioner à 50 min. Særlige fokuspunkter o Analyse af filmiske virkemidler o Refleksion over forholdet mellem dokumentar- og spillefim Mundtlige gruppeoplæg Side 9 af 14

10 Titel 8 Det sproglige stofområde: retorik, politisk kommunikation talen I have a dream af Martin Luther King samt baggrundsstof (udleveret som kopi). Kennedy-talen Ich bin ein Berliner plus baggrundsmateriale (kopi) Statsminister Anders Fogh Rasmussens grundlovstale 2008 (kopi) Dronningens nytårstale 2008 (kopi) Sprogets Veje s indtil Opvarmningsøvelser om retorik Det sproglige i dansk s om argumentation Politisk retorik, fra Pia Quist og Jimmy Zander Hagen, Sprogforløb i dansk, Kbh. 2007, s. 136 (KOPI) Ekstra Bladets netavis , Det mener Ekstra Bladet Voldsmand forkæles - offeret jokker vi på (kopi) Politikens netavis , Politiken mener (kopi) Lars Hendel, Miraklet, B.T , her fra eksamensopgavesættet dec. 09 om billedsprog YouTube-klip m. Luther King og Kennedys taler Analyseark til Fogh Rasmussens tale (kopi) klip fra Aftenshowet, DR , om ordvalg; debat fra Deadline, DR 2 om hash-forsøg, analyseark om kommunikationssituationen (kopi og på Fronter) Analyseark for sproglig analyse af faktatekster (kopi og på Fronter)) Skriftlig opgave i retorik eksamenssæt fra maj 2008; Flere taler på og taler.dk Lektieark 11, 12 og 15 Anvendt uddannelsestid ca. 16 lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o Retorikkens virkemidler o kommunikationsanalyse o argumentationsanalyse Klasseundervisning m. mundtlige oplæg; Side 10 af 14

11 Titel 9 Det litterære stofområde: modernisme og realisme indtil o.1970; Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden s , Tom Kristensen, Nat i Berlin (kopi) Rudolf Broby-Johansen, Bordelpige dræber ufødt, Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden s. 75, Pär Lagerkvist, Ångest, ångest är min arvedel, 1916, Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden, Emil Bønnelycke, Aarhundredet, 1918 i Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden s. 44 I Litteraturens Veje s om eksistentialismen Primo Levi, uddr. af Hvis dette er et menneske (1947), (kopi) Halfdan Rasmussen, efter Bikini? (1948), i Dansk læsebog Poul Henningsen, Ballade om menneskets infame tilpasningsevne (1937), i Dansk læsebog Tove Ditlevsen, Appelsiner, i Dansk Læsebog Martin A. Hansen Agerhønen (1947),(kopi) Karen Blixen, Ringen, i Dansk Læsebog Villy Sørensen Blot en drengestreg, fra Sære historier (1953),(kopi) Peter Seeberg Hullet fra novellesamlingen Eftersøgningen (1962) (kopi) Klaus Rifbjerg, Livet i badeværelset, Røntgen, (1960), (kopier) Per Højholt, Gittes monolog om naturen Litteraturens Veje s : Kulturpessimisme og generationsmodsætninger Om Villy Sørensen i Litteraturens Veje s øv. indtil Handlingen i fortællingen lærerproduceret oversigtspowerpoint (på Fronter) Lektieark 12, 13 og 15 The ABC s of Dada 1, YouTube; klip fra TV-udsendelse fra et Per Højholt-show fra 1970erne optagelse af Per Højholts oplæsning af Gittes monolog om naturen (KB) ca. 16 lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o De afgørende forskelle på modernisme og realisme o forskellige læsemåder Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde; Side 11 af 14

12 Titel 10 Særlige fokuspunkter Det litterære stofområde: dobbeltkontrakt og ny litteratur 3. værk: Henrik Pablo Llambías, Hun har en altan Pablo Llambias, Hun har en altan, 1996; Suzanne Brøgger, Bordel, fra Kærlighedens veje & vildveje, 1975 (kopi) Christina Hesselholdt, af Hovedstolen, 1998; fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Per Højholt, Imago. En selvbiografi, 1993, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Per Højholt, Jeg har ingen barndom, 1994, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Per Højholt, Gittes monolog om naturen (1981) Jørgen Leth, af Det uperfekte menneske scener fra mit liv, 2005, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Maria Cuculiza, Du er en gammel gris, Ekstra Bladet, 2005 fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Selvbiografi og dobbeltkontrakt, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Kan barndommen fortælles, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Carsten Andersen: Barndom i billeder. Interview med Christina Hesselholdt, Politiken, 1998, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) Frederik Stjernfelt, Søren Ulrik Thomsen, Vibeke Vogel og Anne Wivel: Kommentar: Syndebukken, Weekendavisen, 2005, fra Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008 s (kopi) opgaver i Pablo Llambias, Hun har en altan, 1996 lektieark 13; 15 lektioner à 45 min. o grænser og grænseoverskridelser mellem teksttyper og genrer o forskellige læsemåder til forskellige tekster Klasseundervisning, gruppeoplæg m. skriftligt materiale på PowerPoint; Side 12 af 14

13 Titel 11 Det sproglige stofområde: sproglig variation unges sprog Det sproglige i dansk s , om mundtligt og skriftligt sprog Sprogets veje, s ( Sprog i det sociale spil ) ( Sprogholdninger, Multietnolekt ) Lars Brink: Uddrag af Kommunikationsproblemer mellem generationer. Fra: Ældres og yngres sprog bro eller barriere?, 2000) (kopi) Unge som globale sprogbrugere sprog som stilistisk ressource, i Sprogforløb i dansk s (kopi) Marianne Rathje, Sprog i tre generationer, (kopi) eksamenstræningsspørgsmål i mundtlig sprogbrug; lektieark 14 Lærerproduceret PowerPoint, Unges sprog, april 12 (på Fronter) klip fra DR1 Kampen om sproget 8 lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o o Sproglig analyse af mundtlig sprogbrug Bevidsthed om forskellig sprogbrug Klasseundervisning, eksamenstræning; Side 13 af 14

14 Titel 12 Det mediemæssige stofområde: kortfilm Joachim Back og Anders Thomas Jensen, The new Tenants, 2009 Carlos Oliveira, Louise, 2005 Faglige Forbindelser s , , (kopi) Filmanalyse filmens struktur, i Henrik Poulsens Den korte film, 2005 (repetition) Jette Meldgaard Harboe og Gitte Horsbøl, Den iscenesatte virkelighed, 2004, s. 8-26, (repetition) Jørgen Leth, Det perfekte menneske, 1967 Lektieark 14 hjælpearket Hvis det var mig eksamenstræningsspørgsmål 5 lektioner à 45 min. Særlige fokuspunkter o Analyse af films udtryk, form, indhold og idé o Richard Raskins 7 parametre træning af filmanalyse, mundtlig fremlæggelse; Side 14 af 14

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 EUC

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Dansk A Nils Schrøder/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Dansk A Benny Rysz 14dana21 (e-learning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse HF-e (soc.syg-fagpakken) Fag og niveau Dansk A-niveau Lærer(e) Lisbet Michelsen (LMI) Hold dansk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Johannes Finskas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin skoleår august 14 (dec./jan.) maj 15. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle, VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Lotte Ødegaard

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer Hold Dansk A Anne Hjølund Hoffmann daaz5 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige 1. Det moderne gennembrud Pernille Ørneflugt Rotter Nådsensbrød Titanens kamp Sproglige virkemidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Hanne

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemesteret 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Det internationale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ/JUNI 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Psykologi C Niels Hornborg

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsplan dansk 10.klasse

Undervisningsplan dansk 10.klasse Undervisningsplan dansk 10.klasse (Underviser: Liliane Dahl Nielsen og Thomas Karlsen) Formål Formålet er undervisningen i dansk 10. klasse på Gribskov Efterskole er at opøve elevernes færdigheder indenfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/2012 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Frøkiær Rb09hhxb1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Benedikte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Britta N. Villumsen

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf(2) Dansk A-niveau Eskild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 UCH Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2011 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.s/2.s/3.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere