statsborgerskab i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statsborgerskab i Danmark"

Transkript

1 TEMA INTERVIEW: ØIVIND HOLTERMANN FOTO: ANNE MIE DREVES statsborgerskab i Danmark DANES har bedt seniorforsker Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder en af Danmarks absolut førende eksperter i statsborgerret om at vurdere situationen efter den længe ventede offentliggørelse den 14. marts af en tværministeriel rapport om dobbelt statsborgerskab Hvordan vurderer du den nye rapport, der er udgangspunkt for et kommende lovforslag om dobbelt statsborgerskab? Jeg synes faktisk, det er blevet en rigtig god rapport. Den kommer rundt om de spørgsmål, der er vigtige for kommissoriet at undersøge forholdene omkring dobbelt statsborgerskab for dem, der søger et dansk statsborgerskab og dem, der søger et udenlandsk. Den beskriver de forskellige muligheder som den også har fået i opdrag man kan indføre. Og dens vurderinger af, hvad der kan lade sig gøre, er jeg også enig i. diskussioner, som må man gå ud fra vil resultere i, at der sendes et lovforslag til høring. Når altså Folketingets politikere er blevet enige om, hvad der skal gøres. Hvad mener du er en realistisk tidshorisont? Så vidt jeg har forstået, begynder de politiske drøftelser, og så bliver der udarbejdet et lovudkast, der bliver sendt i høring med en god høringsfrist. Det vil betyde, at der kan fremsættes et lovforslag i Folketinget i oktober måned til vedtagelse i folketingsåret Dertil kommer, at vi enten helt eller delvis skal opsige vores tilslutning til Europarådets konventionen Konventionen, der bla. regulerer aftjening af værnepligt for dobbelte statsborgere, forpligter os aktuelt til at at begrænse tilfælde af dobbelt statsborgerskab. Vi er ikke konventionsmæssigt forpligtet til ikke at give dobbelt statsborgerskab til vores indvandrere. Men vi har forpligtet os til, når vores statsborgere søger og får statsborgerskab i et andet konventionsland, at lade deres danske statsborgerskab bortfalde med det samme. Når vi vil ændre på det, kræves en opsigelse af konventionen. Og konventionen har en en opsigelsesfrist på et år. Er der noget i rapporten, du synes mangler? Ja, jeg mener, det er et problem, at den ikke tager stilling til udlandsdanske børn og unges situation. Nogle af dem risikerer at miste deres statsborgerskab, når de fylder 22 år. Danske børn født i udlandet kan ifølge indfødsretslovens paragraf 8 kun beholde deres statsborgerskab efter det 22. år, såfremt de kan dokumentere en tilstrækkelig tilknytning til Danmark. Et års ophold vil efter praksis være tilstrækkeligt. Nogle forældre er bange for, at deres børn har for ringe tilknytning og for, at de ikke kan dokumentere tilknytningen. Nogle er måske kede af, at de allerede har mistet statsborgerskabet, fordi de muligvis ikke har kendt reglerne om tilknytning. Hvad med dem? Dette problem har ikke været en del af kommissoriet. Der er taget stilling til mulighederne for generhvervelse af et tabt statsborgerskab for børn af danske forældre, der har fået et andet statsborgerskab også inden barnets fødsel. I sådanne tilfælde er barnet født af udlændinge. Men man har ikke taget stilling til 22-årsreglen visse danske unge risikerer stadig at miste deres statsborgerskab, når de fylder 22 år. Jeg mener, vores indfødsretslovgivning er problematisk. Vi har en lov fra 1950, der er blevet ændret on and off, og hvor det efter et fremsat lovforslag kan blive lettere for en ung indvandrer, der fx er kommet rundt om Sverige og er for fx hans bror, der er opvokset her. Der er brug for at tænke alle reglerne igennem samtidig. Jeg så bl.a. meget gerne, at man tog bl.a. indfødsretsloven paragraf 8 og generhvervelsesreglerne som også er rigtig gammeldags op til en samlet revision. Lige siden slutningen af 1800-tallet har de nordiske lande fulgtes ad i disse spørgsmål, men sådan er det ikke længere. I Norge, Sverige og Finland gennemførte de for omkring 10 år siden en grundig revision af lovgivningen, som før da var mage til den danske. Nu er de allerede godt i gang med nye overvejelser. Sådan et samlet reformarbejde er vi i Danmark slet ikke Eva Ersbøll Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder Cand.jur. og ph.d. ( Dansk Indfødsret i International og Historisk Belysning, 2007) Landerapporter om statsborgerret i Danmark til forskningsinstitutionen EUDO Citizenship Observatory, 2009 (www.eudo-citizenship.?country=denmark). Har som jurist tidligere arbejdet sammenlagt 12 år hos Ombudsmanden. Boede i Bruxelles , hvor hun gik hjemme og passede børn. 12 DANES

2 kommet i gang med vi mangler en samlet indfødsretsreform. Er der noget, der forbinder de seks EU-lande Danmark, Holland, Østrig, Estland, Litauen og Tjekkiet som til nu har modsat sig dobbelt statsborgerskab i deres lovgivning? Det er et område, der til en vis grad har været politiseret med en debat, der kører på mange forskellige planer. I Danmark der har en endnu strengere fortolkning på området end fx Holland har tiden ikke været moden, og det skyldes især den store modstand fra Dansk Folkeparti, som jo havde en meget afgørende stemme under den tidligere regering. Holland er i øvrigt det eneste land i Europa, der har taget skridtet frem og siden tilbage: De åbnede for nogle år siden for muligheden for dobbelt statsborgerskab, men siden da er mulighederne blevet begrænset igen. Men de er fortsat mere åbne end her i landet. Hvad er den historiske baggrund omkring dobbelt statsborgerskab? drerlande gerne, at man kunne beholde sit statsborgerskab efter udvandring i generation efter generation. Mens indvandrerlandene, især i Amerika, derimod mente, at man skulle knytte sig fuldt og helt til sit nye land. Fx følte lovgiverne i Grækenland og Irland sig forpligtet over for deres diaspora. Der var en skyldbevidsthed omkring folk, til at rejse ud for at overleve. Den internationale historiske agenda har imidlertid hele tiden været, at man var imod dobbelt statsborgerskab. Men et land som Frankrig har nærmest været ligeglad. An- loven. og nordmænd rejste til USA i 18- og 1900-tallet. Men i 1970 erne blev Danmark et immigrantland, og vi begyndte at se anderledes på statsborgerskab. Kan dobbelt statsborgerskab påvirke borgeres integration? I 00'erne så man statsborgerskabet som den sidste station på en integrationsperiode: Først når man var 100 procent integreret, kunne man få statsborgerskab. Til sammenligning har mange andre lande i Europa set dobbelt statsborgerskab som et led i integrationsprocessen og har derfor også været mere åbne overfor at tillade det. Muligheden for dobbelt statsborgerskab kan være en tilskyndelse til integration. En europæisk rapport viser fx, at det betyder noget for integrationen at få statsborgerskab, bl.a. kan det være lettere at få og fastholde et arbejde. Det er klart, at også det følelsesmæssige betyder meget. En svensk undersøgelse viser også, at det er lettere for indvandrere at sige det er vores land, når de er statsborgere, hvor de bor. Er spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab et spørgsmål om menneskeret? Nej, det mener jeg ikke. Man kan ikke kræve ret til dobbelt statsborgerskab. Man kan sige, at børn har ret til at få både deres fars og mors statsborgerskab. Eller fx at den gifte kvinde i modsætning til, hvad man mente tidligere har ret til, ligesom det er tilfældet for manden, at hendes statsborgerskab bliver givet videre til børnene. Her kan du sige, at kønsligestilling er på spil, hvilket er et menneskeretligt spørgsmål. Men at argumentere for at det er en menneskeretskrænkelse, at man har været nødt til at indløse sit statsborgerskab for at kunne opnå et andet? Der vil jeg sige: Nej. Sorø Akademis Skole - her har kundskab altid været en tradition..! Kostskole 10. klasse Gymnasium Sciencetalenter Tradition og fornyelse, højt fagligt niveau, internationalt orienteret Kig indenfor på skolens hjemmeside, - eller kontakt os for yderligere information og besøg. Sorø Akademis Skole Akademigrunden 8, 4180 Sorø DANES

3 tede til USA i Han har aldrig kunnet stemme hverken her eller der. Er det heller ikke et menneskeretsligt spørgsmål? Nej, her er det ikke det dobbelte statsborgerskab som sådan, men stemmeretten, der er aktuel. Hvis du ser på menneskerettighederne, vil du se, at det kan være en menneskeret at have stemmeret til parlamentsvalg men i ens eget land hvilket er Danmark, såfremt vedkommende ikke har amerikansk statsborgerskab. Baggrunden er, at han jo kan hertil. Det er der afsagt dom om ved Menneskeretsdomstolen, der giver staterne en stor skønsmargin på det område. Hvordan oplever du som privatperson udviklingen i Danmark med hensyn til dobbelt statsborgerskab? Jeg har altid personligt troet, at vi endte med at anerkende dobbelt statsborgerskab fuldt ud lige som andre lande. Der er så mange ting, der taler for. De problemer, som dobbelt statsborgerskab kan skabe, er få set i forhold til den store betydning, det har. Jeg tror, det er det følelsesmæssige, der har stået mest i vejen. Men problemerne er også af juridisk karakter: I hvilket land har man værnepligt? Hvilket land skal yde diplomatisk beskyttelse, bistand i forbindelse med fængsling osv.? Det er nogle overvejelser, man har gjort sig i Sverige. I Sverige udleverer myndighederne fx en vejledning til borgere, der rejser utrygt rundt i et land, hvor de har statsborgerskab. Det oplyses, at Sveriges mulighed for at give hjælp er begrænset. Det skal borgeren tage højde for. Problemet er jo, at nogle lande slet ikke tillader, at en borger får slettet sit statsborgerskab. Så vi har allerede mange borgere med dobbelt statsborgerskab borgere, der ikke kan blive fri for deres oprindelige statsborgerskab løst fra deres statsborgerskab, fordi de er forfulgt dér. Omkring 40 procent af de indvandrere i Danmark, der ved lov får dansk statsborgerskab i dag, får dobbelt statsborgerskab. Børn af blandede ægteskaber har ret til begge forældres statsborgerskab det er en konventionsforpligtelse. Hvad er din personlige holdning til det argument, at man kun kan være loyal over for ét land? Det holder ikke. Al erfaring viser jo og det er bla. det danskere i udlandet siger at det er en opfattelse tilbage man ude i en periode, men vil måske gerne hjem senere hjem. der. Globaliseringen har øget menneskers behov for dobbelt statsborgerskab. Har du en afsluttende kommentar? Ja, hvis man fortsat ser problemer, kan man regulere sig ud af det. Det er få lande, der har konkrete regler for Man kunne fx spørge om en forsvarschef i en krigssituation kan være dobbelt statsborger altså være dansk og samtidig være statsborger i et land, Danmark er i krig med. Det ville måske ikke være super hensigtsmæssigt. Det er jo ikke en pligt at være dobbelt statsborger, det skal være en ret. Jeg mener, der er stillinger i samfundet, hvor det kunne være fornuftigt ikke at være dobbelt statsborger, hvis der kan rejses mistanke om loyaliteten. Hvis dette er et reelt problem, må politikerne sørge for en regulering. Det vil dreje sig om en saglig begrundelse og ikke diskrimination. Justitsminister Karen Hækkerup Lovgivningen om dobbelt statsborgerskab er af stor betydning for mange mennesker. På den baggrund bør lovgivningen også være langtidsholdbar. Derfor er det meget vigtigt for regeringen, at der er bred enighed i Folketinget om udformningen af nye regler om accept af dobbelt statsborgerskab. Regeringen vil derfor arbejde for, at der skabes adgang til, at den bredest mulige kreds af ansøgere får mulighed for at opnå dobbelt statsborgerskab, og vil nu invitere de øvrige partier i Folketinget til en drøftelse af sagen. Med udmeldingerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti om, at partierne nu er mere positive over for støtte. (Justitsministeriet, den 14. marts 2014) 14 DANES

4 Ryslinge Efterskole skaber Ja-power! Et år på efterskole i Danmark: med et internationalt snit og et højt fagligt niveau Vi vil lidt mere... Få øjenkontakt 10. klas assese Proj ojek tled edele se Camb mbri ridg dge esol certi tific ficeretet exam. Sc ie nce Ku nst og des esig ign Adve vent nture Te ater Mu si k Jo urna list ik Højskolen Ryslinge DANES

5 TEMA De unges vilkår I midten af marts 2014 udkom Justitsministeriets længe ventede rapport om dobbelt statsborgerskab. Hos Danes Worldwide har vi gennemgået rapporten grundigt for at danne os et overblik over bla. danske børn og unges fremtidige situation Særligt har vi bidt mærke i, at der ikke er forslag om at ændre reglen angående unge mellem 21 og 22 år. De skal fortsat søge om bevarelse af deres danske statsborgerskab mellem deres 21. og 22. fødselsdag. Ifølge rapporten skal også børn og unge, som tidligere har fået tildelt dansk statsborgerskab, søge igen om dets bevarelse mellem deres 21. og 22. fødselsdag. Hvor bredt vil lovforslaget favne? Justitsminister Karen Hækkerup udtalte følgende på ministeriets website, da rapporten blev offentliggjort: Regeringen vil derfor arbejde for, at der skabes adgang for den bredest mulige kreds af ansøgere til dobbelt statsborgerskab. Det peger på, at der kan søges om dansk statsborgerskab for børn af forældre, som har mistet deres danske statsborgerskab. Dette er ikke direkte blevet diskuteret i rapporten, og der vil formentlig komme en afklaring, når det endelige lovforslag sendes ud. I rapporten foreslås forskellige modeller for afgrænsning af kredsen af personer, som kan opnå dobbelt statsborgerskab. Der nævnes en model, som giver fuld adgang til dobbelt statsborgerskab både for danske statsborgere og for andre landes statsborgere. Derudover nævnes mere snævre modeller, som f.eks. tillader dobbelt statsborgerskab udelukkende for borgere fra EU/EØS-lande og Schweiz eller for borgere fra de nordiske lande. Sluttelig nævnes en model, som skelner mellem danske statsborgere og andre landes statsborgere. Ifølge denne model skal andre landes statsborgere, som gennem naturalisation bliver danske, opgive deres hidtidige statsborgerskab. Dog kan oprindeligt danske statsborgere erhverve et andet lands statsborgerskab uden at miste deres danske statsborgerskab. Hos Danes Worldwide holder vi dog fast i Justitsminister Karen Hækkerups udtalelse om, at den bredest mulige kreds af ansøgere skal have mulighed for at opnå dansk statsborgerskab. Denne udtalelse må tolkes som støtte til den model, der giver fuld adgang til dobbelt statsborgerskab. Hvori ligger problemet for de unge i dag? Unge, som er født i udlandet og som har opnået dansk statsborgerskab, skal søge om dettes bevarelse mellem deres 21. og 22. fødselsdag. Som mange har oplevet, volder ansøgningsproceduren mange problemer. For det første skal de unge gøre rede for alle deres ophold i Danmark. For det andet skal de bevise, at de har bevaret en særlig tilknytning til Danmark. Navnene på mindst to personer, som kan bekræfte de angivne oplysninger, skal leveres. Her er problemet sagsbehandlingstiden, der ved disse ansøgninger typisk varer mellem 14 og 16 måneder. Selv om man søger, den dag man fylder 21 år, vil man ikke kunne få svar på sin ansøgning og dermed få et nyt pas, inden man fylder 22 år. Denne omstændighed sætter mange unge mennesker i vanskeligheder, da de pludselig står uden deres danske pas. Vil det nye lovforslag forbedre de unges situation? I en situation, hvor en udeboende dansker efter den forventede nye lov tildeles dansk statsborgerskab i en alder af 18 år, skal vedkommende nu søge om dettes bevarelse straks ved den 21. fødselsdag. I praksis betyder dette, at mange ansøgninger skal behandles to gange inden for en kort årrække. Det kan ikke bidrage til at forkorte sagsbehandlingstiden. Hos Danes Worldwide håber vi, at der kan indføres en standardiseret procedure, som vil sænke sagsbehandlingstiden markant. Desuden ønsker vi dobbelt statsborgerskab for alle voksne danskere og deres børn. Den nuværende besværlige procedure for de unge udenlandsdanskere, som skal søge om indfødsret mellem deres 21. og 22. fødselsår, bør afskaffes. I stedet skal disse børn automatisk have ret til dansk statsborgerskab uanset hvor de er født, så længe de har en dansk mor eller far. Kan børn af tidligere danske statsborgere opnå dansk indfødsret? For børn af forældre, som grundet loven har måttet opgive deres danske statsborgerskab, er det nu en teoretisk mulighed at opnå dansk indfødsret. Spørgsmålet er 2014

6 herefter dette: Kan børn af forældre, som ikke ønsker at generhverve det danske statsborgerskab, nu søge om at få dansk statsborgerskab uanset forældrenes valg? Lad os se på en situation, hvor et forældrepar har boet ude i en lang årrække og er blevet så godt integreret i deres bopælsland, at de ikke har i sinde at vende tilbage til Danmark og derfor ikke vil søge om generhvervelse af det danske statsborgerskab. Dog har børnene fået en vis tilknytning til Danmark gennem ferieophold og forbindelser med slægtninge. Vil disse børn kunne få dansk statsborgerskab? Spørgsmålet er ikke klart besvaret i rapporten, men princippet om familiens enhed peger på, at forældrenes valg vil afgøre, om børnene får adgang til at søge om dansk statsborgerskab. Da det endelige lovforslag endnu ikke er fremsat, kan ingen med sikkerhed vide, hvordan de nye regler vil blive udformet. Hos Danes Worldwide ser vi naturligvis frem til at nærlæse det endelige lovforslag, og vi vil selvfølgelig arbejde for, at alle med en tilknytning til Danmark skal have mulighed for at få deres danske statsborgerskab tilbage. TEMA Interview med Christian Langballe DANES har mødt Dansk Folkepartis indfødsretsordfører til en snak om partiets holdning. Partiet ændrer næppe holdning til dobbelt statsborgerskab... Hvorfor er Dansk Folkeparti modstander af muligheden for et dobbelt statsborgerskab er der særlig ét argument? Årsagen er, at vi tager statsborgerskabet så alvorligt, som vi gør. Et statsborgerskab udtrykker en loyalitetserklæring i forhold til det land, man bor i. Det handler om troskab imod landet og folkestyret. Vi mener ikke, man bare kan dele ud af loyalitet. Det er på samme måde som at have én kone ikke to. Statsborgerskab er kort og godt et spørgsmål om loyalitet. Vi har ikke ændret holdning, men det har andre partier, bla. Venstre. Men loyalitet og troskab er jo dybt individuelt. Er folketingspolitikere de rette til at bedømme borgeres forhold til noget så vidtfavnende og personligt som deres loyalitet til deres fædreland? Jamen, det gør vi i forvejen: To gange om året søger folk om dansk statsborgerskab, og der foregår en debat i Folketinget. Så selvfølgelig kan vi politikere behandle borgeres loyalitet og troskab. Vi kan sagtens opstille nogle kriterier for, hvad vi mener, der skal til for at kunne opnå dansk statsborgerskab, og dermed har vi jo også taget stilling til, hvad det er. Så ja, statsborgerskab er et politisk spørgsmål. fx USA som 25-årig? Jamen i det eksempel mener jeg, at hvis man beslutter at blive amerikansk statsborger, så er det dér man lægger sin energi så er det dét land man vil være statsborger i og værne om. Det er der ikke noget odiøst i. Jeg spørger, fordi mange danskere i udlandet beretter, at de netop pga. Danmarks hidtige regler om dobbelt statsborgerskab har været nødt til at opgive deres danske statsborgerskab for at kunne blive fuldt integreret i deres opholdsland. Det er bestemt ikke en situation, de har ønsket. Ja, men det er jo et individuelt valg, som den enkelte tager. Det er jo ikke så at sige mig, der bestemmer dét. Statsborgerskab skal tages alvorligt loyaliteten overfor det samfund, man stemmer i det er der, man er. Jeg har lidt svært ved at begribe, at man skal have stemmeret i Danmark, når man fx bor i USA. Men stemmeret i Danmark har jo ikke noget med dobbelt statsborgerskab at gøre Ja-ja, det ved jeg da godt. Men for mig er det et spørgsmål om, at man lægger sit pund ind, hvor man er og virker. Det er det, statsborgerskab udtrykker. Men her taler du om mennesker der er kommet til Danmark og siden søger statsborgerskab. Hvad med den dan- Har du selv boet og eventuelt arbejdet i udlandet gennem længere tid? DANES

7 Nej, det kan jeg ikke sige, jeg har. Er danskere i udlandet mindre danske end danskere i Danmark? Det tager jeg egentlig ikke stilling til, for jeg mener godt, man kan være statsborger i et andet land og samtidig have et forhold til Danmark. Sådan er det også med mange amerikanere og andre indvandrere i Danmark. De har da stadig et stærkt forhold til det land, hvor fx deres forældre kommer fra. Jeg siger bare, at statsborgerskabet udtrykker en loyalitet i forhold til det land, hvor man er. I England har man udtrykket The Cricket Test, som går ud på, at den dag, du løfter armene, fordi dit hold har vundet det er den dag, du viser, at du hører til der. Der er jo altid ét sted, der er ens hjem og land. Det vil altid være sådan, at ét land har foregang fremfor et andet. Det er netop det man udtrykker, når man vælger at være statsborger i et land. Mange danskere i USA vil nok til det sige, at det bla. er amerikansk arveret, manglende adgang til at søge offentlige stillinger og manglende stemmeret der er blandt de problemer, der udløser behovet for dobbelt statsborgerskab. Det er jeg fuldstændig med på. Men der svarer jeg så, at der er nogle valg, der binder. Det gælder ikke kun i dette forhold, men jo også i mange andre af livets forhold. Når man vælger en kone at blive gift med, så er det jo ikke en anden kone man vælger, vel? Man må vælge. Man kan sagtens argumentere for, at man fx kan have to koner men præmissen er bare, at der kun er én. Men hvis du er vokset op i to lande og fx har en dansk far og en mor fra et andet land, så er det jo ikke et valg, du har truffet? Nej, men på et tidspunkt må du selv træffe et valg. Dansk Folkeparti er tilhænger af, at man træffer det valg. Hvad mener du om det paradoks, at danskere i udlandet å et lovforslag om dobbelt statsborgerskab, der jo netop vedrører dem? Men det er jo det, jeg siger: Hvis du beslutter dig for at forlade dit hus og hjem, så er det en beslutning, du har taget. Der synes jeg, man foretager et individuelt valg, hvor man siger: Det er her, jeg lægger slæverne ind. Jeg anerkender som sagt, at der er problemer forbundet med fx ikke at kunne modtage SU, søge offentlige jobs og være ramt af ulige arveretsforhold, der hvor man bor. Men jeg bliver nødt til at holde fast i, at det er en individuel beslutning at vælge at bo, hvor man gør der er ikke nogen tvang. Danes Worldwide er bla. i kontakt med en dansker i USA, der er vokset op i Sønderjylland. Han har aftjent værnepligt i livgarden og blev som 21- årig af ØK udstationeret til USA. Vedkommende rejser til Danmark hvert år og har et hus her, og Danmark har konkret gavn af hans netværk og virksomhed i USA. Han har aldrig nogensinde kunnet stemme hverken her eller der og har i øvrigt en lang række problemer omkring testamente, skøde osv. Alligevel har han valgt at beholde sit statsborgerskab, fordi han er dansk og ikke vil opgive sit danske statsborgerskab Igen, jeg anerkender fuldt ud, at der kan være en række problemer ved ikke at være statsborger der, hvor man bor. Men det er som sagt et inviduelt valg. Hvis jeg gjorde det samme, ville det være min pris. Anerkender du, at Danmark kan have gavn af, at danskere vælger at bosætte sig i andre lande? Ja da, det kunne jeg ikke drømme om at benægte! Vi har i Dansk Folkeparti ikke på nogen måde lyst til at genere folk, der tager ud fra Danmark, men vi mener bare, at det valg man foretager, det er så også det valg, man må stå ved. Sådan er det. Ja, men med en masse gener, der følger med ved netop ikke at kunne blive statsborger, der hvor man bor uden samtidig at skulle indløse sit danske statsborgerskab Det har noget at gøre med ligesom med ens ægtefælle at det er noget, man vælger. At man er tro mod ét land. Der er for mig intet odiøst eller mærkeligt i, at man har lyst til rejse ud men det har så bare de konsekvenser, som det har. Hvad er dit indtryk omkring det at etablere sig i udlandet fx i Malmø, Fiji eller USA? Christian Langballe Medlem af Folketinget (Dansk Folkeparti) siden september Parlamentarisk karriere: Kirkeordfører fra Formand for Indfødsretsudvalget fra Medlem af Kirkeudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik og Europaudvalget fra F. 1967, bor i Tjele i Nordjylland. Cand.theol. ved Århus Universitet. Sognepræst i Tjele og Nr. Vinge sogne og Viborg domsogn fra Søn af Jesper og Birgitte Langballe. 18 DANES

8 Jeg tror, det er lidt afhængigt af, hvor det er henne. fordi man bare kan tage over broen osv. Men det fx at tage til USA er selvfølgelig et stort skridt. Og rejser man fx til Saudi Arabien er der igen nogle helt andre problemer. Jeg har en søster, der bor oppe i Norge. Ved Asker tæt ved Oslo. Så så meget kender jeg dog til det at etablere sig i et andet land. Hun har boet der de sidste 12 år. Aha hvad mener hun om dobbelt statsborgerskab? Det er faktisk et godt spørgsmål jeg tror ikke, vi nogensinde har snakket om det. Hun har aldrig ment, det var et problem. Hun er dansk statsborger og har aldrig klaget over ikke at have dobbelt statsborgerskab. Hun er gift norsk, og de har børn, og de kommer ligesom mange andre til at stå i den situation at skulle træffe et valg omkring statsborgerskab. Nej, vi har faktisk aldrig talt om dobbelt statsborgerskab, hvilket egentlig er underligt, fordi vi taler meget sammen. Du er en super engageret politiker og din søster kan ikke stemme... Er det ikke lidt paradoksalt, at din modstand mod dobbelt statsborgerskab har haft den konsekvens, at din søster ikke kan stemme i Norge? Det ved jeg egentlig ikke, om det er. Synes du det? Kan man ikke godt selv have et problem inde på livet, uden at det får en til at sige, at det skal være anderledes? Hun er i øvrigt storesøster i vores familie og den mest højtråbende, hvilket ikke siger så lidt. Hun er absolut politisk engageret, men dobbelt statsborgerskab har vi ikke drøftet hun har aldrig nogensinde beklaget sig over det. Aldrig. Jamen, så håber jeg, I kommer til at drøfte det. Ja, når nu du spørger mig, så synes jeg da, det er lidt sjovt, at vi ikke har drøftet det tidligere. Det lover jeg at spørge hende om, næste gang jeg ser hende. Ser du som Dansk Folkepartis indfødsretsordfører nogen som helst mulighed for, at også Dansk Folkeparti i en eller anden form kan stemme for dobbelt statsborgerskab? Eller er spørgsmålet lukket for jer? Det spørgsmål er lukket for os. Jeg tror ikke, vi sådan vil sælge ud af det standpunkt, vi har på området. Jeg vil sige det på denne måde: Nu er der jo kommet den her rapport, og vi tager selvfølgelig med til forhandlingerne, for selvfølgelig følger vi med i, hvad der foregår. Men vores indgangsvinkel til det her står altså fast. Alt andet ville være uærligt. Men som det ser ud nu, er det da op ad bakke. Vi kan jo godt tælle mandater. Der bor mere end danskere i udlandet, og fra en tidligere undersøgelse blandt Danes Worldwides medlemmer ved vi, at netop dobbelt statsborgerskab spiller en særlig stor rolle blandt cirka 80 procent af dem: Gør det ikke indtryk på dig, at mange tusinde danskere i udlandet både følelsesmæssigt og praktisk er ramt af problemer, hvor de bor, fordi de ikke kan søge et andet statsborgerskab uden samtidig at tabe deres danske statsborgerskab? Jo! Som sagt anerkender jeg de problemer, der måtte være, og jeg lytter gerne til folk, der har problemer. Det vil jeg altid gøre, og det har jeg altid gjort. Men vores synspunkt rokkes altså ikke. DANES

9 Undersøgelser viser, at det bidrager positivt til integration at blive stats borger, hvor man bor og lever. Hvad mener du om det? Det må jeg sige, jeg ikke tror på. For os i Dansk Folkeparti er stats borgerskab ikke et integrationsværktøj. Statsbor ger skab udtrykker et resultatet af integration det er ikke et værktøj til at nå derhen, men derimod så at sige toppen af den rejse, man har foretaget. Stats borger skab er et resultat af den indsats, man har gjort sig. Det er for os kronen på værket. Den globale udvikling går i retning af dobbelt statsbor- belt statsborgerskab aktuelt er det cirka hvert andet land i verden. Gør det ikke indtryk på dig, at det er den vej udviklingen går? Jeg er selvfølgelig godt klar over, at der handels- og ker på. Det er jeg helt med på. Men nej, jeg vil faktisk sige tværtimod: Jeg mener, det er afgørende i denne globaliserede virkelighed, at der er en nationalstat, som man kan kalde sit hjem hvor man ikke bare er turist eller på gennemrejse. Jeg kunne ikke drømme om at blande mig i, hvad de gør i andre lande. Det er noget, som folk i de respektive lande selv må tage stilling til. Dét er ikke min diskussion. Det svarer lidt til, hvis Folketingets andre 178 politikere beslutter sig til at fremføre et standpunkt, som jeg er uenig i skulle jeg så bare opgive det? Nej. Sådan er det i politik man har et standpunkt, som man kører igennem med. Arbejdsgrupperapport om dobbelt statsborgerskab, marts 2014 (Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet): Argumenter, der har været fremført til støtte for den hidtidige restriktive regulering af dobbelt statsborgerskab: Det har til støtte for ikke at indføre regler om øget accept af dobbelt statsborgerskab ofte været fremhævet, at en person opnår et særligt tilhørsfor- hold og en særlig loyalitet over for det land, hvor den pågældende er statsborger. [ ] Der har endvidere været rejst spørgsmål ved, om accept af dobbelt statsborgerskab medfører, at personer med dobbelt statsbor- Den danske valglovgivning bygger på et princip, hvorefter valgret og valgbarhed til Folketinget som udgangspunkt er betinget af, at den pågældende har bopæl her i riget. Således følger det af grundlovens 29, at enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og har nået valgretsalderen, har valgret til Folketinget, medmindre vedkommende er umyndiggjort. En øget accept af dobbelt statsborgerskab vil dermed ikke umiddelbart rejse spørgsmål i forhold til valgret i Danmark. Loyalitetshensyn har som nævnt under pkt ovenfor været fremhævet som et argument imod en øget accept af dobbelt statsborgerskab. Det har i den forbindelse bl.a. været anført, at loyalitetshensyn kan være til hinder for beskæftigelse inden for visse offentlige hverv. I tilknytning hertil kan det anføres, at det bl.a. ved hvervet som dommer og ved beskæftigelse som politibetjent efter praksis er et krav, at man er dansk statsborger. Dobbelt statsborgerskab er imidlertid ikke til hinder for at bestride disse hverv. Dobbelt statsborgerskab er endvidere ikke til hinder for ansættelse i Det Danske Forsvar, men det undersøges dog i forbindelse med ansættelse i forsvaret, om der er tale om en person med dobbelt statsborgerskab. Dette sker med henblik på en vurdering af, hvorvidt ansættelse og eventuel udsendelse i international tjeneste vil kunne medføre konsekvenser for den pågældende som følge af dennes dobbelte statsborgerskab, herunder om den omstændighed, at den pågældende indtræder i Det Danske Forsvar, vil kunne medføre, at den pågældende mister sit andet statsborgerskab efter dette lands lovgivning, eller at den pågældende vil kunne pålægges straf efter det andet lands lovgivning. Det har derudover været drøftet, hvorvidt personer med dobbelt statsborgerskab kan være beskæftiget i det diplomatiske korps. Dobbelt statsborgerskab er imidlertid som udgangspunkt ikke til hinder for beskæftigelse i det diplomatiske korps. *Fed skrift ovenfor er tilføjet af DANES. **Rapporten blev offentliggjort 10 dage før DANES interview med henholdsvis Eva Ersbøll og Christian Langballe 20 DANES

10 TEMA TEKST: ØIVIND HOLTERMANN Om Danes Worldwides bidrag til Arbejdsgrupperapport om dobbelt statsborgerskab, marts 2014: Høring af interesseorganisationer: Som led i arbejdet med at beskrive konsekvenserne af dobbelt statsborgerskab har ar- bejdsgruppen givet to danske organisationer, Danes Worldwide og Statsborger.dk, der repræsenterer danske statsborgere med bopæl i udlandet, mulighed for at komme med en udtalelse om spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab. Danes Worldwide har bl.a. oplyst, at loyalitetssynspunktet, der ofte har været fremført som et argument for en fastholdelse af de gældende regler om dobbelt statsborgerskab, ikke udelukker, at borgere kan opnå et lande bl.a. i erkendelse af, at det er muligt at føle en dobbelt loyalitet i forhold til to forskellige lande inden for de senere år generelt har bevæget sig fra modstand til accept af dobbelt statsborgerskab. Danes Worldwide har i relation til spørgsmålet om værnepligt henvist til, at dette er re- guleret af Europarådets konvention fra 1963 om begrænsning af tilfælde af dobbelt statsborgerret og værnepligt for personer med dobbelt statsborgerret og Europarådets konvention fra 1997 om statsborgerret. Det er endvidere anført, at problemstillingen om værnepligt og dobbelt statsborgerskab også kan søges løst gennem bilaterale aftaler. Herudover har Danes Worldwide anført, at det ved en ændring af reglerne om dobbelt statsborgerskab er væsentligt, at der samtidig tages stilling til spørgsmålet om mulighed for at generhverve dansk statsborgerskab for borgere, der tidligere har fortabt deres statsborgerskab. Det foreslås i den forbindelse, at der som led i en ændring af reglerne om dobbelt statsborgerskab indføres en overgangsordning, således at tidligere danske statsborgere (og deres eventuelle børn), som har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af et fremmed statsborgerskab, får mulighed for at generhverve dansk statsborgerskab ved indgivelse af en erklæring herom. Overgangsperioden foreslås fastsat til eksempelvis 5 år. Danes Worldwide har i tillæg til udtalelsen fremsendt en kopi af en udtalelse, som Danes Worldwide fremsendte til Folketinget i januar I denne udtalelse beskriver Danes Worldwide generelt, hvilke udfordringer deres medlemmer oplever som følge af de gældende regler om dobbelt statsborgerskab. Danes Worldwide beskriver således i udtalelsen, at det at tage permanent ophold i et andet land end sit hjemland kan være forbundet med en del udfordringer herunder bl.a. i forhold til adgang til uddannelse, uddannelsesstøtte, lokal sygesikring, ansættelse i særlige jobs og offentlige stillinger, adgang til at optage lån, åbne bankkonti og investere i fast ejendom samt i relation til arveforhold og skatteforhold i opholdslandet uanset om man som dansker ønsker at bosætte sig i udlandet, eller som udlænding ønsker at bosætte sig i Danmark. Rapporten Rapporten om dobbeltstatsborgerskab er udgangspunktet for de kommende forhandlinger blandt Folketingets otte partier. www. jm.dk > klik Nyt og presse > gå til pressemeddelelsen Fredag 14. Marts 2014: Bred adgang til dobbelt statsborgerskab > klik på linket halvvejs nede på siden.) Beskedne omkostninger Rapporten vurderer at indførelse af dobbelt statsborgerskab samt en overgangsordning de næste fem år vil medføre en gennemsnitlig administrativ omkostning på maksimalt 10 mio. kr. per år. DANES

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab Beslutningsforslag nr. B 82 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. marts 2011 af Jørgen Poulsen (RV), Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV). Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Indfødsretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L + 4 5 4 0 6 3 4 5 4 1 E E R

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU alm. del Bilag 65, B 55 Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU alm. del Bilag 65, B 55 Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2008-09 IFU alm. del Bilag 65, B 55 Bilag 11 Offentligt NOTAT Dato: 24.04.2009 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-50 Sagsbeh.: MOO Udredning om reglerne for dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Danes Worldwide. Interesseorganisationen for globale danskere. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller

Danes Worldwide. Interesseorganisationen for globale danskere. Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller Danes Worldwide Interesseorganisationen for globale danskere Generalsekretær Anne Marie Dalgaard Juridisk medarbejder Josephine Kjøller 1 Hvem er vi? ORGANISATIONEN Mærkesager Rådgivning Netværk Kommunikation

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt PRESSEMEDDELELSE Foreningen Far har indleveret FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger. 1.2 millioner

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2013/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

København 7. september 2017

København 7. september 2017 København 7. september 2017 BILAG: Udlandsdanskeres kommentarer (juli-august 2017) til evt. folkepensionsreform. Danes Worldwide påbegyndte i juli, 2017 en kvalitativ undersøgelse af Tilbagetrækningsudspillets

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld i udlandet En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet 2 Forord I Danmark har studerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse 2012/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. november 2012 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab m.v.)

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab m.v.) Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Josefine Juel Schiøtt Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1334005 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

2. Et afsnit om ligebehandling med hensyn til retten til indfødsret for unge, der vokser op i Danmark

2. Et afsnit om ligebehandling med hensyn til retten til indfødsret for unge, der vokser op i Danmark Justitsministeriet Indfødsretskontoret Jm@jm.dk UDLafd@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L + 4 5 4 0 6 3

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BTB 55 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 14. maj 2009 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v. 2013/1 BSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. april 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2014/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-9300-0008 Fremsat den 30. oktober 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.)

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.) Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Stine Busch Østergren Sagsnr.: 2013-9300-0007 Dok.: 910916 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere