Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen Hold 1.o + 2.o Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Introduktion med læsescreening og kursus i læsning og forskellige læsestrategier Kursus i skriftlighed generelle termer og introduktion til novelle- og lyrikanalyse, introduktion til stileskrivning i genrer samt basisgrammatik Kursus i mundtlighed argumentation, taler og retoriske virkemidler Nye tendenser erne og 00erne prosa og poesi Danskopgave New Journalism - oplevelsesjournalistik Dokumentarforløb AVISEN Tom Kristensens ekspressionisme Folkeviser og folkeeventyr Oplysningstiden Romantikken Politisk spin Kongekabale Side 1 af 21

2 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Det moderne Gennembrud Det folkelige Gennembrud Hiphop Danske modernismeafskygninger Side 2 af 21

3 Titel 1 Introduktion med læsescreening og kursus i læsning og forskellige læsestrategier Velkomst med præsentation af lærere og elever samt introduktion til faget Introduktion til Ludus lektiesystem og fravær. Læsescreening: Jan Sonnergaard: William in Radiator, 1997 med efterfølgende analyse af novellen. Læsekursus: Introduktion til forskellige læsestrategier ud fra Merete Blaabjerg Riedel: Læs effektivt, 2005 s.8-9, s.12-14, s.22-23, s Peter Stray Jørgensen: Studielæsning på videregående uddannelser, s Anne Mygind og Stig Winding: Læs bedre s. 61 Jan Sonnergaard: Radiator, 1997 (Værk 1 - fælles) Susan Mose, Peter Nyord og Ole Ravn: Om Jan Sonnergaard i Danske forfatterskaber Forfatterweb: Jan Sonnergaard, træning: Dvs. 3 minutters læsning i normal hastighed, herefter 3 minutter i dobbelt hastighed og til sidst 3 minutter i almindelig hastighed. Væsentligste arbejdsformer Ca. 16 lektioner Få bevidsthed om forskellige læsestrategier, så eleven vælger mere bevidst og dermed får mere ud af sin læsning. Oparbejde gode læseteknikker, som kan benyttes fremadrettet. Det gælder læsning med fartkort, overblikslæsning og dybdegående læsning. Der er arbejdet med forståelsesstrategier og notatteknikker. At udvikle elevernes tekstanalytiske kompetencer, herunder fortællertekniske forhold. At skabe viden om fagets identitet og metoder og demonstrere indblik i sprogets funktion og variation. Øvelse i værklæsning, langtidslæsning og læsning Finde elevens individuelle læsehastighed At optræne læsehastighed Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/gruppearbejde/test under pres/hurtiglæsning/pararbejde Side 3 af 21

4 Titel 2 Kursus i skriftlighed generelle termer og introduktion til novelle- og lyrikanalyse, introduktion til stileskrivning i genrer samt basisgrammatik Solveig Bennike m.fl: Faglige forbindelser i dansk, Dansklærerforeningen, 2006, s om skriftlighed og informerende genrer. Introduktion til skriftlig dansk de tre stilgenrer Bente Nørlem og Conni Paldam: Grundbog til dansk i erhvervsuddannelserne, Dansklærerforeningen, 1998, s Jørn Ingemann: Textanalyse.dk, Systime, 2005 s.72, s.130 samt lærergennemgang af de vigtigste budskaber i bogen, herunder analyse af noveller, romaner og lyrik. Anne Katrine Lund: Skriv så! s og Om brainstorming og mindmapping Suspekt: Helt alene (2011) Emil Aarestrup: Angst (1838) N.F.S. Grundtvig: Den signede dag med fryd vi ser (1826) (Kanon) Michael Strunge: Der er et yndigt land (1980) Shu-bi-dua: Danmark(1978) Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål (1920) (Kanon) Sproglig korrekthed: Ordklassernes funktion og latinske betegnelser Sætningens nexus og led Led- og helsætninger (fokus på ikke-reglen) Grammatisk komma skal skal ikke sætte komma - frivillighedsgraden Materiale Sprogets veje: s , s.45-47, s Oversigt over lettilgængelige kommaregler Grammatik- og kommaøvelser Ca. 18 lektioner Bevidsthed om skrivevaner. Udtrykke sig præcist og nuanceret. Bevidsthed om de taksonomiske niveauer redegørelse, analyse/fortolkning og perspektivering. Træne kreativ skrivning vha hurtigskrivning og brainstorm. Værktøjer til en afvekslende og grundig skriveproces: Mindmap, dispositionsudformning, korrekturlæsning. Træning af korrekt tegnsætning, herunder etablering af nexus, grundled, genstandsled og udsagnsled samt kommatering. Første større skriftlige produkt Begynde arbejdet med novelle- og lyrikanalyse. Oparbejde evnen til at skelne mellem forskellige skriftlige genrer (epik, lyrik, drama, argumenterende tekster, introducerende tekster og analyserende tekster. Udarbejde bevidsthed om at bevæge sig på forskellige taksonomiske niveauer Forklare og anvende argumentationsanalyse Side 4 af 21

5 Væsentligste arbejdsformer Forklare og anvende en stilistisk analyse Anvende forskellige metoder til udarbejdelse af skriftlige produkter Klasseundervisning/walk n talk/tavlefremlæggelse af produkt/skriftligt arbejde/gruppearbejde/hurtigskrivning/pararbejde Side 5 af 21

6 Titel 3 Kursus i mundtlighed argumentation, taler og retoriske virkemidler Helle Hvass: Mundtligt dansk, Gyldendal, 2007, de vigtigste budskaber formidlet af læreren. Oplæg om taler og appelformer (powerpoint) Powerpoint om retorik, appelformer og retoriske virkemidler Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg: Praktisk argumentation, s om de 3 appelformer. Birthe Berger og Jesper Troels Jensen: Talerteknik, s.11-19, Rhetor, Jimmy Zander Hagen: Sprog og tale s om Ciceros pentagram Jimmy Zander Hagen: Sprog og tale s om argumentation og Toulmins argumentationsmodel Taler: Margrethe Vestager: I nat var en særlig nat om rømningen af Brorsons Kirke Martin Luther King: I have a dream oversat samt YouTube-klip af den. Ulla Dahlerup: Tale ved DF s landsmøde uddrag Jens Stoltenberg: Tale i Oslo Domkirke i forbindelse med mindegudstjenesten for ofrene på Utøya samt YouTube-klip Jan Gintberg: Tale til nationen 3 samt YouTube-klip Christians tale i Thomas Vinterbergs Festen på skrift og som YouTube-klip Egne elevfremførelser Væsentligste arbejdsformer Ca. 18 lektioner Eleven skal kunne skelne mellem forskellige mundtlige genrer, såsom lejlighedstaler, politiske taler, oplæg og fortælling. Eleven skal kunne genkende og bruge appelformerne i en tale. Eleven skal kunne planlægge og udføre et mundtligt oplæg. Eleven skal kunne genkende og udlede argumentationen i en diskussion og sætte argumenterne ind i Toulmins model. Klasseundervisning/walk n talk/matrixgrupper/gruppearbejde/pararbejde/mundtlig fremstilling Side 6 af 21

7 Titel 4 Nye tendenser erne og 00erne prosa Helle Helle: Globryllup in Biler og dyr, 2000 Christina Hesselholdt: Månestrålesofaen og Badekarret in Hovedstolen, 1999 Katrine Marie Guldager: Nørreport in København, 2004 Karl-Ove Knausgaard: af Min kamp 3, 2010 Karen Blixen: Farmen ved Ngong af Den afrikanske farm, 1937(Kanon) Yahya Hassan: Barndom, Yahya Hassan, 2013 Yahya Hassan: Udenfor døren, Yahya Hassan, 2013 Noter og powerpoint om perioden Johannes Fibiger: Punkt og flade en oversigt over 90ernes kortprosa og noveller, DBC medier as, Helle Helle noter fra Christina Hesselholdt noter fra Katrine Marie Guldager noter fra Claus Christensen og Peter Jensen: Selvbiografi og identitet in Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur, 2008, s.9-29, 2012 Erik Skyum-Nielsen: Måden hvorpå ingenting sker Helle Helle og novellen in Engle i sneen, s , 2000 Hans Hauge: Rigtige mennesker in Weekendavisen, Lena Masri: Jeg hører ikke til blandt nogen, in Berlingske Tidende, Væsentligste arbejdsformer Ca. 24 lektioner Forfatterlæsning Genrebevidsthed Minimalismebetragtninger Sprogligt og litterært kendskab til perioden, herunder bevidsthed omkring den nye realismemetode, tomme pladser, læserens rolle, minimalisme, selvbiografisme, selvfremstilling. Klasseundervisning/walk n talk/projektarbejdsform/matrixgrupper/skriftligt arbejde/gruppeoplæg Side 7 af 21

8 Titel 5 Danskopgave Helle Helle: Rester, 1995 (værk 2)(Selvvalgte noveller) Væsentligste arbejdsformer Ca. 4 lektioner + timer til individuel vejledning Strukturering af en opgave. Formelle krav til en opgave. Hvad består en opgave af. Roman- og novelleanalyse. Øvelse i skriftlighed Øvelse i anvendelse af Blooms taksonomiske niveauer Redegørelsesøvelse Klasseundervisning/skriftligt arbejde/rapportskrivning Side 8 af 21

9 Titel 6 New Journalism oplevelsesjournalistik Lisbet Borker og Povl Erik Brøndgaard: Den bearbejdede virkelighed s Jesper Jürgensen: På toppen af København in Information Johannes V. Jensen: Verdensudstillingens ofre in Socialdemokraten (Kanon) Ernest Hemingway: En ny slags krig in NANA (et amerikansk nyhedsbureau) Væsentligste arbejdsformer Ca. 10 lektioner Eleverne skal kunne skelne new journalism fra andre journalistiske metoder at præsentere en reportage på. De skal kunne genkende karaktertrækkene og virkemidlerne. Derudover skal fakta- og fiktionskoder kunne genkendes og adskilles. Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer(ipads), skriftligt arbejde, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde på ekskursion. Side 9 af 21

10 Titel 7 Dokumentargenren Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed s.6-26 og s Fra Den iscenesatte virkelighed DVD: Krimizonen: - Bankrøveri i Ålsgaarde, DR d TV2 Nyhederne: Bankrøveri i Ålsgaarde, d kl DR TV-Avisen: Bankrøveri i Ålsgaarde, d kl Lars Engels: af Historier fra en politistation afsnit 2: Pigen med minkpelsen, DR 2001 Lars Høj: af Hjerteblod afsnit 2, TV TV2 Operation X Narret til porno Louise Kjeldsen, Louise Detlefsen: Et forbandet år, Filmstriben, 2012 Min barndom i helvede, Filmstriben. Janus Metz: Armadillo, Filmstriben, 2010 Analyse af Janus Metz Pedersens dokumentarfilm Armadillo (Medieværk) med tilhørende skriftlig opgave. Væsentligste arbejdsformer Ca. 15 lektioner Eleven skal kunne analysere en dokumentar og forholde sig kritisk til både dokumentarfilm og tv-dokumentar og til filmenes brug af fakta- og fiktionskoder. Udvikle elevens kendskab til film- og tv-mediet samt forbedre evnen til at analysere og gennemskue det moderne mediebillede, herunder også de filmiske virkemidler. Kunne analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftlige øvelser, fremlæggelser, projektarbejde, filmanalyse Side 10 af 21

11 Titel 8 AVISEN Ryd forsiden Henning Olsson og Henrik Poulsen, Dansklærerforeningens Forlag, 2 rev. Udg, 2. oplag, 2005 s : om nyhedskriterier. s : om nyhedsgenrer. Nils Thorsen: Lars von Trier: Det hjemmelavede menneske in Politiken, Krydsfelt: s , s Udvalgte avisartikler og læserbreve Poul Høi: Og hele månen blev som blod in Berlingske Tidende, (opgave: Blot en drengestreg læses op og så skal de skrive en nyhedsartikel over den bagefter, se Skriveportalen) Væsentligste arbejdsformer Ca. 20 lektioner Træning i at skrive og genkende en nyhedsartikel, bruge nyhedskriterierne i praksis, genkende nyhedsgenrerne, kendskab til mediernes magt, kritisk stillingtagen til det skrevne ord, analyse af tekster i den opinionsskabende genre. Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/lyt og skriv Side 11 af 21

12 Titel 9 Tom Kristensens ekspressionisme Litteraturens veje: Om mellemkrigstiden, s Tom Kristensen: Uddrag af essayet Det skabende øje, (1956) Tom Kristensen: Fribytter fra Fribytterdrømme (1920) (Kanon) Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål fra Fribytterdrømme (1920) Tom Kristensen: Uddrag af Hærværk (1930) Væsentligste arbejdsformer Ca. 8 lektioner Mere viden om kanonforfatter Tom Kristensen og hans del af ekspressionismen som hyldede storbyen og dens rytme og udvikling, men som samtidigt også består af den desillusionerede mand, der selvdestruktivt planlægger at ødelægge sit eget liv, gå til grunde for derfra at kunne starte forfra med et nyt perspektiv på tilværelsen. - Fribytteren. Forståelse af hvordan situationen i samfundet afspejler sig i litteraturen (tidlig modernisme) Analyse af digte og romanuddrag Klasseundervisning/tavleundervisning/Gruppearbejde/individuelt arbejde, tegn en stemning og et miljø for at få klarhed over ekspressionismens brug af farver. Side 12 af 21

13 Titel 10 Folkeviser og folkeeventyr Folkeviser: Torbens datter, Ebbe Skammelsen, Harpens kraft, Germand Gladensvend. Folkeeventyr: Prinsessen med de 12 par guldsko, Kong Drosselskæg Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs s Aktantmodellen Analysemodel for folkeviser Lærernoter Væsentligste arbejdsformer Ca. 16 lektioner Genrernes kendetegn Middelalderens samfund og kultur Psykologisk læsning overfor historisk læsning Hvordan oldnordisk litteratur kan være interessant og relevant for os idag Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige øvelser, IT-inddragelse, induktive arbejdsmetoder Side 13 af 21

14 Titel 11 Oplysningstiden og Ludvig Holberg Ludvig Holberg: Jeppe på bjerget (værk 4 fælles)(kanon) Film: En kongelig affære (2012) Teaterforestilling: Jeppe på Bjerget fra Det kongelige Teater, 1984, Bornholm et afsnit af Klovn Powerpoint om perioden og Holberg Carl Johan Bryld m.fl: Fra runer til grafitti s Knud Michelsen m.fl: Litteraturens perioder, s Ca. 12 lektioner Viden om perioden og om Ludvig Holberg. Viden om den litterære genre drama forskellen på tragedie og komedie. IT-inddragelse i undervisningen padletarbejde. Det store fokus er at gøre Holberg aktuel hertil bruges uddragelse af problemstillinger som laves til aktuelle dilemmaer a la Mads og monopolet samt sammenligning mellem Jeppe, Frank og Casper fra sitcom en Klovn. Væsentligste arbejdsformer Samtidigt køres skriveøvelser på individuelt værk som er henholdsvis Morten Ramsland: Hundehoved og Jacob Ejersbo: Eksil Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, diskussion, individuel læsning, analyse af dramatik på filmmediet, induktive arbejdsmetoder, summegrupper, formativ evaluering Side 14 af 21

15 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 12 Romantik og romantisme Universalromantik: Adam Oehlenschläger: Guldhornene, 1803 in Falkenstjerne: Dansk litteratur bd.1, s. 255 (Kanon) Schack Staffeldt: Indvielsen, 1804 i Falkenstjerne: Dansk litteratur bd. 1, s.284 H.C. Andersen: Klokken, 1845 i Falkenstjerne: Dansk litteratur bd.2, s (Kanon) N.F.S. Grundtvig: Den signede dag, 1826, (Kanon) N.F.S. Grundtvig: Dejlig er den himmel blå, 1810 Nationalromantik: Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land, 1819 Johannes Ewald: Kong Christian stod ved højen Mast, 1779 (til perspektivering) H.C. Andersen: I Danmark er jeg født, 1850 (Kanon) Shu-bi-dua: Se solen stiger op over bilkirkegården (til perspektivering) Isam B: I Danmark er jeg født, (moderne fortolkning), John Mogensen: Der er noget galt i Danmark (til perspektivering) Biedermeier: H.C. Andersen: Stoppenålen(1847) Peter Faber: Sikken voldsom trængsel og alarm(1848) Johan Krohn: Peters Jul(1870) Poetisk realisme: Steen Steensen Blicher: Sildig opvaagnen, 1828 (Værk 5)(Kanon) Romantisme: Edgar Allan Poe: Den sorte kat, 1841 Emil Aarestrup: Angst, 1838 i Falkenstjerne: Dansk litteratur bd.1, s.421 H.C. Andersen: Skyggen(1847). Johannes Fibiger m.fl: Litteraturens Veje: - Om romantik og romantisme og om dobbeltgængermotivet, 2007 Om Das Unheimliche, Knud Michelsen m.fl: Litteraturens perioder, 2005 s Fra runer til grafitti: s Brøndsted, Johannes: Tyveriet in Guldhornene, Nationalmuseet, 1954 Ca. 24 lektioner Periodens kendetegn og livssyn. Skærpning af tekstanalytiske kompetencer: Analyse og fortolkning af prosa og Side 15 af 21

16 lyrik samt perspektivering til nyere tekster Viden og forståelse for den upålidelige/utroværdige fortæller(sildig Opvaagnen) Øget sproglig opmærksomhed ved nærlæsninger Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, diskussion, individuelt arbejde, gruppearbejde, individuel læsning, fremlæggelse, dramatisk fremførelse af Guldhornene for at fornemme naturen omkring dem mens de opfører bedre forståelse for tekstens ordlyd. Mundtlig fremlæggelse, (sam)arbejde i elektronisk portfolio, refleksioner og deling af gruppearbejde heri. Side 16 af 21

17 Titel 13 Politisk spin Film: Nicolaj Arcel: Kongekabale, 2004 Redigeret opgavekompendium med tekster og opgaver fra Væsentligste arbejdsformer Ca. 6 lektioner Tiltrængt brud i den litteraturhistoriske gennemgang, repetition af nyhedskriterier, analyse af film mm. Skærpe den analytiske sans. Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde, mundtligt oplæg Side 17 af 21

18 Titel 14 Det moderne Gennembrud Georg Brandes: Af: Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur (1871), in Falkenstjerne 2 s Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød(1887) in Falkenstjerne 2 s (Kanon) Amalie Skram: Madam Höiers Leiefolk(1882) kopi J.P. Jacobsen: To Verdener (1879) kopi Herman Bang: Uddrag fra Impressionisme en lille Replik(1890) kopi Herman Bang: Frøkenen(1883) kopi (Kanon) Herman Bang: Foran Alteret (1880) in Litteratur bd. 3. Powerpoint om perioden Litteraturens veje: Om Det moderne Gennembrud - kopi Fra Runer til grafitti: s Knud Michelsen m.fl: Litteraturens perioder, 2005, s Lars og Andreas Tonnesen: Litteraturens begreber, 2004, s Væsentligste arbejdsformer Ca. 22 lektioner Periodens kendetegn, herunder Brandes ideer om litteraturens rolle i Samfundet Naturalisme Realisme Impressionisme Kendskab til de banebrydende tanker fra denne tid Klasseundervisning, matrixgrupper, mundtligt arbejde, skriftligt arbejde, gruppeoplæg, CL-øvelser Side 18 af 21

19 Titel 15 Væsentligste arbejdsformer Det folkelige Gennembrud Det folkelige Gennembrud: Litteraturens veje: s Fra runer til graffiti: s Jeppe Aakjær: Når Rugen skal ind (1906), Gyldendals Litteratur, bd.3 Jeppe Aakjær: Tyendesang, (1909) Jeppe Aakjær: Himlens Dom (1909) Martin Andersen Nexø: af Pelle Erobreren (1909) (Kanon) Film: Pelle Erobreren Ca. 14 lektioner Lære noget om perioden, at kunne skelne perioden fra Det moderne Gennembrud. Træne lyrikanalyse. At træne alternative indlærings- og udtryksformer Differentiere gruppearbejde Opnå højere taksonomi Klasseundervisning, filmfremvisning, projektarbejdsform, gruppearbejde, matrixgrupper, tegn og fortæl et digt, CL Side 19 af 21

20 Titel 16 Hip hop Jan Aasbjerg Petersen: Det sprog til et beat (2010) s , s Natalie Angier: Saft-suse-edder-hamre-sparke-mig: Hjerneforskere på fucking arbejde in Politiken, Tarek Omar: Rap er underklassens poesi in Politiken, Ataf Khawaja: Vi kæmper med ord in Politiken, Vino Russo: Rap er et talerør in Politiken, Rap/hiphoptekster: Clemens: Lyriske 8mm L.O.C: Hvor er de henne? Kongehuset: Kong Winther Østkyst Hustlers: Han får for lidt Odense Assholes: Bøsser bløder lyserødt Jyder mæ attituder: Fuldt ud Film: Eminem: 8 mile Væsentligste arbejdsformer Ca. 14 lektioner Give eleverne større sprogforståelse. Lære dem strukturen i den musik/de tekster de selv lytter til. Øvning af analyseredskaber til sproglige spørgsmål Klasseundervisning, padlets, youtube, tavleoplæg, mundtlige oplæg, noteskriving via fælles logbog, gruppearbejde Side 20 af 21

21 Titel 17 Danske modernismeafskygninger Kompendium sammensat af forskellige modernismenoter Barbara Kjær-Hansen og Tinne Serup Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs s , s Krydsfelt s Heretica: Martin A. Hansen: Paradisæblerne(1953) (Kanon) Konfrontationsmodernisme: Klaus Rifbjerg: Det er blevet os pålagt(1960) (Kanon) Prosamodernisme og eksistentialisme: Peter Seeberg: Hjulet(1962) (Kanon) Villy Sørensen: Blot en drengestreg(1953) 80ermodernisme tidlig postmodernisme: Michael Strunge: Natmaskinen(1981) Michael Strunge: Plasticsolen(1981) Væsentligste arbejdsformer Ca. 20 lektioner Eleverne gøres bevidst om den grundlæggende forskel på realisme og modernisme Særligt fokus på modernistiske strømninger fra efterkrigstiden og frem Der arbejdes med Stein Larsens inddeling af modernismen i 4 faser. Der arbejdes på at eleverne kan se en udvikling/strømning i det 20.århundrede svingende mellem modernisme og realisme Klasseundervisning, gruppearbejde, IT-baseret arbejde, logbogsarbejde, CL Side 21 af 21

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver LEKTIONSKATALOG DANSK 2013 2014 med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet Indholdsfortegnelse BA

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2013 VUC Vest, Grindsted afd. Hfe Dansk niveau

Læs mere

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Indholdsfortegnelse: Læsning på hvert klassetrin....3 Læsning i børnehaveklassen..3 Læsning i 1. - 2. klasse 4 Læsning i 3. - 6. klasse 5 Læsning

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan dansk 1. klasse 2013-2014, klasselærer

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Kortprosaen i undervisningen

Kortprosaen i undervisningen 1 (11) Kortprosaen i undervisningen Struktur 1. Indledning 2. Et konkret forløb emne/ miniprojekt i eget fag i. pædagogiske principper (personlig tilgang) ii. baggrund kortprosaen iii. konkret tekstvalg

Læs mere

Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Alle SR-fag: Oplev SR 1:1 fælles oplæg til elever 3 1 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF

Læs mere

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST Hellebjerg-FIRST 2013-14 Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg HELLEBJERG FIRST 2 HELLEBJERG FIRST Kursusbeskrivelser HELLEBJERG FIRST 2013-14 Hellebjerg Idrætsefterskole Jens Engbergs Alle 4

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter.

Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter. Mundtlighedsforløb: Omfang: 4-6 moduler á 90 minutter. Forløb: Kursisterne skal som del af deres introduktionskursus til 2-årigt HF introduceres til mundtlig formidling. Forløbet i uge 36 og 37 har fokus

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere