Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da"

Transkript

1 Paradigm Veo Brugsanvisning

2 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bolus Wizard (Bolusguide), CareLink, Dual Wave (Kombineret), Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set og Square Wave (Forlænget) er registrerede varemærker tilhørende Medtronic MiniMed, Inc. Easy Bolus (Hurtig Bolus), Enlite og Veo er varemærker tilhørende Medtronic MiniMed, Inc. Energizer er et registreret varemærke tilhørende Eveready Battery Company. Glucagon Emergency Kit er et registreret varemærke tilhørende Eli Lilly and Company _a REF MMT-554 MMT-754

3 Kontakter: Afrika: Medtronic Africa (Pty) Ltd. Tlf.: +27 (0) Australien: Medtronic Australasia Pty. Ltd. Tlf.: (produktordre) Tlf.: (kundeassistance) Bangladesh Sonargaon Healthcare Pvt Ltd Mobil: (+91) eller (+880) Belgien: N.V. Medtronic Belgium S.A. Tlf.: Brasilien: Medtronic Comercial Ltda. Tlf.: +(11) Canada: Medtronic of Canada Ltd. Tlf.: (uden afgift) Danmark: Medtronic Danmark A/S Tlf.: Europa: Medtronic Europe S.A. Hovedkontor for Europa, Mellemøsten og Afrika Tlf.: +41 (0) Finland: Medtronic Finland Oy Tlf.: Hjælpelinje: Frankrig: Medtronic France S.A.S. Tlf.: +33 (0) Grækenland: Medtronic Hellas S.A. Tlf.: Holland, Luxembourg: Medtronic B.V. Tlf.: +31 (0) uden afgift: Hong Kong: Celki International Ltd. Tlf.: Indien: India Medtronic Pvt. Ltd Tlf.: (+91) / Mobil: (+91) Irland: Accu-Science LTD. Tlf.: Israel: Agentek Tlf.: Italien: Medtronic Italia S.p.A. Tlf.: Fax: Servizio assistenza tecnica: Nº verde 24 t: Japan: Medtronic Japan Co. Ltd. Tlf.: Kina: Medtronic (Shanghai) Ltd. Tlf.: eller Korea: Medtronic Korea, Co., Ltd. Tlf.: Kroatien Medtronic Adriatic Tlf.: Fax: Latinamerika: Medtronic, Inc. Tlf.: 1(305) Fax: 1(786) Letland: Ravemma Ltd. Tlf.: Malaysia: Medtronic International Ltd. Tlf.: Mellemøsten og Nordafrika: Regional Office Tlf.: New Zealand: Medica Pacifica Tlf.: timer vagttelefon: Norge: Medtronic Norge A/S Tlf.: Fax: Polen: Medtronic Poland Sp. Z.o.o. Tlf.: Portugal: Medtronic Portugal Lda Tlf.: Fax: Puerto Rico: Medtronic Puerto Rico Tlf.: Rusland: Medtronic B. V. Tlf.: t:

4 Schweiz: Medtronic (Schweiz) AG Tlf.: +41 (0) timers hotline: Fax generelt: +41 (0) Serbien & Montenegro: Epsilon Tlf.: Singapore: Medtronic International Ltd. Tlf.: eller Slovakiet: Medtronic Slovakia O.Z. Tlf.: Fax: Slovenien: Zaloker & Zaloker d.o.o. Tlf.: Fax: Spanien: Medtronic Ibérica S.A. Tlf.: Fax: timers hotline: Sri Lanka Swiss Biogenics Ltd. Mobil: (+91) eller (+94) Storbritannien: Medtronic Ltd. Tlf.: Sverige: Medtronic AB Tlf.: Fax: Taiwan: Medtronic-Taiwan Ltd. Tlf.: Fax: Uden afgift: Thailand: Medtronic (Thailand) Ltd. Tlf.: lokal 1 Tjekkiet: Medtronic Czechia s.r.o. Tlf.: ( ) Tyrkiet: Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Ltd. Sirketi. Tlf.: Tyskland: Medtronic GmbH Geschäftsbereich Diabetes Tlf.: Fax: timers hotline: USA: Medtronic Diabetes Global Headquarters Tlf.: timers hjælpelinje: For bestilling af forsyninger: Ungarn: Medtronic Hungária Kft. Tlf.: Østrig: Medtronic Österreich GmbH Tlf.: +43 (0) timers hotline:

5 Vigtig sikkerhedsinformation vedrørende Deres Paradigm insulinpumpe (gælder alle modeller) Undgå at nedsænke pumpen i vand Selvom der sandsynligvis ikke vil opstå vandskade, hvis der kommer sprøjt på Deres pumpe, eller den kommer ned i vand i meget kort tid, skal De undgå at nedsænke Paradigm insulinpumpen i vand. Hvis De svømmer eller deltager i andre vandaktiviteter, skal De altid koble Paradigm pumpen fra og tilslutte den igen, når De er kommet ud af vandet. Hvis pumpen ved et uheld kommer under vand, skal De hurtigt tørre den med en blød, ren klud og kontrollere, at den fungerer korrekt; det kontrolleres ved at vælge Selvtest i pumpens FUNKTIONSMENU. Hvis De tror, at der er kommet vand i pumpen, eller hvis De observerer andre mulige fejlfunktioner ved pumpen, skal De kontrollere Deres blodsukker, behandle højt blodsukker (om nødvendigt) med en injektion og kontakte Deres lokale hjælpelinje eller repræsentant for yderligere assistance. Symptomer på højt blodsukker omfatter træthed, stor tørst og kvalme. De bør altid kontakte Deres sundhedspersonale, hvis De konstaterer meget højt eller lavt blodsukkerniveau, eller hvis De har spørgsmål vedrørende Deres behandling. Elektrostatisk udladning Selvom Deres Paradigm pumpe er konstrueret til at være upåvirket af typiske niveauer af elektrostatisk udladning (ESD), kan meget høje niveauer af ESD forårsage nulstilling af pumpens software og en tilhørende alarm for pumpefejl. I de fleste tilfælde vil udsættelse for høje niveauer af ESD udløse pumpens A-13 alarm, og under visse omstændigheder kan udsættelse for høje niveauer af ESD forårsage alarmerne A-44, Bolus stoppet eller Maks. afgivelse. Høje niveauer af ESD optræder mest i situationer, hvor den relative luftfugtighed er meget lav, som f.eks. inde i en opvarmet bygning om vinteren, når det er koldt udenfor. Hvis der opstår en A-13 alarm eller en anden fejlalarm i pumpen, skal De trykke på knapperne ESC og ACT for at slette alarmen. Hvis De ikke kan slette alarmen ved at trykke på ESC og ACT, kan det være nødvendigt at tage batteriet ud og sætte det ind igen for at slette alarmen. Når De har slettet alarmen, skal De altid kontrollere, at pumpen er indstillet til den rigtige dato og tid, og at alle andre indstillinger (basaldosis, maks. basal og bolusgrænser osv.) er programmeret med de ønskede værdier, da nulstilling af softwaren kan slette Deres tidligere programmerede indstillinger. Se afsnittet om alarmer og advarsler i denne brugsanvisning for yderligere information om, hvad De skal gøre, hvis pumpen viser en fejlalarm eller andre advarselsmeddelelser. Kontakt venligst den lokale hjælpelinje eller repræsentant for at indberette enhver fejlalarm eller andre problemer, der opstår med pumpen.

6 Garanti Medtronic Diabetes garanterer Medtronic MiniMed insulinpumpen for defekte materialer og produktion i en periode på 4 år fra købsdatoen. I garantiperioden vil Medtronic Diabetes, efter eget valg, enten reparere eller erstatte (med en ny eller recertificeret pumpe efter Medtronic Diabetes valg) enhver defekt pumpe eller motor, der er omfattet af de heri nævnte betingelser og undtagelser. Hvis en pumpe repareres eller udskiftes, bliver garantiperioden ikke forlænget. Denne garanti er kun gældende, hvis Medtronic MiniMed insulinpumpen bliver brugt i overensstemmelse med producentens instruktioner. Denne garanti gælder ikke: Hvis skaden skyldes ændringer eller modifikationer af pumpen, som er foretaget af brugeren eller tredjemand efter salgsdatoen. Hvis der benyttes infusionssæt og/eller sprøjter fra andre leverandører end Medtronic sammen med insulinpumpen. Hvis skaden skyldes service eller reparation, der er udført af enhver anden person eller virksomhed end producenten. Hvis skaden skyldes Force Majeure eller anden hændelse, som er uden for producentens kontrol. Hvis skaden skyldes forsømmelse eller ukorrekt brug, herunder, men ikke begrænset til: forkert opbevaring, nedsænkning i vand eller fysisk overlast, som f.eks. tabt eller lignende. Denne garanti er personlig over for den oprindelige bruger. Enhver form for salg, udlejning, videregivelse eller brug af det produkt, der er dækket af denne garanti, til eller af en anden bruger end den oprindelige bruger, medfører, at denne garanti øjeblikkeligt ophører. Denne garanti gælder ikke for batterier, infusionssæt, sprøjter og andet tilbehør. Retsmidlerne, der er givet i denne garanti, er de eneste midler, der er til rådighed i forbindelse med overtrædelser. Hverken Medtronic Diabetes eller dennes leverandører eller distributører kan gøres ansvarlige for nogen som helst tilfældige, afledte eller særlige skader af nogen art, som er opstået eller afledt af en defekt i dette produkt. Uanset ovenstående ændrer betingelserne i nærværende garanti ikke forbrugernes lovbestemte rettigheder og søger ej heller i modstrid med gældende lov at udelukke noget ansvar. Alle andre garantier end lovbestemte garantier, det være sig udtrykte eller underforståede, afvises, herunder garanti for salgbarhed og egnethed til et specielt formål.

7 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Assistance... 1 Nødhjælpssæt... 1 Engangsudstyr... 2 Tilbehør... 2 Sådan bæres pumpen... 3 Således anvendes denne brugsanvisning... 3 Brugersikkerhed... 5 Indikationer... 5 Kontraindikationer... 5 Advarsler... 5 Pumpe... 5 Sprøjte og infusionssæt... 5 Sensor... 6 Sender... 6 Magnetfelter... 6 Røntgen-, MR- og CT-scanninger... 6 Forholdsregler... 7 Undgå ekstreme temperaturer... 7 Infusionssæt og indstikssteder... 7 Sensor... 7 Bivirkninger... 7 Bemærk... 8 Insulinpumpe og RF-udstyr... 8 Radiofrekvensforstyrrelser fra andre apparater... 9 Kapitel 2: Grundlæggende information Pumpen Indhold vii

8 Isæt batteriet Pumpens knapper Pumpens skærm HOME-skærm Skærmikoner Batteri Tidsdisplay Sprøjtevolumen Advarsels- og alarmikoner Sensorikoner Rullemenu Skærmens baggrundslys Bip/vibration Betjeningsfunktioner Normal-funktion Special-funktion Alarm-funktion Menuer HOVEDMENU BOLUSMENU STOP SENSOR REGISTRERING AF DATA BASALMENU SPRØJTE + SÆT FUNKTIONSMENU STATUS-skærm Hvis De fjerner pumpen Kapitel 3: Grundlæggende programmering Indstilling af tid og dato Sådan vælges sprog Bolus Indstilling af normal bolus Normal måltidsbolus ved brug af ombytningssystemet Bolus-øvelse: Øvelse med normal måltidsbolus ved brug af ombytningsenheder viii Indhold

9 Normal måltidsbolus ved brug af kulhydrat-tælling Øvelse med normal måltidsbolus ved brug af kulhydrater Måltidsbolus, korrektionsbolus og insulinfølsomhed Øvelse: Måltidsbolus Kontrollér Deres bolusafgivelser Bolusdetaljer Grænse for maksimal bolus Eksempel 1: Maks. bolus Eksempel 2: Maks. bolus Trinstørrelse Eksempel: Trinstørrelse BG påmindelse Registrering af data Sådan slås funktionen Registrering af data til Indtastning af BG-målinger Indtastning af insulininformation Indtastning af information om kulhydrater Indtastning af information om motion Indtastning af andre markører (Andet) Visning af historik for registrering af data Basal Start- og stoptider Deres basal-indstillinger Basalprogrammering og -afgivelse Nuværende basalafgivelse Daglige basaldoser Indstilling af Maks. basaldosis Eksempel 1: Maks. basal Eksempel 2: Maks. basal Stoppe pumpen Genoptag pumpeafgivelse Eksempel: Funktionen Stop Øvelse: Funktionen Stop Øvelse: Genoptag basalafgivelsen efter et stop Kapitel 4: Start på insulin Sådan forbereder De pumpen til brug Indhold ix

10 Opfyldning af sprøjten Opfyldning af sprøjten Udskiftning af Deres infusionssæt Udtagning af sprøjten Tilbagestilling af pumpen Indsættelse af sprøjten i pumpen Fyldning af slangen Indstik af infusionssættet Quick-set infusionssæt (med Quick-serter ) Fyldning af kanylen Frakobling af Quick-set Tilslutning af Quick-set igen Journalisering for diabetesbehandling Bestemmelse af Deres pumpeindstillinger Kapitel 5: Brug af funktionen Bolusguide Hvad er det? Kulhydrattælling Deres blodsukkermåling Deres personlige indstillinger for funktionen Bolusguide Således fungerer Bolusguide Bolusguide advarsler HØJT BG LAVT BG MAKS. BOL. OVERSKRED Således programmeres Bolusguide-funktionen Sådan slås funktionen Bolusguide til Valg af kulhydratenheder Indstilling af kulhydratombytningsforhold Indstilling af blodsukkerenheder Insulinfølsomhed Indstilling af blodsukkermål Om aktiv insulin Aktiv insulintid Kontrollér Deres Bolusguide-indstillinger BG apparatvalg Anvendelsesregler for apparat x Indhold

11 Tilføjelse, sletning eller kontrol af apparat-id'er Normal bolus ved hjælp af Bolusguide Eksempler på funktionen Bolusguide Eksempel 1: Blodsukkerniveau på forventet mål (normal blodsukker) og ingen aktiv insulin Eksempel 2: Blodsukkerniveau over mål (højt blodsukker) og ingen aktiv insulin Eksempel 3: Blodsukkerniveau under mål (lavt blodsukker) og ingen aktiv insulin Eksempel 4: Blodsukkerniveau over mål (højt blodsukker) med aktiv insulin Eksempel 5: Blodsukkerniveau under mål (lavt blodsukker) med aktiv insulin Kapitel 6: Optimering af pumpebehandling Forlænget og kombineret bolus Sådan slås muligheden kombineret/forlænget bolus til Forlænget eller kombineret bolus uden Bolusguide Øvelse med forlænget bolus Øvelse i kombineret bolus Anvendelse af Bolusguide til en forlænget eller kombineret bolus Hurtig bolus Indstilling af Hurtig bolus Indstilling af trinværdi Afgivelse af Hurtig bolus Eksempel 1: Hurtig bolus Nu er det Deres tur: Øvelse i Hurtig bolus Mistet boluspåmindelse Tilføjelse, sletning eller kontrol af boluspåmindelser Tilføj Slet Kontrollér Basalmønstre Sådan slås mønstre til Programmering af et mønster Vælg et mønster Eksempel 1: Basalmønstre Eksempel 2: Basalmønstre Nu er det Deres tur: Midlertidige basaldoser Hvordan fungerer midlertidig basal? Indhold xi

12 Midlertidige basaltyper Insulindosis (E/T) Procent af basal Kapitel 7: Sensorfunktioner Sådan indtastes sensorindstillinger Sådan tændes sensoren Sådan slås glukoseadvarslerne til Indstilling af glukosegrænser Valg af BG-enheder (blodsukkerenheder) Indstilling af glukosegrænse-starttid Sådan indstilles Høj gentag Sådan indstilles Lav gentag Indstilling af glukoseforvarsel Indstilling af hastighedsændringsadvarslerne Sådan indstilles Stop lav glukose Sådan indstilles Kal.gentag Indstilling af kalibreringspåmindelse Sådan slås Autokalibrér til Indtastning af sender-id Indstilling af værdi for Svagt signal Indstilling af sensorglukosekurve-timeout Kontrol af indstillinger Sådan bruges Sensordemo Senderen Senderoplader Indsættelse af et batteri i den grå oplader Indsættelse af et batteri i den blå oplader Opladning af senderen Start af sensoren Indstik af Enlite -sensoren Sådan forbindes senderen til sensoren Forberedelse af sensoren til kommunikation Kalibrering af sensoren Indtastning af BG-værdi xii Indhold

13 Kapitel 8: Brug af sensoren Statusskærme Læsning af sensorglukosekurverne Åbning og visning af kurver Kurverne Eksempler på kontinuerlige sensorglukosekurver timers kurve timers kurve timers kurve timers kurve Sådan kontrolleres der for hurtige ændringer i sensorglukose Hurtigændringspilene Sådan gøres glukoseadvarsler lydløse Kalibreringshistorik Sensoradvarselshistorik Frakobling af senderen og fjernelse af sensoren Frakobling af sensoren fra senderen Fjernelse af sensoren Opbevaring Brug af systemet i vand Kapitel 9: Funktioner Kontrol af alarmer Indstilling af Deres advarselstype Automatisk stop ADV. LAV SPRØJTE (advarsel for lavt sprøjteindhold) Kontrollér daglige insulintotaler Pumpedatastyring Information om insulinafgivelse Sensorglukose-information Information fra blodsukkerapparat OUK-beregning Personlige påmindelser Alarmur Fjernbetjeningsvalg Sådan slås fjernbetjeningsfunktionen til Tilføj, slet eller kontrollér fjernbetjenings-id'er Indhold xiii

14 Funktionen andre enheder Børnesikringsfunktion Sådan slås børnesikringen til Eksempel 1: Børnesikring Eksempel 2: Børnesikring Tastaturlås-funktionen Låsning af tastaturet Oplåsning af tastaturet Selvtest Brugerindstillinger Sådan gemmes indstillingerne Sådan gendannes indstillingerne Sådan slettes indstillinger Historik Kapitel 10: Behandlingssoftware CareLink Personal software Rapporter Dagbog Kapitel 11: Opfølgning på insulinpumpebehandling Anbefalet opfølgning Hver dag Hver måned Hver tredje måned Laboratorietests Ved hvert besøg Årligt Kapitel 12: Fejlfinding og advarsler/alarmer Min pumpe udsender alarmen INGEN AFGIVELSE Hvad sker der, hvis jeg har pumpens batteri taget ud for længe? Hvorfor holder mit pumpebatteri ikke så længe? Hvad er en KONTR. INDST. alarm? Min skærm er forvrænget Pumpen beder mig om at tilbagestille Min bolus stoppede xiv Indhold

15 Mine pumpeknapper fungerer ikke korrekt under en bolus Min pumpe vil ikke vise blodsukkermålingen fra mit apparat Jeg har tabt pumpen Min pumpe har været neddyppet i vand Jeg kan ikke fremkalde skærmen BRUGERINDSTILLINGER Advarsler Eksempel: Hvad der skal gøres Pumpeadvarselstilstande LAV SPRØJTE LAVT BATTERI Sensor advarselstilstande SVAGT SIGNAL LYDLØS ADVARSEL MISTET BOLUS TABT SENS. SIG LAV SENDER OPLAD SENDER SKIFT SENSOR SENSOR SLUT KAL.FEJL BG-VRD NU BG-VRD KL LAV X,X MMOL/L (XX MG/DL) HØJ XX,X MMOL/L (XXX MG/DL) LAVT FORVARSEL HØJT FORVARSEL ØGN. HASTIGHED MNSKN.HASTIGHED SENSORFEJL Alarmer Hvad der skal gøres Alarmtilstande A (ALARM) AUTOM STOP BATT. UD OMRÅDE BOLUS STOPPET Indhold xv

16 KNAPFEJL KONTR. INDST F (FEJL) TOM SPRØJTE FEJL BATT.TEST AFSLUT OPFYLDNING MAX. PFYL. NÅET MAKS. AFGIVELSE MOTORFEJL INGEN AFGIVELSE INGEN SPRØJTE FRA EJ STRØM NULSTILL SVAGT BATTERI STOP LAV GLUK Test af senderen Sådan forbindes kontrolstikket Sådan frakobles kontrolstikket Fejlfinding vedrørende sensorfunktioner Genforbindelse af gammel sensor Find tabt sensorsignal Forståelse af sender, kontrolstik og oplader Kapitel 13: Vedligeholdelse Batteri Opbevaring Sådan rengøres pumpen Rengøring af senderen Rengøring af indstikskyderen (serteren) Kapitel 14: Pumpespecifikationer Alarmer og fejlmeddelelser Alarmhistorik Tonehøjde Baggrundslys Basal BG mål xvi Indhold

17 Bolusafgivelse Maksimumsbolus Bolushistorik Bolusenheder Bolusguide-funktion Kulhydratforhold Kulhydratenheder Daglige totaler Standardskærm Nøjagtighed for afgivelse Pumpemotor Kombineret bolus Hurtig bolus Fyldning af infusionssættet Infusionstryk Insulinfølsomhed Advarsel om lavt sprøjteindhold Blodsukkerapparatværdi Normal bolus Registrering af tillukning Procent midlertidig basal Strømforsyning Historik for Sprøjte + Sæt Program-sikkerhedskontrol Pumpestørrelse Pumpens vægt Fjernbetjening Sprøjte Forlænget bolus Midlertidig basaldosis Skærm med tid og dato Krav til omgivelser Status-skærm Bolusguide specifikationer Eksempler på funktionen Bolusguide Standardindstillinger for insulinafgivelse Standardindstillinger for Bolusguide Indhold xvii

18 Sensorfunktioners standardindstillinger Vejledning og fabrikanterklæring Ikonoversigt Ordliste Stikordsregister xviii Indhold

19 Indledning Tak for, at De har valgt Medtronic Diabetes (juridisk navn: Medtronic MiniMed, Inc.) som Deres partner til at hjælpe Dem med at få bedre kontrol med Deres diabetes. Uanset om De starter på pumpebehandling for første gang, eller De opgraderer fra en tidligere model, mener vi, at kombinationen af den nyeste teknologi og den enkle, menubetjente programmering af pumpen vil give Dem mange fordele. Kapitel 1 Denne brugsanvisning er beregnet til at hjælpe Dem til at forstå pumpebehandling og betjeningen af Deres MiniMed Paradigm Veo system. Vi anbefaler meget, at De har et tæt samarbejde med Deres sundhedspersonale, så De opnår en sikker og komplet pumpestart. Assistance Kontakt Deres lokale hjælpelinje eller repræsentant for at få assistance. Information om hjælpelinjen eller repræsentanten i Deres område findes i listen over kontaktinformation for Medtronic Diabetes i begyndelsen af denne brugsanvisning. Nødhjælpssæt Sørg for altid at medbringe et nødhjælpssæt, så De er sikker på, at De altid har de nødvendige forsyninger med Dem. Lad et familiemedlem, en kollega og/eller en ven eller veninde vide, hvor dette nødhjælpssæt opbevares. Se venligst afsnittet Brugersikkerhed i dette kapitel for yderligere oplysninger vedrørende pumpesikkerhed. Deres nødhjælpssæt bør indeholde følgende dele: Hurtigtvirkende glukosetabletter Tilbehør til måling af blodsukker Tilbehør til måling af ketoner Ekstra Paradigm kompatibelt infusionssæt og Paradigm sprøjte Insulinsprøjte og hurtigtvirkende analog insulin (med doseringsvejledning fra Deres sundhedspersonale) Hurtigt referencekort Forbindinger og plastre Glucagon Emergency Kit Ekstra alkaliske batterier i størrelse AAA (mærket Energizer anbefales) Indledning 1

20 FORSIGTIG: Hvis De giver Dem selv insulin ved hjælp af en sprøjte, kan Bolusguide ikke bestemme den aktive insulin i Deres system korrekt. Rådfør Dem med Deres sundhedspersonale om, hvor længe De skal vente efter en manuel injektion, før De kan stole på den beregning af aktiv insulin, som funktionen Bolusguide udfører. Engangsudstyr Pumperne bruger engangssprøjter og engangsinfusionssæt til insulinafgivelse. Installationsvejledning for Paradigm sprøjte og Paradigm-kompatible infusionssæt findes i kapitlet Start på insulin. Sprøjter 554 pumpen er kun beregnet til brug sammen med en 176-enheders Paradigm sprøjte (MMT-326A). 754 pumpen kan bruges sammen med enten 300-enheders Paradigm sprøjten (MMT-332A) eller 176-enheders sprøjten afhængigt af Deres insulinbehov. Infusionssæt Medtronic Diabetes tilbyder flere forskellige Paradigm-kompatible infusionssæt, der passer til Deres behov. Kontakt Deres sundhedspersonale, som vil hjælpe Dem med at vælge et infusionssæt, der passer til Deres behov. Udskift infusionssættet hver 2. eller 3. dag. ADVARSEL: Af hensyn til Deres sikkerhed er pumpen blevet grundigt afprøvet for at påvise, at den fungerer korrekt, når den bruges sammen med Paradigm sprøjter og Paradigm-kompatible infusionssæt, som produceres eller distribueres af Medtronic Diabetes. Vi anbefaler brug af Medtronic Diabetesinfusionssæt og -sprøjter, da vi ikke kan garantere korrekt funktion, hvis pumpen bruges sammen med andre sprøjter eller infusionssæt fremstillet af tredjemand, hvorfor vi ikke er ansvarlige for nogen form for skade på eller fejlfunktion af pumpen i forbindelse med en sådan brug. Tilbehør Blodsukkerapparat Deres pumpe kan bruges sammen med et blodsukkerapparat (ekstraudstyr), der benytter MWT1-teknologi (hvor eller hvis et sådant er tilgængeligt). MWT1 er en trådløs teknologi, der benytter radiofrekvenser (RF), og som bruges til at sende information fra blodsukkerapparatet til pumpen. Deres pumpe kan programmeres til automatisk at modtage blodsukkermålinger fra dette apparat. Alle blodsukkerapparater, der henvises til i denne brugsanvisning, benytter MWT1-teknologi. Fjernbetjening Paradigm fjernbetjeningen (ekstraudstyr) kan bruges sammen med pumpen til at afgive normale boluser og til at stoppe/genstarte pumpen i en given afstand fra pumpen. (Denne brugsanvisning giver programmeringsvejledning for fjernbetjeningen. Vejledning i brug af fjernbetjeningen findes i den medfølgende brugsanvisning). 2 Indledning

21 Medtronic MiniLink sender Senderen (MMT-7703) er en lille enhed, som er forbundet til sensoren. Den leveres med et kontrolstik og en oplader. Når senderen er forbundet til sensoren, som er indsat i kroppen, initialiserer den automatisk sensoren og begynder regelmæssigt at sende glukosedata til pumpen med brug af et radiosignal. Sensor Sensoren (MMT-7002/MMT-7003/MMT-7008) omdanner kontinuerligt små mængder glukose fra fedtvæv under huden til et elektronisk signal. Dette signal sendes til senderen. Carelink USB overførselsenhed Medtronic Diabetes Carelink USB (MMT-7305) bruges til at overføre pumpedata fra Paradigm 554 eller 754 til diabetesbehandlingssoftwaren ved brug af en USB-port på Deres computer. Det er ikke sikkert, at alle enheder eller alt tilbehør kan leveres i alle de lande, hvor pumpen er godkendt. Kapitel 1 Kontakt Deres lokale repræsentant for bestilling af varer. Information om Medtronic Diabetes' kontor i Deres område findes på det vedlagte kontaktkort. Sådan bæres pumpen Pumpen kan bæres på forskellige måder. Medtronic Diabetes har ekstraudstyr, der kan skjule og beskytte pumpen samt gøre det mere bekvemt at bære den. Yderligere information findes i tilbehørskataloget. Hylster Til at bære pumpen i bæltet. Pumpeklips Til at bære pumpen under tøjet. Beskyttertop Hvis De dyrker sport, eller hvis pumpen bruges af et barn, kan beskyttertoppen bruges til at beskytte pumpen mod at blive koblet fra. Læderetui Blødt læder foret med nylon. Designet passer til forretningsmæssig eller formel påklædning. Velcro-flappen giver nem adgang for programmering. Bær det lodret med den indbyggede bælteklips. Således anvendes denne brugsanvisning BEMÆRK: Skærmbillederne i denne brugsanvisning er kun eksempler. Skærmene på Deres pumpe kan afvige en smule. Der findes trin-for-trin instruktioner i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning. I ordlisten finder De definitioner på betegnelser og funktioner. Betegnelser og symboler, der anvendes i denne brugsanvisning, er angivet i nedenstående tabel. Indledning 3

22 Termer Tryk på Hold Vælg Forlad menuerne Pumpens knapper Skærm- og menunavne Menuvalg Blinkende skærmpunkt Betydning at trykke på en knap og slippe den at trykke vedvarende på en knap at trykke på eller for at fremhæve et skærmpunkt, som De ønsker at vælge at trykke på ESC, indtil HOME-skærmen fremkommer altid med fed skrift og store bogstaver, f.eks. ESC, ACT altid med store bogstaver; f.eks HOVEDMENU, TILBAGESTIL-skærm altid med fed skrift, f.eks. Indst. 24-timers ur, Til, Fra brugeren kan ændre værdien for dette punkt med knapperne eller BEMÆRK og TIP FORSIGTIG ADVARSEL Gå til...-skærmen. yderligere nyttig information advarer om en mulig risiko, som kan forårsage en mindre eller moderat beskadigelse af udstyret, hvis den ikke forhindres advarer om en mulig risiko, som kan resultere i død eller alvorlig personskade, hvis den ikke forhindres. Kan også beskrive mulige alvorlige bivirkninger og risici vedrørende sikkerhed når et trin instruerer Dem om at gå til en bestemt skærm, vises stien til pågældende skærm. Eksempel: Gå til ALARMMENU. Hovedmenu > Funktioner > Alarm 1 Fra HOVEDMENU vælg Funktioner og tryk på ACT. 2 I FUNKTIONSMENU vælg Alarm og tryk på ACT. 3 ALARMMENU fremkommer. 4 Indledning

23 Brugersikkerhed Indikationer Paradigm 554/754 pumpesystemerne er indikeret til kontinuerlig afgivelse af insulin ved indstillede og variable doser til behandling af personer med diabetes mellitus. Desuden er pumpesystemet indikeret til kontinuerlig overvågning af glukoseniveauer i vævet under huden samt episoder med lavt eller højt glukoseniveau. Pumpen viser kontinuerligt glukoseværdier og lagrer disse data, så de kan analyseres for at finde mønstre og forbedre diabetesbehandlingen. Pumpehistorik kan downloades til en computer for analyse af tidligere glukoseværdier. Kapitel 1 De kontinuerlige glukoseværdier, der leveres af Paradigm 554/754 pumpesystemerne, er ikke beregnet til at blive brugt direkte til justering af behandlingen. De giver snarere en indikation af, at der måske bør tages en bekræftende fingerprik-måling. Alle justeringer af behandlingen skal baseres på målinger, der er taget ved hjælp af et hjemme-blodsukkerapparat og ikke baseret på den værdi, som pumpen viser. Kontraindikationer Pumpebehandling anbefales ikke til patienter, der er uvillige til eller ude af stand til at udføre mindst fire (4) blodsukkermålinger pr. dag samt til at være i regelmæssig kontakt med deres sundhedspersonale. Vellykket insulinpumpebehandling kræver tilstrækkeligt godt syn og god hørelse til, at patienten kan genkende pumpens signaler og alarmer. Advarsler Pumpe Pumpen er ikke velegent til brug, hvor der forekommer brændbare blandinger af anæstesimidler med luft, ilt eller kvælstofoverilte. Sprøjte og infusionssæt Standard luer-sæt er ikke kompatible med Medtronic MiniMed Paradigm pumpen. Medtronic Diabetes Paradigm sprøjter og Paradigm-kompatible infusionssæt er konstrueret specielt til brug sammen med pumpen. De må ikke foretage nogen ændringer af Paradigm sprøjten eller det Paradigm-kompatible infusionssæt. De må ikke komme andre former for medicin/medikamenter i den sprøjte, der bruges sammen med denne pumpe. De må i denne pumpe udelukkende bruge den insulin, som Deres læge har ordineret. Indledning 5

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Hypoglykæmi kan være en af de største bekymringer for folk med type 1-diabetes,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES Anneli, Martinas datter I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 Mange forældre, hvis barn bliver diagnosticeret med type 1-diabetes, tænker: Hvorfor sker

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? Lydia I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? For kvinder med type 1-diabetes, der er ved at forberede sig på graviditet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

INL NO. A3614. PROJECTmedtronic. DESCRIPTIONcarelink DA guide

INL NO. A3614. PROJECTmedtronic. DESCRIPTIONcarelink DA guide INL NO. A3614 PROJECTmedtronic DESCRIPTIONcarelink DA guide Sådan kommer du i gang CareLink Personal-software er skridtet videre fra softwaren i blodsukkerapparatet eller dagbøger til at give dig og din

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 50874 V7/1 06410219001(02) Black Proof Print Number 209 Roche USA 50874 V7/2 06410219001(02) Cyan Proof Print

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere