Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da"

Transkript

1 Paradigm Veo Brugsanvisning

2 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bolus Wizard (Bolusguide), CareLink, Dual Wave (Kombineret), Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set og Square Wave (Forlænget) er registrerede varemærker tilhørende Medtronic MiniMed, Inc. Easy Bolus (Hurtig Bolus), Enlite og Veo er varemærker tilhørende Medtronic MiniMed, Inc. Energizer er et registreret varemærke tilhørende Eveready Battery Company. Glucagon Emergency Kit er et registreret varemærke tilhørende Eli Lilly and Company _a REF MMT-554 MMT-754

3 Kontakter: Afrika: Medtronic Africa (Pty) Ltd. Tlf.: +27 (0) Australien: Medtronic Australasia Pty. Ltd. Tlf.: (produktordre) Tlf.: (kundeassistance) Bangladesh Sonargaon Healthcare Pvt Ltd Mobil: (+91) eller (+880) Belgien: N.V. Medtronic Belgium S.A. Tlf.: Brasilien: Medtronic Comercial Ltda. Tlf.: +(11) Canada: Medtronic of Canada Ltd. Tlf.: (uden afgift) Danmark: Medtronic Danmark A/S Tlf.: Europa: Medtronic Europe S.A. Hovedkontor for Europa, Mellemøsten og Afrika Tlf.: +41 (0) Finland: Medtronic Finland Oy Tlf.: Hjælpelinje: Frankrig: Medtronic France S.A.S. Tlf.: +33 (0) Grækenland: Medtronic Hellas S.A. Tlf.: Holland, Luxembourg: Medtronic B.V. Tlf.: +31 (0) uden afgift: Hong Kong: Celki International Ltd. Tlf.: Indien: India Medtronic Pvt. Ltd Tlf.: (+91) / Mobil: (+91) Irland: Accu-Science LTD. Tlf.: Israel: Agentek Tlf.: Italien: Medtronic Italia S.p.A. Tlf.: Fax: Servizio assistenza tecnica: Nº verde 24 t: Japan: Medtronic Japan Co. Ltd. Tlf.: Kina: Medtronic (Shanghai) Ltd. Tlf.: eller Korea: Medtronic Korea, Co., Ltd. Tlf.: Kroatien Medtronic Adriatic Tlf.: Fax: Latinamerika: Medtronic, Inc. Tlf.: 1(305) Fax: 1(786) Letland: Ravemma Ltd. Tlf.: Malaysia: Medtronic International Ltd. Tlf.: Mellemøsten og Nordafrika: Regional Office Tlf.: New Zealand: Medica Pacifica Tlf.: timer vagttelefon: Norge: Medtronic Norge A/S Tlf.: Fax: Polen: Medtronic Poland Sp. Z.o.o. Tlf.: Portugal: Medtronic Portugal Lda Tlf.: Fax: Puerto Rico: Medtronic Puerto Rico Tlf.: Rusland: Medtronic B. V. Tlf.: t:

4 Schweiz: Medtronic (Schweiz) AG Tlf.: +41 (0) timers hotline: Fax generelt: +41 (0) Serbien & Montenegro: Epsilon Tlf.: Singapore: Medtronic International Ltd. Tlf.: eller Slovakiet: Medtronic Slovakia O.Z. Tlf.: Fax: Slovenien: Zaloker & Zaloker d.o.o. Tlf.: Fax: Spanien: Medtronic Ibérica S.A. Tlf.: Fax: timers hotline: Sri Lanka Swiss Biogenics Ltd. Mobil: (+91) eller (+94) Storbritannien: Medtronic Ltd. Tlf.: Sverige: Medtronic AB Tlf.: Fax: Taiwan: Medtronic-Taiwan Ltd. Tlf.: Fax: Uden afgift: Thailand: Medtronic (Thailand) Ltd. Tlf.: lokal 1 Tjekkiet: Medtronic Czechia s.r.o. Tlf.: ( ) Tyrkiet: Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Ltd. Sirketi. Tlf.: Tyskland: Medtronic GmbH Geschäftsbereich Diabetes Tlf.: Fax: timers hotline: USA: Medtronic Diabetes Global Headquarters Tlf.: timers hjælpelinje: For bestilling af forsyninger: Ungarn: Medtronic Hungária Kft. Tlf.: Østrig: Medtronic Österreich GmbH Tlf.: +43 (0) timers hotline:

5 Vigtig sikkerhedsinformation vedrørende Deres Paradigm insulinpumpe (gælder alle modeller) Undgå at nedsænke pumpen i vand Selvom der sandsynligvis ikke vil opstå vandskade, hvis der kommer sprøjt på Deres pumpe, eller den kommer ned i vand i meget kort tid, skal De undgå at nedsænke Paradigm insulinpumpen i vand. Hvis De svømmer eller deltager i andre vandaktiviteter, skal De altid koble Paradigm pumpen fra og tilslutte den igen, når De er kommet ud af vandet. Hvis pumpen ved et uheld kommer under vand, skal De hurtigt tørre den med en blød, ren klud og kontrollere, at den fungerer korrekt; det kontrolleres ved at vælge Selvtest i pumpens FUNKTIONSMENU. Hvis De tror, at der er kommet vand i pumpen, eller hvis De observerer andre mulige fejlfunktioner ved pumpen, skal De kontrollere Deres blodsukker, behandle højt blodsukker (om nødvendigt) med en injektion og kontakte Deres lokale hjælpelinje eller repræsentant for yderligere assistance. Symptomer på højt blodsukker omfatter træthed, stor tørst og kvalme. De bør altid kontakte Deres sundhedspersonale, hvis De konstaterer meget højt eller lavt blodsukkerniveau, eller hvis De har spørgsmål vedrørende Deres behandling. Elektrostatisk udladning Selvom Deres Paradigm pumpe er konstrueret til at være upåvirket af typiske niveauer af elektrostatisk udladning (ESD), kan meget høje niveauer af ESD forårsage nulstilling af pumpens software og en tilhørende alarm for pumpefejl. I de fleste tilfælde vil udsættelse for høje niveauer af ESD udløse pumpens A-13 alarm, og under visse omstændigheder kan udsættelse for høje niveauer af ESD forårsage alarmerne A-44, Bolus stoppet eller Maks. afgivelse. Høje niveauer af ESD optræder mest i situationer, hvor den relative luftfugtighed er meget lav, som f.eks. inde i en opvarmet bygning om vinteren, når det er koldt udenfor. Hvis der opstår en A-13 alarm eller en anden fejlalarm i pumpen, skal De trykke på knapperne ESC og ACT for at slette alarmen. Hvis De ikke kan slette alarmen ved at trykke på ESC og ACT, kan det være nødvendigt at tage batteriet ud og sætte det ind igen for at slette alarmen. Når De har slettet alarmen, skal De altid kontrollere, at pumpen er indstillet til den rigtige dato og tid, og at alle andre indstillinger (basaldosis, maks. basal og bolusgrænser osv.) er programmeret med de ønskede værdier, da nulstilling af softwaren kan slette Deres tidligere programmerede indstillinger. Se afsnittet om alarmer og advarsler i denne brugsanvisning for yderligere information om, hvad De skal gøre, hvis pumpen viser en fejlalarm eller andre advarselsmeddelelser. Kontakt venligst den lokale hjælpelinje eller repræsentant for at indberette enhver fejlalarm eller andre problemer, der opstår med pumpen.

6 Garanti Medtronic Diabetes garanterer Medtronic MiniMed insulinpumpen for defekte materialer og produktion i en periode på 4 år fra købsdatoen. I garantiperioden vil Medtronic Diabetes, efter eget valg, enten reparere eller erstatte (med en ny eller recertificeret pumpe efter Medtronic Diabetes valg) enhver defekt pumpe eller motor, der er omfattet af de heri nævnte betingelser og undtagelser. Hvis en pumpe repareres eller udskiftes, bliver garantiperioden ikke forlænget. Denne garanti er kun gældende, hvis Medtronic MiniMed insulinpumpen bliver brugt i overensstemmelse med producentens instruktioner. Denne garanti gælder ikke: Hvis skaden skyldes ændringer eller modifikationer af pumpen, som er foretaget af brugeren eller tredjemand efter salgsdatoen. Hvis der benyttes infusionssæt og/eller sprøjter fra andre leverandører end Medtronic sammen med insulinpumpen. Hvis skaden skyldes service eller reparation, der er udført af enhver anden person eller virksomhed end producenten. Hvis skaden skyldes Force Majeure eller anden hændelse, som er uden for producentens kontrol. Hvis skaden skyldes forsømmelse eller ukorrekt brug, herunder, men ikke begrænset til: forkert opbevaring, nedsænkning i vand eller fysisk overlast, som f.eks. tabt eller lignende. Denne garanti er personlig over for den oprindelige bruger. Enhver form for salg, udlejning, videregivelse eller brug af det produkt, der er dækket af denne garanti, til eller af en anden bruger end den oprindelige bruger, medfører, at denne garanti øjeblikkeligt ophører. Denne garanti gælder ikke for batterier, infusionssæt, sprøjter og andet tilbehør. Retsmidlerne, der er givet i denne garanti, er de eneste midler, der er til rådighed i forbindelse med overtrædelser. Hverken Medtronic Diabetes eller dennes leverandører eller distributører kan gøres ansvarlige for nogen som helst tilfældige, afledte eller særlige skader af nogen art, som er opstået eller afledt af en defekt i dette produkt. Uanset ovenstående ændrer betingelserne i nærværende garanti ikke forbrugernes lovbestemte rettigheder og søger ej heller i modstrid med gældende lov at udelukke noget ansvar. Alle andre garantier end lovbestemte garantier, det være sig udtrykte eller underforståede, afvises, herunder garanti for salgbarhed og egnethed til et specielt formål.

7 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Assistance... 1 Nødhjælpssæt... 1 Engangsudstyr... 2 Tilbehør... 2 Sådan bæres pumpen... 3 Således anvendes denne brugsanvisning... 3 Brugersikkerhed... 5 Indikationer... 5 Kontraindikationer... 5 Advarsler... 5 Pumpe... 5 Sprøjte og infusionssæt... 5 Sensor... 6 Sender... 6 Magnetfelter... 6 Røntgen-, MR- og CT-scanninger... 6 Forholdsregler... 7 Undgå ekstreme temperaturer... 7 Infusionssæt og indstikssteder... 7 Sensor... 7 Bivirkninger... 7 Bemærk... 8 Insulinpumpe og RF-udstyr... 8 Radiofrekvensforstyrrelser fra andre apparater... 9 Kapitel 2: Grundlæggende information Pumpen Indhold vii

8 Isæt batteriet Pumpens knapper Pumpens skærm HOME-skærm Skærmikoner Batteri Tidsdisplay Sprøjtevolumen Advarsels- og alarmikoner Sensorikoner Rullemenu Skærmens baggrundslys Bip/vibration Betjeningsfunktioner Normal-funktion Special-funktion Alarm-funktion Menuer HOVEDMENU BOLUSMENU STOP SENSOR REGISTRERING AF DATA BASALMENU SPRØJTE + SÆT FUNKTIONSMENU STATUS-skærm Hvis De fjerner pumpen Kapitel 3: Grundlæggende programmering Indstilling af tid og dato Sådan vælges sprog Bolus Indstilling af normal bolus Normal måltidsbolus ved brug af ombytningssystemet Bolus-øvelse: Øvelse med normal måltidsbolus ved brug af ombytningsenheder viii Indhold

9 Normal måltidsbolus ved brug af kulhydrat-tælling Øvelse med normal måltidsbolus ved brug af kulhydrater Måltidsbolus, korrektionsbolus og insulinfølsomhed Øvelse: Måltidsbolus Kontrollér Deres bolusafgivelser Bolusdetaljer Grænse for maksimal bolus Eksempel 1: Maks. bolus Eksempel 2: Maks. bolus Trinstørrelse Eksempel: Trinstørrelse BG påmindelse Registrering af data Sådan slås funktionen Registrering af data til Indtastning af BG-målinger Indtastning af insulininformation Indtastning af information om kulhydrater Indtastning af information om motion Indtastning af andre markører (Andet) Visning af historik for registrering af data Basal Start- og stoptider Deres basal-indstillinger Basalprogrammering og -afgivelse Nuværende basalafgivelse Daglige basaldoser Indstilling af Maks. basaldosis Eksempel 1: Maks. basal Eksempel 2: Maks. basal Stoppe pumpen Genoptag pumpeafgivelse Eksempel: Funktionen Stop Øvelse: Funktionen Stop Øvelse: Genoptag basalafgivelsen efter et stop Kapitel 4: Start på insulin Sådan forbereder De pumpen til brug Indhold ix

10 Opfyldning af sprøjten Opfyldning af sprøjten Udskiftning af Deres infusionssæt Udtagning af sprøjten Tilbagestilling af pumpen Indsættelse af sprøjten i pumpen Fyldning af slangen Indstik af infusionssættet Quick-set infusionssæt (med Quick-serter ) Fyldning af kanylen Frakobling af Quick-set Tilslutning af Quick-set igen Journalisering for diabetesbehandling Bestemmelse af Deres pumpeindstillinger Kapitel 5: Brug af funktionen Bolusguide Hvad er det? Kulhydrattælling Deres blodsukkermåling Deres personlige indstillinger for funktionen Bolusguide Således fungerer Bolusguide Bolusguide advarsler HØJT BG LAVT BG MAKS. BOL. OVERSKRED Således programmeres Bolusguide-funktionen Sådan slås funktionen Bolusguide til Valg af kulhydratenheder Indstilling af kulhydratombytningsforhold Indstilling af blodsukkerenheder Insulinfølsomhed Indstilling af blodsukkermål Om aktiv insulin Aktiv insulintid Kontrollér Deres Bolusguide-indstillinger BG apparatvalg Anvendelsesregler for apparat x Indhold

11 Tilføjelse, sletning eller kontrol af apparat-id'er Normal bolus ved hjælp af Bolusguide Eksempler på funktionen Bolusguide Eksempel 1: Blodsukkerniveau på forventet mål (normal blodsukker) og ingen aktiv insulin Eksempel 2: Blodsukkerniveau over mål (højt blodsukker) og ingen aktiv insulin Eksempel 3: Blodsukkerniveau under mål (lavt blodsukker) og ingen aktiv insulin Eksempel 4: Blodsukkerniveau over mål (højt blodsukker) med aktiv insulin Eksempel 5: Blodsukkerniveau under mål (lavt blodsukker) med aktiv insulin Kapitel 6: Optimering af pumpebehandling Forlænget og kombineret bolus Sådan slås muligheden kombineret/forlænget bolus til Forlænget eller kombineret bolus uden Bolusguide Øvelse med forlænget bolus Øvelse i kombineret bolus Anvendelse af Bolusguide til en forlænget eller kombineret bolus Hurtig bolus Indstilling af Hurtig bolus Indstilling af trinværdi Afgivelse af Hurtig bolus Eksempel 1: Hurtig bolus Nu er det Deres tur: Øvelse i Hurtig bolus Mistet boluspåmindelse Tilføjelse, sletning eller kontrol af boluspåmindelser Tilføj Slet Kontrollér Basalmønstre Sådan slås mønstre til Programmering af et mønster Vælg et mønster Eksempel 1: Basalmønstre Eksempel 2: Basalmønstre Nu er det Deres tur: Midlertidige basaldoser Hvordan fungerer midlertidig basal? Indhold xi

12 Midlertidige basaltyper Insulindosis (E/T) Procent af basal Kapitel 7: Sensorfunktioner Sådan indtastes sensorindstillinger Sådan tændes sensoren Sådan slås glukoseadvarslerne til Indstilling af glukosegrænser Valg af BG-enheder (blodsukkerenheder) Indstilling af glukosegrænse-starttid Sådan indstilles Høj gentag Sådan indstilles Lav gentag Indstilling af glukoseforvarsel Indstilling af hastighedsændringsadvarslerne Sådan indstilles Stop lav glukose Sådan indstilles Kal.gentag Indstilling af kalibreringspåmindelse Sådan slås Autokalibrér til Indtastning af sender-id Indstilling af værdi for Svagt signal Indstilling af sensorglukosekurve-timeout Kontrol af indstillinger Sådan bruges Sensordemo Senderen Senderoplader Indsættelse af et batteri i den grå oplader Indsættelse af et batteri i den blå oplader Opladning af senderen Start af sensoren Indstik af Enlite -sensoren Sådan forbindes senderen til sensoren Forberedelse af sensoren til kommunikation Kalibrering af sensoren Indtastning af BG-værdi xii Indhold

13 Kapitel 8: Brug af sensoren Statusskærme Læsning af sensorglukosekurverne Åbning og visning af kurver Kurverne Eksempler på kontinuerlige sensorglukosekurver timers kurve timers kurve timers kurve timers kurve Sådan kontrolleres der for hurtige ændringer i sensorglukose Hurtigændringspilene Sådan gøres glukoseadvarsler lydløse Kalibreringshistorik Sensoradvarselshistorik Frakobling af senderen og fjernelse af sensoren Frakobling af sensoren fra senderen Fjernelse af sensoren Opbevaring Brug af systemet i vand Kapitel 9: Funktioner Kontrol af alarmer Indstilling af Deres advarselstype Automatisk stop ADV. LAV SPRØJTE (advarsel for lavt sprøjteindhold) Kontrollér daglige insulintotaler Pumpedatastyring Information om insulinafgivelse Sensorglukose-information Information fra blodsukkerapparat OUK-beregning Personlige påmindelser Alarmur Fjernbetjeningsvalg Sådan slås fjernbetjeningsfunktionen til Tilføj, slet eller kontrollér fjernbetjenings-id'er Indhold xiii

14 Funktionen andre enheder Børnesikringsfunktion Sådan slås børnesikringen til Eksempel 1: Børnesikring Eksempel 2: Børnesikring Tastaturlås-funktionen Låsning af tastaturet Oplåsning af tastaturet Selvtest Brugerindstillinger Sådan gemmes indstillingerne Sådan gendannes indstillingerne Sådan slettes indstillinger Historik Kapitel 10: Behandlingssoftware CareLink Personal software Rapporter Dagbog Kapitel 11: Opfølgning på insulinpumpebehandling Anbefalet opfølgning Hver dag Hver måned Hver tredje måned Laboratorietests Ved hvert besøg Årligt Kapitel 12: Fejlfinding og advarsler/alarmer Min pumpe udsender alarmen INGEN AFGIVELSE Hvad sker der, hvis jeg har pumpens batteri taget ud for længe? Hvorfor holder mit pumpebatteri ikke så længe? Hvad er en KONTR. INDST. alarm? Min skærm er forvrænget Pumpen beder mig om at tilbagestille Min bolus stoppede xiv Indhold

15 Mine pumpeknapper fungerer ikke korrekt under en bolus Min pumpe vil ikke vise blodsukkermålingen fra mit apparat Jeg har tabt pumpen Min pumpe har været neddyppet i vand Jeg kan ikke fremkalde skærmen BRUGERINDSTILLINGER Advarsler Eksempel: Hvad der skal gøres Pumpeadvarselstilstande LAV SPRØJTE LAVT BATTERI Sensor advarselstilstande SVAGT SIGNAL LYDLØS ADVARSEL MISTET BOLUS TABT SENS. SIG LAV SENDER OPLAD SENDER SKIFT SENSOR SENSOR SLUT KAL.FEJL BG-VRD NU BG-VRD KL LAV X,X MMOL/L (XX MG/DL) HØJ XX,X MMOL/L (XXX MG/DL) LAVT FORVARSEL HØJT FORVARSEL ØGN. HASTIGHED MNSKN.HASTIGHED SENSORFEJL Alarmer Hvad der skal gøres Alarmtilstande A (ALARM) AUTOM STOP BATT. UD OMRÅDE BOLUS STOPPET Indhold xv

16 KNAPFEJL KONTR. INDST F (FEJL) TOM SPRØJTE FEJL BATT.TEST AFSLUT OPFYLDNING MAX. PFYL. NÅET MAKS. AFGIVELSE MOTORFEJL INGEN AFGIVELSE INGEN SPRØJTE FRA EJ STRØM NULSTILL SVAGT BATTERI STOP LAV GLUK Test af senderen Sådan forbindes kontrolstikket Sådan frakobles kontrolstikket Fejlfinding vedrørende sensorfunktioner Genforbindelse af gammel sensor Find tabt sensorsignal Forståelse af sender, kontrolstik og oplader Kapitel 13: Vedligeholdelse Batteri Opbevaring Sådan rengøres pumpen Rengøring af senderen Rengøring af indstikskyderen (serteren) Kapitel 14: Pumpespecifikationer Alarmer og fejlmeddelelser Alarmhistorik Tonehøjde Baggrundslys Basal BG mål xvi Indhold

17 Bolusafgivelse Maksimumsbolus Bolushistorik Bolusenheder Bolusguide-funktion Kulhydratforhold Kulhydratenheder Daglige totaler Standardskærm Nøjagtighed for afgivelse Pumpemotor Kombineret bolus Hurtig bolus Fyldning af infusionssættet Infusionstryk Insulinfølsomhed Advarsel om lavt sprøjteindhold Blodsukkerapparatværdi Normal bolus Registrering af tillukning Procent midlertidig basal Strømforsyning Historik for Sprøjte + Sæt Program-sikkerhedskontrol Pumpestørrelse Pumpens vægt Fjernbetjening Sprøjte Forlænget bolus Midlertidig basaldosis Skærm med tid og dato Krav til omgivelser Status-skærm Bolusguide specifikationer Eksempler på funktionen Bolusguide Standardindstillinger for insulinafgivelse Standardindstillinger for Bolusguide Indhold xvii

18 Sensorfunktioners standardindstillinger Vejledning og fabrikanterklæring Ikonoversigt Ordliste Stikordsregister xviii Indhold

19 Indledning Tak for, at De har valgt Medtronic Diabetes (juridisk navn: Medtronic MiniMed, Inc.) som Deres partner til at hjælpe Dem med at få bedre kontrol med Deres diabetes. Uanset om De starter på pumpebehandling for første gang, eller De opgraderer fra en tidligere model, mener vi, at kombinationen af den nyeste teknologi og den enkle, menubetjente programmering af pumpen vil give Dem mange fordele. Kapitel 1 Denne brugsanvisning er beregnet til at hjælpe Dem til at forstå pumpebehandling og betjeningen af Deres MiniMed Paradigm Veo system. Vi anbefaler meget, at De har et tæt samarbejde med Deres sundhedspersonale, så De opnår en sikker og komplet pumpestart. Assistance Kontakt Deres lokale hjælpelinje eller repræsentant for at få assistance. Information om hjælpelinjen eller repræsentanten i Deres område findes i listen over kontaktinformation for Medtronic Diabetes i begyndelsen af denne brugsanvisning. Nødhjælpssæt Sørg for altid at medbringe et nødhjælpssæt, så De er sikker på, at De altid har de nødvendige forsyninger med Dem. Lad et familiemedlem, en kollega og/eller en ven eller veninde vide, hvor dette nødhjælpssæt opbevares. Se venligst afsnittet Brugersikkerhed i dette kapitel for yderligere oplysninger vedrørende pumpesikkerhed. Deres nødhjælpssæt bør indeholde følgende dele: Hurtigtvirkende glukosetabletter Tilbehør til måling af blodsukker Tilbehør til måling af ketoner Ekstra Paradigm kompatibelt infusionssæt og Paradigm sprøjte Insulinsprøjte og hurtigtvirkende analog insulin (med doseringsvejledning fra Deres sundhedspersonale) Hurtigt referencekort Forbindinger og plastre Glucagon Emergency Kit Ekstra alkaliske batterier i størrelse AAA (mærket Energizer anbefales) Indledning 1

20 FORSIGTIG: Hvis De giver Dem selv insulin ved hjælp af en sprøjte, kan Bolusguide ikke bestemme den aktive insulin i Deres system korrekt. Rådfør Dem med Deres sundhedspersonale om, hvor længe De skal vente efter en manuel injektion, før De kan stole på den beregning af aktiv insulin, som funktionen Bolusguide udfører. Engangsudstyr Pumperne bruger engangssprøjter og engangsinfusionssæt til insulinafgivelse. Installationsvejledning for Paradigm sprøjte og Paradigm-kompatible infusionssæt findes i kapitlet Start på insulin. Sprøjter 554 pumpen er kun beregnet til brug sammen med en 176-enheders Paradigm sprøjte (MMT-326A). 754 pumpen kan bruges sammen med enten 300-enheders Paradigm sprøjten (MMT-332A) eller 176-enheders sprøjten afhængigt af Deres insulinbehov. Infusionssæt Medtronic Diabetes tilbyder flere forskellige Paradigm-kompatible infusionssæt, der passer til Deres behov. Kontakt Deres sundhedspersonale, som vil hjælpe Dem med at vælge et infusionssæt, der passer til Deres behov. Udskift infusionssættet hver 2. eller 3. dag. ADVARSEL: Af hensyn til Deres sikkerhed er pumpen blevet grundigt afprøvet for at påvise, at den fungerer korrekt, når den bruges sammen med Paradigm sprøjter og Paradigm-kompatible infusionssæt, som produceres eller distribueres af Medtronic Diabetes. Vi anbefaler brug af Medtronic Diabetesinfusionssæt og -sprøjter, da vi ikke kan garantere korrekt funktion, hvis pumpen bruges sammen med andre sprøjter eller infusionssæt fremstillet af tredjemand, hvorfor vi ikke er ansvarlige for nogen form for skade på eller fejlfunktion af pumpen i forbindelse med en sådan brug. Tilbehør Blodsukkerapparat Deres pumpe kan bruges sammen med et blodsukkerapparat (ekstraudstyr), der benytter MWT1-teknologi (hvor eller hvis et sådant er tilgængeligt). MWT1 er en trådløs teknologi, der benytter radiofrekvenser (RF), og som bruges til at sende information fra blodsukkerapparatet til pumpen. Deres pumpe kan programmeres til automatisk at modtage blodsukkermålinger fra dette apparat. Alle blodsukkerapparater, der henvises til i denne brugsanvisning, benytter MWT1-teknologi. Fjernbetjening Paradigm fjernbetjeningen (ekstraudstyr) kan bruges sammen med pumpen til at afgive normale boluser og til at stoppe/genstarte pumpen i en given afstand fra pumpen. (Denne brugsanvisning giver programmeringsvejledning for fjernbetjeningen. Vejledning i brug af fjernbetjeningen findes i den medfølgende brugsanvisning). 2 Indledning

21 Medtronic MiniLink sender Senderen (MMT-7703) er en lille enhed, som er forbundet til sensoren. Den leveres med et kontrolstik og en oplader. Når senderen er forbundet til sensoren, som er indsat i kroppen, initialiserer den automatisk sensoren og begynder regelmæssigt at sende glukosedata til pumpen med brug af et radiosignal. Sensor Sensoren (MMT-7002/MMT-7003/MMT-7008) omdanner kontinuerligt små mængder glukose fra fedtvæv under huden til et elektronisk signal. Dette signal sendes til senderen. Carelink USB overførselsenhed Medtronic Diabetes Carelink USB (MMT-7305) bruges til at overføre pumpedata fra Paradigm 554 eller 754 til diabetesbehandlingssoftwaren ved brug af en USB-port på Deres computer. Det er ikke sikkert, at alle enheder eller alt tilbehør kan leveres i alle de lande, hvor pumpen er godkendt. Kapitel 1 Kontakt Deres lokale repræsentant for bestilling af varer. Information om Medtronic Diabetes' kontor i Deres område findes på det vedlagte kontaktkort. Sådan bæres pumpen Pumpen kan bæres på forskellige måder. Medtronic Diabetes har ekstraudstyr, der kan skjule og beskytte pumpen samt gøre det mere bekvemt at bære den. Yderligere information findes i tilbehørskataloget. Hylster Til at bære pumpen i bæltet. Pumpeklips Til at bære pumpen under tøjet. Beskyttertop Hvis De dyrker sport, eller hvis pumpen bruges af et barn, kan beskyttertoppen bruges til at beskytte pumpen mod at blive koblet fra. Læderetui Blødt læder foret med nylon. Designet passer til forretningsmæssig eller formel påklædning. Velcro-flappen giver nem adgang for programmering. Bær det lodret med den indbyggede bælteklips. Således anvendes denne brugsanvisning BEMÆRK: Skærmbillederne i denne brugsanvisning er kun eksempler. Skærmene på Deres pumpe kan afvige en smule. Der findes trin-for-trin instruktioner i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning. I ordlisten finder De definitioner på betegnelser og funktioner. Betegnelser og symboler, der anvendes i denne brugsanvisning, er angivet i nedenstående tabel. Indledning 3

22 Termer Tryk på Hold Vælg Forlad menuerne Pumpens knapper Skærm- og menunavne Menuvalg Blinkende skærmpunkt Betydning at trykke på en knap og slippe den at trykke vedvarende på en knap at trykke på eller for at fremhæve et skærmpunkt, som De ønsker at vælge at trykke på ESC, indtil HOME-skærmen fremkommer altid med fed skrift og store bogstaver, f.eks. ESC, ACT altid med store bogstaver; f.eks HOVEDMENU, TILBAGESTIL-skærm altid med fed skrift, f.eks. Indst. 24-timers ur, Til, Fra brugeren kan ændre værdien for dette punkt med knapperne eller BEMÆRK og TIP FORSIGTIG ADVARSEL Gå til...-skærmen. yderligere nyttig information advarer om en mulig risiko, som kan forårsage en mindre eller moderat beskadigelse af udstyret, hvis den ikke forhindres advarer om en mulig risiko, som kan resultere i død eller alvorlig personskade, hvis den ikke forhindres. Kan også beskrive mulige alvorlige bivirkninger og risici vedrørende sikkerhed når et trin instruerer Dem om at gå til en bestemt skærm, vises stien til pågældende skærm. Eksempel: Gå til ALARMMENU. Hovedmenu > Funktioner > Alarm 1 Fra HOVEDMENU vælg Funktioner og tryk på ACT. 2 I FUNKTIONSMENU vælg Alarm og tryk på ACT. 3 ALARMMENU fremkommer. 4 Indledning

23 Brugersikkerhed Indikationer Paradigm 554/754 pumpesystemerne er indikeret til kontinuerlig afgivelse af insulin ved indstillede og variable doser til behandling af personer med diabetes mellitus. Desuden er pumpesystemet indikeret til kontinuerlig overvågning af glukoseniveauer i vævet under huden samt episoder med lavt eller højt glukoseniveau. Pumpen viser kontinuerligt glukoseværdier og lagrer disse data, så de kan analyseres for at finde mønstre og forbedre diabetesbehandlingen. Pumpehistorik kan downloades til en computer for analyse af tidligere glukoseværdier. Kapitel 1 De kontinuerlige glukoseværdier, der leveres af Paradigm 554/754 pumpesystemerne, er ikke beregnet til at blive brugt direkte til justering af behandlingen. De giver snarere en indikation af, at der måske bør tages en bekræftende fingerprik-måling. Alle justeringer af behandlingen skal baseres på målinger, der er taget ved hjælp af et hjemme-blodsukkerapparat og ikke baseret på den værdi, som pumpen viser. Kontraindikationer Pumpebehandling anbefales ikke til patienter, der er uvillige til eller ude af stand til at udføre mindst fire (4) blodsukkermålinger pr. dag samt til at være i regelmæssig kontakt med deres sundhedspersonale. Vellykket insulinpumpebehandling kræver tilstrækkeligt godt syn og god hørelse til, at patienten kan genkende pumpens signaler og alarmer. Advarsler Pumpe Pumpen er ikke velegent til brug, hvor der forekommer brændbare blandinger af anæstesimidler med luft, ilt eller kvælstofoverilte. Sprøjte og infusionssæt Standard luer-sæt er ikke kompatible med Medtronic MiniMed Paradigm pumpen. Medtronic Diabetes Paradigm sprøjter og Paradigm-kompatible infusionssæt er konstrueret specielt til brug sammen med pumpen. De må ikke foretage nogen ændringer af Paradigm sprøjten eller det Paradigm-kompatible infusionssæt. De må ikke komme andre former for medicin/medikamenter i den sprøjte, der bruges sammen med denne pumpe. De må i denne pumpe udelukkende bruge den insulin, som Deres læge har ordineret. Indledning 5

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES

JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES Dominika I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2012 JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES Diagnosen type 1-diabetes kan komme som et chok og kan føre til mange spørgsmål,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES Anneli, Martinas datter I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 Mange forældre, hvis barn bliver diagnosticeret med type 1-diabetes, tænker: Hvorfor sker

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Sådan kommer du hurtigt i gang

Sådan kommer du hurtigt i gang 200 Lawrence Drive West Chester, PA 19380 USA Insulinpumpe og CGM-system Kontakt den lokale Animasforhandler angående kundeservice uden for USA. 0086 LifeScan Europe Division of Cilag GmbH International

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Hypoglykæmi kan være en af de største bekymringer for folk med type 1-diabetes,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? Lydia I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? For kvinder med type 1-diabetes, der er ved at forberede sig på graviditet

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Guido I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2005 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Mange mennesker med type 1-diabetes

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark Brugsanvisning Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej 3 2200 København N Indholdsfortegnelse INDHOLD... 3 1. FORMÅLET MED HEDIA... 3 1.0 INSULINGUIDE... 3 1.1... 3 1.2 ADVARSEL... 3 1.1 KLINISKE BEREGNINGER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N

BRUGSANVISNING.  Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N DK BRUGSANVISNING www.hedia.dk Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N hello@hedia.dk www.hedia.dk Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N hello@hedia.dk side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION.... 3

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Læser- og sensordemokit. Lommeguide

Læser- og sensordemokit. Lommeguide Læser- og sensordemokit Lommeguide Indhold Tilsigtet anvendelse... 1 Systemoversigt... 1 Læser.................................................... 3 Sensor...................................................

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere