Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da"

Transkript

1 Paradigm Veo Brugsanvisning

2 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bolus Wizard (Bolusguide), CareLink, Dual Wave (Kombineret), Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set og Square Wave (Forlænget) er registrerede varemærker tilhørende Medtronic MiniMed, Inc. Easy Bolus (Hurtig Bolus), Enlite og Veo er varemærker tilhørende Medtronic MiniMed, Inc. Energizer er et registreret varemærke tilhørende Eveready Battery Company. Glucagon Emergency Kit er et registreret varemærke tilhørende Eli Lilly and Company _a REF MMT-554 MMT-754

3 Kontakter: Afrika: Medtronic Africa (Pty) Ltd. Tlf.: +27 (0) Australien: Medtronic Australasia Pty. Ltd. Tlf.: (produktordre) Tlf.: (kundeassistance) Bangladesh Sonargaon Healthcare Pvt Ltd Mobil: (+91) eller (+880) Belgien: N.V. Medtronic Belgium S.A. Tlf.: Brasilien: Medtronic Comercial Ltda. Tlf.: +(11) Canada: Medtronic of Canada Ltd. Tlf.: (uden afgift) Danmark: Medtronic Danmark A/S Tlf.: Europa: Medtronic Europe S.A. Hovedkontor for Europa, Mellemøsten og Afrika Tlf.: +41 (0) Finland: Medtronic Finland Oy Tlf.: Hjælpelinje: Frankrig: Medtronic France S.A.S. Tlf.: +33 (0) Grækenland: Medtronic Hellas S.A. Tlf.: Holland, Luxembourg: Medtronic B.V. Tlf.: +31 (0) uden afgift: Hong Kong: Celki International Ltd. Tlf.: Indien: India Medtronic Pvt. Ltd Tlf.: (+91) / Mobil: (+91) Irland: Accu-Science LTD. Tlf.: Israel: Agentek Tlf.: Italien: Medtronic Italia S.p.A. Tlf.: Fax: Servizio assistenza tecnica: Nº verde 24 t: Japan: Medtronic Japan Co. Ltd. Tlf.: Kina: Medtronic (Shanghai) Ltd. Tlf.: eller Korea: Medtronic Korea, Co., Ltd. Tlf.: Kroatien Medtronic Adriatic Tlf.: Fax: Latinamerika: Medtronic, Inc. Tlf.: 1(305) Fax: 1(786) Letland: Ravemma Ltd. Tlf.: Malaysia: Medtronic International Ltd. Tlf.: Mellemøsten og Nordafrika: Regional Office Tlf.: New Zealand: Medica Pacifica Tlf.: timer vagttelefon: Norge: Medtronic Norge A/S Tlf.: Fax: Polen: Medtronic Poland Sp. Z.o.o. Tlf.: Portugal: Medtronic Portugal Lda Tlf.: Fax: Puerto Rico: Medtronic Puerto Rico Tlf.: Rusland: Medtronic B. V. Tlf.: t:

4 Schweiz: Medtronic (Schweiz) AG Tlf.: +41 (0) timers hotline: Fax generelt: +41 (0) Serbien & Montenegro: Epsilon Tlf.: Singapore: Medtronic International Ltd. Tlf.: eller Slovakiet: Medtronic Slovakia O.Z. Tlf.: Fax: Slovenien: Zaloker & Zaloker d.o.o. Tlf.: Fax: Spanien: Medtronic Ibérica S.A. Tlf.: Fax: timers hotline: Sri Lanka Swiss Biogenics Ltd. Mobil: (+91) eller (+94) Storbritannien: Medtronic Ltd. Tlf.: Sverige: Medtronic AB Tlf.: Fax: Taiwan: Medtronic-Taiwan Ltd. Tlf.: Fax: Uden afgift: Thailand: Medtronic (Thailand) Ltd. Tlf.: lokal 1 Tjekkiet: Medtronic Czechia s.r.o. Tlf.: ( ) Tyrkiet: Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Ltd. Sirketi. Tlf.: Tyskland: Medtronic GmbH Geschäftsbereich Diabetes Tlf.: Fax: timers hotline: USA: Medtronic Diabetes Global Headquarters Tlf.: timers hjælpelinje: For bestilling af forsyninger: Ungarn: Medtronic Hungária Kft. Tlf.: Østrig: Medtronic Österreich GmbH Tlf.: +43 (0) timers hotline:

5 Vigtig sikkerhedsinformation vedrørende Deres Paradigm insulinpumpe (gælder alle modeller) Undgå at nedsænke pumpen i vand Selvom der sandsynligvis ikke vil opstå vandskade, hvis der kommer sprøjt på Deres pumpe, eller den kommer ned i vand i meget kort tid, skal De undgå at nedsænke Paradigm insulinpumpen i vand. Hvis De svømmer eller deltager i andre vandaktiviteter, skal De altid koble Paradigm pumpen fra og tilslutte den igen, når De er kommet ud af vandet. Hvis pumpen ved et uheld kommer under vand, skal De hurtigt tørre den med en blød, ren klud og kontrollere, at den fungerer korrekt; det kontrolleres ved at vælge Selvtest i pumpens FUNKTIONSMENU. Hvis De tror, at der er kommet vand i pumpen, eller hvis De observerer andre mulige fejlfunktioner ved pumpen, skal De kontrollere Deres blodsukker, behandle højt blodsukker (om nødvendigt) med en injektion og kontakte Deres lokale hjælpelinje eller repræsentant for yderligere assistance. Symptomer på højt blodsukker omfatter træthed, stor tørst og kvalme. De bør altid kontakte Deres sundhedspersonale, hvis De konstaterer meget højt eller lavt blodsukkerniveau, eller hvis De har spørgsmål vedrørende Deres behandling. Elektrostatisk udladning Selvom Deres Paradigm pumpe er konstrueret til at være upåvirket af typiske niveauer af elektrostatisk udladning (ESD), kan meget høje niveauer af ESD forårsage nulstilling af pumpens software og en tilhørende alarm for pumpefejl. I de fleste tilfælde vil udsættelse for høje niveauer af ESD udløse pumpens A-13 alarm, og under visse omstændigheder kan udsættelse for høje niveauer af ESD forårsage alarmerne A-44, Bolus stoppet eller Maks. afgivelse. Høje niveauer af ESD optræder mest i situationer, hvor den relative luftfugtighed er meget lav, som f.eks. inde i en opvarmet bygning om vinteren, når det er koldt udenfor. Hvis der opstår en A-13 alarm eller en anden fejlalarm i pumpen, skal De trykke på knapperne ESC og ACT for at slette alarmen. Hvis De ikke kan slette alarmen ved at trykke på ESC og ACT, kan det være nødvendigt at tage batteriet ud og sætte det ind igen for at slette alarmen. Når De har slettet alarmen, skal De altid kontrollere, at pumpen er indstillet til den rigtige dato og tid, og at alle andre indstillinger (basaldosis, maks. basal og bolusgrænser osv.) er programmeret med de ønskede værdier, da nulstilling af softwaren kan slette Deres tidligere programmerede indstillinger. Se afsnittet om alarmer og advarsler i denne brugsanvisning for yderligere information om, hvad De skal gøre, hvis pumpen viser en fejlalarm eller andre advarselsmeddelelser. Kontakt venligst den lokale hjælpelinje eller repræsentant for at indberette enhver fejlalarm eller andre problemer, der opstår med pumpen.

6 Garanti Medtronic Diabetes garanterer Medtronic MiniMed insulinpumpen for defekte materialer og produktion i en periode på 4 år fra købsdatoen. I garantiperioden vil Medtronic Diabetes, efter eget valg, enten reparere eller erstatte (med en ny eller recertificeret pumpe efter Medtronic Diabetes valg) enhver defekt pumpe eller motor, der er omfattet af de heri nævnte betingelser og undtagelser. Hvis en pumpe repareres eller udskiftes, bliver garantiperioden ikke forlænget. Denne garanti er kun gældende, hvis Medtronic MiniMed insulinpumpen bliver brugt i overensstemmelse med producentens instruktioner. Denne garanti gælder ikke: Hvis skaden skyldes ændringer eller modifikationer af pumpen, som er foretaget af brugeren eller tredjemand efter salgsdatoen. Hvis der benyttes infusionssæt og/eller sprøjter fra andre leverandører end Medtronic sammen med insulinpumpen. Hvis skaden skyldes service eller reparation, der er udført af enhver anden person eller virksomhed end producenten. Hvis skaden skyldes Force Majeure eller anden hændelse, som er uden for producentens kontrol. Hvis skaden skyldes forsømmelse eller ukorrekt brug, herunder, men ikke begrænset til: forkert opbevaring, nedsænkning i vand eller fysisk overlast, som f.eks. tabt eller lignende. Denne garanti er personlig over for den oprindelige bruger. Enhver form for salg, udlejning, videregivelse eller brug af det produkt, der er dækket af denne garanti, til eller af en anden bruger end den oprindelige bruger, medfører, at denne garanti øjeblikkeligt ophører. Denne garanti gælder ikke for batterier, infusionssæt, sprøjter og andet tilbehør. Retsmidlerne, der er givet i denne garanti, er de eneste midler, der er til rådighed i forbindelse med overtrædelser. Hverken Medtronic Diabetes eller dennes leverandører eller distributører kan gøres ansvarlige for nogen som helst tilfældige, afledte eller særlige skader af nogen art, som er opstået eller afledt af en defekt i dette produkt. Uanset ovenstående ændrer betingelserne i nærværende garanti ikke forbrugernes lovbestemte rettigheder og søger ej heller i modstrid med gældende lov at udelukke noget ansvar. Alle andre garantier end lovbestemte garantier, det være sig udtrykte eller underforståede, afvises, herunder garanti for salgbarhed og egnethed til et specielt formål.

7 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Assistance... 1 Nødhjælpssæt... 1 Engangsudstyr... 2 Tilbehør... 2 Sådan bæres pumpen... 3 Således anvendes denne brugsanvisning... 3 Brugersikkerhed... 5 Indikationer... 5 Kontraindikationer... 5 Advarsler... 5 Pumpe... 5 Sprøjte og infusionssæt... 5 Sensor... 6 Sender... 6 Magnetfelter... 6 Røntgen-, MR- og CT-scanninger... 6 Forholdsregler... 7 Undgå ekstreme temperaturer... 7 Infusionssæt og indstikssteder... 7 Sensor... 7 Bivirkninger... 7 Bemærk... 8 Insulinpumpe og RF-udstyr... 8 Radiofrekvensforstyrrelser fra andre apparater... 9 Kapitel 2: Grundlæggende information Pumpen Indhold vii

8 Isæt batteriet Pumpens knapper Pumpens skærm HOME-skærm Skærmikoner Batteri Tidsdisplay Sprøjtevolumen Advarsels- og alarmikoner Sensorikoner Rullemenu Skærmens baggrundslys Bip/vibration Betjeningsfunktioner Normal-funktion Special-funktion Alarm-funktion Menuer HOVEDMENU BOLUSMENU STOP SENSOR REGISTRERING AF DATA BASALMENU SPRØJTE + SÆT FUNKTIONSMENU STATUS-skærm Hvis De fjerner pumpen Kapitel 3: Grundlæggende programmering Indstilling af tid og dato Sådan vælges sprog Bolus Indstilling af normal bolus Normal måltidsbolus ved brug af ombytningssystemet Bolus-øvelse: Øvelse med normal måltidsbolus ved brug af ombytningsenheder viii Indhold

9 Normal måltidsbolus ved brug af kulhydrat-tælling Øvelse med normal måltidsbolus ved brug af kulhydrater Måltidsbolus, korrektionsbolus og insulinfølsomhed Øvelse: Måltidsbolus Kontrollér Deres bolusafgivelser Bolusdetaljer Grænse for maksimal bolus Eksempel 1: Maks. bolus Eksempel 2: Maks. bolus Trinstørrelse Eksempel: Trinstørrelse BG påmindelse Registrering af data Sådan slås funktionen Registrering af data til Indtastning af BG-målinger Indtastning af insulininformation Indtastning af information om kulhydrater Indtastning af information om motion Indtastning af andre markører (Andet) Visning af historik for registrering af data Basal Start- og stoptider Deres basal-indstillinger Basalprogrammering og -afgivelse Nuværende basalafgivelse Daglige basaldoser Indstilling af Maks. basaldosis Eksempel 1: Maks. basal Eksempel 2: Maks. basal Stoppe pumpen Genoptag pumpeafgivelse Eksempel: Funktionen Stop Øvelse: Funktionen Stop Øvelse: Genoptag basalafgivelsen efter et stop Kapitel 4: Start på insulin Sådan forbereder De pumpen til brug Indhold ix

10 Opfyldning af sprøjten Opfyldning af sprøjten Udskiftning af Deres infusionssæt Udtagning af sprøjten Tilbagestilling af pumpen Indsættelse af sprøjten i pumpen Fyldning af slangen Indstik af infusionssættet Quick-set infusionssæt (med Quick-serter ) Fyldning af kanylen Frakobling af Quick-set Tilslutning af Quick-set igen Journalisering for diabetesbehandling Bestemmelse af Deres pumpeindstillinger Kapitel 5: Brug af funktionen Bolusguide Hvad er det? Kulhydrattælling Deres blodsukkermåling Deres personlige indstillinger for funktionen Bolusguide Således fungerer Bolusguide Bolusguide advarsler HØJT BG LAVT BG MAKS. BOL. OVERSKRED Således programmeres Bolusguide-funktionen Sådan slås funktionen Bolusguide til Valg af kulhydratenheder Indstilling af kulhydratombytningsforhold Indstilling af blodsukkerenheder Insulinfølsomhed Indstilling af blodsukkermål Om aktiv insulin Aktiv insulintid Kontrollér Deres Bolusguide-indstillinger BG apparatvalg Anvendelsesregler for apparat x Indhold

11 Tilføjelse, sletning eller kontrol af apparat-id'er Normal bolus ved hjælp af Bolusguide Eksempler på funktionen Bolusguide Eksempel 1: Blodsukkerniveau på forventet mål (normal blodsukker) og ingen aktiv insulin Eksempel 2: Blodsukkerniveau over mål (højt blodsukker) og ingen aktiv insulin Eksempel 3: Blodsukkerniveau under mål (lavt blodsukker) og ingen aktiv insulin Eksempel 4: Blodsukkerniveau over mål (højt blodsukker) med aktiv insulin Eksempel 5: Blodsukkerniveau under mål (lavt blodsukker) med aktiv insulin Kapitel 6: Optimering af pumpebehandling Forlænget og kombineret bolus Sådan slås muligheden kombineret/forlænget bolus til Forlænget eller kombineret bolus uden Bolusguide Øvelse med forlænget bolus Øvelse i kombineret bolus Anvendelse af Bolusguide til en forlænget eller kombineret bolus Hurtig bolus Indstilling af Hurtig bolus Indstilling af trinværdi Afgivelse af Hurtig bolus Eksempel 1: Hurtig bolus Nu er det Deres tur: Øvelse i Hurtig bolus Mistet boluspåmindelse Tilføjelse, sletning eller kontrol af boluspåmindelser Tilføj Slet Kontrollér Basalmønstre Sådan slås mønstre til Programmering af et mønster Vælg et mønster Eksempel 1: Basalmønstre Eksempel 2: Basalmønstre Nu er det Deres tur: Midlertidige basaldoser Hvordan fungerer midlertidig basal? Indhold xi

12 Midlertidige basaltyper Insulindosis (E/T) Procent af basal Kapitel 7: Sensorfunktioner Sådan indtastes sensorindstillinger Sådan tændes sensoren Sådan slås glukoseadvarslerne til Indstilling af glukosegrænser Valg af BG-enheder (blodsukkerenheder) Indstilling af glukosegrænse-starttid Sådan indstilles Høj gentag Sådan indstilles Lav gentag Indstilling af glukoseforvarsel Indstilling af hastighedsændringsadvarslerne Sådan indstilles Stop lav glukose Sådan indstilles Kal.gentag Indstilling af kalibreringspåmindelse Sådan slås Autokalibrér til Indtastning af sender-id Indstilling af værdi for Svagt signal Indstilling af sensorglukosekurve-timeout Kontrol af indstillinger Sådan bruges Sensordemo Senderen Senderoplader Indsættelse af et batteri i den grå oplader Indsættelse af et batteri i den blå oplader Opladning af senderen Start af sensoren Indstik af Enlite -sensoren Sådan forbindes senderen til sensoren Forberedelse af sensoren til kommunikation Kalibrering af sensoren Indtastning af BG-værdi xii Indhold

13 Kapitel 8: Brug af sensoren Statusskærme Læsning af sensorglukosekurverne Åbning og visning af kurver Kurverne Eksempler på kontinuerlige sensorglukosekurver timers kurve timers kurve timers kurve timers kurve Sådan kontrolleres der for hurtige ændringer i sensorglukose Hurtigændringspilene Sådan gøres glukoseadvarsler lydløse Kalibreringshistorik Sensoradvarselshistorik Frakobling af senderen og fjernelse af sensoren Frakobling af sensoren fra senderen Fjernelse af sensoren Opbevaring Brug af systemet i vand Kapitel 9: Funktioner Kontrol af alarmer Indstilling af Deres advarselstype Automatisk stop ADV. LAV SPRØJTE (advarsel for lavt sprøjteindhold) Kontrollér daglige insulintotaler Pumpedatastyring Information om insulinafgivelse Sensorglukose-information Information fra blodsukkerapparat OUK-beregning Personlige påmindelser Alarmur Fjernbetjeningsvalg Sådan slås fjernbetjeningsfunktionen til Tilføj, slet eller kontrollér fjernbetjenings-id'er Indhold xiii

14 Funktionen andre enheder Børnesikringsfunktion Sådan slås børnesikringen til Eksempel 1: Børnesikring Eksempel 2: Børnesikring Tastaturlås-funktionen Låsning af tastaturet Oplåsning af tastaturet Selvtest Brugerindstillinger Sådan gemmes indstillingerne Sådan gendannes indstillingerne Sådan slettes indstillinger Historik Kapitel 10: Behandlingssoftware CareLink Personal software Rapporter Dagbog Kapitel 11: Opfølgning på insulinpumpebehandling Anbefalet opfølgning Hver dag Hver måned Hver tredje måned Laboratorietests Ved hvert besøg Årligt Kapitel 12: Fejlfinding og advarsler/alarmer Min pumpe udsender alarmen INGEN AFGIVELSE Hvad sker der, hvis jeg har pumpens batteri taget ud for længe? Hvorfor holder mit pumpebatteri ikke så længe? Hvad er en KONTR. INDST. alarm? Min skærm er forvrænget Pumpen beder mig om at tilbagestille Min bolus stoppede xiv Indhold

15 Mine pumpeknapper fungerer ikke korrekt under en bolus Min pumpe vil ikke vise blodsukkermålingen fra mit apparat Jeg har tabt pumpen Min pumpe har været neddyppet i vand Jeg kan ikke fremkalde skærmen BRUGERINDSTILLINGER Advarsler Eksempel: Hvad der skal gøres Pumpeadvarselstilstande LAV SPRØJTE LAVT BATTERI Sensor advarselstilstande SVAGT SIGNAL LYDLØS ADVARSEL MISTET BOLUS TABT SENS. SIG LAV SENDER OPLAD SENDER SKIFT SENSOR SENSOR SLUT KAL.FEJL BG-VRD NU BG-VRD KL LAV X,X MMOL/L (XX MG/DL) HØJ XX,X MMOL/L (XXX MG/DL) LAVT FORVARSEL HØJT FORVARSEL ØGN. HASTIGHED MNSKN.HASTIGHED SENSORFEJL Alarmer Hvad der skal gøres Alarmtilstande A (ALARM) AUTOM STOP BATT. UD OMRÅDE BOLUS STOPPET Indhold xv

16 KNAPFEJL KONTR. INDST F (FEJL) TOM SPRØJTE FEJL BATT.TEST AFSLUT OPFYLDNING MAX. PFYL. NÅET MAKS. AFGIVELSE MOTORFEJL INGEN AFGIVELSE INGEN SPRØJTE FRA EJ STRØM NULSTILL SVAGT BATTERI STOP LAV GLUK Test af senderen Sådan forbindes kontrolstikket Sådan frakobles kontrolstikket Fejlfinding vedrørende sensorfunktioner Genforbindelse af gammel sensor Find tabt sensorsignal Forståelse af sender, kontrolstik og oplader Kapitel 13: Vedligeholdelse Batteri Opbevaring Sådan rengøres pumpen Rengøring af senderen Rengøring af indstikskyderen (serteren) Kapitel 14: Pumpespecifikationer Alarmer og fejlmeddelelser Alarmhistorik Tonehøjde Baggrundslys Basal BG mål xvi Indhold

17 Bolusafgivelse Maksimumsbolus Bolushistorik Bolusenheder Bolusguide-funktion Kulhydratforhold Kulhydratenheder Daglige totaler Standardskærm Nøjagtighed for afgivelse Pumpemotor Kombineret bolus Hurtig bolus Fyldning af infusionssættet Infusionstryk Insulinfølsomhed Advarsel om lavt sprøjteindhold Blodsukkerapparatværdi Normal bolus Registrering af tillukning Procent midlertidig basal Strømforsyning Historik for Sprøjte + Sæt Program-sikkerhedskontrol Pumpestørrelse Pumpens vægt Fjernbetjening Sprøjte Forlænget bolus Midlertidig basaldosis Skærm med tid og dato Krav til omgivelser Status-skærm Bolusguide specifikationer Eksempler på funktionen Bolusguide Standardindstillinger for insulinafgivelse Standardindstillinger for Bolusguide Indhold xvii

18 Sensorfunktioners standardindstillinger Vejledning og fabrikanterklæring Ikonoversigt Ordliste Stikordsregister xviii Indhold

19 Indledning Tak for, at De har valgt Medtronic Diabetes (juridisk navn: Medtronic MiniMed, Inc.) som Deres partner til at hjælpe Dem med at få bedre kontrol med Deres diabetes. Uanset om De starter på pumpebehandling for første gang, eller De opgraderer fra en tidligere model, mener vi, at kombinationen af den nyeste teknologi og den enkle, menubetjente programmering af pumpen vil give Dem mange fordele. Kapitel 1 Denne brugsanvisning er beregnet til at hjælpe Dem til at forstå pumpebehandling og betjeningen af Deres MiniMed Paradigm Veo system. Vi anbefaler meget, at De har et tæt samarbejde med Deres sundhedspersonale, så De opnår en sikker og komplet pumpestart. Assistance Kontakt Deres lokale hjælpelinje eller repræsentant for at få assistance. Information om hjælpelinjen eller repræsentanten i Deres område findes i listen over kontaktinformation for Medtronic Diabetes i begyndelsen af denne brugsanvisning. Nødhjælpssæt Sørg for altid at medbringe et nødhjælpssæt, så De er sikker på, at De altid har de nødvendige forsyninger med Dem. Lad et familiemedlem, en kollega og/eller en ven eller veninde vide, hvor dette nødhjælpssæt opbevares. Se venligst afsnittet Brugersikkerhed i dette kapitel for yderligere oplysninger vedrørende pumpesikkerhed. Deres nødhjælpssæt bør indeholde følgende dele: Hurtigtvirkende glukosetabletter Tilbehør til måling af blodsukker Tilbehør til måling af ketoner Ekstra Paradigm kompatibelt infusionssæt og Paradigm sprøjte Insulinsprøjte og hurtigtvirkende analog insulin (med doseringsvejledning fra Deres sundhedspersonale) Hurtigt referencekort Forbindinger og plastre Glucagon Emergency Kit Ekstra alkaliske batterier i størrelse AAA (mærket Energizer anbefales) Indledning 1

20 FORSIGTIG: Hvis De giver Dem selv insulin ved hjælp af en sprøjte, kan Bolusguide ikke bestemme den aktive insulin i Deres system korrekt. Rådfør Dem med Deres sundhedspersonale om, hvor længe De skal vente efter en manuel injektion, før De kan stole på den beregning af aktiv insulin, som funktionen Bolusguide udfører. Engangsudstyr Pumperne bruger engangssprøjter og engangsinfusionssæt til insulinafgivelse. Installationsvejledning for Paradigm sprøjte og Paradigm-kompatible infusionssæt findes i kapitlet Start på insulin. Sprøjter 554 pumpen er kun beregnet til brug sammen med en 176-enheders Paradigm sprøjte (MMT-326A). 754 pumpen kan bruges sammen med enten 300-enheders Paradigm sprøjten (MMT-332A) eller 176-enheders sprøjten afhængigt af Deres insulinbehov. Infusionssæt Medtronic Diabetes tilbyder flere forskellige Paradigm-kompatible infusionssæt, der passer til Deres behov. Kontakt Deres sundhedspersonale, som vil hjælpe Dem med at vælge et infusionssæt, der passer til Deres behov. Udskift infusionssættet hver 2. eller 3. dag. ADVARSEL: Af hensyn til Deres sikkerhed er pumpen blevet grundigt afprøvet for at påvise, at den fungerer korrekt, når den bruges sammen med Paradigm sprøjter og Paradigm-kompatible infusionssæt, som produceres eller distribueres af Medtronic Diabetes. Vi anbefaler brug af Medtronic Diabetesinfusionssæt og -sprøjter, da vi ikke kan garantere korrekt funktion, hvis pumpen bruges sammen med andre sprøjter eller infusionssæt fremstillet af tredjemand, hvorfor vi ikke er ansvarlige for nogen form for skade på eller fejlfunktion af pumpen i forbindelse med en sådan brug. Tilbehør Blodsukkerapparat Deres pumpe kan bruges sammen med et blodsukkerapparat (ekstraudstyr), der benytter MWT1-teknologi (hvor eller hvis et sådant er tilgængeligt). MWT1 er en trådløs teknologi, der benytter radiofrekvenser (RF), og som bruges til at sende information fra blodsukkerapparatet til pumpen. Deres pumpe kan programmeres til automatisk at modtage blodsukkermålinger fra dette apparat. Alle blodsukkerapparater, der henvises til i denne brugsanvisning, benytter MWT1-teknologi. Fjernbetjening Paradigm fjernbetjeningen (ekstraudstyr) kan bruges sammen med pumpen til at afgive normale boluser og til at stoppe/genstarte pumpen i en given afstand fra pumpen. (Denne brugsanvisning giver programmeringsvejledning for fjernbetjeningen. Vejledning i brug af fjernbetjeningen findes i den medfølgende brugsanvisning). 2 Indledning

21 Medtronic MiniLink sender Senderen (MMT-7703) er en lille enhed, som er forbundet til sensoren. Den leveres med et kontrolstik og en oplader. Når senderen er forbundet til sensoren, som er indsat i kroppen, initialiserer den automatisk sensoren og begynder regelmæssigt at sende glukosedata til pumpen med brug af et radiosignal. Sensor Sensoren (MMT-7002/MMT-7003/MMT-7008) omdanner kontinuerligt små mængder glukose fra fedtvæv under huden til et elektronisk signal. Dette signal sendes til senderen. Carelink USB overførselsenhed Medtronic Diabetes Carelink USB (MMT-7305) bruges til at overføre pumpedata fra Paradigm 554 eller 754 til diabetesbehandlingssoftwaren ved brug af en USB-port på Deres computer. Det er ikke sikkert, at alle enheder eller alt tilbehør kan leveres i alle de lande, hvor pumpen er godkendt. Kapitel 1 Kontakt Deres lokale repræsentant for bestilling af varer. Information om Medtronic Diabetes' kontor i Deres område findes på det vedlagte kontaktkort. Sådan bæres pumpen Pumpen kan bæres på forskellige måder. Medtronic Diabetes har ekstraudstyr, der kan skjule og beskytte pumpen samt gøre det mere bekvemt at bære den. Yderligere information findes i tilbehørskataloget. Hylster Til at bære pumpen i bæltet. Pumpeklips Til at bære pumpen under tøjet. Beskyttertop Hvis De dyrker sport, eller hvis pumpen bruges af et barn, kan beskyttertoppen bruges til at beskytte pumpen mod at blive koblet fra. Læderetui Blødt læder foret med nylon. Designet passer til forretningsmæssig eller formel påklædning. Velcro-flappen giver nem adgang for programmering. Bær det lodret med den indbyggede bælteklips. Således anvendes denne brugsanvisning BEMÆRK: Skærmbillederne i denne brugsanvisning er kun eksempler. Skærmene på Deres pumpe kan afvige en smule. Der findes trin-for-trin instruktioner i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning. I ordlisten finder De definitioner på betegnelser og funktioner. Betegnelser og symboler, der anvendes i denne brugsanvisning, er angivet i nedenstående tabel. Indledning 3

22 Termer Tryk på Hold Vælg Forlad menuerne Pumpens knapper Skærm- og menunavne Menuvalg Blinkende skærmpunkt Betydning at trykke på en knap og slippe den at trykke vedvarende på en knap at trykke på eller for at fremhæve et skærmpunkt, som De ønsker at vælge at trykke på ESC, indtil HOME-skærmen fremkommer altid med fed skrift og store bogstaver, f.eks. ESC, ACT altid med store bogstaver; f.eks HOVEDMENU, TILBAGESTIL-skærm altid med fed skrift, f.eks. Indst. 24-timers ur, Til, Fra brugeren kan ændre værdien for dette punkt med knapperne eller BEMÆRK og TIP FORSIGTIG ADVARSEL Gå til...-skærmen. yderligere nyttig information advarer om en mulig risiko, som kan forårsage en mindre eller moderat beskadigelse af udstyret, hvis den ikke forhindres advarer om en mulig risiko, som kan resultere i død eller alvorlig personskade, hvis den ikke forhindres. Kan også beskrive mulige alvorlige bivirkninger og risici vedrørende sikkerhed når et trin instruerer Dem om at gå til en bestemt skærm, vises stien til pågældende skærm. Eksempel: Gå til ALARMMENU. Hovedmenu > Funktioner > Alarm 1 Fra HOVEDMENU vælg Funktioner og tryk på ACT. 2 I FUNKTIONSMENU vælg Alarm og tryk på ACT. 3 ALARMMENU fremkommer. 4 Indledning

23 Brugersikkerhed Indikationer Paradigm 554/754 pumpesystemerne er indikeret til kontinuerlig afgivelse af insulin ved indstillede og variable doser til behandling af personer med diabetes mellitus. Desuden er pumpesystemet indikeret til kontinuerlig overvågning af glukoseniveauer i vævet under huden samt episoder med lavt eller højt glukoseniveau. Pumpen viser kontinuerligt glukoseværdier og lagrer disse data, så de kan analyseres for at finde mønstre og forbedre diabetesbehandlingen. Pumpehistorik kan downloades til en computer for analyse af tidligere glukoseværdier. Kapitel 1 De kontinuerlige glukoseværdier, der leveres af Paradigm 554/754 pumpesystemerne, er ikke beregnet til at blive brugt direkte til justering af behandlingen. De giver snarere en indikation af, at der måske bør tages en bekræftende fingerprik-måling. Alle justeringer af behandlingen skal baseres på målinger, der er taget ved hjælp af et hjemme-blodsukkerapparat og ikke baseret på den værdi, som pumpen viser. Kontraindikationer Pumpebehandling anbefales ikke til patienter, der er uvillige til eller ude af stand til at udføre mindst fire (4) blodsukkermålinger pr. dag samt til at være i regelmæssig kontakt med deres sundhedspersonale. Vellykket insulinpumpebehandling kræver tilstrækkeligt godt syn og god hørelse til, at patienten kan genkende pumpens signaler og alarmer. Advarsler Pumpe Pumpen er ikke velegent til brug, hvor der forekommer brændbare blandinger af anæstesimidler med luft, ilt eller kvælstofoverilte. Sprøjte og infusionssæt Standard luer-sæt er ikke kompatible med Medtronic MiniMed Paradigm pumpen. Medtronic Diabetes Paradigm sprøjter og Paradigm-kompatible infusionssæt er konstrueret specielt til brug sammen med pumpen. De må ikke foretage nogen ændringer af Paradigm sprøjten eller det Paradigm-kompatible infusionssæt. De må ikke komme andre former for medicin/medikamenter i den sprøjte, der bruges sammen med denne pumpe. De må i denne pumpe udelukkende bruge den insulin, som Deres læge har ordineret. Indledning 5

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Mazda NB1 Online-vejledning

Mazda NB1 Online-vejledning Mazda NB1 Online-vejledning Indhold Læs dette først 4 Tænd og sluk... 4 Opsætning... 4 GPS-modtagelse... 4 Enheden starter ikke... 4 Pas godt på enheden... 5 Hukommelseskortet 6 Om hukommelseskortet...

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

INL NO. A3614. PROJECTmedtronic. DESCRIPTIONcarelink DA guide

INL NO. A3614. PROJECTmedtronic. DESCRIPTIONcarelink DA guide INL NO. A3614 PROJECTmedtronic DESCRIPTIONcarelink DA guide Sådan kommer du i gang CareLink Personal-software er skridtet videre fra softwaren i blodsukkerapparatet eller dagbøger til at give dig og din

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Vejledning til kliniker

Vejledning til kliniker Vejledning til kliniker Copyright for H200 Wireless-vejledning til kliniker 2014, Bioness Inc. Alle rettigheder forbeholdt Ingen dele af denne publikation må gengives, overdrages, kopieres, gemmes i et

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere