Nye og sjældne fund af sommerfugle på Færøerne 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye og sjældne fund af sommerfugle på Færøerne 2004"

Transkript

1 Lepidoptera bd. viii-9 - art13 Nye og sjældne fund af sommerfugle på Færøerne 2004 I løbet af sæsonen 2004 blev der fundet ikke mindre end 14 nye sommerfuglearter på øerne. Af Jens-Kjeld Jensen, FO-270 Nólsoy, Færøerne og Hans Eli Sivertsen, Billugøta 12, FO-160 Argir, Færøerne Formålet med denne liste er at of - fentliggøre indsamlede oplysninger om fund af nye og sjældne arter for Færøerne, samt fund af faunistisk interesse. I de første 3 uger af august måned var der varme syd li ge og østlige vin - de, som kom ind over Færøerne. For - u den de arter af Lepidoptera, som er nævnt herunder, så vi også tægen Heteroptera sp., uden dog at fange nogle samt det første fund af græshoppen Schistocerca gregaria (Forskål, 1775) på Færøerne (Jensen & Nielsen, in prep.), den blev fanget den 22. august Alle naturligt forekommende ar ter, som er kommet til Færøerne uden hjælp af no gen slags, står først i li sten un der»fund, der be trag tes som spon - tant optrædende på Færøerne«. Sidst i li sten er nye og sjæld ne fund af ind slæb te ar ter, som har fået hjælp på en eller anden måde til at kom me til Færøerne, og som der ved er»fund, der ikke betragtes som spon - tant optrædende på Færøerne«. Den ne li ste inde hol der 14 nye ar ter. Tidligere an tal fund frem går af li sten Jensen og Sivertsen (2004) og for E. occulta, S. exi gua og Acleris spar sa na (Kaaber, 1997). Der er belægeksemplarer for alle fundene i den ne liste undtagen for Inachis io L. Det fremgår af li sten, hvem som har artsbestemt eller veri - ficeret (kontrolleret) hvert en kelt eksemplar. Ud for hvert eksemplar står der hvordan den er fanget, og tegnforklaringen er: (V), fanget på rødvinsnore, (H), hånd ketsjer, (L), fanget i lys fæl de. Systematik og nomenklatur føl ger Karsholt og Razowski (1996). Fund der betragtes som spontant optrædende på Færøerne Plutellidae Rhigognostis annulatella Curt. Tórshavn, 1 & (?) 23.viii.1954, Leif Dahl, ex. coll. Føroya Náttúrugri - pasavn, verif. O. Karsholt. Argir, 1 % (V) 10.viii.2004, H. E. Si - vertsen, det. O. Karsholt. Der er 5 tidligere fund. Eksemplaret fra 1954 er hermed før - ste fund fra Færøerne. 309

2 Lepidoptera bd. viii-9 -art Tortricoidea Aethes smeathmanniana Fabr. Nólsoy, 1 % (L) 9.viii.2004, J-K. Jen - sen, det. O. Karsholt. Ny art. Acleris comariana Lien. & Z. Nólsoy, 2 %% (H) 27.vii.2004, Rod - mund á Kelduni, det. O. Karsholt. Sørvágur, 12 stk. (L) 9.viii.2004, Rodmund á Kelduni, 3 stk. verif. O. Karsholt. Nólsoy, 1 % (L) 24.viii.2004, J-K. Jensen, verif. O. Kars holt. Der er 3 tidligere fund. Acleris sparsana D. & S. Hoyvík, 1 % (L) 1-10.ix.2004, H. E. Sivertsen, det. O. Kars holt. Hoyvík, 2 && (L) 2-15.x.2004, H. E. Sivertsen, det. O. Kars holt. Der er 1 tidligere fund. Epinotia solandriana L. Kunoy, 2 &&, 1 % (L) 8-14.viii.2004, J-K. Jensen, det. O. Kars holt. Det er før ste fund uden for Tórs havn / Nólsoy-området. Pterophoroidea Platyptilia pallidactyla Haw. Hoyvík, 1 % (H) 17.vii.2004, Knud Bech, ex. coll. H. E. Sivertsen, det. O. Karsholt. Ny art. Pyralidae Udea lutealis Hb. Sørvágur, 1 % (H) 9.viii.2004, Rod - mund á Kelduni det. O. Karsholt. Sørvágur, 1 % (H) 13.viii.2004, Rod - mund á Kelduni det. O. Karsholt. Sørvágur, 1 % (H) 14.viii.2004, Rod - mund á Kelduni det. O. Karsholt. Der er 4 tidligere fund. Nymphalidae Inachis io L. 6 observationer i perioden 9.viii til 2.ix.2004 er usædvanligt mange. Dog blev 1 nyklækket, 310

3 Lepidoptera bd. viii-9 - art13 hvis status er usikker, fundet in - dendørs den 7.xii Janus Hansen, Dánjal Jespersen, Ál vur Kirke, Johannes Olsen, Marjun Si - monsen, H.E. Sivertsen og Marnar á Skúr. Arten ses ikke årligt. Geometridae Abraxas grossulariata L. Hoyvík, 1 % (H) viii.2004, Di a - na og Finn í Puntabyrgi, det. J-K. Jen sen. Der er 26 tidligere fund hvor af de 23 var i Timandra co mae A. Schm. Kunoy, 2 %% (L) 8-14.viii.2004, J-K. Jensen, det. P. Skou. Hoyvík, 2 %% (L) viii.2004, H. E. Sivertsen, det. P. Skou. Ny art. Arterne T.comae W.P. og T. griseata A.S. er nok umulige at ad skil le med sikkerhed, hvis det i hele ta - get er 2 forskellige arter. Personlig kommentar P. Skou & O. Kars - holt. Pelurga comitata L. Hoyvík, 1 % (L) viii.2004, H. E. Sivertsen, det. P. Skou. Ny art. Eupithecia absinthiata Cl. Ku noy, 1 % (L) vii.2004, J-K. Jensen, det. O. Kars holt. Ny art. Eupithecia millefoliata Rössl. Hoyvik, 1 % (L) viii.2004, H.E. Sivertsen, det. O. Karsholt. Ny art. Noctuidae Rivula seri ce a lis Sc. Hoyvík, 1 % (L) 19.vii.-2.viii.2004, H. E. Sivertsen, det. O. Karsholt. Ny art. Syngrapha interrogationis L. Tórshavn, 2 %% (L) viii.2004, H. E. Sivertsen, det. M. Fibiger. Ku noy, 1 % (L) viii.2004, J-K. Jensen, det. M. Fibiger. Ny art. Xy le na vetusta Hb. Nólsoy, 1 % (V) 26.iv.2004, J-K. Jen - sen, verif. Knud Bech. Der er 8 tidligere fund. Apamea monoglypha Hfn. Nólsoy, 1 % (L) 1.viii.2004, J-K. Jen - sen, verif. H. E. Si vert sen. Nólsoy, 1 & (V) 4.viii.2004, J-K. Jen - sen, verif. H. E. Si vert sen. Argir, 1 & (V) 4.viii.2004, H. E. Si - Fig. 1, modsatte side. Færøernes største sommerfugleekskursion nogen sin - de. Vi er på top pen af Eiðiskolli, Eysturoy 25.vii.2004, som er en alpin bi o - top, hvor vi bl.a. fangede Catoptria furcatellus Zett. og Epinotia mer - curi a na Frø lich. Stående fra venstre: Hans Eli Sivertsen, Knud Bech (DK), Símun Simonsen (DK), Rodmund á Kelduni. Siddende fra ven stre: Jens-Kjeld Jen sen, Annleyg Patursson og Karen Bertelsen (DK). (Foto: Marita Gulklett) 311

4 Lepidoptera bd. viii-9 -art Fig. 2. Deilephila el pe nor L. % klækket fra larve fundet i Tórshavn d. 1.x (Foto: H. E. Sivertsen) 312

5 Lepidoptera bd. viii-9 - art13 vertsen, verif. Annleyg Pa turs son. Kunoy, 1 % (L) 8-14.viii.2004, J-K. Jensen, verif. H. E. Si vert sen. Nólsoy, 1 & (V) 10.viii.2004, J-K. Jensen, verif. M. Fibiger. Hoyvik, 1 % (L) viii.2004 H. E. Sivertsen, verif. Annleyg Paturs - son. Hoyvík, 1 % (L) viii.2004, H. E. Sivertsen, verif. M. Fibiger. Hoyvík, 1 % (L) viii.2004, H. E. Sivertsen, verif. Annleyg Pa - tursson. Sørvágur, 25 stk. i perioden 14.vi.-30.vii.2004, flere metaliske eksemplarer, som ikke er set tid li - gere på Færøerne, arten må nu be - tragtes som lo kal i Sørvági. Ny art for Nólsoy, Argir og Kunoy. Med 6 fund uden for sit lokale udbre - delsesområde på Suðuroy, ser arten ud til at vil le kolonisere hele Færø er - ne antagelig ved im mi gra tion ude fra. Island fik deres første fund den 28. vi i Reykjavík (pers. meddl. Er - ling Ólafsson). Mesapamea secalis L. Se M. di dy ma Esp. nedenfor. Mesapamea di dy ma Esp. Argir, 1 & (L) 10.viii.2003, H. E. Si - vertsen, det. O. Karsholt. Nólsoy, 2 %% (V) 4.viii.2004, J-K. Fig. 3. Kunoy. Lysfælden stod bag ved træet længst til høj re i fotoet. Det var i denne fælde, at bla. Diarsia rubi Vi ew., Photedes minima Haw. og Eupithecia absinthiata Cl. blev fanget i Fjeldsiderne er yng - leplads for bl.a. Xestia al pi co la Zett. og Apamea zeta Tr. (Foto: J-K. Jen sen) 313

6 Lepidoptera bd. viii-9 -art Jensen, det. O. Karsholt. Hoyvík, 1 & (L) viii.2004, H. E. Sivertsen, det. O. Kars holt. Ny art. I Jensen & Sivertsen (2004) er den fra Ar gir op gi vet som M. secalis, men den er artsbestemt forkert, det er en M. didyma (pers. medl. O. Karsholt). Photedes mini ma Haw. Kunoy, 1 % (L) vii.2004, J-K. Jensen, det. M. Fibiger. Ny art. Amphipoea fucosa Freyer Nólsoy, 1 % (V) 12.viii.2004, J-K. Jensen, det. O. Karsholt. Der er 3 tidligere fund. Celaena leucostigma Hb. Mykines, 1 & (V) 8.viii.2004, H. E. Sivertsen, verif. Knud Bech. Nólsoy, 3 %%, 1 & (V) 9.viii.2004, J-K. Jensen, verif. Bjarne Sku le. Nólsoy, 1 % (L) 10.viii.2004, J-K. Jensen, verif. Bjarne Skule. Nólsoy, 2 %%, 2 && (V) 10.viii.2004, J-K. Jensen, verif. Bjarne Sku le. Argir, 1 & (V) 10.viii.2004, H. E. Si - vertsen, verif. Knud Bech. Nólsoy, 1 % (V) 11.viii.2004, J-K. Jensen, verif. Bjarne Skule. Nólsoy, 1 % (V) 11.viii.2004, J-K. Jensen, det. Ole Karsholt. Húsavík, 1 % (V) 14.viii.2004, J-K. Jensen, verif. H. E. Si vert sen. Sandur, 3 %% (V) 14.viii.2004, H. E. Sivertsen, verif. Knud Bech. Der er 2 tidligere fund, begge i Hadula trifolii Hfn. Nólsoy, 1 & (L) 10.viii.2004, J-K. Jensen, det. M. Fibiger. Sørvágur 1 % (H) 17.viii.2004, Rod - mund á Kelduni, verif. Knud Bech. Der er 5 tidligere fund, der er omtalt som Discestra trifolii Hfn. Lacanobia oleracea L. Stóra Dímun, 1 % (V) 21.vii.2004, J-K. Jensen, det. M. Fi bi ger. Ny art. Mythimna unipuncta Haw. Nólsoy, 1 % (V) 1.x.2004, J-K. Jen - sen, verif. M. Fibiger. Der er 4 tidligere fund. Diarsia rubi View. Kunoy, 1 % (L) vii.2004, J-K. Jensen, det. M. Fibiger. Ny art. Eurois occulta L. Mykines, 1 & (V) 6.viii.2004, H. E. Sivertsen, verif. Knud Bech. Hoyvík, 1 % (L) viii.2004, H. E. Sivertsen, verif. Knud Bech. Der er 6 tidligere fund. Xestia c-ni grum L. Kunoy, 1 & (V) 24.vi.2004, J-K. Jen - sen, verif. Bjarne Skule. Kunoy, 1 % (V) 21.vii.2004, Knud Bech & H. E. Sivertsen, verif. J-K.Jensen. Kunoy, 1 & (L) viii.2004, J-K. Jensen, verif. Annleyg Patursson. Sørvágur, 1 & (H) 19.viii.2004, Rod - mund á Kelduni, verif. Knud Bech. 314

7 Lepidoptera bd. viii-9 - art13 Der er 6 tidligere fund. Første fund var på Kunoy 1 stk viii.1997, og nu med 3 fund mere fra Kunoy, kun ne det tyde på, at arten yngler der. Agrotis segetum D.& S. Sandur, 1 % (V) 14.viii.2004, H. E. Sivertsen, verif. Knud Bech. Der er 2 tidligere fund. Fund som ikke betragtes som spontant optrædende på Færøerne Sphingidae Smerinthus ocellata L. Tórshavn, 1 % (død) 16.vi.2004, Re - gin Egholm, verif. O. Karsholt. Ny art. Deilephila elpenor L. Tórshavn, 1 stk. larve 1.ix.2004, for - puppede sig 4.ix.2004, % klæk ket 14.i.2005, Annleyg Patursson, det. O. Kars holt. Ny art. Larven blev fundet i en entré, og selv om in tet ty der på at den ikke er spon - tan, har vi heller ikke be vis for det modsatte, der for står den i den ne gruppe. Fig 5. Aethes smeathmanniana Fabr., han Nólsoy 9.viii (Foto: J-K. Jen sen) Fig. 4. Hadula trifolii Hfn., hun, Nólsoy 10.viii (Foto: J-K. Jen sen) Fig 6. Syngrapha interrogationis L., han Tórs havn viii (Fo to: J-K. Jensen) 315

8 Lepidoptera bd. viii-9 -art Noctuidae Spodoptera exi gua Hb. Nólsoy 1 % (H) 5.ii.2004, Poula Han - sen, ex. coll. J-K. Jensen, det. O. Karsholt. Der er 1 tidligere spontant fund. Denne blev fundet inde i en impor - teret peberfrugt. Resultat Den 31.xii.2003 var der fundet ialt 127 arter på Færøerne (Jensen & Si - vertsen, 2004). Det samlede antal af nye arter for Færøerne i 2004 er 14. Da Mesapa - mea se ca lis L udgår, er det samlede antal spontane/ikke spontane Le pi - doptera kom met op på i alt 140 arter pr. 31.xii Tak Tak til alle finderne og de personer, som har hjulpet til med kontrol og artsbestemmelsen. En særlig tak til Malan og Atli Vilhelm for en eks - emplarisk pasning af lysfælden i Ku - noy, samt til Annleyg Patursson for tilladelse til at have en lysfælde stå - ende på hendes fint beliggende ejen - dom. Erling Ólafsson, Island, for op - lysninger om A. monoglypha, samt Marita Gulklett og Ber gur Olsen, som altid er hjælpsomme, når der er pro ble mer. Des uden tak kes Ole Kars - holt for gode råd og hjælp til den ne li - ste. Summary In new species of Lepidoptera were found in the Faroes, so in total 140 Lepidoptera species are recorded in the Faroe Is - lands. 6 of these new species were found during the first 3 weeks of Au - gust when the wind direction was be - tween south and east. First in the list we describe»spe - cies occurring naturally in the Faroe Islands«which means, that they are either na tives or immi - grants, and have ar rived to the Faroe Islands by themselves. Afterwards we de scribe»species in tro duced to the Faroe Is lands«which means species, which have arrived to the Faroe Islands from abroad in an un - natural way, by merchandise for ex - ample. Explanations for symbols: (V), caught on red wine threads, (H), caught with a but ter fly net, (L), caught in a light-trap. Litteratur Jensen, J-K. & Si vert sen, H.E., Nye og sjæld ne fund af som mer fug le på Færø er ne. Le pi dop tera bind VIII, nr. 7: Jensen, J-K. & Nielsen, O. F. Første fund af græshoppe på Færøerne. Ento - mologiske Meddelelser (in prep.). Karsholt, O. & Ra zow ski, J The Lepidoptera of Euro pe. Apollo Books. Stenstrup. Kaaber, S., An an no ta ted list of the Lepidoptera known from the Faroe Islands. Nágreiniligt yvirlit yvir fir val - dar í Føroyum. Fróðska par rit 45:

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

landets infrastruktur og nyhedsstrøm nået et nutidigt niveau, og allerede i 1885 tages det første spæde skridt til en moderne systematisk

landets infrastruktur og nyhedsstrøm nået et nutidigt niveau, og allerede i 1885 tages det første spæde skridt til en moderne systematisk To nye hvalarter for de danske farvande DVÆRGSPÆKHUGGER (FERESA ATTENUATA GRAY, 1874) fra Kolding Havn 1944 og NARHVAL (MONODON MONOCEROS LINNÆUS, 1758) fra Isefjord 1960. Carl Chr. Kinze Hvalfund (strandinger)

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. Af Inge Behrensdorff

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Mellem afrikaner og kreol

Mellem afrikaner og kreol Mellem afrikaner og kreol Etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien 1730-1770 Louise Sebro Historiska Institutionen ved Lunds Universitet Denne bog er udgivet med støtte fra Craafordska

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

MEN MERE END ÉT ER FORNØDENT

MEN MERE END ÉT ER FORNØDENT Download fra Spring nr 16 forlagetspring.dk COPYRIGHT Anne-Marie Mai MEN MERE END ÉT ER FORNØDENT om en europæisk modtagelse af Søren Ulrik Thomsens Det skabtes vaklen Så blev det endelig sensommer, kunne

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus.

Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus. Det forventer vi... Det er de centrale spørgsmål, som I alle sammen er blevet stillet. I har besvaret spørgsmålene på hver jeres måde. Nogle forventer mere lyse lokaler, andre mere tværfagligt samarbejde,

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere