Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009"

Transkript

1 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

2 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente mere end 1 måned på sygehusbehandling, har du fra 1. juli 2009 igen udvidet frit sygehusvalg til private og udenlandske sygehuse med aftale med regionerne. Du får samtidigt udvidet frit sygehusvalg, hvis du får ændret en operationsdato. I visse tilfælde har du også ret til at få betalt eller få refunderet dine udgifter til sygehusbehandling i udlandet. Denne pjece oplyser om dine rettigheder, herunder til transport i forbindelse med behandlingen. Frit sygehusvalg for alle Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil be nytte det frie sygehusvalg. Du kan rådføre dig med din læge, men det er dig, der bestemmer. Det kræver en lægehenvisning, som lægen sender til det sygehus, du vælger. Du kan frit vælge mellem alle offentlige sygehuse og afdelinger i hele landet samt følgende private specialsygehuse: Epilepsihospitalet i Dianalund Sclerosecentrene i Haslev og Ry Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes Fysiurgiske Ambulatorium Center for sundhed og træning i Middelfart, Århus og Skæl skør Kong Chr. X s Gigthospital i Gråsten Rehabiliteringscenter for Muskelsvind Vejlefjord Center for Hjerneskade Rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge: OASIS, RCT- Jylland og RCT i København Sankt Lukas Hospice Diakonissestiftelsens Hospice Arresødal Hospice Hospice Sjælland Hospice Fyn Sct. Maria Hospice Center Hospice Sønderjylland Hospice Sydvestjylland Hospice Djursland Anker Fjord Hospice Hospice Limfjord KamillianerGaarden Hospice Hospice Vendsyssel. 2

3 Her kan du ikke benytte det frie sygehusvalg Hvis du bliver akut indlagt med ambulance uden forudgående lægehenvisning, vil ambulancen automatisk køre dig til nærmeste syge hus. Du vil efter undersøgelse på sygehuset kunne vælge et an det offentligt sygehus - se nedenfor om transport dertil. En sygehusafdeling kan lukke for modtagelsen af fritvalgspatienter, hvis afdelingen har væsentlig længere ventetid end lignende sygehus afdelinger. Lukningen kan dog kun vare, indtil ventetiden er bragt ned på niveau med lignende sygehusafdelinger. Er du henvist til psykiatrisk behandling, har du frit sygehusvalg ligesom til anden behandling. Din ret til frit at vælge sygehus kan dog undtagelsesvis begrænses af hensyn til dig selv. Det frie sygehusvalg omfatter ikke de røntgenundersøgelser og andre diagnostiske undersøgelser, som din praktiserende læge eller speciallæge bestiller på sygehus til brug for lægens behandling af dig. Udvidet frit sygehusvalg for dig, som venter mere end 1 måned eller får ændret en operationsdato Er du henvist til behandling, herunder forundersøgelse på et sygehus i din hjemregion eller på et af de sygehuse, regionen plejer at samarbejde med, bliver dine valgmuligheder udvidet, hvis du skal vente mere end 1 måned på selve behandlingen. Du kan da vælge behandling, herunder forundersøgelse på aftalehospitaler, dvs. privathospitaler og klinikker her i landet samt hospitaler i udlandet, som har en aftale med regionerne, om den behandling, du skal have foretaget. Det kræver blot en viderehenvisning fra sygehuset i din hjemregion til det aftalehospital, du vælger. 1 måneds ventetiden beregner man fra datoen, hvor sygehuset i din hjemregion modtager en henvisning fra din læge, og frem til den dato behandlingen kan starte. I beregningen medregner man ikke perioder, hvor du gennemgår et undersøgelsesforløb. Dog medregner man ventetid udover 2 uger til hver enkelt diagnostisk undersøgelse (fx røntgenundersøgelser og scanninger), der indgår i undersøgelsesforløbet. Eksempler: Modtager sygehuset en henvisning fra din læge den 1. marts, og viser det sig ved første konsultation på sygehuset, at du skal have foretaget en røntgenundersøgelse (som du må vente 2 uger eller mere på), skal du have tilbudt en behandlingsdato senest den 15. april. Hvis du ikke får det, har du ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg. 3

4 Viser det sig, at du efter røntgenundersøgelsen også skal have foretaget en scanning (som du må vente 2 uger eller mere på), skal du have tilbudt en behandlingsdato senest den 30. april. Kan sygehuset ikke tilbyde dig behandling inden for behandlingsdatoerne i disse eksempler, kan du vælge et aftalehospital, som kan foretage den undersøgelse og/eller behandling, du skal have foretaget. Hvis sygehuset ved modtagelsen af lægehenvisningen ved, at det ikke kan tilbyde behandling inden for 1 måneds fristen, skal sygehuset allerede da tilbyde dig viderehenvisning til et aftalehospital, som kan varetage undersøgelsesforløb og eventuel behandling. Du bestemmer selv, om du vil benytte det udvidede frie sygehusvalg helt eller delvist. Helt - hvis du ønsker både forundersøgelsesforløb, herunder de diagnostiske undersøgelser, og behandling på et aftalehospital. Delvist - hvis du kun ønsker en eller flere af de diagnostiske undersøgelser - som sygehuset har planlagt som led i dit undersøgelsesforløb - på et aftalehospital, men selve behandlingen på dit hjemregionssygehus. Det vil i nogle tilfælde kunne forkorte dit undersøgelsesforløb og ventetiden på behandlingen på dit hjemregionssygehus. Har du fået tilbudt en operationsdato, og sygehuset ændrer den, kan du vælge et aftalehospital, som kan foretage operationen. Kan din hjemregion ikke tilbyde dig behandling indenfor 1 måneds behandlingsfristen, eller får du ændret en operationsdato, kan du bede om en viderehenvisning til et aftalehospital. Du vil da blive viderehenvist til det ønskede hospital. Her kan du ikke benytte det udvidede frie sygehusvalg I undtagelsestilfælde kan du ikke straks vælge behandling på et aftalehospital, selvom 1 måneds fristen ikke kan overholdes. Det gælder, hvis din diagnose efter lægehenvisningen er for uklar til, at sygehuset i din hjemregion kan bedømme, om et aftalehospital kan foretage den nødvendige undersøgelse og behandling. Når du efter nærmere undersøgelse har fået en diagnose, der er tilstrækkelig klar hertil, kan du vælge behandling på et aftalehospital. Du skal blot bede sygehuset om at henvise dig til det aftalehospital, du vælger. 4

5 Kan den nærmere forundersøgelse, som hjemregionssygehuset forventer at tilbyde dig, lige såvel foretages af et aftalehospital, skal sygehuset dog tilbyde dig henvisning dertil straks, når det ikke kan tilbyde behandling inden for 1 måneds behandlingsfristen. Det udvidede frie sygehusvalg omfatter ikke organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation, psykiatrisk behandling eller ophold på rekonvalescenthjem. Det omfatter heller ikke forskningsmæssig, eksperimentel eller alternativ behandling. Hvis den samlede ventetid kommer til at overstige 1 måned alene på grund af din helbredstilstand eller dit eget ønske om at udsætte behandlingen, kan du ikke benytte det udvidede frie sygehusvalg. Du kan ikke vælge behandling på et aftalehospital, hvis ventetiden her overstiger ventetiden til behandling på din hjemregions sygehuse eller de sygehuse, som regionen samarbejder med. Det udvidede frie sygehusvalg omfatter ikke de røntgenundersøgelser og andre diagnostiske undersøgelser, som din praktiserende læge eller speciallæge bestiller på sygehus til brug for lægens behandling af dig. Livstruende kræftsygdomme og visse hjertesygdomme For behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse hjertesygdomme gælder både reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg og de særlige regler om maksimale ventetider. Nærmere oplysning herom kan fås på patientkontorerne og i pjecen Maksimale ventetider for kræftsygdomme og visse hjertesyg domme. Den kan også ses på www. sundhed.dk. Børn og unge med psykiske sygdomme For behandling af børn og unge under 19 år med psykiske syg domme gælder udover reglerne om frit sygehusvalg også særlige regler om udvidet undersøgelses- og behandlingsret. Du kan få nærmere oplysning herom på patientkontorerne. Sygehusbehandling i udlandet Din bopælsregion kan og skal i nogle tilfælde tilbyde dig veder lagsfri sygehusbehandling i udlandet efter reglerne i sundhedsloven, fx hvis en anerkendt og højt specialiseret behandling, som sygehuset mener du har 5

6 behov for, ikke kan tilbydes her i landet. Du kan eventuelt tale med lægerne på dit sygehus om kriterierne herfor og om dine mulig heder. Du kan efter EF-retten søge din bopælsregion om at få dækket sygehusbehandling i andre EU- og EØS-lande. Det kræver, at du er henvist af en læge til sygehusbehandling her i landet. Hvis din bopælsregion ikke kan tilbyde dig behandling rettidigt i forhold til dit behandlingsbehov, eller regio nen ikke kan tilbyde dig behandling indenfor normale ventetider, skal den give dig en såkaldt forhåndsgodkendelse. Godkendelsen gælder alene for samme eller tilsvarende behandling, som du ville være tilbudt her i landet. Om en behandling er rettidig i forhold til dit behandlingsbehov be ror på en lægefaglig vurdering af din sygdomstilstand, den for ventede udvikling og omfanget af eventuelle smerter og handicap mv. Om en behandling kan tilbydes indenfor normale ventetider beror på, hvad der er normal ventetid på de offentlige sygehuse her i lan det for behandling af din sygdom under hensyn til dens forventede udvikling. Ventetider på en lang række undersøgelser, behandlinger og efterbehandlinger kan ses på Dækningen er forskellig afhængig af, om behandling ikke kan tilby des rettidigt i forhold til dit behandlingsbehov, eller om behandling ikke kan tilbydes indenfor normale ventetider. Du skal selv indhente et behandlingstilbud fra et sygehus i et andet EUeller EØS-land mv. Du må ikke have påbegyndt behandlingen på sygehuset i udlandet, før regionen har godkendt din ansøgning. Til gengæld skal regionen give dig svar på din ansøgning senest 14 dage efter, at regionen har modtaget den. Du kan læse mere om betingelserne og om dækning, herunder befordring mv. i Ministeriet for Sundhed og Fore byggelses vejledning om dækning af behandling i andre EU- og EØS-lande. Den kan ses på Det kan også være en god ide at søge nærmere vejledning om dine muligheder for udlandsbehandling på patientkontorerne. Transport Benytter du det frie eller udvidede frie sygehusvalg, skal du selv sørge for transport til dig selv og en eventuel ledsager. Det samme gælder, hvis du af din bopælsregion får refunderet udgifter til sygehusbehandling eller betalt sygehusbehandling i et andet EU- eller EØS-land efter EF-retten. 6

7 Du kan dog få betalt den del af transportudgifterne, som din hjem region skulle betale, hvis du blev behandlet på et sygehus, som re gionen ville have henvist dig til. Det forudsætter dog, at du ville have ret til transport eller transportgodt gørelse dertil. Information, råd og vejledning Når du har brug for sygehusbehandling, kan du få råd og vejledning hos din læge om valg af sygehus og oplysning om ventetider. Når et sygehus har modtaget en henvisning fra din læge, skal sygehuset indenfor 8 hverdage sende et indkaldelsesbrev til dig. Brevet oplyser bl.a. om tid og sted for din undersøgelse og/eller behandling. Indkaldelsesbrevet fra din hjemregion oplyser også, om regionen kan tilbyde dig behandling inden for 1 måned. Brevet oplyser herudover om dine muligheder for at benytte det frie og det udvidede frie sygehusvalg, om ventetider på behandling på sygehusene i din hjemregion og andre regioner mv. Du kan ved henvendelse til sygehuset få oplyst antallet af behand linger, der foretages på de forskellige sygehuse. Det står i indkaldel sesbrevet, hvor du skal henvende dig for at få oplysning herom. På patientkontorerne kan du få yderligere information om det frie sygehusvalg og retten til behandling i udlandet. Du kan også få vejledning og hjælp til at benytte disse mulighe der. Patientkontorernes telefonnumre står på bagsiden af denne pjece. På patientkontorerne kan du også få information og vejledning om: Hvilke sygehuse din hjemregion samarbejder med Hvilke behandlinger og hvilke aftalehospitaler du kan vælge efter den udvidede fritvalgsordning Ventetider for en lang række diagnoser fordelt på forunder søgelse, behandling og efterbehandling Hvor mange nærmere bestemte operationer mv., de offentlige sygehuse foretager hver især Frit valg under indlæggelse og behandling Hvornår du kan få dækket eller betalt behandling i udlandet Transport Patientrettigheder Klage- og erstatningsmuligheder. Du kan også se mange af disse oplysninger på og 7

8 Patientkontorerne: Her kan du få mere at vide om dine patientrettigheder. GRAFIK/DESIGN/TRYK: FORMULA A/S Region Hovedstaden: Regionsgården Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Psykiatrisk center Sct. Hans Frederikssund Helsingør Hillerød Hørsholm Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Maj 2009

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 Indhold Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Opbygning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 2.1 Rationaler bag inddragelsen af private sygehuse

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forældreinformation. Værd at vide om sociale forhold, når man har et barn indlagt på hospitalet

Forældreinformation. Værd at vide om sociale forhold, når man har et barn indlagt på hospitalet Forældreinformation Værd at vide om sociale forhold, når man har et barn indlagt på hospitalet Udgivet af: Socialrådgiverkontoret Aarhus Universitetshospital Brendstrupgaardsvej 100 8200 Aarhus N Tlf.

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

sundhedsforsikring Jeg ønsker at blive tilmeldt Kost & Ernæringsforbundets frivillige sundhedsforsikring. Adresse Dato og underskrift Navn Medlemsnr.

sundhedsforsikring Jeg ønsker at blive tilmeldt Kost & Ernæringsforbundets frivillige sundhedsforsikring. Adresse Dato og underskrift Navn Medlemsnr. Blanketten skal indsendes til Kost & Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 2300 København S. Hvis Kost & Ernæringsforbundet har modtaget blanketten inden den 15. i måneden, træder sundhedsforsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Investigators informationspligt over for personer, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og 7880-1 November 2012 Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring PLUS for Firmapension Topdanmark Livsforsikring A/S CVR-nr. 19625087 - Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND VÆRKTØJSKASSE Sundhedsaftalen 2015 2018 KKR SJÆLLAND Værktøjskassen Generelt Kørsel Definitioner Indlæggelse og udskrivelse Planlægningskonference Indlæggelser af borgere fra sociale tilbud Voksne 108

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Transport til og fra sygehuset

Transport til og fra sygehuset Transport til og fra sygehuset regionsyddanmark.dk/transport Transport til og fra sygehuset Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det,

Læs mere