Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i"

Transkript

1

2 INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15

3 OM TALLENE Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i 2015 KORT OM TALLENE FOR BEHANDLINGS- OG LÆGEMIDLER I 2015 Anmeldelser: Vi fik anmeldelser (inklusive sager fra Færøerne). Heraf vedrørte behandlingsskader og 838 lægemiddelskader. Det er et fald på 2,7 procent i forhold til Antallet af anmeldelser er siden 2011 steget med i gennemsnit 5,9 procent per år. Afgørelser: Vi har truffet afgørelser: behandlingsskader og 658 lægemiddelskader (inklusive sager fra Færøerne) en samlet stigning med 3 procent i forhold til Siden 2011 er antallet af afgjorte sager steget med 6,2 procent om året i gennemsnit. Erstatningsudbetalinger: Vi tilkendte 747 mio. kr. i erstatning (inklusive Færøerne). Heraf 691 mio. kr. for behandlingsskader og 56 mio.kr. for lægemiddelskader. Det er et fald på 3,4 procent i forhold til Siden 2011 er det samlede erstatningsbeløb faldet med i gennemsnit 2 procent om året. Anerkendelsesprocenten: I 2015 lå anerkendelsesprocenten på knap 28 procent for behandlingsskader, hvilket er et fald på 2,3 procentpoint i forhold til For lægemiddelskader er anerkendelsesprocenten steget til 37 procent, hvilket er en stigning på 6 procentpoint sammenlignet med Samlet set er anerkendelsesprocenten faldet betydeligt igennem hele perioden Omgørelsesprocenten: Ankenævnet for Patienterstatningen omgjorde i sager ud af ankede sager svarende til en omgørelsesprocent på 13. Det er et mindre fald sammenlignet med 2014, hvor omgørelsesprocenten var 14,5. Om tallene og sagerne generelt I alle tabeller har vi set på, om der er en signifikant faldende eller stigende tendens for hele perioden Vi har også set på, om der er signifikante ændringer fra 2014 til Det har vi gjort for somatikken samlet og for psykiatrien samlet. Vi har ikke undersøgt for signifikante tendenser og ændringer for de enkelte undergrupperinger i tabellerne. Vi har kommenteret tendenser og ændringer, hvis udviklingen er fundet signifikant og/eller vedrører et aktuelt emne. Rapporten beskriver anmeldelser, afgørelser og erstatninger. Da der generelt er kort tid mellem skadetidspunktet og anmeldelsen af en skade, må det formodes, at tendenser i antallet af rapporterede anmeldelser forholdsvis tæt afspejler aktiviteten i sundhedsvæsenet og kendskabet til erstatningsordningen. Derimod vil tendenser i forhold til afgørelser og erstatninger for de enkelte afgørelses- og erstatningsår i mindre grad afspejle aktiviteten i sundhedsvæsenet, da de også afhænger af sagsbehandlingstiden i Patienterstatningen og forhold omkring den enkelte sag. I nogle sager bliver hele eller dele af erstatningen udbetalt samtidig med, at patienten får anerkendt sagen. I andre sager afventer dele af erstatningen fx at patientens helbredstilstand stabiliseres, så skadens varige følger kan vurderes. Derfor kan PATIENTERSTATNINGEN

4 anmeldelser, anerkendelser og erstatningsudbetalinger ske inden for samme år eller over flere af de efterfølgende år. Særligt om psykiatrien Vi har i år adskilt somatik og psykiatri, fordi det er vigtigt, at psykiatrien får fokus både generelt og i relation til de skader, der sker på området. Anmeldelser vedrørende behandling i psykiatrien er steget betydeligt i de seneste 5 år, hvilket primært skyldes sager fra to psykiatere fra henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland. Siden 2013, hvor den første sag kom frem, har vi ud over flere anmeldelser også oplevet en større efterspørgsel efter generel information om muligheden for at få erstatning i forbindelse med behandling af psykiske lidelser. Vi har af samme grund i 2015 lavet en pjece i samarbejde med Bedre Psykiatri henvendt til patienter og pårørende, og vi har udgivet en mindre rapport, der har fokus på de selvmord, der hvert år bliver anmeldt til os, og som primært skyldes utilstrækkelig overvågning under indlæggelse eller umiddelbart efter udskrivelse. Sagerne er udvalgt efter, om de er kodet med psykiatri som behandlende speciale og/eller om psyk indgår i behandlingsstedets navn. Skader efter bivirkninger til psykofarmaka vil indgå i den landsdækkende rapport for lægemiddelskader. Hvis skaden derimod skyldes fejlordination fra lægens side (fx for meget medicin eller forkert medicin), så behandles sagen som en behandlingsskade, og sagen vil indgå i tallene for psykiatrien. De private hospitaler En undtagelse fra den generelt stigende trend i forhold til antallet af anmeldelser er de private hospitaler, hvor der i perioden er et fald på cirka 6 procent i gennemsnit per år på landsplan. Aktiviteten og typen af aktivitet på de private hospitaler er i vid udstrækning politisk bestemt. Fx prægede det udvidede frie sygehusvalg branchen i 2009 og I 2013 kom den differentierede behandlingsgaranti og samme år retten til hurtig udredning. Ifølge Danske Regioners blad Regio 1 udførte de private hospitaler flere større operationer i forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg, mens aktiviteten nu primært er erstattet af udbud, der relaterer sig til retten til hurtig udredning. Der er altså sket et skift i sammensætningen af behandlinger i privat regi og dermed også i risikoen for skader, der er mindre i forbindelse med udredningsforløb end ved operative indgreb. Igen, ifølge Regio, er antallet af patienter, der behandles eller udredes på private hospitaler, steget med 15 procent i 2015 sammenlignet med 2009 og At der på trods af denne stigning alligevel er sket et fald i antallet af anmeldelser kan altså skyldes en ændret opgavesammensætning, fordi regionerne sender flere patienter til udredning i det private, men til gengæld hjemtager andre typer af behandlinger. 1 Regio nr. 12/Årgang 3/april 2015 side 12: Rekordmange behandles i det private PATIENTERSTATNINGEN

5 ANMELDTE SAGER TABEL 1: FORDELT PÅ DÆKNINGSOMRÅDER OG ANMELDELSESÅR Somatik Offentlige hospitaler Private hospitaler Alment praktiserende læger Privatpraktiserende speciallæger Andre privatpraktiserende Vagtlæger Akuttelefon Ambulancetjeneste Uoplyst* Somatik i alt Psykiatri Offentlige hospitaler Alment praktiserende læger 1 Privatpraktiserende speciallæger Andre privatpraktiserende 1 5 Psykologer 1 Psykiatri i alt Anmeldelser i alt *Uoplyst omfatter fx sager, der er afsluttet uden sagsbehandling og helt nye anmeldelser, der endnu ikke er kodet. Herudover kan gruppen omfatte anmeldelser, der vedrører manglende indkaldelse til screening (i disse sager betragtes regionen som skadevolder og ikke et konkret hospital). Der er i perioden ikke sket betydelige ændringer i det samlede antal af anmeldelser på det somatiske område. To områder skiller sig dog i lighed med sidste år ud. Det er antallet af anmeldelser fra privathospitalerne, der fortsat er faldende, og anmeldelser vedrørende regionens akuttelefon, der fortsat stiger. Udviklingen i relation til de private hospitaler går igen på landsplan og hænger sandsynligvis sammen med en ændring af de opgaver, som regionen lægger ud til de private hospitaler (se evt. side 3) PATIENTERSTATNINGEN

6 På det psykiatriske område er antallet af anmeldelser steget med 12 procent om året i gennemsnit i perioden. Udviklingen fra 2014 til 2015 Antallet af anmeldelser på det somatiske område er faldet med 6 procent fra 2014 til Det tilsvarende tal for psykiatrien er faldet med 34 procent PATIENTERSTATNINGEN

7 ANERKENDELSER TABEL 2: FORDELT PÅ DÆKNINGSOMRÅDER OG AFGØRELSESÅR Somatik Offentlige hospitaler Antal Pct.* 34,7 35,6 33,3 31,4 30,3 Private hospitaler Antal Pct. 42,3 44,3 33,3 33,3 27,0 Praktiserende læger Antal Pct. 22,5 20,3 23,2 22,6 18,5 Praktiserende speciallæger Antal Pct. 30,0 29,9 23,6 21,9 23,2 Andre privatpraktiserende Antal Pct. 10,5 17,9 17,9 9,5 7,1 Vagtlæger Antal Pct. 20,6 10,7 17,6 20,9 15,8 Akuttelefon Antal 5 Pct. 15,6 Ambulancetjenesten Antal 1 1 Pct. 12,5 16,7 Uoplyst** Antal Pct. 20,0 27,3 16,7 13,3 46,7 Somatik i alt Antal Psykiatri Pct. 33,8 34,7 31,4 29,8 28,3 Offentlige hospitaler Antal Pct. 8,7 12,1 9,3 3,6 5,1 Praktiserende speciallæger Antal 1 2 Pct. 25,0 20,0 Psykiatri i alt Antal Pct. 10,7 11,4 8,5 6,1 4,3 Anerkendelser i alt Antal Pct. 33,5 34,4 31,1 29,3 27,9 * Anerkendelsesprocenten ** Uoplyst omfatter fx sager, der vedrører manglende indkaldelse til screening (i disse sager betragtes regionen som skadevolder og ikke et konkret hospital) PATIENTERSTATNINGEN

8 Antallet af anerkendelser på det somatiske område er i perioden i gennemsnit faldet med 5 procent om året. Det samme gør sig gældende for anerkendelsesprocenten. På det psykiatriske område er der ingen ændringer af betydning. Udviklingen fra 2014 til 2015 Antallet af anerkendelser på det somatiske område er faldet med knap 14 procent fra 2014 til Der er ikke sket ændringer af betydning på det psykiatriske område. I forhold til anerkendelsesprocenten er der heller ikke sket ændringer af betydning PATIENTERSTATNINGEN

9 OFFENTLIGE HOSPITALER TABEL 3: ANERKENDELSER OG ANERKENDELSESPROCENTER* Rigshospitalet Herlev Hospital Hvidovre Hospital Glostrup Hospital Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital i Hillerød Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Amager Hospital Bornholms Hospital Nordsjællands Hospital i Helsingør Nordsjællands Hospital i Frederikssund Nordsjællands Hospital i Hørsholm Psykiatrien i Region Hovedstaden Antal Pct. 33,8 35,4 31,8 31,2 30,5 Antal Pct. 30,9 30,0 34,1 28,3 30,2 Antal Pct. 32,8 34,6 30,5 32,8 27,3 Antal Pct. 35,1 42,1 35,0 30,9 29,6 Antal Pct. 41,6 33,2 33,0 30,1 33,3 Antal Pct. 30,6 36,7 29,8 34,1 33,0 Antal Pct. 37,7 31,1 31,4 34,5 23,1 Antal Pct. 45,8 39,2 43,4 39,5 45,7 Antal Pct. 39,0 53,2 28,8 39,7 20,8 Antal Pct. 30,8 27,9 51,0 35,2 36,7 Antal Pct. 35,8 50,0 28,9 20,0 21,4 Antal Pct. 22,6 32,6 50,0 25,0 36,7 Antal Pct. 37,5 36,6 15,8 12,5 50,0 Antal Pct. 9,1 12,1 9,8 3,7 5,7 Anerkendelser i alt** Antal Pct. 34,4 35,2 32,9 30,7 29,8 Der kan være signifikante forskelle i anerkendelsesprocenten mellem de forskellige behandlingssteder. Oftest vil denne dog afspejle forskelle i specialesammensætningen fx har kirurgiske behandlinger generelt en højere anerkendelsesprocent end medicinske behandlinger. * Der er i de senere år sket en del hospitalssammenlægninger. Disse er dog ikke slået igennem endnu ift. ovenstående tal/tabel. **Institutioner med færre end 5 anerkendte sager tæller med i totalen, men fremgår ikke direkte af tabellen PATIENTERSTATNINGEN

10 Antallet af anerkendelser har ikke ændret sig betydeligt i perioden. Til gengæld er der sket et betydende fald i anerkendelsesprocenten på 4 procent om året i gennemsnit, hvilket følger trenden på landsplan PATIENTERSTATNINGEN

11 PRIVATE HOSPITALER TABEL 4: ANERKENDELSER OG ANERKENDELSESPROCENTER Aleris-Hamlet CFR Hospitaler Privathospitalet Danmark Furesø Privathospital A/S Københavns Privathospital Gildhøj Privathospital Kysthospitalet, Skodsborg Privathospital Nørmark Privathospital Glostrup Privathospital Arresødal Privathospital A/S Memira City Privathospital ApS Antal Pct. 31,5 37,5 30,1 35,4 29,6 Antal Pct. 44,2 50,0 33,9 34,4 18,8 Antal Pct. 33,3 52,3 35,0 43,3 16,7 Antal Pct. 72,2 45,5 63,6 42,9 50,0 Antal Pct. 64,3 37,5 44,4 25,0 40,0 Antal Pct. 25,0 56,3 46,7 28,6 37,5 Antal Pct. 71,4 33,3 25,0 33,3 62,5 Antal Pct. 45,5 37,5 29,4 38,5 30,0 Antal Pct. 40,0 50,0 20,0 10,0 Antal 6 4 Pct. 60,0 66,7 Antal Pct. 50,0 100,0 71,4 Antal 4 1 Pct. 80,0 100,0 Anerkendelser i alt Antal Pct. 42,3 44,3 33,3 33,3 27,0 Der kan være signifikante forskelle i anerkendelsesprocenten mellem de forskellige behandlingssteder. Oftest vil denne dog afspejle forskelle i specialesammensætningen fx har kirurgiske behandlinger generelt en højere anerkendelsesprocent end medicinske behandlinger. * Institutioner med færre end 5 anerkendte sager tæller med i totalen, men fremgår ikke direkte af tabellen PATIENTERSTATNINGEN

12 Antallet anerkendte anmeldelser er faldet med 21 procent om året i gennemsnit i perioden fra 2011 til Anerkendelsesprocenten er i samme periode faldet med i gennemsnit 11 procent om året i perioden PATIENTERSTATNINGEN

13 TYPER AF AFGØRELSER TABEL 5: SOMATISKE AFGØRELSER Anerkendelser somatik Ikke optimal diagnose/behandling Pct. 20,6 20,7 18,1 17,4 16,9 Sjælden og alvorlig skade Pct. 9,8 10,0 9,3 8,9 8,1 Donorer og forsøgspersoner Pct. 2,5 2,3 1,7 2,5 2,5 Svigt i udstyr/apparatur Pct. 0,5 1,6 1,8 0,7 0,7 Ulykkestilfælde Pct. 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 Skaden kunne være undgået ved anden metode Pct. 0,2 0,1 0,2 0,1 Anerkendelser somatik i alt Pct. 33,8 34,7 31,4 29,8 28,3 Afvisninger somatik Erstatningsbetingelser ikke opfyldt Pct. 53,6 51,9 55,1 57,3 60,4 Erstatning under minimumsgrænsen på kr Pct. 7,9 8,7 8,4 7,6 6,7 Forældelse Pct. 3,6 3,6 4,4 4,5 3,9 Andre typer af afvisninger Pct. 1,2 1,1 0,7 0,7 0,7 Afvisninger somatik i alt Pct. 66,2 65,3 68,6 70,2 71,7 Afgørelser somatik i alt Der er samlet set ikke sket ændringer af betydning for det somatiske område i perioden PATIENTERSTATNINGEN

14 TABEL 6: PSYKIATRISKE AFGØRELSER OG AFGØRELSER I ALT Anerkendelser psykiatri Ikke optimal diagnose eller behandling Pct. 10,7 11,4 6,4 6,1 4,3 Anerkendelser psykiatri i alt Pct. 10,7 11,4 6,4 6,1 4,3 Afvisninger psykiatri Erstatningsbetingelser ikke opfyldt Pct. 78,6 62,9 63,8 68,2 80,4 Erstatninger under minimumsgrænsen på kr Pct. 3,6 5,7 8,5 4,5 4,3 Forældelse Pct. 7,1 11,4 14,9 18,2 6,5 Andre typer af afvisninger Pct. 0,0 8,6 6,4 3,0 4,3 Afvisninger psykiatri i alt Pct. 89,3 88,6 93,6 93,9 95,7 Afgørelser psykiatri i alt Psykiatri og somatik i alt Antallet af afgørelser på det psykiatriske område er i perioden i gennemsnit steget med 17 procent per år PATIENTERSTATNINGEN

15 FORDELING EFTER DÆKNINGSOMRÅDER TABEL 7: ERSTATNINGER TILDELT PER ÅR (MIO. KR.) Somatik Mio.kr. Offentlige hospitaler 188,34 133,38 150,94 150,40 160,23 Private hospitaler 37,52 43,10 36,35 22,69 16,54 Praktiserende læger 6,68 15,15 9,53 13,71 8,38 Praktiserende speciallæger 7,37 17,83 15,95 19,27 10,76 Andre privatpraktiserende 0,07 0,52 1,24 3,86 0,40 Vagtlæger 2,00 1,96 0,43 2,53 0,70 Akuttelefonen 0,63 Ambulancetjenesten 0,11 1,48 Uoplyst* 1,57 4,64 1,10 0,09 0,32 Somatik i alt 243,68 216,58 215,55 214,05 197,96 Psykiatri Offentlige hospitaler 0,14 1,45 0,90 1,82 3,08 Praktiserende speciallæger 0,10 0,11 Psykiatri i alt 0,24 1,45 0,90 1,93 3,08 Erstatninger i alt 243,91 218,03 216,44 215,98 201,04 *Uoplyst omfatter fx sager, der vedrører manglende indkaldelse til screening (i disse sager betragtes regionen som skadevolder og ikke et konkret hospital) På det somatiske område er der sket et fald i tildelte erstatninger på i gennemsnit 4 procent om året. I forhold til psykiatrien er der sket en stigning på i gennemsnit 55 procent per år i perioden PATIENTERSTATNINGEN

16 FORDELING EFTER ERSTATNINGSPOSTER TABEL 8: ERSTATNINGERNES FORDELING (1.000 KR.) Somatik 1000 kr. Erhvervsevnetab Varigt mén Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Forsørgertab ægtefælle Forsørgertab børn Forsørgertab andre 12 Overgangsbeløb* Begravelsesomkostninger Udgifter og andet tab Gl. erstatningslov Somatik i alt Psykiatri Erhvervsevnetab Varigt mén Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Forsørgertab ægtefælle Forsørgertab børn Forsørgertab andre 45 Overgangsbeløb Begravelsesomkostninger 16 Udgifter og andet tab Gl. erstatningslov Psykiatri i alt I alt *Overgangsbeløb dækker udgifter, der er forbundet med dødsfald PATIENTERSTATNINGEN

17 Udvikling i forhold til erstatningsudbetalinger for somatikken og psykiatrien er kommenteret under tabel 5. og 6. TABEL 9: DEN GENNEMSNITLIGE OG TYPISKE ERSTATNING Gennemsnitlig tilkendt erstatning kr kr kr kr kr. Typisk tilkendt erstatning (medianen)* kr kr kr kr kr. Tabellen viser den gennemsnitlige og den typiske erstatning beregnet for anmeldelser afsluttet det pågældende år. *50 procent af alle patienter får en erstatning, der er lig med eller mindre end den typiske erstatning. Der er ikke sket ændringer af betydning i hverken den gennemsnitlige eller typiske erstatning i perioden PATIENTERSTATNINGEN

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5.

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5. INDHOLD Direktørens beretning 2 Fald i anerkendte behandlingsskader 3 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader på landsplan 5 Anmeldte sager 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 7 Afgjorte

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Behandlingsskader 6

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Behandlingsskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader 6 Anmeldte sager 8 Anerkendelser 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4 Om lægemiddelskader 6 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 2: Afgørelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 3: Afgørelser

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER

ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER 2013 INDHOLD Direktørens beretning 3 Formandens beretning 5 ANMELDELSER, AFGØRELSER OG ERSTATNINGER Om behandlingsskader 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområdet

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2 LÆGEMIDDELSKADER INDHOLD Kort om 1. halvår 2 Anmeldte sager 3 Anerkendelser 4 Typer af afgørelser 7 Erstatninger fordelt på lægemidler 8 Fordeling efter erstatningsposter 9 Gennemsnitlig og typisk erstatning

Læs mere

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2 LÆGEMIDDELSKADER INDHOLD Kort om 1. halvår 2 Anmeldte sager 3 Anerkendelser 4 Typer af afgørelser 7 Erstatninger fordelt på lægemidler 8 Fordeling efter erstatningsposter 9 Gennemsnitlig og typisk erstatning

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader. der

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader. der Udviklingen i anmeldel, afgørel og erstat vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader der 2010 2012 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 1. Behandlingsskader... 5 1.1.

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010 Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010 16/03-2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på regioner mv. (hele landet)...3 Anmeldelser vedr.

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Lægemiddelskader 6

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Lægemiddelskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4 Lægemiddelskader 6 Anmeldte sager 7 Anerkendelser 9 Typer af afgørelser 11 Erstatninger fordelt på lægemidler 12 Fordeling efter erstatningposter 13

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2. Om rapporten 3 Uddrag 3. Anmeldelser - hele landet og regionalt 5

Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2. Om rapporten 3 Uddrag 3. Anmeldelser - hele landet og regionalt 5 INDHOLD Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2 Om rapporten 3 Uddrag 3 Anmeldelser - hele landet og regionalt 5 Køns- og aldersfordeling i de anmeldte sager 6 Fordelingen af anmeldelser på behandlingssteder

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2008-2010 12.0.06.201.2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var patienterne kun berettiget

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

ÅRET I TAL: LÆGEMIDDELSKADER

ÅRET I TAL: LÆGEMIDDELSKADER ÅRET I TAL: LÆGEMIDDELSKADER 2013 INDHOLD Direktørens beretning 3 Formandens beretning 5 ANMELDELSER, AFGØRELSER OG ERSTATNINGER Om lægemiddelskaderne 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING ANMELD SKADEN ELEKTRONISK. FØLG DEN FREM TIL VI AFGØR, OM DU HAR KRAV PÅ ERSTATNING. 2 ERSTATNING FOR

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Indhold Anmeldelser fra almen praksis

Indhold Anmeldelser fra almen praksis Indhold Anmeldelser fra almen praksis 2007-2010 Indhold Sammenfatning... 3 Om erstatningsordningen... 4 Om datagrundlaget... 4 Skadetyper... 5 Lægeforbruget i Danmark... 6 Behandlingsskader i almen praksis...

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion MARTIN ERICHSEN Patienterstatningen Introduktion PATIENTERSTATNINGEN Behandler sager om patientskader, herunder lægemiddelskader, opstået i det offentlige eller private sundhedssystem Lovgrundlag: > Lov

Læs mere

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionshuset Viborg Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilbud om gennemgang af

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk Årsberetning 0 www.patientforsikringen.dk Indhold Patientforsikringens organisation.... 4 Styrket rettighedsbevidsthed flere anmeldelser af bestyrelsesformand Poul-Erik Svendsen.... 6 Direktørens beretning....

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 Forår 2016 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse Regionshuset Viborg Brev til borgere der har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 2. henvendelse Tilbud om gennemgang

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Formandens beretning 2 Direktørens beretning 4. Administrative oplysninger & statistik 7

Formandens beretning 2 Direktørens beretning 4. Administrative oplysninger & statistik 7 ÅRSBERETNING 2012 INDHOLD ÅRET DER GIK Formandens beretning 2 Direktørens beretning 4 LEDELSESBERETNING Administrative oplysninger & statistik 7 Organisation 8 Nye anmeldelser 8 Sagsbehandlingen 10 Erstatninger

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Op og ned i den private sundhedsbranche MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Mine punkter til i dag Sætte scenen for den private branche Hvem er vi? Lidt baggrundstal

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 14. november 2017 PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter Hovedbudskaber Der er ca. 16.000 gruppe 2-sikrede patienter i Danmark. Det er 75. pct. færre

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere