G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014"

Transkript

1 OM- OG TILBYGNING April 2014

2 OM- OG TILBYGNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Baggrund Udbudsforløbet Bedømmelsesarbejdet Bedømmelsesudvalget Bedømmelsesudvalgets arbejde Tildelingskriterier Tildelingskriterium Bedømmelse af tilbud fra Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S nr nr nr nr Bedømmelse af tilbud fra C.C. Contractor A/S nr nr nr nr Bedømmelse af tilbud fra Hansen & Larsen A/S nr nr nr nr Det samlede resultat... 19

3 OM- OG TILBYGNING 2 1. Indledning 1.1 Baggrund Ringkøbing-Skjern Kommune har sat fokus på en vækststrategi med stor fokus på at gøre kommunen mere tilgængelig og attraktiv for virksomheder og arbejdskraft. Som en del af vækstdagsordenen er der planer om at udvide Skjern Bank Arena med henblik på at skabe bedre rammer for Skjern Kulturcenter med elitehåndbolden som anker aktivitet. Med disse planer er ambitionen, at løfte stedet op blandt de bedste multicentret i Danmark et sted hvor man kan opleve eliteidræt, breddeidræt, musik og kulturevents af høj klasse og hvor der er liv året rundt, døgnet rundt for alle uanset alder og køn. Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vision at kunne skabe en arena med optimale betingelser for idrætten og at arenaen efter ombygningen er fremtidssikret i forhold til multianvendelighed. Arenaens primære formål er elitehåndbold samt idræt for børn og unge, men arenaen skal også kunne anvendes til store kulturelle arrangementer, som ikke kan rummes i kommunens øvrige faciliteter. Arenaen skal indrettes så den kan anvendes til internationale sportsarrangementer i håndbold bl.a. med gode TV faciliteter til tv-transmission. Der skal bl.a. etableres storskærme i arenaen til fremvisning af slowmotion/gentagelser og scoringstavler. Tilskuerkapaciteten i arenaen skal i forbindelse med sportsarrangementer være minimum 3100 tilskuere. Ved kulturelle arrangementer skal der ved sceneopstilling ligeledes kunne etableres min siddepladser, bl.a. ved hjælp af gulvarealet. Udover indretningen af selve arenarummet, skal der etableres tidssvarende sportsrelaterede faciliteter og andre servicefaciliteter. Målsætningen med om- og udbygningen af Skjern Bank Arena er at sikre: en arena med optimale betingelser for breddeidrætten en arena, der skal kunne anvendes til elitehåndbold en arena, der skal kunne omdannes til store kulturelle arrangementer, som ikke kan rummes i kommunens øvrige faciliteter. der skal skabes gode forhold til transmittering af idrætsbegivenheder og kulturelle arrangementer, herunder optimale forhold for sendevogne mm. fra TV -stationerne. Publikum skal efter ombygningen kunne tilbydes den bedste mulighed for en god oplevelse. Det vil sige at der skal skabes gode pladser, godt udsyn, gode sæder, god lyd og gode omgivelser at arenaen i alle henseender lever op til gældende byggelovgivning, herunder energirammeberegninger og tilgængelighedskravene. 1.2 Udbudsforløbet Udbuddet er gennemført som begrænset udbud i totalentreprises efter EU s udbudsdirektiv nr. 2004/18/EF i henhold til bekendtgørelse 2013/S af Ved den gennemførte prækvalifikation i henhold til de annoncerede kriterier blev følgende totalentreprise hold prækvalificeret til tilbudsgivningen i henhold til meddelelse til alle ansøgere pr Jakobsen & Blindkilde A/S, Aulum KPF Arkitekter A/S, Viborg DRIAS Rådgivende Ingeniør A/S Esbensen Rådgivende ingeniør A/S Jens Jensen A/S, Holstebro

4 OM- OG TILBYGNING 3 GPP Arkitekter, Århus RAMBØLL, Herning Green Sustainable Landscape, Århus STB BYG A/S, Vejle LUMO Arkitekter, Århus Regnbuen Arkitekter, Århus Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S C.C. Contractor A/S, Herning CUBO Arkitekter, Århus Midtconsult, Herning Hansen & Larsen A/S, Skjern Friis & Moltke, Århus Niras, Århus Alle fem prækvalificerede firmaer afleverede rettidigt tilbud ved fristens udløb den 3. marts 2014 kl Efter modtagelse af tilbud fra de prækvalificerede virksomheder er det konstateret, at samtlige prækvalificerede tilbudsgivere har afgivet u konditionsmæssige tilbud. Ringkøbing-Skjern Kommune har således været forpligtet til at afvise samtlige tilbud og har på den baggrund valgt at overgå til et udbud med forhandling, jf. udbudsdirektivet artikel 30, stk. 1, litra a. Samtlige 5 tilbudsgivere er efterfølgende inviteret til forhandlingsmøde, der er afholdt tirsdag den 25. marts. Forud for forhandlingsmødet er der udsendt orientering til de bydende om forhandlingsforløbet. Det er præciseret, at forhandlingen har til formål, at af løfte de forhold i tilbuddene, der er u konditionsmæssige. Der er fastsat en ny frist for aflevering af tilbud til den 10. april 2015 kl Inden tilbudsfristens udløb meddelte STB BYG A /S, Vejle og Jakobsen & Blindkilde A/S, Aulum, at de ikke ønskede at afgive nyt tilbud, idet de ikke anså det muligt for at indfri de opstillede mindste krav indenfor den økonomiske ramme. Ved udløbet af tilbudsfristen den 10. april er der således indkommet revideret tilbud fra de øvrige 3 tilbudsgivere. Disse 3 tilbud er indgået i den videre bedømmelse.

5 OM- OG TILBYGNING 4 2. Bedømmelsesarbejdet 2.1 Bedømmelsesudvalget Dommerkomiteen består af følgende: > Borgmester Iver Enevoldsen > Formand for Skjern Håndbold Carsten Thygesen > Formand for Skjern Kulturcenter Elmo Flaskager > Bestyrelsesmedlem Jørgen Thomsen Sekretær for dommerkomiteen er bygherrerådgiver Kim Mortensen., Årstiderne Arkitekter. Der er nedsat et rådgivningspanel for dommerkomiteen omkring arkitektur og teknik bestående af: > Projektleder Peter Ern Andersen, arkitekt MAA, Ringkøbing-Skjern Kommune > Peter Refgaard Iversen, arkitekt MAA, Årstiderne Arkitekter > Kim Mortensen, Civilingeniør, Årstiderne Arkitekter. Her ud over har dommerkomiteen besluttet at tilknytte følgende rådgivere: > Direktør K.E. Kristensen, Skjern Kulturcenter > Teknisk Chef Kenneth Mølgaard, Skjern Kulturcenter > Direktør Henning Kjærgaard, Skjern Håndbold > Salgsdirektør Poul Frandsen, Skjern Håndbold Bedømmelsesudvalget har i forbindelse med bedømmelsen i øvrigt være bistået af Advokat Tina Braad og Anne Bergholt Sommer fra Advokatfirmaet Bech-Bruun samt af Ingeniør Kristian Stilling og Allan Larsen fra Viborg Ingeniørerne. 2.2 Bedømmelsesudvalgets arbejde Forud for bedømmelsesmøderne er tilbuddene blevet nøje gennemgået og analyseret af bedømmelsesudvalgets medlemmer og rådgiverne. Bedømmelsesmøderne har haft følgende forløb og hovedoverskrifter: Bedømmelsesmøde nr. 1 Formøde og præsentation af 2 forslag Tirsdag den 11. marts 2014, kl Program > Indledende præsentation af deltagere samt bedømmelsesproces > Overordnet og forståelsesmæssig gennemgang af de 5 forslag > Forslagsstillernes præsentation af deres respektive forslag Bedømmelsesmøde nr. 2 Præsentation af 3 forslag og efterfølgende evaluering Torsdag den 13. marts 2014, kl Program > Præsentation af forslag > Evaluering og indledende drøftelse Bedømmelsesmøde nr. 3 Bedømmelse og pointtildeling Fredag den 21. marts 2014, kl

6 OM- OG TILBYGNING 5 Program > Præsentation ved bygherrerådgiver af tilbud mht. - Kriterium 1: - Kriterium 2: - Kriterium 3: - Kriterium 4: > Bedømmelse og karaktergivning > Afrunding og afslutning af bedømmelsesproces > Gennemgang af disposition og indhold af dommerbetænkning Bedømmelsesmøde nr. 4 Endelig godkendelse af dommerbetænkning Fredag den 25. april > Gennemgang af de reviderede tilbud og præcisering af på hvilke punkter der er sket revision i forhold til det tidligere tilbud med tilhørende forslag. > Endelig godkendelse og udpegning af vinderprojekt samt underskrift af dommerbetænkning

7 OM- OG TILBYGNING 6 3. Tildelingskriterier I det følgende beskrives tildelingskriterierne i henhold til byggeprogrammets afsnit 2.2 Betingelser og øvrige bestemmelser, som danner grundlag for den gennemførte bedømmelse af tilbuddene og tildeling af opgaven. Desuden er der, hvor det er relevant, suppleret med den anvendte pointgivningsmodel/metodik. Generelt er der ved tildeling af point anvendt følgende skala: Point Vejledning 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder 9 tildelingskriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser 8 7 Give for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af 4 underkriteriet 3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af 2 underkriteriet 1 0 Gives for et tilbud som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet) 3.1 Tildelingskriterium De indkomne tilbud vil blive evalueret med henblik på at vælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af projektet, anses for det mest økonomisk fordelagtige for bygherren. Ved evaluering af tilbuddene vil følgende kriterier blive lagt til grund for vurderingen (oplistet i vilkårlig rækkefølge): Underkriterier og bedømmelse 1: Arkitektur og funktionalitet Vurderingen af kriteriet er foretaget som en samlet helhedsbedømmelse af følgende hovedparametre: Ad arkitekttur: En arkitektur, der er tilpasset de eksisterende forhold, således at SKC efter om- og tilbygning fremstår som en harmonisk og velproportioneret helhed. > Hovedgreb og proportionering > Materialevalg og løsninger Ad funktionalitet: En overbevisende planløsning, der tilgodese logistikken for publikum, udøvere, andre interessenter og driftspersonale. I vurderingen indgår følgende: > Det er nemt at komme til og fra Skjern Bank Arena der foretrækkes en løsning, hvor publikum ankommer til og forlader Skjern Bank Arena via Foyer > Fleksibilitet i Arena forslaget demonstrerer anvendelse til sport, koncerter og årsmøder > Toiletter og udsalgssteder er lokaliseret og indrettet, således at kø og flaskehalse undgås > God indretning af foyer og Fan-område. Attraktivt og indbyder til ophold. > God indretning af Lounge med direkte adgang til tribuner. Gode møbleringsmuligheder, mulighed for opdeling efter antallet af gæster. > Løsning, der tilgodeser at publikum til ligahåndbold ikke har adgang til arenaens gulv og samtidig giver mulighed for adgang til tribunen ved andre arrangementer. > Der er nem adgang for indløb, dvs. omklædning ligger hensigtsmæssigt i tilknytning til eksisterende omklædning > Der er god adgang med udstyr udefra til arenaen i forbindelse med f.eks. koncerter > Hjemmebane og udebane publikum kan sektioneres og holdes adskilt > Det er nemt at holde forskellige arrangementer og gæster adskilte (ved samtidige arrangementer i Skjern Bank Arena, Grene salen og Musikskolen.)

8 OM- OG TILBYGNING 7 Gode tilskuer forhold: > Opfyldelse af det tilskuermæssige antal ved såvel sportsarrangementer som kulturelle arrangementer > Gode siddepladser med gode sigtelinjer > Kvalitet af siddepladser Pointgivning for arkitektur og funktionalitet er foretaget som summen af: 0,25 * pointtal for arkitektur + 0,5 * pointtal for funktionalitet + 0,25 * pointtal for tilskuerforhold 2: Kvalitet Vurderingen er foretaget som en samlet helhedsbedømmelse af følgende hovedparametre: Byggeprogram > Graden af opfyldelse af byggeprogrammets ønsker. > Materialekvalitet: > Materialer og overflader valgt ud fra at minimere udgifter til drift og vedligehold > Lysanlæg, der sikre, en lyskvalitet der opfylder kravene til TV transmission og som samtidig er fleksibel og kan tilpasses andre aktiviteter i Arenaen og som samtidig er optimal for disse andre aktiviteter > Et gulv, der opfylder kravene til et nutidigt sportsgulv og som samtidig kan anvendes til andre aktiviteter (kun, hvis det eksisterende gulv ikke genanvendes) > Et ventilationsanlæg, der sikre et rimeligt indeklima i forbindelse med arrangementer og som ikke giver gener i forbindelse med sportsudøvelse eksempelvis badminton > Et valg af sanitet og armaturer, der er velegnet for intensiv anvendelse og dermed minimering af udgifter til drift og vedligeholdelse og som samtidig er rengøringsvenlige. > Tekniske installationer i Foyer, lounge, administration mm. Pointgivning for kvalitet er foretaget som summen af: 0,6 * pointtal for byggeprogram + 0,4 * pointtal for materialekvalitet 3: Organisation og proces Vurderingen er foretaget som en samlet helhedsbedømmelse af følgende hovedparametre: Organisation: > CV på projektleder > CV på byggeleder Beskrivelse af proces og herunder i særlig grad den fortsatte drift af Skjern Kulturcenter Bedømmelsen af CV er er foretaget ved en vurdering og pointgivning på de respektive i udbudsmaterialet ønskede Cv er. Disse er derefter vægtet til en samlet karakter for de tilbudte medarbejdere, idet disse er tildelt samme vægt. Pointgivning for den samlede procesbeskrivelse er foretaget ved en vurdering af den afleverede procesbeskrivelse og den tilhørende tidsplan. Pointgivning for organisation og proces er foretaget som summen af: 0,6 * pointtal for procesbeskrivelser + 0,4 * pointtal for CV er 4: Økonomi Underkriteriet økonomi vurderes jf. udbudsmaterialet som tilbuddet kapitaliseret for evt. forbehold samt betalingsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune har for projektet fastsat en targetpris på 34,5 mio. kr., der samtidig udgør den økonomiske ramme for udbuddet. Tilbuddet må ikke overstige denne økonomiske ramme. Såfremt tilbuddet overstiger den økonomiske ramme på 34,5 mio. kr., vil tilbuddet blive betragtet som u konditionsmæssigt og vil blive afvist. Som følge heraf er der ved pointgivning på underkriteriet økonomi anvendt en retlinet skala ud fra følgende yderpunkter:

9 OM- OG TILBYGNING 8 > Den maksimale acceptable tilbudspris, svarer til en score på 0 point, er fastlagt til 34,5 mio. kr. ekskl. moms. Den tilbudssum, der indgår i vurderingen af det enkelte tilbud er den samlede tilbudssum fratrukket stipulerede ydelser jf. tilbudslistens pkt. 6, tillagt eventuelle kapitaliserede forbehold og fratrukket differencen mellem 34, 5 mio. kr. og nutidsværdien af betalingsplanen ved forrentning af pengebindingen på 2 % > Den bedst tænkelige pris, svarende til en score på 10 point er kommunens anlægsbudget for entreprisen på 34,5 mio.kr fratrukket en forventet fluktuation i tilbudssummerne på 15 %. Beregnet til 29,3 mio. kr.

10 OM- OG TILBYGNING 9 4. Bedømmelse af tilbud fra Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 4.1 nr. 1 I forslaget er opvisningsbanen anbragt øst vest, mens den nye ende tribune er anbragt mod vest. Den nye ende tribune kan med valgte placering være permanent, idet der kan etableres træningsbaner uden for denne. Tribunen er tilbudt som en mobil tribune, der kan nedtages og fjernes eller flyttes, hvorved der skabes plads til scenen i den vestlige ende. Tribunen kan flyttes til en placering i den østlige ende, hvilket giver en god fleksibilitet. I forslaget er der 2700 siddepladser og 400 ståpladser. Siddepladserne er anbragt dels på de eksisterende mobile tribuner og nye faste tribuner over disse samt på den nye mobile tribune mod vest. I arenaen vestlige hjørner er der udført buedes faste tribuner. Mod øst er der anbragt en siddetribune og på balkonen over en stå tribune. Ved dette hoved greb er det blevet muligt at skabe tilskuer pladser hele vejen rundt, hvilket vurderes at skabe muligheden for at der kan opstå en heksekedel stemning under kampe. Det skal dog anføres, at ståpladserne på balkonen bagved målet ikke har særligt gode sigtelinjer og at det ikke vil være muligt at se mållinjen fra alle pladser, hvorfor en om disponering bør finde sted. Forslaget forlænger den eksisterende foyer og føre denne videre ned langs arenaen nordside. Det øvre niveau tilgås via en ny balkon, der bygges ud i den eksisterende foyer. Foyeren på nordsiden af arenaen kan sektioneres fra den øvrige del, hvilket muliggør at foyeren kan opdeles i mindre enheder ved eksempelvis kampe eller kulturarrangement med et mindre tilskuer antal. Med den valgte placering og udformning af foyeren opnås en fin sammenbinding med det eksisterende Skjern Kulturcenter og der opnås gode muligheder for synergi med de eksisterende funktioner. Adgang til det øvre niveau sker fra to store trapper beliggende i hver sin del af foyeren. Elevator er placeret hensigtsmæssigt umiddelbart inden for hovedindgangen og kan anvendes til gæster til såvel lounge som tribuner. Elevatorens placering er endvidere hensigtsmæssig for SKC s køkken, idet denne er placeret så tæt på dette som muligt under hensyntagen til de forskelligt rettede formål den har. Forslaget hovedgreb danner en foyer med en varierende rummelighed, således at denne er rar at være i ved såvel store arrangementer som ved mindre. Forslaget aktivere endvidere den eksisterende foyer. I forslaget er der etableret nye toiletter to steder i foyer og der er disponeret plads til yderligere to toiletgrupper i selve arenaen. Aptering af sidstnævnte toiletter er ikke indeholdt i tilbuddet. Ved at fordele toiletterne tages trykket af. Fordelingen af de nye toiletter og de eksisterende toiletter bevirker at der er god toiletfordeling og at der altid er et toilet nær ved. Ved udvidelse af Foyeren bygges der forbi eksisterende kontorer og læreværelse i musikskolen. Dette foreslås løst ved en op disponering af musikskolens faciliteter. Ved de foreslåede disponering

11 OM- OG TILBYGNING 10 skabes der en selvstændig adgang til Musikskolen direkte fra det fri. Denne nye indgang kan også betjene eksempelvis Grene Salen og den blå stue. Ved etablering af denne nye indgang bliver det muligt at sektionere gæster til forskellige samtidige arrangementer. Administration er anbragt i stueplan i det nordvestlige hjørne. Der er direkte adgang til administrationsafsnittet og dette vil kunne anvendes uden at Arenaens faciliteter skal være åbne. Langs arenaens vestlige facade er der anbragt omklædningsrum, depoter ect. Dette bevirker at arenaen får en naturlig opdeling i en udøver del og en tilskuer del, hvilket er overbevisende løst. På det øvre plan er anbragt en veldisponeret lounge. Loungen har mulighed for egen indgang via trappe direkte fra det fri. Køkken og opvaskerum mm er lidt uhensigtsmæssigt placeret fjernest mod vest og vil med fordel kunne placeres i den østlige ende. Adgangen til lounge kan ske via gangen bagved siddepladserne, således at denne fordeler gæster dels til tribunerne og dels til loungen. Dette greb bevirker, at loungen enkelt kan opdeles i de ønskede rummeligheder. Den bredde gang, der principielt er ført hele vejen rundt om arenaen på det øvre niveau muliggør en god fordeling af tilskuer fra foyer. Tilskuerne kan således ledes den mest optimale vej til deres pladser, hvorfra de fordeler sig ned til tribunen. På første sal er der anbragt toiletter i hvert hjørne mod vest ligesom der her er placeret et serveringssted. Det er uhensigtsmæssigt at loungen ikke har egne toiletter og at man skal ned i foyeren eller ud i arenaen for at finde toiletter, særligt henset til at aptering af de nærmest beliggende toiletter ikke er indeholdt i tilbuddet. Det forhold, at lounge en ikke har egne toiletter kræver øget personale af hensyn til billettering og kontrol. Fra loungen er der et flot udkig i arenaen og man har ikke vanskeligt ved at forestille sig den aktivitet der kan opleves herfra ved en kamp eller et kulturelt arrangement. Der er endvidere direkte adgang fra lounge til tribuneafsnittet lige udenfor. Forslaget bestræber sig på at løse alle de elementer, der er ønsket i byggeprogrammet. Dette har dog den effekt, at forslaget bliver en anelse rodet ren planmæssig og med en ikke så klar wayfinding. Arkitekterne vil for meget og kunne med fordel have truffet flere og mere klare valg. Facaderne opbygges med en base i gyldne teglsten med et overliggende mørkt parti udført i materialer med tydelig reference til det eksisterende kulturcenter og i tråd med bestyrelsens præferencer. Adgangen til arenaen sker via en stor og markant hovedindgang. Denne markante hoved indgang vil være synlig fra Ringvejen og tydeligt anvise ankomsten til Skjern Bank Arena. Når man træder ind i foyeren træder man ind i et flot dobbelthøjt rum, hvorfra man enten kan fordele sig ned i den eksisterende foyer eller ind i den nye. I forslaget er der endvidere anvist en disponering af de udvendige arealer, hvor der kan anbringes de ønskede parkeringspladser til TV faciliteter og gæster. Via forpladsen skabes der en fin forbindelse til en fremtidig sti ned til det nuværende parkeringsareal og en fremtidig udvidelse af dette langs Ranunkelvej. Forslaget synes at rumme en god bygbarhed i forhold til en fortsat anvendelse af Skjern Bank Arena i byggeperioden, idet alle installations tunge dele ligger i det nye byggeri. Arkitektur 8 Funktionalitet 9 Tilskuerforhold 8 Arkitektur og funktionalitet 8,5 4.2 nr. 2 Der foreligger en overordnet teknisk beskrivelse af hvor der er afvigelser fra byggeprogrammet. Det er anført at el arbejder udføres i henhold til byggeprogrammet. Belysning og lysstyring i henhold til byggeprogrammet. Lysanlæg og lyskvalitet i arena modsvarer byggeprogrammet, dog genanvendes udvendig belysning i størst muligt omfang

12 OM- OG TILBYGNING 11 Der regnes med supplering af eksisterende ventilation, således at den samlede luftmængde forøges proportionalt med antallet af ekstra pladser. I praksis en forøgelse fra m 3 /h til m 3 /h. Systemet suppleres med mulighed for naturlig ventilation via brandåbninger i taget. Der er ikke redegjort detaljeret for forventet termisk og atmosfærisk indeklima i arenaen. VVS og sanitet i henhold til byggeprogrammet, dog er de toiletgrupper i arenaen ikke apteret. Der er udført asfaltbelægning af vej, således at kun parkering henligger i stabilgrus. Langs bygning og på forpladsen er der udført flisebelægning. Der er ikke medregnet mørklægning af vinduer i lounge. Gulve udføres i epoxy, vinyl eller linoleum. Det har ikke været muligt for forslagsstilleren at indeholde alle byggeprogrammets ønsker. Der er således samlet præciseret tilkøb. En stor del af disse tilkøb er tilkøb, der ikke er nødvendige for arenaens anvendelse og som kan udgå uden at det ændre væsentligt ved arenaens funktion. Eksempelvis kan den tilbudte De To tribune anvendes i stedet for en teleskoptribune uden at det på virker funktionen. Der foreligger vurdering af de akustiske forhold. Der foreslås en efterklangstid, der er længere end beskrevet i udbudsmaterialet. Efterklangstiden foreslås til ca. 2,1 sek. Det er oplyst at materialer og overflader generelt opfylder byggeprogrammets ønsker. Det eksisterende sportsgulv bibeholdes og forlænges. Eksisterende gulv afslibes og der udføres ny opstribning. Byggeprogram 8 Materialekvalitet 7 Kvalitet 7,6 4.3 nr. 3 Tilbuddet er vedlagt Cv for projektchef samt Cv for byggeleder. De tilbudte medarbejdere er erfarende medarbejder med en stor byggeerfaring. De tilbudte medarbejdere har ikke referencer fra tilsvarende større idræts- og arena byggerier. Tilbuddet er vedlagt overordnet tidsplan. Der er vedlagt en kort og præcis procesbeskrivelse, der redegør for, hvorledes der tages hensyn til fortsat drift af den eksisterende arena. Organisation 6 Proces 4 Organisation og proces 4,8 4.4 nr. 4 Der er afgivet et tilbud svarende til den maksimale ramme på 34,5 mio. kr. Der er ikke forbehold, der er kapitaliseret Der er beregnet en nutidsværdi af betalingsplanen på ,- kr. ekskl. moms.

13 OM- OG TILBYGNING 12 Tilbud kr. - Stipulerede ydelser kr. + Kapitalisering af forbehold 0 kr. - Kapitalisering af betalingsplan kr. Korrigeret tilbudssum kr. Økonomi 1,13

14 OM- OG TILBYGNING Bedømmelse af tilbud fra C.C. Contractor A/S 5.1 nr. 1 Forslaget adskiller sig ved at være det eneste forslag, hvor opvisningsbanen er orienteret nord-syd. Træningsbanerne er ligeledes orienteret nord-syd. Foyeren ligger mod nord. Mod øst er der under tribunernes øvre del anbragt depoter og garderobe og mod vest er der anbragt omklædningsrum og spiller/kunstnerlounge. Fra foyeren bevæger man sig enten op af de store trapper i foyeren til det øvre plan eller man bevæger sig ned af en gang langs henholdsvis den vestlige og den østlige facade, hvorfra der via trapper er adgang til tribuneafsnittet. Disse gange virker smalle og lange i forhold den mængde af publikummer, der skal anvende dem. I foyerens vestlige, henholdsvis østlige hjørne er der anbragt toiletter. Placeringen af disse toiletter gør også at afstanden fra de sydligste pladser bliver lang. Med det valgte hovedgreb opnås en klar og veldefineret struktur i byggeriet og det tilhørende flow. Fra de store trapper kan man bevæge sig enten ind i loungen eller ned på de to sider af banen til sin plads på den øvre eller nedre tribune. Loungen er anbragt bagved opvisningsbanens mål og via oplukkelige glaspartier kan der skabes en god forbindelse mellem arenaen og loungen. Udfordringen med de oplukkelige glaspartier kan være de lydmæssige forhold, når loungens underopdeles og skal anvendes til mødelokaler. Her vil samtidig anvendelse af arenaen være begrænset. Der er ingen toiletter til lounge udover et enkelt handicaptoilet. Det er med den valgte udformning af lounge vanskeligt at etablere en opdeling af denne i de ønskede rummeligheder. Forslaget får en fin sammenkobling med det eksisterende SKC og der er gode muligheder for en sektionering af aktiviteter i Grene salen, Musikskolen og Arenaen. Koblingen synes endda at kunne forstærkes ved om disponering af garderobe, fanområde og depoter, således at fanområde og garderobe kommer nærmere den eksisterende foyer. I omklædningsafsnittet mod vest er alle rum placeret bagved gangen, hvilket ikke muliggør dagslys til disse funktioner, hvilket særligt for klublokalet betragtes som uhensigtsmæssigt. Til omklædningsfaciliteterne hører en inde liggende spillergang, hvortil der kun er adgang via publikumsområdet. Dette giver ikke en optimal sektionering mellem udøvere og publikum. I forslaget er ståpladser i det alt væsentlige anbragt bagved målet mod syd over på boldrum og depoter, hvilket bevirker at sigtelinjerne for disse pladser ikke bliver gode og at det ikke vil være muligt at se mållinjen fra alle pladser. Administrationen er anbragt på det øvre plan mod øst og mod vest er der placeret køkken med tilhørende funktioner. Elevatoren er placeret mod øst længst væk fra det eksisterende køkken. Via elevatoren er der adgang til lounge og tribune, mens adgangen til administrationen skal ske gennem

15 OM- OG TILBYGNING 14 lounge, hvilket er klart uhensigtsmæssigt. Adgang til administration skal ske via trappe hvortil der kun er forbindelse via foyer. Dette betyder at foyer skal være i drift, i administrationens åbningstid. Forslaget har som det eneste forslag kun tilskuerpladser på banens langsider. Dette giver gode sigtelinjer til håndbold, men betyder også at pladserne til kulturelle arrangementer ikke er lige for, ligesom man ikke opnår arenastemning med tilskuere på alle sider. I forslaget anbringes scenen mod syd. Der i projektet foreslået en port mod syd. Adgang til denne port for lastbiler er ikke oplagt og forslaget har anvist to muligheder. Enten p-arealet vest for arenaen via løbebanen eller fra syd via en adgangsvej mellem det eksisterende Skjern Kulturcenter og fodboldstadion. Ingen af de to anviste forslag findes oplagte. I forbindelse med forhandlingen er der foreslået etableret en port i vest facaden nærmest de eksisterende omklædningsrum. Det vil her været muligt, at etablere en port, men adgangen videre ind i hallen er begrænset og løsningen virker ikke overbevisende. Forslaget har et meget minimalistisk facadeudtryk og domineres af den gyldne facade, der som to fartstriber indrammer det langstrakte vinduesbånd. Det vurderes at facaden med en høj grad af materialitet kan være et rigtigt fint hovedgreb, men at den arkitektoniske intension ikke kan indfries med en beklædning i fibercementbaserede plader. Under det gyldne facadebånd findes en glasfacade imellem de murede kerner ud for toiletterne. Den langstrakte glasfacade muliggør en grafisk udsmykning som antydet i projektet, men vanskeliggøre også en entydig lokalisering af hovedindgangen. Forslaget har en god bygbarhed i relation til fortsat drift af arenaen under byggeriet. Forslaget har anvist en fin bearbejdning af forpladsen foran arenaen og afvikling af trafikken. Arkitektur 5 Funktionalitet 6 Tilskuerforhold 5 Arkitektur og funktionalitet 5,5 5.2 nr. 2 Der foreligger en overordnet beskrivelse af byggeprincip og bygningsdele. El installationer er som beskrevet i udbuddet, dog er der ikke indeholdt ADK. Det er beskrevet at lysanlæg i arena etableres ved om forandring af eksisterende anlæg, der suppleres over tribuner. Lysanlæg og lyskvalitet i arena modsvarer ikke byggeprogrammet, idet det er forudsat at genbruge eksisterende armaturer, der ikke giver det nødvendige lysniveau til TV-transmission. Etablering af belysningsanlæg som opfylder intensionerne i udbuddet vil skulle tilkøbes. Det har ikke været muligt for forslagsstilleren at indehold alle byggeprogrammets ønsker. Der er således præciseret tilkøb. En stor del af disse tilkøb er tilkøb, der ikke er nødvendige for arenaens anvendelse. Der foreligger en beskrivelse af materialer og overflader. Disse opfylder byggeprogrammets ønsker dog med undtagelse af: Gulve i publikumsområder, der er sæbebehandlet beton. Der regnes med supplering af eksisterende ventilationsanlæg med yderligere m 3 /h. Der er fremlagt muligt driftsscenarie ved sommer arrangement med natkøling. Der regnes med opvarmning af arena via eksisterende ventilation, hvilket forringer energiøkonomien p.gr.a lavere virkningsgrad på VGV. Ventilationsanlæg på taget trækker ned i forhold til energi og servicering. Ventilationsanlæg som det tilbudte kan ikke indfri byggeprogrammets ønsker til maksimal temperaturstigning i sommer halvåret.

16 OM- OG TILBYGNING 15 Der foreligger oplysninger omkring det tilbudte sportsgulv, der modsvarer udbuddets ønsker Der foreligger oplysninger omkring sanitet og armaturer, der opfylder byggeprogrammets ønsker. Der er overordnet beskrevet installationer i foyer, lounge etc. der modsvarer byggeprogrammets ønsker. Byggeprogram 6 Materialekvalitet 6 Kvalitet 6,0 5.3 nr. 3 Tilbuddet er vedlagt Cv for projektchef samt Cv for byggeleder. De tilbudte medarbejdere er erfarne medarbejder med en stor byggeerfaring fra byggerier med tilsvarende sværhedsgrad. De tilbudte medarbejdere har begge flere referencer fra tilsvarende større idræts- og arena byggerier. Tilbuddet er vedlagt en overordnet tidsplan, i hvilken drift af den eksisterende arena respekteres. Der er vedlagt en detaljeret og præcis procesbeskrivelse og der er vedlagt en beskrivelse af, hvorledes det aktuelle byggeri tænkes gennemført og hvorledes driften kan opretholdes. Denne del af beskrivelse virker overbevisende. Organisation 9 Proces 8 Organisation og proces 8,4 5.4 nr. 4 Der er afgivet en et tilbud svarende til den maksimale ramme på 34,5 mio. kr. Der er ikke forbehold, der er kapitaliseret Der er beregnet en nutidsværdi af betalingsplanen på ,- kr. ekskl. moms. Tilbud kr. - Stipulerede ydelser kr. + Kapitalisering af forbehold 0 kr. - Kapitalisering af betalingsplan kr. Korrigeret tilbudssum kr. Økonomi 1,14

17 OM- OG TILBYGNING Bedømmelse af tilbud fra Hansen & Larsen A/S 6.1 nr. 1 I dette forslag er opvisningsbanen anbragt øst-vest. Mod nord er foyeren placeret som en samlet foyer. Der er således ingen forbindelse mellem den nye foyer og den eksisterende. Det er således det forslag, der har den svageste kobling til det eksisterende kulturcenter. Forslaget vil således etablere en Skjern Bank Arena, der er løsrevet fra det øvrige kulturcenter og som kan leve sit eget liv. Forslaget bibeholder placeringen af spillegulvet og der etableres en ny tribune mod vest. Denne tribune opdeles i en øvre og nedre del og delvist under den øvre del anbringes depoter og klublokale, mens den resterende del af disse funktioner ligger i en bygning, der skyder sig ud af facaden. Mod syd og nærmest de eksisterende omklædningsfaciliteter anbringes de nye omklædningsrum og spiller/kunstner lounge med egen adgang fra det fri. Forslaget rummer en fin opdeling af udøvere og tilskuer. Med den valgte orientering af tribuner, vil en scene skulle anbringes mod øst, hvilket vanskeliggøre at man kan få udstyr ind, idet dette skal transporteres over gulvet frem til scenen. Fra den store foyer er der adgang til et øvre service dæk via to store og markant placeret trapper. Den røde gulvbelægning på trapperne ruller sig ud som en rød løber og signalere tydelig hvilken vej publikum skal. Ligeledes i foyeren er der placeret toiletter og serveringssteder. Via de to store trapper kommer man op på servicedækket, hvorfra publikum fordeler sig enten til lounge eller til tribunepladserne. Fordelingen til tribunepladserne sker via den eksisterende gangbro og v ia en ny gang mellem øvre og nedre ende tribune. Gangforbindelsen fra trapperne frem til den sydlige tribune og ende tribunen virker meget smal. I den vestlige ende er der anbragt to store serveringsområder, hvor der i pauserne kan serveres for publikum, således at de ikke behøver at bevæge sig helt ned i foyeren. Bagved den øvre ende tribune er der anbragt to toiletgrupper, der begge er indrettet til herretoilet, hvilket næppe er hensigtsmæssigt og et stort depot/rengøringsrum.

18 OM- OG TILBYGNING 17 Ligeledes fra serviceniveauet er der via trapper adgang til to hængetribuner på banes langsider, der er anbragt over lounge. Hængetribunerne er i højgrad med til at give arenaen en intens stemning, hvor publikum pakker sig omkring spillerne. Fra gangen foran lounge er der adgang til denne. Loungen har den ønskede størrelse og kapacitet og kan underopdeles i de ønskede rummeligheder. Fra loungeområdet er der ført to trapper ned direkte i foyer, hvorved der skabes en nær adgang til toiletfaciliteterne her. Det er dog en ulempe, at lounge ikke har egne toilettet af hensyn til billettering og personale i forbindelse med arrangementer. Loungen kan opdeles i fire sektioner via foldevægge i forbindelse med trappekernerne. Herved skabes der mulighed for direkte adgang til hver af de fire sektioner, når disse anvendes til mødelokaler. Det synes at være en svaghed, at den øverste række stole er anbragt således at man fra loungen ser direkte ud i ryggen af en stol. Administrationen for Skjern Håndbold er placeret i stueplan og der er adgang hertil direkte fra det fri. På første sal i det samme område er køkken med tilhørende funktioner placeret. Der er adgang til dette område via elevator, der også betjener tribune og lounge. Adgang fra elevator til lounge skal ske via gang foran loungen. Facaden er udformet som en stor glasfacade med karakteristiske runde hjørner der som en hud smyger sig omkring arenaen. Den store glasfacade favner hele bygningen og samler denne i én form som et stærkt arkitektonisk element. De store røde trapper træder tydeligt frem allerede når man nærmere sig bygningen og udgør sammen med glasfacaden et smukt hovedgreb. Det er dog tvivlsom om byggeriet i sin endelige udformning får et så stort glasareal som vist, idet forslaget ruminddeling i eksempelvis administrationen ikke respektere facadens inddeling, ligesom det store glasareal er tvivlsomt i forhold til overholdelse af bygningens energiramme. Forslaget synes at rumme en god bygbarhed i forhold til fortsat drift af Skjern Bank Arena under byggeriet, idet alle installationstunge elementer er placeret i det nye byggeri. Arkitektur 9 Funktionalitet 8 Tilskuerforhold 8 Arkitektur og funktionalitet 8, nr. 2 Det har ikke været muligt forslagsstilleren at indeholde alle byggeprogrammets ønsker. Der er således præciseret afvigelser fra byggeprogrammet, ligesom der er præciseret optioner for ventilation, tribuner og belysning i arena. I tilbuddet er der ikke suppleret med yderligere luftmængder til ventilationsanlægget, hvilket giver en dårligere luftkvalitet end i dag, når den maksimale kapacitet af arenaen udnyttes. Luftudskiftningen vil således i den udbyggede arena være mindre end den er i dag pr. tilskuer. Tilsvarende er belysnings anlæg ikke tilbudt jf. byggeprogrammet, dog opfylder det tilbudte belysningsanlæg kravene til TV-belysning. Der vil således skulle foretages tilkøb for at opnå et belysningsanlæg, der tilgodeser disse ønsker. Der foreligger ikke en beskrivelse af materialer og overflader, hvorfor dette må forudsættes at opfylde byggeprogrammets ønsker. Der foreligger ikke oplysninger omkring sanitet og armaturer, hvorfor det forudsættes at de opfylder byggeprogrammets ønsker. Der er overordnet beskrevet installationer i foyer, lounge ect. der modsvarer byggeprogrammets ønsker.

19 OM- OG TILBYGNING 18 Byggeprogram 5 Materialekvalitet 5 Kvalitet 5,0 6.3 nr. 3 Tilbuddet er ikke vedlagt Cv for projektchef samt Cv for byggeleder. Tilbuddet er vedlagt en overordnet tidsplan, i hvilken drift af den eksisterende arena respekteres. Der er vedlagt en kortfattet procesbeskrivelse, der kortfattet redegør for, hvorledes der tages hensyn til fortsat drift af den eksisterende arena. Organisation 1 Proces 6 Organisation og proces 4,0 6.4 nr. 4 Der er afgivet et tilbud svarende til den maksimale ramme på 34,5 mio. kr. Der er ikke forbehold, der er kapitaliseret Der er beregnet en nutidsværdi af betalingsplanen på ,- kr. ekskl. moms. Tilbud kr. - Stipulerede ydelser kr. + Kapitalisering af forbehold 0 kr. - Kapitalisering af betalingsplan kr. Korrigeret tilbudssum kr. Økonomi 0,98

20 OM- OG TILBYGNING Det samlede resultat Bedømmelsesudvalgets pointgivning på de respektive bedømmelseskriterier 1, Arkitektur og funktionalitet, vægt 40 % Tilbudsgiver Jens Jensen Murer og C.C. Contractor A/S Hansen & Larsen A/S entreprenør A/S Pointtal 8,5 5,5 8,25 Vægtet pointtal 3,4 2,2 3,3 2, Kvalitet, vægt 40 % Tilbudsgiver Jens Jensen Murer og C.C. Contractor A/S Hansen & Larsen A/S entreprenør A/S Pointtal 7,6 6 5,0 Vægtet pointtal 3,04 2,4 2,0 2, Organisation og proces, vægt 10 % Tilbudsgiver Jens Jensen Murer og C.C. Contractor A/S Hansen & Larsen A/S entreprenør A/S Pointtal 4,8 8,4 4,0 Vægtet pointtal 0,48 0,84 0,40 4, Økonomi, vægt 10 % Tilbudsgiver Jens Jensen Murer og C.C. Contractor A/S Hansen & Larsen A/S entreprenør A/S Pointtal 1,13 1,14 0,98 Vægtet pointtal 0,11 0,11 0,1 Samlet pointtal 7,03 5,55 5,80 På grundlag af den foretagne pointtildeling har dommerkomiteen udpeget tilbuddet fra Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S som det økonomisk mest fordelagtige i henhold til de fastlagte bedømmelseskriterier.

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015 Indstilling Valg af totalrådgiver Rebild Kommune Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev 17. december 2015 Side 2 af 10 Forord I forbindelse med indgåelse af totalrådgivningsaftale vedrørende

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Appendiks 1 til rapporten

Appendiks 1 til rapporten Appendiks 1 til rapporten Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Evalueringsrapport. Ny multihal i forbindelse med Nordstjerneskolen og Arena Nord

Evalueringsrapport. Ny multihal i forbindelse med Nordstjerneskolen og Arena Nord Evalueringsrapport Ny multihal i forbindelse med Nordstjerneskolen og Arena Nord Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Underkriterier og vægtning... 3 2 EVALUERINGS-/POINTMODEL... 3 2.1 Tildeling af point til

Læs mere

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg Til de prækvalificerede entreprenører Økonomi Bygningsafdelingen Kontaktperson: Martin Hansen Martin.hansen@rsyd.dk Direkte tlf. 29201157 17. november 2016 EU-udbud 2016/S 222-403929: Hovedentreprise -

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014

Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej, Fredericia Bedømmelsesrapport, september 2014 Totalentreprisekonkurrence Multihal til Kirstinebjergskolen, Afd. Havepladsvej,

Læs mere

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry

Prækvalifikation. Fællesskabets Hus, Ry Prækvalifikation Fællesskabets Hus, Ry 4. april 2017 Ansøgere 4. april 2017 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Entreprenør Arkitekt Landskabs arkitekt Ingeniør Byggefirmaet Knudsgaard Skive Byggefirmaet

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ANNONCERING. CO 2 -regnskab for Københavns Kommune. Konkurrencebetingelser 04.12.2012. Teknik- og Miljøforvaltningen

ANNONCERING. CO 2 -regnskab for Københavns Kommune. Konkurrencebetingelser 04.12.2012. Teknik- og Miljøforvaltningen ANNONCERING CO 2 -regnskab for Københavns Kommune Konkurrencebetingelser 04.12.2012 CO 2 -regnskab for Københavns Kommune Konkurrencebetingelser 1 1. Generel information... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Opgavebeskrivelse...

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Tilbudsevalueringen har vist at pakkerne/delaftalen tildeles følgende:

Tilbudsevalueringen har vist at pakkerne/delaftalen tildeles følgende: Den 15. november 2012 Vejdirektoratet Rådgivning for Vejdirektoratets Store Bygværker Notat vedr. vurdering af bud 1. KONKLUSION Tilbudsevalueringen har vist at pakkerne/delaftalen tildeles følgende: Pakke

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

Udbudsbrev. Boligerne, Lauritz Sørensens Vej. 1. Udbyder. Frederiksberg Kommune. FK-Ejendom By- og Miljøområdet

Udbudsbrev. Boligerne, Lauritz Sørensens Vej. 1. Udbyder. Frederiksberg Kommune. FK-Ejendom By- og Miljøområdet Udbudsbrev Boligerne, Lauritz Sørensens Vej FK-Ejendom By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 1. Udbyder Frederiksberg Kommune FK-Ejendom By- og Miljøområdet Besøgsadresse (evt.): Lauritz

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM Vive Consult Mogens Høgsted 3. februar 2010 Oplæg Vejledningens formål og indhold/mogens Høgsted Udvælgelse og tildeling/ole Schiøth, emcon Tildelingen generelt og kvalitative

Læs mere

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande

Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkretisering af skybrudsplanen, Vesterbro og Ladegårdså oplande Konkurrencebetingelser nov. 2012 1. Generel information... 2 2. Udbudsmaterialet... 2 3. Regler for afgivelse af tilbud... 3 4. Vurdering

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter BILAG 1 UDBUDSSTRATEGI TITEL Udbudsstrategi Hannebjerg DATO 3. februar 2016 TIL Hørsholm Kommune FRA COWI PROJEKTNR A029686 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand Spørgsmål og svar ATP udbud af juridisk bistand ID Modtaget Spørgsmål Svar 1 27. marts 2012 I punkt 8.1 af materialet står der "Tilbuddet skal afleveres som en præsentation". Hvordan skal udtrykket "præsentation"

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere