Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening."

Transkript

1

2 Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46 Mediebrowsermenu...48 TV-menuegenskaber og -funktioner...49 Almindelig anvendelse...51 Elektronisk Programguide (EPG)...52 Typiske skærmtilstande for PC-indgang...53 DVD-tilstand...54 Bemærkninger om diske...54 Knapper på DVD ens kontrolpanel...55 Almindelig afspilning...57 Tilslutning Fejlfinding...57 Disktyper som er kompatible med denne enhed...58 Specifikationer...58 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...59 Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD DO NOT OPEN ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES.DER FINDES INGEN SERVICÉRBARE DELE INDENI. VED BEHOV FOR SERVICERING SKAL SERVICETEKNIKERE. KONTAKTES. Hvis TV et anvendes i på steder med ekstreme temperaturforhold, kan det blive beskadiget. Hvis der er tordenvejr eller stormvejr, eller hvis tv et ikke skal bruges i et stykke tid (f.eks. hvis du skal på ferie), skal tv et kobles fra strømnettet.strømstikket bruges til at afbryde tv et fra strømnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart. Udråbstegnet inde i en advarselstrekant skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets medfølgende vejledning. Bemærk: Følg vejledningen på skærmen for betjening af relaterede funktioner. ADVARSEL: Lad aldrig personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og/ eller viden bruge elektrisk udstyr uden opsyn! Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv'et. Blokér ikke ventilationsåbningerne. Placér ikke tv'et på skrå eller ustabile overflader, da tv'et kan vælte. Brug dette apparat i et moderat klima. Strømstikket skal være let tilgængeligt. Placér ikke tv'et, møbler osv. på strømkablet og klem ikke kablet. Et beskadiget kabel/stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Håndter kablet ved stikket, tag ikke kablet ud af tv'et ved at trække i kablet. Rør aldrig ved strømkablet/stikket med våde hænder, da dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød. Slå aldrig knude på strømkablet og bind det aldrig sammen med andre kabler. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes. Dette bør kun gøres af kvalificeret personale.brug ikke tv'et på et fugtigt sted. Udsæt ikke tv'et for væsker. Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer eller væske ind i kabinettet, skal tv'et tages ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen. Udsæt ikke tv'et for direkte sollys eller andre varmekilder. Tv'et bør ikke placeres i nærheden af åben ild eller kraftige varmekilder såsom et elektrisk varmeapparat. For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse. Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på tv'et. For at undgå skader, skal dette tv fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig). En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker produktets ydelse. Pas på ikke at ridse skærmen med fingernegle eller andre hårde genstande. Dansk

3 Fjern ledningen fra kontakten, inden apparatet rengøres. Brug en blød og tør klud. Advarsel Risiko for elektrisk stød Advarsel Vigtigt Nb Risiko for alvorlig skade eller døden Alvorlig strømrisiko Risiko for skade eller ejendomsbeskadigelse Systemet fungerer korrekt Yderligere bemærkninger er markeret Meddelelser & Funktioner & Tilbehør Miljøinformation Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet. Reducer energiforbruget på følgende måde: Hvis du indstiller Strømsparetilstand til Øko, skifter tv et til strømsparetilstand. Indstillingerne for strømsparetilstand kan findes i sektionen 'Billede' i hovedmenuen. Bemærk, at nogle billedindstillinger ikke kan ændres. Hvis Billede Fra er valgt, vises meddelelsen "Skærmen slukkes om 3 sekunder". Vælg FORTSÆT og tryk på OK for at fortsætte. Lyden slås fra. Når tv et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget. Standbymeddelelser 1. Hvis tv'et ikke modtager noget indgangssignal (fx fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: Standby forårsager ingen funktion Tryk på OK for at fortsætte. 2. Hvis tv'et har været tændt og ikke er blevet betjent i 4 timer, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: Standby forårsager ingen funktion Tryk på OK for at fortsætte. Funktioner Fjernbetjent farvefjernsyn. Fuldt integreret digitalt/kabel/satellit TV (DVB- T/C/S-S2) HDMI Inputs (HDMI indgange) er til tilslutning af enhed med HDMI-stik. USB-indgang. OSD-menusystem. Scart stik til eksterne enheder (eks. video, videospil, lydenhed osv.). Stereolydsystem. Tekst-tv Forbindelse af høretelefoner Automatisk programmeringssystem. Manuel tuning Automatisk slukning efter op til seks timer. Sleep-timer. Børnesikring. Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er. NTSC-afspilning. AVL (Automatisk lydstyrkegrænse). Dansk

4 Kom godt i gang PLL (frekvenssøgning) PC indgang Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Spiltilstand (ekstra). Medfølgende tilbehør Fjernbetjening Batterier: 2 x AAA Brugervejledning DC 12 V Input_ Strømadapteren Car plug Knapper på fjernbetjeningen TV-betjeningsknap & betjening V+ V+ V- V-. Sæt batterierne i fjernbetjeningen Løft forsigtigt dækslet på fjernbetjeningens bagside opad. Isæt to AAA-batterier. Sørg for at sætte + og - enderne af batterierne korrekt sammen i batterirummet (vær opmærksom på korrekt polaritet). Tilslut strøm VIGTIGT: Tv-apparatet er udviklet til at køre på 12 V DC. Til dette anvendes en 12 V DC-adapter. Forbind adapteren til et system, der yder V AC, 50/60Hz. Efter udpakning skal du lade tv-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen. Antenneforbindelse Tilslut antennestikket eller kabel-tv-stikket til ANTENNEINDGANGEN (ANT)-stik eller satellit-stik til SATELLITINDGANG (LNB)-stik, der er placeret på bagsiden af tv et. Satellit TV'ET SET BAGFRA 1. Op 2. Ned 3. Program/Lydstyrke/AV/Standby-On knap Kontrolknappen giver dig mulighed for at styre lydstyrke/program/kilde og standby-on funktioner på tv'et. Sådan skifter du kilde: Forøg lydstyrken ved at trykke på op-knappen. Forøg lydstyrken ved at trykke på ned-knappen. For at skifte kanal: Tryk på midten af knappen, kanaloplysningsbanneret vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned For at skifte kilde: Tryk midt på knappen to gange, kildelisten vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned Sådan slukkes TV'et: Tryk midten af knappen ned og hold den nede et par sekunder, fjernsynet vil skifte til standbytilstand. Dansk Meddelelse Antenne eller kabel Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. ANERKENDELSE AF VAREMÆRKER Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. "HDMI, HDMI logoet samt "High Definition Multi Media Interface" er varemærker og registrerede varemærker for "HDMI licensing, LLC".

5 Oplysninger til brugere vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og batterier [Kun i EU] Disse symboler angiver, at udstyret med disse symboler ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe produktet eller batteriet, bedes du anvende de systemer eller faciliteter som anvendes til indsamling af produkter til genbrug. Nb: Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly. SCART-kabel. Specifikationer Tv-udsendelse Modtagende kanaler Antal forudindstillede kanaler Kanalindikator Rf Antenneindgang Driftsspænding Audio Lydudgangseffefkt (WRMS.) (10% THD) PAL B/G D/K K VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Skærmmeddelelser 75 Ohm (ubalanceret) V AC, 50/60Hz. German+Nicam Stereo 2 x 2,5 Produkter Batteri Strømforbrug 35 W Vægt 3,60 TV Dimensioner DxLxH (med fod) 134 x 451 x 331 TV Dimensioner DxLxH (uden fod) 54 x 451 x 296 Driftstemperatur og driftsfugtighed: 0ºC op til 40ºC, maks. 85% luftfugtighed Dansk

6 Kom godt i i gang Fjernbetjening Tekst-tv PRESETS V BACK V LANG. ZOOM 1 / 2 /. REPEAT 0 Tryk på knappen. Tryk igen for at aktivere mixtilstand. Tryk én gang for at fjerne lyden. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. Digital tekst-tv (kun i Storbritannien) Tryk på knappen for at se digital tekst-tv information. Betjenes via de farvede knapper, markørknapperne og OK-knappen. Betjeningsmetoden kan variere afhængig af indholdet af det digitale tekst-tv. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. Hvis du trykker på knappen, vender tv-apparatet tilbage til tv-udsendelsen. Brug af My Button 1 (*) Når du befinder dig på en ønsket kilde, kanal eller link, skal du trykke på MY BUTTON 1 i fem sekunder, indtil MY BUTTON IS SET vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet til den valgte funktion. SOURCE Q. MENU EXIT P P Dansk Standby 2. My Button 1 (*) 3. Ingen funktion 4. Equalizer-tilstand 5. Indstillinger for billedformat 6. Talknapper 7. TV button/kanalliste 8. Elektronisk programguide 9. Menu 10. Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/(Højre- tekst-tv Underside) 11. Tilbage 12. Favoritter 13. Lydstyrke op/ned 14. Info 15. Ingen funktion 16. Afspil (Play) 17. Mono/Stereo / Dual I-II / Aktuelt sprog 18. Hurtig tilbagespoling. 19. Rød knap 20. Grøn knap 21. My Button 2:(**) 22. Kildevalg 23. Sove-timer 24. Mediebrowser 25. SWAP nu 26. Tekst-tv 27. Q. Menu 28. OK/Stop/Hold (i tekst-tv-tilstand) / Kanalliste (DTVtilstand) 29. Luk /Retur / Indeksside (i tekst-tv tilstand) 30. Billedstørrelse 31. Lydløs 32. Program Op / Ned 33. Pause / Timeshift 34. Stop 35. Undertekster 36. Hurtig fremadspoling 37. Blå knap 38. Gul knap Brug af My Button 2 (**) Når du befinder dig på en ønsket kilde, kanal eller link, skal du trykke på MY BUTTON 2 i fem sekunder, indtil MY BUTTON IS SET vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet til den valgte funktion.

7 Kom godt i gang TILSLUTNING Forbindelse Type Kabler Enhed Scart Tilslutning (bag på) VGA Tilslutning (bag på) Side AV Side AV HOVEDTELEFON HEADPHONE PC/YPbPr Audio Tilslutning (side) HDMI Tilslutning (bag på) SPDIFF Tilslutning (bag på) Side AV Lyd + Video Tilslutning (side) Hovedtelefon Tilslutning (side) Sidelyd YPbPr eller PC forbindelseskabel (Medfølger ikke) (Medfølger ikke) YPbPr Video Tilslutning (bag på) USB Tilslutning (side) PC til YPbPr forbindelseskabel (Medfølger ikke) CI Tilslutning (side) V+ V+ DC 12 V Input V- V- BEMÆRK: Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. Se illustrationerne ovenfor. Du kan bruge YPbPr til VGA-kabel (medfølger ikke) til at aktivere YPbPrsignal via VGA-indgangen. Du kan ikke bruge VGA og YPbPr på samme tid. For at aktivere PC-lyd, skal du bruge det medfølgende AV-sidetilslutningskabels HVIDE & RØDE indgange. Hvis en ekstern enhed er tilsluttet via SCART-stikket, vil tv'et automatisk skifte til AV-tilstand. Ved modtagelse af DTV-kanaler (MPEG4 H.264) eller i Media Browser-tilstand, vil udgangen ikke være tilgængelig via scart-stikket. Ved brug af vægmonteringssættet (ekstraudstyr), anbefaler vi, at du sætter alle dine kabler i bag på tv'et, før det monteres på væggen. CI-modulet må kun isættes eller fjernes, når tv'et er SLUKKET. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Dansk

8 Kom godt i gang Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger Tænding og slukning Sådan tændes der for tv'et Slut strømkablet til strømkilden på V AC vekselstrøm, 50/60 Hz. For at tænde tv et fra standbytilstand skal man enten: Trykke på knappen fjernbetjeningen., P+ / P- eller en talknap på Tryk på funktionskontakten på siden, indtil tv'et tændes fra standby. Sådan slukkes tv'et Tryk på på fjernbetjeningen eller tryk på Standby kontakten, så tv et går i standby. For at slukke helt for TV'et skal du koble strømkablet fra strømstikket. Bemærk: Når tv'et er i standbytilstand, kan standby-led blinke for at indikere, at funktioner såsom standbysøgning, trådløst download eller timer er aktiveret. LED'en kan også blinke, når du tænder tv'et fra standbytilstand. Førstegangsinstallation Når det tændes for første gang, vises menuen "sprogvalg". Vælg den ønskede medietype og tryk på OK. Når sproget er blevet indstillet, vises skærmen Førstegangsinstallation. Indstil dine præferencer ved hjælp af navigationsknapperne og når du er færdig, skal du trykke på OK for at fortsætte. Bemærk:M7(*) operatørtype vil blive defineret i overensstemmelse med de sprog- og landevalg, du foretog under førstegangsinstallationen. (*)M7 er en udbyder af digitale satellit-tjenester. Du kan aktivere Butikstilstand til at være tilgængelig i menuen "Andre indstillinger", og tv'ets funktioner blive vist øverst på skærmen. Der vises en bekræftelseskærm. Vælg JA for at forsætte. Hvis Hjemmetilstand er valgt, vil Butikstilstand ikke være tilgængelig efter førstegangsinstallationen. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Standard PIN-koden kan skifte afhængigt af det valgte land. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode for at se en menu, skal du bruge en af følgende koder: 4725, 0000 eller Antenneinstallation Hvis du vælger ANTENNE på søgetypeskærmen, så vil det digitale fjernsyn søge efter digitalt fjernsyn sendt over jorden. BEMÆRK: Du kan trykke på knappen MENU for at annullere. Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises Kanalliste på skærmen. Hvis du kan lide de sorterede kanaler, iht. LCN, skal du vælge Ja og derefter trykke OK. Tryk på MENU knappen for at lukke kanallisten og se tv. (*) LCN er det Logical Channel Number-system, der organiserer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanalsekvens. Kabelinstallation Hvis du vælger funktionen KABEL og trykker på OK på fjernbetjeningen. Vælg JA og tryk på OK for at fortsætte. Annullér handlingen ved at vælge Nej og trykke på OK. Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm. Indtast frekvensområdet med talknappen. Bemærk: Søgningsvarigheden varierer afhængigt af det valgte søgetrin. Satellitinstallation M7 installation af kanalliste Vælg mulighedensatellit fra skærmen til valg af søgetype. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Vælg Ja og tryk påok or at fortsætte. På næste skærme skal du vælge Automatisk kanalsøgning og trykke på OK for at starte den automatisk søgning. Du kan blive bedt om at vælge HD- eller SD-kanaliste afhængigt af typen af M7- operatør. Vælg en og tryk på OKfor at fortsætte. Vent, til søgningen er afsluttet. Nu er listen blevet installeret. Sådan opdateres M7-kanallisten Det er ikke muligt for M7-operatører at foretage automatisk opdatering. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen og vælg Installer og genindstil fra hovedmenuen. Tryk på OKfor at åbne. Det første punkt navngives i overensstemmelse med M7- Dansk

9 operatørens land. Fremhæv og tryk på OK. Du skal derefter følge de samme trin som nævnt nedenunder. Hvis du vil søge efter andre satellitkanaler end M7- kanaler, skal du gøre følgende: Vælg mulighedensatellit fra skærmen til valg af søgetype. Vælg Ja på næste skærm, der spørger om M7-installationen. Vælg Manuel kanalsøgning på næste skærm og tryk på OK. Antennetypemenuen åbnes. Hvis du vælge indstillingen satellit på skærmen søgetype, kan du indstille en satellit og se satellitkanaler. Når du vælger Satellitinstallation, vises menuen Antennetype. Der findes tre typer antennevalg. Du kan vælge Antennetype som direkte, Unicable eller DiSEqC switch ved hjælp af knapperne eller. Direkte: Hvis du har en enkelt modtager og en direkte parabol, skal du vælge denne antennetype. Når du har valgt Direkte, vises en ny menuskærm. Vælg en tilgængelig satellit og tryk OK for at søge efter tjenester. Unicable: Hvis du har flere modtagere og et Unicablesystem, skal du vælge denne antennetype. Tryk på OK for at fortsætte. Konfigurér indstillingerne ved at følge vejledningen på skærmen. Tryk på OK for at søge efter tjenester. DiSEqC switch: Hvis du har flere modtagere og en DiSEqC-switch, skal du vælge denne antennetype. Når du har valgt DiSEqC switch, vises en ny menuskærm. Du kan angive fire DiSEqC-indstillinger (hvis de er tilgængelige). Tryk på den GRØNNE knap for at søge på alle satellitter eller tryk på den GULE knap for kun at søge på den fremhævede satellit. Tryk på OK for at gemme og lukke. Bemærk:For at søge efter andre satellitkanaler end M7-kanaler, skal du trykke på MENUknappen og vælge Installer og genindstil efter førstegangsinstallationen. Vælg punktet M7- operatør i undermenuen og tryk påok. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Vælg JA og tryk på OK for at fortsætte. På næste skærm skal du vælge Manuel kanalsøgning og trykke på OK. Antennetypemenuen åbnes. Angiv dine satellintindstillinger og start søgningsprocessen. Medieafspilning via USB-indgang Du kan tilslutte et 2,5 og 3,5 (hdd med ekstern strømforsyning) eksternt harddiskdrev eller USB-nøgle til dit tv via tv'ets USBindgange. VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine filer, før du foretager nogen tilslutninger til tv'et. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadede filer og datatab. Visse USB-enheder (f.eks. MP3-afspillere) eller USBharddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible med dette tv. Ved formatering af en USB-harddisk som har en filkapacitet på 1TB (terabyte) eller mere, kan der Dansk forekomme problemer med formateringsprocessen. Enheden må ikke til- og frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden. Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillerne og på selve USB-enheden. Undlad at tage USB-modulet ud under afspilning af en fil. Mediebrowsermenu Du kan afspille billede-, musik- og filmfiler gemt på en USB-disk ved at slutte den til dit TV og bruge mediebrowserskærmen. Tilslut en USB-disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden af tv'et. Tryk på knappen MENU, mens du er i mediebrowsertilstand for at få adgang til menupunkterne Billede, Lyd og Indstillinger. Tryk på MENU for at forlade skærmen. Du kan indstille din mediebrowserindstillinger med menuen Indstillinger. Start afspilning med aktiver Sløjfe-/blandfunktion og Start afspilning med OK og aktiver Start afspilning med OK/ og aktiver Lynmenu TV afspiller næste fil og afspiller listen i sløjfe. den samme fil afspilles i sløjfe (gentag). den samme fil vil blive afspillet i en blanding. Menuen med lynindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til nogle valgmuligheder hurtigt. Denne menu indeholder Power Save Mode, Picture Mode, Equalizerindstillinger, Favoritter og Sleep Timer indstillinger Tryk på Q.MENU på fjernbetjeningen for at se lynmenuen. Se de følgende kapitler for detaljer om de anførte funktioner.

10 TV-menuegenskaber og -funktioner Billedmenuindhold Tilstand Kontrast Lysstyrke Skarphed Farve Strømsparetilstand Baglys (ekstra) Støjreduktion Avancerede indstillinger Dynamisk kontrast Farvetemperatur Billedzoom Filmtilstand Du kan ændre billedtilstanden så den passer til dine præferencer eller behov. Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: Biograf, Spil, Dynamisk og Naturlig. Indstiller skærmens værdier for lys og mørke. Indstiller skærmens lysstyrkeværdi. Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen. Indstiller farveværdien og justerer farverne. For at indstille strømsparetilstand til Øko, Billede fra og Deaktiveret. (Når tilstanden er Dynamisk, er strømsparetilstanden automatisk sat som deaktiveret.) Denne indstilling kontrollerer baglysniveauet. Baggrundslysfunktionen vil være usynlig, hvis strømsparetilstand er sat til Øko. Baglyset kan ikke aktiveres i VGA, mediebrowsertilstand eller mens billedtilstanden er indstillet til Spil. Hvis signalet er for svagt og der er støj på billedet, benyttes Støjreduktion indstillingen til reduktion af støj. Du kan ændre kontrastforholdet med funktionen Dynamisk kontrast. Indstiller den ønskede farvetone. Indstiller den ønskede billedstørrelse fra billedzoommenuen. Bemærk: Auto (Kun tilgængelig i scarttilstand med SCART PIN8 høj spænding/lav spænding skift) Film optages med et andet antal billeder per sekund end normale tv-programmer. Når du ser film, skal du aktivere denne funktion for tydeligt at kunne se scener i hurtig bevægelse. Hudfarvetone Balanceniveauet kan indstilles til mellem -5 og 5. Farveskift RGB-gain Nulstilling Autoposition (i PCtilstand) H-position (i PCtilstand) V-position (i PCtilstand) Pixeltakt (i PCtilstand) Indstiller den ønskede farvetone. Du kan konfigurere farvetemperaturens værdier med RGB-gain-funktionen. Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne. (Undtagen Spiltilstand) Optimerer automatisk skærmen. Tryk OK for at optimere. Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side. Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund. Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse. Fase (i PC-tilstand) Afhængigt af opløsningen og scanningsfrekvensen, der indlæses i TV'et, kan der forekomme slørede eller støjende billeder på skærmen. I så tilfælde kan du bruge denne funktion til at få et klart billede ved at prøve dig frem. VGA (PC) tilstand er visse ikoner i Billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand. Dansk

11 TV-menuegenskaber og -funktioner Lydmenuindhold Lydstyrke Equalizer Balance Hovedtelefon Lydtilstand AVL (Automatisk lydstyrkegrænse) Digital Out Indstillingsmenuens indhold Betinget adgang Sprog Forældre Timere Dato/Klokkeslæt Kilder Satellitindstillinger Justerer lydstyrken. Vælger equalizertilstanden. Brugerdefinerede indstillinger kan kun foretages, når du er i brugertilstand. Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem venstre og højre højttaler. Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner. Du kan vælge en lydtilstand. (Hvis den valgte kanal understøtter). Funktion indstiller lyden for at opnå fast udgangsniveau mellem programmer. Indstiller lydtype for digital udgang. Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig. Konfigurerer sprogindstillinger (kan variere afhængigt af det valgte land) Foretrukne og aktuelle indstillinger vil være tilgængelige. Disse indstillinger kan kun ændres, hvis udsendelsen understøtter dem. Indtast korrekt adgangskode for at ændre indstillinger for forældrekontrol. Du kan nemt justere menulås, forældrelås (kan variere afhængigt af det valgte land) og børnesikringen i denne menu. Du kan også indstille ny pinkode. Indstiller sleep-timer til at slukke for tv'et efter en vis tid. Indstiller timere til valgte programmer. Indstiller dato og klokkeslæt. Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger. Viser satellitindstillingerne. Andre indstillinger: Viser tv ets andre indstillingsmuligheder: Menu Timeout Skan kodet kanal Blå Baggrund Softwareopgradering Programversion Hørehæmmede Lydbeskrivelse Automatisk slukning af tv Ændrer timeout-varighed for menuskærme. Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen. Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler. For at sikre, at dit tv altid er opdateret med den nyeste firmware. Viser programversion. Aktiverer en særlig funktion, der sendes fra sendestationen. Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speaker-spor for blinde og svagtsynede seere ved visuelle medier, herunder tv og film. Du kan kun bruge denne funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra speaker-spor. Bemærk: Lydbeskrivelseslydfunktionen kan ikke være til rådighed i optagelses- eller tidsforskydningstilstand. Du kan indstille timeout-værdien til den automatiske slukningsfunktion. Når timeout-værdien er nået og tv et ikke anvendes i den valgte periode, slukkes det. Dansk

12 TV-menuegenskaber og -funktioner Standbysøgning (ekstra) Hvis Standby-søgningen sættes til On, når tv et er i standbytilstand, søges der i tilgængelige programmer. Hvis tv et finder nye eller manglende programmer, vises der en menuskærm, som spørger om du ønsker at udføre ændringerne eller ej. Kanalliste vil blive opdateret og ændret efter denne proces. Butikstilstand Strømsparetilstand Biss-nøgle Installér og genindstil menuindhold M7-operatør Automatisk kanalscanning (genindstilling) (hvis tilgængelig) Manuel kanalscanning Netværkskanalscanning Analog finindstilling Førstegangsinstallation Almindelig anvendelse Brug af kanallisten Hvis du viser tv'et i en butik, kan du aktivere denne funktion. Mens butikstilstand er aktiveret, er nogle punkter i tv-menuen ikke tilgængelige. Denne indstilling konfigurerer præferencen for strømsparetilstand. Biss er et scramblingsystem til satellitsignaler, der bruges til nogle udsendelser. Hvis du skal indtaste BISS-nøglen på en udsendelse, kan du bruge Biss Keyindstillingen i menuen Other Settings (andre indstillinger). Fremhæv Biss Key og tryk på OK for at indtaste nøgler på den ønskede udsendelse. Dette punkt navngives i overensstemmelse med M7-operatørens land. Tryk på OK for at starte neminstallation. Viser automatiske indstillingsmuligheder. Digital antenne: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digitalkabel: Søger efter og gemmer kabel DVB-stationer Analoge: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digital kabel og analog: Søger efter og gemmer kabel-dvb- og analoge stationer. Satellit: Søger efter og gemmer satellitstationer. Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser. Søger efter de sammenkædede kanaler i udsendelsessystemet. Du kan bruge denne indstilling til at finindstille analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der ikke er gemt nogle analoge kanaler. Sletter alle gemte kanaler og indstillinger, nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne og starter førstegangsinstallation. Tv et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne. Bemærk:Kommandoerne Flyt, Slet og Rediger navn i menuen Rediger kanalliste, er ikke tilgængelige for kanaler, der sendes fra en M7-operatør. Konfigurerer forældreindstillinger Du kan bruge forældrekontrolsystemet til at spærre visning af bestemte programmer, kanaler og menuer. For at vise menufunktionerne for forældrelås, skal PIN-koden indtastes. PIN-koden er fabriksindstillet til Når den korrekte PIN-kode er blevet indstillet, vises menuen forældreindstillinger: Menulås: Menulås aktiverer eller deaktiverer menuadgangen. Aldersgrænse: Når dette er aktiveret, vil enheden modtage forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne forældrelås er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video eller audio. Børnesikring: Når Børnesikring er valgt, kan tv et kun betjenes med fjernbetjeningen. I så tilfælde virker knapperne på kontrolpanelet ikke. Indstil PIN-kode: Angiver en ny PIN-kode. Standard PIN-koden kan skifte afhængigt af det valgte land. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode for at se en menu, skal du bruge en af følgende koder: 4725, 0000 eller Dansk

13 Elektronisk Programguide (EPG) Nogle, men ikke alle, kanaler sender oplysninger om aktuelle og næste programmer. Tryk på knappen GUIDE for at se EPG-menuen. Rød knap (Forr. Dag): Viser programmerne fra forrige dag. Grøn knap (Næste dag): Viser programmerne for næste dag. Gul knap (Zoom): Udvider programoplysningerne. Blå knap (Filter): Viser filterfunktioner. SUBTTL: Tryk på knappen SUBTITLE for at åbne menuen Vælg genre. Med denne funktion kan du søge efter genrer i programguidens database. Programguidens oplysninger gennemsøges, og resultater, der passer med dine kriterier, vises. INFO: Viser, i detaljer, information om det valgte program. NUMERISKE TASTER (SPRING): Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster. OK: Viser programindstillingerne. Tekst (søgning): Viser menuen Guidesøgning. (Nu) : Viser det aktuelle program. Softwareopgradering Tv et kan finde og opdatere nye softwareopdateringer via antenne/kabel-signalet. Søgning efter softwareopgradering via brugergrænseflade Du skal blot gå til hovedmenuen. Vælge Indstillinger og derefter menuen Andre indstillinger. I menuen Andre indstillinger, skal du vælge punktet Softwareopgradering og trykke på OK for at åbne menuen Opgraderingsindstillinger. 3 AM-søgning og opgraderingsfunktion Mens tv'et er sluttet til et antennesignal. Hvis Automatisk søgning i menuen Opgraderingsfunktioner er aktiveret, vågner tv et kl og søger efter nye softwareopgraderinger på kanaludsendelserne. Hvis der findes ny software som bliver installeret, åbnes tv'et med den nye softwareversion, næste gang det tændes. Bemærk: Hvis tv et ikke genstarter inden for 2 minutter, skal strømmen kobles fra i 10 minutter og derefter kobles til igen. Fejlfinding & råd Tv vil ikke tænde Sørg for, at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten. Batterierne i fjernbetjeningen kan være opbrugt. Tryk på tænd-/sluk-knappen på tv et. Dårligt billede Har du valgt det rigtige tv-system? Lavt signalniveau kan medføre billedforvrængning. Tjek antenneadgangen. Kontrollér om du har indstillet den rigtige frekvenskanal, hvis du har udført manuel indstilling. Billedkvaliteten kan forringes, hvis to enheder er tilsluttet tv'et samtidigt. I så fald skal du frakoble den ene enhed. Intet billede Intet Billede betyder, at tv'et ikke modtager en udsendelse. Har du trykket på den rigtige knap på fjernbetjeningen? Prøv igen. Check også valg af korrekt indgangskilde. Er antennen korrekt tilsluttet? Er antenneledningen beskadiget? Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen? Hvis De er i tvivl, skal De kontakte Deres forhandler. Ingen lyd Er tv'et sat på mute? Tryk på knappen for at deaktivere mute eller skru op for lydstyrken. Der kommer kun lyd fra én højttaler Er balancen indstillet helt til den ene side? Se Lydmenu-afsnittet. Fjernbetjeningen virker ikke Måske er batterierne brugt op. Skift batterierne. Indgangskilder - kan ikke vælges Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis De har forsøgt at forbinde en enhed. Dansk

14 Typiske skærmtilstande for PC-indgang Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Dit tv understøtter muligvis ikke alle opløsninger. Dit tv understøtter op til 1920x1080. Indeks Opløsning Frekvens 1 800x Hz 2 800x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Signalkompatibilitet for AV og HDMI Kilde Understøttede signaler Tilgængelig Ekst. (SCART) Side AV PC/ YPbPr HDMI1 PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 NTSC 60 O O O O O O 480I, 480P 60Hz O 576i-576p 50Hz O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P 50Hz,60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576i-576p 50Hz O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz O (X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig) I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LCD-tv'et. Problemet kan være manglende overensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten. Understøttede filformater til USB-tilstand Medie Film Filformat mpg, mpeg vob Video MPEG1, MPEG2 MPEG2 Formater mp4 MPEG4, Xvid, H.264 mkv H.264, MPEG4,VC-1 avi MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264 flv H.264/VP6/Sorenson Dansk Audio Kommentarer (Maks. opløsning/bithastighed osv.) MPEG1: 30P 30P 30P Sorenson: 3gp MPEG4, H P wmv,asf MPEG4, VC-1 30P Musik.mp3 - Foto MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) 32Kbps ~ 320Kbps(bithastighed)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, K, 12K Hz(prøvefrekvens).jpg.jpeg Baseline JPEG - maks. WxH = 17000x bytes. Progressive JPEG - maks. WxH = 4000x bytes.bmp - - maks. WxH = 5760x bytes Undertekst.sub.srt - - -

15 DVD-tilstand Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL DVD-afspilleren er et klasse 1 laserprodukt. Dog bruger dette produkt en synlig laserstråle, som kan forårsage skadelig stråling. Sørg for at benytte afspilleren korrekt i overensstemmelse med vejledningen. Rengøring Før afspilning, renses disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og ud. KLASSE 1 LASERPRODUKT RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Lynsymbolet i advarselstrekanten skal advare brugeren om, at der er uisoleret farlig spænding inden i apparatets kasse, som kan være kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet inde i en advarselstrekant skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets medfølgende vejledning. Bemærkninger om diske Håndtering af diske Disken bør kun berøres på dets kanter for at bevare den ren. Overfladen bør ikke berøres. Klæb ikke mærker eller tape på disken. Hvis disken er snavset med nogen substans som f.eks. lim, fjernes det, før skiven bruges. Brug ikke opløsningsmidler så som benzin, fortynder, kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatisk spray beregnet til vinyl-lp er. Licensmeddelelse Dette produkt indeholder copyrightbeskyttelsesteknologi som er beskyttet af Amerikanske patenter samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne copyrightbeskyttelsesteknologi skal være godkendt af Rovi Corporation og er kun tilsigtet hjemmeafspilning og andre begrænsede afspilninger, medmindre anden autorisation er givet af Rovi Corporation. Reverse Engineering og demontering er forbudt. Sådan afspilles en DVD Når der placeres en disk i diskbakken, skal den etiketforsynede side vende opad. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder såsom varmerør. Lad heller ikke disken ligge i en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen kan stige hurtigt og skade disken. Efter afspilning opbevares disken i sit hylster. Når TV et tændes, skal du skifte til DVD-kilden med knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Tryk på play på fjernbetjeningen eller tryk på play-knappen på sidepanelet. Hvis der ikke er nogen disk i indlæseren, skal du først sætte en dvd i og trykke på afspil. Bemærk: Hvis du skifter til en anden kilde ved at trykke på SOURCE, SWAP eller P+/P-knapperne på fjernbetjeningen, vil DVD-afspilningen automatisk blive sat på pause. Du skal trykke på AFSPIL og fortsætte afspilningen manuelt, når du skifter til DVD-tilstand. Dansk

16 Knapper på DVD ens kontrolpanel Diskindlæser B. Afspil/Pause Afspilning/pause af disk. Når DVD-menuen (hovedmenuen) er aktiv, fungerer denne knap som knapvalg (vælger den fremhævede enhed i menuen), hvis disken tillader det. C. Stop/Åbn Stopper afspilningen af diske / Åbn eller indlæs disken NB: Du kan ikke åbne diskbakken med fjernbetjeningen. Når du afspiller en fil, skal du trykke på STOP-knappen tre gange for at åbne. Fjernbetjening - DVD 1. Standby 2. Vis tid / DVD-menu 3. Ingen funktion (i DVD-tilstand) 4. Talknapper 5. Menu 6. Navigationsknapper 7. Tilbage 8. Lydstyrke op / ned 9. Info 10. Ingen funktion 11. Afspil (Play) 12. Ingen funktion 13. Hurtig tilbagespoling. 14. Zoom 15. Gentag 16. Søgetilstand 17. Kildevalg 18. Sove-timer 19. Vinkel 20. OK 21. Ingen funktion 22. Pause 23. Stop 24. Undertekst 25. Hurtig fremadspoling 26. Titel 27. Hoved Dansk

17 DVD-betjeningsknapper Du kan navigere i DVD, film-cd, musik og billed-cd ers indhold ved hjælp af de korrekte knapper på din fjernbetjening. Herunder vises hovedfunktionerne til almindeligt anvendte fjernbetjeningsknapper. Knapper DVDafspilning Filmafspilning Billedafspilning Musikafspilning Afspil Afspil Afspil Afspil / Pause Pause Pause Pause Stop Stop Stop Stop Drejer det zoomede billede til venstre eller højre (hvis tilgængeligt). / Fremhæver et menupunkt/drejer det zoomede billede til op eller ned (hvis tilgængelig). / Viser scenen fra forskellige vinkler (hvis tilgængelig) Hurtig fremspoling / Hurtig tilbagespoling Ændrer slideeffekt (afhængigt af indholdet) Viser tidspunkt/ Viser hovedopsætningsmenuen X INFO (İ) Valg af tidstællingstilstand (under afspilning). Tryk igen for at skifte til næste tilstand. LANG. Auto-sprog X X MENU OK / SELECT Grøn Viser tv-menuen. Åbn/Vis/Afspil Viser gentagelsesfunktioner. BACK Skifter til forrige menu (hvis tilgængelig). Gul Skifter til stimappen (hvis tilgængelig). Direkte valg af scener eller tidspunkt. Vælger den ønskede fil. Vælger den ønskede fil. Undertekster til-fra. Tryk igen for at skifte til næste undertekstmulighed. X X Blå Viser diskmenu (hvis tilgængelig). Viser diskmenu (hvis tilgængelig). X X Rød Zoomer billede. Tryk igen for at skifte til næste zoomtilstand. Andre funktioner - Knapkombinationer (under afspilning) + Langsom fremadspoling ( + ) + Indstiller hastighed for langsom fremadspoling + Indstiller hastighed for hurtig fremadspoling + Indstiller hastighed for hurtig tilbagespoling + Bekræfter stopkommando + Tryk på gentagne gange for at spole fremad manuelt (*) Du kan skifte til en titel ved at trykke direkte på talknapperne. Du skal trykke på 0 og derefter ciffertasten for at skifte til en af ciffertitlerne (eksempel: Tryk på 0 og 5 for at vælge 5). Dansk

18 Almindelig afspilning Normal afspilning 1. Tryk på power-knappen 2. Sæt en disk i diskbakken. Diskbakken lukkes, og afspilningen begynder med det samme, hvis der ikke er nogen menuer optaget på disken. Der vises måske en menu på Tv-skærmen efter et øjeblik, eller filmen starter måske straks efter introduktionen af filmselskabet. Dette afhænger af diskens indhold og kan variere. Bemærk: Trin 3 og 4 er kun tilgængelige, når der er optaget en menu på disken. 3. Tryk på / / / eller talknappen/- knapperne for at vælge den ønskede titel. 4. Tryk på knappen OK Afspilning af de valgte punkter begynder nu. Det punkt, der afspilles, kan være en film, et still-billede eller en anden undermenu afhængig af disken. Til din orientering: Hvis der foretages en handling med en knap, der er forbudt, vises symbolet. Bemærkninger til afspilning: 1. Der høres ingen lyd under hurtig frem- og tilbagespoling. 2. Der kan ikke høres lyd ved afspilning i langsom gengivelse. 3. Tilbagefunktionen for slowmotion er ikke tilgængelig. 4. I visse tilfælde ændres undertekstens sprog ikke umiddelbart til den valgte. 5. Når det foretrukne sprog ikke vælges, selv efter gentagne tryk på knappen, betyder det at sproget ikke er tilgængeligt på disken. 6. Når afspilleren genstartes eller disc en ændres, vil undertekst selektionen automatisk ændres tilbage til de indledende indstillinger. 7. Hvis et sprog blev valgt, som ikke understøttes af disken, vil undertekstsproget automatisk være diskens 1. prioritetssprog. 8. Normalt finder en cirkulation sted, hvis du skifter til et andet sprog. Du kan fjerne undertekster ved at trykke knappen flere gange, indtil Undertekst fra vises på skærmen. 9. Hvis afspilleren er slukket eller disken blev fjernet, er det sprog du hører det sprog, der blev valgt ved den oprindelige indstilling. Hvis dette sprog ikke er optaget på disken, vil kun de tilgængelige sprog på disken kunne høres. 10. Nogle DVD er har ingen rod og/eller titelmenuer. 11. Baglænsspring er ikke muligt. 12. For bekvemmelighed: Hvis du prøver på at indtaste et tal, der er større end den samlede længde af den aktuelle titel, vil tid-søgefeltet forsvinde og meddelelsen " Input ugyldigt" vises i det øverste venstre hjørne af skærmen. 13. Slide Show deaktiveres når ZOOM-tilstand er aktiveret. Tilslutning Fejlfinding Billedkvaliteten er dårlig (DVD) Vær sikker på at DVD disc ens overflade ikke er beskadiget. (Ridser, fingeraftryk, osv.) Rengør DVD-skiven og prøv igen. Se instruktionerne der er beskrevet i Noter om Diske for at se, hvordan disken rengøres ordentligt. Sørg for at dvd'en sidder i skuffen med den rigtige side opad. En fugtig DVD eller kondensering kan have indflydelse på udstyringen. Vent 1 til 2 timer i Standby for at tørre udstyret. Disken afspiller ikke Ingen disk i maskinen. Anbring en disk i indlæseren. Disc er fejlopladet. Sørg for at dvd'en sidder i skuffen med den rigtige side opad. Forkert disktype. DVD-afspilleren kan ikke afspille CD-ROM osv. DVD-diskens regionskode skal svare til afspilleren. Forkert OSD-sprog Vælg sprog i set-up menuen. Lydsporets eller underteksternes sprog kan ikke ændres på en DVD. Flersproglig lyd og/eller undertekster kan ikke optages på DVD en. Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp af DVD'ens titelmenu. Nogle DVD er giver ikke brugeren mulighed for at ændre disse indstillinger uden at bruge diskmenuen. Disse funktioner er ikke tilgængelige på DVD en. Intet billede Har du trykket på de korrekte knapper på fjernbetjeningen? Prøv igen. Ingen lyd Kontroller at volumen er sat til et hørbart niveau. Forvis dig om, at du ikke tilfældigt har slukket for lyden. Forvrænget lyd Kontrollér at den passende aflytningsindstilling er korrekt. Hvis intet fungerer Hvis du har prøvet de ovennævnte muligheder og intet fungerer, bør du slukke TV/DVD og tænde den igen. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din forhandler eller en TV/DVD reparatør. Forsøg aldrig selv at reparere et defekt TV/DVD. Dansk

19 Disktyper som er kompatible med denne enhed Disktyper (Logoer) DVD AUDIO-CD MP3-CD Optagetyper Diskstørrelse Maks. afspilningstid Audio + Video 12 cm Audio 12 cm 74 min. Audio (xxxx.mp3) 12 cm Enkeltsidet; 240 min. Dobbeltsidet; 480 min. Det afhænger af MP3-kvaliteten. Specifikationer DVD en indeholder fremragende lyd og video takket være Dolby Digital- og MPEG-2-systemet. Adskillige skærm- og lydfunktioner kan let vælges via skærmmenuen. En lp optages som et analogt signal med mere forvrængning. Cd optages som et digitalt signal med bedre lydkvalitet, mindre forvrængning og mindre forringelse af lydkvaliteten over tid. MP3 optages som et digitalt signal med bedre lydkvalitet, mindre forvrængning og mindre forringelse af lydkvaliteten over tid. BILLED-CD Video (stillbillede) 12 cm Det afhænger af JPEG-kvaliteten. JPEG optages som et digitalt signal med bedre billedkvalitet med tiden. For korrekt funktion må der kun anvendes diske på 12 cm. Specifikationer Understøttede disktyper Video Type Audio Type Lydudgang DVD: SS/SL 4.7 (DVD-5) CD-DA SS/DL 4.7 (DVD-9) CD-R DS/SL 4.7 (DVD-10) CD-RW DS/DL 4.7 (DVD-18) MP-3/JPEG MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1-understøttet) Helskærms video-display på 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels 50 og 60 Hz rammefornyelsesrater (PAL & NTSC) Digital bitstream overførelseshastighed op til 108Mbits/sek. Linjeopløsning mere end 500 linier Flerkanals MPEG afkodning. LPCM Analoge Output: 24 Bit/ 48,44.1 khz down-sampling DAC Dansk

20 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV Sådan tændes tv et med 12 volt 1. Forbind strømstikket til cigarettænderen i din bil eller et kabel med clips til bilbatteriet. 2. Forbind den anden ende af 12 volt kablet til DC 12V stikket bag på TV et. Derefter lyser LED-lampen. 3. Tryk på knappen, P+/P- eller en taltast på fjernbetjeningen eller tryk på knappen - eller + på tv et. Tv et vil derefter blive tændt. 4. INDSTIL det BEDSTE BILLEDE via antennepositionen eller indstil om nødvendigt TV-kanalerne igen. SÅDAN SLUKKES TV ET 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller tryk på -knappen på tv et, så tv et skifter til standby-tilstand. 2. Tag kabeltilslutningerne og strømstikkene ud. V+ V+ BEMÆRK: 12 V indgang: V- V- Dansk

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...33 Kom godt i gang...35 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...35 Funktioner...35 Tilslut strøm...36

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 Tilslut

Læs mere

LED-TV DVB-T/C TUNER AL2822BK

LED-TV DVB-T/C TUNER AL2822BK LED-TV DVB-T/C TUNER AL2822BK 1 15 29 Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...29 Kom godt i gang...31 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...31

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Kom godt i gang...43 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...43 Funktioner...43 Tilslut strøm...44

Læs mere

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER AL2808TBK

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER AL2808TBK LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER AL2808TBK 1 21 40 Indhold Sikkerhedsoplysninger... 28 Kom godt i gang... 29 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør... 29 Miljøinformation... 29 Standbymeddelelser... 29 Funktioner...

Læs mere

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2022BK

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2022BK LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2022BK 1 21 39 Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Kom godt i gang...43 Meddelelser & Funktioner

Læs mere

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2609TBK

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2609TBK LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2609TBK 1 21 41 Indhold Sikkerhedsoplysninger... 42 Kom godt i gang... 43 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør... 43 Miljøinformation... 43 Standbymeddelelser... 43

Læs mere

Farbfernseher Televisión en color FLD2422. Farve-tv. Bedienungsanleitung Manual del propietario Brugervejledning

Farbfernseher Televisión en color FLD2422. Farve-tv. Bedienungsanleitung Manual del propietario Brugervejledning Farbfernseher Televisión en color FLD2422 Farve-tv Bedienungsanleitung Manual del propietario Brugervejledning Contents Sikkerhedsoplysninger...47 Kom godt i gang...49 Tilslut strøm...50 Fjernbetjening...51

Læs mere

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2409TWE

LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2409TWE LED-TV / DVD COMBI DVB-T/C TUNER ALED2409TWE 1 22 42 Indhold Sikkerhedsoplysninger... 43 Kom godt i gang... 44 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør... 44 Miljøinformation... 44 Standbymeddelelser... 44

Læs mere

EXT EURO CONECTOR. AV lateral PC/YPBPR) HDMI1. H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @30P 3gp MPEG4, H.264 1920x1080 @ 30P

EXT EURO CONECTOR. AV lateral PC/YPBPR) HDMI1. H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @30P 3gp MPEG4, H.264 1920x1080 @ 30P Modos habituales de visualización de entrada de PC La siguiente tabla es una ilustración de algunos de los modos generales de visualización de imagen. Es posible que el televisor no admita todas las resoluciones.

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160LV lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 39FLHKR185L lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 39FLHKR185L lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 39FLHKR185L lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Klargøring... 1 Tiltænkt anvendelse... 1 Strømkilde... 1 Placering af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2 LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH SRPSKI HRVATSKI 50245007 DANSK LCD FARVE-TV LCD TELEVIZOR U BOJI LCD TELEVIZOR U BOJI BRUGSANVISNING PRIRUÈNIK O RUKOVANJU KORISNIÈKI PRIRUÈNIK

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Indhold. Dansk - 45 -

Indhold. Dansk - 45 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 46 Kom godt i gang... 47 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør... 47 Miljøinformation... 47 Standbymeddelelser... 47 Funktioner... 47 Medfølgende tilbehør... 47 TV-betjeningsknap

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Klargøring... 1 Tiltænkt anvendelse... 1 Strømkilde... 1 Placering af

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

LCD-TV / DVD COMBI WITH DVB-T/C TUNER ALED2606TBK

LCD-TV / DVD COMBI WITH DVB-T/C TUNER ALED2606TBK LCD-TV / DVD COMBI WITH DVB-T/C TUNER ALED2606TBK 1 40 82 Indholdsfortegnelse Funktioner... 83 Indledning... 83 Klargøring... 83 Sikkerhedsforskrifter... 83 Pakkens indhold... 85 Miljøinformation... 86

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Váš manuál SHARP LC-32/39LE351E http://sk.yourpdfguides.com/dref/5184138

Váš manuál SHARP LC-32/39LE351E http://sk.yourpdfguides.com/dref/5184138 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

LED TV WITH DVB-T TUNER AL2605TBK

LED TV WITH DVB-T TUNER AL2605TBK LED TV WITH DVB-T TUNER AL2605TBK 1 31 63 Indhold Funktioner... 64 Klargøring... 64 Sikkerhedsforskrifter... 65 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.) fra tuner... 66 Pakkens indhold...

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere