Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015"

Transkript

1 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede Ungdoms- og Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold (CEUV) /v. Lisbeth Mulvad Side 1

2 Workshop- oplæg Kort om reformen SIP -Skoleudvikling i praksis Information om hvordan din skole kan bruge læringskonsulenterne i skolens udviklingsarbejde for at implementere reformen = Fire eksempler på læringskonsulentarbejde Spørgsmål undervejs Side 2

3 Reform Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, feb Fire klare mål: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Side 3

4 Reformens hovedelementer Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø Enklere og mere overskuelig struktur Bedre videreuddannelsesmuligheder Ny attraktiv vej fra ufaglært til faglært for voksne på 25 år og derover Klare adgangskrav Ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD10) Mere og bedre undervisning, herunder kompetenceløft Styrket uddannelsesgaranti Ny Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Fokusering af vejledningsindsatsen Styrkelse af produktionsskolerens rolle Side 4

5 Læringskonsulenternes opgave Læringskonsulenterne skal rådgive erhvervsskolerne om kvalitets-og kompetenceudvikling og sprede viden og metoder på tværs af institutionerne (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser ) Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne skal gennem dialog med ledere og uddannelsesledere mv. blandt andet vejlede og rådgive om: den enkelte erhvervsskoles muligheder og udfordringer i forbindelse med implementeringen af reformen undervisningens organisering og undervisningspraksis pædagogisk ledelse læringsmiljø lokal kapacitetsopbygning Side 5

6 Skoleudvikling i praksis -SIP Hvert kursusforløb på fire dage gennemføres seks steder i landet Januar Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet April Et attraktivt erhvervsrettet læringsmiljø August Udvikling af modeller og metoder til differentiering November Praksisorienteret undervisning kobling mellem teori og praksis Side 6

7 SIP indhold Oplæg af forskere Oplæg af lokale skoler: ledere, lærere og elever Implementeringsøvelser Skolearbejde, der udmønter sig i konkret output Buddyskole: Mulighed for at skabe forbindelse/ kontakt til mindst én anden skole/virksomhed Fysisk aktivitet/bevægelse Side 7

8 Det første SIP1- kursus seks gange i januar Af 99 inviterede uddannelsesinstitutioner deltog 88 med i alt 659 personer Flere ledere end lærere deltog Erfaringer fra SIP1: Skolerne er på vidt forskelligt reformimplementerings-niveau Det er vigtigt, at skoler får mulighed og mere tid for at arbejde med relevante punkter fra deres implementeringsplan Skolerne stillede mange spørgsmål til reformen svar på SIP1 eller UVM/EMU 21% tilfreds, 45% overvejende tilfreds med udbyttet SIP på EMU Side 8

9 Hvad kan læringskonsulenterne bruges til? Kvalificering af implementeringsstrategi fx Sparring om operationalisering og realisering af plan Pædagogisk ledelse af implementering fx Sparring vedr. organisering af medarbejdere Plan for strategisk kompetenceudvikling Metoder til implementering Ét eller flere af reformens elementer fx fagretninger, grundforløbets første del og anden del, EUD10, Eux, Euv, læringsmiljø, motion og bevægelse, tværfaglighed, projekt- og helhedsorienteret undervisning, differentiering og it i undervisningen

10 Rollefordeling Læringskonsulenters opgave: Vejledning og rådgivning Ministeriel konsulent Vidensdeling Forskning Lovgivning Skolens opgave: Forandring Forankring Side 10

11 Fire eksempler 1. Samarbejdsaftale om længerevarende indsats på skole 2. Temaeftermiddag med ledelse: Projektorganisering af reformimplementering 3. Helhedsorienteret og tværfaglig undervisning oplæg for afdeling 4. Teamsamarbejdet. Oplæg for lærere Side 11

12 Ex 1 Samarbejdsaftale Formål At kvalificere X-skoles arbejde med reformimplementering Mål At eud-læringskonsulenterne yder sparring, vejledning og tilbyder inspiration til X-skoles reformimplementering af grundforløb 1 At følge op på, at intentionen med reformimplementering bliver omsat til ny undervisningspraksis i skolens enkelte teams At ny undervisningspraksis og det pædagogiskdidaktiske grundlag ses i sammenhæng af lærerne og er mærkbare for eleverne Fokuspunkter Prioritering af aktuelle tiltag vedrørende reformimplementering, herunder inddragelse af skolens procesplan og tiltag vedr. helhedsorienteret undervisning Sammenhæng mellem strategisk og lokal ledelse i forhold til ledelse af lærerteams og implementering af pædagogisk-didaktisk grundlag Praksis i lokal ledelse af teams, der sikrer opfølgning og evaluering af reformimplementeringen Succesmål Lærerne oplever, at ledelsen er tydelig omkring reformimplementeringen samt støttende, anerkendende og dialogskabende omkring undervisningspraksis Der er udviklet og anvendt nytænkende undervisningspraksis, der er nødvendig for og som fremmer reformens intentioner Det pædagogiske-didaktiske grundlag er synligt og mærkbart for lærerne og i undervisningen for eleverne Side 12

13 Tidslinje Møder Første halvår 2015 Andet halvår 2015 Første halvår 2016 Direktion og pæd. chefer Feb Juni med Pædagogiske chefer Marts Apr ult Juni ult Sept pri Direktion Marts Sept pri Juni med Evaluering Ledelse (Dir. + chefer) Uddannelsesledere Maj ult Marts Dec Maj ult Lærere Marts Dec Maj ult Elever Dec Maj ult

14 Ex 2 Projektorganisation Alle grupper skal inddrage de andre undervisere og faggrupperne U-chef Alle grupper kan teste ideer på elever og virksomheder Alle grupper har mulighed for et budget til deres arbejde projektleder Pæd. koor TR understøtter Alle grupper får hjælp og deltagelse fra u-chefer GF1+2+EUX: Ny 10. klasse og folkeskolesa marbejde Ny GF2+EUX for de årige Ny EUV Nyt hovedforløb og talentspor Bevægelse og faglige aktiviteter: Nyt HGS IT og digitalisering

15 Hvor er eleverne? De fire overordnede mål elevens læring i centrum Reformimplementering omsat til ny undervisningspraksis i skolens enkelte teams Ny undervisningspraksis og det pædagogisk-didaktiske grundlag er mærkbart for eleverne Side 15

16 Hvad er skolens succesmål for implementeringen? Lærerne oplever, at ledelsen er tydelig omkring reformimplementeringen samt støttende, anerkendende og dialogskabende omkring undervisningspraksis Der er udviklet og anvendt nytænkende undervisningspraksis, om fx helhedsorientering, der er nødvendig for og som fremmer reformens intentioner Det pædagogiske-didaktiske grundlag er synligt og mærkbart for lærerne og i undervisningen for eleverne. Side 16

17 Ex 3 Helhedsorienteret og tværfaglig undervisning 20. Grundforløbets 1. del skal indeholde helhedsorienteret og projektorganiseret introducerende, erhvervsfaglig undervisning 25. Undervisningen i grundfag skal af skolen tilrettelægges i sammenhæng med den øvrige undervisning, sådan at eleven opnår indsigt og færdigheder i det pågældende grundfag og dets faktiske anvendelse i de andre fag og praksisområder, der er knyttet til det valgte erhvervsområde. Teori og problemløsning skal understøtte hinanden, så faget bidrager til elevens erhvervsfaglige uddannelse med kompetencer, der indgår i uddannelsen. 61. Undervisningen skal være praksisrelateret og styrke elevernes evne til at forbinde teori og praksis https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Side 17

18 Projekt, case eller opgave Case

19 Helhedsorienteret og tværfaglig undervisning Grafisk visualisering: Grundfaget dansk Fagets særlige begreber og metoder Fælles elementer, hvor de forskellige faglige mål supplerer hinanden Erhvervsfag 2 Fagets særlige begreber og metoder Temaer der relaterer til samfundet Fagets særlige begreber og metoder Erhvervsfag 3 Temaer der relaterer til erhvervslivet

20 Eksempel elevernes ugeskema Aug. 2015: 25 timer (33,5 lek a 45 min) Aug. 2016: 26 timer (34,5 lek a 45 min.) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Projekt Blok: støttefag bonusfag valgfag grundfag Motion & bevægelse Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Blok: dansk motion & bevægelse Projekt Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne Side 20

21 Eksempel Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne Side 21

22 Reflektionsopgave Rammesæt et af de projekter, som skærper elevernes faglige nysgerrighed ift. jeres fagretning. Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne Side 22

23 UDKAST -forløb Find din praktikplads / dit job Andre erhvervsfag andre fagmål?

24 UDKAST -forløb Velkommen til vores arbejdsplads Andre erhvervsfag andre fagmål? Side 24

25 Ex 4 Teamsamarbejde Principbeslutning om blandt andet: Antal projekter i perioden (20) 18 uger: overskrifter didaktiske beslutninger i forhold til overgange mellem projekterne evaluering af projekterne herunder bedømmelseskriterier - feedback og vejledning overgange: evt. kurser mellem projektperioderne Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne Side 25

26 Projektmodel Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne Side 26

27 Fortsat Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne Side 27

28 Styr på opnåelse af fagmål Hvordan kan teamet (lærer og elev) følge elevens læringprogression? Altså: hvordan holder man styr på, hvilke fagmål eleven har opnået? ElevPlan.dk Skolerne opretter læringselementer (fag/tema/projekter eller lignende) og til dem knyttes relevante faglige mål. Skolerne kan løbende afvinke målene. Eleverne kan følge progressionen i scorekortet Andre systemer? Side 28

29 Se også /Spoergsmaal-og-svar erhvervsuddannelserne Nyhedsbrev Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelserne Side 29

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro!

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro! Velkommen til EUD-reformen og Ungdomsskolen Lad det gro! 8. april Bygning 55 DGI-byen Velkommen! Finn Lillelund Christensen, kst. formand for Ungdomsskoleforeningen Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg CAMPUS FAABORG What Moves You? 1 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere