Produktionsskoleforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsskoleforeningen"

Transkript

1 Temadag om optagelsesprøve og almenundervisning Produktionsskoleforeningen 18. juni 2015 Kontoret for erhvervsuddannelser STUK Styrelsen for Undervisning og Kvalitet v./claus Søe og Helga Bojesen Side 1

2 Fokuspunkter En pædagogisk reform Produktionsskolernes rolle Helhedsorientering og tværfaglig undervisning Opbygning af grundforløb eksempler Overgangskrav Læringskonsulenternes anbefalinger Side 2

3 Reform Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, feb Fire klare mål: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Side 3

4 Styrkelse af produktionsskolernes rolle Med aftalen styrkes produktionsskolernes rolle i forhold til unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse. UU skal efter erhvervsuddannelsesreformens gennemførelse have skærpet opmærksomhed på at vejlede unge, der ikke umiddelbart lever op til adgangsforudsætningerne, til opkvalificering gennem almen undervisning og kombinationsforløb på produktionsskoler. Aftalepartierne er derfor enige om at styrke produktionsskolernes muligheder for at målrette produktionsskoleforløb til unge, som er motiveret for erhvervsrettet uddannelse, men som på grund af mangelfulde skolekundskaber har brug for opkvalificering for at kunne optages i en erhvervsuddannelse samtidig med, at de deltager i meritgivende erhvervsrettede kombinationsforløb. Dette gøres muligt ved en ændring af produktionsskoleloven. Side 4

5 Side 5

6 Ny lov og hovedbekendtgørelse Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser 22. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleverne fornødne generelle og specielle kvalifikationer, Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) 20. Grundforløbets 1. del skal indeholde helhedsorienteret og projektorganiseret introducerende, erhvervsfaglig undervisning 21. Grundforløbets 2. del skal være en praksisnær indledende del af en erhvervsuddannelse, som er specifikt rettet mod et hovedforløb og har til formål at lede eleven til opfyldelse af de adgangskrav, som stilles ved overgangen til skoleundervisningen i hovedforløbet. Side 6

7 Helhedsorienteret og tværfaglig undervisning Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen): 25. Undervisningen i grundfag skal af skolen tilrettelægges i sammenhæng med den øvrige undervisning, sådan at eleven opnår indsigt og færdigheder i det pågældende grundfag og dets faktiske anvendelse i de andre fag og praksisområder, der er knyttet til det valgte erhvervsområde. Teori og problemløsning skal understøtte hinanden, så faget bidrager til elevens erhvervsfaglige uddannelse med kompetencer, der indgår i uddannelsen. 61. Undervisningen skal være praksisrelateret og styrke elevernes evne til at forbinde teori og praksis. Side 7

8 Indhold i grundforløb 1. del Udbydes i fagretninger indhold: 9 erhvervsfag beskrevet af UVM varighed i alt 12 uger Grundfag: dansk E eller C 4 uger Valgfag 4 uger Standpunktsbedømmelser i erhvervsfagene Prøve i ét grundfag Side 8

9 Helhedsorienteret og tværfaglig undervisning GF 1 Grundfaget dansk Fagets særlige begreber og metoder Fælles elementer, hvor de forskellige faglige mål supplerer hinanden Erhvervsfag 2 Fagets særlige begreber og metoder Temaer der relaterer til samfundet Fagets særlige begreber og metoder Erhvervsfag 3 Temaer der relaterer til erhvervslivet Side 9

10 Tværfaglighed Fra fag som mål til fag som middel. Tværfaglighed er en metode til at understøtte helhedsorientering For at nå målet i undervisningen arbejder eleverne med en relevant og meningsfuld helhed Dele af fag og uddannelser skal bruges relevant i arbejdet med helheden Helheden bestemmer balancen mellem det alment faglige og det fagfaglige It dansk arbejdspladskultur Helhed: Træningsstation= helhed Dele af: Dansk, valgfag, metodelære, innovation, faglig dokumentation, faglig kommunikation, arbejdsplanlægning, samarbejde osv. Se evt. Side 10

11 Gf 1 fagretning med projekter Projekt 1 Fagligt kursus Projekt 5 Fagretning/Projekt Fagligt kursus Projekt 2 Fagligt kursus Projekt 3 Projekt 4 Fagligt kursus Udarbejd et projekt, som skærper elevernes faglige nysgerrighed ift. fagretningen. Side 11

12 Eksempel fra Svendborg Erhvervsskole Under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport udbydes tre fagretninger: Strøm, styring og it Arbejde med energihus Byggeri, arkitektur og design Bygning af broer Metal, transport og design Bygning af gokart Alle fagretninger følger denne model. Målpindende er vejledende for arbejdsgrupperne: Proje ktnavn Opstart på erhvervsuddan nelse 2 uger Rundt i branchen 3 uger Sundhed i og uden for jobbet 3 uger Fagets historie 4 uger Kend dit fag 4 uger Min fremtid 4 uger Fag som indgå r i proje kt Erhvervsintroduktion Samf. og sundhed Arbejdspladsk ultur Metodelære Faglig dokumentatio n Dansk Samf. og sundhed Arbejdspladskultur Praktikpladssøgning Dansk Metodelære Faglig kommunikation Faglig dokumentation Arbejdsplanlægni ng og samarbejde Innovation Dansk Metodelære Faglig kommunikation Faglig dokumentation Arbejdesplanlægning og samarbejde Dansk Faglig kommunikation Faglig dokumentation Arbejdsplanlægnin g og samarbejde Praktikpladssøgni ng Innovation Erhvervsfag 3 niveau 2 Dansk Side 12

13 Campus Vejle Side 13

14 Projekter og læringsmål Arbejdsplanlægning og samarbejde Innovation Metodelære Faglig kommunikation m.m. Dansk Team af fagfaglige og grundfagslærere BEK nr af 22. sep. 2014: Grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne af Side 14

15 Indhold i grundforløb 2. del Ét uddannelsesspecifikt fag beskrevet af skolerne efter UVM - skabelon og på grundlag af faglige udvalgs overgangskrav. Varighed 12 uger (5 i de merkantile uddannelser) Grundfag / valgfag varighed 8 uger (15 i de merkantile uddannelser) 25. Undervisningen i grundfag skal af skolen tilrettelægges i sammenhæng med den øvrige undervisning, sådan at eleven opnår indsigt og færdigheder i det pågældende grundfag og dets faktiske anvendelse i de andre fag og praksisområder, der er knyttet til det valgte erhvervsområde. Side 15

16 Grundforløbets 2. del 20 uger Grundforløbets 2. del er rettet mod et specifikt hovedforløb. Det faglige udvalg har formuleret overgangskrav til skoleundervisningen i hovedforløbet. Overgangskravene fastsættes i uddannelsesbekendtgørelserne Overgangskravene kan bestå af: 1. Grundfag, med niveau, bestå- eller evt. karakterkrav 2. Krav om faglig viden, faglige færdigheder og kompetencer i relation til hovedforløbet 3. Kompetencekrav svarende til certificering (f.eks. traktorkørekort, førstehjælp m.v.) Se i de konkrete uddannelsesbekendtgørelser fx via uvm.dk Side 16

17 Varedeklarationer/overgangskrav Det faglige udvalg for de enkelte uddannelser har fastsat overgangskrav til skoleundervisningen i hovedforløbet. Eksempler på : Elektrikeruddannelsen: Dansk, matematik og fysik alle på niveau E, bestået Personvognsmekaniker: Dansk, matematik, engelsk og fysik på E-niveau, bestået Detailhandelsuddannelsen: Dansk og engelsk på D-niveau og erhvervsøkonomi, afsætning og informationsteknologi på C-niveau. Eleven skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag. Maler: Naturfag og dansk på E-niveau, bestået Social- og sundhedsuddannelsen: Dansk på D-niveau, naturfag på E-niveau, begge bestået Se mere i de konkrete uddannelsesbekendtgørelser Side 17

18 Helhedsorienteret og tværfaglig undervisning GF2 Grundfag a (+b + c) Fagets særlige begreber og metoder Fælles elementer, hvor de forskellige faglige mål supplerer hinanden Det uddannelsesspecifikke fag Fagets særlige begreber og metoder Fagets særlige begreber og metoder Valgfag Side 18

19 Helhedsorienteret og tværfaglig undervisning SOSU GF2 Opgave/emne: Fru Hansen kan ikke komme fra seng til stol uden hjælp Dansk Eleven kan kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre Dansk Udd.spec.fag Eleven kan kommunikere hensigtsmæssig i Udøve samarbejde jobfunktionen og samvær under med hensynstagen andre til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmæssige ergonomiske principper Naturfag Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger men naturfagligt indhold Side 19

20 1 Tig svejsning Valse tegningsfors tåelse 26 Måleteknik 1. Hjælp & brand Grill Flammeskær e Ilt & gas, koldsav, vinkelsliber Materialefor ståelse Montage Opmærkning, boring, gevindskæring CAD tegning redegøre mundtligt i udvalgte teksttyper inden for erhverv Målestoksforhold Plangeometriske figurer Energikilder, energiformer og energiomsætning Mag svejsning montage Behandling af relevante fysiske emner som knytter sig til elevens erhvervsuddannelse Elektrodesvej sning montage

21 EUD (Grundforløb 2 20 uger) DETA IL COOP - 10 Uger TRENDSALES - 10 Uger HAND EL FORD - 10 Uger Electrolux - 10 Uger EVEN T BRYGGEN - 10 Uger VB - 10 Uger PRAKTEO II PRAKTEO I Virksomhed en Faglig materialebank Konkrete Cases Grundfag / Valgfag Fra virksomhedens helhed til fagets element Tilpasses EUD/EUX niveau, samt individuelle læringsforudsæ tninger PRAKTEO Prakteo I Viden til færdigheder Helhed til element Iagttagende /Beskrivende Prakteo II Kompetencer Element til helhed Analyse, persp., vurdering Young Enterprise AWARD Nationale Entreprenur mesteskaber Side 21

22 Det nødvendige lærer(sam)arbejde Fra enelærer til teamlærer Antal projekter (20) 18 uger Titler på projekter - opgaver Fordeling af fagmål Didaktiske beslutninger i forhold til overgange mellem projekterne Enighed om evaluering af projekterne bedømmelseskriterier - feedback og vejledning Overgange: evt. kurser mellem projektperioderne Side 22

23 Helhedsorientering Lærerne kunne se sit fag som del i en helhed kunne se sit fag som middel til at nå et mål have viden om praksis = helheden have viden om de andre fag kunne samarbejde med lærere fra andre fag Den pædagogiske ledelse have viden om helhedsorienteret undervisning og tværfaglighed kunne skabe mulighed for diskussion af udfordringer i tværfaglig og helhedsorienteret undervisning kunne understøtte helhedsorientering gennem fx kontakt med virksomheder etablere teamstruktur, der understøtter tværfaglighed skabe nødvendige lokalefaciliteter understøtte relevant kompetenceudvikling af lærerne Side 23

24 Læringskonsulenternes 3 skud 1. Forbered den unge til en helhedsorienteret og tværfaglig verden Integration af grundfag og uddannelsesspecifikt fag 2. Samarbejde To niveauer 3. Vær realistisk og tydelig i vejledningen Tydelighed i forhold til det krævede grundfagsniveau på GF2 optagelseskrav til hovedforløbet Side 24

25 Inspiration grundforl%c3%b8bet-0 Side 25

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen (EUX) 3) Handelsuddannelse med specialer 4) Kontoruddannelse med specialer (EUX)

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere