Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014"

Transkript

1 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1

2 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion og bevægelse udmøntet, kortlægning af campusmiljøer gennemført, informationsindsats gennemført og aftale om udbredelse af DM i Skills på plads med Danske Regioner mar-2015 sbeskrivelse 1.01 Ekspertgruppen afgiver sine anbefalinger til trivsels- og virksomhedsmålinger ( ) 1.02 Model for måling af mål 1-3 foreligger ( Statusredegørelse indeholdende baseline for mål 1 og mål 2 offentliggøres ( ) 1.04 Statusredegørelse indeholdende mål 1 og mål 2 og baselinemåling for mål 3 og mål 4 offentliggøres ( ) 2.01 Enighed med Danske Regioner for fremtidig afvikling af DM Skills ( Evaluering af campusmiljøer gennemført ( ) 2.03 Kampagne gennemført ( ) 3. Nye rammer for og indhold i grundforløb, herunder overgangskrav, er fastlagt og udmeldt, og modeller for EUX er udviklet feb Eux-bekendtgørelse sendes i offentlig høring (ramme- og modelbek.) ( Eux-bekendtgørelse udstedt (ramme- og modelbek.) ( Afsluttet dialog om faglige udvalgs fastsættelse af overgangskrav 2. runde (modeller omfattende øvrige eud med eux) ( ) 4. Nye hovedforløb er udviklet og udmeldt 5. Bedre videreuddannelsesmuligheder er udmøntet som ændringer i UFM s adgangsbekendtgørelser apr Frist for faglige udvalgs forslag til nye hovedforløb inkl. EUX, talentspor, mv. ( ) 4.02 Nye hovedforløb fastsat i nye uddannelsesbekendtgørelser og indtastet i ua.dk ( ) 5.01 Enighed med UFM om forståelsen af initiativ 1 (adgang til alle erhvervsakademiuddannelser pba. en EUD på mindst 3 år) ( ) 5.02 Enighed med UFM om forståelsen af initiativ 2 (sidestilling af EUD-fag med GYM-fag ift. opfyldelse af specifikke adgangskrav), herunder konkrete match mellem EUD- og GYM-fag ( ) 5.03 Enighed med UFM om forståelsen af initiativ 3 (adgang til universitetsbacheloruddannelser og til flere professionsbacheloruddannelser), herunder beslutning om, hvilke erhvervsuddannelser, der giver adgang til bestemte videregående uddannelser ( ) 5.04 Udmøntning af de tre initiativer i adgangsbek. under UFM ( ) BEMÆRK: Tidsplanen er foreløbig og justeres jævnligt. e, der er nået, fremgår ikke af tidsplanen. Side 2

3 Foreløbig tidsplan for EUD-reform (2/5) sbeskrivelse 6. Rammer for og indhold i EUV hovedforløb er udviklet og udmeldt EVA gennemfører workshops til procesunderstøttelse af de faglige udvalgs udvikling af euv-forløb og definition af standardmeritter ( Frist for faglige udvalgs forslag til nye standardiserede EUV-hovedforløb og objektive kriterier for standardmerit. ( ) 6.03 Afsluttet dialog om fagl. udvalgs fastsættelse af EUV-hovedforløb ( ) 6.04 Nye EUD-hovedforløb og standardiserede EUV-hovedforløb udmøntet i uddannelsesbekendtgørelser og indtastet i uddannelsesadministration.dk og ug.dk ( ) 6.05 Standardiserede IT-værktøjer til individuel vurdering ( ) 7. Optagelsesprøver er udviklet og testet, og logistisk proces for optag pba. adgangskrav tilrettelagt jul Kvalitetssikring, rettevejledning mv. ift. optagelsesprøver er udviklet ( Prøvesæt udsendt ( ) 7.03 Sommerkurser begynder ( ) 7.04 Optagelsesprøver i brug ( ) 8. Rammer for EUD10 og ny 20/20-model er fastlagt og bekendtgørelse udstedt aug Rammer for indholdet i den valgfrie del i EUD10 og for kommunalbestyrelsens samarbejde med institutioner, der udbyder EUD ( Rammer for indholdet i den nye 20/20-model ( Udstedelse af bekendtgørelse (både EUD10 og ny 20/20-model), så kommuner og institutioner skal kunne nå at udarbejde overenskomster om samarbejdet ( Systemunderstøttelse af løbende opfølgning (på, om kommunerne opretter nok pladser til den primære målgruppe) testet og klar til brug fra 1. optag ( ) 9. Ny kombineret ungdomsuddannelse (KUU) er udviklet og udbudsret placeret feb Bekendtgørelse om KUU udstedt ( Udbudsmateriale offentliggøres, herunder information om tilgængelige administrative systemer ( Udbudsplacering af KUU udmeldt ( ) 9.04 Offentliggørelse af udbudsmateriale til ekstern evaluering / følgeforskning af KUU ( ) 9.05 Leverandør til ekstern evaluering / følgeforskning af KUU er fundet ( ) BEMÆRK: Tidsplanen er foreløbig og justeres jævnligt. e, der er nået, fremgår ikke af tidsplanen. Side 3

4 Foreløbig tidsplan for EUD-reform (3/5) 10. Mere og bedre undervisning, herunder minimumstimetal udmøntet, SIP og LIP afviklet, læringskonsulenter er ansat og koncept udviklet, bevilling til kompetenceudvikling af lærere er udmøntet samt strategi for 'Den digitale erhvervsskole' udviklet sbeskrivelse Færdiggørelse af analyse, der skal danne udgangspunkt for udarbejdelsen af den digitale erhvervsuddannelse (del til strategi) ( Informationsbrev til skolerne om udbud i overgangsperioden ( Strategi for den digitale erhvervsuddannelse udarb.( ) SIP (Skoleudvikling i praksis) 1 afviklet (første ud af 4 kursusforløb )( ) LIP (Lederudvikling i praksis) igangsat ( ) Indkaldelse af ansøgninger fra erhvervsskolerne om udbud fra august 2017 ( ) SIP 4 afviklet (sidste kursus i rækken) ( ) Udmelding til skolerne om tildeling af udbud ( ) 11. Fortsat indsats for praktikpladser, herunder indledt drøftelser med arbejdsmarkedets parter, rammer for styrkelse af uddannelsesgaranti udmøntet samt ny positivliste udstedt nov Indledt drøftelser med arbejdsmarkedets parter om balancen mellem udbud og efterspørgsel efter praktikpladser ( Indledt drøftelser med KL og Danske Regioner om koordinering af det praktikpladsopsøgende arbejde ( Udmelding om kvoter og uddannelser på positivlisten ( Ændring på finanslovsforslag fsva. skolepraktiktaxameter og praktikpladsopsøgende arbejde ( Der er gennemført lovgivning og udstedt bekendtgørelser på vejledningsområdet jan Udsendelse af vejledning til lærere om vurdering af eleverne i 8. klasses personlige og sociale forudsætninger ( Udsendelse af vejledning til forældre om tilmelding til ungdomsuddannelser ( UPV i 8. kl. implementeret i optagelse.dk og klar til brug ( Ændringer i ug.dk implementeret og klar til brug ( ) BEMÆRK: Tidsplanen er foreløbig og justeres jævnligt. e, der er nået, fremgår ikke af tidsplanen. Side 4

5 Foreløbig tidsplan for EUD-reform (4/5) 13. IT-understøttelse udviklet og testet, herunder optagelse.dk, EASY-A/P og CØSA, mv sbeskrivelse UG.dk: Integration til optagelse.dk ( ) Optagelse.dk: Klare adgangskrav 1. udgave. Åbne for ansøgninger ( ) EASY-A: EASY-A : Kan modtage ansøgninger ( ) EASY-P: Elevtype kan angives. Aht. EASY-A. EASY-P tilrettet ny indgangsstruktur/nye rammer for og indhold i grundforløb ( ) Eplan: Skolemedarb. kan planlægge undervisningsforløb med fag og fagretninger (grundforløb) ( ) EASY-P: Præmietræk. Praktikpladstaksameter, beregning omlagt fsa. ny indgangsstruktur, elevtype, ophævelse af dimensionering mv. ( ) Optagelse.dk: Klare adgangskrav 2. udgave. Webservices ( ) EASY-A: Optælling af undervisningstimer (elev/lærertid) kan iværksættes (minimumstimetalskrav) ( ) EASY-A: Kan håndtere elevtyper i forhold til SU (voksenelever) ( ) Eplan: Elever udd.plan tilpasses mht. fag ( ) XPRS: EUX i XPRS ( ) EASY-A: Elevtype indgår i årselevindberetning ( ) CØSA: Elevtype indgår i årselevindberetning og tilskudsberegning ( ) EASY-A: Elevtype kan indgå i statistik (DVH) ( ) Eplan: Skolemedarb. Kan planlægge undervisningsforløb med fag (hovedforløb) ( ) Eksamensplanlægning for eux understøttes ( ) Eplan: Realkompetenceværktøj understøttes ( ) EASY-P: LIS. Ledelsesinformation, tilrettet ny indgangsstruktur mv. ( ) BEMÆRK: Tidsplanen er foreløbig og justeres jævnligt. e, der er nået, fremgår ikke af tidsplanen. Side 5

6 Foreløbig tidsplan for EUD-reform (5/5) 14.Følgeforskning for EUD-reformen 2016 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q sbeskrivelse Delrapport om grundforløb ( ) Rapport om grundforløb efter reform, ( ) Rapport om grundforløb efter reformen ( ) Samlet baseline rapport ( ) Sammenfattende rapport om hovedforløb efter reformen ( ) Sammenfattende analyse af reformens virkning ( ) BEMÆRK: Tidsplanen er foreløbig og justeres jævnligt. e, der er nået, fremgår ikke af tidsplanen. Side 6

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster

Udfordring nr. 1: De unges søgemønster Sigtelinjer og rationaler 22. og 23. september 2014 Signe Tychsen Philip Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Baggrund Erhvervsuddannelserne skal yde et væsentligt bidrag til at opfylde virksomhedernes

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Handlingsplaner 2013 Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Erhvervsskolerne har siden 2008 været forpligtet til at udarbejde årlige handlingsplaner for øget

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Dorthe Jeppesen, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 0. Indledende betragtninger Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne driftsopgaver, især på skolerne, fylder

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere