Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6"

Transkript

1 Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Indledning Rigtig mange opgaver til afledning af spildevand fra ejendomme, kan løses med en minipumpestation eller grinderpumpestation. I Ringsted har firmaerne Grundfos og ITT Flygt leveret minipumpestationer til. I øjeblikket har Ringsted Spildevand tegnet kontrakt med ITT Flygt om levering af minipumpestationer. Denne kontrakt er etableret på baggrund af EU udbud i En minipumpestation til én enkelt ejendom er opbygget som vist nedenfor, men en model fra ITT Flygt.

2 Om spildevandspumper i Ringsted Side 2 af 6 I Ringsted er minipumpestationen tilsluttet grundejerens egen el tavle. Hvis minipumpestationer kun afleder spildevand fra én ejendom, er stationen udstyret med en sikkerhedsanordning, der giver alarm til grundejeren, hvis pumpen går på fejl. At pumpen ikke må bruge strøm, hvis den ikke er virksom, er løst ved, at pumpen stopper, hvis den kører rundt i sit eget vand eller på anden måde ikke er virksom. En lampe på styretavlen til minipumpestationen lyser ved fejl på minipumpestationen og grundejeren kan så tilkalde Ringsted Spildevand for afhjælpning af fejlen. Det er også muligt at tilslutte akustisk alarm til minipumpestationen, hvis grundejeren ønsker dette. En eltavle, type ABB fylder 80 cm i bredden og ca. 1. meter i højden. Ringsted modellen er udviklet af Ringsted Spildevand og har det kendetegn, at komponenter heri er let at servicere og udskifte. Således kan styreboksen udskiftes af spildevandsforsyningens eget vagtpersonale, uden tilkald af ekstern elektriker. Skole teori om valg af pumpestørrelser og pumpetyper: Grinderpumperne, som er placeret i minipumpestationerne og som også kaldes grinderpumpestationer og som flytter spildevandet fra punkt A til punkt B, har normalt en motoreffekt på 1,3 til 2,4 kw og benyttes typisk i ydelsesområdet ca. 1,5 l/s op til ca. 3,5 l/s. Når man pumper spildevand skal man vælge en rørdimension af en sådan størrelse, at tilstopninger undgås. Grinderpumper (der er forsynet med skæreanordning) er netop udviklet til at undgå tilstopninger i rør af mindre dimension og det er god latin, at benytte grinderpumper op til og med rørdimension Ø75 (Di = 66 mm for PE rør trykklasse PN10). En traditionel spildevandspumpe (pumpe med kanalhjul, fristrømshjul eller lignende) kan benyttes ved rørdimension Ø90 og opefter (Di = 79,2 mm for Ø110 PE trykklasse PN10). For at undgå aflejringer i trykrøret skal man endvidere sikre sig, at spildevandet fremføres med en minimumshastighed på 0,7 m/s. Transportopgave hvor én pumpestation flytter vandet fra A til B. I første omgang fokuseres på en transportopgave hvor spildevandet transporteres fra A til B. Minimumsflow I nedenstående tabel ses hvor stort et minimunsflow, der er påkrævet for at sikre selvrensning i PE rør trykklasse PN10. Handelsdimension Godstykkelse Di A Flow ved 0,7 m/s Mm Mm mm m2 l/s 40 2,4 35,2 0, ,68

3 Om spildevandspumper i Ringsted Side 3 af ,0 44,0 0, , ,8 55,4 0, , ,5 66,0 0, , ,4 79,2 0, , ,6 96,8 0, ,15 Minimumsflow for selvrensning i PE trykrør trykklasse PN10. Af ovenstående kan man konkludere, at man sagtens kan få grinderpumper (af gængs størrelse), der kan sikre det nødvendige minimumsflow til opgaver med trykrør op til og med Ø75. Grinderpumper af gængs størrelse til brug for trykrør med dimension Ø 90 findes også, men hvis løftehøjden bliver for stor kommer man let udenfor de gængse størrelser (næste motorstørrelse hedder 4,4 kw). Pumpestationens nødvendige kapacitet Hvorledes fastsættes pumpestationens nødvendige kapacitet? Følgende forudsætninger benyttes hos Ringsted Spildevand. Antal PE: Type PE: varierende (en boligenhed regnes som 3 PE) 160 l/d (helårsboliger mv.) 100 l/d (sommerhusområder mv.) Timefaktor: 10 timer Hertil tillægges i Ringsted disse forudsætninger en døgnfaktor, der skal sikre, at stationen altid kan komme af med spildevandet, også når pumperne er slidt og på døgn (timer) hvor tilstrømningen er usædvanlig stor. Døgnfaktor: 2,5 (svarende til at pumpestationen kan flytte timemængden på 20 minutter ) Den nødvendige kapacitet kan herefter beregnes som vist i den følgende tabel. Antal PE á Nødvendig kapacitet l/s Nødvendig kapacitet l/s

4 Om spildevandspumper i Ringsted Side 4 af l/d (helårshuse) Eller 100 l/d (sommerhuse) (ved max time og døgnfaktor 2,5) for helårsboliger mv. (ved max time og døgnfaktor 2,5) for sommerhusområder mv. 30 (10 boliger) 0,33 l/s 0,21 l/s 60 (20 boliger) 0,67 l/s 0,42 l/s 90 (30 boliger) 1,00 l/s 0,63 l/s 120 (40 boliger) 1.33l/s 0,83 l/s 150 (50 boliger) 1,67 l/s 1,04 l/s 300 (100 boliger) 3,33 l/s 2,08 l/s 450 (150 boliger) 5,00 l/s 3,13 l/s 600 (200 boliger) 6,67 l/s 4,17 l/s Nødvendigt kapacitet for ved pumpning, at fjerne spildevandet ved max time belastning (tabellen gælder for landområder, sommerhusområder, byggemodninger mv.) Hvis denne tabel sammenholdes med tabellen for minimumsflow ses det eksempelvis, for en helårsbolig, at en pumpestation med en kapacitet på ca. 2 l/s kan transportere spildevand fra ca. 50 boliger i en trykledning Ø63. Så er spørgsmålet om man ønsker at etablere en grinderpumpestation til eksempelvis 50 helårsboliger boliger eller om man i sådant et tilfælde ville foretrække en transportpumpestation??? Hvad er fordelen ved en transportpumpestation. Større ledningsdimensioner og dermed mindre risiko for tilstopninger Mere energioptimal pumpeløsning Pumpen er ikke på samme måde sårbar overfor sand/grus og fremmedlegener, dermed er der mindre vedligeholdelsesudgifter ved en traditionel spildevandspumpe. Transportpumpestationen har flowmåler Transportpumpestationen har nem håndterbar rensegrisafsender Transportpumpestationen er servicevenlig Hvad er ulempen ved en transportpumpestation. Dyrere ledningssystem Dyrere pumpestation Der er altså klart tale om et valg, når der skal tages beslutning om hvilken type pumpestation, man ønsker at etablere til en given transportopgave.

5 Om spildevandspumper i Ringsted Side 5 af 6 Vælges en transportpumpestation frem for en grinderpumpestation, så vil man opnå de ovennævnte fordele samt større sikkerhed i systemet med hensyn til tilstopninger og kapacitet, men til gengæld vil man samtidig også få længere opholdstider i trykledningerne og det kan give anledning til svovlbrintedannelse og dermed lugtproblemer/korrosion i oppumpningspunktet. Det anbefales dog, at man vedtager nogle generelle retningslinier for hvornår man vælger den ene eller den anden stationstype. Man skal være opmærksom på, at vælges transportpumpestation så har man samtidig valgt en pumpestation med en større ydelse, idet der skal et større flow til at sikre selvrensning i en større trykledning. Det betyder også, at pumpestationens driftstid per døgn vil blive lille eller sagt på anden vis, så får man en i teorien overdimensioneret pumpestation. Grinderpumpestationer i de offentlige kloaksystemer er først de senere år blevet et udbredt fænomen og især omkring kloakering i det åbne land har de vundet indpas. Hvad vælger man så? Et forslag kunne være, at man som en generel retningslinje vælger en belastning på ca. 20 boliger (60 PE), som grænsen for hvornår man går fra grinderpumpestation til transportpumpestation, når man taler om helårsboliger og lidt højere når man taler om sommerhusområder. Hvorfor så lige dette forslag? En transportstation bør vælges, når forholdene taler for det, men man skal selvfølgelig heller ikke skyde gråspurve med kanoner. Spildevandsmængden fra 20 boliger er ca. 9,6 m3/d. Opholdstider på over ca. 8 timer menes at give mulighed for svolvbrintedannelse under de rette forhold. I den følgende tabel ses opholdstiden for spildevandet fra 20 boliger ved forskellig rørdimension og længde, og konklusionen er, at når der er tale om lange trykledninger med lav belastning (lille antal boliger), så taler svovlbrinteproblematikken for at vælge små rør, altså grindepumpeløsning. Pumpetype, Diameter mm Længde M Opholdstid timer Længde m Opholdstid timer Længde m Opholdstid timer Grinder ,2 time 500 3,0 time ,0 time Grinder ,7 time 500 4,3 time ,6 time Grinder/ Transport ,5 time 500 6,2 time ,3 time Transport ,7 time 500 9,2 time ,4 time Opholdstider for spildevand fra 20 stk. helårsboliger Det vil derfor altid være en vurdering fra sag til sag om man skal vælge den ene eller den anden type pumpestation.

6 Om spildevandspumper i Ringsted Side 6 af 6 Referencer til denne artikel: Rådgiverfirmaet Nielsen & Risager i Næstved ITT Water & Wastewater - Flygt Denmark Grundfoss

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Energioptimering på mindre og mellemstore vandværker. Karsten Agersted, Lejre Vandråd. September 2014

Energioptimering på mindre og mellemstore vandværker. Karsten Agersted, Lejre Vandråd. September 2014 Lejre Vandråd Energioptimering på mindre og mellemstore vandværker. Karsten Agersted, Lejre Vandråd. September 2014 Indledning De forbrugerejede vandværker i Lejre kommune bruger væsentlig forskellige

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Vejledning for pumpestationer

Vejledning for pumpestationer Vejledning for pumpestationer Indhold Indledning... 3 1 Pumpestationer - kategori A, B & C... 4 1.1. Pumpebrønden... 4 1.2. Pumpebrøndens placering... 4 1.3. Pumpebrøndens indretning... 4 1.4. Vand...

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Forebyggelse af vandspild

Forebyggelse af vandspild Forebyggelse af vandspild kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning For nylig måtte en mindre dansk virksomhed betale en ekstra vandregning på 172.000 kr. Virksomheden havde haft en skjult

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere